KonjunkturNyt. Uge 47 ( november 2016)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KonjunkturNyt. Uge 47 ( november 2016)"

Transkript

1 KonjunkturNyt Uge 7 (.-. november 6)

2 Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen er afsluttet fredag kl. Henvendelse kan rettes til

3 Side af 8 Danmark Lavere beskæftigelse og flere ledige i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigende lønmodtagerbeskæftigelse i september Forbrugertilliden stort set uændret i november Detailsalget når højeste niveau i fem år HICP-inflationen steg i Danmark og euroområdet i oktober Stigende udlån til erhverv i oktober Internationalt Euroområdet: Både erhvervs- og forbrugertilliden steg i november USA: Forbrugertilliden steg i november til det højeste niveau siden maj. Både boligpriserne og boligsalget steg yderligere i oktober Tyskland: BNP voksede blot, pct. i. kvartal grundet svag eksport Storbritannien: BNP voksede med, pct. i første hele kvartal efter Storbritanniens beslutning om at forlade EU Norge: Ledigheden faldt til,8 pct., men er stadig historisk høj Japan: Forbrugerpriserne steg, pct. i oktober Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder OMXC faldt yderligere,6 pct. og er nu faldet 9, pct. i 6 Både den amerikanske dollar og det ledende amerikanske aktieindeks, S&P, er yderligere styrket efter præsidentvalget Olieprisen er steget, dollar per tønde forud for møde blandt OPEC-landene d.. november

4 Side af 8. Dansk konjunkturnyt Lavere beskæftigelse og flere ledige i. kvartal ifølge AKU Den sæsonkorrigerede AKU-beskæftigelse faldt med. personer i. kvartal 6, mens AKU-ledigheden faldt med. personer, jf. figur.. Udviklingen i. kvartal skal ses i sammenhæng med en stikprøveusikkerhed på. personer for beskæftigelsesniveauet og. personer for ledighedsniveauet. Efter at være overgået til en ny dataindsamler er opgørelsens svarprocent faldet væsentligt i 6 sammenlignet med tidligere. Det medfører, at udviklingen i 6 kan være behæftet med mere usikkerhed end normalt. Sammenligninger hen over årsskiftet skal derfor foretages med forsigtighed. AKU-ledigheden udgjorde 89. personer i. kvartal 6, svarende til en ledighedsprocent på 6, pct. af arbejdsstyrken. Udviklingen i det seneste kvartal skyldes, at der er blevet flere ledige studerende, der søger og kan tiltræde et job, samt flere øvrige AKU-ledige, jf. figur.. Øvrige AKU-ledige kan fx være efterlønsmodtagere, der ønsker et deltidsarbejde. Til gengæld er der sket et fald i antallet af ledige, der modtager dagpenge og kontanthjælp, efter en forholdsvist stor stigning i denne gruppe i forrige kvartal. Antallet af ledige i aktivering er ligeledes faldet. AKU-ledigheden er baseret på interview og ligger generelt noget højere end den registerbaserede bruttoledighed. Det skyldes blandt andet, at den inkluderer studerende, efterlønsmodtagere og andre modtagere af overførselsindkomster, hvis de svarer, at de søger og kan tiltræde et job, uanset om de kun ønsker få timers beskæftigelse. Figur. AKU-beskæftigelse og - ledighed Figur. AKU-ledighedens sammensætning. personer. personer.9. personer. personer Beskæftigede Ledige (h. akse) Dagpenge eller kontanthj. Studerende Aktiverede Øvrige AKU-ledige Anm.: Egen sæsonkorrektion i figur., hvorfor det samlede antal ledige afviger fra opgørelsen i figur., som er Danmarks Statistiks sæsonkorrektion. Der er databrud ved årsskiftene /, 6/7 og /6. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

5 Side af 8 Fortsat stigende lønmodtagerbeskæftigelse i september Lønmodtagerbeskæftigelsen har været i fremgang siden starten af og steg med yderligere. personer i september, jf. figur.. Samlet set er lønmodtagerbeskæftigelsen steget med 7. personer siden april. I. kvartal 6 som helhed voksede lønmodtagerbeskæftigelsen med. personer. Fremgangen i lønmodtagerbeskæftigelsen i september dækker over en stigning i den private sektor, hvor beskæftigelsen alene voksede med. personer, jf. figur.. Omvendt faldt den offentlige beskæftigelse med knap 7 personer. Den private beskæftigelse har været stigende uafbrudt siden november, mens den offentlige beskæftigelse generelt har været aftagende de seneste år. Stigningen i den private beskæftigelse har især fundet sted inden for handel og transport og erhvervsservice. Ligeledes har der været fremgang inden for bygge og anlæg. Den månedlige lønmodtagerbeskæftigelse opgør antal personer med lønmodtagerbeskæftigelse uden omregning til fuldtidsbeskæftigelse. Det vil sige, at alle lønmodtagere er medregnet, uanset om de arbejder på fuld- eller deltid. Det svarer omtrent til opgørelsen i nationalregnskabet. Figur. Lønmodtagerbeskæftigelsen Figur. Lønmodtagerbeskæftigelse i privat og offentlig sektor. personer. personer.7.7. personer. personer Lønmodtagerbeskæftigelse Årsgennemsnit Private lønmodtagere Offentlige lønmodtagere (h. akse) Anm.: Den private lønmodtagerbeskæftigelse udgøres af private og offentlige virksomheder samt private non-profit organisationer (herunder privatskoler mv.). Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

6 Side 6 af 8 Forbrugertilliden stort set uændret i november Den samlede forbrugertillidsindikator faldt til,9 i november, hvilket er en smule lavere end i oktober, hvor indikatoren var på,, jf. figur.. Indikatoren er dermed på det laveste niveau siden maj, men fortsat over det historiske gennemsnit siden 97. Familiernes vurdering af deres økonomiske situation i dag sammenlignet med for et år siden er forbedret, mens deres forventninger til deres økonomiske situation om et år er på det laveste niveau siden april, men dog fortsat klart positiv. Forventningerne til Danmarks økonomiske situation om et år har været aftagende over det seneste halvandet år, hvilket blandt andet kan afspejle stigende international usikkerhed, herunder fx i lyset af Storbritanniens beslutning om at forlade EU. Den aftagende tillid til Danmarks økonomiske situation om et år afspejler sig også i, at et lille flertal af forbrugerne nu forventer en stigning i ledigheden i det kommende år, jf. figur.6. Figur. Forbrugertillidsindikatoren Figur.6 Forventninger til ledigheden Nettotal Nettotal Nettotal Nettotal Forbrugertillidsindikator Forventning til Danmarks økonomiske situation om et år Anm.: I figur.6 betyder et positivt tal, at hovedparten af forbrugerne forventer en stigning i ledigheden over de næste måneder. Forbrugernes forventning til ledigheden indgår ikke i den samlede forbrugertillidsindikator. Kilde: Danmarks Statistik.

7 Side 7 af 8 Detailsalget når højeste niveau i fem år Detailsalget steg med,8 pct. fra september til oktober, når der tages højde for normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Detailsalget var dermed i oktober på det højeste niveau siden, jf. figur.7. Udviklingen i det samlede detailsalg i oktober dækker over stigninger i alle tre undergrupper beklædning mv., andre forbrugsvarer og fødevarer og andre dagligvarer på henholdsvis,6 pct.,, pct. og, pct. I de første ti måneder af 6 er detailsalget samlet set steget, pct. sammenlignet med samme periode sidste år. Væksten er drevet af varegruppen andre forbrugsvarer, mens beklædning mv. og fødevarer og andre dagligvarer er aftaget i perioden. Udviklingen i detailsalget afspejler til en vis grad forbrugertilliden, hvilket betyder forbrugertilliden kan give en indikation af den kommende udvikling i detailsalget, jf. figur.8. Den moderat aftagende tendens i forbrugertilliden gennem 6 kan således pege på et potentielt aftagende detailsalg fremover. Figur.7 Mængdeindeks for detailomsætning og dets underkomponenter Figur.8 Udvikling i detailsalg of forbrugertillid Indeks (=) Indeks (=) Detailsalg i alt Beklædning mv. Andre forbrugsvarer Fødevarer og andre dagligvarer Pct. (å/å) Detailsalg Forbrugertillidsindikator (h. akse) Nettotal - - Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

8 Side 8 af 8 HICP-inflationen steg i Danmark og euroområdet i oktober Det harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) steg, pct. i Danmark i oktober i forhold til samme måned året før, mens indekset steg, pct. i euroområdet, jf. figur.9. Inflationen er således fortsat lavere i Danmark end i euroområdet, som det har været tilfældet siden juni, men afstanden er indsnævret en smule i oktober. At inflationen er lavere i Danmark end i euroområdet, skyldes primært lavere prisstigninger på teletjenester og tøj. Overordnet set er inflationen fortsat lav i både Danmark og euroområdet, hvilket blandt andet skyldes oliepriserne. Kerneinflationen dvs. den harmoniserede forbrugerprisinflation korrigeret for prisændringer i energi og uforarbejdede fødevarer var, pct. i Danmark i oktober, hvilket er, pct.-point højere end måneden før. I euroområdet var kerneinflationen,7 pct., hvilket er, pct.- point lavere end i de forgående fem måneder, jf. figur.. Figur.9 Forbrugerprisinflation (HICP) Figur. Kerneinflation Pct. Pct. Pct. Pct Danmark Euroområdet Danmark Euroområdet Kilde: Danmarks Statistik og Eurostat.

9 Side 9 af 8 Stigende udlån til erhverv i oktober Det samlede udlån til erhverv fra den konsoliderede MFI-sektor, som består af penge- og realkreditinstitutterne, steg, pct. fra september til oktober. I forhold til samme måned året før var udlånet til erhverv,8 pct. højere. Dermed stiger årsvæksten for tredje måned i træk, og oktober havde den største årsvækst siden april, jf. figur.. De samlede udlån til husholdningerne faldt med, pct. fra september til oktober. I forhold til samme måned året før var det samlede udlån til husholdningerne pct. højere, jf. figur.. Den afdæmpede udvikling i kreditgivningen, der har været tendensen de seneste år, fortsatte dermed i oktober. Samtidig fortsætter tendensen til, at fastforrentede realkreditlån udgør en større andel af de samlede udlån til husholdningerne. Denne andel er i løbet af de seneste tre år steget fra omtrent 9 pct. i starten af til næsten 6 pct. i dag, jf. figur.. Figur. Indeks over nominelle beholdninger udlån fra realkredit- og pengeinstitutter Figur. Fordeling af realkreditlån til husholdningerne Pct. (å/å) Pct. (å/å) Pct. af samlet udlån Pct. af samlet udlån Erhverv Husholdninger Fastforrentet Variabelt Anm.: Indeks over nominelle beholdninger er et mål, der viser bevægelser i balanceposterne, som følger af faktiske transaktioner. Kilde: Danmarks Nationalbank.

10 Side af 8. Internationalt konjunkturnyt Euroområdet Forbrugertilliden, målt ved DG ECFIN s flash-estimat, steg i november med,9 point til indeks -6,, jf. figur.. Forbrugertilliden har dermed været stigende i de seneste tre måneder og er nu på det højeste niveau siden december. Erhvervstilliden i fremstillingssektoren, målt ved PMI, steg moderat til indeks,7 i november, jf. figur.. Det er indeksets højeste niveau siden januar, og stigningen tilskrives især tilgangen af nye ordrer. I servicesektoren er erhvervstilliden steget til indeks,, hvilket er det højeste niveau i år. Stigningen tilskrives tilgangen af nye ordrer samt øget beskæftigelse. Begge indeks er over det neutrale niveau på, hvilket indikerer fortsat fremgang i både erhvervssektoren og servicesektoren. Figur. Forbrugertillid, euroområdet Figur. Erhvervstillid, euroområdet Indeks Indeks Forbrugertillid Historisk gns. (98-6) Indeks Indeks PMI fremstilling PMI service Kilde: Thomson Reuters Eikon. USA Boligpriserne, opgjort ved Federal Housing Finance Agencys boligprisindeks, steg i september med,6 pct. i forhold til august og fortsatte dermed den stigende tendens siden, jf. figur.. I de første tre kvartaler af 6 er boligpriserne steget med 6, pct. i forhold til samme periode i. Boligsalget af nye enfamiliehuse faldt,9 pct. i oktober sammenlignet med september til et annualiseret niveau på 6. boliger, jf. figur.. I de første ti måneder af 6 er der solgt,6 pct. flere nye enfamiliehuse end i samme periode sidste år. Salget af eksisterende boliger steg, pct. i oktober sammenlignet med september til et niveau på.6. boliger annualiseret, hvilket er det hø-

11 Side af 8 jeste niveau siden februar 7. I de første ti måneder af 6 er der solgt, pct. flere eksisterende boliger end i samme periode sidste år. Figur. Boligpriser, USA Figur. Boligsalg, USA Indeks (7M=) Pct.. boliger. boliger Vækst (m/m) (h.akse) Boligprisindeks Salg af nye boliger Salg af eksisterende boliger (h. akse) Kilde: Thomson Reuters Eikon. Forbrugertilliden, målt ved University of Michigans forbrugertillidsindeks, steg til indeks 9,8 i november, jf. figur.. Det er indeksets højeste niveau siden maj, hvilket skyldes en stigning i både opfattelsen af den nuværende økonomiske situation samt forventningerne til fremtiden. Figur. Forbrugertillid, USA Indeks Indeks Samlet indikator Nuværende situation Forventninger til fremtiden Historisk gennemsnit Kilde: Thomson Reuters Eikon.

12 Side af 8 Tyskland BNP voksede i. kvartal med, pct. i forhold til. kvartal, ifølge den reviderede opgørelse, hvilket er uændret fra det første estimat, jf. figur.6. Den lave vækst skyldes blandt andet, at eksporten faldt med, pct., mens importen steg med, pct. Både privat og offentligt forbrug trak i positiv retning med stigninger på henholdsvis, pct. og, pct. Stigningen i privatforbruget kommer som resultat af en høj beskæftigelse, mens det offentlige forbrug steg som følge af øget forbrug relateret til de mere end en million flygtninge, der er kommet til landet. Erhvervstilliden, målt ved Ifo erhvervsklimaindekset, var uændret i november, jf. figur.7. Det uændrede samlede indeks skyldes et forbedret syn på den nuværende situation, mens forventningerne til fremtiden er aftaget. Figur.6 BNP, Tyskland Figur.7 Erhvervstillid, Tyskland Pct. (å/å) 6 Pct. (k/k) Indeks (=) Indeks (=) Serie Serie Samlet indikator Nuværende situation Forventninger til fremtiden 7 Kilde: Thomson Reuters Eikon. Storbritannien Den reviderede opgørelse af BNP viser en vækst på, pct. i. kvartal i forhold til. kvartal, jf. figur.8. Estimatet er dermed uændret i forhold til den første opgørelse. Tredje kvartal er det første hele kvartal efter Storbritanniens beslutning om at forlade EU. Indtil videre ser Brexit ikke ud til at have haft effekt på BNPvæksten. Det var særligt nettoeksporten, der bidrog til væksten i. kvartal, hvilket skal ses i lyset af at det britiske pund er svækket betydeligt gennem. kvartal. Privatforbruget bidrog også positivt til væksten, mens investeringerne faldt.

13 Side af 8 Figur.8 BNP, Storbritannien Pct. (å/å) Pct. (k/k),8,,6, -,6 -, -,8 -, Kvartalsvis BNP-vækst (h.akse) Årlig BNP-vækst Kilde: Thomson Reuters Eikon. Norge Den sæsonkorrigerede ledighed faldt til,8 pct. i månederne juli til september i forhold til perioden juni til august, men er stadig historisk høj, jf. figur.9. Den samlede ledighed udgør nu. personer, mens beskæftigelsen steg med 8. personer til en samlet beskæftigelse på.66. personer. Figur.9 Ledighed, Norge Pct. af arbejdsstyrken 6 Ændringer i. personer Ændring i beskæftigelse (h. akse) Ledighed Kilde: Thomson Reuters Eikon. Japan Forbrugerpriserne steg år til år med, pct. i oktober, jf. figur.. Det er første gang i otte måneder, at årsstigningstakten i det samlede forbrugerprisindeks er positiv. Den lave inflation gennem det seneste halvandet år skyldes nedadgående pres på priserne fra blandet andet aftagende energipriser samt en generelt

14 Side af 8 styrket yen, som mindsker omkostningerne til importerede varer. I november skyldtes den positive inflation især stigende priser på friske fødevarer. Forbrugerpriserne ekskl. friske fødevarer faldt, pct. på årsbasis. Figur. Inflation, Japan Pct. (å/å) - - Pct. (å/å) Inflation Kerneinflation - Kilde: Thomson Reuters Eikon.

15 . Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder Over den seneste uge er den amerikanske dollar styrket med yderligere,7 pct. i forhold til euroen. Siden det amerikanske præsidentvalg d. 8. november er dollaren styrket, pct. mod euroen. Også det britiske pund er igen styrket mod euroen med en stigning på, pct. over den seneste uge. I løbet af november er pundet samlet styrket 6, pct. mod euroen. Den japanske yen er svækket, pct. mod euroen over den seneste uge, mens den over den seneste måned er svækket med,8 pct. Den effektive danske kronekurs er svækket for tredje uge i træk, denne gang med et fald på, pct. På aktiemarkederne har det internationalt set været en positiv uge, hvor det japanske indeks, Nikkei, det kinesiske indeks, Shanghai composite, og det amerikanske indeks, S&P, steg henholdsvis,6 pct.,, pct. og,8 pct. S&P er steget, pct. siden præsidentvalget. Det danske aktieindeks OMXC faldt,6 pct. over den seneste uge. Siden. januar er OMXC faldet 9, pct. Olieprisen er steget, dollar per tønde over den seneste uge til et niveau på 7, dollar per tønde. Det kan blandt andet afspejle, at OPEC-landene mødes d.. november for at igen at forsøge at nå til enighed om et loft over olieproduktionen.

16 Side 6 af 8 Tabel. Renter og valutakurser mv. Danske renter og valutakurser mv. Internationale renter og valutakurser mv. Torsdag Ændring ift. Torsdag / sidste torsdag / Ændring ift. sidste torsdag Renter, pct. p.a.: -md. pengemarkedsrente -,, pct.-point Ledende renter, pct. p.a.: USA (federal funds rate),, pct.-point Stat. -årig,7, pct.-point Japan (unc. call rate) -,, pct.-point Realkreditrenter: Sverige (repo) -,, pct.-point Euroområdet Kort realkreditlån -,, pct.-point (refinansierings-renten),, pct.-point Langt realkreditlån,6,8 pct.-point Storbritannien (repo),, pct.-point Nationalbankens satser: Rente på -årige statsobligationer, pct. p.a.: Diskonto,, pct.-point USA,, pct.-point Indskud på folio,, pct.-point Japan,, pct.-point Indskudsbeviser -,6, pct.-point Tyskland,6 -, pct.-point Udlån,, pct.-point Storbritannien,, pct.-point Rentespænd til Tyskland (pct.-point): Valutakurser: Kort (-mdr.) -,6, pct.-point JPY/EUR,8 -,6 pct. Langt (-årigt):,, pct.-point GBP/EUR 8,, pct. Aktiekurser USD/EUR (kursindeks): 9,77,69 pct. OMXC (/7-89 = ) 8,9 -,7 pct. CNY/EUR,7,9 pct. Valutakurser: USD/CNY 69,6,6 pct. EUR/DKK 7,7 -,6 pct. Aktiekurser (kursindeks): USD/DKK 7,76,66 pct. USA, S&P.,8 pct. SEK/DKK 76,,8 pct. Japan, Nikkei 8.,6 pct. NOK/DKK 8, -, pct. Kina, Shanghai composite., pct. Euroomr., Eurostoxx GBP/DKK 877,97,9 pct. indeks 6,9 pct. JPY/DKK 6, -, pct. Storbritannien, FTSE 6.89, pct. Effektiv kronekursindeks (98 = ),67 -, pct.-point Oliepriser: Brent (USD) 7,8, USD Brent (DKK),6,8 DKK Anm.: ) Den korte realkreditrente består af et gennemsnit af realkreditrenter med - og -årig løbetid. Den lange realkreditrente består af et gennemsnit af -årige realkreditrenter. Realkreditrenterne offentliggøres ugentligt og med en uges forsinkelse. ) X/Y betyder pris i valuta Y for enheder af valuta X. Når tallet vokser, betyder det, at værdien af den første valuta (X) øges i forhold til værdien af den anden valuta (Y). Kilde: Thomson Reuters Eikon, Bloomberg og Danmarks Nationalbank.

17 Side 7 af 8 Figur. Pengepolitiske renter Figur. Kort og lang rente og rentespænd i forhold til Tyskland Pct. Pct USA Danmark¹ Euroområdet Pct. Pct.-point,,,,8,,6,,,,,, -, -, -, -, -, -,6 -, -,8 -, -, nov mar jul nov mar 6 jul 6 nov 6 -årig, rentespænd (h.a.) -mdr., rentespænd (h.a.) -årig, dansk -mdr., dansk Anm.: ) Diskontoen. Kilde: Thomson Reuters Eikon og Bloomberg. Figur. Rentespænd i forhold til Tyskland Figur. Prisen pr. tønde Brent-olie i USD og euro Pct.-point Pct.-point apr aug dec apr aug dec apr 6 aug 6 Euro Dollar nov mar jul nov mar 6 jul 6 nov 6 Italien Spanien Irland Frankrig Portugal Euro Dollar (h. akse) Kilde: Thomson Reuters Eikon og Bloomberg. Figur. Udvalgte aktieindeks Figur.6 Udvalgte valutakurser Indeks (=) Indeks (=) nov mar jul nov mar 6 jul 6 nov 6 Eurostoxx Nikkei S&P OMX C (h.a.) Shanghai composite (h.a.) Kilde: Thomson Reuters Eikon og Bloomberg. EUR/USD JPY/USD,,,,,,9,,9,,,8,,8 nov mar jul nov mar 6 jul 6 nov 6 EUR/USD JPY/USD (h. akse)

18 fm.dk

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 7.-. november 7. flere lønmodtagere i september 7 +. personer 8 9 6 7 Danmark 9.6 flere lønmodtagere i. kvartal 7 Flere ledige og beskæftigede i. kvartal 7 ifølge AKU Fald i detailsalget

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 34 ( august 2016)

KonjunkturNyt. Uge 34 ( august 2016) KonjunkturNyt Uge (.-6. august 6) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 2017

KonjunkturNYT uge februar 2017 KonjunkturNYT uge 8. 4. februar 17 Side af 17 KonjunkturNyt Uge 8 17 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 116 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016)

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016) KonjunkturNyt Uge (.-7. maj 6) Side af 8 KonjunkturNyt Uge, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.-. oktober 7 Flere lønmodtagere i august +. personer 8 9 7 Danmark Flere lønmodtagere i august Detailsalget steg i september Lille stigning i dankortomsætningen i september Højere inflation

Læs mere

KonjunkturNYT uge januar 2017

KonjunkturNYT uge januar 2017 KonjunkturNYT uge. 7. januar 7 Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016)

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-9. april 6) Side af KonjunkturNyt Uge 7, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

KonjunkturNYT uge 21

KonjunkturNYT uge 21 KonjunkturNYT uge.-. maj 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.- 7. november 7 Fald i BNP i. kvartal 7 -, pct. 7 Danmark Fald i BNP i. kvartal 7 Bilsalget tilbage på normalt niveau i oktober Lønstigningstakten aftog moderat i. kvartal Renter, oliepriser,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 2.-. oktober 217 Højere priser på lejligheder i juli Ejerlejligheder Enfamiliehuse 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 21 217 Danmark Fremgang i industriproduktionen og -omsætningen i august

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

KonjunkturNYT uge 14

KonjunkturNYT uge 14 KonjunkturNYT uge 4 3.-7. april 7 Side af KonjunkturNyt Uge 4 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november 7. november Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i tember Fortsat beskedne private lønstigninger ifølge Danmarks Statistik Omtrent uændrede konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. oktober Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i august Fortsat faldende forbrugertillid i oktober Stigning i detailsalget i. kvartal efter fald i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 9.- 8. december 17 Fremgang i industriproduktionen i oktober +,5 pct. 8 9 1 11 1 13 1 15 16 17 Danmark Fremgang i industriproduktionen i oktober Færre konkurser, men flere tabte job i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Fortsat høj forbrugertillid i april Lille stigning i detailsalget i. kvartal Dansk inflation ligger fortsat over euroområdets Internationalt Euroområdet: Erhvervstilliden

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 25 ( juni 2016)

KonjunkturNyt. Uge 25 ( juni 2016) KonjunkturNyt Uge 2 (2.-2. juni 26) Side 2 af 8 KonjunkturNyt Uge 2, 26 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 28 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 8. maj. maj Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Flere ledige stillinger og færre varslede afskedigelser i april Fortsat høj forbrugertillid i maj Flad

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober 6. oktober Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i september Fald i forbrugertilliden i oktober Fald i pengeinstitutternes udlån til erhverv i september Uændret ledighed

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge 8. januar. januar Danmark Stadig flere lønmodtagere i november Fald i forbrugertilliden i januar Fald i detailsalget i december Internationalt IMF World Economic Outlook update, januar

Læs mere

KonjunkturNYT uge 26

KonjunkturNYT uge 26 KonjunkturNYT uge 6 6.-. juni 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 6 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 9. januar-. februar 8 Ledigheden faldt i december -.8 personer 6 7 8 9 6 7 Danmark Ledigheden faldt i december Stigende forventninger i byggeriet, men fald i industrien i januar Renter,

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 38 ( september 2016)

KonjunkturNyt. Uge 38 ( september 2016) KonjunkturNyt Uge 8 (9.-. september 6) Side af 6 KonjunkturNyt Uge 8, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 8 ( februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 8 ( februar 2016) KonjunkturNyt Uge 8 (.-6. februar 6) Side af KonjunkturNyt Uge 8, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København

Læs mere

Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed

Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed KonjunkturNYT uge. oktober.-. november 7 Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed 7.8 personer 7 8 9 7 Danmark Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT uge 25

KonjunkturNYT uge 25 KonjunkturNYT uge 9.-. juni 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 38

KonjunkturNYT uge 38 KonjunkturNYT uge 38 18.-. september 17 Side af 16 KonjunkturNyt Uge 38 17 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 116 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonkturNYT - uge. august. august Dank Stigende AKU-ledighed i. kvartal Uændret forbrugertillid i august Inflation i Dank fortsat lavere end i euroområdet i juli Faldende detailomsætning i juli Svag stigning

Læs mere

KonjunkturNYT uge 33

KonjunkturNYT uge 33 KonjunkturNYT uge.-8. august 7 Side af KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge januar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder personer

KonjunkturNYT uge januar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder personer KonjunkturNYT uge.- 6. januar 7 Fortsat stigende lønmodtagerbeskæftigelse i november +6. personer 8 9 6 7 Danmark Fortsat stigende lønmodtagerbeskæftigelse i november Omtrent uændret detailsalg i december

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar 7. februar Danmark Fortsat fremgang i BNP i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i december Betydelig stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving

Læs mere

KonjunkturNYT uge 18

KonjunkturNYT uge 18 KonjunkturNYT uge 8.-. maj 7 Side af KonjunkturNyt Uge 8 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 4 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 9. maj. maj Danmark Lavere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Stigning i forbrugertilliden i maj Stigning i detailomsætningsindekset i april Energipriser trak dansk

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 42 og 43 ( oktober 2016)

KonjunkturNyt. Uge 42 og 43 ( oktober 2016) KonjunkturNyt Uge og (7.-8. oktober ) Side af KonjunkturNyt Uge og Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Lidt flere ledige i tember, men tendensen er nedadgående Fortsat opadgående forventninger til produktion og omsætning i oktober Stigende udlån til både husholdninger

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016) KonjunkturNyt Uge (8.-. februar ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 8

KonjunkturNYT - uge 8 KonjunkturNYT - uge 8. februar. februar Danmark Højere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Uændret lønstigningstakt i. kvartal Højere lønstigninger til ansatte i regionerne og kommunerne

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 39 ( september 2016)

KonjunkturNyt. Uge 39 ( september 2016) KonjunkturNyt Uge 39 (6.-3. september 16) Side af 19 KonjunkturNyt Uge 39, 16 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016)

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016) KonjunkturNyt Uge (7.-. marts ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT uge 13

KonjunkturNYT uge 13 KonjunkturNYT uge 7.-. marts 7 Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 3. februar 7. februar 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i 4. kvartal trods fald i december Faldende priser på enfamiliehuse i november Fald i det påbegyndte byggeri

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge. december 9. december Danmark Lille fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Lille stigning i antal varslede afskedigelser og omtrent uændret antal ledige stillinger i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 9. august. august Danmark Faldende ledighed og stigende beskæftigelse ifølge AKU Stort set uændret lønmodtagerbeskæftigelse, når der ses bort fra lockouten Fald i F-ledigheden i juli

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 31 (1.-5. august 2016)

KonjunkturNyt. Uge 31 (1.-5. august 2016) KonjunkturNyt Uge 31 (1.-5. august 216) Side 2 af 13 KonjunkturNyt Uge 31, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 40 (3.-7. oktober 2016)

KonjunkturNyt. Uge 40 (3.-7. oktober 2016) KonjunkturNyt Uge 4 (3.-7. oktober 216) Side 2 af 17 KonjunkturNyt Uge 4, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 30

KonjunkturNYT - uge 30 KonjunkturNYT - uge 3 3. juli 7. juli Danmark Stigning i forbrugertilliden i juli Stigning i husholdningernes bilkøb i Stigning i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i Pengeinstitutterne fortsat tilbageholdende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 49 1. december 5. december 214 Danmark Stigning i industriproduktionen i oktober Prisen på enfamiliehuse og ejerlejligheder steg i september Færre tvangsauktioner i november Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 4

KonjunkturNYT - uge 4 KonjunkturNYT - uge 9. januar. januar Danmark Stigning i forbrugertilliden i januar Stigning i detailsalget igennem Deflation i euroområdet, men ikke i Danmark i december Internationalt IMF: World Economic

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7 3. april 7. april Danmark Mindre fald i bruttoledigheden i marts Stigning i husholdningernes bilkøb i marts Stort fald i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i marts Konjunkturbarometrene

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016) KonjunkturNyt Uge 5 (1. - 5. februar 216) KonjunkturNyt Uge 5, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1 1218 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 9. september 6. september Danmark Stigning i detailomsætningen i august Forbrugertilliden faldt i september, men ligger fortsat højt Inflationen i Danmark atter lavere end i euroområdet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Fortsat stigning i byggebeskæftigelsen i. kvartal Lidt flere ledige stillinger i september, men fremgangen er stagneret Fortsat lav forbrugerprisinflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Uændret AKU-ledighed og stigning i AKU-beskæftigelsen i. kvartal Omtrent uændret forbrugertillid i maj Lav inflation i Danmark i april Fald i detailomsætningsindekset

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. februar Danmark Bruttoledigheden faldt i december Lille fald i priserne for enfamiliehuse i november Konjunkturbarometre: Bedring i industri, men svagere vurdering i detailhandel

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonkturNYT - uge. maj. maj Dank Lille fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere i. kvartal Fald i AKU-ledigheden i. kvartal Lavere lønstigningstakter på DA-området i Lille stigning i prisen på engrosvarer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 1

KonjunkturNYT - uge 1 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Stort set uændret ledighed i november Konjunkturbarometre: Lille bedring i serviceerhvervene, men lidt svagere vurdering i industri samt bygge og anlæg Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT uge 36

KonjunkturNYT uge 36 KonjunkturNYT uge 36 4.-8. september 217 Side 2 af 19 KonjunkturNyt Uge 36 217 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 1216 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT uge januar 03. februar 2017

KonjunkturNYT uge januar 03. februar 2017 KonjunkturNYT uge 5. januar. februar 7 Side af 9 KonjunkturNyt Uge 5 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 1. oktober 1. oktober 1 Danmark Færre varslede afskedigelser og lille stigning i antal ledige stillinger i september Lille fald i antallet af nyregistrerede personbiler i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge 6 6. april. april Danmark Fortsat stigning i forbrugertilliden i april Stigning i dankortomsætningen i marts Inflationen i Danmark på niveau med euroområdet i marts Stigning i prisen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 46 ( november 2016)

KonjunkturNyt. Uge 46 ( november 2016) KonjunkturNyt Uge (.-8. november ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 7. juni. juni Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i maj Betydelig stigning i forbrugertilliden i juni Stabil udvikling i huspriserne for. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 2 1. juni 22. juni 2 Danmark Lille fald i forbrugertilliden i juni Lille stigning i detailomsætningsindekset i maj Faldende boligpriser i 1. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 9. september. september Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i juli Lille fald detailsalget i august efter stigning i juli Forbrugertilliden faldt i september, men

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 7 ( februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 7 ( februar 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-9. februar ) KonjunkturNyt Uge 7, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. november. december Danmark Lille fald i BNP i. kvartal Fald i ledigheden i oktober Boligpriserne faldt en anelse i september Stigning i antal konkurser i november Fald i antallet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge. -. december Danmark Stigende beskæftigelse i. kvartal ifølge arbejdstidsregnskabet Den offentlige beskæftigelse fortsatte med at falde i. kvartal Firmaernes salg var uændret igen i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Fald i bruttoledigheden i december Fald i F-ledigheden i december Stigende beskæftigelse og uændret ledighed ifølge den månedlige AKU Erhvervenes konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNyt uge 51. Fald i BNP i 3. kvartal december Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNyt uge 51. Fald i BNP i 3. kvartal december Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNyt uge 8.-. december 7 Fald i BNP i 3. kvartal -, pct. 3 6 7 Danmark Fortsat stigende lønmodtagerbeskæftigelse i oktober Stigning i detailsalget i november Stigning i dankortomsætningen i november,

Læs mere

KonjunkturNYT uge 32

KonjunkturNYT uge 32 KonjunkturNYT uge 7.-. august 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 46

KonjunkturNYT - uge 46 KonjunkturNYT - uge 9. november. november Danmark Firmaernes salg omtrent uændret i september Både import og eksport faldt i september Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende poster i september

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016)

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. juni ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. november Danmark Stigning i ledigheden i september Vigende huspriser i august Konjunkturbarometre: Fremgang i serviceerhverv og byggeri, detailhandel uændret og fald i industrien

Læs mere

KonjunkturNYT uge 10

KonjunkturNYT uge 10 KonjunkturNYT uge.. marts 7 Side af 9 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 15 (11.-15. april 2016)

KonjunkturNyt. Uge 15 (11.-15. april 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. april ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 7. september. september Danmark Fald i industriproduktionen i juli Stærk vareeksport i årets første syv måneder trods fald i juli Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 3. marts 2017

KonjunkturNYT uge februar 3. marts 2017 KonjunkturNYT uge 9 7. februar. marts 7 Side af KonjunkturNyt Uge 9 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 6. marts Danmark Svagt fald i industriproduktionen og omsætningen Lille fald i bruttoledigheden i januar Faldende energipriser har trukket forbrugerpriserne ned i både Danmark

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7. september. september Danmark Eksporten af varer steg i juli Overskud på betalingsbalancen i juli Stigning i husholdningernes nyregistreringer og fald i erhvervenes i august Højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32 4. august 8. august 214 Danmark Fremgang i industriproduktionen i 2. kvartal 214 Fortsat fald i bilsalget i juli Dankortomsætningen steg i juli Det påbegyndte byggeri faldt en anelse

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 45

KonjunkturNYT - uge 45 KonjunkturNYT - uge 45 2. november 6. november 215 Danmark Mindre fald i industriproduktionen i september Stigende boligpriser i august Lidt flere konkurser i oktober, men generelt faldende tendens Flere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 24

KonjunkturNYT - uge 24 KonjunkturNYT - uge 9. juni 1. juni 1 Danmark Fortsat opadgående tendens for industriproduktionen, men fald i april Fald i firmaernes salg i april Stigning i beskæftigelsen og antallet af præsterede timer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 13

KonjunkturNYT - uge 13 KonjunkturNYT - uge. marts 7. marts Danmark Stigende forbrugertillid i marts Stigende huspriser i. kvartal Lave energipriser holder stadig forbrugerpriserne nede i både Danmark og euroområdet Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT uge 20

KonjunkturNYT uge 20 KonjunkturNYT uge.- 9. maj 7 Side af 9 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere