KØBENHAVNS BOWLING UNION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBENHAVNS BOWLING UNION"

Transkript

1 Referat UB3 23. september 2010 Rødovre den 24. oktober 2010 Tilstede: Ikke tilstede Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS) Ungdomsleder: Alice Andersen (AA) Suppleant: Inge Sambleben (IS) Suppleant: Martin Guldager (MG) Kredsformand kreds 12: Claus Olsen (CO) Kredsformand kreds 13: Kim Iwanouw Pedersen (KIP) Kredsformand kreds 14: Jan Heilmann (JH) Kredsformand kreds 16: Per Mundberg (MP) Kredsformand kreds 17: Kim Jakobsen (KJ) Formand for disciplinærudvalget: Jørgen Botting (JB) Seniorleder: Michael Pedersen (MP) Suppleant for ungdomsleder: Daisy Vallentin Møller (DM) Kredsformand kreds 15: Flemming Jensen (FJ) Dagsorden: 1. Valg af mødeleder 2. Godkendelse af dagsorden 3. Opfølgning på sidste referat (UB2) 4. Meddelelser a. Formanden vedr. DBwF i. Den nye forbundsbestyrelse ii. Klubberne er repræsentanter iii. Nye lovforslag senest den 1/ iv. Referat af deres møder v. Nyt Idrætssystem vi. Udviklingskonsulent (Tenna Zadkiel stopper den 30/9 2010) vii. FB og KBU (samarbejde om nye tiltag) viii. IKK (ny formand) ix. National familie bowlingdag b. Formanden vedr. KBU i. Unionsbestyrelsen (vores fremtid) ii. UB4 (dato er ændret til mandag den 22/ ) iii. SBwU (nedlæggelse?) iv. Dommervagter (nedlæggelse?) v. Regler for klubskifte (2 sager på kort tid) vi. Doping (møde datoer) vii. Klubberne (Orienteringsmøde vedrørende lovændirnger) c. Kredsen d. Disciplinærudvalget 5. Økonomi a. Budgetkontrol pr. 11/ Senior 7. Ungdom :47/ BM Side 1

2 8. Turnering 9. Eventuelt Ad. 1 Ad. 2 Ad. 3 Valg af mødeleder AH bød velkommen, og bad MW om at lede mødet Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger Opfølgning på sidste referat (UB2) Der var ingen opfølgning på sidste referat Ad 4 Ad. 4A Meddelelser fra formanden Alle mødedatoer for den kommende sæson er tidligere meldt ud. Vi vil imidlertid gerne ændre datoen for UB4, så dette afholdes den 22/11 i stedet for som planlagt den 29/11. Formanden orienterer om DBwF Der har været afholdt repræsentantskabsmøde i forbundet, som mange af os deltog i. I kender derfor sikkert resultatet, at det nu er klubberne der har mandaterne. På de fremtidige repræsentantskabsmøder har klubber på 49 medlemmer og derunder 1 stemme, og klubber på 50 medlemmer og derover 2 stemmer. Formændene for de fire unioner er helt ude af forbundsbestyrelsen. Det vil sige, at unionerne fremover er helt uden for indflydelse. Det gør ikke noget, men vi skal stadig reagere. Referater af bestyrelsesmøder i forbundet kommer på hjemmesiden og alle bør gå ind og læse dem. Med hensyn til økonomien, så bliver vi ikke hørt. Det bliver spændende hvordan de vælger at orientere os. Man kan frygte, at repræsentantskabsmøderne fremover vil taget betydelig længere tid. SBwU nedlagde næsten sig selv på repræsentantskabsmødet det bliver spændende at følge med i hvad der sker. Der er nedsat et udvalg der skal sikre et nyt idrætssystem til forbundet. Næstformand Troels Funder udpeget som ansvarlig for dette udvalg, hvor der desuden deltager 2 personer fra Fyn. Det system man satser på et indgå et samarbejde i, hedder Club People. Vi kan kun håbe, at man får stillet de krav som er nødvendige for at systemet kan håndtere en turnering som vores samt håndtere de individuelle resultater. Det vil komme til at koste kroner at komme ind på systemet. Derudover kommer en udgift til selve driften. Man kan frygte at det bliver dyrt. Vi håber at unionerne får en vis grad af indflydelse. Den nye bestyrelse skal arbejde hurtigt, men skal også huske at går tilbage i baglandet. Infosport lukker ned 31/ :47/ BM Side 2

3 2011 og det sidste halve år vil blive gratis. Man forventer at bowlingen overgår til det nye system efter denne sæson altså pr. 1/ Udviklingskonsulent Tenna Zadkiel stopper den 30/ Det vil sige, at vi herefter kun har Jesper Mikkelsen tilbage i Idrættens Hus. Man påtænker at ansætte en ny udviklingskonsulent, som skal have base i Jylland. Man ønsker at Jesper skal blive i Idrættens Hus, for at han kan bibeholde kontakten til de andre udviklingskonsulenter. DBwF og KBU samarbejder om nye tiltag. Fra KBUs side er AH valgt til at indgå i dette arbejde, hvor der forhåbentlig snart bliver indkaldt til møder. Hovedbudskabet er: Nybegyndere skal komme godt i gang, vi skal tilbyde kurser 1-2 gange om året. Der skal etableres en bowlingskole til seniorer. Klubberne kan selv lave aftale med en instruktør, men det er ikke nok. Til den kommende bowlingskole skal man bruge materiale fra IKK. AH har haft møder med dels KBUs trænerforum og dels med John Dederding. Forbundet vil gerne indgå i samarbejdet omkring en bowlingskole. IKK har fået ny formand (Torben Nygaard), som også er breddeleder. Torben er under uddannelse, og har fortsat hjælp af Johnny Møller, som dog ikke vil have direkte kontakt med forbundet. Der har været afholdt National Familie Bowlingdag. MW var meget involveret i dette arrangement. AH var rundt i de forskellige haller i KBUs område, og det var en tam forestilling. I Tårnby var 2 klubber involveret (Sundby og KingPins). I DGI-byen havde der være en enkelt spiller I Big Bowl var der spillere på en enkelt bane I Grøndal var der ikke mange I Rødovre var der solgt 3 baner I Ballerup var der solgt 6 baner Ingen haller reklamerede med hvad der skete. Der var ikke opsat banner, og der var ingen repræsentanter fra Kræftramte børn. Resultatet er nok ikke så stort som forventet. Hvis det er et projekt man vi indgå i til næste år så skal det måske ligge en dag i efterårsferien i stedet. Ad 4b Formanden orienterer om KBU Vi har optaget en ny klub Game on. Det er rart med en ny klub og det er rart at det er forholdsvis yngre mennesker der har startet klubben, også selv om det er spillere der bryder ud fra andre klubber. Peter Hallgren har meddelt, at SBwU bliver nedlagt. Vi har diskuteret dette i FU, og vores holdninger er, at vi ikke gør noget. Det må være forbundet der skal sætte dem under administration. Hvis vi overtager dem, så sætter vi vores egne medlemmer ringere da de skal ud og spille på hele Sjælland. Der vil også være rigtig meget økonomi i en overtagelse - ikke kun for unionen men også for vores klubber. PM spørger til, om Sjælland har sat dato på deres nedlæggelse, og undrer sig desuden over, at man lægger OBG ud på Sjælland. AS svarer, at der skal være :47/ BM Side 3

4 stævne mere i denne sæson, og vi har en hal mindre at lægge stævnerne i. Der bliver derfor et stævne i Køge og et stævne i Maribo. MG læser op fra et referat af et møde i SBwU hvor der står, at der bliver indkaldt til ekstraordinært repræsentantskabsmøde i august eller september med det formål at nedlægge unionen. AH fortæller, at der bliver arbejdet meget med OBG, og vi planlægger at sende et spørgeskema ud for at høre bowlernes mening. Der bliver et stævne mere, og man kan smide det laveste resultat væk hvis man har deltaget i alle 7 stævner. Vi håber at det giver en bedre turnering. KIP anbefaler at man udleverer spørgeskemaet til et stævne, så det ikke lander på klubformandens bord og ikke kommer videre. AH forestiller sig, at man lægge skemaet ud på hjemmesiden, så det kan trækkes herfra. KIP spørger til, hvordan man i KBU vil håndtere det, hvis klubberne fra SBwU kommer ind under os vil man så opdele unionen i 2 regioner. AH ser det som en mulighed det er det man gør i Jylland. Den generelle holdning er, at det er forbundet der må løse problemet hvis SBwU nedlægger sig selv. AH spørger om dommervagterne skal nedlægges? Det forlyder, at man i Sverige godt kan køre en turnering uden en dommer. Her er det de to holdledere der ordner alle de administrative opgaver, samt at de i fællesskab løser eventuelle problemer. Hvilke opgaver påhviler dommerne i KBU. Den seriøse dommer tjekker om overtrædelsesadvarsel virker inden kampen. Dommeren byder velkommen til kampen, og sætter den i gang. Derudover er dommeren behjælpelig ved rejsning af kegler, og underskriver til slut scoretavlerne. AH beder unionsbestyrelsen komme med deres mening. PM spørger til, om det ikke vil give visse udfordringer med spillende holdledere, hvis det samtidig er dem der skal tage stilling til eventuelle problemer. JB mener, at det for mange klubber er et stort problem at skaffe dommere. En dommer er desuden ikke en garanti for, at alt går godt, selvom der sjældent sker noget i en kamp. Man kunne lave en forsøgsordning for at se hvordan det går. MW indskyder, at der i Sverige sjældent er mere end en eller to kampe i gang i hallen. CO ser ikke noget problem i at nedlægge dommervagten som vi har i dag. Den er fuldstændig utidssvarende. Dommeren fungerer kun som en servicemedarbejder. CO fortsætter, at KBU har selv nedlagt dommeruddannelsen. KingPins har 7 dommere, som kun mangler kursus 2. Det burde være nok at stille med en servicemedarbejder som kan håndtere de opgaver der er. KIP fortæller, at man i DFBU har haft spillende dommere i mange år. Udlevering af slagsedler vil hallerne gerne tage sig af (mod en højere turneringspris). AH ved ikke hvor mange vagter der er i KBU, men det er mange mennesker vi beder om at stille 2-3 timer. Det er meget få ting der skal dømmes i, og jeg tror på, at holdlederne godt kan finde ud af det. IS hvad med fordeling af baner alle mener at det er dommernes arbejde. CO vi pakker slagsedler inden sæsonstart så de ligger klar på forhånd. Vi har desuden en kasse, hvor dommerne lægger scoretavler efter kampen, og så er der en :47/ BM Side 4

5 fra kredsen der sender dem en gang om ugen. AS bryder ind, at hun har bedt om, at sidste dommer sender samlet for hele weekenden. MW i Sverige er det hjemmeholdet der har ansvar for at gemme slagsedler og scoretavler til, hvis der opstår problemer CO mener at det er nok at indtaste på Infosport hvorfor skal scoretavlen også fremsendes med posten? Hertil svarer AH der skal foretages en kontrol af, om en spiller er berettiget til at spille. AH beder om at vi vender tilbage til at diskutere dommernes opgaver. MW mener at der står i reglerne, at spillerne gerne selv må rettet scoren og fjerne kegler i renden. Det vil sige, at man næsten må alt bare man informerer modstanderne. CO mener, at det i dag er KBU der bestemmer hvem der er dommer. Det vil for hans klub være en stor hjælp, hvis alle klubbens medlemmer kunne varetage dommerens opgaver (som kun er serviceopgaver). AS der er i de sidste 3 år uddannet dommere, selvom vi har droppet det andet kursus (psykologi). Der har desuden været ledige pladser på vores dommerkurser. AH går videre med regler for klubskifte, hvor der inden for kort tid har været 2 sager omkring 8 dages karantæne reglen. Alle kender reglen med 3 måneders karantæne ved klubskifte. Alle kender reglen med, at man udgår karantæne hvis man flytter over 50 kilometer væk. Klubberne brænder sig derimod på den 8 dages administrative karantæne. Der har været 2 misforståelser inden for kort tid (en i JBU og en i KBU). Sagen fra KBU blev stoppet dog efter hun havde spillet, men hun blev taget ud af resultatlisten og fik ikke præmie. AH spørger til, om reglen skal formuleres på en anden måde. PM mener at reglen er OK den har virket tidligere uden problemer. IS reglen blev indført for at beskytte ungdomsspillere, som uden videre blev rykket op som seniorspillere. AS husker helt tilbage i gamle dage, var reglen blev indført for at posten kunne nå frem. LM mener at reglen er fornuftig. Der må være et interval hvor man har mulighed for at kunne behandle licensansøgningen. AH mener, at hvis alle er enige så fortsætter vi som hidtil CO spørger om reglen også gælder for nye spillere hvilket LM svarer bekræftende til. MG mener at man i ungdomsrækken bare skal have søgt licens for at de unge mennesker kan spille. CO kan ikke finde noget om dette i KBUs regler. AH fortæller, at det står i forbundets regler 22. JB fortæller, at 8 dages reglen også er beskrevet i unionens love 5 AH fortæller, at KBU planlægger at afholde et orienteringsmøde for spillere i ligaen og 1. division, hvor vi få en person fra Anti doping Danmark til at komme og informere om doping. På sigt vil Finn Christiansen fra SAS (som er læge) gerne give en bred orientering for de almindelige bowlere i KBU om, hvad man skal være opmærksom på. Helt almindelig medicin kan være på listen over forbudte stoffer. Spillere som tager disse midler skal i virkeligheden søge om dispensation. Det skal dog bemærkes, at Anti doping Danmark ikke laver kontrol nede i rækkerne men kun i ligaen :47/ BM Side 5

6 MW fortæller at han som medlem af Doping udvalget er blevet bedt om at holde lav profil. Der har kun været en test i en ligarunde. Det vil være kanon med et sådan møde, så vi kan bliver orienteret om de midler, som mange bruger dagligt. MG ser det som skræmmende, at udvalget har fået besked om at holde lav profil. AH mener, at man måske også skal være opmærksom på, at alkohol dopinggrænsen er på 0,4 gram. AH mener at KBU skal holde et orienteringsmøde for klubberne vedrørende lovændringer. MG mener, at klubberne i KBU har valgt FU til at varetage deres interesse, og det derfor må være FU der skal orientere klubberne om hvad der sker. Det vil sige, at FU skal læse referater fra Forbundet igennem og fortæller klubberne hvad der sker. FU skal gennemgå forbundets regnskab for at fortælle klubberne hvad de skal være opmærksom på. Det kan desuden være, at KBU skal stå for transporten til Forbundets repræsentantskabsmøde. LM fortæller, at det blev vedtaget, at de kommende repræsentantskabsmøder skal afholdes skiftevis i øst og vest. AH fortæller, at tanken var, at klubberne skulle involveres i forbundet. Den eneste mulighed for at følge med er, at man læser referater på hjemmesiden, og gennemgå regnskabet når det bliver udsendt. MG spørger til den repræsentant som KBU fik ind i forbundsbestyrelsen om han ikke kan komme og orientere. LM fortæller, at Torben Andersen ikke blev valg for KBU men blev stemt ind af KBU. CO konkluderer, at klubberne kun kan få deres information fra forbundets hjemmeside. AH fortæller, at alle udvalg under forbundet er forpligtiget til at lægge referater på forbundets hjemmeside. MG fortæller, at han sidder i et udvalg i forbundet. De skal sende deres referat til en navngiven person i forbundet men så sker der ikke mere. AH anbefaler at klubberne påtaler dette på repræsentantskabsmødet. Det er sådan, hvis man skal bestemme så skal man også have information. LM mener, at vi har pligt til at fortælle klubberne om det skift der nu er sket. At det fremover er klubberne der har kontakten til forbundet og ikke KBU. CO det vil sige, at det fremover ikke er KBU der skal orientere klubberne men KBUs 46 klubber som hver især skal søge deres information. MG mener godt, at KBUs 46 klubber kan vælge, at det er FU/UB der skal indhente information og formidle denne til klubberne. CO sagens kerne hvad skal KBU lave fremadrettet. Ved forbundets repræsentantskabsmøde i maj, der var KBUs repræsentanter de mest kompetente i hele forsamlingen. De 46 klubber mister en masse viden, som ligger her. Ad 4b Kredsene Kreds 12: Der er sket en tilgang af 7 nye klubber i KBU regi. I alt spiller der nu 38 klubber i Tårnby, og der er måske mulighed for at gøre noget benarbejde her, for mange klubber spiller i andre unioner. Der har været stor udfordring med fordeling af dommervagter. Jeg er blevet immun over for Sådan var det ikke i BBC. Det er dog ikke KBU klubberne der giver problemer det er de andre klubber. KBU klubberne er faldet godt til, men der er stadig udfordringer. Der var lidt uoverensstemmelse med turneringsudvalget, men der er ordnet :47/ BM Side 6

7 Kreds 13: Jeg har ikke så meget. Der er utallige bowlere der brokker sig over banefejl. Der er utilfredshed med, at der er taget 5 minutter af træningstiden (systemet er sat op til, at en banetime er 55 minutter). Hallen har fået sikret alle baner. AH til dem der ikke ved det, men dispositionsfonden har bevilget hjælp til advokatbistand i forbindelse med opsplitning af driften (bowling og restaurant). Kreds 14: Hallen har fået nye baner, og der er alt for mange fejl. Kredsen har afholdt åbningsstævne, som blev afviklet uden problemer. Kredsen fungerer trods sygdom. MW spørger til, om resultatlisten fra åbningsstævnet er sendt til Infosport, hvilket JH kan bekræfte (mener at Mikael Juul har sendt den). Kreds 15: Kredsformanden har meldt afbud, men har skriftlig orientering om, hvordan det går på Bornholm: De starter med første afdeling af lokalopgør sidst i oktober. Den 13. november har vi fået arrangeret dommerkursus hvor Jørgen Botting kommer til Bornholm. Vi har et godt stykke tid manglet uddannede dommer. Der er 10 personer tilmeldt dette dommerkursus. Kreds 16: Der sker ikke så meget i kredsen. De spiller deres kampe og hygger sig. PM kommer dog med en opfordring til, at man selv tager drikkevarer med til Gladsaxe, når man skal ud og spille kamp. Kreds 17: Kredsen har fået 2 nye KBU klubber. Team Millennium som er kommet fra BBC, samt den nye klub Game On Den 17/10 skal der afvikles kredskamp i hallen. AH fortæller, at de klubber der flytter fra BBC fortsat har 11 i deres klubnummer. Ad 4b Disciplinærudvalget Der er dommerkursus på Bornholm den 13. november, og der er rigeligt plads. Der har været efterlyst dommerkurser i Gæstebogen, og JB har svaret, at det ikke er noget problem at komme ud til en klub og afholde dommerkursus. Der skal dog mindst være 20 tilmeldte. JB har haft møde med Troels Funder hvor forskellen mellem Forbundets og KBUs regler blev diskuteret. Den gældende dommerhåndbog og en vejledning i at afgive protest ligger på KBUs hjemmeside. JB anbefaler at disse sider gemmes i hallen. Det vil hjælpe dommerne hvis der opstår problemer. Der har været en ny sag fra Grøndal, hvor holdene ikke mente at kunne spille kampen færdig på grund af baneproblemer selv om man endnu ikke var kommet ud over tidsgrænsen. Når kampen skal spilles færdig, så skal man starte fra det sted hvor man sluttede. JB tager kontakt til dommeren. AS forstod, at man ikke kunne nå at spille kampen færdig inden for tidsgrænsen. JB man skal spille indtil tidsgrænsen er nået, man må ikke stoppe langt tid før :47/ BM Side 7

8 MW jeg spillede på banesættet ved siden af. Vi var midt i 4. serie da de stoppede, og der havde de spillet 2 serier. JB nævner desuden sagen med Døvania (8 dages karantæne reglen) og fortæller, at der ikke sker mere i sagen. MG fortæller, at man som stævnearrangør ikke har en chance for at undersøge om en spiller har licens eller karantæne. JB mener, at her må det være den efterfølgende kontrol der fanger spilleren. AH man kan godt spille individuelt selv om man har klubskifte karantæne CO mener ikke, at 8 dages karantænereglen er beskrevet godt nok på KBUs hjemmeside. BM vil bede Bent Holst Rasmussen se på de dokumenter der ligger på hjemmesiden. Ad. 5 Økonomi Der er inden mødet fremsendt en budgetkontrol pr. 11/ og der er ikke noget alarmerende. Der mangler en afregning for transporten til forbundets repræsentantskabsmøde samt en afregning for ungdomsunionskampen mod Skåne. Ad. 6 Seniorleder Seniorlederen har meldt afbud, men bedt AA om at informere om følgende: Der skal afholdes kredskamp, og indbydelsen er sendt ud. I det kommende KM Mix bliver der budgetteret med et underskud da man kun forventer 58 deltagere. LM kommenterer, at prisen skal sættes så det løber rundt. Indtastningen på Infosport går rimelig men mange hold glemmer på scoretavlen at skrive hvor og i hvilken række de spiller. Vedrørende KBU-Cuppen er der sendt indbydelse ud til lodtrækningen. Der skal udarbejdes nye propositioner til kampen mod de øvrige unioner hvor der formover kun deltager 3 unioner. Der er nye propositioner til kredskampen, da der nu er en kreds mindre (kortere tid og færre serier). AA fortæller, at MP ikke turde sætte startgebyret højere end 400 kr. pr par til KM Mix så der kommer et underskud på kr Underskuddets størrelse er selvfølgelig afhængig af, hvor mange hold der tilmelder sig. LM beder om at få budgettet tilsendt. CO mener at den ringe deltagelse skyldes, at indbydelserne kommer alt for sent ud. Derefter var der en længere diskussion omkring regler til udtagelse til kredskampen i forhold til de nye regler om ændret klassifikation. AS holder på, at reglerne er ens for alle hold. Ad. 7 Ungdom Der er lagt tre ungdomsalternativ som alle afvikles i Grøndal. Der bliver send indbydelse ud til KM-Mix Talentteamet har holdt sin første samling IS indskyder, at hun mener at indbydelse til KM Mix kommer alt for sent ud hvortil AA svarer, at den er ude 6 uger før stævnet. AH fortæller at det er vedtaget at der deles medaljer ud (som Københavnsmestre) til det bedste KBU hold i Elite ungdom efter den indledende runde :47/ BM Side 8

9 Ad. 8 Turneringen AS fortæller, at turneringen er kommet i gang med diverse rettelser og flyttede kampe. Der var ting der gik galt, og det kan jeg kun beklage. Der har været uoverensstemmelse mellem KBUs hjemmeside og Infosport. Næste år bestræber vi os på, at turneringen er fuldstændig færdig den 1/8 når den bliver offentliggjort. Bent Holst Rasmussen klager over, at han ikke modtager scoretavler fra Glostrup. I alle 1. divisionskampe skal den hvide kopi sendes til forbundet, og den grønne til Michael Pedersen (som tager en kopi og sender til Bent Holst Rasmussen). MW mener at, hvis KBU har gjort en fejl, så må man indrømme. AH afslutter denne diskussion med, at klubben må gå til disciplinærudvalget så der kan komme en afgørelse derfra. LM støtter op om dette enkeltsager skal ikke afgøres i UB eller FU. Ad 9. Eventuelt AH afslutter med, at man i FU har talt om, at mødelokalet trænger til at blive shinet op der bliver indkaldt til en arbejdsdag, hvor vi håber så mange som muligt dukker op. Mødet sluttede kl. 21:43 Referent: Bente :47/ BM Side 9

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU8 den 02/12 2011 Rødovre den 29. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 26/10 2009 Lombok den 16. november 2009 Tilstede: Ikke tilstede: Konstitueret Formand: Michael Wittendorff (MW) Konstitueret Næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB3 09/09 2009 Rødovre den 18. oktober 2009 Tilstede: Ikke til stede: Konstitueret Formand: Michael Wittendorff (MW) Konstitueret Næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 13/3 2013 Rødovre den 29. marts 2013 Til stede: Ikke til stede: Konstitueret formand: Lars Jacobsen (LJ) Konstitueret næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB2 30/06 2009 Rødovre den 23. juni 2009 Tilstede: Ikke til stede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 11/01 2012 Egypten den 20. januar 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS) Seniorleder:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 17/06 2009 Rødovre den 11. juli 2009 Tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) Seniorleder: Michael

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 2. marts 2011 Referat af UB1 den 8. februar 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU8 den 6/12 2013 Bali, den 28. januar 2014 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 24/10 2013 Rødovre den 21. november 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 11/08 2008 Malta, den 20. august 2008 Tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Mikael

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 14/9 2010 Rødovre den 23. oktober 2010 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Herlev den 5. september 2013 Referat af UB3 den 2. september 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB2 16/06 2008 Rødovre den 31. juli 2008 Tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Mikael

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 12/9 2011 Rødovre den 22. oktober 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 den 16/04 2012 Rødovre den 17. maj 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU4 3/5 2010 Rødovre den 03. maj 2010 Tilstede: Afbud: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Herlev den 24. november 2013 Referat af UB4 den 14. november 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB4 26/11 2009 Rødovre den 31. december 2009 Tilstede: Ikke til stede: Konstitueret Formand: Michael Wittendorff (MW) Konstitueret Næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 28/10 2015 Rødovre den 2. november 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 25/10 2011 Rødovre den 27. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 30/10 2014 Rødovre den 14. januar 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 15. september 2012 Referat af UB3 den 12. september 2012 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 05/03 2015 Vietnam den 25. marts 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU8 23/10 2007 Rødovre den 15. november 2007 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 15/1 2013 Rødovre den 20. januar 2013 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 17. maj 2012 Referat af UB2 den 24. april 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 den 23/4 2014 Rødovre den 26. maj 2014 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Referat af FU 5 torsdag den 7.august 2014 kl i lokalerne på Mørkhøjvej 6.

Referat af FU 5 torsdag den 7.august 2014 kl i lokalerne på Mørkhøjvej 6. Referat af FU 5 torsdag den 7.august 2014 kl. 19.00 i lokalerne på Mørkhøjvej 6. Afbud fra Camilla Keller og Bente Makholm Dagsorden: 1. Valg af mødeleder 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse og

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 den 1/8 2012 Rødovre den 14. september 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 den 30/6 2011 Rødovre den 24. august 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 4. august 2014 Referat af UB2 den 7. april 2014 Til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen (LMS) Ungdomsleder:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB4 12/11 2007 Rødovre den 14. november 2007 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 28. marts 2013 Referat af UB1 den 12. februar 2013 Til stede: Ikke til stede: Konstitueret formand: Lars Jacobsen (LJ) Konstitueret næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm

Læs mere

Den fremsendte dagsorden blev godkendt med den ændring, at vi starter med punkt 3a (Struktur) og 3b (Årshjul for ØST).

Den fremsendte dagsorden blev godkendt med den ændring, at vi starter med punkt 3a (Struktur) og 3b (Årshjul for ØST). Tilstede fra DBwF-Øst: Ikke tilstede: Desuden deltog: Formand: Martin Guldager (MG) Budgetansvarlig: Leif Makholm (LM) Sekretær: Bente Makholm (BM) Aktivitetskoordinator: Tim Høst (TH) Turneringsteam:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 29/03 2010 Rødovre den 3. april 2010 Tilstede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 21/1 2016 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Michael Pedersen Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen (LMS) Seniorleder: Martin

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU4 den 28/05 2015 Rødovre den 31. maj 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 den 29/07 2015 Rødovre den 24. oktober 2015 Til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 24/9 2007 Rødovre den 9. oktober 2007 Tilstede: Afbud fra: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 07/04 2008 Rødovre den 26. april 2008 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 den 13/04 2015 Rødovre den 30. maj 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) Seniorleder:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 28. april 2011 Referat af UB 2 den 26. april 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 13/3 2014 Rødovre den 27. april 2014 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 22. oktober 2011 Referat af UB3 den 7. september 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 11/6 2007 Rødovre den 24. juni 2007 Tilstede: Afbud fra: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB1 19/02 2008 Rødovre den 23. marts 2008 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 24. februar 2014 Referat af UB1 den 12. februar 2014 Til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 den 25/4 2013 Rødovre den 30. april 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal.

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Center Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Dagsorden Valg af dirigent Beretning fra formanden, seniorudvalget og ungdomsudvalget regnskab Indkomne forslag Fastsættelse af kontingent

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 25. april 2013 Referat af UB2 den 16. april 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION KØBENHAVNS BOWLING UNION Mødelokale Mørkhøjvej 6 DK-2700 Brønshøj Telefon: +45 38 89 79 69 E-mail: borgeholm@dbmail.dk Internet: www.kbu.dk Til unionsbestyrelsen Referat fra repræsentantskabsmødet den

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 18/9 2014 Rødovre den 27. oktober 2014 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB3 13/9 2007 Rødovre den 15. september 2007 Tilstede: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION 38 89 79 69 Referat af temadag den 24/11 2013 Rødovre den 22. 12 2013 Tilstede: BBK 95: Susanne Malmberg BBK 95: Søren Andre BK Center: Martin Guldager (Suppleant til forretningsudvalget) BK Triominos:

Læs mere

KBU s KREDS 13 RØDOVRE

KBU s KREDS 13 RØDOVRE KBU s KREDS 13 RØDOVRE Til KBU klubberne i World Cup Hallen 9. januar 2015 I henhold til KBU s Kreds 13 Rødovres vedtægter, 7 stk. 1, indkaldes herved til ordinær Repræsentantskabsmøde Torsdag den 29.

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU4 014/05 2008 Rødovre den 20. maj 2008 Tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Mikael

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU 4 den 18/5 2011 Rødovre den 24. august 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Referat UB2 23/ Rødovre den 27. maj 2007

Referat UB2 23/ Rødovre den 27. maj 2007 Referat UB2 23/5 2007 Rødovre den 27. maj 2007 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Vietnam den 26. marts 2015 Referat af UB1 den 11. februar 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 27/9 2012 Rødovre den 30. september 2012 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen

Læs mere

Nyt fra forbundet mm Dommerkursus. Generalforsamling 2017

Nyt fra forbundet mm Dommerkursus. Generalforsamling 2017 Det er ved at være et stykke tid siden det seneste nyhedsbrev blev sendt ud, jeg har, som de fleste ved fået nyt job, hvor der har været en masse nyt at sætte sig ind i, så derfor har det ikke været computeren

Læs mere

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015 Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015 Mødet afholdtes i Bowl n Fun Viby startede kl. 10.15. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Leif Hansen

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært repræsentantskabsmøde 2012 Indholdsfortegnelse side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indkaldelse 2. Program 3. Dagsorden 4. Mandatliste 5. Repræsentantskabsmødet 2011 6. Forhandlingsprotokol 2011/2012

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU4 den 27/5 2013 Rødovre den 13. juli 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen (LMS)

Læs mere

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Old Boys / Girls Stævner... 2 KBU Kredskamp... 4 KBU Åbningsstævne... 5 KM Indledende... 6 KM Single Finaler... 8 KM Mix... 9 KBU Cup Indledende... 10 KBU

Læs mere

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 25. oktober 2014

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 25. oktober 2014 Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 25. oktober 2014 Mødet afholdtes i Bowl n Fun, Viby og startede kl. 12.45. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Leif Hansen

Læs mere

Forslag fra. Forbundsbestyrelsen. Rev. 2

Forslag fra. Forbundsbestyrelsen. Rev. 2 Forslag fra Forbundsbestyrelsen Rev. 2 Forslag fra forbundsbestyrelsen 6. Licens Stk. 6. Nuværende ordlyd: Gebyret for licens fastsættes hvert år på DBwF s ordinære repræsentantskabsmøde og indbetales

Læs mere

Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde Dato: Lørdag den 20. september 2014 Sted: Bowlinghallen i Viby

Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde Dato: Lørdag den 20. september 2014 Sted: Bowlinghallen i Viby Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde Dato: Lørdag den 20. september 2014 Sted: Bowlinghallen i Viby Mødedeltagere: Jette Bergendorff (JB), bestyrelsesmedlem Helle Sørensen (HS), ungdomsleder

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

BOWLINGKLUBBEN CENTER

BOWLINGKLUBBEN CENTER HUSK KONTINGENT 0/17 år kr. 75,00-18/20 år kr. 195,00-21/24 år kr. 235,00-24/- år kr. 340,00 KAN INDBETALES PÅ KONTO 1551-0002209764 BOWLINGKLUBBEN CENTER KONTAKTPERSONER BK Center Formand Martin Guldager

Læs mere

Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde. 1. marts 2014

Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde. 1. marts 2014 Dagsorden ifølge lovene: Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde 1. marts 2014 1. Mandaternes prøvelse: Navneopråb ved Ib Johansen. Der kan være 56 stemmeberettigede. Optælling viser at vi er mødt 32.

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. JBU - Region 3 18.02.2010 Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Dato: Torsdag d. 4. februar 2010 Kl.: 19.00 Sted: Stampesvej 19 8260 Viby J (Selskabslokalet) Vinnie bød velkommen til mødet 1. Mandaternes

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2009

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2009 Ordinært repræsentantskabsmøde 2010 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2009 Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet: Team Millennium v/steffen H. Jensen Lyngby v/frank Rasmussen,

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 14. marts 2010 på Rødovregård Kirkesvinget 1, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget (/) TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. marts 2015

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. marts 2015 Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. marts 2015 Mødet afholdtes hos Hans Græsvig og startede kl. 11.00. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Leif Hansen

Læs mere

World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre

World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre Ordinært afdelingsmøde afholdes tirsdag d. 6. maj 2014 kl. 19.30 World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Beretning 4. Indkomne forslag

Læs mere

Referat Riffelsektions Møde

Referat Riffelsektions Møde Referat Riffelsektions Møde TID: Tirsdag den 5. februar 2015 kl. 17.30 22.45 STED: Comwell Korsør Ørnumvej 6 4220 Korsør DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH), Anders Sode(AS)

Læs mere

Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 30. august 2014

Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 30. august 2014 Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 30. august 2014 Mødet afholdtes i Fredericia Idrætscenter og startede kl. 11.00. Forbundsformand Per Henriksen bød velkommen og takkede for, at så mange

Læs mere

Referat af DBwFs Ungdomsudvalgsmøde

Referat af DBwFs Ungdomsudvalgsmøde Referat af DBwFs Ungdomsudvalgsmøde Dato: Lørdag den 16. januar 2016 Tidsrum: kl. 11.00 til ca. kl. 15.00 Sted: Bowlernes Hal Grøndal, Hvidkildevej 64, 2400 København NV Mødedeltagere: Allan Rasmussen

Læs mere

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 29. november 2014

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 29. november 2014 Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 29. november 2014 Mødet afholdtes i Bowl n Fun Viby startede kl. 10.00. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Leif Hansen

Læs mere

Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre.

Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre. Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre. 1. Peter Holm blev valg til dirigent 2. John Vinding Petersen blev valgt som referent 3. Beretningen: Formanden fortalte

Læs mere

" #$%&'%!(%$) " #$ % & # & '( & #( ) (" &

 #$%&'%!(%$)  #$ % & # & '( & #( ) ( & " #$%&'%(%$) " #$ % & # & '( & #( ) (" & STATUS PR. 31. DECEMBER 2005 AKTIVER Kasse 2.496,11 Checkkonti, Jyske Bank 358.245,61 Bankbog, Jyske Bank 62.986,32 Girokonto, BG Bank 112.887,29 Aktier nom. 10,00,

Læs mere

Referat af personalemøde torsdag den 11. september 2014 på Forbundskontoret

Referat af personalemøde torsdag den 11. september 2014 på Forbundskontoret Viby J., den 18. september 2014 Referat af personalemøde torsdag den 11. september 2014 på Forbundskontoret Deltagere: Kreds 1: Kreds 2: Kreds 3: Kreds 4: Kreds 5: Kreds 6: Kreds 7: Kreds 8: Forbundskontoret:

Læs mere

Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde

Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde Dato: Tirsdag den 13. januar 2015 Tidsrum: kl. 16.00 til kl. 21.30 Sted: Odense Bowlinghal Mødedeltagere: Jette Bergendorff (JB), bestyrelsesmedlem

Læs mere

Referat af fællesmøde mellem Dommerklubberne og DU d. 05.11.14 Referat af DU-møde onsdag d. 05.11.14 Deltagere: Erik Christensen (SVD), Danny Nielsen

Referat af fællesmøde mellem Dommerklubberne og DU d. 05.11.14 Referat af DU-møde onsdag d. 05.11.14 Deltagere: Erik Christensen (SVD), Danny Nielsen Referat af fællesmøde mellem Dommerklubberne og DU d. 05.11.14 Referat af DU-møde onsdag d. 05.11.14 Deltagere: Erik Christensen (SVD), Danny Nielsen (NVH), Bent Bengtson, Michael Claesen, Aage Bak Christensen,

Læs mere

Zone opdeling ca. som sådan men med de grænser der er i dag

Zone opdeling ca. som sådan men med de grænser der er i dag Zone opdeling ca. som sådan men med de grænser der er i dag Organisationsplan Amatør- og Ordensudvalg Repræsentantskab bestående af 1 medlem fra hver klub Forbundsbestyrelsen Bestående af 1 formand og

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: 16. August 2016-17.00 til 22.00 STED: Comwell Korsør - Ørnumvej 6, 4220 Korsør DELTAGERE: Peter Hansen (PH) Ib Hansen (IH) Flemming Brandenborg (FB) Anders Sode (AS) Afbud:

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 16. marts 2014 kl. 10:30 Festsalen på Tinderhøj Skole Fortvej 71, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS

Læs mere

Danmarks Bowling Forbund

Danmarks Bowling Forbund VELKOMMEN TIL SÆSON 2017-2018 Danmarks Bowling Forbund Til Klubber i Vest Sæsonen 2017/18 banker på døren, træningen er så småt begyndt, og om ikke ret lang tid har vi alle taget hul på sæsonens første

Læs mere

SBwU - Referat. Referat Klub-kredsmøde 31. januar 2014. Mødedato og tid 31.01.2014 19:00 Sted

SBwU - Referat. Referat Klub-kredsmøde 31. januar 2014. Mødedato og tid 31.01.2014 19:00 Sted Copyright SBwU SBwU - Referat Returadresse: Sekretær Ib Johansen, Ewalds Have 35, 4300 Holbæk sekretaer@sbwu.dk 3. februar 2014 Referat Klub-kredsmøde 31. januar 2014 Mødedato og tid 31.01.2014 19:00 Sted

Læs mere

! "#$%$&%'& (!!! !"##! $!! #% & ' ##' (! ' ) *#+ %,-.+,/0! #1#2 #3 # +! %,-.+,/0"##1#,2 #!+ # !!!!! 4# 5 + #+! $! 1# 67!8"99!!..///##.'3. #!

! #$%$&%'& (!!! !##! $!! #% & ' ##' (! ' ) *#+ %,-.+,/0! #1#2 #3 # +! %,-.+,/0##1#,2 #!+ # !!!!! 4# 5 + #+! $! 1# 67!899!!..///##.'3. #! ! "$%$&%'& (!!! )*'!"! $!! % & ' ' (! ' ) *+ %,-.+,/0! 12 3 +! %,-.+,/0"1,2!+!!!!! 4 5 + +!! $! 1 67!8"99!!..///.'3.!3 : 7 -,; !,-.-/,!!

Læs mere

Mødelokale Mørkhøjvej 6 2700 Brønshøj. Seniorleder Karl-Ejner Andersen Seniorleder@kbu.dk

Mødelokale Mørkhøjvej 6 2700 Brønshøj. Seniorleder Karl-Ejner Andersen Seniorleder@kbu.dk Mødelokale Mørkhøjvej 6 2700 Brønshøj Seniorleder Karl-Ejner Andersen Seniorleder@kbu.dk KØBENHAVNS BOWLING UNIONS STÆVNEHÅNDBOG FOR UNGDOMSAKTIVITETER Håndbog for stævner i KBU side 1 af 15 INDHOLD KBU

Læs mere

Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers

Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers 1) Konstatering af antal fremmødte foreninger, samt valg af 3 stemmetællere. 30 foreninger deltog ud af kredsens 70 foreninger. Poul

Læs mere

Jan Donde JD Administrationen / referent

Jan Donde JD Administrationen / referent Torben V. Andersen TVA Hans Græsvig HG Mødeleder Ole Kristensen OK Leif Hansen LH Søren Larsson SL Afbud Martin Guldager MG Kurt Gaundorff KG Brøndby, 25.07.2017/ 05.08.2017 Jan Donde JD Administrationen

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Torsdag 25. feb. 2016-17.30 22.00 STED: Idrættens Hus - Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby DELTAGERE: (HA) Peter Hansen (PH) Ib Hansen (IH) Flemming Brandenborg (FB) Mikael

Læs mere

DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRIX

DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRIX DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRI RESSOURCER Bestyrelse Post Formand Næstformand Kasser Sekretær Menig Navn Flemming Fuglede Villy Lovèn Anne Marie Flemming Kruse Meier Jørgensen Pedersen Sørensen Lokalområde

Læs mere

DANSKE FODBOLDDOMMERE MØDEREFERAT. danskefodbolddommere.dk. København, 03. februar 2014

DANSKE FODBOLDDOMMERE MØDEREFERAT. danskefodbolddommere.dk. København, 03. februar 2014 MØDEREFERAT København, 03. februar 2014 Den 3.februar 2014 blev der afholdt ordinært bestyrelsesmøde i DFU. Mødet blev afholdt på Hellerup Skole. Følgende deltog i mødet: Per Buttenschøn (formand) Tore

Læs mere