KØBENHAVNS BOWLING UNION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBENHAVNS BOWLING UNION"

Transkript

1 Referat UB3 23. september 2010 Rødovre den 24. oktober 2010 Tilstede: Ikke tilstede Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS) Ungdomsleder: Alice Andersen (AA) Suppleant: Inge Sambleben (IS) Suppleant: Martin Guldager (MG) Kredsformand kreds 12: Claus Olsen (CO) Kredsformand kreds 13: Kim Iwanouw Pedersen (KIP) Kredsformand kreds 14: Jan Heilmann (JH) Kredsformand kreds 16: Per Mundberg (MP) Kredsformand kreds 17: Kim Jakobsen (KJ) Formand for disciplinærudvalget: Jørgen Botting (JB) Seniorleder: Michael Pedersen (MP) Suppleant for ungdomsleder: Daisy Vallentin Møller (DM) Kredsformand kreds 15: Flemming Jensen (FJ) Dagsorden: 1. Valg af mødeleder 2. Godkendelse af dagsorden 3. Opfølgning på sidste referat (UB2) 4. Meddelelser a. Formanden vedr. DBwF i. Den nye forbundsbestyrelse ii. Klubberne er repræsentanter iii. Nye lovforslag senest den 1/ iv. Referat af deres møder v. Nyt Idrætssystem vi. Udviklingskonsulent (Tenna Zadkiel stopper den 30/9 2010) vii. FB og KBU (samarbejde om nye tiltag) viii. IKK (ny formand) ix. National familie bowlingdag b. Formanden vedr. KBU i. Unionsbestyrelsen (vores fremtid) ii. UB4 (dato er ændret til mandag den 22/ ) iii. SBwU (nedlæggelse?) iv. Dommervagter (nedlæggelse?) v. Regler for klubskifte (2 sager på kort tid) vi. Doping (møde datoer) vii. Klubberne (Orienteringsmøde vedrørende lovændirnger) c. Kredsen d. Disciplinærudvalget 5. Økonomi a. Budgetkontrol pr. 11/ Senior 7. Ungdom :47/ BM Side 1

2 8. Turnering 9. Eventuelt Ad. 1 Ad. 2 Ad. 3 Valg af mødeleder AH bød velkommen, og bad MW om at lede mødet Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger Opfølgning på sidste referat (UB2) Der var ingen opfølgning på sidste referat Ad 4 Ad. 4A Meddelelser fra formanden Alle mødedatoer for den kommende sæson er tidligere meldt ud. Vi vil imidlertid gerne ændre datoen for UB4, så dette afholdes den 22/11 i stedet for som planlagt den 29/11. Formanden orienterer om DBwF Der har været afholdt repræsentantskabsmøde i forbundet, som mange af os deltog i. I kender derfor sikkert resultatet, at det nu er klubberne der har mandaterne. På de fremtidige repræsentantskabsmøder har klubber på 49 medlemmer og derunder 1 stemme, og klubber på 50 medlemmer og derover 2 stemmer. Formændene for de fire unioner er helt ude af forbundsbestyrelsen. Det vil sige, at unionerne fremover er helt uden for indflydelse. Det gør ikke noget, men vi skal stadig reagere. Referater af bestyrelsesmøder i forbundet kommer på hjemmesiden og alle bør gå ind og læse dem. Med hensyn til økonomien, så bliver vi ikke hørt. Det bliver spændende hvordan de vælger at orientere os. Man kan frygte, at repræsentantskabsmøderne fremover vil taget betydelig længere tid. SBwU nedlagde næsten sig selv på repræsentantskabsmødet det bliver spændende at følge med i hvad der sker. Der er nedsat et udvalg der skal sikre et nyt idrætssystem til forbundet. Næstformand Troels Funder udpeget som ansvarlig for dette udvalg, hvor der desuden deltager 2 personer fra Fyn. Det system man satser på et indgå et samarbejde i, hedder Club People. Vi kan kun håbe, at man får stillet de krav som er nødvendige for at systemet kan håndtere en turnering som vores samt håndtere de individuelle resultater. Det vil komme til at koste kroner at komme ind på systemet. Derudover kommer en udgift til selve driften. Man kan frygte at det bliver dyrt. Vi håber at unionerne får en vis grad af indflydelse. Den nye bestyrelse skal arbejde hurtigt, men skal også huske at går tilbage i baglandet. Infosport lukker ned 31/ :47/ BM Side 2

3 2011 og det sidste halve år vil blive gratis. Man forventer at bowlingen overgår til det nye system efter denne sæson altså pr. 1/ Udviklingskonsulent Tenna Zadkiel stopper den 30/ Det vil sige, at vi herefter kun har Jesper Mikkelsen tilbage i Idrættens Hus. Man påtænker at ansætte en ny udviklingskonsulent, som skal have base i Jylland. Man ønsker at Jesper skal blive i Idrættens Hus, for at han kan bibeholde kontakten til de andre udviklingskonsulenter. DBwF og KBU samarbejder om nye tiltag. Fra KBUs side er AH valgt til at indgå i dette arbejde, hvor der forhåbentlig snart bliver indkaldt til møder. Hovedbudskabet er: Nybegyndere skal komme godt i gang, vi skal tilbyde kurser 1-2 gange om året. Der skal etableres en bowlingskole til seniorer. Klubberne kan selv lave aftale med en instruktør, men det er ikke nok. Til den kommende bowlingskole skal man bruge materiale fra IKK. AH har haft møder med dels KBUs trænerforum og dels med John Dederding. Forbundet vil gerne indgå i samarbejdet omkring en bowlingskole. IKK har fået ny formand (Torben Nygaard), som også er breddeleder. Torben er under uddannelse, og har fortsat hjælp af Johnny Møller, som dog ikke vil have direkte kontakt med forbundet. Der har været afholdt National Familie Bowlingdag. MW var meget involveret i dette arrangement. AH var rundt i de forskellige haller i KBUs område, og det var en tam forestilling. I Tårnby var 2 klubber involveret (Sundby og KingPins). I DGI-byen havde der være en enkelt spiller I Big Bowl var der spillere på en enkelt bane I Grøndal var der ikke mange I Rødovre var der solgt 3 baner I Ballerup var der solgt 6 baner Ingen haller reklamerede med hvad der skete. Der var ikke opsat banner, og der var ingen repræsentanter fra Kræftramte børn. Resultatet er nok ikke så stort som forventet. Hvis det er et projekt man vi indgå i til næste år så skal det måske ligge en dag i efterårsferien i stedet. Ad 4b Formanden orienterer om KBU Vi har optaget en ny klub Game on. Det er rart med en ny klub og det er rart at det er forholdsvis yngre mennesker der har startet klubben, også selv om det er spillere der bryder ud fra andre klubber. Peter Hallgren har meddelt, at SBwU bliver nedlagt. Vi har diskuteret dette i FU, og vores holdninger er, at vi ikke gør noget. Det må være forbundet der skal sætte dem under administration. Hvis vi overtager dem, så sætter vi vores egne medlemmer ringere da de skal ud og spille på hele Sjælland. Der vil også være rigtig meget økonomi i en overtagelse - ikke kun for unionen men også for vores klubber. PM spørger til, om Sjælland har sat dato på deres nedlæggelse, og undrer sig desuden over, at man lægger OBG ud på Sjælland. AS svarer, at der skal være :47/ BM Side 3

4 stævne mere i denne sæson, og vi har en hal mindre at lægge stævnerne i. Der bliver derfor et stævne i Køge og et stævne i Maribo. MG læser op fra et referat af et møde i SBwU hvor der står, at der bliver indkaldt til ekstraordinært repræsentantskabsmøde i august eller september med det formål at nedlægge unionen. AH fortæller, at der bliver arbejdet meget med OBG, og vi planlægger at sende et spørgeskema ud for at høre bowlernes mening. Der bliver et stævne mere, og man kan smide det laveste resultat væk hvis man har deltaget i alle 7 stævner. Vi håber at det giver en bedre turnering. KIP anbefaler at man udleverer spørgeskemaet til et stævne, så det ikke lander på klubformandens bord og ikke kommer videre. AH forestiller sig, at man lægge skemaet ud på hjemmesiden, så det kan trækkes herfra. KIP spørger til, hvordan man i KBU vil håndtere det, hvis klubberne fra SBwU kommer ind under os vil man så opdele unionen i 2 regioner. AH ser det som en mulighed det er det man gør i Jylland. Den generelle holdning er, at det er forbundet der må løse problemet hvis SBwU nedlægger sig selv. AH spørger om dommervagterne skal nedlægges? Det forlyder, at man i Sverige godt kan køre en turnering uden en dommer. Her er det de to holdledere der ordner alle de administrative opgaver, samt at de i fællesskab løser eventuelle problemer. Hvilke opgaver påhviler dommerne i KBU. Den seriøse dommer tjekker om overtrædelsesadvarsel virker inden kampen. Dommeren byder velkommen til kampen, og sætter den i gang. Derudover er dommeren behjælpelig ved rejsning af kegler, og underskriver til slut scoretavlerne. AH beder unionsbestyrelsen komme med deres mening. PM spørger til, om det ikke vil give visse udfordringer med spillende holdledere, hvis det samtidig er dem der skal tage stilling til eventuelle problemer. JB mener, at det for mange klubber er et stort problem at skaffe dommere. En dommer er desuden ikke en garanti for, at alt går godt, selvom der sjældent sker noget i en kamp. Man kunne lave en forsøgsordning for at se hvordan det går. MW indskyder, at der i Sverige sjældent er mere end en eller to kampe i gang i hallen. CO ser ikke noget problem i at nedlægge dommervagten som vi har i dag. Den er fuldstændig utidssvarende. Dommeren fungerer kun som en servicemedarbejder. CO fortsætter, at KBU har selv nedlagt dommeruddannelsen. KingPins har 7 dommere, som kun mangler kursus 2. Det burde være nok at stille med en servicemedarbejder som kan håndtere de opgaver der er. KIP fortæller, at man i DFBU har haft spillende dommere i mange år. Udlevering af slagsedler vil hallerne gerne tage sig af (mod en højere turneringspris). AH ved ikke hvor mange vagter der er i KBU, men det er mange mennesker vi beder om at stille 2-3 timer. Det er meget få ting der skal dømmes i, og jeg tror på, at holdlederne godt kan finde ud af det. IS hvad med fordeling af baner alle mener at det er dommernes arbejde. CO vi pakker slagsedler inden sæsonstart så de ligger klar på forhånd. Vi har desuden en kasse, hvor dommerne lægger scoretavler efter kampen, og så er der en :47/ BM Side 4

5 fra kredsen der sender dem en gang om ugen. AS bryder ind, at hun har bedt om, at sidste dommer sender samlet for hele weekenden. MW i Sverige er det hjemmeholdet der har ansvar for at gemme slagsedler og scoretavler til, hvis der opstår problemer CO mener at det er nok at indtaste på Infosport hvorfor skal scoretavlen også fremsendes med posten? Hertil svarer AH der skal foretages en kontrol af, om en spiller er berettiget til at spille. AH beder om at vi vender tilbage til at diskutere dommernes opgaver. MW mener at der står i reglerne, at spillerne gerne selv må rettet scoren og fjerne kegler i renden. Det vil sige, at man næsten må alt bare man informerer modstanderne. CO mener, at det i dag er KBU der bestemmer hvem der er dommer. Det vil for hans klub være en stor hjælp, hvis alle klubbens medlemmer kunne varetage dommerens opgaver (som kun er serviceopgaver). AS der er i de sidste 3 år uddannet dommere, selvom vi har droppet det andet kursus (psykologi). Der har desuden været ledige pladser på vores dommerkurser. AH går videre med regler for klubskifte, hvor der inden for kort tid har været 2 sager omkring 8 dages karantæne reglen. Alle kender reglen med 3 måneders karantæne ved klubskifte. Alle kender reglen med, at man udgår karantæne hvis man flytter over 50 kilometer væk. Klubberne brænder sig derimod på den 8 dages administrative karantæne. Der har været 2 misforståelser inden for kort tid (en i JBU og en i KBU). Sagen fra KBU blev stoppet dog efter hun havde spillet, men hun blev taget ud af resultatlisten og fik ikke præmie. AH spørger til, om reglen skal formuleres på en anden måde. PM mener at reglen er OK den har virket tidligere uden problemer. IS reglen blev indført for at beskytte ungdomsspillere, som uden videre blev rykket op som seniorspillere. AS husker helt tilbage i gamle dage, var reglen blev indført for at posten kunne nå frem. LM mener at reglen er fornuftig. Der må være et interval hvor man har mulighed for at kunne behandle licensansøgningen. AH mener, at hvis alle er enige så fortsætter vi som hidtil CO spørger om reglen også gælder for nye spillere hvilket LM svarer bekræftende til. MG mener at man i ungdomsrækken bare skal have søgt licens for at de unge mennesker kan spille. CO kan ikke finde noget om dette i KBUs regler. AH fortæller, at det står i forbundets regler 22. JB fortæller, at 8 dages reglen også er beskrevet i unionens love 5 AH fortæller, at KBU planlægger at afholde et orienteringsmøde for spillere i ligaen og 1. division, hvor vi få en person fra Anti doping Danmark til at komme og informere om doping. På sigt vil Finn Christiansen fra SAS (som er læge) gerne give en bred orientering for de almindelige bowlere i KBU om, hvad man skal være opmærksom på. Helt almindelig medicin kan være på listen over forbudte stoffer. Spillere som tager disse midler skal i virkeligheden søge om dispensation. Det skal dog bemærkes, at Anti doping Danmark ikke laver kontrol nede i rækkerne men kun i ligaen :47/ BM Side 5

6 MW fortæller at han som medlem af Doping udvalget er blevet bedt om at holde lav profil. Der har kun været en test i en ligarunde. Det vil være kanon med et sådan møde, så vi kan bliver orienteret om de midler, som mange bruger dagligt. MG ser det som skræmmende, at udvalget har fået besked om at holde lav profil. AH mener, at man måske også skal være opmærksom på, at alkohol dopinggrænsen er på 0,4 gram. AH mener at KBU skal holde et orienteringsmøde for klubberne vedrørende lovændringer. MG mener, at klubberne i KBU har valgt FU til at varetage deres interesse, og det derfor må være FU der skal orientere klubberne om hvad der sker. Det vil sige, at FU skal læse referater fra Forbundet igennem og fortæller klubberne hvad der sker. FU skal gennemgå forbundets regnskab for at fortælle klubberne hvad de skal være opmærksom på. Det kan desuden være, at KBU skal stå for transporten til Forbundets repræsentantskabsmøde. LM fortæller, at det blev vedtaget, at de kommende repræsentantskabsmøder skal afholdes skiftevis i øst og vest. AH fortæller, at tanken var, at klubberne skulle involveres i forbundet. Den eneste mulighed for at følge med er, at man læser referater på hjemmesiden, og gennemgå regnskabet når det bliver udsendt. MG spørger til den repræsentant som KBU fik ind i forbundsbestyrelsen om han ikke kan komme og orientere. LM fortæller, at Torben Andersen ikke blev valg for KBU men blev stemt ind af KBU. CO konkluderer, at klubberne kun kan få deres information fra forbundets hjemmeside. AH fortæller, at alle udvalg under forbundet er forpligtiget til at lægge referater på forbundets hjemmeside. MG fortæller, at han sidder i et udvalg i forbundet. De skal sende deres referat til en navngiven person i forbundet men så sker der ikke mere. AH anbefaler at klubberne påtaler dette på repræsentantskabsmødet. Det er sådan, hvis man skal bestemme så skal man også have information. LM mener, at vi har pligt til at fortælle klubberne om det skift der nu er sket. At det fremover er klubberne der har kontakten til forbundet og ikke KBU. CO det vil sige, at det fremover ikke er KBU der skal orientere klubberne men KBUs 46 klubber som hver især skal søge deres information. MG mener godt, at KBUs 46 klubber kan vælge, at det er FU/UB der skal indhente information og formidle denne til klubberne. CO sagens kerne hvad skal KBU lave fremadrettet. Ved forbundets repræsentantskabsmøde i maj, der var KBUs repræsentanter de mest kompetente i hele forsamlingen. De 46 klubber mister en masse viden, som ligger her. Ad 4b Kredsene Kreds 12: Der er sket en tilgang af 7 nye klubber i KBU regi. I alt spiller der nu 38 klubber i Tårnby, og der er måske mulighed for at gøre noget benarbejde her, for mange klubber spiller i andre unioner. Der har været stor udfordring med fordeling af dommervagter. Jeg er blevet immun over for Sådan var det ikke i BBC. Det er dog ikke KBU klubberne der giver problemer det er de andre klubber. KBU klubberne er faldet godt til, men der er stadig udfordringer. Der var lidt uoverensstemmelse med turneringsudvalget, men der er ordnet :47/ BM Side 6

7 Kreds 13: Jeg har ikke så meget. Der er utallige bowlere der brokker sig over banefejl. Der er utilfredshed med, at der er taget 5 minutter af træningstiden (systemet er sat op til, at en banetime er 55 minutter). Hallen har fået sikret alle baner. AH til dem der ikke ved det, men dispositionsfonden har bevilget hjælp til advokatbistand i forbindelse med opsplitning af driften (bowling og restaurant). Kreds 14: Hallen har fået nye baner, og der er alt for mange fejl. Kredsen har afholdt åbningsstævne, som blev afviklet uden problemer. Kredsen fungerer trods sygdom. MW spørger til, om resultatlisten fra åbningsstævnet er sendt til Infosport, hvilket JH kan bekræfte (mener at Mikael Juul har sendt den). Kreds 15: Kredsformanden har meldt afbud, men har skriftlig orientering om, hvordan det går på Bornholm: De starter med første afdeling af lokalopgør sidst i oktober. Den 13. november har vi fået arrangeret dommerkursus hvor Jørgen Botting kommer til Bornholm. Vi har et godt stykke tid manglet uddannede dommer. Der er 10 personer tilmeldt dette dommerkursus. Kreds 16: Der sker ikke så meget i kredsen. De spiller deres kampe og hygger sig. PM kommer dog med en opfordring til, at man selv tager drikkevarer med til Gladsaxe, når man skal ud og spille kamp. Kreds 17: Kredsen har fået 2 nye KBU klubber. Team Millennium som er kommet fra BBC, samt den nye klub Game On Den 17/10 skal der afvikles kredskamp i hallen. AH fortæller, at de klubber der flytter fra BBC fortsat har 11 i deres klubnummer. Ad 4b Disciplinærudvalget Der er dommerkursus på Bornholm den 13. november, og der er rigeligt plads. Der har været efterlyst dommerkurser i Gæstebogen, og JB har svaret, at det ikke er noget problem at komme ud til en klub og afholde dommerkursus. Der skal dog mindst være 20 tilmeldte. JB har haft møde med Troels Funder hvor forskellen mellem Forbundets og KBUs regler blev diskuteret. Den gældende dommerhåndbog og en vejledning i at afgive protest ligger på KBUs hjemmeside. JB anbefaler at disse sider gemmes i hallen. Det vil hjælpe dommerne hvis der opstår problemer. Der har været en ny sag fra Grøndal, hvor holdene ikke mente at kunne spille kampen færdig på grund af baneproblemer selv om man endnu ikke var kommet ud over tidsgrænsen. Når kampen skal spilles færdig, så skal man starte fra det sted hvor man sluttede. JB tager kontakt til dommeren. AS forstod, at man ikke kunne nå at spille kampen færdig inden for tidsgrænsen. JB man skal spille indtil tidsgrænsen er nået, man må ikke stoppe langt tid før :47/ BM Side 7

8 MW jeg spillede på banesættet ved siden af. Vi var midt i 4. serie da de stoppede, og der havde de spillet 2 serier. JB nævner desuden sagen med Døvania (8 dages karantæne reglen) og fortæller, at der ikke sker mere i sagen. MG fortæller, at man som stævnearrangør ikke har en chance for at undersøge om en spiller har licens eller karantæne. JB mener, at her må det være den efterfølgende kontrol der fanger spilleren. AH man kan godt spille individuelt selv om man har klubskifte karantæne CO mener ikke, at 8 dages karantænereglen er beskrevet godt nok på KBUs hjemmeside. BM vil bede Bent Holst Rasmussen se på de dokumenter der ligger på hjemmesiden. Ad. 5 Økonomi Der er inden mødet fremsendt en budgetkontrol pr. 11/ og der er ikke noget alarmerende. Der mangler en afregning for transporten til forbundets repræsentantskabsmøde samt en afregning for ungdomsunionskampen mod Skåne. Ad. 6 Seniorleder Seniorlederen har meldt afbud, men bedt AA om at informere om følgende: Der skal afholdes kredskamp, og indbydelsen er sendt ud. I det kommende KM Mix bliver der budgetteret med et underskud da man kun forventer 58 deltagere. LM kommenterer, at prisen skal sættes så det løber rundt. Indtastningen på Infosport går rimelig men mange hold glemmer på scoretavlen at skrive hvor og i hvilken række de spiller. Vedrørende KBU-Cuppen er der sendt indbydelse ud til lodtrækningen. Der skal udarbejdes nye propositioner til kampen mod de øvrige unioner hvor der formover kun deltager 3 unioner. Der er nye propositioner til kredskampen, da der nu er en kreds mindre (kortere tid og færre serier). AA fortæller, at MP ikke turde sætte startgebyret højere end 400 kr. pr par til KM Mix så der kommer et underskud på kr Underskuddets størrelse er selvfølgelig afhængig af, hvor mange hold der tilmelder sig. LM beder om at få budgettet tilsendt. CO mener at den ringe deltagelse skyldes, at indbydelserne kommer alt for sent ud. Derefter var der en længere diskussion omkring regler til udtagelse til kredskampen i forhold til de nye regler om ændret klassifikation. AS holder på, at reglerne er ens for alle hold. Ad. 7 Ungdom Der er lagt tre ungdomsalternativ som alle afvikles i Grøndal. Der bliver send indbydelse ud til KM-Mix Talentteamet har holdt sin første samling IS indskyder, at hun mener at indbydelse til KM Mix kommer alt for sent ud hvortil AA svarer, at den er ude 6 uger før stævnet. AH fortæller at det er vedtaget at der deles medaljer ud (som Københavnsmestre) til det bedste KBU hold i Elite ungdom efter den indledende runde :47/ BM Side 8

9 Ad. 8 Turneringen AS fortæller, at turneringen er kommet i gang med diverse rettelser og flyttede kampe. Der var ting der gik galt, og det kan jeg kun beklage. Der har været uoverensstemmelse mellem KBUs hjemmeside og Infosport. Næste år bestræber vi os på, at turneringen er fuldstændig færdig den 1/8 når den bliver offentliggjort. Bent Holst Rasmussen klager over, at han ikke modtager scoretavler fra Glostrup. I alle 1. divisionskampe skal den hvide kopi sendes til forbundet, og den grønne til Michael Pedersen (som tager en kopi og sender til Bent Holst Rasmussen). MW mener at, hvis KBU har gjort en fejl, så må man indrømme. AH afslutter denne diskussion med, at klubben må gå til disciplinærudvalget så der kan komme en afgørelse derfra. LM støtter op om dette enkeltsager skal ikke afgøres i UB eller FU. Ad 9. Eventuelt AH afslutter med, at man i FU har talt om, at mødelokalet trænger til at blive shinet op der bliver indkaldt til en arbejdsdag, hvor vi håber så mange som muligt dukker op. Mødet sluttede kl. 21:43 Referent: Bente :47/ BM Side 9

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB2 30/06 2009 Rødovre den 23. juni 2009 Tilstede: Ikke til stede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 11/01 2012 Egypten den 20. januar 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS) Seniorleder:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 2. marts 2011 Referat af UB1 den 8. februar 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 14/9 2010 Rødovre den 23. oktober 2010 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 12/9 2011 Rødovre den 22. oktober 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 25/10 2011 Rødovre den 27. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 den 16/04 2012 Rødovre den 17. maj 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 17. maj 2012 Referat af UB2 den 24. april 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 05/03 2015 Vietnam den 25. marts 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 4. august 2014 Referat af UB2 den 7. april 2014 Til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen (LMS) Ungdomsleder:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 07/04 2008 Rødovre den 26. april 2008 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært repræsentantskabsmøde 2012 Indholdsfortegnelse side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indkaldelse 2. Program 3. Dagsorden 4. Mandatliste 5. Repræsentantskabsmødet 2011 6. Forhandlingsprotokol 2011/2012

Læs mere

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Old Boys / Girls Stævner... 2 KBU Kredskamp... 4 KBU Åbningsstævne... 5 KM Indledende... 6 KM Single Finaler... 8 KM Mix... 9 KBU Cup Indledende... 10 KBU

Læs mere

Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde. 1. marts 2014

Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde. 1. marts 2014 Dagsorden ifølge lovene: Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde 1. marts 2014 1. Mandaternes prøvelse: Navneopråb ved Ib Johansen. Der kan være 56 stemmeberettigede. Optælling viser at vi er mødt 32.

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 14. marts 2010 på Rødovregård Kirkesvinget 1, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget (/) TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 16. marts 2014 kl. 10:30 Festsalen på Tinderhøj Skole Fortvej 71, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS

Læs mere

SBwU - Referat. Referat Klub-kredsmøde 31. januar 2014. Mødedato og tid 31.01.2014 19:00 Sted

SBwU - Referat. Referat Klub-kredsmøde 31. januar 2014. Mødedato og tid 31.01.2014 19:00 Sted Copyright SBwU SBwU - Referat Returadresse: Sekretær Ib Johansen, Ewalds Have 35, 4300 Holbæk sekretaer@sbwu.dk 3. februar 2014 Referat Klub-kredsmøde 31. januar 2014 Mødedato og tid 31.01.2014 19:00 Sted

Læs mere

Referat af personalemøde torsdag den 11. september 2014 på Forbundskontoret

Referat af personalemøde torsdag den 11. september 2014 på Forbundskontoret Viby J., den 18. september 2014 Referat af personalemøde torsdag den 11. september 2014 på Forbundskontoret Deltagere: Kreds 1: Kreds 2: Kreds 3: Kreds 4: Kreds 5: Kreds 6: Kreds 7: Kreds 8: Forbundskontoret:

Læs mere

Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers

Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers 1) Konstatering af antal fremmødte foreninger, samt valg af 3 stemmetællere. 30 foreninger deltog ud af kredsens 70 foreninger. Poul

Læs mere

Zone opdeling ca. som sådan men med de grænser der er i dag

Zone opdeling ca. som sådan men med de grænser der er i dag Zone opdeling ca. som sådan men med de grænser der er i dag Organisationsplan Amatør- og Ordensudvalg Repræsentantskab bestående af 1 medlem fra hver klub Forbundsbestyrelsen Bestående af 1 formand og

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER Serie 1 M/K Kampafvikling: Fire hold mødes over 4 baner, og der spilles 30 slag på hver bane, fordelt med 15 slag i venstre side og 15 slag i højre side.

Læs mere

«il )9- II r' jemr- røndal. ff 24 oldo»ep. tetp- siori. Bowlernes hal DRGENS HJØRNE AMAGERBROGADE 178 TLF. 315564 84. Letpension 41(27 AMAGER-08RO WOW

«il )9- II r' jemr- røndal. ff 24 oldo»ep. tetp- siori. Bowlernes hal DRGENS HJØRNE AMAGERBROGADE 178 TLF. 315564 84. Letpension 41(27 AMAGER-08RO WOW tetp- siori røndal - «il )9- II r' Bowlernes hal 9411 4.4r *ø.wr 1111101101, mt- et r TIMM*. L.11 T I* 10 EI a : jemr-.. mmmmmm "11 Y RI 41(27 AMAGER-08RO WOW TIP EN TRÆFFER DRGENS HJØRNE AMAGERBROGADE

Læs mere

Referat - Unionsbestyrelsesmøde Den 4. august 2014 - Viby

Referat - Unionsbestyrelsesmøde Den 4. august 2014 - Viby Mødt: Formand Lars Nilsen (LN) Næstformand Charlotte Mersch (CM) (referent i ABs fravær) Kasserer Hans Græsvig (HG) Ungdomsleder Helle Sørensen (HS) Region 1- formand Ejgil Nielsen (EN) Region 2 - formand

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 16. marts 2014 på Tinderhøj Skole, Rødovre Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet: SAS v/ Erik Svensson, Hans Svane KingPins v/ Jesper Winkel

Læs mere

Referat Riffelsektions Møde

Referat Riffelsektions Møde Referat Riffelsektions Møde TID: Tirsdag den 5. februar 2015 kl. 17.30 22.45 STED: Comwell Korsør Ørnumvej 6 4220 Korsør DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH), Anders Sode(AS)

Læs mere

KBU INFORMERER FORENINGS- OG KLUBLEDERAKADEMI

KBU INFORMERER FORENINGS- OG KLUBLEDERAKADEMI KBU Ved Sporsløjfen 10, 2 2100 København Ø. Tlf.: 3927 7144 FAX.: 3927 7244 Mail: kbu@kbu.dbu.dk Hjemmeside: www.kbu.dbu.dk Telefontid: Man Tors kl. 12:00 16:00 Fre kl. 12:00 15:00 Kontortid: Man Tors

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat af fællesmøde mellem Dommerklubberne og DU d. 05.11.14 Referat af DU-møde onsdag d. 05.11.14 Deltagere: Erik Christensen (SVD), Danny Nielsen

Referat af fællesmøde mellem Dommerklubberne og DU d. 05.11.14 Referat af DU-møde onsdag d. 05.11.14 Deltagere: Erik Christensen (SVD), Danny Nielsen Referat af fællesmøde mellem Dommerklubberne og DU d. 05.11.14 Referat af DU-møde onsdag d. 05.11.14 Deltagere: Erik Christensen (SVD), Danny Nielsen (NVH), Bent Bengtson, Michael Claesen, Aage Bak Christensen,

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011.

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011. Referat fra KFD s ordinære generalforsamling 2012 i Frederiksberg Hallens restaurant kl. 19.00 tirsdag den 31. januar 2012. Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings

Læs mere

LOVE BESTEMMELSER 2015

LOVE BESTEMMELSER 2015 LOVE OG BESTEMMELSER 2015 Indholdsfortegnelse Indhold... Ændret Love 1. Navn og hjemsted... 01-01 /1991 2. Formål... 02-01 /1991 3. Organisation og tilhørsforhold... 03-01 /2006 4. Klubberne... 04-01 /2003

Læs mere

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER 16. Østdanmarksserien. OP- OG NEDRYKNINGSREGLER ØSTDANMARKSSERIEN er unionens øverste række, hvorfra der er oprykning til Danmarksturneringens 2. division. Det bedst placerede, oprykningsberettigede hold

Læs mere

LOVE BESTEMMELSER 2011

LOVE BESTEMMELSER 2011 LOVE OG BESTEMMELSER 2011 Indholdsfortegnelse Indhold... Ændret Love 1. Navn og hjemsted... 01-01 /1991 2. Formål... 02-01 /1991 3. Organisation og tilhørsforhold... 03-01 /2006 4. Klubberne... 04-01 /2003

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

INDBYDELSE TIL TURNERINGERNE I KEGLEBILLARD CARAMBOLE

INDBYDELSE TIL TURNERINGERNE I KEGLEBILLARD CARAMBOLE Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43 26 26 26 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 4-2006 i Langhårsklubben Fredag den 25. august 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup,

Læs mere

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Deltagere Fraværende ved afbud Jens Terkelsen, Christina Carls, Henriette

Læs mere

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU Generelle regler lokalserier FBwU / JBU 1 Serier af geografisk opdelinger Stk. 1 Danmarksturneringen se forbundets hjemmeside. Stk. 2 Lokalturneringen inddeles for hver sæson af JBU/FBwU's turneringsudvalg.

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 26. januar 2010 kl. 17.30

Bestyrelsesmøde tirsdag den 26. januar 2010 kl. 17.30 Deltagende: Lene Sørensen, Jonas Niebling, Kristian Nielsen, Christian Thrysøe og Martin Andersen. Fraværende: Niels Monsen, Signe Baldvinsson 0. Godkendelse af referat. - Referat fra 25. november 2009

Læs mere

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom August 2011 Nyhedsbrev i FC Roskilde ungdom Velkommen til et nyt tiltag i FC Roskilde ungdom. Som noget nyt vil FC Roskilde ungdom 4 gange om året udsende et nyhedsbrev. Nyhedsbrevet skal bruges til at

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Referat af FU-møde i Hjallese. Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00 Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Afbud: Hans Milter Pedersen Dagsorden: 1. Godkendelse af referat

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 19. december 2011, kl. 19.00 møde 06-11 Sted: Jesper Holm privatadresse Deltagere: Jesper Holm (formand) (JH) og Palle Lind (PL). Dagsorden:

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Københavns Bowling union Spilleregler 2013

Københavns Bowling union Spilleregler 2013 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1 Turneringen... 1 Stk. 3 Københavnsserie:... 2 Stk. 4 Københavnsrækkerne:... 2 Stk. 5 Mixrækkerne... 2 Stk. 6 Nye hold i turneringen:... 3 Stk. 7 Damer kan deltage på

Læs mere

Beslutning: Dagsorden godkendes som fremsendt + tilføjelse af nyt pkt. 3a: opfølgning på de 2 foregående referater i 2011

Beslutning: Dagsorden godkendes som fremsendt + tilføjelse af nyt pkt. 3a: opfølgning på de 2 foregående referater i 2011 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 3-2011 i Langhårsklubben Fredag den 17. juni 2011 kl.: 17:00 i Ejby hallen Deltagere: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Kim Lybker, KL Leif Hansen, LH Jørgen

Læs mere

RUDE 11 LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Rude 11 Liga Mesterskabet

RUDE 11 LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Rude 11 Liga Mesterskabet Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 Afsnit 10 Afsnit 11 Afsnit 12 Afsnit 13 Afsnit 14 Rude 11 Ligaen Puljer Holdsammensætning Spillere Puljeinddeling Spillerunder

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Referat B&UU-møde 4/2006.

Referat B&UU-møde 4/2006. Dansk Orienterings-Forbund Til Børne- og Ungeudvalgets medlemmer Kredsenes Børne- og ungeudvalgsmedlemmer Ledere og trænere i ungdomsgrupperne Ledere i TKC Ledere i talentudviklingscentre Ledere i Juniorelitegruppen

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL - ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 18. DECEMBER 2013

FORHANDLINGSPROTOKOL - ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 18. DECEMBER 2013 Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Michael Korsholm Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Kjeld Jespersen, administrationschef Jens Løkke Møller, personalechef

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt i Upsalagade 20 B, 2100 København Ø

Læs mere

Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt.

Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt. Dansk Lacrosse Liga Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt. Regler 2011 Dette dokument indeholder reglerne for Dansk Lacrosse Liga. Den DLL ansvarlige udpeges af DLF for en sæson.

Læs mere

MEDLEMSFOLDER Sæson 2011/2012

MEDLEMSFOLDER Sæson 2011/2012 MEDLEMSFOLDER Sæson 2011/2012 Sæson 2011-2012 Kære spiller i Team Fyn Badminton. Denne lille folder er tænkt som et praktisk opslagsværk, som indeholder alverdens oplysninger. Du kan her finde alt fra

Læs mere

GENERELT... 2 KONTINGENTSATSER... 2 SENIORUDVALG... 2

GENERELT... 2 KONTINGENTSATSER... 2 SENIORUDVALG... 2 Sæson 2014/2015 Sæson 2014-2015 Kære spiller i Team Fyn Badminton. Denne lille folder er tænkt som et praktisk opslagsværk, som indeholder alverdens oplysninger. Du kan her finde alt fra kontingentsatser

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Referat af DU-møde 27. oktober 2014

Referat af DU-møde 27. oktober 2014 Brøndby den 5. november 2014 Journalnummer 2074-14-mcn Referat af DU-møde 27. oktober 2014 Mandag den 27. oktober 2014 kl. 17.00 i Langeskov. Deltagere: Ole F. Petersen (OFP), Bjarne Munk Jensen (BMJ),

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i OIK

Referat for bestyrelsesmøde i OIK Referat for bestyrelsesmøde i OIK Tirsdag den 13. maj 2014, kl. 19.00 21.30 Dagorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Valg af referent 3. Opfølgning på referat fra sidst, med to do 4. Hvordan er beslutningsprocessen

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Kørestolsfodbold. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab april 2014

Kørestolsfodbold. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab april 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab 1.1. Speedtestregler og spilleregler 1.2. Turneringsudvalg 1.3. Turneringens opbygning 1.4. Turneringssæson 1.5. Holdtilmelding

Læs mere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Hovedbestyrelsesmøde den 26. juni 2015 Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92 5592 Ejby og 27. juni 2015 på Ungdomslejren Skallebøllecentret, Vissenbjerg

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 27.10.14

Referat af bestyrelsesmøde 27.10.14 Referat af bestyrelsesmøde 27.10.14 Mandag d. 27/10 2014, kl. 19.30 Sted: Mødelokalet, fodboldafdelingen Til stede: Birgitte Gullacksen, formand BG Lars Kastberg, næstformand LK Niels Chr. Teglgaard, kasserer

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 30. oktober 2014 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling s bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Onsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00 Deltagere

Læs mere

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation.

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation. Golf Opdateret april 2009 Generelle turnerings- og spilleregler 1. Turnerings- og spilleregler Nedennævnte turnerings- og spilleregler er gældende for DM-stævner, der arrangeres under Dansk Firmaidrætsforbund.

Læs mere

Referat af HB-møde den 29. marts 2007 kl. 18.00 Hotel Comwell, Karensmindevej 3, Middelfart

Referat af HB-møde den 29. marts 2007 kl. 18.00 Hotel Comwell, Karensmindevej 3, Middelfart Referat af HB-møde den 29. marts 2007 kl. 18.00 Hotel Comwell, Karensmindevej 3, Middelfart Tilstede: Referent: Karin Christiansen (KC), Allan Chr. Andersen (ACA), Bent Andersen (BA), Jørgen U. Sørensen

Læs mere

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen Side 1 af 5 Dato 7 april 2005 kl. 19.00 Sted Deltagere Afbud Klubhuset Charlie Herbst CH Formand Kenneth Radoor KR Næstformand Lars Storr LS Sekretær Alice Ogstrup AO Kassere Merethe Aggergren MA Medl.

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 26. marts 2014)

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 26. marts 2014) 1.0 Navn og hjemsted Klubbens navn er Familie Bowling (FB). Klubben er stiftet den 1. august 1984. Klubben er hjemmehørende i Gladsaxe kommune 2.0 Formål Klubbens formål er, at samle bowlingspillere med

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde d. 14. november 2009.

Referat fra Repræsentantskabsmøde d. 14. november 2009. Referat fra Repræsentantskabsmøde d. 14. november 2009. Tilstedeværende: Område Nord/Midt: John Sørensen, Erling Pedersen Område Sydjylland/Fyn: Søren Boysen, HP Andersen, Arne Simonsen, Ole Sand (til

Læs mere

Dagsorden Referat Ansv. 1. Godkendelse af dagsorden. i Roskilde.

Dagsorden Referat Ansv. 1. Godkendelse af dagsorden. i Roskilde. Referart Skytteudvalgsmødet den 3/12 2014 Deltagere: Frank Lyngsø, Kjeld Karbæk, René Mortensen, Oscar Sjøgren, Robert Larsen, Johnny Jensen og Sigurd Jensen (referent) Fra kontoret deltog Mikael Green

Læs mere

Referat af FU-Møde. 8. oktober. Deltagere: Dagsorden:

Referat af FU-Møde. 8. oktober. Deltagere: Dagsorden: Referat af FU-Møde 8. oktober 2009 Dagsorden: Deltagere: 1. Organisatorisk 2. Siden sidst 3. Regnskab 4. Ansøgninger 5. FSU s turneringer 6. IT 7. Juniorområdet 8. Evt. Benny Brinch, Poul Jacobsen, Hans

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010 Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010 Dato og tid: Sted: Referat: 2. september 2010, kl. 17:00 Remissen, Østerbro LE Deltagere: Afbud: Hans J. Larsen (HJL) Morten Krydsfelt (MK) Hasanin Rudha

Læs mere

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Hermed indkaldes der til bestyrelsesmøde tirsdag den 19. februar kl. 19.00. Mødet afholdes i Skæring hallen. Dagsorden: 1. Velkomst 2. Godkendelse af sidste referat

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

Resten af Forbundsbestyrelsen tilsluttede sig, hvorefter JD var mødeleder.

Resten af Forbundsbestyrelsen tilsluttede sig, hvorefter JD var mødeleder. Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. september 2014 Mødet afholdtes i Bowl n Fun Viby startede kl. 11.00. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Tom Hedegaard

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Mødedag Mødetidsp. marts 2011. kl. 18:30 Mødessted. punkt: af punkt 19. Jubilæumsstævne. Godkendt og underskrevet. Fastholdes. JPJ: FU-møde (JPJ)

Mødedag Mødetidsp. marts 2011. kl. 18:30 Mødessted. punkt: af punkt 19. Jubilæumsstævne. Godkendt og underskrevet. Fastholdes. JPJ: FU-møde (JPJ) Dagsorden til bestyrelsesmødee Mødedag...: Tirsdag den 22. marts 2011 Mødetidsp punkt: kl. 18:30 Mødessted d : Ågade 97, 1., 83700 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014 EKIF Bestyrelsesmøde nr 2 d. 8/5 2014 REFERAT Deltagere: Per A., Birgit (badminton), Tommy (fodbold), Ann (tennis), Majbrit (håndbold), Kim S. (ansvarlig for EKIF på de sociale medier) Referat ifølge dagsorden:

Læs mere

REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015

REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015 REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015 Dato: Mandag, den 23. marts 2015 kl. 19:30 Sted: Deltagere: Dirigent: Referent: Rødding Centret 12 foreninger + 7 medlemmer fra Kredsbestyrelsen i alt 31 stemmer

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Bestyrelsesmøde 2-2014

Bestyrelsesmøde 2-2014 Bestyrelsesmøde 2-2014 REFERAT 25-03-2014 KL 18.35 22.45 IDRÆTTENS HUS, BRØNDBY MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE AFBUD Bestyrelsesmøde Peter Friis, Marc Nyeland, Jens Lind,

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 4. februar 2008/ik Referat Bestyrelsesmøde 01-2008 19. januar 2008 Idrættens Hus 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 08-2007 3. Bestyrelsens siden sidst 3.1. Beslutninger

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde i OIK Mandag den 13. august 2012, kl. 18.00 i klubrummet

Dagsorden for bestyrelsesmøde i OIK Mandag den 13. august 2012, kl. 18.00 i klubrummet Dagsorden for bestyrelsesmøde i OIK Mandag den 13. august 2012, kl. 18.00 i klubrummet Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Valg af referent 3. Godkendelse af referat fra sidste møde. 4. Sportsudvalget

Læs mere

Danmarks Brydeforbund

Danmarks Brydeforbund Referat Bestyrelsesmøde Tid: Lørdag den 28.2.2015, kl. 10.00. Sted: Scandic Hotel Odense. Tilstede: Palle Nielsen formand (PN), Erik Nyblom næstformand(en), Lene Søberg kasserer (LS), Sonja Ekstrøm (SE),

Læs mere

Side. Øvrige deltagere: Fra Domea, Kundechef Frank Hansen. Der var afbud fra Anni Thomsen Nanna Møller Kristensen

Side. Øvrige deltagere: Fra Domea, Kundechef Frank Hansen. Der var afbud fra Anni Thomsen Nanna Møller Kristensen Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af organisationsbestyrelsesmøde, Tirsdag den 16. december 2014 kl. 13.00, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Boligselskabet

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER Formanden Annie Ramberg bød velkommen til mødet, og man startede med at mindes Finn Michael, Brønshøj og Erik Jessen-Madsen,

Læs mere

Børne og unge klubben / Næstformand

Børne og unge klubben / Næstformand Bestyrelsesmøde i KIF d. 11-3-2014 Punkt 1. Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Martin Kramer Frandsen Jesper Skjold Holm Britta Janne Konni Brandt Afbud : Sigrid Andersen Suzanne Tone Hansen Michael Kvistgaard

Læs mere

Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev 10. oktober 2011 (udsendt 26.10.2011)

Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev 10. oktober 2011 (udsendt 26.10.2011) Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev 10. oktober 2011 (udsendt 26.10.2011) Tid og Sted: hos Nina Dige Vinther på Topasvej 20, Herlev Torsdag d. 6. oktober 2011 Kl. 18.30 MØDEDELTAGERE: Knud Hald (KH)

Læs mere

VEJLEDNING om arbejdet i DFU s disciplinudvalg

VEJLEDNING om arbejdet i DFU s disciplinudvalg VEJLEDNING om arbejdet i DFU s disciplinudvalg I Reglerne Reglerne omkring DFU s udvalg findes i AB-afsnittet af FB eren. I AB nr. 4 findes retningslinierne for budget, økonomi og administration. I AB

Læs mere

Præmiesum 35.000 kr. FIRMABOWLERE

Præmiesum 35.000 kr. FIRMABOWLERE SMUT s påskestævne 2010 1. PRÆMIE 6.000 kr. PRÆMIER TIL C/D SPILLERE & FIRMABOWLERE Præmiesum 35.000 kr. Lørdag 3/4 - Påskedag 4/4-2.Påskedag 5/4 2010 Tilmelding:Anni Georgi Mouritzen. Tlf : 28 56 42 00

Læs mere