BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk"

Transkript

1 Tlf Fax Giro Ejendomsadministrationen Tlf BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K Samarbejdende advokater Georg Meyer (H) Ervin Birk Nielsen (H) Eigil Koefoed (H) Carl Anders Bryld (H) År 2004, onsdag, den 21. april, kl , afholdtes på adressen SFO Pyramidebygningen, skolen på Duevej ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Duevej Til stede var 41 andelshavere, hvoraf 6 var repræsenteret ved fuldmagt. Til stede i øvrigt var statsaut. revisor Jens Seiersen og administrator advokat Georg Meyer. Foreningens formand Jens Christophersen bød på bestyrelsens vegne velkommen, hvorefter blev foretaget dagsorden i medfør af vedtægtens 21 således: Pkt. 1 - Valg af dirigent: Til dirigent valgtes advokat Georg Meyer, der på forespørgsel konstaterede generalforsamlingen for lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Pkt. 2 - Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning for det senest forløbne år og forelæggelse til godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor samt forelæggelse af budget Bestyrelsen aflagde sålydende beretning, der var udsendt skriftligt til foreningens medlemmer samtidig med indkaldelse til generalforsamlingen: "2003 var et roligt år uden vedligeholdsarbejder, uden store initiativer og heldigvis uden store uheld med deraf udgifter til følge. Bygningens vedligehold I 2003 havde vi budgetteret med at skulle bruge ca. DKK 3.5 mio på at renovere vores gårdfacade. Det blev ikke gjort grundet: Vi mistede i begyndelsen af året tilliden til vores daværende rådgivende ingeniører Carl Bro,

2 2 som følge af dennes indsats i forbindelse med istandsættelse af Facade mod gaden og Stor Fabrik i gården. Carl Bro beskyttede ikke vore interesser godt nok og ganske specifikt kan vi anføre 2 tilfælde, hvor de ikke støttede bestyrelsen i vores krav om dekort fra underentreprenører (murermester), hvorfor vi med hjælp fra Administrator selv måtte presse vores synspunkter igennem med dekort til følge. Derudover havde Carl Bro ikke nok styring på økonomien i forbindelse med istandsætning af Stor Fabrik, som blev dyrere end først budgetteret. Efter vores afsked med Carl Bro har det så vist i 2003, at renoveringen af havealtaner mod gaden ikke har været god nok. Mange af altanerne har simpelthen fået løse beton-klodser. Det bliver i øvrigt dækket under garanti uden omkostninger for Andelsboligforeningen. Følgende vort brud med Carl Bro har vi haft 5 forskellige rådgivende ingeniører ude at se på vores gårdfacade og alle 5 har uafhængigt af hinanden konstateret ved visuel inspektion at facaden på ingen måde fejler noget graverende, men at den bestemt ikke er køn. Alle var af den opfattelse at en renovering af facaden sagtens kunne vente et eller flere år. Med baggrund heri tog bestyrelsen beslutning om at udsætte renoveringen til 2004 eller senere. Det positive ved denne beslutning er, at vi har sparet endnu flere penge op og derved forhåbentlig undgår eller i hvert fald reducerer låntagning, når vi en gang skal til at renovere gårdfacaden. Derudover håber vi også på, at vi ved at udskyde renovering af facaden kan opnå en mere økonomisk renovering ved at kæde facaderenovering sammen med maling af vinduer og hvad der ellers måtte være hensigtsmæssigt at tage med i samme omgang. Sluttelig skal siges, at alle 5 rådgivende ingeniører syntes, vi har en flot bygning, som står godt. De er særligt imponerede af, hvor pænt vores tag ligger, når man tager i betragtning, at det rent faktisk har ligger der siden bygningens opførelse. Økonomi Driftsresultatet er som vanligt positivt. Vi var forskånet for uforudsete udgifter og generelt må vi sige, at vi holder vore budgetter godt. I det forgangne år har kun vores renholdningsenterprise og udgifter til blikkenslager ligget væsentligt over budget. Det skyldes at vor viceværtskontrakt er blevet genforhandlet med en større arbejdsbyrde for viceværten til følge og dermed også en højere pris. De stigende blikkenslager udgifter skyldes indtil flere problemer med det varme vand, som har været vanskelige at løse, fordi de skyldtes problemer i de enkelte lejligheder (som snød det store system). Derudover har vi haft en del badeværelser, som skulle tættes med vinyl. Vi fik ikke omlagt vores lån, som vi ville have gjort. Vi ventede for længe og mistede muligheden for at konvertere på det rette tidspunkt byder sikkert igen på muligheder for omlægning af lån, hvorfor vi igen beder om generalforsamlingens godkendelse til omlægning, når bestyrelsen og administrator skønner at tiden er moden. Tiltag fra bestyrelsen Fællesarbejder blev livligt diskuteret på generalforsamlingen 2003 og der var en del positive andelshavere, men ingen har været villige til at stille kræfter til rådighed i forsøg på at stable

3 3 et frivilligt arrangement på benene. Således ligger tanken om fællesarbejde i dvale og venter på friske, positivt stemte andelshavere med lyst til at gøre noget selv! Billigt Internet, telefoni, TV har været meget oppe i tiden og vi har set på, hvorvidt det kunne lade sig gøre at etablere en god ordning for vores forening. Vores konklusion er, at lade sagen ligge indtil priserne for etablering falder yderligere eller indtil arbejdsgivere og boligforeninger sammen udarbejder løsninger, hvor investeringen vil komme alle til gode. Generelt kan det siges, en økonomisk fordelagtig løsning kræver meget høj tilslutning fra andelshaverne, hvilket vi har fundet urealistisk at gå videre med, fordi der vil være en del andelshavere uden interesse i Internetopkobling, der vil herudover være en del andelshavere med firmabetalt telefon/internet og sluttelig vil det være svært for os som forening at blive enige om, hvilken løsning, der kunne være den rigtige for os. Brandalarmen blev endelig tilsluttet i December Den fungerer fint, vagtkorpset fungerer fint og efter et par falske alarmer, tror vi at de fleste har fundet ud af at lukke vinduer op, når der er rigtig gang i køkkenet Salg af lejligheder Anne Hansen fra vor ejendomsadministration kender proceduren godt og giver gerne vejledning. Ganske kort skal det siges, at sælger skal arrangere EL (Svend Lajer) og VVS-syn (Henrik Dige) og herefter vurdering ved uafhængig vurderingsmand, p.t. Peter Jahn og Partnere. I løbet af 2003 har omkring en snes lejligheder skiftet hænder og således har foreningen et ganske højt antal nye andelshavere. Loftsrum og Kælderrum Vi har på det seneste haft indbrud flere steder på loft og i kælder. Det opfordres til at bruge gode, solide hængelåse, således at vi i hvert fald undgår indbrud fra amatører. I øvrigt skal det indskærpes, at der ikke må stå ting/skrammel eller lignende på kælder- eller loftsgange (eller bagtrapper!!), fordi det er brandfarligt og kan skade vores forsikringsdækning. På loftet over nr. 84 er der bemærket en madras, som giver vidnesbyrd om overnattende gæster. Vi skal her gøre opmærksom på, at andelshavere, som har udleveret nøgler eller givet samtykke til at venner eller bekendte overnatter på loft eller i kælder, står overfor eksklusion. Det er helt uacceptabelt. Luftning af hunde Vi har i løbet af året flere gange modtaget klager over hundelort, der efterlades i Hyde Park, gården og porten. Kære hundeejer, det er mangel på respekt for os andre andelshavere, når du ikke rydder op efter dig. Nu regner vi så med, at det bliver bedre, således at vi ikke næste år bliver nødsaget til at stille forslag om, at husdyr ikke må holdes i vores andelsboligforening. Generelt Vi skal sammen værne om vores bygning og miljøet omkring den. Til at hjælpe os har vi vo-

4 4 res gode vicevært, Jørn Andersen (kælderen ved nr. 94), som kender bygningen rigtigt godt. Han har selvfølgelig også andre ting at se til, hvorfor i gerne må gøre ham opmærksom (eventuelt smid en note i hans postkasse i kælderen nr. 94), hvis i falder over ting, som der skal gøres noget ved, eller som i undrer jer over. Det er dejligt at have en vicevært, men han er ikke gratis og vi betaler for de ekstra ydelser, som vi beder ham om at udføre for os. Derfor lad være med at bruge ham til ting, som i selv kan klare og helt generelt må vi opfordre til at der værnes om bygningen ved at vi rydder op efter os selv vi kontakter viceværten og får udbedret skader, straks når skaden er fundet/sket vi lufter jævnligt ud i lejligheder og opgange, hvilket forbedrer indeklima og væggenes tilstand (modvirker kondens)." Bestyrelsen. Fra salen blev fremsat følgende kommentarer: Tidligere bestyrelsesmedlem, Finn Jensen, fremhævede, at ejendommens bygningsvedligeholdelse er fastlagt i en 20 års plan, der er vedtaget ved en tidligere generalforsamlings beslutning, og at afvigelser skal og bør være dokumenteret i afgørende grunde. Bestyrelsen bemærkede, at disse afgørende grunde aktuelt var til stede, idet bestyrelsen værner om foreningens opsparing og derfor har fokus på, at der kun udføres nødvendige arbejdsopgaver, og at betalingen svarer til det udførte arbejde. Arbejdsprocessen kunne ikke fortsætte i henhold til 20 års planen, idet udskiftning af rådgiver var påkrævet. Foreningen har nu kontakt med ingeniørfirmaet Bolius, der i april måned har deltaget i et møde på ejendommen, men endnu ikke har fremsendt oplæg til nyt kontraktforhold. Det vil formentlig være nødvendigt at udarbejde ny tilstandsrapport, eventuelt med udgangspunkt i den gamle rapport. Et medlem bemærkede, at den nye brystning på en altan i nr. 94 er brækket i stykker. Bestyrelsen bekræftede, at de øverste sten flere steder ligger løst og taget ned for at undgå nedstyrtningsskader. Forholdet er påtalt som en reklamation under 1 års gennemgangen vil blive udbedret under garantien. På forespørgsel om udførelse af afsluttende malerbehandling på altanerne blev oplyst, at murerarbejdet skal "sætte sig" i 2 år, inden den afsluttende malerbehandling udføres. Finn Jensen opfordrede til, at bestyrelsen fremover udarbejder en ensidig oversigt over 20 års planens udvikling fra 1999 og frem til den aktuelle generalforsamling, og at denne plan vedlægges bestyrelsens beretning. I øvrigt blev udtrykt ros til bestyrelsen - navnlig blev initiativet med udsendelse af formandens beretning i skriftlig form vel modtaget.

5 5 Punktet blev fortsat af statsaut. revisor Jens Seiersen med forelæggelse af årsregnskabet 2003 til godkendelse. Indledningsvis fremhævede Jens Seiersen, at budgetterne er fulgt inden for 2-3 % afvigelse. De væsentligste afvigelser kan konstateres på renteindtægter, der var budgetteret til kr ,00, men blev ca. kr ,00 hovedsageligt som følge af udskudte istandsættelsearbejder og dermed en større likvidbeholdning året igennem, således at udgifterne samlet blev kr ,00 mod budgetteret kr ,00. Overskuddet udgør herefter kr ,00 mod budgetteret kr ,00. Af statussiden fremgår, at andelsboligforeningens egenkapital, som følge af stigning i den offentlige vurdering, nu udgør kr ,00 hvilket beløb, med fradrag af hensættelser, prioritetsgæld og anden gæld men med tillæg af likvide midler, danner grundlag for værdifastsættelsen af den enkelte andelsbeviser. Da ingen i øvrigt ønskede ordet, konstaterede dirigenten årsregnskabet 2003 for vedtaget med den virkning, at årets resultat overføres til næste regnskabsår. Det i årsregnskabet anførte budget for 2004 blev af revisor gennemgået i sammenhæng med årets regnskabstal. Heller ikke i budgetudkastet er der store overraskelser. På statussiden er sket en principændring, idet hele ejendommen nu er opført under ét i modsætning til tidligere, hvor garagen blev anført særskilt. Udover ejendommen udgør andelsboligforeningens største aktiv, foreningens likvide midler, indsat på aftalekonto med den Danske Bank. På passivsiden er det navnlig prioritetsgælden med Nykredit, der bliver bemærket, men gælden afvikles planmæssigt som et annuitetslån. Med baggrund i disse tal er i regnskabet side 4 medtaget en opgørelse over andelsværdiens udvikling over de sidste 5 år. Revisor gennemgik herefter foreningens vedligeholdelsesfond, der havde en saldo på 4,5 millioner kroner efter årets henlæggelser på kr ,00 er anført med kr ,00, der over 2004 reduceres til kr ,00, såfremt den planmæssige renovering på kr ,00 gennemføres. Det er imidlertid denne renovering, der p.t. er udsat af bestyrelsen. Finn Jensen bemærkede, at årets hensættelser til vedligeholdelsesfonden ifølge en generalforsamlings beslutning skal indekseres. Fra salen blev yderligere bemærket, at navnlig opgang 104 ligner et "bombet lokum", og at renovering generelt er yderst påkrævet, hvorfor bestyrelsen blev opfordret til at iværksætte istandsættelse af malede flader og gulvbelægningen.

6 6 Fra anden side i salen blev gjort opmærksom, at 20-års vedligeholdelsesplanen i forvejen lægger stort beslag på huslejen, og at en udvidelse af istandsættelsesprogrammet vil stille store krav til medlemmernes indbetaling. I fortsættelse af dette indlæg blev det bragt i forslag, at trappeopgangen istandsættes som fællesarbejde. Diskussionen affødte en livlig debat med det gennemgående tema, at foreningens likvide midler først og fremmest skal anvendes til egentlig istandsættelsesarbejder, med henblik på bygningernes bevarelse, og i mindre omfang til kosmetiske opgaver, men samtidig at en velpasset og godt udseende medfører større påpasselighed og omsorg i det daglige. I 2004 rummer budgettet ikke mulighed for iværksættelse af større kosmetisk arbejder, og det er derfor håbet, at en rentesænkning med efterfølgende låneomlægning giver mulighed herfor. Det blev yderligere fremhævet, at fællesarbejderne generelt set ikke har den store tilslutning, og at mange kosmetiske opgaver, herunder gård- og haveanlæg, maling af port m.v. med fordel kunne udføres under et socialt samvirke, beboerne imellem. Herefter konstaterede dirigenten budgettet 2004 for godkendt. Pkt. 3 - Valg af formand for bestyrelsen for så vidt han afgår: Jens Christophersen meddelte, at han fraflytter ejendommen, men varmt kan anbefale arbejdet i bestyrelsen som både spændende og berigende. Bestyrelsen arbejder godt sammen, selv om de store opgaver ligger på formanden sker der alligevel en uddelegering af de enkelte opgaver. På forespørgsel blev oplyst, at bestyrelsen mødes én gang, hver den første mandag i måneden kl , og at bestyrelsesmødet sædvanligvis varer 2 timer. Søren Aare Jensen, nr. 84, 2. th. blev valgt ved akklamation. Pkt. 4 - Valg af andre medlemmer af bestyrelsen: Michael Jørgensen, Karin Andersen og Martin Johansson blev genvalgt ved akklamation. Bestyrelsen består herefter af følgende: Pkt. 5 - Valg af suppleanter for bestyrelsen: Ulla Jørgensen og Helle Rytsel ønsker begge at fratræde. Kirsten Bigum og Dorthe Jørgensen blev valgt. Pkt. 6 - Valg af revisor: Statsaut. revisor Jens Seiersen genvalgtes.

7 7 Pkt. 7 - Indkomne forslag: Under dette punkt er fremsat 2 forslag - forslag 7 a fra bestyrelsen om fortsat mandat til konvertering af det eksisterende Realkreditlån med Nykredit, og forslag 7 b fra Line og Enrique, Duevej 88, 3. tv. om oprettelse af fælles Internet, telefoni og tv. Ad 7 a - dirigenten oplæste forslaget, der angår fortsat mandat til bestyrelsen til konvertering af det eksisterende realkreditlån i nykredit med kontant annuitetslån stort maks. kr ,00 baseret på gældende fast rente i øvrigt på nærmere fastsatte vilkår. Bemyndigelsen skal gælde frem til 31. marts Dirigenten oplyste, at det eksisterende realkreditlån er baseret på 6% obligationer, og at konverteringsmuligheden i dette niveau er vanskeligt, dels af den grund at det eksisterende lån er optaget til en kurs under pari, og derfor udløser et kurstab ved indfrielse, og på grund af et yderligere kurstab ved optagelse af nye lån under pari. Situationen på en rentabel omlægning var tættest på i juni 2003, men rentefaldet var kun aktuelt i 1 eller 2 dage, hvorefter en brat rentestigning på ny, gjorde det urentabelt at omlægge lånet. Under den efterfølgende debat kom det bl.a. til drøftelse, om andelsboligforeningens likvide midler med fordel kunne anbringes som en midlertidig indfrielse af kreditforeningslånet, og om ordningen eventuelt skulle suppleres op med kortvarigt lån til en rente, der ligger 2-3 % under obligationsrenten for 30-årigt Realkreditlån. Da foreningen ikke er en investeringsforening, og da sikkerheden tæller højere end spekulation i renten, var der enighed om at anlægge en konservativ finansieringspolitik. Bestyrelsens forslag blev herefter enstemmigt vedtaget. Ad 7 b - Line Cornelius Nielsen gennemgik "forslag til beslutning om indgåelse af aftale med Dansk Bredbånd om levering af Internet, telefoni og Tv", der i 9 A4 ark var udsendt sammen med indkaldelsen. Forslaget omhandler installation af ægte bredbånd med garanteret 10 Mb fra leverandøren. Installationen indebærer, at ejendommen kobles til lyslederkabel direkte fra Dansk Bredbånds fiberstruktur via et kabelnet i vejen. Lyslederkablerne til lejlighederne føres gennem for- eller bagtrappe og hver lejlighed forsynes med et stikudtag, både til Internet, telefoni og kabeltv. De samlede installationsomkostninger udgør kr ,00 eller ca. kr ,00 pr. lejlighed. Andre udbydere har været spurgt, men her ligger prisen fra kr ,00 til kr ,00 for det samme arbejde. Til selve installationsomkostningerne kommer en række oprettelsesafgifter og dertil løbende abonnementer, hvorom i det hele blev henvist til det udsendte materiale, hvoraf bl.a. kan udledes,

8 8 at en række af de ydelser, foreningens medlemmer allerede nu modtager på anden vis, prismæssigt kan reduceres med den nye installation. Martin Johansen fremhævede, at udviklingen går utroligt hurtigt og fortsætter uanset, hvornår man står på, men at det fremsatte tilbud må antages at være det bedst opnåelige her og nu. Medlemmernes telefonapparater (også analogapparater) skal ikke udskiftes, og installation vil yderligere give mulighed for gratis telefoni mellem foreningens medlemmer. Finn Jensen bemærkede, at initialomkostningerne på kr ,00 skal afholdes uanset, hvor mange, der i øvrigt tilslutter sig de enkelte ydelser som tilbydes medlemmerne individuelt, og at meget få i øvrigt har brug for en bredbåndshastighed på 10 Mb. Et medlem refererede sit kendskab til anden ejendom, der efter hans opfattelse har indgået en mere fordelagtig kontrakt med anden udbyder og levering af de samme ydelser som omtalt i det udsendte materiale. Dette medlem blev opfordret til at fremskaffe så mange oplysninger, som muligt til brug for initiativtagernes videre behandling af sagen. På forespørgsel blev i øvrigt oplyst, at installationstiden er ca. 3 måneder fra det øjeblik, kontrakten er underskrevet, og at kablerne kan indlægges på køkkentrappen uden at ødelægge hovedtrappernes udseende. Dette medfører blot længere kabelføring i de enkelte lejligheder. Installationstiden skal i øvrigt ske under hensyntagen til allerede indgået kontrakt med TDC og de deri anførte opsigelsesvarsler. Fra salen blev yderligere gjort gældende, at projektet fremstår meget fornuftigt, men at foreningens økonomi ikke levner plads for en installation til kr ,00. Forskellige finansieringsmodeller kom til drøftelse, herunder et midlertidigt lån i vedligeholdelsesfonden, der måtte genoprettes gennem en mindre huslejeforhøjelse over de kommende år. Finansieringsmodellen stødte på nogen modstand, hvorunder blev gjort gældende, at bygningerne ikke af sig selv bliver bedre og at en revision af 20-års planen muligvis vil afsløre et yderligere kapitalbehov, hvorfor vedligeholdelsesfonden til stadighed bør være reserveret bygningernes forsvarlige varetagelse. Da forskellige detailspørgsmål, navnlig til de økonomiske konsekvenser af fra- og tilvalg af ydelser, ikke fuldstændig kunne klarlægges, kunne dirigenten konstatere, at forsamlingen opfordrede bestyrelsen og initiativtagerne til at arbejde videre med forslaget, herunder undersøge mulighederne for en væsentlig billigere løsning. Pkt. 8 - Eventuelt: Fra forsamlingen blev påtalt, at beboernes navneskilte fremstår i utallige variationer med opfordring til, at bestyrelsen tager initiativ til en fælles ajourføring.

9 9 Henstilling af cykler kom til drøftelse - flere af de fremmødte ønskede ordnede forhold med henstilling til, at alle, der har cykelskure, benytter disse faciliteter i stedet for at bruge cykelskuret som supplerende opbevaringsrum for almindelige løsøreeffekter. Det blev i øvrig besluttet at foretage indsamling af udtjente cykler og med bistand fra politiet fjerne disse fra ejendommen. Det blev bragt i forslag at etablere cykelrum i kælderen under Et medlem bemærkede, at børnenes legeareal, specielt gruset under gyngerne, i det daglige fungerer som kattebakke med opfordring til, at bestyrelsen løbende lader sandet udskifte. Mere generelt blev det drøftet, at alt for mange beboere henstiller alt for mange udtjente indbogenstande rundt omkring på ejendommen med opfordring til hver enkelt beboer om selv at tage vare på egne effekter og på fællesskabets overordnede trivsel. Der fremkom opfordring til, i samråd med viceværten Jørgen Andersen, at leje container til en fælles oprydning på ejendommen. Da ingen yderligere ønskede ordet, konstaterede dirigenten generalforsamlingen for hævet kl Referent Georg Meyer C:\Documents and Settings\Martin Johansson\Skrivebord\Duevej PDF\Ordin+ªr generalforsamling 2004.doc

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260).

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260). Referat År 2008, mandag den 28. april kl. 18:00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bryggervangen 12-16 m.v. i ejendommens gård med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere

A/B Kongelysvej 18-26

A/B Kongelysvej 18-26 År 2012, onsdag d. 14. marts, kl. 18.30, afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Kongelysvej 18-26 i mødelokalet Kongelysvej 24, kld., 2820 Gentofte. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. Begge kunne konstatere, at generalforsamlingen igen blev holdt for sent.

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. Begge kunne konstatere, at generalforsamlingen igen blev holdt for sent. År 2004, den 16. juni afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Mariaborg i andelsboligforeningens nyindrettede beboerlokale i kælderen i nr. 20. Til stede eller repræsenteret ved fuldmagt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø År 2004, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø. Til stede var 21 ud af 28 ejerlejlighedsejere,

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10 År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Mysundegade 6-10 på adressen, festlokalet Mysundegade 8. st. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT Advokatfirmaet NICOLAI GIØDESEN Le. Mortensens Eftf. Nicolai Giødesen, advokat (Hl Ejendomsadministrationen: Telefontid hverdage 10-13 Telefax 33 15 84 48 Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Tlf.

Læs mere

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Andelsboligforeningen Schneeklothsgården afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 19. april 2012 kl. 19.00

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34.

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. Til stede var: Morten Kryger, Tartinisvej 30, st.tv., Katja Mynster

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Vort j.nr. 81/320 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Mandag den 26. november 2007 kl. 17,00 afholdt ejerforening ordinær generalforsamling

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

Ejerforeningen Drejøgade 35

Ejerforeningen Drejøgade 35 Ejerforeningen Drejøgade 35 Onsdag den 23. marts 2011, kl. 18:00, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Drejøgade 35. Generalforsamlingen afholdtes i Drejøgårdens lokaler, Drejøgade 26F,

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. A/B Westend 28-30. Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30

Referat af ordinær generalforsamling. A/B Westend 28-30. Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30 Dagsorden iflg. Vedtægter: 1) Valg af dirigent og referent. 2) Bestyrelsens beretning. Referat af ordinær generalforsamling A/B Westend 28-30 Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30 3) Forelæggelse af årsregnskab

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent.

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. År 2002, den 22. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Mariaborg i restauranten i B93 klubhus, Ved Sporsløjfen 10. Til stede eller repræsenteret ved fuldmagt var følgende andelshavere:

Læs mere

Generalforsamling 2003

Generalforsamling 2003 Generalforsamling 2003 Formandens Beretning Allerførst vil jeg gerne byde de nye ejere velkommen i foreningen. Jeg håber, at I ligesom os andre, bliver glade for at bo her. Det har været et godt år for

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 22. oktober 2007 Skodsborg Kurhotel

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 22. oktober 2007 Skodsborg Kurhotel Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 22. oktober 2007 Skodsborg Kurhotel Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 2.527 stemmeberettigede fordelingstal

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat for E/F Rosagården 1-5

Referat for E/F Rosagården 1-5 Referat for E/F Rosagården 1-5 Der blev afholdt ordinær generalforsamling i ejerforeningen Rosagården 1 5, den 30. april 2015 kl. 19:00, på Østervangsskolen, biologilokale, Astersvej 15, 4000 Roskilde

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2009. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2009 til

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt.

Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt. J.nr. 00196 mg/ih Referat af ordinær generalforsamling Den 28. april 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Terslev Skovpark. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret

Læs mere

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen.

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen. År 2004, den 14. april, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34, 1. sal. Formanden Jesper Overgaard bød velkommen.

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00.

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00. Generalforsamlingen blev afholdt på Johannesskolen, Troels Lundsvej 15, 2000 Frederiksberg. Der var fremmødt repræsentanter fra 13 af 28 enheder, hvoraf disse repræsenterede 1.286 af ejendommens 2.627

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSNvj REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Andelsboligforeningen Allégade 15-17 afholdt, ordinær generalforsamling, tirsdag den 4. april 2006 kl. 19.30. Mødet fandt sted i foreningslokalet

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015.

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015. Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015. D A G S O R D E N: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Regnskab og revisors påtegning. 4. Overskuddets

Læs mere

SCHOU & TURLEY ADVOKATFIRMA

SCHOU & TURLEY ADVOKATFIRMA 1. Advokat POUL TURLEY 240 Ndr. Frihavnsgade H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf.nr. 3313 5747 M Ø D E R E F E R A T År 2014, den 26. juni kl. 18.30 afholdtes på administrators kontor H.C.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl.

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. År 2015, den 13. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. på adressen Kastrupvej 57,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

- - Dato: REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 23 apr 2012. 3. Bestyrelsens forslag til tilsidesættelse af kr. 250.000,- til vedligeholdelse

- - Dato: REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 23 apr 2012. 3. Bestyrelsens forslag til tilsidesættelse af kr. 250.000,- til vedligeholdelse - - ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Nr.: 12154 Peblinge Dossering 30 2200 København N Dato: 09 MAJ 2012 (Bedes anført ved henvendelser) REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 23 apr 2012

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Margueritten

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Margueritten Referat af ordinær generalforsamling i A/B Margueritten Andelsboligforeningen Margueritten afholdt ordinær generalforsamling mandag, den 19. januar 2009 kl. 19.00 i Vesterbro Kulturhus, Lyrskovgade 4.

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Torsdag den 6. april 2006 kl. 19.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i ejerforeningen Gl. Ladegaard. Generalforsamlingen blev afholdt i Medborgerhuset

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. i Andelsboligforeningen Rungstedlund, 2200 København N

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. i Andelsboligforeningen Rungstedlund, 2200 København N Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K København, den 23. januar 2015 Ejd. 1-838 REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Rungstedlund,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING FOR E/F ÅHAVNEN II. Referat af ordinær generalforsamling for Ejerforeningen Åhavnen II.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING FOR E/F ÅHAVNEN II. Referat af ordinær generalforsamling for Ejerforeningen Åhavnen II. Ejerforeningen E/F Åhavnen II REFERAT AF GENERALFORSAMLING FOR E/F ÅHAVNEN II Dato: 28. april 2009 Sted: Emne: Deltagere: Teaterbygningen, Bag Haverne 1, 4600 Køge Referat af ordinær generalforsamling

Læs mere

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Kap Arkona

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Kap Arkona ATB ApS Veksøvej 89 2700 Brønshøj Telefon: 3860 7030 Telefax: 3860 7037 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Kap Arkona Web: www.atb.as Email: atb@atb.as Tirsdag den 5. april 2011 kl. 19.00 afholdtes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. J. nr. 66-017270-G JS/jv Referat af ordinær generalforsamling i Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. Den 19. april 2007 blev der på Helnan Marina Hotel, Grenaa, afholdt ordinær generalforsamling i Grenaa

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004

Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004 Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004 Deltagere: Lejlighed 1, 2 (m. fuldmagt), 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 og 22

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

AIB Lille Odinshøj. På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, tirsdag den 23. april 2013 kl. 18.45.

AIB Lille Odinshøj. På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, tirsdag den 23. april 2013 kl. 18.45. Til medlemmerne af 8. april 2013 J.nr. 61718 AIB Lille Odinshøj På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, der afholdes tirsdag den 23. april 2013 kl. 18.45 i selskabslokalet

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 25. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling den 25. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling den 25. november 2014 Bonnie Mürsch blev valgt som dirigent. Anne-Marie Sigaard blev valgt som referent. Der var 24 fremmødte andelshavere og en havde givet fuldmagt.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. ANDE LSB OLI GFO RE NIN GE N GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 21. april 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 Sted: Hos Nina og Rune, 4. th. Dato: Den 18. april 2013 fra kl. 19:30 Deltagere: Christoffer st.tv. Søren st.th. - Henriette 1. tv. - Mie og Charlotte

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2015, den 16. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Eskildsgade 60

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Eskildsgade 60 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Eskildsgade 60 Tirsdag den 9. november 2011 kl. 19.00 afholdtes hos Hans H. Hansen på adressen Eskildsgade 60, 2. tv., 1657 København V ordinær generalforsamling

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014.

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014. Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab,

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Blidahlund & Esperancegården. afholdt den 22 april 2015 kl

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Blidahlund & Esperancegården. afholdt den 22 april 2015 kl Referat af ordinær generalforsamling i A/B Blidahlund & Esperancegården afholdt den 22 april 2015 kl. 18.00 Lokalisation: Gentofte Bibliotekerne, Ahlmanns Allé 6, 2900 Hellerup Med følgende dagsorden:

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT.

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. J.nr. 025145-0018 sli/idj REFERAT 3. juli 2006 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År 2006, den 26. april kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke D

Læs mere

A/B SANKT JØRGENS GAARD

A/B SANKT JØRGENS GAARD A/B SANKT JØRGENS GAARD År 2015, torsdag den 26. november kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Sankt Jørgens Gaard hos CEJ Ejendomsadministration, Meldahlsgade 5, 1613

Læs mere

REFERAT. 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende til 42 %) var repræsenteret heraf 7 ved fuldmagt.

REFERAT. 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende til 42 %) var repræsenteret heraf 7 ved fuldmagt. REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Sigersted torsdag den 28. maj 2015, kl. 18.00 i Vesterbro Kulturhus, Lyrskovgade 4, 3. sal, lokale 6, 1758 København V 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Woltershus

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Woltershus Referat af ordinær generalforsamling i A/B Woltershus Onsdag den 21. februar 2008 kl. 18.00 afholdt A/B Woltershus sin ordinære generalforsamling på adressen Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3. Til stede ved

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat I Ejerforeningen Gl. Ladegaard Torsdag den 14. april 2005 kl. 19.00 afholdtes der ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Gl. Ladegaard. Den blev afholdt i Medborgerhuset,

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT GENERALFORSAMLINGSREFERAT År 2006, onsdag 19. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Skotgården på Ordrup Kro, Teatersalen, Ordrupvej 114, 2920 Charlottenlund. Indledningsvis

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSPARKEN

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSPARKEN 1 UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSPARKEN Tirsdag den 27. juni 2006 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerlejlighedsforeningen Øresundsparken. Generalforsamlingen

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

Der foretoges følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent.

Der foretoges følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 50. trods var År 2015 den 15. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen - Frederiksvej 48 Generafforsamlingen afholdtes på administrators kontor, Nørregade 7A, 2. tv., 1165 København

Læs mere

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 i Lindevangkir- Ar 2011, torsdag den 28. april klokken 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling ken, Meninghedssalen, Hattensens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Referat af ordinær generalforsamling 2014 i A/B Blidahlund/Esperancegården Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Generalforsamlingen blev afholdt med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere