EKKO's klage over diskriminerende fragttillæg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EKKO's klage over diskriminerende fragttillæg"

Transkript

1 1 af :09 EKKO's klage over diskriminerende fragttillæg Rådsmødet den 27. oktober Resumé Advokat Henrik Holm-Nielsen, Plesner & Grønborg Advokatfirma, har den 16. marts 1998 på vegne af Hvidevareland Erhverv A/S klaget over, at virksomheden diskrimineres af en række medlemmer af FEHA-Foreningen af Fabrikanter og Importører af Elektriske Husholdningsapparater. Hvidevareland Erhverv A/S har under sagsforløbet skiftet navn til EKKO A/S. Styrelsens undersøgelser af sagen viser, at baggrunden for forskelsbehandlingen af EKKO er en vedtagelse i FEHA og en samordnet praksis mellem virksomheder, der alle er medlem af FEHA. Vedtagelsen og den samordnede praksis er indledt inden ikrafttrædelsen af konkurrenceloven og ikke anmeldt efter dennes overgangsbestemmelser. Den samordnede praksis udmønter sig i en vedtagelse om anvendelse af et særligt omkostningstillæg 1 for transport på 100 kr. pr. enhed ved leverancer til anden momsregistreret virksomhed. Diskriminationen indebærer, at to elinstallatører beliggende over for hinanden, og hvor den éne er medlem af en kæde med samhandelsaftale, mens den anden står uden for kædesamarbejde, bliver opkrævet forskelligt for fragt. Den forhandler, der står uden for kædesamarbejde skal betale 100 kr. ekstra pr. enhed, mens kædemedlemmet slipper uden tillæg. Dvs. at afsætningskanalen uden om kædesamarbejder og samhandelsaftaler stilles ulige i konkurrencen. Omkostningstillægget vurderes at være resultat af en vedtagelse i FEHA og en samordnet praksis mellem virksomheder, der alle er medlem af FEHA. Vedtagelsen og den samordnede praksis vurderes at være konkurrencebegrænsende, jf. lovens 6, stk. 2, nr. 4, og 6, stk. 3. Vedtagelsen og den samordnede praksis om omkostningstillægget, der som nævnt ikke er anmeldt, er efter bestemmelserne i loven ugyldig, jf. lovens 6, stk. 5, og skal bringes til ophør, jf. lovens 6, stk Afgørelse Det meddeles FEHA-Foreningen af Fabrikanter og Importører af Elektriske Husholdningsapparater og de indklagede virksomheder (Miele A/S, Blomberg a/s, Electrolux Hvidevareselskaber A/S, Gram Domestic, Asko Vølund Hvidevarer A/S og BSH Hvidevarer A/S), at vedtagelsen og den samordnede praksis om omkostningstillægget for transport er omfattet af forbuddet i konkurrencelovens 6, stk. 1 og 3, og 6, stk. 2, nr. 4. Med henblik på at bringe overtrædelserne til ophør påbydes Miele A/S, Blomberg a/s, Electrolux Hvidevareselskaber A/S, Gram Domestic, Asko Vølund Hvidevarer A/S og BSH Hvidevarer A/S i medfør af lovens 6, stk. 4, jf. 16, stk. 1, nr. 1, med omgående virkning at ophæve den samordnede praksis om omkostningstillæg for transport. Endvidere udstedes påbud til FEHA i henhold til lovens 6, stk. 4, jf. 16, stk. 1, nr. 1, om at tilbagekalde vedtagelsen i FEHA's cirkulæreskrivelse af 30. september 1997, pkt. B, om omkostningstillæg for levering til anden momsregistreret virksomhed. 3. Sagsfremstilling 3.1 Baggrunden for sagen Advokat Henrik Holm-Nielsen, Plesner & Grønborg Advokatfirma, har den 16. marts 1998 på

2 2 af :09 vegne af Hvidevareland Erhverv A/S klaget over, at virksomheden diskrimineres af en række medlemmer af Foreningen af FEHA-Foreningen af Fabrikanter og Importører af Elektriske Husholdningsapparater. Hvidevareland Erhverv A/S har under sagsforløbet skiftet navn til EKKO A/S. Det drejer sig om Miele A/S, Blomberg a/s, Electrolux Hvidevareselskaber A/S, Gram Domestic, Asko Vølund Hvidevarer A/S og BSH Hvidevarer A/S. Advokat Holm-Nielsen oplyser, at Electrolux den 25. september 1997 meddelte Hvidevareland, at virksomheden fremover skulle betale 100 kr. i omkostningstillæg for transport pr. leveret enhed. Det er endvidere advokatens opfattelse, at en vedtagelse i FEHA medfører, at også BSH og Miele samtidig begynder at opkræve tillægget -senere kommer så Gram Domestic, Asko Vølund Hvidevarer A/S og Blomberg a/s til. Tidligere var kun leverancer direkte til private kunder pålagt fragttillæg. 3.2 Sagens parter De berørte virksomheder mv. FEHA-Foreningen af Fabrikanter og Importører af Elektriske Husholdningsapparater repræsenterer leverandørvirksomhederne inden for hårde hvidevarer. Foreningen har 24 medlemmer. Der er ikke virksomheder af betydning på markedet, som står uden for foreningen. FEHA skønner, at leverandørernes samlede nettoomsætning i 1998 udgjorde ca. 2,7 mia. kr. Der klages desuden over følgende hvidevareleverandører (opstillet efter størrelse): Electrolux Hvidevareselskaber A/S, der markedsfører et bredt sortiment under mærkerne: AEG, Atlas, Electrolux, Husqvarna, Volta, Voss og Zanussi B/S/H/ - BSH Hvidevarer A/S, der også dækker et bredt sortiment under mærkerne Bosch og Siemens Blomberg a/s Miele A/S Gram Domestic - Gram A/S, der kun har produkter i et enkelt hvidevaresegment - nemlig køl og frys

3 3 af :09 Asko Vølund Hvidevarer A/S Disse virksomheder repræsenterer en omsætning på ca. 2,2 mia. kr. og tegner sig således for mere end 80 pct. af markedet. Der henvises til markedsbeskrivelsen nedenfor. Klageren Hvidevareland Herning A/S er opdelt i en butiksdel, Hvidevareland A/S og en erhvervsdel Hvidevareland Erhverv A/S. Hvidevareland A/S er medlem af Elbodan-kæden, men også indkøbene til erhvervsdelen går igennem Hvidevareland A/S. Klageren er Hvidevareland Erhverv A/S, der under sagen har skiftet navn til EKKO A/S. Erhvervsdelen sælger hårde hvidevarer til elinstallatører og reparatører i hele Danmark. Hovedparten af EKKO's kunder har ingen butik, men kun en forretningsadresse, hvortil erhvervsdelen leverer de solgte produkter. Varerne leveres direkte til kunderne fra leverandørens centrallager eller fra leverandørens distributør. Det vil sige, at EKKO i praksis fungerer som en slags grossist i forhold til sine aftagere. EKKO's køb hos hårde hvidevareleverandørerne er fra 1996 til 1998 steget betydeligt. Det er oplyst, at virksomheden i de seneste år har foretaget en omfattende opsøgende indsats over for ny kunder på markedet. 3.3 FEHA's eventuelle koordination af indførelsen af fragttillæg FEHA er på flere måder involveret i branchens fastsættelse af tillæg. Af referat af medlemsmøde den 16. oktober 1997 fremgår: "... Det blev indledningsvis understreget, at det til mødet foreliggende oplæg vedr. fragt-gebyr ikke skal forveksles med tillæg, der beregnes ved levering til 3. mand, d.v.s. levering til anden adresse end de hos leverandørerne registrerede kunders forretnings-/faktureringsadresse. Disse tillæg, som en række medlemmer opererer med, er omtalt i FEHA skrivelse af 30. september 1997 vedr. leveringsbetingelser. [-] pointerede vigtigheden af, at leverandørerne anvender de omtalte betingelser og beklagede samtidig, hvis der i en overgangsperiode omkring 1. oktober skulle have været tilfælde, hvor Bosch/Siemens ikke havde effektueret tillæggene.... omtalte tillæg for levering til 3. mand påpegede [-], Bosch, vigtigheden af, at der på denne måde dæmmes op for afsætningsleddets engroshandel, og at leverandørerne ikke kompenserer for tillægget via rabat, markedsføringstilskud o. lign. Der var fra medlemskredsen stærk tilslutning til dette." I branchen skelnes mellem fragtgebyr og omkostningstillæg for transport ved levering til afvigende adresse. Fragtgebyret er afhængig af det leverede volumen, mens omkostningstillægget er et fast tillæg pr. enhed. Ved cirkulæreskrivelse af 30. september 1997 til den gruppe medlemmer der betegnes "leverandører af store apparater" - og som også er den gruppe, som nærværende sag handler om - orienterer FEHA disse om, at en kreds af medlemsvirksomheder pr. oktober 1997 vil operere med en række nærmere bestemte tillæg i leveringsbetingelserne. Tillægget har været drøftet hos FEHA i en arbejdsgruppe af FEHA-medlemmer: Voss/Atlas og AEG (Electroluxselskaber),

4 4 af :09 Blomberg, Bosch, Gram, Miele og Whirlpool. Hertil kommer, at FEHA har udsendt en oversigt dateret 11. december 1997 over, hvilke virksomheder der har indført omkostningstillægget. Til yderligere illustration af prissamarbejdet i FEHA skal nævnes, at FEHA med notat af 9. oktober 1997 om "Franko levering mod gebyr" har lagt op til drøftelse og principbeslutning om indførelse af fragtgebyrer pr. 1. januar Parternes bemærkninger FEHA's bemærkninger FEHA oplyser, at det forekommer organisationen helt selvfølgeligt, at medlemmerne af en brancheforening under møder i denne drøfter også de problemer, som de enkelte medlemmer møder i deres hverdag. Det bemærkes af FEHA, at indholdet af cirkulæreskrivelsen under ingen omstændigheder er af konkurrencebegrænsende indhold. FEHA pålægger ikke og kan heller ikke pålægge medlemsvirksomhederne overhovedet at operere med et omkostningstillæg. Cirkulæreskrivelsen er alene en orientering af medlemskredsen om, at visse af medlemmerne over for FEHA har oplyst, at de for deres vedkommende vil anvende de satser, der er anført i cirkulæreskrivelsen. FEHA afviser også, at der skulle foreligge en samordnet praksis eller medvirken hertil. Electrolux Hvidevareselskaber A/S' bemærkninger Electrolux oplyser, at selskabet har strammet op på leveringsbetingelserne med kæderne fra 1. januar 1997 for at få dækning for de omkostninger, som levering til afvigende adresse påfører selskabet. Selskabet gennemførte i løbet af 1997 en analyse af omkostningerne ved leverance til afvigende adresse, der førte til at de endelige takster blev iværksat med virkning fra 1. oktober Tillægget, der tidligere udgjorde 200 kr. for første enhed og herefter 50 kr., udgør herefter 100 kr. pr. enhed. Selskabet anfører, at ca. 67 pct. af ordrerne fra Hvidevareland A/S gik til afvigende adresse. BSH Hvidevarer A/S' bemærkninger BSH oplyser, at der ikke er truffet beslutning i FEHA-regi om indførelse af fragtgebyr, men at emnet har været behandlet. Selskabet har ikke tidligere håndhævet fragttillæggene ligeligt over for alle forhandlere. Dette sker nu siden 1. januar Selskabet oplyser, at det selv betaler et væsentligt højere gebyr ved leverancer til 3. adresse. Blomberg a/s' bemærkninger Blomberg oplyser, at selskabet sammen med en række andre hvidevareleverandører får distributionen varetaget af Logistica Hvidevare A/S. Selskabet kører på ruter, der er fastlagt på forhånd på baggrund af selskabernes samhandelsaftaler med kæderne. Tillægget fremgår af den indgåede aftale for 1998 med ELBODAN. Tillægget udgør 200 kr. for første enhed og herefter 100 kr. pr. enhed.

5 5 af :09 Miele A/S' bemærkninger Miele afviser, at der skulle være truffet beslutning i FEHA om indførelse af tillægget. Det har FEHA ikke kompetence til. At selskabet i et brev til Hvidevareland har anført, at "der i henhold til FEHA's regler pålægges kr. 100,- i fragt pr. enhed ved levering til anden momsregistreret virksomhed" anføres at bero på en fejltagelse. Selskabet anfører, at tillægget ikke giver dækning for alle selskabets omkostninger ved transport. Selskabet oplyser, at der leveres fragtfrit til kædernes medlemmer og kunder på forretningsadresse/forretningslageradresse samt til direkte kunder uden for kædesamarbejde på deres forretningsadresse/forret-ningslageradresse. Gram Domestic' bemærkninger Gram afviser klagen med, at selskabet i flere år har opkrævet tillæg ved levering til anden adresse. Omkostningstillægget er et udtryk for de ekstraomkostninger, der opstår i forbindelse med levering til anden adresse og tjener alene til dækning af omkostningerne herved. Tillægget udgør 200 kr. for den første enhed og herefter 100 kr. pr. enhed. Gram oplyser, at der er tale om en fejl ved faktureringen af tillægget i perioden oktober 1997 til april 1998 (klagetidspunktet), hvor selskabet har opkrævet et tillæg på 100 kr. pr. enhed ved levering til Hvidevareland. Asko Vølund Hvidevarer A/S' bemærkninger Asko anfører, at det i flere år har haft omkostningstillæg, i hvert fald siden Med virkning fra december 1997 er reglerne blevet strammet op, og tillæggene er ændret. Tillægget for levering til 3. adresse ændres samtidig fra 200 kr. for første enhed og herefter 50 kr. pr. enhed til 100 kr. pr. enhed Electrolux og Blomberg har i foråret 1999 indført et særligt fragtgebyr afhængig af det leverede volumen. Der er ikke i notatet taget stilling til dette gebyr. Notatet omhandler alene tillægget for levering til afvigende adresse. 3.5 Markedet Det relevante produktmarked er markedet for store hårde hvidevareprodukter - køl og frys, komfur og emhætte samt opvask, tumbler og vask. Markedet består af en række delmarkeder, der er således fx ingen substitution mellem køleskabe og opvaskemaskiner. Hertil kommer, at de enkelte leverandører ikke er lige stærke på alle områder, som eksempel kan nævnes Gram Domestic, der kun markedsfører køl og frys. I den konkrete sag, hvor der vurderes en samordnet praksis i forbindelse med indførelse/ajourføring af omkostningstillæg, er opdelingen i delmarkeder ikke relevant. De virksomheder, der klages over har en andel af markedet på ca. 83 pct. Den samlede omsætning udgjorde i 1998 ca. 2,7 mia. kr. Gruppen "andre" omfatter en række andre leverandører af store produkter, som der ikke er klaget over - og hvis omkostningstillæg derfor ikke er undersøgt. Det drejer sig bl.a. om Whirlpool, Hoover og Gorenje. FEHA har i alt 24 medlemmer og omfatter både leverandører af de nævnte store produkter og af mindre elektriske husholdningsartikler, fx mikrobølgeovne, kaffemaskiner, støvsugere osv.

6 6 af :09 Detailhandlen med hårde hvidevarer er helt domineret af kædesamarbejde. Den største frivillige kæde er Elbodan, der markedsfører hårde hvidevarer bl.a. i kædesamarbejderne: ServiceRingen og Elkøb. Blandt de integrerede kæder kan nævnes El-Giganten (som også omfatter Køkkenland og Snehvide) og Skousen. Herudover finder salget sted fra en lang række uafhængige elinstallatører, der forsynes enten direkte fra de store leverandører eller gennem grossister/selvbetje-ningslagre. Endelig distribueres hårde hvidevarer gennem brugsforeningsbevægelsen. Leverandørerne indgår typisk samhandelsaftaler med forhandlerne, især kæderne og de store forhandlere. Aftalerne indeholder bestemmelser om rabatter, sortiment og samhandelsmål, leverings- og betalingsbetingelser, bonus, markedsføringstilskud, fakturering mv. Udbringningen af produkterne fra leverandørernes lagre til forhandlerne sker i de fleste tilfælde af uafhængige vognmænd, som leverandørerne har indgået distributionskontrakter med. Det geografiske marked er Danmark. 4. Vurdering I vurderingen af sagen skal der tages stilling til følgende 2 problemstillinger i medfør af lovens 6, stk. 1 og 3 og 6, stk. 2, nr. 4 vedtagelsen i FEHA og den samordnede praksis ved indførelsen/opstramningen af anvendelsen af omkostningstillæg, og spørgsmålet om anvendelsen af omkostningstillæg medfører ulighed i konkurrencen. På det foreliggende grundlag kan der ikke være tvivl om, at FEHA har spillet en aktiv rolle ved indførelsen/stramningen af praksis ved omkostningstillæg. Organisationen har udsendt såvel cirkulære med de ny tillæg som en oversigt over, hvilke virksomheder der har indført tillæggene mv. Disse aktiviteter fører til en "samtidig" indførelse/opstramning af omkostningstillægget ved levering til afvigende adresse og i praksis samme tillæg. FEHA anfører, at indholdet af cirkulæret under ingen omstændigheder er konkurrencebegrænsende. FEHA kan ikke pålægge medlemmerne at anvende omkostningstillæg. I realiteten medfører FEHA's aktiviteter imidlertid, at de indklagede virksomheder indfører eller strammer op på fragttillæggene. Ved anvendelse af samme omkostningstillæg i en væsentlig del af branchens virksomheder neutraliseres en væsentlig prisparameter, hvorved konkurrencen begrænses. Den samordnede praksis mellem en række medlemmer af FEHA, som mødes i en arbejdsgruppe om tillæggene, har til følge at begrænse konkurrencen, støttet af medlemmernes ønske om at reglerne overholdes, jf. referatet af medlemsmødet, se ovenfor side 5. Samtidig fører samarbejdet til, at FEHA udsender den omhandlede cirkulæreskrivelse til samtlige leverandører af store apparater. Formålet hermed kan kun være at påvirke medlemmer til at indføre omkostningstillægget. Cirkulæret må på denne baggrund vurderes som en vedtagelse efter FEHA's vedtægters 2, som omfattes af konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. stk. 3. FEHA har ikke foretaget nogen anmeldelse af vedtagelsen og den samordnede praksis, uanset at adfærden, som det fremgår af nærværende klagesag, fortsat er praktiseret efter 1. januar Forbuddet i lovens 6, stk. 1, jf. stk. 3, omfatter også vedtagelser og samordnet praksis mellem virksomheder. EU-praksis, herunder EF-Domstolen, er righoldig på eksempler på indgreb over for samordnet praksis 2.

7 7 af :09 Vedtagelsen i FEHA og den samordnede praksis er indgået mellem en række selvstændige erhvervsvirksomheder og opfylder såvel aftale- som virksomhedskriteriet i konkurrencelovens 6. Virksomhedernes omsætning overstiger minimumsgrænserne i lovens 7. Det bemærkes i den forbindelse, at flere af virksomhederne tilhører store internationale koncerner - Elektrolux, Bosch/Siemens mv. Vedtagelsen og den samordnede praksis medfører, at de indklagede virksomheder anvender ulige vilkår for ydelser af samme værdi over for samhandelspartnere, som derved stilles ringere i konkurrencen, jf. lovens 6, stk. 2, nr. 4. Udgangspunktet for vurderingen af selskabernes anvendelse af omkostningstillæg må være, at opdelingen i forhandlere med eller uden samhandelsaftale ikke er relevant, da omkostningerne ved transport ikke er afhængig af, om der foreligger en samhandelsaftale, men alene af faktorer som antal styk pr. leverance, kørselsafstand og lign. De fordele, der er ved samhandelsaftaler med gennemfakturering mv. (fx bedre sikkerhed ved kreditgivning), må afspejles omkostningsmæssigt i de rabatter, som opnås samhandelsaftalerne - og kan ikke have betydning for beregningen af et evt. omkostningstillæg for transport. I det konkrete tilfælde sælger EKKO hårde hvidevarer til elinstallatører og reparatører i hele Danmark. Hovedparten af EKKO's kunder har ingen butik, men kun en forretningsadresse, hvortil de solgte produkter leveres. Varerne leveres direkte til kunderne fra leverandørens centrallager eller fra leverandørens distributør. Det vil sige, at EKKO i praksis fungerer som en slags grossist i forhold til sine aftagere. Leverandørerne er utilfredse med, at forhandlerne på denne måde fungerer som grossist, jf. referatet fra medlemsmødet den 16. oktober 1997, hvor der bl.a. anføres, at der var stor tilslutning fra medlemskredsen til, at der dæmmes op for afsætningsleddets engroshandel, og at leverandørerne ikke kompenserer for tillægget via rabat, markedsføringstilskud o. lign., se ovenfor side 5. Herudover anfører leverandørerne for det første (med forskellige formuleringer), at tillægget skal give dækning for ekstraomkostningerne ved levering til afvigende adresse, og at de selv betaler betydeligt mere for levering til afvigende adresse end de får ind ved tillægget. Hertil bemærkes, at omkostningstillægget indebærer, at to elinstallatører beliggende over for hinanden, og hvor den éne er medlem af en kæde med samhandelsaftale, mens den anden står uden for kædesamarbejde, bliver opkrævet forskelligt for fragt. Den forhandler, der står uden for kædesamarbejde skal betale 100 kr. ekstra pr. enhed, mens kædemedlemmet slipper uden tillæg. Da den fysiske transport er helt identisk i de to situationer, kan der ikke foreligge nogen ekstraomkostninger. Argumentet må derfor afvises. Leverandørerne anfører for det andet, at der køres på ruter, som er fastlagt på forhånd på baggrund af samhandelsaftaler med kæderne, og at der er omkostninger forbundet med at lægge ny adresser ind i disse aftaler. Dette argument må også afvises. Omkostningerne ved at lægge en adresse ind i rutesystemet må være de samme for et kædemedlem, som for et ikke-kædemedlem. Der kan eventuelt være en fordel ved, at antallet af adresser er helt fast for kædemedlemmer, mens adresserne på udenforstående elinstallatører kan variere fra ordre til ordre. Dette problem er dog mere af praktisk karakter end af økonomisk. Det må imidlertid være muligt at tilrettelægge distributionssystemet, således at der ikke sker forskelsbehandling. Hvis ruterne er fastlagt, må det være muligt at se, hvilken rute den udenforstående elinstallatør ligger på. Der har været drøftelser med et par af leverandørerne om registrering af EKKO's kunder som underkunder i distributionssystemerne, men drøftelserne har ikke ført til noget resultat.

8 8 af :09 Heraf kan konkluderes, at der foreligger en vedtagelse efter vedtægternes 2 i brancheforeningen FEHA i form af udsendelse af cirkulæret af 30. september Endvidere kan det konkluderes, at der foreligger en samordnet adfærd mellem de indklagede virksomheder, som alle er medlemmer af FEHA, i forbindelse med anvendelsen af omkostningstillæg for leverancer til afvigende adresse. Endelig kan det konkluderes, at anvendelsen af det omhandlede omkostningstillæg medfører, at forhandlere uden for kædesamarbejder og samhandelsaftaler stilles ringere i konkurrencen, da de indklagede virksomheder anvender ulige vilkår for ydelser af samme værdi. Der er ikke foretaget nogen anmeldelse efter konkurrencelovens bestemmelser af vedtagelsen og af den samordnede praksis. 1<SMALL><SMALL> I branchen skelnes mellem fragtgebyr og omkostningstillæg for transport ved levering til afvigende adresse. Fragtgebyret er afhængig af det leverede volumen, mens omkostningstillægget er et fast tillæg pr. enhed. Notatet omhandler alene omkostningstillægget for levering til afvigende adresse.</small></small> 2 EF-Domstolen udtalte allerede i 1969 i Farvestofsagerne, at begrebet omfatter"...en form for koordinering mellem virksomheder, som uden at være udmøntet i en egentlig aftale bevidst erstatter konkurrencerisikoen med et praktisk samarbejde" Citeret fra Konkurrenceloven med kommentarer af Kirsten Levinsen, 1998, side 123.

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V017400M - HAS UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. oktober 2004 blev af retten i sagerne V-174-02 Ekko A/S (Advokat Søren Stæhr) mod Electrolux Home Products Denmark A/S (Advokat Morten Kofmann)

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

ELBODANs kædesamarbejde

ELBODANs kædesamarbejde 1 af 13 18-06-2012 11:23 ELBODANs kædesamarbejde Journal nr. 2:8032-284 Rådsmødet den 15. december 1999 1. Resumé Advokat Vagn Thorup, Kromann & Münter Advokatfirma, har som advokat for Elbodan a.m.b.a.

Læs mere

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt.

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt. Bilag 1 til Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015 Anmeldelsesskema K1 DEL A Aftaler m.v. Markér med kryds, om De ansøger om: en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9,

Læs mere

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler 1 af 5 C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé C.K. Chokolade har anmeldt sine samhandelsbetingelser og bonusordninger. Aftalerne blev anmeldt 30. juni

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion 1 af 5 18-06-2012 10:34 Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion J.nr. 2:8032-490/el Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkreditrådet

Læs mere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Jnr.: 2:8032-650/lsk Rådsmødet den 30. september 1998 1. Resumé Restaurations- og Bryggeriarbejder Forbundet (RBF) har anmeldt den overenskomst,

Læs mere

1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr.98-178.943, Restaurationsog Bryggeriarbejder Forbundet

Læs mere

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Dansk Forening for Konkurrenceret 18. maj 2015 Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg,

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Side 1 af 6 Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Journal nr.3:1120-0401-20/service/osk Rådsmødet den 29. august 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-14/00495-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Til Stenhuggerlauget

Læs mere

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Jnr.: 2:801-9/HTh Rådsmødet den 28. januar 1998 1. Resumé I anledning af en klage fra HH-Ferries over Scandlines pris og rabatbetingelser

Læs mere

B&O's Sæsonsamhandelsaftale

B&O's Sæsonsamhandelsaftale B&O's Sæsonsamhandelsaftale Journal nr.3:1120-0301-195/fødevarer og Finans/hbs Rådsmødet den 24. april 2002 Resumé 1. Bang & Olufsen AudioVisual A/S 1 har anmeldt selskabets Sæsonsamhandelsaftale til styrelsen

Læs mere

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-35.305 Elbodan a.m.b.a. (advokat Martin André Dittmer) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune

Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune Journal nr. 3:1120-0388-47/ARHEnergi 2 Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Aalborg Kommune har den 30. juni 1998 anmeldt en aftale med Naturgas

Læs mere

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser 1 af 7 09-08-2012 09:05 Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser Journal nr. 2:8032-318/bhh/serviceerhverv Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Odder Barnevognsfabrik A/S, der er et

Læs mere

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden)

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) TF2004-05 Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) 1. Indledning Teleloven er blevet ændret med virkning fra den 25. juli 2003[1]. Dette betyder, at reglerne om samtrafik

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø 1 af 5 Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Foreningen af Danske Havefrøgrossister har på vegne af tre frøgrossister anmeldt en aftale med

Læs mere

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11. august 2005 i sag 04-109.248: Falkon Cykler (advokat K.L. Németh) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster (Varmeforsyning) Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt.

Læs mere

Prisforskel på coatede engangskatetre

Prisforskel på coatede engangskatetre 1 af 7 18-06-2012 14:17 Prisforskel på coatede engangskatetre Journal nr. 2:801-227 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Odense Kommune har indgivet en klage over priserne på coatede engangskatetre.

Læs mere

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse)

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) 2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) J.nr. 2005-0002911 Toyota Danmark A/S (advokat Jens Munk Plum) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Annette Wedel Fræmohs) I denne sag har

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Medicoindustriens politik på konkurrenceområdet En vigtig opgave for Medicoindustrien, er at medlemsvirksomhederne

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS Dato: 2. august 2016 Sag: FLID-16/01768 Sagsbehandler: LFI/SSJ Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS 1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

2001-04-06: MATAS A/S mod Konkurrencerådet

2001-04-06: MATAS A/S mod Konkurrencerådet 2001-04-06: MATAS A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 6. april 2001 i sag 00-160.359 MATAS A/S (advokat Erling Borcher v/ advokat Pernille Vangsgaard) mod Konkurrencerådet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 320/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Danske Busvognmænd og T2 og T3 (advokat Knud Meden, beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller 1 af 6 06-08-2012 15:07 Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller Jnr.: 2:8032-25/k Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Dansk ErhvervsOptik (tidligere Danmarks Optikerforening) har ved anmeldelser

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI - Compliance Program August 2010 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten 1 af 6 21-06-2012 12:04 Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten Journal nr. 2:8032-267/lhh/fødevarer, finans. Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Århus Stiftstidende har ved brev af

Læs mere

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme 1 af 9 Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme Journal nr. 2:8032-814/che/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa (Allianz) har ved brev

Læs mere

1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Sygeforsikringen danmarkctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.423, Sygeforsikringen "danmark" ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1.

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 29. oktober 2010 Sag 4/0720-0101-0170 / DM Deres ref. Afgørelse ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes af KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Energitilsynet

Læs mere

1999-11-12: Per & Nille v/ Vivi Kofod ctr. Konkurrencerådet

1999-11-12: Per & Nille v/ Vivi Kofod ctr. Konkurrencerådet 1999-11-12: Per & Nille v/ Vivi Kofod ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 12. november afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 99-37.185, Per & Nille v/ Vivi Kofod ctr. Konkurrencerådet, sålydende:

Læs mere

Klagen gav anledning til, at styrelsen undersøgte de rundskrivelser, der er udsendt fra Apoteam til tilsluttede apoteker - de såkaldte Apoteam-nyt.

Klagen gav anledning til, at styrelsen undersøgte de rundskrivelser, der er udsendt fra Apoteam til tilsluttede apoteker - de såkaldte Apoteam-nyt. 1 af 5 Apoteam A/S - Journal nr.2:801-394 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en klage fra Unigroup ApS over, at selskabet Apoteam A/S (herefter: Apoteam) til de tilsluttede

Læs mere

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse:

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse: Afgørelse vedrørende Hi3G s standardtilbud af 19. juni 2008 på engrosmarkedet for terminering i Hi3G Denmark ApS s mobilnet (marked 16) 2. september 2009 Indledning Den 4. april 2008 traf afgørelse over

Læs mere

TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade København C. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C

TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade København C. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade 21 0900 København C TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Afgørelse om fastsættelse af pris for samtrafikproduktet "gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet"

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr

Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr LBK nr 139 af 15/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600736 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Journal nr.3:1120-0401-22/osk/service 1. Resumé 1. Advokat Gitte Holtsø (Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg) har den 16. oktober 2001,

Læs mere

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling 1 af 8 18-06-2012 14:28 STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling Journal nr.2:801-380 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en

Læs mere

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S Dato: 20. juli 2015 Sag: FLID-15/06396-18 Sagsbehandler: sbj/mni Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S 1. Transaktionen 1.1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Du, O, har klaget over Kommunens afgørelse af den 11. november 2013 om renholdelsesordningen og vintervedligeholdelsesordningen A.

Du, O, har klaget over Kommunens afgørelse af den 11. november 2013 om renholdelsesordningen og vintervedligeholdelsesordningen A. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 18. februar 2014 13/24070-13 x x x KLAGE OVER UDGIFTSFORDELINGEN Du, O, har klaget over Kommunens afgørelse af den 11. november 2013 om renholdelsesordningen og

Læs mere

Klage over Kære Børn a.m.b.a.

Klage over Kære Børn a.m.b.a. Klage over Kære Børn a.m.b.a. Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:801-125/mda 1. Resumé Rådet skal tage stilling til en klage over indkøbsforeningen Kære Børn A.m.b.a. Indkøbsforeningen har foretaget

Læs mere

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S Dagrofa A/S` overtagelse af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødevarer A/S Journal nr. 4/0120-0401-0028/BYS/ULHE Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen af Dagrofa A/S` overtagelse

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8)

Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8) TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8) 1 Indledning Den

Læs mere

Lov om medicinsk udstyr

Lov om medicinsk udstyr Lov nr. 1046 af 17/12/2002 med ændringer ved lov nr. 359 af 09/04/2013 lov nr. 518 af 26/05/2014 Lov om medicinsk udstyr VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked

MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Jnr.: 2:802-2/mda Rådet skal tage stilling til MD Foods og Kløver Mælks priser for mælk til det danske

Læs mere

Netto I/S' klage over Egmont Magasiner A/S og Aller Press A/S

Netto I/S' klage over Egmont Magasiner A/S og Aller Press A/S 1 af 9 Netto I/S' klage over Egmont Magasiner A/S og Aller Press A/S Rådsmødet den 16. juni 1999 1 Resumé Netto I/S har klaget til Konkurrencestyrelsen over, at Egmont Magasiner A/S har nægtet at levere

Læs mere

Aftale om levering af økologisk mælk

Aftale om levering af økologisk mælk Aftale om levering af økologisk mælk Journal nr. 3:1120-0388-28/Fødevarer og Finans Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. MD Foods (nu Arla Foods) har anmeldt selskabets aftale med andelshaverne om

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 18. februar / Ivan Skaaning Hansen

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 18. februar / Ivan Skaaning Hansen DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 18. februar 2014 13/24070-13 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 Bodil og Co I/S v/bodil og Ole Andersen Farversmøllevej 135 6200 Aabenraa KLAGE OVER UDGIFTSFORDELINGEN

Læs mere

: DBC Medier as mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

: DBC Medier as mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 1 af 9 2005-06-21: DBC Medier as mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 21. juni 2005 i sag 2005-0002387: DBC Medier as (advokat Olaf Koktvedgaard ved advokat

Læs mere

K E N D E L S E. Om opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/ i sag nr. VFL mod

K E N D E L S E. Om opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/ i sag nr. VFL mod K E N D E L S E Om opsættende virkning afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/7 2013 i sag nr. VFL-3-2013 Kværndrup Vandværk mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0087 li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DiBa Bolig A/S Axeltorv 4 4700 Næstved

Klager. J.nr. 2012-0087 li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DiBa Bolig A/S Axeltorv 4 4700 Næstved 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klager ctr. DiBa Bolig A/S Axeltorv 4 4700 Næstved Nævnet har modtaget klagen den 5. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på vederlag

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0060 /LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Chr. Kjærgaard A/S aktiviteter Resumé

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

Energitilsynets afgørelse stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse stadfæstes. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] af 26. april 2005 over Energitilsynet af 14. april 2005 Opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse i forbindelse med udtræden af Hirtshals

Læs mere

Udregningsvederlag for licitationsbud

Udregningsvederlag for licitationsbud 1 af 8 18-06-2012 10:37 Udregningsvederlag for licitationsbud Rådsmødet den 24. marts 1999 J.nr. 2:8032-852/856/el 1. Resumé Den 30. juni 1998 har de gennem Fælleslicitationskontoret samarbejdende mesterforeninger

Læs mere

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul)

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) 1 af 6 18-06-2012 14:21 Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) Journal nr.2:8032-665 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Lov om kontrol med arbejder af ædle metaller m.v. (* 1)

Lov om kontrol med arbejder af ædle metaller m.v. (* 1) LOV nr 308 af 17/05/1995 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-05-1995 Økonomi- og Erhvervsministeriet www.retsinformation.dk LOV nr 1051 af 11/12/1996 Yderligere dokumenter: Alle bekendtgørelser m.v. og

Læs mere

Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort

Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort 1 af 7 Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort Journal nr.2:8032-181/lsk/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1.

Læs mere

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Dato: 19. december 2013 Sag: MEDS-13/02724-6 Sagsbehandler: /STP Vejledende udtalelse om

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Tønder Kommunes tinglysning af forblivelsespligten.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Tønder Kommunes tinglysning af forblivelsespligten. Til: XXX Tønder Kommune Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse afvisning af klage over tinglysning af forblivelsespligt

Læs mere

ADFÆRDSANALYSE HÅRDE HVIDEVARER RAPPORT 08/03/2017

ADFÆRDSANALYSE HÅRDE HVIDEVARER RAPPORT 08/03/2017 ADFÆRDSANALYSE HÅRDE HVIDEVARER RAPPORT 08/03/2017 INDHOLD 1. KONKLUSIONER 2. HÅRDE HVIDEVARER 1. Købsfrekvens 2. Forbrug 3. Loyalitet 4. Før og efter køb 5. Eksta ydelser 3. MINDRE HUSHOLDNINGSAPPARATER

Læs mere

Pladsen til Kassen. Rådsmødet den 17. december 2003. Afgørelse

Pladsen til Kassen. Rådsmødet den 17. december 2003. Afgørelse Pladsen til Kassen Journal nr.3/1120-0100-0930, 3/1120-0301-0293/VARFI Rådsmødet den 17. december 2003 Resumé 1. Bryggeriforeningen/Danske Læskedrik Fabrikanter iværksatte i 2000 et projekt til forbedring

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og indgik derfor den 4. oktober 2005 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og indgik derfor den 4. oktober 2005 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Storegade 19 8850 Bjerringbro Sagen angår spørgsmålet, om indklagede indgik aftale om berigtigelse af handlen

Læs mere

BYG's vejledende bruttoavancetillæg til brug for regningsarbejde

BYG's vejledende bruttoavancetillæg til brug for regningsarbejde 1 af 8 08-08-2012 14:08 BYG's vejledende bruttoavancetillæg til brug for regningsarbejde Journal nr.2:8032-840/industri, lsp Rådsmøde den 29. marts 2000 Resumé 1. Byggeriets Arbejdsgivere BYG har ved brev

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

FAI euro LAK kalkalutionssytem

FAI euro LAK kalkalutionssytem 1 af 7 03-07-2012 13:33 FAI euro LAK kalkalutionssytem Journal nr.3:1120-0389-6/aj/industri Rådsmødet den 19. december 2001 Resumé 1. Foreningen af Auto- og Industrilakerere (FAI) anmeldte den 22. april

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Kommentar fra udbudspræsentationen den , samt spørgsmål / svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S pr. 15. oktober 2009

Kommentar fra udbudspræsentationen den , samt spørgsmål / svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S pr. 15. oktober 2009 Kommentar fra udbudspræsentationen den 21.9.2009, samt spørgsmål / svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S175-252308 pr. 15. oktober 2009 Hjerteklapper og -ringe til Region Midt- og Nordjylland Oplysninger fra

Læs mere

Automatisk andelshaverstatus i energiandelsselskaber

Automatisk andelshaverstatus i energiandelsselskaber Automatisk andelshaverstatus i energiandelsselskaber J.nr. 2:8032-195, 290, 489 og 586/bl Rådsmødet den 26. maj 1999 1. Resumé En række energiandelsselskaber har til Konkurrencestyrelsen anmeldt vedtægter,

Læs mere

Klagen af 16. september 2003 fra [...] har været forelagt Energitilsynet og Sønderborg

Klagen af 16. september 2003 fra [...] har været forelagt Energitilsynet og Sønderborg (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 16. september 2003 flyttegebyr Formand, professor cand. jur. Christen Boye Jacobsen Fhv. Overingeniør, cand.

Læs mere

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner 1. Beskrivelse af fusionen 1.1 Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art, jf. Inatsisartutlov nr.

Læs mere

2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-122.075 Viterra Energy Services A/S (advokat Jan-Erik Svensson)

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C. Att: Juridisk afdeling

TDC A/S Nørregade København C. Att: Juridisk afdeling TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Att: Juridisk afdeling Afgørelse efter telelovens 1 76 vedrørende TDC A/S markedsføring om opgradering af bredbånd over for gensolgte bredbåndskunder 20. maj 2008

Læs mere

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail SuperTel A/S GlobalConnect Fremsendes alene via mail Afgørelse efter telelovens 65 vedrørende TDC A/S prissætning af mobilaccess til SuperTel A/S frikaldsnumre Indledning SuperTel A/S (herefter SuperTel)

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Danske Fragtmænd a.m.b.a. - ansøgning om fritagelse i medfør af

Danske Fragtmænd a.m.b.a. - ansøgning om fritagelse i medfør af 1 af 5 07-08-2012 14:50 Danske Fragtmænd a.m.b.a. - ansøgning om fritagelse i medfør af konkurrencelovens 8, stk. 1 J.nr. 2:8032-33/hth Rådsmødet den 25. november 1998 1. Resumé Danske Fragtmænd a.m.b.a.

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Transaktionen udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2.

Transaktionen udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2. 02-05-2012 BYS 4/0120-0401-0102 /HK og RFW Dagrofa A/S overtagelse af Nærum Stormarked A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 30. marts 2012 en almindelig anmeldelse af Dagrofa A/S overtagelse

Læs mere

TILSAGN AF JUNI 2013

TILSAGN AF JUNI 2013 TILSAGN AF JUNI 2013 A/S Dagbladet Politiken, Jyllands-Posten og Det Berlingske Officin A/S (nu henholdsvis JP/Politikens Hus A/S og Berlingske Media A/S, i det følgende kaldet Parterne ) afgav den 24.

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

,!~. maj Teleklagenævnet

,!~. maj Teleklagenævnet Teleklagenævnet Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg Att.: advokat Niels Christian Ellegaard Amerika Plads 37 2100 København ø Bredgade 43 DK-1260 København K Tit 3392 9700 Fax 3392 9988 Deres anmodning

Læs mere

Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald

Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald 1 af 7 08-08-2012 12:46 Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald J.nr. 2:8032-636/sbr Rådsmødet den 16. december 1998 1. Resumé Duni A/S og Asp-Holmblad A/S har 30. juni 1998 anmeldt

Læs mere

Statoils kæde-, forpagtnings- og forhandleraftaler

Statoils kæde-, forpagtnings- og forhandleraftaler 1 af 13 18-06-2012 14:28 Statoils kæde-, forpagtnings- og forhandleraftaler Journal nr.2:8032-545, 956, 957, 958 og 959 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Statoil har den 30. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

Bogbranchens samhandelsregler

Bogbranchens samhandelsregler Bogbranchens samhandelsregler Journal nr. 4/0120-0389-0025/MES/LKA/JEM Rådsmødet den 18. juni 2008 Resumé 1. Bogbranchen har langt tilbage i tiden anvendt samhandelsregler aftalt mellem forlæggersiden

Læs mere

Dansk Tandplejerforening har klaget til Konkurrencerådet over Sygeforsikringen "danmark"s retningslinjer for tilskud til tandplejebehandling.

Dansk Tandplejerforening har klaget til Konkurrencerådet over Sygeforsikringen danmarks retningslinjer for tilskud til tandplejebehandling. Sygeforsikringen Rådsmødet den 25. november 1998 J.nr. 2:800-16/ld 1. Resumé Dansk Tandplejerforening har klaget til Konkurrencerådet over Sygeforsikringen "danmark"s retningslinjer for tilskud til tandplejebehandling.

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 20. november 2008 blev af retten i sagen U 5 07 Viasat Broadcasting UK Ltd. (Advokat Simon Evers Hjelmborg ved advokat Michael Honoré) mod Konkurrencerådet

Læs mere