KonjunkturNYT uge februar 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KonjunkturNYT uge februar 2017"

Transkript

1 KonjunkturNYT uge februar 17

2 Side af 17 KonjunkturNyt Uge 8 17 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 4 Redaktionen er afsluttet fredag kl. 1 Henvendelse kan rettes til

3 Side 3 af 17 Danmark Fremgang i lønmodtagerbeskæftigelsen i 16 Flere beskæftigede og flere ledige i 16 ifølge AKU Uændret forbrugertillid i februar efter stigning i januar Lille fremgang i detailhandlen i januar 17 efter fald i december 16 Internationalt Højere inflation i euroområdet i januar Fremgang i erhvervstilliden i euroområdet og Tyskland Derimod moderat fald i forbrugertilliden i euroområdet Fortsat fremgang på boligmarkedet i USA Verdenshandlen steg i december Erhvervstillid i Japan blandede tal for januar Reviderede nationalregnskabstal for Tyskland og Storbritannien ikke meget nyt Faldende ledighed i Norge Uændret forbrugertillid i Sverige Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder OMXC faldt moderat med,1 pct. Det britiske pund steg 1,4 pct. over for euroen Olieprisen steg 1,1 dollar per tønde

4 Side 4 af Dansk konjunkturnyt Fremgang i lønmodtagerbeskæftigelsen i 16 Lønmodtagerbeskæftigelsen steg med yderligere 3. personer i december 16, jf. figur 1.1. Fremgangen i december dækker primært over en stigning i den private beskæftigelse, mens beskæftigelsen i den offentlige sektor var stort set uændret, jf. figur 1.. Samlet set er lønmodtagerbeskæftigelsen steget med 133. personer siden april 13. Den private beskæftigelse har overordnet set været i fremgang siden foråret 13, mens den offentlige beskæftigelse har været faldende de seneste år. På årsniveau steg lønmodtagerbeskæftigelsen med 47. personer i 16. Det dækker over en stigning i den private beskæftigelse på 1. personer, mens den offentlige beskæftigelse faldt med knap. personer. Beskæftigelsesstigningen i 16 har især fundet sted inden for serviceerhvervene handel og transport og erhvervsservice, som tilsammen udgør omtrent 3 pct. af den samlede lønmodtagerbeskæftigelse. Generelt har der imidlertid været fremgang i beskæftigelsen i alle brancher med undtagelse af landbrug. Målt i forhold til antallet af beskæftigede har den største fremgang i 16 været i bygge og anlæg (3,9 pct.) og erhvervsservice (3,6 pct.). Den månedlige lønmodtagerbeskæftigelse opgør antal personer med lønmodtagerbeskæftigelse uden omregning til fuldtidsbeskæftigelse. Det vil sige, at alle lønmodtagere er medregnet, uanset om de arbejder på fuld- eller deltid. Det svarer omtrent til opgørelsen i nationalregnskabet. Figur 1.1 Lønmodtagerbeskæftigelsen Figur 1. Lønmodtagerbeskæftigelse i privat og offentlig sektor 1. personer 1. personer personer 1. personer Lønmodtagerbeskæftigelse Årsgennemsnit Private lønmodtagere Offentlige lønmodtagere (h. akse) Anm.: Den private lønmodtagerbeskæftigelse udgøres af private og offentlige virksomheder samt private non-profit organisationer (herunder privatskoler mv.). Kilde: Jobindsats og egne beregninger.

5 Side af 17 Flere beskæftigede og flere ledige i 16 ifølge AKU Den sæsonkorrigerede AKU-beskæftigelse faldt med. personer i 4. kvartal 16, jf. figur 1.3. På årsniveau steg AKU-beskæftigelsen imidlertid samlet set med 4. personer i 16. AKU-ledigheden steg med 3. personer i 4. kvartal 16 og med i alt 13. personer i 16. Efter overgang til en ny dataindsamler er AKU-opgørelsens svarprocent faldet væsentligt i 16 sammenlignet med tidligere. Det medfører, at udviklingen i 16 er behæftet med mere usikkerhed end normalt. Sammenligninger med tidligere år og vurderinger af udviklingen i løbet af 16 skal derfor foretages med forsigtighed. AKU-ledigheden udgjorde knap 193. personer i 4. kvartal 16, hvilket svarer til en ledighedsprocent på 6, pct. af arbejdsstyrken, jf. figur 1.4. På årsniveau udgjorde ledigheden 6,3 pct. af arbejdsstyrken. Udviklingen i 16 som helhed skyldes især, at der er blevet flere ledige studerende, der søger og kan tiltræde et job. Omvendt er der sket et fald i antallet af dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere og øvrige AKU-ledige. Øvrige AKU-ledige kan fx være efterlønsmodtagere, der ønsker et deltidsarbejde. Antallet af ledige i aktivering er ligeledes faldet. AKU-ledigheden er baseret på interview og ligger generelt noget højere end den registerbaserede bruttoledighed. Det skyldes blandt andet, at den inkluderer studerende, efterlønsmodtagere og andre modtagere af overførselsindkomster, hvis de svarer, at de søger og kan tiltræde et job, uanset om de kun ønsker få timers beskæftigelse. Figur 1.3 AKU-beskæftigelse og -ledighed Figur 1.4 AKU-ledighedens sammensætning 1. personer 1. personer personer 1. personer Beskæftigede Ledige (h. akse) Dagpenge eller kontanthj. Studerende Aktiverede Øvrige AKU-ledige Anm.: Egen sæsonkorrektion i figur 1.4, hvorfor det samlede antal ledige afviger fra opgørelsen i figur 1.3, som baserer sig på Danmarks Statistiks sæsonkorrektion. Der er databrud ved årsskiftene 3/4, 6/7 og 1/16. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

6 Side 6 af 17 Uændret forbrugertillid i februar efter stigning i januar Forbrugertillidsindikatoren var 4,8 i februar, hvilket var stort set uændret i forhold til 4, i januar, jf. figur 1.. Derved blev det højere niveau for forbrugertilliden fra januar fastholdt ind i februar måned. Niveauet er nu nogenlunde det samme, som det var i første halvdel af 16. Der er kun sket mindre ændringer i underkomponenterne i forbrugertilliden. De vigtigste ændringer er, at familierne vurderer deres aktuelle situation lidt dårligere end i januar, modsat var der en stigning i familiernes vurdering af deres situation om et år. Den positive forbrugertillid er også afspejlet i forventningerne til den fremtidige ledighed. Der er et flertal af de adspurgte, der venter, at ledigheden vil være lavere om et år, end den er i dag, jf. figur 1.6. Figur 1. Forbrugertillidsindikatoren Figur 1.6 Forventninger til ledigheden Nettotal Nettotal Nettotal Nettotal Anm.: I figur 1.6 betyder et positivt tal, at hovedparten af forbrugerne forventer en stigning i ledigheden over de næste 1 måneder. Forbrugernes vurdering af ledighed indgår ikke i den samlede forbrugertillidsindikator. Kilde: Danmarks Statistik.

7 Side 7 af 17 Lille fremgang i detailhandlen i januar 17 efter fald i december 16 Detailsalget voksede med, pct. i januar 17 i forhold til december 16, når der tages højde for prisudviklingen, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage, jf. figur 1.7. Stigningen kommer efter en nedgang på 1,1 pct. i december, og salget over de tre måneder fra november 16 til januar 17 var samlet set,3 pct. lavere end de tre foregående måneder. Væksten i detailomsætningen i januar blev trukket af beklædning mv. der steg med 1,7 pct. og fødevarer og andre dagligvarer der steg med,1 pct. Undergruppen andre forbrugsvarer var uændret, jf. figur 1.8. Detailsalget er generelt steget siden udgangen af 13, men med betydelige månedlige udsving. Detailsalget i januar 17 var således på omtrent samme niveau som januar 16. Figur 1.7 Mængdeindeks for detailomsætning Figur 1.8 Detailomsætningens underkomponenter (1=1) (1=1) (1=1) (1=1) Fødevarer og andre dagligvarer Beklædning mv. Andre forbrugsvarer 8 Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

8 Side 8 af 17. Internationalt konjunkturnyt Højere inflation i euroområdet i januar Inflationen, målt ved årsstigningstakten i forbrugerprisindekset, var 1,8 pct. i januar 17, mod 1,1 pct. i december 16, jf. figur.1. Det er det højeste niveau siden februar 13. Den højere inflation kan i vid udstrækning henføres til højere energipriser. Kerneinflationen, der er inflationen fraregnet ændringer i fødevareog energipriser, lå på,9 pct. i januar. Fremgang i erhvervstilliden i euroområdet og Tyskland Erhvervstilliden i euroområdet, opgjort ved PMI, steg 1,7 indekspoint i februar til indeks 6 fra indeks 4,3 i januar, jf. figur.. Erhvervstilliden i euroområdet er dermed på sit højeste niveau siden august 11. Udviklingen i februar dækker over stigninger i PMI-indekset inden for fremstillings- og servicesektoren på henholdsvis,4 og, indekspoint. Erhvervstilliden i Tyskland, ifølge IFO-indikatoren, steg med 1, indekspoint til indeks 111, i februar, jf. figur.8. Dette skyldes især en stigning i indikatoren for den nuværende situation, som steg med 1,3 pct. Derimod moderat fald i forbrugertilliden i euroområdet Forbrugertilliden i euroområdet faldt i februar med 1,3 indekspoint til indeks - 6,, jf. figur.3. Faldet i februar afslutter dermed de seneste fem måneders fremgang i forbrugertilliden og sender indekset ned på samme niveau som oktober 16. Boligmarkedet i USA fremgangen fortsætter Huspriserne steg ifølge Federal Housing Finance Agencys boligprisindeks med,4 pct. i november, jf. figur.4. Dermed fortsatte den stigende tendens, der har været fremherskende i snart fire år. Sammenlignes med samme måned sidste år, er huspriserne steget med 6, pct. Salget af eksisterende boliger steg med 3,3 pct. i januar, jf. figur.. Det den største stigning siden marts 16. I forhold til januar 16 lå boligsalget 3,8 pct. højere i januar 17. Verdenshandlen steg i december Verdenshandlen steg med, pct. i december efter en vækst på,6 pct. i november, jf. figur.6. For 16 som helhed steg verdenshandlen med, pct. Den forsatte stigning i december, kan blandt andet tilskrives importstigning i Latinamerika og høj eksport fra USA.

9 Side 9 af 17 Erhvervstillid i Japan blandede tal for januar Erhvervstilliden i Japan, opgjort af Tankan, steg fortsat i fremstillingssektoren i februar, dog med lidt svagere fremgang end i januar. Servicesektoren havde derimod tilbagegang i februar og bryder dermed de seneste måneders tendens, jf. figur.9. De fremtidige vurderinger fulgte det overordnede billede af de observerede data forsat stigning i fremstillingssektoren og tilbagegang i servicesektoren. Reviderede nationalregnskabstal for Tyskland og Storbritannien ikke meget nyt Den kvartalsvise BNP-vækst var,4 pct. i Tyskland i 4 kvartal ifølge det andet estimat, jf. figur.7. Væksten er således uændret i forhold til den foreløbige opgørelse beskrevet i KonjunkturNYT uge 7. Storbritanniens kvartalsvise BNP-vækst var,7 pct. i 4. kvartal, vurderes det i andet estimat, jf. figur.1. Det er,1 pct.-point højere end første estimat.. Faldende ledighed i Norge Den sæsonkorrigerede ledighed i Norge faldt til 4,4 pct. af arbejdsstyrken i december, svarende til 1. personer, jf. figur.11. Både beskæftigelsen og arbejdsstyrken faldt i december. Uændret forbrugertillid i Sverige Forbrugertilliden i Sverige var omtrent uændret på indeks 14, i februar jf. figur.1.

10 Side 1 af 17 Euroområdet Figur.1 Euroområdet: Inflationen var 1,8 pct. i januar Pct. Pct Inflation Kerneinflation Kilde: Thomson Reuters Eikon. Figur. Euroområdet: Den samlede erhvervstillid steg 1,7 indekspoint i februar Figur.3 Euroområdet: Forbrugertilliden faldt 1,3 indekspoint i februar PMI fremstilling PMI service Forbrugertillid Historisk gns. (198-17) Kilde: Thomson Reuters Eikon.

11 Side 11 af 17 USA Figur.4 USA: Huspriserne steg,4 pct. i november 16 Figur. USA: Hussalget (eksisterende) steg 3,3 pct. i januar (7M1=1) 13 Pct. 1. boliger 1. boliger Vækst (m/m) (h.akse) Boligprisindeks Kilde: Thomson Reuters Eikon. Verden Figur.6 Verden: Verdenshandlen steg, pct. i december (8M1 = 1) (8M1 = 1) mdrs. glid. gennemsnit Kilde: Thomson Reuters Eikon.

12 Side 1 af 17 Tyskland Figur.7 Tyskland: BNP voksede,4 pct. i 4. kvartal Figur.8 Tyskland: Erhvervstilliden steg 1, indekspoint i februar Pct. (å/å) 6 Pct. (k/k) 3 (=1) (=1) Kvartalsvis BNP-vækst (h. akse) Årlig BNP-vækst Samlet indikator Nuværende situation Forventninger til fremtiden Kilde: Thomson Reuters Eikon. Japan Figur.9 Japan: Modsatrettet udvikling i erhvervstilliden i februar Fremstilling Ikke-fremstilling Kilde: Thomson Reuters Eikon.

13 Side 13 af 17 Storbritannien Figur.1 Storbritannien: Kvartalsvis BNP-vækst på,7 pct. i 4. kvartal Pct. (å/å) Pct. (k/k) 1,8 1,,6, -,6-1, -1,8 -,4 Kvartalsvis BNP-vækst (h.akse) Årlig BNP-vækst Kilde: Thomson Reuters Eikon. Norge og Sverige Figur.11 Norge: Ledigheden faldt til 4,4 pct. af arbejdsstyrken i december Figur.1 Sverige: Forbrugertilliden var uændret i februar Pct. 1. personer Ændring i beskæftigelsen (h. akse) Ledighed Kilde: Thomson Reuters Eikon.

14 Side 14 af Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder I løbet af den seneste uge har renten på de tiårige statsobligationer generelt været faldende. For Danmark, USA, Tyskland og Storbritannien faldt renten i omegnen af,1 pct.-point. Udviklingen på aktiemarkederne var overordnet set positiv. De ledende aktieindeks S&P (USA), Eurostoxx (euroområdet) og Shanghai composite (Kina) steg moderat med knap 1 pct. Det danske aktieindeks, OMXC, faldt med,1 pct. et for den effektive danske kronekurs er faldet, pct. over den seneste uge, hovedsageligt anført af en svækkelse af euroen. Den amerikanske dollar steg,9 pct. over for euroen, mens det britiske pund og den japanske yen steg 1,4 pct. Olieprisen er steget 1,1 dollar per tønde over den seneste uge og ligger nu på,6 dollar per tønde. På trods af stigende olielagre i USA skal prisstigningen blandt andet ses i lyset af forventninger om faldende olieeksport fra Saudi Arabien og Irak til USA.

15 Side 1 af 17 Tabel 3.1 Renter og valutakurser mv. Danske renter og valutakurser mv. Internationale renter og valutakurser mv. Torsdag Ændring ift. Torsdag 3/ sidste torsdag 3/ Ændring ift. sidste torsdag Renter, pct. p.a.: 3 3-md. pengemarkedsrente -,44,1 pct.-point Ledende renter, pct. p.a.: USA (federal funds rate),7, pct.-point Stat. 1-årig,3 -,1 pct.-point Japan (unc. call rate) -,1, pct.-point Realkreditrenter: 1 Sverige (repo) -,, pct.-point Euroområdet Kort realkreditlån -,6 -,1 pct.-point (refinansierings-renten),, pct.-point Langt realkreditlån,31 -,9 pct.-point Storbritannien (repo),, pct.-point Nationalbankens satser: Rente på 1-årige statsobligationer, pct. p.a.: 3 Diskonto,, pct.-point USA,39 -,6 pct.-point Indskud på folio,, pct.-point Japan,8 -, pct.-point Indskudsbeviser -,6, pct.-point Tyskland,4 -,1 pct.-point Udlån,, pct.-point Storbritannien 1,1 -,11 pct.-point Rentespænd til eurozonen (pct.-point): Valutakurser: Kort (3-mdr.) -,16,4 pct.-point JPY/EUR,84 1,43 pct. Langt (1-årigt):,6, pct.-point GBP/EUR 118,68 1,4 pct. Aktiekurser USD/EUR (kursindeks): 94,3,88 pct. OMXC (3/7-89 = 1) 919,49 -,1 pct. CNY/EUR 13,77,71 pct. Valutakurser: USD/CNY 686,,1 pct. EUR/DKK 743,3 -,1 pct. Aktiekurser (kursindeks): USD/DKK 7,33,84 pct. USA, S&P.364,71 pct. SEK/DKK 78,1 -,63 pct. Japan, Nikkei ,1 pct. NOK/DKK 84,9,4 pct. Kina, Shanghai composite 3.1,67 pct. Euroomr., Eurostoxx GBP/DKK 88,1 1,39 pct. indeks 37,4 pct. JPY/DKK 6,4 1,41 pct. Storbritannien, FTSE ,9 pct. Effektiv kronekursindeks (198 = 1) 1,7, pct.-point Oliepriser: Brent (USD),9 1,8 USD Brent (DKK) 39,9 1,38 DKK Anm.: 1) Den korte realkreditrente består af et gennemsnit af realkreditrenter med 1- og -årig løbetid. Den lange realkreditrente består af et gennemsnit af 3-årige realkreditrenter. Realkreditrenterne offentliggøres ugentligt og med en uges forsinkelse. ) X/Y betyder pris i valuta Y for 1 enheder af valuta X. Når tallet vokser, betyder det, at værdien af den første valuta (X) øges i forhold til værdien af den anden valuta (Y). 3) Data fra Thomson Reuters Eikon, ikke løbetidskorrigerede Kilde: Thomson Reuters Eikon, Bloomberg og Danmarks Nationalbank.

16 Figur 3.1 Pengepolitiske renter Figur 3. Prisen pr. tønde Brent-olie i USD og euro Pct. 7 Pct. 7 Euro 7 Dollar feb 1 jun 1 okt 1 feb 16 jun 16 okt 16 feb 17 USA Danmark¹ Euroområdet Euro Dollar (h. akse) Anm.: 1) Diskontoen. Kilde: Thomson Reuters Eikon og Bloomberg. Figur 3.3 Udvalgte aktieindeks Figur 3.4 Udvalgte valutakurser (=1) (=1) feb 1 jun 1 okt 1 feb 16 jun 16 okt 16 feb 17 Eurostoxx Nikkei S&P OMX C (h.a.) Shanghai composite (h.a.) Kilde: Thomson Reuters Eikon og Bloomberg. EUR/USD JPY/USD 1,18,1 1,16 1,14,1 1,1,9 1,1 1,8,9 1,6 1,4,8 1, 1,,8 feb 1 jun 1 okt 1 feb 16 jun 16 okt 16 feb 17 EUR/USD JPY/USD (h. akse)

17

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 7.-. november 7. flere lønmodtagere i september 7 +. personer 8 9 6 7 Danmark 9.6 flere lønmodtagere i. kvartal 7 Flere ledige og beskæftigede i. kvartal 7 ifølge AKU Fald i detailsalget

Læs mere

KonjunkturNYT uge 21

KonjunkturNYT uge 21 KonjunkturNYT uge.-. maj 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.-. oktober 7 Flere lønmodtagere i august +. personer 8 9 7 Danmark Flere lønmodtagere i august Detailsalget steg i september Lille stigning i dankortomsætningen i september Højere inflation

Læs mere

KonjunkturNYT uge januar 2017

KonjunkturNYT uge januar 2017 KonjunkturNYT uge. 7. januar 7 Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.- 7. november 7 Fald i BNP i. kvartal 7 -, pct. 7 Danmark Fald i BNP i. kvartal 7 Bilsalget tilbage på normalt niveau i oktober Lønstigningstakten aftog moderat i. kvartal Renter, oliepriser,

Læs mere

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 2.-. oktober 217 Højere priser på lejligheder i juli Ejerlejligheder Enfamiliehuse 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 21 217 Danmark Fremgang i industriproduktionen og -omsætningen i august

Læs mere

KonjunkturNYT uge 14

KonjunkturNYT uge 14 KonjunkturNYT uge 4 3.-7. april 7 Side af KonjunkturNyt Uge 4 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016)

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016) KonjunkturNyt Uge (.-7. maj 6) Side af 8 KonjunkturNyt Uge, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 47 ( november 2016)

KonjunkturNyt. Uge 47 ( november 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-. november 6) Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København

Læs mere

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 9. januar-. februar 8 Ledigheden faldt i december -.8 personer 6 7 8 9 6 7 Danmark Ledigheden faldt i december Stigende forventninger i byggeriet, men fald i industrien i januar Renter,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. oktober Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i august Fortsat faldende forbrugertillid i oktober Stigning i detailsalget i. kvartal efter fald i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 9.- 8. december 17 Fremgang i industriproduktionen i oktober +,5 pct. 8 9 1 11 1 13 1 15 16 17 Danmark Fremgang i industriproduktionen i oktober Færre konkurser, men flere tabte job i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 8. maj. maj Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Flere ledige stillinger og færre varslede afskedigelser i april Fortsat høj forbrugertillid i maj Flad

Læs mere

KonjunkturNYT uge 25

KonjunkturNYT uge 25 KonjunkturNYT uge 9.-. juni 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed

Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed KonjunkturNYT uge. oktober.-. november 7 Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed 7.8 personer 7 8 9 7 Danmark Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med

Læs mere

KonjunkturNYT uge 26

KonjunkturNYT uge 26 KonjunkturNYT uge 6 6.-. juni 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 6 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 34 ( august 2016)

KonjunkturNyt. Uge 34 ( august 2016) KonjunkturNyt Uge (.-6. august 6) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT uge 38

KonjunkturNYT uge 38 KonjunkturNYT uge 38 18.-. september 17 Side af 16 KonjunkturNyt Uge 38 17 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 116 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge 8. januar. januar Danmark Stadig flere lønmodtagere i november Fald i forbrugertilliden i januar Fald i detailsalget i december Internationalt IMF World Economic Outlook update, januar

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober 6. oktober Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i september Fald i forbrugertilliden i oktober Fald i pengeinstitutternes udlån til erhverv i september Uændret ledighed

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november 7. november Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i tember Fortsat beskedne private lønstigninger ifølge Danmarks Statistik Omtrent uændrede konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 25 ( juni 2016)

KonjunkturNyt. Uge 25 ( juni 2016) KonjunkturNyt Uge 2 (2.-2. juni 26) Side 2 af 8 KonjunkturNyt Uge 2, 26 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 28 København

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016)

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-9. april 6) Side af KonjunkturNyt Uge 7, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 8 ( februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 8 ( februar 2016) KonjunkturNyt Uge 8 (.-6. februar 6) Side af KonjunkturNyt Uge 8, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Fortsat høj forbrugertillid i april Lille stigning i detailsalget i. kvartal Dansk inflation ligger fortsat over euroområdets Internationalt Euroområdet: Erhvervstilliden

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

KonjunkturNYT uge 18

KonjunkturNYT uge 18 KonjunkturNYT uge 8.-. maj 7 Side af KonjunkturNyt Uge 8 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 4 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge januar 03. februar 2017

KonjunkturNYT uge januar 03. februar 2017 KonjunkturNYT uge 5. januar. februar 7 Side af 9 KonjunkturNyt Uge 5 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78

Læs mere

KonjunkturNYT uge januar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder personer

KonjunkturNYT uge januar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder personer KonjunkturNYT uge.- 6. januar 7 Fortsat stigende lønmodtagerbeskæftigelse i november +6. personer 8 9 6 7 Danmark Fortsat stigende lønmodtagerbeskæftigelse i november Omtrent uændret detailsalg i december

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT uge 33

KonjunkturNYT uge 33 KonjunkturNYT uge.-8. august 7 Side af KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 9. maj. maj Danmark Lavere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Stigning i forbrugertilliden i maj Stigning i detailomsætningsindekset i april Energipriser trak dansk

Læs mere

KonjunkturNYT uge 13

KonjunkturNYT uge 13 KonjunkturNYT uge 7.-. marts 7 Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Fortsat stigning i byggebeskæftigelsen i. kvartal Lidt flere ledige stillinger i september, men fremgangen er stagneret Fortsat lav forbrugerprisinflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 8

KonjunkturNYT - uge 8 KonjunkturNYT - uge 8. februar. februar Danmark Højere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Uændret lønstigningstakt i. kvartal Højere lønstigninger til ansatte i regionerne og kommunerne

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016) KonjunkturNyt Uge (8.-. februar ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 3. februar 7. februar 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i 4. kvartal trods fald i december Faldende priser på enfamiliehuse i november Fald i det påbegyndte byggeri

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

KonjunkturNYT uge 36

KonjunkturNYT uge 36 KonjunkturNYT uge 36 4.-8. september 217 Side 2 af 19 KonjunkturNyt Uge 36 217 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 1216 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

KonjunkturNYT uge 10

KonjunkturNYT uge 10 KonjunkturNYT uge.. marts 7 Side af 9 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge. december 9. december Danmark Lille fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Lille stigning i antal varslede afskedigelser og omtrent uændret antal ledige stillinger i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 2 1. juni 22. juni 2 Danmark Lille fald i forbrugertilliden i juni Lille stigning i detailomsætningsindekset i maj Faldende boligpriser i 1. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 1

KonjunkturNYT - uge 1 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Stort set uændret ledighed i november Konjunkturbarometre: Lille bedring i serviceerhvervene, men lidt svagere vurdering i industri samt bygge og anlæg Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Lidt flere ledige i tember, men tendensen er nedadgående Fortsat opadgående forventninger til produktion og omsætning i oktober Stigende udlån til både husholdninger

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 46

KonjunkturNYT - uge 46 KonjunkturNYT - uge 9. november. november Danmark Firmaernes salg omtrent uændret i september Både import og eksport faldt i september Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende poster i september

Læs mere

KonjunkturNYT uge 20

KonjunkturNYT uge 20 KonjunkturNYT uge.- 9. maj 7 Side af 9 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016) KonjunkturNyt Uge 5 (1. - 5. februar 216) KonjunkturNyt Uge 5, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1 1218 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. februar Danmark Bruttoledigheden faldt i december Lille fald i priserne for enfamiliehuse i november Konjunkturbarometre: Bedring i industri, men svagere vurdering i detailhandel

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar 7. februar Danmark Fortsat fremgang i BNP i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i december Betydelig stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7 3. april 7. april Danmark Mindre fald i bruttoledigheden i marts Stigning i husholdningernes bilkøb i marts Stort fald i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i marts Konjunkturbarometrene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonkturNYT - uge. august. august Dank Stigende AKU-ledighed i. kvartal Uændret forbrugertillid i august Inflation i Dank fortsat lavere end i euroområdet i juli Faldende detailomsætning i juli Svag stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonkturNYT - uge. maj. maj Dank Lille fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere i. kvartal Fald i AKU-ledigheden i. kvartal Lavere lønstigningstakter på DA-området i Lille stigning i prisen på engrosvarer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 1. oktober 1. oktober 1 Danmark Færre varslede afskedigelser og lille stigning i antal ledige stillinger i september Lille fald i antallet af nyregistrerede personbiler i september

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 42 og 43 ( oktober 2016)

KonjunkturNyt. Uge 42 og 43 ( oktober 2016) KonjunkturNyt Uge og (7.-8. oktober ) Side af KonjunkturNyt Uge og Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 31 (1.-5. august 2016)

KonjunkturNyt. Uge 31 (1.-5. august 2016) KonjunkturNyt Uge 31 (1.-5. august 216) Side 2 af 13 KonjunkturNyt Uge 31, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 38 ( september 2016)

KonjunkturNyt. Uge 38 ( september 2016) KonjunkturNyt Uge 8 (9.-. september 6) Side af 6 KonjunkturNyt Uge 8, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 30

KonjunkturNYT - uge 30 KonjunkturNYT - uge 3 3. juli 7. juli Danmark Stigning i forbrugertilliden i juli Stigning i husholdningernes bilkøb i Stigning i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i Pengeinstitutterne fortsat tilbageholdende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 45

KonjunkturNYT - uge 45 KonjunkturNYT - uge 45 2. november 6. november 215 Danmark Mindre fald i industriproduktionen i september Stigende boligpriser i august Lidt flere konkurser i oktober, men generelt faldende tendens Flere

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016)

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016) KonjunkturNyt Uge (7.-. marts ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 24

KonjunkturNYT - uge 24 KonjunkturNYT - uge 9. juni 1. juni 1 Danmark Fortsat opadgående tendens for industriproduktionen, men fald i april Fald i firmaernes salg i april Stigning i beskæftigelsen og antallet af præsterede timer

Læs mere

KonjunkturNyt uge 51. Fald i BNP i 3. kvartal december Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNyt uge 51. Fald i BNP i 3. kvartal december Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNyt uge 8.-. december 7 Fald i BNP i 3. kvartal -, pct. 3 6 7 Danmark Fortsat stigende lønmodtagerbeskæftigelse i oktober Stigning i detailsalget i november Stigning i dankortomsætningen i november,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. november. december Danmark Lille fald i BNP i. kvartal Fald i ledigheden i oktober Boligpriserne faldt en anelse i september Stigning i antal konkurser i november Fald i antallet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 49 1. december 5. december 214 Danmark Stigning i industriproduktionen i oktober Prisen på enfamiliehuse og ejerlejligheder steg i september Færre tvangsauktioner i november Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Uændret AKU-ledighed og stigning i AKU-beskæftigelsen i. kvartal Omtrent uændret forbrugertillid i maj Lav inflation i Danmark i april Fald i detailomsætningsindekset

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 3. marts 2017

KonjunkturNYT uge februar 3. marts 2017 KonjunkturNYT uge 9 7. februar. marts 7 Side af KonjunkturNyt Uge 9 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 9. august. august Danmark Faldende ledighed og stigende beskæftigelse ifølge AKU Stort set uændret lønmodtagerbeskæftigelse, når der ses bort fra lockouten Fald i F-ledigheden i juli

Læs mere

KonjunkturNYT uge 32

KonjunkturNYT uge 32 KonjunkturNYT uge 7.-. august 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016)

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. juni ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 9. september. september Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i juli Lille fald detailsalget i august efter stigning i juli Forbrugertilliden faldt i september, men

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 9. september 6. september Danmark Stigning i detailomsætningen i august Forbrugertilliden faldt i september, men ligger fortsat højt Inflationen i Danmark atter lavere end i euroområdet

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 7 ( februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 7 ( februar 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-9. februar ) KonjunkturNyt Uge 7, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 39 ( september 2016)

KonjunkturNyt. Uge 39 ( september 2016) KonjunkturNyt Uge 39 (6.-3. september 16) Side af 19 KonjunkturNyt Uge 39, 16 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 40 (3.-7. oktober 2016)

KonjunkturNyt. Uge 40 (3.-7. oktober 2016) KonjunkturNyt Uge 4 (3.-7. oktober 216) Side 2 af 17 KonjunkturNyt Uge 4, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni 7. juni 1 Danmark Stigning i dankortomsætningen i maj Industriproduktionen steg i april Højere lønstigningstakt i 1. kvartal på DA-området Stigende boligpriser i marts Lille stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. december 7. december Danmark Industriproduktionen er faldet tilbage i efteråret fra et højt niveau i sommeren Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal Stigning i dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 2017

KonjunkturNYT uge februar 2017 KonjunkturNYT uge.. februar 7 Side af KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 7. september. september Danmark Fald i industriproduktionen i juli Stærk vareeksport i årets første syv måneder trods fald i juli Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts. marts Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i januar Vareeksporten steg i januar, mens tjenesteeksporten fortsat faldt Lidt lavere overskud på betalingsbalancen i januar

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge. -. december Danmark Stigende beskæftigelse i. kvartal ifølge arbejdstidsregnskabet Den offentlige beskæftigelse fortsatte med at falde i. kvartal Firmaernes salg var uændret igen i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 7. juni. juni Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i maj Betydelig stigning i forbrugertilliden i juni Stabil udvikling i huspriserne for. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 4

KonjunkturNYT - uge 4 KonjunkturNYT - uge 9. januar. januar Danmark Stigning i forbrugertilliden i januar Stigning i detailsalget igennem Deflation i euroområdet, men ikke i Danmark i december Internationalt IMF: World Economic

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 38

KonjunkturNYT - uge 38 KonjunkturNYT - uge 8 1. september 18. september 1 Danmark Firmaernes salg faldt i juli Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 Stigning i producentpriserne og fald i importpriserne i august Ny prognose fra

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7. september. september Danmark Eksporten af varer steg i juli Overskud på betalingsbalancen i juli Stigning i husholdningernes nyregistreringer og fald i erhvervenes i august Højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Fald i bruttoledigheden i december Fald i F-ledigheden i december Stigende beskæftigelse og uændret ledighed ifølge den månedlige AKU Erhvervenes konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 15 (11.-15. april 2016)

KonjunkturNyt. Uge 15 (11.-15. april 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. april ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 8. januar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i september-november Olieprisen trækker fortsat priserne på engros- og råvarer ned Fald i F-ledigheden i december

Læs mere