KØBENHAVNS BOWLING UNION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBENHAVNS BOWLING UNION"

Transkript

1 Rødovre den 15. september 2012 Referat af UB3 den 12. september 2012 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen (LMS) Ungdomsleder: Alice Andersen (AA) Suppleant: Martin Guldager (MG) Suppleant: Inge Sambleben (IS) Suppleant for seniorleder: Anni Sørensen (AS) Kredsformand kreds 13: Kim Iwanow Pedersen (KIP) Kredsformand kreds 14: Benny Rasmussen (BR) Kredsformand kreds 17: Willy Pedersen (WP) Formand for disciplinærudvalget: Jørgen Botting (JB) Formand: Anker Haldbæk (AH) AFBUD Seniorleder: Jan Heilmann (JH) AFBUD Kredsformand kreds 12: Claus Olsen (CO) AFBUD Kredsformand kreds 15: Flemming Jensen (FJ) AFBUD Kredsformand kreds 16: Per Mundberg (PM) AFBUD Suppleant for ungdomsleder: Daisy Vallentin Møller (DM) Dagsorden: 1. Valg af mødeleder 2. Godkendelse af dagsorden 3. Opfølgning på sidste referat (UB2) 4. Meddelelser a. Vedr. DBwF b. Vedr. KBU i. Kredstilhør for klub (BK Rolling Stones) ii. CBT er opløst c. Kredsene i. Kreds 12 ii. Kreds 13 iii. Kreds 14 iv. Kreds 15 v. Kreds 16 vi. Kreds 17: d. Disciplinærudvalget i. Scoretavler og dommere 5. Økonomi a. Budgetkontrol b. Økonomi vedr. de 2 hold trukket fra turneringen :07/ BM Side 1

2 6. Senior a. Jan Heilmann s sygdom b. Old Boys/Girls stævne 1 c. Kredskamp d. Oliering ved mesterskaber (WP) 7. Ungdom a. Ungdomsledermøde september b. Ungdom 3 c. Ungdomsledermøde i forbundet d. KM Mix i Grøndal 8. Turnering a. Kampflytninger b. Flyt-kamp skema 9. Eventuelt Ad. 1 Valg af mødeleder I formandens fravær bød LJ velkommen, og bad IS om at lede mødet. Der er afbud fra AH og JH på grund af sygdom samt afbud fra CO, FJ og PM Ad. 2 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. Ad. 3 Opfølgning på sidste referat (UB2) Der var ingen opfølgning på referat af UB2. Ad. 4 Meddelelser a. Vedr. DBwF LJ fortæller, at KBU er blevet kontaktet af forbundsformand Per Henriksen vedrørende forbundets økonomi, ny struktur, ATK og SBwU JH og LJ har afholdt et møde med Per Henriksen i World Cup Hallen under CYO. MG deltog også i en del af mødet. Forbundet vil gerne have nedsat et økonomiudvalg bestående af forbundet, JBU og KBU. Forbundet ville gerne i gang med arbejdet med en ny struktur og ønsker at KBU vil indgå i dette arbejde. LJ påtager sig selv denne opgave. Forbundet vil gerne i gang med arbejdet omkring ATK, og også her tilbyder LJ at repræsentere KBU. Der er allerede nu ved at være et hold på banen, og man har fundet en diætist som også har tilkendegivet at være interesseret i projektet. Forbundet har ikke helt styr på hvad der foregår i SBwU. Unionen er stadig uden kasserer. Det er uvist om formanden stadig er 100 % på posten. Som udgangspunkt havde forbundet den holdning, at man skulle kontakte SBwU. LJ har givet udtryk for, at det ikke er KBU der kontakter SBwU det skal gå den anden vej. KBU har dog :07/ BM Side 2

3 accepteret at hjælpe med uddannelse af dommere i SBwU. Der er arrangeret et kursus den 26/9 Efter mødet med Per, har der ikke været yderligere kommunikation. LM indskyder, at der i referat af bestyrelsesmøde i forbundet den 25/8 står, at forbundet er kommet til penge, så unionerne kan få tilbagebetalt deres det lån. Per Henriksen har desuden forsøgt at få fat i LM for at aftale et økonomimøde. LM har givet nogle datoer, men har endnu ikke hørt noget. WP spørge ind til den skrivelse der er fremsendt omkring damebowling. Ude i klubberne er man irriterede over det forslag der er kommet opfatter det som useriøst. LJ foreslår at man i sit svar skriver, at vi gerne vil have seriøst bowling. Tidsfristen for besvarelse er den 21/9. b. Vedr. KBU LJ starter med at fortælle om den turbulente start turneringen har fået i kraft af at Gladsaxe Bowlinghal midlertidigt er lukket. En stor tak til Lise for den måde hun har håndteret udfordringen. Derudover er der sket det, at Suså meldte deres damehold i 2. division Øst fra, og CBT nedlagde klubben. Det gav endnu engang ekstraarbejde til turneringsformanden. Der er nu styr på det, men en uheldig måde at starte turnering op på. BK Rolling Stones (tidligere Lyngby BC) er flyttet til den nye bowlinghal i Herlev. LMS indskyder, at der er et hængeparti vedrørende CBT s baneleje til World Cup Hallen. LM foreslår at dette behandles under økonomi. AS er informeret om, at Suså betaler deres baneleje/afgift, når de modtager en regning. LM fortæller, at KBU har foretaget sig følgende med hensyn til CBT. Klubben er pligtig til at betale afgifter for turneringen samt baneleje for de baner som det ikke kan lykkes os at afbestille. LM vil informere Jan Holm Wigant (cc til Jesper Nielsen) om hvor meget klubben skylder ( kr.). Som udgangspunkt er alle spillere med licens i klubben blevet spærret med en gæld til KBU. Når gælden er betalt kan de løse licens i en anden klub. Det vil sige, at de hver skal betale sin andel af gælden. JB spørger ind til, om Jackpot har trukket et damehold. LMS fortæller at hun intet har hørt fra Jackpot. Derefter var der diskussion om, hvilket hold en klub kunne trække, hvis klubben har to hold i turneringen. Der var bred enighed om, at det altid vil være det lavest rangerende hold man trækker. Hvis klubben har hold i to serier der er lige højt placeret, så må det være det hold der sidst er rykket op der trækkes. LMS informerer om, at World Cup Hallen er den eneste hal der ikke har givet lov til at afbestille banerne for de klubber der har trukket deres hold (Suså har ikke nok spillere til at kunne stille med et damehold og CBT har valgt kun at spille i Den Frie :07/ BM Side 3

4 Bowlingunion). LMS gør opmærksom på, at der i kontrakten står, at man kan afbestille baner med 14 dages varsel. AS indskyder, at hun mener denne tilføjelse i kontrakten har noget at gøre med flyttede kampe og ikke annullerede kampe. Derefter var der en længere diskussion om annullering af kampe set med hallens øjne i forhold til situationen set med klubbens øjne. Klubberne bør dog være klar over at de har et ansvar når de tilmelder hold til turneringen, og afgiften til unionerne slipper de ikke for at betale. Konklusionen blev, at LMS og LM tager et møde med Gert Nielsen fra World Cup Hallen for at få en afklaring på situationen. LM slår dog fast, at hvis klubberne skal betale den fulde baneleje, så skal banerne også være til rådighed for klubbens medlemmer på de fastsatte kamptidspunkter. LM havde sat et punkt på dagsordenen vedrørende kredsforhold for BK Rolling Stones der som eneste klub spiller i Herlev. Ifølge KBUs love skal klubben have et tilhørsforhold til en kreds. De første to cifre i klubbens nummer (18-006) er kun et symbol for, hvilken hal klubben spiller i. I KBUs love står der desuden, at der mindst skal være 2 klubber til at danne en kreds. Det vil være kredsen der har ansvar for, at der vil være en dommer til rådighed ved hver kamp, selv om det rent praktisk nok vil være klubben selv der stiller med en dommer. Tilhørsforhold til en kreds vil også have noget at gøre med eventuel udtagelse til et kredshold. UB ser 3 forskellige kredse, som Herlev naturligt kan blive lagt ind under (Gladsaxe, Glostrup eller Rødovre). Efter en kortere diskussion faldt valget på Glostrup. LJ fortælle om det fastholdelsesprogram der er i gang i unionen. Som udgangspunkt vil der blive lavet en fastholdelsesturnering en hverdagsaften. Dette er tænkt som en turnering der skal ramme bredt. Der tildeles et handicap (eget snit og op til 170). Spillere med et snit over 170 må gerne deltage, men med et negativt handicap. Derudover skal der laves et spørgeskema til samtlige klubber, så vi har et grundlag for hvor vi skal sætte ind. Mange spiller stopper på grund af økonomien, men der er måske også andre grunde? Internt i KBU arbejder LJ på at få uddannet et par diplomtrænere direkte målrettet mod ungdommen. Afholdelse af S-træf fortsætter. Ny seniorspillere skal have noget ud af at spille, de skal have en god oplevelse, og det skal vi have klubberne med på. c. Kredsene i. Kreds 12: CO er ikke til stede, og der er ikke en anden repræsentant fra kredsen. ii. Kreds 13 KIP fortæller, at kredsen har hold CYO og det var en stor succes. I den kommende weekend afholdes der OBG. Den 30/9 er der kredskamp og kredsens hold er sat, og kredsen er klar. iii. Kreds 14 BR fortæller at KBUs åbningsstævne i år gik udmærket. Der blev sat dansk rekord den ene dag :07/ BM Side 4

5 Hallen er blevet malet og fremstår flot. iv. Kreds 15 Kredsformand Flemming Jensen fra Kreds 15 har meldt afbud, men som sædvanlig fremsendt en kort beretning om, hvordan det går på Bornholm. Kredsen har fået lavet en ny dommerplan til sæsonen 2012/2013. Desuden arbejder de på at få lavet et nyt dommerkursus. Dette vil Søren Larsson (medlem af KBUs disciplinærudvalg) stå for, evt. sammen med Jørgen Botting. Kredsen forventer at det bliver i løbet af efteråret. Man vil også gennemføre et internt kursus i kredsen for dommere omkring betjening af scoresystemet i hallen. Kreds 15 deltager igen i år i kredskampen i Rødovre. Kredsen stiller med et herrehold. Det er umuligt at stille med et damehold, da der er meget få kvinder i klubben. Stor tak til Jan Heilmann og Anni Sørensen for, at få starttidspunktet flyttet en time frem, så vi kan nå frem til Rødovre. Lokalopgøret er sat til mandag den 22. oktober. Da det er svært for klubberne at stille rene damehold, har kredsen besluttet at spille et mix-opgør. v. Kreds 16 IS fortæller fra Kreds 16, at de pt. ikke har en hal, og vi må se hvornår den åbner. vi. Kreds 17 WP fortæller at kredsen har fået fordelt dommervagterne. LJ spørger ind til, om kredsen afholder et stævne til jul. WP bekræfter dette, men der er endnu længe til jul, men kredsen planlægger et skotsk-mix stævne. d. Disciplinærudvalget JB fortæller, at han har talt med Bent Holst Rasmussen, og han er ved at revidere dommerhåndbogen. BHR har fortalt, at han plejer at lave den sammen med FU, men FU er ikke blevet kontaktet endnu. Følgende punkter skal i hvert fald rettes: Omkring overtrådt, der skal man bruge teksten fra Danmarks Bowlingforbund Propper der står ingen steder mere, men første gang er det OK, og anden gang er det skidt. JB har talt med Henrik Salling, og han vil fremsende hvilken formulering de er kommet frem til i forbundet. Død kugle her er det selvfølgelig nødvendigt at spilleren har hånden oppe inden kuglen rammer keglerne. Der burde også være samme regler, hvis man bliver generet af en anden spiller. JB har været tilbageholdende med at afvikle et dommerkursus under KBU ville foretrække at den nye dommerhåndbog var færdig inden. Det næste dommerkursus er dog planlagt til sidst i oktober eller først i november. JB spørger ind til, hvor langt tid en dommerrapport skal gemmes. LM svarer, at den som minimum skal gemmes indtil sæsonen er slut, og det har vist sig, hvilket hold der skal rykke op :07/ BM Side 5

6 MG undrer sig over, hvorfor forbundet og KBU fortsat har 2 forskellige dommerhåndbøger. JB mener at det handler om, hvem der skal give sig f.eks. på reglen omkring bluser samt det at dommer i JBU fortsat må drikke øl/spiritus under kampen. MG mener at vi så må komme med forslag om ændringer til forbundets regler. JB og MG vil arbejde sammen om formulering af et sådan ændringsforslag. LMS afslutter diskussionen med at konstatere, at det er svært at være dommer, hvis serier og divisioner spiller sammen og under forskellige regler. AA spørger ind til, hvad man gør, hvis hjemmeholdet ikke har en scoretavle med til udeholdet. AA er usikker på, om klubberne har fået god nok information. Herefter var der en længere diskussion omkring udfyldelse og underskrift af scoretavler. Det er helt klart, at udeholdets eneste dokumentation for resultatet af en kamp, er en underskreven scoretavle. LMS svarer, at den information der er sendt ud til klubberne beskriver, at det er de to klubbers scoretavler, der er dokumentation. BM indskyder, at BK Triominos har spillet flere kampe, og der har ikke været problemer nogen steder. Ad. 5 Økonomi a. Budgetkontrol LM har inden mødet udsendt en budgetkontrol pr. 9/9 2012, og LM gennemgik budgetkontrollen hvor han kan konstatere at det ser fornuftigt ud. Dags dato er der betalt en regning fra Grøndal på kr. vedrørende det aflyste julestævne (ungdom), som ikke var blevet afbestilt i hallen. b. Økonomi vedr. de 2 hold trukket fra turneringen LM konstaterer, at dette punkt delvist er blevet behandlet tidligere, men der mangler fortsat en reaktion fra SBwU. LM ser gerne, at KBU håndterer mellemværende CBT og SBwU håndtere mellemværende med Suså Jeg vil ikke videresende forbundsafgifter for CBT før disse er indbetalt. MG spørger ind til en henvendelse omkring et underskud fra COY. LM lover at fremsende noget omkring denne henvendelse. Ad. 6 Senior a. Jan Heilmann s sygdom AS har midlertidig overtaget jobbet som seniorleder indtil Jan er på banen igen. b. Old Boys/Girls stævne 1 MG fortæller at tilmeldingsfristen er overskredet, og der er tilmeldt 70 hold. Der er tilmeldt en del nye hold, men der mangler samtidig en række af de gamle hold. Næste OBG afholdes i Næstved, men er det MG der kører hele arrangementet (tilmelding og resultatformidling). MG ser det som et problem, at vi kun spiller 6 stævner (og heraf kan smide det ene :07/ BM Side 6

7 resultat væk). MG er nervøs for, at der er mange der dropper det sidste stævne hvis de alligevel ikke kan nå noget. c. Kredskamp Vedrørende kredskampen som afholdes den 30/9 har der været lidt problemer. JH har sendt information til kredsende i august, men ikke til kredsformænd i stedet til kredsenes seniorledere. Derfor er der kredsformænd der i dag er frustreret over, at de intet kender til arrangementet. MG skal køre resultatformidlingen, men vil gerne have mulighed for at tjekke programmet inden. Vedrørende KM Mix i Glostrup, så er AS i gang med at skrive en indbydelse. AS vil i den forbindelse gerne have oplyst et kontonummer til de spillere, som ikke har mulighed for at betale online med dankort. MG vil gerne have oplyst hvor mange baner der er booket af hensyn til tilmeldingssystemet. I oktober kommer der en 3xunionskamp. Her skal KBU bare have udtaget hold. d. Oliering ved mesterskaber (WP) WP ønsker en diskussion omkring oliering ved mesterskaber (KM er). WP opfordrer at man til mesterskaber spiller på samme olie under hele stævnet. LMS fortæller, at der i stævnehåndbogen står, at der kun olieres efter hver anden start. MG indskyder, at der i DM gebyret er taget højde for, at der olieres inden hver start, hvis der skal gøres det samme ved KM, så vil det kræve et større gebyr. Efter en del diskussion blev det beslutte, at vi ved det førstkommende KM forsøger oliering inden hver start vi ser hvordan det går, og tager den efterfølgende herfra. Ad 7 Ungdom a. Ungdomsledermøde september Der er ungdomsledermøde på tirsdag, der er tilmelding fra 3 klubber b. Ungdom 3 AA fortæller om et problem, der har været i ungdom 3 vedrørende brug af en ynglingespiller. Klubben var orienteret om, at de ikke måtte bruge den pågældende spiller hvorefter spilleren alligevel var med på holdet. Der er uenighed om, hvor hårdt man skal ramme den pågældende spiller (som har deltaget i god tro), men klubbens leder har handlet imod reglerne. Det er besluttet at keglerne skal fratages klubben og afgørelsen skal sendes til klubbens ungdomsleder (den pågældende holdleder skal have denne meddelelse som cc). c. Ungdomsledermøde i forbundet Der har været afholdt ungdomsledermøde i forbundet, hvor man snakkede ATK og :07/ BM Side 7

8 talentkraftcenter. I forbindelse med ATK projektet har ungdomslederne valgt Helle Sørensen som repræsentant / koordinator. MG fortæller, at KBU (kreds 12) har fået stor ros for afholdelse af UDM i Tårnby. Forbundet vil forsøge at inddrage Camilla (kreds 12) som ressourceperson i forbundets ungdomsudvalg. I ungdomsudvalget diskuterede man manglende kommunikation fra forbundet. Ofte blev unionernes ungdomsledere ikke informeret om, hvis der var ungdomsspillere fra unionen der blev udtaget til landsholdet. Ungdomslederne ønsker at de unge mennesker får en logbog, så man i unionen / klubberne ved hvilke forventninger forbundet har med de unge mennesker. På sammen måde - når de unge mennesker bliver sat af landsholdet, så kan de læse det på hjemmesiden. Også her mangler der kommunikation MG indskyder til slut en bemærkning om det netop afholdte CYO. Det var et fantastisk stævne, som blev gennemført næste helt fejlfrit. I forbindelse med stævnet var der en event i Rødovre Centrum, hvor man havde fået opstillet 3 mobile bowlingbaner. Der var mange der havde lovet at hjælpe, men på selve dagen var der kun ganske få der mødte frem (FU med påhæng var godt repræsenteret). Dem der vandt præmier (skulle afhentes i bowlinghallen) var glade for deres gevinst. d. KM Mix i Grøndal AA har sendt information til kredsen (der planlægges 3 starter). AA tager selv imod tilmeldinger. IS foreslår, at man ændrer propositionerne, så der spiller 2 drenge og en pige på et hold, for derved at trække flere spillere til. MG mener kun, at der er 50 potentielle spillere LMS husker en henvendelse fra Pernille Hyldekrog sidste år, hvor hun kritiserede at finaler for seniorer og ungdom blev spillet på samme tid (forældre der spiller finale vil gerne have mulighed for at følge eventuelle børn der også spiller finaler). AS fortæller, at det for denne sæson var for sent at få aktivitetsplanen tilpasset dette ønske, men at man forsøger næste år. MG er uenig i, hvordan propositionerne for KM for ungdom er skruet sammen. Med det antal spillere der er til rådighed, så går alle i finalen. MG mener, at det skulle være ungdomslederen frit, at ændre på propositionerne efter hvor mange spillere der er til rådighed i stedet for den godkendelsesprocedure vi har i dag (skal godkendes i UB). LM mener at ungdomslederne skal tale om det på det kommende ungdomsledermøde. Det eneste problem der er, at der kan være forældre der klager over at vi ikke overholder propositionerne som findes på hjemmesiden. KIP har en sidste bemærkning til de ungdomshold der spiller på Bornholm en lørdag. Er det ikke muligt at fritage disse hold for en tidlig start hjemme søndag morgen :07/ BM Side 8

9 Ad. 8 Turneringen a. Kampflytninger b. Flyt-kamp skema LMS erkender, at der har været nok at se til, og har nogle spørgsmål vedrørende flytning af kampe. Hvis man bibeholder dato, men kun flytter selve kamptidspunktet, kræver dette også et udfyldt flyt kamp skema? AS fortalte, at hun tidligere har accepteret en kampflytning i en mail, hvis begge klubber havde godkendt det. LM mener, at Lise skal købe en scanner, så det kan foregå korrekt (regningen betales af KBU). LM mener dog, at en kampflytning der kun er et tidspunkt ikke helt kan sammenlignes med en kampflytning til en anden dag. Der er ønske om mulighed for, at de dokumenter der ligger på hjemmesiden er pdf-filer der kan udfyldes. BM har ikke programmet til at håndtere dette, undersøger hvad det koster. Ad. 9 Eventuelt KIP melder afbud til UB4 er bortrejst WP har kontaktet Kenneth Rugaard fra SBwU vedrørende priser for at spille i 1. division. Disse priser varierer rigtig meget fra hal til hal. WP undrer sig over, at befordringsgodtgørelsen ikke er steget i takt med stigningen på benzin. LM fortæller, at tilskud pr. kørt kilometer ikke løbende bliver revideret, da dette tilskud er fastsat i KBUs love. Hvis kilometerprisen skal stige, så skal det godkendes som en lovændring på repræsentantskabsmødet. Der er spredt frustration omkring funktionaliteten på bowlingportalen. MG foreslår, at alle dårlige oplevelser sendes til Kenneth Rugaard så er der håb om, at det vil blive rettet i en af de næste versioner. WP gør endnu engang opmærksom på, at han og mange andre bowlingspillere mangler gæstebogen. LJ fortæller, at gæstebogen er et af punkterne på vores næste FU møde. Mødet sluttede 21:21 MVH Bente :07/ BM Side 9

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU8 den 02/12 2011 Rødovre den 29. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 24/10 2013 Rødovre den 21. november 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 11/01 2012 Egypten den 20. januar 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS) Seniorleder:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 13/3 2013 Rødovre den 29. marts 2013 Til stede: Ikke til stede: Konstitueret formand: Lars Jacobsen (LJ) Konstitueret næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Herlev den 5. september 2013 Referat af UB3 den 2. september 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 den 1/8 2012 Rødovre den 14. september 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU8 den 6/12 2013 Bali, den 28. januar 2014 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 den 16/04 2012 Rødovre den 17. maj 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 28/10 2015 Rødovre den 2. november 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 28. marts 2013 Referat af UB1 den 12. februar 2013 Til stede: Ikke til stede: Konstitueret formand: Lars Jacobsen (LJ) Konstitueret næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 12/9 2011 Rødovre den 22. oktober 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 30/10 2014 Rødovre den 14. januar 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 17. maj 2012 Referat af UB2 den 24. april 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 17/06 2009 Rødovre den 11. juli 2009 Tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) Seniorleder: Michael

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 25/10 2011 Rødovre den 27. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 21/1 2016 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Michael Pedersen Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen (LMS) Seniorleder: Martin

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 den 23/4 2014 Rødovre den 26. maj 2014 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Herlev den 24. november 2013 Referat af UB4 den 14. november 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 2. marts 2011 Referat af UB1 den 8. februar 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 05/03 2015 Vietnam den 25. marts 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 den 25/4 2013 Rødovre den 30. april 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB3 09/09 2009 Rødovre den 18. oktober 2009 Tilstede: Ikke til stede: Konstitueret Formand: Michael Wittendorff (MW) Konstitueret Næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 4. august 2014 Referat af UB2 den 7. april 2014 Til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen (LMS) Ungdomsleder:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 den 29/07 2015 Rødovre den 24. oktober 2015 Til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 15/1 2013 Rødovre den 20. januar 2013 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU4 den 28/05 2015 Rødovre den 31. maj 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 26/10 2009 Lombok den 16. november 2009 Tilstede: Ikke tilstede: Konstitueret Formand: Michael Wittendorff (MW) Konstitueret Næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer:

Læs mere

Referat af FU 5 torsdag den 7.august 2014 kl i lokalerne på Mørkhøjvej 6.

Referat af FU 5 torsdag den 7.august 2014 kl i lokalerne på Mørkhøjvej 6. Referat af FU 5 torsdag den 7.august 2014 kl. 19.00 i lokalerne på Mørkhøjvej 6. Afbud fra Camilla Keller og Bente Makholm Dagsorden: 1. Valg af mødeleder 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse og

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB3 23. september 2010 Rødovre den 24. oktober 2010 Tilstede: Ikke tilstede Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 11/08 2008 Malta, den 20. august 2008 Tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Mikael

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB2 30/06 2009 Rødovre den 23. juni 2009 Tilstede: Ikke til stede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Den fremsendte dagsorden blev godkendt med den ændring, at vi starter med punkt 3a (Struktur) og 3b (Årshjul for ØST).

Den fremsendte dagsorden blev godkendt med den ændring, at vi starter med punkt 3a (Struktur) og 3b (Årshjul for ØST). Tilstede fra DBwF-Øst: Ikke tilstede: Desuden deltog: Formand: Martin Guldager (MG) Budgetansvarlig: Leif Makholm (LM) Sekretær: Bente Makholm (BM) Aktivitetskoordinator: Tim Høst (TH) Turneringsteam:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 24. februar 2014 Referat af UB1 den 12. februar 2014 Til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 27/9 2012 Rødovre den 30. september 2012 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 den 30/6 2011 Rødovre den 24. august 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 13/3 2014 Rødovre den 27. april 2014 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 25. april 2013 Referat af UB2 den 16. april 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB2 16/06 2008 Rødovre den 31. juli 2008 Tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Mikael

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB4 26/11 2009 Rødovre den 31. december 2009 Tilstede: Ikke til stede: Konstitueret Formand: Michael Wittendorff (MW) Konstitueret Næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 den 13/04 2015 Rødovre den 30. maj 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) Seniorleder:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU8 23/10 2007 Rødovre den 15. november 2007 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU4 3/5 2010 Rødovre den 03. maj 2010 Tilstede: Afbud: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB4 12/11 2007 Rødovre den 14. november 2007 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 22. oktober 2011 Referat af UB3 den 7. september 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB1 19/02 2008 Rødovre den 23. marts 2008 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Vietnam den 26. marts 2015 Referat af UB1 den 11. februar 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 24/9 2007 Rødovre den 9. oktober 2007 Tilstede: Afbud fra: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 28. april 2011 Referat af UB 2 den 26. april 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

BOWLINGKLUBBEN CENTER

BOWLINGKLUBBEN CENTER HUSK KONTINGENT 0/17 år kr. 75,00-18/20 år kr. 195,00-21/24 år kr. 235,00-24/- år kr. 340,00 KAN INDBETALES PÅ KONTO 1551-0002209764 BOWLINGKLUBBEN CENTER KONTAKTPERSONER BK Center Formand Martin Guldager

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 18/9 2014 Rødovre den 27. oktober 2014 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 29/03 2010 Rødovre den 3. april 2010 Tilstede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU4 den 27/5 2013 Rødovre den 13. juli 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen (LMS)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 07/04 2008 Rødovre den 26. april 2008 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KBU s KREDS 13 RØDOVRE

KBU s KREDS 13 RØDOVRE KBU s KREDS 13 RØDOVRE Til KBU klubberne i World Cup Hallen 9. januar 2015 I henhold til KBU s Kreds 13 Rødovres vedtægter, 7 stk. 1, indkaldes herved til ordinær Repræsentantskabsmøde Torsdag den 29.

Læs mere

Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde Dato: Lørdag den 20. september 2014 Sted: Bowlinghallen i Viby

Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde Dato: Lørdag den 20. september 2014 Sted: Bowlinghallen i Viby Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde Dato: Lørdag den 20. september 2014 Sted: Bowlinghallen i Viby Mødedeltagere: Jette Bergendorff (JB), bestyrelsesmedlem Helle Sørensen (HS), ungdomsleder

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB3 13/9 2007 Rødovre den 15. september 2007 Tilstede: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen

Læs mere

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal.

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Center Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Dagsorden Valg af dirigent Beretning fra formanden, seniorudvalget og ungdomsudvalget regnskab Indkomne forslag Fastsættelse af kontingent

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 14/9 2010 Rødovre den 23. oktober 2010 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Old Boys / Girls Stævner... 2 KBU Kredskamp... 4 KBU Åbningsstævne... 5 KM Indledende... 6 KM Single Finaler... 8 KM Mix... 9 KBU Cup Indledende... 10 KBU

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION 38 89 79 69 Referat af temadag den 24/11 2013 Rødovre den 22. 12 2013 Tilstede: BBK 95: Susanne Malmberg BBK 95: Søren Andre BK Center: Martin Guldager (Suppleant til forretningsudvalget) BK Triominos:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 11/6 2007 Rødovre den 24. juni 2007 Tilstede: Afbud fra: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU 4 den 18/5 2011 Rødovre den 24. august 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Referat af DBwFs Ungdomsudvalgsmøde

Referat af DBwFs Ungdomsudvalgsmøde Referat af DBwFs Ungdomsudvalgsmøde Dato: Lørdag den 16. januar 2016 Tidsrum: kl. 11.00 til ca. kl. 15.00 Sted: Bowlernes Hal Grøndal, Hvidkildevej 64, 2400 København NV Mødedeltagere: Allan Rasmussen

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Tirsdag den 23. oktober 2014 kl. 18.00 STED: Comwell Korsør Ørnumvej 6 4220 Korsør DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Poul Lamhauge(PL), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH),

Læs mere

Referat UB2 23/ Rødovre den 27. maj 2007

Referat UB2 23/ Rødovre den 27. maj 2007 Referat UB2 23/5 2007 Rødovre den 27. maj 2007 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION KØBENHAVNS BOWLING UNION Mødelokale Mørkhøjvej 6 DK-2700 Brønshøj Telefon: +45 38 89 79 69 E-mail: borgeholm@dbmail.dk Internet: www.kbu.dk Til unionsbestyrelsen Referat fra repræsentantskabsmødet den

Læs mere

Danmarks Bowling Forbund

Danmarks Bowling Forbund VELKOMMEN TIL SÆSON 2017-2018 Danmarks Bowling Forbund Til Klubber i Vest Sæsonen 2017/18 banker på døren, træningen er så småt begyndt, og om ikke ret lang tid har vi alle taget hul på sæsonens første

Læs mere

Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde. 1. marts 2014

Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde. 1. marts 2014 Dagsorden ifølge lovene: Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde 1. marts 2014 1. Mandaternes prøvelse: Navneopråb ved Ib Johansen. Der kan være 56 stemmeberettigede. Optælling viser at vi er mødt 32.

Læs mere

Klub blad for 2015-2016

Klub blad for 2015-2016 Klub blad for 2015-2016 Sportslig målsætning og vigtig information. Velkommen til sæson 2015/16 I dette klubblad vil der være oplysninger og datoer for, hvad der skal ske i den nye sæson. Vi håber, det

Læs mere

Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre.

Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre. Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre. 1. Peter Holm blev valg til dirigent 2. John Vinding Petersen blev valgt som referent 3. Beretningen: Formanden fortalte

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært repræsentantskabsmøde 2012 Indholdsfortegnelse side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indkaldelse 2. Program 3. Dagsorden 4. Mandatliste 5. Repræsentantskabsmødet 2011 6. Forhandlingsprotokol 2011/2012

Læs mere

Mødelokale Mørkhøjvej 6 2700 Brønshøj. Seniorleder Karl-Ejner Andersen Seniorleder@kbu.dk

Mødelokale Mørkhøjvej 6 2700 Brønshøj. Seniorleder Karl-Ejner Andersen Seniorleder@kbu.dk Mødelokale Mørkhøjvej 6 2700 Brønshøj Seniorleder Karl-Ejner Andersen Seniorleder@kbu.dk KØBENHAVNS BOWLING UNIONS STÆVNEHÅNDBOG FOR UNGDOMSAKTIVITETER Håndbog for stævner i KBU side 1 af 15 INDHOLD KBU

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU4 014/05 2008 Rødovre den 20. maj 2008 Tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Mikael

Læs mere

Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde

Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde Dato: Tirsdag den 13. januar 2015 Tidsrum: kl. 16.00 til kl. 21.30 Sted: Odense Bowlinghal Mødedeltagere: Jette Bergendorff (JB), bestyrelsesmedlem

Læs mere

Nyt fra forbundet mm Dommerkursus. Generalforsamling 2017

Nyt fra forbundet mm Dommerkursus. Generalforsamling 2017 Det er ved at være et stykke tid siden det seneste nyhedsbrev blev sendt ud, jeg har, som de fleste ved fået nyt job, hvor der har været en masse nyt at sætte sig ind i, så derfor har det ikke været computeren

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 16. marts 2014 kl. 10:30 Festsalen på Tinderhøj Skole Fortvej 71, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS

Læs mere

Klubbladet 2014-2015. Sportslig målsætning. anden vigtig information.

Klubbladet 2014-2015. Sportslig målsætning. anden vigtig information. Klubbladet 2014-2015 Sportslig målsætning og anden vigtig information. Velkommen til en ny sæson! Vi byder velkommen til sæsonen 2014-2015 og håber det må blive et godt år med mange sportslige resultater.

Læs mere

Danmarks Bowling Forbund Ungdomsudvalget www.bowlingsport.dk

Danmarks Bowling Forbund Ungdomsudvalget www.bowlingsport.dk DBwF s Rankingstævne-ansøgning Læs venligst vejledningen inden du udfylder denne ansøgning. Du finder vejledningen her http:///wp-content/uploads/vejledning.pdf Dokumentet kan findes i word- dokument under:

Læs mere

KBU s KREDS 13 RØDOVRE

KBU s KREDS 13 RØDOVRE TIL KBU klubberne I World Cup Hallen Rødovre, den 7. januar 2013 Vedlagt fremsendes indkaldelse til Kreds 13 s repræsentantskabsmøde den 30. januar 2013 i World Cup Hallen. Sammen med indkaldelsen er vedlagt

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: 16. August 2016-17.00 til 22.00 STED: Comwell Korsør - Ørnumvej 6, 4220 Korsør DELTAGERE: Peter Hansen (PH) Ib Hansen (IH) Flemming Brandenborg (FB) Anders Sode (AS) Afbud:

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Tirsdag den 19. August 2014 kl. 18.00 STED: Fangel Kro & Hotel Fangelvej 55 5260 Odense S DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Poul Lamhauge(PL), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH),

Læs mere

Forslag fra. Forbundsbestyrelsen. Rev. 2

Forslag fra. Forbundsbestyrelsen. Rev. 2 Forslag fra Forbundsbestyrelsen Rev. 2 Forslag fra forbundsbestyrelsen 6. Licens Stk. 6. Nuværende ordlyd: Gebyret for licens fastsættes hvert år på DBwF s ordinære repræsentantskabsmøde og indbetales

Læs mere

World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre

World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre Ordinært afdelingsmøde afholdes tirsdag d. 6. maj 2014 kl. 19.30 World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Beretning 4. Indkomne forslag

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8 JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8 TURNERINGSINFORMATION 2012-2013 Side 1 Turneringsudvalget: Formand: Lars Paaske Tlf. 20 16 94 96 Mail: lp@telebilling.dk - Næstformand: Jon Laugesen Tlf. 75 56 22 48 Mail:

Læs mere

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 25. oktober 2014

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 25. oktober 2014 Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 25. oktober 2014 Mødet afholdtes i Bowl n Fun, Viby og startede kl. 12.45. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Leif Hansen

Læs mere

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling I Aalborg Bowling Team Tirsdag d. 26. april 2011 kl. 19.30

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling I Aalborg Bowling Team Tirsdag d. 26. april 2011 kl. 19.30 Nørresundby d. 12. april 2011 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling I Aalborg Bowling Team Tirsdag d. 26. april 2011 kl. 19.30 I Løvvang Bowling Center, Stort mødelokale Dagsorden 1. Mandaternes

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 29/10 2012 Rødovre den 1. januar 2013 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) Ungdomsleder: Alice Andersen (AA)

Læs mere

Bestemmelser for forbundets turneringer

Bestemmelser for forbundets turneringer Bestemmelser for forbundets turneringer 05/2017 Indhold 1. Formål og ændring af bestemmelserne for forbundets turneringer... 2 1 Formål... 2 2 Ændring af bestemmelserne for forbundets turneringer... 2

Læs mere

Referat Riffelsektions Møde

Referat Riffelsektions Møde Referat Riffelsektions Møde TID: Tirsdag den 5. februar 2015 kl. 17.30 22.45 STED: Comwell Korsør Ørnumvej 6 4220 Korsør DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH), Anders Sode(AS)

Læs mere

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April Vandpolo Område møde Søndag 26. April TAK Tænk over lette ting I kan gøre for at hjælpe Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende handleplaner for sektionen

Læs mere

Jysk Bowling Union indbyder hermed alle ungdomsbowlere til. JBU s Ungdomsstævne. Holstebro Bowling Center 12. 13. februar 2011

Jysk Bowling Union indbyder hermed alle ungdomsbowlere til. JBU s Ungdomsstævne. Holstebro Bowling Center 12. 13. februar 2011 Jysk Bowling Union indbyder hermed alle ungdomsbowlere til JBU s Ungdomsstævne Holstebro Bowling Center 12. 13. februar 2011 Sæsonens 7. rankingstævne Præmiepulje på kr. ca. 20.000,00 Indbydelse - Proportioner

Læs mere

" #$%&'%!(%$) " #$ % & # & '( & #( ) (" &

 #$%&'%!(%$)  #$ % & # & '( & #( ) ( & " #$%&'%(%$) " #$ % & # & '( & #( ) (" & STATUS PR. 31. DECEMBER 2005 AKTIVER Kasse 2.496,11 Checkkonti, Jyske Bank 358.245,61 Bankbog, Jyske Bank 62.986,32 Girokonto, BG Bank 112.887,29 Aktier nom. 10,00,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010 Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010 Dato og tid: Sted: Referat: 2. september 2010, kl. 17:00 Remissen, Østerbro LE Deltagere: Afbud: Hans J. Larsen (HJL) Morten Krydsfelt (MK) Hasanin Rudha

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 1

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 1 JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 1 INFORMATIONER OM TURNERINGEN Vintersæson `en 2013/14. 1 STRUKTUR FOR UNGDOM, sæson 2013-14 (skematisk) Generelt: Kvalifikationsturnering i U-16 1. Division og U-18 1. Division

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER Serie 1 M/K Kampafvikling: Fire hold mødes over 4 baner, og der spilles 30 slag på hver bane, fordelt med 15 slag i venstre side og 15 slag i højre side.

Læs mere

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015 Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015 Mødet afholdtes i Bowl n Fun Viby startede kl. 10.15. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Leif Hansen

Læs mere

Propositioner for Danmarks Bowling Forbunds Landsdækkende turneringer

Propositioner for Danmarks Bowling Forbunds Landsdækkende turneringer Propositioner for Danmarks Bowling Forbunds Landsdækkende turneringer 08/2017 Indledning Danmarks Bowling Forbunds landsdækkende turneringer omfatter jf. Bestemmelser for Forbundets turneringer af: Danmarksturneringens

Læs mere