KonjunkturNYT - uge 39

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KonjunkturNYT - uge 39"

Transkript

1 KonjunkturNYT - uge 9. september. september Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i juli Lille fald detailsalget i august efter stigning i juli Forbrugertilliden faldt i september, men er fortsat positiv Markant stigende boligpriser i. kvartal Energipriserne trak inflationen ned i august i euroområdet og Danmark Lille fald i udlån til husholdninger og stigning i udlån til erhverv i august Danske Bank: Global uro tager pynten af dansk opsving Internationalt Euroområdet: Forbrugertilliden og udlånene til private var omtrent uændret, mens erhvervstilliden faldt USA: Fald i boligsalget og antallet af nytilmeldte ledige Tyskland: Uændret erhvervstillid Japan: Fald i inflationen Kina: Fortsat faldende erhvervstillid Svagt fald i verdenshandlen Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder Norges Bank sænker renten De ledende internationale aktiekursindeks, undtagen Shanghaiindekset er faldet Den danske krone er svækket overfor ledende internationale valutaer Olieprisen er faldet svagt Center for Konjunktur og Økonomisk Politik Redaktionen er afsluttet fredag kl. Henvendelse rettes til

2 DANSK KONJUNKTURNYT Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i juli Lønmodtagerbeskæftigelsen steg med. personer i juli. Der var en fremgang i den private lønmodtagerbeskæftigelse på godt. personer, mens beskæftigelsen for lønmodtagere inden for offentlig forvaltning og service faldt med. personer. Den generelt opadgående tendens for lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte dermed i juli, jf. figur.. Lønmodtagerbeskæftigelsen i den private sektor er nu steget 8 måneder i træk og ligger på det højeste niveau siden midten af 9. Siden marts er antallet af private lønmodtagere steget med næsten 68. personer, jf. figur.. Det er hovedsageligt inden for serviceerhvervene handel og transport samt erhvervsservice, at beskæftigelsen er stedet siden starten af, men der har også været fremgang i beskæftigelsen i industrien og især byggeriet. Den månedlige opgørelse af lønmodtagerbeskæftigelsen viser antal personer med lønmodtagerjob uden omregning til fuldtidsbeskæftigelse. Det vil sige, at alle lønmodtagere er medregnet, uanset om de arbejder på hel- eller deltid. Det svarer omtrent til opgørelsen i nationalregnskabet, hvor de seneste tal for lønmodtagerbeskæftigelsen viste en stigning på knap 9. personer i. kvartal. Figur. Lønmodtagere ifølge lønmodtagerbeskæftigelsen og nationalregnskabet Figur. Lønmodtagerbeskæftigede. personer. personer.7.7. personer. personer Lønmodtagerbeskæftigelse Nationalregnskab. Anm.: Den private lønmodtagerbeskæftigelse udgøres af private og offentlige virksomheder samt private non-profit organisationer (herunder privatskoler mv.). Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger..7 Private lønmodtagere Offentlige lønmodtagere (h. akse) 8

3 Lille fald detailsalget i august efter stigning i juli Mængdeindekset for detailomsætningen (korrigeret for normale sæsonudsving) faldt med, pct. i august efter at være steget med,8 pct. i juli. Der har i de seneste måneder været unormalt store udsving i detailomsætningen. Aktuelt er detailsalget lidt højere, end det var omkring årsskiftet, jf. figur.. Det lille fald i den samlede detailomsætning i august skyldes primært, at salget af beklædning mv. faldt med ¾ pct. i august, jf. figur.. Tøjsalget udgør kun omkring pct. af det samlede detailsalg, men der har i de seneste måneder været nogle betydelige udsving i tøjsalget, som har været hovedårsagen til de store udsving i den samlede detailomsætning. Salget af fødevarer og andre dagligvarer, steg,9 pct., mens andre forbrugsvarer faldt med, pct. i august. Figur. Mængdeindeks for detailomsætning Figur. Detailomsætningens underkomponenter Indeks (=) Indeks (=) Indeks (=) Indeks (=) Fødevarer og andre dagligvarer Beklædning mv. Andre forbrugsvarer 8 Kilde: Danmarks Statistik.

4 Forbrugertilliden faldt i september, men er fortsat positiv Den samlede forbrugertillidsindikator faldt i september til, efter den i august lå på 9,, jf. figur.. Forbrugertilliden har været faldende siden maj og er nu tilbage på samme niveau som i december. Faldet skal dog ses i lyset af, at forbrugertilliden var usædvanlig høj gennem foråret, og indikatoren er således fortsat over det historiske gennemsnit. Faldet i forbrugertilliden i september var drevet af en nedgang i samtlige underindikatorer. Særligt markant var faldet i vurdering af Danmarks økonomiske situation om et år i forhold til i dag, der faldt fra,6 i august til,6 i september. En mulig forklaring kan være den seneste uro på aktiemarkederne forårsaget af de store fald på det kinesiske Shanghai-indeks og øget usikkerhed om den internationale vækst. I tråd med de øvrige indikatorer er der færre husholdninger, som forventer, at ledigheden vil falde i det kommende år - dog ikke flere, end at husholdningerne samlet set stadig forventer en lavere ledighed om et år, jf. figur.6. Figur. Forbrugertillidsindikatoren Figur.6 Forventninger til ledigheden Nettotal Nettotal Nettotal Nettotal Anm.: I figur.6 betyder et positivt tal, at hovedparten af forbrugerne forventer en stigning i ledigheden over de næste måneder. Forbrugernes vurdering af ledighed indgår ikke i den samlede forbrugertillidsindikator. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

5 Markant stigende boligpriser i. kvartal Priserne på enfamiliehuse steg knap ½ pct. (efter egen sæsonkorrektion) fra. kvartal til. kvartal, og lå dermed 6 pct. højere end samme kvartal sidste år, jf. figur.7. Udviklingen skal især ses i lyset af, at et historisk lavt renteniveau i. kvartal trykkede boligfinansieringsomkostningerne meget langt ned. Hen over sommeren er renterne steget igen. I. kvartal steg huspriserne kraftigst i Region Sjælland. Prisudviklingen i regionen har ellers været svag de seneste år, set i forhold til hvor meget priserne faldt, efter boligboblen bristede i 8. Der har været betydelige stigninger i huspriserne i samtlige regioner det seneste år, og dette bekræfter billedet af generel fremgang på det danske boligmarked, jf. figur.8. I Økonomisk Redegørelse, august, ventes huspriserne at stige 6½ pct. i. Priserne på ejerlejligheder har på landsplan været støt stigende de seneste godt tre år. Priserne steg i. kvartal med knap pct. (efter egen sæsonkorrektion) i forhold til. kvartal, mens priserne er steget med godt pct. det seneste år, jf. figur.7. Stigningen er bredt funderet med markant fremgang i alle regioner. Figur.7 Boligpriser Figur.8 Priser på enfamiliehuse for regioner Indeks (6=) Indeks (6=) Indeks (6=) Indeks (6=) Enfamiliehuse Ejerlejligheder Sommerhuse Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland 7 Anm.: Egen sæsonkorrektion. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Den første offentliggørelse bygger på ca. 9 pct. af handlerne, og opgørelsen af priserne bliver løbende revideret i de efterfølgende kvartaler. Historisk set har der været en tendens til, at tallene er blevet revideret opad. På den bagrund har Danmarks Statistik nu ændret opgørelsesmetoden for at tage højde for, at dyrere boliger generelt ligger iblandt de pct. af handlerne, der først registreres til den endelige opgørelse.

6 Energipriserne trak inflationen ned i august i euroområdet og Danmark Inflationen aftog en anelse i august, således at den nu udgør, pct. i Danmark og, pct. i euroområdet, jf. figur.9. Det er hovedsageligt faldende energipriser, der har drevet faldet. Den danske kerneinflation, der måler inflationen renset for prisstigninger på energi og uforarbejdede fødevarer, var uændret fra juli til august, og det samme var tilfældet for kerneinflationen i euroområdet, jf. figur.. Kerneinflationen i Danmark ligger på, pct., mens den i euroområdet ligger på,9 pct. Det skyldes især, at tjenesteinflationen i Danmark er højere end i euroområdet. Figur.9 Forbrugerprisinflation (HICP) Figur. Kerneinflation Pct. Pct. Pct. Pct Danmark Euroområdet Danmark Euroområdet Kilde: Danmarks Statistik, Eurostat og egne beregninger. 6

7 Lille fald i udlån til husholdninger og stigning i udlån til erhverv i august Det samlede udlån fra den konsoliderede MFI-sektor, som består af penge- og realkreditinstitutternes udlån, til husholdninger faldt med, pct. i august, jf. figur.. Udlånene til husholdninger har generelt haft en stigende tendens siden sommeren og er steget, pct. i forhold til august. Realkreditinstitutternes udlån til husholdningerne, som udgør størstedelen af de samlede lån, sker i stigende grad i lån med fast rente, jf. figur.. Den ændrede sammensætning i udlånet skal ses i sammenhæng med de faldende lange renter gennem andet halvår og frem mod maj. Udlånsstigningerne til husholdningerne er dog fortsat moderate, når man tager den aktuelle udvikling på boligmarkedet med i betragtning, hvor priserne på enfamiliehuse i. kvartal var 6 pct. højere end samme kvartal året før. Den relativt lave udlånsvækst indikerer, at fremgangen på boligmarkedet ikke er ledsaget af større gældsætning hos husholdningerne. Penge- og realkreditinstitutternes samlede udlån til erhverv steg med, pct. fra juli til august, jf. figur.. Dermed fortsætter den stigende tendens i udlånet efter et fald fra juni til juli. Det seneste år er erhvervsudlånene således steget med, pct. Figur. Indeks over nominelle beholdninger udlån fra realkredit- og pengeinstitutter Figur. Indeks over nominelle beholdninger udlån fra realkreditinstitutter til husholdninger Indeks (M9=) 99 aug jul jun maj apr mar feb jan dec nov okt sep aug jul jun maj apr mar feb jan dec nov okt sep Indeks (M9=) 99 Indeks (M9=) aug jul jun maj apr mar feb jan dec nov okt sep aug jul jun maj apr mar feb jan dec nov okt sep Indeks (M9=) Erhverv Husholdninger I alt Fast forrentet Variabelt forrentet Anm.: Indeks over nominelle beholdninger er et mål, der viser bevægelser i balanceposterne som følger af faktiske transaktioner. Bevægelser i indekset giver et bedre billede af bevægelser i ud- og indlån på baggrund af aktive beslutninger, hvor valutakursændringer, tab, lånoverførsler til enheder uden for MFI-sektoren mv. ikke indgår. Variabelt forrentede lån i figur. indeholder kun lån uden renteloft. I figur. mangler tal for juli på grund af tekniske problemer med Nationalbankens statistikbank. Kilde: Danmarks Nationalbank. 7

8 Lidt færre offentligt forsørgede i. kvartal Antallet af offentligt forsørgede faldt med.8 fuldtidspersoner i. kvartal. Antallet har været aftagende siden starten af og udgjorde i. kvartal.79. personer, jf. figur.. Det er.6 færre end i. kvartal. Fraregnet SU-modtagere har faldet i antallet af offentligt forsørgede været større. I. kvartal faldt antallet af offentligt forsørgede (ekskl. SU-modtagere) med knap.8 personer, og siden. kvartal er antallet faldet med knap. personer. I samme periode er der blevet knap. flere SU-modtagere. Ud af de offentligt forsørgede ekskl. SU-modtagere udgør personer på førtidspension og efterløn ca. pct. Både antallet af førtidspensionister og efterlønsmodtagere faldt i. kvartal med henholdsvis. og. fuldtidspersoner. Antallet af efterlønsmodtagere har været aftagende siden 8, mens antallet af førtidspensionister har været aftagende siden starten af, jf. figur.. Faldet i antallet af førtidspensionister skal ses i lyset af reformen af førtidspension og fleksjob, som trådte i kraft. januar. Figur. Offentligt forsørgede fuldtidspersoner Figur. Udvalgte offentligt forsørgede fuldtidspersoner. personer. personer I alt I alt ekskl. SU-modtagere personer. personer Anm.: Kontanthjælpsmodtagere i figur. er defineret som kontanthjælpsmodtagere, der hverken er jobparate eller aktiverede. Kilde: Danmarks Statistik Efterløn Kontanthjælp Støttet beskæftigelse Førtidspension (h. akse) Antallet af efterlønsmodtagere har været aftagende siden, men den viste opgørelse går ikke længere tilbage end til 8. 8

9 Danske Bank: Global uro tager pynten af dansk opsving Danske Bank (DB) har i september offentliggjort en ny prognose for dansk økonomi, hvori der skønnes en BNP-vækst på,6 pct. og,9 pct. i hhv. og 6, jf. tabel.. I forhold til bankens prognose fra juni er skønnet for væksten nedjusteret med, og, pct.-point i hhv. og 6. Nedjusteringen skal blandt andet ses på baggrund af et svagt. kvartal i dansk økonomi og en forventet afmatning i Kina og andre nye vækstøkonomier. DB s vækstskøn ligger overordnet på linje med de skøn, der er offentliggjort i august i Økonomisk Redegørelse (ØR). I prognoseårene er skønnene for det private forbrug dog større end i ØR, mens skønnene for eksport og de private investeringer er mindre. DB hæfter sig ved, at det sløje. kvartal især skyldes udviklingen i det private forbrug, men at de seneste indikatorer (dankortomsætningen) tyder på fremgang i. kvartal. Fremgangen i det private forbrug understøttes af et fornyet fald i oliepriserne og andre råvarer, men der er ifølge DB stadig ikke tale om et klassisk gældsdrevet forbrugsopsving. DB vurderer, at risikoen for vækstudsigterne blandt andet er, at den globale udvikling kan give lavere vækst end ventet. Omvendt er der ifølge banken også risiko for en begyndende overophedning i Danmark. Det skyldes, at arbejdsløsheden aktuelt ikke er høj, og at prognosen forudsætter en stigning i arbejdsstyrken. Forventningerne til stigningen i arbejdsstyrken er ifølge banken forbundet med en vis usikkerhed. Tabel. Seneste vækstskøn ifølge Danske Bank og Økonomisk Redegørelse 6 ØR DB ØR DB Realvækst, pct BNP,,6,9,9 Privat forbrug,,,, Offentligt forbrug,,,, Offentlige investeringer -,7 -,,7 -, Boliginvesteringer,,7 7,, Erhvervsinvesteringer,,8 6,9, Lagerinvesteringer, -,,, Eksport,,,, Import,,9,, Pct. af BNP Betalingsbalance 7, 6,6 7, 6,6 Offentlig saldo -,7,9 -,8 -, personer Beskæftigelsen Bruttoledighed 8 7 Kilde: Økonomisk Redegørelse, august og Danske Bank Research Danmark, september. 9

10 INTERNATIONALT KONJUNKTURNYT Euroområdet Forbrugertilliden var omtrent uændret i september ifølge Europakommissionens (DG ECFIN) foreløbige opgørelse, jf. figur.. Forbrugertilliden har været nogenlunde stabil de sidste tre måneder og befinder sig fortsat over sit historiske gennemsnit. Erhvervstilliden inden for fremstillingserhvervene, målt ved Markits PMI-indikator, faldt i september til indeks,, jf. figur.. Inden for serviceerhvervene faldt erhvervstilliden i september til indeks,. Begge indeks er dog stadig over indeks, hvilket indikerer fremgang, og underindekset for nye ordrer steg for serviceerhvervene og forblev på et højt niveau i fremstillingserhvervene. Figur. Forbrugertillid, euroområdet Figur. Erhvervstillid, euroområdet Indeks Indeks Indeks Indeks Forbrugertillid Historisk gnst. 98 til seneste opgørelse PMI fremstilling PMI service Kilde: Reuters EcoWin. Udlån til husholdninger i euroområdet steg, pct. i august i forhold til samme måned året før, jf. figur.. Den årlige vækst i udlånene til ikke-finansielle virksomheder var, pct. i juli, mens den var, pct. i august efter at have været negativ siden midten af. Figur. Udlån til private, euroområdet Pct. (å/å) Pct. (å/å) Husholdninger Ikke-finansielle virksomheder Kilde: Reuters EcoWin

11 USA Boligsalget faldt med knap pct. i august, jf. figur.. Det skyldes et fald i salget af eksisterende boliger, der udgør omkring 9 pct. af boligsalget, på,8 pct. Omvendt steg salget af nye boliger til det højeste niveau siden starten af 8. Faldet i august kommer efter en længere periode med stigende salgstal, og boligsalget har generelt haft en stigende tendens siden starten af. Efter at være faldet de seneste tre uger steg antallet af nytilmeldte ledige med. personer i uge 8, jf. figur.. Antallet af nytilmeldte ledige er faldet betydeligt siden 9, og sammenligner man det nuværende niveau med samme uge sidste år, er der knap. færre personer, som har bedt om arbejdsløshedsunderstøttelse. Figur. Boligsalg, USA Figur. Nytilmeldte ledige, USA. boliger. boliger Salg af nye boliger Salg af eksisterende boliger (h. akse). personer. personer Nytilmeldte ledige Historisk gns. (siden 967) 6 mdrs. glidende gns. Kilde: Reuters EcoWin. Tyskland Erhvervstilliden, målt ved IFO-indikatoren, ligger omtrent uændret i september, jf. figur.6. Bag den uændrede erhvervstillid ligger et fald i vurderingen af den nuværende tilstand, mens forventningerne til fremtiden steg pænt. Figur.6 Erhvervstillid (IFO), Tyskland Indeks (=) Indeks (=) IFO samlet IFO forventninger IFO tilstand 7 Kilde: Reuters EcoWin

12 Japan I Japan var inflationen, pct. i august i forhold til samme måned året før, jf. figur.7. Det er et fald i inflationen på, pct.-point i forhold til juli. Kerneinflationen (ekskl. fødevarer og energi) var på,8 pct. mod,6 pct. i foregående måned. Kina Erhvervstilliden i fremstillingserhvervene, målt ved PMI-indikatoren opgjort af Caixin, faldt til indeks 7, i september fra indeks 7, i august, jf. figur.8. Faldet er baseret på en tilbagegang i samtlige underindikatorer. Det er fjerde måned i træk, at tilliden falder, og den er fortsat under den neutrale værdi på indeks. Figur.7 Figur.8 Inflation, Japan Erhvervstillid (Caixin), Kina Pct. (å/å) Pct. (å/å) Indeks Indeks Inflation Kerneinflation Kilde: Reuters EcoWin. Verden Verdenshandlen faldt svagt i juli efter et stort hop i juni ifølge den foreløbige opgørelse fra CPB (Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis), jf. figur.9. I løbet af det første halve år af faldt verdenshandlen, men den har haft en stigende tendens i de sidste par måneder. Verdenshandlen lå i de seneste tre måneder, pct. over niveauet i de samme tre måneder det foregående år. Figur.9 Verdenshandlen Indeks (8M = ) Indeks (8M = ) Indeks mdrs. glid. gennemsnit Anm.: Verdenshandlen omfatter kun varehandel. Kilde: Reuters EcoWin

13 RENTER, OLIEPRIS, VALUTA- OG AKTIEMARKEDER Norges Bank har på deres rentemøde den. september valgt at nedsætte styringsrenten med, pct.-point til,7 pct. Centralbanken bemærker, at vækstudsigterne for norsk økonomi er svækket, og det forventes, at inflationen vil aftage. De svækkede vækstudsigter for norsk økonomi skyldes den faldende oliepris, hvilket giver faldende olieinvesteringer. Den seneste uge er det ledende aktiekursindeks i euroområdet faldet markant med 6,7 pct., og der har ligeledes været fald i Storbritannien, Japan og USA. Det kinesiske Shanghai-aktiekursindeks er derimod steget med,8 pct. siden sidste torsdag. Den danske krone er generelt svækket over for de ledende internationale valutaer, hvilket skyldes, at euroen er svækket over for særligt den amerikanske dollar, den kinesiske yuan og den japanske yen. Omvendt er den danske krone blevet styrket over for både den svenske og norske krone, således at den effektive kronekurs steg. Olieprisen er faldet svagt i forhold til sidste torsdag. Tabel. Renter og valutakurser mv. Danske renter og valutakurser mv. Internationale renter og valutakurser mv. Renter, pct. p.a.: -md. Pengemarkedsrente Torsdag Ændring ift. Torsdag /9 sidste torsdag /9 Ændring ift. sidste torsdag Ledende renter, pct. p.a.: -, -, pct.point USA (federal funds rate),, pct.point Japan (unc. call rate),, pct.point Stat. -årig,8 -,8 pct.point Sverige (repo) -,, pct.point Realkreditrenter : Euroområdet,, pct.point Kort realkreditlån,, pct.point Storbritannien (repo),, pct.point Langt realkreditlån,7 -, pct.point Rente på -årige statsobligationer, pct. p.a.: Nationalbankens satser: USA, -,6 pct.point Diskonto,, pct.point Japan, -, pct.point Indskud på folio,, pct.point Tyskland,6 -,8 pct.point Indskudsbeviser -,7, pct.point Storbritannien,76 -, pct.point Udlån,, pct.point Valutakurser : Rentespænd til Tyskland (pct.-point): JPY/EUR,7,79 pct. Kort (-mdr.) -,, pct.point GBP/EUR,8 -, pct. Langt (-årigt):,6, pct.point USD/EUR 89,6,8 pct. CNY/EUR,9,6 pct. Aktiekurser (kursindeks): USD/CNY 6,88,6 pct. OMXC (/7-89 = ) 96,99 -,6 pct. Aktiekurser (kursindeks): Valutakurser : USD, S&P 9 -,9 pct. EUR/DKK 76,, pct. Japan, Nikkei 788 -,67 pct. USD/DKK 66,6,8 pct. Kina, Shanghai composite,8 pct. SEK/DKK 79,6 -,77 pct. Euroomr., Eurostoxx indeks 7-6,7 pct. NOK/DKK 78,9 -, pct. Storbritannien, FTSE 96 -,6 pct. GBP/DKK, -,8 pct. JPY/DKK,,8 pct. Oliepriser: Brent (USD) 7, -,97 USD Effektiv kronekursindeks (98 = ),, point Brent (DKK) -,66 DKK ) Den korte realkreditrente består af et gennemsnit af realkreditrenter med - og -årig løbetid. Den lange realkreditrente består af et gennemsnit af -årige realkreditrenter. Realkreditrenterne offentliggøres ugentligt og med en uges forsinkelse. ) X/Y betyder pris i valuta Y for enheder af valuta X. Når tallet fx vokser, betyder det, at værdien af den første valuta (X) øges i forhold til værdien af den anden valuta (Y). ) Pris i yen for én dollar. Kilde: Reuters EcoWin, Bloomberg og Danmarks Nationalbank

14 Figur. Pengepolitisk rente Figur. Kort og lang rente og rentespænd i forhold til Tyskland Pct. Pct USA Danmark¹ Euroområdet Pct. Pct.-point,,,,8,,6,,,,,, -, -,, -,, -,6 -, -,8 -,, sep jan maj sep jan maj sep -årig, rentespænd (h.a.) -mdr., rentespænd (h.a.) -årig, dansk -mdr., dansk Kilde: Reuters EcoWin Figur. Rentespænd i forhold til Tyskland Figur. Prisen pr. tønde Brent-olie i USD og Euro Pct.-point 6 Pct.-point 6 Euro Dollar aug dec apr aug dec apr aug Italien Spanien Irland Frankrig Portugal sep jan maj sep jan maj sep Euro Dollar (h. akse) Kilde: Reuters EcoWin Figur. Udvalgte aktieindeks Figur.6 Udvalgte valutakurser Indeks (=) Indeks (=) sep jan maj sep jan maj sep Eurostoxx Nikkei S&P OMX C (h.a.) Shanghai composite (h.a.) Kilde: Reuters EcoWin EUR/USD JPY/USD,,,,,,,,,,,,,,,9,,9,,8 sep jan maj sep jan maj sep EUR/USD JPY/USD (h. akse)

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november 7. november Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i tember Fortsat beskedne private lønstigninger ifølge Danmarks Statistik Omtrent uændrede konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. oktober Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i august Fortsat faldende forbrugertillid i oktober Stigning i detailsalget i. kvartal efter fald i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Fortsat høj forbrugertillid i april Lille stigning i detailsalget i. kvartal Dansk inflation ligger fortsat over euroområdets Internationalt Euroområdet: Erhvervstilliden

Læs mere

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 7.-. november 7. flere lønmodtagere i september 7 +. personer 8 9 6 7 Danmark 9.6 flere lønmodtagere i. kvartal 7 Flere ledige og beskæftigede i. kvartal 7 ifølge AKU Fald i detailsalget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober 6. oktober Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i september Fald i forbrugertilliden i oktober Fald i pengeinstitutternes udlån til erhverv i september Uændret ledighed

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge 8. januar. januar Danmark Stadig flere lønmodtagere i november Fald i forbrugertilliden i januar Fald i detailsalget i december Internationalt IMF World Economic Outlook update, januar

Læs mere

KonjunkturNYT uge 14

KonjunkturNYT uge 14 KonjunkturNYT uge 4 3.-7. april 7 Side af KonjunkturNyt Uge 4 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 2.-. oktober 217 Højere priser på lejligheder i juli Ejerlejligheder Enfamiliehuse 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 21 217 Danmark Fremgang i industriproduktionen og -omsætningen i august

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar 7. februar Danmark Fortsat fremgang i BNP i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i december Betydelig stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.-. oktober 7 Flere lønmodtagere i august +. personer 8 9 7 Danmark Flere lønmodtagere i august Detailsalget steg i september Lille stigning i dankortomsætningen i september Højere inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 8. maj. maj Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Flere ledige stillinger og færre varslede afskedigelser i april Fortsat høj forbrugertillid i maj Flad

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 25 ( juni 2016)

KonjunkturNyt. Uge 25 ( juni 2016) KonjunkturNyt Uge 2 (2.-2. juni 26) Side 2 af 8 KonjunkturNyt Uge 2, 26 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 28 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 2017

KonjunkturNYT uge februar 2017 KonjunkturNYT uge 8. 4. februar 17 Side af 17 KonjunkturNyt Uge 8 17 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 116 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 9. september 6. september Danmark Stigning i detailomsætningen i august Forbrugertilliden faldt i september, men ligger fortsat højt Inflationen i Danmark atter lavere end i euroområdet

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016)

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016) KonjunkturNyt Uge (.-7. maj 6) Side af 8 KonjunkturNyt Uge, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

KonjunkturNYT uge 26

KonjunkturNYT uge 26 KonjunkturNYT uge 6 6.-. juni 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 6 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 25

KonjunkturNYT uge 25 KonjunkturNYT uge 9.-. juni 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 8 ( februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 8 ( februar 2016) KonjunkturNyt Uge 8 (.-6. februar 6) Side af KonjunkturNyt Uge 8, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København

Læs mere

KonjunkturNYT uge januar 2017

KonjunkturNYT uge januar 2017 KonjunkturNYT uge. 7. januar 7 Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.- 7. november 7 Fald i BNP i. kvartal 7 -, pct. 7 Danmark Fald i BNP i. kvartal 7 Bilsalget tilbage på normalt niveau i oktober Lønstigningstakten aftog moderat i. kvartal Renter, oliepriser,

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016)

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-9. april 6) Side af KonjunkturNyt Uge 7, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Lidt flere ledige i tember, men tendensen er nedadgående Fortsat opadgående forventninger til produktion og omsætning i oktober Stigende udlån til både husholdninger

Læs mere

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 9.- 8. december 17 Fremgang i industriproduktionen i oktober +,5 pct. 8 9 1 11 1 13 1 15 16 17 Danmark Fremgang i industriproduktionen i oktober Færre konkurser, men flere tabte job i

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016) KonjunkturNyt Uge 5 (1. - 5. februar 216) KonjunkturNyt Uge 5, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1 1218 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 49 1. december 5. december 214 Danmark Stigning i industriproduktionen i oktober Prisen på enfamiliehuse og ejerlejligheder steg i september Færre tvangsauktioner i november Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 13

KonjunkturNYT - uge 13 KonjunkturNYT - uge. marts 7. marts Danmark Stigende forbrugertillid i marts Stigende huspriser i. kvartal Lave energipriser holder stadig forbrugerpriserne nede i både Danmark og euroområdet Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Uændret AKU-ledighed og stigning i AKU-beskæftigelsen i. kvartal Omtrent uændret forbrugertillid i maj Lav inflation i Danmark i april Fald i detailomsætningsindekset

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 9. januar-. februar 8 Ledigheden faldt i december -.8 personer 6 7 8 9 6 7 Danmark Ledigheden faldt i december Stigende forventninger i byggeriet, men fald i industrien i januar Renter,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 38

KonjunkturNYT - uge 38 KonjunkturNYT - uge 8 1. september 18. september 1 Danmark Firmaernes salg faldt i juli Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 Stigning i producentpriserne og fald i importpriserne i august Ny prognose fra

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 3. februar 7. februar 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i 4. kvartal trods fald i december Faldende priser på enfamiliehuse i november Fald i det påbegyndte byggeri

Læs mere

KonjunkturNYT uge 18

KonjunkturNYT uge 18 KonjunkturNYT uge 8.-. maj 7 Side af KonjunkturNyt Uge 8 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 4 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 47 ( november 2016)

KonjunkturNyt. Uge 47 ( november 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-. november 6) Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 7. juni. juni Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i maj Betydelig stigning i forbrugertilliden i juni Stabil udvikling i huspriserne for. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 34 ( august 2016)

KonjunkturNyt. Uge 34 ( august 2016) KonjunkturNyt Uge (.-6. august 6) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 4

KonjunkturNYT - uge 4 KonjunkturNYT - uge 9. januar. januar Danmark Stigning i forbrugertilliden i januar Stigning i detailsalget igennem Deflation i euroområdet, men ikke i Danmark i december Internationalt IMF: World Economic

Læs mere

KonjunkturNYT uge 38

KonjunkturNYT uge 38 KonjunkturNYT uge 38 18.-. september 17 Side af 16 KonjunkturNyt Uge 38 17 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 116 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

KonjunkturNYT uge 21

KonjunkturNYT uge 21 KonjunkturNYT uge.-. maj 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. februar Danmark Bruttoledigheden faldt i december Lille fald i priserne for enfamiliehuse i november Konjunkturbarometre: Bedring i industri, men svagere vurdering i detailhandel

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge. december 9. december Danmark Lille fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Lille stigning i antal varslede afskedigelser og omtrent uændret antal ledige stillinger i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 45

KonjunkturNYT - uge 45 KonjunkturNYT - uge 45 2. november 6. november 215 Danmark Mindre fald i industriproduktionen i september Stigende boligpriser i august Lidt flere konkurser i oktober, men generelt faldende tendens Flere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 9. maj. maj Danmark Lavere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Stigning i forbrugertilliden i maj Stigning i detailomsætningsindekset i april Energipriser trak dansk

Læs mere

KonjunkturNYT uge januar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder personer

KonjunkturNYT uge januar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder personer KonjunkturNYT uge.- 6. januar 7 Fortsat stigende lønmodtagerbeskæftigelse i november +6. personer 8 9 6 7 Danmark Fortsat stigende lønmodtagerbeskæftigelse i november Omtrent uændret detailsalg i december

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7 3. april 7. april Danmark Mindre fald i bruttoledigheden i marts Stigning i husholdningernes bilkøb i marts Stort fald i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i marts Konjunkturbarometrene

Læs mere

Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed

Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed KonjunkturNYT uge. oktober.-. november 7 Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed 7.8 personer 7 8 9 7 Danmark Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. november. december Danmark Lille fald i BNP i. kvartal Fald i ledigheden i oktober Boligpriserne faldt en anelse i september Stigning i antal konkurser i november Fald i antallet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. december 7. december Danmark Industriproduktionen er faldet tilbage i efteråret fra et højt niveau i sommeren Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal Stigning i dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Fortsat stigning i byggebeskæftigelsen i. kvartal Lidt flere ledige stillinger i september, men fremgangen er stagneret Fortsat lav forbrugerprisinflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32 4. august 8. august 214 Danmark Fremgang i industriproduktionen i 2. kvartal 214 Fortsat fald i bilsalget i juli Dankortomsætningen steg i juli Det påbegyndte byggeri faldt en anelse

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 38 ( september 2016)

KonjunkturNyt. Uge 38 ( september 2016) KonjunkturNyt Uge 8 (9.-. september 6) Side af 6 KonjunkturNyt Uge 8, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København

Læs mere

KonjunkturNYT uge 13

KonjunkturNYT uge 13 KonjunkturNYT uge 7.-. marts 7 Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 46

KonjunkturNYT - uge 46 KonjunkturNYT - uge 9. november. november Danmark Firmaernes salg omtrent uændret i september Både import og eksport faldt i september Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende poster i september

Læs mere

KonjunkturNyt uge 51. Fald i BNP i 3. kvartal december Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNyt uge 51. Fald i BNP i 3. kvartal december Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNyt uge 8.-. december 7 Fald i BNP i 3. kvartal -, pct. 3 6 7 Danmark Fortsat stigende lønmodtagerbeskæftigelse i oktober Stigning i detailsalget i november Stigning i dankortomsætningen i november,

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 31 (1.-5. august 2016)

KonjunkturNyt. Uge 31 (1.-5. august 2016) KonjunkturNyt Uge 31 (1.-5. august 216) Side 2 af 13 KonjunkturNyt Uge 31, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 30

KonjunkturNYT - uge 30 KonjunkturNYT - uge 3 3. juli 7. juli Danmark Stigning i forbrugertilliden i juli Stigning i husholdningernes bilkøb i Stigning i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i Pengeinstitutterne fortsat tilbageholdende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 2 1. juni 22. juni 2 Danmark Lille fald i forbrugertilliden i juni Lille stigning i detailomsætningsindekset i maj Faldende boligpriser i 1. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni 7. juni 1 Danmark Stigning i dankortomsætningen i maj Industriproduktionen steg i april Højere lønstigningstakt i 1. kvartal på DA-området Stigende boligpriser i marts Lille stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonkturNYT - uge. august. august Dank Stigende AKU-ledighed i. kvartal Uændret forbrugertillid i august Inflation i Dank fortsat lavere end i euroområdet i juli Faldende detailomsætning i juli Svag stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 24

KonjunkturNYT - uge 24 KonjunkturNYT - uge 9. juni 1. juni 1 Danmark Fortsat opadgående tendens for industriproduktionen, men fald i april Fald i firmaernes salg i april Stigning i beskæftigelsen og antallet af præsterede timer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 13

KonjunkturNYT - uge 13 KonjunkturNYT - uge 13. marts 8. marts 1 Danmark Fald i bruttoledigheden i februar Erhvervenes konjunkturbarometre udviser fortsat positive takter i marts Stigende huspriser i. kvartal Penge- og realkreditinstitutternes

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34-35

KonjunkturNYT - uge 34-35 KonjunkturNYT - uge - 7. august 8. august Danmark Fortsat lav ledighed trods svag stigning i. kvartal ifølge AKU Lønmodtagerbeskæftigelsen steg i juni for 6. måned i træk Detailsalget steg i juli Forbrugertilliden

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 8

KonjunkturNYT - uge 8 KonjunkturNYT - uge 8. februar. februar Danmark Højere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Uændret lønstigningstakt i. kvartal Højere lønstigninger til ansatte i regionerne og kommunerne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. november Danmark Stigning i ledigheden i september Vigende huspriser i august Konjunkturbarometre: Fremgang i serviceerhverv og byggeri, detailhandel uændret og fald i industrien

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 1

KonjunkturNYT - uge 1 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Stort set uændret ledighed i november Konjunkturbarometre: Lille bedring i serviceerhvervene, men lidt svagere vurdering i industri samt bygge og anlæg Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 9. august. august Danmark Faldende ledighed og stigende beskæftigelse ifølge AKU Stort set uændret lønmodtagerbeskæftigelse, når der ses bort fra lockouten Fald i F-ledigheden i juli

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonkturNYT - uge. maj. maj Dank Lille fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere i. kvartal Fald i AKU-ledigheden i. kvartal Lavere lønstigningstakter på DA-området i Lille stigning i prisen på engrosvarer

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016) KonjunkturNyt Uge (8.-. februar ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 36

KonjunkturNYT uge 36 KonjunkturNYT uge 36 4.-8. september 217 Side 2 af 19 KonjunkturNyt Uge 36 217 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 1216 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 1. oktober 1. oktober 1 Danmark Færre varslede afskedigelser og lille stigning i antal ledige stillinger i september Lille fald i antallet af nyregistrerede personbiler i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 17 22. april 2. april 213 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i april Fald i detailomsætningsindekset i marts Markant opjustering af industriens investeringsforventninger for 213

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 1. september 5. september 214 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Omtrent uændret dankortomsætning i august Priserne på enfamiliehuse faldt i juni,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 35

KonjunkturNYT - uge 35 KonjunkturNYT - uge. august 9. august Danmark BNP faldt i. kvartal, men beskæftigelsen steg Lille stigning i bruttoledigheden i juli, men arbejdsmarkedet generelt i bedring Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 39 ( september 2016)

KonjunkturNyt. Uge 39 ( september 2016) KonjunkturNyt Uge 39 (6.-3. september 16) Side af 19 KonjunkturNyt Uge 39, 16 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 7. september. september Danmark Fald i industriproduktionen i juli Stærk vareeksport i årets første syv måneder trods fald i juli Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 8. december 12. december 21 Danmark Firmaernes salg faldt i oktober Vareeksporten steg i oktober Omtrent uændret overskud på betalingsbalancen i oktober Lille stigning i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 6. marts Danmark Svagt fald i industriproduktionen og omsætningen Lille fald i bruttoledigheden i januar Faldende energipriser har trukket forbrugerpriserne ned i både Danmark

Læs mere

KonjunkturNYT uge januar 03. februar 2017

KonjunkturNYT uge januar 03. februar 2017 KonjunkturNYT uge 5. januar. februar 7 Side af 9 KonjunkturNyt Uge 5 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 39 23. september 27. september 213 Danmark Bruttoledigheden faldt i august Stigende erhvervstillid i industri og service Stigende huspriser i 2. kvartal Det samlede udlån steg svagt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 52-1

KonjunkturNYT - uge 52-1 KonjunkturNYT - uge. december 8. januar 6 Danmark Fald i BNP i. kvartal Uændrede konjunkturbarometre i december Fortsat fald i ledigheden i november Fortsat flere lønmodtagere i oktober Lille stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge. april 7. april Danmark Firmaernes salg var uændret i februar efter stigning i januar Flere ledige stillinger og flere varslede afskedigelser i marts Producentpriserne tiltog markant

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7. september. september Danmark Eksporten af varer steg i juli Overskud på betalingsbalancen i juli Stigning i husholdningernes nyregistreringer og fald i erhvervenes i august Højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge. juni. juni Danmark Fortsat stigning i forbrugertilliden i juni Fortsat stigende tendens i detailomsætningsindekset i maj Råstofindvinding trak producentpriserne op i maj Lille fald

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge 6 6. april. april Danmark Fortsat stigning i forbrugertilliden i april Stigning i dankortomsætningen i marts Inflationen i Danmark på niveau med euroområdet i marts Stigning i prisen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 40 (3.-7. oktober 2016)

KonjunkturNyt. Uge 40 (3.-7. oktober 2016) KonjunkturNyt Uge 4 (3.-7. oktober 216) Side 2 af 17 KonjunkturNyt Uge 4, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1

Læs mere