BF 2014 B B B0

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0"

Transkript

1 1

2 i hele kr. Økonomiudvalget BF 2014 B B B Faste ejendomme Fælles formål Beboelse Andre faste ejendomme Byfornyelse Driftsikring af boligbyggeri Redningsberedskab Redningsberedskab Politisk organisation Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg mv Administrativ organisation Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Jobcentre Natur Miljø Byggesager Voksen-, ældre- og handicapområdet Det specialiserede børneområde Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Indtægter efter forskellige love Innovation og ny teknologi Erhvervsservice og iværksætteri Udvikl. af yder- og landdistriktområder Lønpuljer Lønpuljer Tjenestemandspensioner Interne forsikringspuljer Generelle reserver Økonomiudvalget i alt

3 Økonomiudvalget har ansvaret for en bred vifte af opgaver. Det drejer sig om bl.a. redningsberedskab, den økonomiske planlægning og styring, kommuneplanlægning, byudvikling, den politiske organisation samt den administrative organisation. 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fælles formål Fællesudgifter og indtægter Vejen Kommune har to håndværkere ansat, som foretager mindre reparationer på kommunale bygninger og institutioner. Håndværkerne er en del af bygningsvedligeholdelsespuljen under Et eventuelt restbudget eller merforbrug skal reguleres via puljen. Offentlige toiletter Der er afsat budget til drift af følgende offentlige toiletter: Mindevej 1, Vejen Rådhuspladsen, Nørregade 19, Vejen Søvej 5D, Jels Torvet 2, Jels Vestergade 9, Rødding Industri Vest, Brørup Jernbanegade 1, Brørup (ventesal og offentlige toiletter) Budgetterne dækker udgifter til el, vand, varme, rengøring og øvrig vedligeholdelse Bygningsvedligeholdelsespulje, kommunale ejendomme Budgettet til bygningsvedligeholdspuljen bliver beregnet ud fra det samlede areal af kommunens bygninger. Ud fra bygningernes alder og anvendelse bliver det beregnet, hvilke beløb, der skal afsættes til bygningsvedligehold på den enkelte bygning. Der er afsat kr. til planlagt bygningsvedligeholdelse i Udgifter vedrørende planlagt bygningsvedligeholdelse afholdes ude på de enkelte steder. Budgettet overføres fra puljen til de respektive steder ved løbende budgetomplaceringer. Kommunens bygninger skal energimærkes hvert femte år som en del af det kommunale bygningsvedligehold. Energimærkningen foretages af to omgange, hvor kommunes bygninger er fordelt i to grupper. Vejen Kommune må ikke selv foretage energimærkningen, som derfor foretages af et eksternt firma. De næste gennemgange er i 2014 og i 2016, hvor der er afsat henholdsvis kr. og kr Beboelsesejendomme Vorupvænget og og 73-79, Vejen Vejen Boligforening administrerer og udlejer boligerne for Vejen Kommune, og der er budgetteret med kommunens andel i overskuddet ved udlejninger. 3

4 Andre faste ejendomme Bække Rutebilstation, Vestergade 2, Bække Der er afsat budgetmidler til drift og vedligeholdelse af Bække Rutebilstation. Der er ansat en forpagter, som har bolig på ejendommen og betaler en månedlig husleje Jels Møllegade 5a, Jels Bygningen anvendes af hjemmeværnet. Der er afsat budget til skatter og afgifter Toftegårdsvej 3, Rødding Der er afsat budgetmidler til betaling af skatter og afgifter vedr. erhvervet ejendom i Rødding Søndergade 2, Skodborg Det tidligere bibliotek i Skodborg udlånes til Skodborg Lokalråd. Lokalerne bliver brugt til dagpleje, lektiecafé og lokalhistorisk arkiv, hvilket giver udgifter til el, vand og varme. Herudover findes på første sal to udlejningsboliger, som giver en indtægt Nørregade 16-20, Brørup Ejendommen Nørregade i Brørup er erhvervet af Vejen Kommune som en del af et byfornyelsesprojekt. Grunden skal sælges, men afventer pt. en ændret lokalplan. Der er afsat budgetmidler til fast afgift på forsyningslinjer VUC og Studioscene, Baungårdsvej 2, Vejen Ejendommen Baungårdsvej udlejes til VUC og Studioscene mod en fastsat husleje. Udover indtægten er der afsat budget til aflønning af rengøringspersonale samt til drift af grunde og bygninger Det tidligere plejehjem, Egely, Fr. den 7 s gade 3a, Vejen Bygningerne i Vejen har huset det tidligere plejehjem Egely. I dag anvendes bygningerne til børnehave og privat udlejning. Der er afsat kr. til drift og vedligeholdelse af grunde og bygninger og kr. i lejeindtægt Vestergade 21, Holsted (tidligere Åhaven) Det er afsat budgetmidler til drift og vedligeholdelse af bygningen. Bygningsdrift vedrørende nedlagte skoler Vejen Kommune stiller nogle af de nedlagte skoler til rådighed for lokale foreninger, som anvender de tidligere skolebygninger. Vejen Kommune stiller bygningerne til rådighed og betaler driften af bygningerne. Tidligere Øster Lindet Skole Tidligere Øster Lindet Skole, Børnehaven Tidligere Hovborg Skole Tidligere Nørbølling Skole Tidligere Skrave Skole Tidligere Sdr. Hygum Skole Byfornyelse Det afsatte budgetbeløb på kr. til ydelsesstøtte vedrører lån optaget i en periode, hvor det var muligt at få ydelsesstøtte. Lovgivningen på området blev ændret for en del år siden, og der tildeles ikke længere ny ydelsesstøtte på lån. Udgiften er nedadgående, efterhånden som lånene betales ud. 4

5 Driftssikring af boligbyggeri Udgift til ydelsesstøtte er nedadgående, idet lovgivning på området er ændret for en del år siden. Der kan ikke længere tildeles ny ydelsesstøtte på lån, og udgift hertil vil derfor forsvinde helt, efterhånden som de gamle lån bliver betalt ud. I alt er der afsat kr Redningsberedskab Fællesudgifter og / indtægter Personale Der er budgetteret med tre fuldtidsstillinger i 2014, og der er i alt afsat kr. til lønninger og indsatsledervagt. Uddannelse Budgettet skal dække uddannelse af eget personale, de frivillige i de sønderjyske brandværn og nye indsatsledere. Der er i alt afsat kr. til almindelig uddannelse af det frivillige beredskab og det centrale personale. Herudover er der afsat kr. til lovpligtig efteruddannelse af indsatsledere i Falck-aftale Vejen Kommune har indgået aftale med Falck om hovedaftale, vagtcentral og kommunikationssystemet SINE. Hovedaftalen indeholder brandslukning, kørsel til færdselsuheld, m.v. i områderne omkring Holsted, Brørup og Vejen. Den nuværende aftale er gældende til udgangen af Vagtcentralen styrer udkaldene for de fem brandstationer i Vejen Kommune, samt for de fire brandstationer uden for kommunen, som dækker Vejen Kommune. Alle automatiske alarmer går desuden til denne vagtcentral. SINE er beredskabets nye fælles radiosystem, der skal sikre samarbejde og koordinering på tværs af beredskabet. Radiosystemet skal både bruges til hverdag og når der er behov for en fælles koordineret indsats. Det samlede budget for aftalen med Falck er på kr. Brandværn I Rødding-området er der et frivilligt kommunalt brandværn i byerne Rødding, Jels og Skodborg. Der er afsat kr. til rådighedsbeløb og diverse udgifter, som brændstof, sikkerhedsudstyr og brandøvelser vedr. brandværnene. Der er indgået aftale med de frivillige brandværn for perioden fra 1. februar 2012 til 31. december Entreprenørudgifter Falck-aftalen blev genforhandlet til 2012, hvilket indebar ændringer i aftaleindholdet, herunder en ændring omkring entreprenørudgifter i de første 24 timer efter en alarm. Der er derfor afsat kr. til forureningsuheld og assistance ved brand. Bådberedskab Fra 2012 har Jels Brandværn overtaget opgaven omkring bådberedskab i Jels fra Esbjerg Kommune. Der er afsat kr. til løbende drift til Jels Brandværns udgifter i forbindelse med opgaven. Diverse udgifter Der er afsat budgetbeløb til diverse udgifter vedrørende beredskabet i Vejen Kommune. Budgetbeløbet skal dække udgifter til sikkerhedsudstyr, helbredsundersøgelser og lignende. 5

6 Telefon På denne konto er der afsat budget til 14 mobiltelefoner, leje af kredsløb, tre fastnetforbindelser og tre ADSL-forbindelser. Kontingenter Der betales bl.a. kontingent til Foreningen af Kommunale Beredskabschefer og Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut. Transportudgifter (biler mv.) Der er budgetteret med kr. til drift og vedligeholdelse af indsatslederbiler og køretøjer vedrørende de frivillige i Vejen Kommune. Maskiner og materiel Budgettet til maskiner og materiel skal dække udgifter til drift og vedligeholdelse af kommunens og de frivillige brandværns maskiner og materiel. Beredskabet har i 2013 anskaffet en ny kabineladbil til det frivillige brandværn. Herudover er afsat budget til leasing af udstyr og beklædning til brandmandskabet inklusiv indsatsledere. I budgettet for 2014 er indregnet budget til leasing af to nye tankvogne i Skodborg og Jels samt til leasing af kompositflasker og branddragter. I alt er afsat kr. til leasing. Tekniske anlæg Budget til tekniske anlæg på kr. dækker over almindelige udgifter til vedligeholdelse af vandforsyning, brandhaner og branddamme samt udgifter til afvikling af branddamme, som ikke længere bruges til brandslukning. Indtægter Der er budgetteret med indtægter fra gebyrer for blinde alarmer til kommunale og private virksomheder. For at reducere antallet af blinde alarmer i Vejen Kommune kan 50 % af overskuddet overføres til efterfølgende år til arbejdet med forebyggende tiltag Drift og vedligeholdelse af bygninger Beredskabets bygninger består af følgende: Brandstation, Gl. Vejenvej 2, Skodborg Brandstation, Rødding Nygade 6, Rødding Brandstation, Jels Søndergade 17B, Jels Brandhus, Brudsigvej 4, Skodborg (øvelsesplads) Beredskabsstation, Fabriksvej 11, Brørup Budgetterne til ovenstående bygninger indeholder udgifter til vand, renovation, el, opvarmning, skatter og afgifter samt løbende vedligeholdelse. Udvendig og indvendig planlagt vedligeholdelse er budgetteret under den centrale pulje, under funktion Bygningsforsikringer er ligeledes budgetteret centralt, under funktion Fællesudgifter og administration m.v Fælles formål Partier, der har deltaget i det senest afholdte kommunalvalg, har ret til økonomisk tilskud til deres politiske arbejde. 6

7 Ved kommunalvalget i 2009 blev der afgivet stemmer. Tilskud udgør 5,50 kr. årligt pr. stemme (2007-priser). Grundbeløb reguleres hvert år den 1. januar, jfr. partistøtteloven, lovbekendtgørelse nr af 8. december 2006, og svarer i 2013 til 6,75 kr. pr. stemme. I budgettet for 2014 er afsat kr. til partitilskud Kommunalbestyrelsesmedlemmer Vederlag til borgmester: Borgmestervederlaget er fastsat af Indenrigsministeriet. Vederlaget til en borgmester i en kommune med indbyggertal på er fastsat til skalatrin 53 for en tjenestemand i staten. Der er afsat kr. til aflønning af borgmester. Vederlag til udvalgsformænd og viceborgmester Indenrigsministeriet har fastsat, at det samlede vederlag til udvalgsformænd for kommuner på mellem indbyggere maksimalt kan udgøre 180 % af borgmestervederlaget. Procentsats til udvalg er fastsat i kommunens styrelsesvedtægt. Der er budgetteret med følgende beløb: I hele kr. Viceborgmester vederlag 5 % af kr Formandsvederlag 5 stående udvalg à 30 % = 150 % af kr Formandsvederlag Børn & Ungeudvalg 7,5 % af kr I alt 162,5 % af borgmestervederlag Faste vederlag og udvalgsvederlag For medlemskab af byråd ydes et fast vederlag på kr. pr. år til alle byrådets medlemmer bortset fra borgmesteren. Vederlag reguleres efter de for tjenestemænd i staten gældende reguleringssatser for løn. I 2014 er afsat kr. til faste vederlag til 26 byrådsmedlemmer. Byrådet kan beslutte at tildele vederlag til formænd og medlemmer af kommunale udvalg. Indenrigsministeriet har fastsat, at det samlede vederlag for kommuner på mellem indbyggere maksimalt kan udgøre 125 % af borgmestervederlaget. For medlemskab af Økonomiudvalget og de stående udvalg ydes et vederlag på kr. pr. år og medlemmer af Børn & Ungeudvalget får vederlag på kr. Budgettet er sammensat af følgende beløb: I hele kr. Fem stående udvalg med seks medlemmer Økonomiudvalget med otte medlemmer Børn & Ungeudvalget med et medlem I alt Tillægsvederlag - hjemmeboende børn Medlemmer med hjemmeboende børn under 10 år ydes særligt tillægsvederlag svarende til kr. pr. år. Ydelsen reguleres iht. gældende reguleringssatser for løn for tjenestemænd i staten. Der kan kun ydes et vederlag til et medlem uanset antal hjemmeboende børn. Der er budgetteret med 2 byrådsmedlemmer à kr. 7

8 Uddannelse Der er afsat kr. til uddannelse svarende til kr. pr. byrådsmedlem. Kørselsgodtgørelse Kørselsgodtgørelse udbetales for kørsel i egen bil efter statens høje takst. Der er afsat kr. Møder, rejser og repræsentation Under den politiske organisation er afsat et budget til de udgifter, som afholdes til kommunalbestyrelsens møder, rejser og repræsentation. Budgettet kan opdeles på følgende poster: I hele kr. Forplejning kantine: Udvalgsmøder og byrådsmøder, mv Øvrige mødeaktiviteter Gaver Ulykkesforsikring for byrådsmedlemmer Rejser og repræsentation i øvrigt (inkl. budgetseminar) I alt Øvrige personalerelaterede udgifter Der er afsat et budget på kr. til øvrige personalerelaterede udgifter. Budgettet skal eksempelvis dække abonnementer, hjemmearbejdspladser og mobiltelefoner. Pension til borgmestre Vejen Kommune udbetaler pension til otte tidligere borgmestre, heraf seks fra de tidligere kommuner og to afgåede borgmestre i forbindelse med kommunesammenlægningen. Der er afsat kr. til pension til borgmestre Kommissioner, råd og nævn Huslejenævn Der er afsat kr. til huslejenævnets arbejde, bl.a. til dækning af vederlag, mødediæter og andre udgifter. Der opkræves gebyr pr. huslejesag, jf. takstbladet, i alt budgetterede med en indtægt på kr. Det forventede antal sager tager udgangspunkt i antallet af sager i tidligere år og er sat til ca. 35 sager Beboerklagenævn Der er afsat kr. til dækning af bl.a. vederlag, mødediæter og andre udgifter i forbindelse med beboerklagenævnets arbejde. Der opkræves gebyr pr. sag. Det skønnes, at der er 10 sager om året svarende til en indtægt på ca kr. På grund af beløbsstørrelsen er der ikke budgetteret med indtægterne Folkeoplysningsudvalg Vejen Kommune har nedsat et folkeoplysningsudvalg jf. folkeoplysningsloven. Folkeoplysningsudvalget består af: 2 medlemmer valgt af og blandt Byrådet 1 medlem fra Den folkeoplysende voksenundervisning 3 medlemmer fra idrætsforeninger 1 medlem fra ikke-idrætslige foreninger 1 medlem fra senioraktiviteter 8

9 1 medlem fra lokale handicapforeninger Der er afsat kr. til folkeoplysningsudvalg, heraf er afsat et beløb svarende til 7,5 % af borgmestervederlaget til formandsvederlag, jf. styrelsesvedtægten Handicaprådet Handicaprådet har 10 medlemmer, hvoraf 5 er medlemmer af Byrådet. Suppleanter indkaldes ved afbud. Budgettet bygger på følgende forudsætninger: Beløb i hele kr. Forplejning Dækkes af anden konto 0 Befordringsgodtgørelse, 4 faste møder + 1 ekstraordinært Møder møde Mødediæter til 5 ikkebyrådsmedlemmenært 4 faste møder + 1 ekstraordi møde Kurser, års- og temamøder kr. pr. medlem Befordringsgodtgørelse til kurser 550 kr. pr. medlem Administrationsudg. til formand Telefon, porto, it m.v. 800 Aktiviteter Døvetolk samt uddeling af handicappris Annoncer Dækkes af anden konto 0 I alt Ældrerådet Ældrerådet har 13 medlemmer. Budgettet bygger på følgende forudsætninger: Beløb i hele kr. Forplejning Dækkes af anden konto 0 Befordringsgodtgørelse 11 faste møder + 2 ekstraordinære (møder) Mødediæter 13 medlemmer 11 faste møder + 2 ekstraordinære Kurser, års- og temamøder kr. pr. medlem Befordringsgodtgørelse til kurser 560 kr. pr. medlem Kontingenter Danske Ældreråd Administrationsudg. til formand Telefon, porto, it og sekretær Annoncer Dækkes af anden konto 0 I alt Øvrige råd og nævn Vederlag til skolebestyrelser er medtaget under de enkelte skolers budget Valg m.v. Folketingsvalg Seneste folketingsvalg blev afholdt den 15. september 2011, og næste folketingsvalg forventes derfor afholdt i EU-valg afholdes hvert 5. år, senest i Næste valg til Europaparlamentet er i

10 Kommunalvalg Der afholdes kommunalvalg i Der er afsat kr. til formålet Administrationsbygninger Vejen Kommune ejer følgende administrationsbygninger: Vejen Rådhus, Rådhuspassagen 3, Vejen Områdekontor Brørup, Stadionvej 15 Områdekontor Holsted, Højmarksvej 20 Områdekontor Rødding, Østergade 28 Østergade 24, Rødding Skovvej 36, Vejen Lindetorvet, Vejen Nørbøllingvej 30, Brørup (kursuscenter) og lejer følgende administrationsbygninger: Vestergade 4A, Vejen (Borgerservice og trykkeri) Rådhuspassagen 8/Nørregade 11, Vejen (Jobcenter) Fællesudgifter og -indtægter Udgifter mv. til 5 pedeller er budgetteret med kr. til lønudgifter og kr. til tjenestekørsel, beklædning og hjemmearbejdspladser. Området henhører under chefen for Bygningsservice & Beredskab Administrationsbygninger Bygningsdrift Der er budgetteret med driftsudgifter til ejendommene, herunder løbende indvendig vedligeholdelse, vedligeholdelse af udenomsarealer, udsmykning, vand, renovation, varme, el, tyveri- og alarmsikring m.v. Budgetterne til vand, renovation, varme og el fastsættes af Bygningsservice og er budgetlagt efter antal graddage i et normalår. Budgetterne tilpasses herefter i forhold til energimæssige forbedringer. Udvendig og indvendig planlagt vedligeholdelse er budgetteret under den centrale bygningsvedligeholdelsespulje (under funktion 0.10). Bygningsforsikringer er ligeledes budgetteret centralt (under funktion 6.74). Huslejeudgifter For de administrative bygninger, som Vejen Kommune lejer, betales følgende huslejer: Sted Husleje pr. år Vestergade 4A, Vejen Nørregade 11/Rådhuspassagen 8, Vejen (ekskl. husleje for Vejen Bibliotek) I alt I perioden fra 1. juli 2013 til 31. december 2015 lejer Vejen Kommune endvidere 194 m² i tilknytning til Jobcentrets lokaler på Nørregade 11 i Vejen. Den årlige leje er kr Sekretariat og forvaltninger Myndighedsopgaver og øvrig administration Under sekretariat og forvaltninger er budgettet opdelt i myndighedsudøvelse og øvrig administration. Myndighedsudøvelse er opgaver, hvor der med hjemmel i lovgivningen træffes afgørelse, som har konsekvenser for borgere og virksomheder, både direkte og indirekte. 10

11 Myndighedsudøvelse omfatter selve sagsbehandlingen vedrørende afgørelsen og opgaver i tilknytning hertil og kan være med eller uden direkte kontakt med borgeren. Øvrig administration er opgaver, som understøtter myndighedsudøvelsen i kommunen, dvs. administrative støttefunktioner og sekretariatsbetjening som løn, økonomi, juridisk bistand og kantinebetjening. Lønsumsstyring Fra 2013 er der indført lønsumsstyring i administrationen. Lønsummerne er beregnet ud fra personalesammensætningen i maj 2012 og efterfølgende justeret for overenskomstforhandlingerne i Budgettet under de enkelte afdelinger skal finansiere alle udgifter, som afdelingen selv har indflydelse på, fx afholdelse af sjette ferieuge, uddannelse, kontorhold, inventar, mv. Enkelte områder, fx lægeerklæringer til borgere er undtaget, da afdelingen ikke har indflydelse på mængden af sager. I lønsummen er indregnet et vakancefradrag, svarende til 1 % af lønsummen Fællesudgifter og -indtægter Puljer Ved budgetlægningen for 2011 blev der indregnet egentlige besparelser på konto 6 på 9,5 mio. kr. samt 4 mio. kr. vedrørende gensidighedsaftalen. Puljerne skal hentes ved reduktion i personale og organisationstilpasninger. I 2014 resterer en besparelsespulje på kr. til personalereduktioner og kr., som skal findes ved organisatoriske tilpasninger. Uddannelse Der er afsat en pulje på 1,4 mio. kr., som er sammensat af følgende: Formål Beløb Pulje til kommunomuddannelse Diplom i ledelse (4 pers. pr. år.) Øvrige diplomuddannelser Master i ledelse (2-3 forløb pr. år) Talent for ledelse/kurser i uformel ledelse Beløb til ledelsesstøtte efter behov Pulje til direktionens initiativer I alt Tjenestekørsel Budgettet til tjenestekørsel på fælleskontoen skal dække udgifterne til kørsel for direktionen samt kommunens administrative elever. Der er afsat kr. Møder, rejser og repræsentation Der er budgetlagt med kr., som skal dække de administrative medarbejderes udgifter til at afholde møder, være på tjenesterejser eller repræsentere Vejen Kommune. Lægeerklæringer/varighedserklæringer vedr. ansatte Der er afsat et budgetbeløb på kr. til indhentelse af lægeerklæringer vedrørende ansatte i Vejen Kommune. 11

12 Tilskud til personaleaktiviteter Under fællesområdet er afsat kr. til tværgående personaleaktiviteter. Kontoen administreres af chefen for Intern Service. Udgifter vedrørende kommunikationsteamet Kommunikationsteamet varetager opgaver vedrørende trykkeri, print, udsendelse af foldere, indkøb af flag, skilte, mv. Budgettet er fordelt på følgende poster: Område Beløb i hele kr. Skilte, flag og andet materiel Tryksager, papir og forbrugsstoffer til trykkeriet i Rødding Leasing af printere Klikafgift for printere I alt Trykkeriet kan levere tryksager til institutionerne mod betaling af kostpris. Kommunikationsteamet er en del af afdelingen Udvikling & Erhverv. Kriminalpræventivt Sekretariat Det Kriminalpræventive Sekretariat er et samarbejde mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og de syd- og sønderjyske kommuner med base i Esbjerg. Kommunerne har en medarbejder med særlige kompetencer ansat i sekretariatet, ligesom hver kommune har tilknyttet en forebyggende medarbejder i et netværk til sekretariatet for derigennem af styrke den forebyggende indsats. Der er afsat kr. i 2014 til det kriminalpræventive sekretariat. Falck-abonnement Der er afsat kr. til Falck-redningsabonnement for de ansatte. Abonnement dækker bl.a. også vejhjælp til alle kommunens egne og leasede køretøjer. Konsulentbistand Der er afsat budget til konsulentbistand, som skal dække revision, advokatbistand og øvrig konsulentbistand. Budgettet fordeler sig således: Område Beløb i hele kr. Revision Advokatbistand Øvrig konsulentbistand I alt Vejen Kommune indgik fra starten af 2011 en aftale med BDO Kommunernes Revision vedrørende revision af kommunens regnskaber. Aftalen er gældende til udgangen af Der kan ikke disponeres over budgettet til konsulentbistand uden forudgående aftale med chefen for Intern Service. Statens arkiver Vejen Kommune har indgået aftale med Historisk Arkiv for Haderslev Kommune om opbevaring af arkiver. I budgettet for 2014 er indregnet kr. til Statens arkiver til opfyldelse af kravet i persondataloven om opbevaring af elektroniske arkivalier. 12

13 Kontorhold Der er afsat en central pulje på kr. til fællesindkøb af kontorartikler til afdelingerne. Kontorhold dækker diverse udgifter til f.eks. kuglepenne, fotokopipapir, fragtudgifter, tonere og kontorartikler i øvrigt. Under fælles kontorhold afholdes endvidere udgifter, der ikke umiddelbart er placerbare på de enkelte afdelinger. Under de enkelte afdelinger er budgetlagt ca. 600 kr. pr. medarbejder til diverse kontorhold, bøger mv., som ikke er indkøbt centralt. Tidsskrifter og abonnementer Under fælleskontoen er afsat et budget til kontingent til KL på kr. Kontingentet beregnes ud fra et grundkontingent pr. 100 indbyggere, og betales i to rater i løbet af året, hvor første rate udgør 55 % af kontingentet og sidste rate udgør de sidste 45 %. Budgettet er til 2014 og overslagsårene nedjusteret i henhold til udmelding fra KL om lavere kontingent. Herudover er afsat budget på kr. til tidsskrifter og abonnementer, der ikke umiddelbart er placerbare på de enkelte afdelinger. Under hver afdeling er afsat et budget til tidsskrifter, aviser, håndbøger, kontingenter og abonnementer. Porto Udgifterne til porto mv. fordeler sig på følgende måde: I hele kr. KMD (FAS, BBR, underholdsbidrag, m.v.) Facility Services hos Post Danmark: Afhentning af post Oplukning og spredning af post Porto Øvrige udgifter (pakker, gebyrer, pjecer, m.v.) I alt Annoncer I budgettet til annoncer er afsat kr. til annoncering vedrørende naturbeskyttelses- og vandforsyningslovene. Øvrigt budget er afsat til stillingsannoncer vedrørende administrativt personale i afdelingerne samt til informationsannoncer og brochurer vedrørende administrationen. Inventar Budgettet på fælleskontoen er til direktion, elever og øvrigt fællesinventar. I alt er afsat kr. Afdelingerne afholder selv udgifter til inventar. Biler Budgettet til biler på kr. skal dække drift, vedligeholdelse samt leasingudgifter til fire biler i Vejen Kommune Teknik & Miljø Teknik & Miljø under funktion udfører opgaver vedrørende lokalplanlægning og administration vedrørende de tekniske områder, herunder vejsyn, ekspropriation, drift og vedligeholdelse af veje, rottebekæmpelse, håndtering af affaldsordninger mv. Teknik & Miljø omfatter også byggesagsbehandling, ejendomsoplysninger og BBR, som konteres under funktion samt funktion og funktion , som omfatter opgaver indenfor naturbeskyttelse, stiprojekter, tilsyn og opmåling, VVM-screening, landbrugstilsyn, miljøgodkendelser mv. 13

14 Udkontering egne rådgivere Der er budgetteret med en indtægt på kr. fra personale, som anvendes som rådgivere på kommunens anlægsprojekter. Test for skimmelsvamp I henhold til lov om byfornyelse kan kommunerne anvende byfornyelsesmidler til at dække udgifter i forbindelse med skimmelsvamp. Kommunerne har pligt til at påbegynde en undersøgelse, når der er rettet henvendelse ved klage eller lignende, uanset hvilken type bolig, der er tale om. I budgettet for 2014 er indregnet et beløb på kr. til dækning af udgifter i forbindelse med indsatsen overfor skimmelsvamp. Spildevandsplanlægning Vejen Kommune skal hvert fjerde år udarbejde en spildevandsplan. Planen er under revision og forventes godkendt primo Spildevandsplanen afventer statens vandplaner. Der er afsat budgetbeløb til løbende udgifter vedrørende tillæg til spildevandsplanen ved byudvikling, planlægningsmæssige og afløbsmæssige ændringer. I alt er afsat kr. Lokalplanlægning Budgettet på kr. skal dække udgifter til ekstern konsulentbistand til udarbejdelse af lokalplaner, temaplaner og VVM-redegørelser, herunder også trykning af planerne. Agenda 1 ton mindre Klimaindsatser Budgettet på kr. skal dels bruges til at finansiere Vejen Kommunes deltagelse i Klimakommune under Danmarks Naturfredningsforening. Vejen Kommune har ved at tiltræde aftalen som klimakommune forpligtiget sig til at reducere Vejen Kommunes CO 2 udledning med 2 % pr. år. Arbejdet med nedbringelsen af CO 2 udledningen baseres på den udarbejdede klimastrategi. Kvalitetsstyring af natur- og miljøområdet Der er afsat kr. til kvalitetsstyringssystem og dokumenthåndteringsprogram. Andel af administrationsudgifter Vejen Kommune modtager årligt et administrationsbidrag fra de gebyrer, der opkræves via affaldshåndteringen under Teknik & Miljø. Ved fastsættelsen af budgettet er der taget udgangspunkt i tidsregistreringer for de personer, som dagligt arbejder med affaldsområdet samt øvrige omkostninger, der kan relateres til området. Der forventes en indtægt på kr. i Bygningsservice Bygningsservice under Bygningsservice & Beredskab foretager den overordnede styring af de kommunale bygninger, skoler, administrationsbygninger, mv. i forhold til vedligeholdelse, rengøring og den almindelige bygningsdrift som el, vand og varme. Udkontering af egne rådgivere Bygningsservice og Beredskab er budgetteret med en indtægt på kr. vedrørende personale, som anvendes som rådgivere på kommunens projekter til planlagt bygningsvedligehold. Tilsyn med udliciteret rengøring Der er afsat et budgetbeløb på kr. til tilsyn af udliciteret rengøring. Tilsynet skal sikre, at rengøringen bliver udført efter de aftalte standarder. Ved udbuddet af rengøring i 2013 er desuden ansat en medarbejder til at koordinere rengøringen i Vejen Kommune. 14

15 Sundhed & Familie Forløbskoordinatorer Under diverse udgifter er afsat budget til kommunale forløbskoordinatorer. Der er afsat kr. til driftsudgifter vedrørende to ansatte forløbskoordinatorer. Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Vejen Kommune deltager i Det Fælleskommunale Sundhedssekretariat, som har til formål at sikre samarbejde på tværs af kommunerne i Region Syddanmark. Der er afsat budgetbeløb på kr. til Vejen Kommunes deltagelse i netværket Borgerservice Kørselskontor Vejen Kommune har etableret et kørselskontor, som skal optimere den borgerrettede kørsel. Der er indregnet besparelser på 1,1 mio. kr. i 2014 stigende til 2,9 mio. kr Til at løse opgaven er afsat 1,2 mio. kr. til ansættelse af relevant personale. Budgettet er indeholdt i afdelingens øvrige lønbudget. Konsulentbistand Under Borgerservice er afsat kr. til afholdelse af advokatsalærer, bl.a. til regressager vedrørende sygedagpenge. Lægeerklæringer Borgerservice afholder udgifter til lægeerklæringer vedr. borgere under afdelingens område. Der er afsat et budgetbeløb på kr. Restancegebyrer Der er budgetteret med kr. i indtægter vedrørende restancegebyrer. Se takstblad. Administrationsgebyr vedr. skorstensfejerbidrag Der opkræves årligt et administrationsgebyr vedr. skorstensfejning i Vejen Kommune. Gebyrindtægten på kr. skal dække udgifter til opkrævning af skorstensfejerbidrag i forbindelse med opkrævning af ejendomsskat. Indtægter fra gebyrer vedrørende sygesikring og folkeregister Der opkræves gebyrer for udstedelse af ekstra sygesikringsbeviser samt folkeregisterattester. Der er budgetlagt med en indtægt på kr. Øvrige gebyrer Der er afsat budget til indtægter fra forskellige gebyrer, som opkræves fra antenneforeninger, vielser, adresseoplysninger, mv. Vagtordning Borgerservice har indgået en aftale med et vagtfirma, som skal sikre medarbejderne mod trusler og voldelige hændelser i arbejdstiden. Der er afsat kr. til opgaven Kantine Kantinedriften i Vejen Kommune dækker over køkkener i Rødding og Vejen. Kantinen har til formål at servicere den politiske organisation og administrationen i kommunen. Kantinebudgettet dækker over udgifter til personale, indkøb af fødevarer og indtægter fra solgte varer. I alt er området budgetlagt med kr. Budgettet er til 2014 justeret i forhold til beklædningsgodtgørelse til medarbejderne samt serviceaftaler på maskinerne. 15

16 Intern Service HR-udvikling Der er afsat budget til en MPA autorisation, som anvendes til udarbejdelse af personprofiler. Der er afsat kr. til autorisationen. Sikkerhedsudvalg Arbejdet under sikkerhedsrepræsentanten er budgetlagt med kr. Beløbet skal dække udgifter vedr. arbejdsmiljøet i Vejen Kommune, herunder uddannelse og rådgivning på området. Psykologisk krisehjælp Vejen Kommune har indgået aftale med Falck omkring psykologisk krisehjælp for kommunens medarbejdere. Aftalen dækker op til 25 sager pr. år. BS-gebyrer Der er afsat kr. til betalingsservicegebyrer og andre betalingsgebyrer vedr. check, giro, RKI og lign Udvikling & Erhverv Kommuneplanlægning Der er afsat kr. til kommuneplanlægningsudgifter, fordelt på borgermøder mv. og digitalisering af kommuneplanen. Udviklings- og omstillingspulje Udviklings- og omstillingspuljen kan bruges til projekter, som direkte eller indirekte kan forbedre den offentlige service, give bedre styringsvilkår eller højne informationsniveauet. Der er afsat kr., som fx kan anvendes til følgende: Lederudvikling Kanalundersøgelse af borgerservicehenvendelser Ledelsesinformation Kompetenceudvikling Informationspolitik I 2014 finansierer puljen med kr. udgifter til overvågning af medier med henblik på indsamling af presseklip, som omhandler Vejen Kommune. Udviklingspuljen kan bruges til at få gennemført projekter, som efterfølgende skal indarbejdes i budgetterne. Det kommunale fællesskab UDC Bredbånd Vejen Kommune har indgået aftale med Haderslev og Tønder Kommuner om etablering af fibernet. Fibernettet finansieres delvist af lejeaftaler med private virksomheder. Der er afsat kr. til Vejen Kommunes andel af etableringsomkostningerne Lægekonsulentordning Lægekonsulenten bliver brugt til vurdering af sager vedrørende sygedagpenge, kontanthjælp, pension og revalidering og evt. personsager, rundbordssamtaler mv. Funktionen udføres af læger fra Falck Healthcare. 16

17 Udgifter til fælles lægekonsulentbetjening er budgetteret ud fra følgende forudsætninger: Lægekonsulenthonorar 45 uger à kr kr. Kørsel 4 kvartaler à kr kr. Lægekonsulent kr. Projekt Hurtig Afklaring Projekt hurtig afklaring handler om screening af borgerne med henblik på, at borgeren hurtigst muligt får det rette tilbud. Formålet med projektet er at reducere udgifterne til sygedagpenge under Beskæftigelsesudvalget. Indsatsen er indeholdt i aftalen med Falck Healthcare MED-organisation Budgettet til MED-organisation skal dække: Økonomisk kompensation for medarbejderes deltagelse i MED-organisationen Møder og kørsel Uddannelse af MED-repræsentanter Det samlede budget til MED-organisation er på kr Fælleskommunalt Sundhedssekretariat og Socialsekretariat Under KKR er nedsat to sekretariater, som skal sikre samarbejdet mellem kommunerne i Syddanmark med henblik på at drøfte og fastsætte fælles retning og koordinere kommunernes regionalpolitiske indsats. Begge sekretariater er placeret på Vejen Rådhus i denne valgperiode, som en følge af, at Vejen Kommunes borgmester Egon Fræhr har formandskabsposten i KKR Syddanmark. Sekretariatet er bemandet af to sundhedsanalytikere, som finansieres af de 22 kommuner i Region Syddanmark. Fra 2011 er der desuden oprettet et Fælleskommunalt Socialsekretariat til, som er bemandet af to socialanalytikere Fælles it og telefoni It It-afdelingen er kommunens indgang til anskaffelse af it-hardware og software. Itafdelingen indkøber hardware, som afdelingerne og institutionerne herefter bestiller hos it-afdelingen. Afdelingerne/institutionerne skal selv finansiere indkøb, udskiftning og drift af mobiltelefoner, forbrugsstoffer, tilbehør (headset, mus og lignende) samt hjemmeopkobling. Budgettet for it på det pædagogiske net er placeret under Dagtilbud & Skoler. Ved anskaffelse af nye it-systemer skal udarbejdes en business case, som oplister brugen af systemet samt finansiering. Ramme til It Ved budgetlægningen for 2014 er indregnet en ramme til it på 1 mio. kr.. Rammen skal anvendes til udvikling af it-afdelingens virke, fx ved opnormering af personalet eller oprettelse af vagtordning. Konsulentbistand Budget til konsulentbistand under Intern Service skal dække udgifter til konsulentbistand i forbindelse med driften af kommunens it-systemer, bl.a. konsulentbistand hos KMD. Der er afsat et budget på kr. i 2014 og overslagsår. Øvrig konsulentbistand skal konteres under fælleskontoen for konsulentbistand. 17

18 It-udstyr, vedligeholdelse Budgettet kan specificeres således: Budget i hele kr. Infrastruktur: Opkobling af institutioner Servere Telefoni, hjemmeopkobling, mv I alt GIS Der er afsat kr. til GIS, som skal dække: Serviceaftaler, ajourføring, m.v. Indtægter fra kortsalg Net GIS, hostet på nethostel Årlig support af licenser Hertil opkræves gebyrer for evaluering af digitale GIS-kort. Gebyrtaksterne findes under takstbladet. Leasing Budget i hele kr. Leasingaftaler indgået i Leasingaftale vedr. sammenlægningsomkostninger Leasingaftale vedr. leasingramme på kr I alt Faktureringsaftale med KMD Hvert år indgås faktureringsaftale med KMD, som dækker de it-løsninger der leveres af KMD. I 2014 er afsat kr. til aftalen med KMD. Faglicenser Der er afsat kr. til faglicenser og -systemer, som ESDH, Antivirus-program, blanketsystem, Lovinformation, Notes, Novell, CSC, TN3270 og DME-synk. IT-handlingsplan I budget 2014 er der afsat kr. til it-handleplanen. It-handleplanen anvendes til it-projekter i Vejen Kommune, som kan effektivisere arbejdsgangene i kommunen. For at komme i betragtning til puljen, skal der udarbejdes en business-case med beskrivelse af projektet Jobcentre Jobcenter Vagtordning Jobcenteret har indgået en aftale med et vagtfirma, som skal sikre medarbejderne mod trusler og voldelige hændelser i arbejdstiden. Der er afsat kr. til budgettet. Lægeerklæringer Det afsatte budget på kr. til lægeerklæringer skal dække udgifter til helbredsattester, statuserklæringer, speciallægeerklæring og lignende vedrørende borgere i Jobcenterets regi. Den gennemførte reform af førtidspension og fleksjob betyder, at kommunerne og sundhedsvæsenet samarbejder om mulighederne for tilbagevenden til arbejdsmarkedet eller 18

19 uddannelse i sager, der skal behandles i rehabiliteringsteamet. Samarbejdet skal sikre et optimalt samarbejde mellem de kommunale sagsbehandlere, praktiserende læger og det øvrige sundhedsvæsen for denne målgruppe. Vejen Kommune har indgået en lovbefalet kontrakt med Regionen, der stiller en sundhedskoordinator til rådighed Naturbeskyttelse Naturbeskyttelse under Økonomiudvalget dækker over er de administrative udgifter, som vedrører funktion Området ligger organisatorisk under chefen for Teknik & Miljø. Alle udgifter vedrørende administration af naturbeskyttelsen skal afholdes her, dvs. lønninger, tjenestekørsel, uddannelse mv. til administrativt personale Miljø Miljøbeskyttelse dækker over de administrative udgifter, som vedrører funktion Området hører organisatorisk under chefen for Teknik & Miljø. Alle udgifter vedrørende administration af området skal afholdes her Byggesagsbehandling Området for byggesagsbehandling ligger organisatorisk under chefen for Teknik & Miljø. Udgifter vedrørende sagsbehandling af byggesager samt indtægter fra gebyrer fra byggesager og anmeldelser skal afholdes her Fællesudgifter og -indtægter Byggesagsgebyrer Der er budgetteret med en indtægt på kr. ved opkrævning af gebyrer ved behandling af byggesager BBR-projekt BBR-data anvendes til byggesagsbehandling, renovation og analyser i GIS. Vejen Kommune er ved at forbedre kvaliteten af de data, som ligger i BBR-registret. Kvaliteten af data er en vigtig del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Borgerne og virksomhederne skal fra 2015 have større mulighed for selvbetjeningsløsninger, herunder ved byggeansøgninger. Det er derfor vigtigt, at de kommunale BBR-data er korrekte. Vejen Kommune har derfor igangsat et projekt, som har til formål at opdatere BBRregistret både i forhold til forkerte data og uansøgte byggerier. Projektet løber i perioden fra 2012 til 2014 og indebærer ansættelse af tre medarbejdere, som foretager opdateringen af data. Over den tre-årige periode forventes projektet at give indtægter på 5,3 mio. kr Voksen-, ældre og handicapområdet Social & Ældre Tolkning Budgettet til tolkning på kr. skal dække udgifter til tolke hos Jobcenteret og Integrationsteamet. Det afsatte beløb er beregnet ud fra en forventning om, at flygtningene ikke har behov for tolkning ud over introduktionsperioden. Vejen Kommune forventes i 2014 at skulle modtage 36 nye flygtninge, jf. udmelding fra Udlændingeservice. 19

20 Fælleskommunalt Socialsekretariat Vejen Kommune deltager i Det Fælleskommunale Socialsekretariat, som har til formål at koordinere rammeaftalerne på det specialiserede socialområde. Der er afsat kr. til Vejen Kommunes andel af sekretariatet. Lægeerklæringer Afdelingen for Social & Ældre afholder udgifter til lægeerklæringer vedrørende borgere under Socialområdets virke. Der er afsat et budgetbeløb på kr. Integration Under Social & Ældre er der afsat budgetbeløb til Integrationsteamet. Der er afsat kr. til drift af bil til integrationsmedarbejderne. Betaling til offentlige myndigheder Vejen Kommune betaler for samråd og tilsyn med udviklingshæmmede lovovertrædere. Regionens fordeling af beløbet sker via objektiv fordeling, og der er afsat kr. i budgettet Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark konteres på den autoriserede gruppering til formålet. Det endelige administrationsbidrag fastsættes ved vedtagelsen af budgettet for Udbetaling Danmark i december Foreløbigt er administrationsbidraget fastsat til 6 mio. kr., svarende til udmeldingen fra Udbetaling Danmark i juli Diverse indtægter og udgifter Diverse tilskud Vejen Kommune har et samlet budget til diverse tilskud på kr. i 2014 og overslagsår. Budgettet skal dække: Tilskud til Skibelundforeningen Tilskud til Holsted Speedwayklub Tilskud til Vejen EH Ikke-disponeret tilskuds- og projektpulje Budgettet for 2014 er udvidet med kr. som følge af en udvidet sponsoraftale med Vejen Elite Håndbold. Hyrevognsbevillinger Vejen Kommune opkræver et gebyr for udstedelse af taxitilladelser, førerkort, trafikbøger, tilladelsesnummerplade og lign. i forbindelse med taxikørsel. Gebyrerne er lovbestemte og reguleres én gang årligt. Stadeafgifter Stadeafgifter opkræves for torvepladser, pølsevogne, og lign. i Vejen Kommune. Budgettet på kr. er lagt ud fra indtægter fra Enghaveplads i Rødding, Torvet i Brørup, Torvet i Holsted, Torvet i Vejen samt Østergade 35 i Rødding Innovation og ny teknologi Danmarks Miljøportal Vejens Kommunes andel i Danmarks fælles miljøportal udgør 2,75 kr. pr. indbygger. Der er afsat et budgetbeløb på kr. 20

Budget 2015. Specielle bemærkninger

Budget 2015. Specielle bemærkninger 2014 Specielle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE Specielle bemærkninger Økonomiudvalget Side 2 Arbejdsmarkedsudvalget 38 Social- og Sundhedsudvalget 88 Børn og Uddannelsesudvalget 179 Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Budget 2014. Samt overslagsår 2015-2017

Budget 2014. Samt overslagsår 2015-2017 Budget 2014 Samt overslagsår 2015-2017 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2014-2017 i hovedtal... Side 3 2. Budgetaftalen... Side 4 3. Generelle bemærkninger... Side 16 4. Budgetbemærkninger Fællesudgifter

Læs mere

Budgetsammendrag 2015 på hovedkonti 1. Budgetsammendrag 2015-2018 på hovedkonti (nettotal) 5

Budgetsammendrag 2015 på hovedkonti 1. Budgetsammendrag 2015-2018 på hovedkonti (nettotal) 5 Indholdsfortegnelse Budgetsammendrag 2015 på hovedkonti 1 Budgetsammendrag 2015-2018 på hovedkonti (nettotal) 5 Budgetsammendrag 2015-2018 på hovedkonti (nettotal, indekseret) 9 Generelle bemærkninger

Læs mere

REDEGØRELSE VEDRØRENDE LEASINGARRANGEMENTER

REDEGØRELSE VEDRØRENDE LEASINGARRANGEMENTER REDEGØRELSE VEDRØRENDE LEASINGARRANGEMENTER 5 6 Leasingarrangementer Redegørelse vedrørende leasingarrangementer Ifølge krav fra ministeriet skal bemærkningerne til budgettet indeholde en redegørelse om

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 13. Økonomiudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 13. Økonomiudvalget 13. Økonomiudvalget 145 146 13. Økonomiudvalget Budget 2013 på politikområder: Politikområder U/I Budget 2012 Politisk organisation U 13.480.764 I - 12.717 Administration U 248.025.833 I - 9.589.578 By-

Læs mere

Indhold Side Hovedoversigt.. 1

Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Årsrapport bilagssamling 2011 Årsrapport bilagssamling 2011 Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Drift Økonomiudvalget.. 5 Trafik- og Teknikudvalget 53 Miljøudvalget. 61 Børne- og Undervisningsudvalget. 69

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2014. Bilagshæfte

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2014. Bilagshæfte SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2014 Bilagshæfte Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse 1. Generelle

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Budgetsammendrag på hovedkonti

Budgetsammendrag på hovedkonti Budgetsammendrag på hovedkonti Udgifter Indtægter 1.000 kr. 1.000 kr. A. Driftsvirksomhed 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 86.297-18.952 01 Forsyningsvirksomhed m.v. 40.161-39.963 02 Trafik

Læs mere

Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers

Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Regnskab bilagssamling 2008 Regnskab bilagssamling 2008 Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Drift Økonomiudvalget.. 5 Trafik- og Teknikudvalget.

Læs mere

Budgetbemærkninger. Drift/refusion

Budgetbemærkninger. Drift/refusion Budgetbemærkninger 2015 Drift/refusion 17 18 Udvalget for teknik og miljø 19 20 Udvalget for teknik og miljø i hele 1.000 kr. Teknik & Miljø BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 00.22 Jordforsyning -1.176-1.179-1.179-1.179

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 5 Detaljerede budgetforudsætninger - Økonomi- og Planudvalget. B10.10.05 Budgetområde Politisk organisation... 7.

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 5 Detaljerede budgetforudsætninger - Økonomi- og Planudvalget. B10.10.05 Budgetområde Politisk organisation... 7. Ishøj Kommune Budget 2015 Side 5 B10.10 Bevillingsområde Administration og planlægning: B10.10.05 Budgetområde Politisk organisation... 7.047 Valg... 716 Der afsættes hvert år midler til afvikling af 1

Læs mere

e Ko Budget 2014-2017

e Ko Budget 2014-2017 Lejre Kommune Budget 2014-2017 Indhold Indledning... 3 Budgettet kort fortalt... 4 Økonomiudvalget...10 Udvalget for Kultur og Fritid...19 Udvalget for Børn og Ungdom...23 Udvalget for Teknik og Miljø...33

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere

GPS regnskab 2012, Godkendt af Byrådet den 24. april 2013

GPS regnskab 2012, Godkendt af Byrådet den 24. april 2013 GPS regnskab 2012, Godkendt af Byrådet den 24. april 2013 1 INDHOLD Politikområde 01 - Demokrati... 3 Politikområde 02 - Personale... 9 Politikområde 03 - Økonomi... 14 Politikområde 04 Klima og energi...

Læs mere

Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Organisations diagram... 6. Økonomistyring i Holbæk Kommune...

Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Organisations diagram... 6. Økonomistyring i Holbæk Kommune... Budget 2015-2018 Budget 2015-2018 Indhold Indledning... 4 Forord fra borgmesteren... 4 Kommunens vision og strategier... 5 Organisations diagram... 6 Økonomistyring i Holbæk Kommune... 6 De generelle bemærkninger...

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2013 Side 27 Bevillingsbeskrivelse - Økonomi- og Planudvalget

Ishøj Kommune Budget 2013 Side 27 Bevillingsbeskrivelse - Økonomi- og Planudvalget Ishøj Kommune Side 27 B10 Økonomi- og Planudvalget: Udvalgets opgaver er reguleret efter lov om kommuners styrelse, lov om borgerservice, lov om almene boliger m.fl. Økonomi- og Planudvalgets ansvarsområder

Læs mere

GPS budget 2014, Godkendt af Byrådet 18. december 2013.

GPS budget 2014, Godkendt af Byrådet 18. december 2013. GPS budget 2014, Godkendt af Byrådet 18. december 2013. 1 INDHOLD Politikområde 01 - Demokrati... 3 Politikområde 02 - Personale... 9 Politikområde 03 - Økonomi... 13 Politikområde 04 Klima og energi...

Læs mere

Årsberetning for 2012. Syddjurs Kommune

Årsberetning for 2012. Syddjurs Kommune Årsberetning for 2012 Syddjurs Kommune Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse Ledelsens forord... 6 Kommunens årsberetning... 7 Personaleoversigt... 9 Anvendt regnskabspraksis... 10 Oversigt over væsentlige

Læs mere

Hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration m.v.

Hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.6 - side 1 Dato: Juli 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012/Budget 2013 Hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration m.v. Denne hovedkonto omfatter udgifter og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189 Budget 2015-2018 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt... 3 Tværgående artsoversigt... 7 Bevillingsoversigt... 11 Budget opdelt efter funktion... 29 Bemærkninger... 41 Økonomiudvalget... 43 Socialudvalget...

Læs mere

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg af 16. marts 2015 Vedlagt er bilag 1-4 INDHOLD 1. Indledning... 3

Læs mere

Indhold. Side: Hovedoversigt. 3 Generelle bemærkninger.. 5. Drift

Indhold. Side: Hovedoversigt. 3 Generelle bemærkninger.. 5. Drift Indhold Side: Hovedoversigt. 3 Generelle bemærkninger.. 5 Drift Økonomiudvalget... 15 Trafik- og Teknikudvalget. 69 Miljøudvalget... 81 Børne- og Undervisningsudvalget... 96 Kultur- Fritids og Idrætsudvalget.

Læs mere

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i Bilag A: Orientering om opfølgningen 2008 Afvigelse i forhold til ultimo 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Afvigelse i forhold til ultimo februar 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Finansielle bevillinger

Læs mere

Politikerhåndbog 2014

Politikerhåndbog 2014 Politikerhåndbog 2014 Indhold og forord Indhold Forord... 5 Læsevejledning... 6 Tværgående politikker - demokrati:... 7 Politisk arbejdsform... 7 Syddjurs Kommunes visioner:... 8 Politisk besluttede forandringer...

Læs mere

FORSLAG FRA ØKONOMIUDVALGET

FORSLAG FRA ØKONOMIUDVALGET Indhold: Ø01. Personalereduktion af 9 deltidsbrandmænd (549.000 kr.)...2 Ø02. Afskedigelse af sektorvejledere (250.000 kr.)...2 Ø03. Halvering af Ungdommens Uddannelsesvejlednings konto til køb af it,

Læs mere

Gladsaxe Regnskab 2004

Gladsaxe Regnskab 2004 Gladsaxe Regnskab 2004 Indhold Side Hovedoversigt 3 Generelle bemærkninger. Drift Økonomiudvalget... Trafik- og Teknikudvalget 44 Miljøudvalget. Børne-og Undervisningsudvalget..., 69 Kultur- Fritids- og

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 31 Bevillingsbeskrivelse - Økonomi- og Planudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 31 Bevillingsbeskrivelse - Økonomi- og Planudvalget Ishøj Kommune Side 31 B10 Økonomi- og Planudvalget: Udvalgets opgaver er reguleret efter lov om kommuners styrelse, lov om borgerservice, lov om almene boliger m.fl. Økonomi- og Planudvalgets ansvarsområder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nøgletal 1. Generelle bemærkninger 5. Specielle bemærkninger 33

Indholdsfortegnelse. Nøgletal 1. Generelle bemærkninger 5. Specielle bemærkninger 33 Indholdsfortegnelse Nøgletal 1 Generelle bemærkninger 5 Specielle bemærkninger 33 Økonomiudvalget 35 Teknik- og Miljøudvalg 51 Beredskabskommisionen 64 Børne- og Skoleudvalg 65 Kultur- og Fritidsudvalg

Læs mere

Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg

Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg 18. september 2014 1 Indhold 1. Formål med notatet... 4 2. Myndighedsområdet: Det afhjælpende og det forebyggende

Læs mere