KØBENHAVNS BOWLING UNION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBENHAVNS BOWLING UNION"

Transkript

1 Referat UB3 23. september 2010 Rødovre den 24. oktober 2010 Tilstede: Ikke tilstede Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS) Ungdomsleder: Alice Andersen (AA) Suppleant: Inge Sambleben (IS) Suppleant: Martin Guldager (MG) Kredsformand kreds 12: Claus Olsen (CO) Kredsformand kreds 13: Kim Iwanouw Pedersen (KIP) Kredsformand kreds 14: Jan Heilmann (JH) Kredsformand kreds 16: Per Mundberg (MP) Kredsformand kreds 17: Kim Jakobsen (KJ) Formand for disciplinærudvalget: Jørgen Botting (JB) Seniorleder: Michael Pedersen (MP) Suppleant for ungdomsleder: Daisy Vallentin Møller (DM) Kredsformand kreds 15: Flemming Jensen (FJ) Dagsorden: 1. Valg af mødeleder 2. Godkendelse af dagsorden 3. Opfølgning på sidste referat (UB2) 4. Meddelelser a. Formanden vedr. DBwF i. Den nye forbundsbestyrelse ii. Klubberne er repræsentanter iii. Nye lovforslag senest den 1/ iv. Referat af deres møder v. Nyt Idrætssystem vi. Udviklingskonsulent (Tenna Zadkiel stopper den 30/9 2010) vii. FB og KBU (samarbejde om nye tiltag) viii. IKK (ny formand) ix. National familie bowlingdag b. Formanden vedr. KBU i. Unionsbestyrelsen (vores fremtid) ii. UB4 (dato er ændret til mandag den 22/ ) iii. SBwU (nedlæggelse?) iv. Dommervagter (nedlæggelse?) v. Regler for klubskifte (2 sager på kort tid) vi. Doping (møde datoer) vii. Klubberne (Orienteringsmøde vedrørende lovændirnger) c. Kredsen d. Disciplinærudvalget 5. Økonomi a. Budgetkontrol pr. 11/ Senior 7. Ungdom :47/ BM Side 1

2 8. Turnering 9. Eventuelt Ad. 1 Ad. 2 Ad. 3 Valg af mødeleder AH bød velkommen, og bad MW om at lede mødet Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger Opfølgning på sidste referat (UB2) Der var ingen opfølgning på sidste referat Ad 4 Ad. 4A Meddelelser fra formanden Alle mødedatoer for den kommende sæson er tidligere meldt ud. Vi vil imidlertid gerne ændre datoen for UB4, så dette afholdes den 22/11 i stedet for som planlagt den 29/11. Formanden orienterer om DBwF Der har været afholdt repræsentantskabsmøde i forbundet, som mange af os deltog i. I kender derfor sikkert resultatet, at det nu er klubberne der har mandaterne. På de fremtidige repræsentantskabsmøder har klubber på 49 medlemmer og derunder 1 stemme, og klubber på 50 medlemmer og derover 2 stemmer. Formændene for de fire unioner er helt ude af forbundsbestyrelsen. Det vil sige, at unionerne fremover er helt uden for indflydelse. Det gør ikke noget, men vi skal stadig reagere. Referater af bestyrelsesmøder i forbundet kommer på hjemmesiden og alle bør gå ind og læse dem. Med hensyn til økonomien, så bliver vi ikke hørt. Det bliver spændende hvordan de vælger at orientere os. Man kan frygte, at repræsentantskabsmøderne fremover vil taget betydelig længere tid. SBwU nedlagde næsten sig selv på repræsentantskabsmødet det bliver spændende at følge med i hvad der sker. Der er nedsat et udvalg der skal sikre et nyt idrætssystem til forbundet. Næstformand Troels Funder udpeget som ansvarlig for dette udvalg, hvor der desuden deltager 2 personer fra Fyn. Det system man satser på et indgå et samarbejde i, hedder Club People. Vi kan kun håbe, at man får stillet de krav som er nødvendige for at systemet kan håndtere en turnering som vores samt håndtere de individuelle resultater. Det vil komme til at koste kroner at komme ind på systemet. Derudover kommer en udgift til selve driften. Man kan frygte at det bliver dyrt. Vi håber at unionerne får en vis grad af indflydelse. Den nye bestyrelse skal arbejde hurtigt, men skal også huske at går tilbage i baglandet. Infosport lukker ned 31/ :47/ BM Side 2

3 2011 og det sidste halve år vil blive gratis. Man forventer at bowlingen overgår til det nye system efter denne sæson altså pr. 1/ Udviklingskonsulent Tenna Zadkiel stopper den 30/ Det vil sige, at vi herefter kun har Jesper Mikkelsen tilbage i Idrættens Hus. Man påtænker at ansætte en ny udviklingskonsulent, som skal have base i Jylland. Man ønsker at Jesper skal blive i Idrættens Hus, for at han kan bibeholde kontakten til de andre udviklingskonsulenter. DBwF og KBU samarbejder om nye tiltag. Fra KBUs side er AH valgt til at indgå i dette arbejde, hvor der forhåbentlig snart bliver indkaldt til møder. Hovedbudskabet er: Nybegyndere skal komme godt i gang, vi skal tilbyde kurser 1-2 gange om året. Der skal etableres en bowlingskole til seniorer. Klubberne kan selv lave aftale med en instruktør, men det er ikke nok. Til den kommende bowlingskole skal man bruge materiale fra IKK. AH har haft møder med dels KBUs trænerforum og dels med John Dederding. Forbundet vil gerne indgå i samarbejdet omkring en bowlingskole. IKK har fået ny formand (Torben Nygaard), som også er breddeleder. Torben er under uddannelse, og har fortsat hjælp af Johnny Møller, som dog ikke vil have direkte kontakt med forbundet. Der har været afholdt National Familie Bowlingdag. MW var meget involveret i dette arrangement. AH var rundt i de forskellige haller i KBUs område, og det var en tam forestilling. I Tårnby var 2 klubber involveret (Sundby og KingPins). I DGI-byen havde der være en enkelt spiller I Big Bowl var der spillere på en enkelt bane I Grøndal var der ikke mange I Rødovre var der solgt 3 baner I Ballerup var der solgt 6 baner Ingen haller reklamerede med hvad der skete. Der var ikke opsat banner, og der var ingen repræsentanter fra Kræftramte børn. Resultatet er nok ikke så stort som forventet. Hvis det er et projekt man vi indgå i til næste år så skal det måske ligge en dag i efterårsferien i stedet. Ad 4b Formanden orienterer om KBU Vi har optaget en ny klub Game on. Det er rart med en ny klub og det er rart at det er forholdsvis yngre mennesker der har startet klubben, også selv om det er spillere der bryder ud fra andre klubber. Peter Hallgren har meddelt, at SBwU bliver nedlagt. Vi har diskuteret dette i FU, og vores holdninger er, at vi ikke gør noget. Det må være forbundet der skal sætte dem under administration. Hvis vi overtager dem, så sætter vi vores egne medlemmer ringere da de skal ud og spille på hele Sjælland. Der vil også være rigtig meget økonomi i en overtagelse - ikke kun for unionen men også for vores klubber. PM spørger til, om Sjælland har sat dato på deres nedlæggelse, og undrer sig desuden over, at man lægger OBG ud på Sjælland. AS svarer, at der skal være :47/ BM Side 3

4 stævne mere i denne sæson, og vi har en hal mindre at lægge stævnerne i. Der bliver derfor et stævne i Køge og et stævne i Maribo. MG læser op fra et referat af et møde i SBwU hvor der står, at der bliver indkaldt til ekstraordinært repræsentantskabsmøde i august eller september med det formål at nedlægge unionen. AH fortæller, at der bliver arbejdet meget med OBG, og vi planlægger at sende et spørgeskema ud for at høre bowlernes mening. Der bliver et stævne mere, og man kan smide det laveste resultat væk hvis man har deltaget i alle 7 stævner. Vi håber at det giver en bedre turnering. KIP anbefaler at man udleverer spørgeskemaet til et stævne, så det ikke lander på klubformandens bord og ikke kommer videre. AH forestiller sig, at man lægge skemaet ud på hjemmesiden, så det kan trækkes herfra. KIP spørger til, hvordan man i KBU vil håndtere det, hvis klubberne fra SBwU kommer ind under os vil man så opdele unionen i 2 regioner. AH ser det som en mulighed det er det man gør i Jylland. Den generelle holdning er, at det er forbundet der må løse problemet hvis SBwU nedlægger sig selv. AH spørger om dommervagterne skal nedlægges? Det forlyder, at man i Sverige godt kan køre en turnering uden en dommer. Her er det de to holdledere der ordner alle de administrative opgaver, samt at de i fællesskab løser eventuelle problemer. Hvilke opgaver påhviler dommerne i KBU. Den seriøse dommer tjekker om overtrædelsesadvarsel virker inden kampen. Dommeren byder velkommen til kampen, og sætter den i gang. Derudover er dommeren behjælpelig ved rejsning af kegler, og underskriver til slut scoretavlerne. AH beder unionsbestyrelsen komme med deres mening. PM spørger til, om det ikke vil give visse udfordringer med spillende holdledere, hvis det samtidig er dem der skal tage stilling til eventuelle problemer. JB mener, at det for mange klubber er et stort problem at skaffe dommere. En dommer er desuden ikke en garanti for, at alt går godt, selvom der sjældent sker noget i en kamp. Man kunne lave en forsøgsordning for at se hvordan det går. MW indskyder, at der i Sverige sjældent er mere end en eller to kampe i gang i hallen. CO ser ikke noget problem i at nedlægge dommervagten som vi har i dag. Den er fuldstændig utidssvarende. Dommeren fungerer kun som en servicemedarbejder. CO fortsætter, at KBU har selv nedlagt dommeruddannelsen. KingPins har 7 dommere, som kun mangler kursus 2. Det burde være nok at stille med en servicemedarbejder som kan håndtere de opgaver der er. KIP fortæller, at man i DFBU har haft spillende dommere i mange år. Udlevering af slagsedler vil hallerne gerne tage sig af (mod en højere turneringspris). AH ved ikke hvor mange vagter der er i KBU, men det er mange mennesker vi beder om at stille 2-3 timer. Det er meget få ting der skal dømmes i, og jeg tror på, at holdlederne godt kan finde ud af det. IS hvad med fordeling af baner alle mener at det er dommernes arbejde. CO vi pakker slagsedler inden sæsonstart så de ligger klar på forhånd. Vi har desuden en kasse, hvor dommerne lægger scoretavler efter kampen, og så er der en :47/ BM Side 4

5 fra kredsen der sender dem en gang om ugen. AS bryder ind, at hun har bedt om, at sidste dommer sender samlet for hele weekenden. MW i Sverige er det hjemmeholdet der har ansvar for at gemme slagsedler og scoretavler til, hvis der opstår problemer CO mener at det er nok at indtaste på Infosport hvorfor skal scoretavlen også fremsendes med posten? Hertil svarer AH der skal foretages en kontrol af, om en spiller er berettiget til at spille. AH beder om at vi vender tilbage til at diskutere dommernes opgaver. MW mener at der står i reglerne, at spillerne gerne selv må rettet scoren og fjerne kegler i renden. Det vil sige, at man næsten må alt bare man informerer modstanderne. CO mener, at det i dag er KBU der bestemmer hvem der er dommer. Det vil for hans klub være en stor hjælp, hvis alle klubbens medlemmer kunne varetage dommerens opgaver (som kun er serviceopgaver). AS der er i de sidste 3 år uddannet dommere, selvom vi har droppet det andet kursus (psykologi). Der har desuden været ledige pladser på vores dommerkurser. AH går videre med regler for klubskifte, hvor der inden for kort tid har været 2 sager omkring 8 dages karantæne reglen. Alle kender reglen med 3 måneders karantæne ved klubskifte. Alle kender reglen med, at man udgår karantæne hvis man flytter over 50 kilometer væk. Klubberne brænder sig derimod på den 8 dages administrative karantæne. Der har været 2 misforståelser inden for kort tid (en i JBU og en i KBU). Sagen fra KBU blev stoppet dog efter hun havde spillet, men hun blev taget ud af resultatlisten og fik ikke præmie. AH spørger til, om reglen skal formuleres på en anden måde. PM mener at reglen er OK den har virket tidligere uden problemer. IS reglen blev indført for at beskytte ungdomsspillere, som uden videre blev rykket op som seniorspillere. AS husker helt tilbage i gamle dage, var reglen blev indført for at posten kunne nå frem. LM mener at reglen er fornuftig. Der må være et interval hvor man har mulighed for at kunne behandle licensansøgningen. AH mener, at hvis alle er enige så fortsætter vi som hidtil CO spørger om reglen også gælder for nye spillere hvilket LM svarer bekræftende til. MG mener at man i ungdomsrækken bare skal have søgt licens for at de unge mennesker kan spille. CO kan ikke finde noget om dette i KBUs regler. AH fortæller, at det står i forbundets regler 22. JB fortæller, at 8 dages reglen også er beskrevet i unionens love 5 AH fortæller, at KBU planlægger at afholde et orienteringsmøde for spillere i ligaen og 1. division, hvor vi få en person fra Anti doping Danmark til at komme og informere om doping. På sigt vil Finn Christiansen fra SAS (som er læge) gerne give en bred orientering for de almindelige bowlere i KBU om, hvad man skal være opmærksom på. Helt almindelig medicin kan være på listen over forbudte stoffer. Spillere som tager disse midler skal i virkeligheden søge om dispensation. Det skal dog bemærkes, at Anti doping Danmark ikke laver kontrol nede i rækkerne men kun i ligaen :47/ BM Side 5

6 MW fortæller at han som medlem af Doping udvalget er blevet bedt om at holde lav profil. Der har kun været en test i en ligarunde. Det vil være kanon med et sådan møde, så vi kan bliver orienteret om de midler, som mange bruger dagligt. MG ser det som skræmmende, at udvalget har fået besked om at holde lav profil. AH mener, at man måske også skal være opmærksom på, at alkohol dopinggrænsen er på 0,4 gram. AH mener at KBU skal holde et orienteringsmøde for klubberne vedrørende lovændringer. MG mener, at klubberne i KBU har valgt FU til at varetage deres interesse, og det derfor må være FU der skal orientere klubberne om hvad der sker. Det vil sige, at FU skal læse referater fra Forbundet igennem og fortæller klubberne hvad der sker. FU skal gennemgå forbundets regnskab for at fortælle klubberne hvad de skal være opmærksom på. Det kan desuden være, at KBU skal stå for transporten til Forbundets repræsentantskabsmøde. LM fortæller, at det blev vedtaget, at de kommende repræsentantskabsmøder skal afholdes skiftevis i øst og vest. AH fortæller, at tanken var, at klubberne skulle involveres i forbundet. Den eneste mulighed for at følge med er, at man læser referater på hjemmesiden, og gennemgå regnskabet når det bliver udsendt. MG spørger til den repræsentant som KBU fik ind i forbundsbestyrelsen om han ikke kan komme og orientere. LM fortæller, at Torben Andersen ikke blev valg for KBU men blev stemt ind af KBU. CO konkluderer, at klubberne kun kan få deres information fra forbundets hjemmeside. AH fortæller, at alle udvalg under forbundet er forpligtiget til at lægge referater på forbundets hjemmeside. MG fortæller, at han sidder i et udvalg i forbundet. De skal sende deres referat til en navngiven person i forbundet men så sker der ikke mere. AH anbefaler at klubberne påtaler dette på repræsentantskabsmødet. Det er sådan, hvis man skal bestemme så skal man også have information. LM mener, at vi har pligt til at fortælle klubberne om det skift der nu er sket. At det fremover er klubberne der har kontakten til forbundet og ikke KBU. CO det vil sige, at det fremover ikke er KBU der skal orientere klubberne men KBUs 46 klubber som hver især skal søge deres information. MG mener godt, at KBUs 46 klubber kan vælge, at det er FU/UB der skal indhente information og formidle denne til klubberne. CO sagens kerne hvad skal KBU lave fremadrettet. Ved forbundets repræsentantskabsmøde i maj, der var KBUs repræsentanter de mest kompetente i hele forsamlingen. De 46 klubber mister en masse viden, som ligger her. Ad 4b Kredsene Kreds 12: Der er sket en tilgang af 7 nye klubber i KBU regi. I alt spiller der nu 38 klubber i Tårnby, og der er måske mulighed for at gøre noget benarbejde her, for mange klubber spiller i andre unioner. Der har været stor udfordring med fordeling af dommervagter. Jeg er blevet immun over for Sådan var det ikke i BBC. Det er dog ikke KBU klubberne der giver problemer det er de andre klubber. KBU klubberne er faldet godt til, men der er stadig udfordringer. Der var lidt uoverensstemmelse med turneringsudvalget, men der er ordnet :47/ BM Side 6

7 Kreds 13: Jeg har ikke så meget. Der er utallige bowlere der brokker sig over banefejl. Der er utilfredshed med, at der er taget 5 minutter af træningstiden (systemet er sat op til, at en banetime er 55 minutter). Hallen har fået sikret alle baner. AH til dem der ikke ved det, men dispositionsfonden har bevilget hjælp til advokatbistand i forbindelse med opsplitning af driften (bowling og restaurant). Kreds 14: Hallen har fået nye baner, og der er alt for mange fejl. Kredsen har afholdt åbningsstævne, som blev afviklet uden problemer. Kredsen fungerer trods sygdom. MW spørger til, om resultatlisten fra åbningsstævnet er sendt til Infosport, hvilket JH kan bekræfte (mener at Mikael Juul har sendt den). Kreds 15: Kredsformanden har meldt afbud, men har skriftlig orientering om, hvordan det går på Bornholm: De starter med første afdeling af lokalopgør sidst i oktober. Den 13. november har vi fået arrangeret dommerkursus hvor Jørgen Botting kommer til Bornholm. Vi har et godt stykke tid manglet uddannede dommer. Der er 10 personer tilmeldt dette dommerkursus. Kreds 16: Der sker ikke så meget i kredsen. De spiller deres kampe og hygger sig. PM kommer dog med en opfordring til, at man selv tager drikkevarer med til Gladsaxe, når man skal ud og spille kamp. Kreds 17: Kredsen har fået 2 nye KBU klubber. Team Millennium som er kommet fra BBC, samt den nye klub Game On Den 17/10 skal der afvikles kredskamp i hallen. AH fortæller, at de klubber der flytter fra BBC fortsat har 11 i deres klubnummer. Ad 4b Disciplinærudvalget Der er dommerkursus på Bornholm den 13. november, og der er rigeligt plads. Der har været efterlyst dommerkurser i Gæstebogen, og JB har svaret, at det ikke er noget problem at komme ud til en klub og afholde dommerkursus. Der skal dog mindst være 20 tilmeldte. JB har haft møde med Troels Funder hvor forskellen mellem Forbundets og KBUs regler blev diskuteret. Den gældende dommerhåndbog og en vejledning i at afgive protest ligger på KBUs hjemmeside. JB anbefaler at disse sider gemmes i hallen. Det vil hjælpe dommerne hvis der opstår problemer. Der har været en ny sag fra Grøndal, hvor holdene ikke mente at kunne spille kampen færdig på grund af baneproblemer selv om man endnu ikke var kommet ud over tidsgrænsen. Når kampen skal spilles færdig, så skal man starte fra det sted hvor man sluttede. JB tager kontakt til dommeren. AS forstod, at man ikke kunne nå at spille kampen færdig inden for tidsgrænsen. JB man skal spille indtil tidsgrænsen er nået, man må ikke stoppe langt tid før :47/ BM Side 7

8 MW jeg spillede på banesættet ved siden af. Vi var midt i 4. serie da de stoppede, og der havde de spillet 2 serier. JB nævner desuden sagen med Døvania (8 dages karantæne reglen) og fortæller, at der ikke sker mere i sagen. MG fortæller, at man som stævnearrangør ikke har en chance for at undersøge om en spiller har licens eller karantæne. JB mener, at her må det være den efterfølgende kontrol der fanger spilleren. AH man kan godt spille individuelt selv om man har klubskifte karantæne CO mener ikke, at 8 dages karantænereglen er beskrevet godt nok på KBUs hjemmeside. BM vil bede Bent Holst Rasmussen se på de dokumenter der ligger på hjemmesiden. Ad. 5 Økonomi Der er inden mødet fremsendt en budgetkontrol pr. 11/ og der er ikke noget alarmerende. Der mangler en afregning for transporten til forbundets repræsentantskabsmøde samt en afregning for ungdomsunionskampen mod Skåne. Ad. 6 Seniorleder Seniorlederen har meldt afbud, men bedt AA om at informere om følgende: Der skal afholdes kredskamp, og indbydelsen er sendt ud. I det kommende KM Mix bliver der budgetteret med et underskud da man kun forventer 58 deltagere. LM kommenterer, at prisen skal sættes så det løber rundt. Indtastningen på Infosport går rimelig men mange hold glemmer på scoretavlen at skrive hvor og i hvilken række de spiller. Vedrørende KBU-Cuppen er der sendt indbydelse ud til lodtrækningen. Der skal udarbejdes nye propositioner til kampen mod de øvrige unioner hvor der formover kun deltager 3 unioner. Der er nye propositioner til kredskampen, da der nu er en kreds mindre (kortere tid og færre serier). AA fortæller, at MP ikke turde sætte startgebyret højere end 400 kr. pr par til KM Mix så der kommer et underskud på kr Underskuddets størrelse er selvfølgelig afhængig af, hvor mange hold der tilmelder sig. LM beder om at få budgettet tilsendt. CO mener at den ringe deltagelse skyldes, at indbydelserne kommer alt for sent ud. Derefter var der en længere diskussion omkring regler til udtagelse til kredskampen i forhold til de nye regler om ændret klassifikation. AS holder på, at reglerne er ens for alle hold. Ad. 7 Ungdom Der er lagt tre ungdomsalternativ som alle afvikles i Grøndal. Der bliver send indbydelse ud til KM-Mix Talentteamet har holdt sin første samling IS indskyder, at hun mener at indbydelse til KM Mix kommer alt for sent ud hvortil AA svarer, at den er ude 6 uger før stævnet. AH fortæller at det er vedtaget at der deles medaljer ud (som Københavnsmestre) til det bedste KBU hold i Elite ungdom efter den indledende runde :47/ BM Side 8

9 Ad. 8 Turneringen AS fortæller, at turneringen er kommet i gang med diverse rettelser og flyttede kampe. Der var ting der gik galt, og det kan jeg kun beklage. Der har været uoverensstemmelse mellem KBUs hjemmeside og Infosport. Næste år bestræber vi os på, at turneringen er fuldstændig færdig den 1/8 når den bliver offentliggjort. Bent Holst Rasmussen klager over, at han ikke modtager scoretavler fra Glostrup. I alle 1. divisionskampe skal den hvide kopi sendes til forbundet, og den grønne til Michael Pedersen (som tager en kopi og sender til Bent Holst Rasmussen). MW mener at, hvis KBU har gjort en fejl, så må man indrømme. AH afslutter denne diskussion med, at klubben må gå til disciplinærudvalget så der kan komme en afgørelse derfra. LM støtter op om dette enkeltsager skal ikke afgøres i UB eller FU. Ad 9. Eventuelt AH afslutter med, at man i FU har talt om, at mødelokalet trænger til at blive shinet op der bliver indkaldt til en arbejdsdag, hvor vi håber så mange som muligt dukker op. Mødet sluttede kl. 21:43 Referent: Bente :47/ BM Side 9

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 14/9 2010 Rødovre den 23. oktober 2010 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 17. maj 2012 Referat af UB2 den 24. april 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 2. marts 2011 Referat af UB1 den 8. februar 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 12/9 2011 Rødovre den 22. oktober 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB2 30/06 2009 Rødovre den 23. juni 2009 Tilstede: Ikke til stede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 25/10 2011 Rødovre den 27. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 14. marts 2010 på Rødovregård Kirkesvinget 1, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget (/) TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 16. marts 2014 kl. 10:30 Festsalen på Tinderhøj Skole Fortvej 71, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 05/03 2015 Vietnam den 25. marts 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 16. marts 2014 på Tinderhøj Skole, Rødovre Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet: SAS v/ Erik Svensson, Hans Svane KingPins v/ Jesper Winkel

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Europamestre 2012 i Trio

Europamestre 2012 i Trio Europamestre 2012 i Trio REPRÆSENTANTSKABSMØDE 25. MAJ 2013 KL. 10:00 FREDERICIA IDRÆTSCENTER VESTRE RINGVEJ 100 7000 FREDERICIA Danmarks Bowling Forbunds Repræsentantskabsmøde 2013 Side 1 Hermed indkaldes

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

Referat - Unionsbestyrelsesmøde Den 4. august 2014 - Viby

Referat - Unionsbestyrelsesmøde Den 4. august 2014 - Viby Mødt: Formand Lars Nilsen (LN) Næstformand Charlotte Mersch (CM) (referent i ABs fravær) Kasserer Hans Græsvig (HG) Ungdomsleder Helle Sørensen (HS) Region 1- formand Ejgil Nielsen (EN) Region 2 - formand

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene

Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF mandag d. 17.1. 2011 Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene Afbud: Ingen 1. Godkendelse af dagsorden og åben for tilføjelser:

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds. Indkaldelse til delegeretmøde

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds. Indkaldelse til delegeretmøde Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Indkaldelse til delegeretmøde Dato: Lørdag d. 4. april. 2009 - kl. 13.30 Sted: Sorø Hallerne, Ringstedvej 20, 4180 Sorø Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18.

For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18. Formandens beretning på generalforsamlingen 26-01-2009 Generalforsamlingen 2009 Den nye generalforsamling Sidste års generalforsamling var på mange måder et varsel på nye tider. De af jer, der var med,

Læs mere

Resten af Forbundsbestyrelsen tilsluttede sig, hvorefter JD var mødeleder.

Resten af Forbundsbestyrelsen tilsluttede sig, hvorefter JD var mødeleder. Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. september 2014 Mødet afholdtes i Bowl n Fun Viby startede kl. 11.00. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Tom Hedegaard

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere