BF 2014 B B B0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0"

Transkript

1 1

2 i hele kr. Økonomiudvalget BF 2014 B B B Faste ejendomme Fælles formål Beboelse Andre faste ejendomme Byfornyelse Driftsikring af boligbyggeri Redningsberedskab Redningsberedskab Politisk organisation Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg mv Administrativ organisation Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Jobcentre Natur Miljø Byggesager Voksen-, ældre- og handicapområdet Det specialiserede børneområde Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Indtægter efter forskellige love Innovation og ny teknologi Erhvervsservice og iværksætteri Udvikl. af yder- og landdistriktområder Lønpuljer Lønpuljer Tjenestemandspensioner Interne forsikringspuljer Generelle reserver Økonomiudvalget i alt

3 Økonomiudvalget har ansvaret for en bred vifte af opgaver. Det drejer sig om bl.a. redningsberedskab, den økonomiske planlægning og styring, kommuneplanlægning, byudvikling, den politiske organisation samt den administrative organisation. 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fælles formål Fællesudgifter og indtægter Vejen Kommune har to håndværkere ansat, som foretager mindre reparationer på kommunale bygninger og institutioner. Håndværkerne er en del af bygningsvedligeholdelsespuljen under Et eventuelt restbudget eller merforbrug skal reguleres via puljen. Offentlige toiletter Der er afsat budget til drift af følgende offentlige toiletter: Mindevej 1, Vejen Rådhuspladsen, Nørregade 19, Vejen Søvej 5D, Jels Torvet 2, Jels Vestergade 9, Rødding Industri Vest, Brørup Jernbanegade 1, Brørup (ventesal og offentlige toiletter) Budgetterne dækker udgifter til el, vand, varme, rengøring og øvrig vedligeholdelse Bygningsvedligeholdelsespulje, kommunale ejendomme Budgettet til bygningsvedligeholdspuljen bliver beregnet ud fra det samlede areal af kommunens bygninger. Ud fra bygningernes alder og anvendelse bliver det beregnet, hvilke beløb, der skal afsættes til bygningsvedligehold på den enkelte bygning. Der er afsat kr. til planlagt bygningsvedligeholdelse i Udgifter vedrørende planlagt bygningsvedligeholdelse afholdes ude på de enkelte steder. Budgettet overføres fra puljen til de respektive steder ved løbende budgetomplaceringer. Kommunens bygninger skal energimærkes hvert femte år som en del af det kommunale bygningsvedligehold. Energimærkningen foretages af to omgange, hvor kommunes bygninger er fordelt i to grupper. Vejen Kommune må ikke selv foretage energimærkningen, som derfor foretages af et eksternt firma. De næste gennemgange er i 2014 og i 2016, hvor der er afsat henholdsvis kr. og kr Beboelsesejendomme Vorupvænget og og 73-79, Vejen Vejen Boligforening administrerer og udlejer boligerne for Vejen Kommune, og der er budgetteret med kommunens andel i overskuddet ved udlejninger. 3

4 Andre faste ejendomme Bække Rutebilstation, Vestergade 2, Bække Der er afsat budgetmidler til drift og vedligeholdelse af Bække Rutebilstation. Der er ansat en forpagter, som har bolig på ejendommen og betaler en månedlig husleje Jels Møllegade 5a, Jels Bygningen anvendes af hjemmeværnet. Der er afsat budget til skatter og afgifter Toftegårdsvej 3, Rødding Der er afsat budgetmidler til betaling af skatter og afgifter vedr. erhvervet ejendom i Rødding Søndergade 2, Skodborg Det tidligere bibliotek i Skodborg udlånes til Skodborg Lokalråd. Lokalerne bliver brugt til dagpleje, lektiecafé og lokalhistorisk arkiv, hvilket giver udgifter til el, vand og varme. Herudover findes på første sal to udlejningsboliger, som giver en indtægt Nørregade 16-20, Brørup Ejendommen Nørregade i Brørup er erhvervet af Vejen Kommune som en del af et byfornyelsesprojekt. Grunden skal sælges, men afventer pt. en ændret lokalplan. Der er afsat budgetmidler til fast afgift på forsyningslinjer VUC og Studioscene, Baungårdsvej 2, Vejen Ejendommen Baungårdsvej udlejes til VUC og Studioscene mod en fastsat husleje. Udover indtægten er der afsat budget til aflønning af rengøringspersonale samt til drift af grunde og bygninger Det tidligere plejehjem, Egely, Fr. den 7 s gade 3a, Vejen Bygningerne i Vejen har huset det tidligere plejehjem Egely. I dag anvendes bygningerne til børnehave og privat udlejning. Der er afsat kr. til drift og vedligeholdelse af grunde og bygninger og kr. i lejeindtægt Vestergade 21, Holsted (tidligere Åhaven) Det er afsat budgetmidler til drift og vedligeholdelse af bygningen. Bygningsdrift vedrørende nedlagte skoler Vejen Kommune stiller nogle af de nedlagte skoler til rådighed for lokale foreninger, som anvender de tidligere skolebygninger. Vejen Kommune stiller bygningerne til rådighed og betaler driften af bygningerne. Tidligere Øster Lindet Skole Tidligere Øster Lindet Skole, Børnehaven Tidligere Hovborg Skole Tidligere Nørbølling Skole Tidligere Skrave Skole Tidligere Sdr. Hygum Skole Byfornyelse Det afsatte budgetbeløb på kr. til ydelsesstøtte vedrører lån optaget i en periode, hvor det var muligt at få ydelsesstøtte. Lovgivningen på området blev ændret for en del år siden, og der tildeles ikke længere ny ydelsesstøtte på lån. Udgiften er nedadgående, efterhånden som lånene betales ud. 4

5 Driftssikring af boligbyggeri Udgift til ydelsesstøtte er nedadgående, idet lovgivning på området er ændret for en del år siden. Der kan ikke længere tildeles ny ydelsesstøtte på lån, og udgift hertil vil derfor forsvinde helt, efterhånden som de gamle lån bliver betalt ud. I alt er der afsat kr Redningsberedskab Fællesudgifter og / indtægter Personale Der er budgetteret med tre fuldtidsstillinger i 2014, og der er i alt afsat kr. til lønninger og indsatsledervagt. Uddannelse Budgettet skal dække uddannelse af eget personale, de frivillige i de sønderjyske brandværn og nye indsatsledere. Der er i alt afsat kr. til almindelig uddannelse af det frivillige beredskab og det centrale personale. Herudover er der afsat kr. til lovpligtig efteruddannelse af indsatsledere i Falck-aftale Vejen Kommune har indgået aftale med Falck om hovedaftale, vagtcentral og kommunikationssystemet SINE. Hovedaftalen indeholder brandslukning, kørsel til færdselsuheld, m.v. i områderne omkring Holsted, Brørup og Vejen. Den nuværende aftale er gældende til udgangen af Vagtcentralen styrer udkaldene for de fem brandstationer i Vejen Kommune, samt for de fire brandstationer uden for kommunen, som dækker Vejen Kommune. Alle automatiske alarmer går desuden til denne vagtcentral. SINE er beredskabets nye fælles radiosystem, der skal sikre samarbejde og koordinering på tværs af beredskabet. Radiosystemet skal både bruges til hverdag og når der er behov for en fælles koordineret indsats. Det samlede budget for aftalen med Falck er på kr. Brandværn I Rødding-området er der et frivilligt kommunalt brandværn i byerne Rødding, Jels og Skodborg. Der er afsat kr. til rådighedsbeløb og diverse udgifter, som brændstof, sikkerhedsudstyr og brandøvelser vedr. brandværnene. Der er indgået aftale med de frivillige brandværn for perioden fra 1. februar 2012 til 31. december Entreprenørudgifter Falck-aftalen blev genforhandlet til 2012, hvilket indebar ændringer i aftaleindholdet, herunder en ændring omkring entreprenørudgifter i de første 24 timer efter en alarm. Der er derfor afsat kr. til forureningsuheld og assistance ved brand. Bådberedskab Fra 2012 har Jels Brandværn overtaget opgaven omkring bådberedskab i Jels fra Esbjerg Kommune. Der er afsat kr. til løbende drift til Jels Brandværns udgifter i forbindelse med opgaven. Diverse udgifter Der er afsat budgetbeløb til diverse udgifter vedrørende beredskabet i Vejen Kommune. Budgetbeløbet skal dække udgifter til sikkerhedsudstyr, helbredsundersøgelser og lignende. 5

6 Telefon På denne konto er der afsat budget til 14 mobiltelefoner, leje af kredsløb, tre fastnetforbindelser og tre ADSL-forbindelser. Kontingenter Der betales bl.a. kontingent til Foreningen af Kommunale Beredskabschefer og Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut. Transportudgifter (biler mv.) Der er budgetteret med kr. til drift og vedligeholdelse af indsatslederbiler og køretøjer vedrørende de frivillige i Vejen Kommune. Maskiner og materiel Budgettet til maskiner og materiel skal dække udgifter til drift og vedligeholdelse af kommunens og de frivillige brandværns maskiner og materiel. Beredskabet har i 2013 anskaffet en ny kabineladbil til det frivillige brandværn. Herudover er afsat budget til leasing af udstyr og beklædning til brandmandskabet inklusiv indsatsledere. I budgettet for 2014 er indregnet budget til leasing af to nye tankvogne i Skodborg og Jels samt til leasing af kompositflasker og branddragter. I alt er afsat kr. til leasing. Tekniske anlæg Budget til tekniske anlæg på kr. dækker over almindelige udgifter til vedligeholdelse af vandforsyning, brandhaner og branddamme samt udgifter til afvikling af branddamme, som ikke længere bruges til brandslukning. Indtægter Der er budgetteret med indtægter fra gebyrer for blinde alarmer til kommunale og private virksomheder. For at reducere antallet af blinde alarmer i Vejen Kommune kan 50 % af overskuddet overføres til efterfølgende år til arbejdet med forebyggende tiltag Drift og vedligeholdelse af bygninger Beredskabets bygninger består af følgende: Brandstation, Gl. Vejenvej 2, Skodborg Brandstation, Rødding Nygade 6, Rødding Brandstation, Jels Søndergade 17B, Jels Brandhus, Brudsigvej 4, Skodborg (øvelsesplads) Beredskabsstation, Fabriksvej 11, Brørup Budgetterne til ovenstående bygninger indeholder udgifter til vand, renovation, el, opvarmning, skatter og afgifter samt løbende vedligeholdelse. Udvendig og indvendig planlagt vedligeholdelse er budgetteret under den centrale pulje, under funktion Bygningsforsikringer er ligeledes budgetteret centralt, under funktion Fællesudgifter og administration m.v Fælles formål Partier, der har deltaget i det senest afholdte kommunalvalg, har ret til økonomisk tilskud til deres politiske arbejde. 6

7 Ved kommunalvalget i 2009 blev der afgivet stemmer. Tilskud udgør 5,50 kr. årligt pr. stemme (2007-priser). Grundbeløb reguleres hvert år den 1. januar, jfr. partistøtteloven, lovbekendtgørelse nr af 8. december 2006, og svarer i 2013 til 6,75 kr. pr. stemme. I budgettet for 2014 er afsat kr. til partitilskud Kommunalbestyrelsesmedlemmer Vederlag til borgmester: Borgmestervederlaget er fastsat af Indenrigsministeriet. Vederlaget til en borgmester i en kommune med indbyggertal på er fastsat til skalatrin 53 for en tjenestemand i staten. Der er afsat kr. til aflønning af borgmester. Vederlag til udvalgsformænd og viceborgmester Indenrigsministeriet har fastsat, at det samlede vederlag til udvalgsformænd for kommuner på mellem indbyggere maksimalt kan udgøre 180 % af borgmestervederlaget. Procentsats til udvalg er fastsat i kommunens styrelsesvedtægt. Der er budgetteret med følgende beløb: I hele kr. Viceborgmester vederlag 5 % af kr Formandsvederlag 5 stående udvalg à 30 % = 150 % af kr Formandsvederlag Børn & Ungeudvalg 7,5 % af kr I alt 162,5 % af borgmestervederlag Faste vederlag og udvalgsvederlag For medlemskab af byråd ydes et fast vederlag på kr. pr. år til alle byrådets medlemmer bortset fra borgmesteren. Vederlag reguleres efter de for tjenestemænd i staten gældende reguleringssatser for løn. I 2014 er afsat kr. til faste vederlag til 26 byrådsmedlemmer. Byrådet kan beslutte at tildele vederlag til formænd og medlemmer af kommunale udvalg. Indenrigsministeriet har fastsat, at det samlede vederlag for kommuner på mellem indbyggere maksimalt kan udgøre 125 % af borgmestervederlaget. For medlemskab af Økonomiudvalget og de stående udvalg ydes et vederlag på kr. pr. år og medlemmer af Børn & Ungeudvalget får vederlag på kr. Budgettet er sammensat af følgende beløb: I hele kr. Fem stående udvalg med seks medlemmer Økonomiudvalget med otte medlemmer Børn & Ungeudvalget med et medlem I alt Tillægsvederlag - hjemmeboende børn Medlemmer med hjemmeboende børn under 10 år ydes særligt tillægsvederlag svarende til kr. pr. år. Ydelsen reguleres iht. gældende reguleringssatser for løn for tjenestemænd i staten. Der kan kun ydes et vederlag til et medlem uanset antal hjemmeboende børn. Der er budgetteret med 2 byrådsmedlemmer à kr. 7

8 Uddannelse Der er afsat kr. til uddannelse svarende til kr. pr. byrådsmedlem. Kørselsgodtgørelse Kørselsgodtgørelse udbetales for kørsel i egen bil efter statens høje takst. Der er afsat kr. Møder, rejser og repræsentation Under den politiske organisation er afsat et budget til de udgifter, som afholdes til kommunalbestyrelsens møder, rejser og repræsentation. Budgettet kan opdeles på følgende poster: I hele kr. Forplejning kantine: Udvalgsmøder og byrådsmøder, mv Øvrige mødeaktiviteter Gaver Ulykkesforsikring for byrådsmedlemmer Rejser og repræsentation i øvrigt (inkl. budgetseminar) I alt Øvrige personalerelaterede udgifter Der er afsat et budget på kr. til øvrige personalerelaterede udgifter. Budgettet skal eksempelvis dække abonnementer, hjemmearbejdspladser og mobiltelefoner. Pension til borgmestre Vejen Kommune udbetaler pension til otte tidligere borgmestre, heraf seks fra de tidligere kommuner og to afgåede borgmestre i forbindelse med kommunesammenlægningen. Der er afsat kr. til pension til borgmestre Kommissioner, råd og nævn Huslejenævn Der er afsat kr. til huslejenævnets arbejde, bl.a. til dækning af vederlag, mødediæter og andre udgifter. Der opkræves gebyr pr. huslejesag, jf. takstbladet, i alt budgetterede med en indtægt på kr. Det forventede antal sager tager udgangspunkt i antallet af sager i tidligere år og er sat til ca. 35 sager Beboerklagenævn Der er afsat kr. til dækning af bl.a. vederlag, mødediæter og andre udgifter i forbindelse med beboerklagenævnets arbejde. Der opkræves gebyr pr. sag. Det skønnes, at der er 10 sager om året svarende til en indtægt på ca kr. På grund af beløbsstørrelsen er der ikke budgetteret med indtægterne Folkeoplysningsudvalg Vejen Kommune har nedsat et folkeoplysningsudvalg jf. folkeoplysningsloven. Folkeoplysningsudvalget består af: 2 medlemmer valgt af og blandt Byrådet 1 medlem fra Den folkeoplysende voksenundervisning 3 medlemmer fra idrætsforeninger 1 medlem fra ikke-idrætslige foreninger 1 medlem fra senioraktiviteter 8

9 1 medlem fra lokale handicapforeninger Der er afsat kr. til folkeoplysningsudvalg, heraf er afsat et beløb svarende til 7,5 % af borgmestervederlaget til formandsvederlag, jf. styrelsesvedtægten Handicaprådet Handicaprådet har 10 medlemmer, hvoraf 5 er medlemmer af Byrådet. Suppleanter indkaldes ved afbud. Budgettet bygger på følgende forudsætninger: Beløb i hele kr. Forplejning Dækkes af anden konto 0 Befordringsgodtgørelse, 4 faste møder + 1 ekstraordinært Møder møde Mødediæter til 5 ikkebyrådsmedlemmenært 4 faste møder + 1 ekstraordi møde Kurser, års- og temamøder kr. pr. medlem Befordringsgodtgørelse til kurser 550 kr. pr. medlem Administrationsudg. til formand Telefon, porto, it m.v. 800 Aktiviteter Døvetolk samt uddeling af handicappris Annoncer Dækkes af anden konto 0 I alt Ældrerådet Ældrerådet har 13 medlemmer. Budgettet bygger på følgende forudsætninger: Beløb i hele kr. Forplejning Dækkes af anden konto 0 Befordringsgodtgørelse 11 faste møder + 2 ekstraordinære (møder) Mødediæter 13 medlemmer 11 faste møder + 2 ekstraordinære Kurser, års- og temamøder kr. pr. medlem Befordringsgodtgørelse til kurser 560 kr. pr. medlem Kontingenter Danske Ældreråd Administrationsudg. til formand Telefon, porto, it og sekretær Annoncer Dækkes af anden konto 0 I alt Øvrige råd og nævn Vederlag til skolebestyrelser er medtaget under de enkelte skolers budget Valg m.v. Folketingsvalg Seneste folketingsvalg blev afholdt den 15. september 2011, og næste folketingsvalg forventes derfor afholdt i EU-valg afholdes hvert 5. år, senest i Næste valg til Europaparlamentet er i

10 Kommunalvalg Der afholdes kommunalvalg i Der er afsat kr. til formålet Administrationsbygninger Vejen Kommune ejer følgende administrationsbygninger: Vejen Rådhus, Rådhuspassagen 3, Vejen Områdekontor Brørup, Stadionvej 15 Områdekontor Holsted, Højmarksvej 20 Områdekontor Rødding, Østergade 28 Østergade 24, Rødding Skovvej 36, Vejen Lindetorvet, Vejen Nørbøllingvej 30, Brørup (kursuscenter) og lejer følgende administrationsbygninger: Vestergade 4A, Vejen (Borgerservice og trykkeri) Rådhuspassagen 8/Nørregade 11, Vejen (Jobcenter) Fællesudgifter og -indtægter Udgifter mv. til 5 pedeller er budgetteret med kr. til lønudgifter og kr. til tjenestekørsel, beklædning og hjemmearbejdspladser. Området henhører under chefen for Bygningsservice & Beredskab Administrationsbygninger Bygningsdrift Der er budgetteret med driftsudgifter til ejendommene, herunder løbende indvendig vedligeholdelse, vedligeholdelse af udenomsarealer, udsmykning, vand, renovation, varme, el, tyveri- og alarmsikring m.v. Budgetterne til vand, renovation, varme og el fastsættes af Bygningsservice og er budgetlagt efter antal graddage i et normalår. Budgetterne tilpasses herefter i forhold til energimæssige forbedringer. Udvendig og indvendig planlagt vedligeholdelse er budgetteret under den centrale bygningsvedligeholdelsespulje (under funktion 0.10). Bygningsforsikringer er ligeledes budgetteret centralt (under funktion 6.74). Huslejeudgifter For de administrative bygninger, som Vejen Kommune lejer, betales følgende huslejer: Sted Husleje pr. år Vestergade 4A, Vejen Nørregade 11/Rådhuspassagen 8, Vejen (ekskl. husleje for Vejen Bibliotek) I alt I perioden fra 1. juli 2013 til 31. december 2015 lejer Vejen Kommune endvidere 194 m² i tilknytning til Jobcentrets lokaler på Nørregade 11 i Vejen. Den årlige leje er kr Sekretariat og forvaltninger Myndighedsopgaver og øvrig administration Under sekretariat og forvaltninger er budgettet opdelt i myndighedsudøvelse og øvrig administration. Myndighedsudøvelse er opgaver, hvor der med hjemmel i lovgivningen træffes afgørelse, som har konsekvenser for borgere og virksomheder, både direkte og indirekte. 10

11 Myndighedsudøvelse omfatter selve sagsbehandlingen vedrørende afgørelsen og opgaver i tilknytning hertil og kan være med eller uden direkte kontakt med borgeren. Øvrig administration er opgaver, som understøtter myndighedsudøvelsen i kommunen, dvs. administrative støttefunktioner og sekretariatsbetjening som løn, økonomi, juridisk bistand og kantinebetjening. Lønsumsstyring Fra 2013 er der indført lønsumsstyring i administrationen. Lønsummerne er beregnet ud fra personalesammensætningen i maj 2012 og efterfølgende justeret for overenskomstforhandlingerne i Budgettet under de enkelte afdelinger skal finansiere alle udgifter, som afdelingen selv har indflydelse på, fx afholdelse af sjette ferieuge, uddannelse, kontorhold, inventar, mv. Enkelte områder, fx lægeerklæringer til borgere er undtaget, da afdelingen ikke har indflydelse på mængden af sager. I lønsummen er indregnet et vakancefradrag, svarende til 1 % af lønsummen Fællesudgifter og -indtægter Puljer Ved budgetlægningen for 2011 blev der indregnet egentlige besparelser på konto 6 på 9,5 mio. kr. samt 4 mio. kr. vedrørende gensidighedsaftalen. Puljerne skal hentes ved reduktion i personale og organisationstilpasninger. I 2014 resterer en besparelsespulje på kr. til personalereduktioner og kr., som skal findes ved organisatoriske tilpasninger. Uddannelse Der er afsat en pulje på 1,4 mio. kr., som er sammensat af følgende: Formål Beløb Pulje til kommunomuddannelse Diplom i ledelse (4 pers. pr. år.) Øvrige diplomuddannelser Master i ledelse (2-3 forløb pr. år) Talent for ledelse/kurser i uformel ledelse Beløb til ledelsesstøtte efter behov Pulje til direktionens initiativer I alt Tjenestekørsel Budgettet til tjenestekørsel på fælleskontoen skal dække udgifterne til kørsel for direktionen samt kommunens administrative elever. Der er afsat kr. Møder, rejser og repræsentation Der er budgetlagt med kr., som skal dække de administrative medarbejderes udgifter til at afholde møder, være på tjenesterejser eller repræsentere Vejen Kommune. Lægeerklæringer/varighedserklæringer vedr. ansatte Der er afsat et budgetbeløb på kr. til indhentelse af lægeerklæringer vedrørende ansatte i Vejen Kommune. 11

12 Tilskud til personaleaktiviteter Under fællesområdet er afsat kr. til tværgående personaleaktiviteter. Kontoen administreres af chefen for Intern Service. Udgifter vedrørende kommunikationsteamet Kommunikationsteamet varetager opgaver vedrørende trykkeri, print, udsendelse af foldere, indkøb af flag, skilte, mv. Budgettet er fordelt på følgende poster: Område Beløb i hele kr. Skilte, flag og andet materiel Tryksager, papir og forbrugsstoffer til trykkeriet i Rødding Leasing af printere Klikafgift for printere I alt Trykkeriet kan levere tryksager til institutionerne mod betaling af kostpris. Kommunikationsteamet er en del af afdelingen Udvikling & Erhverv. Kriminalpræventivt Sekretariat Det Kriminalpræventive Sekretariat er et samarbejde mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og de syd- og sønderjyske kommuner med base i Esbjerg. Kommunerne har en medarbejder med særlige kompetencer ansat i sekretariatet, ligesom hver kommune har tilknyttet en forebyggende medarbejder i et netværk til sekretariatet for derigennem af styrke den forebyggende indsats. Der er afsat kr. i 2014 til det kriminalpræventive sekretariat. Falck-abonnement Der er afsat kr. til Falck-redningsabonnement for de ansatte. Abonnement dækker bl.a. også vejhjælp til alle kommunens egne og leasede køretøjer. Konsulentbistand Der er afsat budget til konsulentbistand, som skal dække revision, advokatbistand og øvrig konsulentbistand. Budgettet fordeler sig således: Område Beløb i hele kr. Revision Advokatbistand Øvrig konsulentbistand I alt Vejen Kommune indgik fra starten af 2011 en aftale med BDO Kommunernes Revision vedrørende revision af kommunens regnskaber. Aftalen er gældende til udgangen af Der kan ikke disponeres over budgettet til konsulentbistand uden forudgående aftale med chefen for Intern Service. Statens arkiver Vejen Kommune har indgået aftale med Historisk Arkiv for Haderslev Kommune om opbevaring af arkiver. I budgettet for 2014 er indregnet kr. til Statens arkiver til opfyldelse af kravet i persondataloven om opbevaring af elektroniske arkivalier. 12

13 Kontorhold Der er afsat en central pulje på kr. til fællesindkøb af kontorartikler til afdelingerne. Kontorhold dækker diverse udgifter til f.eks. kuglepenne, fotokopipapir, fragtudgifter, tonere og kontorartikler i øvrigt. Under fælles kontorhold afholdes endvidere udgifter, der ikke umiddelbart er placerbare på de enkelte afdelinger. Under de enkelte afdelinger er budgetlagt ca. 600 kr. pr. medarbejder til diverse kontorhold, bøger mv., som ikke er indkøbt centralt. Tidsskrifter og abonnementer Under fælleskontoen er afsat et budget til kontingent til KL på kr. Kontingentet beregnes ud fra et grundkontingent pr. 100 indbyggere, og betales i to rater i løbet af året, hvor første rate udgør 55 % af kontingentet og sidste rate udgør de sidste 45 %. Budgettet er til 2014 og overslagsårene nedjusteret i henhold til udmelding fra KL om lavere kontingent. Herudover er afsat budget på kr. til tidsskrifter og abonnementer, der ikke umiddelbart er placerbare på de enkelte afdelinger. Under hver afdeling er afsat et budget til tidsskrifter, aviser, håndbøger, kontingenter og abonnementer. Porto Udgifterne til porto mv. fordeler sig på følgende måde: I hele kr. KMD (FAS, BBR, underholdsbidrag, m.v.) Facility Services hos Post Danmark: Afhentning af post Oplukning og spredning af post Porto Øvrige udgifter (pakker, gebyrer, pjecer, m.v.) I alt Annoncer I budgettet til annoncer er afsat kr. til annoncering vedrørende naturbeskyttelses- og vandforsyningslovene. Øvrigt budget er afsat til stillingsannoncer vedrørende administrativt personale i afdelingerne samt til informationsannoncer og brochurer vedrørende administrationen. Inventar Budgettet på fælleskontoen er til direktion, elever og øvrigt fællesinventar. I alt er afsat kr. Afdelingerne afholder selv udgifter til inventar. Biler Budgettet til biler på kr. skal dække drift, vedligeholdelse samt leasingudgifter til fire biler i Vejen Kommune Teknik & Miljø Teknik & Miljø under funktion udfører opgaver vedrørende lokalplanlægning og administration vedrørende de tekniske områder, herunder vejsyn, ekspropriation, drift og vedligeholdelse af veje, rottebekæmpelse, håndtering af affaldsordninger mv. Teknik & Miljø omfatter også byggesagsbehandling, ejendomsoplysninger og BBR, som konteres under funktion samt funktion og funktion , som omfatter opgaver indenfor naturbeskyttelse, stiprojekter, tilsyn og opmåling, VVM-screening, landbrugstilsyn, miljøgodkendelser mv. 13

14 Udkontering egne rådgivere Der er budgetteret med en indtægt på kr. fra personale, som anvendes som rådgivere på kommunens anlægsprojekter. Test for skimmelsvamp I henhold til lov om byfornyelse kan kommunerne anvende byfornyelsesmidler til at dække udgifter i forbindelse med skimmelsvamp. Kommunerne har pligt til at påbegynde en undersøgelse, når der er rettet henvendelse ved klage eller lignende, uanset hvilken type bolig, der er tale om. I budgettet for 2014 er indregnet et beløb på kr. til dækning af udgifter i forbindelse med indsatsen overfor skimmelsvamp. Spildevandsplanlægning Vejen Kommune skal hvert fjerde år udarbejde en spildevandsplan. Planen er under revision og forventes godkendt primo Spildevandsplanen afventer statens vandplaner. Der er afsat budgetbeløb til løbende udgifter vedrørende tillæg til spildevandsplanen ved byudvikling, planlægningsmæssige og afløbsmæssige ændringer. I alt er afsat kr. Lokalplanlægning Budgettet på kr. skal dække udgifter til ekstern konsulentbistand til udarbejdelse af lokalplaner, temaplaner og VVM-redegørelser, herunder også trykning af planerne. Agenda 1 ton mindre Klimaindsatser Budgettet på kr. skal dels bruges til at finansiere Vejen Kommunes deltagelse i Klimakommune under Danmarks Naturfredningsforening. Vejen Kommune har ved at tiltræde aftalen som klimakommune forpligtiget sig til at reducere Vejen Kommunes CO 2 udledning med 2 % pr. år. Arbejdet med nedbringelsen af CO 2 udledningen baseres på den udarbejdede klimastrategi. Kvalitetsstyring af natur- og miljøområdet Der er afsat kr. til kvalitetsstyringssystem og dokumenthåndteringsprogram. Andel af administrationsudgifter Vejen Kommune modtager årligt et administrationsbidrag fra de gebyrer, der opkræves via affaldshåndteringen under Teknik & Miljø. Ved fastsættelsen af budgettet er der taget udgangspunkt i tidsregistreringer for de personer, som dagligt arbejder med affaldsområdet samt øvrige omkostninger, der kan relateres til området. Der forventes en indtægt på kr. i Bygningsservice Bygningsservice under Bygningsservice & Beredskab foretager den overordnede styring af de kommunale bygninger, skoler, administrationsbygninger, mv. i forhold til vedligeholdelse, rengøring og den almindelige bygningsdrift som el, vand og varme. Udkontering af egne rådgivere Bygningsservice og Beredskab er budgetteret med en indtægt på kr. vedrørende personale, som anvendes som rådgivere på kommunens projekter til planlagt bygningsvedligehold. Tilsyn med udliciteret rengøring Der er afsat et budgetbeløb på kr. til tilsyn af udliciteret rengøring. Tilsynet skal sikre, at rengøringen bliver udført efter de aftalte standarder. Ved udbuddet af rengøring i 2013 er desuden ansat en medarbejder til at koordinere rengøringen i Vejen Kommune. 14

15 Sundhed & Familie Forløbskoordinatorer Under diverse udgifter er afsat budget til kommunale forløbskoordinatorer. Der er afsat kr. til driftsudgifter vedrørende to ansatte forløbskoordinatorer. Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Vejen Kommune deltager i Det Fælleskommunale Sundhedssekretariat, som har til formål at sikre samarbejde på tværs af kommunerne i Region Syddanmark. Der er afsat budgetbeløb på kr. til Vejen Kommunes deltagelse i netværket Borgerservice Kørselskontor Vejen Kommune har etableret et kørselskontor, som skal optimere den borgerrettede kørsel. Der er indregnet besparelser på 1,1 mio. kr. i 2014 stigende til 2,9 mio. kr Til at løse opgaven er afsat 1,2 mio. kr. til ansættelse af relevant personale. Budgettet er indeholdt i afdelingens øvrige lønbudget. Konsulentbistand Under Borgerservice er afsat kr. til afholdelse af advokatsalærer, bl.a. til regressager vedrørende sygedagpenge. Lægeerklæringer Borgerservice afholder udgifter til lægeerklæringer vedr. borgere under afdelingens område. Der er afsat et budgetbeløb på kr. Restancegebyrer Der er budgetteret med kr. i indtægter vedrørende restancegebyrer. Se takstblad. Administrationsgebyr vedr. skorstensfejerbidrag Der opkræves årligt et administrationsgebyr vedr. skorstensfejning i Vejen Kommune. Gebyrindtægten på kr. skal dække udgifter til opkrævning af skorstensfejerbidrag i forbindelse med opkrævning af ejendomsskat. Indtægter fra gebyrer vedrørende sygesikring og folkeregister Der opkræves gebyrer for udstedelse af ekstra sygesikringsbeviser samt folkeregisterattester. Der er budgetlagt med en indtægt på kr. Øvrige gebyrer Der er afsat budget til indtægter fra forskellige gebyrer, som opkræves fra antenneforeninger, vielser, adresseoplysninger, mv. Vagtordning Borgerservice har indgået en aftale med et vagtfirma, som skal sikre medarbejderne mod trusler og voldelige hændelser i arbejdstiden. Der er afsat kr. til opgaven Kantine Kantinedriften i Vejen Kommune dækker over køkkener i Rødding og Vejen. Kantinen har til formål at servicere den politiske organisation og administrationen i kommunen. Kantinebudgettet dækker over udgifter til personale, indkøb af fødevarer og indtægter fra solgte varer. I alt er området budgetlagt med kr. Budgettet er til 2014 justeret i forhold til beklædningsgodtgørelse til medarbejderne samt serviceaftaler på maskinerne. 15

16 Intern Service HR-udvikling Der er afsat budget til en MPA autorisation, som anvendes til udarbejdelse af personprofiler. Der er afsat kr. til autorisationen. Sikkerhedsudvalg Arbejdet under sikkerhedsrepræsentanten er budgetlagt med kr. Beløbet skal dække udgifter vedr. arbejdsmiljøet i Vejen Kommune, herunder uddannelse og rådgivning på området. Psykologisk krisehjælp Vejen Kommune har indgået aftale med Falck omkring psykologisk krisehjælp for kommunens medarbejdere. Aftalen dækker op til 25 sager pr. år. BS-gebyrer Der er afsat kr. til betalingsservicegebyrer og andre betalingsgebyrer vedr. check, giro, RKI og lign Udvikling & Erhverv Kommuneplanlægning Der er afsat kr. til kommuneplanlægningsudgifter, fordelt på borgermøder mv. og digitalisering af kommuneplanen. Udviklings- og omstillingspulje Udviklings- og omstillingspuljen kan bruges til projekter, som direkte eller indirekte kan forbedre den offentlige service, give bedre styringsvilkår eller højne informationsniveauet. Der er afsat kr., som fx kan anvendes til følgende: Lederudvikling Kanalundersøgelse af borgerservicehenvendelser Ledelsesinformation Kompetenceudvikling Informationspolitik I 2014 finansierer puljen med kr. udgifter til overvågning af medier med henblik på indsamling af presseklip, som omhandler Vejen Kommune. Udviklingspuljen kan bruges til at få gennemført projekter, som efterfølgende skal indarbejdes i budgetterne. Det kommunale fællesskab UDC Bredbånd Vejen Kommune har indgået aftale med Haderslev og Tønder Kommuner om etablering af fibernet. Fibernettet finansieres delvist af lejeaftaler med private virksomheder. Der er afsat kr. til Vejen Kommunes andel af etableringsomkostningerne Lægekonsulentordning Lægekonsulenten bliver brugt til vurdering af sager vedrørende sygedagpenge, kontanthjælp, pension og revalidering og evt. personsager, rundbordssamtaler mv. Funktionen udføres af læger fra Falck Healthcare. 16

17 Udgifter til fælles lægekonsulentbetjening er budgetteret ud fra følgende forudsætninger: Lægekonsulenthonorar 45 uger à kr kr. Kørsel 4 kvartaler à kr kr. Lægekonsulent kr. Projekt Hurtig Afklaring Projekt hurtig afklaring handler om screening af borgerne med henblik på, at borgeren hurtigst muligt får det rette tilbud. Formålet med projektet er at reducere udgifterne til sygedagpenge under Beskæftigelsesudvalget. Indsatsen er indeholdt i aftalen med Falck Healthcare MED-organisation Budgettet til MED-organisation skal dække: Økonomisk kompensation for medarbejderes deltagelse i MED-organisationen Møder og kørsel Uddannelse af MED-repræsentanter Det samlede budget til MED-organisation er på kr Fælleskommunalt Sundhedssekretariat og Socialsekretariat Under KKR er nedsat to sekretariater, som skal sikre samarbejdet mellem kommunerne i Syddanmark med henblik på at drøfte og fastsætte fælles retning og koordinere kommunernes regionalpolitiske indsats. Begge sekretariater er placeret på Vejen Rådhus i denne valgperiode, som en følge af, at Vejen Kommunes borgmester Egon Fræhr har formandskabsposten i KKR Syddanmark. Sekretariatet er bemandet af to sundhedsanalytikere, som finansieres af de 22 kommuner i Region Syddanmark. Fra 2011 er der desuden oprettet et Fælleskommunalt Socialsekretariat til, som er bemandet af to socialanalytikere Fælles it og telefoni It It-afdelingen er kommunens indgang til anskaffelse af it-hardware og software. Itafdelingen indkøber hardware, som afdelingerne og institutionerne herefter bestiller hos it-afdelingen. Afdelingerne/institutionerne skal selv finansiere indkøb, udskiftning og drift af mobiltelefoner, forbrugsstoffer, tilbehør (headset, mus og lignende) samt hjemmeopkobling. Budgettet for it på det pædagogiske net er placeret under Dagtilbud & Skoler. Ved anskaffelse af nye it-systemer skal udarbejdes en business case, som oplister brugen af systemet samt finansiering. Ramme til It Ved budgetlægningen for 2014 er indregnet en ramme til it på 1 mio. kr.. Rammen skal anvendes til udvikling af it-afdelingens virke, fx ved opnormering af personalet eller oprettelse af vagtordning. Konsulentbistand Budget til konsulentbistand under Intern Service skal dække udgifter til konsulentbistand i forbindelse med driften af kommunens it-systemer, bl.a. konsulentbistand hos KMD. Der er afsat et budget på kr. i 2014 og overslagsår. Øvrig konsulentbistand skal konteres under fælleskontoen for konsulentbistand. 17

18 It-udstyr, vedligeholdelse Budgettet kan specificeres således: Budget i hele kr. Infrastruktur: Opkobling af institutioner Servere Telefoni, hjemmeopkobling, mv I alt GIS Der er afsat kr. til GIS, som skal dække: Serviceaftaler, ajourføring, m.v. Indtægter fra kortsalg Net GIS, hostet på nethostel Årlig support af licenser Hertil opkræves gebyrer for evaluering af digitale GIS-kort. Gebyrtaksterne findes under takstbladet. Leasing Budget i hele kr. Leasingaftaler indgået i Leasingaftale vedr. sammenlægningsomkostninger Leasingaftale vedr. leasingramme på kr I alt Faktureringsaftale med KMD Hvert år indgås faktureringsaftale med KMD, som dækker de it-løsninger der leveres af KMD. I 2014 er afsat kr. til aftalen med KMD. Faglicenser Der er afsat kr. til faglicenser og -systemer, som ESDH, Antivirus-program, blanketsystem, Lovinformation, Notes, Novell, CSC, TN3270 og DME-synk. IT-handlingsplan I budget 2014 er der afsat kr. til it-handleplanen. It-handleplanen anvendes til it-projekter i Vejen Kommune, som kan effektivisere arbejdsgangene i kommunen. For at komme i betragtning til puljen, skal der udarbejdes en business-case med beskrivelse af projektet Jobcentre Jobcenter Vagtordning Jobcenteret har indgået en aftale med et vagtfirma, som skal sikre medarbejderne mod trusler og voldelige hændelser i arbejdstiden. Der er afsat kr. til budgettet. Lægeerklæringer Det afsatte budget på kr. til lægeerklæringer skal dække udgifter til helbredsattester, statuserklæringer, speciallægeerklæring og lignende vedrørende borgere i Jobcenterets regi. Den gennemførte reform af førtidspension og fleksjob betyder, at kommunerne og sundhedsvæsenet samarbejder om mulighederne for tilbagevenden til arbejdsmarkedet eller 18

19 uddannelse i sager, der skal behandles i rehabiliteringsteamet. Samarbejdet skal sikre et optimalt samarbejde mellem de kommunale sagsbehandlere, praktiserende læger og det øvrige sundhedsvæsen for denne målgruppe. Vejen Kommune har indgået en lovbefalet kontrakt med Regionen, der stiller en sundhedskoordinator til rådighed Naturbeskyttelse Naturbeskyttelse under Økonomiudvalget dækker over er de administrative udgifter, som vedrører funktion Området ligger organisatorisk under chefen for Teknik & Miljø. Alle udgifter vedrørende administration af naturbeskyttelsen skal afholdes her, dvs. lønninger, tjenestekørsel, uddannelse mv. til administrativt personale Miljø Miljøbeskyttelse dækker over de administrative udgifter, som vedrører funktion Området hører organisatorisk under chefen for Teknik & Miljø. Alle udgifter vedrørende administration af området skal afholdes her Byggesagsbehandling Området for byggesagsbehandling ligger organisatorisk under chefen for Teknik & Miljø. Udgifter vedrørende sagsbehandling af byggesager samt indtægter fra gebyrer fra byggesager og anmeldelser skal afholdes her Fællesudgifter og -indtægter Byggesagsgebyrer Der er budgetteret med en indtægt på kr. ved opkrævning af gebyrer ved behandling af byggesager BBR-projekt BBR-data anvendes til byggesagsbehandling, renovation og analyser i GIS. Vejen Kommune er ved at forbedre kvaliteten af de data, som ligger i BBR-registret. Kvaliteten af data er en vigtig del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Borgerne og virksomhederne skal fra 2015 have større mulighed for selvbetjeningsløsninger, herunder ved byggeansøgninger. Det er derfor vigtigt, at de kommunale BBR-data er korrekte. Vejen Kommune har derfor igangsat et projekt, som har til formål at opdatere BBRregistret både i forhold til forkerte data og uansøgte byggerier. Projektet løber i perioden fra 2012 til 2014 og indebærer ansættelse af tre medarbejdere, som foretager opdateringen af data. Over den tre-årige periode forventes projektet at give indtægter på 5,3 mio. kr Voksen-, ældre og handicapområdet Social & Ældre Tolkning Budgettet til tolkning på kr. skal dække udgifter til tolke hos Jobcenteret og Integrationsteamet. Det afsatte beløb er beregnet ud fra en forventning om, at flygtningene ikke har behov for tolkning ud over introduktionsperioden. Vejen Kommune forventes i 2014 at skulle modtage 36 nye flygtninge, jf. udmelding fra Udlændingeservice. 19

20 Fælleskommunalt Socialsekretariat Vejen Kommune deltager i Det Fælleskommunale Socialsekretariat, som har til formål at koordinere rammeaftalerne på det specialiserede socialområde. Der er afsat kr. til Vejen Kommunes andel af sekretariatet. Lægeerklæringer Afdelingen for Social & Ældre afholder udgifter til lægeerklæringer vedrørende borgere under Socialområdets virke. Der er afsat et budgetbeløb på kr. Integration Under Social & Ældre er der afsat budgetbeløb til Integrationsteamet. Der er afsat kr. til drift af bil til integrationsmedarbejderne. Betaling til offentlige myndigheder Vejen Kommune betaler for samråd og tilsyn med udviklingshæmmede lovovertrædere. Regionens fordeling af beløbet sker via objektiv fordeling, og der er afsat kr. i budgettet Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark konteres på den autoriserede gruppering til formålet. Det endelige administrationsbidrag fastsættes ved vedtagelsen af budgettet for Udbetaling Danmark i december Foreløbigt er administrationsbidraget fastsat til 6 mio. kr., svarende til udmeldingen fra Udbetaling Danmark i juli Diverse indtægter og udgifter Diverse tilskud Vejen Kommune har et samlet budget til diverse tilskud på kr. i 2014 og overslagsår. Budgettet skal dække: Tilskud til Skibelundforeningen Tilskud til Holsted Speedwayklub Tilskud til Vejen EH Ikke-disponeret tilskuds- og projektpulje Budgettet for 2014 er udvidet med kr. som følge af en udvidet sponsoraftale med Vejen Elite Håndbold. Hyrevognsbevillinger Vejen Kommune opkræver et gebyr for udstedelse af taxitilladelser, førerkort, trafikbøger, tilladelsesnummerplade og lign. i forbindelse med taxikørsel. Gebyrerne er lovbestemte og reguleres én gang årligt. Stadeafgifter Stadeafgifter opkræves for torvepladser, pølsevogne, og lign. i Vejen Kommune. Budgettet på kr. er lagt ud fra indtægter fra Enghaveplads i Rødding, Torvet i Brørup, Torvet i Holsted, Torvet i Vejen samt Østergade 35 i Rødding Innovation og ny teknologi Danmarks Miljøportal Vejens Kommunes andel i Danmarks fælles miljøportal udgør 2,75 kr. pr. indbygger. Der er afsat et budgetbeløb på kr. 20

Økonomiudvalget. Budgetterne dækker udgifter til el, vand, varme, rengøring og øvrig vedligeholdelse.

Økonomiudvalget. Budgetterne dækker udgifter til el, vand, varme, rengøring og øvrig vedligeholdelse. 1 i hele 1.000 kr. Økonomiudvalget BF 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 00.25 Faste ejendomme 17.340 16.403 16.670 16.352 10 Fælles formål 16.827 15.940 16.258 15.940 11 Beboelse -530-530 -530-530 13 Andre

Læs mere

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Økonomiudvalget Økonomiudvalget i hele 1.000 kr. Økonomiudvalget BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 00.25 Faste ejendomme 16.411 17.218 16.227 16.177 10 Fælles formål 15.465 16.363 15.422 15.422 11 Beboelse

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

651039 Intern Service

651039 Intern Service 651039 Intern Service 400 Personaleudgifter 17.100 8.037 25.137 24.704 433 433 500 Materiale- og aktivitetsudg. 1.182 0 1.182 1.161 21 21 600 IT, inventar og materiel 68-1 67 60 7 7 900 Indtægter 0 0 0-77

Læs mere

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Økonomiudvalget Økonomiudvalget i hele 1.000 kr. Økonomiudvalget B2017 BO2018 BO2019 BO2020 00.25 Faste ejendomme 16.739 17.014 16.639 16.203 10 Fælles formål 16.850 17.176 16.850 16.465 11 Beboelse -463-463

Læs mere

Forbr. pct Forventet regnskab Afvigelse mellem korr. Budget og forventet regnskab

Forbr. pct Forventet regnskab Afvigelse mellem korr. Budget og forventet regnskab Bilag 4 A opfølgning pr. 30.9. Økonomiudvalget Driftsvirksomheden U/ Forbrug pr ult. 9- Forbr. pct og Økonomiudvalget U 283.687 288.808 209.598 73 284.808-4.000-16.408-16.598-17.764 109-16.598 00 Byudvikling,

Læs mere

Økonomiudvalget. Budgetterne dækker udgifter til el, vand, varme, rengøring og øvrig vedligeholdelse.

Økonomiudvalget. Budgetterne dækker udgifter til el, vand, varme, rengøring og øvrig vedligeholdelse. 1 i hele 1.000 kr. Økonomiudvalget BF2018 BO2019 BO2020 BO2021 00.25 Faste ejendomme 16.978 16.572 16.103 16.027 10 Fælles formål 17.255 16.926 16.531 16.531 11 Beboelse -469-469 -469-469 13 Andre faste

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

Økonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice.

Økonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Økonomiudvalget Økonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Politisk organisation Omfatter udgifter til aflønning

Læs mere

Bevilling 15 Fælles formål

Bevilling 15 Fælles formål Bevilling 15 Fælles formål Netto 1000 kr. i prisniveau Sociale opgaver og beskæftigelse 354 354 354 354 354 Fælles formål 285 285 285 285 285 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 7.844 8.930 7.870 7.870 7.870

Læs mere

Budget for administrationsområdet

Budget for administrationsområdet opfølgning pr. 31. august Hovedkonto 6, administration 10.30 Politisk Administration Generel beskrivelse Området dækker udgifter til kommunalbestyrelsen for, tilskud til politiske partier, øvrige råd og

Læs mere

Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer 175 Fagligt område: Administrationen Politiske mål: At den vedtagne IKT-strategi følges. Henvendelse fra virksomheder, borgere og myndigheder behandles korrekt, hurtigt og professionelt. At udnytte de

Læs mere

Beretning 2011 for politikområderne:

Beretning 2011 for politikområderne: Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget

Udvalg Økonomiudvalget REGNSKAB 2008 Udvalg Økonomiudvalget Bevillingsområde 60.60. Jordforsyning og faste ejendomme Udvalgets sammenfatning og vurdering Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift

Læs mere

Økonomi- og planudvalget Bemærkninger til Budget

Økonomi- og planudvalget Bemærkninger til Budget Økonomi- og planudvalget Bemærkninger til Budget 2017-2020 1 Økonomi- og planudvalget Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 58 Redningsberedskab (brandvæsen og tidligere

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 13. Økonomiudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 13. Økonomiudvalget 13. Økonomiudvalget 145 146 13. Økonomiudvalget Budget 2013 på politikområder: Politikområder U/I Budget 2012 Politisk organisation U 13.480.764 I - 12.717 Administration U 248.025.833 I - 9.589.578 By-

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING PR. ØKONOMIUDVALGET Tekst Politisk 3.585 1.052 3.960 375 Administrativt 88.511 24.074 87.936-575 Forsikringer 4.319 1.521 3.819-500 Erhverv og Turisme 3.473 1.373 3.473 Rosengrenens Rengøringsservice

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Bemærkninger til budgetforslag 2014

Bemærkninger til budgetforslag 2014 Bemærkninger til budgetforslag er opstillet på følgende grundlag: Budget ekskl. abonnementsbetaling 27.223.114 + pris- og lønfremskrivning 145.942 - korrektioner -543.739 I alt 26.825.317 Korrektionerne

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag: er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING PR. ØKONOMIUDVALGET Politisk 3.960 2.925 3.960 Administrativt 90.476 61.896 89.236-1.240 Forsikringer 3.819 2.081 3.019-800 Erhverv og Turisme 3.273 2.140 3.273 Rosengrenens Rengøringsservice

Læs mere

Økonomiudvalget. I alt

Økonomiudvalget. I alt Økonomiudvalgets område er delt op på 6 bevillingsniveauer. Tabel 1 Budget 2010 1.000 kr. Udgift Indtægt Netto Boligpolitik 1.963 1.963 00 25 18 Driftssikring af boligbyggeri 1.963 1.963 Beredskab 8.763

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Serviceudgifter.

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Serviceudgifter. 13 Driftsområde Børne- og familiecentret 4063015 3901010004 Børne- og familiecentret administration (064551) Administrationsudgifter i f m drift af børne- og familiecentret Lønudgiften udgør 3885254 Budgettet

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2015 ØKONOMIUDVALGET Tekst 31.08.2015 regnskab Politisk 3.925 2.755 4.325 400 Administrativt 87.128 59.193 85.228-1.900-1.000 Forsikringer 4.459 2.646 4.459 I alt 95.512 64.594

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Personaleudvikling fra

Personaleudvikling fra 1 Personaleudvikling fra 2007-2013 Til brug for Økonomiudvalgets drøftelser af emner til budgetlægningen for 2015-2018 er der udarbejdet en oversigt over udviklingen i antal årsværk i perioden 2007-2013.

Læs mere

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn 10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser

Læs mere

I alt 453,6 462,0 436,8 422,0 409,6 397,2

I alt 453,6 462,0 436,8 422,0 409,6 397,2 Økonomiudvalg Økonomiudvalget omfatter en meget bred vifte af aktiviteter såsom f.eks. udgifter til byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Politikområde 1. Politisk Organisation

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag Nr. R-101 Lavere indbetaling til Sampension til tjenestemandspension Politikområde 105 Tværgående udgifter Favrskov Kommune er forsikret hos Sampension i forhold til kommunens nuværende og fremtidige udgifter

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Bemærkninger til halvårsregnskab pr. 30/ på Økonomi- og Planudvalgets område.

Bemærkninger til halvårsregnskab pr. 30/ på Økonomi- og Planudvalgets område. Bemærkninger til halvårsregnskab pr. 30/6-2016 på Økonomi- og Planudvalgets område. (Første side er resume af halvårsregnskabet, efterfølgende sider specifikation af samme). Drift og anlæg Dranst Regnskabsår

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer Supplerende tekniske ændringer BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skattefinansierede område Serviceområder 7.460 7.501 7.710 7.688 Udvalget for teknik og miljø 970 166 166 166 Beskæftigelsesudvalget 115 115

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Økonomiudvalget, bilag 1 Politikområde 1 og 2

Økonomiudvalget, bilag 1 Politikområde 1 og 2 Økonomiudvalg, bilag 1 Politikområde 1 og 2 Budgrevision II April 2014 D forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korriger. Der er forskydninger i forhold

Læs mere

Udvalget for Miljø og Teknik

Udvalget for Miljø og Teknik Økonomisk oversigt Resultatopgørelse Regnskab Vedtaget Korrigeret Forventet Afvigelse Overførbudget budget regnskab selskrav Mio. kr 2007 2008 2008 *) 2008 Drift Svendborg Affald -3,7-0,4-0,4-0,4 0,0 0,0

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter.

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter. Indledning Helsingør Kommunes administrative organisation består af 10 centre. På, er størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter, herunder løn. Derudover er der udgifter til blandt andet

Læs mere

Politisk Administration

Politisk Administration til 1. behandling Politisk Administration Generel beskrivelse Området dækker udgifter til kommunalbestyrelsen for, tilskud til politiske partier, øvrige råd og nævn såsom beboerklagenævn, huslejenævn osv.

Læs mere

Økonomiudvalget: Administration

Økonomiudvalget: Administration Den samlede budgetramme for 2009 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2009 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto 00 25 18 Driftssikring af boligbyggeri 1.893 1.893 00 58 95 Redningsberedskab

Læs mere

Den 14. juli 2010 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Den 14. juli 2010 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Den 14. juli 2010 Specielle bemærkninger til budget 2011-2014 pr. politikområde Politikområde: 04 IT I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2011-priser 2011 2012 2013 2014 Basisbudget fra sidste års budgetlægning

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde : 02 I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 389.278 359.653 328.673 300.119 + Rammeændringer,

Læs mere

Nøgletalsanalyse til budget 2015. Administrativ organisation.

Nøgletalsanalyse til budget 2015. Administrativ organisation. 1 of 5 Syddjurs Kommune 20. maj 2014. Administrativ organisation. Økonomiudvalget har i forbindelse med budgetlægningen for 2015 ønsket at der i forlængelse af den generelle nøgletalsanalyse foretages

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

Økonomiudvalgets opgaver

Økonomiudvalgets opgaver Økonomiudvalgets opgaver Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt udvalget i medfør af styrelseslovens 18 (om indseende med de økonomiske og almindelige

Læs mere

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning

Læs mere

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 KTO REPRÆSENTANTSKABET Møde: 16. december 2004 Punkt: 5 Bilagsantal: 2 Emne: Sagsfremstilling: Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 Vedlagt følger

Læs mere

Prioriteringsrum. Økonomiudvalgets område

Prioriteringsrum. Økonomiudvalgets område Prioriteringsrum Økonomiudvalgets område Reduktionsforslag 1. Gennemgang af udgifter til abonnementer og deltagelse i kurser, konferencer m.v. for byrådsmedlemmer og udvalg Reduktionsmål 2 Tilskud til

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Dette notat omfatter en kort opsummering af resultaterne vedr. Allerød Kommune. For en nærmere gennemgang af den nye metode henvises til rapporten.

Dette notat omfatter en kort opsummering af resultaterne vedr. Allerød Kommune. For en nærmere gennemgang af den nye metode henvises til rapporten. NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Bjarkesvej 2 3450 Allerød http://alleroed.dk Dato: 30. november 2016 Kommunernes administrative ressourceforbrug Sagsnr. 16/14489 Sagsbehandler: jemo Tlf. +4548126128

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter Tværgående funktioner, puljer m.v. Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau Regnskab 2014 Opr. budget 2015 Basisbudget 2016

Læs mere

Norddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2

Norddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknikudvalget. 1.000., netto Oprindeligt budget Sekretariat Miljø og teknik 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillægsbevillinger Korrigeret Halvårs- budget regnskab regnskab * 1+2 afvigelse

Læs mere

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv. 2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2017-2020 pr. politikområde : 25 I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 116.813 113.487 114.232 114.232 + Rammeændringer,

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Prioriteringskatalog Økonomiudvalget

Prioriteringskatalog Økonomiudvalget Prioriteringskatalog Udvidelsesforslag 2 % Besparelsesforslag 2 % Forslag Anlægsinvestering nr. Politikområde Forslag navn B2016 B2017 B2018 B2019 1 Politisk org abonnementer, kurser mv. for byrådsmedlemmer

Læs mere

Besparelser på administrationsområdet

Besparelser på administrationsområdet Besparelser på administrationsområdet Materiale til byrådets budgetseminar den 4.- 5. september 2008 Besparelser på adm. området. Materiale til budgetseminar 2008 Side 2 af 12 ØKONOMIUDVALGET Besparelser

Læs mere

Udvikling i normeringer på konto 6

Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer 2007-2013 Besparelser -20,17 Midlertidige stillinger 2,43 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35 Prioriteringsforslag 40,59

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2017-2020 pr. politikområde Politikområde: IT I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2017 2018 2019 2020 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 56.304 55.015

Læs mere

Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi

Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi Udvalgsmedlemmer Politisk Koordination og Økonomi består af 7 medlemmer, hvoraf Borgmesteren indgår. Viceborgmesteren er også jævnfør Byrådets arbejdsgrundlag født medlem af udvalget. Udvalget for Politisk

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Økonomiudvalget Center for HR, Økonomi & IT

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Økonomiudvalget Center for HR, Økonomi & IT Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

Administration og planlægning side 1

Administration og planlægning side 1 Administration og planlægning side 1 Indhold 6.40 Politisk organisation, fælles formål... 2 6.41 Byrådsmedlemmer... 3 6.42 Kommissioner, råd og nævn... 5 6.43 Valg... 7 6.50 Administrationsbygninger, Rådhuset...

Læs mere

Udvalgenes budgetbemærkninger. Regnskab Budget 2015

Udvalgenes budgetbemærkninger. Regnskab Budget 2015 7. Økonomiudvalget 1.000 kr. p/l niveau Udvalgenes budgetbemærkninger overslag Økonomiudvalget 279.003 307.817 302.130 291.499 286.955 280.358 Politisk virksomhed 14.807 12.167 12.027 12.026 12.027 12.027

Læs mere

Budget 2012 Erhvervsudvalget

Budget 2012 Erhvervsudvalget 2012 Generelt Udvalgets ansvarsområde s ansvarsområde omfatter Erhverv og Turisme, herunder salg af erhvervsarealer, Borgerservice samt IT og Telefoni Politikområde Erhverv og Turisme Politikområde Borgerservice

Læs mere

BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV

BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV Status vedr. ikke - afsluttede sager ultimo april Nr. Overskrift Ansvarlig Status Økonomiudvalget TVÆRGÅENDE FORSLAG (ALLE KONTI) Styrket koordinering og konkurrenceudsættelse

Læs mere

År til dato - overblik (FIBL30)

År til dato - overblik (FIBL30) År til dato - overblik (FIBL30) Periodens Samlet resultat 9.817.460,19 9.818.169 709 100,0 295 0,0 Redningsberedskabet - daglig drift 7.017.942,39 6.799.760-218.182 103,2 295 0,0-1.208.236,34 1.330.364

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2014 Økonomiudvalget Samlet

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2014 Økonomiudvalget Samlet Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning

Læs mere

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget

Læs mere

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE. 1. januar 2015

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE. 1. januar 2015 REGULATIV FOR VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE 1. januar 2015 (version 2) 1 Indledning: Reglerne om kommunalbestyrelsesmedlemmernes vederlæggelse findes i 16 stk. 1 i Lov om kommunernes styrelse (Lovbekendtgørelse

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Den xx. juni 2012 Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde Politikområde: nr. områdenavn I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års

Læs mere

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE REGULATIV FOR VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE 1. januar 2015 1 Indledning: Reglerne om kommunalbestyrelsesmedlemmernes vederlæggelse findes i 16 stk. 1 i Lov om kommunernes styrelse (Lovbekendtgørelse

Læs mere

35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.

35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019. Budget 2013 16 1 35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 00 Byudvikling, bolig og 9.929.306 9.829.305

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D. 26.06.2014 Politikområde: 02 Politikere 1) Ændringer i budgettet DRIFT i 1.000 kr. - = mindreudgift og + = merudgift Merudgift til aflønning af

Læs mere

Balancekatalog version 1+2 ØU den 2. juni 2015

Balancekatalog version 1+2 ØU den 2. juni 2015 IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Økonomiudvalg Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 version 1+2 ØU den Tværgående funktioner, puljer m.m. 10.000

Læs mere

Budgetforudsætninger 2017 Økonomiudvalget /serviceudgifter

Budgetforudsætninger 2017 Økonomiudvalget /serviceudgifter Budgetforudsætninger 2017 Økonomiudvalget /serviceudgifter Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter I 1.000 kr. I 2016 priser Regnskab 2015 15-pl Opr. Budget 2016 16-pl Opr. Budget 2017 Budgetforslag

Læs mere

Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år

Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år Nedenfor redegøres for hvilke uforbrugte driftsmidler i 2013, der ønskes overført til forbrug i efterfølgende år. Økonomiudvalget

Læs mere

Prioriteringskatalog vedr. besparelsesforslag - Økonomiudvalget

Prioriteringskatalog vedr. besparelsesforslag - Økonomiudvalget Prioriteringskatalog vedr. besparelsesforslag - Økonomiudvalget Oversigt over forslag til budgetændringer Ramme 390 Politiske udvalg og administration Nr. 1 Risikostyring 700 300 300 300 Nr. 2 Reduktion

Læs mere

Pol. Org. Nr. Tekst Bemærkninger

Pol. Org. Nr. Tekst Bemærkninger BUDGET 2017-20 XXXUDVALG REDUKTIONSBLOKKE Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: 1000 kr. DRIFT Pol. Org. Nr. Tekst 2017 2018 2019 2020 Bemærkninger 006.00.01 Administration -1.383-1.383-1.383-1.383 Byråd 1 Tidsskrifter

Læs mere

Hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration m.v.

Hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.6 - side 1 Dato: Juli 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012/Budget 2013 Hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration m.v. Denne hovedkonto omfatter udgifter og

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

Instruks for opkrævning af byggesagsgebyrer 2015

Instruks for opkrævning af byggesagsgebyrer 2015 Instruks for opkrævning af byggesagsgebyrer 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Byggesagsgebyr... 4 3. Tidspunkt for betaling af gebyr... 4 4. Retsgrundlag... 4 5. Fastsættelse af timeprisen... 5 6. Sager

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde : 02 I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser 2016 2017 2018 2019 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 12.941 12.941 12.941 12.941

Læs mere

Vederlag og godtgørelser. Byrådets medlemmer 2014-2017

Vederlag og godtgørelser. Byrådets medlemmer 2014-2017 Vederlag og godtgørelser Byrådets medlemmer 2014-2017 Revideret og godkendt af Byrådet 28. januar 2015. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 79755000 Indledning Regler om byrådsmedlemmernes vederlæggelse

Læs mere

Budgetopfølgning Økonomiudvalget Center for Økonomi og HR. Drift

Budgetopfølgning Økonomiudvalget Center for Økonomi og HR. Drift Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret Oprindeligt Budget 31.03.2012 Økonomiudvalget Center for

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere