KØBENHAVNS BOWLING UNION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBENHAVNS BOWLING UNION"

Transkript

1 Referat FU6 den 12/ Rødovre den 22. oktober 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS) Seniorleder: Jan Heilmann (JH) Ungdomsleder: Alice Andersen (AA) Suppleant: Martin Guldager (MG) Suppleant: Inge Sambleben (IS) AFBUD Suppleant for seniorleder: Michael Pedersen (MP) AFBUD Suppleant for ungdomsleder: Daisy V. Møller (DM) Dagsorden: 1. Valg af mødeleder 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse og opfølgning på referat (FU 5) 4. Meddelelser fra formanden a. DBwF Ændring af forbundets bestyrelse Møde med forbundets formand og næstformand den 23/8 Bowlingportalen (Klubdelen, Turneringsdelen, Op- og nedrykninger og licensdelen) Brev fra Henrik Schartau til klubberne Spillere uden gyldig licens Lovforslag (Tilmelding til repræsentantskabsmødet og fuldmagter) b. KBU Stævner (Copenhagen Youth Open og Åbningsstævnet i Grøndal) Lovforslag (Afskaffelse af slagsedler) Indsendelse af klubbernes love og ændringer til KBU Kredsrepræsentantskabsmøde i kreds 12 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde i kreds 14 Seniortræf VBI/Valby - klubskifte 5. Økonomi 6. Seniorer 7. Ungdom 8. Turnering 9. Eventuelt Ad. 1 Valg af mødeleder AH bød velkommen til FU6, som ligger umiddelbart efter vi har afholdt møde i unionsbestyrelsen. Herefter blev LJ bedt om at lede mødet :12/ BM Side 1

2 Ad. 2 Godkendelse af dagsorden Den fremsendte dagsorden blev godkendt uden tilføjelse af yderligere punkter. Ad. 3 Godkendelse og opfølgning på referat (FU5) Der var ingen opfølgning på dette referat. Ad. 4 Ad. 4a Meddelelse fra formanden: AH begynder med, at nogle af punkterne allerede blev diskuteret på det netop afholdte unionsbestyrelsesmøde og det derfor kun vil blive en hurtig gennemgang. DBwF AH fortæller, at vi på mødet den 23/8 pointerede over for forbundsbestyrelsen, at den første henvendelse fra forbundet til unionen, i forbindelse med afholdelse af et mesterskab, skal gå gennem vores ungdoms- eller seniorleder. Inden længe skal der afholdes DM Old Boys/Girls i World Cup Hallen men JH har endnu ikke hørt noget fra forbundet. JH fortæller, at hans mailadresse er forkert på Bowlingportalen, men dette er meddelt til forbundet. Med hensyn til klubdelen af bowlingportalen, så har mange klubber haft problemer med at logge på. Med hensyn til turneringsdelen af bowlingportalen så er MP valgt til tovholder fra KBUs side. Bent Holst Rasmussen har i et brev dateret 3/9 meddelt, at han trækker sig fra at kontrollere spillere i forbindelse med op- og nedrykninger. Vi er usikre på, om det er fordi kontrollen ikke kan gennemføres via bowlingportalen, eller det er fordi Bent endnu ikke har fået adgang. MG undrer sig over, at Bent kan trække sig, hvis det er en del af det job som han er valgt til. LM indskyder, at Bent Holst Rasmussen er valgt som lovudvalgsformand, men er med i TUR bl.a med opgave at kontrollere op- og nedrykning. AS fortæller, at det tidligere program kunne fælde dem der ikke var berettiget til at spille på et hold. AH afslutter diskussionen med, at Dennis Blomholt (som nu er ny tovholder på bowlingportalen) har lovet at indkalde licensfolkene til et møde. Indtil videre sker alt licensregistrering i Infosport. AS gør opmærksom på, at man ikke vil opkræve bøder fra klubberne, hvis de ikke taster korrekt ind her den første måned (indtastning af kampresultater). MG indskyder, at stævneresultater skal fremsendes til Poul Erik Larsen, som herefter vil sørge for, at disse bliver indberettet korrekt. Det vil sige, at dette også er gældende for resultater i Old Boys/Girls turneringen. MG lover at sende er regneark til JH, så han kan komme godt i gang med denne turnering :12/ BM Side 2

3 AH fortæller videre, at der er kommet brev fra Henrik Schartau. Det er dejligt at se, at forbundet vil hverve medlemmer, og det gør ikke noget, at der også sker noget i KBUs område. Forbundet har inviteret til Åben dage, men det kræver at klubberne har tid og er til stede. Det er noget skidt, hvis man arrangerer noget, og der ikke er klubber til at tage over. Brevet er sendt til alle klubber. LJ indskyder, at det er et af de punkter vi har talt om tidligere. Vi skal ikke have medlemmer ind, hvis man ikke kan håndtere medlemmer på den måde. Alle som er medlem af PI kan være bruger af bowlingafdelingen, men så er vi ude i noget snavs. LJ kører selv en stationsturnering hvert år (man spiller 5 omgange). Dem der deltager i denne turnering kan være medlem, men det er også noget andet. Vi vil gerne have bowlingspillere med licens i stedet for løse medlemmer JH mener også at det er et problem om vi har baner nok. Hertil svarer LJ, at der ikke er plads til flere medlemmer i PI bowling. AH ser det som et problem, at vi tæller medlemmer på to forskellige måder. I KBU tæller vi aktive medlemmer af en klub som har licens. Forbundet tæller medlemmer, og så er det lige meget om de er aktive eller ej. Man burde kun kunne få tilskud til dem der dyrker idrætsgrenen. I øjeblikket bruger man rigtig meget energi for at skaffe medlemmer som hver giver 6 kr. i tilskud. Jeg ser meget hellere, at der kommer 100 nye aktive medlemmer. KBU som organisation kan ikke gå ud og arrangere åbent hus arrangementer i hallerne. Måske klubber kan gøre det i samarbejde med kredsene og det vil kunne give et tilskud fra DIF. MG indskyder, at mange af de tilskud man kan søge, de er fuldstændig håbløse. Kravene der skal opfyldes er så store. AH mener, at man kan få tilskud hvis man laver åbent hus arrangement. Forbundet forsøger at få gang i klubberne, og de forsøger at få fat i pensionister. AH vender tilbage til sagen om den spiller, som deltog i DM uden gyldig licens. AH skrev dengang til forbundsformand Jan Filbært. Bent Holst Rasmussen har rykket, men vi har ikke hørt noget. Man kan ikke ud af referaterne fra forbundsbestyrelsen læse at sagen har været diskuteret. KBU mener stadig at han har spillet ulovligt og uretmæssigt har fået en medalje. AH fortæller videre, at der er nye sager med spillere fra Lyngby som skylder klubberne penge (kontingent for 9 måneder samt betaling for 3 spilletrøjer). Efter licenskontorets gennemgang af sagen, så har den pågældende spiller ikke haft licens i KBU må derfor betragte det som et internt klubanliggende. Vi må have en stillingtagen til, hvad der kan indberettes som restance, og hvor langt tid tilbage det kan respekteres. Med hensyn til stavnsbinding af medlemmer i en klub, så skal man tilgodese både medlemmer og klubber. Det er fair at klubben sikrer sig, når der er tegnet kontrakt på baner for en sæson, og der er tilmeldt hold. På den anden side, så er det hårdt at være bundet et år frem hvis man er blevet uvenner med sin klub. AH fortæller, at man i Sundby har en bindingsperiode på 3 måneder. I de fleste klubber kan man søge passivt medlemskab :12/ BM Side 3

4 Der er lidt uenighed om, hvad der er fair og rimeligt. I nogle klublove står der noget om restance (hvor langt tid man må blive bagud). Det må være sådan, at dem der ikke fornys licens til de skal indberettes hvis de er i restance, ellers har klubben forspildt sin chance for at få medlemmet spærret. MG fortæller, at i f.eks. fodboldverdenen, der kan man ikke skylde kontingent for over ½ år. Man tolker at klubben har været passiv, hvis der ikke er sket noget i den tid. Det må være helt op til klubben at sørge for det. LM fortæller, at de i BK Triominos har haft 2 medlemmer der meldte sig ud med den varsel vi havde i lovene på daværende tidspunkt. Det betød en ekstraordinær kontingentstigning for de resterende medlemmer på 25 kr. om måneden for at dække udgiften til træningsbaner. LM mener der er forskel på dem der ekskluderes fordi de skylder penge, og dem der melder sig ud (men som er forpligtiget til at betale kontingent resten af sæsonen). Her vil man ikke kunne kræve pengene forud. AH vender tilbage til sagen med Lyngby. Hvis man ikke har fornyet licens til et medlem, så kan man ikke bagefter komme og bede KBU tage sig af en gammel restance. AH sender svar til Frank Rasmussen fra Lyngby. Med hensyn til formulering af lovforslag til forbundets repræsentantskabsmøde, så forslår AH at vi mødes nogle stykker uformelt og udarbejder forslag. På sidste unionsbestyrelsesmøde gav LM udtryk for, at hvis vi ændrer det ene forslag (tidsfristen for tilmelding) så falder det andet forslag væk (fuldmagt). LM foreslår nu et alternativ, at hvis det besluttes at det er formanden der skal repræsentere klubben så skal der være mulighed for at give fuldmagt hvis der i stedet kommer en anden repræsentant fra klubben. LM fortsætter med, at v hvis vi mener at KBU skal undlade slagsedler, så skal vi også have ændret forbundets regler her. I dag står der, at det er en undtagelse at man kan undlade at skrive slagsedler hovedreglen skal vendes om. MG spørger om vi i KBU kan afskaffe slagsedler uden at forbundet også gør det. LM fastslår, at vi i vores egne serier og rækker kan gøre som vi vil. Ad. 4b KBU AH fortæller, at vi på unionsbestyrelsesmødet allerede har diskuteret både CYO og KBUs åbningsstævne. Med hensyn til CYO, som MG har redegjort for, hvor den lovede præmiesum ikke blev udbetalt, så mangler vi at give et skriftligt svar. LM kan ikke se at vi skal svare ungdomsudvalget, for de henstiller bare til at der er overensstemmelse mellem den lovede og den faktiske præmiesum. MG afslutter med, at hans forslag fortsat er, at dem der har vundet præmie i år vil få en gratis start til CYO i 2012 (et personligt gavekort). Man må derefter søge om tilskud fra KBUs ungdomsfond for at dække det underskud (ca. kr. 8000) som de starter med næste år. LM kan ikke se noget alternativ til denne fremgangsmåde. Hvis KBU ikke retter sig :12/ BM Side 4

5 efter ungdomsudvalgets henstilling, så vil CYO ikke blive godkendt som ranking stævne fremover og det kan vi ikke være interesseret i. Med hensyn til KBUs åbningsstævne, så har AH modtaget et brev fra formanden i Enghaven. KBU mener stadig, at KBUs åbningsstævne er et 100 % KBU stævne præcis som Mikael Juul meldte ud helt fra starten. MG mener at AH har svaret i Gæstebogen, og dermed er sagen slut. LM giver fortsat udtryk for, at vi her har et stævne arrangeret for unionens medlemmer. Er Michael Wittendorff ikke enig i dette, så må han nedlægge protest. AH kommer lige med et surt opstød. Det kan ikke nytte noget, at et medlem fra FU giver en spiller lov til at stille op, når FU tidligere har sagt at spilleren ikke er berettiget til at spille. JH erkender at det var en fejl men at han valgte den løsning for at undgå en yderligere oppisket stemning. LM mener at det var en fornuftig beslutning. Når spilleren alligevel dukker op, så lad ham spille, og så ordner vi det efterfølgende administrativt. LJ er enig, hvis afgørelsen kan gå til begge sider, så må man holde lav profil og få det til at glide. Alle er enig om, at vi fremover skal være bedre til at beskrive i indbydelsen hvem den er rettet til (vi er nød til at lære af vores fejl). Vi er i FU blevet opmærksomme på, at unionens arkiv med klublove er meget mangelfuldt og i de fleste tilfælde ikke løbende ajourført. BM kontakter alle klubber for at få fremsendt klubbens love elektronisk. Vil herefter oprette et elektronisk arkiv, som alle medlemmer af FU kan tilgå. MG foreslår, at klubberne bliver bedt om løbende at fremsende deres love efter hver generalforsamling. Klubberne skal ligeledes opfordres til at gennemgå klubbens adresseliste som ligger på KBUs hjemmeside. AH deltager som unionsformand i kreds 12 s repræsentantskabsmøde som afholdes den 17/10. AS deltager også. JH fortæller, at der skal være ekstraordinært repræsentantskabsmøde i kreds 14 den 14/9. Eneste punkt på dagsordenen er, at der skal findes en ny kasserer. AH giver en stor ros til afviklingen af seniortræf. En stor tak til de trænere der gider være aktive en dag. Det er nu anden gang der er afviklet S-træf 1. Denne gang var der nye udfordringer, da der var 8 spillere fra Døvania. AH håber at aktiviteten er kommet for at blive. Det giver vores nye spillere en viden om det grundlæggende ved bowling. AHs sidste punkt drejer sig om en spiller der skifter fra VBI/Valby til Sundby. AH vil ikke deltage i diskussionen, da han selv er formand for Sundby. Punktet udsættes til efter eventuelt :12/ BM Side 5

6 Ad. 5 Økonomi LM har intet nyt siden unionsbestyrelsesmødet sidste uge. AS fortæller, at LM vil blive kontaktet af Fakse Ladeplads vedrørende manglende præmie for et OBG stævne i sidste sæson. De vil sende en kontonummer som pengene (præmien) kan blive indsat på. Ad 6 Seniorleder JH fortæller at der er sendt indbydelse ud til lodtrækning i landspokalen og til KBUcuppen. MG har en kommentar omkring Old Boys/girls turneringen. Det program der benyttes, der registrerer man den samlede score for hver spiller. Det vil sige, at man ikke tjekker hver enkelt serie man går ud fra at det er korrekt. Nu er det kommet frem, at et hold har skrevet forkert på deres slagseddel. De mener at de har lavet mange flere kegler. Det viser sig, at man har skrevet et forkert resultat (har skrevet resultatet efter 9. rude i stedet for efter 10. runde). LJ mener, at der på slagsedlen mangler en underskrift på, at man godkender resultatet. AS kan ikke acceptere, hvis vi ved hvert stævne skal tælle alle serier efter. LM indskyder, at når vi dropper slagsedlerne, så er vi nødt til at stole på, at der bliver skrevet korrekt på scorelisten. Holdningen er i FU, at det er det skrevne tal der tæller. AH spørger til den undersøgelse der blev foretaget sidste år. AS fortæller, at MP havde den med i sin beretning på repræsentantskabsmødet. AH mener at det er skræmmende, at der er hold mindre i denne sæson end der plejer. Det er mange år siden vi har været under 60 hold. Vi må seriøst forholde os til problemet er der noget galt et eller andet sted. AS mener ikke at vi kan ændrer på præmiefordelingen nu hvor det er meldt ud. AH er enig i, at vi ikke skal ændre noget og slet ikke efter de problemer vi havde med ændring af finalen sidste år. Ad 7 Ungdomsleder AA har talt med Per Mundberg fra kreds 16 om afviklingen af KM Mix for ungdom. De er blevet enige om, at indledende bliver flyttet fra Gladsaxe. AA undersøger muligheden for at flytte mesterskabet til Grøndal, Glostrup eller Tårnby og stadig i weekenden den 29-30/ AS efterlyser svar fra MP vedrørende de medaljer som MG efterlyser. AA vil diskutere det med MP. Ad. 8 TUR-formand AS fortæller, at hun ikke har meldt punkter ind til dagsordenen, har intet nyt kun lidt opfølgning. AS har skrevet en ny meddelelse til klubberne. Vil dog gerne have bekræftet, at vi også besluttede, at 2. division fremover spiller efter forbundets regler. Dette blev :12/ BM Side 6

7 bekræftet. AS fortæller, at Gert Nielsen undrer sig over, at hele hallen ikke er booket helt op til turneringskampe. AS har kun fået et mundtligt referat af mødet med Gert Nielsen, hvor det skulle være blevet sagt, at de sidste 6 baner skulle friholdes til løsbowlere i alle andre starter end første start. AH spørger til kontrakten med World Cup Hallen. AS fortæller, at kontrakten først er kommet efter de er færdig med at booke turneringen. MG fortæller at man tydeligt kan se, at de sidste 6 baner er ledige i starten kl. 15:00. MG fortæller desuden, at de 6 baner der er sat af, gerne må bruges til kampflytninger. AS mener, at kontrakterne skal være klar inden de begynder at planlægge turneringen. Der har været alt for mange ændringer i år har aldrig oplevet så mange ændringer fra hallernes side. Anni mener at man skal finde ud af noget nyt, det kan ikke være rigtigt, at man skal sidde som hun og Michael har gjort hen over sommeren. AH mener ikke at vi kan stille noget op mod, at ledelsen i f.eks. Grøndal beslutter at man lige pludselig ikke kan spille de dage som man har regnet med. AS slutter med, at det bruges alt for meget tid på det. AS fortæller, at Gert Nielsen desuden spørger om, hvorfor han ikke har fået flere stævner. AH husker at aftalen var, at de tre unioner skulle finde noget at fylde hullerne ud med, men der var ikke nok huller til at afholde et stævne.. AS fortæller at der har været problemer med planlægningen af ligarunden. Sidst klager Sisu over, at et af klubbens hold har kampe 3 weekender i træk. Ad. 9 Eventuelt Der var ingen emner til behandling under eventuelt. Herefter gik vi tilbage til punktet omkring VBI/Valby. LM fortæller, at han har kontaktet Steen Eriksen (formand for VBI/Valby), for at få tilsendt klubbens love og referater fra de sidste 2 generalforsamlinger. I klubbens love står der, at udmeldelse skal ske inden udgangen af marts måned. Hvis man ikke udmelder sig inden udgangen af marts så skal man betale kontingent for den kommende sæson. I referatet af forrige generalforsamling var der kun vedtaget noget om nye medemmer, og i referatet fra sidste generalforsamling var der ikke vedtaget nogen ændringer til klubbens love. LM har desuden tjekket op på den pågældende spiller, som har haft licens helt tilbage i 2004 og LJ mener ikke at vi kan pege på, at der er sket en fejl fra klubbens side. Det kan desuden ikke være KBU der skal ind og aftale et forlig i denne sag :12/ BM Side 7

8 Der har været diskussion om spillerens rettighed til at deltage i KBUs åbningsstævne, da spilleren på det tidspunkt ikke havde et licenskort. AH fortæller, at spillerens resultat er trukket fra åbningsstævnet. LM skriver FUs afgørelse til licenskontoret, spilleren og formanden for VBI/Valby. Mødet sluttede 20:19 MVH Bente :12/ BM Side 8

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 25/10 2011 Rødovre den 27. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Generalforsamling Vejle Skytteforening

Generalforsamling Vejle Skytteforening Generalforsamling Vejle Skytteforening Torsdag d. 19. februar 2015 REFERAT Generalforsamling nr. 153 for Vejle Skytteforening. 36 Deltagere 1. Valg af dirigent: Peter Tørslev 2. Valg af protokolfører,

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

BERETNINGER SÆSONEN 2009-2010

BERETNINGER SÆSONEN 2009-2010 BERETNINGER SÆSONEN 2009-2010 BESTYRELSENS BERETNING Stævner: Som jeg lagde ud med i min beretning sidste år, så det sløjt ud med stævner i vores lokalunion, men det skal jeg love for, der er rådet bod

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Start af SKOLE CUP. Kurset "VORT HOLD" afholdes for miniputafdelingen.

Start af SKOLE CUP. Kurset VORT HOLD afholdes for miniputafdelingen. Nord-Als Boldklub-s generalforsamling den 25.1.1996 Formandens beretning for året 1995. Side l af Jeg vil starte min beretning, som jeg har gjort det de sidste år - nemlig med at fortælle i store træk

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere