KonjunkturNYT uge 18

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KonjunkturNYT uge 18"

Transkript

1 KonjunkturNYT uge 8.-. maj 7

2 Side af KonjunkturNyt Uge 8 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 4 Redaktionen er afsluttet fredag kl. Henvendelse kan rettes til

3 Side 3 af Danmark Stigning i udlånet i marts 7 Industriproduktionen steg 3,3 pct. i marts Fart på ejerlejlighedspriserne i februar Færre konkurser i april Færre tvangsauktioner i april Internationalt Euroområdet: BNP steg, pct. i. kvartal. USA: Fremgang i erhvervstillid samt forbrugertillid i april Tyskland: Ledigheden forblev uændret i april Storbritannien: Erhvervstilliden i steg i april, især i servicesektoren Sverige: Industriproduktionen steg,3 pct. i marts Norge: Erhvervstilliden i industrien var uændret i april Kina: Erhvervstilliden faldt i både service- og fremstillingssektoren, men ligger fortsat højt Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder Den amerikanske centralbank, Federal Reserve, fastholder styringsrenten på intervallet,7-, pct. Den norske centralbank, Norges Bank, fastholder indlånsrenten på, pct. Euroen er styket over for de fleste valutaer, og den effektive kronekurs er steget med,3 pct. Det danske aktieindeks, OMXC, er steget med, pct. Olieprisen er faldet til 4,9 amerikanske dollars per tønde

4 Side 4 af. Dansk konjunkturnyt Stigning i udlånet i marts 7 Væksten i det samlede udlån til erhverv fra den konsoliderede MFI-sektor, som består af penge- og realkreditinstitutterne, var på,3 pct. i marts 7 i forhold til februar. I forhold til samme periode sidste år, er udlånet til erhverv steget med,7 pct., jf. figur.. Udlånet til husholdningerne steg med,4 pct. fra februar til marts, mens stigningen i forhold til marts var på,4 pct. Flere banker rapporterer om øget konkurrence, hvilket har fået de mindre banker til at lempe kreditstandarderne lidt. Dette bidrager således til det voksende udlån. Det voksende udlån til erhverv er særligt drevet af flere realkreditlån til ejendomshandel og udlejning. Udviklingen i det samlede realkreditudlån siden 4 dækker over et fald i andelen af variabelt forrentet lån uden afdrag, mens andelen af fast forrentede lån med afdrag har været stigende, jf. figur.. Samtidig er andelen af variabelt forrentede lån med afdrag samt fast forrentede lån uden afdrag omtrent uændret i forhold til 4. Figur. over nominelle beholdninger udlån fra realkredit- og pengeinstitutter Figur. Fordeling af realkreditlån fordelt på afdragsformer Pct. (å/å) Pct. (å/å) Erhverv Husholdninger Andel i pct Fastforrentet m. afdrag Fastforrentet u. afdrag Variabelt forrentet m. afdrag Andel i pct Variabelt forrentet u. afdrag Anm.: over nominelle beholdninger er et mål, der viser bevægelser i balanceposterne, som følger af faktiske transaktioner. Kilde: Danmarks Nationalbank og egne beregninger.

5 Side af Industriproduktionen steg 3,3 pct. i marts Industriproduktionen steg 3,3 pct. i marts sammenlignet med februar 7, når der korrigeres for normale sæsonudsving samt prisudvikling, jf. figur.3. Trods den store stigning i marts lå industriproduktionen dog fortsat,3 pct. lavere i. kvartal 7 end i 4. kvartal, hvor niveaet var ekstraordinært højt. Der vurderes således fortsat at være fremgang, og set i et historisk perspektiv ligger industriproduktionen på et højt niveau - også højere end niveauet i 8. Det var især branchegrupperne plast-, gas- og betonindustri samt metalindustri, der trak op i industriproduktionen i. kvartal med en vækst på henholdsvis 4, og 3,7 pct. Der var fremgang i ud af branchegrupper. Det største negative bidrag kom fra medicinalindustri, hvor produktionen faldt med -, pct. For industriomsætningen ekskl. medicinalindustrien i løbende priser var der i marts en stigning på både hjemme- og eksportmarkedet. På hjemmemarkedet steg industriomsætningen med,7 pct., mens der på eksportmarkedet i samme periode var en stigning på,4 pct., jf. figur.4. Sammenlignes. kvartal 7 med 4. kvartal faldt omsætningen på eksportmarkedet med, pct., mens der var en vækst på hjemmemarkedet på 3, pct. Generelt er industriomsætningen kendetegnet ved forholdsvis store udsving. Figur.3 Industriproduktion Figur.4 Industriomsætning ekskl. medicinalindustri (3 mdr. glidende gennemsnit) (=) (=) 3 3 (=) (=) Samlet industriproduktion (tre mdrs. glidende gennemsnit) Samlet industriproduktion Eksportmarked Hjemmemarked 9 Anm.: Industriomsætning i figur.4 er målt i løbende priser. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

