KonjunkturNyt. Uge 25 ( juni 2016)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KonjunkturNyt. Uge 25 ( juni 2016)"

Transkript

1 KonjunkturNyt Uge 2 (2.-2. juni 26)

2 Side 2 af 8 KonjunkturNyt Uge 2, 26 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 28 København K Telefon Redaktionen er afsluttet fredag kl. 6 Henvendelse kan rettes til

3 Side 3 af 8 Danmark Fortsat flere lønmodtagere i april Priserne på ejerlejligheder steg fortsat kraftigt i. kvartal Svagt faldende forbrugerpriser (HICP) både i Danmark og euroområdet i maj Uændret detailsalg i maj Lille stigning i forbrugertilliden i juni Færre offentligt forsørgede i. kvartal 26 Internationalt Euroområdet: Forbrugertilliden faldt i juni, mens erhvervstilliden steg i fremstillingserhverne og faldt i serviceerhvervene i juni USA: Flere nytilmeldte ledige i tredje uge af juni, stigende huspriser i april og stigning i hussalget i juni Tyskland: Stigende erhvervstillid i juni Sverige: Stigning i ledigheden i maj Norge: Uændret ledighed i april Japan: Lille stigning i erhvervstilliden i juni Verden: Stigning i handlen med varer i april Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder Den britiske befolkning stemte for en udmeldelse af EU OMXC2-indekset steg Norges Bank fastholder rente på, pct. Svagt fald i den effektive kronekurs Olieprisen steg svagt

4 Side af 8. Dansk konjunkturnyt Fortsat flere lønmodtagere i april Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte sin opadgående tendens i april med en stigning på 2.3 personer, jf. figur.. Det dækker over en stigning i den private sektor på. personer, mens der blev.7 færre lønmodtagerbeskæftigelse i den offentlige sektor. Fremgangen i april var lidt langsommere end i de forudgående 2 måneder, hvor lønmodtagerbeskæftigelsen gennemsnitligt steg med 3.7 personer om måneden. Det er den private sektor, der gennem en længere periode har stået for fremgangen i den samlede lønmodtagerbeskæftigelse. Lønmodtagerbeskæftigelsen i den private sektor er steget siden foråret 23 og samlet set med 9. personer, svarende til en fremgang på 6, pct., jf. figur.2. Den offentlige beskæftigelse har derimod været svagt nedadgående i perioden, så stigningen i den samlede lønmodtagerbeskæftigelse har været lidt mindre, på omkring. personer. Fremgangen har hovedsageligt været drevet af stigende beskæftigelse i en række serviceerhverv, især handel og transport samt erhvervsservice. Der har dog også været betydelig fremgang i beskæftigelsen i blandt andet byggeriet og industrien. Den månedlige lønmodtagerbeskæftigelse opgør antal personer med lønmodtagerjob uden omregning til fuldtidsbeskæftigelse. Det vil sige, at alle lønmodtagere er medregnet, uanset om de arbejder på hel- eller deltid. Det svarer omtrent til opgørelsen i nationalregnskabet. Figur. Lønmodtagerbeskæftigelsen Figur.2 Lønmodtagerbeskæftigede i privat og offentlig sektor. personer. personer personer. personer Private lønmodtagere Offentlige lønmodtagere (h. akse) Anm.: Den private lønmodtagerbeskæftigelse udgøres af private og offentlige virksomheder samt private non-profit organisationer (herunder privatskoler mv.). Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

5 Side af 8 Priserne på ejerlejligheder steg fortsat kraftigt i. kvartal Priserne på enfamiliehuse steg med, pct. (efter egen sæsonkorrektion) fra. kvartal 2 til. kvartal 26, jf. figur.3. Udviklingen dækker over prisfremgang i Region Hovedstaden og Region Nordjylland, mens priserne faldt lidt i Region Midtjylland og Region Sjælland i. kvartal, jf. figur.. Samlet set lå priserne på enfamiliehuse for hele landet i. kvartal 26 3, pct. højere end i samme kvartal året før. Over det seneste år har alle regioner oplevet prisfremgang, idet de største stigninger har været i Region Hovedstaden og Region Sjælland, hvor priserne er steget med henholdsvis 7, pct. og 3,3 pct. Fremgangen har blandt andet været drevet af de lave boligrenter. Priserne på ejerlejligheder har på landsplan været kraftigt stigende de seneste godt tre år. Priserne steg igen i. kvartal 26 med 2,3 pct., og i forhold til. kvartal 2 er priserne på lejligheder steget med, pct. Udviklingen skal ses i sammenhæng med, at ejerlejlighederne er koncentreret i de større byer, hvor prisudviklingen har været stærkest. Figur.3 Boligpriser Figur. Priser på enfamiliehuse for regioner Indeks (26=) Indeks (26=) Indeks (26=) Indeks (26=) Enfamiliehuse Ejerlejligheder Sommerhuse Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Anm.: Egen sæsonkorrektion. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Den første offentliggørelse bygger på ca. 9 pct. af handlerne, og opgørelsen af priserne bliver løbende revideret i de efterfølgende kvartaler. Historisk set har der været en tendens til, at tallene er blevet revideret opad. Derfor ændrede Danmarks Statistik i april 23 opgørelsesmetoden for at tage højde for, at dyrere boliger generelt ligger iblandt de pct. af handlerne, der først registreres til den endelige opgørelse.

6 Side 6 af 8 Svagt faldende forbrugerpriser (HICP) både i Danmark og euroområdet i maj De harmoniserede forbrugerpriser (HICP) faldt på årsbasis med, pct. i maj både i Danmark og i euroområdet, jf. figur.. Dermed er faldet i de harmoniserede forbrugerpriser en anelse mindre end i forrige måned. Det er blandt andet oliepriserne, der holder forbrugerprisudviklingen nede både i euroområdet og Danmark. I maj var kerneinflationen dvs. den harmoniserede forbrugerprisinflation korrigeret for prisændringer i energi og uforarbejdede fødevarer således noget højere med, pct. i Danmark og,8 pct. i euroområdet, jf. figur.6. Kerneinflationen i Danmark har været lavere end i euroområdet i de første fem måneder af 26 efter at have ligget højere gennem hele 2. Figur. Forbrugerprisinflation (HICP) Figur.6 Kerneinflation Pct. Pct. Pct. Pct Danmark Euroområdet Euroområdet Danmark Kilde: Danmarks Statistik og Eurostat.

7 Side 7 af 8 Uændret detailsalg i maj Detailomsætningen var uændret fra april til maj, når der tages højde for normale sæsonudsving og effekten af handelsdage, jf. figur.7. Samtidig blev detailomsætningen for marts og april revideret lidt op i forhold til den seneste opgørelse. Stagnationen i detailsalget sker efter en pæn fremgang på, pct. i april. Detailsalget i april var imidlertid kunstigt højt grundet påskens tidlige placering og den deraf følgende forskydning af forbruget. Udviklingen i det samlede detailsalg skal ses på baggrund af en stigning på, pct. i varegruppen beklædning mv., hvor stigningen i denne varegruppe var, pct. i april. Derudover var der i maj en stigning i fødevarer og andre dagligvarer på,3 pct. og et fald i andre forbrugsvarer på, pct., jf. figur.8. Figur.7 Mængdeindeks for detailomsætning Figur.8 Detailomsætningens underkomponenter Indeks (2=) Indeks (2=) Indeks (2=) Indeks (2=) Fødevarer og andre dagligvarer Beklædning mv. Andre forbrugsvarer 8 Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

8 Side 8 af 8 Lille stigning i forbrugertilliden i juni Forbrugertillidsindikatoren steg til, i juni fra 3,2 i maj, jf. figur.9. Det er fortsat på niveau med gennemsnittet for det seneste halve år og noget over det historiske gennemsnit. Stigningen i forbrugertilliden i juni dækker over fremgang i alle indikatorens underkomponenter. Vurderingen af såvel den nuværende som den fremtidige økonomiske situation er positiv. Et flertal af husholdningerne finder det dog fortsat ikke fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder. Et omtrent lige stort antal familier forventer henholdsvis faldende og stigende ledighed det kommende år (nettotal -,3), jf. figur.. Det seneste halve år har forventningerne været omtrent balancerede, efter at der i et par år var et klart flertal, som ventede en faldende ledighed. Figur.9 Forbrugertillidsindikatoren Figur. Forventninger til ledigheden Nettotal Nettotal Nettotal Nettotal Anm.: I figur. betyder et positivt tal, at hovedparten af forbrugerne forventer en stigning i ledigheden over de næste 2 måneder. Forbrugernes vurdering af ledighed indgår ikke i den samlede forbrugertillidsindikator. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

9 Side 9 af 8 Færre offentligt forsørgede i. kvartal 26 Antallet af offentligt forsørgede 6-6-årige faldt med 3.6 fuldtidspersoner i. kvartal 26 det største kvartalsvise fald, siden statistikken startede i Antallet har generelt været aftagende siden starten af 23, jf. figur.. Samlet set er der blevet 33.7 færre offentligt forsørgede siden i. kvartal 23. Ses der bort fra SU-modtagere, faldt antallet af offentligt forsørgede med 2. i. kvartal, og siden. kvartal 23 er antallet (ekskl. SU-modtagere) reduceret med 62.7 personer. I samme periode er der blevet 29. flere SU-modtagere. Knap pct. af de offentligt forsørgede ekskl. SU-modtagere udgøres af personer på førtidspension og efterløn. Både antallet af førtidspensionister og efterlønsmodtagere faldt i. kvartal, med henholdsvis. og 2. fuldtidspersoner. For førtidspensionisterne er der tale om den største kvartalsvise reduktion i statistikkens (korte) historie. Antallet af efterlønsmodtagere har været aftagende siden 28, 3 mens antallet af førtidspensionister har været faldende siden starten af 23, hvor reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft, jf. figur.2. Også antallet af kontanthjælpsmodtagere faldt lidt i. kvartal 26, og antallet er generelt reduceret lidt siden starten af 2. Det skal formentlig ses i sammenhæng med kontanthjælpsreformen. Figur. Offentligt forsørgede fuldtidspersoner Figur.2 Udvalgte offentligt forsørgede fuldtidspersoner. personer. personer I alt I alt ekskl. SU-modtagere. personer. personer Efterløn Støttet beskæftigelse Kontanthjælp Førtidspension (h. akse) Anm.: Kontanthjælpsmodtagere i figur.2 er kontanthjælpsmodtagere, der hverken er jobparate eller aktiverede. Kilde: Danmarks Statistik. 2 Danmarks Statistik oplyser, at antallet af ydelsesmodtagere kan være undervurderet i det seneste kvartal. 3 Antallet af efterlønsmodtagere har været aftagende siden 2, men den viste opgørelse går ikke længere tilbage end til 28.

10 Side af 8 2. Internationalt konjunkturnyt Euroområdet Forbrugertilliden faldt fra -7, i maj til -7,3 i juni, men er fortsat et stykke over det historiske gennemsnit, jf. figur 2.. Erhvervstilliden i fremstillingserhvervene, målt ved PMI-indikatoren, steg i juni til indeks 2,6, jf. figur 2.2. Erhvervstilliden i serviceerhvervene faldt derimod til indeks 2,3. Dermed er forventningerne i fremstillingserhvervene højere end i serviceerhvervene, hvor det omvendte ellers har været gældende siden marts 2. Det samlede indeks faldt svagt til indeks 2,8. Alle indeks ligger fortsat over niveau, hvilket indikerer fremgang. Figur 2. Forbrugertillid, Euroområdet Figur 2.2 Erhvervstillid (PMI), Euroområdet Indeks Indeks Indeks Indeks Forbrugertillid Historisk gnst. (98-26) PMI fremstilling PMI service Kilde: Thomson Reuters Eikon

11 Side af 8 USA I USA er der 9. flere nytilmeldte ledige i tredje uge af juni sammenlignet med samme uge måneden før, jf. figur 2.3. Dermed fortsætter den svagt stigende tendens, som har gjort sig gældende de seneste ni uger. Huspriserne steg ifølge Federal Housing Finance Agencys boligprisindeks med,2 pct. fra marts til april, jf. figur 2.. Dette er knap 6 pct. højere end samme måned sidste år. Figur 2.3 Nytilmeldte ledige, USA Figur 2. Huspriser (FHFA), USA. personer. personer Nytilmeldte ledige Historisk gnst. (siden 967) Indeks (27M = ) Indeks (27M = ) ugers glidende gnst. Kilde: Thomson Reuters Eikon Hussalget steg i juni med, pct., jf. figur 2.. Det sker på baggrund af en stigning i salget af eksisterende boliger på,8 pct., mens salget af nye huse faldt med 6 pct. Figur 2. Hussalg, USA. boliger. boliger Salg af nye boliger Salg af eksisterende boliger (h. akse) Kilde: Thomson Reuters Eikon

12 Side 2 af 8 Tyskland Erhvervstilliden, målt ved IFO-indikatoren, steg i juni, jf. figur 2.6. Det skyldes både en forbedring af virksomhedernes vurdering af den nuværende situation og styrkede forventninger til fremtiden. Figur 2.6 Erhervstillid, Tyskland Indeks (2=) Indeks (2=) IFO samlet IFO forventninger IFO tilstand Kilde: Thomson Reuters Eikon Sverige Ledigheden steg med, pct.-point i maj i forhold til måneden før og ledighedsprocenten ligger således på 7,2 pct., jf. figur 2.7. I forhold til samme tid sidste år er ledighedsprocenten faldet med, pct.-point. Beskæftigelsen faldt med 2. personer i maj. Figur 2.7 Ledighed, Sverige Pct. af arbejdsstyrken personer Beskæftigelse m/m (gns. 3 mdr.) (h. akse) Ledighed (sk.) Kilde: Thomson Reuters Eikon

13 Side 3 af 8 Norge Ledigheden var uændret i april og har således ligget fast på,6 pct. af arbejdsstyrken tre måneder i træk, jf. figur 2.8. Der var et lille fald i beskæftigelsen på 3. personer i april, men arbejdsstyrken faldt altså tilsvarende. Figur 2.8 Ledighed, Norge Pct. af arbejdsstyrken 3 2 Ændringer i. personer Ændring i beskæftigelse (h. akse) Ledighed Kilde: Thomson Reuters Eikon Japan Erhvervstilliden, målt ved Tankan-indekset, steg fra indeks 2 i maj til indeks 3 i juni, jf. figur 2.9. Indekset faldt med 8 indekspoint sidste måned, og denne måneds stigning er derfor beskeden i sammenligning. Der tegnes fortsat et billede af svagt momentum i japansk økonomi. Figur 2.9 Erhvervstillid, Japan Indeks Indeks Kilde: Thomson Reuters Eikon

14 Side af 8 Verden Verdenshandlen med varer steg,6 pct. i april ifølge CPB s (Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis) opgørelse, jf. figur 2.. Verdenshandlen faldt fra udgangen af 2 og ind i foråret 2, men har ligget relativt stabilt efterfølgende. Figur 2. Verdenshandlen Indeks (28M = ) Indeks (28M = ) Indeks 3 mdrs. glid. gennemsnit Kilde: Thomson Reuters Eikon

15 3. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder Den britiske befolkning valgte ved folkeafstemningen den 23. juni at stemme for en udmeldelse af EU, hvilket har medført markante fald i aktiekursindekser, faldende renter samt en markant svækkelse af pund over for euroen og en svækkelse af euroen over for den amerikanske dollar i løbet af fredag den 2. juni. Det danske OMXC2-indeks er steget 7,8 pct. siden sidste torsdag. I forhold til torsdag den 23. juni er indekset faldet 2,9 pct. Det japanske Nikkei er faldet markant, mens også euroområdets Eurostoxx-indeks og det kinesiske Shanghaiindeks er faldet. Omvendt er det amerikanske S&P steget, hvilket også gør sig gældende for Storbritanniens FTSE, som rettede op i løbet af fredag eftermiddag efter et markant fald om formiddagen. Norges Bank valgte på rentemødet den 23. juni at fastholde den ledende rente på, pct. Inflationen har den seneste tid været over 2, pct., hvilket dog fremadrettet forventes at aftage som følge af lavere lønstigninger og en styrket krone. Centralbankchef Øystein Olsen udtalte i forbindelse med rentemødet, at der fortsat er udsigter til, at den ledende rente kan blive sat ned i løbet af året. Den effektive kronekurs er faldet svagt over den seneste uge. Det dækker over en styrkelse over for blandt andet det britiske pund og den amerikanske dollar, og omvendt svækkelser over for den norske og svenske krone samt den japanske yen. Kronekursen på euro er 7,37 kr./eur, hvilket er til den stærke side i forhold til paritetskursen. Nationalbanken har tidligere interveneret med køb af valuta ved dette niveau. Olieprisen steg med, USD siden sidste torsdag til godt 6,2 USD pr. tønde.

16 Side 6 af 8 Tabel 3. Renter og valutakurser mv. Danske renter og valutakurser mv. Internationale renter og valutakurser mv. Fredag Ændring ift. Fredag 2/6 sidste torsdag 2/6 Ændring ift. sidste torsdag Renter, pct. p.a.: Ledende renter, pct. p.a.: 3-md. pengemarkedsrente -,9 -, pct.-point USA (federal funds rate),, pct.-point Stat. -årig,9 -,23 pct.-point Japan (unc. call rate) -,, pct.-point Realkreditrenter : Sverige (repo) -,, pct.-point Kort realkreditlån* -,32 -, pct.-point Euroområdet (refinansierings-renten),, pct.-point Langt realkreditlån* 2,7 -,8 pct.-point Storbritannien (repo),, pct.-point Nationalbankens satser: Rente på -årige statsobligationer, pct. p.a.: Diskonto*,, pct.-point USA, -, pct.-point Indskud på folio*,, pct.-point Japan -,9, pct.-point Indskudsbeviser* -,6, pct.-point Tyskland -,8 -,6 pct.-point Udlån*,, pct.-point Storbritannien,7 -, pct.-point Rentespænd til Tyskland (pct.-point): Valutakurser 2 : Kort (3-mdr.) -, -, pct.-point JPY/EUR,88 2,9 pct. Langt (-årigt):,7 -,8 pct.-point GBP/EUR 23,9-2, pct. Aktiekurser (kursindeks): USD/EUR 9,8, pct. OMXC2 (3/7-89 = ) 979,63 7,83 pct. CNY/EUR 3,8 -,9 pct. Valutakurser 2 : USD/CNY 662,3, pct. EUR/DKK 73,67, pct. Aktiekurser (kursindeks): USD/DKK 67,7,33 pct. USD, S&P 2.3,7 pct. SEK/DKK 79, -, pct. Japan, Nikkei ,2 pct. NOK/DKK 79,36,3 pct. Kina, Shanghai composite 2.8 -,67 pct. Euroomr., Eurostoxx GBP/DKK 922,98 -,93 pct. indeks 3 -,66 pct. JPY/DKK 6,6 3, pct. Storbritannien, FTSE 6.,76 pct. Effektiv kronekursindeks (98 = )*,86 -,2 pct.-point Oliepriser: Brent (USD) 6,2, USD Brent (DKK) 3,62 9,8 DKK Anm.: * Opdateret torsdag den 23. juni. Resterende tal er opdateret i tidsrummet -6 fredag den 2. juni. ) Den korte realkreditrente består af et gennemsnit af realkreditrenter med - og 2-årig løbetid. Den lange realkreditrente består af et gennemsnit af 3-årige realkreditrenter. Realkreditrenterne offentliggøres ugentligt og med en uges forsinkelse. 2) X/Y betyder pris i valuta Y for enheder af valuta X. Når tallet fx. vokser, betyder det, at værdien af den første valuta (X) øges i forhold til værdien af den anden valuta (Y). Kilde: Thomson Reuters Eikon, Bloomberg og Danmarks Nationalbank.

17 Side 7 af 8 Figur 3. Pengepolitiske renter Figur 3.2 Kort og lang rente og rentespænd i forhold til Tyskland Pct. Pct USA Danmark¹ Euroområdet Pct. Pct.-point 2,, 2,,8,,6,,,,2,, -, -,2 -, -, -, -,6-2, -,8-2, -, jun okt feb jun okt feb 6 jun 6 -årig, rentespænd (h.a.) 3-mdr., rentespænd (h.a.) -årig, dansk 3-mdr., dansk Anm.: ) Diskontoen. Kilde: Thomson Reuters Eikon og Bloomberg. Figur 3.3 Rentespænd i forhold til Tyskland Figur 3. Prisen pr. tønde Brent-olie i USD og euro Pct.-point Pct.-point apr aug dec apr aug dec apr 6 Euro Dollar jun okt feb jun okt feb 6 jun 6 Italien Spanien Irland Frankrig Portugal Euro Dollar (h. akse) Kilde: Thomson Reuters Eikon og Bloomberg. Figur 3. Udvalgte aktieindeks Figur 3.6 Udvalgte valutakurser Indeks (2=) Indeks (2=) jun okt feb jun okt feb 6 jun 6 Eurostoxx Nikkei 22 S&P OMX C2 (h.a.) Shanghai composite (h.a.) EUR/USD JPY/USD,,,3,98,96,3,9,2,92,2,9,,88,86,,8,,82,,8 jun okt feb jun okt feb 6 jun 6 EUR/USD JPY/USD (h. akse) Kilde: Thomson Reuters Eikon og Bloomberg.

18 fm.dk

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 7.-. november 7. flere lønmodtagere i september 7 +. personer 8 9 6 7 Danmark 9.6 flere lønmodtagere i. kvartal 7 Flere ledige og beskæftigede i. kvartal 7 ifølge AKU Fald i detailsalget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. oktober Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i august Fortsat faldende forbrugertillid i oktober Stigning i detailsalget i. kvartal efter fald i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 2.-. oktober 217 Højere priser på lejligheder i juli Ejerlejligheder Enfamiliehuse 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 21 217 Danmark Fremgang i industriproduktionen og -omsætningen i august

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016)

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016) KonjunkturNyt Uge (.-7. maj 6) Side af 8 KonjunkturNyt Uge, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.-. oktober 7 Flere lønmodtagere i august +. personer 8 9 7 Danmark Flere lønmodtagere i august Detailsalget steg i september Lille stigning i dankortomsætningen i september Højere inflation

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 2017

KonjunkturNYT uge februar 2017 KonjunkturNYT uge 8. 4. februar 17 Side af 17 KonjunkturNyt Uge 8 17 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 116 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT uge 14

KonjunkturNYT uge 14 KonjunkturNYT uge 4 3.-7. april 7 Side af KonjunkturNyt Uge 4 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Fortsat høj forbrugertillid i april Lille stigning i detailsalget i. kvartal Dansk inflation ligger fortsat over euroområdets Internationalt Euroområdet: Erhvervstilliden

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november 7. november Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i tember Fortsat beskedne private lønstigninger ifølge Danmarks Statistik Omtrent uændrede konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge 8. januar. januar Danmark Stadig flere lønmodtagere i november Fald i forbrugertilliden i januar Fald i detailsalget i december Internationalt IMF World Economic Outlook update, januar

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT uge 25

KonjunkturNYT uge 25 KonjunkturNYT uge 9.-. juni 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016)

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-9. april 6) Side af KonjunkturNyt Uge 7, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K

Læs mere

KonjunkturNYT uge januar 2017

KonjunkturNYT uge januar 2017 KonjunkturNYT uge. 7. januar 7 Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 47 ( november 2016)

KonjunkturNyt. Uge 47 ( november 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-. november 6) Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København

Læs mere

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 9.- 8. december 17 Fremgang i industriproduktionen i oktober +,5 pct. 8 9 1 11 1 13 1 15 16 17 Danmark Fremgang i industriproduktionen i oktober Færre konkurser, men flere tabte job i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 8. maj. maj Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Flere ledige stillinger og færre varslede afskedigelser i april Fortsat høj forbrugertillid i maj Flad

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 34 ( august 2016)

KonjunkturNyt. Uge 34 ( august 2016) KonjunkturNyt Uge (.-6. august 6) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 38 ( september 2016)

KonjunkturNyt. Uge 38 ( september 2016) KonjunkturNyt Uge 8 (9.-. september 6) Side af 6 KonjunkturNyt Uge 8, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober 6. oktober Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i september Fald i forbrugertilliden i oktober Fald i pengeinstitutternes udlån til erhverv i september Uændret ledighed

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 8 ( februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 8 ( februar 2016) KonjunkturNyt Uge 8 (.-6. februar 6) Side af KonjunkturNyt Uge 8, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 3. februar 7. februar 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i 4. kvartal trods fald i december Faldende priser på enfamiliehuse i november Fald i det påbegyndte byggeri

Læs mere

KonjunkturNYT uge 21

KonjunkturNYT uge 21 KonjunkturNYT uge.-. maj 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 9. januar-. februar 8 Ledigheden faldt i december -.8 personer 6 7 8 9 6 7 Danmark Ledigheden faldt i december Stigende forventninger i byggeriet, men fald i industrien i januar Renter,

Læs mere

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.- 7. november 7 Fald i BNP i. kvartal 7 -, pct. 7 Danmark Fald i BNP i. kvartal 7 Bilsalget tilbage på normalt niveau i oktober Lønstigningstakten aftog moderat i. kvartal Renter, oliepriser,

Læs mere

KonjunkturNYT uge 38

KonjunkturNYT uge 38 KonjunkturNYT uge 38 18.-. september 17 Side af 16 KonjunkturNyt Uge 38 17 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 116 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT uge 26

KonjunkturNYT uge 26 KonjunkturNYT uge 6 6.-. juni 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 6 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016) KonjunkturNyt Uge 5 (1. - 5. februar 216) KonjunkturNyt Uge 5, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1 1218 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 9. september. september Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i juli Lille fald detailsalget i august efter stigning i juli Forbrugertilliden faldt i september, men

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 31 (1.-5. august 2016)

KonjunkturNyt. Uge 31 (1.-5. august 2016) KonjunkturNyt Uge 31 (1.-5. august 216) Side 2 af 13 KonjunkturNyt Uge 31, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 49 1. december 5. december 214 Danmark Stigning i industriproduktionen i oktober Prisen på enfamiliehuse og ejerlejligheder steg i september Færre tvangsauktioner i november Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar 7. februar Danmark Fortsat fremgang i BNP i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i december Betydelig stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving

Læs mere

Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed

Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed KonjunkturNYT uge. oktober.-. november 7 Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed 7.8 personer 7 8 9 7 Danmark Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016) KonjunkturNyt Uge (8.-. februar ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 2 1. juni 22. juni 2 Danmark Lille fald i forbrugertilliden i juni Lille stigning i detailomsætningsindekset i maj Faldende boligpriser i 1. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Fortsat stigning i byggebeskæftigelsen i. kvartal Lidt flere ledige stillinger i september, men fremgangen er stagneret Fortsat lav forbrugerprisinflation

Læs mere

KonjunkturNYT uge 18

KonjunkturNYT uge 18 KonjunkturNYT uge 8.-. maj 7 Side af KonjunkturNyt Uge 8 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 4 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Lidt flere ledige i tember, men tendensen er nedadgående Fortsat opadgående forventninger til produktion og omsætning i oktober Stigende udlån til både husholdninger

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni 7. juni 1 Danmark Stigning i dankortomsætningen i maj Industriproduktionen steg i april Højere lønstigningstakt i 1. kvartal på DA-området Stigende boligpriser i marts Lille stigning

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 40 (3.-7. oktober 2016)

KonjunkturNyt. Uge 40 (3.-7. oktober 2016) KonjunkturNyt Uge 4 (3.-7. oktober 216) Side 2 af 17 KonjunkturNyt Uge 4, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge. december 9. december Danmark Lille fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Lille stigning i antal varslede afskedigelser og omtrent uændret antal ledige stillinger i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. november. december Danmark Lille fald i BNP i. kvartal Fald i ledigheden i oktober Boligpriserne faldt en anelse i september Stigning i antal konkurser i november Fald i antallet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 45

KonjunkturNYT - uge 45 KonjunkturNYT - uge 45 2. november 6. november 215 Danmark Mindre fald i industriproduktionen i september Stigende boligpriser i august Lidt flere konkurser i oktober, men generelt faldende tendens Flere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 9. maj. maj Danmark Lavere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Stigning i forbrugertilliden i maj Stigning i detailomsætningsindekset i april Energipriser trak dansk

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Uændret AKU-ledighed og stigning i AKU-beskæftigelsen i. kvartal Omtrent uændret forbrugertillid i maj Lav inflation i Danmark i april Fald i detailomsætningsindekset

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 7. juni. juni Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i maj Betydelig stigning i forbrugertilliden i juni Stabil udvikling i huspriserne for. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7 3. april 7. april Danmark Mindre fald i bruttoledigheden i marts Stigning i husholdningernes bilkøb i marts Stort fald i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i marts Konjunkturbarometrene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 42 og 43 ( oktober 2016)

KonjunkturNyt. Uge 42 og 43 ( oktober 2016) KonjunkturNyt Uge og (7.-8. oktober ) Side af KonjunkturNyt Uge og Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. februar Danmark Bruttoledigheden faldt i december Lille fald i priserne for enfamiliehuse i november Konjunkturbarometre: Bedring i industri, men svagere vurdering i detailhandel

Læs mere

KonjunkturNYT uge januar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder personer

KonjunkturNYT uge januar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder personer KonjunkturNYT uge.- 6. januar 7 Fortsat stigende lønmodtagerbeskæftigelse i november +6. personer 8 9 6 7 Danmark Fortsat stigende lønmodtagerbeskæftigelse i november Omtrent uændret detailsalg i december

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 1

KonjunkturNYT - uge 1 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Stort set uændret ledighed i november Konjunkturbarometre: Lille bedring i serviceerhvervene, men lidt svagere vurdering i industri samt bygge og anlæg Internationalt

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016)

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. juni ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT uge 36

KonjunkturNYT uge 36 KonjunkturNYT uge 36 4.-8. september 217 Side 2 af 19 KonjunkturNyt Uge 36 217 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 1216 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 24

KonjunkturNYT - uge 24 KonjunkturNYT - uge 9. juni 1. juni 1 Danmark Fortsat opadgående tendens for industriproduktionen, men fald i april Fald i firmaernes salg i april Stigning i beskæftigelsen og antallet af præsterede timer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 4

KonjunkturNYT - uge 4 KonjunkturNYT - uge 9. januar. januar Danmark Stigning i forbrugertilliden i januar Stigning i detailsalget igennem Deflation i euroområdet, men ikke i Danmark i december Internationalt IMF: World Economic

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 9. september 6. september Danmark Stigning i detailomsætningen i august Forbrugertilliden faldt i september, men ligger fortsat højt Inflationen i Danmark atter lavere end i euroområdet

Læs mere

KonjunkturNYT uge januar 03. februar 2017

KonjunkturNYT uge januar 03. februar 2017 KonjunkturNYT uge 5. januar. februar 7 Side af 9 KonjunkturNyt Uge 5 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 8

KonjunkturNYT - uge 8 KonjunkturNYT - uge 8. februar. februar Danmark Højere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Uændret lønstigningstakt i. kvartal Højere lønstigninger til ansatte i regionerne og kommunerne

Læs mere

KonjunkturNYT uge 33

KonjunkturNYT uge 33 KonjunkturNYT uge.-8. august 7 Side af KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 9. august. august Danmark Faldende ledighed og stigende beskæftigelse ifølge AKU Stort set uændret lønmodtagerbeskæftigelse, når der ses bort fra lockouten Fald i F-ledigheden i juli

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016)

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016) KonjunkturNyt Uge (7.-. marts ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 16 (18.-21. april 2016)

KonjunkturNyt. Uge 16 (18.-21. april 2016) KonjunkturNyt Uge 6 (8.-. april 6) KonjunkturNyt Uge 6, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32 4. august 8. august 214 Danmark Fremgang i industriproduktionen i 2. kvartal 214 Fortsat fald i bilsalget i juli Dankortomsætningen steg i juli Det påbegyndte byggeri faldt en anelse

Læs mere

KonjunkturNyt uge 51. Fald i BNP i 3. kvartal december Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNyt uge 51. Fald i BNP i 3. kvartal december Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNyt uge 8.-. december 7 Fald i BNP i 3. kvartal -, pct. 3 6 7 Danmark Fortsat stigende lønmodtagerbeskæftigelse i oktober Stigning i detailsalget i november Stigning i dankortomsætningen i november,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 30

KonjunkturNYT - uge 30 KonjunkturNYT - uge 3 3. juli 7. juli Danmark Stigning i forbrugertilliden i juli Stigning i husholdningernes bilkøb i Stigning i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i Pengeinstitutterne fortsat tilbageholdende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 6. marts Danmark Svagt fald i industriproduktionen og omsætningen Lille fald i bruttoledigheden i januar Faldende energipriser har trukket forbrugerpriserne ned i både Danmark

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 39 ( september 2016)

KonjunkturNyt. Uge 39 ( september 2016) KonjunkturNyt Uge 39 (6.-3. september 16) Side af 19 KonjunkturNyt Uge 39, 16 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 15 (11.-15. april 2016)

KonjunkturNyt. Uge 15 (11.-15. april 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. april ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonkturNYT - uge. august. august Dank Stigende AKU-ledighed i. kvartal Uændret forbrugertillid i august Inflation i Dank fortsat lavere end i euroområdet i juli Faldende detailomsætning i juli Svag stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 1. oktober 1. oktober 1 Danmark Færre varslede afskedigelser og lille stigning i antal ledige stillinger i september Lille fald i antallet af nyregistrerede personbiler i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 46

KonjunkturNYT - uge 46 KonjunkturNYT - uge 9. november. november Danmark Firmaernes salg omtrent uændret i september Både import og eksport faldt i september Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende poster i september

Læs mere

KonjunkturNYT uge 13

KonjunkturNYT uge 13 KonjunkturNYT uge 7.-. marts 7 Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 7. september. september Danmark Fald i industriproduktionen i juli Stærk vareeksport i årets første syv måneder trods fald i juli Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende

Læs mere

KonjunkturNYT uge 32

KonjunkturNYT uge 32 KonjunkturNYT uge 7.-. august 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonkturNYT - uge. maj. maj Dank Lille fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere i. kvartal Fald i AKU-ledigheden i. kvartal Lavere lønstigningstakter på DA-området i Lille stigning i prisen på engrosvarer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. december 7. december Danmark Industriproduktionen er faldet tilbage i efteråret fra et højt niveau i sommeren Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal Stigning i dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 13

KonjunkturNYT - uge 13 KonjunkturNYT - uge. marts 7. marts Danmark Stigende forbrugertillid i marts Stigende huspriser i. kvartal Lave energipriser holder stadig forbrugerpriserne nede i både Danmark og euroområdet Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge. -. december Danmark Stigende beskæftigelse i. kvartal ifølge arbejdstidsregnskabet Den offentlige beskæftigelse fortsatte med at falde i. kvartal Firmaernes salg var uændret igen i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 40

KonjunkturNYT - uge 40 KonjunkturNYT - uge 9. september 3. oktober 1 Danmark Lille stigning i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i august Lille fald i konjunkturbarometrene Fald i dankortomsætningen i september Boligpriserne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge 6 6. april. april Danmark Fortsat stigning i forbrugertilliden i april Stigning i dankortomsætningen i marts Inflationen i Danmark på niveau med euroområdet i marts Stigning i prisen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 38

KonjunkturNYT - uge 38 KonjunkturNYT - uge 8 1. september 18. september 1 Danmark Firmaernes salg faldt i juli Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 Stigning i producentpriserne og fald i importpriserne i august Ny prognose fra

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 17 22. april 2. april 213 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i april Fald i detailomsætningsindekset i marts Markant opjustering af industriens investeringsforventninger for 213

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 7 ( februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 7 ( februar 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-9. februar ) KonjunkturNyt Uge 7, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere