KØBENHAVNS BOWLING UNION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBENHAVNS BOWLING UNION"

Transkript

1 Vietnam den 26. marts 2015 Referat af UB1 den 11. februar 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen (LMS) Seniorleder: Jan Heilmann (JH) Suppleant for seniorleder: Anni Sørensen (AS) Suppleant for ungdomsleder: Yvonne Nielsen (YN) Kredsformand kreds 13: Martin Guldager (MG) Kredsformand kreds 14: Maria Larsen (ML) Kredsformand kreds 16: Inge Sambleben (IS) Repræsentant fra kreds 18: Michael Garsdal (MGA) Formand for disciplinærudvalget: Jørgen Botting (JB) Kredsformand kreds 12: Steen Eriksen (SE) AFBUD Kredsformand kreds 15: Flemming Jensen (FJ) AFBUD Kredsformand kreds 17: Arne Frost (AF) AFBUD Kredsformand kreds 18: Carsten Sjøberg (CS) AFBUD Dagsorden: 1. Valg af mødeleder 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse og opfølgning på sidste referat (UB4) 4. Meddelelser a. Vedr. DBwF i. Strukturarbejdet b. Vedr. KBU c. Kredsene d. Disciplinærudvalget 5. Repræsentantskabsmøde 15. marts 2013 a. Indstillinger til æresnål og fortjenstnål b. Forslag i. Unionens love konsekvensrettelser mm efter høring hos DBwF ii. Unionens midler ved eventuel opløsning c. Orientering om valgsituationen i. Seniorleder ii. Ungdomsleder 6. Økonomi a. Regnskab 2015 b. Budgetkontrol pr. 4. februar 2015 c. Forslag til revideret budget 2015 d. Forslag til budget :09/ BM Side 1

2 7. Senior 8. Ungdom 9. Turnering a. Turneringsafslutning b. Ny sæson / holdtilmelding 10. KBUs jubilæum 11. Eventuelt Ad. 1 Valg af mødeleder LJ bød velkommen til årets UB1 Herefter blev Michael Pedersen som sædvanligt valgt som mødeleder. Ad. 2 Godkendelse af dagsorden Den fremsendte dagsorden blev godkendt uden tilføjelser. Ad. 3 Godkendelse og opfølgning på sidste referat (UB4) Der var ingen opfølgning på referatet, som herefter blev godkendt. Ad. 4 Meddelelser a. Vedr. DBwF Strukturen: LJ fortæller, at vi er langt henne i processen der resterer dog fortsat en kæmpe opgave med at udarbejde hele lov- og regelsættet. Det er formanden der er tovholder på denne opgave. Alle har vist fået en beskrivelse af processen fra forbundet, og det er denne der arbejdes ud fra. Man ønsker at én fra strukturgruppen (Jan Donde) får ½ times taletid på de enkelte unioners repræsentantskabsmøderne. På KBUs repræsentantskabsmøde vil dette ske under dagsordenens punkt 10. Man forventer at beslutte den nye struktur på Forbundets repræsentantskabsmøde den 9/ Herefter forventer man, at unionerne Lukker og slukker ved unionernes repræsentantskabsmøde i foråret Man forestiller sig, at unionerne afslutter deres regnskab ved udgangen af Det er lidt uklart hvad der skal ske fra 1/ og frem til regionerne vælger deres formand, som efterfølgende kommer til at sidde i forbundets bestyrelse. LJ fortæller videre, at LM vil blive inviteret til et møde så der ikke er noget der falder ned imellem stolene. I forbindelse med processen har LJ påpeget, at den struktur man sætter op, fuldstændig mangler en beskrivelse af, hvad der sker på bunden. Hvordan henter vi :09/ BM Side 2

3 spillerne ind i strukturen? Man ønsker en metode der beskriver de aktivitetsteam der bliver oprettet omkring de enkelte haller og herfra ned på gulvet, hvor spillerne befinder sig. Skal der være valg, eller skal det være udpegede personer? Der er haller, hvor der kun spiller en enkelt klub. Der er haller, hvor der spiller 2 klubber. Der er haller, hvor der spiller mange klubber. Man kan ikke bare henvende sig til en person i en hal, og herefter formode at det hele kører. Hvordan vælger man de enkelte aktivitetsteam, og hvem refererer disse aktivitetsteam til? MG tror, at de enkelte klubber er fuldstændig ligeglade med, hvordan tingene er sat sammen. Klubberne interesserer sig kun for, hvad det kommer til at koste (hvad kommer en kamp til at koste, og hvor meget betales der i licens). MG er bange for, at det bliver rigtigt dyrt. LJ er enig. Det er vigtigt, at de enkelte bowler bliver bevidst om, hvad det vil koste at komme ind under den nye struktur (når vi kommer frem til sæsonen 2016/2017). Endnu ved vi ikke noget. MG opfordrer kredsene til at afslutte deres regnskab inden og beslutte hvordan pengene skal bruges. LM fortæller, at økonomigruppen ikke har diskuteret / lavet beregning på dette specifikt, men det er forbundsbestyrelsens ansvar. Der er bred enighed om, at det er katastrofalt, at vi så tæt på den 9/5 endnu ikke har det rigtige grundlag for at træffe den rigtige beslutning. Det er uigennemskueligt for de fleste mennesker. LJ indskyder, at status lige nu er, at unionerne skal tilnærme sig hinanden. JBU og KBU betaler i dag forskellig licens (KBU klubberne kommer til at betale mere end i dag, hvor JBU klubberne vil falde i licens). Det er det nærmeste vi kan komme. Tanke om et klubkontingent (licens) er skæv, da det betyder at de store klubber får det billigt i forhold til de små klubber. YN forudser, at vores spillere flygter til de alternative unioner (Firma, Den frie og pensionistorganisationerne). Forbundet er nødt til at regne ud, hvad konsekvensen af en højere licens vil være. LJ fortæller, at alle klubber har fået et spørgeskema og opfordrer til, at dette bliver sendt ud til alle medlemmerne. LM studser over, at man kun spørger Liga og Divisionsklubber. Hvorfor fremsender man det ikke også til klubber der kun spiller i vores serier og rækker? Hvis man ønsker en gennemgående turnering hele nedefra og op, så er det vel også relevant at spørge disse klubber. LM har set på tidsplanen frem til forbundets repræsentantskabsmøde i Hvis unionerne ønsker at afholde et repræsentantskabsmøde senere, så kommer det ikke forbundet ved vi kan gøre som vi vil :09/ BM Side 3

4 AS fortæller, at hun har modtaget en tidlig version af aktivitetsplanen, og der har man sat dato på for unionernes repræsentantskabsmøder i b. Vedr. KBU LJ fortæller, at FU har drøftet KBUs fremtid, og har i den forbindelse haft en advokat til at se på vores muligheder for eventuelt at oprette en fond for vores midler. Dette kan ikke lade sig gøre, da unionens midler ikke overstiger 1 million kroner. Hun er derimod kommet med nogle anbefalinger. LM foreslår, at vi diskuterer dette under dagsordenens punkt 5 LJ fortæller derimod, at unionens mødelokale er opsagt ved udgangen af april Der vil blive arrangeret en arbejdsdag den 26/4 hvor lokalet skal tømmes. LJ beder kredsene huske at der skal afholdes repræsentantskabsmøde og indkaldelse og dagsorden skal fremsendes til forretningsudvalget. c. Kredsene Kreds 12: SE har meldt afbud, man har skriftligt informeret om følgende. Kreds 12 afholdte KM 2015 Senior og Old Boys/Girls den 31. januar 1. februar Stævnet kørte fint næsten ingen banefejl, og deltagerne var generelt tilfreds med stævnet. Desværre ikke så stor tilmelding som vi (kredsen) havde forventet. Vi havde lavet en del forarbejde med udsendelse af plakater og flyers til alle kredse (også Bornholm). Vi havde lavet plakater og flyers og en pdf-fil som kunne sættes op på skærme i hallen i Tårnby og projektoren i hallen. Flemming Georg fra kredsen afleverede dette materiale til hallen lige før jul 2014, og hallen lovede at sætte dette op. Primo januar 2015 konstaterede SE, at det var ikke sat op - hverken plakater eller pdf-fil. Lige pludselig kunne hallen heller ikke finde den USB-nøgle som Flemming Georg fra kredsen havde afleveret. Så desværre et ringe samarbejde med hallen vedrørende KM Stor tak til Martin Guldager vedrørende resultatformidling i forbindelse med KM Desuden afholdt kreds 12 ibowl zonefinale 6 lørdag den 7. februar 2015 med SE som zoneansvarlig. Stævnet gik fint. Der var en deltager der sagde, tak for et godt arrangement. Kreds 13: MG fortæller, at der også har været afholdt ibowl zonefinale i World Cup Hallen. Her er det tre spillere fra samme klub der går videre til landsfinalen. Der var 5 spillere der ikke dukkede op til zonefinalen. Det gav blandt andet lidt surhed hos de spillere der overværede finalen og ikke selv var kommet med. MG har efterfølgende talt med en spiller som fortalte, at han havde meldt afbud til forbundet tilbage i januar. MG har konfronteret Jesper Mikkelsen med forløbet. På trods af dette, så fungerede finalen fint. Der er efterfølgende lavet en lodtrækning om en gratis DM start blandt de spillere, som ikke gik videre til landsfinalen her var det Torben Berthelsen fra BK Rolling Stones der vandt. MG fortæller videre, at finalen i OBG afholdes den 18/4. Det er besluttet, at alle skal :09/ BM Side 4

5 have sammen muligheder, hvilket vil sige, at der bliver olieret inden hver start. Middagen starter kl. ca. 18:00. Kreds 14: ML fortæller, at kredsen afholder repræsentantskabsmøde den 23/2, og spørger i den forbindelse, om man kan føre en kreds videre uden seniorleder. Der er pt. ingen kontakt med den nuværende seniorleder han yder intet. Der er enighed om, at hvis den nuværende seniorleder ikke er til at komme i kontakt med, så må man antage, at han ikke ønsker at deltage (ikke genopstiller). Der var herefter en længere diskussion om en episode omkring oliering efter en ligakamp med start kl. 09:00. I denne situation besluttede hallen at genoliere inden 2. start. LM fortæller, at vi har aftalt, at KBU ikke vil betale for denne ekstra oliering, men hvis hallen selv tilbyder det, og der er tid nok så må det være OK. Der var mange forskellige holdninger til oliering og genoliering. Den normale procedure er, at der kun olieres efter hver anden start, men det er måske ikke fair, at et hold i den efterfølgende start kommer til at spille 2 serier på ligaolie og 2 serier på husolie. Der var herefter en længere diskussion til at man starter op forskudt (der er hold der spiller 4 serier og der er hold der spiller 6 serier). Kreds 15: FJ har meldt afbud, men har informeret om, hvordan det går i kredsen. Vi afholdt ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 5/ Det var et meget stille og roligt møde, med meget lille fremmøde. Der var ikke mødt nogen repræsentant op fra KBU. Der var nyvalg til kasserer posten, som blev Rune S. Nielsen. Nyt bestyrelsesmedlem blev Søren Larsson, som hidtil har været suppleant. Desuden var der genvalg til Arne Andersen, Revisor Birger Kruse og revisor suppleant Preben Phil. Under eventuelt var der debat om en eventuel ny olieringsmaskine (køb eller leasing hvad har v brug for). Referatet vil blive sendt til KBUs formand, så snart det er klar. Kreds 16: IS fortæller at der har været afholdt repræsentantskabsmøde i kredsen, og det gik stille og roligt. LM deltog som repræsentant fra KBU. Kreds 17: LJ fortalte fra kredsen, at der har været afholdt et julestævne med 88 starter. Der skal afholdes finale i KBU-cuppen, og der skal afholdes et stævne i OBG. Bowlingklubben Game On har sendt invitation til et påskestævne. Der har desuden været afholdt repræsentantskabsmøde. Der var kun 2 klubber som ikke var repræsenteret. Der var en del debat om strukturen, og alle poster blev besat. Kreds 18: Kredsen er repræsenteret af Michael Garsdal som fortæller, at der har været afholdt repræsentantskabsmøde den 4/2. Dette forløb stille og roligt, men kredsen mangler nogle ildsjæle. MGA beklager, at KBU ikke blev inviteret til repræsentantskabsmødet. Kredsen er nystartet, og består af 2 klubber i Herlev, som tidligere har hørt under Glostrup, og så en ny klub i Ballerup som tidligere har spillet under SBwU. Klubben i Ballerup (SOUB) har været lidt stødt over, at KBU har forhandlet turneringspriser i :09/ BM Side 5

6 Ballerup. SOUB har fra deres tid på Sjælland selv forhandlet turneringspriser i deres egen hal. Denne fremgangsmåde er ikke mulig i KBU, hvor der i mange haller er flere klubber der spiller. Det vil være fuldstændig uoverskueligt, hvis den ene klub i en hal forhandler sig frem til én pris hvorimod en anden klub i sammen hal betaler en anden pris. I KBUs område har det derfor altid været KBU der forhandlede turneringspriser. MGA fortæller om problemer med at stille dommere til OBG i Herlev. Kredsen har nu diskuteret dette igennem, og vil være mere samarbejdsvillig fremover. Det er besluttet, at de aflønner dommer med 150 kr. og er derfor ikke interesseret i for mange stævner fremover. JB jeg vil gerne have en oversigt over dommervagter i de to haller, så han har mulighed for at tjekke, at der kommer dommerrapporter. d. Disciplinærudvalget. JB fortæller, at der ikke er sket ret meget. Der har ingen sager været, men der har været noget diskussion vedrørende underdelen. Der er ikke planlagt dommerkursus i nærmeste fremtid. MGA opfordrer til, at dommerskemaet bliver lagt på nettet, så det kan udfyldes elektronisk. MP mener, at mange haller er glad for at få en kopi af skemaet, da mekanikeren bruger det til at rette op på de fejl der har måttet være i løbet af weekenden. BM lover at tage ideen til sig. JB fortæller, at både han og Hans Svane genopstiller. Ad. 5 Repræsentantskabsmøde 15. marts a. Indstillinger til æresnål og fortjenstnål: Der er ikke modtaget indstillinger. BM sørger for at få tjek på årskrus inden repræsentantskabsmødet. b. Forslag Unionens love konsekvensrettelser mm efter høring hos DBwF: LM er kommet til at læse forbundets love, hvor der står at vi skal fremsende væres love efter der er foretaget ændring. Det gjorde vi så, og fik en mail retur fra den daværende næstformand. Han kunne godt godkende de 2 seneste ændringer, men han fandt nogle manglende konsekvensrettelser, og dem skal vi få rettet. LM vil tilrette dette, så det kommer med i mappen. Unionens midler ved eventuel opløsning Vi har arbejdet lidt med at beskrive hvordan vi anbefaler at vores midler skal anvendes ved en eventuel opløsning. Juristen som vi har kontaktet fortæller, at vi ikke har nok penge til at oprette en fond. Vi har derfor overvejet hvad vi skal gøre. Forslaget er, at vi opretter en ny forening, :09/ BM Side 6

7 med det formål at fremme bowlingspillet i det nuværende KBU område. På den måde kommer vi selv til at forvalte vores formue. Efter en del diskussion er der enighed om, at vi skal oprette en ny forening. KBUs opløsningsparagraf skal ændres, så midlerne tilfalder den nye forening. LM og BM udarbejder et forslag til opløsningsparagraffen som kan blive godkendt på repræsentantskabsmødet den 15/ c. Orientering om valgsituationen Seniorleder: JH ønsker at udtræde på grund af sygdom men vil gerne stille op som suppleant. MG accepterer at stille op som seniorleder. BM rykker for seniorlederens beretning, som JH lover at sende senest lørdag. Ungdomsleder: MG fortæller, at der har været afholdt ungdomsledermøde, og her blev Pia Madsen overtalt til at stille op som ungdomsleder. Hvis det mod forventning skulle glippe, så tager Pernille Hyldekrog posten. Ad. 6 Økonomi a. Regnskab 2015 LM fortæller, at regnskabet er udsendt, så I er orienteret inden det kommer i mappen. Vi kommer ud med et underskud kr mod budgetteret kr Herefter har vi en egenkapital på lige over kr. MG spørger ind til konto for inventar. LM fortæller, at det er Pc er der endnu ikke er fuldstændig afskrevet. Herefter er regnskabet klar til underskrift af FU. b. Budgetkontrol pr. 4. februar 2015 LM har udsendt en budgetkontrol, der dækker den første måned af Der er ikke sket noget usædvanlig forsikring er overskredet fordi den betaler i januar. Forsikringen er nu opsagt, og vi får 1800 kr. retur. Telefonen er også sagt op og bliver nedtaget sidst i april. MG fortæller om ungdomsturnering, som afvikles i samarbejde med SBwU. Der er ikke enighed om / ikke styr på præmier. MG køber, og vi må efterfølgende sende en regning til SBwU. c. Forslag til revideret budget 2015 LM har udsendt et revideret budget, og har kommenteret samtlige ændringer. Det :09/ BM Side 7

8 opsagte lejemål opvejer den ekstra udgift på kr som der er betalt til Forbundet (en udgift vi ikke kendte da vi lavede budgettet for 2015). Der er enighed om, at kommentarerne skal med i vores repræsentantskabsmappe. Der var herefter diskussion om lånet til forbundet, som Forbundet gerne ser at vi eftergiver. Der er enighed om, at pengene skal føres tilbage til KBU, og det er os der forvalter medlemmernes penge (som er en del af KBUs egenkapital). Unionerne bliver skrevet ud af Forbundets love, men forbundet går efter unionernes kasse. Det er i sidste ende klubberne der skal beslutte på repræsentantskabsmødet den 15/3, om lånet til forbundet skal eftergives. LM sørger for, at dette kommer til afstemning. Der var diskussion om det indskud, som Forbundet forventer at modtage for at overtage klubberne. Der er enighed om, at dette er en sag imellem klubberne (der er dem der vedtager den nye struktur) og forbundet. LM mener dog, at diskussionen om et eventuelt indskud den må vi tage med vores klubber, når vi skal opløses som union. Det reviderede budget viser et underskud på kr mod det som tidligere er vedtaget som var på kr Det skal dog bemærkes, at vi har haft en ekstraordinær udgift på kr som er betalt til Forbundet (og som ikke var med i det tidligere vedtaget budget). YN mener fortsat, at det er tankevækkende, at Forbundet endnu ikke har udarbejdet et budget som vi får mulighed for at diskutere i KBU regi. Der er enighed om, at vi atter i år må forsøge at samle klubberne (når repræsentantskabsmappen foreligger) inden den 9/ d. Forslag til budget 2016 LM fortæller, at der er meget få ændringer i forhold til det reviderede budget for Budgettet viser et underskud på kr Det er udarbejdet med den forudsætning, at vi fortsat eksisterer i Ad. 7 Senior MG fortæller, at der har været afholdt møde den 3/3 med Sverige omkring Mamløkampen. Der skal desuden afvikles finalerunde i KBU-cuppen (det er AS der står for dette arrangement). Arrangementet omkring KM var udmærket, men det er tamt at dele medaljer ud, når kun halvdelen af medaljetagerne er til stede. MG forstår dog ikke kredsens udmelding med, at der var en dårlig tilslutning. Alle baner var fuldstændig booket op, og vi kunne godt have solgt flere starter. Spillerne må dog vænne sig til, at de ikke kan vente til 14 dage inden stævnet med at tilmelde sig :09/ BM Side 8

