KØBENHAVNS BOWLING UNION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBENHAVNS BOWLING UNION"

Transkript

1 Rødovre den 28. april 2011 Referat af UB 2 den 26. april 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS) Seniorleder: Jan Heilmann (JH) Ungdomsleder: Alice Andersen (AA) Suppleant: Martin Guldager (MG) Kredsformand kreds 13: Kim Iwanow Pedersen (KIP) Kredsformand kreds 14: Benny Rasmussen (BR) Kredsformand kreds 16: Per Mundberg (PM) Kredsformand kreds 17: Kim Jakobsen (KJ) Kredsformand kreds 12: Claus Olsen (CO) afbud Kredsformand kreds 15: Flemming Jensen (FJ) afbud Suppleant: Inge Sambleben (IS) afbud Suppleant for seniorleder: Michael Pedersen (MP) afbud Suppleant for ungdomsleder: Daisy Vallentin Møller (DM) Formand for disciplinærudvalget: Jørgen Botting (JB) afbud Dagsorden: 1. Valg af mødeleder 2. Godkendelse af dagsorden 3. Opfølgning på sidste referat (UB 1) 4. Meddelelser a. Formanden vedr. KBU i. KBUs repræsentantskabsmøde ii. Møde med World Cup Hallen den 21. marts 2011 iii. Ekstra ordinært repræsentantskabsmøde i BBC den 9. marts 2011 iv. Opløsning af kreds 11 v. Manglende repræsentantskabsmøde i kreds 12 vi. Møde med DFBU og FSKBH den 5. maj kl i World Cup Hallen, vedr. Tårnby b. Formanden vedr. DBwF i. Forbundets repræsentantskabsmøde ii. Brev fra DBwFs ungdomsudvalg iii. Formøde med klubberne den 27. april kl i World Cup Hallen iv. Forbundets beretninger v. Lovforslag vi. Regnskab og budget vii. Fælles rejsetransport til mødet viii. Fællesmøde i Odense (unioner og forbundet) den 6. maj kl. 18:00 c. Kredsene d. Disciplinærudvalget :23/ BM Side 1

2 5. Økonomi a. Budgetkontrol 6. Senior a. C/D stævne i stedet for kredskamp b. Indberetning til ClubPeople / Infosport c. Resultatmæssig styring af OBG-stævner d. OBG finale den 4/ Ungdom 8. Turnering a. Afslutning af sæson 2010/2011 (7. & 8. maj 2011) b. Den nye turnering 2011/ Eventuelt Ad. 1 Valg af mødeleder AH bød velkommen og bad herefter LJ om at lede mødet Ad. 2 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger Ad. 3 Opfølgning på sidste referat (UB 1) Der var ingen opfølgning på referatet af sidste UB-møde Ad. 4 Meddelelser a. Formanden vedr. KBU KBUs repræsentantskabsmøde: Vi har afholdt repræsentantskabsmøde i Tårnby, og det forløb ganske udmærket. Klubberne er tilbageholdende med at kommentere beretninger og det må vi tolke som om at det går godt, men det havde været rart med input fra klubberne. Selve mødet forløb udmærket, men pladsen var lige kneben nok. Vi har i FU valgt at booket Valhøj Skole til næste års repræsentantskabsmøde som bliver afholdt den 18. marts Vi har lejet lokalet gennem Sisus Venner, og har fået bekræftelse på arrangementet. På repræsentantskabsmødet fik vi valgt personer til de poster som vi skulle. PM indskyder at UB på sidste møde (UB1) talte om økonomien omkring afholdelse af repræsentantskabsmødet, og husker at det var væsentlig billigere at afholde dette i Tårnby og spørgere hvorfor man har valgt at overse dette. AH mener, at forskellen i prisen udelukkende var prisforskel på fortæring, men mener personligt at lokalet i Tårnby var for lille :23/ BM Side 2

3 LM mener, at det var en hel speciel pris som Claus Olsen fik igennem næste år vil det nok ikke blive samme pris. Møde med World Cup Hallen den 21. marts 2011: Vi har diskuteret hallens økonomiske problemer, og AH har været til møde med Gert Nielsen. Ved dette møde lagde AH op til en bredere diskussion. Dette møde har nu været afholdt hvor alle unioner deltog (KBU, DFBU og FSKBH). Vi havde en debat om forskellige ting, som mundede ud i, at der ikke var nogle der kunne lægge penge på bordet. Alle tre unioner har lovet, at man i fællesskab vil forsøge at afholde ekstra stævner (gerne på tværs af de tre unioner). Det var nok ikke hvad World Cup Hallen havde håbet på, men det var hvad det kunne blive. I forbindelse med mødet fik vi en kontrakt fra World Cup Hallen. Gert Nielsen mener, at det er hallen der skal forelægge unionerne en kontrakt og ikke omvendt. Kontrakten lægger op til forskellige prisstigninger. MG (kommenterer som formand for den selvejende institution):den kontrakt der er afleveret til KBU er forslag fra Gert Nielsen, som vi efterfølgende har diskuteret. Forbundet vil også gerne have en kontrakt med hallen, men her er det dem der stiller krav. Vi har talt meget om hvordan bowlerne opfører sig de sparker på kuglereturen, og de medbringer selv mad og drikkevarer. Det er ting som hallen gerne vil have med ind i kontrakten, hallen vil også gerne forlange noget. Hvis kontrakten bliver indgået, så er det mellem KBU og hallen (vi kan ikke have kontrakt med de enkelte bowlere). Vi har været udsat for episoder som har været fuldstændig uacceptable. Den sidste kontrakt fra Forbundet indeholdt noget om at bowlerne selv måtte medbringe energidrik i pulverform og ikke andet. KBU har sikkert også nogle krav over for hallen som skal indarbejdes. AH kommenterer bowlernes opførsel. Ved mødet blev der refereret til episoder ved den netop afholdte ligarunde. KBU bakker 100% op om, at bowlerne ikke må sparke, eller svine personalet til. I sådan tilfælde, så har hallen lov til at bortvise spillerne. Vores bowlingspillere skal klart overholde de regler som de enkelte bowlingcentrene har. MG mener ikke, at dommeren kan bortvise bowlingspillere det kan kun hallen. KJ mener godt, at dommeren kan bortvise en bowlingspiller, der sparker til kuglereturen. MG slutter med, at det fra hallens side var et positivt møde de havde ikke forventet en pose penge. Ekstra ordinært repræsentantskabsmøde i BBC den 9. marts 2011: BBC er opløst pr. 9/3 og den eksisterer ikke mere. Restbeløbet er fordelt mellem de klubber der var til stede samt den siddende bestyrelse. Hallen er hermed opløst. Opløsning af kreds 11: Jeg mener at kreds 11 blev opløst på et tidligere tidspunkt. Det mener kreds 11 dog ikke, og WP mødte op som kredsformand for kreds 11 til repræsentantskabsmødet. For at undgå problemer traf LM og AH en hurtig :23/ BM Side 3

4 beslutning, og Willy Pedersen fik sin stemme. UB vedtager, at kredsen nu er opløst, og KBU skal bede om at få udbetalt overskuddet. LM jeg mener også at vi er nød til at beslutte det officielt her. Det kan altid diskuteres hvordan ordene er faldet tidligere. Vi skal finde ud af, hvordan midlerne skal anvendes. Kredsen har ønsket en afskedsmiddag for den afgående kredsbestyrelse, men det havde været fornuftigt at det var gjort inden de afsluttede regnskabet. Vi kan bede om et nyt regnskab, så de kan få afholdt deres kredsmiddag. Det resterende overskud foreslår jeg går til en ungdomsfond, der skal anvendes til yderligere rejsetilskud til ungdomsspillere til stævner uden for KBUs område. MG mener vi skal betragte regnskabet som færdigt, og vi så giver et beløb til en middag. Jeg foreslår kr til fonden og resten til en middag for kredsbestyrelsen i den afgående kreds. AH skriver til Willy Pedersen om kredsens opløsning samt beslutning om anvendelse af kredsens overskud. Manglende repræsentantskabsmøde i kreds 12: Vi har fået en mail fra Claus Olsen som ikke kan være til stede i dag hvor CO skriver: Som Formand for Kreds 12, skal jeg stærkt beklage at Kredsen ikke har overholdt KBUs retningslinjer og datoer for afholdelse i Kredsen. Det er alene undertegnede der er ansvarlig for denne fejl. Iflg. Kredsens vedtægter, skal der indkaldes til ordinært Repræsentantskabsmøde med 14 dages varsel. En sådan indkaldelse vil blive udsendt til klubberne i Kredsen i uge 18, med angivelse af mødedato (formentligt en hverdags aften i uge 21). AH vi har haft det oppe på FU møde, hvordan vi skulle forholde os. Vi accepterer at de nu afholder det, men beder kredsen om at overholde lovene fremover. Møde med DFBU og FSKBH den 5. maj kl i World Cup Hallen, vedr. Tårnby: Der ønskes en drøftelse omkring Tårnby bowlingcenter. AH mener ikke at KBU har haft de store vanskeligheder i Tårnby. AH fortæller herefter, at der nu er kommet besked om, at der pr. 1/ er nye ejere i Tårnby. Den nye ejer forpagter bowling, cafe og restaurant. Det er dog på nuværende tidspunkt ikke offentliggjort hvem den nye ejer er. Der sker lidt i vores lille region her. Mødedatoer for den kommende sæson: AH fortæller at BM har udsendt en liste over mødedatoer for det kommende år. Det er vigtigt at alle forholder sig til denne liste, så den kan blive vedtaget som gældende: FU4 onsdag 18/ FU5 torsdag 30/ FU6 mandag 12/ FU7 tirsdag 25/ FU8 fredag 2/ FU1 onsdag 18/ :23/ BM Side 4

5 FU2 torsdag 1/ FU3 mandag 16/ FU4 tirsdag 22/ UB3 onsdag 7/ UB4 torsdag 24/ UB1 mandag 13/ UB2 tirsdag 24/ b. Formanden vedr. DBwF Brev fra DBwF s ungdomsudvalg: Umiddelbart efter sidste FU møde, lå der en mail fra ungdomsudvalget som meddelte at de i den nuværende situation ønsker at trække sig fra deres post i ungdomsudvalget på grund af: uacceptable nedskæringer i vitale dele af ungdomsudvalgets budget manglende kommunikation og information til ungdomsudvalget vedrørende væsentlige beslutninger i forbundet oplæg til ny struktur med organisatorisk omlægning af alle ungdomsudvalgets opgaver, uden på forhånd at sende forslaget til høring i ungdomsudvalget for lidt frihed under ansvar til ungdomsudvalget grundlæggende uenighed med DBwFs overordnede politiske linjer Vi havde hørt lidt fra AA, at det ulmede lidt i ungdomsudvalget, og hvis strukturen bliver vedtaget, så trækker ungdomsudvalget sig. Ganske kort efter kom der mail fra Jan Filbært som fortalte at ungdomsudvalget havde trukket sig, og at Forbundet ville vide, om vi havde hørt om dette, og hvordan vores holdning var til det der var sket. Jeg skrev en kort mail til FU der var et råb om hjælp, og ikke mit svar. Jeg har efterfølgende skrevet et brev den 15/4 til Forbundet. FU er orienteret, jeg bakker vores ungdomsudvalg og ungdomsleder op. Jeg kan godt forstå at de føler sig trådt over tæerne. Jeg giver dem ret i, at den struktur der er vedtaget ikke holder. Her propper man en masse udvalg ned i en kasse, og beder dem varetage alt omkring bowling. AH fortsætter med, at det ikke kun er ungdomsudvalget der er utilfredse. DM/DT udvalget og kommunikationsudvalget er heller ikke begejstret. MG jeg er ikke tilfreds med svaret til Forbundet, selvfølgelig bakker du op om ungdomslederen, men det kunne godt have været lidt mere skarpt formuleret. Vi har heldigvis fået mange positive tilkendegivelser fra ungdomsledere over hele landet. AH jeg er i tvivl om, hvor hårdt man skal gå på Forbundet, det er også frivillige ledere. Der har været afholdt møde i forbundet efter de har modtaget vores svar, og vi venter alle spændt på at læse referatet. Formøde med klubberne den 27. april kl i World Cup Hallen: I morgen har vi som vi har lovet indkaldt klubberne til et formøde inden repræsentantskabsmødet. Jeg håber da virkelig, at mange klubber bliver repræsenteret på mødet, og jeg håber at de er begyndt at kikke på mappen. Jeg forventer at der er klubber der falder over punkter i mappen, som er helt galt, og kommer op og kommenteret dette :23/ BM Side 5

6 Alt er nyt, også for klubberne. Ikke kun beretninger men i høj grad regnskab og budget. Det er første gang at klubberne ser det. Der er på repræsentantskabsmødet man skal gøre sin indflydelse gældende. Jeg glæder mig til at høre hvad klubberne er faldet over. Jeg er den eneste der fra FU har lov til at sige noget, resten skal gå gennem klubberne (men der er flere fra FU der møder op som klubrepræsentant). AH fortsætter med at fortælle, at Forbundet netop har udsendt en mail, at der mangler 24 klubrepræsentanter for at overholde forbundets love. Der er tilmeldt 75 klubrepræsentanter. AH mener at vi skal sætte en opfordring på hjemmesiden om, at vores klubber skal huske at tilmelde sig til repræsentantskabsmødet. MG spørger om vi ved hvilke KBU klubber der har tilmeldt sig dette ved vi ikke noget om, da klubberne har tilmeldt sig direkte til forbundet. PM kommenterer det indlæg der er kommet i Gæstebogen på KBUs hjemmeside, hvor Richard Rasmussen fra FB er utilfreds med, at KBU ikke har indkaldt til et møde på et tidligere tidspunkt. Dette skyldes udelukkende, at Richard havde forventet mødet afholdt inden den 12/4 hvor klubberne skulle melde sig. AH mener ikke at KBU kunne afholde mødet førend klubberne havde modtaget mappen fra forbundet som er den der skal diskuteres. Undrer sig for øvrigt over, at tilmeldingen er sat til den 12/4, da der i Forbundets love står at tilmeldingen senest skal være 14 dage før repræsentantskabsmødet. PM spørger om unionsbestyrelsen har ret til at tilmelde sig. AH fortæller, at alle kredsbestyrelser har rettighed til at overvære mødet, men de har ikke taleret ved mødet, og kredsen skal selv afholde udgiften til deltagelse i mødet. AH spørger om KBU giver kaffe ved mødet den 27/4 hvortil LM svar JA. Forbundets beretninger: AH fortæller at han har brugt meget tid på at læse beretningerne i repræsentantskabsmappen. Havde ikke forventet at skulle kommentere bestyrelsens beretning, men føler alligevel at det er nødvendigt. I beretningen står der godt nok, at forbundet ikke vil nedlægge unionerne, for det er kun unionen der kan nedlægge dem selv. I beretningen er der dog mange punkter hvor de nedgør unionerne og kommer med forkerte udtalelser. AH mener virkelig, at KBU uden held har forsøgt at komme i dialog med forbundet AH gennemgik derefter de forskellige punkter i beretning, som han vil kommenterer på repræsentantskabsmødet., men er i tvivl om, hvor hård man skal være i sine kommentarer. MG jeg tror at holdninger i JBU og KBU er meget ens. Lovforslag: AH fortalte om det planlagte møde den 6/5, hvor unionerne mødes for at gennemgå repræsentantskabsmappen. Her vil man specielt fokusere på forslag til ændring af , hvor man skriver unionen ud af forbundets love. Forbundet er dog kommet med ændringsforslag til flere af deres egne forslag blandt andet at unionerne kan optage medlemmer på vegne af Forbundet :23/ BM Side 6

7 Man skriver dog unionerne ud af forbundets love da det for fremtiden er forbundet der har den direkte kontakt til klubberne og deres medlemmer. Unionerne kan fremover få lov til at arrangere en turnering og ellers lade være med at blande sig. AH vil kommentere en del omkring ændringsforslaget til 3. Er ikke langt fra at give LM ret i en tidligere udtagelse, hvor han ser en fremtid med KBU licens til de spillere der kun ønsker at deltage i vores turnering og en ekstra licens til forbundet til de få spillere, som spiller i Danmarksserien / ligaen, og som har lyst til at deltage i Forbundsmesterskaber / DM er. Herefter var der en længere diskussion omkring forbundets vision om en elektronisk licensansøgning som skulle kunne holde styr på klubskifte og karantæne mv. Diskussionen kom herefter over på 9 som omhandler den nationale og den internationale sportschef. Den nationale sportschef ansættes af FB i samarbejde med direktøren. LM kommenterer, at der intet sted er beskrevet hvad de to sportschefer skal lave. KJ spørger til, om det er Danmarks Idrætsforbund der kræver en international og en national sportschef. AH mener, at Team Danmark kræver at der er en bestemt person som de kan rette henvendelse til. KJ mener ikke, at dette er et argument for både en international og en national sportschef. LJ undrer sig over, at bredden er helt væk fra budgetterne. AH man snakker pludselig om en professionel bestyrelse. Inden vi ser os om, så skal formanden også være på lønningslisten. AH jeg vil som unionsformand tage mig af det der vedrører unionen, og så håber jeg klubberne kommenterer resten. Regnskab og budget: LM fortæller, at han har de sædvanlige kommentarer til regnskabet men vi kan ikke gøre meget ved de tal som der står, kun stille spørgsmål til hvorfor de er som de er. Det ser umiddelbart ud som om, at man skjuler noget og man fusker med tallene. AH undrer sig over udgiften til husleje man rykker fra Idrættens Hus til Højbjerg man har budgetteret med kr nu koster det kr De må da få et tilskud fra JBU, som har lejet sig ind i lokaler der til deres møder. LM fortæller, at det er beskrevet at de ikke får tilskud fra JBU. AH fortsætter med at der yderligere budgetteres med en stigning over de næste 3 år. MG jeg tror ikke at kontoret opfylder kravet til en arbejdsplads. AH påpeger, at der var et overskud tilbage i 2007, hvorefter der hvert af de følgende år har været et stigende underskud (i 2010 næsten ½ million). Egenkapitalen er nu på kr og dette efter at det lån som unionerne har yder forbundet er overflyttet til egenkapitalen :23/ BM Side 7

8 Forslag til kampafgift og licens er fremsendt for sent og kan derfor ikke vedtages. AH kommenterer den kritiske revision der har gennemgået regnskabet den 23/2. I lovene står der, at der skal ske en kritisk revision mindst 2 gange om året. Herefter blev budgetterne gennemgået. Her lægger man op til både en større kampafgift (serieafgiften bliver fordoblet) og en licensforhøjelse. Den licensforhøjelse der lægges op til er ikke i overensstemmelsen med forbundets love, hvor der blandt andet står at licensen for ungdom og pensionister er det halve af licensen for en seniorspiller. Denne lovbestemmelse kan ikke ændres af repræsentantskabet ifølge 10.2 hvor der står, at selv om repræsentantskabsmødet er højeste myndighed, så kan man ikke tilsidesætte lovene. LM mener, at vi skal henlede vores klubrepræsentanters opmærksomhed på stigningen i serieafgiften, da det formodentlig er et tal som de har svært ved at forholde sig til. Derefter var der en længere diskussion om ClubPeople, hvilke muligheder der på sigt kan blive i systemet, og hvor dyrt disse muligheder kan købes. Diskussionen gik specifikt på muligheden for at kunne håndtere klubskifte og karantænereglerne korrekt. Der var i UB ikke enighed om hvad der kan forventes af systemet. De arbejder stadig med bredde- og ungdomsudvalg. PM roser FU (og især AH og LM) for deres måde at håndtere forbundets lovforslag på vores eget repræsentantskabsmøde. De fremmødte fra forbundsbestyrelsen havde svært ved at give svar på de spørgsmål der blev stillet. Fælles rejsetransport til mødet: Det er svært at komme med oplæg til en fællestransport, da vi ikke ved hvilke KBU klubber der har tilmeldt sig Forbundets repræsentantskabsmøde. Dette må diskuteres med klubrepræsentanterne ved mødet i morgen aften. Fællesmøde i Odense (unioner og forbundet) den 6. maj kl. 18:00: Mødet er blevet en realitet efter en snak mellem KBU og JBU, da man mente der var behov for at udveksle erfaringer. Sidst der blev afholdt et tilsvarende møde blev det af forbundet opfattet som et bagholdsangreb. Man har derfor besluttet at invitere forbundet, som har takket JA til at komme. KBU stiller med 7 personer (LM + BM + LJ + AH + IS + JH + BHR), og AH er glad for at der er så mange der kommer. Forbundet stiller med 5 personer, og der er endnu uvist hvor mange der kommer fra de andre unioner. Mødet starter kl men AH mener at vi skal være der ½ time før, til en uformel snak med de øvrige unioner. AH håber vi kommer til at høre noget mere om ClubPeople klubberne har fået tilsendt noget information, som ikke er fremsendt til unionen :23/ BM Side 8

9 Transport til Odense aftales nærmere. c. Kredsene Kreds 12: CO har meldt afbud, men har inden mødet fremsendt en beretning til BM. Ud over det som Anker allerede har fortalt omkring salget af hallen, så fortæller Claus følgende: Af sportslige aktiviteter kan nævnes, at der i Påsken er afholdt Copenhagen Open i hallen/kredsen. Stævnet havde i år deltagelse af lidt færre bowlere end sidste år, men alt i alt er stævnet blevet vel gennemført af ABA (Amager Bowling Alliance ), med tanke på, at det er 1. gang stævnet er blevet afholdt et andet sted, end det nu nedlagte BBC. Arrangører, hal, og kreds, satser på fremgang og endnu større deltagerantal i 2012 udgaven CO slutter med en påskehilsen fra kreds 12 Kreds 13: KIP har ikke så meget at fortælle ud over at de allerede har haft den første medaljeoverrækkelse, og det gik meget godt, med en masse glade bowlere. Som almindelig bowler i hallen opfatter jeg, at fejlene i hallen er blevet væsentlig færre den fulde opretning af baner er endnu ikke gennemført. MG der er ikke tvivl om, at maskinerne har stået skævt. KIP fortsætter med at fortælle, at DM/DT udvalget har indkaldt til møde angående afvikling af DM her i St. Bededagsferien. Der er skærpet krav til dommerne. Man ser gerne en dommer til 8 baner. Det er dommerne der skal sætte starterne i gang. Kreds 14: BR fortæller, at de har haft et OBG stævne 7 det gik meget godt uden for store problemer. De blev dog kontaktet af mange spillere på grund af de manglende præmier fra stævnet i Næstved. Banelejen i Næstved var for stor, så de manglede derfor kontanter til alle præmier. MG spørger til, hvordan man underrettede de hold der havde tilmeldt sig til den start der blev aflyst i Grøndal. JH svarer, at han selv havde kontaktet de hold der havde meldt sig til starten kl Kreds 15: FJ har meldt afbud til mødet, men har som sædvanlig fremsendt en skriftlig beretning. Fra Kreds 15 kan fortælles, at anden afdeling af lokalopgøret er afholdt. Vinder blev Viking Bowlers med 14 point mod BBK95 10 point. Ungdoms opgøret afholdes den 10 maj. Vi forsøger igen i år, at få afholdt kredsmesterskab. Dette er svært, da prisen for at holde arr. i Rønne Bowlingcenter er blevet for høj. Især set i forhold til det antal som ønsker at deltage!! Sidste år blev kredsmesterskabet også aflyst, af samme grund :23/ BM Side 9

10 Vi har nogle sager ang. manglende betaling for baneleje. Dels var der Jackpot ung2, hvis hold blev trukket ud af turneringen. Her har vi fået beløbet hjem på 360 kr. for 2 ungdomskampe. Men der er forsat en sag ang. Partner Som skulle have spillet i Rønne den 2.4. Her mangler et beløb på 552 kr. Jeg har endnu ikke hørt noget som helst fra Partner 2009, tiltros for jeg har sendt dem mail. Derfor vil jeg gerne høre hvad kan jeg som kredsformand, gøre for at kræve manglende penge ind? Kan kredsen give sagen videre til KBU, hvis sagen går i hård knude? Søndag skriver FJ som en opfølgning, at han nu har hørt fra Partner 2009, og de skulle have sat pengene ind, men kredsen kan endnu ikke se dem på deres konto. FJ slutter med en påskehilsen fra kreds 15 AS kommenterer sagen med Partner Her havde Partner 2009 taget flyveren til Rønne den 2/4, men flyveren kunne ikke lande på grund af tåge, og måtte returnere til Kastrup. Viking Rønne besluttede at spille deres serier på dagen. Det har efterfølgende været umuligt at finde en anden kampdato, hvor kampen kunne afvikles i Rønne, og TUR har derfor accepteret, at Partner 2009 spiller kampen her i København (dog i en neutral hal, nemlig Grøndal). Kampen afvikles onsdag aften i uge 18. AS anmoder kreds 14 om at sørge for scoretavle og slagsedler. Aftalen med Partner 2009 er herefter, at de indbetaler deres baneleje til Rønne, og spiller gratis i Grøndal. PM mener ikke at det er fair, at Partner 2009 får lov til at spille deres kamp i Grøndal, når alle andre hold i S1BH har mødt Viking Rønne på hjemmebane, hvor resultaterne viser at det er svært at spille. Partner2009 vil få en fordel i forhold til de øvrige hold i rækken, hvor der er mange hold der ligger og kæmper om medaljer. AS beklager, men har ikke haft andre muligheder. MG vores UNG 2 hold var over og spille 2 kampe samme dag, men blev kun opkrævet baneleje for 1 kamp. Kreds 16: Der er ikke sket noget siden sidst, ud over at der er kommet en ny forpagter af restauranten. Det betyder, at man nu ikke mere selv må tage drikkevarer med til Gladsaxe.. Der er afslutning den 8. maj, og der er to kampe der skal uddeles medaljer til. AS fortæller at hun selv medbringer medaljer søndag morgen. Kreds 17: Vi har jo allerede haft noget turneringsafslutning. PI damer er rykket op i Ligaen. Der har været afslutning i 1 DØD og 2 DØD. Vi afholder kredsmesterskab den 18/6 d. Disciplinærudvalget Jørgen Botting har meldt afbud på grund af dommerkursus :23/ BM Side 10

11 Ad. 5 Økonomi a. Budgetkontrol LM har fremsendt en budgetkontrol pr. 25/ Som I kan se, så ligger vi på de fleste punkter fornuftigt i forhold til budgettet. En enkelt konto er dog overtrukket (mødeaktivitet i FU). Dette skyldes, at vores julefrokost 2010 for FU først blev afholdt i januar, og fejlagtigt bogført i 2011 i stedet for Ad. 6 Senior a. C/D stævne i stedet for kredskamp Det har tidligere været diskuteret, om man skulle bibeholde kredskampen i den form som vi kender, eller man skulle forsøge noget nyt. Kredskampen var tænkt som et arrangement, hvor C/D spillere fik mulighed for at deltage på et udtaget hold. Det har det senere år vist sig, at det for kredsene er svært at få samlet spillere til et hold. Tiden er inde til, at der skal ske en fornyelse men UB mener fortsat, at det skal være et arrangement der primært retter sig mod bredden. UB diskuterede de forskellige muligheder for et C/D stævne med præmier. Ønsket er, at man samtidig får flettet noget med tilhørsforholdet til en kreds ind i stævnet. Der var forslag fremme om, at man fra hver kreds kunne tilmelde et vilkårligt antal 3 mands hold (evt. mix-hold bestående af 2 herrer og 1 dame). Det vil sige, at man kan stille hold på tværs af klubberne, men holdet må kun bestå af spillere fra en enkelt kreds. AS der er som udgangspunkt reserveret søndag den 25/ til arrangementet. JH vil hen over foråret/sommeren få beskrevet propositioner for stævnet, så der kan bliver udsendt en indbydelse i god tid. b. Indberetning til ClubPeople / Infosport JH gør opmærksom på, at han som seniorleder ikke har ansvar for indtastning til ClubPeople / Infosport at gøre. Dette varetages fortsat af Michael Pedersen. AS sørger for, at dette meldes ud til klubberne ved sæsonstart. BM sørger for, at denne information også bliver synlig på hjemmesiden. c. Resultatmæssig styring af OBG-stævner Der har i denne sæson været problemer med regneark som anvendes til registrering af spillere / resultater ved OBG stævnerne. Problemet består i, at kredsene måske ikke kender så meget til det regneark der anvendes, og derfor uforskyldt kommer til at overskrive formler mv :23/ BM Side 11

12 Fremover vil originalen af regnearket ligge hos Michael Pedersen, som ved hvert stævne fremsender en kopi til brug i de enkelte kredse. Efter stævnet returnerer kredsen denne kopi til Michael Pedersen, som herefter ajourfører originalen. Man håber på denne måde at undgå, at der sker fejl som er svære at rette op på. Kredsene skal fortsat afslutte et stævne med udarbejdelse af en resultatliste for det pågældende stævne. AS erindrer om aftalen med Conni Persson fra PI, som skal have slagsedler tilsendt, hvorefter hun tjekker op på at resultater er korrekt indtastet. d. OBG finale den 4/ Som udgangspunkt diskuterede UB problemerne med OBG stævne 6, som blev afviklet i Næstved. Her var der ikke kontanter nok til alle præmier fordi kredsen havde valgt at betale banelejen kontant. AS spørger til, hvordan vi får givet præmier til de hold der mangler. LM beder om en liste over hvilke hold det drejer sig om, og vil derefter overføre pengene. AS påpeger, at hun altid beder kredsene om, at regning for baneleje sendes til Leif Makholm, og hvis kredsen i Næstved havde rettet sig efter dette, så ville vi ikke havde stået med problemer i dag. Finalestævne: Der var en længere diskussion omkring præmier til finalestævnet. Mange ville gerne have, at de nuværende præmier blev erstattet af gavekort eller kontanter. AS fortæller, at man indtil nu har brugt brugsting som præmier, da man havde fordelagtig aftale ved køb af disse. Der var enighed om, at præmier ved dette finale fortsat skal være brugsgenstande, da det er meldt ud i indbydelsen. Man vil inden næste sæson vurdere, om man fremover skal bruge kontanter som præmier. AS giver udtryk for, at vi ikke fremover skal flytte et finalestævne, og slet ikke flere gange. Er der først fastlagt en dato, så skal man holde fast i den dato. Ad 7 Ungdom AA fortæller, at der har været store problemer med Puslinge alternativ, som skulle afvikles den 30/4. På grund af ændring af dato for afslutning af Mix 2 + Mix 4 (som blev flyttet fra den 1/5 til den 30/4), så er der ikke baner til Puslinge alternativ, og dette stævne aflyses derfor. AA erkender, at hun har overset en dato (den 17/4) hvor der skulle have været afviklet KBU-Cup for ungdom i Glostrup. Hallen var booket, men der blev aldrig udsendt indbydelse til klubberne. Vi må forvente en regning på baneleje fra hallen :23/ BM Side 12

13 KBUs Talentteam fortsætter i den kommende sæson med Kim Larsen som træner. Dette bliver fortsat afviklet i World Cup Hallen. AH spørger til, hvordan det gik med indkøb af trøjer til KBUs talentteam. AA fortæller, at dette gik i sig selv, da Michael Wittendorff lukkede sin boreshop. Der er modtaget invitation til ungdomskampen mellem Skåne / København. Denne afholdes den 2/6. Der er unionskamp i Køge den 4-5/6. AA er ved at udtage spillere til begge kampe. Der er landsynglinge / landsjunior i Rødovre her i weekenden. Om søndagen er der LP finale i alle rækker. Der var afslutning i Eliteserien ungdom, hvor Center vandt og fik unionsmedaljer. Sidst er der pokalslutspil den 8/5 Ad. 8 Turneringen a. Afslutning af turneringen 2010/2011 Orientering til kredsene. På søndag kommer der besked ud om, hvilke tider der skal afholdes afslutninger. AS afleverer medaljer og diplomer i hallerne (sidst i næste uge). Der kan blive nogle kontakter hvor kredsene skal tale sammen. MG spørger, om det er det umuligt at slutte alle kampe i samme række i samme hal. AS svarer, at hun forsøger at gøre det, men det i mange tilfælde er umuligt.. Hvis en klub ønsker at bestille ekstramedaljer, så kan dette lade sig gøre i KBUs turnering, og det koster 100 kr. pr stk. b. Ny turnering 2011/2012 AS fortæller, at hun har sendt indbydelsen ud og det fungerer så godt som det skal. Der er allerede kommet retur fra enkelte klubber. Sidste frist er den 14/5. Vi håber på, at der i uge 22 kan ligge et forslag til, hvordan holdene bliver placeret i de forskellige rækker. Den 23/6 er der korrekturlæsning. Til kredsene i uge 31 vil der være materiale klar med slagsedler og det hele. Hvis det er muligt at komme ind i hallen, så vil det bliver afleveret der, ellers må kredsene selv afhente det på Mørkhøjvej. AS spørger om det fremover vil være muligt med 2 kampe om lørdagen i Gladsaxe, samt om der fortsat vil være lukket den første lørdag i hver måned. PM lover at undersøge dette, og vende tilbage. På Bornholm vil man forsøge at planlægge to starter om lørdagen. 1. start kl. 10:30 eller kl. 11:00 2. start kl. 13:00 eller kl. 13:30 Dette skulle kunne lade sig gøre, så man både kan komme derover og hjem igen :23/ BM Side 13

14 PM er utilfreds med, at man i Københavnsserien er nede på 8 hold eller mindre. Spørger om man ikke kan forsøge at få 10 hold i hver række i stedet så man igen kommer op på 18 kampe. AS svarer, at det var et ønske på repræsentantskabsmødet forrige år, at man skulle spille færre kampe dette er baggrunden for at man satte den ned til 8 hold i serierne. AH opfordrer til, at man fremover tager denne diskussion enten på repræsentantskabsmødet eller ved et efterfølgende møde. Klubberne skal fortælle hvordan de ønsker at spille i den kommende sæson. Vi kan ikke ændre noget nu, hvor klubberne allerede er begyndt at tilmelde sig til næste sæson. Ad. 9 Eventuelt LJ fortæller om næste seniortræf 1, at det bliver afviklet den 4/9 i Herlev, der er kommet noget ud til kredsene. Det er Kim Larsen der har arrangeret det, og LJ er sikker på perfekte baner. Mødet sluttede 22:01 MVH Bente :23/ BM Side 14

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU8 den 02/12 2011 Rødovre den 29. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 24/10 2013 Rødovre den 21. november 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 13/3 2013 Rødovre den 29. marts 2013 Til stede: Ikke til stede: Konstitueret formand: Lars Jacobsen (LJ) Konstitueret næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 2. marts 2011 Referat af UB1 den 8. februar 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 11/01 2012 Egypten den 20. januar 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS) Seniorleder:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 den 23/4 2014 Rødovre den 26. maj 2014 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 17/06 2009 Rødovre den 11. juli 2009 Tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) Seniorleder: Michael

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 den 30/6 2011 Rødovre den 24. august 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB3 23. september 2010 Rødovre den 24. oktober 2010 Tilstede: Ikke tilstede Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 21/1 2016 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Michael Pedersen Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen (LMS) Seniorleder: Martin

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB3 09/09 2009 Rødovre den 18. oktober 2009 Tilstede: Ikke til stede: Konstitueret Formand: Michael Wittendorff (MW) Konstitueret Næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 30/10 2014 Rødovre den 14. januar 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU8 den 6/12 2013 Bali, den 28. januar 2014 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU8 23/10 2007 Rødovre den 15. november 2007 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU4 3/5 2010 Rødovre den 03. maj 2010 Tilstede: Afbud: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB2 30/06 2009 Rødovre den 23. juni 2009 Tilstede: Ikke til stede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 26/10 2009 Lombok den 16. november 2009 Tilstede: Ikke tilstede: Konstitueret Formand: Michael Wittendorff (MW) Konstitueret Næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 den 13/04 2015 Rødovre den 30. maj 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) Seniorleder:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 24/9 2007 Rødovre den 9. oktober 2007 Tilstede: Afbud fra: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 12/9 2011 Rødovre den 22. oktober 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Herlev den 24. november 2013 Referat af UB4 den 14. november 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 05/03 2015 Vietnam den 25. marts 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 15. september 2012 Referat af UB3 den 12. september 2012 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 den 16/04 2012 Rødovre den 17. maj 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB2 16/06 2008 Rødovre den 31. juli 2008 Tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Mikael

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 25/10 2011 Rødovre den 27. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Herlev den 5. september 2013 Referat af UB3 den 2. september 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU 4 den 18/5 2011 Rødovre den 24. august 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 17. maj 2012 Referat af UB2 den 24. april 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 11/08 2008 Malta, den 20. august 2008 Tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Mikael

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 28. marts 2013 Referat af UB1 den 12. februar 2013 Til stede: Ikke til stede: Konstitueret formand: Lars Jacobsen (LJ) Konstitueret næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 29/03 2010 Rødovre den 3. april 2010 Tilstede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 28/10 2015 Rødovre den 2. november 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 15/1 2013 Rødovre den 20. januar 2013 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 den 1/8 2012 Rødovre den 14. september 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 4. august 2014 Referat af UB2 den 7. april 2014 Til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen (LMS) Ungdomsleder:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB4 26/11 2009 Rødovre den 31. december 2009 Tilstede: Ikke til stede: Konstitueret Formand: Michael Wittendorff (MW) Konstitueret Næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM)

Læs mere

Referat af FU 5 torsdag den 7.august 2014 kl i lokalerne på Mørkhøjvej 6.

Referat af FU 5 torsdag den 7.august 2014 kl i lokalerne på Mørkhøjvej 6. Referat af FU 5 torsdag den 7.august 2014 kl. 19.00 i lokalerne på Mørkhøjvej 6. Afbud fra Camilla Keller og Bente Makholm Dagsorden: 1. Valg af mødeleder 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse og

Læs mere

Den fremsendte dagsorden blev godkendt med den ændring, at vi starter med punkt 3a (Struktur) og 3b (Årshjul for ØST).

Den fremsendte dagsorden blev godkendt med den ændring, at vi starter med punkt 3a (Struktur) og 3b (Årshjul for ØST). Tilstede fra DBwF-Øst: Ikke tilstede: Desuden deltog: Formand: Martin Guldager (MG) Budgetansvarlig: Leif Makholm (LM) Sekretær: Bente Makholm (BM) Aktivitetskoordinator: Tim Høst (TH) Turneringsteam:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 den 25/4 2013 Rødovre den 30. april 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU4 den 28/05 2015 Rødovre den 31. maj 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 22. oktober 2011 Referat af UB3 den 7. september 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 14/9 2010 Rødovre den 23. oktober 2010 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB4 12/11 2007 Rødovre den 14. november 2007 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 13/3 2014 Rødovre den 27. april 2014 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KBU s KREDS 13 RØDOVRE

KBU s KREDS 13 RØDOVRE KBU s KREDS 13 RØDOVRE Til KBU klubberne i World Cup Hallen 9. januar 2015 I henhold til KBU s Kreds 13 Rødovres vedtægter, 7 stk. 1, indkaldes herved til ordinær Repræsentantskabsmøde Torsdag den 29.

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB1 19/02 2008 Rødovre den 23. marts 2008 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 den 29/07 2015 Rødovre den 24. oktober 2015 Til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 18/9 2014 Rødovre den 27. oktober 2014 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 25. april 2013 Referat af UB2 den 16. april 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 07/04 2008 Rødovre den 26. april 2008 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal.

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Center Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Dagsorden Valg af dirigent Beretning fra formanden, seniorudvalget og ungdomsudvalget regnskab Indkomne forslag Fastsættelse af kontingent

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 24. februar 2014 Referat af UB1 den 12. februar 2014 Til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Referat UB2 23/ Rødovre den 27. maj 2007

Referat UB2 23/ Rødovre den 27. maj 2007 Referat UB2 23/5 2007 Rødovre den 27. maj 2007 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 11/6 2007 Rødovre den 24. juni 2007 Tilstede: Afbud fra: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært repræsentantskabsmøde 2012 Indholdsfortegnelse side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indkaldelse 2. Program 3. Dagsorden 4. Mandatliste 5. Repræsentantskabsmødet 2011 6. Forhandlingsprotokol 2011/2012

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB3 13/9 2007 Rødovre den 15. september 2007 Tilstede: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen

Læs mere

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015 Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015 Mødet afholdtes i Bowl n Fun Viby startede kl. 10.15. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Leif Hansen

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 27/9 2012 Rødovre den 30. september 2012 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Vietnam den 26. marts 2015 Referat af UB1 den 11. februar 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre.

Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre. Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre. 1. Peter Holm blev valg til dirigent 2. John Vinding Petersen blev valgt som referent 3. Beretningen: Formanden fortalte

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION KØBENHAVNS BOWLING UNION Mødelokale Mørkhøjvej 6 DK-2700 Brønshøj Telefon: +45 38 89 79 69 E-mail: borgeholm@dbmail.dk Internet: www.kbu.dk Til unionsbestyrelsen Referat fra repræsentantskabsmødet den

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU4 den 27/5 2013 Rødovre den 13. juli 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen (LMS)

Læs mere

World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre

World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre Ordinært afdelingsmøde afholdes tirsdag d. 6. maj 2014 kl. 19.30 World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Beretning 4. Indkomne forslag

Læs mere

KBU s KREDS 13 RØDOVRE

KBU s KREDS 13 RØDOVRE TIL KBU klubberne I World Cup Hallen Rødovre, den 7. januar 2013 Vedlagt fremsendes indkaldelse til Kreds 13 s repræsentantskabsmøde den 30. januar 2013 i World Cup Hallen. Sammen med indkaldelsen er vedlagt

Læs mere

Nyt fra forbundet mm Dommerkursus. Generalforsamling 2017

Nyt fra forbundet mm Dommerkursus. Generalforsamling 2017 Det er ved at være et stykke tid siden det seneste nyhedsbrev blev sendt ud, jeg har, som de fleste ved fået nyt job, hvor der har været en masse nyt at sætte sig ind i, så derfor har det ikke været computeren

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Tirsdag den 23. oktober 2014 kl. 18.00 STED: Comwell Korsør Ørnumvej 6 4220 Korsør DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Poul Lamhauge(PL), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH),

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION 38 89 79 69 Referat af temadag den 24/11 2013 Rødovre den 22. 12 2013 Tilstede: BBK 95: Susanne Malmberg BBK 95: Søren Andre BK Center: Martin Guldager (Suppleant til forretningsudvalget) BK Triominos:

Læs mere

Forslag fra. Forbundsbestyrelsen. Rev. 2

Forslag fra. Forbundsbestyrelsen. Rev. 2 Forslag fra Forbundsbestyrelsen Rev. 2 Forslag fra forbundsbestyrelsen 6. Licens Stk. 6. Nuværende ordlyd: Gebyret for licens fastsættes hvert år på DBwF s ordinære repræsentantskabsmøde og indbetales

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Tirsdag den 19. August 2014 kl. 18.00 STED: Fangel Kro & Hotel Fangelvej 55 5260 Odense S DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Poul Lamhauge(PL), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH),

Læs mere

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Old Boys / Girls Stævner... 2 KBU Kredskamp... 4 KBU Åbningsstævne... 5 KM Indledende... 6 KM Single Finaler... 8 KM Mix... 9 KBU Cup Indledende... 10 KBU

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU4 014/05 2008 Rødovre den 20. maj 2008 Tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Mikael

Læs mere

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. marts 2015

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. marts 2015 Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. marts 2015 Mødet afholdtes hos Hans Græsvig og startede kl. 11.00. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Leif Hansen

Læs mere

BOWLINGKLUBBEN CENTER

BOWLINGKLUBBEN CENTER HUSK KONTINGENT 0/17 år kr. 75,00-18/20 år kr. 195,00-21/24 år kr. 235,00-24/- år kr. 340,00 KAN INDBETALES PÅ KONTO 1551-0002209764 BOWLINGKLUBBEN CENTER KONTAKTPERSONER BK Center Formand Martin Guldager

Læs mere

Danmarks Bowling Forbund

Danmarks Bowling Forbund VELKOMMEN TIL SÆSON 2017-2018 Danmarks Bowling Forbund Til Klubber i Vest Sæsonen 2017/18 banker på døren, træningen er så småt begyndt, og om ikke ret lang tid har vi alle taget hul på sæsonens første

Læs mere

Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde Dato: Lørdag den 20. september 2014 Sted: Bowlinghallen i Viby

Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde Dato: Lørdag den 20. september 2014 Sted: Bowlinghallen i Viby Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde Dato: Lørdag den 20. september 2014 Sted: Bowlinghallen i Viby Mødedeltagere: Jette Bergendorff (JB), bestyrelsesmedlem Helle Sørensen (HS), ungdomsleder

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre

World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre Ordinært afdelingsmøde afholdes torsdag d. 28. april 2016 kl. 19.30 World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Beretning 4. Indkomne forslag

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010 Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010 Dato og tid: Sted: Referat: 2. september 2010, kl. 17:00 Remissen, Østerbro LE Deltagere: Afbud: Hans J. Larsen (HJL) Morten Krydsfelt (MK) Hasanin Rudha

Læs mere

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 25. oktober 2014

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 25. oktober 2014 Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 25. oktober 2014 Mødet afholdtes i Bowl n Fun, Viby og startede kl. 12.45. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Leif Hansen

Læs mere

Referat Riffelsektions Møde

Referat Riffelsektions Møde Referat Riffelsektions Møde TID: Tirsdag den 5. februar 2015 kl. 17.30 22.45 STED: Comwell Korsør Ørnumvej 6 4220 Korsør DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH), Anders Sode(AS)

Læs mere

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 16. marts 2016)

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 16. marts 2016) 1.0 Navn og hjemsted Klubbens navn er Familie Bowling (FB). Klubben er stiften den 1. august 1984. Klubben er hjemmehørende i Gladsaxe kommune 2.0 Formål Klubbens formål er, at samle bowlingspillere med

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Referat af DBwFs Ungdomsudvalgsmøde

Referat af DBwFs Ungdomsudvalgsmøde Referat af DBwFs Ungdomsudvalgsmøde Dato: Lørdag den 16. januar 2016 Tidsrum: kl. 11.00 til ca. kl. 15.00 Sted: Bowlernes Hal Grøndal, Hvidkildevej 64, 2400 København NV Mødedeltagere: Allan Rasmussen

Læs mere

" #$%&'%!(%$) " #$ % & # & '( & #( ) (" &

 #$%&'%!(%$)  #$ % & # & '( & #( ) ( & " #$%&'%(%$) " #$ % & # & '( & #( ) (" & STATUS PR. 31. DECEMBER 2005 AKTIVER Kasse 2.496,11 Checkkonti, Jyske Bank 358.245,61 Bankbog, Jyske Bank 62.986,32 Girokonto, BG Bank 112.887,29 Aktier nom. 10,00,

Læs mere

Klubbladet 2014-2015. Sportslig målsætning. anden vigtig information.

Klubbladet 2014-2015. Sportslig målsætning. anden vigtig information. Klubbladet 2014-2015 Sportslig målsætning og anden vigtig information. Velkommen til en ny sæson! Vi byder velkommen til sæsonen 2014-2015 og håber det må blive et godt år med mange sportslige resultater.

Læs mere

Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde

Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde Dato: Tirsdag den 13. januar 2015 Tidsrum: kl. 16.00 til kl. 21.30 Sted: Odense Bowlinghal Mødedeltagere: Jette Bergendorff (JB), bestyrelsesmedlem

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt fredag den 17. januar 2014 i Kolding

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. JBU - Region 3 18.02.2010 Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Dato: Torsdag d. 4. februar 2010 Kl.: 19.00 Sted: Stampesvej 19 8260 Viby J (Selskabslokalet) Vinnie bød velkommen til mødet 1. Mandaternes

Læs mere

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 26. marts 2014)

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 26. marts 2014) 1.0 Navn og hjemsted Klubbens navn er Familie Bowling (FB). Klubben er stiftet den 1. august 1984. Klubben er hjemmehørende i Gladsaxe kommune 2.0 Formål Klubbens formål er, at samle bowlingspillere med

Læs mere

[Skriv her] FBwU Love og Bestemmelser

[Skriv her] FBwU Love og Bestemmelser LOVE OG BESTEMMELSER 2016 1 1 Navn og hjemsted. 1.1 Unionens navn er Fyns Bowling Union (FBwU). 1.2 Unionens hjemsted er formandens adresse. 2 2 Formål. Det er Fyns Bowling Unions formål: 2.1 At fremme

Læs mere

Dagsorden Referat Ansv. 1. Godkendelse af dagsorden. i Roskilde.

Dagsorden Referat Ansv. 1. Godkendelse af dagsorden. i Roskilde. Referart Skytteudvalgsmødet den 3/12 2014 Deltagere: Frank Lyngsø, Kjeld Karbæk, René Mortensen, Oscar Sjøgren, Robert Larsen, Johnny Jensen og Sigurd Jensen (referent) Fra kontoret deltog Mikael Green

Læs mere

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling I Aalborg Bowling Team Tirsdag d. 26. april 2011 kl. 19.30

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling I Aalborg Bowling Team Tirsdag d. 26. april 2011 kl. 19.30 Nørresundby d. 12. april 2011 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling I Aalborg Bowling Team Tirsdag d. 26. april 2011 kl. 19.30 I Løvvang Bowling Center, Stort mødelokale Dagsorden 1. Mandaternes

Læs mere

LOVE JYDSK BOWLING UNION

LOVE JYDSK BOWLING UNION LOVE JYDSK BOWLING UNION Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Organisation og tilhørsforhold 3 4 Klubberne 3 4A Klubfusion 3 4B Klubophør 3 5 Klubbernes medlemmer 4 6 Kontingent 4 7 Regnskab

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 29/10 2012 Rødovre den 1. januar 2013 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) Ungdomsleder: Alice Andersen (AA)

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde.

Referat af bestyrelsesmøde. Referat af bestyrelsesmøde. Dato og tid: Sted: 9. oktober 2013, kl. 16.30 Ribegade 17, 4th 2100 Ø (hos Tina Fehrn) Deltagere: Jan Kristoffersen (JK) David Hansen (DH) Tina Fehrn (TF) - REF Ole Meilby (OM)

Læs mere

Mødelokale Mørkhøjvej 6 2700 Brønshøj. Seniorleder Karl-Ejner Andersen Seniorleder@kbu.dk

Mødelokale Mørkhøjvej 6 2700 Brønshøj. Seniorleder Karl-Ejner Andersen Seniorleder@kbu.dk Mødelokale Mørkhøjvej 6 2700 Brønshøj Seniorleder Karl-Ejner Andersen Seniorleder@kbu.dk KØBENHAVNS BOWLING UNIONS STÆVNEHÅNDBOG FOR UNGDOMSAKTIVITETER Håndbog for stævner i KBU side 1 af 15 INDHOLD KBU

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Torsdag 25. feb. 2016-17.30 22.00 STED: Idrættens Hus - Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby DELTAGERE: (HA) Peter Hansen (PH) Ib Hansen (IH) Flemming Brandenborg (FB) Mikael

Læs mere