TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET. MidtVest. MidtVest. Sommer. program 2015 ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET. MidtVest. MidtVest. Sommer. program 2015 ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF!"

Transkript

1 MidtVst TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET MidtVst Sommr progrm 2015 ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF!

2 Indhold ARBEJDE I AUSTRALIEN 12 UPHILL PULLING 4 EN REJSE FOR LIVET 42 LU MidtVst... 3 Arbjd i Austrlin... 4 Hvm r vi... 6 Holstbro Vindrup LU... 7 En rjs for livt Lmvig LU Hrning LU Aktivittsklndr VstJysk LU Ringkøbing Ulfborg LU Hdborns LU Kndr du lønrglrn Uphill Pulling Udviklings wknd Klub Klub1 hldgstur Næstformndn hr ordt UDVIKLINGS WEEKEND 46 KLUB1 HELDAGSTUR 2 Forsid Jons fr tv srin Rigtig Mænd. Fotogrf Jon Divin Photogrphy // Grfisk produktion HELDINGgrfikr.dk

3 LU MIDTVEST VI SATSER PÅ UDVIKLING HEJ ALLE LU ER Så kom dt ny sommrprogrm på gdn, og du kn godt glæd dig, for dr r ikk sprt på rrngmntrn!! Hn ovr vintrn r dr kommt ny frisk folk i bstyrlsrn, som r klr til t udvikl dit LndboUngdom. Ny folk givr også nldning til nytænkning. Dt vil du også kunn find i nogl f d rrngmntr, dr r bskrvt i bldt. DET NYE BLAD Hn ovr vintrn hr vi hft sommrprogrmmt ignnm n udviklingsfs, som hr btydt t progrmmt grn skull komm tættr på dig som mdlm. Hvr loklforning hr nu fåt sit gt fsnit, så dt r blvt lttr for dig t find d rrngmntr, dr skr i din loklforning. Ind i bldt vil du også find rtiklr som dt gik du glip f, og du vil kunn s billdr f d folk som siddr i loklbstyrlsrn. Jg håbr, du kn lid dt ny bld! Dt r rpræsntntr fr ll 6 loklforningr, dr hr vært md i bldudvlgt og som hr hft til opgv t udvikl på bldt. Kæmp skuldrklp til dm. KURSER, ARRANGEMENTER OG UDVIKLING I LU MidtVst rbjdr vi også for t udvikl dig som mdlm. Dt snst år hr vi hft fokus på t få mr kvlitt i vors rrngmntr sådn, t du rnt fktisk kn lær nogt vd t dltg i d rrngmntr, dr blivr fholdt rundt omkring i rgionn. Udovr mrtskurst hvd vi også t pr stykkr fstd på LUKSUS kursus i ftrårt. Hr vr dr fokus på smrbjd og ldls, kommuniktion og tltknik. Husk t du bhøvr ikk t vær n dl f n bstyrls for t dltg i kursrn ll som hr lyst til t udvikl sig kn dltg. Hvis du virklig vil udvikls på dt prsonlig pln, så r bstyrlssrbjdt i LU MidtVst t f d stdr, hvor dt virklig rykkr. Dt kn vær n stor udfordring dn først gng, mn hr nsvrt for t stort rrngmnt som trktortræk llr lign. I LU MidtVst hjælpr vi hinndn, og når mn gør dt, r dt d stor udfordringr dr givr udvikling. RIGTIGE MÆND I progrmsrin Rigtig mænd, som hr kørt hn ovr vintrn på DR 1, tgr dltgrn også imod n kæmp udfordring. D skl gnnmfør n Xtrr ftr t hlvt års træning. Dr r nok ikk mng, dr hvd rgnt md t Jons, formndn i Hdborns LU, nognsind vill komm så lngt. Mn dn tm-ånd, som d 5 mænd får opbyggt gnnm progrmmt gør, t d ll stillr op til Xtrrn. Dn smm tm-ånd kn du find i LU MidtVst når d stor rrngmntr løbr f stbln og dt r dt, dr givr udvikling. Jg håbr, t I ll r klr til t fortsætt udviklingn f LU MidtVst, og t vi ss til n mss god rrngmntr hn ovr sommrn. En ndn måd t udvikl sig på, som mdlm f LndboUngdom, r vd t dltg i d kursr, som LndboUngdom holdr hn ovr årt. Vd d ntop fholdt mrtskursus vr dr ign i år n stor flok LU r fr MidtVst på kursus i bstyrlss rbjd. D r kommt hjm md n mss ny idér og nogl værktøjr, som kn vær md til t udvikl dit LndboUngdom. Rgionsformnd Nikolj Bjrrum Skørping Mobil Fodrmstr kvæg 3

4 Arbjd i Austrlin Af: Simon Hnsn Jg hddr Simon, jg r 21 år, og jg blv fglært lndmnd i fbrur Jg hr vært mdlm f Holstbro-Vindrup LndboUngdom i c. 5 år og hr siddt i bstyrlsn i d sidst to år. Jg hr ignnm længr tid ønskt mig t komm til Austrlin for t prøv t rbjd i lndbrugt og dn 23. sptmbr 2014 gik drømmn i opfyldls. Jg tog f std smmn md to f min god vnnr, Thoms Primdhl og Nils Mikklsn, hvor Thoms og jg skull rbjd på dn smm frm og Nils ikk så lngt drfr. Frmn vi vr på liggr omkring 300 km fr Sydny og dn js f n fr og hns tr sønnr. D drivr 2500 h, hvor d dyrkr hvd, byg, rps, hvr og lupinr dt r dog hovdsgligt rps og hvd d dyrkr. D kørr dsudn n smul mskinsttion vd sidn f. Vi nkom til frmn i strtn f oktobr, hvor vi strtd md t lv srvic på mjtærskrn og gør divrs mskinr klr til høst. Hr gik båd Thoms og jg i værkstdt og dt gik d først pr ugr md. Hrftr kom jg på n hlt ny rps-skårlæggr, som skull kør mskinsttion og skårlægg 3000 h, hvorf d 800 h. vr vors gn. D først mrkr lå 200 km væk fr frmn, og skårlæggrn skull flytts på lstbil. D vi vr færdig md t skårlægg vr høstn så småt bgyndt på frmn. Dn først mjtærskr bgyndt i rpsn, mns d sidst mskinr blv gjort hlt klr. Kort tid ftr hvd vi fåt ll mskinr gjort klr og nu blv dr for lvor høstt rps. Rpsn gv i snit 2 tons pr. hktr, og d rpsn vr høstt, bgyndt vi md hvdhøstn som i snit gv 3,5 tons pr. hktr. D forskllig værdir r gntlig ccptbl i btrgtning f forholdn i Austrlin. Vi blv færdig md t rbjd vd jultid. Hrftr rjst vi op lngs dn ustrlsk østkyst. Rjsn indbr blndt ndt nytår i Sydny, tur i hlikoptr og fldskærmsudspring. Dt hr vært n oplvls for livt og til ll dr hr ovrvjt nogt lignnd, kn jg kun sig: S t komm f std! 4

5 5

6 HVEM ER VI? HOLDET ER BLEVET STØRRE, ftr t vi r lgt undr fællskontort. Dt kommr bl.. jr lndmænd og lvr til gvn, når vi snkkr rådgivning. RINGER I PÅ , vil tlfonrn bliv tgt f dygtig konsulntr, som hovdsgligt rbjdr md rådgivningsopgvr. D vil kunn hjælp md lt fr lønspørgsmål til prsonlrådgivning (nsættls og fskdigls f mdrbjdr, sygdgpng, brsl, bonusordningr mv.) D vil også kunn hjælp md kontrktr og uddnnlssftlr og APV, hvor vi nok hr nogl t lndts dygtigst rådgivr siddnd klr. Dort Kvistgrd Jkobsn HVEM ER VORES FORENINGSKONSULENT? Til t hjælp LU MidtVst, md t gør lndt sjovr, siddr fornings- og ungdomskonsulnt Dort Kvistgrd. Hun r klr til t tg sig f ll opgvr, dr brørr forningsrbjdt båd loklt og rgionlt. Dort hjælpr grn LU-mdlmmrn md jobsøgning og ndr ting, som kunn vær rr t drøft md n konsulnt. Hrudovr hjælpr Dort også grn lndmændn md forskllig HR opgvr fx i forbindls md nsættlsr, MU-smtlr mv. Og siddr md vd bordt, når dr skl rbjds md godkndlsr f prktikpldsr. UNGDOMSKONTORET MIDTVEST Birk Cntrprk Hrning Tlfon AGERFELD VVS, SMEDE- & MASKINFORRETNING A/S Skjrnvj 236, Agrfld Holstbro Tlf Enrgiløsningr til ll formål Profssionlt værktøj til hus og hv Srviccntr Midt- & Vstjyllnd for Brug ltid din Gsmstr HMN Gsslg A/S hr t tæt smrbjd md n rækk dygtig VVS-instlltørr, som vi kldr for Gsmstr. Gsmstrn r VVS-instlltørr md stor rfring i instlltion f nturgs. Når du vælgr n Gsmstr, r du grntrt komptnt rådgivning, ordntligt håndværk og srvic. Gsmstrn givr dig dn dtljrd rådgivning på udskiftning f din vrminstlltion. Smtidigt får du fordlgtig finnsirings- og tilskudsordningr. 6

7 HOLSTEBRO VINDERUP Lmvig LU Ringkøbing- Ulfborg LU PLADS TIL ALLE Lmvig LU Vi nydr d timr vi brugr md Lndbrugsskolrn til Klub1. I vors Holstbro- Vindrup LU tilfæld hndlr dt primært om Lægård. Vi hr bl.. dltgt til skolopstrt, så lvrn får n øjnåbnr om, t vi ksistrr. D r Ringkøbing- Hdborns LU frmtidn i LndboUngdom, drfor r dt Ulfborg vigtigt LU t fortæll, hvilkn fd og fntstisk forning vi r, hvor dr r plds til ll. Holstbro- Vindrup LU Hdborns LU VstJysk LU Hrning LU BESTYRELSENS BERETNING Vi går nu forårt og sommrn imød. Vi hr ifølg os slv ign lvt t knon sommrprogrm spækkt md fd rrngmntr, som vi glædr os til t fhold for vors mdlmmr. Vi hr i novmbr månd hft gnrlforsmling, hvor vi sgd frvl til vors supplnt Mtt Uth og vors nu tidligr formnd Thoms Birkdl. Thoms r nu næstformnd i rgionn, så hn vil hldigvis stdig lusk rundt i LU MidtVst. Vi hr fåt n ny formnd Lrs Klusholt, som udn tvivl kn lv op til titln som formnd. I bstyrlsn vil vi byd vlkommn til Prbn Kristnsn og Rsmus Hnsn. Dt r ltid skønt md båd ny nsigtr md ny nrgi og t frisk pust. Vi hr i løbt f år 2014 prøvt t hv fokus på fglighd vd vors rrngmntr, så I mdlmmr følr, t I får nogt md hjm, når I hr vært til t rrngmnt i HVLU. Dtt syns vi slv r lykkds rigtig godt, og vi vil gør vors bdst for t forsætt i dn dur i MEN slvfølglig sættr vi pris på t gør lndt sjovr, drfor hr vi bl.. AVT og Gokrt i dtt progrm. Vi glædr os til sommrn og håbr på opbkning fr jr mdlmmr. VstJysk LU Vnlig hilsn Bstyrlsn i Holstbro-Vindrupgnns LndboUngdom Hrning LU HVLU Bstyrls Formnd Lrs Klusholt Ejsing Fglært lndmnd Mobil Næstformnd Sponsor og udljning Nils H. Mikklsn Hrrup, Fglært lndmnd Mskinførr hos Skv Mskinsttion Mobil Pløjning Simon Hnsn Nr. Flding Fglært lndmnd Mobil Skrtær Rolof Vissr Tvis, Agrøkonom Alt muligmnd hos Grønbæk Diry Mobil Skrtær Ebb Erik Nilsn Ryd Lndbrugs mskinmknikkr lv hos Ankr Bjrr Mobil Klub1 Mortn Dybdhl Svl Lndbrugs mskinmknikkr lv hos Hnry D. Nilsn Mobil Rp. i lndboforningn og trktortræk Prbn Kristnsn Stndis, Fglært lndmnd Mskinførr hos Skv Mskinsttion Mobil Kssrr Sr Christnsn Holstbro Ernæringsssistnt Mrcntc Mobil Supplnt Rsmus Hnsn Nr. Flding HTX studrnd Mobil

8 Dt gik du glip f GPS ftn VED HENRY D. NIELSEN GPS og utostyring r prktisk, ikk mindst smrt, og dt blivr stdig mr og mr udbrdt indn for mskinbrnchn Mn hvordn brugr mn gntlig l dn dr modrn tknologi? Dt forsøgt Holstbro-Vindrupgns LndboUngdom t giv svrt på dn 6. dcmbr, hvor dr vr rrngrt tmftn. Md hjælp f Torbn Thorsn, Thorsn Tknik, blv 75 dltgr introducrt for dn nyst tknik på mrkdt. D dr vr sådn t flot frmmød, blv dltgrn dlt i to hold, hvor f dt n hold fik tortisk vidn, mns dt ndt hold fik udvkslt rfringr smt n rundvisning, hvor d ftrfølgnd byttd plds. Holstbro-Vindrupgns LndboUngdom sigr tk for flot frmmød smt n knon ftn hos Hnry D. Nilsn. 8 Løvfldsgild På J dg holdt vi trditionn tro løvfldsgild. Dnn gng blv dt fholdt på Mry Mcg i Holstbro. Vi fik n lækkr bufft fr slgtr Lng srvrt på dnsgulvt, og gæstrn sd fordlt vd d små fin bord som vr bklædt md hvid dug til ær for os. En sjov og ndrlds oplvls f Mry Mcg. Aftnn bød på god stmning og billig prisr i brn. Vi glædr os llrd til løvfldsgild Bil O-løb I dcmbr vr vi n lill flok smlt til bil O-løb. Dsværr vr vi kun 3 bilr md i n llrs knon sjov konkurrnc rundt i Vindrup og omgn. Trods på dltgr hvd vi n knon dg, hvor dr blv kæmpt om 1. pldsn.

9 Nødlidnd jndomm HVLU Følg os på Fcbook En lærrig ftn md 4 skrp indlæg fr to konsulntr Erik Jnsn og Christin Primdhl, Krstn Allrslv fr Skjrn bnk og Mortn Elmkvist Bk Kristinsn som fik sin drøm om t køb n jndom til t gå i opfyldls. D 60 dltgr fik udn tvivl n mss god råd md drfr, som r værd t brug dn dg, d skl ud og vær slvstændig lndmænd. 9

10 LÆS MERE PÅ DU KAN... NÅ DET ENDNU! vi hr løbnd optg på vors uddnnlsr... UDDANNELSER Anlægsgrtnr Skov- og nturtknikr Dyrpssr Lndmnd Produktionsgrtnr Væksthusgrtnr En dl f Uddnnlsscntr Holstbro Skivvj Holstbro Tlf

11 ARRANGEMENTER HVLU Søndg dn 5. pril Fr Skv Hlln kl Fr Holstbro bngård kl BUS TIL PÅSKETRÆK I BORRIS Ign i år rrngr Holstbro/Vindrup Lndoungdom bustur til trktortræk i Boris søndg dn 5/4 2015, md fgng fr Skv Hlln og opsmling på Holstbro Bngård. Turn r grtis for mdlmmr f HVLU og kostr 50 kr. for ikk mdlmmr. Vi håbr på n hygglig dg, og så r dr jo ingn undskyldningr for t skull kør hjm. Std Holstbro bngård Info/tilmlding Nils Mikklsn Arrngør HVLU Mndg dn 18. mj - kl MARKVANDRING VED NIELS ERIK HALGAARD Vi bsøgr mink og plntvlr Nils Erik Hlgrd, som hr tævr og drivr 630 h. Mrkbrug md lt i mskinr slv. Vi vil n tur i mrkn og hør lidt om, hvd hn gør. Vi vil prøv t få n konsulnt ud og fortæll lidt, smt slvfølglig n tur i mskinhust. Vr dr nogn dr skull hv intrss for t s minkn, skull dr også vær mulighd for dt. Vi hr slvfølglig grilln md. Std Hlgårvj 4, Mjdl, 7500 Holstbro Info/tilmlding Nils Mikklsn Arrngør HVLU Drikkvrr købs billigt llr mdbrings slv. Std Endnu uvist, mn dt blivr oplyst på fcbook og på SMS Info/tilmlding Lrs Arrngør HVLU Onsdg dn 1. juli - kl BESØG HOS MARTIN DÅSBJERG Vi smuttr forbi Mrtin og hns kon Birth Dsbjrg i Hndbjrg tæt vd Vindrup. Prrt drivr Vstrgrd og Lndting, hvor d årligt hr n produktion på omkring økologisk ændr dr nydr sommrn på c. 20 h. Udovr ndproduktionn drivs dr vd sidn f 130 h. md korn, frøgræs og krtoflr. Mrtin r også dirktør i Dnsk And, hr n fingr md i spillt omkring Hndbjrg Mrin og md til ombygningn f Strur svinslgtri til ndslgtri og søgr fmilir, dr kunn tænk sig t vær md i n økologisk ndproduktion, som hn slv sigr dt hr n frmtid. Mrtin hr også udtlt, t som økolog følr hn t hvr dg r n ksmn. Vi sluttr ftnn f md forskllig smgsprøvr f hot-ducks på grilln og lidt drikkvrr. Std Hndbjrg vd Vindrup Info/tilmlding Hns Pdr på Arrngør HVLU og LLU Frdg dn 29. mj - kl TRAKTORTRÆK Frdg dn 29/5 kn Holstbro-Vindrupgns LndboUngdom ign invitr til trktortræk på UCH/Lægård lndbrugsskol. Vi grntrr n ftn md mssr f røg og frt ovr fltt, hvor Bmbi spillr op, og Crstn Rærup r klr på slædn. Dr r præmir til 1., 2. og 3. pldsn. Som ltid r Æ grill tændt op, og dr skænks fdøl og sodvnd til rimlig prisr. Std Lægård lndbrugsskol Info/tilmlding Nils Mikklsn Arrngør HVLU Torsdg dn 11. juni - kl GRILLAFTEN Vi invitrr til n hygglig ftn, hvor vi gør lndt sjovr i LU s slvskb. Vi vil tænd grilln - slå tltt op, hv øl og vnd klr, så intt forhindrr os i t få n fntstisk ftn. Vi søgr for md, drfor r tilmlding nødvndigt snst onsdg dn 17. juni. Pris for mdlmmr f HVLU grtis. Pris for mdlmmr f ndr loklforningr 50 kr. Pris for ikk mdlmmr 100 kr. Lørdg dn 12. sptmbr - kl GOKART I RACEHALL ÅRHUS Dn 12. sptmbr tgr vi på dn fdst gokrt tur til Rchll Århus, som r Europs størst indndørs gokrt bn. Vi tgr md bus og smlr op i Lmvig og Holstbro. Afgng fr Lmvig kl. 10. Std Rchll Århus Info/tilmlding Lrs Arrngør HVLU og LLU Torsdg dn 15. oktobr - kl ØKO AFTEN Øko ftn hvor vi tgr ud og bsøgr mælkproducntn Torbn Brødbæk. Hn hr 600 kør og 600 h mrkbrug og gør stort st dt hl slv. Aftnn vil stå på snk omkring økologisk mlkproduktion, og dr vil vær rig mulighd for t sprk dæk på gårdns mskinr. Vi tgr nturligvis Æ grill md. Std Udholmvj 3, 7490 Aulum Info/tilmlding Prbn Arrngør HVLU 11

12 En rjs for livt! Af: Nils H. H. Mikklsn For t få dt hl md r mit nvn Nils Hnning Hdvng Mikklsn. Jg r født opvokst på t lill lndbrug lidt udn for Svl md mlkkvæg. Jg hr vært mdlm f Lndbrugungdom d sidst 3 år og kom for to år sidn ind i bstyrlsn. Jg r 20 år og blv fglært lndmnd dn 31/ Jg hr sidn d rbjdt på mskinsttion. Hr hft intrss for mskinr, og r sikkr på, t dt r ntop intrssn for mskinr, og n lokl kontkt, dr fik mig til t vælg, t rjsn skull gå til Austrlin. Dt holdt hårdt md tnkn om, t skull f std i n ldr f br 19 år, mn jg vr på dn ndn sid også sikkr på, t dt vr sundt t komm væk hjmm fr, ud t s nogt og oplv vrdn fr t ndt prspktiv. Så dn 23. sptmbr drog jg f std md to f min vnnr, Simon Hnsn og Thoms Primdhl. All 3, hvd vi smm drøm om, t oplv udlndt som jg. Thoms og Simon skull rbjd på smm frm, mns jg skull rbjd på n ndn c. 30 km drfr. Hos n ndn dnskr dr mr llr mindr hr bost sig dr nd, gnnm d sidst pr år og nu bor smmn md sin kærst. Dt vr svigrfrn, jg vr nst hos. Frmn jg rbjdd på liggr omkring 4 timrs kørsl vst for Sydny i n lill by vd nvn Cowr. D drivr omkring 3000 h, md rps og hvd og hvd omkring 1000 modrfår til fgræsning og opfdning f lm, som t lill sid projkt vd sidn f mrkbrugt. Forudn drs gn rpsskårlægning, skårlgd vi også rps for 12

13 nogl ndr bøndr, godt 400 km nord på. Indn sæsonn vr omm, hvd vi skårlgt knp 3000 h rps. Vi strtd md rpsskårlægningn nord på i midn f oktobr og rbjdd os dr fr hjm mod frmn, hvor vi sluttd skårlægningn midt i novmbr. Også vr dt høstn dr stod for dørn. Vi høstd d 1500 h rps som dt først og d vi vr færdig md dt omkring dn 5. dcmbr, vr dt d c h hvd, dr stod for tur. Eftr lidt dårligt vjr kunn vi dn 19. dcmbr høst d sidst h og slutt dn ustrlsk høst sæson Juln blv holdt md Simon og Thoms i byn Wollongong. Trods tilsndt pbrnøddr og gvr, md t snit på 25 grdrs vrm, vr dt svært t og find julstmmningn frm. Smtidig vr dt n spcil og kæmp oplvls, for dt r jo ikk så oft, du kn rnd rundt i shorts og t-shirt julftns dg og nyd n dg på strndn. Eftr n lill mini fri md nytår i Nwcstl, fldskærmsudspring i Wollongong, fslpning på strndn og t kvægbsøg nord for Sydny, kunn jg ign sætt føddrn på dnsk grund dn 10/ Dt hr lt smmn vært n kæmp oplvls. Dr hr næstn vært båd blod, svd og tårr, mn bstmt dt hl værd. Hvis nogl skull gå md n lill drøm om sådn n rjs, r dt br md t komm f std! Kn bstmt nbfls, og ld ikk sprogt sætt n stoppr for dt, dt r ingn undskyldning! 13

14 LEMVIG BESTYRELSEN BERETNING Endn f ndnu n mild vintr nærmr sig og vi glædr os til lt godt som forårt bringr. Nu når vi kn s til ndn f vintrn, hr vi smmnst t lækkrt sommrprogrm. I progrmmt hr vi lvt plds til båd d fglig og d socil rrngmntr. I novmbr månd fholdt vi gnrlforsmling. Dtt fndt std i Lmvig bowlingcntr. Vi strtd md t godt spil bowling, og ftrfølgnd fholdt vi mødt. Hr vlgt Nikolj Bjrrum, Klus Trillingsgrd, Klus Birch og Ronni Jørgnsn t træd f og gør plds til ny nsigtr i bstyrlsn. Nikolj blv til dtt årsmød gnvlgt som rgionrådsformnd. Hr r hn godt tilps, og vi hr grntrt ikk hørt dt sidst fr hm. I stdt for diss flott fyr, hr vi i bstyrlsn fåt tr ndr flott fyr. Vi bydr vlkommn til Kristin Srup, Hns Pdr Andrsn og Hnrik Holst. Bstyrlsn hr vært prægt f t rigtig godt kmmrtskb, og vi mnr bstmt, t dt smittr f på vors rrngmntr. Vi kn llrd nu mærk, t vi i dn ny bstyrls får t mindst lig så godt kmmrtskb. Vi glædr os til t lær hinndn bdr t knd og rbjd smmn. FAGLIGT GODE OG SOCIALE ARRANGEMENTER I 2014 fik vi ign stor hjælp f vors mdlmmr, som ikk r bng for t giv n hånd md, når bhovt opstår. Dnn hjælp sættr vi Lmvig LU stor pris på. Dt hr dog ldrig vært t problm t få hjælp, d vi i Holstbro- Vindrup LU Lmvig LU hr nogl ihærdig og hjælpsomm mdlmmr. Vors rrngmntr i 2014 hr vært fgligt prægt, mn vi hr i stor grd Ringkøbing- Hdborns LU Ulfborg LU også lgt vægt på dt socil. I 2015 hr vi lgt ndnu mr vægt på kvlittn i vors rrngmntr båd d fglig og d socil. Vi sigtr ftr t fhold rrngmntr, som pssr brdt til vors mdlmmr. Vi hr i 2014 hft stor succs md vors Klub1 rbjd. Vi hr brugt mgt tid på t få n ny flok mdlmmr indlogrt godt i LU, og dt hr vært t sjovt og frugtbrt rbjd. Dtt r t rbjd vi frmdrttt vil lægg mgt vægt på, d dt givr n god nrgi og jo flr som kn brug LU ktivt jo bdr. Vi glædr os til rbjdt i dt ny år, og håbr t I vil bkk op om jrs loklforrtning. VstJysk LU Lmvig LU Holstbro- Vindrup LU Hrning LU Vors forhnværnd formnd, Sørn Frdriksn hr vlgt t giv postn vidr, og dt r nu Stffn Pdrsn som siddr på dnn post. Vi r sikr på, t hn lvr op til nsvrt som formnd. Vnlig hilsn Bstyrlsn i Lmviggnns LndboUngdom Ringkøbing- Ulfborg LU Hdborns LU VstJysk LU Hrning LU Klr md rådgivning til ll: ETABLERING DRIFTSØKONOMI SOCIALØKONOMI PLANTER OG MILJØ VINDMØLLER VIRKSOMHEDSØKONOMI PRIVATØKONOMI SKAT FINANSIERING KVÆG EJENDOMSHANDEL REGNSKAB Industrivj Lmvig Fx

15 Dt gik du glip f Ny LU r til Lmvig I år hr vi rbjdt mgt md d nyst mdlmmr i Lmvig LndboUngdom. Dt hr ført til t vi hr fåt n ny grupp nggrd Ringkøbing- Hdborns LU Ringkøbing- Hdborns LU Ulfborg LU Ulfborg LU mdlmmr. Først gng vi vr smlt, mødts vi til t spil bowling. Dr vr n god stmning, og vi fik st hinndn n. Eftrfølgnd hr vi fholdt bsøgsftnr på d nklt mdlmmrs rbjdsplds. Dtt givr n god følls f mdnsvr for værtn og vækkr stor intrss hos d øvrig mdlmmr. Vi hr bsøgt divrs gård og hft t bsøg hos dn lokl smd. Lmvig LU Holstbro- Vindrup LU Lmvig LU Holstbro- Vindrup LU Ringkøbing- Ulfborg LU Hdborns LU Ringkøbing- Ulfborg LU Hdborns LU VstJysk LU Hrning LU VstJysk LU Hrning LU Lmvig LU Holstbro- Vindrup LU VstJysk LU Hrning LU Lmvig LU Holstbro- Vindrup LU VstJysk LU Hrning LU Mdlvning Vi hr vintrn ovr fholdt mdlvning, som hr forgåt n gng hvr ndn ug. Hr smls 20 mdlmmr som brugr ftnn på t lv md. Mn hjælpr hinndn md t lv god md, og smtidig hr dt knon sjovt og hyggligt smmn. Dtt hr vi tilbudt i n dl år, og dt r ltid t kæmp hit. Vi hr t smrbjd md n kyndig kvind, som hjælpr til md rttrn, og hun r i stor grd md til t skb dn lækr stmning. Vintrfst / Mdlvningsfslutningsfst Sidst på vintrn pljr vi t fhold n vintrfst. Dtt år vlgt vi t hold fslutningn på mdlvningn smmn md dnn fst. Dt btød t vi kunn udnytt d vnr holdt i løbt f vintrn hr opnåt. Dt vr mdlvningsholdt som stod for mdn til dnn ftn, og rsulttt vr bstmt ikk skuffnd. Dt hl ndt ud i n fntstisk fst md god md, flink folk og n høj stmning. HØSTFEST Dn 11. oktobr fholdt vi i Lmvig LU høstfst, som smtidig fungrd som fst for vors hjælpr. Fstn blv fholdt i»alt i Et Hust«Klinkby. Vi hvd sørgt for godt md og vors fntstisk trktorbr vr fyldt md kold drikk og t pr lækr brtndr. For t gør dt hl spcilt, hvd vi hyrt komikrn Go til t komm og undrhold. Fstn vr n kæmp succs. Dr vr omkring 120 dltgr og ll i supr fsthumør!

16 LLU Bstyrls Formnd / Klub1 Stffn Pdrsn Bur/Vmb Mobil Arbjdr vd I/S Lind Musholm hvor jg lvr lt forfldn rbjd og dt mst i mrkn, hvor vi slv gør n dl. Som formnd tgr jg til forskllig mødr som fx rgionrådsmød hvor vi møds fr d ndr loklforningr i MidtVst. Ellrs rbjdr jg også n dl md Klub1 som r nogt for dm dr går på grundforløb og dm som r i prktik indn 2. skolpriod. Kssr Bjørn Lisbygd Nilsn Gørding lidt udn for Vmb Mobil Hr lig fsluttt lndbrugsuddnnlsn som fglært md spcil plntr. Strtr som mrkmnd på n plntvlsjndom hr til forårt. Næstformnd Kristin Srup Jnsn Rsnstd Mobil Jg r i gng md lndbrugsuddnnlsn, hvor jg r i prktik på n økologisk gård i Gudumlund md 400 kør. I bstyrlsn hjælpr jg dr, hvor jg kn. Skrtær Lott Flnsmos Strur Mobil Jg går på HF på ndt år og r uddnnt rnæringsssistnt. Min fritid brugr jg på t spill håndbold, LndboUngdom og rbjd i t køkkn. I bstyrlsn r jg skrtær. Min roll r t lv rfrtr f mødrn, få tingn nnoncrd i visr osv. og hjælp til vd vors rrngmntr. Trktortræk Hnrik Holst Kristnsn Klinkby Mobil Går på Asmildklostr Lndbrugsskol, strtr på 2. hovdforløb til sptmbr. Lig nu r jg i prktik hos Mortn Aggr i Nr. Byskov. Supplnt Hns Pdr Andrsn Bonnt Mobil Er stdig lv og til hvrdg bskæftigr jg mig md kør. Som supplnt skl jg træd til, hvor dr r brug for dt, og llrs hr jg smm opgvr som d ndr md t rrngr nogl god rrngmntr. Rpræsntnt i Lndboforningns bstyrls Sørn Frdriksn Møborg Mrkmnd på kvæggård. I LndboUngdom i 3 år. Min post i bstyrlsn findr jg rt så spændnd. Min fritid går md slvfølglig LndboUngdom og min vnnr. Når sommrn kommr, r jg mgt ktiv til d forskllig trktortræk i rgionn. Dyrsku og pint bll Kim Jppsn Lmvig Mobil Til dglig r jg lndmnd og rbjdr md kør vd Ptr Just. 16

17 ARRANGEMENTER LLU Onsdg dn 29. pril - kl PAINTBALL Vi tgr ign i år ud og spill pintbll, så hvis du vil hv n hygglig ftn md din vnnr så mind dm om, t dr r pintbll md LLU. Dr vil vær pølsr og øl/ sodvnd ftr vi hr spillt nogl omgng. Std Rom flyvplds Info/tilmlding Kim Jppsn Arrngør LLU Onsdg dn 20. mj GÅRDBESØG/MARKVRANDRING Så skl vi ud og bsøg Johnny Møllr i bur. Johnny drivr c. 400 h., hvor dt hl r til frmvl. Dr vil kommt t pr konsulntr og fortæll lidt om frøvl og korntørring. Std Burkirkvj 1, 7570 Vmb Info/tilmlding Stffn Arrngør LLU Lørdg-søndg dn juni LEMVIG MARKED OG DYRSKUE Vi vil ign i år vær på vors gml stnd på dyrskut. Dr vil bliv n god ktivitt ud forn tltt. Mn kn også komm ind i vors tlt og få n lill snk md nogl f vors mdlmmr og få n lill forfriskning. Dr vil også vær mulighd for t bliv mdlm, hvis du ikk r dt i forvjn. Vi vil forsøg og prøv t udvikl på bonddystn, som vi hvd sidst år. Std Rom Flyvplds Info/tilmlding Kim Jppsn Arrngør LLU Frdg dn 19. juni TRAKTORTRÆK Kom til trktortræk på rom flyvplds og oplv mssr f sort røg og lrmn fr d vild trktorr. Som ltid vil dr vær nogt t spis til t strt md og slfølglig nogt t drikk som dr vil vær rstn f ftnn. Std Rom flyvplds Info/tilmlding Hnrik Holst Arrngør LLU Onsdg dn 1. juli - kl BESØG HOS MARTIN DÅSBJERG Vi smuttr forbi Mrtin og hns kon Birth Dsbjrg i Hndbjrg tæt vd Vindrup. Prrt drivr Vstrgrd og Lndting hvor d årligt hr n produktion på omkring økologisk ændr dr nydr sommrn på c. 20 h. Udovr ndproduktionn drivs dr vd sidn f 130 h. md korn, frøgræs og krtoflr. Mrtin r også dirktør i Dnsk And, hr n fingr md i spillt omkring Hndbjrg Mrin og md til ombygningn f Strur svinslgtri til ndslgtri og søgr fmilir dr kunn tænk sig t vær md i n økologisk ndproduktion, som hn slv sigr dt hr n frmtid. Mrtin hr også udtlt, t som økolog følr hn t hvr dg r n ksmn. Vi sluttr ftn f md forskllig smgsprøvr f hotdogs på grilln og lidt drikkvrr. Arrngmntt kostr 50 kr. Tilmlding r nødvndigt. Std Fjordbkkn 9, Hndbjrg, 7830 Vindrup Info/tilmlding Hns Pdr Arrngør LLU og HVLU Tirsdg dn 7. juli LERDUESKYDNING Kn du rmm? Vi vrmr op til dn 1. sptmbr md n gng lrdu skydning. I btlr for ptronr, og vi btlr for dn først omgng dur. Std Stnsigvj 2, 7570 Vmb Info/tilmlding Sørn Arrngør LLU Lørdg dn 19. sptmbr - kl GOKART I RACEHALL ÅRHUS Dn 19. Sptmbr tgr vi på dn fdst gokrt tur til Rchll Århus, som r Europs størst indndørs gokrt bn. Vi tgr md bus og smlr op i Lmvig og Holstbro. Afgng fr Lmvig kl. 10. Std Rchll Århus Info/tilmlding Lrs Arrngør LLU og HVLU Onsdg dn 23. sptmbr - kl KLOSTERHEDEN Dr vil vær n nturvjldr, som kn fortæll om lt mht. skovdrift, mskinr, storm, bævr, vildt og vildtskdr. Turn vil forgå til fods. Std Klosthdn Info/tilmlding Kristin Arrngør LLU 17

18 Ovrvjr du t EtblErE Dig Som SElvStænDig lndmnd? Hdn & Fjordn tilbydr op til 15 timrs grtis tblringsrådgivning på tværs f ll rådgivningslinjr. D ung, dr skl vær frmtidns ldr i lndbrugt, skl klæds godt på til opgvn, og vi rbjdr kontinurligt på t hjælp dm godt ind i rhvrvt som slvstændig virksomhdslndmænd. Dr r ingn lig vj frm mod målt, mn vi kn hjælp dig md t nvigr ignnm jr- og finnsiringsformr. Dr r mng jrformr og mådr hvorpå tblring kn finnsirs, og vi kn hjælp dig md d mulighdr du hr, og hvordn dt kn gribs n. KONTAKT Os grn FOR EN UFORPLIGTENDE SNAK Mortn Dhl Thomsn, chføkonom llr Jcob Rossn, virksomhdsrådgivr , llr Fcbook Skn og læs mr Birk Cntrprk 24, 7400 Hrning Nuprk 47, 7500 Holstbro hflc.dk 18

19 HERNING Ringkøbing- Hdborns LU Ulfborg LU Lmvig LU Holstbro- Vindrup LU Ringkøbing- Ulfborg LU Hdborns LU Lmvig LU Holstbro- Vindrup LU Ringkøbing- Ulfborg LU Hdborns LU VstJysk LU Hrning LU VstJysk LU Hrning LU BESTYRELSEN BERETNING Vi hr i dg n ktiv forning hr i Hrning md 113 ktiv mdlmmr. Vors ksistnsgrundlg r t skb ktivitt for ung på lndt. Vi rrngrr lt lig fr fglig mrkvndringsbsøg til socil ting som f.ks. bowling og gokrt. Vi hr smtidigt t vlfungrnd Klub1 hold kørnd, som r strtskuddt på LU-smmnholdt. Vi hr også vors årlig kvlificrnd trktortræk stævn i mj som ltid trækkr n mss nysgrrig mnnskr til. Som n ny ktivitt i Dnmrk fik vi strtt UP-Hill Pulling. En ndrlds måd t konkurrr på nd mn kndr fr trktortræk, nmlig tidskørsl op f bkkn. Lmvig LU ET LIV PÅ LANDET For t hold sådn n forning kørnd hr vi n bstyrls som bstår f 11 mnd. Vi gør vors for t livt på lndt skl forbliv ttrktivt og tiltrækk ung mnnskr ind til rhvrvt. Lydr dtt som vær nogt for dig, r du mgt vlkommn til t kontkt n fr bstyrlsn og hørr mr om, hvd vi tilbydr i vors forning. Vnlig Vindrup hilsn LU Formnd Brin Rhbk Holstbro- VstJysk LU Hrning LU Lmvig LU Holstbro- Vindrup LU Ringkøbing- Ulfborg LU Hdborns LU VstJysk LU Hrning LU HVAD DU GIK GLIP AF Egbjrg Agro Dn 13. oktobr vr vi ud og s Egbjrg Agro, dr liggr i Bording, Dt vr t godt bsøgt md 60 frm mødt. D dyrkr 830 Hktr md 225 hktr md krtoflr. Dr blv snkkt om lt fr gnrtions skift til hvordn d dyrkr jordn, smt udfordringr md krtoflr. Vi sluttd f md n pøls på grilln og n kold øl, mns dr stdig blv snkkt. Rimmrhus mskinforrtning Så stod dn på t sprk dæk smt klog i dt ny grj d Rimmrhus åbnd dørnd op dn 27. jnur til d 20 frmmødt. Dr blv snkkt om firmts histori og om hvilk mskinr d forhndlr. Folk gik rundt og kiggd og snkkd og til sidst blv dr smidt n pøls på grilln. Gråkjær Stldbyg Dn stod på invntr dbt, d Gråkjær åbnd dørnd op for d 40, dr vr kommt for t s dt sidst ny indn for stldinvntr. Dr blv vist rundt i drs showroom, hvor mn kunn s lt fr invntr til fodrnlæg. Dr blv snkkt om drs fordl vd totlt løsningrn, smt hvordn drs frmtidsplnr så ud for d kommnd stld. Gnrlforsmling i Hlu Dt vr tid til vlg og dr blv budt ind til bowl og md i Ikst. Dr vr godt 20 mnd frm mødt. Vi strtd ud md vlg hvor 2 gik ud og dr vr kmp vlg om pldsrn, hvor Michl og Emil kom ind. Så vr dt spistid og kort tid ftr vr ll folk i ny sko, hvor dr blv bowlt løs. 19

20 HLU Bstyrls Formnd, Uphill Brin Rhbk Hrning Mobil Pssr gris Trktortræk Mthis Yd Pdrsn Hrning Mobil Trktorførr Pløjning Jkob Oxsvig Vidbæk Mobil Klub1, Pløjning Emil Bng Kibæk Mobil Elv på mskinsttion Trktortræk, Skrtær Andrs V. Jnsn Kibæk Mobil Trktorførr Christin Vinthr Jkobsn Vidbæk Mobil Elv på lndt Næstformnd, Trktortræk Nicoli Rhbk Hrning Mobil Pssr Gris/trktorførr Sponsr Ptrick Skovby Jsprsn Vidbæk Mobil Lndbrugsmknikr Lss Romvig Kristnsn Hrning Mobil Studrr Agr økonom Kssrr, Sponsr Thoms H. Christnsn Hovr Mobil Kørnd sælgr Klub 1 Michl Østrlund Luridsn Bording Mobil Mskinførr HUSK HVorfor? Nu 40 ugrs uddnnls - dirkt fr Produktionsldr til Agrrøkonom T dn ny og forbdrd Agrrøkonom på Agroskoln! T dt hl på én gng! Færr ksmnr > størr fg Højt fgligt nivu > udfordr dit potntil 5 min. fr Hrning > kom lt til og fr opstrt i ugust tlf Hmmrum Hovdgd Hrning 20

21 ARRANGEMENTER HLU Mndg dn 4. mj - kl BEDRIFTSBESØG VED NIELS ERIK NIELSSON Vi bsøgr Nils Erik Nilson, som drivr n kvægbdrift vd Fjlstrvng. Hn mlkr omkring 210 jrsy kør hjmm vd hm slv. I Oktobr månd bgyndt hn så t mlk på nbojndommn, hvor d skl op omkring 120 kør, som d vil nvnd sæsonkælvning på. Drudovr drivr hn omkring 300 h. md græs, mjs, hlsæd og korn. Std Bjrrvj 69, 6933 Kibæk Info/tilmlding Emil llr Andrs Arrngør HLU Frdg dn 15 mj - kl (Indvjning kl ) TRAKTORTRÆK I HERNING Kom til n fd dg md mssr f lrm, røg og hst. Vi håbr på godt vjr og n mss gld folk, som hr lyst til t kikk forbi til lidt træk og mssr f øl og pølsr. Dt blivr Crstn Rærup, dr kommr md slædn, og Bmbi kommr og spillr lidt op. Tilmlding til Mthis på llr mil md udfyldt strtkort vdhæftt til Std Industrivj 1E, 7400 Hrning Info/tilmlding Mthis P Arrngør HLU Mndg dn 1. juni - kl BEDRIFTSBESØG HOS ARNE MARTINUSSEN Kom til n spændnd ftn hos Arn Mrtinussn, som drivr cirk 600 h, hvor d 300 r md krtoflr rstn md byg. Vi skl n tur i mrkn og sprk lidt til dt midtjysk snd. Vi vil kør n tur rundt og kigg lidt på nogl krtofflmrkr. Et forsøg hvor hlvdln f mrkn r pløjt og dn ndn dl r undrgrundslysnt og drftr st krtoflr. Vi holdr slvfølglig også ind og lur lidt på, hvordn vårbyg/vintrbygn hr dt. Dr ftr vil dr bliv lidt tid til t gå rundt og sprk lidt dæk og få mulighd for t s drs trktortrækkr. Dr vil vær n konsulnt undr turn dr vd lidt om krtoflr. Til slut vil dr vær n øl og n pøls til t slutt f på. Std Ntovj 1, 7540 Hdrup Info/tilmlding Mthis P Arrngør HLU Lørdg dn 20. juni GO-KART Vi skl ud og kør n gng gokrt. Forhåbntlig udndørs. Nærmr info md tid, std og tilmlding vil komm snr. Info/tilmlding Nicoli Rhbk Christin Jkobsn Arrngør HLU Lørdg dn 20. juni HAVEFEST Årstidn sigr sommr, drfor også hvfst md Hrning LU. Vi smidr t svin på grilln og øl på køl til ovrskulig png. Kom og vær md til knon fst md gng i dn. Info/tilmlding Christin Vintr Arrngør HLU Torsdg dn 25. juni - kl ACO FUNKI OG EGEBJERG Kom til n spændnd ftn, hvor vi skl hør og s dt ny indn for stld invntr Dr vil bliv fortlt om tnkrn bg og udfordringrn vd t slå 2 invntrfirmr smmn. Std Kirkvængt 5, Gjllrup Info/tilmlding Lss R Arrngør HLU Lørdg dn 19. sptmbr Stævnt strtr kl (Indvjning kl ) ER I KLAR TIL UP-HILL PULLING 2015 VOL. 2? Vi gntgr succsn fr sidst år og tgr n ny omgng tidskørsl op f bkkn. Vi hr lært f vors små fjl sidst år, så vi grn skull kunn fhold stævnt i år udn ll børnsygdommn. Vi sr frm til n rigtig god dg md brølnd trktor, røg og mssr f hstkræftr. Std Frølundvj 80, Hrning Info/tilmlding Brin Rhbk Arrngør HLU Mndg dn 28. sptmbr - kl BEDRIFTSBESØG PÅ BÆKGÅRD VED KLAUS NELLEMANN Klus og mdrbjdrn mlkd ind i n nybyggt stld 6. Jnur Dn r opført i smrbjd md HD byg i Ejstrupholm, og dr r plds til 580 mlknd kør. Dr mlks i n ny 2x30 mlkstld fr Dlvl. D drivr 500 H md grovfodr og krtoflr, primært md gn mskinr. Et rigtigt spændnd rrngmnt hvor dr r mulighd for t s t bud på n frmtidssikrt mælkproduktion md fokus på høj ydls, høj dyrvlfærd og ffktivitt. Std Ilskovvj 31, 7430 Ikst Info/tilmlding Thoms Arrngør HLU 21

DIPLOM OG MASTER ER VEJEN FREM

DIPLOM OG MASTER ER VEJEN FREM HK BLADET for nstt i kommunr, rionr o fællskommunl virksomdr 04 26. fbrur 2010 Ldi stillinr fr sid 30 DIPLOM OG MASTER ER VEJEN FREM TEMA OM VIDEREUDDANNELSE n FORÅRS-FERIE MED RABAT n Sådn tr du odt imod

Læs mere

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2.

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2. LIF-Avisn LINDHOLM IDRÆTSFORENING - Annonctillæg til Nørrsundby Avis 18. august 2010 LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009 Historisk triumf Lindholm IF har for først gang i klubbns 75 år lang histori

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror.

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror. faxbugtn NR. 15 - TIRSDAG DEN 7. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk 32.000 Mr nd 32.000 følgr md i Mill Jørgnsns liv md hnds hst. Dt skr via

Læs mere

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage 24. novmbr 1994 2. årgang nr. 20 BRYGGEBLADET Havnparkn undr forvandling I sidst ug bgyndt t nyt ka pitl i Haunparkns histori. Graumaskinrn undt tilba g ftr 10 års paus. Dngang for at lægg muldjord ounpå

Læs mere

MEXICANSK AFTEN Fredag den 24. januar kl. 18.30. Buffet med mexicanske retter

MEXICANSK AFTEN Fredag den 24. januar kl. 18.30. Buffet med mexicanske retter Til smtlig husstd, kotorr og butikkr Vi rådgivr om icsso. Ærø Ugvis - Tirsdg d 14. jur 2014 - Nr. 3-50. årg. Vråvj Ærø 2 Ærøskøbig Tlfo 26252 1077 www.g-w.dk Afdlig: Vråvj Ærøskøbig Kirkstræd Tlfo 6253

Læs mere

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost novmbr 2010 Fik hjælp, da btrot mdarbjdr svindld Gratis hjælp hvis din virksomhd r i kris Dt cyklr bar for Bik Toyz Projktmagrn En Kattgatbro har to hovdr Julgavidér & Julfrokost Tal md os om... nansiring

Læs mere

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt.

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt. tirsdag dn 23. sptmbr 2014 104. årgang nr. 39 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Spotlyst faldr på Ollrup Gymnastikhøjskol:

Læs mere

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver Nr. 22 fbruar 2010 - Kønspolitisk konfrnc på ruc - Khalid: Jordans først homo Vjldning - Studrnd får for lidt fdback på opgavr Indhold RUC indfra Dbattn rasr på tksam...04 dn moralsk træklippr?...05 Til

Læs mere

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick SVENDBORG EGEBJERG GUDME ONSDAG DEN 19. JANUAR 2011.NR. 3. Læs i dnn ug Rasmus inygrill Sid 17 Passat til Pytlick Sid 21 50 år md Kvickly fjrs isvndborg Sid 26 Nilsn s r klar til årts konfirmandr Sid 28

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

:~.-.-..-... "~ ~~ roon t:.\ci'ouy ~ :: :: -..._. 1.:_.:_,_:_... : AI.. IAN JIO'S. Catering. ' l i.. 1'/'t l!lttl!..:ttl :.. :...

:~.-.-..-... ~ ~~ roon t:.\ci'ouy ~ :: :: -..._. 1.:_.:_,_:_... : AI.. IAN JIO'S. Catering. ' l i.. 1'/'t l!lttl!..:ttl :.. :... 1997B RYG G E B LA D ET 27. 5. årgang novmbr nr.20 Sådan stmt Bryggn Rsultatt af kommunalvalgt i Købnhavn i sidst ug r blvt btgnt som grumst. Mn man kunn også vælg at s dt som farvrigt: I skrivnd stund

Læs mere

DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles

DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles DjHPUNKT Dn jydsk Haandværkrskol AUGUST 2013 Rdaktion: Hnrik Ølund (ansvarlig) Ann Hansn Aamand Layout: Ann Hansn Aamand Input: aha@djhhadstn.dk Indhold Sidn sidst 2 En ministril sommrhistori 2 Glimt -

Læs mere

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv.

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv. 14. sptmbr 1995 3. årgang nr. 15 BRYGGEBLADET VRED SKOLEBESTYRELSE: -Kommunn sjoflr bryggskoln Islands Brygg»glmt«i skolborgmstrns ny udbygningsplan Njal A udmldt afllo Læs forningns bgrundls og LWs svar

Læs mere

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen 28. sptmbr 1 9 '~ 1) 3. årgang nr. 16 BRYGGEBLADET -Dt r Bryggskolns gn skyld S å dan forkla r r skolborgmstr og skoludvalgsformand pla d sp r obl m rn på s k oln Vi har aldrig lovt nogt. Dt sigr formandn

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Nyt skoleår - nye ansigter

Nyt skoleår - nye ansigter nr. 12 august 2015 KURSER & EVENTS S. 4 DRØN PÅ SOMMEREN FOR FU S. 8 Nyt skolår - ny ansigtr Først skoldag for 3000 ny lvr i Aarhus, og først arbjdsdag for mang ny ldr og mdarbjdr i Børn og Ung. Mandag

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER tirsdag dn 18. novmbr 2014 104. årgang nr. 47 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Villa Flora hjalp julstmningn på vj! Julns

Læs mere

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter EgbjrgBLADET Nr. 1, januar 2015, 47. årgang Læs, hvad dr holdr tyvn fra at bryd ind i dit hus Fællshusts hygglig familiarrangmntr fortsættr Vær md til at vidrfør Egbjrgklubbn... 1 Ønskr du at lj lokal

Læs mere

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS.

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS. Danmarks Optikrforning Marts 2012 Nr. 2 S bdr. Oplv mr også på arbjdspladsn md dn ny skærmglas kollktion fra ZEISS. D ny skærmglas finds i tr forskllig pris- og dsignnivaur og i all indks. Lig fra dn nkl-

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

ndnu en god grund til at besøge køge!

ndnu en god grund til at besøge køge! Køg Grv 2014 www.køgliv.dk ndnu n god grund til at bsøg køg! Bryghust Braunstin r Køgs lokal mikrobryggri I vors flott lokalr på Køgs hygglig havn håndbryggr vi md rspkt for traditionrn og d god råvarr

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper ASTROLOGIMAGASINET NR. 1 2015 PRIS: KR. 64,50 Jussi Adlr-Olsn og dt altrnativ Danni Druhyld Sygdom r min skæbn TEMA OM ORIGINALER Årshoroskopr Vintrhoroskopr Dag til dag-horoskopr rdaktionlt H O R O S

Læs mere

Danske studerendes bedømmelse af studiejobs og virksomheders employer branding

Danske studerendes bedømmelse af studiejobs og virksomheders employer branding Dansk stus bdømmls af studijobs og virksomhrs mployr branding Forstå stus pfcr og positionér dig tidligt som n attraktiv frmtidig arbjdsgivr 2013 www.youngacamics.com 3 Forord Optimér mployr brandingn

Læs mere