9 MG fortsætter med OBG, hvor der fremover ikke er råd til finalespil. Foreslår derfor at vi spiller om dobbelt point i sidste stævne. Det kan rykke på nogle pladser. AS spørger ind til landspokalen, mener ikke at vi har modaget invitation til lodtrækningen. BM fortæller, at hun 4 dage inden lodtrækningen modtog invitationen (til hjemmesiden). På det tidspunkt var vi bortrejst, og invitationen blev derfor ikke lagt på KBUs hjemmeside. Der er enighed om, at det ikke er nok at informere unionens Webmaster, det må være et krav, at unionens seniorleder også bliver informeret direkte. MG undrer sig over resultatet af lodtrækningen alle klubber fra SBwU sidder over i første omgang. Ad. 7 Ungdom MG fortæller, at der er sendt indbydelse ud til KM ungdom, men der har været diskussion om starttidspunkterne. Der er kun planlagt en start lørdag morgen og en start søndag morgen, hvorefter der er semifinale og finale. Disse starttidspunktere giver problemer for de spillere der kommer fra Bornholm, som ikke kan nå frem. Man kan på nuværende tidspunkt kun bibeholde den oprindelige bookingplan, men vi diskuterede hvordan det kan gøres bedre en anden gang. Bag på medaljen til ungdommen, står der også 2014/2015. Ad. 9 Turnering a. Turneringsafslutning Den første afslutning af turneringen finder allerede sted den 11/4 Divisionerne afslutter den 19/4 Kredsende bliver informeret på samme måde som de tidligere år. MP bestiller medaljer. KBUs egne rækker og serier afslutter først den 10/5 b. Ny sæson / holdtilmelding LMS fortæller, at holdtilmeldingen bliver sendt ud på samme måde som sidste år. Vi skal have afviklet forbundets repræsentantskabsmøde først, inden vi sender noget ud. LMS forudser store problemer med damebowling i den kommende sæson. I år er der: 10 hold i 1. division 11 hold i 2. division LMS fortæller videre, at JBU giver mulighed for at tilmelde sig til en intern 6 mands turnering (af hensyn til økonomien). I KBU er der flere damehold, som rigtig gerne vil spille i en ren Københavnsserie i stedet for i Danmarksturneringen. LM mener ikke at dette kan lade sig gøre, hvis damerne skal spille 4 serier der står i lovene at de skal rykke op. Det kræver et forslag til ændring af spillereglerne. Dette gav anledning til diskussion om det sportslige i, at der er hold der ikke vil rykke op i 1. division og liga. LJ mener, at vi skal lave et forslag til vores spilleregler så man kan spille den lokale :09/ BM Side 9

10 turnering uden oprykning. LMS fortæller, at forbundet ikke er interesseret i ændringer af turneringen i år men klubberne kan selvfølgelig stadig stille forslag. LMS mener ikke, at vi kan byde hallerne, at vi fortsat kun afsætter 2½ time til en kamp i 1. division. Der var herefter en længere diskussion om turneringsformen og tidsforbrug ved de enkelte måder at spille på. Hvordan tror vi at specielt damerne gerne vil spille? Med hensyn til ungdomsturneringen, så har man tidligere vedtaget, at ungdomsklubberne først skal tilmelde hold i august. Af hensyn til planlægningen, så vil det være at foretrække, at man på et tidligere tidspunkt tilmelder de hold man kender, og så efterfølgende udbyder en alternativ turnering. I år har man været glad for 2- mandsholdsturneringen. Der er desuden også tilfredshed med fællesturneringen (SBwU og KBU). Ad. 10 KBUs jubilæum Vi har jubilæum i 2016 (marts) hvad hvis vi er nedlagt?? JH bliver tovholder på at arrangere stævne i alle haller. Som udgangspunkt skal Jan samle gode ideer sammen. Ad. 11 Eventuel LJ fortæller, at der skal afholdes et møde på mandag med SBwU (formand, næstformand, kasserer og sekretær). Der er kommet invitation til JBU repræsentantskabsmøde den 14. marts. Pia Madsen skal inviteres til vores repræsentantskabsmøde. MG fortæller, at BK Center afholder 50 års jubilæumsstævne den 11/4 Mødet sluttede: 21:57 Referent: Bente Makholm, Sekretær KBU :09/ BM Side 10

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU8 den 02/12 2011 Rødovre den 29. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 24/10 2013 Rødovre den 21. november 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 21/1 2016 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Michael Pedersen Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen (LMS) Seniorleder: Martin

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 13/3 2013 Rødovre den 29. marts 2013 Til stede: Ikke til stede: Konstitueret formand: Lars Jacobsen (LJ) Konstitueret næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU8 den 6/12 2013 Bali, den 28. januar 2014 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 den 23/4 2014 Rødovre den 26. maj 2014 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 11/01 2012 Egypten den 20. januar 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS) Seniorleder:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 30/10 2014 Rødovre den 14. januar 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 den 29/07 2015 Rødovre den 24. oktober 2015 Til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 05/03 2015 Vietnam den 25. marts 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 28/10 2015 Rødovre den 2. november 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 4. august 2014 Referat af UB2 den 7. april 2014 Til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen (LMS) Ungdomsleder:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 den 13/04 2015 Rødovre den 30. maj 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) Seniorleder:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU4 den 28/05 2015 Rødovre den 31. maj 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 13/3 2014 Rødovre den 27. april 2014 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Referat af FU 5 torsdag den 7.august 2014 kl i lokalerne på Mørkhøjvej 6.

Referat af FU 5 torsdag den 7.august 2014 kl i lokalerne på Mørkhøjvej 6. Referat af FU 5 torsdag den 7.august 2014 kl. 19.00 i lokalerne på Mørkhøjvej 6. Afbud fra Camilla Keller og Bente Makholm Dagsorden: 1. Valg af mødeleder 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse og

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Herlev den 5. september 2013 Referat af UB3 den 2. september 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Herlev den 24. november 2013 Referat af UB4 den 14. november 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 28. marts 2013 Referat af UB1 den 12. februar 2013 Til stede: Ikke til stede: Konstitueret formand: Lars Jacobsen (LJ) Konstitueret næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 15. september 2012 Referat af UB3 den 12. september 2012 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 17/06 2009 Rødovre den 11. juli 2009 Tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) Seniorleder: Michael

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 26/10 2009 Lombok den 16. november 2009 Tilstede: Ikke tilstede: Konstitueret Formand: Michael Wittendorff (MW) Konstitueret Næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer:

Læs mere

Den fremsendte dagsorden blev godkendt med den ændring, at vi starter med punkt 3a (Struktur) og 3b (Årshjul for ØST).

Den fremsendte dagsorden blev godkendt med den ændring, at vi starter med punkt 3a (Struktur) og 3b (Årshjul for ØST). Tilstede fra DBwF-Øst: Ikke tilstede: Desuden deltog: Formand: Martin Guldager (MG) Budgetansvarlig: Leif Makholm (LM) Sekretær: Bente Makholm (BM) Aktivitetskoordinator: Tim Høst (TH) Turneringsteam:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 den 25/4 2013 Rødovre den 30. april 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 24. februar 2014 Referat af UB1 den 12. februar 2014 Til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 15/1 2013 Rødovre den 20. januar 2013 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 den 16/04 2012 Rødovre den 17. maj 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 11/08 2008 Malta, den 20. august 2008 Tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Mikael

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 25/10 2011 Rødovre den 27. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 18/9 2014 Rødovre den 27. oktober 2014 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 den 1/8 2012 Rødovre den 14. september 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 12/9 2011 Rødovre den 22. oktober 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 17. maj 2012 Referat af UB2 den 24. april 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB2 30/06 2009 Rødovre den 23. juni 2009 Tilstede: Ikke til stede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU8 23/10 2007 Rødovre den 15. november 2007 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB3 23. september 2010 Rødovre den 24. oktober 2010 Tilstede: Ikke tilstede Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 2. marts 2011 Referat af UB1 den 8. februar 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB2 16/06 2008 Rødovre den 31. juli 2008 Tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Mikael

Læs mere

KBU s KREDS 13 RØDOVRE

KBU s KREDS 13 RØDOVRE KBU s KREDS 13 RØDOVRE Til KBU klubberne i World Cup Hallen 9. januar 2015 I henhold til KBU s Kreds 13 Rødovres vedtægter, 7 stk. 1, indkaldes herved til ordinær Repræsentantskabsmøde Torsdag den 29.

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 25. april 2013 Referat af UB2 den 16. april 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB4 26/11 2009 Rødovre den 31. december 2009 Tilstede: Ikke til stede: Konstitueret Formand: Michael Wittendorff (MW) Konstitueret Næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 den 30/6 2011 Rødovre den 24. august 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION 38 89 79 69 Referat af temadag den 24/11 2013 Rødovre den 22. 12 2013 Tilstede: BBK 95: Susanne Malmberg BBK 95: Søren Andre BK Center: Martin Guldager (Suppleant til forretningsudvalget) BK Triominos:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 24/9 2007 Rødovre den 9. oktober 2007 Tilstede: Afbud fra: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB3 09/09 2009 Rødovre den 18. oktober 2009 Tilstede: Ikke til stede: Konstitueret Formand: Michael Wittendorff (MW) Konstitueret Næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB4 12/11 2007 Rødovre den 14. november 2007 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB1 19/02 2008 Rødovre den 23. marts 2008 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal.

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Center Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Dagsorden Valg af dirigent Beretning fra formanden, seniorudvalget og ungdomsudvalget regnskab Indkomne forslag Fastsættelse af kontingent

Læs mere

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015 Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015 Mødet afholdtes i Bowl n Fun Viby startede kl. 10.15. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Leif Hansen

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU4 den 27/5 2013 Rødovre den 13. juli 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen (LMS)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU4 3/5 2010 Rødovre den 03. maj 2010 Tilstede: Afbud: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 27/9 2012 Rødovre den 30. september 2012 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 14/9 2010 Rødovre den 23. oktober 2010 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU 4 den 18/5 2011 Rødovre den 24. august 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 07/04 2008 Rødovre den 26. april 2008 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Nyt fra forbundet mm Dommerkursus. Generalforsamling 2017

Nyt fra forbundet mm Dommerkursus. Generalforsamling 2017 Det er ved at være et stykke tid siden det seneste nyhedsbrev blev sendt ud, jeg har, som de fleste ved fået nyt job, hvor der har været en masse nyt at sætte sig ind i, så derfor har det ikke været computeren

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 29/03 2010 Rødovre den 3. april 2010 Tilstede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 11/6 2007 Rødovre den 24. juni 2007 Tilstede: Afbud fra: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. marts 2015

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. marts 2015 Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. marts 2015 Mødet afholdtes hos Hans Græsvig og startede kl. 11.00. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Leif Hansen

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært repræsentantskabsmøde 2012 Indholdsfortegnelse side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indkaldelse 2. Program 3. Dagsorden 4. Mandatliste 5. Repræsentantskabsmødet 2011 6. Forhandlingsprotokol 2011/2012

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB3 13/9 2007 Rødovre den 15. september 2007 Tilstede: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen

Læs mere

Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre.

Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre. Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre. 1. Peter Holm blev valg til dirigent 2. John Vinding Petersen blev valgt som referent 3. Beretningen: Formanden fortalte

Læs mere

BOWLINGKLUBBEN CENTER

BOWLINGKLUBBEN CENTER HUSK KONTINGENT 0/17 år kr. 75,00-18/20 år kr. 195,00-21/24 år kr. 235,00-24/- år kr. 340,00 KAN INDBETALES PÅ KONTO 1551-0002209764 BOWLINGKLUBBEN CENTER KONTAKTPERSONER BK Center Formand Martin Guldager

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 28. april 2011 Referat af UB 2 den 26. april 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU4 014/05 2008 Rødovre den 20. maj 2008 Tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Mikael

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 22. oktober 2011 Referat af UB3 den 7. september 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KBU s KREDS 13 RØDOVRE

KBU s KREDS 13 RØDOVRE TIL KBU klubberne I World Cup Hallen Rødovre, den 7. januar 2013 Vedlagt fremsendes indkaldelse til Kreds 13 s repræsentantskabsmøde den 30. januar 2013 i World Cup Hallen. Sammen med indkaldelsen er vedlagt

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Tirsdag den 23. oktober 2014 kl. 18.00 STED: Comwell Korsør Ørnumvej 6 4220 Korsør DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Poul Lamhauge(PL), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH),

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION KØBENHAVNS BOWLING UNION Mødelokale Mørkhøjvej 6 DK-2700 Brønshøj Telefon: +45 38 89 79 69 E-mail: borgeholm@dbmail.dk Internet: www.kbu.dk Til unionsbestyrelsen Referat fra repræsentantskabsmødet den

Læs mere

" #$%&'%!(%$) " #$ % & # & '( & #( ) (" &

 #$%&'%!(%$)  #$ % & # & '( & #( ) ( & " #$%&'%(%$) " #$ % & # & '( & #( ) (" & STATUS PR. 31. DECEMBER 2005 AKTIVER Kasse 2.496,11 Checkkonti, Jyske Bank 358.245,61 Bankbog, Jyske Bank 62.986,32 Girokonto, BG Bank 112.887,29 Aktier nom. 10,00,

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer)

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer) Referat af Kredsbestyrelsesmøde, FSL, kreds 5. Sted: Det Kongelige Vajsenhus Dato: Onsdag d. 4/5 kl. 15.00 19.30 Kredsbestyrelsen: Jens Bjørklund (JB), Torben Falkenberg (TF), Annika Larsen (AL), Kristine

Læs mere

Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 30. august 2014

Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 30. august 2014 Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 30. august 2014 Mødet afholdtes i Fredericia Idrætscenter og startede kl. 11.00. Forbundsformand Per Henriksen bød velkommen og takkede for, at så mange

Læs mere

Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde. 1. marts 2014

Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde. 1. marts 2014 Dagsorden ifølge lovene: Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde 1. marts 2014 1. Mandaternes prøvelse: Navneopråb ved Ib Johansen. Der kan være 56 stemmeberettigede. Optælling viser at vi er mødt 32.

Læs mere

Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde Dato: Lørdag den 20. september 2014 Sted: Bowlinghallen i Viby

Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde Dato: Lørdag den 20. september 2014 Sted: Bowlinghallen i Viby Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde Dato: Lørdag den 20. september 2014 Sted: Bowlinghallen i Viby Mødedeltagere: Jette Bergendorff (JB), bestyrelsesmedlem Helle Sørensen (HS), ungdomsleder

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 16. marts 2014 på Tinderhøj Skole, Rødovre Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet: SAS v/ Erik Svensson, Hans Svane KingPins v/ Jesper Winkel

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

Referat Riffelsektions Møde

Referat Riffelsektions Møde Referat Riffelsektions Møde TID: Tirsdag den 5. februar 2015 kl. 17.30 22.45 STED: Comwell Korsør Ørnumvej 6 4220 Korsør DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH), Anders Sode(AS)

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Torsdag 25. feb. 2016-17.30 22.00 STED: Idrættens Hus - Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby DELTAGERE: (HA) Peter Hansen (PH) Ib Hansen (IH) Flemming Brandenborg (FB) Mikael

Læs mere

Referat af DBwFs Ungdomsudvalgsmøde

Referat af DBwFs Ungdomsudvalgsmøde Referat af DBwFs Ungdomsudvalgsmøde Dato: Lørdag den 16. januar 2016 Tidsrum: kl. 11.00 til ca. kl. 15.00 Sted: Bowlernes Hal Grøndal, Hvidkildevej 64, 2400 København NV Mødedeltagere: Allan Rasmussen

Læs mere

Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde

Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde Dato: Tirsdag den 13. januar 2015 Tidsrum: kl. 16.00 til kl. 21.30 Sted: Odense Bowlinghal Mødedeltagere: Jette Bergendorff (JB), bestyrelsesmedlem

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Old Boys / Girls Stævner... 2 KBU Kredskamp... 4 KBU Åbningsstævne... 5 KM Indledende... 6 KM Single Finaler... 8 KM Mix... 9 KBU Cup Indledende... 10 KBU

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 16. marts 2016)

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 16. marts 2016) 1.0 Navn og hjemsted Klubbens navn er Familie Bowling (FB). Klubben er stiften den 1. august 1984. Klubben er hjemmehørende i Gladsaxe kommune 2.0 Formål Klubbens formål er, at samle bowlingspillere med

Læs mere

KBU s KREDS 13 RØDOVRE

KBU s KREDS 13 RØDOVRE KBU s KREDS 13 RØDOVRE TIL KBU klubberne I World Cup Hallen Rødovre, den 7. januar 2008 Vedlagt fremsendes indkaldelse til Kreds 13 s repræsentantskabsmøde den 30. januar 2008 i World Cup Hallen. Sammen

Læs mere

World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre

World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre Ordinært afdelingsmøde afholdes tirsdag d. 6. maj 2014 kl. 19.30 World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Beretning 4. Indkomne forslag

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

! "#$%$&%'& (!!! !"##! $!! #% & ' ##' (! ' ) *#+ %,-.+,/0! #1#2 #3 # +! %,-.+,/0"##1#,2 #!+ # !!!!! 4# 5 + #+! $! 1# 67!8"99!!..///##.'3. #!

! #$%$&%'& (!!! !##! $!! #% & ' ##' (! ' ) *#+ %,-.+,/0! #1#2 #3 # +! %,-.+,/0##1#,2 #!+ # !!!!! 4# 5 + #+! $! 1# 67!899!!..///##.'3. #! ! "$%$&%'& (!!! )*'!"! $!! % & ' ' (! ' ) *+ %,-.+,/0! 12 3 +! %,-.+,/0"1,2!+!!!!! 4 5 + +!! $! 1 67!8"99!!..///.'3.!3 : 7 -,; !,-.-/,!!

Læs mere

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT)

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT) Referat af bestyrelsesmøde 11/3-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT) Fraværende: Søren B. Sparre (arbejde), Jonas Andersson

Læs mere

World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre

World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre Ordinært afdelingsmøde afholdes torsdag d. 28. april 2016 kl. 19.30 World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Beretning 4. Indkomne forslag

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRIX

DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRIX DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRI RESSOURCER Bestyrelse Post Formand Næstformand Kasser Sekretær Menig Navn Flemming Fuglede Villy Lovèn Anne Marie Flemming Kruse Meier Jørgensen Pedersen Sørensen Lokalområde

Læs mere

Referat af generalforsamling den i Thy Mors HåndboldDommerklub.

Referat af generalforsamling den i Thy Mors HåndboldDommerklub. Referat af generalforsamling den 16.02.2015 i Thy Mors HåndboldDommerklub. Der var mødt 24 op til selve spisningen og der var 24 til selve generalforsamlingen. Der var indkommet 7 afbud til selve arrangementet.

Læs mere

UV-RUGBY UDVALGETS ÅRSMØDE. Referat. Tobias Hansen

UV-RUGBY UDVALGETS ÅRSMØDE. Referat. Tobias Hansen UV-RUGBY UDVALGETS ÅRSMØDE Referat Tobias Hansen tobiashansen@hotmail.com Tilstedeværende* Jonas Hoff (Amager/udvalgsmedlem), Tobias Hansen (Amager), Jonas Funch (Amager), William Siefert (Køge), Henrik

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere