S N I T F L A D E B E S K R I V E L S E : G F Q U D B E T A L I N G S T R A N S A K T I O N E R T I L U D B E T A L I N G V I A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "S N I T F L A D E B E S K R I V E L S E : G F 2 0 0 0 0 1 Q U D B E T A L I N G S T R A N S A K T I O N E R T I L U D B E T A L I N G V I A"

Transkript

1 S N I T F L A D E B E S K R I V E L S E : G F Q U D B E T A L I N G S T R A N S A K T I O N E R T I L K M D U D B E T A L I N G V I A D A T A F A N G S T Dataleverandør-id : Udleveret af Udleveringsdato : : Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres i videre omfang end forudsat i ophavsretsloven. side 1 af 33

2 Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Indledning 2.1 Målgruppe 2.2 Forudsætninger 3. Systemskitse 4. Adgangsregler og kontakt i KMD 4.1 Adgangsregler 4.2 Kontering 4.3 Kontakt i KMD 5. Transaktionstyper 5.1 Flydende form 5.2 Fast form 6. Beskrivelse af oplysninger 6.1 Faste oplysninger 6.2 Udbetalingsenheds-oplysninger 6.3 Udbetalings-oplysninger 6.4 Destinations-oplysninger 6.5 Tekst-oplysninger 7. Sammenhænge og valideringsregler 7.1 Krydsskema transaktion/oplysninger 7.2 Kombinations-kontroller 7.3 Tabel-kontroller Bilag 1: Udbetalingstransaktion G68 - fast form GF28913N Bilag 2: Start-identifikationstransaktion - Z300 Bilag 3: Slut-identifikationstransaktion - SLUTD side 2 af 33

3 Ændringer i forhold til forrige version Version Dato Ændring Tilføjet 2 nye ident-koder: CVR-nummer (11 eller C) P-nummer (12 eller E) side 3 af 33

4 1. Generelt Snitfladens navn : Udbetalingstransaktioner til via Datafangst Snitfladens betegnelse : Udsendelsesdato/-nr. : / 12 Ikrafttrædelsesdato : Ansvarlig enhed/team Ændringsvarsler : Administrativ IT Økonomi Kreditor : Strukturer/valideringsregler 3 måneder side 4 af 33

5 2. Indledning Formålet med denne beskrivelse, er at give andre systemer mulighed for, via en fælles snitflade, at kommunikere med. Ved udnyttelse af dette systems funktioner, kan et hvilket som helst system, der er "optaget" som dataleverandør, forholdsvis enkelt udbetale beløb af enhver type. understøtter udbetaling i form af kontooverførsel, herunder betaling af indbetalingskort, check og kontant. 2.1 Målgruppe Beskrivelsen henvender sig til såvel interne som eksterne interessenter, der ønsker at optræde som dataleverandør. Ved interne interessenter forstås afdelinger i KMD, der har det produktmæssige ansvar for et fælleskommunalt eller individuelt system. Eksterne interessenter er kunder, der via "egne" systemer, altså ikke KMD udviklede systemer, ønsker at kommunikere med. Det kan for eksempel også være PC-systemer, som kunden får udviklet hos andre software-leverandører. I sådanne tilfælde er det kunden og ikke softwareleverandøren, der kan blive abonnent på snitfladebeskrivelsen. Beskrivelsen må således ikke videreoverdrages eller kopieres, men kun udlånes til softwareleverandører i forbindelse med etablering af snitfladen, samt ved fremtidige ændringer. 2.2 Forudsætninger Det er en forudsætning, at kommunikationen foregår via KMD's generelle datafangstsystem, og at det afsendende system sørger for den nødvendige 'indpakning' af udbetalingstransaktionerne. Dataleverandøren må derfor tilegne sig det nødvendige kendskab til opbygning af startidentifikations- og sluttransaktion (Z300 og SLUTD), ved hjælp af beskrivelsen: - KMD Datafangstsystem, Orientering om anvendelse I Z300-individet skal opgaveområde (EOPGOM) indeholde 'G' og logisk datasætnummer (EDATNR) indeholde '68', for at angive, at det er udbetalingstransaktioner, der afsendes. Dataleverandøren kan efter eget ønske fremsende udbetalingstransaktionerne i enten flydende eller fast form, som beskrevet efterfølgende, dog med en maksimal recordlængde på 4600 karakterer. Generelt må følgende tegn (EBCDIC) ikke anvendes i felterne: & (Hexadecimal 50) \ (Hexadecimal E0)! (Hexadecimal 4F) side 5 af 33

6 3. Systemskitse Eksterne systemer KMD Systemer Snitflade Indspil til datafangst ZP35100L KMD-datafangst G68 Udtræk fra datafangst ZP38900L Udbetalingstransaktioner til KMD- Udbetaling KMD-Udbetaling side 6 af 33

7 4. Adgangsregler og kontakt i KMD 4.1 Adgangsregler I findes 'dørvogterprogrammel', der holder kontrol med, at det kun er udbetalingstransaktioner fra kendte dataleverandører, der accepteres. Dette sikres ved, at snitfladeabonnenter får tildelt en 'kode' på 4 cifre (DATA_LEVE- RANDØR_ID), som skal indsættes i de udbetalingstransaktioner, det pågældende system leverer. er baseret på KMD's Linieorganisationssystem (LOS), hvilket betyder, at den udbetalende enhed skal forefindes, som en administrativ enhed i LOS. Da der kan være systemer, som ikke har adgang til, eller ikke anvender LOS, er der i udbetalingstransaktionerne følgende muligheder for at identificere den udbetalende enhed. - Systemer, der anvender LOS, og derfor kender den direkte ('dumme') nøgle ADM_ENHEDS_ID kan aflevere denne. - Systemer, der ikke kan udlede ADM_ENHEDS_ID, eller ønsker at aflevere udbetalinger på organisations-niveau, kan aflevere gammel nummer for den aktuelle kunde i form af ORGANISATIONS_ID og ORGANISATIONS_TYPE. - Ønskes mulighed for at aflevere udbetalinger på administrativ enhedsniveau i en organisation, kan ORGANISATIONS_ID og ORGANISATIONS_TYPE suppleres med det KALDENAVN_KORT, som den administrative enhed er kendt under i LOS. Denne mulighed bør overvejes nøje inden den anvendes, da KALDENAVN_KORT ikke er stabilt, men kan ændres. Anvendes en af de 2 sidste 'pinde', vil selv udlede udbetalingsenhedens ADM_ENHEDS_ID. Diverse 'grundoplysninger' vedrørende udbetalingsenheden som for eksempel registreringskonti, pengeinstitutkonti med videre skal indberettes via skærmbilleder i KMD Udbetaling. 4.2 Kontering Når udbetalingerne effektueres, kan danne posteringer på snitfladen til KMD's Økonomisystem, vedrørende udkontering fra udbetalingsmellemregningskontoen til relevante mediekonti. Kontering af driftskonti, når udbetalingerne dannes og sendes til, skal foretages af afsendersystemet via posteringssnitfladen til KMD s Økonomisystem. side 7 af 33

8 4.3 Kontakt i KMD Henvendelser vedrørende snitfladen rettes til: KMD Team Betaling Direkte telefonnummer: Lauritzens Plads Aalborg side 8 af 33

9 5. Transaktionstyper Dataleverandører kan aflevere følgende transaktionstyper til : 00 - Udbetaling uden destination 01 - Udbetaling strakskontant 03 - Udbetaling til pengeinstitutkonto 04 - Udbetaling til adresse 05 - Udbetaling til girokonto 06 - Udbetaling til fællesindbetalingsnummer 13 - Udbetaling til pengeinstitutkonto fra elektronisk faktura 15 - Udbetaling til girokonto fra elektronisk faktura 16 - Udbetaling til fællesindbetalingsnummer fra elektronisk faktura Udbetalingstransaktionerne kan leveres i enten flydende eller fast form. NB! Udbetalinger strakskontant (transaktionstype 01), forudsættes at være effektueret via modersystem eller registreringsudstyr, men bør alligevel overføres til, af hensyn til totalbilledet over hvad og hvor meget en udbetalingsberettiget har fået udbetalt. 5.1 Flydende form Udbetalingstransaktioner på flydende form består af en fast del med følgende oplysninger: - Transaktionstype - Flydende/fast kode = 1 Herefter følger den flydende datastreng, hvor hver enkelt oplysning er angivet ved: - &-tegn - oplysningens nummer, 2 cifre - indhold, variabel længde Indholdet i oplysningen behøver ikke at være angivet med oplysningens maksimale længde, for eksempel kan indholdet i et numerisk felt på 4 cifre være angivet som 14 og ikke som side 9 af 33

10 Transaktionen afsluttes med den hexadecimale værdi E0 (EBCDIC) 5C (ASCII). Udbetalingstransaktionen kan maksimalt have en recordlængde på 4600 karakterer. 5.2 Fast form Udbetalingstransaktioner på fast form afleveres i henhold til strukturen GF28913N (Bilag 1), hvor Flydende/fast kode = 3. De felter i strukturen, som ikke anvendes, skal minimumstilles, det vil sige numeriske felter nulstilles og alfanumeriske felter blankes. side 10 af 33

11 6. Beskrivelse af oplysninger Efterfølgende beskrives de oplysninger, der kan forekomme i udbetalingstransaktioner, med oplysning om repræsentation, værdisæt og validering. Oplysningens navn er datanavn i den faste struktur GF28913N (Bilag 1). Foran oplysningens navn er angivet et nummer, der anvendes ved udbetalingstransaktioner i flydende form. 6.1 Faste oplysninger TRANSAKTION_TYPE: Feltet angiver, hvad det er for en udbetalingstransaktion, af hensyn til udledning/fremfindelse af destination. Repræsentation : Numerisk 2 cifre Værdisæt : 00 01, 03 06, 13 og = Udbetaling uden destination 01 = Udbetaling strakskontant 03 = Udbetaling til pengeinstitutkonto 04 = Udbetaling til adresse 05 = Udbetaling til girokonto 06 = Udbetaling til fællesindbetalingsnummer 13 = Udbetaling til pengeinstitutkonto fra elektronisk faktura 15 = Udbetaling til girokonto fra elektronisk faktura 16 = Udbetaling til fællesindbetalingsnr. fra elektronisk faktura FLYD_FAST: Feltet angiver, om udbetalingstransaktionen er på flydende eller fast form. Repræsentation : Numerisk 1 ciffer Værdisæt : 1, 3 1 = Flydende 3 = Fast på struktur GF28913N (Bilag 1) side 11 af 33

12 6.2 Udbetalingsenheds-oplysninger 01 ADM_ENHEDS_ID: Identifikation af den administrative enhed, der optræder som udbetalingsenhed. Identifikationen er den direkte ( dumme ) nøgle, som den administrative enhed er kendt under i LOS. Repræsentation : Numerisk, max. 10 cifre Værdisæt : ORGANISATIONS_ID: Identifikation af den administrative organisation. Identifikationen er den 4-cifrede betegnelse i LOS, for den administrative organisation (kommune, amt, med videre). Repræsentation : Numerisk, max. 4 cifre Værdisæt : ORGANISATIONS_TYPE: Kode, der angiver, om den administrative organisation, der er udfyldt i oplysning 02, er for eksempel en kommune, en region eller en selvejende institution. Repræsentation : Numerisk 2 cifre Værdisæt : Der henvises til værdisættet i LOS. Værdien skal svare til den i LOS registrerede for den pågældende administrative organisation. 04 KALDENAVN_KORT: Identifikation af den administrative enhed, der optræder som udbetalingsenhed. Identifikationen er feltet Administrativ-enhed-kaldenavn kort i LOS. Repræsentation : Alfanumerisk 10 positioner Værdisæt : max. 10 positioner side 12 af 33

13 6.3 Udbetalings-oplysninger 05 DATA_LEVERANDØR_ID: Dataleverandør-identifikation på det system, som afleverer udbetalingstransaktionerne. Tildeles dataleverandøren ved aftale om abonnement på snitfladen. Repræsentation : Numerisk, max. 4 cifre Værdisæt : UDBET_TYPE_ID: Angiver hvad det er for en ydelse udbetalingen vedrører, for eksempel dagpenge, sociale pensioner eller løn. Tildeles dataleverandøren ved aftale om abonnement på snitfladen. Repræsentation : Numerisk, max. 3 cifre Værdisæt : UDB_IDENT: Identifikationen (brugerspecificeret) på en udbetaling. Anvendes for at kunne identificere den enkelte udbetaling, og for at kunne samle eller adskille flere udbetalinger. Afleveres flere udbetalinger med samme identifikation og til samme: - Udbetalingsberettiget - Udbetalingstype - Udbetalingsdato - Udbetalingsmedie behandles disse som korrektioner. Det betyder, at beløbet op-/nedskrives afhængig af fortegnet. Teksten udskiftes for hver korrektion, så det vil være teksten i den sidste korrektion, der bliver anvendt. Repræsentation : Alfanumerisk 18 positioner Værdisæt : Max. 18 tegn/cifre 08 BELØB: Udbetalingsbeløbet i ører vedrørende en enkelt udbetaling. Repræsentation : Numerisk, max. 11 cifre Værdisæt : FORTEGN: Angiver om udbetalingsbeløbet er positivt eller negativt. Hvis udbetalingsbeløbet er 0 (tekstkorrektion) angives et +. Repræsentation : Alfanumerisk 1 position Værdisæt : +/- + = Positivt (opskrivning ved korrektion) - = Negativt (nedskrivning ved korrektion) 10 IDENT_KODE: Angiver hvilket nummersystem, der er anvendt til identifikation af udbetalingsberettiget. Repræsentation : Alfanumerisk 2 positioner Værdisæt : 1 eller F = Frit valgt nummer 2 eller P = Personnummer 3 eller S = SE-nummer side 13 af 33

14 4 eller G = Girokontonummer 5 eller T = Telefonnummer 6 eller B = PBS-nummer 7 eller K = Pengeinstitutkontonummer 8 eller I = Fællesindbetalingsnummer 10 eller M = Myndighedsnummer 11 eller C = CVR-nummer 12 eller E = P-nummer (produktionsenhed) 11 BERETTIGET_ID: Identifikation af udbetalingsberettiget. Repræsentation : Numerisk, max. 14 cifre Værdisæt : Valideringsregler bestemmes af IDENT_KODE Valideringsregler: Alle : Numerisk kontrol. 1 eller F : 1-9 cifre uden modulus-11 kontrol. 10 cifre med modulus-11 kontrol. 2 eller P : 9-10 cifre med modulus-11 kontrol. 3 eller S : 8 cifre med modulus-11 kontrol. 4 eller G : 4-8 cifre i intervallet begge inklusive, med modulus-11 kontrol. 5 eller T : 8 cifre uden modulus-11 kontrol cifre med modulus-11 kontrol. 6 eller B : 5-8 cifre med modulus-11 kontrol. 7 eller K : 14 cifre. De 4 første cifre skal være et eksisterende pengeinstitut registreringsnummer. De sidste 10 cifre, pengeinstitutkontonummer, skal være større end eller I : 8 cifre i intervallet begge inklusive, med modulus-11 kontrol. 10 eller M : 4 cifre i intervallet begge inklusive og begge inklusive, uden modulus-11 kontrol. 11 eller C : 8 cifre med modulus-11 kontrol 12 eller E : 10 cifre med et særligt moduluscheck Særligt moduluscheck af P-nummer: Ved en fejl blev der i kodningen af nummergeneratoren for produktionsenheder anvendt forkerte vægte i forhold til de vægte, der indgår i modulus 11. Den forkerte nummergenerator blev anvendt til at danne serien af P-numre til de konverterede produktionsenheder i forbindelse med CVR's idriftsættelse. De anvendte forkerte vægte i konverteringen er Mens de rigtige vægte i modulus 11 er Den serie af P-numre, der tildeles driftmæssigt i CVR efter konverteringen, er dannet på baggrund af de rigtige vægte. Højeste P-nummer dannet med de forkerte vægte er: Højere P-numre er dan- side 14 af 33

15 net med den rette vægt. 12 UDBETALINGSDATO: Angiver den dato, hvor udbetalingen skal være beløbsmodtageren i hænde. Det vil sige i form af en tilskrivning på en pengeinstitutkonto eller via en check. Hvis udbetalingsdato ikke er udfyldt, udregnes den i på baggrund af kundens ønske om gennemløbstid og betalingsprincip. Hvis udbetalingsdato er udfyldt med en dato, som ikke er en bankdag, så ændrer KMD Udbetaling den til sidste bankdag inden udbetalingsdato, eller til førstkommende bankdag efter udbetalingsdato, afhængig af hvad der er valgt for den aktuelle udbetalingstype, og under hensyntagen til kundens ønske om gennemløbstid og betalingsprincip. side 15 af 33

16 Repræsentation : Numerisk 8 cifre Værdisæt : HHÅÅMMDD!!!!!!! > dag!! > måned! > år > århundrede 13 ALTERNATIV_ADR: Angiver om adressering skal ske til en autoriseret adresse i P-data, V-data, Myndigheds-register, eller til en alternativ adresse angivet i s tabeller vedrørende udbetalingsberettiget eller -modtager. Repræsentation : Numerisk 1 ciffer Værdisæt : = Anvend ikke alternativ adresse 1 = Anvend alternativ adresse fra berettiget 2 = Anvend alternativ adresse fra eventuel modtager 3 = Anvend alternativ adresse fra berettiget og fra eventuel modtager 14 MEDIE_ID: Angiver det medie, udbetalingen ønskes foretaget på. I kan der indberettes preferencer vedrørende valg og prioritering af medie. Det gælder: - Udbetalingstype preference - Udbetalingsenhed preference - Udbetalingsberettiget preference Ønskes disse at være gældende, skal feltet ikke udfyldes eller udfyldes med 00, som bevirker, at automatisk udvælger et medie. I modsat fald kan feltet udfyldes med værdi for ønsket medie. Repræsentation : Numerisk, max. 2 cifre Værdisæt : 0 = s valg 1 = Kontant 2 = Strakskontant 4 = Kontooverførsel 2 (Girering) 5 = Standardcheck 6 = Girocheck 8 = Kontooverførsel 1 (PBS-overførsel) 15 LÆSELINIE: Læselinie (kortartkode eller kortartkode, betalingsidentifikation) fra det indbetalingskort udbetalingen vedrører. Repræsentation : Numerisk 2 eller cifre Værdisæt : Se efterfølgende eksempler Læselinien kan indeholde kortartkode 73 alene, eller 3 former for læselinier med kortartkode og betalingsidentifikation fra indbetalingskort, efterfølgende vises et eksempel på hver af dem: side 16 af 33

17 17-cifret læselinie: >71< <!!!!!! ! ----> Beløbsmodtagers FI-nummer, skal!!! ikke indberettes!! > Checkciffer modulus 10, beregnet på de!! foranstående 14 cifre, skal indberettes! > 14-cifret betaleridentifikation, skal indbe-! rettes > 2-cifret kortartkode, skal indberettes, værdisæt: cifret læselinie: >04< <!!!!!! ! ----> Beløbsmodtagers Girokontonummer eller,!!! ved kortartkode 75, FI-nummer, skal ikke!!! indberettes!! > Checkciffer modulus 10, beregnet på de!! foranstående 15 cifre, skal indberettes! > 15-cifret betaleridentifikation, skal indbe-! rettes > 2-cifret kortartkode, skal indberettes, værdisæt: 04, 15 eller, ved FI-nummer, cifret læselinie: > <!!!!!!!! ! ----> Beløbsmodtagers girokontonummer, skal!!!! ikke indberettes!!! > Checkciffer modulus 10, beregnet på de!!! foranstående 18 cifre, skal indberettes!! > 15-cifret betaleridentifikation, skal indbe-!! rettes! > 2-cifret tekstkode, skal indberettes! > 1-cifret kortartkode, skal indberettes, værdisæt: 4, 8 Beregningen af checkcifferet sker, ved alle 3 former for læselinie, ved at gange det sidste (14., 15. eller 18.) ciffer med 2, det næstsidste med 1 og så videre, se nedenstående eksempel. Hvis produktet af en udregning bliver 10 eller derover, adderes de to cifre i produktet således, at det nye tal - tværsummen - bliver mindre end 10. Tværsummerne adderes med de resterende produkter under 10 til et tal, der anvendes som tæller. side 17 af 33

18 Tælleren divideres med 10-modulus. Checkcifferet er lig med 10 minus resten fra divisionen. Hvis resten fra divisionen er 0, bliver checkcifferet cifret læselinie: ? Vægttal: Produkt: Tæller : Tæller = 25 Tæller divideret med 10-modulus: 25 : 10 = 2 rest 5 Checkciffer: 10-5 = 5 16 POSTERING_HENVIS: Angiver et posteringshenvisningsnummer, som knytter forbindelsen mellem en udbetaling til en eller flere posteringer. Feltets værdi skal være den samme, som opbygges i den eller de tilhørende posteringers udbetalingshenvisningsnummer, for yderligere oplysninger henvises til snitfladen vedrørende indberetning af posteringer til KMD's Økonomisystem. Hvis en udbetaling henviser til flere posteringer, skal man anvende oplysningerne fra posteringen med det laveste ekspeditionsnummer. Hvis 2 udbetalinger fra samme udbetalingsenhed indeholder identiske posteringshenvisningsnumre, vil den anden udbetaling blive afvist, som en udbetaling der findes i forvejen. Hvis en udbetaling ikke indeholder et posteringshenvisningsnummer, vil udbetalingen blive afvist, som en udbetaling der findes i forvejen, såfremt der allerede findes en udbetaling med identisk udbetalingsenhed, dataleverandøridentifikation, udbetalingstype, udbetalingsidentifikation, beløb, udbetalingsberettiget, udbetalingsdato og udbetalingsmedie. Repræsentation : Numerisk 20 cifre Værdisæt : Nummeret opbygges af: - Posteringsdato 8 cifre - Posteringsregistreringssted 5 cifre - Ekspeditionsnummer 7 cifre POSTERING_DATO: Repræsentation : Numerisk 8 cifre Værdisæt : HHÅÅMMDD!!!!!!! > dag!! > måned! > år > århundrede side 18 af 33

19 REGISTRER_STED_NR: Repræsentation : Numerisk 5 cifre Værdisæt : POSTERING_EKSP_NR: Repræsentation : Numerisk 7 cifre Værdisæt : FAKTURA_NUMMER: Angiver nummeret på den faktura, som udbetalingen vedrører. Repræsentation : Alfanumerisk 20 positioner Værdisæt : Max. 20 tegn/cifre 18 FAKTURA_DATO: Angiver dato på den faktura udbetalingen vedrører. Kan anvendes til beregning af rettidig udbetalingsdato, såfremt udbetalingen ikke indeholder en udbetalingsdato allerede, og der til udbetalingsberettiget er indberettet en betalingsbetingelse. Repræsentation : Numerisk 8 cifre Værdisæt : HHÅÅMMDD!!!!!!! > dag!! > måned! > år > århundrede 19 SAGSBEHANDLER: Initialer eller logon-identifikation på den sagsbehandler, som har indberettet eller initieret udbetalingen. Repræsentation : Alfanumerisk 12 positioner Værdisæt : Max. 12 tegn/cifre 33 VALUTAKODE: Angiver valutaen på den aktuelle udbetaling. Såfremt valutakoden ikke er udfyldt, vil behandle udbetalingen i danske kroner. Hvis valutakoden udfyldes, accepteres kun 3 positioners alfabetiske valutakoder i henhold til ISO-standard Indtil videre er det kun valutakoden DKK for danske kroner, der kan anvendes. Repræsentation : Alfabetisk 3 positioner Værdisæt : 3 tegn Valideringsregel : Skal findes i tabel over valutakoder i henhold til ISO-standard side 19 af 33

20 34 LEVERANCE_IDENT: Anvendes til at identificere en leverance af udbetalinger. Repræsentation : Alfanumerisk 10 positioner Værdisæt : Feltet opbygges af: - Sidste ciffer i årstal 1 ciffer - Dagnummer i året 3 cifre - Tidspunkt inklusiv sekunder 6 cifre Eksempel: !!!!!!!!! -----> sekunder!!! > minutter!! > time! > dagnummer > sidste ciffer i årstal Dag 102 i 2005 kl. 13:35:42 side 20 af 33

21 6.4 Destinations-oplysninger 20 PIREGNUMMER: Angiver PI-registreringsnummer i en udbetaling til pengeinstitutkonto (transaktionstype 03 eller 13) eller det gamle giroregistreringsnummer 1199 i en udbetaling til girokonto (transaktionstype 05 eller 15). Repræsentation : Numerisk, max.4 cifre Værdisæt : Valideringsregel : Skal findes i tabel over pengeinstitutter 21 PIKONTONUMMER: Angiver PI-kontonummer i en udbetaling til pengeinstitutkonto (transaktionstype 03 eller 13), girokontonummer i en udbetaling til girokonto (transaktionstype 05 eller 15) eller FI-nummer i en udbetaling til fællesindbetalingsnummer (transaktionstype 06 eller 16). Repræsentation : Numerisk, max. 10 cifre Værdisæt : Girokontonummer : FI-nummer : NAVN: Angiver navn i en udbetaling til adresse (transaktionstype 04), i en udbetaling til pengeinstitutkonto (transaktionstype 03 eller 13), i en udbetaling til girokonto (transaktionstype 05 eller 15) eller i en udbetaling til fællesindbetalingsnummer (transaktionstype 06 eller 16). Repræsentation : Alfanumerisk 36 positioner Værdisæt : max. 36 positioner 23 CO_NAVN: Angiver c/o navn i en udbetaling til adresse (transaktionstype 04), i en udbetaling til pengeinstitutkonto (transaktionstype 03 eller 13), i en udbetaling til girokonto (transaktionstype 05 eller 15) eller i en udbetaling til fællesindbetalingsnummer (transaktionstype 06 eller 16). Repræsentation : Alfanumerisk 23 positioner Værdisæt : max. 23 positioner 24 ADRESSE: Angiver adresse i en udbetaling til adresse (transaktionstype 04), i en udbetaling til pengeinstitutkonto (transaktionstype 03 eller 13), i en udbetaling til girokonto (transaktionstype 05 eller 15) eller i en udbetaling til fællesindbetalingsnummer (transaktionstype 06 eller 16). Repræsentation : Alfanumerisk 36 positioner Værdisæt : max. 36 positioner side 21 af 33

22 25 BYNAVN: Angiver bynavn (supplement til postdistrikt) i en udbetaling til adresse (transaktionstype 04), i en udbetaling til pengeinstitutkonto (transaktionstype 03 eller 13), i en udbetaling til girokonto (transaktionstype 05 eller 15) eller i en udbetaling til fællesindbetalingsnummer (transaktionstype 06 eller 16). Repræsentation : Alfanumerisk 12 positioner Værdisæt : max. 12 positioner 26 POSTNUMMER: Angiver postnummer i en udbetaling til adresse (transaktionstype 04), i en udbetaling til pengeinstitutkonto (transaktionstype 03 eller 13), i en udbetaling til girokonto (transaktionstype 05 eller 15) eller i en udbetaling til fællesindbetalingsnummer (transaktionstype 06 eller 16). Repræsentation : Numerisk, max. 4 cifre Værdisæt : Valideringsregel : Skal findes i tabel over postnumre, idet navnet på postdistriktet fremfindes automatisk. side 22 af 33

23 6.5 Tekst-oplysninger 39 KODE_REDIGERING: Angiver, om det er en udbetaling, hvor det afleverende system selv har redigeret tekstlinierne, og at den derfor ikke må slåes sammen med andre udbetalinger til samme beløbsmodtager, med samme udbetalingstype, -dato og -medie (KODE_REDIGERING = 1 eller = 3), eller, hvordan skal redigere og dokumentere de individuelle tekstlinier (KODE_REDIGERING = 2 eller = 4). Repræsentation : Numerisk 1 ciffer Værdisæt : = Udbetaling med redigerede tekstlinier, der skal bibeholdes som en udbetaling. 2 = Udbetaling med uredigerede tekstlinier, der gerne må slåes sammen med andre udbetalinger. Udbetalingens beløb dokumenteres i den sidste tekstlinie yderst til højre. Længden på sidste tekstlinie reduceres derfor med beløbsfeltets længde. 3 = Udbetaling med redigerede tekstlinier indeholdende kontrolkarakterer, der skal bibeholdes som en udbetaling. (Anvendes til standardcheck) 4 = Udbetaling med uredigerede tekstlinier, der gerne må slåes sammen med andre udbetalinger. Udbetalingens beløb dokumenteres på en linie for sig selv umiddelbart efter den sidste tekstlinie INDIVIDUEL_TEKST: Maksimum 36 tekstlinier, der kan indeholde oplysninger vedrørende den enkelte betaling. Udskrives på meddelelsesbrev, standardcheckspecifikation, girocheck eller advisering via bogføringscentral. NB. Ved korrektioner vil det være teksterne fra den sidste udbetaling, der vil blive anvendt. Dataleverandører skal være opmærksom på, at længden på tekstlinierne afhænger af redigeringskoden og af hvilket medie, udbetalingen effektueres på. Længden af tekstlinierne kontrolleres ikke af. Hvis tekstlinierne er for lange i forhold til udbetalingsmediet, vil den overskydende tekst ikke blive dokumenteret. Antallet af tekstlinier afhænger også af udbetalingsmediet, og for standardcheck endvidere af den enkelte udbetalingstypes fysiske standardcheck-blanket. side 23 af 33

24 Skema, der viser antal tekstlinier afhængig af udbetalingsmedie og den anbefalede maksimale længde på tekstlinier, afhængig af redigeringskode og udbetalingsmedie. For Kontooverførsel 1 og Kontooverførsel 2, herunder også girering, vises før skråstregen den anbefalede maksimale længde på tekstlinier ved advisering via bogføringscentral, efter skråstregen ved advisering via : Antal Redigeringskode tekstlinier Udbetalingsmedie Kontooverførsel 2 (Girering) 04 35/73 19/55 35/73 35/73 Afhænger af type Standardcheck Standardcheck type Standardcheck type Girocheck Kontooverførsel 1 (PBS-overførsel) 08 35/73 19/55 35/73 35/73 Ved udbetalinger med LÆSELINIE er det kun muligt at medsende tekstlinier, hvis læselinien indeholder kortartkode 73 eller 75. For nogle udbetalingstyper er det ikke muligt at advisere via bogføringscentral. Hvis redigeringskoden er 3 og udbetalingen ikke effektueres som standardcheck, vil 1. position i tekstlinierne (kontrolkarakteren) blive fjernet af, før teksten dokumenteres. Repræsentation : Alfanumerisk 81 positioner pr. linie Værdisæt : 1-81 positioner afhængig af redigeringskode og udbetalingsmedie Bemærk ved standardcheck kan automatisk danne 1. tekstlinie med en standardtekst og et referencenummer, der henviser til udbetalingsmedieenheden, hvis det i er angivet, at der er plads til det på den aktuelle udbetalingstypes standardcheckblanket. Endvidere dokumenteres navnet på udbetalingsberettiget i denne linie, når udbetalingen sker til udbetalingsmodtager (administrator), dette sker ligeledes ved kontooverførsel 1, kontooverførsel 2, herunder også girering, og ved girocheck. Denne linie indgår ikke i de 36 linier, der maksimalt kan medsendes en udbetaling. side 24 af 33

25 7. Feltsammenhænge og valideringsregler 7.1 Krydsskema transaktion/felter Transaktionstyper Feltbetegnelse Feltnr Feltlængde Faste oplysninger Transaktion_type X X X X X X 2 Flyd_fast X X X X X X 1 Udbetalingsenheds-oplysninger Adm_enheds_id 01 A A A A A A 10 Organisations_id 02 A A A A A A 4 Organisations_type 03 A A A A A A 2 Kaldenavn_kort 04 A A A A A A 10 Udbetalings-oplysninger Data_leverandør_id 05 X X X X X X 4 Udbet_type_id 06 X X X X X X 3 Udb_ident 07 X X X X X X 18 Beløb 08 X X X X X X 12 Fortegn 09 X X X X X X 1 Ident_kode 10 X X X X X X 2 Berettiget_id 11 X X X X X X 14 Udbetalingsdato 12 V V V V V V 8 Alternativ_adr 13 V V V V V 1 Medie_id 14 V X V V V V 2 Læselinie 15 V V V X 19 Postering_henvis 16 V V V V V V 20 Faktura_nummer 17 V V V V V V 20 Faktura_dato 18 V V V V V V 8 Sagsbehandler 19 V V V V V V 12 Valutakode 33 V V V V V V 3 Leverance_ident 34 V V V V V V 10 Destinations-oplysninger PIregnummer 20 X X 4 PIkontonummer 21 X X X 10 Navn 22 V X V V 36 Co_navn 23 V V V V 23 Adresse 24 V X V V 36 Bynavn 25 V V V V 12 Postnummer 26 V X V V 4 Tekst-oplysninger Kode_redigering 39 A A A A A A 1 36 Individuel_tekst V V V V V V 81 Symbolforklaring: X = Krævede felter V = Valgfrie felter A = Felter afhængige af andre felter jævnfør regler = Feltet må ikke anvendes side 25 af 33

26 7.2 Feltkombinations-kontroller For hver udbetalingstransaktion udføres følgende kontroller af indbyrdes feltafhængigheder vedrørende udfyldelse. Udbetalingsenheds-oplysninger (felt 01-04) Udbetalingsenhed skal være angivet i alle transaktionstyper, enten ved felt 01, felt eller felt Felt 01 (Adm_enheds_id): Skal udfyldes, hvis felt 02, 03 og 04 ikke er udfyldt. Felt 02 (Organisations_id): Skal udfyldes, hvis felt 01 ikke er udfyldt. Hvis udfyldt, skal felt 03 også være udfyldt. Felt 03 (Organisations_type): Skal udfyldes, hvis felt 02 er udfyldt. Felt 04 (Kaldenavn_kort): Kan udfyldes. Hvis udfyldt, skal felt 02 og 03 også være udfyldt. Udbetalings-oplysninger (felt 05-19, 33-34) Felt 05 (Data_leverandør_id): Skal udfyldes i alle transaktionstyper. Felt 06 (Udbet_type_id): Skal udfyldes i alle transaktionstyper. Felt 07 (Udb_ident): Skal udfyldes i alle transaktionstyper. Felt 08 (Beløb): Skal udfyldes i alle transaktionstyper. Felt 09 (Fortegn): Skal udfyldes i alle transaktionstyper. Felt 10 (Ident_kode): Skal udfyldes i alle transaktionstyper. Felt 11 (Berettiget_id): Skal udfyldes i alle transaktionstyper. side 26 af 33

27 Felt 12 (Udbetalingsdato): Kan udfyldes i alle transaktionstyper. Felt 13 (Alternativ_adr): Kan udfyldes i transaktionstyperne 00, 03, 04, 05, 06, 13, 15 og 16. Kan ikke udfyldes i transaktionstype 01. Felt 14 (Medie_id): Kan udfyldes med 00, 01, 04, 05, 06 eller 08 i transaktionstype 00. Skal være udfyldt med 00, 04 eller 08 i transaktionstype 00, hvis felt 15 er udfyldt. Skal være udfyldt med 02 i transaktionstype 01. Skal være udfyldt med 00, 04 eller 08 i transaktionstype 03 og 13. Skal være udfyldt med 00, 01, 05 eller 06 i transaktionstype 04. Skal være udfyldt med 00, 04 eller 08 i transaktionstype 05 og 15. Skal være udfyldt med 00, 04 eller 08 i transaktionstype 06 og 16. Felt 15 (Læselinie): Kan udfyldes i transaktionstyperne 00, 03, 05, 13 og 15. Skal udfyldes i transaktionstyperne 06 og 16. Skal være udfyldt med læselinie uden kortartkode 71, 73 og 75, hvis transaktionstypen er udfyldt med 03, 05, 13 eller 15. Skal være udfyldt med læselinie med kortartkode 71, 73 eller 75, hvis transaktionstypen er udfyldt med 06 eller 16. Kan ikke udfyldes i transaktionstyperne 01 og 04. Hvis feltet er udfyldt, kan kode_redigering og individuel_tekst (felt 40-75) kun udfyldes, hvis kortartkode i læselinie er 73 eller 75. Felt 16 (Postering_henvis): Kan udfyldes. Felt 17 (Faktura_nummer): Kan udfyldes. Felt 18 (Faktura_dato): Kan udfyldes. Felt 19 (Sagsbehandler): Kan udfyldes. Felt 33 (Valutakode): Kan udfyldes. Felt 34 (Leverance_ident): Kan udfyldes i alle transaktionstyper. side 27 af 33

28 Destinations-oplysninger (felt 20-26) Pengeinstitut-oplysninger (felt 20-21) Felt 20 (PIregnummer): Skal være udfyldt i transaktionstyperne 03, 05, 13 og 15. Kan ikke udfyldes i transaktionstyperne 00, 01, 04, 06 og 16. Skal være udfyldt med 1199, hvis felt 15 er udfyldt, og transaktionstypen er udfyldt med 03, 05, 13 eller 15. Hvis feltet er udfyldt, skal felt 21 også være udfyldt. Felt 21 (PIkontonummer): Skal være udfyldt i transaktionstyperne 03, 05, 06, 13, 15 og 16. Kan ikke udfyldes i transaktionstyperne 00, 01 og 04. Skal være udfyldt med girokontonummer i transaktionstype 03, 05, 13 og 15, hvis felt 15 er udfyldt. Hvis feltet er udfyldt i transaktionstyperne 03, 05, 13 eller 15, skal felt 20 også være udfyldt. Navne- og adresse-oplysninger (felt 22-26) Skal være udfyldt i transaktionstype 04. Kan være udfyldt i transaktionstype 03, 05, 06, 13, 15 og 16. Kan ikke udfyldes i transaktionstyperne 00 og 01. Felt 22 (Navn): Hvis feltet er udfyldt, skal felt 24 og 26 også være udfyldt. Felt 23 (Co_navn): Kan udfyldes. Felt 24 (Adresse): Skal udfyldes, hvis felt 22 er udfyldt. Felt 25 (Bynavn): Kan udfyldes. Felt 26 (Postnummer): Skal udfyldes, hvis felt 22 er udfyldt. Tekst-oplysninger (felt 39-75) Felt 39 (Kode_redigering): Skal være udfyldt, hvis individuel_tekst (felt 40-75) er udfyldt. side 28 af 33

29 Felt (Individuel_tekst): Kan udfyldes i alle transaktionstyper, hvor oplysninger vedrørende udbetalingen ønskes udskrevet på meddelelsesbrev, standardcheckspecifikation, girocheck eller advisering via bogføringscentral. Hvis redigeringskode er 1 eller 3 har det afleverende system selv redigeret tekst og beløb indenfor 81 karakterer. Hvis redigeringskode er 2 eller 4 afleveres en tekst på op til henholdsvis 66 eller 81 karakterer, som redigerer sammen med beløb. side 29 af 33

30 7.3 Tabel-kontroller For hver udbetalingstransaktion udføres følgende kontroller op imod tabeller/registre. Transaktion_type: Skal findes i s tabel over transaktionstyper. Felt 01 (Adm_enheds_id): Skal findes i s tabel over udbetalingsenheder. Felt 02, 03, 04 (Organisations_id, _type og kaldenavn_kort): Skal findes i LOS, således at adm_enheds_id på udbetalingsenheden kan udledes via LOS-tabellerne. Felt 05 (Data_leverandør_id): Skal findes i s tabel over dataleverandører. Felt 06 (Udbet_type_id): Skal findes i s tabel over udbetalingstyper. Felt 12 (Udbetalingsdato): Udbetalingsdatoen skal ligge før en indberettet stopdato på den udbetalingsberettigede. Felt 14 (Medie_id): Skal findes i s tabel over udbetalingsmedier. Felt 20 (PIregnummer): Skal findes i tabel over pengeinstitut registreringsnumre. Felt 26 (Postnummer): Skal findes i tabel over postnumre. Felt 33 (Valutakode): Skal findes i tabel over valutakoder i henhold til ISO-standard side 30 af 33

31 Bilag 1 Udbetalingstransaktion Udbetalingstransaktion G68 - fast form GF28913N Include-member GF28913N 2 TRANSAKTION_TYPE PIC (02)9, 2 FLYD_FAST CHAR (01), /* altid = 3 */ 2 ADM_ENHEDS_ID PIC (10)9, 2 ORGANISATIONS_ID PIC (04)9, 2 ORGANISATIONS_TYPE PIC (02)9, 2 KALDENAVN_KORT CHAR (10), 2 DATA_LEVERANDØR_ID PIC (04)9, 2 UDBET_TYPE_ID PIC (03)9, 2 UDB_IDENT CHAR (18), 2 BELØB PIC (12)9, 2 FORTEGN CHAR (01), 2 IDENT_KODE CHAR (02), 2 BERETTIGET_ID PIC (14)9, 2 UDBETALINGSDATO PIC (08)9, 2 ALTERNATIV_ADR PIC (01)9, 2 MEDIE_ID PIC (02)9, 2 LÆSELINIE CHAR (19), 2 POSTERING_HENVIS CHAR (20), 2 PIREGNUMMER PIC (04)9, 2 PIKONTONUMMER PIC (10)9, 2 NAVN CHAR (36), 2 CO_NAVN CHAR (23), 2 ADRESSE CHAR (36), 2 BYNAVN CHAR (12), 2 POSTNUMMER PIC (04)9, 2 DISPONIBEL CHAR (15), 2 LEVERANCE_IDENT CHAR (10), 2 KODE_REDIGERING CHAR (01), 2 INDIVIDUEL_TEKST(36) CHAR (81), 2 FAKTURA_NUMMER CHAR (20), 2 FAKTURA_DATO CHAR (08), 2 SAGSBEHANDLER CHAR (12), 2 VALUTAKODE CHAR (03); Strukturen er i alt 3243 karakterer. side 31 af 33

32 Bilag 2 Start-identifikationstransaktion Z300 Brugerstartindivid indspilning til Datafangst 2 CTRANS CHAR (04), /* TRANSAKTIONSKODE */ 2 HDISP CHAR (01), /* BLANK */ 2 EBRUGER CHAR (04), /* BRUGERNUMMER */ 2 CMEDIE CHAR (01), /* MEDIETYPE */ 2 EVOLBR CHAR (06), /* BRUGERENS VOLUMENR. */ 2 DREGUR CHAR (03), /* REGISTRERINGSDAGNUMMER */ 2 CBLAND CHAR (01), /* KODE FOR BLANDEDE TRANS. */ 2 EPLADS CHAR (03), /* PLADSNUMMER */ 2 EOPGOM CHAR (01), /* OPGAVENUMMER */ 2 EDATNR CHAR (02); /* LOGISK DATASÆTNR. */ Transaktionen udfyldes eksempelvis således, men vær opmærksom på, at dette ikke gælder i alle situationer: CTRANS = 'Z300' HDISP = blanke EBRUGER = Brugernummer, svarer til indholdet i felt 02 Organisations_id CMEDIE = '6' EVOLBR = blanke DREGUR = Dagnummer i året CBLAND = '0' EPLADS = '001' EOPGOM = 'G' EDATNR = '68' side 32 af 33

33 Bilag 3 Slut-identifikationstransaktion SLUTD Brugerslutindivid indspilning til Datafangst 2 CSLUTD CHAR (05), /* SLUTIDENTIFIKATION */ 2 FANTREC CHAR (05), /* ANT. INDSPILLEDE RECORDS */ Transaktionen udfyldes således: CSLUTD FANTREC = 'SLUTD' = Antal indspillede records eksklusiv start- og slutidentifikationstransaktionerne (for eksempel 00057) side 33 af 33

S N I T F L A D E B E S K R I V E L S E : G F Q U D B E T A L I N G S T R A N S A K T I O N E R T I L U D B E T A L I N G V I A

S N I T F L A D E B E S K R I V E L S E : G F Q U D B E T A L I N G S T R A N S A K T I O N E R T I L U D B E T A L I N G V I A S N I T F L A D E B E S K R I V E L S E : G F 2 0 0 0 0 1 Q U D B E T A L I N G S T R A N S A K T I O N E R T I L K M D U D B E T A L I N G V I A D A T A F A N G S T Dataleverandør-id : Udleveret af Udleveringsdato

Læs mere

1 ØiR og ERP snitflader - felter til komplet udprintning

1 ØiR og ERP snitflader - felter til komplet udprintning ØiR og ERP snitflader - felter til komplet udprintning... 2. G69' komplet m/felter... 2.. Attributter... 2..2 Operationer...7.2 G68' komplet m/felter...7.2. Attributter...7.2.2 Operationer...29.3 G9' komplet

Læs mere

KMD Opus Økonomi. Snitfladebeskrivelse for. indberetning af posteringer til. KMD s økonomisystem (KMD Opus Økonomi) (GJ510001Q)

KMD Opus Økonomi. Snitfladebeskrivelse for. indberetning af posteringer til. KMD s økonomisystem (KMD Opus Økonomi) (GJ510001Q) KMD Opus Økonomi Snitfladebeskrivelse for indberetning af posteringer til KMD s økonomisystem (KMD Opus Økonomi) (GJ510001Q) 25.11.2014 KMD 2002. Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt

Læs mere

1 ØiR og ERP snitflader - felter til komplet udprintning

1 ØiR og ERP snitflader - felter til komplet udprintning ØiR og ERP snitflader - felter til komplet udprintning... 2. G69' komplet m/felter... 2.. Attributter... 3..2 Operationer...7.2 G68' komplet m/felter...7.2. Attributter...8.2.2 Operationer...30.3 G9' komplet

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Snitfladebeskrivelse for GO000004Q betalingsadministration modtag betaling Indholdsfortegnelse

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version...

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for. DH300010Q - Transaktioner til KMD Fravær. Version 1.2 05.10.2009

Snitfladebeskrivelse for. DH300010Q - Transaktioner til KMD Fravær. Version 1.2 05.10.2009 KMD Fravær Snitfladebeskrivelse for DH300010Q - Transaktioner til KMD Fravær Version 1.2 05.10.2009 KMD 2001. Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres

Læs mere

Snitfladebeskrivelse. til Ferie Ind

Snitfladebeskrivelse. til Ferie Ind Snitfladebeskrivelse til Ferie Ind Version 1.1. 06-10-2007 KMD A/S 2003. Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres i videre omfang end forudsat i ophavsretsloven.

Læs mere

Kom godt i gang med Fakturatransaktioner til KMD Regningsdebitor via datafangst Version 8

Kom godt i gang med Fakturatransaktioner til KMD Regningsdebitor via datafangst Version 8 Kom godt i gang med Fakturatransaktioner til KMD Regningsdebitor via datafangst Version 8 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Generelt...

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000003Q Betalingsadministration Send forespørgsel til og modtag svar fra KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000003Q Betalingsadministration Send forespørgsel til og modtag svar fra KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000003Q Betalingsadministration Send forespørgsel til og modtag svar fra KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold

Læs mere

Tillæg/fradrag til KMD Social Pension

Tillæg/fradrag til KMD Social Pension Snitfladebeskrivelse Side 1 af 7 Snitflade beskrivelse vedr. Tillæg/fradrag til KMD Social Pension via datafangst (EA012001Q) Snitfladebeskrivelse Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse: Side Historik:... 2 Ændringsvarsel:...

Læs mere

Lokale, danske betalinger - Business Online

Lokale, danske betalinger - Business Online Lokale, danske betalinger - Business Online Side 1 af 8 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling.

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0601 - Betalingsdata Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse af

Læs mere

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets INDHOLDSFORTEGNELSE ELEKTRONISK UDDATA FRA Nets KVITTERING OG ANMÆRKNINGER (690)... 3 LEVERANCE START... 5 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER... 7 ANMÆRKNING... 9 BEMÆRKNING... 11 ÆNDRING... 13 LEVERANCE

Læs mere

KMD-ØS. Snitfladebeskrivelse for. posteringer fra. KMD s modersystemer. til lokal anvendelse (GQ311001Q)

KMD-ØS. Snitfladebeskrivelse for. posteringer fra. KMD s modersystemer. til lokal anvendelse (GQ311001Q) KMD-ØS Snitfladebeskrivelse for posteringer fra KMD s modersystemer til lokal anvendelse Version 8 15.05.2007 KMD 2002. Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke

Læs mere

Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv

Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv Recordbeskrivelser Nordbank Erhverv 04-03-2008 A-Z Rekordbeskrivelse Indledning... 3 Nordjyske Banks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde...

Læs mere

Kodeliste. Statuskode Statustekst

Kodeliste. Statuskode Statustekst Side 1 af 11 Denne kodeliste beskriver de koder, der kan forekomme i statusmeddelelsen. Statuskode Statustekst 001 Træk-/forfaldsdato skal udfyldes som AAAAMMDD 002 Fakturadato skal udfyldes som AAAAMMDD

Læs mere

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 02-10-2013 / 09:46 /VC

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 02-10-2013 / 09:46 /VC Import i netbank Generel information Beskrivelse af SDC layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 1 Generel information Data fra fx. økonomisystemer kan importeres i netbanken.

Læs mere

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus Recordbeskrivelser Indlæs April 2014 Jyske Netbank Erhverv Plus Indledning... 3 Jyske Bank format... 3 Formatbeskrivelse... 4 af records med fast længde... 4 Betaling start (IB000000000000)... 6 Indenlandsk

Læs mere

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken -------------------------- Eksport FI-indbetalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2 Beskrivelse af layoutformat 3-7 Konceptafdelingen side 1 -------------------------- Generel information

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Service Straksudbetalinger. KMD Udbetaling. GF415001Q Version 1.1, 02.02.2015

Snitfladebeskrivelse for Service Straksudbetalinger. KMD Udbetaling. GF415001Q Version 1.1, 02.02.2015 Snitfladebeskrivelse for Service Straksudbetalinger KMD Udbetaling GF415001Q Version 1.1, 02.02.2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 3 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv

Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv Recordbeskrivelser August 2015 Jyske Netbank Erhverv Indledning... 4 Jyske Banks format... 4 Formatbeskrivelse... 6 af records med fast længde... 6 af records med variabel længde... 7 Betaling start...

