TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET. MidtVest. MidtVest. Sommer. program 2015 ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET. MidtVest. MidtVest. Sommer. program 2015 ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF!"

Transkript

1 MidtVst TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET MidtVst Sommr progrm 2015 ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF!

2 Indhold ARBEJDE I AUSTRALIEN 12 UPHILL PULLING 4 EN REJSE FOR LIVET 42 LU MidtVst... 3 Arbjd i Austrlin... 4 Hvm r vi... 6 Holstbro Vindrup LU... 7 En rjs for livt Lmvig LU Hrning LU Aktivittsklndr VstJysk LU Ringkøbing Ulfborg LU Hdborns LU Kndr du lønrglrn Uphill Pulling Udviklings wknd Klub Klub1 hldgstur Næstformndn hr ordt UDVIKLINGS WEEKEND 46 KLUB1 HELDAGSTUR 2 Forsid Jons fr tv srin Rigtig Mænd. Fotogrf Jon Divin Photogrphy // Grfisk produktion HELDINGgrfikr.dk

3 LU MIDTVEST VI SATSER PÅ UDVIKLING HEJ ALLE LU ER Så kom dt ny sommrprogrm på gdn, og du kn godt glæd dig, for dr r ikk sprt på rrngmntrn!! Hn ovr vintrn r dr kommt ny frisk folk i bstyrlsrn, som r klr til t udvikl dit LndboUngdom. Ny folk givr også nldning til nytænkning. Dt vil du også kunn find i nogl f d rrngmntr, dr r bskrvt i bldt. DET NYE BLAD Hn ovr vintrn hr vi hft sommrprogrmmt ignnm n udviklingsfs, som hr btydt t progrmmt grn skull komm tættr på dig som mdlm. Hvr loklforning hr nu fåt sit gt fsnit, så dt r blvt lttr for dig t find d rrngmntr, dr skr i din loklforning. Ind i bldt vil du også find rtiklr som dt gik du glip f, og du vil kunn s billdr f d folk som siddr i loklbstyrlsrn. Jg håbr, du kn lid dt ny bld! Dt r rpræsntntr fr ll 6 loklforningr, dr hr vært md i bldudvlgt og som hr hft til opgv t udvikl på bldt. Kæmp skuldrklp til dm. KURSER, ARRANGEMENTER OG UDVIKLING I LU MidtVst rbjdr vi også for t udvikl dig som mdlm. Dt snst år hr vi hft fokus på t få mr kvlitt i vors rrngmntr sådn, t du rnt fktisk kn lær nogt vd t dltg i d rrngmntr, dr blivr fholdt rundt omkring i rgionn. Udovr mrtskurst hvd vi også t pr stykkr fstd på LUKSUS kursus i ftrårt. Hr vr dr fokus på smrbjd og ldls, kommuniktion og tltknik. Husk t du bhøvr ikk t vær n dl f n bstyrls for t dltg i kursrn ll som hr lyst til t udvikl sig kn dltg. Hvis du virklig vil udvikls på dt prsonlig pln, så r bstyrlssrbjdt i LU MidtVst t f d stdr, hvor dt virklig rykkr. Dt kn vær n stor udfordring dn først gng, mn hr nsvrt for t stort rrngmnt som trktortræk llr lign. I LU MidtVst hjælpr vi hinndn, og når mn gør dt, r dt d stor udfordringr dr givr udvikling. RIGTIGE MÆND I progrmsrin Rigtig mænd, som hr kørt hn ovr vintrn på DR 1, tgr dltgrn også imod n kæmp udfordring. D skl gnnmfør n Xtrr ftr t hlvt års træning. Dr r nok ikk mng, dr hvd rgnt md t Jons, formndn i Hdborns LU, nognsind vill komm så lngt. Mn dn tm-ånd, som d 5 mænd får opbyggt gnnm progrmmt gør, t d ll stillr op til Xtrrn. Dn smm tm-ånd kn du find i LU MidtVst når d stor rrngmntr løbr f stbln og dt r dt, dr givr udvikling. Jg håbr, t I ll r klr til t fortsætt udviklingn f LU MidtVst, og t vi ss til n mss god rrngmntr hn ovr sommrn. En ndn måd t udvikl sig på, som mdlm f LndboUngdom, r vd t dltg i d kursr, som LndboUngdom holdr hn ovr årt. Vd d ntop fholdt mrtskursus vr dr ign i år n stor flok LU r fr MidtVst på kursus i bstyrlss rbjd. D r kommt hjm md n mss ny idér og nogl værktøjr, som kn vær md til t udvikl dit LndboUngdom. Rgionsformnd Nikolj Bjrrum Skørping Mobil Fodrmstr kvæg 3

4 Arbjd i Austrlin Af: Simon Hnsn Jg hddr Simon, jg r 21 år, og jg blv fglært lndmnd i fbrur Jg hr vært mdlm f Holstbro-Vindrup LndboUngdom i c. 5 år og hr siddt i bstyrlsn i d sidst to år. Jg hr ignnm længr tid ønskt mig t komm til Austrlin for t prøv t rbjd i lndbrugt og dn 23. sptmbr 2014 gik drømmn i opfyldls. Jg tog f std smmn md to f min god vnnr, Thoms Primdhl og Nils Mikklsn, hvor Thoms og jg skull rbjd på dn smm frm og Nils ikk så lngt drfr. Frmn vi vr på liggr omkring 300 km fr Sydny og dn js f n fr og hns tr sønnr. D drivr 2500 h, hvor d dyrkr hvd, byg, rps, hvr og lupinr dt r dog hovdsgligt rps og hvd d dyrkr. D kørr dsudn n smul mskinsttion vd sidn f. Vi nkom til frmn i strtn f oktobr, hvor vi strtd md t lv srvic på mjtærskrn og gør divrs mskinr klr til høst. Hr gik båd Thoms og jg i værkstdt og dt gik d først pr ugr md. Hrftr kom jg på n hlt ny rps-skårlæggr, som skull kør mskinsttion og skårlægg 3000 h, hvorf d 800 h. vr vors gn. D først mrkr lå 200 km væk fr frmn, og skårlæggrn skull flytts på lstbil. D vi vr færdig md t skårlægg vr høstn så småt bgyndt på frmn. Dn først mjtærskr bgyndt i rpsn, mns d sidst mskinr blv gjort hlt klr. Kort tid ftr hvd vi fåt ll mskinr gjort klr og nu blv dr for lvor høstt rps. Rpsn gv i snit 2 tons pr. hktr, og d rpsn vr høstt, bgyndt vi md hvdhøstn som i snit gv 3,5 tons pr. hktr. D forskllig værdir r gntlig ccptbl i btrgtning f forholdn i Austrlin. Vi blv færdig md t rbjd vd jultid. Hrftr rjst vi op lngs dn ustrlsk østkyst. Rjsn indbr blndt ndt nytår i Sydny, tur i hlikoptr og fldskærmsudspring. Dt hr vært n oplvls for livt og til ll dr hr ovrvjt nogt lignnd, kn jg kun sig: S t komm f std! 4

5 5

6 HVEM ER VI? HOLDET ER BLEVET STØRRE, ftr t vi r lgt undr fællskontort. Dt kommr bl.. jr lndmænd og lvr til gvn, når vi snkkr rådgivning. RINGER I PÅ , vil tlfonrn bliv tgt f dygtig konsulntr, som hovdsgligt rbjdr md rådgivningsopgvr. D vil kunn hjælp md lt fr lønspørgsmål til prsonlrådgivning (nsættls og fskdigls f mdrbjdr, sygdgpng, brsl, bonusordningr mv.) D vil også kunn hjælp md kontrktr og uddnnlssftlr og APV, hvor vi nok hr nogl t lndts dygtigst rådgivr siddnd klr. Dort Kvistgrd Jkobsn HVEM ER VORES FORENINGSKONSULENT? Til t hjælp LU MidtVst, md t gør lndt sjovr, siddr fornings- og ungdomskonsulnt Dort Kvistgrd. Hun r klr til t tg sig f ll opgvr, dr brørr forningsrbjdt båd loklt og rgionlt. Dort hjælpr grn LU-mdlmmrn md jobsøgning og ndr ting, som kunn vær rr t drøft md n konsulnt. Hrudovr hjælpr Dort også grn lndmændn md forskllig HR opgvr fx i forbindls md nsættlsr, MU-smtlr mv. Og siddr md vd bordt, når dr skl rbjds md godkndlsr f prktikpldsr. UNGDOMSKONTORET MIDTVEST Birk Cntrprk Hrning Tlfon AGERFELD VVS, SMEDE- & MASKINFORRETNING A/S Skjrnvj 236, Agrfld Holstbro Tlf Enrgiløsningr til ll formål Profssionlt værktøj til hus og hv Srviccntr Midt- & Vstjyllnd for Brug ltid din Gsmstr HMN Gsslg A/S hr t tæt smrbjd md n rækk dygtig VVS-instlltørr, som vi kldr for Gsmstr. Gsmstrn r VVS-instlltørr md stor rfring i instlltion f nturgs. Når du vælgr n Gsmstr, r du grntrt komptnt rådgivning, ordntligt håndværk og srvic. Gsmstrn givr dig dn dtljrd rådgivning på udskiftning f din vrminstlltion. Smtidigt får du fordlgtig finnsirings- og tilskudsordningr. 6

7 HOLSTEBRO VINDERUP Lmvig LU Ringkøbing- Ulfborg LU PLADS TIL ALLE Lmvig LU Vi nydr d timr vi brugr md Lndbrugsskolrn til Klub1. I vors Holstbro- Vindrup LU tilfæld hndlr dt primært om Lægård. Vi hr bl.. dltgt til skolopstrt, så lvrn får n øjnåbnr om, t vi ksistrr. D r Ringkøbing- Hdborns LU frmtidn i LndboUngdom, drfor r dt Ulfborg vigtigt LU t fortæll, hvilkn fd og fntstisk forning vi r, hvor dr r plds til ll. Holstbro- Vindrup LU Hdborns LU VstJysk LU Hrning LU BESTYRELSENS BERETNING Vi går nu forårt og sommrn imød. Vi hr ifølg os slv ign lvt t knon sommrprogrm spækkt md fd rrngmntr, som vi glædr os til t fhold for vors mdlmmr. Vi hr i novmbr månd hft gnrlforsmling, hvor vi sgd frvl til vors supplnt Mtt Uth og vors nu tidligr formnd Thoms Birkdl. Thoms r nu næstformnd i rgionn, så hn vil hldigvis stdig lusk rundt i LU MidtVst. Vi hr fåt n ny formnd Lrs Klusholt, som udn tvivl kn lv op til titln som formnd. I bstyrlsn vil vi byd vlkommn til Prbn Kristnsn og Rsmus Hnsn. Dt r ltid skønt md båd ny nsigtr md ny nrgi og t frisk pust. Vi hr i løbt f år 2014 prøvt t hv fokus på fglighd vd vors rrngmntr, så I mdlmmr følr, t I får nogt md hjm, når I hr vært til t rrngmnt i HVLU. Dtt syns vi slv r lykkds rigtig godt, og vi vil gør vors bdst for t forsætt i dn dur i MEN slvfølglig sættr vi pris på t gør lndt sjovr, drfor hr vi bl.. AVT og Gokrt i dtt progrm. Vi glædr os til sommrn og håbr på opbkning fr jr mdlmmr. VstJysk LU Vnlig hilsn Bstyrlsn i Holstbro-Vindrupgnns LndboUngdom Hrning LU HVLU Bstyrls Formnd Lrs Klusholt Ejsing Fglært lndmnd Mobil Næstformnd Sponsor og udljning Nils H. Mikklsn Hrrup, Fglært lndmnd Mskinførr hos Skv Mskinsttion Mobil Pløjning Simon Hnsn Nr. Flding Fglært lndmnd Mobil Skrtær Rolof Vissr Tvis, Agrøkonom Alt muligmnd hos Grønbæk Diry Mobil Skrtær Ebb Erik Nilsn Ryd Lndbrugs mskinmknikkr lv hos Ankr Bjrr Mobil Klub1 Mortn Dybdhl Svl Lndbrugs mskinmknikkr lv hos Hnry D. Nilsn Mobil Rp. i lndboforningn og trktortræk Prbn Kristnsn Stndis, Fglært lndmnd Mskinførr hos Skv Mskinsttion Mobil Kssrr Sr Christnsn Holstbro Ernæringsssistnt Mrcntc Mobil Supplnt Rsmus Hnsn Nr. Flding HTX studrnd Mobil

8 Dt gik du glip f GPS ftn VED HENRY D. NIELSEN GPS og utostyring r prktisk, ikk mindst smrt, og dt blivr stdig mr og mr udbrdt indn for mskinbrnchn Mn hvordn brugr mn gntlig l dn dr modrn tknologi? Dt forsøgt Holstbro-Vindrupgns LndboUngdom t giv svrt på dn 6. dcmbr, hvor dr vr rrngrt tmftn. Md hjælp f Torbn Thorsn, Thorsn Tknik, blv 75 dltgr introducrt for dn nyst tknik på mrkdt. D dr vr sådn t flot frmmød, blv dltgrn dlt i to hold, hvor f dt n hold fik tortisk vidn, mns dt ndt hold fik udvkslt rfringr smt n rundvisning, hvor d ftrfølgnd byttd plds. Holstbro-Vindrupgns LndboUngdom sigr tk for flot frmmød smt n knon ftn hos Hnry D. Nilsn. 8 Løvfldsgild På J dg holdt vi trditionn tro løvfldsgild. Dnn gng blv dt fholdt på Mry Mcg i Holstbro. Vi fik n lækkr bufft fr slgtr Lng srvrt på dnsgulvt, og gæstrn sd fordlt vd d små fin bord som vr bklædt md hvid dug til ær for os. En sjov og ndrlds oplvls f Mry Mcg. Aftnn bød på god stmning og billig prisr i brn. Vi glædr os llrd til løvfldsgild Bil O-løb I dcmbr vr vi n lill flok smlt til bil O-løb. Dsværr vr vi kun 3 bilr md i n llrs knon sjov konkurrnc rundt i Vindrup og omgn. Trods på dltgr hvd vi n knon dg, hvor dr blv kæmpt om 1. pldsn.

9 Nødlidnd jndomm HVLU Følg os på Fcbook En lærrig ftn md 4 skrp indlæg fr to konsulntr Erik Jnsn og Christin Primdhl, Krstn Allrslv fr Skjrn bnk og Mortn Elmkvist Bk Kristinsn som fik sin drøm om t køb n jndom til t gå i opfyldls. D 60 dltgr fik udn tvivl n mss god råd md drfr, som r værd t brug dn dg, d skl ud og vær slvstændig lndmænd. 9

10 LÆS MERE PÅ DU KAN... NÅ DET ENDNU! vi hr løbnd optg på vors uddnnlsr... UDDANNELSER Anlægsgrtnr Skov- og nturtknikr Dyrpssr Lndmnd Produktionsgrtnr Væksthusgrtnr En dl f Uddnnlsscntr Holstbro Skivvj Holstbro Tlf

11 ARRANGEMENTER HVLU Søndg dn 5. pril Fr Skv Hlln kl Fr Holstbro bngård kl BUS TIL PÅSKETRÆK I BORRIS Ign i år rrngr Holstbro/Vindrup Lndoungdom bustur til trktortræk i Boris søndg dn 5/4 2015, md fgng fr Skv Hlln og opsmling på Holstbro Bngård. Turn r grtis for mdlmmr f HVLU og kostr 50 kr. for ikk mdlmmr. Vi håbr på n hygglig dg, og så r dr jo ingn undskyldningr for t skull kør hjm. Std Holstbro bngård Info/tilmlding Nils Mikklsn Arrngør HVLU Mndg dn 18. mj - kl MARKVANDRING VED NIELS ERIK HALGAARD Vi bsøgr mink og plntvlr Nils Erik Hlgrd, som hr tævr og drivr 630 h. Mrkbrug md lt i mskinr slv. Vi vil n tur i mrkn og hør lidt om, hvd hn gør. Vi vil prøv t få n konsulnt ud og fortæll lidt, smt slvfølglig n tur i mskinhust. Vr dr nogn dr skull hv intrss for t s minkn, skull dr også vær mulighd for dt. Vi hr slvfølglig grilln md. Std Hlgårvj 4, Mjdl, 7500 Holstbro Info/tilmlding Nils Mikklsn Arrngør HVLU Drikkvrr købs billigt llr mdbrings slv. Std Endnu uvist, mn dt blivr oplyst på fcbook og på SMS Info/tilmlding Lrs Arrngør HVLU Onsdg dn 1. juli - kl BESØG HOS MARTIN DÅSBJERG Vi smuttr forbi Mrtin og hns kon Birth Dsbjrg i Hndbjrg tæt vd Vindrup. Prrt drivr Vstrgrd og Lndting, hvor d årligt hr n produktion på omkring økologisk ændr dr nydr sommrn på c. 20 h. Udovr ndproduktionn drivs dr vd sidn f 130 h. md korn, frøgræs og krtoflr. Mrtin r også dirktør i Dnsk And, hr n fingr md i spillt omkring Hndbjrg Mrin og md til ombygningn f Strur svinslgtri til ndslgtri og søgr fmilir, dr kunn tænk sig t vær md i n økologisk ndproduktion, som hn slv sigr dt hr n frmtid. Mrtin hr også udtlt, t som økolog følr hn t hvr dg r n ksmn. Vi sluttr ftnn f md forskllig smgsprøvr f hot-ducks på grilln og lidt drikkvrr. Std Hndbjrg vd Vindrup Info/tilmlding Hns Pdr på Arrngør HVLU og LLU Frdg dn 29. mj - kl TRAKTORTRÆK Frdg dn 29/5 kn Holstbro-Vindrupgns LndboUngdom ign invitr til trktortræk på UCH/Lægård lndbrugsskol. Vi grntrr n ftn md mssr f røg og frt ovr fltt, hvor Bmbi spillr op, og Crstn Rærup r klr på slædn. Dr r præmir til 1., 2. og 3. pldsn. Som ltid r Æ grill tændt op, og dr skænks fdøl og sodvnd til rimlig prisr. Std Lægård lndbrugsskol Info/tilmlding Nils Mikklsn Arrngør HVLU Torsdg dn 11. juni - kl GRILLAFTEN Vi invitrr til n hygglig ftn, hvor vi gør lndt sjovr i LU s slvskb. Vi vil tænd grilln - slå tltt op, hv øl og vnd klr, så intt forhindrr os i t få n fntstisk ftn. Vi søgr for md, drfor r tilmlding nødvndigt snst onsdg dn 17. juni. Pris for mdlmmr f HVLU grtis. Pris for mdlmmr f ndr loklforningr 50 kr. Pris for ikk mdlmmr 100 kr. Lørdg dn 12. sptmbr - kl GOKART I RACEHALL ÅRHUS Dn 12. sptmbr tgr vi på dn fdst gokrt tur til Rchll Århus, som r Europs størst indndørs gokrt bn. Vi tgr md bus og smlr op i Lmvig og Holstbro. Afgng fr Lmvig kl. 10. Std Rchll Århus Info/tilmlding Lrs Arrngør HVLU og LLU Torsdg dn 15. oktobr - kl ØKO AFTEN Øko ftn hvor vi tgr ud og bsøgr mælkproducntn Torbn Brødbæk. Hn hr 600 kør og 600 h mrkbrug og gør stort st dt hl slv. Aftnn vil stå på snk omkring økologisk mlkproduktion, og dr vil vær rig mulighd for t sprk dæk på gårdns mskinr. Vi tgr nturligvis Æ grill md. Std Udholmvj 3, 7490 Aulum Info/tilmlding Prbn Arrngør HVLU 11

12 En rjs for livt! Af: Nils H. H. Mikklsn For t få dt hl md r mit nvn Nils Hnning Hdvng Mikklsn. Jg r født opvokst på t lill lndbrug lidt udn for Svl md mlkkvæg. Jg hr vært mdlm f Lndbrugungdom d sidst 3 år og kom for to år sidn ind i bstyrlsn. Jg r 20 år og blv fglært lndmnd dn 31/ Jg hr sidn d rbjdt på mskinsttion. Hr hft intrss for mskinr, og r sikkr på, t dt r ntop intrssn for mskinr, og n lokl kontkt, dr fik mig til t vælg, t rjsn skull gå til Austrlin. Dt holdt hårdt md tnkn om, t skull f std i n ldr f br 19 år, mn jg vr på dn ndn sid også sikkr på, t dt vr sundt t komm væk hjmm fr, ud t s nogt og oplv vrdn fr t ndt prspktiv. Så dn 23. sptmbr drog jg f std md to f min vnnr, Simon Hnsn og Thoms Primdhl. All 3, hvd vi smm drøm om, t oplv udlndt som jg. Thoms og Simon skull rbjd på smm frm, mns jg skull rbjd på n ndn c. 30 km drfr. Hos n ndn dnskr dr mr llr mindr hr bost sig dr nd, gnnm d sidst pr år og nu bor smmn md sin kærst. Dt vr svigrfrn, jg vr nst hos. Frmn jg rbjdd på liggr omkring 4 timrs kørsl vst for Sydny i n lill by vd nvn Cowr. D drivr omkring 3000 h, md rps og hvd og hvd omkring 1000 modrfår til fgræsning og opfdning f lm, som t lill sid projkt vd sidn f mrkbrugt. Forudn drs gn rpsskårlægning, skårlgd vi også rps for 12

13 nogl ndr bøndr, godt 400 km nord på. Indn sæsonn vr omm, hvd vi skårlgt knp 3000 h rps. Vi strtd md rpsskårlægningn nord på i midn f oktobr og rbjdd os dr fr hjm mod frmn, hvor vi sluttd skårlægningn midt i novmbr. Også vr dt høstn dr stod for dørn. Vi høstd d 1500 h rps som dt først og d vi vr færdig md dt omkring dn 5. dcmbr, vr dt d c h hvd, dr stod for tur. Eftr lidt dårligt vjr kunn vi dn 19. dcmbr høst d sidst h og slutt dn ustrlsk høst sæson Juln blv holdt md Simon og Thoms i byn Wollongong. Trods tilsndt pbrnøddr og gvr, md t snit på 25 grdrs vrm, vr dt svært t og find julstmmningn frm. Smtidig vr dt n spcil og kæmp oplvls, for dt r jo ikk så oft, du kn rnd rundt i shorts og t-shirt julftns dg og nyd n dg på strndn. Eftr n lill mini fri md nytår i Nwcstl, fldskærmsudspring i Wollongong, fslpning på strndn og t kvægbsøg nord for Sydny, kunn jg ign sætt føddrn på dnsk grund dn 10/ Dt hr lt smmn vært n kæmp oplvls. Dr hr næstn vært båd blod, svd og tårr, mn bstmt dt hl værd. Hvis nogl skull gå md n lill drøm om sådn n rjs, r dt br md t komm f std! Kn bstmt nbfls, og ld ikk sprogt sætt n stoppr for dt, dt r ingn undskyldning! 13

14 LEMVIG BESTYRELSEN BERETNING Endn f ndnu n mild vintr nærmr sig og vi glædr os til lt godt som forårt bringr. Nu når vi kn s til ndn f vintrn, hr vi smmnst t lækkrt sommrprogrm. I progrmmt hr vi lvt plds til båd d fglig og d socil rrngmntr. I novmbr månd fholdt vi gnrlforsmling. Dtt fndt std i Lmvig bowlingcntr. Vi strtd md t godt spil bowling, og ftrfølgnd fholdt vi mødt. Hr vlgt Nikolj Bjrrum, Klus Trillingsgrd, Klus Birch og Ronni Jørgnsn t træd f og gør plds til ny nsigtr i bstyrlsn. Nikolj blv til dtt årsmød gnvlgt som rgionrådsformnd. Hr r hn godt tilps, og vi hr grntrt ikk hørt dt sidst fr hm. I stdt for diss flott fyr, hr vi i bstyrlsn fåt tr ndr flott fyr. Vi bydr vlkommn til Kristin Srup, Hns Pdr Andrsn og Hnrik Holst. Bstyrlsn hr vært prægt f t rigtig godt kmmrtskb, og vi mnr bstmt, t dt smittr f på vors rrngmntr. Vi kn llrd nu mærk, t vi i dn ny bstyrls får t mindst lig så godt kmmrtskb. Vi glædr os til t lær hinndn bdr t knd og rbjd smmn. FAGLIGT GODE OG SOCIALE ARRANGEMENTER I 2014 fik vi ign stor hjælp f vors mdlmmr, som ikk r bng for t giv n hånd md, når bhovt opstår. Dnn hjælp sættr vi Lmvig LU stor pris på. Dt hr dog ldrig vært t problm t få hjælp, d vi i Holstbro- Vindrup LU Lmvig LU hr nogl ihærdig og hjælpsomm mdlmmr. Vors rrngmntr i 2014 hr vært fgligt prægt, mn vi hr i stor grd Ringkøbing- Hdborns LU Ulfborg LU også lgt vægt på dt socil. I 2015 hr vi lgt ndnu mr vægt på kvlittn i vors rrngmntr båd d fglig og d socil. Vi sigtr ftr t fhold rrngmntr, som pssr brdt til vors mdlmmr. Vi hr i 2014 hft stor succs md vors Klub1 rbjd. Vi hr brugt mgt tid på t få n ny flok mdlmmr indlogrt godt i LU, og dt hr vært t sjovt og frugtbrt rbjd. Dtt r t rbjd vi frmdrttt vil lægg mgt vægt på, d dt givr n god nrgi og jo flr som kn brug LU ktivt jo bdr. Vi glædr os til rbjdt i dt ny år, og håbr t I vil bkk op om jrs loklforrtning. VstJysk LU Lmvig LU Holstbro- Vindrup LU Hrning LU Vors forhnværnd formnd, Sørn Frdriksn hr vlgt t giv postn vidr, og dt r nu Stffn Pdrsn som siddr på dnn post. Vi r sikr på, t hn lvr op til nsvrt som formnd. Vnlig hilsn Bstyrlsn i Lmviggnns LndboUngdom Ringkøbing- Ulfborg LU Hdborns LU VstJysk LU Hrning LU Klr md rådgivning til ll: ETABLERING DRIFTSØKONOMI SOCIALØKONOMI PLANTER OG MILJØ VINDMØLLER VIRKSOMHEDSØKONOMI PRIVATØKONOMI SKAT FINANSIERING KVÆG EJENDOMSHANDEL REGNSKAB Industrivj Lmvig Fx

15 Dt gik du glip f Ny LU r til Lmvig I år hr vi rbjdt mgt md d nyst mdlmmr i Lmvig LndboUngdom. Dt hr ført til t vi hr fåt n ny grupp nggrd Ringkøbing- Hdborns LU Ringkøbing- Hdborns LU Ulfborg LU Ulfborg LU mdlmmr. Først gng vi vr smlt, mødts vi til t spil bowling. Dr vr n god stmning, og vi fik st hinndn n. Eftrfølgnd hr vi fholdt bsøgsftnr på d nklt mdlmmrs rbjdsplds. Dtt givr n god følls f mdnsvr for værtn og vækkr stor intrss hos d øvrig mdlmmr. Vi hr bsøgt divrs gård og hft t bsøg hos dn lokl smd. Lmvig LU Holstbro- Vindrup LU Lmvig LU Holstbro- Vindrup LU Ringkøbing- Ulfborg LU Hdborns LU Ringkøbing- Ulfborg LU Hdborns LU VstJysk LU Hrning LU VstJysk LU Hrning LU Lmvig LU Holstbro- Vindrup LU VstJysk LU Hrning LU Lmvig LU Holstbro- Vindrup LU VstJysk LU Hrning LU Mdlvning Vi hr vintrn ovr fholdt mdlvning, som hr forgåt n gng hvr ndn ug. Hr smls 20 mdlmmr som brugr ftnn på t lv md. Mn hjælpr hinndn md t lv god md, og smtidig hr dt knon sjovt og hyggligt smmn. Dtt hr vi tilbudt i n dl år, og dt r ltid t kæmp hit. Vi hr t smrbjd md n kyndig kvind, som hjælpr til md rttrn, og hun r i stor grd md til t skb dn lækr stmning. Vintrfst / Mdlvningsfslutningsfst Sidst på vintrn pljr vi t fhold n vintrfst. Dtt år vlgt vi t hold fslutningn på mdlvningn smmn md dnn fst. Dt btød t vi kunn udnytt d vnr holdt i løbt f vintrn hr opnåt. Dt vr mdlvningsholdt som stod for mdn til dnn ftn, og rsulttt vr bstmt ikk skuffnd. Dt hl ndt ud i n fntstisk fst md god md, flink folk og n høj stmning. HØSTFEST Dn 11. oktobr fholdt vi i Lmvig LU høstfst, som smtidig fungrd som fst for vors hjælpr. Fstn blv fholdt i»alt i Et Hust«Klinkby. Vi hvd sørgt for godt md og vors fntstisk trktorbr vr fyldt md kold drikk og t pr lækr brtndr. For t gør dt hl spcilt, hvd vi hyrt komikrn Go til t komm og undrhold. Fstn vr n kæmp succs. Dr vr omkring 120 dltgr og ll i supr fsthumør!

16 LLU Bstyrls Formnd / Klub1 Stffn Pdrsn Bur/Vmb Mobil Arbjdr vd I/S Lind Musholm hvor jg lvr lt forfldn rbjd og dt mst i mrkn, hvor vi slv gør n dl. Som formnd tgr jg til forskllig mødr som fx rgionrådsmød hvor vi møds fr d ndr loklforningr i MidtVst. Ellrs rbjdr jg også n dl md Klub1 som r nogt for dm dr går på grundforløb og dm som r i prktik indn 2. skolpriod. Kssr Bjørn Lisbygd Nilsn Gørding lidt udn for Vmb Mobil Hr lig fsluttt lndbrugsuddnnlsn som fglært md spcil plntr. Strtr som mrkmnd på n plntvlsjndom hr til forårt. Næstformnd Kristin Srup Jnsn Rsnstd Mobil Jg r i gng md lndbrugsuddnnlsn, hvor jg r i prktik på n økologisk gård i Gudumlund md 400 kør. I bstyrlsn hjælpr jg dr, hvor jg kn. Skrtær Lott Flnsmos Strur Mobil Jg går på HF på ndt år og r uddnnt rnæringsssistnt. Min fritid brugr jg på t spill håndbold, LndboUngdom og rbjd i t køkkn. I bstyrlsn r jg skrtær. Min roll r t lv rfrtr f mødrn, få tingn nnoncrd i visr osv. og hjælp til vd vors rrngmntr. Trktortræk Hnrik Holst Kristnsn Klinkby Mobil Går på Asmildklostr Lndbrugsskol, strtr på 2. hovdforløb til sptmbr. Lig nu r jg i prktik hos Mortn Aggr i Nr. Byskov. Supplnt Hns Pdr Andrsn Bonnt Mobil Er stdig lv og til hvrdg bskæftigr jg mig md kør. Som supplnt skl jg træd til, hvor dr r brug for dt, og llrs hr jg smm opgvr som d ndr md t rrngr nogl god rrngmntr. Rpræsntnt i Lndboforningns bstyrls Sørn Frdriksn Møborg Mrkmnd på kvæggård. I LndboUngdom i 3 år. Min post i bstyrlsn findr jg rt så spændnd. Min fritid går md slvfølglig LndboUngdom og min vnnr. Når sommrn kommr, r jg mgt ktiv til d forskllig trktortræk i rgionn. Dyrsku og pint bll Kim Jppsn Lmvig Mobil Til dglig r jg lndmnd og rbjdr md kør vd Ptr Just. 16

17 ARRANGEMENTER LLU Onsdg dn 29. pril - kl PAINTBALL Vi tgr ign i år ud og spill pintbll, så hvis du vil hv n hygglig ftn md din vnnr så mind dm om, t dr r pintbll md LLU. Dr vil vær pølsr og øl/ sodvnd ftr vi hr spillt nogl omgng. Std Rom flyvplds Info/tilmlding Kim Jppsn Arrngør LLU Onsdg dn 20. mj GÅRDBESØG/MARKVRANDRING Så skl vi ud og bsøg Johnny Møllr i bur. Johnny drivr c. 400 h., hvor dt hl r til frmvl. Dr vil kommt t pr konsulntr og fortæll lidt om frøvl og korntørring. Std Burkirkvj 1, 7570 Vmb Info/tilmlding Stffn Arrngør LLU Lørdg-søndg dn juni LEMVIG MARKED OG DYRSKUE Vi vil ign i år vær på vors gml stnd på dyrskut. Dr vil bliv n god ktivitt ud forn tltt. Mn kn også komm ind i vors tlt og få n lill snk md nogl f vors mdlmmr og få n lill forfriskning. Dr vil også vær mulighd for t bliv mdlm, hvis du ikk r dt i forvjn. Vi vil forsøg og prøv t udvikl på bonddystn, som vi hvd sidst år. Std Rom Flyvplds Info/tilmlding Kim Jppsn Arrngør LLU Frdg dn 19. juni TRAKTORTRÆK Kom til trktortræk på rom flyvplds og oplv mssr f sort røg og lrmn fr d vild trktorr. Som ltid vil dr vær nogt t spis til t strt md og slfølglig nogt t drikk som dr vil vær rstn f ftnn. Std Rom flyvplds Info/tilmlding Hnrik Holst Arrngør LLU Onsdg dn 1. juli - kl BESØG HOS MARTIN DÅSBJERG Vi smuttr forbi Mrtin og hns kon Birth Dsbjrg i Hndbjrg tæt vd Vindrup. Prrt drivr Vstrgrd og Lndting hvor d årligt hr n produktion på omkring økologisk ændr dr nydr sommrn på c. 20 h. Udovr ndproduktionn drivs dr vd sidn f 130 h. md korn, frøgræs og krtoflr. Mrtin r også dirktør i Dnsk And, hr n fingr md i spillt omkring Hndbjrg Mrin og md til ombygningn f Strur svinslgtri til ndslgtri og søgr fmilir dr kunn tænk sig t vær md i n økologisk ndproduktion, som hn slv sigr dt hr n frmtid. Mrtin hr også udtlt, t som økolog følr hn t hvr dg r n ksmn. Vi sluttr ftn f md forskllig smgsprøvr f hotdogs på grilln og lidt drikkvrr. Arrngmntt kostr 50 kr. Tilmlding r nødvndigt. Std Fjordbkkn 9, Hndbjrg, 7830 Vindrup Info/tilmlding Hns Pdr Arrngør LLU og HVLU Tirsdg dn 7. juli LERDUESKYDNING Kn du rmm? Vi vrmr op til dn 1. sptmbr md n gng lrdu skydning. I btlr for ptronr, og vi btlr for dn først omgng dur. Std Stnsigvj 2, 7570 Vmb Info/tilmlding Sørn Arrngør LLU Lørdg dn 19. sptmbr - kl GOKART I RACEHALL ÅRHUS Dn 19. Sptmbr tgr vi på dn fdst gokrt tur til Rchll Århus, som r Europs størst indndørs gokrt bn. Vi tgr md bus og smlr op i Lmvig og Holstbro. Afgng fr Lmvig kl. 10. Std Rchll Århus Info/tilmlding Lrs Arrngør LLU og HVLU Onsdg dn 23. sptmbr - kl KLOSTERHEDEN Dr vil vær n nturvjldr, som kn fortæll om lt mht. skovdrift, mskinr, storm, bævr, vildt og vildtskdr. Turn vil forgå til fods. Std Klosthdn Info/tilmlding Kristin Arrngør LLU 17

18 Ovrvjr du t EtblErE Dig Som SElvStænDig lndmnd? Hdn & Fjordn tilbydr op til 15 timrs grtis tblringsrådgivning på tværs f ll rådgivningslinjr. D ung, dr skl vær frmtidns ldr i lndbrugt, skl klæds godt på til opgvn, og vi rbjdr kontinurligt på t hjælp dm godt ind i rhvrvt som slvstændig virksomhdslndmænd. Dr r ingn lig vj frm mod målt, mn vi kn hjælp dig md t nvigr ignnm jr- og finnsiringsformr. Dr r mng jrformr og mådr hvorpå tblring kn finnsirs, og vi kn hjælp dig md d mulighdr du hr, og hvordn dt kn gribs n. KONTAKT Os grn FOR EN UFORPLIGTENDE SNAK Mortn Dhl Thomsn, chføkonom llr Jcob Rossn, virksomhdsrådgivr , llr Fcbook Skn og læs mr Birk Cntrprk 24, 7400 Hrning Nuprk 47, 7500 Holstbro hflc.dk 18

19 HERNING Ringkøbing- Hdborns LU Ulfborg LU Lmvig LU Holstbro- Vindrup LU Ringkøbing- Ulfborg LU Hdborns LU Lmvig LU Holstbro- Vindrup LU Ringkøbing- Ulfborg LU Hdborns LU VstJysk LU Hrning LU VstJysk LU Hrning LU BESTYRELSEN BERETNING Vi hr i dg n ktiv forning hr i Hrning md 113 ktiv mdlmmr. Vors ksistnsgrundlg r t skb ktivitt for ung på lndt. Vi rrngrr lt lig fr fglig mrkvndringsbsøg til socil ting som f.ks. bowling og gokrt. Vi hr smtidigt t vlfungrnd Klub1 hold kørnd, som r strtskuddt på LU-smmnholdt. Vi hr også vors årlig kvlificrnd trktortræk stævn i mj som ltid trækkr n mss nysgrrig mnnskr til. Som n ny ktivitt i Dnmrk fik vi strtt UP-Hill Pulling. En ndrlds måd t konkurrr på nd mn kndr fr trktortræk, nmlig tidskørsl op f bkkn. Lmvig LU ET LIV PÅ LANDET For t hold sådn n forning kørnd hr vi n bstyrls som bstår f 11 mnd. Vi gør vors for t livt på lndt skl forbliv ttrktivt og tiltrækk ung mnnskr ind til rhvrvt. Lydr dtt som vær nogt for dig, r du mgt vlkommn til t kontkt n fr bstyrlsn og hørr mr om, hvd vi tilbydr i vors forning. Vnlig Vindrup hilsn LU Formnd Brin Rhbk Holstbro- VstJysk LU Hrning LU Lmvig LU Holstbro- Vindrup LU Ringkøbing- Ulfborg LU Hdborns LU VstJysk LU Hrning LU HVAD DU GIK GLIP AF Egbjrg Agro Dn 13. oktobr vr vi ud og s Egbjrg Agro, dr liggr i Bording, Dt vr t godt bsøgt md 60 frm mødt. D dyrkr 830 Hktr md 225 hktr md krtoflr. Dr blv snkkt om lt fr gnrtions skift til hvordn d dyrkr jordn, smt udfordringr md krtoflr. Vi sluttd f md n pøls på grilln og n kold øl, mns dr stdig blv snkkt. Rimmrhus mskinforrtning Så stod dn på t sprk dæk smt klog i dt ny grj d Rimmrhus åbnd dørnd op dn 27. jnur til d 20 frmmødt. Dr blv snkkt om firmts histori og om hvilk mskinr d forhndlr. Folk gik rundt og kiggd og snkkd og til sidst blv dr smidt n pøls på grilln. Gråkjær Stldbyg Dn stod på invntr dbt, d Gråkjær åbnd dørnd op for d 40, dr vr kommt for t s dt sidst ny indn for stldinvntr. Dr blv vist rundt i drs showroom, hvor mn kunn s lt fr invntr til fodrnlæg. Dr blv snkkt om drs fordl vd totlt løsningrn, smt hvordn drs frmtidsplnr så ud for d kommnd stld. Gnrlforsmling i Hlu Dt vr tid til vlg og dr blv budt ind til bowl og md i Ikst. Dr vr godt 20 mnd frm mødt. Vi strtd ud md vlg hvor 2 gik ud og dr vr kmp vlg om pldsrn, hvor Michl og Emil kom ind. Så vr dt spistid og kort tid ftr vr ll folk i ny sko, hvor dr blv bowlt løs. 19

20 HLU Bstyrls Formnd, Uphill Brin Rhbk Hrning Mobil Pssr gris Trktortræk Mthis Yd Pdrsn Hrning Mobil Trktorførr Pløjning Jkob Oxsvig Vidbæk Mobil Klub1, Pløjning Emil Bng Kibæk Mobil Elv på mskinsttion Trktortræk, Skrtær Andrs V. Jnsn Kibæk Mobil Trktorførr Christin Vinthr Jkobsn Vidbæk Mobil Elv på lndt Næstformnd, Trktortræk Nicoli Rhbk Hrning Mobil Pssr Gris/trktorførr Sponsr Ptrick Skovby Jsprsn Vidbæk Mobil Lndbrugsmknikr Lss Romvig Kristnsn Hrning Mobil Studrr Agr økonom Kssrr, Sponsr Thoms H. Christnsn Hovr Mobil Kørnd sælgr Klub 1 Michl Østrlund Luridsn Bording Mobil Mskinførr HUSK HVorfor? Nu 40 ugrs uddnnls - dirkt fr Produktionsldr til Agrrøkonom T dn ny og forbdrd Agrrøkonom på Agroskoln! T dt hl på én gng! Færr ksmnr > størr fg Højt fgligt nivu > udfordr dit potntil 5 min. fr Hrning > kom lt til og fr opstrt i ugust tlf Hmmrum Hovdgd Hrning 20

21 ARRANGEMENTER HLU Mndg dn 4. mj - kl BEDRIFTSBESØG VED NIELS ERIK NIELSSON Vi bsøgr Nils Erik Nilson, som drivr n kvægbdrift vd Fjlstrvng. Hn mlkr omkring 210 jrsy kør hjmm vd hm slv. I Oktobr månd bgyndt hn så t mlk på nbojndommn, hvor d skl op omkring 120 kør, som d vil nvnd sæsonkælvning på. Drudovr drivr hn omkring 300 h. md græs, mjs, hlsæd og korn. Std Bjrrvj 69, 6933 Kibæk Info/tilmlding Emil llr Andrs Arrngør HLU Frdg dn 15 mj - kl (Indvjning kl ) TRAKTORTRÆK I HERNING Kom til n fd dg md mssr f lrm, røg og hst. Vi håbr på godt vjr og n mss gld folk, som hr lyst til t kikk forbi til lidt træk og mssr f øl og pølsr. Dt blivr Crstn Rærup, dr kommr md slædn, og Bmbi kommr og spillr lidt op. Tilmlding til Mthis på llr mil md udfyldt strtkort vdhæftt til Std Industrivj 1E, 7400 Hrning Info/tilmlding Mthis P Arrngør HLU Mndg dn 1. juni - kl BEDRIFTSBESØG HOS ARNE MARTINUSSEN Kom til n spændnd ftn hos Arn Mrtinussn, som drivr cirk 600 h, hvor d 300 r md krtoflr rstn md byg. Vi skl n tur i mrkn og sprk lidt til dt midtjysk snd. Vi vil kør n tur rundt og kigg lidt på nogl krtofflmrkr. Et forsøg hvor hlvdln f mrkn r pløjt og dn ndn dl r undrgrundslysnt og drftr st krtoflr. Vi holdr slvfølglig også ind og lur lidt på, hvordn vårbyg/vintrbygn hr dt. Dr ftr vil dr bliv lidt tid til t gå rundt og sprk lidt dæk og få mulighd for t s drs trktortrækkr. Dr vil vær n konsulnt undr turn dr vd lidt om krtoflr. Til slut vil dr vær n øl og n pøls til t slutt f på. Std Ntovj 1, 7540 Hdrup Info/tilmlding Mthis P Arrngør HLU Lørdg dn 20. juni GO-KART Vi skl ud og kør n gng gokrt. Forhåbntlig udndørs. Nærmr info md tid, std og tilmlding vil komm snr. Info/tilmlding Nicoli Rhbk Christin Jkobsn Arrngør HLU Lørdg dn 20. juni HAVEFEST Årstidn sigr sommr, drfor også hvfst md Hrning LU. Vi smidr t svin på grilln og øl på køl til ovrskulig png. Kom og vær md til knon fst md gng i dn. Info/tilmlding Christin Vintr Arrngør HLU Torsdg dn 25. juni - kl ACO FUNKI OG EGEBJERG Kom til n spændnd ftn, hvor vi skl hør og s dt ny indn for stld invntr Dr vil bliv fortlt om tnkrn bg og udfordringrn vd t slå 2 invntrfirmr smmn. Std Kirkvængt 5, Gjllrup Info/tilmlding Lss R Arrngør HLU Lørdg dn 19. sptmbr Stævnt strtr kl (Indvjning kl ) ER I KLAR TIL UP-HILL PULLING 2015 VOL. 2? Vi gntgr succsn fr sidst år og tgr n ny omgng tidskørsl op f bkkn. Vi hr lært f vors små fjl sidst år, så vi grn skull kunn fhold stævnt i år udn ll børnsygdommn. Vi sr frm til n rigtig god dg md brølnd trktor, røg og mssr f hstkræftr. Std Frølundvj 80, Hrning Info/tilmlding Brin Rhbk Arrngør HLU Mndg dn 28. sptmbr - kl BEDRIFTSBESØG PÅ BÆKGÅRD VED KLAUS NELLEMANN Klus og mdrbjdrn mlkd ind i n nybyggt stld 6. Jnur Dn r opført i smrbjd md HD byg i Ejstrupholm, og dr r plds til 580 mlknd kør. Dr mlks i n ny 2x30 mlkstld fr Dlvl. D drivr 500 H md grovfodr og krtoflr, primært md gn mskinr. Et rigtigt spændnd rrngmnt hvor dr r mulighd for t s t bud på n frmtidssikrt mælkproduktion md fokus på høj ydls, høj dyrvlfærd og ffktivitt. Std Ilskovvj 31, 7430 Ikst Info/tilmlding Thoms Arrngør HLU 21

TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET. MidtVest. vinter ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF! program 2015-2016

TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET. MidtVest. vinter ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF! program 2015-2016 MidtVst TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET MidtVst vintr progrm 2015-2016 ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF! Indhold DIESEL I ÅRENE 16 NORGE 4 BONDEDYSTEN 42 LU MidtVst... 3 Dilsl i årn...

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

Tommy s Auto. havde en rigtig festlig dag. Åbningstider. MAX' Skerningegårdsvej 6 5772 V. Skerninge. Fremtidssikret Varme VITOSOL 200 VITOCAL 200 G

Tommy s Auto. havde en rigtig festlig dag. Åbningstider. MAX' Skerningegårdsvej 6 5772 V. Skerninge. Fremtidssikret Varme VITOSOL 200 VITOCAL 200 G Vi holdr hus! Nybyggri Om-åbnt og tilbygning Frdg dn 11. jnur kl. 13.00-16.00 Dør og vindur Tgrbjd TirsDAG dn 18. JUNI 2013 103. Årgng - nr. 25 - sidn 1910 Torvdgn i Ubøll n succs: Kom ind og s vors spændnd

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

SALGSOPSTILLING. WESTRING ESTATE HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE.

SALGSOPSTILLING. WESTRING ESTATE HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE. HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Hlsing Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE.DK SALGSOPSTILLING Kyndby Plntg Jungdlsvj 29+30, Kyndby, 3630 Jægrspris Skovbrug Kontntpris: 4.500.000

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nr. 4 sptmbr/oktobr 2006 Spjdr for fuld skru Blad for spjdr, forældr og førr i Dansk Baptistrs Spjdrkorps Foto: Maria Christnsn Spot på Spjdrnyt Sid 8-11: Hr findr du brtningr fra årts sommrljr

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

JULEKALENDERTILBUD. 24. dece 20% 1. december. 24. december. Brøndum. Snaps 75 cl. 22.-23. december 8OE OOH )M OOHEURYHMHQ

JULEKALENDERTILBUD. 24. dece 20% 1. december. 24. december. Brøndum. Snaps 75 cl. 22.-23. december 8OE OOH )M OOHEURYHMHQ 104. ÅRGANG NR. 52 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Kær læsr: Glædlig jul! Så r dt lig nu, at juln sættr n stoppr for hvrdagns

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR OR Sundhds- og Forbygglssudvalgt 2013-14 SUU Alm.dl Bilag 241 Offntligt N r. 1 0 9 U d g i v s a f D a n s k F o l k h j æ l p NYT HOVEDKONTOR Eftr flr års ovrvjlsr omkring bliggnhdn for Dansk Folkhjælps

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen th fmal dition ALPI sponsorrr håndboldlandsholdt Læs mr på sid 3 Mød dygtig ALPI-pigr Læs mr på sid 10, 11 og 14 Vind lækr julgavr Læs mr på sid 12 Læs også om Ny INCOTERMS ALPI s italinsk mor Løbstærk

Læs mere

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Hidi blv læg trods stort hørtab Fællsskab på frdriksbrg Læs om lydfølsomhd Hørlsn svigtr 1 ud af 2 ovr 50 år! Hvornår og hvor oft kan varir, og dt r ikk altid

Læs mere

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse Kvantkosmologi md aftagnd gravitation Forning af ikrokosmos og akrokosmos Hubbl-paramtrn fornt md Univrsts total mass Af Louis Nilsn, cand.scint. i fysik og astronomi Lktor vd Hrlufsholm, Næstvd Indldning

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

Nyt skoleår - nye ansigter

Nyt skoleår - nye ansigter nr. 12 august 2015 KURSER & EVENTS S. 4 DRØN PÅ SOMMEREN FOR FU S. 8 Nyt skolår - ny ansigtr Først skoldag for 3000 ny lvr i Aarhus, og først arbjdsdag for mang ny ldr og mdarbjdr i Børn og Ung. Mandag

Læs mere

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2.

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2. LIF-Avisn LINDHOLM IDRÆTSFORENING - Annonctillæg til Nørrsundby Avis 18. august 2010 LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009 Historisk triumf Lindholm IF har for først gang i klubbns 75 år lang histori

Læs mere

Ledelse i det grænseløse arbejdsliv Individet træder mere frem i det moderne arbejdsliv

Ledelse i det grænseløse arbejdsliv Individet træder mere frem i det moderne arbejdsliv Ld d grænø rbjdv Indvd rædr mr frm d modrn rbjdv Sgn Groh-Brodrn Novmbr, 2011 Dgordn Sgnd kompk r krv om vd Svdn r cnr dmnonr Ld f vd Dkuon 8. novmbr, 2011 Sgnd kompk r krv om vd Mughdn for rbjd hvor om

Læs mere

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter EgbjrgBLADET Nr. 1, januar 2015, 47. årgang Læs, hvad dr holdr tyvn fra at bryd ind i dit hus Fællshusts hygglig familiarrangmntr fortsættr Vær md til at vidrfør Egbjrgklubbn... 1 Ønskr du at lj lokal

Læs mere

Andelskassen er hovedsponsor Flemming Lunde fra Andelskassen har også sin væsentlige andel i at det økonomisk

Andelskassen er hovedsponsor Flemming Lunde fra Andelskassen har også sin væsentlige andel i at det økonomisk TirsDAG dn 17. DECmbr 2013 103. årgang nr. 51 Andlskassn Cup 2013 r fyns næststørst indfodboldstævn: Dr blv scort 1039 mål har dr vært mgt at s til. Vi læggr vægt på at dt skal vær hyggligt at dltag i

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere Bilag 4: Spørgskmaundrsøgls, politikr Er du mand llr kvind? Krydst md: Pa mokra Vnstr Dt Konsr par Mand 187 13 48 43 10 2 54 163 18 26 71,4% Kvind 77 12 11 20 4 0 24 58 9 11 28,6% 264 25 59 63 14 2 78

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København s B tic t spørgsmål om ldls? c ra tp God dmnsomsorg 22.-23. oktobr 2012 i Købnhavn bri.dk/ mns w.v ord f r t cn idns ld Tilm w på w n c n onfr k g i d -gap -th dging Vlkomst God dmnsomsorg - t spørgsmål

Læs mere

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost novmbr 2010 Fik hjælp, da btrot mdarbjdr svindld Gratis hjælp hvis din virksomhd r i kris Dt cyklr bar for Bik Toyz Projktmagrn En Kattgatbro har to hovdr Julgavidér & Julfrokost Tal md os om... nansiring

Læs mere

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage 24. novmbr 1994 2. årgang nr. 20 BRYGGEBLADET Havnparkn undr forvandling I sidst ug bgyndt t nyt ka pitl i Haunparkns histori. Graumaskinrn undt tilba g ftr 10 års paus. Dngang for at lægg muldjord ounpå

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

m ninger September 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Den lille appetit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT

m ninger September 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Den lille appetit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT & m ningr Sptmbr 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Dn lill apptit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT MÆLK &m ningr nr 3 sptmbr 2006 Mælk og mningr udgivs til n fast krds af

Læs mere

Mester. Holstebro. Se side 17

Mester. Holstebro. Se side 17 faxbugtn NR. 34 - TIRSDAG DEN 18. AUGUST 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk Crazy Night Dt blæst, rigtig mgt ndda, mn alligvl kom dr rigtig mang til

Læs mere

Sig farvel til nissefar

Sig farvel til nissefar Sig farvl til nissfar Få n julfrokost md mr sjov i utraditionll omgivlsr. Novmbr: frdag d. 20. / lørdag d. 21. / frdag d. 27. / lørdag d. 28. Dcmbr: frdag d. 4. / lørdag d. 5. / frdag d. 11. / lørdag d.

Læs mere

v/jette Nordsmark. Thorupgårdsvej 13B, Voel. Tlf. 86 87 20 01 Uge 49 Onsdag den 2. december 2009 60. årgang Bjørn Tidemand spiller i Toustrup

v/jette Nordsmark. Thorupgårdsvej 13B, Voel. Tlf. 86 87 20 01 Uge 49 Onsdag den 2. december 2009 60. årgang Bjørn Tidemand spiller i Toustrup v/jtt Nordsmark. Thorupgårdsvj 13B, Vol. Tlf. 86 87 20 01 g 49 Onsdag dn 2. dcmbr 2009 60. årgang 20% på all hårfarvr i dcmbr månd. Kvalitt mak up sælgs til 1/2 pris. Bjørn Tidmand spillr i Toustrup Spillr

Læs mere

DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles

DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles DjHPUNKT Dn jydsk Haandværkrskol AUGUST 2013 Rdaktion: Hnrik Ølund (ansvarlig) Ann Hansn Aamand Layout: Ann Hansn Aamand Input: aha@djhhadstn.dk Indhold Sidn sidst 2 En ministril sommrhistori 2 Glimt -

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv.

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv. 14. sptmbr 1995 3. årgang nr. 15 BRYGGEBLADET VRED SKOLEBESTYRELSE: -Kommunn sjoflr bryggskoln Islands Brygg»glmt«i skolborgmstrns ny udbygningsplan Njal A udmldt afllo Læs forningns bgrundls og LWs svar

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt.

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt. tirsdag dn 23. sptmbr 2014 104. årgang nr. 39 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Spotlyst faldr på Ollrup Gymnastikhøjskol:

Læs mere

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02775.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02775.00 Frdningn vdrørr: Nybrogård Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 09-02-1963 Frdningsnævnt 27-03-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

4 5 Per Gregersen Carsten Hedegaard Helle Thorbjørnsen

4 5 Per Gregersen Carsten Hedegaard Helle Thorbjørnsen Pr Grgrsn Crstn Hgr Hll Thorjørnsn Toms Højgr Jnsn Lon Kthrin Ptrsn Mtmtrix r t fgligt strukturrt mtmtiksystm. Aktivittrn i grunøgrn r rfor strukturrt u fr hvilkt mtmtisk gr, r sætts fokus på. Forstålsn

Læs mere

Danmarks Idræts-Forbund Frivillighed i fokus DIF s indsats for at styrke frivilligheden Løgstrup 25. oktober 2012

Danmarks Idræts-Forbund Frivillighed i fokus DIF s indsats for at styrke frivilligheden Løgstrup 25. oktober 2012 Frivillighd i fokus DIF s indsats for at styr frivillighdn Løgstrup 25. oktobr 2012 Frivillighd i fokus politis Evalu Hvorfor bskæftig sig md frivillighd dt frivillig r: Forankrt i dt lystbtont fællsskab,

Læs mere

DIPLOM OG MASTER ER VEJEN FREM

DIPLOM OG MASTER ER VEJEN FREM HK BLADET for nstt i kommunr, rionr o fællskommunl virksomdr 04 26. fbrur 2010 Ldi stillinr fr sid 30 DIPLOM OG MASTER ER VEJEN FREM TEMA OM VIDEREUDDANNELSE n FORÅRS-FERIE MED RABAT n Sådn tr du odt imod

Læs mere

Aupair-pigen der fik sine drømme opfyldt

Aupair-pigen der fik sine drømme opfyldt tirsdag dn 30. sptmbr 2014 104. årgang nr. 40 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Tr glad arrangørr af Tip Top mssn: Hav Rné,

Læs mere

PROJEKTER: TILSKUDSPULJE TIL ETABLERING AF GRØNNE TAGE PROJEKTER: TRAFIKALE TILTAG I FUGLEKVARTERET VEST

PROJEKTER: TILSKUDSPULJE TIL ETABLERING AF GRØNNE TAGE PROJEKTER: TRAFIKALE TILTAG I FUGLEKVARTERET VEST Fælls indsatsområdr i Fuglkvartrt Øst og Vst D TR FÆLLS indsatsområdr rønn tag, TrafikAALYS og Fuglfrø n bylivspulj går ign i båd Fuglkvartrt Øst og Vst O vil vær md til at skab sammnhæng mllm d to Områdfornylsr.

Læs mere

Elevrevy i fugleog frøperspektiv

Elevrevy i fugleog frøperspektiv TirsDAG dn 26. Novmbr 2013 103. årgang nr. 48 9. årgang på Vstrmarkskoln r blvt rystt godt og grundigt sammn: Elvrvy i fuglog frøprspktiv Læring i folkskoln kan forgå på mang mådr. Også på d skrå bræddr!

Læs mere

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver Nr. 22 fbruar 2010 - Kønspolitisk konfrnc på ruc - Khalid: Jordans først homo Vjldning - Studrnd får for lidt fdback på opgavr Indhold RUC indfra Dbattn rasr på tksam...04 dn moralsk træklippr?...05 Til

Læs mere

m 2 Virtuelt kontor/adresseservice Virksomhed 1.545 595 Ugebasis Månedsbasis Pr. år, forbrugsafregning lejeomkostninger Kælderlokale, nye kontrakter.

m 2 Virtuelt kontor/adresseservice Virksomhed 1.545 595 Ugebasis Månedsbasis Pr. år, forbrugsafregning lejeomkostninger Kælderlokale, nye kontrakter. Udl j ni ng S r v i c y d l s r Konf r nc c nt r Pr i s bog201 5 Symbions prislistr r gældnd indtil ny prislist offntliggørs. Prisrn r kskl. moms md mindr andt r angivt. All bløb angivs i dkk. ØkonomiCntr,

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 PROGRAM Forsættls fra sidst mr: Koncpt Prototypr Frokost Mock-ups Tst Pitch Hvordan md hjmmprojkt? HVOR ER VI OG HVOR ER VI PÅ VEJ HEN! DAG 1 DAG 2 DAG 3 Divrgnt procs Konvrgnt

Læs mere

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag!

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag! ALLE har fortjnt t godt liv md massr af nrgi, kropslig slvtillid og ovrskud til famili, job, mad og motion. Og dr r så mgt, vi slv kan gør - dt r IKKE sværr nd vi slv gør dt til! Soulfood FAVORITTER Din

Læs mere

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick SVENDBORG EGEBJERG GUDME ONSDAG DEN 19. JANUAR 2011.NR. 3. Læs i dnn ug Rasmus inygrill Sid 17 Passat til Pytlick Sid 21 50 år md Kvickly fjrs isvndborg Sid 26 Nilsn s r klar til årts konfirmandr Sid 28

Læs mere

efleks Nye roller og opgaver i forældrekontakten... læs side 4-5 Sygepleje & Radiografskolen INDHOLD SIDE 2-3 Radiografstuderende i Grønland

efleks Nye roller og opgaver i forældrekontakten... læs side 4-5 Sygepleje & Radiografskolen INDHOLD SIDE 2-3 Radiografstuderende i Grønland flks Sygplj & Radiografskoln INDHOLD SIDE 2-3 Radiografsudrnd i Grønland SIDE 4-5 Ny rollr og opgavr i forældrkonakn SIDE 6 Masrforlæsningr SIDE 7 Kor Ny SIDE 8 Efruddannls 2004 Prsonalia købnhavns am

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling S i l kar ppådi kr op pr og AfDi Mar i as nmor Mål gr upp: 5. 9. k l a Undrviningforløb 5.-9.årgang Sil karp på di kropprog Opmærkomhd på kropprog og mmføring md ærlig hnblik på formidling Tidforbrug:

Læs mere

MEXICANSK AFTEN Fredag den 24. januar kl. 18.30. Buffet med mexicanske retter

MEXICANSK AFTEN Fredag den 24. januar kl. 18.30. Buffet med mexicanske retter Til smtlig husstd, kotorr og butikkr Vi rådgivr om icsso. Ærø Ugvis - Tirsdg d 14. jur 2014 - Nr. 3-50. årg. Vråvj Ærø 2 Ærøskøbig Tlfo 26252 1077 www.g-w.dk Afdlig: Vråvj Ærøskøbig Kirkstræd Tlfo 6253

Læs mere

Ny KvægForskning. Herd Navigator på vej ud i verden. Side 5. Ti år med slagtekalveforsøg på KFC. Del 1: Kraftfoder, hø og halm.

Ny KvægForskning. Herd Navigator på vej ud i verden. Side 5. Ti år med slagtekalveforsøg på KFC. Del 1: Kraftfoder, hø og halm. Ny KvægForskning Nr. 6, 8. årgang, Dcmbr 200 Hrd Navigator på vj ud i vrdn. Sid 5 Ti år md slagtkalvforsøg på KFC. Dl : Kraftfodr, hø og halm. TER Sid 2 EN GEM AN ARR - og rugs gb kvæ rg nbj for s r s

Læs mere

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien?

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien? Skal vi hjælp dig og din famili md at skab sikkrhd i økonomin? Vi hjælpr dig md at få n tryg hvrdag Hvis du mistr jobbt, blivr uarbjdsdygtig llr dr skr t dødsfald, så kan dt få økonomisk konskvnsr for

Læs mere

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS.

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS. Danmarks Optikrforning Marts 2012 Nr. 2 S bdr. Oplv mr også på arbjdspladsn md dn ny skærmglas kollktion fra ZEISS. D ny skærmglas finds i tr forskllig pris- og dsignnivaur og i all indks. Lig fra dn nkl-

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror.

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror. faxbugtn NR. 15 - TIRSDAG DEN 7. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk 32.000 Mr nd 32.000 følgr md i Mill Jørgnsns liv md hnds hst. Dt skr via

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

Tryghed - Værdighed - Besparelser

Tryghed - Værdighed - Besparelser Tryghd - Værdighd - Bsparlsr Trådløs Snsor Systm Privat hjm Pljcntr Rhabilitringscntr Sniorboligr Hospitalr dmnspatintr 10/2015 Hvorfor svarr ingn når jg ringr? MariCar r dn ldnd lvrandør af gulvsnsorløsningr.

Læs mere

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

debat kurser foredrag

debat kurser foredrag dbat kursr fordrag akrylmaling bvægls og afspænding vandgymnastik callntics db for bgyndr db for lt øvd fusionstræning guitar harmonikaspil hvordan blandr man farvr intrnt ipad it-ambassadørr it-caf klavrundrvisning

Læs mere

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER tirsdag dn 18. novmbr 2014 104. årgang nr. 47 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Villa Flora hjalp julstmningn på vj! Julns

Læs mere

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 03.22.07. Dette nulstilles. service i HNG og Rådhuset. Vedr. budgetpost 1208

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 03.22.07. Dette nulstilles. service i HNG og Rådhuset. Vedr. budgetpost 1208 Bilag 3 Tknisk omplacringr indnfor udvalg, flrårig/varig Udvalg Sag (mn) Bvilling IMkonto Kontotyp Budgttilpasnin g Budgttilpasnin g Tilpasning af Intrn srvic budgt Tilpasning af Intrn srvic budgt Administrativt

Læs mere

Refleks2012. uddannelsesweekend

Refleks2012. uddannelsesweekend Rflks01 uddalsswkd Et fagligt tilbud til dig, dr øskr at udvikl di orgaisatio. Rflks01 lørdag d 8. sptmbr til sødag d 9. sptmbr 01 i haslv 1 0 s Rflk 1 0 s k Rfl vlkomm I wkd d 8.-9. sptmbr ivitrr DUF

Læs mere

:~.-.-..-... "~ ~~ roon t:.\ci'ouy ~ :: :: -..._. 1.:_.:_,_:_... : AI.. IAN JIO'S. Catering. ' l i.. 1'/'t l!lttl!..:ttl :.. :...

:~.-.-..-... ~ ~~ roon t:.\ci'ouy ~ :: :: -..._. 1.:_.:_,_:_... : AI.. IAN JIO'S. Catering. ' l i.. 1'/'t l!lttl!..:ttl :.. :... 1997B RYG G E B LA D ET 27. 5. årgang novmbr nr.20 Sådan stmt Bryggn Rsultatt af kommunalvalgt i Købnhavn i sidst ug r blvt btgnt som grumst. Mn man kunn også vælg at s dt som farvrigt: I skrivnd stund

Læs mere

gratis levering du har store fordele, når du handler i Vendsyssels største lokalt ejede tømmerhandel

gratis levering du har store fordele, når du handler i Vendsyssels største lokalt ejede tømmerhandel vi r lidt mr larg i lling du har stor fordl, når du handlr i Vndsyssls størst lokalt jd tømmrhandl! ll a m S X d i alt priskkr varr til g ræ Vi har n lan v prisr. fast la S sid 6 få hjælp og god råd I

Læs mere

250,- Ny og fleksibel hverdag med webbaseret funktionalitet. Ring gratis på telefon 80 39 00 07 www.mamut.dk/onetilbud. Mamut One.

250,- Ny og fleksibel hverdag med webbaseret funktionalitet. Ring gratis på telefon 80 39 00 07 www.mamut.dk/onetilbud. Mamut One. Ny og flksibl hvrdag md wbbasrt funktionalitt Altid adgang til korrkt information Mamut On 3 Mamut Onlin Dsktop 3 Onlin rgnskabskontrol 3 E-handl 3 Profssionl -mail 3 Wbkonfrncr 3 Mamut Onlin Backup 44

Læs mere

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen 28. sptmbr 1 9 '~ 1) 3. årgang nr. 16 BRYGGEBLADET -Dt r Bryggskolns gn skyld S å dan forkla r r skolborgmstr og skoludvalgsformand pla d sp r obl m rn på s k oln Vi har aldrig lovt nogt. Dt sigr formandn

Læs mere

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper ASTROLOGIMAGASINET NR. 1 2015 PRIS: KR. 64,50 Jussi Adlr-Olsn og dt altrnativ Danni Druhyld Sygdom r min skæbn TEMA OM ORIGINALER Årshoroskopr Vintrhoroskopr Dag til dag-horoskopr rdaktionlt H O R O S

Læs mere

Danske studerendes bedømmelse af studiejobs og virksomheders employer branding

Danske studerendes bedømmelse af studiejobs og virksomheders employer branding Dansk stus bdømmls af studijobs og virksomhrs mployr branding Forstå stus pfcr og positionér dig tidligt som n attraktiv frmtidig arbjdsgivr 2013 www.youngacamics.com 3 Forord Optimér mployr brandingn

Læs mere

PT 7251 PT 7331 PT 7401 PT 7501. Brugsanvisning Tørretumbler

PT 7251 PT 7331 PT 7401 PT 7501. Brugsanvisning Tørretumbler Brugsanvisning Tørrtumblr PT 7251 PT 7331 PT 7401 PT 7501 Læs vnligst brugsanvisningn indn opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skadr på prsonr og produkt. j M.-Nr. 06 397 280 2 M.-Nr.

Læs mere

for de fremtidige beboere kan det give store problemer.

for de fremtidige beboere kan det give store problemer. 23. fbruar 1995 3. årgang nr. 4 Tr gang tillykk Tr ny andlsbligfrningr r nu n ralitt Dt lykkds fr bbrn i d af Nrdn slgt jndmm at få tilslutning til prttls af andlsbligfrningr. Ejndmmn Lif g Brgthra havd

Læs mere

Paraplyen ODENSE 1989-2009. Café Paraplyen. En alkoholfri social café. Café Paraplyen. Nørregade 77 5000 Odense C 6612 85 85

Paraplyen ODENSE 1989-2009. Café Paraplyen. En alkoholfri social café. Café Paraplyen. Nørregade 77 5000 Odense C 6612 85 85 Dt r lidt skræmmnd for vors samfund, at Paraplyns æstr o frivilli kan vær d nst, dr mødr op til n bravls. Mrt Aarup Jo mr tillid du visr folk, dsto mr ansvar tar d. Kirstn Saauaard En café r n åbn favn

Læs mere

Bibliotekarer på roadshow

Bibliotekarer på roadshow Dn Lokal Avis Thm VVS ApS Thm VVS tilbydr srvic og rparation bl.a. indnfor: Ug 47 Onsdag dn 21. novmbr 2012 103. årgang Vand - varm - sanitt Naturgas - solvarm Trækdlr - stokranlæg Caftria i Rodlund gnåbnt

Læs mere

Steen Andersen Buen 2 8740 Brædstrup sa@julsgaard-el.dk 75751922 21 www.julsgaard-el.dk EDB Industri teknik

Steen Andersen Buen 2 8740 Brædstrup sa@julsgaard-el.dk 75751922 21 www.julsgaard-el.dk EDB Industri teknik BYGGERI Bundgaard Byg DATA & IT El- Installationsfirmat Julsgaard Stilling Køl & El aps Viggo Ravns Elforrtning Hørning Installation & Asgrs VVS Danmarksvj 30K 8660 Skandrborg info@bundgaardbyg.dk 86 52

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

ndnu en god grund til at besøge køge!

ndnu en god grund til at besøge køge! Køg Grv 2014 www.køgliv.dk ndnu n god grund til at bsøg køg! Bryghust Braunstin r Køgs lokal mikrobryggri I vors flott lokalr på Køgs hygglig havn håndbryggr vi md rspkt for traditionrn og d god råvarr

Læs mere

1-1-5 PAR-Coaching. 1. Komposita - sammensatte ord

1-1-5 PAR-Coaching. 1. Komposita - sammensatte ord -- PAR-Cohing. Komposit - smmnstt or Løs i smågruppr llr prvist nnstån opgvrk - og sml smmn på jrs rringr i kssrn hrunr.. Dn n længst mulig smmnsætning nnstån or (si -).. Dn n længst mulig smmnsætning

Læs mere

m a f å Medlemskampagnen 2015

m a f å Medlemskampagnen 2015 f æ d m m a l f nistn å G P d m Mdlmskampagnn 2015 Kæ pigspjdld Indholdsfotgnls Væd at vid Sid 4 Matial til kampagnn Sid 5 VI håb, I glæd j til at lg md ildn! I mats 2015 gå dt løs ov hl landt, hvo spi

Læs mere

Steen Andersen Buen 2 8740 Brædstrup sa@julsgaard-el.dk 75751922 21 www.julsgaard-el.dk EDB Industri teknik

Steen Andersen Buen 2 8740 Brædstrup sa@julsgaard-el.dk 75751922 21 www.julsgaard-el.dk EDB Industri teknik BYGGERI Entrprnørfirma t RBT Bundgaard Byg DATA & IT El- Installationsfirmat Julsgaard Stilling Køl & El aps Viggo Ravns Elforrtning Hørning Installation & Asgrs VVS Rasmus Bang Trudslv Enslvvj 2 8361

Læs mere