Vedligeholdsgennemgang Istedgade

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedligeholdsgennemgang Istedgade 100-102"

Transkript

1 Vedligeholdsgennemgang Istedgade Gaihede a/s Trekronergade 126 H, Valby tlf: cvr: Udført af: Margit Haim Valsgard Bygningsingeniør Direkte tlf.: Mail:

2 Oversigt over forestående renoveringsarbejder mv. Generelt om vedligeholdsgennemgangen Gaihede a/s har foretaget en overordnet gennemgang af ejendommens tag, facader, trapper, vinduer, kælder, VVS-installation mv. for at få registreret omfanget af tilrådelige renoveringsarbejder. På baggrund af dette er der af Gaihede a/s vurderet og beregnet budgetter for gennemførelse af arbejderne. Der er herved fremkommet medfølgende forslag ud fra en samlet betragtning herunder tekniske og økonomiske overvejelser. Renoveringsopgaverne kan ikke udskydes uden samtidig enten at regulere omkostninger til forebyggende arbejder eller acceptere, at bygningsdele tager skade. Om budgettal Alle budgettal er beregnet på grundlag af priser fra V & S byggedata og erfaringstal fra tilsvarende arbejder Alle budgettal er angivet med forbehold for efterfølgende indhentning af tilbud fra håndværkere Budgettallene er beregnet i forventede 2014-priser Bemærk, at finansieringsomkostninger og eventuelle øvrige bygherreomkostninger ikke er medregnet Alle delpriser er eksklusiv moms Ejendomsdata Navn: Istedgade Adresse: Istedgade , 1650 København V Matr. nr.: 453 UDENBYS VESTER KVARTER, KØBENHAVN Ejendommen opført i: 1884 Antal etager: 6 Antal opgange: 2 Samlet boligareal: 792 Samlet erhvervsareal: 284 Antal boliger: 18 Opvarmning: Fjernvarme (radiatorsystem) 2

3 Overordnet konklusion Generelt er tilstanden af ejendommen på niveau med tilsvarende ejendomme af den alder. Ejendommen bør gennemføre renoveringsarbejder i de kommende år. På følgende områder bør der foretages særligt vedligehold/renoveringsarbejder de kommende år: Fugtsikring af kælder, samt indvendige murreparationer. Reparation af nederste del af gårdfacade Udskiftning af betondæk i indgangsreposer Geoteknisk undersøgelse i forbindelse med eventuelle sætninger Renovering af skorsten og brandkamme Mindre pudsreparationer på gadefacade Malervedligehold af vinduer mod gade og gård. 3

4 01 Tagværk Paptag, samt skorsten og brandkam Paptag Skifferbelægning og zinkinddækning ved kvist Skifferbelægning og snestop Loft med pulterrum Ovenlysvindue i den flade del af taget 4

5 01 Tagværk Ejendommen har Københavnertag og tagbelægningen er skiftet i 1993/94, til ny naturskiffer, med tagpap på den øverste flade del. Der er samtidig udført nye zinkinddækninger. Underliggende konstruktion (spær og lægter mv.) er den eksisterende, udført i træ. Tagkonstruktionen fremstår tør og i velvedligeholdt stand. Tagpap, skifferbelægning og inddækninger fremstår tætte og intakte. Der er ved brandkamme og skorsten afskalninger af puds og udfaldne fuger. Der foreslås eftergang og ommuring af brandkamme og skorsten indenfor de næste 2-3 år. Der er indrettet pulterrum på loftet. Der var ved besigtigelse ikke steder med tegn på aktive insekt- eller svampeskader og loftrummet er velventileret. Da ejendommen ligger lige op af beplantning og høje træer, vil det være nødvendigt løbende at få renset tagrender og brønde ved nedløb. Ovenstående to punkter er budgetteret til udførelse samtidig med malervedligehold af ejendommens vinduer, hvorfor udgift til stillads ikke er medtaget her. Taget vurderes at have en restlevetid på 30 år eller derover forudsat, at der løbende og systematisk overvåges for utætheder, og at disse partielt repareres. Dog skal det forventes at udskifte tagpappen på den flade del af taget indenfor de næste 15 år. Anbefalede arbejder Årstal/beløb i kr. (2014-priser) Renovering af skorsten og brandkamme Rensning af tagende, brønde og nedløb Senere eller forbedringer Udskiftning af tagpap

6 02 Kælder/fundering Fugtangrebet murværk og eroderede bærejern. Eroderet bærejern under repos Eroderet bærejern i pudset loft In-situ støbt etagedæk Hvor der er etableret varmecentral er kældergulv sænket. Kælder anvendes som føringsvej for vand-, varme- og afløbsinstallationer. 6

7 02 Kælder/fundering Ejendommen har fuldmuret krybekælder, pudsede vægge, malede betonlofter og betongulv. I kælderen forefindes varmecentral. Udover denne udnyttes kælderen ikke umiddelbart. Kælderyder- og indervægge er generelt opfugtede og fugt er trængt ind til bærejern i betondæk. Murværk står, grundet fugtindtrængning, med porøse fuger, afskallende puds og et mindre omfang af defekte mursten. Fugten i kældervæggene og det deraf udledte defekte murværk, har resulteret i forfald af konstruktioner, ved korrosion af bærejernene. For at forbedre fugtniveauet i kælderen og sikre soklens og konstruktionens fremtidige levetid, foreslås derfor at renovere sokkel under jord, etablere fugtsikring/isolering og etablere omfangsdræn. Der etableres omfangsdræn og øvrige aktiviteter omkring resten af ejendommen for at sikre mod indtrængen af fugt fra omkringliggende jord. Arbejdet omfatter: Geoteknisk undersøgelse af jordbundsforhold Opgravning og optagning af belægning mv. Berapning og reparation af kældervægge og fundament udvendig Påsmøring af vandfast membran Montering af drænplade med kantliste evt. efterisoleringsløsning Etablering af naturlig ventilation ved svanehalse eller lignende Udlægning af omfangsdræn tilsluttet kloak via pumpebrønd Miljøteknisk vurdering af evt. forurenet jord Reetablering af belægninger og udvendige trappetrin og terrasser I samme forbindelse anbefales det at gennemføre murerrenovering med udskiftning af løse sten og udfaldne fuger. Budget er afsat beløb til behandling uden forskønnende tiltag eller malerrenovering. Korroderede bærejern under reposer behandles i afsnit 0.8 etageadskillelser. Anbefalede arbejder Fugtsikring af kælder Årstal/beløb i kr. (2014-priser) Murerreparationer på kælderloft/vægge Senere eller forbedringer 7

8 03 Facade/sokkel Gadefacade i blank mur Pudsede udsmykninger mellem tilbagetrukne vinduer Blankt murværk set fra vindue Gårdfacade Afskallende puds pga. optrukket fugt i murværk Afskallende puds pga. optrukket fugt i murværk 8

9 03 Facade/sokkel Gadefacade står med blank mur, samt pudsede udsmykninger mellem tilbagetrukne vinduer. Parterre er udnyttet til erhverv. Gadefacade fremstår flot og intakt, med kun få mindre revner i pudsede felter mellem vinduer, samt i nederste gesimsbånd og bånd lige over parterre. Det foreslås at udbedre de få defekter i forbindelse med malervedligeholdelse af vinduer, hvor der er stillads på ejendommen. Gårdfacade er behandlet med rød filts. Gårdfacaden fremstår intakt, med undtagelse af facadens nederste del, der er angrebet af fugtindtrængningen. Det foreslås at reparere skadet del af gårdfacade i forbindelse med fugtsikring af ejendommen. Anbefalede arbejder Årstal/beløb i kr. (2014-priser) Mindre pudsreparationer gade Reparation af nederste del af gårdfacade Senere eller forbedringer 9

10 04 Vinduer, 05 Udvendige døre Vinduer i gadefacade Vindue set indefra Trævindue set udefra Intakte skiffer sålbænke Dør til bitrappe Opgangsdør 10

11 04 Vinduer, 05 Udvendige døre Ejendommens vinduer er skiftet umiddelbart efter køb af ejendommen, i Vinduerne er i træ og er i god stand. De trænger dog til malervedligehold, inden for de nærmeste år. Trævinduer bør malerbehandles som minimum hvert 7. år. Ejendommen har skiffer sålbænke, der fremstår intakte, med undtagelse af 2 3 sålbænke. Defekte sålbænke skiftes i forbindelse med malerrenovering af vinduerne. Ejendommens opgangsdøre fremstår slidte og beskadigede. Det foreslås at udskifte opgangsdøre til nye indbrudssikre, klima-branddøre. Døre til bitrapper fremstår lettere slidte grundet almindelig brug. Det anbefales at malervedligeholde døre til bitrapper, for at forlænge disses holdbarhed og levetid. Anbefalede arbejder Årstal/beløb i kr. (2014-priser) Malervedligehold af vinduer mod gade Malervedligehold af vinduer mod gård Senere eller forbedringer Nye hoveddøre til opgange Malervedligehold døre til bitrapper Udskiftning af 3 skiffersålbænke

12 06 Trapper Hovedtrappe i træ, med linoleum og messing forkanter Lejlighedsdøre med udskårne baldakiner Lakeret håndliste med almindeligt slid Revne i trappevæg Køkkentrappe i træ med linoleum og messingforkanter Køkkentrappe 12

13 06 Trapper Ejendommen har 2 hovedtrapper, samt 2 køkkentrapper. På hovedtrappen er trappeløberne opbygget med trin, stødtrin, vanger, balustre og håndlister i træ. Trin og repos er beklædt med linoleum. Hoved- og bitrapperne er de oprindelige, og er løbende vedligeholdt, men fremstår dog med almindeligt slid, afskallet maling, manglende fernis mv. Det foreslås, at vægge og lofter, samt træværk på samtlige trapper pudses efter og malerbehandles. Trapper foreslås istandsat, og arbejdet omfatter generelt: Pudsreparationer, afrensning, pletspartling, filt på vægge, lofter, underside trappeløb og efterfølgende maling i samme antal farver som nu Snedkerreparation og maling/lakering af alt træværk herunder vinduesplader, døre og trappe. Vinduer males ikke Ny installation for og nye lamper i de opgange, hvor installationen er ældre pris på disse er afhængig af udseende og funktionalitet m.v. Valg af malerbehandling skal tilpasses individuelt for de enkelte opgange. Yderligere ses der flere større revner, på hovedtrapper, hovedsagelig på de nederste etager. Der bør inden stiftelse af forening, foretages geoteknisk undersøgelse, for at fastslå om revner i trapper skyldes sætninger i bygningen. Anbefalede arbejder Årstal/beløb i kr. (2014-priser) Senere eller forbedringer Hovedtrapper Malervedligehold Bitrapper - malervedligehold Geoteknisk undersøgelse 3-4 stikprøver (øvrige)

14 07 Porte og gennemgange, 08 Etageadskillelser Betondæk med eroderede bærejern Betondæk med eroderede bærejern Revne i terrazzo. Repos på køkkentrappe Revne i terrazzo. Repos på køkkentrappe Revner i terrazzo, i erhverv mod gade Revner i terrazzo i hovedtrappeopgang 14

15 07 Porte og gennemgange, 08 Etageadskillelser Etageadskillelse fra kælder mod stueetage er udført som traditionel beton udstøbt mellem bærejern. Grundet fugtindtrængning gennem ydervægge er bærejern i reposer kraftigt rustede. Der er revner i terrazzoen i opgangspartierne, hvilket skyldes at bærejernene vokser når de ruster og at overliggende beton og terrazzolag derved går i stykker. Grundet vurdering af bærejernenes nuværende stand, anbefales det at udskifte betondæk i indgangsreposer i indeværende år. Der anbefales en komplet ophugning af de 4 indgangsreposer, etablering af nye betondæk, samt lægning af nye terrazzo gulve. Anbefalede arbejder Udskiftning af 4 indgangsreposer Årstal/beløb i kr. (2014-priser) Senere eller forbedringer 15

16 09 WC og bad, 10 Køkken Køkken Badeværelse 16

17 09 WC og bad, 10 Køkken WC, bad og køkkener er etableret i 2004 og fremstår velvedligeholdte, velventilerede og opvarmede. Der er fliser på gulve og vægge. Der anbefales ingen arbejder på disse. Anbefalede arbejder Årstal/beløb i kr. (2014-priser) Senere eller forbedringer 17

18 11 Varmeinstallationer, 12 Afløb, 13 Kloak, 14 Vandinstallationer Varmecentral, placeret i kælder Pladeradiator med termostatventil, placeret undervindue Installationer ført i rum, hvor toilet oprindeligt har været placeret Nyere afløb og vandlåse under køkkenvaske Vandinstallation i rustfri stål Individuelle vandmålere 18

19 11 Varmeinstallationer, 12 Afløb, 13 Kloak, 14 Vandinstallationer 11 Varmeinstallationer Ejendommen er opvarmet ved centralvarmeanlæg forsynet ved fjernvarme, med fordeling fra veksler og varmtvandsbeholder i kælder. Centralvarmeanlægget er etableret i Radiatorer er generelt nyere pladeradiatorer, placeret under vinduer og der er på de fleste monteret termostatventiler. Varmecentral er løbende vedligeholdt med afsyring af vekslere og reparationer og partielle udskiftninger af komponenter. Varmeinstallationen fremstår velvedligeholdt, godt isoleret og i generelt i god stand og der anbefales ingen arbejder på denne. 12 Afløb Ejendommen har fået skiftet faldstammer omkring Der foreslås ingen samlede bygningsarbejder på afløbsinstallationen. 13 Kloak Der er ikke oplyst problemer med ejendommens kloak. 14 Vandinstallationer Der er udført ny vandinstallation i Installationen er udført i rustfrit stål. Der opleves ingen problemer med vandinstallationen. Der er ikke individuelle ballofixer på vandinstallationerne. Det foreslås at etablere individuelle ballofixer til hver enkelt lejlighed. Budgetpris er forudsat at arbejdet udføres samlet, på én gang. Anbefalede arbejder Årstal/beløb i kr. (2014-priser) Senere eller forbedringer Etablering af individuelle ballofixer på vandinstallationer

20 15 Gasinstallationer, 16 Ventilation, 17 El/svagstrøm Afproppet gasledning i kobber Centraludsugningsanlæg, placeret på loft. Emhætte i køkken Aftræk i badeværelse El-tavle Ældre el- installation i lejlighed 20

21 15 Gasinstallationer, 16 Ventilation, 17 El/svagstrøm 15 Gasinstallationer Ejendommen er forsynet med gasinstallation, der dog ikke anvendes. Det er vigtigt at vedligeholde denne installation samt sørge for, at installationer er tætte, funktionsdygtige og lovlige. Der foreslås ingen samlede bygningsarbejder på gasinstallationen. 16 Ventilation Der er central udsugningsanlæg, placeret på loftsrum. Der er emhætter i køkkener og aftræk fra badeværelser. Ventilationsanlæg fremstår velvedligeholdt og i god stand, og der anbefales ingen arbejder på dette. 17 El/svagstrøm I lejligheder ses el- installationer af varierende stand. Det foreslås, på sigt, at renovere el i samtlige lejligheder, i samlet projekt, for at opnå en gunstig besparelse. Der foreslås fornyelse af el installation i lejlighederne inkl. tavle, nye ledninger og tryk mv. Det er oplyst at dørtelefonanlæg fungerer uden problemer. Anbefalede arbejder Årstal/beløb i kr. (2014-priser) Senere eller forbedringer Renovering af el i lejligheder

22 18 Øvrige, 19 Private friarealer, 20 Byggeplads Gårdareal Gårdareal 22

23 18 Øvrige, 19 Private friarealer, 20 Byggeplads Energimærke udført pr. 11. april 2014, med en gyldighed til 11. april Der er etableret fælles gårdanlæg i 2005, med fælles gårdlaug. Foreningen har ingen ønsker til ændring af gårdareal. Anbefalede arbejder Årstal/beløb i kr. (2014-priser) Senere eller forbedringer 23

24 Teknisk rådgivning ved gennemførelse af projekter på ejendommen I fortsættelse af gennemgangen på ejendommen vil der ofte være ønske om at få gennemført renoveringer eller forbedringer på ejendommen. Renoveringsprojekter bør altid gennemføres med assistance fra ingeniør/arkitekt. Gaihede ingeniører og arkitekter er specialister i at gennemføre projekterne inden for det aftalte budget og til tiden. Vi bestræber os på at finde den helt rigtige løsning, som vi tilpasser jeres ejendom indtil den mindste detalje. I tæt dialog med bestyrelsen aftaler vi byggesagens omfang og forløb lige fra idé og behovsanalyse til eftersyn, før garantien udløber. Herunder kan du se et eksempel på, hvilke opgaver vi normalt håndterer for ejendommen i et renoveringsprojekt: Udarbejdelse af teknisk og økonomisk forslag til en generalforsamling, herunder budgettal for delopgaver af forskelligt omfang samt evt. supplerende arbejder. Indhold og alternativer aftales med bestyrelsen og tilpasses herefter. Indledende myndighedsbehandling/principafklaring med myndigheder Gennemgang og tilpasning af forslag i henhold til ønsker fra bestyrelsen og evt. administrator Deltagelse på generalforsamling Aftale med bestyrelsen om arbejdets endelige omfang Beboerinformation Projektmateriale for indhentning af tilbud Myndighedsbehandling Indhentelse af underhåndstilbud/licitation fra kvalificerede entreprenører Oplæg/forslag til kontrakt med entreprenør Fagtilsyn med arbejdets udførelse og kvalitetssikring Byggeledelse/byggemøder Opfølgningsmøder med bestyrelsen efter aftale Iværksættelse af ekstraarbejder inden for aftalt budget Godkendelse af entreprenørens fakturaer samt månedlig budgetopfølgning Afholdelse af afleveringsforretning Afsluttende byggeregnskab Afholdelse af 1- og 5-årseftersyn Forløbet af byggesager kan altid tilpasses netop jeres ønsker og behov. 24

25 Gaihede ingeniører og arkitekter er specialister i renovering og vedligehold af boligejendomme, som f.eks. kan omfatte: Tagudskiftning Vinduesrenovering, restaurering eller udskiftning Facaderenovering Vandinstallationsudskiftning Faldstammeudskiftning Centralvarme/fjernvarme Indeklima/ventilation Gasinstallationer Energistyring Kloakrenovering Fugtsikring Altaner Gårdmiljø Brandalarmering Altanlukninger Badeværelser Køkkener Vaskeri Alarmer Solvarme Elevator Tagboliger Affaldshåndtering Herudover efterspørger andels- og ejerforeninger oftest vores husrådgiver -funktion med arkitekt- og ingeniørrådgivning og hjælp i forbindelse med: Andelsvurderinger Bygningsdrift og mindre ombygninger i ejendommen Fugtproblemer (bl.a. opstigende fugt i fundament eller kældergulv) Risikostyring og forsikringsskader Skimmelsvamp Rør og afløb Revner Utætheder ved tag, facade, vinduer, rør, kælder Efterisoleringsbehov og -muligheder samt besparelse Termografi En metode til påvisning af f.eks. mangelfuld isolering og dårlige konstruktioner, fugt samt varmerør (utætheder og kuldebroer) Energimærkning (EMO) Myndighedskrav og tilskudsordninger Syns- og skønssager Leverandør- og håndværkerstyring Byggeteknisk hot-line Opfølgning og rutiner for viceværter 25

Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Juni 2011 Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes gade 23 29 Oversigt over forestående renoveringsarbejder mv. Juni 2011 MHV/BM/bb Generelt

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang AB Nørrebrogade 182

Vedligeholdsgennemgang AB Nørrebrogade 182 Vedligeholdsgennemgang AB Nørrebrogade 182 Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk Februar 2012 Udført af: Arkitekt MAA Nanna Aae

Læs mere

A/B Dannevirke Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32 København V.

A/B Dannevirke Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32 København V. Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Dannevirke Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32 København V. Tilstandsvurdering - Vedligeholdelsesplan September 2014

Læs mere

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 01 Tagværk 02 Kælder 03 Facader / Sokkel 04 Vinduer 05 Udvendige døre 06 Trapper 08 Etageadskillelser 09 WC/Bad 11 Varmeinstallation 12 Afløb / Faldstammer 13 Kloak 14

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: AB Lollandsvej 35-39 2000 Frederiksberg Udført af: Jørn Borg Nicolaisen Mikkel Persson Sagsnummer: 11061-01 Dato: 17.02.2015 Besigtiget: 13.10.2014

Læs mere

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 89030 Februar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

EF Philip Smidth TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

EF Philip Smidth TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 EF Philip Smidth 03/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

AB LIVJÆGERGADE 33-35

AB LIVJÆGERGADE 33-35 AB LIVJÆGERGADE 33-35 12/2012 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

Anpartsboligforeningen Hørsholmsgade 28 2200 København N

Anpartsboligforeningen Hørsholmsgade 28 2200 København N Anpartsboligforeningen Hørsholmsgade 28 2200 København N Tilstandsvurdering Juni 2008 Anpartsboligforeningen Hørsholmsgade 28 Formand Bent Palmqvist Højgårdsparken 43 3660 Stenløse Tlf. 30 75 88 78 Administrator

Læs mere

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan 5 Konklusion 6 Noter til vedligeholdelsesplan 10 Oversigt

Læs mere

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE Irlandsvej 5 2300 København S Tlf 32 97 01 07 Fax 32 97 01 37 www.eibyeogholmsgaard.dk SAG NR. 99.507 A DECEMBER 1999 E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 1721 København V. T I L S T A N D S V U

Læs mere

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål... 2 2.0 Kort beskrivelse af ejendommen... 3 3.0 Overordnet konklusion... 4 4.0 Ejendomsoplysninger... 5 5.0...

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43 24. februar 2010 Rev 2. 04.05.2010 Udført af: Dan Ørbæk Henriksen og Jørn Nicolaisen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295

Læs mere

AB Haraldsgården KORT TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Haraldsgården KORT TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 UDKAST AB Haraldsgården 10/2014 KORT TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning

Læs mere

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013 AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 802-30 November 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

AB Rosenlund TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Rosenlund TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Rosenlund 04/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013 EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 765-30 Februar 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 9531 Januar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: E/F Frøbels Allé / Ewaldsensvej Ewaldsensvej 8-12 Frøbels Allé 1-7 Sagsnummer: 12932-01 Dato: Revideret 13.02.2013 Udført af: Kim Birk Rasmussen Mikkel

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 8. juni 2012 Udført af: Karina Frid & Dennis Evensen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012

TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012 TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 2 4.0 EJENDOMSOPLYSNINGER. 3 4.1 KOMMUNALE OPLYSNINGER.

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan I Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening AB Kongelysvej 18-26 Kongelysvej 2820 Gentofte Udført af: Christian Funch Jensen Per Pedersen Besigtiget: 06.09.2011 NRGi Rådgivning A/S

Læs mere

EF Peblinge Dossering 14/ Wesselsgade 3

EF Peblinge Dossering 14/ Wesselsgade 3 EF Peblinge Dossering 14/ Wesselsgade 3 02/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og

Læs mere

TILSTANDSVURDERING. vedligeholdelsesplan. med drifts- og. E/F Willemoesgade 32-36 Willemoesgade 32 36, 2300 København Ø

TILSTANDSVURDERING. vedligeholdelsesplan. med drifts- og. E/F Willemoesgade 32-36 Willemoesgade 32 36, 2300 København Ø TILSTANDSVURDERING med drifts- og vedligeholdelsesplan OBH Rådg. Ingeniører A/S Region Sjælland Islands Brygge 43 2300 København S CVR: DK 7016 9916 Udarbejdet af: Stefan T. Nielsen Tlf. 7021 7260 Mobil

Læs mere

AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport

AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 Fax (+45) 70 26 63 62 AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 13-30 Juni 2013 Gladsaxevej 104 2860

Læs mere

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Toftevang 06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8

AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8 AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8 SAG NR. 04.2339.40 JUNI 2010 OVERORDNET TILSTANDSRAPPORT Indhold Indhold: Side: 1.0 - RAPPORTENS FORMÅL 2 2.0 - KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN 3 3.0 - OVERORDNET

Læs mere

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN EF Godthåbs Have 07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere