KØBENHAVNS BOWLING UNION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBENHAVNS BOWLING UNION"

Transkript

1 Rødovre den 24. februar 2014 Referat af UB1 den 12. februar 2014 Til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen (LMS) Seniorleder: Jan Heilmann (JH) Ungdomsleder: Alice Andersen (AA) Suppleant for seniorleder: Anni Sørensen (AS) Kredsformand kreds 13: Martin Guldager (MG) Kredsformand kreds 14: Maria Larsen (ML) Kredsformand kreds 16: Inge Sambleben (IS) Kredsformand kreds 17: Arne Frost (AF) Formand for disciplinærudvalget: Jørgen Botting (JB) Ikke til stede: Kredsformand kreds 12 Kredsformand kreds 15: Flemming Jensen (FJ) AFBUD Kredsformand kreds 18: Carsten Sjøberg (CS) Suppleant for ungdomsleder: Camilla Keller (CK) Dagsorden: 1. Valg af mødeleder 2. Godkendelse af dagsorden 3. Opfølgning på sidste referat (UB4) 4. Meddelelser a. Vedr. DBwF b. Vedr. KBU c. Kredsene d. Disciplinærudvalget 5. KBUs repræsentantskabsmøde a. Indstilling til fortjenstnål / æresnål b. KBUs forslag til struktur 6. Økonomi a. Orientering om regnskab 2013 b. Forslag til revideret budget 2014 c. Forslag til budget Senior a. Opfølgning på KM senior b. Forslag til aktivitetskalender for sæson Ungdom a. DBWF ungdomsudvalg info b. KM Ungdom :33/ BM Side 1

2 c. UDM kontakt fra forbundet 9. Turnering a. Bookingbøger til hallerne 10. Eventuelt Ad. 1 Valg af mødeleder LJ bød velkommen til årets første UB møde, med en særlig velkommen til de nyvalgte kredsformænd. Herefter blev Michael Petersen som sædvanligt valgt som mødeleder. Ad. 2 Godkendelse af dagsorden Den fremsendte dagsorden blev godkendt uden tilføjelser. Ad. 3 Opfølgning på sidste referat (UB3) Der var ingen opfølgning på referatet. LJ kommenterer dog sidste referat, hvor der er kommet reaktion på, at han har udtalt, at kredsformændene ikke var aktive. LJ slår fast, at han har udtalt, at ikke alle kredsformænd er aktive, men der er enkelte der har lavet et godt stykke arbejde. LMS påpeger, at hun fortsat mangler en opdatering på hjemmesiden over alle ungdomsstævner. AA svarer, at hun måske når det. Ad. 4 Meddelelser a. Vedr. DBWF LJ fortæller, at der i hans ferie er kommet en meddelelse for forbundet, hvor man informerer om, at man IKKE har forlænget kontrakten med Jesper Mikkelsen. Mange undrer sig over denne beslutning, og LJ har været i kontakt med forbundsformanden og givet udtryk for, at Jesper Mikkelsen har været en stor gevinst for forbundet og at han mener Jesper har genereret masser af penge til Danmarks Bowling Forbund. Dette er forbundsformanden ikke enig i, han mener at lønnen til Jesper koster forbundet flere penge end han genererer. Det er dog senere blevet bekræftet, den indtægt Jesper genererer via fordelingsnøglen også må anvendes til hans løn. Men - forbundet har besluttet at afvikle Jesper. Man bibeholder fordelingsnøglen de næste 3 år, mod at lave 3 projekter de næste tre år, og i forbundet er man i gang med at lave udvikling af bowlingsporten. Forbundsformanden fortæller, at det er en bestyrelsesbeslutning, at Jesper ikke skal :33/ BM Side 2

3 fortsætte. Der var herefter en kort diskussion om dette, hvorefter det blev besluttet, at LJ på vegne af unionsbestyrelsen sender en meddelelse til forbundet, hvor vi gør opmærksom på, at KBU vil komme til at savne Jesper. Danmarks Bowling Forbund mister en kapacitet da vi formoder han laver det samme på landsplan som han har lavet for KBU. LJ kan dog konkludere, at det ifølge forbundets love, er forbundsbestyrelsen der ansætter og afskeder. LJ jeg blev kontaktet i forbindelse med UDM som skal afholdes i København. Indbydelsen er ikke kommet ud, og det forlyder, at det er KBU, der er bagud med alting. LJ beklager, at man i forbundet udpeger et nyt ungdomsudvalg KBU er spurgt om vi kunne stille et medlem til et nyt ungdomsudvalg. KBU har dog sin ungdomsleder siddende som født medlem men vi har også tidligere haft MG siddende som personligt valgt. b. Vedr. KBU LJ arbejder på et forslag fra KBU til forbundets repræsentantskabsmøde, som gerne skulle sikre en skiftevis placering i øst og vest af forbundets repræsentantskabsmøde. Forbundsformanden har den holdning, at KBU er så lille, at vi må følge det demokratisk valgte sted for placering. LJ fortæller videre, at han har været i forbindelse med JBU, og de er interesseret at vi holder et møde sammen, som er planlagt til den 17/2 i Odense. JBU har efterfølgende haft afholdelsen af dette møde til diskussion på et økonomimøde, og de mener ikke at der er behov for et møde med KBU. LJ informere, at FBwU er indlemmet i JBU men kun spillemæssigt. Rent økonomisk er FBwU fortsat selvstændig dog ligger det under forbundet, som samtidig er ved at revidere FBwUs vedtægter, så de er tilpasset forbundets nye struktur. LJ har planer om at kontakte de tre øvrige unioner, for at høre om KBU er inviteret til deres repræsentantskabsmøder, for så vil han deltage. LJ er ikke sikker på, at vi bliver informeret om, hvad der sker rundt omkring. LJ fortæller, at han været i kontakt med SBwU, og de vil gerne i dialog med KBU. De har haft temadag den 31/1 omkring deres struktur Peter Hallgren ville ikke sige noget om resultatet, men det lå tæt op af det vi var kommet frem til. Der var dog nogle der var bange for, at KBU ville overtage dem fuldstændig. LJ har i den forbindelse meldt ud, at alle poster skal vælges på ny. ML giver udtryk for, at det er rigtig trist at høre, at man nu bekriger hinanden, hvor :33/ BM Side 3

4 har tidligere arbejdede sammen. LJ afslutter med, at vi må stadig respektere at vi har et repræsentantskab der beslutter det hele. Det vil sige, at det er klubberne i JBU der bestemmer. Det er også det der meldes ud fra forbundet. Vi bekriger ikke Jyderne. Vi mangler dialog. Der er behov for, at formænd og kasserere taler sammen. Dette har ikke været praktiseret siden Klubberne overtog det hele. c. Kredsene Kreds 12: JB fortæller fra kredsen, at han har talt med Claus Olsen, og det forlyder at han vil indkalde til repræsentantskabsmøde i kredsen til næste torsdag. Kredsen arbejder på at få ordnet det med banken, så de kan få styr på deres økonomi. Der skal vælges en helt ny kredsbestyrelse. JB har talt med AS omkring afviklingen af LP som vist nok har sejlet lidt. Sporvejene stiller med en dommer om lørdagen, og JB beder AS om selv at klare søndagen. Kreds 13: MG fortæller, at der blev afholdt et fantastisk repræsentantskabsmøde i kredsen. Næsten alle klubber mødte frem, og der blev valgt én fra hver klub til kredsbestyrelsen. MG blev valgt som formand. Kreds 14: ML fortæller at det var lidt mere dramatisk i Grøndal, hvor hun blev valgt som formand ved en skriftlig afstemning. Hun stillede op til formand, da hun ikke mener der sker noget i kredsen der er ingen dommere, og kredsbestyrelsen dukker ikke op ved arrangementer. Der er valgt en ny kredsbestyrelse, og ML tror på at det nok skal blive godt, og glæder sig til opgaven. Kreds 15: Flemming Jensen har meldt afbud, men har som sædvanlig fremsendt lidt om, hvad der sker på Bornholm. Der blev afholdt ordnært repræsentantskabsmøde torsdag den Her var mødt en lille skare medlemmer frem (11 stk.) fra klubberne BBK 95 og Rønne Viking Bowlers. Her var genvalg til formand Fl. Jensen og til bestyrelsesmedlemmerne Rune og Ronny og til suppleant Søren Larsson. Suppleant Sarah Diedrich, havde valgt ikke at genopstille. Desværre ønskede ingen denne post, så denne post er vakant. Sidst var der genvalg til revisor Birger Kruse og revisorsuppleant Preben Pihl. Der var to forslag til kredsens vedtægter angående regnskabsåret og tidsfristen for indsendelse af forslag til det ordinære repræsentantskabsmøde. Begge forslag blev enstemmigt vedtaget :33/ BM Side 4

5 Der var en del debat angående dommervagter. Især Viking Bowlers mangler uddannede dommere. Kredsen vil forsøge at holde et kursus igen ved sæsonafslutning. Under punktet eventuelt var der debat om den nye struktur for Bowling Danmark, og hvad det vil betyde for KBU og kredsene. Her kom det op, at de fleste bowlinghaller i København ikke længere ønsker at holde åbent for kampe om lørdagen. Der er kreds 15 s ønske, at dette bliver meldt ud i god tid før den nye sæson, så vi ved hvad vi har at rette os efter. LM spørger ind til, om der er nogle der har modtaget kredsens nye kredslove. De skal godkendes. LJ mener at de har flyttet regnskabsåret, så det følger kalenderåret og dette mener LM er i strid med unionens love for en kreds. MP tager kontakt til Kredsen. Kreds 16: IS fortæller, at de på deres møde efterlyste arrangementer som kan afvikles i Gladsaxe. LMS mener, at der måske er problemer med hallens åbningstider. Der var dog enighed om, at det sagtens kan lade sig gøre med f.eks. OBG. Kreds 17: AF fortæller, at der har været afholdt 2 generalforsamlinger i kreds 17, og den sidste i går. Vi blev overrasket over at Willy Pedersen trak sig som formand, og Dorthe Bierregaard trak sig også som sekretær. AF (som har siddet i kredsbestyrelsen i en årrække) blev valgt som formand. AF fortæller, at kredsen har afholdt et julestævne, som gik godt med i alt 73 hold. Kredsen har desuden afholdt finale i Ibowl, men AF undrer sig over, at man kan stille op til en finale uden at have et snit. Det forlyder, at Game On vil afholde et påskestævne. Generelt skal den nye kredsbestyrelse finde deres ben at stå på. AS husker kreds 17 på, at de har OBG den første weekend i marts. AF alle dommervagter er delt ud for resten af sæsonen. Med hensyn til Ibowl fortæller LJ, at der står at spillere der ikke har spillet sig til et snit får tildelt 120 i snit. Der var herefter diskussion om licens / opgivelse af snit. BM: Den afgåede formand for kredsen (Willy Pedersen) har sendt følgende til unionsbestyrelsen. Efter ca. 35 år i organisationsarbejdet inden for Bowling i Danmark, synes jeg at det er på tide at stoppe og lade nye og friske kræfter komme til. Sæsonen og 14 har været stor udfordring til alle, for at få det hele til at gå op i en helhed, det er ikke helt lykkes endnu, men forhåbentlig bliver man enig om :33/ BM Side 5

6 en løsning til gavn for bowlerne i landet. Efter jeg har gennemlæst det sidste nye fra forbundet omkring strukturen, bekræfter det mig, at det er den rigtige beslutning jeg har taget. Det ser for mig ud til, at alt skal afgøres på 1 årlig møde, hvor alle vælges til poster i forskellige udvalg og områder, såfremt der er folk som er forberedt til at tage disse poster fra toppen og dermed overlade det til de lokale klubber selv at klare de opgaver der kommer. Egentlig lokale valg er der jo ikke på tale. Uden at der sidder ildsjæle som brænder for disse poster, kan det måske blive svært, der er jo en del opgaver fra forbundet og regionen som skal klares lokalt. Det kan da godt være, at jeg har misforstået et eller andet undervejs, men det er det som jeg umiddelbart har fået ud af oplægget. Man skriver om nærhed, men det synes jeg man er på vej til at fjerne. Tovholderne i nærhedsområdet bliver de også valgt på dette årlige møde, så må man da håbe at der er folk til stede. Jeg vil gerne takke unionsbestyrelsen for mange gode møder. Det har været en rigtig god tid for mig, stemningen har været god, og jeg har været sammen med en flok dejlige mennesker igennem årene. En stor tak fra mig og vi ses jo nok igennem spillet, selv om jeg nok er begyndt at spille med lidt mindre kugler, som kan flyve lidt længere. Sportslig hilsen, Willy Pedersen Der var enighed om, at det var pæne ord fra Willy. LJ vil også gerne sige tak til Willy for det arbejde han har gjort. Han har været til alle møder, og været en meget aktiv. Willy er en ildsjæl, men jeg håber ikke han får ret i de forudsigelser han kommer med. Kreds 18: LM jeg talte med Michael Garsdal den anden dag, og han ville indkalde til repræsentantskabsmøde den 26/2. d. Disciplinærudvalget JB fortæller med hensyn til Bornholm, at der var aftalt et dommerkursus på øen med lovning på 10 deltagere det viste sig dog, at der kun blev tilmeldt én deltager, og derfor blev dette kursus aflyst. JB fortæller videre, at både Søren Larsen og Dorthe Bierregaard genopstiller til disciplinærudvalget. JB opfordrer til, at man taler med de øvrige unioner omkring spilleregler :33/ BM Side 6

7 JB fortæller, at det går nogenlunde med at få dommerrapporter ind fra de forskellige haller. Der er en enkelt klub der har klaget over forholdene i Nakskov, men det var ikke en egentlig protest. Med hensyn til rengøring af kugler, så kan JB konstatere, der endnu ikke er kommet noget på forbundets hjemmeside. Ad. 5 KBUs repræsentantskabsmøde a) Indstilling til fortjenstnål / æresnål Der var modtaget en enkelt indstilling til 15 års fortjenstnål, som blev godkendt b) KBUs forslag til struktur Forbundet har lavet et notat om, hvordan man gerne ser den nye struktur bliver. Dette notat skulle være sendt til alle klubber. Forbundet har bedt om kommentarer inden den 15/2 og lover at der bliver indkaldt til et temamøde, hvor klubberne kan komme med deres kommentarer. LJ har lavet et forslag på baggrund af det der kom frem på vores temadag, hvor man opfordrer til, at landet deles i to regioner. LJ har i sit forslag præciseret, at repræsentantskabsmøde i forbundet skal afholdes skiftevis i øst og vest. LJ lægger op til, at der på repræsentantskabsmødet i forbundet vælges dem der skal lede Danmark (inkl. 2 regionsformænd). Til bestyrelsen skal der være en administrativ leder. LJ ville gerne have en økonomisk ansvarlig som er valgt. Derudover kan det tilknyttes en række til bestyrelsen, som kan tilkaldes ad hoc. Til de forskellige udvalg skal der på repræsentantskabsmødet vælges en formand og én tilsvarende fra hver region. Eliteudvalg Bredde- og seniorudvalg Økonomiudvalg Uddannelsesudvalg Licensudvalg IT udvalg Hjemmeside Lovudvalg LJ føler ikke at kredse er det store objekt mere, men der skal være kontakter til de enkelte haller (i store haller kan der være en kredsbestyrelse). Vi har behov for en god kontakt til haller hvor der kun er én klub. Det er mit udgangspunkt. ML mener, at umiddelbart vender man tilbage til de gode gamle dage med det forslag :33/ BM Side 7

8 LJ fortæller, at han gerne vil have bredde på de forskellige udvalg, så der er indflydelse. Der var herefter diskussion om hvor mange der skal sidde i bestyrelsen. Om der mulighed for at finde personer til de forskellige udvalg om medlemmerne i de forskellige udvalg skal komme fra henholdsvis øst og vest, eller om det er bedre med 4 ildsjæle fra Ålborg i stedet for 2 Døde var øst. Der var dog enighed om, at hvis regionerne kan finde medlemmer, så er det OK, ellers er der andre der må træde til. Diskussionen bevægede sig derefter hen på, om det er en union/region der får f.eks. en mesterskab, eller det er en hal. Er det unionen/regionen der skal stille med dommere eller er det den pågældende kreds. Der var uenighed omkring det, at skulle være dommer i en fremmed hal. Herefter bevægede vi os videre til betaling af dommere. Hallen byder ind på et arrangement, men det er kredsen (klubberne) der skal stille med dommere (og evt. betale de dommere der påtager sig opgaven). Der var forslag fremme om, at det er unionen der betaler dommerpenge. Med hensyn til strukturen, så blev det besluttet, at LJ fremsender sine kommentarer til forbundet. Ad. 6 Økonomi a) Orientering om regnskab 2013 LM fortæller, at det reviderede regnskab viser et underskud på kr mod budgetteret underskud på kr LM vil ikke kommenterer de enkelte punkter, men skal redegøre for det på repræsentantskabsmødet. b) Forslag til revideret budget 2014 LM har inden mødet fremsendt forslag til revideret budget 2014 (som indeholder regnskabstal for de sidste 3 års regnskaber). Indtægterne er faldet, og LM vil derfor gerne nedskive disse. Forventer at indtægterne falder kr i forhold til det foreløbige budget. Udgifter er reguleret i forhold til de faktiske udgifter i Der en kommet en kreds mere, som skal have kredstilskud. Der er ny post på budgettet Ekstern EDB, som dækker udgiften til KBUs betalingsmodul. Unionskampen er skrevet lidt ned. Cupturneringen har haft et større forbrug Medlemsrekruttering er sat ned til (der var efter ønske fra Jesper Mikkelsen sat et større beløb af, men han har ikke brugt dette beløb, og nu holder han op). LM foreslår at det budgetterede underskud dækkes af unionens formue :33/ BM Side 8

9 LJ fortæller, at han har fået en henvendelse fra Malmø, som gerne ser at vi genoptager By-matchen måske denne udgift skal med på budgettet. Der var en kort diskussion om dette, og det blev besluttet at afsætte kr af til dette arrangement. c) Forslag til budget 2015 LM har fremsendt et forslag til budget 2015 hvor han forventer, at vi stadig må have de samme typer af arrangementer. Budgettet skal være det samme som 2014 (inkl. By-matchen mod Malmø). Der var enighed om, at indtægterne i 2015 skal være de samme som vi budgetterede med i Ad. 7 Senior a) Opfølgning på KM senior JH beklager at han har været så meget fraværende. JH fortsætter med, at KM senior blev afviklet over én dag, men at det var svært. Lørdag forløb nogenlunde, men søndagen var præget af baneproblemer. Det hele tog tid, og klokken blev rimeligt mange inden vi var færdig. JH forslår at man sætter serieantallet ned fra 6 til 4 serier i semifinalen. ML spørger ind til, hvad bowlingspillerne siger til, at det afvikles over én dag. LMS har kun hørt positive tilkendegivelser. ML mener, at elitebowlerne ikke har problemer med at spille 8+8 serier på en dag. MP mener, at der var mange der fravalgte starten søndag morgen. Old Boys/Girls er ikke glad for at spille så mange serier på én dag. Starten søndag gav problemer med at få meldt ud, hvem der skulle spille i finalen (der var problemer med resultatformidlingen). LMS giver udtryk for, at Old Boys/Girls rækken blev godt modtaget, men hun undrer sig over at der var så store pengepræmier. Dette er blevet diskuteret flere gange, og vi har aftalt at præmiebeløbet skulle ned for at holde startgebyret nede. LMS fortæller, at præmieoverrækkelsen lidt gik i vasken, da alle skulle hjem og se finale i håndbold. MG fortæller, at der er plads til 3 starter om lørdagen, og så kunne man friholde søndag til finaler. Det burde ikke være et problem at afvikle en start på 3½ time. I JBU har man en tidsfrist, og tager resultatet når man når til fristen uanset om serierne er færdigspillet eller ej. LMS fortæller, at hun onsdag før stævnet fik en henvendelse fra Gert Nielsen, som gerne ville have startlisten, for at lægge navne ind i systemet. JH svarer, at startlisten blev sendt til Gert Nielsen, men først efter han var rejst. MG anbefaler, at man sender startlisten til hallen umiddelbart efter tilmeldingsfristen, når banefordelingen er lavet. Der er ingen grund til at vente til umiddelbart inden stævnet :33/ BM Side 9

10 De specifikke problemer der opstod om søndagen blev diskuteret. Men der var enighed om, at indledende spilles om lørdagen (måske med en start fredag aften), søndagen bliver reserveret til finaler. ML foreslår 4 starter om lørdagen (f.eks. med første start kl. 07:30). Alternativ kunne være, at herrer og damer spiller indledende i hver sin hal. b) Forslag til aktivitetskalender for sæson JH beder kredsene melde ind, hvis der er arrangementer i deres hal i løbet af sæsonen LMS spørger ind til åbningsstævnet i Grøndal, har hørt at Døvania er interesseret i at bruge hallen den samme weekend. Ifølge JH bibeholder KBU sin åbningsstævne den sidste weekend i august. AF fortæller, at kreds 17 har planer om et julestævnet men det er endnu ikke fastlagt om det skal ligge før eller efter jul. MG foreslår, at man ikke lægger turneringskampe de dage, hvor der spilles Old Boys/Girls. MP beder kredsene om en hurtig tilbagemelding (10/3 er sidste frist). Ad. 8 Ungdom a DBWF ungdomsudvalg info AA fortæller, at der er tre medlemmer (sekretær, bestyrelsesmedlem og formanden) fra ungdomsudvalget i DBwF, der er gået. Dette har resulteret i, at Forbundsformand Per Henriksen har været ude og finde 3 nye udvalgsmedlemmer (Claus Sørensen fra SBwU, Pernille Øager fra KBU og Vibeke Lie Nielsen fra JBU). AA fortæller, at det er dem hun skal arbejde sammen med den sidste måned hun sidder på posten. MG vælger at fortælle lidt om baggrunden for, at han valgte at trække sig som medlem af ungdomsudvalget: Der har i ungdomsudvalget været stor diskussion om ungdomsspillere og deres gebyr for at deltage i stævner et gebyr der efterhånden var steget så voldsomt, for at dække de store pengepræmier. I sæsonen 2011/12 blev der udbetalt kr i præmier (fordelt til 30 spillere). KBU besluttede efterfølgende, at vi ville afholde et stævne uden pengepræmier, men med et meget lavt startgebyr. MG fandt dog lidt præmier kr. 300,00 for en førsteplads, og derudover gav hans firma lamper som præmier. Der har efterfølgende været en voldsom og ubehagelig reaktion på dette rettet mod Martin (blandt andet på Facebook og på Twitter). Reaktionen er ikke kun kommet fra bowlingspillere, men også fra ungdomsledere i klubber og forbund. Martin vil :33/ BM Side 10

11 fremover have svært ved at samarbejde med disse personer, og måtte derfor tage konsekvensen og forlade sin post i ungdomsudvalget. At der efterfølgende var to andre der benyttede samme lejlighed til at forlade ungdomsudvalget, var ikke lige til at forudse. Jette Bergendorff har efterfølgende lagt op til et møde mellem de implicerede parter, men MG har ikke haft lyst til at deltage i et sådan møde. Der har været problemer over længere tid i ungdomsudvalget. Nogle af udvalgets medlemmer er til bredden, og andre er til eliten. Der var derefter en kort diskussion om hændelsesforløbet og alle undrer sig over forløbet, da det allerede i indbydelse var meldt ud, at der ikke var pengepræmier b KM ungdom AA fortæller, at der deltog spillere i dette års KM, hvor man spillede indledende i Glostrup Bowling Center og finaler i World Cup Hallen, som havde været hurtig på tasterne alle navne var indtastet i scoresystemet inden starten. Personalet i begge haller ydede en fantastisk service. Der var lavet en række for mikro-spillere, hvor de fik medaljer og en drikkedunk. AA afslutter med at takke alle som hjalp til. LMS undrer sig over den ringe tilmelding for Junior Piger. De der var tilmeldt var sikker på at gå i trinfinalen. AA fortæller, at man ikke kan vide dette før tilmeldingen er overstået. Der var enighed om, at det er vigtigt at alle rækker oprettes, uanset hvor mange der er tilmeldt. c UDM kontakt fra forbundet AA fortæller, at hun er blevet kontaktet af Jette Bergendorff, som spørger om KBU har styr på det hele (overnatning og mad). AA henviste hende til MG, men hun har ikke kontaktet ham. AA henviste desuden til en samtale mellem Per Henriksen og MP. Men man holder fortsat fast i, at UDM bliver afviklet i World Cuphallen (5-6/4 2014). MP refererer fra sin telefonsamtale med Per Henriksen, hvor Per fortæller, at forbundsbestyrelsen ikke har tillid til, at stævnet kan gennemføres i World Cup Hallen. MP sender efterfølgende en mail til Per Henriksen, hvor han beskriver de punkter der er styr på (mad, overnatning og dommere), hertil svarere Per Henriksen, at KBU ikke har styr på det, hvis der ikke er styr på indbydelsen. MP slår fast, at det ikke KBU der har ansvar for indbydelsen til et forbundsmesterskab det er forbundet. MP fremsender efterfølgende forslag til indbydelse. Der var efterfølgende diskussion om den kommunikation der er foregået. ML slår fast, at uanset hvordan man bliver talt til, man må ikke kaste mudder tilbage. Det kan godt være at man er imod hinanden man kommer længst hvis man taler pænt :33/ BM Side 11

12 AA har lovet at lave en startliste, og tager kontakt til Jette Bergendorff for at få bekræftet at forbundet sende indbydelsen ud. MG indskyder, at ungdomsudvalget tidligere har vedtaget en tidsplan, hvor udsendelse af indbydelsen indgår. Man er efterfølgende begyndt at diskutere, om der skal være en mikrorække. Problemet er her betaling til hallen Mikro spiller kun 4 serier og hallen vil have penge for 6 serier (da de ikke kan anvende banerne i de sidste 2 serie). Der var ikke enighed i ungdomsudvalget omkring dette økonomiske problem. Ad. 9 Turneringen LMS har ikke noget Ad. 10 Eventuel BM fortæller til de nye kredsformænd, at UB 2 er planlagt til mandag den 7. april 2014 LJ fortæller, at han sammen med repræsentanter fra bestyrelsen i ESBC, har været til møde i Sport Event Danmark. Dette besøg gik ikke helt som forventet, og de blev henvist til Wonderful Copenhagen. Det er dog stadig en god ide, og KBU vil stadig gerne være med i arrangementet. ML spørger ind til, om ESBC 2016 eventuelt kunne kædes sammen med KBUs jubilæum. LJ så gerne at ESBC var en underafdeling af Dansk Bowling Forbund. LJ mener at KBU skal lave andre tiltag i forbindelse med KBUs jubilæum. Der er enighed om, at ESBC nok ikke skal ind under forbundet hvor der ikke er fokus på bredden. LMS advarer mod at ESBC kommer ind under forbundet, for så er det forbundet der bestemmer adgangsbetingelserne for at deltage det vil sige, at forbundet vil udtage hvem der må deltage. ML efterlyser hvor hun kan finde kredslovene. LM fortæller, at de generelle kredslove ligger på KBUs hjemmeside, men de enkelte kredse kan afvige fra disse. JH supplerer med, at Kreds 14 ændrede deres kredslove for 3-4 år siden, måske den tidligere sekretær ligger inde med dem. ML fortsætter med, at hun har gennemgået kredsskabet i Grøndal, og der ligger en masse tidligere brugte ting. LM fortæller, at det formodentlig kan smides væk. ML fortæller, at den nye kredsbestyrelse i Kreds 14 gerne ser at der sker lidt mere i kredsen / hallen i forbindelse med stævner der afholdes i Grøndal. Spørger om man på indbydelsen må skrive noget om, at man kan forhåndstilmelde sig til frokost. LM svarer JA til dette :33/ BM Side 12

13 ML spørger ind til, om det forventes, at man som kredsformand deltager i repræsentantskabsmødet. LM svarer, at det vil være smart hvis kredsformanden deltager, men kan lade sig repræsenterer af en anden. ML fortæller at dommervagterne skal laves om, og får bekræftet, at det er kresbestyrelsens opgave at alle dommervagter er besat. Alle kredse opfordres til at indsende oplysninger om hvem der sidder i kredsbestyrelsen. AF fortæller, at IF 32 er meget involveret i ungdomsarbejdet i kommunen. Her diskutere man ofte spørgsmålet omkring beredskab hvem klubben skal kontakte hvis der sker noget. Det er ikke noget der tidligere er diskuteret i KBU, og MG fortæller, at problemet heller ikke er diskuteret i forbundets ungdomsudvalg. AF afslutter med at fortælle, at Glostrup kommune er i gang med at udarbejde en drejebog, som beskriver problematikken. LJ fortæller at der er kommet en indbydelse på hjemmesiden omkring et nyt S-Træf, og opfordrer at man tager indbydelsen med ud i klubberne. Der har været deltagere som har spillet bowling i 30 år, som har haft stor glæde af at deltage i S-træf. LJ fortæller, at han har været i dialog med Grøndals Centret, og der er aftalt et møde den 20/2 hvor der gerne skulle deltage nogle repræsentanter fra klubberne i Grøndal. MG spørger ind til, om OBG fortsat skal skrive på slagseddel i den kommende sæson. Mødet sluttede: 22:07 Referent: Bente Makholm, Sekretær KBU :33/ BM Side 13

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU8 den 02/12 2011 Rødovre den 29. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 24/10 2013 Rødovre den 21. november 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 11/01 2012 Egypten den 20. januar 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS) Seniorleder:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU8 den 6/12 2013 Bali, den 28. januar 2014 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 13/3 2013 Rødovre den 29. marts 2013 Til stede: Ikke til stede: Konstitueret formand: Lars Jacobsen (LJ) Konstitueret næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 den 23/4 2014 Rødovre den 26. maj 2014 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 4. august 2014 Referat af UB2 den 7. april 2014 Til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen (LMS) Ungdomsleder:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 05/03 2015 Vietnam den 25. marts 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Herlev den 24. november 2013 Referat af UB4 den 14. november 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Herlev den 5. september 2013 Referat af UB3 den 2. september 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 30/10 2014 Rødovre den 14. januar 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 13/3 2014 Rødovre den 27. april 2014 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 21/1 2016 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Michael Pedersen Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen (LMS) Seniorleder: Martin

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 28/10 2015 Rødovre den 2. november 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 15/1 2013 Rødovre den 20. januar 2013 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 28. marts 2013 Referat af UB1 den 12. februar 2013 Til stede: Ikke til stede: Konstitueret formand: Lars Jacobsen (LJ) Konstitueret næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 15. september 2012 Referat af UB3 den 12. september 2012 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 26/10 2009 Lombok den 16. november 2009 Tilstede: Ikke tilstede: Konstitueret Formand: Michael Wittendorff (MW) Konstitueret Næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 17/06 2009 Rødovre den 11. juli 2009 Tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) Seniorleder: Michael

Læs mere

Referat af FU 5 torsdag den 7.august 2014 kl i lokalerne på Mørkhøjvej 6.

Referat af FU 5 torsdag den 7.august 2014 kl i lokalerne på Mørkhøjvej 6. Referat af FU 5 torsdag den 7.august 2014 kl. 19.00 i lokalerne på Mørkhøjvej 6. Afbud fra Camilla Keller og Bente Makholm Dagsorden: 1. Valg af mødeleder 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse og

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB2 30/06 2009 Rødovre den 23. juni 2009 Tilstede: Ikke til stede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 den 16/04 2012 Rødovre den 17. maj 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Den fremsendte dagsorden blev godkendt med den ændring, at vi starter med punkt 3a (Struktur) og 3b (Årshjul for ØST).

Den fremsendte dagsorden blev godkendt med den ændring, at vi starter med punkt 3a (Struktur) og 3b (Årshjul for ØST). Tilstede fra DBwF-Øst: Ikke tilstede: Desuden deltog: Formand: Martin Guldager (MG) Budgetansvarlig: Leif Makholm (LM) Sekretær: Bente Makholm (BM) Aktivitetskoordinator: Tim Høst (TH) Turneringsteam:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 den 13/04 2015 Rødovre den 30. maj 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) Seniorleder:

Læs mere

KBU s KREDS 13 RØDOVRE

KBU s KREDS 13 RØDOVRE KBU s KREDS 13 RØDOVRE Til KBU klubberne i World Cup Hallen 9. januar 2015 I henhold til KBU s Kreds 13 Rødovres vedtægter, 7 stk. 1, indkaldes herved til ordinær Repræsentantskabsmøde Torsdag den 29.

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 11/08 2008 Malta, den 20. august 2008 Tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Mikael

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 den 29/07 2015 Rødovre den 24. oktober 2015 Til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 den 25/4 2013 Rødovre den 30. april 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 den 1/8 2012 Rødovre den 14. september 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU4 den 28/05 2015 Rødovre den 31. maj 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 25/10 2011 Rødovre den 27. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde Dato: Lørdag den 20. september 2014 Sted: Bowlinghallen i Viby

Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde Dato: Lørdag den 20. september 2014 Sted: Bowlinghallen i Viby Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde Dato: Lørdag den 20. september 2014 Sted: Bowlinghallen i Viby Mødedeltagere: Jette Bergendorff (JB), bestyrelsesmedlem Helle Sørensen (HS), ungdomsleder

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 12/9 2011 Rødovre den 22. oktober 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 2. marts 2011 Referat af UB1 den 8. februar 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION 38 89 79 69 Referat af temadag den 24/11 2013 Rødovre den 22. 12 2013 Tilstede: BBK 95: Susanne Malmberg BBK 95: Søren Andre BK Center: Martin Guldager (Suppleant til forretningsudvalget) BK Triominos:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 17. maj 2012 Referat af UB2 den 24. april 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB2 16/06 2008 Rødovre den 31. juli 2008 Tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Mikael

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB3 09/09 2009 Rødovre den 18. oktober 2009 Tilstede: Ikke til stede: Konstitueret Formand: Michael Wittendorff (MW) Konstitueret Næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 18/9 2014 Rødovre den 27. oktober 2014 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 den 30/6 2011 Rødovre den 24. august 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU8 23/10 2007 Rødovre den 15. november 2007 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Referat af DBwFs Ungdomsudvalgsmøde

Referat af DBwFs Ungdomsudvalgsmøde Referat af DBwFs Ungdomsudvalgsmøde Dato: Lørdag den 16. januar 2016 Tidsrum: kl. 11.00 til ca. kl. 15.00 Sted: Bowlernes Hal Grøndal, Hvidkildevej 64, 2400 København NV Mødedeltagere: Allan Rasmussen

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB3 23. september 2010 Rødovre den 24. oktober 2010 Tilstede: Ikke tilstede Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Vietnam den 26. marts 2015 Referat af UB1 den 11. februar 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal.

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Center Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Dagsorden Valg af dirigent Beretning fra formanden, seniorudvalget og ungdomsudvalget regnskab Indkomne forslag Fastsættelse af kontingent

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU4 3/5 2010 Rødovre den 03. maj 2010 Tilstede: Afbud: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB4 26/11 2009 Rødovre den 31. december 2009 Tilstede: Ikke til stede: Konstitueret Formand: Michael Wittendorff (MW) Konstitueret Næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB4 12/11 2007 Rødovre den 14. november 2007 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde

Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde Dato: Tirsdag den 13. januar 2015 Tidsrum: kl. 16.00 til kl. 21.30 Sted: Odense Bowlinghal Mødedeltagere: Jette Bergendorff (JB), bestyrelsesmedlem

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB1 19/02 2008 Rødovre den 23. marts 2008 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 25. april 2013 Referat af UB2 den 16. april 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 24/9 2007 Rødovre den 9. oktober 2007 Tilstede: Afbud fra: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

KBU s KREDS 13 RØDOVRE

KBU s KREDS 13 RØDOVRE TIL KBU klubberne I World Cup Hallen Rødovre, den 7. januar 2013 Vedlagt fremsendes indkaldelse til Kreds 13 s repræsentantskabsmøde den 30. januar 2013 i World Cup Hallen. Sammen med indkaldelsen er vedlagt

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært repræsentantskabsmøde 2012 Indholdsfortegnelse side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indkaldelse 2. Program 3. Dagsorden 4. Mandatliste 5. Repræsentantskabsmødet 2011 6. Forhandlingsprotokol 2011/2012

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU4 den 27/5 2013 Rødovre den 13. juli 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen (LMS)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 14/9 2010 Rødovre den 23. oktober 2010 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU 4 den 18/5 2011 Rødovre den 24. august 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 11/6 2007 Rødovre den 24. juni 2007 Tilstede: Afbud fra: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 07/04 2008 Rødovre den 26. april 2008 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre.

Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre. Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre. 1. Peter Holm blev valg til dirigent 2. John Vinding Petersen blev valgt som referent 3. Beretningen: Formanden fortalte

Læs mere

Klubbladet 2014-2015. Sportslig målsætning. anden vigtig information.

Klubbladet 2014-2015. Sportslig målsætning. anden vigtig information. Klubbladet 2014-2015 Sportslig målsætning og anden vigtig information. Velkommen til en ny sæson! Vi byder velkommen til sæsonen 2014-2015 og håber det må blive et godt år med mange sportslige resultater.

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 27/9 2012 Rødovre den 30. september 2012 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen

Læs mere

BOWLINGKLUBBEN CENTER

BOWLINGKLUBBEN CENTER HUSK KONTINGENT 0/17 år kr. 75,00-18/20 år kr. 195,00-21/24 år kr. 235,00-24/- år kr. 340,00 KAN INDBETALES PÅ KONTO 1551-0002209764 BOWLINGKLUBBEN CENTER KONTAKTPERSONER BK Center Formand Martin Guldager

Læs mere

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Old Boys / Girls Stævner... 2 KBU Kredskamp... 4 KBU Åbningsstævne... 5 KM Indledende... 6 KM Single Finaler... 8 KM Mix... 9 KBU Cup Indledende... 10 KBU

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 16. marts 2014 kl. 10:30 Festsalen på Tinderhøj Skole Fortvej 71, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS

Læs mere

" #$%&'%!(%$) " #$ % & # & '( & #( ) (" &

 #$%&'%!(%$)  #$ % & # & '( & #( ) ( & " #$%&'%(%$) " #$ % & # & '( & #( ) (" & STATUS PR. 31. DECEMBER 2005 AKTIVER Kasse 2.496,11 Checkkonti, Jyske Bank 358.245,61 Bankbog, Jyske Bank 62.986,32 Girokonto, BG Bank 112.887,29 Aktier nom. 10,00,

Læs mere

World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre

World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre Ordinært afdelingsmøde afholdes torsdag d. 28. april 2016 kl. 19.30 World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Beretning 4. Indkomne forslag

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Tirsdag den 23. oktober 2014 kl. 18.00 STED: Comwell Korsør Ørnumvej 6 4220 Korsør DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Poul Lamhauge(PL), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH),

Læs mere

Klub blad for 2015-2016

Klub blad for 2015-2016 Klub blad for 2015-2016 Sportslig målsætning og vigtig information. Velkommen til sæson 2015/16 I dette klubblad vil der være oplysninger og datoer for, hvad der skal ske i den nye sæson. Vi håber, det

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB3 13/9 2007 Rødovre den 15. september 2007 Tilstede: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen

Læs mere

World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre

World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre Ordinært afdelingsmøde afholdes tirsdag d. 6. maj 2014 kl. 19.30 World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Beretning 4. Indkomne forslag

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 22. oktober 2011 Referat af UB3 den 7. september 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

Nyt fra forbundet mm Dommerkursus. Generalforsamling 2017

Nyt fra forbundet mm Dommerkursus. Generalforsamling 2017 Det er ved at være et stykke tid siden det seneste nyhedsbrev blev sendt ud, jeg har, som de fleste ved fået nyt job, hvor der har været en masse nyt at sætte sig ind i, så derfor har det ikke været computeren

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 16. marts 2014 på Tinderhøj Skole, Rødovre Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet: SAS v/ Erik Svensson, Hans Svane KingPins v/ Jesper Winkel

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION KØBENHAVNS BOWLING UNION Mødelokale Mørkhøjvej 6 DK-2700 Brønshøj Telefon: +45 38 89 79 69 E-mail: borgeholm@dbmail.dk Internet: www.kbu.dk Til unionsbestyrelsen Referat fra repræsentantskabsmødet den

Læs mere

Jysk Bowling Union indbyder hermed alle ungdomsbowlere til. JBU s Ungdomsstævne. Holstebro Bowling Center 12. 13. februar 2011

Jysk Bowling Union indbyder hermed alle ungdomsbowlere til. JBU s Ungdomsstævne. Holstebro Bowling Center 12. 13. februar 2011 Jysk Bowling Union indbyder hermed alle ungdomsbowlere til JBU s Ungdomsstævne Holstebro Bowling Center 12. 13. februar 2011 Sæsonens 7. rankingstævne Præmiepulje på kr. ca. 20.000,00 Indbydelse - Proportioner

Læs mere

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015 Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015 Mødet afholdtes i Bowl n Fun Viby startede kl. 10.15. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Leif Hansen

Læs mere

Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 30. august 2014

Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 30. august 2014 Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 30. august 2014 Mødet afholdtes i Fredericia Idrætscenter og startede kl. 11.00. Forbundsformand Per Henriksen bød velkommen og takkede for, at så mange

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

SBwU - Referat. Referat Klub-kredsmøde 31. januar 2014. Mødedato og tid 31.01.2014 19:00 Sted

SBwU - Referat. Referat Klub-kredsmøde 31. januar 2014. Mødedato og tid 31.01.2014 19:00 Sted Copyright SBwU SBwU - Referat Returadresse: Sekretær Ib Johansen, Ewalds Have 35, 4300 Holbæk sekretaer@sbwu.dk 3. februar 2014 Referat Klub-kredsmøde 31. januar 2014 Mødedato og tid 31.01.2014 19:00 Sted

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 29/03 2010 Rødovre den 3. april 2010 Tilstede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 28. april 2011 Referat af UB 2 den 26. april 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

Referat UB2 23/ Rødovre den 27. maj 2007

Referat UB2 23/ Rødovre den 27. maj 2007 Referat UB2 23/5 2007 Rødovre den 27. maj 2007 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde. 1. marts 2014

Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde. 1. marts 2014 Dagsorden ifølge lovene: Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde 1. marts 2014 1. Mandaternes prøvelse: Navneopråb ved Ib Johansen. Der kan være 56 stemmeberettigede. Optælling viser at vi er mødt 32.

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Tirsdag den 19. August 2014 kl. 18.00 STED: Fangel Kro & Hotel Fangelvej 55 5260 Odense S DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Poul Lamhauge(PL), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH),

Læs mere

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 25. oktober 2014

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 25. oktober 2014 Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 25. oktober 2014 Mødet afholdtes i Bowl n Fun, Viby og startede kl. 12.45. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Leif Hansen

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. marts 2015

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. marts 2015 Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. marts 2015 Mødet afholdtes hos Hans Græsvig og startede kl. 11.00. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Leif Hansen

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

Danmarks Bowling Forbund Ungdomsudvalget www.bowlingsport.dk

Danmarks Bowling Forbund Ungdomsudvalget www.bowlingsport.dk DBwF s Rankingstævne-ansøgning Læs venligst vejledningen inden du udfylder denne ansøgning. Du finder vejledningen her http:///wp-content/uploads/vejledning.pdf Dokumentet kan findes i word- dokument under:

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Mødelokale Mørkhøjvej 6 2700 Brønshøj. Seniorleder Karl-Ejner Andersen Seniorleder@kbu.dk

Mødelokale Mørkhøjvej 6 2700 Brønshøj. Seniorleder Karl-Ejner Andersen Seniorleder@kbu.dk Mødelokale Mørkhøjvej 6 2700 Brønshøj Seniorleder Karl-Ejner Andersen Seniorleder@kbu.dk KØBENHAVNS BOWLING UNIONS STÆVNEHÅNDBOG FOR UNGDOMSAKTIVITETER Håndbog for stævner i KBU side 1 af 15 INDHOLD KBU

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Referat af generalforsamling den i Thy Mors HåndboldDommerklub.

Referat af generalforsamling den i Thy Mors HåndboldDommerklub. Referat af generalforsamling den 16.02.2015 i Thy Mors HåndboldDommerklub. Der var mødt 24 op til selve spisningen og der var 24 til selve generalforsamlingen. Der var indkommet 7 afbud til selve arrangementet.

Læs mere