KØBENHAVNS BOWLING UNION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBENHAVNS BOWLING UNION"

Transkript

1 Referat FU4 den 27/ Rødovre den 13. juli 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen (LMS) Seniorleder: Jan Heilmann (JH) Suppleant for seniorleder: Anni Sørensen (AS) Suppleant: Martin Guldager (MG) Suppleant: Inge Sambleben (IS) Næstformand: Michael Pedersen (MP) AFBUD Ungdomsleder: Alice Andersen (AA) AFBUD Suppleant for ungdomsleder: Camilla Keller (CK) AFBUD Dagsorden: 1. Valg af mødeleder 2. Godkendelse af dagsorden 3. Opfølgning på referat (FU3) 4. Meddelelser a. DBwF i. Repræsentantskabsmøde i Fredericia 25/ b. KBU i. Fastholdelse og rekruttering ii. Møde med Ballerup Bowling Center iii. Orientering omkring SOUB i Ballerup iv. Seniorskole - senior-træf 5. Økonomi a. Budgetkontrol pr. 13/ Senior a. KM oplæg b. Gold Cup (ibowl) c. Online betaling d. Kontante præmier/gavekort e. ibowl (se mail fra LJ 8/5) 7. Ungdom 8. Turnering a. Halkontrakter nyt vedr. Gladsaxe b. Holdtilmeldinger c. Ny sæson 9. Eventuelt Ad 1 Valg af mødeleder LJ bød velkommen og bad IS om at lede mødet. Ad 2 Godkendelse af dagsorden Den fremsendte dagsorden blev godkendt med enkelte tilføjelser. - KBU s nye Fane :03/ BM Side 1

2 - Børneattest Ad 3 Opfølgning på referat (FU3) Der er ingen opfølgning på referat af FU3, men en enkelt tilføjelse. LMS gør opmærksom på, at det var Grøndal der ikke var på plads, og ikke Glostrup som der står i referatet. Ad 4 Ad 4a Meddelelser DBwF LJ fortæl fra forbundets repræsentantskabsmøde, som blev afholdt i lørdags, at han generelt følte, at København var i vejen for det almindelige arbejde vi blev trynet, uanset om unionerne i de andre landsdele godt kunne se det fornuftige i vores forslag og argumenter. Repræsentanterne gik i stedet ind som klub og stemte det ned, der ikke var til egen fordel. KBU tilbød at afholde repræsentantskabsmøde i 2014 det blev sat til afstemning og der var ikke behov for stemmesedler, for det er klubberne fra Jylland der bestemmer. Forbundet havde lagt en kørselsgodtgørelse ind i budget uden begrænsning, dette dog under forudsætning af at klubberne selv betaler for deres forplejning. LM indskyder, at han for sjovt skyld har taget deltagerlister over dem med stemmeret, og udregnet hvad kørepenge til statens laveste takst inkl. bropenge vil koste i ren transportudgift. En JBU stemme vil i gennemsnit koster kr. 400 En FBwU stemme vil i gennemsnit s kr. 216 En SBwU stemme vil i gennemsnit koste kr. 870 En KBU stemme vil i gennemsnit koste kr MG mener at billedet havde været omvendt, hvis repræsentantskabsmødet var blevet afholdt i ØST. LM er enig, men mener at årsagen til, at der deltager så få KBU og SBwU klubrepræsentanter ligger i, at repræsentantskabsmødet har været afholdt i VEST i de tre år, hvor det har været klubmandater der har haft stemmeret. På grund af den økonomiske skævhed i fordeling af udgifterne, så er der mange klubber der bevidst har fravalgt repræsentantskabsmødet. MG mener, at man bør tage fat i DIF og fortælle, at der er en skævhed, at stemmer fra København (og Sjælland) ikke bliver hørt. MG har engang lært, at flertallet tager hensyn til mindretallet, og det er ikke sket her. LJ synes at KBU gjorde en god indsats derover. Vi gjorde det klart, at en beretning med indbyggede forslag ikke kunne komme på tale (det var flot lavet at dirigenten). Dirigenten tog forslagene ud af beretningen og det blev pålagt forbundet, at de skulle arbejde videre, og komme frem med nogle egentlige forslag :03/ BM Side 2

3 Af store emner blev der diskuteret følgende. Ude / hjemmekampe i ligaen Udelukkende 4-mandshold på damesiden 6-mandshold med 4 serier som Double og ikke som Tripler Slutspil Op- og nedrykningsspil LM opfattede afstemningen om double og trio som vejledende LMS spørger ind til, om den spilleform som forbundet beslutter så vil være bindende for både liga og division? LM mener at dette er tilfældet. LJ undre sig dog over, at de udleverede forslag alle gik på doubler. LM mener, at det blev sagt at det var eksempler på, hvordan doubler ville kunne afvikles. Mener dog vi har store udfordringer hvis der skal spille både 3 mandshold og 6 mandshold (med doubler). LJ fortæller videre, at han er blevet kontaktet af forbundsformanden, som ønsker at datoen for karantænefrit klubskifte af unionerne ændres fra den 31/5 til den 14/6. Dette for at tilgodese de spillere, som man forventer skifter klub på grund af de nye regler med hjemme- og udebanekampe i ligaen. Man forventer at spillerne søger tilbage til en klub i lokalområdet. MG kan ikke se problemet. Uanset om klubskifte ske først i juni, så vil karantæneperioden på 3 måneder være slut inden den først kamp spilles i begyndelsen af september. Karantæneperioden gælder kun for holdspil, så man kan spille individuelt hen over sommeren som man vil. Et enig FU har den holdning, at reglerne om klubskifte skal overholdes. LMS jeg har haft forespørgsel fra klubber, som gerne vil have udsættelse med holdtilmeldingen indtil den 1/6, da de forventer en tilgang af spillere, som endnu ikke har meldt sig ind i klubben. Alle i FU føler sig stødt over den behandling, som alle forslag stillet af KBU fik på repræsentantskabsmødet. Man taler om sund fornuft og ansvarslighed, men det er JBU der har magten og det er dem der bestemmer. LM mener, at vi havde forbundsbestyrelsen mere med os, end vi havde klubberne fra JBU med os. Ad 4b KBU LJ fortsætter med at kommentere den skrivelse han har lavet omkring fastholdelse, hvor han har skrevet en masse punkter ned, som kunne være spændende at arbejde videre med. Det er kun fremsendt til FU som orientering, hvorimod den endelige behandling skal ske på et unionsbestyrelsesmøde efter sommerferien. Der vil være et Åbent hus arrangement først i oktober i World Cup Hallen et godt initiativ. LJ håber at vi kan lave en massiv kampagne i alle haller på samme dag :03/ BM Side 3

4 Hallen i Glostrup er ikke umiddelbart positiv, hvis ikke kreds og klubber er en aktiv del af arrangementet LJ fortæller, at der har været afholdt et møde i Ballerup med Dorthe. Hun er interesseret i et samarbejde med unionen omkring afholdelse af arrangementer. Lige nu består aktiviteten i hallen af firmaklubber, pensionistklubber og så nu den nye klub SOUB, som er en KBU klub. Hallen i Ballerup vil gerne lave et åbent hus arrangement, hvis unionen vil hjælpe hvilket LJ har lovet. LM spørger ind til, om hallen er med i halejersammenslutningen hvilket LJ ikke mener at den er. Hallen overvejer at få nye maskiner. Mange tilbagemeldinger siger, at forholdene er gode derude. SOUB har tilmeldt et 6-mands herrehold og et mix-hold. De er meldt ind i KBU. LMS indskyder, at der mangler at blive forhandlet priser med Ballerup. Herlev skal oprettes som en selvstædig kreds nu hvor der efter sommerferien vil være 2 klubber som er hjemmehørende i hallen. Dette skal tages op på næste unionsbestyrelsesmøde. Ballerup skal i første omgang lægges ind under Glostrup LMS fortæller, at BK Rolling Stones har tilmeldt flere hold end sidste år de har haft stor glæde af det arrangement som de havde sidste år umiddelbart inden sommerferien. LJ fortæller om Seniortræf, hvor der er lagt 2 datoer i aktivitetskalenderen. Der er endnu ikke besluttet hvilken hal arrangementerne skal afvikles i, men en mulighed er Herlev og Ballerup. Der lægges op til, at kredsene skal være en aktiv del af Seniortræf (bowlingskolen), men det er LJ der skaffer en træner. Aktiviteten lægges ind i kalenderen og kredsen får en reminder 6 uger før.. MG fortæller om den fane som KBU har fået tildelt af Danmarks-Samfundet. MG deltager i en prøvelevering den 9/6 og selve udleveringen den 15/6 (et arrangement i Holmens Kirke som tager 4 timer). Man opfordrer sportsklubber til at komme iført sportstøj. Når vi har modtaget fanen, så skal flaget sendes til Jysk Flagfabrik som skal brodere KBU s logo på flaget. Eneste betingelse for at modtage fanen er, at KBU deltager i salget af små flag på Valdemarsdag. LM spørger ind til, om fanen skal indvies ved CYO. Ad 5 Økonomi Ad 5a Budgetkontrol pr. 23/ LM har udsendt en budgetkontrol, der ikke viser noget usædvanligt ud over rejsepulje regnskabet, hvor der er faldet en linje ud :03/ BM Side 4

5 LM fortæller om rejseudgifter til forbundets repræsentantskabsmøde at vi de sidste år har afregnet direkte til statens takster, når der er KBU repræsentanter. Brobisser afregnes hvis der er mindst 3 repræsentanter med i hver bil. Klubberne betaler selv kilometerpenge. Næste år skal vi have rigtig mange KBU medlemmer med til forbundets repræsentantskabsmøde. BM roser KBU s klubmandater, som gjorde det rigtig godt. MG spørger ind til, hvor mange penge der er til præmier i OBG. LM undersøger og giver besked. Ad 6 Ad 6a Senior KM oplæg JH fortæller, at har (som aftalt på sidste møde) har forsøgt at udarbejde nye propositioner til KM er men fortsat med en finale i single, som afholdes en anden dag. AS har enkelte rettelser. MG spørger ind til keglelighed om vi er nødt til at have slagsedler for at kunne tælle strike og spare. LM mener, at vi som ved forbundsarrangementer skal se på højeste sidste serie. Har desuden tænkt på, at man i stævnehåndbogen deler det op som et KBU seniormesterstævne, hvor man samtidig bruger keglefaldet som indledende til de øvrige ting (KM single og KM double). LM har med udgangspunkt i det Jan har skrevet udarbejdet et nyt forslag. Indbydelsen skal gøre klart, at det er et præmiestævne, som er for alle seniorer. Det vil sige, at man ikke kan vinde KM single eller KM double, uden at have spillet præmiestævnet. Alle præmier uddeles ved finalen i single. MG er i tvivl, om man kan få spillere til præmieoverrækkelsen, hvis de ikke selv skal spille, og hvad med dem der ikke kan deltage i finalen. Man bliver nødt til at afholde en doublefinale. Herefter var der en længere diskussion om placering af single- og doublefinalen i forhold til hinanden. Forslaget skal i sidste ende fremlægges og godkendes af UB. Der var herefter en længere diskussion omkring præmier: JH: Vi skal have flere til at deltage, og vi skal skrue ned for udgiften. LM: vi skal ikke slå rækker sammen. LJ: skal være 3 præmier i én række uanset hvor mange der deltager i rækken? LM der skal være forskel på 1., 2. og 3. præmien og de øvrige præmier, men præmierne i forskellige rækker skal være ens. JH: startgebyr må ikke overstige 300 kr. for 6 serier JH starterne skal planlægges efter hvor mange tilmeldinger der modtages. LMS: World Cup Hallen vil gerne have en speciel kontrakt for stævner MG man skal fremover spørge hallerne hvad de kan tilbyde, mod at vi lægger et stævne i hallen. Det giver måske større overskud for hallen at have i finale i :03/ BM Side 5

6 forhold til de indledende runder (flere tilskuere). Måske spisning i forbindelse med afslutning af OBG. Der kom mange idéer frem som der skal arbejdes videre på. LJ har hørt, at SBwU laver deres eget OBG idet de ikke kan lide vores propositioner. MG supplerer med, at det har noget at gøre med, at man ikke kan trække et stævne fra. Man skulle måske tilføje, at hvis et hold ikke stiller op på grund af dårligt vejr, så kunne man måske tilbyde at de kan spille serierne efterfølgende. LM ser et økonomisk problem, hvis hallen vil have dobbeltbetaling. MG mener godt at det kunne være en del af aftalen, at holdet selv skulle være interesseret i at betale for de ekstra serier. Ad 6b Gold Cup Punktet er droppet, da Gold Cup er det samme som ibowl. Ad 6c Online betaling MG informerer om, at der kommer en KBU betalingsside Ad 6d Kontante præmier / gavekort Der er uenighed om, hvilke præmier spillerne helst vil have. Det har ved finalen i OBG tidligere været forbrugspræmier, og i denne sæson har vi valgt at det skulle være gavekort/penge. MG fortæller, at der var mange hold der gav udtryk for, at de hellere vil have ting i stedet. BM er enig i dette, for en pengepræmie bliver bare brugt til daglige udgifter. Efter diskussion blev det besluttet, at præmien til de enkelte stævner er penge, hvorimod der er brugsting til finalen. Ad 6e ibowl LJ mener at det var en fejl, at der lå en indbydelse til ibowl på bordet ved forbundets repræsentantskabsmøde. Unionerne var blevet spurgt, men havde frist til den 30/5 med deres svar. Prisen for Zonefinalen vil være 50 kr. pr. spiller, som skal dække banelejen. Der har været diskussion om det handicap der skal tildeles. I det tidligere oplæg fra DM/DT udvalget (Nils Jensen) er der lagt op til et handicap på 80%, hvorimod der er indbydelsen er lagt op til et handicap på 70%. Der er lagt op til, at klubberne selv skal rekvirere slagsedler, som efterfølgende skal afregnes. BM undrer sig over, hvorfor det ikke er hallerne der skal administrere dette, og evt. have den fortjeneste der måtte blive. Der er lagt op til, at man kan rejse rundt og spille i alle haller, hvordan håndteres :03/ BM Side 6

7 dette? LM har ikke noget imod at det f.eks. er World Cup Hallen der sælger slagsedler og får overskuddet. Men det er noget andet med de kommunale haller. Spørgsmålet er, om det er kredse eller hallen der skal sælge slagsedler? LJ fortsætter med, at der spilles i ugerne , og der skal være finale 5/1 2014, hvor der skal spille 3 på hver bane. LM ser, at vi skal fortælle, at vi har bestilt baner, og hvad prisen på Zonefinalen måtte være. OK fra KBU, men vi anbefaler at det er kredsene der sælger slagsedler, men at de kan få hallen til at varetage dette. JH meddeler KBU s beslutning til DM/DT udvalget (Nils Jensen). LM afslutter diskussionen med en kommentar om, at der skal spilles noget ind, når der er garanteret en præmiesum på kr Ad 7 Ungdom Børneattest: Der er modtaget en mail fra forbundet vedr. børneattest, hvor det bekendtgøres, at alle der deltager i ungdomsarrangementer skal have en børneattest. MG mener ikke, at ungdomsudvalget kan garantere dette. I disse år er der mange ungdomsspillere der spiller som seniorer (på klubbens seniorhold), er det så holdlederne der skal have en børneattest. LM mener, at det er klubbernes ansvar, at der kommer børneattest på disse holdledere. JH fortæller, at alle klubber i Grøndal (med ungdomsspillere), der har klubbens ungdomsleder en børneattest. LM er enig i, at ungdomslederen skal have børneattest men hvad med den holdleder på det seniorhold hvor der spiller en ungdomsspiller, skal de også have børneattest?. MG supplerer, at hvis holdet har en overnatning i forbindelse med en turneringskamp, så skal alle spillere have en børneattest, hvis de sover sammen. Der vil være rigtig mange unge mennesker der rykker op som seniorer i år så det er noget vi skal tage fat i. MG fortsætter med at fortælle, at han lige har søgt fornyelse af børneattesten til dem i Center som har noget med børn at gøre. Han er administrator for Center, og har søgt for sig selv. Center har bedt om, at attesterne bliver sendt til forbundet. Skovturen som skulle have været afholdt i søndags blev aflyst, og man har fået lov til at beholde pengene til en ny skovtur i efteråret. LMS indskyder, at AA allerede har fortalt, at skovturen var aflyst og Yvonne Nielsen har budt ind med en dato, hvor der ligger et forbundsarrangement. LMS har bedt AA :03/ BM Side 7

8 om at fremsende denne dato til Yvonne Nielsen. MG supplere med, at denne dato kan bruges, hvis KBU ikke har ligahold. Yvonne Nielsen har bedt TUR om, at denne weekend bliver turneringsfri for ungdommen. Ad 8 Ad 8a Turneringen Halkontrakter nyt vedr. Gladsaxe LMS og LJ har været i World Cup Hallen, og her bliver prisen lidt dyre end sidste år (forhøjelsen vil dog indgå i en ungdomspulje). Her ønsker man en speciel kontrakt for stævner. Der var desuden et enkelt ord i den nuværende kontrakt, som hallen gerne vil have ændret (vil gerne have at der i stedet står antallet af baner ). LMS og LJ har været i Glostrup, og her er det samme pris som sidste år (ungdom bliver billigere). LMS skal til Gladsaxe på torsdag. Der er kommet et oplæg, hvor udehold som noget nyt, kommer til at betale for deres turneringskampe - der er ikke meget at gøre. LM indskyder, at vi ikke kan forhandle pris med dem kun tider. LMS ønsker at vi kan få lov til at planlægge tidligere starter. Kontraktforhandlinger med Tårnby bliver på onsdag kl. 10:00. Her vil vi prøve at få lov til tidligere starter. Kontraktforhandlinger med Herlev bliver i morgen kl. 14:00 Kontraktforhandlinger med Tåstrup er aflyst. Ingen hjemmebanekampe der. Kontraktforhandlinger med Grøndal bliver først efter den 6/ Herudover mangler der fortsat en aftale med Ballerup som ikke er helt på plads endnu. LJ opfordrer til, at vi finder et økonomisk niveau (en eller anden form for udligning), så der kommer stævner i alle haller. MG har et problem med de haller, hvor man ikke kan få eftermiddagsstarter man kan kun afholde et stævne i en hal, hvor man kan have starter hele dagen. Til et ungdomsstævne har man behov for i hvert fald 4 starter om lørdagen. LMS fortæller, at det er rigtig svært at forhandle priser, når man ikke kender spillemåden. LM indskyder, at det for KBU s 1. og 2 divisions kampe vil koste ca kr. i ekstra baneleje, at ændre spilleform til 3xdouble i stedet for 2xtrio. Banetimeforbruget pr. kamp vil være 20 % større. Ad 8b Holdtilmeldinger Alle klubber har tilmeldt sig på trods af, at man ikke ved hvordan spilleformen bliver. Det totale antal af hold giver ikke den store forskel i forhold til sidste år. Der :03/ BM Side 8

9 er planlagt møde med SBwU på lørdag. LJ skal ringe tilbage til Per Henriksen, men har ikke haft opfattelsen af, at afstemningerne omkring spilleformen var vejledende. Leif Sandberg melder pas men de skal holde møde her først på ugen. Ad 8c Ny sæson Dette er diskuteret under tidligere punker. Ad 9 Eventuelt LJ har talt med Jesper Mikkelsen om at Ballerup og SOUB vil lave åbenthus arrangement hver tirsdag gennem hele juni måned. Lars går der ud både som træner og som repræsentant fra KBU. LJ beklager, at han kom så hurtigt ud af døren efter repræsentantskabsmødet i Fredericia, men var chokeret over den behandling vi fik. LMS orienterer om fremtiden i ESBC. Vi skal til München her i uge 26 og her kommer der over1.000 spillere. Danmark var sidst vært ved stævnet i 2006 og vil gerne have det tilbage i ESBC vil gerne have, at KBU indgår i samarbejdet om dette stævne. Der ligger en stor udfordring med at lave spilleplan og resultatformidling. Tilbage i 1996 blev stævnet afholdt i Århus sammen med JBU, og dengang delte ESBC og JBU overskuddet. LJ mener klart, at KBU er interesseret i et sådan samarbejde. LMS fortæller videre, at medlemmerne i ESBC er fordelt med 60 % som er bosiddende i øst og 40 % som er bosiddende i vest. Der skal være mange haller involveret, ærgerligt med de dårlige tilskuere forhold i Tårnby. MG indskyder, at der har været afholdt et ungdomsarrangement i Tårnby, hvor der var opsat en storskærm til tilskuerne. MG p ind til forventninger til resultatformidling og propositioner vil gerne se på mulighederne. AS rykker for sin nye PC. LM lover at se på det hurtigst muligt. JH fortæller, at Grøndal ændrer åbningstider hvis der ikke er kampe, så åbner de først kl Hallen har et billigt træningstilbud i juni kr pr serie. Mødet sluttede: 21: :03/ BM Side 9

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU8 den 6/12 2013 Bali, den 28. januar 2014 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 13/3 2013 Rødovre den 29. marts 2013 Til stede: Ikke til stede: Konstitueret formand: Lars Jacobsen (LJ) Konstitueret næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 24/10 2013 Rødovre den 21. november 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 30/10 2014 Rødovre den 14. januar 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 21/1 2016 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Michael Pedersen Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen (LMS) Seniorleder: Martin

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 den 23/4 2014 Rødovre den 26. maj 2014 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU8 den 02/12 2011 Rødovre den 29. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 05/03 2015 Vietnam den 25. marts 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 11/01 2012 Egypten den 20. januar 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS) Seniorleder:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 den 25/4 2013 Rødovre den 30. april 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 17/06 2009 Rødovre den 11. juli 2009 Tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) Seniorleder: Michael

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Herlev den 24. november 2013 Referat af UB4 den 14. november 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Herlev den 5. september 2013 Referat af UB3 den 2. september 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 13/3 2014 Rødovre den 27. april 2014 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Referat af FU 5 torsdag den 7.august 2014 kl i lokalerne på Mørkhøjvej 6.

Referat af FU 5 torsdag den 7.august 2014 kl i lokalerne på Mørkhøjvej 6. Referat af FU 5 torsdag den 7.august 2014 kl. 19.00 i lokalerne på Mørkhøjvej 6. Afbud fra Camilla Keller og Bente Makholm Dagsorden: 1. Valg af mødeleder 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse og

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU4 den 28/05 2015 Rødovre den 31. maj 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 den 1/8 2012 Rødovre den 14. september 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 den 16/04 2012 Rødovre den 17. maj 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 15/1 2013 Rødovre den 20. januar 2013 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 den 29/07 2015 Rødovre den 24. oktober 2015 Til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 den 13/04 2015 Rødovre den 30. maj 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) Seniorleder:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 4. august 2014 Referat af UB2 den 7. april 2014 Til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen (LMS) Ungdomsleder:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 28/10 2015 Rødovre den 2. november 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

Den fremsendte dagsorden blev godkendt med den ændring, at vi starter med punkt 3a (Struktur) og 3b (Årshjul for ØST).

Den fremsendte dagsorden blev godkendt med den ændring, at vi starter med punkt 3a (Struktur) og 3b (Årshjul for ØST). Tilstede fra DBwF-Øst: Ikke tilstede: Desuden deltog: Formand: Martin Guldager (MG) Budgetansvarlig: Leif Makholm (LM) Sekretær: Bente Makholm (BM) Aktivitetskoordinator: Tim Høst (TH) Turneringsteam:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 12/9 2011 Rødovre den 22. oktober 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 15. september 2012 Referat af UB3 den 12. september 2012 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 18/9 2014 Rødovre den 27. oktober 2014 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 25. april 2013 Referat af UB2 den 16. april 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 26/10 2009 Lombok den 16. november 2009 Tilstede: Ikke tilstede: Konstitueret Formand: Michael Wittendorff (MW) Konstitueret Næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB2 30/06 2009 Rødovre den 23. juni 2009 Tilstede: Ikke til stede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 24. februar 2014 Referat af UB1 den 12. februar 2014 Til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB2 16/06 2008 Rødovre den 31. juli 2008 Tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Mikael

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 11/08 2008 Malta, den 20. august 2008 Tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Mikael

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 17. maj 2012 Referat af UB2 den 24. april 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 25/10 2011 Rødovre den 27. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 den 30/6 2011 Rødovre den 24. august 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 28. marts 2013 Referat af UB1 den 12. februar 2013 Til stede: Ikke til stede: Konstitueret formand: Lars Jacobsen (LJ) Konstitueret næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm

Læs mere

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Old Boys / Girls Stævner... 2 KBU Kredskamp... 4 KBU Åbningsstævne... 5 KM Indledende... 6 KM Single Finaler... 8 KM Mix... 9 KBU Cup Indledende... 10 KBU

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 24/9 2007 Rødovre den 9. oktober 2007 Tilstede: Afbud fra: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU4 3/5 2010 Rødovre den 03. maj 2010 Tilstede: Afbud: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB3 09/09 2009 Rødovre den 18. oktober 2009 Tilstede: Ikke til stede: Konstitueret Formand: Michael Wittendorff (MW) Konstitueret Næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 2. marts 2011 Referat af UB1 den 8. februar 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU8 23/10 2007 Rødovre den 15. november 2007 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB3 23. september 2010 Rødovre den 24. oktober 2010 Tilstede: Ikke tilstede Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KBU s KREDS 13 RØDOVRE

KBU s KREDS 13 RØDOVRE KBU s KREDS 13 RØDOVRE Til KBU klubberne i World Cup Hallen 9. januar 2015 I henhold til KBU s Kreds 13 Rødovres vedtægter, 7 stk. 1, indkaldes herved til ordinær Repræsentantskabsmøde Torsdag den 29.

Læs mere

Mødelokale Mørkhøjvej 6 2700 Brønshøj. Seniorleder Karl-Ejner Andersen Seniorleder@kbu.dk

Mødelokale Mørkhøjvej 6 2700 Brønshøj. Seniorleder Karl-Ejner Andersen Seniorleder@kbu.dk Mødelokale Mørkhøjvej 6 2700 Brønshøj Seniorleder Karl-Ejner Andersen Seniorleder@kbu.dk KØBENHAVNS BOWLING UNIONS STÆVNEHÅNDBOG FOR UNGDOMSAKTIVITETER Håndbog for stævner i KBU side 1 af 15 INDHOLD KBU

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 27/9 2012 Rødovre den 30. september 2012 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Vietnam den 26. marts 2015 Referat af UB1 den 11. februar 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 07/04 2008 Rødovre den 26. april 2008 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU 4 den 18/5 2011 Rødovre den 24. august 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 11/6 2007 Rødovre den 24. juni 2007 Tilstede: Afbud fra: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 29/03 2010 Rødovre den 3. april 2010 Tilstede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen

Læs mere

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal.

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Center Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Dagsorden Valg af dirigent Beretning fra formanden, seniorudvalget og ungdomsudvalget regnskab Indkomne forslag Fastsættelse af kontingent

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 14/9 2010 Rødovre den 23. oktober 2010 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB4 26/11 2009 Rødovre den 31. december 2009 Tilstede: Ikke til stede: Konstitueret Formand: Michael Wittendorff (MW) Konstitueret Næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION 38 89 79 69 Referat af temadag den 24/11 2013 Rødovre den 22. 12 2013 Tilstede: BBK 95: Susanne Malmberg BBK 95: Søren Andre BK Center: Martin Guldager (Suppleant til forretningsudvalget) BK Triominos:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB4 12/11 2007 Rødovre den 14. november 2007 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU4 014/05 2008 Rødovre den 20. maj 2008 Tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Mikael

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 28. april 2011 Referat af UB 2 den 26. april 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

Referat UB2 23/ Rødovre den 27. maj 2007

Referat UB2 23/ Rødovre den 27. maj 2007 Referat UB2 23/5 2007 Rødovre den 27. maj 2007 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Klub blad for 2015-2016

Klub blad for 2015-2016 Klub blad for 2015-2016 Sportslig målsætning og vigtig information. Velkommen til sæson 2015/16 I dette klubblad vil der være oplysninger og datoer for, hvad der skal ske i den nye sæson. Vi håber, det

Læs mere

Jysk Bowling Union indbyder hermed alle ungdomsbowlere til. JBU s Ungdomsstævne. Holstebro Bowling Center 12. 13. februar 2011

Jysk Bowling Union indbyder hermed alle ungdomsbowlere til. JBU s Ungdomsstævne. Holstebro Bowling Center 12. 13. februar 2011 Jysk Bowling Union indbyder hermed alle ungdomsbowlere til JBU s Ungdomsstævne Holstebro Bowling Center 12. 13. februar 2011 Sæsonens 7. rankingstævne Præmiepulje på kr. ca. 20.000,00 Indbydelse - Proportioner

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært repræsentantskabsmøde 2012 Indholdsfortegnelse side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indkaldelse 2. Program 3. Dagsorden 4. Mandatliste 5. Repræsentantskabsmødet 2011 6. Forhandlingsprotokol 2011/2012

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB1 19/02 2008 Rødovre den 23. marts 2008 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

BOWLINGKLUBBEN CENTER

BOWLINGKLUBBEN CENTER HUSK KONTINGENT 0/17 år kr. 75,00-18/20 år kr. 195,00-21/24 år kr. 235,00-24/- år kr. 340,00 KAN INDBETALES PÅ KONTO 1551-0002209764 BOWLINGKLUBBEN CENTER KONTAKTPERSONER BK Center Formand Martin Guldager

Læs mere

Nyt fra forbundet mm Dommerkursus. Generalforsamling 2017

Nyt fra forbundet mm Dommerkursus. Generalforsamling 2017 Det er ved at være et stykke tid siden det seneste nyhedsbrev blev sendt ud, jeg har, som de fleste ved fået nyt job, hvor der har været en masse nyt at sætte sig ind i, så derfor har det ikke været computeren

Læs mere

Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre.

Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre. Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre. 1. Peter Holm blev valg til dirigent 2. John Vinding Petersen blev valgt som referent 3. Beretningen: Formanden fortalte

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 22. oktober 2011 Referat af UB3 den 7. september 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

Klubbladet 2014-2015. Sportslig målsætning. anden vigtig information.

Klubbladet 2014-2015. Sportslig målsætning. anden vigtig information. Klubbladet 2014-2015 Sportslig målsætning og anden vigtig information. Velkommen til en ny sæson! Vi byder velkommen til sæsonen 2014-2015 og håber det må blive et godt år med mange sportslige resultater.

Læs mere

Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde Dato: Lørdag den 20. september 2014 Sted: Bowlinghallen i Viby

Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde Dato: Lørdag den 20. september 2014 Sted: Bowlinghallen i Viby Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde Dato: Lørdag den 20. september 2014 Sted: Bowlinghallen i Viby Mødedeltagere: Jette Bergendorff (JB), bestyrelsesmedlem Helle Sørensen (HS), ungdomsleder

Læs mere

Lørdag d. 4. juni og søndag den 5. juni 2011

Lørdag d. 4. juni og søndag den 5. juni 2011 Indbyder til Unions kamp ungdom 2011 Lørdag d. 4. juni og søndag den 5. juni 2011 Køge Bowling Center, Ravnsborgvej 1-4600 Køge Der spilles i puslinge, junior og ynglinge drenge / piger, Trio, 5. mandshold

Læs mere

Danmarks Bowling Forbund Ungdomsudvalget www.bowlingsport.dk

Danmarks Bowling Forbund Ungdomsudvalget www.bowlingsport.dk DBwF s Rankingstævne-ansøgning Læs venligst vejledningen inden du udfylder denne ansøgning. Du finder vejledningen her http:///wp-content/uploads/vejledning.pdf Dokumentet kan findes i word- dokument under:

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 16. marts 2014 på Tinderhøj Skole, Rødovre Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet: SAS v/ Erik Svensson, Hans Svane KingPins v/ Jesper Winkel

Læs mere

Danmarks Bowling Forbund

Danmarks Bowling Forbund VELKOMMEN TIL SÆSON 2017-2018 Danmarks Bowling Forbund Til Klubber i Vest Sæsonen 2017/18 banker på døren, træningen er så småt begyndt, og om ikke ret lang tid har vi alle taget hul på sæsonens første

Læs mere

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU Generelle regler lokalserier FBwU / JBU 1 Serier af geografisk opdelinger Stk. 1 Danmarksturneringen se forbundets hjemmeside. Stk. 2 Lokalturneringen inddeles for hver sæson af JBU/FBwU's turneringsudvalg.

Læs mere

Turneringsformer under DBwF Landsudvalg Region ØST

Turneringsformer under DBwF Landsudvalg Region ØST Turneringsformer under DBwF Landsudvalg Region ØST Ledelsen af DBwF Landsudvalg Region ØST udbyder en række turneringsformer for klubhold. Følgende turneringsformer udbydes: 6 mands holdturnering for damehold

Læs mere

Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde

Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde Dato: Tirsdag den 13. januar 2015 Tidsrum: kl. 16.00 til kl. 21.30 Sted: Odense Bowlinghal Mødedeltagere: Jette Bergendorff (JB), bestyrelsesmedlem

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB3 13/9 2007 Rødovre den 15. september 2007 Tilstede: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen

Læs mere

ODENSE BOWLINGHAL. indbyder hermed alle licenserede ungdomsbowlere og spillere i aldergruppen 18-23årige. D. 16. & 17.

ODENSE BOWLINGHAL. indbyder hermed alle licenserede ungdomsbowlere og spillere i aldergruppen 18-23årige. D. 16. & 17. ODENSE BOWLINGHAL indbyder hermed alle licenserede ungdomsbowlere og spillere i aldergruppen 18-23årige Odense Eventyrstævne D. 16. & 17. september 2017 www.bowlinghal.dk Odense Bowlinghal indbyder hermed

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Tirsdag den 23. oktober 2014 kl. 18.00 STED: Comwell Korsør Ørnumvej 6 4220 Korsør DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Poul Lamhauge(PL), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH),

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION KØBENHAVNS BOWLING UNION Mødelokale Mørkhøjvej 6 DK-2700 Brønshøj Telefon: +45 38 89 79 69 E-mail: borgeholm@dbmail.dk Internet: www.kbu.dk Til unionsbestyrelsen Referat fra repræsentantskabsmødet den

Læs mere

Propositioner for Danmarks Bowling Forbunds Landsdækkende turneringer

Propositioner for Danmarks Bowling Forbunds Landsdækkende turneringer Propositioner for Danmarks Bowling Forbunds Landsdækkende turneringer 08/2017 Indledning Danmarks Bowling Forbunds landsdækkende turneringer omfatter jf. Bestemmelser for Forbundets turneringer af: Danmarksturneringens

Læs mere

" #$%&'%!(%$) " #$ % & # & '( & #( ) (" &

 #$%&'%!(%$)  #$ % & # & '( & #( ) ( & " #$%&'%(%$) " #$ % & # & '( & #( ) (" & STATUS PR. 31. DECEMBER 2005 AKTIVER Kasse 2.496,11 Checkkonti, Jyske Bank 358.245,61 Bankbog, Jyske Bank 62.986,32 Girokonto, BG Bank 112.887,29 Aktier nom. 10,00,

Læs mere

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. marts 2015

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. marts 2015 Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. marts 2015 Mødet afholdtes hos Hans Græsvig og startede kl. 11.00. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Leif Hansen

Læs mere

World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre

World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre Ordinært afdelingsmøde afholdes torsdag d. 28. april 2016 kl. 19.30 World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Beretning 4. Indkomne forslag

Læs mere

KBU s KREDS 13 RØDOVRE

KBU s KREDS 13 RØDOVRE TIL KBU klubberne I World Cup Hallen Rødovre, den 7. januar 2013 Vedlagt fremsendes indkaldelse til Kreds 13 s repræsentantskabsmøde den 30. januar 2013 i World Cup Hallen. Sammen med indkaldelsen er vedlagt

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 16. marts 2014 kl. 10:30 Festsalen på Tinderhøj Skole Fortvej 71, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS

Læs mere

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj.

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Der gøres opmærksom på, at der på JBU s repræsentantskabsmøde den 20. marts 2004, blev der vedtaget, at seniorhold der udebliver

Læs mere

Klubblad for Sportslig målsætning og vigtig information.

Klubblad for Sportslig målsætning og vigtig information. Klubblad for 2017-2018 Sportslig målsætning og vigtig information. Velkommen til sæson 2017/18 I dette klubblad vil der være oplysninger og datoer for, hvad der skal ske i den nye sæson. Vi håber, det

Læs mere

Sams Ungdomstræf. Indbydelse. - 1. 2. november 2008. Danmarks største ungdomsstævne I år med en samlet præmiepulje på OVER kr. 30.

Sams Ungdomstræf. Indbydelse. - 1. 2. november 2008. Danmarks største ungdomsstævne I år med en samlet præmiepulje på OVER kr. 30. Aalborg Kredsen indbyder hermed alle ungdomsbowlere til Sams Ungdomstræf Løvvang Bowling Center - 1. 2. november 2008 www.bowling-aalborg.dk Danmarks største ungdomsstævne I år med en samlet præmiepulje

Læs mere

Referat Riffelsektions Møde

Referat Riffelsektions Møde Referat Riffelsektions Møde TID: Tirsdag den 5. februar 2015 kl. 17.30 22.45 STED: Comwell Korsør Ørnumvej 6 4220 Korsør DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH), Anders Sode(AS)

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Tirsdag den 19. August 2014 kl. 18.00 STED: Fangel Kro & Hotel Fangelvej 55 5260 Odense S DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Poul Lamhauge(PL), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH),

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

Klubblad for

Klubblad for Klubblad for 2016-2017 Sportslig målsætning og vigtig information. Velkommen til sæson 2016/17 I dette klubblad vil der være oplysninger og datoer for, hvad der skal ske i den nye sæson. Vi håber, det

Læs mere

Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 30. august 2014

Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 30. august 2014 Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 30. august 2014 Mødet afholdtes i Fredericia Idrætscenter og startede kl. 11.00. Forbundsformand Per Henriksen bød velkommen og takkede for, at så mange

Læs mere

Referat af DBwFs Ungdomsudvalgsmøde

Referat af DBwFs Ungdomsudvalgsmøde Referat af DBwFs Ungdomsudvalgsmøde Dato: Lørdag den 16. januar 2016 Tidsrum: kl. 11.00 til ca. kl. 15.00 Sted: Bowlernes Hal Grøndal, Hvidkildevej 64, 2400 København NV Mødedeltagere: Allan Rasmussen

Læs mere

Aalborg Kredsen indbyder hermed alle ungdomsbowlere til. Sams Ungdomstræf. Løvvang Bowling Center - 3. 4. november 2012. www.bowling-aalborg.

Aalborg Kredsen indbyder hermed alle ungdomsbowlere til. Sams Ungdomstræf. Løvvang Bowling Center - 3. 4. november 2012. www.bowling-aalborg. Aalborg Kredsen indbyder hermed alle ungdomsbowlere til Sams Ungdomstræf Løvvang Bowling Center - 3. 4. november 2012 www.bowling-aalborg.dk Danmarks største ungdomsstævne Samlet præmiepulje på ca. kr.

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Bestemmelser for forbundets turneringer

Bestemmelser for forbundets turneringer Bestemmelser for forbundets turneringer 05/2017 Indhold 1. Formål og ændring af bestemmelserne for forbundets turneringer... 2 1 Formål... 2 2 Ændring af bestemmelserne for forbundets turneringer... 2

Læs mere

! "#$%$&%'& (!!! !"##! $!! #% & ' ##' (! ' ) *#+ %,-.+,/0! #1#2 #3 # +! %,-.+,/0"##1#,2 #!+ # !!!!! 4# 5 + #+! $! 1# 67!8"99!!..///##.'3. #!

! #$%$&%'& (!!! !##! $!! #% & ' ##' (! ' ) *#+ %,-.+,/0! #1#2 #3 # +! %,-.+,/0##1#,2 #!+ # !!!!! 4# 5 + #+! $! 1# 67!899!!..///##.'3. #! ! "$%$&%'& (!!! )*'!"! $!! % & ' ' (! ' ) *+ %,-.+,/0! 12 3 +! %,-.+,/0"1,2!+!!!!! 4 5 + +!! $! 1 67!8"99!!..///.'3.!3 : 7 -,; !,-.-/,!!

Læs mere