BEHOV TIL VISNING AF DATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEHOV TIL VISNING AF DATA"

Transkript

1 HORSENS PÅ FORKANT BEHOV TIL VISNING AF DATA FOR SUNDHEDSFAGLIGE Udarbejdet i juni-juli 2014 Er ikke opdateret efter udviklingsprocessen Under udarbejdelse af Christina Jakobsen, Center for Telemedicin, Region Midt 1/ 21

2 INDHOLD INTRO... 3 FORUDSÆTNINGER... 3 GENERELLE KRAV TIL VISNING AF DATA... 3 VALG AF PERIODER FOR VISNING AF DATA... 4 GENERELT FOR TABELVISNING... 4 GENERELT FOR GRAFISK VISNING... 4 SPECIFIKKE KRAV TIL VISNING AF DATA... 6 MÅLINGSTYPER, ENHEDER OG ØNSKET FREMVISNING... 6 LUNGEFUNKTION... 7 BLODTRYK... 9 VÆGT PULS BLODSUKKER SATURATION EMNER TIL VIDERE UNDERSØGELSE...14 BILAG 1: SKEMA OVER NORMALVÆRDIER FOR LUNGEFUNKTION...16 BILAG 2: X-AKSENS OPDELING UGE DAGE MÅNED MÅNEDER (OG DEROVER) BILAG 3: VISNING AF GRÆNSEVÆRDIER FOR BLODSUKKERE...21 Under udarbejdelse af Christina Jakobsen, Center for Telemedicin, Region Midt 2/ 21

3 INTRO Visning af data for sundhedsfaglige, er af yderste vigtighed, da fremvisningen af data er behandlingsunderstøttende og derved danner grundlag for sundhedsfagliges professionelle tolkning af borgerens helbred og heraf følgende valg af behandling. Dette dokument indeholder behov til hvilke og hvordan målinger, foretaget af borgeren i eget hjem, ønskes fremvist for sundhedsfaglige i projektet Horsens på Forkant. Udviklingen af behovene har været en del af en eksperimenterende designproces, hvilket betyder, at behovene har været under løbende udvikling igennem projektperioden. Dokumentet indeholder behovene fra den første behovsafklaring og er ikke opdateret med den nyeste viden fra den videre udvikling. FORUDSÆTNINGER Nedenstående er forudsætninger for at sundhedsfaglig kan se data i Sundhedshotspottet: - Systemet har verificeret, at brugeren er sundhedsfaglig, med behandlerrelation til borgeren. - Hvis sundhedsfaglig ønsker at data fra andre administrative enheder vises, kræver dette, at borgeren har givet samtykke hertil og at dette er registreret i systemet. - (OBS: Her skal skrives om værdispringsreglen og dennes påvirkning af systemet persondataloven) - Borger har foretaget målinger, som er gemt. GENERELLE KRAV TIL VISNING AF DATA Her beskrives generelle krav til hvordan data skal vises i henholdsvis tabel og i grafisk format. Disse er glædende for alle målingstyper. Jævnfør persondatalovens, skal den enkelte sundhedsfaglige kun se data, hvis denne er i behandlerrelation til den pågældende borger og data er relevant i forhold til behandlingen. Det er et krav, at alle data, som er synlige for brugerne, er vist efter dansk notations-standard. Dette glæder eksempelvis klokkeslæt (TT.MM) og dato/år ((D)D.(M)M.ÅÅÅÅ). 1 1 Dansk sprognævn Under udarbejdelse af Christina Jakobsen, Center for Telemedicin, Region Midt 3/ 21

4 VALG AF PERIODER FOR VISNING AF DATA Sundhedsfaglig skal kunne vælge at se data for forskellige perioder. Det skal være muligt, at vælge mellem følgende forudbestemte perioder: 1 uge, 14 dage, 30 dage og 3 måneder. Derudover skal det være muligt at vælge et selvangivet dato-interval. GENERELT FOR TABELVISNING Det skal være muligt at se alle typer af målinger i tabelformat. Tabelvisningen skal for alle målingstyper indeholde Ugedag, dato, tidspunkt, med mindre andet er angivet i afsnittet Specifikke krav til visning af data side 6. De nyeste data skal stå først i tabellen. GENERELT FOR GRAFISK VISNING Dette afsnit beskriver krav til grafisk visning, som gælder generelt for alle målingstyper. y-aksen skal, hvis intet andet er nævnt under de specifikke krav til hver enkelt målingstype, være opdelt i og markeret med heltal. Hvis intet andet er nævnt under beskrivelsen af de specifikke krav til hver enkelt målingstype, så ønskes opdelingen på grafernes x-akse inddele som vist i bilag side 17. Ud fra grafen skal det skal være muligt at få følgende præcis information i nævnte rækkefølge: målt værdi, måletidspunkt og dato for hver enkel måling. OBS: For enhederne på grafernes y-akse gælder det, at de skal have en fast faktisk afstand, som er gennemgående for alle grafer med ens målingstyper (eks. puls). Det vil sige, at en enhed altid måler samme pixel-afstand. Grunden til dette er, at afkodning af grafisk visning af data skal være umiddelbar og konsistent, således at den sundhedsfaglige skal bruge så lidt tid på at afkode grafen for hver borger som muligt. Den default visningsperiode (den periode for hvilken data er vist, når intet andet er valgt) er forskellig for de enkelte målingstyper. Der henvises således til beskrivelserne i afsnittene for hver enkelt målingstype. Den default visningsperiode skal vise perioden med udgangspunkt i dags dato for den sundhedsfagliges opslag. Således ser den sundhedsfaglige som default de nyeste data først. Tekst der opdeler X-aksen i enheder skal stå vandret på skærmen. Ved visning af flere forskellige målingstyper i samme tabel, så skal det tydeligt markeres hvilken y-akse, den enkelte grafiske linje tilhører. Dette kan eksempelvis gøres ved hjælp af farvekoder (se eksempelvis Figur 1, side 8 ). Y-aksen: Start og slut for intervallet på y-aksen ønskes automatisk genereret ud fra måledata. OBS: start og slut enhederne på y-aksen skal være markeret tydeligt, således, at sundhedsfaglig skal bruges mindst mulig tid på at afkode grafens interval. Under udarbejdelse af Christina Jakobsen, Center for Telemedicin, Region Midt 4/ 21

5 Som default ønskes alle grafer, for hver borger, vist på samme side. Under udarbejdelse af Christina Jakobsen, Center for Telemedicin, Region Midt 5/ 21

6 SPECIFIKKE KRAV TIL VISNING AF DATA I dette afsnit beskrives krav, som er specifikke for visning af data for hver specifik målingstype. MÅLINGSTYPER, ENHEDER OG ØNSKET FREMVISNING I projektet Horsens på Forkant benyttes udstyr til måling af nedenstående liste af målingstyper. Tabel 1 viser målingstyperne de tilhørende måleenhed og hvordan den målte værdi ønskes fremvist. Målingstyper Måleenhed Målingsværdi fremvises som FEV1 L Tal med to decimaler lungefunktion i % af forventet % Heltal FEV6 L Tal med to decimaler FEV1/FEV6 L Tal med to decimaler Puls (bpm) Heltal Saturation % Heltal Blodtryk siddende mmhg Heltal efter formlen: systolisk/diastolisk Blodtryk stående mmhg Heltal efter formlen: systolisk/diastolisk Blodsukker (fastende) mmol/l Heltal Blodsukker (efter måltid) mmol/l Heltal Vægt kg Tal med én decimal Tabel 1 Under udarbejdelse af Christina Jakobsen, Center for Telemedicin, Region Midt 6/ 21

7 LUNGEFUNKTION Lungefunktion måles i enhederne: FEV1, lungefunktion i % af forventet, FEV6 og FEV1/FEV6. Måling af lungefunktion benyttes, i projektet Horsens på Forkant, af sundhedsfaglige med speciale indenfor KOL. FORUDSÆTNING For at systemet kan vise lungefunktion i % af forventet, så skal systemet kende borgerens køn, højde, alder og normalværdi for FEV1 for en person af samme køn, højde og alder. UDREGNING AF LUNGEFUNKTION I % AF FORVENTET Lungefunktion i procent af forventet udregnes på følgende måde: (borgerens målte FEV1/ normalværdien for FEV1) *100 = Lungefunktion i procent af forventet Normalværdien for FEV1 findes igennem skemaet i bilag 1. I tabellen findes i nævnte rækkefølge: borgers køn, højde, alder og dertil svarende FEV1. TABELVISNING Tabellen skal indeholde følgende data: Ugedag, dato, tidspunkt, FEV1, lungefunktion i procent af forventet (se beskrivelsen i afsnittet: Udregning af lungefunktion i % af forventet), FEV6, FEV1/FEV6. GRAFISK VISNING Der ønskes følgende graf vist som kurve: - FEV1 og lungefunktion i % af forventet ønskes vist i samme graf o primærakse = FEV1 o sekundæraksen = lungefunktion i % af forventet I Figur 1 ses et visuelt eksempel på grafen for FEV1 og lungefunktion i % af forventet. Y-aksen: Primær y-akse viser FEV1 Interval på den primær Y-akse (FEV1) = 0,10 Sekundær y-akse viser Lungefunktion i % af forventet. Interval på den sekundære y-akse = 5 % point. Intervallet på y-aksen sættes automatisk. X-aksen: X-aksens default interval skal være 14 dage. Under udarbejdelse af Christina Jakobsen, Center for Telemedicin, Region Midt 7/ 21

8 X-aksens opdeling ved visning af 14 dages interval: X-aksen skal inddeles i dag, dato og årstal. X-aksens opdeling ved visning af 30 dages interval: X-aksen skal inddeles i uger og årstal. X-aksens opdeling ved tre måneders interval: X-aksen skal overordnet inddeles i måneder og år. Der ønskes inddeling med lodrette gitterlinjer der inddeler i henhold til de ovenstående ønsker til x-aksens inddeling. Periodens nøgletal Som supplement til grafen ønskes visning af periodens nøgletal for værdierne: FEV1 max., FEV1 min., lungefunktion i % af forventet max. og lungefunktion i % af forventet min. Figur Under udarbejdelse af Christina Jakobsen, Center for Telemedicin, Region Midt 8/ 21

9 BLODTRYK Blodtryk ønskes vist i tabel og grafisk form. Blodtryk måles siddende og stående med to værdier systolisk/diastolisk. For visning af blodtryk gælder det, at det systoliske og diastoliske skal vises samlet såvel i tabel som i graf. TABELVISNING Der ønskes følgende visninger i tabelform: - Blodtryk (siddende): (systolisk/diastolisk) - Blodtryk (stående): (systolisk/diastolisk) Tabellen skal indeholde: ugedag, dato og tidspunkt for den målte værdi. GRAFISK VISNING Der ønskes følgende grafer vist som kurve: - Blodtryk (siddende) o primær y-akse viser systolisk blodtryk o sekundær y-akse viser diastolisk - Blodtryk (stående): (systolisk/diastolisk) o primær y-akse viser systolisk blodtryk o sekundær y-akse viser diastolisk X-aksen Default periode er 1 måned. Det ønskes at symbolerne til afmærkning af datapunkter i grafen følger følgende standard systolisk = V og diastolisk = Λ Mouse over Når musen holdes over et punkt på en af de to kurver (systolisk eller diastolisk), så skal der altid vises det samlede blodtryk = (systolisk/diastolisk). Derudover gælder samme generelle ønsker til grafisk visning, som beskrevet i afsnittet Generelt for grafisk visning side 4. Under udarbejdelse af Christina Jakobsen, Center for Telemedicin, Region Midt 9/ 21

10 VÆGT Vægt ønskes vist som tabel og graf. TABELVISNING Tabellen skal indeholde: ugedag, dato og tidspunkt for den målte værdi. GRAFISK VISNING Vægt ønskes vist som kurve. Y-akse Y-aksen ønskes inddelt med et interval på 1 kg mellem hver vist enhed. X-akse Default periode, hvis intet andet er valgt, er 1 måned. X-aksens opdeling ved visning af 1 måneds interval: uger navngivet efter ugedag, dato og årstal. X-aksens opdeling ved visning af 3 måneders interval og derover: uger navngivet efter ugedag, dato og årstal.. Der ønskes inddeling med lodrette gitterlinjer der inddeler i henhold til de ovenstående ønsker til x-aksens inddeling. PULS Puls ønskes vist i tabel og graf. TABELVISNING Tabellen skal indeholde: ugedag, dato og tidspunkt for den målte værdi. GRAFISK VISNING Puls ønskes vist som kurve. Y-aksen Intervallet mellem hver vist enhed på y-aksen skal være: 5 bpm X-aksen Default periode, hvis intet andet er valgt, er 14 dage. Under udarbejdelse af Christina Jakobsen, Center for Telemedicin, Region Midt 10/ 21

11 Periodens nøgletal Som supplement til grafen ønskes visning af Periodens nøgletal for værdierne: - Max. puls - Min. puls BLODSUKKER Der ønskes visning af blodsukkermålinger i tabel og graf. Visning af blodsukker skal opdeles efter om de er taget fastende eller efter et måltid. Det ønskes at de to typer blodsukker vises som følgende i systemet: - Blodsukker (fastende) - Blodsukker (efter måltid) FORUDSÆTNING Det er væsentligt for sundhedsfagliges analyse og behandling af patienter, foretaget på baggrund af hjemmemålinger, at det fremgår tydeligt i systemet om blodsukkeret er taget fastende eller efter et måltid. Således er det en forudsætning for visning af blodsukker, at apparatet til måling af blodsukker levere den målte værdi samt information om målingen er foretaget fastende eller efter et måltid. TABELVISNING Tabellerne for henholdsvis Boldsukker (fastende) og Blodsukker (efter måltid) skal indeholde: ugedag, dato og tidspunkt for den målte værdi. GRAFISK VISNING Blodsukkere ønskes vist i to forskellige typer grafer punktdiagram og kurvediagram. Default vises punktdiagram med visning af data for de sidste 14 dage. Y-aksen Intervallet mellem hver vist enhed på y-aksen skal være: 1 X-aksen Punktdiagram: For visning i punktdiagram ønskes x-aksen opdelt i klokkeslæt svarende til 1 dag. Følgende klokkeslæt og notationsform ønskes markeret på x-aksen: 00.00, 03.00, 06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, Det ønskes endvidere at sundhedsfaglig kan markere eller holde musen over et punkt på aksen, hvorved punktet forbindes i en kurve til dagens øvrige data-punkter. Under udarbejdelse af Christina Jakobsen, Center for Telemedicin, Region Midt 11/ 21

12 Kurvediagram: For visning i kurvediagram ønskes x-aksen opdelt i tidsintervallerne: - for periode = 1 dag o x-aksen ønskes opdelt i klokkeslæt svarende til 1 dag. Følgende klokkeslæt og notationsform ønskes markeret på x-aksen: 00.00, 03.00, 06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, for periode > 1 dag o x-aksen ønskes overordnet opdelt med dato og underordnet med klokkeintervaller med udgangspunkt i de klokkeslæt og notationsform, som står beskrevet ovenfor. Hvor perioden bliver for lang, til at teksten der opdeler x-aksen i enheder kan vises vandret på skærmen, da vises gradvist færre markeringer af klokkeslæt indtil dette undlades ved lange visningsperioder hvor kun dato-intervaller markeres. Værdier for idealområde: Definition af idealområdet for blodsukre: Grænseværdier Sundhedsfag skal have mulighed for at skrive grænseværdier ind i systemet, som vises på sundhedsfagliges og borgerens graf. Det er valgfrit for sundhedsfaglige om de vil benytte grænseværdier. Grænseværdien består af en minimums og en maksimums grænse. Minimumsgrænsen ligger fast på 3,9 mmol/l. Maksimumsgrænsen skal skrives ind af sundhedsfaglige. Hvis sundhedsfaglige ikke har markeret en maksimumsgrænse skal grænseværdier IKKE vises på borgerens graf. Hvis sundhedsfaglige ikke har sat en grænseværdi, da skal dette være tydeligt for sundhedsfaglige når de ser på grafen. Grænseværdierne ønskes vist ved en markering af grænseområdet fra minimums til maksimums grænserne (se Bilag 3). Grænseværdien er baggrunds/ sekundær information i forhold til de målte værdier. Derfor ønskes det, at grænseværdiens grafiske udtryk står mindre tydeligt frem end blodsukkerene. Tallene for grænseværdierne (minimum og maksimum) skal være umiddelbart synlige for borgeren og den sundhedsfaglige når de ser på grafen. Periodens nøgletal Som supplement til graferne ønskes visning af den viste periodes nøgletal i samme skærmbillede. Der ønskes vist følgende værdier: - Antal målinger i alt - Gennemsnit - Antal lave blodsukkere målt i perioden Under udarbejdelse af Christina Jakobsen, Center for Telemedicin, Region Midt 12/ 21

13 SATURATION Saturation ønskes vist i såvel tabel samt graf. TABELVISNING Tabellen skal indeholde: ugedag, dato og tidspunkt for den målte værdi. GRAFISK VISNING Y-akse Afstanden på y-aksen justeres automatisk. Intervallet mellem hver vist enhed på y-aksen skal være: 1 % X-akse Default periode, hvis intet andet er valgt, er 14 dage. Periodens nøgletal Som supplement til grafen ønskes visning af Periodens nøgletal for værdierne: - Max. sat - Min. sat Under udarbejdelse af Christina Jakobsen, Center for Telemedicin, Region Midt 13/ 21

14 EMNER TIL VIDERE UNDERSØGELSE Nedenstående liste er emner for visning af data for sundhedsfaglige, som skal undersøges nærmere. - Det er uafklaret hvilke data, der gennes i systemet når borgeren foretager målinger i hjemmet. I forlængelse af dette er det ligeledes uafklaret hvilke data sundhedsfaglige skal have fremvist. - Jvf persondataloven må en sundhedsfaglig kun se data, hvis data er relevant i forhold til behandlingen. Vi skal overveje om den sundhedsfaglige skal kunne se hvilke målingstyper borgeren har målt på (oversigtsform) for derigennem at kunne rekvirere ekstra data på bestemte målingstyper foretaget i fortid eller nutid i anden behandlingssammenhæng. - Generelle krav til visning af grafer: Som default ønskes alle grafer, som borgeren måler vist på samme side. Dette er et eksperiment, og skal undersøges nærmere efter en periode i drift. - Der mangler en undersøgelse af om og i givet fald hvordan det giver mening at få vist flere forskellige målinger i samme graf. - Det er uafklaret om det vil give ekstra værdi at se graf og tabel i samme skærmbillede. - Blodtryk. Det er uafklaret om der er behov for en særskilt grafisk visning af både det siddende og det stående blodtryk. Det er min hypotese [Christina Jakobsen], at der kun er behov for en graf med begge og en med det siddende. - Det er uafklaret hvilken effekt det har på de sundhedsfagliges afkodning af data vist i tabel, at y-aksen justeres automatisk. - Måske skal vi overveje om man skal kunne vælge at få vist en graf hvor X-aksens inddeling laves efter et antal målinger og ikke dage. Hvis borger eks. Ikke har lavet målinger den sidste uge, så vil en fast inddeling på x- aksen betyde, at halvdelen af grafen er tom. - I grafisk visning: Der mangler en undersøgelse af om og i givet fald hvordan ideal-værdier og triagering ønskes vist. - Måske skal det kunne ses, hvis borger ikke har lavet målinger, som aftalt. - Blodsukre: undersøg hvad der er den optimale inddeling af x-aksen. Tid på dagen eller morgenmad, middagsmad, aftensmad, sengetid og evt nat. Hvordan håndteres reglerne om værdispring, samtykke og patient-behandler relation? Skal sundhedsfaglig eller systemet håndtere dette: skal systemet eks. give en pop-up og spørge om der er givet samtykke og et notefelt til at dokumentere en forklaring? Overordnet kan det siges, at det er vigtigt, at sundhedsfaglige har let tilgang til data. Blodsukker o Hvordan skal blodsukker vises: GRAF: Skal blodsukker der er taget fastende og efter et måltid vises i samme graf - Som to forskellige kurver? Eller skal de vises i hver sin graf? o Skal fastende og ikke fastende vises i en kurve? o Skal man kunne vælge imellem forskellige visninger punktdiagra og kurve? o Idealområdet og grænseværdier skal vi have snakket om: er grænseværdier koblet til fastende eller ikke fastende boldsukre? Er både idealområder og grænseværdier relevante for sf? - Skal man på grafen kunne se målinger, som ikke er taget? Under udarbejdelse af Christina Jakobsen, Center for Telemedicin, Region Midt 14/ 21

15 Noter til målinger Er der et fagområde, hvor det kunne være relevant at eksperimentere med at borgere kan lave noter til de målte data? Det kunne være interessant at undersøge hvordan borgerens kommentarer kan vises i forhold til visning i tabel og graf. (måske kan man kunne slå det til og fra!?) Under udarbejdelse af Christina Jakobsen, Center for Telemedicin, Region Midt 15/ 21

16 BILAG 1: SKEMA OVER NORMALVÆRDIER FOR LUNGEFUNKTION Tabellen er vedhæftet pr. mail med filnavn: skema med normalværdier_kol.pdf Under udarbejdelse af Christina Jakobsen, Center for Telemedicin, Region Midt 16/ 21

17 BILAG 2: X-AKSENS OPDELING Nedenstående er krav til x-aksens opdeling for intervallerne 1 uge, 14 dage, 1 måned, 3 måneder og selvvalgt interval over 1 måned. 1 UGE Under udarbejdelse af Christina Jakobsen, Center for Telemedicin, Region Midt 17/ 21

18 14 DAGE Under udarbejdelse af Christina Jakobsen, Center for Telemedicin, Region Midt 18/ 21

19 1 MÅNED Under udarbejdelse af Christina Jakobsen, Center for Telemedicin, Region Midt 19/ 21

20 3 MÅNEDER (OG DEROVER) Under udarbejdelse af Christina Jakobsen, Center for Telemedicin, Region Midt 20/ 21

21 BILAG 3: VISNING AF GRÆNSEVÆRDIER FOR BLODSUKKERE Grænseværdierne ønskes vist med et markeret områder fra minimums til maksimumsværdien, som vist på billedet. Under udarbejdelse af Christina Jakobsen, Center for Telemedicin, Region Midt 21/ 21

Begreber til Grafen. til brug for ønske om modellering af grafobjekt.

Begreber til Grafen. til brug for ønske om modellering af grafobjekt. Begreber til Grafen til brug for ønske om modellering af grafobjekt. Dette dokument vil give en kort introduktion til de begreb der skal anvendes når der skal laves en graf til præsentation af talresultater

Læs mere

Diabetes Målebog. sukker egenomsorg. sukker egenomsorg. sukker egenomsorg. måling blodsukker døgnprofiler urin. måling blodsukker døgnprofiler urin

Diabetes Målebog. sukker egenomsorg. sukker egenomsorg. sukker egenomsorg. måling blodsukker døgnprofiler urin. måling blodsukker døgnprofiler urin Hjemmemåling lægebesøg insulin doser medicin måling blodsukker døgnprofiler urin sukker egenomsorg mmol/l HbA1C hjemmemåling lægebesøg insulin doser medicin måling blodsukker døgnprofiler urin sukker egenomsorg

Læs mere

Excel tutorial om lineær regression

Excel tutorial om lineær regression Excel tutorial om lineær regression I denne tutorial skal du lære at foretage lineær regression i Microsoft Excel 2007. Det forudsættes, at læseren har været igennem det indledende om lineære funktioner.

Læs mere

Bliv klogere på din sundhed. Medarbejderens egen sundhedsmappe

Bliv klogere på din sundhed. Medarbejderens egen sundhedsmappe Projekt Sund Medarbejder Bliv klogere på din sundhed Medarbejderens egen sundhedsmappe I samarbejde med Bliv klogere på din sundhed Navn: Dato: Du har nu mulighed for at komme igennem forskellige målinger,

Læs mere

Diabetes Målebog. sukker egenomsorg. sukker egenomsorg. sukker egenomsorg. måling blodsukker døgnprofiler urin. måling blodsukker døgnprofiler urin

Diabetes Målebog. sukker egenomsorg. sukker egenomsorg. sukker egenomsorg. måling blodsukker døgnprofiler urin. måling blodsukker døgnprofiler urin Hjemmemåling lægebesøg insulin doser medicin måling blodsukker døgnprofiler urin sukker egenomsorg mmol/l HbA1C hjemmemåling lægebesøg insulin doser medicin måling blodsukker døgnprofiler urin sukker egenomsorg

Læs mere

Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen

Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen Microsoft Excel har en del standard anvendelsesmuligheder i forhold til den beskrivende statistik og statistisk

Læs mere

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag SPAM-mails Køber varer via spam-mails Læser spam-mails Modtager over 40 spam-mails pr. dag Modtager spam hver dag 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010 Datapræsentation: lav flotte

Læs mere

Horsens På Forkant med Sundhed

Horsens På Forkant med Sundhed Horsens På Forkant med Sundhed Udvikling af et Sundheds-Hotspot Malene S. Jensen, Horsens Kommune Christina E. Antonsen, Hospitalsenheden Horsens Hvorfor gør vi det? Ressourcer findes udenfor offentlige

Læs mere

Handling Forklaring Illustration

Handling Forklaring Illustration 3. Følge op på patients data Formål At vide hvad der vises på Overblik og i Patientmenu og hvilken betydning de forskellige ikoner har. At kunne følge op på patientens data. At kunne anvende de muligheder

Læs mere

TRIAGERING Beskrivelse af prøvehandling vedr. triagering af udvalgte hjerte- og diabetespatienter

TRIAGERING Beskrivelse af prøvehandling vedr. triagering af udvalgte hjerte- og diabetespatienter Horsens på forkant TRIAGERING Beskrivelse af prøvehandling vedr. triagering af udvalgte hjerte- og diabetespatienter Marts 2015 Set-up Der iværksættes en prøvehandling på hospitalet omkring triagering.

Læs mere

Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc

Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc På forbedringsvejlederuddannelsen anvender vi seriediagrammer til at skelne mellem tilfældig og ikketilfældig variation. Med et seriediagram

Læs mere

Graph brugermanual til matematik C

Graph brugermanual til matematik C Graph brugermanual til matematik C Forord Efterfølgende er en guide til programmet GRAPH. Programmet kan downloades gratis fra nettet og gemmes på computeren/et usb-stik. Det betyder, det også kan anvendes

Læs mere

IDAP manual Analog modul

IDAP manual Analog modul IDAP manual Analog modul Dato: 15-06-2005 11:01:06 Indledning Til at arbejde med opsamlede og lagrede analoge data i IDAP portalen, findes en række funktions områder som brugeren kan anvende. Disse områder

Læs mere

Hjertesvigt TeleCare Nord. Opfølgning på data i kommune Formål. Aktør. Kompetencer. Data. Farvekoder. Kommunen følger op på borgerens data.

Hjertesvigt TeleCare Nord. Opfølgning på data i kommune Formål. Aktør. Kompetencer. Data. Farvekoder. Kommunen følger op på borgerens data. Opfølgning på data i kommune Formål Kommunen følger op på borgerens data. Aktør Kommune Hjertesvigt TeleCare Nord Kompetencer Sygeplejefaglige kompetencer som beskrevet i Opgave- og ansvarsfordeling. Data

Læs mere

for matematik pä B-niveau i hf

for matematik pä B-niveau i hf for matematik pä B-niveau i hf 75 50 5 016 Karsten Juul GRUPPEREDE DATA 1.1 Hvad er deskriptiv statistik?...1 1. Hvad er grupperede og ugrupperede data?...1 1.1 Eksempel pä ugrupperede data...1 1. Eksempel

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Oversigt. funktioner og koordinatsystemer

Oversigt. funktioner og koordinatsystemer Et koordinatsystem er et diagramsystem, der har to akser, en vandret akse og en lodret akse - den vandrette kaldes x-aksen, og den lodrette kaldes y-aksen. (2,4) (5,6) (8,6) Et punkt skrives altid som

Læs mere

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger.

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. Betjeningsvejledning Micro Temp. Datalogger. Side 1. Micro Temp. er en 1 kanals temperatur datalogger, der leveres i et vandtæt rustfrit kabinet,

Læs mere

Formler og diagrammer i OpenOffice Calc

Formler og diagrammer i OpenOffice Calc Formler i Calc Regneudtryk Sådan skal det skrives i Excel Facit 34 23 =34*23 782 47 23 =47/23 2,043478261 27³ =27^3 19683 456 =KVROD(456) 21,3541565 7 145558 =145558^(1/7) 5,464829073 2 3 =2*PI()*3 18,84955592

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 8 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 62% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Selv om websites er yderst forskellige i deres fremtræden, så kan de stort set alle sammen passes ind i den skabelon som er illustreret herunder:

Selv om websites er yderst forskellige i deres fremtræden, så kan de stort set alle sammen passes ind i den skabelon som er illustreret herunder: Design en praktisk guide. Et design udtrykker dit websites grafiske udseende, lige fra hvilke skrifttyper der anvendes op til hvor navigationen er placeret og hvilke interaktive elementer der skal benyttes.

Læs mere

KURSUS I ANALYSEPORTALEN (AP) DANSK PALLIATIV DATABASE 3 1. ÅBNING AF ANALYSEPORTALEN 3 2. OPRETTELSE AF EN RAPPORT DVS. START AF DATAANALYSE 4

KURSUS I ANALYSEPORTALEN (AP) DANSK PALLIATIV DATABASE 3 1. ÅBNING AF ANALYSEPORTALEN 3 2. OPRETTELSE AF EN RAPPORT DVS. START AF DATAANALYSE 4 KURSUS I ANALYSEPORTALEN (AP) DANSK PALLIATIV DATABASE 3 1. ÅBNING AF ANALYSEPORTALEN 3 2. OPRETTELSE AF EN RAPPORT DVS. START AF DATAANALYSE 4 3. VALG AF DATA 5 4. BEHANDLING OG VISNING AF DATA 7 1 Liste

Læs mere

Binært LAS-format Denne indstilling import Laser scan datafiler, i LAS format.

Binært LAS-format Denne indstilling import Laser scan datafiler, i LAS format. Kvadratnetsmodel - Import af Laser Scan Datafiler Funktionen til at oprette kvadratnetsmodeller er nu blevet udvidet og omfatter nu også en funktion til at importere laser scanning datafiler. Metoden bag

Læs mere

UNDERVISNINGSEFFEKT-MODELLEN 2006 METODE OG RESULTATER

UNDERVISNINGSEFFEKT-MODELLEN 2006 METODE OG RESULTATER UNDERVISNINGSEFFEKT-MODELLEN 2006 METODE OG RESULTATER Undervisningseffekten udregnes som forskellen mellem den forventede og den faktiske karakter i 9. klasses afgangsprøve. Undervisningseffekten udregnes

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 62 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 48% Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 78 PATIENTOPLEVETKVALITET 3 Svarprocent: 6% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

TRIAGERINGSREGLER Ved modtagelse af vægt måling:

TRIAGERINGSREGLER Ved modtagelse af vægt måling: INTRODUKTION TIL DETTE DOKUMENT Dette dokument beskriver dels den triagering, der sker på patienter, som har modtaget målingsapparater fra Horsens På Forkant når de i systemet har fået tilknyttet triageringsregler

Læs mere

Sammenhængende telemedicin i Horsens - Horsens På Forkant med Sundhed

Sammenhængende telemedicin i Horsens - Horsens På Forkant med Sundhed Hospitalsenheden Horsens Sammenhængende telemedicin i Horsens - Horsens På Forkant med Sundhed Christina E. Antonsen, Hospitalsenheden Horsens Barbara Dyrmose, Horsens Kommune Malene S. Jensen, Horsens

Læs mere

SUPPLERENDE AKTIVITETER GYMNASIEAKTIVITETER

SUPPLERENDE AKTIVITETER GYMNASIEAKTIVITETER SUPPLERENDE AKTIVITETER GYMNASIEAKTIVITETER De supplerende aktiviteter er ikke nødvendige for at deltage i Masseeksperimentet, men kan bruges som et supplement til en undervisning, der knytter an til Masseeksperimentet

Læs mere

Potensfunktioner og dobbeltlogaritmisk papir

Potensfunktioner og dobbeltlogaritmisk papir 1 Potensfunktioner og dobbeltlogaritmisk papir OBS: til skriftlig eksamen skal du kun kunne aflæse på en graf, der allerede er indtegnet på dobbeltlogaritmisk papir. Du kan ikke komme ud for at skulle

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 69 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 53% Patientoplevetkvalitet 23 FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Eksponentielle sammenhænge

Eksponentielle sammenhænge Eksponentielle sammenhænge Udgave 009 Karsten Juul Dette hæfte er en fortsættelse af hæftet "Lineære sammenhænge, udgave 009" Indhold 1 Eksponentielle sammenhænge, ligning og graf 1 Procent 7 3 Hvad fortæller

Læs mere

MedWin laboratorieskema

MedWin laboratorieskema MedWin laboratorieskema EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 2014 / NAV 2013

Vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 2014 / NAV 2013 Vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 2014 / NAV 2013 Her har du de vigtigste funktionstaster, som både gælder for Microsoft Dynamics C5 2014 og NAV 2013. Filtrering af søgekriterier Du kan anvende

Læs mere

Uafhængig og afhængig variabel

Uafhængig og afhængig variabel Uddrag fra http://www.emu.dk/gym/fag/ma/undervisningsforloeb/hf-mat-c/introduktion.doc ved Hans Vestergaard, Morten Overgaard Nielsen, Peter Trautner Brander Variable og sammenhænge... 1 Uafhængig og afhængig

Læs mere

Lineære modeller. Taxakørsel: Et taxa selskab tager 15 kr. pr. km man kører i deres taxa. Hvis vi kører 2 km i taxaen koster turen altså

Lineære modeller. Taxakørsel: Et taxa selskab tager 15 kr. pr. km man kører i deres taxa. Hvis vi kører 2 km i taxaen koster turen altså Lineære modeller Opg.1 Taxakørsel: Et taxa selskab tager 15 kr. pr. km man kører i deres taxa. Hvis vi kører 2 km i taxaen koster turen altså Hvor meget koster det at køre så at køre 10 km i Taxaen? Sammenhængen

Læs mere

d Kopier formlen fra celle A3 ned i kolonne A. Kopier formlen fra celle C3 ned i kolonne C. Undersøg, hvad der sker med formlen, når den kopieres.

d Kopier formlen fra celle A3 ned i kolonne A. Kopier formlen fra celle C3 ned i kolonne C. Undersøg, hvad der sker med formlen, når den kopieres. KOPIARK 17 # ligninger og formler i excel 2007, 1 1 Du skal lave et regneark, som kan bruges til at løse ligningen 5 x 11 = 7 + 3 x. a Lav et regneark som vist. HUSK: Gør en kolonne bredere Man kan gøre

Læs mere

Horsens på forkant med sundhed. Konference Telemedicin & forandringer

Horsens på forkant med sundhed. Konference Telemedicin & forandringer Konference Telemedicin & forandringer Center for Telemedicin 30. november 2016 Hvem er vi Wenche Svenning, Projektleder Horsens på forkant med sundhed Karen Ersgard, udviklingssygeplejerske Medicinsk afd.

Læs mere

Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1

Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1 Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1 Use-Cases Syddjurs Kommune betragter den tværgående sundhedsplatform som en del af en større infrastruktur, hvor data flyder mellem forskellige elementer. Dette dokument

Læs mere

Er der svaret Nej til, at patienten følges i praksis, vil patienten være at finde på listen Amb patienter med diabetes.

Er der svaret Nej til, at patienten følges i praksis, vil patienten være at finde på listen Amb patienter med diabetes. Vejledning i at læse data i kvalitetsrapporten Diabetes Rapporten indeholder alle de patienter fra din praksis, der er blevet kodet med diagnosen diabetes (T89 eller T90). OBS: Diagnosen skal være sat

Læs mere

for gymnasiet og hf 2016 Karsten Juul

for gymnasiet og hf 2016 Karsten Juul for gymnasiet og hf 75 50 5 016 Karsten Juul Statistik for gymnasiet og hf Ä 016 Karsten Juul 4/1-016 Nyeste version af dette håfte kan downloades fra http://mat1.dk/noter.htm HÅftet mç benyttes i undervisningen

Læs mere

Følgende tabel (fra Fisher) giver forøgelsen af sovetiden i timer fra et eksperiment med 10 patienter vedrørende 2 sovemidler A og B.

Følgende tabel (fra Fisher) giver forøgelsen af sovetiden i timer fra et eksperiment med 10 patienter vedrørende 2 sovemidler A og B. Modul 7: Exercises 7.1 Sovemidler......................... 1 7.2 Egetræer.......................... 2 7.3 Stofs trækstyrke..................... 3 7.4 Laboranters titreringsusikkerhed............ 5 7.5

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL Kvaliteten i behandlingen af patienter med KOL Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport januar 2010 december 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet D.29/2 2012 Udarbejdet af: Katrine Ahle Warming Nielsen Jannie Jeppesen Schmøde Sara Lorenzen A) Kritik af spørgeskema Set ud fra en kritisk vinkel af spørgeskemaet

Læs mere

Introduktion. Figur 1 TeleCareLink. TeleCareLink giver dig mulighed for at holde styr på dine sundhedsdata.

Introduktion. Figur 1 TeleCareLink. TeleCareLink giver dig mulighed for at holde styr på dine sundhedsdata. Brugerhåndbog Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Introduktion... 2 Kom godt i gang.... 3 Oversigt... 5 Se målinger... 6 Tabel... 6 Graf... 7 Planlægning... 7 Min Profil... 9 Har du glemt din

Læs mere

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Kort introduktion Seagull USB skridttælleren er en avanceret skridttæller. Skridttælleren har en 3D accelerations sensor, som opfanger træningsintensiteten.

Læs mere

For at få tegnet en graf trykkes på knappen for graftegning. Knap for graftegning

For at få tegnet en graf trykkes på knappen for graftegning. Knap for graftegning Graftegning på regneark. Ved hjælp af Excel regneark kan man nemt tegne grafer. Man åbner for regnearket ligger under Microsoft Office. Så indtaster man tallene fra tabellen i regnearkets celler i en vandret

Læs mere

Deformation af stålbjælker

Deformation af stålbjælker Deformation af stålbjælker Af Jimmy Lauridsen Indhold 1 Nedbøjning af bjælker... 1 1.1 Elasticitetsmodulet... 2 1.2 Inertimomentet... 4 2 Formelsamling for typiske systemer... 8 1 Nedbøjning af bjælker

Læs mere

Projekt 8.3 Hvordan undersøges om et talmateriale normalfordelt?

Projekt 8.3 Hvordan undersøges om et talmateriale normalfordelt? Projekt 8.3 Hvordan undersøges om et talmateriale normalfordelt? Projektet drejer sig om at udvikle en metode, til at undersøge om et givet talmateriale med rimelighed kan siges at være normalfordelt.

Læs mere

Dig og din puls. 17-10-2004 Dig og din puls Side 1 af 17

Dig og din puls. 17-10-2004 Dig og din puls Side 1 af 17 Dig og din puls Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004 Dig og din puls Side 1 af 17

Læs mere

Indhold Grupperede observationer... 1 Ugrupperede observationer... 3 Analyse af normalfordelt observationssæt... 4

Indhold Grupperede observationer... 1 Ugrupperede observationer... 3 Analyse af normalfordelt observationssæt... 4 BH Test for normalfordeling i WordMat Indhold Grupperede observationer... 1 Ugrupperede observationer... 3 Analyse af normalfordelt observationssæt... 4 Grupperede observationer Vi tager udgangspunkt i

Læs mere

Matematik opgave Projekt afkodning Zehra, Pernille og Remuss

Matematik opgave Projekt afkodning Zehra, Pernille og Remuss Matematik opgave Projekt afkodning Zehra, Pernille og Remuss Opgave A Sæt de overstående symboler ind i en matematisk sammenhæng der gør dem forståelige. Det kan være som en sætning eller med tal og bogstaver

Læs mere

Dig og din puls Lærervejleding

Dig og din puls Lærervejleding Dig og din puls Lærervejleding Indledning I det efterfølgende materiale beskrives et forløb til matematik C, hvori eleverne skal måle hvilepuls og arbejdspuls og beskrive observationerne matematisk. Materialet

Læs mere

Bestemmelse af kroppens fysiske tilstand

Bestemmelse af kroppens fysiske tilstand Bestemmelse af kroppens fysiske tilstand Forsøg udført af Nicolaj Seistrup, Christian Starcke, Kim, mark og Henrik Breddam Rapport skrevet af Henrik Breddam den 2006-10-25 Rapport længde 7 sider Side 1

Læs mere

Deskriptiv statistik. for C-niveau i hf. 2015 Karsten Juul

Deskriptiv statistik. for C-niveau i hf. 2015 Karsten Juul Deskriptiv statistik for C-niveau i hf 75 50 25 2015 Karsten Juul DESKRIPTIV STATISTIK 1.1 Hvad er deskriptiv statistik?...1 1.2 Hvad er grupperede og ugrupperede data?...1 1.21 Eksempel pä ugrupperede

Læs mere

PC-Logging System MTD-Log. for. NS-Proces-Alarm. ninasoft

PC-Logging System MTD-Log. for. NS-Proces-Alarm. ninasoft PC-Logging System MTD-Log for NS-Proces-Alarm. ninasoft PC-Logging System for NS-Proces-Alarm. Side 1 Generelt PC-Logging Systemet er et dataopsamlings system, der kun kan benyttes sammen med NS-Proces-Alarmen.

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui Polynomier opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui Polynomier opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui Polynomier opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå Kort gennemgang af polynomier og deres egenskaber. asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd

Læs mere

Deskriptiv statistik. Version 2.1. Noterne er et supplement til Vejen til matematik AB1. Henrik S. Hansen, Sct. Knuds Gymnasium

Deskriptiv statistik. Version 2.1. Noterne er et supplement til Vejen til matematik AB1. Henrik S. Hansen, Sct. Knuds Gymnasium Deskriptiv (beskrivende) statistik er den disciplin, der trækker de væsentligste oplysninger ud af et ofte uoverskueligt materiale. Det sker f.eks. ved at konstruere forskellige deskriptorer, d.v.s. regnestørrelser,

Læs mere

Statistik (1993-1999) Klagesager vedrørende vidtgående specialundervisning for børn jf. folkeskolelovens 20, stk. 2

Statistik (1993-1999) Klagesager vedrørende vidtgående specialundervisning for børn jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 Statistik 1993-1999 - klagesager vedr. specialundervisning for børn 18-- Statistik (1993-1999) Klagesager vedrørende vidtgående specialundervisning for børn jf. folkeskolelovens 2, stk. 2 Statistik 1993-1999

Læs mere

Lineære sammenhænge. Udgave 2. 2009 Karsten Juul

Lineære sammenhænge. Udgave 2. 2009 Karsten Juul Lineære sammenhænge Udgave 2 y = 0,5x 2,5 2009 Karsten Juul Dette hæfte er en fortsættelse af hæftet "Variabelsammenhænge, 2. udgave 2009". Indhold 1. Lineære sammenhænge, ligning og graf... 1 2. Lineær

Læs mere

Vejledning i måling af blodsukkerprofiler og udfyldelse af skema.

Vejledning i måling af blodsukkerprofiler og udfyldelse af skema. Vejledning i udfyldelse af blodsukkerprofil-skema Version: 29-12-2016 Vejledning i måling af blodsukkerprofiler og udfyldelse af skema. En blodsukkerprofil-måling er en dagbog over hvordan dit blodsukker-niveau

Læs mere

Refleksionsark til intensivt forløb med Guidet Egen-Beslutning (GEB) for unge voksne med type 1 diabetes Steno Diabetes Center 2009

Refleksionsark til intensivt forløb med Guidet Egen-Beslutning (GEB) for unge voksne med type 1 diabetes Steno Diabetes Center 2009 Refleksionsark til intensivt forløb med Guidet Egen-Beslutning (GEB) for unge voksne med type 1 diabetes Steno Diabetes Center 2009 Side 1 af 1N:\web\dokumenter\GEB\Samlet Intensivt GEB-forløb for unge

Læs mere

Resultater vedrørende risikofaktorer for hjertekarsygdom og dødelighed i relation til social ulighed - 15 års opfølgning i Sundhedsprojekt Ebeltoft

Resultater vedrørende risikofaktorer for hjertekarsygdom og dødelighed i relation til social ulighed - 15 års opfølgning i Sundhedsprojekt Ebeltoft Resultater vedrørende risikofaktorer for hjertekarsygdom og dødelighed i relation til social ulighed - 15 års opfølgning i Sundhedsprojekt Ebeltoft Fordeling af risikofaktorer i data fra 15-års-opfølgningen

Læs mere

Hvad siger statistikken?

Hvad siger statistikken? Eleverne har tidligere (fx i Kolorit 7, matematik grundbog) arbejdet med især beskrivende statistik (deskriptiv statistik). I dette kapitel fokuseres i højere grad på, hvordan datamateriale kan tolkes

Læs mere

LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse

LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse 4 indgange til analoge sensorer Tænd/sluk for maskinen (tryk et sekund) Trykfølsom skærm USB-port. Normal

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

Optimeret Ruteforslag

Optimeret Ruteforslag Optimeret Ruteforslag TechHouse.dk a/s 12/08/2015 Version 1.0 Indhold INTRODUKTION... 6 OPSÆTNING AF OR... 7 Bruger opsætning... 7 1. Gruppe... 7 2. Vogn... 7 3. Opsamlings tid og type... 7 4. Afsætnings

Læs mere

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET KL JANUAR 2017 TEKNISK VEJLEDNING KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET OFFICE VERSION 2010 OG 2013 2 VEJLEDNING I ANVENDELSE AF VÆRKTØJ TIL EFFEKTMÅLING INDHOLD INDHOLD INDLEDNING A. TEKNISKE

Læs mere

Introduktion til WebPatient for datakonsulent

Introduktion til WebPatient for datakonsulent Øvelser: Introduktion til WebPatient for datakonsulent 1) (Praksis) Bestil hjemmemonitoreringsskema til udfyldelse af patient i eget hjem. Når praksis bestiller hjemmemonitering via WebPatient, notificeres

Læs mere

Integralregning Infinitesimalregning

Integralregning Infinitesimalregning Udgave 2.1 Integralregning Infinitesimalregning Noterne gennemgår begreberne integral og stamfunktion, og anskuer dette som et redskab til bestemmelse af arealer under funktioner. Noterne er supplement

Læs mere

Beregn operationsalder

Beregn operationsalder Beregn operationsalder I denne vejledning kigges på hvordan man beregner den alder patienten har ved operation. Data til dette findes i dataudtræk fra Skema 1A eller dataudtræk med data fra alle skemaer.

Læs mere

Hjælp til WebPatient INDHOLD. Webpatient

Hjælp til WebPatient INDHOLD. Webpatient INDHOLD Hjælp til WebPatient Webpatient 01 Introduktion 02 Bestilling af hjemmemåling 03 Gennemgang af funktionen WebPatient 04 Gennemgang af patientdelen 05 Metodeblade Revideret juni 2016 Side 1 WebPatient

Læs mere

Refleksionsark type 1 og 2

Refleksionsark type 1 og 2 Refleksionsark type 1 og 2 2006 Diabetes type 1og 2, 2006 Label Arbejdsark, der er aftalt og drøftet 1. Samarbejdsaftale marker 1a. Invitation til samarbejde Dato aftalt drøftet 1b. Aftaleark* Problemlister

Læs mere

Det er vig gt at dine målinger laves rig gt, så du kan få den re e behandling. Her kan du se hvordan du skal gøre.

Det er vig gt at dine målinger laves rig gt, så du kan få den re e behandling. Her kan du se hvordan du skal gøre. S blodtryk og din puls Det er vig gt at dine målinger laves rig gt, så du kan få den re e behandling. Her kan du se hvordan du skal gøre. Blodtryk kan måles både siddende og stående. A al med din sundhedsfaglige,

Læs mere

Nikoline. Klinisk ansvar Drevet af sundhedsprof

Nikoline. Klinisk ansvar Drevet af sundhedsprof 4 scenarier Digital tilbagemelding til borgeren på målinger Brugerbetalt Wellness Forebyggende / forsikring Borgeragent EEJ superhelt Praksisintegration? Jonna Jørn Ikke klinisk ansvar, borgerdrev et Hardy

Læs mere

Analysemodul- TDjournal

Analysemodul- TDjournal November 2014 Analysemodul- TDjournal Der er kommet et nyt menupunkt i top-menubjælken ved navn Analyser. Dette menupunkt indeholder 5 standard analyser, som du har mulighed for at ændre i: Regningsydelser

Læs mere

Personlig hjerteplan. Rehabiliteringsklinikken. regionsyddanmark.dk. Navn:

Personlig hjerteplan. Rehabiliteringsklinikken. regionsyddanmark.dk. Navn: Personlig hjerteplan regionsyddanmark.dk Rehabiliteringsklinikken Navn: Hjerterehabilitering og personlig hjerteplan Hjerterehabilitering Efter din hjertesygdom kan du få støtte og vejledning. Hjerterehabilitering

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

Hvor hurtigt kan du køre?

Hvor hurtigt kan du køre? Fart Hvor hurtigt kan du køre? I skal nu lave beregninger over jeres testresultater. I skal bruge jeres testark og ternet papir. Mine resultater Du skal beregne gennemsnittet af dine egne tider. Hvilket

Læs mere

Modellering med Målskytten

Modellering med Målskytten Modellering med Målskytten - Et undervisningsforløb i WeDo med udgangspunkt i matematiske emner og kompetencer Af Ralf Jøker Dohn Henrik Dagsberg Målskytten - et modelleringsprojekt i matematik ved hjælp

Læs mere

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Evalueringsvejledning En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Indhold 1 - Respondentgruppe hentes... 2 2 Undersøgelsen oprettes i SX... 4 3.

Læs mere

7.0 Velkommen til manualen for kanalen Gæsteliste Introduktion til kanalen Gæsteliste kanalside Hvad er et spot?

7.0 Velkommen til manualen for kanalen Gæsteliste Introduktion til kanalen Gæsteliste kanalside Hvad er et spot? 7.0 Velkommen til manualen for kanalen Gæsteliste 1 7.1 Introduktion til kanalen 1 7.2 Gæsteliste kanalside 1 7.2.1 Hvad er et spot? 2 7.2.2 Opret et nyt spot 2 7.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 7.2.4 Rediger

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 64% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 4 PATIENTOPLEVETKVALITET 13 Svarprocent: 3% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Oprettelse af rejseafregning med kørsel (2 dags møde i København)

Oprettelse af rejseafregning med kørsel (2 dags møde i København) Oprettelse af rejseafregning med kørsel (2 dags møde i København) Klik på Opret nyt dokument Som default er dokumenttypen Rejseafregning markeret Er din rejse vedr. et EU-projekt markeres Rejseafregning

Læs mere

Bilag til. Forløbsprogram for rehabilitering af børn og unge med erhvervet hjerneskade

Bilag til. Forløbsprogram for rehabilitering af børn og unge med erhvervet hjerneskade Bilag til Forløbsprogram for rehabilitering af børn og unge med erhvervet hjerneskade Beskrivelse af dataopgørelser & dataopgørelser i form af tabeller og grafik Beskrivelse af dataopgørelser til Forløbsprogram

Læs mere

Hjælp til Web-Patient

Hjælp til Web-Patient INDHOLD Hjælp til Web-Patient Web-Patient 01 Introduktion 02 Bestilling af hjemmemåling 03 Gennemgang af Web-Patient 04 Gennemgang af patientdelen 06 Sletning af egen analyse 05 Metodeblade Revideret februar

Læs mere

Variabel- sammenhænge

Variabel- sammenhænge Variabel- sammenhænge 2008 Karsten Juul Dette hæfte kan bruges som start på undervisningen i variabelsammenhænge for st og hf. Indhold 1. Hvordan viser en tabel sammenhængen mellem to variable?... 1 2.

Læs mere

for matematik på C-niveau i stx og hf

for matematik på C-niveau i stx og hf VariabelsammenhÄnge generelt for matematik på C-niveau i stx og hf NÅr x 2 er y 2,8. 2014 Karsten Juul 1. VariabelsammenhÄng og dens graf og ligning 1.1 Koordinatsystem I koordinatsystemer (se Figur 1):

Læs mere

Kapitel 11. Resultater fra helbredsundersøgelsen

Kapitel 11. Resultater fra helbredsundersøgelsen Kapitel 11 Resultater fra h e l b redsundersøgelsen Kapitel 11. Resultater fra helbredsundersøgelsen 113 I alt 36, af deltagerne i KRAM-undersøgelsen er moderat overvægtige 11,6 er svært overvægtige Omkring

Læs mere

Differentialregning. Et oplæg Karsten Juul L P

Differentialregning. Et oplæg Karsten Juul L P Differentialregning Et oplæg L P A 2009 Karsten Juul Til eleven Dette hæfte kan I bruge inden I starter på differentialregningen i lærebogen Det meste af hæftet er små spørgsmål med korte svar Spørgsmålene

Læs mere

matx.dk Differentialregning Dennis Pipenbring

matx.dk Differentialregning Dennis Pipenbring mat.dk Differentialregning Dennis Pipenbring 0. december 00 Indold Differentialregning 3. Grænseværdi............................. 3. Kontinuitet.............................. 8 Differentialkvotienten

Læs mere

Matematik A og Informationsteknologi B

Matematik A og Informationsteknologi B Matematik A og Informationsteknologi B Projektopgave 2 Eksponentielle modeller Benjamin Andreas Olander Christiansen Jens Werner Nielsen Klasse 2.4 6. december 2010 Vejledere: Jørn Christian Bendtsen og

Læs mere

Laboratoriegrupper til datafangst. en manual. 31. oktober 2012 Bjarke Skov

Laboratoriegrupper til datafangst. en manual. 31. oktober 2012 Bjarke Skov Laboratoriegrupper til datafangst en manual Sådan bruges laboratoriegrupper Vælg laboratoriegruppe (shift F11) i laboratoriefanebladet Vælg den ønskede gruppe Herefter indtastes I felterne. Alle felter

Læs mere

Introduktion til TI-Nspire 1. Dokumentformat

Introduktion til TI-Nspire 1. Dokumentformat 1 Dokumentformat Åbn TI-Nspire. Første gang man åbner programmet vises som regel et skærmbillede fra en håndholdt lommeregner. Denne visning skiftes til Computer i menuen eller ved ALT-Shift-C. Denne indstilling

Læs mere

Byggeriets Evaluerings Center

Byggeriets Evaluerings Center Byggeriets Evaluerings Center Bygge Rating Notat om pointsystem til faktablade og karakterbøger for entreprenører og bygherrer Version 2015 Indholdsfortegnelse 1 Bygge Rating... 3 2 Bygge Rating for entreprenører...

Læs mere