Læs mere

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 3. Ændring af gebyrafregning pr. 1. november 2009...4 4. Opbygning af betalingsadviseringer...4

Læs mere

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse

Læs mere

Snitflade til finansposter i Prisme (G69)

Snitflade til finansposter i Prisme (G69) Snitflade til finansposter i Prisme (G69) Formålet med dette dokument er at give dataleverandører en angivelse af hvorledes Prisme forventer datastrukturen i de filer som ønskes indlæst i Prisme. Snitfladen

Læs mere

Corporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009

Corporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009 Corporate Netbank og Unitel til pc Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Formattype...4 3. Feltbeskrivelse...5 4. Maksimum- og minimumfelter...14

Læs mere

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007 Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI August 2007 Indhold 1. Indledning...3 2. Statusadvis, fejladvis og inputkvittering...4 2.1. Indhold og anvendelse...4

Læs mere

OverførselsService. Recordbeskrivelser overførsler

OverførselsService. Recordbeskrivelser overførsler Recordbeskrivelser overførsler INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 HISTORIK... 3 OVERFØRSLER... 4 Overførselsarter... 4 Recordstruktur... 5 Eksempel på opbygningen af en leverance

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for

Læs mere

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark Import i netbank Generel information Beskrivelse af SDC layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark 1 Generel information Data fra fx. økonomisystemer kan importeres i netbanken.

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0602 Betalingsoplysninger generelt Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Betalingsservice

Læs mere

Import i Portalbank 4.1

Import i Portalbank 4.1 Import i Portalbank 4.1 Generel information Importforskelle KaSel - Portalbank Beskrivelse af KaSel layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 1.0 Generel information Data fra fx. økonomisystemer

Læs mere

DK701. Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til "danmark" 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark

DK701. Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til danmark 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark DK701 Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til "danmark" 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark Overførsel af erstatningsanmodning fra hospitaler til "danmark"

Læs mere

Fejlkoder til Betalingsservice (BS) og LeverandørService (LS)

Fejlkoder til Betalingsservice (BS) og LeverandørService (LS) Fejlkoder til Betalingsservice (BS) og LeverandørService (LS) 2101003 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER, DER OVERFØRES TIL DERES 2102003 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER, DER OVERFØRES FRA DERES 2103003

Læs mere

Import betalinger. i Netbanken

Import betalinger. i Netbanken Import betalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2-3 Importforskelle Officebanking Netbanken 4 Beskrivelse af layoutformat 5-14 Hvilke formater understøttes også 15 Konceptafdelingen side

Læs mere

OverførselsService. Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup

OverførselsService. Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 OverførselsService Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Fejl! Ingen tekst

Læs mere

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK Recordbeskrivelser kort Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK 03-06-2008 3. juni 2008 A-Z PI-systemer PCB - Rekordbeskrivelse - kildedok Indledning... 3 ALM. BRAND BANKs format... 3 Formatbeskrivelse...

Læs mere

OverførselsService. Record beskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup

OverførselsService. Record beskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Recordbeskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Dette dokument er inddelt i 4 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper. Betalingsformat for

Læs mere

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen Kom godt i gang med Nem Konto Vejledning til sagsbehandlere NemKonto hører under Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 2 Sådan bruger du NemKonto... 3 2.1 Log på NemKonto... 3 2.2 Signering

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør Vejledning for dataleverandør Leverance 0602 sektion 216 December 2016 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Corporate Netbank og Unitel Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 2.1. Filnavne...4 2.2. Filopbygning...4 2.3. Formattype...4 2.4. Numeriske og alfanumeriske

Læs mere

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Solo-symbolet står for sikker og nem adgang til Nordea via forskellige elektroniske kanaler. Indhold 1. Generelle oplysninger...3 2. Advisering af indbetalinger...3

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger. KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013

Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger. KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013 6 Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013 Snitfladebeskrivelse KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det fælles indbetalingskort M604 - Adviseringsleverance

Det fælles indbetalingskort M604 - Adviseringsleverance Datamodtager startrecord Dato: 10.05.93 2 RECORDTYPE 3 N 003 005 Ja 010 3 DATAAFSENDER 8 N 006 013 Ja SE-nummer på dataleverandøren 4 DATAMODTAGER 10 N 014 023 Ja Se-nummer på datamodtager 5 LEVERANCENUMMER

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Stamoplysninger for en person CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen...

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen... AUB - Indberet skoleophold(al8) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Brug snitfladebeskrivelsen... 2 2 Formål og beskrivelse... 2 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2 2.2 Beskrivelse snitfladen...

Læs mere

Unitel EDI MT940 Juni 2010. Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004)

Unitel EDI MT940 Juni 2010. Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004) Unitel EDI MT940 Juni 2010 Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004) Indhold 1. Indledning...3 2. Generelt...3 3. Beskrivelse af MT940 meddelelsen...3 3.1.

Læs mere

e faktura Betalingsformat version 1.0.0 15. november 2004 Version 2.0

e faktura Betalingsformat version 1.0.0 15. november 2004 Version 2.0 e faktura Betalingsformat version 1.0.0 15. november 2004 Version 2.0 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING...1 2 BETALINGSFIL-FORMAT...2 DOCUMENT (N=1, mandatory)...4 HEADER...4 PAYMENT_INFO_JOINT_TRANSFER_FORM...7

Læs mere

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen.

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen. August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto NemKonto hører under Økonomistyrelsen Side 0 Tilslutningsguide til NemKonto August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide...

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007

Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007 Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse... 5 4.1 Eksempel

Læs mere

Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004

Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004 Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør Vejledning for dataleverandør Leverance 0603 Aftaleoplysninger generelt Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse

Læs mere

Online Banking Recordbeskrivelse

Online Banking Recordbeskrivelse Recordbeskrivelse hotline@sydbank.dk Side 1 af 64 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sydbanks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde... 6 Betaling

Læs mere

Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008

Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008 Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008 Indhold Indledning... 3 Beskrivelse... 4 PBS... 4 Eksempler... 12 Danske Bank... 13 GiroBank... 14 2 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 3 2 Formål

Læs mere

Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015

Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015 Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 1. Feltbeskrivelse... 4 2. Record-beskrivelse version

Læs mere

STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK

STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK August 2007 0. Indledning ESI-standarden er den standard der sikrer, at indberetningen af fraværsoplysninger til Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

FA STATISTIKVEJLEDNING

FA STATISTIKVEJLEDNING FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FA STATISTIKVEJLEDNING TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK KONTAK T: KLC@FANET.DK ESI-STANDARD - LØN Om FA s vejledninger...2

Læs mere

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI PNN PENSION 190503/AMB Indholdsfortegnelse 1. INDBERETNINGER... 3 2. SØG INDBERETNING... 4 3. NY INDBERETNING... 5 4. INDLÆS FIL... 7 5. INDTAST

Læs mere

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Menuen System Adm./Import & Eksport af data/kmd Regningsdebitor Miljø Udtrækket til KMD Regningsdebitor følger version 4 af KMD's snitflade GQ418001Q,

Læs mere

Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords.

Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords. af standardformat for Indbetalingskort Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords. Leverancestart/slut skal kun forekomme

Læs mere

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura Brugervejledning e-faktura Arbejde med e-faktura Indhold 1. Modtage e-fakturaer 2. Behandle e-fakturaer 3. Arbejde med e-fakturaer i Ø90 ARBEJDE MED E-FAKTURAER 1. Modtage e-fakturaer Når leverandør sender

Læs mere

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75)

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Side 1 af 9 Ønsker man at arbejde med finanssektorens standardformat for fælles indbetalingskort, skal det bemærkes, at der opereres på 3 niveauer: * Leverance

Læs mere

LeverandørService Vejledning for pengeinstitutter

LeverandørService Vejledning for pengeinstitutter LeverandørService Vejledning for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 INTRODUKTION TIL LEVERANDØRSERVICE VEJLEDNING FOR PENGEINSTITUTTER... 1 Overblik... 1 Vejledningen generelt...

Læs mere

Snitflade til finansposter i Prisme (G69)

Snitflade til finansposter i Prisme (G69) Snitflade til finansposter i Prisme (G69) Formålet med dette dokument er at give dataleverandører en angivelsee af hvorledes Prisme forventer datastrukturen i de filer som ønskes indlæst i Prisme. Snitfladen

Læs mere

Snitfladebeskrivelse HentYdelseInformation BYS P11-4 KMD Børneydelse Version 1.0.0, 2012.05.22

Snitfladebeskrivelse HentYdelseInformation BYS P11-4 KMD Børneydelse Version 1.0.0, 2012.05.22 Snitfladebeskrivelse HentYdelseInformation BYS P11-4 KMD Børneydelse Version 1.0.0, 2012.05.22 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

NemKonto. XML skemaer for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS

NemKonto. XML skemaer for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS NemKonto KMD Selma Lagerlöfs Vej 300 9100 Aalborg www.nemkonto.dk NemKonto XML skemaer for ukomplette og komplette betalinger til NKS Version 2.0 19-05-2006 Økonomistyrelsen er ansvarlig for NemKonto,

Læs mere

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Menuen System Adm./Import & Eksport af data/kmd Regningsdebitor Miljø Udtrækket til KMD Regningsdebitor følger version 4 af KMD's snitflade GQ418001Q,

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Løbende løndele

Vejledning til SLS webservice Løbende løndele Side 1 af 12 Vejledning til SLS webservice Løbende løndele Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer... 3

Læs mere

KMD Dagpenge. Snitfladebeskrivelse til. Servicesnitfladen. Ydelsesoversigt NY97010Q

KMD Dagpenge. Snitfladebeskrivelse til. Servicesnitfladen. Ydelsesoversigt NY97010Q KMD Dagpenge Snitfladebeskrivelse til Servicesnitfladen Ydelsesoversigt NY97010Q Version 1.0 9-12-2011 KMD 2011 Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres

Læs mere

SelskabMasterKom. Per Kjærulf-Møller ApS 13. november 2008. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje

SelskabMasterKom. Per Kjærulf-Møller ApS 13. november 2008. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje SelskabMasterKom Bemærkninger: Ny protokol (opr. Art 11) Generelt : 1. + 2. byte = RecordArt 3. byte = Transaktionskode 1 = Opret 2 = Ændring 3 = Slet Email og Hjemmeside reduceret til 30 kar. Samlet længde

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Værgeoplysninger CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk Håndbog

Læs mere

Formatbeskrivelser. Netbank Erhverv

Formatbeskrivelser. Netbank Erhverv r Netbank Erhverv 30 juni 2016 27. juni 2017 Ændringslog... 4 Indledning... 6 Bankdatas format... 6 af records med fast længde... 8 af records med variabel længde... 9 Betaling start... 10 Betaling start

Læs mere

DK-Unit Point version 2.xx til PWE 37

DK-Unit Point version 2.xx til PWE 37 Beskrivelse af DK-Unit til Point Yomani og Xenta Dankort terminaler DK-Unit programmet er udviklet til at kunne benyttes sammen med forskellige applikationer, hvor man ønsker at kunne danne en Dankort

Læs mere

DK-Unit Point version 1.xx

DK-Unit Point version 1.xx Beskrivelse af DK-Unit til Point Yomani og Xenta Dankort terminaler DK-Unit programmet er udviklet til at kunne benyttes sammen med forskellige applikationer, hvor man ønsker at kunne danne en Dankort

Læs mere

Noter til KAP HORN programmer den 1 september 2006

Noter til KAP HORN programmer den 1 september 2006 Noter til KAP HORN programmer den 1 september 2006 Nyeste tiltag med KAP HORN programmer version 5.1.1: 1. Kreditorstyringen er blevet forbedret med: 1a. Overførsel af skyldige leverandørposter til Bogføringskladden

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

Udfyldningsvejledning til fast format records ved indberetning via fil til DA-Barsel

Udfyldningsvejledning til fast format records ved indberetning via fil til DA-Barsel Udfyldningsvejledning til fast format records ved indberetning via fil til DA-Barsel Indhold Dataformat generelt... 1 Længde... 1 Karaktersæt... 1 Datastruktur ved records i fast format... 1 00 Dataleverandør

Læs mere

SelskabMasterKom. Danpot 2010. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje

SelskabMasterKom. Danpot 2010. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje SelskabMasterKom Bemærkninger: Ny protokol (opr. Art 11) Generelt : 1. + 2. byte = RecordArt 3. byte = Transaktionskode 1 = Opret 2 = Ændring 3 = Slet Email og Hjemmeside reduceret til 30 kar. Samlet længde

Læs mere

Opdatering NewStore Food version 43

Opdatering NewStore Food version 43 Opdatering NewStore Food version 43 I den nærmeste fremtid bliver NewStore Food opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Læs side 1 for at få oversigt over ændringerne. Kort oversigt over

Læs mere

Opsætning af kreditorbetaling

Opsætning af kreditorbetaling Opsætning af kreditorbetaling Først en gennemgang af de opsætning der er nødvendig for at kunne danne betalingsfiler. Bankkonti Der skal oprettes en eller flere bankkonti. Bankkonti oprettes og vedligeholdes

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Erhverv

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Erhverv Her kan du se hvilke funktioner, du kan anvende i NetBank Erhverv. Der kan være begrænsninger på de enkelte konti f.eks. aftalekonti, der gør, at ikke alle funktioner kan benyttes på alle konti. NETBANK

Læs mere

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner MENU LOG PÅ? FINANS? DEBITOR? KREDITOR? BILAG? REVISOR UDSKRIFTER KONTOUDTOG RENTER RYKKER AUT.BETALING PERIODISK Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på.

Læs mere

Udtræk til KMD Debitor snitflade GE 550010Q

Udtræk til KMD Debitor snitflade GE 550010Q Udtræk til KMD Debitor snitflade GE 550010Q Menupunktet System Adm./Import & Eksport af data/kmd Debitor Miljø Udtrækket til KMD Debitor systemet følger version 10 af KMD's snitflade GE550010Q, hvor alle

Læs mere

Snitfladebeskrivelse. KMD Social Pension til Ny Familieydelsesløsning. Version 4.0,

Snitfladebeskrivelse. KMD Social Pension til Ny Familieydelsesløsning. Version 4.0, Snitfladebeskrivelse KMD Social Pension til Ny Familieydelsesløsning Version 4.0, 03.05.2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Ændringer i forhold til forrige version... 2 2. Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

Vejledning om Arbejdsløshedskassernes indberetninger til RAM Udbetaling af skattefri præmie (SP)

Vejledning om Arbejdsløshedskassernes indberetninger til RAM Udbetaling af skattefri præmie (SP) Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Viden og analyse Vejledning om Arbejdsløshedskassernes indberetninger til RAM Udbetaling af skattefri præmie (SP) Indledning...2 Record-layout...3 Databeskrivelse...4

Læs mere

Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører

Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører P. 1-53

Læs mere

Eksport af data fra Netbank

Eksport af data fra Netbank Eksport af data fra Netbank Indhold side Generel information 2 Recordopbygning i cvs-fil 3 Recordopbygning Netbankformat 4-8 Konceptafdelingen side nr. 1 Generel information I Netbank kan der eksporteres

Læs mere

Specifikationer til tilslutningsprøven for Private Betalingsformidlere. Version 1. februar 2008

Specifikationer til tilslutningsprøven for Private Betalingsformidlere. Version 1. februar 2008 Specifikationer til tilslutningsprøven for Private Betalingsformidlere Version 1. februar 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1 1.1 Formål med specifikationerne... 1 1.2 Forudsætninger for specifikationerne...

Læs mere

Sådan gør du som leder i Randers kommune

Sådan gør du som leder i Randers kommune Randers kommune personaleafdelingen Sådan gør du som leder i Randers kommune Indberetning til lønsystemet Version 1.1 Dato 04.01.2007 1 Indholdsfortegnelse: Side 1: Side 2: Side 3: Forside Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommunen foretager udtræk hvert år for at kunne beregne erhvervsaffaldsgebyret. For 2010 skal kommunen bruge oplysninger pr. 1. januar 2010.

Kommunen foretager udtræk hvert år for at kunne beregne erhvervsaffaldsgebyret. For 2010 skal kommunen bruge oplysninger pr. 1. januar 2010. Indhold Indhold... 1... 1 Opkrævning af erhvervsaffaldsgebyr efter de nye regler... 1 Stamdata ændringer... 2 SQL-fil og fanen Status i modulet CVR... 4 Ny rapport til erhvervsaffaldsgebyr-beregning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Faktura upload/download - August 2005 Side 1 af 15

Indholdsfortegnelse. Faktura upload/download - August 2005 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 FAKTURA Upload/download...2 Opbygning af Fakturafil...4 Fakturahoved...5 Referencer...7 Fradrag/Tillæg...8 Fakturalinier...9 Afgiftsinformation, fakturalinie...11

Læs mere

Indberetningssystemet - vejledning for energikonsulenter

Indberetningssystemet - vejledning for energikonsulenter Indberetningssystemet - vejledning for energikonsulenter Indberetningssystemet skal bruges til at indberette datafiler med oplysninger om energimærkningerne. Indberetningssystemet fungerer på den måde,

Læs mere

Bilag: Ny udvikling på bilag

Bilag: Ny udvikling på bilag Bilag: Ny udvikling på bilag Indhold Kommentar / Historik sektionen... 3 Nye visningsmuligheder... 3 Bilagsindbakke og FBL1N og ZMIR6... 4 Nye regler for forfaldssymbolerne... 4 Udgiftsbilag... 5 Justering

Læs mere