6 Side af Fart på ejerlejlighedspriserne i februar I februar 7 steg priserne på ejerlejligheder med,9 pct. i forhold til januar (ikke sæsonkorrigeret). I samme periode steg priserne på enfamiliehuse med,8 pct., jf. figur.. Sammenlignet med februar indebærer dette prisstigninger på, pct. for ejerlejlighederne og 3, pct. for enfamiliehusene. Således fortsætter opturen på boligmarkedet. Siden har der været markante boligprisstigninger på både enfamiliehuse og ejerlejlighederne, hvor specielt ejerlejlighederne nu ligger på et historisk højt niveau. Priserne på enfamiliehusene har ligeledes været stigende over en årrække, hvor boligprisniveauet nu ligger på højde med perioden op til krisen. Der blev solgt godt. ejerlejligheder i almindelig fri handel i februar, jf. figur., hvilket ligger på niveau med januar. Samtidig blev der solgt godt 3. enfamiliehuse i februar, hvilket er en stigning på, pct. sammenlignet med januar. Figur. Boligpriser Figur. Antal boligsalg i almindelig fri handel (=) (=). salg. salg Enfamiliehuse Ejerlejligheder Enfamiliehuse Ejerlejligheder Anm.: Serierne er ikke sæsonkorrigerede. Kilde: Danmarks Statistik. Vækst i antal solgte enfamiliehuse i februar er revideret fra 9,3 pct. i tidligere udgivet notits.

7 Side 7 af Færre konkurser i april Antallet af konkurser i aktive virksomheder var i april, hvilket er pct. færre end i marts, når der korrigeres for sæsonudsving, jf. figur.7. Det samlede antal konkurser var 48 (sæsonkorrigeret) i april, jf. figur.7. Konkurser i aktive virksomheder udgjorde omtrent 33 pct. af det samlede antal konkurser i april. De resterende konkursramte virksomheder er såkaldt ikke-aktive virksomheder, som er uden ansatte eller omsætning af betydning, der tvangsopløses. Antallet af tabte fuldtidsjob som følge af konkurser var 844 i april. Det er pct. færre end i marts og pct. flere end gennemsnittet for det sidste halve år, jf. figur.8. særligt i Region Sjælland og Region Hovedstaden er der gået mange fuldtidsjob tabt i forhold til de forgående måneder. Den samlede omsætning som følge af konkurser var pct. lavere i april i forhold til marts. Figur.7 Erklærede konkurser Figur.8 Beskæftigelse i konkursramte virksomheder Antal Antal Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Aktive virksomheder I alt Anm.: I figur.8 vises et tremåneders glidende gennemsnit Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Aktive virksomheder er virksomheder, der har ansatte eller en omsætning på over mio. kr.

8 Side 8 af Færre tvangsauktioner i april I april blev der bekendtgjort 4 tvangsauktioner, når der korrigeres for normale sæsonudsving, hvilket er et fald på godt 8 pct. i forhold til marts, jf. figur.9. Sammenlignet med april sidste år er antallet af tvangsauktioner pct. lavere, men generelt ser den faldende tendens aktuelt ud til at være ophørt. Antallet af bekendtgjorte tvangsauktioner er lavt set i et historisk perspektiv, og man skal således tilbage til 8 for at finde tilsvarende niveauer. Til sammenligning var der starten af 99 erne op imod.8 tvangsauktioner om måneden. Blandt regionerne tegner Region Sjælland sig for godt 4 pct. af de bekendtgjorte tvangsauktioner i april. Herefter følger Region Syddanmark med pct. mens andelen af de samlede tvangsauktioner er lavest for Region Hovedstaden, jf. figur.. Figur.9 Bekendtgjorte tvangsauktioner Figur. Andel af bekendtgjorte tvangsauktioner fordelt på regioner Antal 4 3 Antal Tvangsauktioner, 3 mdr. gl. gns. Tvangsauktioner Andel i pct. Andel i pct Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Anm.: I begge figurer er antallet af tvangsauktioner sæsonkorrigerede. Figur. viser et måneders glidende gennemsnit. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

9 Side 9 af. Internationalt konjunkturnyt Euroområdet Figur. BNP steg med, pct. i. kvartal 7, ifølge den foreløbige. Det svarer til en stigning på,7 pct. år til år. Vækstraterne har ligget på et nogenlunde konstant niveau siden 4. Pct. (å/å) 4 Pct. (k/k) Kvartalsvis BNP-vækst (h. akse) Årlig BNP-vækst Kilde: Thomson Reuters Eikon Figur. Ledigheden var uændret på 9, pct. af arbejdsstyrken i marts. Ledigheden antager dermed det laveste niveau siden maj 9 Figur.3 Detailsalget steg,3 pct. i marts, hvilket dækker over fremgang i salget af både fødevarer og varige forbrugsgoder, der steg med hhv., og,4 pct. Pct. af arbejdsstyrken 3 Pct. af arbejdsstyrken 3 (8=) (8=) Detailsalg 3-mdrs. glidende gns. Kilde: Thomson Reuters Eikon.

10 Side af USA Figur.4 Erhvervstilliden steg,3 indekspoint i servicesektoren i forhold til marts, hvilket indikerer styrket fremgang. I fremstillingssektoren faldt erhvervstilliden med,4 indekspoint, men ligger fortsat over det neutrale niveau på. Figur. Forbrugertilliden steg, indekspoint fra marts til april til indeks 98. Det er primært fremgang i forventningerne til den nuværende situation, der ligger bag stigningen i tilliden Fremstilling Service og øvrige Samlet indikator Forventninger til fremtiden Nuværende situation Anm.: Erhvervstilliden i figur.4 er målt ved PMI-indekset, hvor et niveau over indikerer fremgang. Den stiplede linje i figur. angiver det historiske gennemsnit fra 4 til 7 på indeks 8,. Kilde: Thomson Reuters Eikon. Tyskland Figur. Erhvervstilliden i fremstillingssektoren faldt, indekspoint i april sammenlignet med marts. Erhvervstilliden har generelt været stigende siden udgangen af, og ligger aktuelt på et relativt højt niveau. Figur.7 Ledigheden forblev uændret i april i forhold til marts, hvor ledighedsraten var,8 pct. Dette er fortsat den laveste ledighed siden 98. Pct. af arbejdsstyrken Mio. personer 7 7 4, , 3,,, ,,, , Ledighed (National definition) Ledighed (ILO definition) Antal ledige (ILO, h. akse) Anm.: Erhvervstilliden i figur. er målt ved PMI-indekset, hvor et niveau over indikerer fremgang. Kilde: Thomson Reuters Eikon.

11 Side af Storbritannien Figur.8 Erhvervstilliden i servicesektoren steg med,8 indekspoint i april. I fremstillingssektoren steg tilliden med 3, indekspoint til det højeste niveau siden april Fremstilling Service Anm.: Erhvervstilliden er målt ved PMI-indekset, hvor et niveau over indikerer fremgang. Kilde: Thomson Reuters Eikon. Sverige Figur.9 Erhvervstilliden i april faldt for både fremstillings- og servicesektoren med henholdsvis,7 og. indekspoint. Begge indikatorer ligger imidlertid fortsat højt. Figur. Industriproduktionen steg med,3 pct. i marts, mens antallet af industriordrer steg med,3 pct. i marts. (8M=) (8M=) Fremstilling Service Industriproduktion Industriordrer Anm.: Erhvervstilliden er målt ved PMI-indekset, hvor et niveau over indikerer fremgang. Kilde: Thomson Reuters Eikon.

12 Side af Norge Figur. Den sæsonkorrigerede erhvervstillid for industrien var stort set uændret i april med et fald på, indekspoint til indeks 4,7. Erhvervstilliden i marts var den højest registrerede erhvervstillid i fem år Anm.: Erhvervstilliden er målt ved PMI-indekset, hvor et niveau over indikerer fremgang. Kilde: Thomson Reuters Eikon. Kina Figur. Erhvervstilliden, opgjort af Caixan, faldt med,7 indekspoint i servicesektoren. Det var det laveste niveau siden maj. Der var ligeledes et fald i fremstillingssektoren på,9 indekspoint PMI Fremstilling PMI Service 4 Anm.: Erhvervstilliden er målt ved PMI-indekset, hvor et niveau over indikerer fremgang. Kilde: Thomson Reuters Eikon.

13 Side 3 af 3. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder På rentemødet onsdag den 3. maj besluttede den amerikanske centralbanks rentekomité, FOMC, at holde den ledende rente uændret på intervallet,7-, pct. Det stemmer overens med den langsigtede plan om gradvist at øge renten. Der har i den seneste tid været tegn på en vis afdæmpning i den økonomiske aktivitet, men komitéen har vurderet, at dette blot er midlertidigt. Styrkelsen på det amerikanske arbejdsmarked forventes at fortsætte, og der er dermed grundlag for at hæve renterne yderligere på senere møder, forudsat at denne tendens fortsætter. Også den norske centralbank, Norges Bank, havde rentemøde i denne uge. De besluttede torsdag den 4. maj at holde indlånsrenten uændret på, pct. Ud over at holde renten uændret har de i et forsøg på at øge den pengepolitiske gennemsigtighed besluttet at mødes otte gange årligt i stedet for seks. På valutamarkederne viser euroen fine takter forud for det franske præsidentvalg søndag den 7. maj. Den er blandt andet blevet styrket over for den japanske yen, det britiske pund og den amerikanske dollar med henholdsvis, pct.,,9 pct. og, pct. i løbet af den sidste uge. Den danske krone er omtrent uændret over for euroen, men styrket over for både den norske og svenske krone med henholdsvis, pct. og,4 pct. Også over for den amerikanske dollar er den danske krone blevet styrket, og amerikanske dollars kostede torsdag den 4. maj 77, kroner, hvilket er et fald på, pct. Alt dette slår ud i en effektiv dansk kronekurs, der er forbedret,3 pct.-point. Aktiemarkederne har over den seneste uge generelt udvist positive tendenser. Det danske OMXC indeks er steget med, pct., og det europæiske Eurostoxx er steget med,9 pct. Det er især den finansielle sektor, der driver stigningen på det europæiske marked. Det amerikanske indeks S&P er omtrent uændret og det kinesiske indeks, Shanghai Composite, er faldet med,8 pct. i løbet af den sidste uge. Olieprisen er faldet med 3,7 amerikanske dollars, og en tønde olie koster nu 4,9 amerikanske dollars. Dette er tæt på den lave pris i august, og effekten af OPECs produktionsreducering i november er dermed udvisket. Særligt den amerikanske produktion og de amerikanske olielagre gør, at den internationale pris er faldet så meget.

14 Side 4 af Tabel 3. Renter og valutakurser mv. Danske renter og valutakurser mv. Internationale renter og valutakurser mv. Torsdag Ændring ift. Torsdag 4/ sidste torsdag 4/ Ændring ift. sidste torsdag Renter, pct. p.a.: 3-md. pengemarkedsrente -,44 -, pct.-point Ledende renter, pct. p.a.: USA (federal funds rate),, pct.-point Stat. -årig,8,8 pct.-point Japan (unc. call rate) -,, pct.-point Realkreditrenter: Sverige (repo) -,, pct.-point Kort realkreditlån -,49, pct.-point Euroområdet (refinansierings-renten),, pct.-point Langt realkreditlån,3 -,9 pct.-point Storbritannien (repo),, pct.-point Nationalbankens satser: Rente på -årige statsobligationer, pct. p.a.: Diskonto,, pct.-point USA,3, pct.-point Indskud på folio,, pct.-point Japan,, pct.-point Indskudsbeviser -,, pct.-point Tyskland,39, pct.-point Udlån,, pct.-point Storbritannien,, pct.-point Rentespænd til Tyskland (pct.-point): Valutakurser: 3 Kort (3-mdr.) -,8, pct.-point JPY/EUR,8 -,8 pct. Langt (-årigt):,9 -, pct.-point GBP/EUR 7,7 -,87 pct. Aktiekurser (kursindeks): USD/EUR 9,4 -, pct. OMXC (3/7-89 = ) 984,43,7 pct. CNY/EUR 3, -, pct. Valutakurser: 3 USD/CNY 89,9, pct. EUR/DKK 743, -,3 pct. Aktiekurser (kursindeks): USD/DKK 7,97 -, pct. USA, S&P.39,3 pct. SEK/DKK 7,8 -, pct. Japan, Nikkei 9.44, pct. NOK/DKK 78,4 -,3 pct. Kina, Shanghai composite 3.7 -,79 pct. GBP/DKK 87,9 -,9 pct. Euroomr., Eurostoxx 389,87 pct. JPY/DKK, -, pct. Storbritannien, FTSE 7.48, pct. Effektiv kronekursindeks (98 = ),43 -,8 pct.-point Oliepriser Brent (USD) 4,9-3,7 USD Brent (DKK) 38,77-7, DKK Anm.: ) Der anvendes lukkekurser for valutakurser, renter og aktier. ) Den korte realkreditrente består af et gennemsnit af realkreditrenter med - og -årig løbetid. Den lange realkreditrente består af et gennemsnit af 3-årige realkreditrenter. Realkreditrenterne offentliggøres ugentligt og med en uges forsinkelse. 3) X/Y betyder pris i valuta Y for enheder af valuta X. Når tallet vokser, betyder det, at værdien af den første valuta (X) øges i forhold til værdien af den anden valuta (Y). Kilde: Thomson Reuters Eikon, Bloomberg og Danmarks Nationalbank.

15 Side af Figur 3. Pengepolitiske renter Figur 3. Kort og langt rentespænd i forhold til Tyskland Pct. Pct USA Danmark¹ Euroområdet Pct. Pct.-point 3,,8,,4,, - -, - -,4 - -, - -,8-3 -, maj sep jan maj sep jan 7 maj 7 -årig, rentespænd (h.a.) 3-mdr., rentespænd (h.a.) -årig, dansk 3-mdr., dansk Anm.: ) Diskontoen. Kilde: Thomson Reuters Eikon og Bloomberg. Figur 3.3 Rentespænd i forhold til Tyskland Figur 3.4 Prisen pr. tønde Brent-olie i USD og euro Pct.-point Pct.-point Euro Dollar maj sep jan maj sep jan 7 maj 7 maj sep jan maj sep jan 7 maj 7 Italien Spanien Irland Frankrig Portugal Euro Dollar (h. akse) Kilde: Thomson Reuters Eikon og Bloomberg. Figur 3. Udvalgte aktieindeks Figur 3. Udvalgte valutakurser (=) (=) maj sep jan maj sep jan 7 maj 7 Eurostoxx Nikkei S&P OMX C (h.a.) Shanghai composite (h.a.) Kilde: Thomson Reuters Eikon og Bloomberg. EUR/USD JPY/USD,8,,,4,,,,,8,9,,4,9,,,8 maj sep jan maj sep jan 7 maj 7 EUR/USD JPY/USD (h. akse)

16

KonjunkturNYT uge 14

KonjunkturNYT uge 14 KonjunkturNYT uge 4 3.-7. april 7 Side af KonjunkturNyt Uge 4 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 2.-. oktober 217 Højere priser på lejligheder i juli Ejerlejligheder Enfamiliehuse 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 21 217 Danmark Fremgang i industriproduktionen og -omsætningen i august

Læs mere

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 9.- 8. december 17 Fremgang i industriproduktionen i oktober +,5 pct. 8 9 1 11 1 13 1 15 16 17 Danmark Fremgang i industriproduktionen i oktober Færre konkurser, men flere tabte job i

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.- 7. november 7 Fald i BNP i. kvartal 7 -, pct. 7 Danmark Fald i BNP i. kvartal 7 Bilsalget tilbage på normalt niveau i oktober Lønstigningstakten aftog moderat i. kvartal Renter, oliepriser,

Læs mere

KonjunkturNYT uge 36

KonjunkturNYT uge 36 KonjunkturNYT uge 36 4.-8. september 217 Side 2 af 19 KonjunkturNyt Uge 36 217 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 1216 København

Læs mere

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 7.-. november 7. flere lønmodtagere i september 7 +. personer 8 9 6 7 Danmark 9.6 flere lønmodtagere i. kvartal 7 Flere ledige og beskæftigede i. kvartal 7 ifølge AKU Fald i detailsalget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT uge januar 2017

KonjunkturNYT uge januar 2017 KonjunkturNYT uge. 7. januar 7 Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 9. januar-. februar 8 Ledigheden faldt i december -.8 personer 6 7 8 9 6 7 Danmark Ledigheden faldt i december Stigende forventninger i byggeriet, men fald i industrien i januar Renter,

Læs mere

Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed

Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed KonjunkturNYT uge. oktober.-. november 7 Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed 7.8 personer 7 8 9 7 Danmark Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 3. februar 7. februar 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i 4. kvartal trods fald i december Faldende priser på enfamiliehuse i november Fald i det påbegyndte byggeri

Læs mere

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.-. oktober 7 Flere lønmodtagere i august +. personer 8 9 7 Danmark Flere lønmodtagere i august Detailsalget steg i september Lille stigning i dankortomsætningen i september Højere inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 49 1. december 5. december 214 Danmark Stigning i industriproduktionen i oktober Prisen på enfamiliehuse og ejerlejligheder steg i september Færre tvangsauktioner i november Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016) KonjunkturNyt Uge 5 (1. - 5. februar 216) KonjunkturNyt Uge 5, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1 1218 København

Læs mere

KonjunkturNYT uge 10

KonjunkturNYT uge 10 KonjunkturNYT uge.. marts 7 Side af 9 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

KonjunkturNYT uge 26

KonjunkturNYT uge 26 KonjunkturNYT uge 6 6.-. juni 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 6 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 2017

KonjunkturNYT uge februar 2017 KonjunkturNYT uge 8. 4. februar 17 Side af 17 KonjunkturNyt Uge 8 17 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 116 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 31 (1.-5. august 2016)

KonjunkturNyt. Uge 31 (1.-5. august 2016) KonjunkturNyt Uge 31 (1.-5. august 216) Side 2 af 13 KonjunkturNyt Uge 31, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 45

KonjunkturNYT - uge 45 KonjunkturNYT - uge 45 2. november 6. november 215 Danmark Mindre fald i industriproduktionen i september Stigende boligpriser i august Lidt flere konkurser i oktober, men generelt faldende tendens Flere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32 4. august 8. august 214 Danmark Fremgang i industriproduktionen i 2. kvartal 214 Fortsat fald i bilsalget i juli Dankortomsætningen steg i juli Det påbegyndte byggeri faldt en anelse

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november 7. november Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i tember Fortsat beskedne private lønstigninger ifølge Danmarks Statistik Omtrent uændrede konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 40 (3.-7. oktober 2016)

KonjunkturNyt. Uge 40 (3.-7. oktober 2016) KonjunkturNyt Uge 4 (3.-7. oktober 216) Side 2 af 17 KonjunkturNyt Uge 4, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1

Læs mere

KonjunkturNYT uge 21

KonjunkturNYT uge 21 KonjunkturNYT uge.-. maj 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016)

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-9. april 6) Side af KonjunkturNyt Uge 7, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

KonjunkturNYT uge 25

KonjunkturNYT uge 25 KonjunkturNYT uge 9.-. juni 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 33

KonjunkturNYT uge 33 KonjunkturNYT uge.-8. august 7 Side af KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. december 7. december Danmark Industriproduktionen er faldet tilbage i efteråret fra et højt niveau i sommeren Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal Stigning i dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni 7. juni 1 Danmark Stigning i dankortomsætningen i maj Industriproduktionen steg i april Højere lønstigningstakt i 1. kvartal på DA-området Stigende boligpriser i marts Lille stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. oktober Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i august Fortsat faldende forbrugertillid i oktober Stigning i detailsalget i. kvartal efter fald i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT uge januar 03. februar 2017

KonjunkturNYT uge januar 03. februar 2017 KonjunkturNYT uge 5. januar. februar 7 Side af 9 KonjunkturNyt Uge 5 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Fortsat høj forbrugertillid i april Lille stigning i detailsalget i. kvartal Dansk inflation ligger fortsat over euroområdets Internationalt Euroområdet: Erhvervstilliden

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge 8. januar. januar Danmark Stadig flere lønmodtagere i november Fald i forbrugertilliden i januar Fald i detailsalget i december Internationalt IMF World Economic Outlook update, januar

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT uge 38

KonjunkturNYT uge 38 KonjunkturNYT uge 38 18.-. september 17 Side af 16 KonjunkturNyt Uge 38 17 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 116 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober 6. oktober Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i september Fald i forbrugertilliden i oktober Fald i pengeinstitutternes udlån til erhverv i september Uændret ledighed

Læs mere

KonjunkturNYT uge 13

KonjunkturNYT uge 13 KonjunkturNYT uge 7.-. marts 7 Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19. maj 8. maj 1 Danmark Pæn stigning i industriproduktionen i marts Stigning i bilsalget i april Fortsat lav restanceprocent og uændret antal månedlige tvangsauktioner let af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 8. maj. maj Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Flere ledige stillinger og færre varslede afskedigelser i april Fortsat høj forbrugertillid i maj Flad

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 1

KonjunkturNYT - uge 1 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Stort set uændret ledighed i november Konjunkturbarometre: Lille bedring i serviceerhvervene, men lidt svagere vurdering i industri samt bygge og anlæg Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 24

KonjunkturNYT - uge 24 KonjunkturNYT - uge 9. juni 1. juni 1 Danmark Fortsat opadgående tendens for industriproduktionen, men fald i april Fald i firmaernes salg i april Stigning i beskæftigelsen og antallet af præsterede timer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar 7. februar Danmark Fortsat fremgang i BNP i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i december Betydelig stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge. december 9. december Danmark Lille fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Lille stigning i antal varslede afskedigelser og omtrent uændret antal ledige stillinger i november

Læs mere

KonjunkturNYT uge januar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder personer

KonjunkturNYT uge januar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder personer KonjunkturNYT uge.- 6. januar 7 Fortsat stigende lønmodtagerbeskæftigelse i november +6. personer 8 9 6 7 Danmark Fortsat stigende lønmodtagerbeskæftigelse i november Omtrent uændret detailsalg i december

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016) KonjunkturNyt Uge (8.-. februar ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 1. september 5. september 214 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Omtrent uændret dankortomsætning i august Priserne på enfamiliehuse faldt i juni,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 1. oktober 1. oktober 1 Danmark Færre varslede afskedigelser og lille stigning i antal ledige stillinger i september Lille fald i antallet af nyregistrerede personbiler i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. februar Danmark Bruttoledigheden faldt i december Lille fald i priserne for enfamiliehuse i november Konjunkturbarometre: Bedring i industri, men svagere vurdering i detailhandel

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 8 ( februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 8 ( februar 2016) KonjunkturNyt Uge 8 (.-6. februar 6) Side af KonjunkturNyt Uge 8, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. november. december Danmark Lille fald i BNP i. kvartal Fald i ledigheden i oktober Boligpriserne faldt en anelse i september Stigning i antal konkurser i november Fald i antallet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7 3. april 7. april Danmark Mindre fald i bruttoledigheden i marts Stigning i husholdningernes bilkøb i marts Stort fald i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i marts Konjunkturbarometrene

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016)

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016) KonjunkturNyt Uge (7.-. marts ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 3. marts 2017

KonjunkturNYT uge februar 3. marts 2017 KonjunkturNYT uge 9 7. februar. marts 7 Side af KonjunkturNyt Uge 9 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016)

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016) KonjunkturNyt Uge (.-7. maj 6) Side af 8 KonjunkturNyt Uge, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Lidt flere ledige i tember, men tendensen er nedadgående Fortsat opadgående forventninger til produktion og omsætning i oktober Stigende udlån til både husholdninger

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016)

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. juni ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Fortsat stigning i byggebeskæftigelsen i. kvartal Lidt flere ledige stillinger i september, men fremgangen er stagneret Fortsat lav forbrugerprisinflation

Læs mere

KonjunkturNYT uge 20

KonjunkturNYT uge 20 KonjunkturNYT uge.- 9. maj 7 Side af 9 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 32

KonjunkturNYT uge 32 KonjunkturNYT uge 7.-. august 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 47 ( november 2016)

KonjunkturNyt. Uge 47 ( november 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-. november 6) Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 6. marts Danmark Svagt fald i industriproduktionen og omsætningen Lille fald i bruttoledigheden i januar Faldende energipriser har trukket forbrugerpriserne ned i både Danmark

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 2017

KonjunkturNYT uge februar 2017 KonjunkturNYT uge.. februar 7 Side af KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 7. juni. juni Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i maj Betydelig stigning i forbrugertilliden i juni Stabil udvikling i huspriserne for. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 4

KonjunkturNYT - uge 4 KonjunkturNYT - uge 9. januar. januar Danmark Stigning i forbrugertilliden i januar Stigning i detailsalget igennem Deflation i euroområdet, men ikke i Danmark i december Internationalt IMF: World Economic

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 7. september. september Danmark Fald i industriproduktionen i juli Stærk vareeksport i årets første syv måneder trods fald i juli Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 30

KonjunkturNYT - uge 30 KonjunkturNYT - uge 3 3. juli 7. juli Danmark Stigning i forbrugertilliden i juli Stigning i husholdningernes bilkøb i Stigning i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i Pengeinstitutterne fortsat tilbageholdende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 46

KonjunkturNYT - uge 46 KonjunkturNYT - uge 9. november. november Danmark Firmaernes salg omtrent uændret i september Både import og eksport faldt i september Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende poster i september

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 25 ( juni 2016)

KonjunkturNyt. Uge 25 ( juni 2016) KonjunkturNyt Uge 2 (2.-2. juni 26) Side 2 af 8 KonjunkturNyt Uge 2, 26 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 28 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 36 (5.-9. september 2016)

KonjunkturNyt. Uge 36 (5.-9. september 2016) KonjunkturNyt Uge 3 (.-9. september 1) Side af 1 KonjunkturNyt Uge 3, 1 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1 118 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonkturNYT - uge. maj. maj Dank Lille fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere i. kvartal Fald i AKU-ledigheden i. kvartal Lavere lønstigningstakter på DA-området i Lille stigning i prisen på engrosvarer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7. september. september Danmark Eksporten af varer steg i juli Overskud på betalingsbalancen i juli Stigning i husholdningernes nyregistreringer og fald i erhvervenes i august Højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Fald i bruttoledigheden i december Fald i F-ledigheden i december Stigende beskæftigelse og uændret ledighed ifølge den månedlige AKU Erhvervenes konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 2 1. juni 22. juni 2 Danmark Lille fald i forbrugertilliden i juni Lille stigning i detailomsætningsindekset i maj Faldende boligpriser i 1. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 38

KonjunkturNYT - uge 38 KonjunkturNYT - uge 8 1. september 18. september 1 Danmark Firmaernes salg faldt i juli Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 Stigning i producentpriserne og fald i importpriserne i august Ny prognose fra

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 34 ( august 2016)

KonjunkturNyt. Uge 34 ( august 2016) KonjunkturNyt Uge (.-6. august 6) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 39 ( september 2016)

KonjunkturNyt. Uge 39 ( september 2016) KonjunkturNyt Uge 39 (6.-3. september 16) Side af 19 KonjunkturNyt Uge 39, 16 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 3 6. ust 1. ust Danmark Fald i industriproduktionen i juni Firmaernes samlede salg faldt i juni Fald i dankortomsætningen i juli Fald i det påbegyndte byggeri i. kvartal Stigning i

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 15 (11.-15. april 2016)

KonjunkturNyt. Uge 15 (11.-15. april 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. april ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni. juni Danmark Fald i bruttoledigheden i april Stor stigning i antallet af ledige stillinger i. kvartal Aftagende lønstigningstakt i. kvartal på DA-området Stigning i vareeksporten

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge. -. december Danmark Stigende beskæftigelse i. kvartal ifølge arbejdstidsregnskabet Den offentlige beskæftigelse fortsatte med at falde i. kvartal Firmaernes salg var uændret igen i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. november Danmark Stigning i ledigheden i september Vigende huspriser i august Konjunkturbarometre: Fremgang i serviceerhverv og byggeri, detailhandel uændret og fald i industrien

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 40

KonjunkturNYT - uge 40 KonjunkturNYT - uge 9. september 3. oktober 1 Danmark Lille stigning i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i august Lille fald i konjunkturbarometrene Fald i dankortomsætningen i september Boligpriserne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge. april 7. april Danmark Firmaernes salg var uændret i februar efter stigning i januar Flere ledige stillinger og flere varslede afskedigelser i marts Producentpriserne tiltog markant

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 40

KonjunkturNYT - uge 40 KonjunkturNYT - uge 1. oktober. oktober 1 Danmark Fald i industriproduktionen i august efter stor stigning i juli Firmaernes samlede salg steg i august Lille stigning i dankortomsætningen i september Stabile

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. - 9. december Danmark Industriproduktionen steg i oktober Svag stigning i både importen og eksporten Pænt overskud på betalingsbalancen i oktober, men bliver lavere end Bilkøbet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 8 9. april. maj Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Positive konjunkturbarometre i detailhandlen, mens industri, serviceerhvervene samt bygge og anlæg er negative Stigende boligpriser

Læs mere