dvs. vinkelsummen i enhver trekant er 180E. Figur 11

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "dvs. vinkelsummen i enhver trekant er 180E. Figur 11"

Transkript

1 Sætning 5.8: Vinkelsummen i en trekant er 180E. Bevis: Lad ÎABC være givet. Gennem punktet C konstrueres en linje, som er parallel med linjen gennem A og B. Dette lader sig gøre på grund af sætning 5.7. Idet vi benytter figurens betegnelser, ser vi, at pa = u som en følge af sætning 5.5 og sætning 5.6. Af samme årsag gælder pb = v. Sammen med pc danner de to udpegede vinkler (u og v) en lige vinkel, så derfor gælder: pa + pb + pc = u + v + pc = 180E, dvs. vinkelsummen i enhver trekant er 180E. Figur 11 Sætning 5.9 (Kongruenssætning 4): To trekanter er kongruente, hvis de har en side, en hosliggende vinkel og en modstående vinkel parvis lige store. Bevis: Hvis to trekanter har to af deres vinkler parvis lige store, så må alle tre vinkler være parvis lige store, da vinkelsummen i enhver trekant er 180E ifølge sætning 5.8. Det betyder, at trekanterne har en side og de to hosliggende vinkler parvis lige store og trekanterne må derfor være kongruente ifølge sætning 5.2. Sætning 5.10: Hvis to af vinklerne i en trekant er lige store, så er trekanten ligebenet. Bevis: Lad det være givet, at pb = pc i ÎABC. Vi skal vise, at siderne AB og AC så er lige lange. Fra vinkelspidsen A konstrueres vinkelhalveringslinjen (se opgave 17, hvor eksistensen af en vinkelhalveringslinje påvises). Vinkelhalveringslinjens skæringspunkt med linjen gennem B og C kaldes M (at der findes et skæringspunkt mellem B og C følger af A-2 (overvej dette)). Nu er ÎAMB og ÎAMC kongruente, hvilket følger af sætning 5.9, idet de har en side fælles, nemlig AM, og en hosliggende vinkel (pbam = pcam) og en modstående vinkel (pb = pc ) parvis lige store. Af denne kongruens følger specielt, at siderne AB og AC er lige lange, hvilket skulle vises. Figur 12

2 Ved at sammenholde sætning 5.4 og sætning 5.10 kan vi nu sammenfattende sige, at for de ligebenede trekanter er vinklerne ved grundlinjen lige store (sætning 5.4) og de ligebenede trekanter er de eneste trekanter med denne egenskab (sætning 5.10). Man kalder sætninger som 5.4 og 5.10 for hinandens omvendte sætninger. Definition 5.2: Ved midtnormalen til et linjestykke forstås den linje, som går gennem midtpunktet af linjestykket og står vinkelret på linjestykket. Sætning 5.11: Ved hjælp af resultater fra opgave 16 kan man godtgøre, at der findes netop én midtnormal til hvert linjestykke. Ethvert punkt på midtnormalen til et linjestykke AB har samme afstand til A og B. Bevis: Lad altså linjestykket AB være givet og lad M betegne midtpunktet af linjestykket. Lad nu P betegne et vilkårligt punkt på midtnormalen til AB. Vi skal vise, at AP = BP. Hvis P falder i M er der intet at vise, så vi antager, at P M. Linjerne, der går gennem A og P henholdsvis B og P vil da sammen med PM danne to trekanter, ÎAPM og ÎBPM. Disse to trekanter er kongruente, hvilket følger af sætning 5.1, idet pamp = pbmp (de er nemlig begge 90E, da midtnormalen står vinkelret på AB), og de hosliggende sider er parvis lige store (MP er fælles for de to trekanter og AM = BM, da M er midtpunktet af AB). Af denne kongruens følger specielt, at siderne AP og BP er lige store, hvilket skulle vises. Figur 13 Sætning 5.12: Ethvert punkt, der har samme afstand til to (forskellige) punkter, A og B, ligger på midtnormalen til linjestykket AB. Bevis: Lad P være et punkt, der opfylder PA = PB. Vi skal vise, at P ligger på midtnormalen til AB. Med M betegnes midtpunktet af linjestykket AB (se opgave 16). Hvis P falder i M er der intet at vise, så vi antager, at P M. I det tilfælde kan vi betragte de to trekanter ÎAPM og ÎBPM. Disse to trekanter er kongruente ifølge sætning 5.3, da alle tre sider er parvis lige store (overvej selv hvorfor dette er sandt). Figur 14

3 Af denne kongruens følger specielt, at pamp = pbmp og da punkterne A, B og M ligger på samme rette linje, må hver af disse vinkler være 90E, hvilket betyder, at linjen gennem P og M står vinkelret på AB i midtpunktet M. Altså er linjen gennem P og M midtnormalen til AB og punktet P ligger på denne linje. Dette afslutter beviset. Sætning 5.11 og sætning 5.12 er hinandens omvendte sætninger og tilsammen udsiger de, at midtnormalen til et linjestykke er det geometriske sted for de punkter i planen, som har samme afstand til to givne punkter. Sætning 5.13: De tre midtnormaler til siderne i en trekant skærer hinanden i samme punkt. Bevis: Vi forestiller os, at midtnormalerne til siderne AB og AC i ÎABC er blevet konstrueret. Disse to midtnormaler skærer hinanden i et punkt P (forklar selv hvorfor de to midtnormaler nødvendigvis må skære hinanden). Opgaven består nu i leveringen af et bevis for, at midtnormalen til BC også går gennem punktet P. Først anvender vi sætning 5.11, der sikrer os, at AP = BP, da P ligger på midtnormalen til AB. Da P ligger på midtnormalen til AC fås af samme sætning, at AP = CP. Af de to netop udledte ligninger kan vi slutte, at BP = CP, dvs. punktet P har samme afstand til punkterne B og C, og dermed fortæller sætning 5.12, at P ligger på midtnormalen til BC. Dermed er sætningen vist. Figur 15 Det fremgår af beviset for sætning 5.13, at AP = BP = CP, så en cirkel med P som centrum gennem A vil også gå gennem trekantens to andre vinkelspidser. Denne cirkel, der eksisterer for alle trekanter, kaldes trekantens omskrevne cirkel. Vi minder om, at dersom en trekant har en vinkel på 90E, så kaldes trekanten for retvinklet. Den rette vinkels hosliggende sider kaldes for kateter, mens den modstående side kaldes hypotenusen. Om retvinklede trekanter får vi brug for følgende kongruenssætning:

4 Sætning 5.14 (Kongruenssætning 5): To retvinklede trekanter er kongruente, hvis de har hypotenusen og en af kateterne parvis lige store. Bevis: Om de to retvinklede trekanter ÎABC og ÎA 1 B - 1C 1, hvor pc = pc 1 = 90E, antager vi, at BC = B 1 C 1 samt at AB = A 1 B 1. Nu flyttes ÎABC, således at C falder i C 1 og B i B 1 ; dette er muligt på grund af aksiom A-3 og antagelsen om de to lige lange kateter. Vi foretager flytningen, så A og A 1 ligger på hver sin side af linjen gennem B 1 og C 1. Da pc = pc 1 = 90E vil punkterne A, C, C 1, A 1 ligge på en ret linje, og dermed vil der være dannet en trekant ÎABA 1, som tilmed er ligebenet, da hypotenuserne i de to trekanter er lige lange. Figur 16 Af sætning 5.4 anvendt på denne ligebenede trekant følger så, at pa = pa 1, hvilket igen betyder, at de to oprindelige trekanter har alle tre vinkler og to sider parvis lige store. Enhver af sætningerne 5.1, 5.2 og 5.9 kan sikre, at de to retvinklede trekanter er kongruente. Sætning 5.15: Vinkelhalveringslinjen for en vinkel er geometrisk sted for de punkter i planen, der har samme afstand til vinklens ben. Bevis: Når der i sætningen tales om afstanden fra et punkt til en ret linje, så menes der afstanden fra punktet vinkelret ned på linjen. Beviset falder i to dele svarende til beviserne for sætning 5.11 og sætning ) Først antager vi, at m er vinkelhalveringslinje for vinkel A. Med P betegner vi et vilkårligt punkt på m, P A. Fra P nedfældes de vinkelrette på vinklens ben (se opgave 16), fodpunkterne kaldes C henholdsvis B. Betragt nu de to trekanter ÎABP og ÎACP. Figur 17 Disse to trekanter har siden AP fælles, en hosliggende vinkel (pbap = pcap ) og endelig en modstående vinkel (pabp = pacp ) parvis lige store. Det følger derfor af sætning 5.9, at de to trekanter er kongruente. Af denne kongruens følger specielt, at PB = PC, hvilket skulle vises. 2) Antager vi nu omvendt, at P er et punkt, der opfylder PB = PC, hvor B og C er konstrueret på samme måde som i afdeling 1), så skal vi vise, at P ligger på vinkelhalveringslinjen til

5 vinkel A. Hvis P falder i A er der ikke noget at vise, så vi antager, at P er forskellig fra A. I det tilfælde kan vi betragte de to trekanter ÎABP og ÎACP. Disse to retvinklede trekanter har hypotenusen til fælles og de to kateter PB og PC er lige lange som følge af antagelsen. Derfor følger det af sætning 5.14, at trekanterne er kongruente. Af denne kongruens følger så, at ppab = ppac, dvs. P ligger på vinkelhalveringslinjen. Sætning 5.16: Vinkelhalveringslinjerne til vinklerne i en trekant skærer hinanden i samme punkt. Bevis: Beviset er i princippet identisk med beviset for sætning 5.13 og overlades derfor som en opgave til læseren. Skæringspunktet i sætning 5.16 er centrum for trekantens indskrevne cirkel, idet punktet har samme afstand til trekantens tre sider.

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse 1 Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse Bemærk, at vi benytter betegnelsen øvelser som en meget bred betegnelse. Derfor er der også nogle af vores øvelser, der nærmer sig kategorien undersøgelser,

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Geometri

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Geometri Tip til. runde af - Geometri, Kirsten Rosenkilde. Tip til. runde af Geometri Her er nogle centrale principper om og strategier for hvordan man løser geometriopgaver. et er ikke en særlig teoretisk indføring,

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet 3 Mål for forløbet 3 Relationsmodellen 3 Planlægningsfasen

Læs mere

MODELSÆT 2; MATEMATIK TIL LÆREREKSAMEN

MODELSÆT 2; MATEMATIK TIL LÆREREKSAMEN MODELSÆT ; MATEMATIK TIL LÆREREKSAMEN Forberedende materiale Den individuelle skriftlige røve i matematik vil tage udgangsunkt i følgende materiale:. En diskette med to regnearks-filer og en MathCad-fil..

Læs mere

Tal. Vi mener, vi kender og kan bruge følgende talmængder: N : de positive hele tal, Z : de hele tal, Q: de rationale tal.

Tal. Vi mener, vi kender og kan bruge følgende talmængder: N : de positive hele tal, Z : de hele tal, Q: de rationale tal. 1 Tal Tal kan forekomme os nærmest at være selvfølgelige, umiddelbare og naturgivne. Men det er kun, fordi vi har vænnet os til dem. Som det vil fremgå af vores timer, har de mange overraskende egenskaber

Læs mere

matematikhistorie og dynamisk geometri

matematikhistorie og dynamisk geometri Pythagoras matematikhistorie og dynamisk geometri med TI-Nspire Indholdsfortegnelse Øvelse 1: Hvem var Pythagoras?... 2 Pythagoras læresætning... 2 Geometrisk konstruktion af Pythagoræisk tripel... 3 Øvelse

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

Trekantsberegning 25 B. 2009 Karsten Juul

Trekantsberegning 25 B. 2009 Karsten Juul Trekantsberegning 7,0 3 5 009 Karsten Juul ette häfte indeholder den del af trekantsberegningen som skal kunnes på - niveau i gymnasiet (stx) og hf ra sommer 0 kräves mere remstillingen undgår at forudsätte

Læs mere

Talteori. Teori og problemløsning. Indhold. Talteori - Teori og problemløsning, august 2013, Kirsten Rosenkilde.

Talteori. Teori og problemløsning. Indhold. Talteori - Teori og problemløsning, august 2013, Kirsten Rosenkilde. Indhold 1 Delelighed, primtal og primfaktoropløsning Omskrivning vha. kvadratsætninger 4 3 Antal divisorer 6 4 Største fælles divisor og Euklids algoritme 7 5 Restklasser 9 6 Restklasseregning og kvadratiske

Læs mere

OM BEVISER. Poul Printz

OM BEVISER. Poul Printz OM BEVISER Poul Printz Enhver, der har stiftet bekendtskab med matematik selv å et relativt beskedent niveau, er klar over, at matematiske beviser udgør et meget væsentligt element af matematikken. De

Læs mere

Løsningsforslag til Tal, algebra og funktioner 1.-6. klasse

Løsningsforslag til Tal, algebra og funktioner 1.-6. klasse 1 Løsningsforslag til Tal, algebra og funktioner 1.-6. klasse Bemærk, at vi benytter betegnelsen øvelser som en meget bred betegnelse. Derfor er der også nogle af vores øvelser, der nærmer sig kategorien

Læs mere

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal?

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Det er ret let at svare på: arealet af en trekant, husker vi fra vor kære folkeskole, findes ved at gange

Læs mere

Arealet af en trekant Der er mange formler for arealet af en trekant. Den mest kendte er selvfølgelig

Arealet af en trekant Der er mange formler for arealet af en trekant. Den mest kendte er selvfølgelig Arealet af en trekant Der er mange formler for arealet af en trekant. Den mest kendte er selvfølgelig som også findes i en trigonometrisk variant, den såkaldte 'appelsin'-formel: Men da en trekants form

Læs mere

12. Bevisets stilling

12. Bevisets stilling 12. Bevisets stilling Opgave 4 Hvorfor dur (x,y) = (1,-3) ikke? Det er et spørgsmål, der kan give anledning til forskellige overvejelser. Her beskrives en af dem. Vi har den mindste sum: 13 + 27 = 40,

Læs mere

Kapitel 3 Lineære sammenhænge

Kapitel 3 Lineære sammenhænge Matematik C (må anvendes på Ørestad Gymnasium) Lineære sammenhænge Det sker tit, at man har flere variable, der beskriver en situation, og at der en sammenhæng mellem de variable. Enhver formel er faktisk

Læs mere

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Sikre Beregninger Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet 1 Introduktion I denne note skal vi kigge på hvordan man kan regne på data med maksimal sikkerhed, dvs. uden at kigge på de tal

Læs mere

Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 2013

Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 2013 Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 013 Opgave 1: y a x b x 6 y 5 9 4. maj 013: Delprøven UDEN hjælpemidler Metode 1: Man kan bestemme a ved at indsætte de sammenhørende værdier i ligningsudtrykket,

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9?

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9? Tip til 1. runde af Talteori Talteori handler om de hele tal, og særligt om hvornår et helt tal er deleligt med et andet. Derfor spiller primtallene en helt central rolle i talteori, hvilket vi skal se

Læs mere

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3 Den lille hjælper Positionssystem...3 Positive tal...3 Negative tal...3 Hele tal...3 Potenstal...3 Kvadrattal...3 Parentes...4 Parentesregler...4 Primtal...4 Addition (lægge sammen) også med decimaltal...4

Læs mere

Matematik. Grundforløbet. Mike Auerbach (2) Q 1. y 2. y 1 (1) x 1 x 2

Matematik. Grundforløbet. Mike Auerbach (2) Q 1. y 2. y 1 (1) x 1 x 2 Matematik Grundforløbet (2) y 2 Q 1 a y 1 P b x 1 x 2 (1) Mike Auerbach Matematik: Grundforløbet 1. udgave, 2014 Disse noter er skrevet til matematikundervisning i grundforløbet på stx og kan frit anvendes

Læs mere

Geometriske konstruktioner: Ovaler og det gyldne snit

Geometriske konstruktioner: Ovaler og det gyldne snit Matematik Geometriske konstruktioner: Ovaler og det gyldne snit Ole Witt-Hansen, Køge Gymnasium Ovaler og det gyldne snit har fundet anvendelse i arkitektur og udsmykning siden oldtiden. Men hvordan konstruerer

Læs mere

Projekt 10.16: Matematik og demokrati Mandatfordelinger ved sidste kommunalvalg

Projekt 10.16: Matematik og demokrati Mandatfordelinger ved sidste kommunalvalg Projekt 10.16: Matematik og demokrati Mandatfordelinger ved sidste kommunalvalg Introduktion: Vi vil nu se på et konkret eksempel på hvordan man i praksis fordeler mandaterne i et repræsentativt demokrati,

Læs mere

Sådan gør du i GeoGebra.

Sådan gør du i GeoGebra. Sådan gør du i GeoGebra. Det første vi skal prøve er at tegne matematiske figurer. Tegne: Lad os tegne en trekant. Klik på trekant knappen Klik på punktet ved (1,1), (4,1) (4,5) og til sidst igen på (1,1)

Læs mere

Interaktiv Whiteboard og geometri

Interaktiv Whiteboard og geometri Interaktiv Whiteboard og geometri Nærværende dokumentation af et undervisningsforløb til undervisning i geometri er blevet til som et resultat af initiativet Spredningsprojektet. Spredningsprojektet er

Læs mere

Komplekse tal. enote 29. 29.1 Indledning

Komplekse tal. enote 29. 29.1 Indledning enote 29 1 enote 29 Komplekse tal I denne enote introduceres og undersøges talmængden C, de komplekse tal. Da C betragtes som en udvidelse af R forudsætter enoten almindeligt kendskab til de reelle tal,

Læs mere

Baggrundsnote om logiske operatorer

Baggrundsnote om logiske operatorer Baggrundsnote om logiske operatorer Man kan regne på udsagn ligesom man kan regne på tal. Regneoperationerne kaldes da logiske operatorer. De tre vigtigste logiske operatorer er NOT, AND og. Den første

Læs mere

Tal og regning. 1 a 5 b 2 c 2 d 8 e 4 f 3 g 6 h 3. 3 a 2 b 5 c 3 d 3 e 2 f 12 g 2 h 7. 4 a 8 b 2 c 12 d 16 5... 7... 10. 6 2 og 5.

Tal og regning. 1 a 5 b 2 c 2 d 8 e 4 f 3 g 6 h 3. 3 a 2 b 5 c 3 d 3 e 2 f 12 g 2 h 7. 4 a 8 b 2 c 12 d 16 5... 7... 10. 6 2 og 5. Facitliste Tal og regning Tal og regning a 5 b c d 8 e 4 f g 6 h 9 a b 5 c d e f g h 7 4 a 8 b c d 6 5... 7... 0 6 og 5 7 9 cm og cm 8 a 4 b 6 c 0 d 0 e f g 4 h 9, 0 og 0 x 8 a 84 b 0 c d 56 e 44 f 5 g

Læs mere

Differential- regning

Differential- regning Differential- regning del () f () m l () 6 Karsten Juul Indhold Tretrinsreglen 59 Formler for differentialkvotienter64 Regneregler for differentialkvotienter67 Differentialkvotient af sammensat funktion7

Læs mere

Matricer og lineære ligningssystemer

Matricer og lineære ligningssystemer Matricer og lineære ligningssystemer Grete Ridder Ebbesen Virum Gymnasium Indhold 1 Matricer 11 Grundlæggende begreber 1 Regning med matricer 3 13 Kvadratiske matricer og determinant 9 14 Invers matrix

Læs mere

Lille Georgs julekalender 08. 1. december

Lille Georgs julekalender 08. 1. december 1. december Et digitalur viser 20:08. Hvor lang tid går der før de samme fire cifre vises igen (gerne i en anden rækkefølge)? 2. december Hvilket matematisk tegn kan anbringes mellem 2 og 3, således at

Læs mere