KonjunkturNYT uge 26

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KonjunkturNYT uge 26"

Transkript

1 KonjunkturNYT uge juni 7

2 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 6 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen er afsluttet fredag kl. Henvendelse kan rettes til

3 Side af 7 Danmark Solid vækst i BNP det seneste år Kraftig stigning i konjunkturbarometret for industrien i juni Fortsat afdæmpet udlånsvækst Omtrent uændret detailsalg i maj Internationalt Euroområdet: Inflationen var, pct. i juni USA: BNP steg, pct. i. kvartal 7 Tyskland: Fremgang i forbrugerprisinflationen og detailsalget Storbritannien: BNP-væksten aftog i. kvartal 7 Sverige: Erhvervstilliden steg med, pct. i maj Norge: Erhvervstilliden steg med, pct. i maj Kina: Stigende erhvervstillid i juni Japan: Uændret inflation i maj Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder Styrket effektiv dansk kronekurs på,6 pct.-point Det danske aktieindeks, OMXC, er faldet med, pct. siden sidste torsdag Olieprisen er steget med,9 amerikanske dollars pr. tønde

4 Side af 7. Dansk konjunkturnyt Solid vækst i BNP det seneste år Den reviderede, men fortsat foreløbige, opgørelse af nationalregnskabet for. kvartal 7 viser en stigning i BNP på,6 pct. i forhold til. kvartal 6, jf. figur.. BNP-væksten i. kvartal er dermed uændret i forhold til seneste opgørelse. Derimod er væksten i alle kvartaler i 6 opjusteret, jf. figur.. Det medfører, at årsvæksten nu er opgjort til,7 pct. mod, pct. i den seneste opgørelse. Opjusteringen skyldes nye oplysninger for 6 vedrørende betalingsbalance og udenrigshandel, offentlig forvaltning og service samt nye oplysninger om industriens og firmaernes køb og salg. Opjusteringen kommer også til udtryk ved en mere positiv udvikling i efterspørgselskomponenterne, herunder det private forbrug, erhvervsinvesteringerne og eksporten. Revisionen indebærer også, at væksten i BNP fra. kvartal 6 til. kvartal 7 er opjusteret med, pct.-point til,6 pct. Figur. Kvartalsvis vækst i BNP sammenlignet med seneste opgørelse,9,8,7,6,,,,,, 6K 6K 6K 6K 7K,9,8,7,6,,,,,, Flash Revideret Anm.: Flash viser opgørelsen fra. maj 7, mens revideret er den aktuelle opgørelse fra. juni 7. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Det private forbrug steg med,7 pct. i. kvartal 7, jf. tabel.. Væksten er opjusteret fra, pct. i den seneste opgørelse primært som følge af en revision af energiforbruget. Fraregnet energiforbrug og køb af køretøjer var privatforbruget omtrent uændret i forhold til. kvartal. De faste bruttoinvesteringer faldt med, pct. i. kvartal. Faldet skal ses i sammenhæng med store skibsinvesteringer i anden halvdel af 6. Fraregnes disse er der tale om en svag stigning i investeringerne. Endvidere steg boliginvesteringerne pænt i. kvartal med, pct.

5 Side af 7 Eksporten gik tilbage i. kvartal med et fald på,9 pct. Faldet dækker over lavere eksport af varer såvel som tjenester. Den lavere eksport skal dog ses i lyset af den meget stærke afslutning på 6, hvor eksporten voksede med, pct. i. kvartal. Samtidig gik importen lidt tilbage i. kvartal med et fald på,8 pct. Faldet skal fortrinsvist ses i lyset af lave skibsinvesteringer, der har et stort importindhold. Tilbagegangen dækker over et fald for varer såvel som tjenester. Det samlede BVT steg med, pct. i. kvartal, hvortil industri samt handel og transport mv. bidrog mest. Den stærke udvikling på arbejdsmarkedet fortsatte ind i 7, hvor. flere kom i arbejde i første kvartal. Stigningen dækker over højere privat beskæftigelse, mens den offentlige beskæftigelse var uændret i. kvartal sammenlignet med. kvartal 6. Det offentlige forbrug steg med,8 pct. i. kvartal. Der er generelt en del udsving i nationalregnskabets opgørelse af BNP mv. Danmarks Statistik angiver en usikkerhed på den kvartalsvise BNP-vækst på +/- ½ pct.-point. Tabel. Nøgletal i det kvartalsvise nationalregnskab og Økonomisk Redegørelse, maj 7 Kvt./kvt. År/år. kvt.. kvt.. kvt.. kvt.. kvt. ØR maj Realvækst i pct BNP,6 (,),8 (,6),6 (,),6 (,6),6 (,),7 BVT,6 (,), (,8),6 (,), (,),7 (,),9 Privat forbrug,6 (,7) -, (-,),6 (,6),7 (,), (,), Offentligt forbrug,9 (,9), (-,) -, (-,7),8 (,8), (,6),7 Faste bruttoinvesteringer,6 (-,), (,), (,7) -, (-,7), (-,8),8 - Boliginvesteringer,8 (,8) -, (-,), (,), (,), (,) 7, - Erhvervsinvesteringer, (-,), (,), (-,) -,7 (-,), (,8),6 - Offentlige investeringer -,9 (,) -, (-,) -, (-,8), (-,8) -8, (-,9) -,6 Lagerinvesteringer, pct. af BNP -, (-,),7 (,) -, (-,), (,7), (,), Eksport, (,), (,), (,) -,9 (-,9),9 (,7),9 Import, (,), (,8),6 (,) -,8 (-,6), (,6), Samlet efterspørgsel,7 (,6),9 (,7),9 (,8) -, (,), (,), Ændring i. personer Beskæftigelse (inkl. orlov) () () () () 8 (7) 7 Anm.: De reale vækstrater er opgjort i kædeindeks. Tal i parentes angiver vækstrater som offentliggjort i den første version af det kvartalsvise nationalregnskab. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

6 Side 6 af 7 Kraftig stigning i konjunkturbarometret for industrien i juni Danmarks Statistiks konjunkturbarometer viser en stigning for både industrien og byggeriet i juni. I industrien steg nettotallet fra -6 i maj til i juni, hvor særligt produktionsforventningerne trækker den sammensatte indikator op. Også ordrebeholdningen for industrien steg i perioden. For byggeriet steg nettotallet til - i juni fra - i maj, jf. figur.. Dette bryder med de seneste måneders nogenlunde stabile udvikling. Den positive udvikling i nettotallet kan blandt andet tilskrives udviklingen i ordrebeholdningen. Den sammensatte konjunkturindikator for serviceerhverv faldt en smule til 9 i juni mod i maj. Dermed ligger den samlede indikator stadig stabil mellem 7 og i første halvår af 7. Indikatoren blev trukket op af den faktiske omsætning, men den forventede omsætning og faktiske forretningssituation trak i modsat retning. Andelen af virksomheder, der melder om mangel på arbejdskraft som produktionsbegrænsning, er steget over de seneste år, men har været omtrent stabil på det seneste. I juni rapportererede pct. af servicevirksomhederne og pct. af byggerivirksomhederne om mangel på arbejdskraft. Figur. Sammensatte konjunkturbarometre for industri, byggeri og serviceerhverv Figur. Andel af virksomhederne, som forventer mangel på arbejdskraft som produktionsbegrænsning Nettotal Nettotal Industri Byggeri Service Industri Byggeri Service Anm.: Alle serier er sæsonkorrigerede. Indikatoren for mangel på arbejdskraft i industrien opdateres kun kvartalsvist. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

7 Tusinde Side 7 af 7 Fortsat afdæmpet udlånsvækst Det samlede udlån til erhverv fra penge- og realkreditinstitutterne (den konsoliderede MFI-sektor) faldt med, pct. i maj, sammenlignet med april. I forhold til maj 6 er det samlede udlån til erhverv steget med,6 pct., jf. figur.. Det samlede udlån til husholdningerne steg derimod med, pct. i maj. Væksten i udlånet har ligget nogenlunde stabilt over en årrække og ligger stadig væsentligt lavere end i perioden op til finanskrisen. De danske husholdningers indlån til bankerne har været stigende over en pæn årrække, og tendensen fortsatte i maj måned. I maj steg de samlede indlån med,9 pct. i forhold til april, jf. figur.. I takt med det øgede indlån har det samlede udlån til husholdningerne fra pengeinstitutterne ligget stabilt med en svagt faldende tendens, jf. figur.. I maj faldt det samlede udlån således med, pct. De seneste års udvikling har betydet, at pengeinstitutternes indlånsoverskud over for husholdningerne har været stigende, og det ligger nu på et historisk højt niveau. Figur. Indeks over nominelle beholdninger udlån fra realkredit- og pengeinstitutter Figur. Ind- og udlån mellem MFI-sektoren og husholdningerne Mia. kr. Mia. kr Erhverv Husholdninger Indlån Udlån Anm.: Indeks over nominelle beholdninger er et mål, der viser bevægelser i balanceposterne, som følger af faktiske transaktioner. Kilde: Danmarks Nationalbank og egne beregninger.

8 Side 8 af 7 Omtrent uændret detailsalg i maj Detailsalget var omtrent uændret i maj i forhold til april, når der tages højde for normale sæsonudsving, effekten af handelsdage og prisudvikling, jf. figur.6. Udviklingen dækker over stigende omsætning af beklædning mv. på, pct. samt en lille stigning i andre forbrugsvarer på, pct. Omsætningen for varegruppen fødevarer og andre dagligvarer faldt med, pct. i perioden. Sammenlignet med samme måned året før var detailsalget, pct. højere i maj 7. Denne udvikling dækker over højere omsætning af andre forbrugsvarer, pct. samt fald i både beklædning mv. og fødevarer og andre dagligvarer på henholdsvis, pct. og, pct., jf. figur.7. Udviklingen over det seneste år afspejler den trend, der har været i detailsalget siden slutningen af, hvor det samlede detailsalg er steget. Væksten er blandt andet drevet af stigende omsætning af andre forbrugsvarer. Figur.6 Mængdeindeks for detailomsætning Figur.7 Detailomsætningens underkomponenter Indeks (=) Indeks (=) Indeks (=) Indeks (=) Fødevarer og andre dagligvarer Beklædning mv. Andre forbrugsvarer 8 Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

9 Side 9 af 7. Internationalt konjunkturnyt Euroområdet Figur. Det samlede udlån til private var omtrent uændret i maj i forhold til april. Sammenlignet med maj 6 er det samlede udlån steget med, pct. Væksten er fortsat drevet af udlån til husholdningerne. Figur. Inflationen faldt med, pct.-point til, pct. i juni. Kerneinflationen steg med, pct.-point til, pct Husholdninger Finansielle virksomheder Erhverv Samlede udlån til private Inflation Kerneinflation USA Figur. Ifølge den reviderede opgørelse af det kvartalsvise nationalregnskab var BNP-væksten knap, pct. i. kvartal 7, hvilket er en opjustering i forhold til den forrige opgørelse. Væksten blev drevet af privatforbruget og eksport. I forhold til. kvartal 6 var BNP-væksten, pct. Figur. Salget af nye boliger steg med,9 pct. i maj i forhold til april. Sammenlignet med samme måned i 6 er salget steget med 8,9 pct. svarende til omtrent. boliger. (k/k). boliger. boliger Kvartalvis BNP-vækst Årlig BNP-vækst (h. akse) Salg af nye huse Salg af eksisterende huse (h. akse)

10 Side af 7 Tyskland Figur. Detailsalget steg, pct. i maj i forhold til april. Sammenlignet med maj 6 steg detailsalget med, pct. Figur.6 Den EU-harmoniserede forbrugerprisinflation steg ifølge foreløbige tal med, pct.-point til, pct. i juni. Indeks (8M=) Indeks (8M=) HICP HICP kerneinflation Figur.7 Ledigheden forblev på,7 pct. af arbejdsstyrken i juni. Antallet af ledige steg med 7. personer sammenlignet med maj. Figur.8 Den samlede indikator for erhvervstilliden (IFO) steg med, point fra maj til juni. Udviklingen dækker over højere forventninger til fremtiden (, point) og en bedre vurdering af den nuværende situation (,8 point). af arbejdsstyrken Mio. personer Indeks (=) Indeks (=) Personer (h. akse) Samlet indikator Nuværende situation Forventninger til fremtiden

11 Side af 7 Storbritannien Figur.9 Den kvartalsvise BNP-vækst var godt, pct. i. kvartal 7 ifølge den reviderede opgørelse, hvilket er omtrent uændret i forhold til tidligere estimater. Dette er den laveste vækstrate siden. kvartal 6. Sammenlignet med. kvartal 6 er BNP steget, pct (k/k),8,,6, -,6 -, -,8 -, Kvartalsvis BNP-vækst (h.akse) Årlig BNP-vækst Sverige Figur. Detailsalget steg med, pct. i maj sammenlignet med april. I forhold til samme måned året før er detailsalget steget med, pct. Indeks (=) Indeks (=) Detailsalg -mdrs. glidende gns.

12 Side af 7 Norge Figur. Detailsalget steg, pct. i maj i forhold til april. Sammenlignet med maj 6 er detailsalget steget med,6 pct., hvor særligt salget af benzin og IT-udstyr er steget markant siden sidste år. Indeks (8=) Indeks (8=) Kina Figur. Erhvervstilliden steg med, indekspoint for fremstillingssektoren i juni. I servicesektoren og øvrige sektorer steg erhvervstilliden med, indekspoint. I PMI fremstilling PMI service og øvrige Anm.: Erhvervstilliden er målt ved PMI. Et niveau over indikerer fremgang.

13 Side af 7 Japan Figur. Inflationen forblev uændret på, pct. i maj. Det dækker blandt andet over højere priser på elektricitet, men lavere priser på frugt og grønt. Kerneinflationen steg, pct.-point til, pct., hvilket er det højeste siden marts Inflation Kerneinflation Anm.: Kerneinflationen angiver forbrugerprisinflationen fraregnet prisstigninger på fødevarer.

14 Side af 7. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder I løbet af den seneste uge er euroen blevet styrket over for den japanske yen, den amerikanske dollar og den kinesiske yuan med henholdsvis, pct.,, pct. og,8 pct. Den danske krone er svækket over for den svenske krone med knap,8 pct., men styrket over for den norske krone med, pct. Disse bevægelser slår ud i en effektiv dansk kronekurs, der er styrket med,6 pct.-point siden sidste torsdag. På aktiemarkederne har der været blandede takter over den sidste uge. Det danske aktieindeks, OMXC, er faldet med, pct. siden sidste torsdag. Det amerikanske indeks, S&P, det europæiske indeks, Eurostoxx og det britiske indeks, FTSE, er også faldet med henholdsvis,6 pct.,, pct. og, pct. Omvendt er både det kinesiske indeks, Shanghai composite og det japanske indeks, Nikkei, styrket med, pct. og,6 pct. i løbet af den seneste uge. Renterne på de -årige statsobligationer i USA, Tyskland og Storbritannien er steget en smule i løbet af den sidste og er på henholdsvis,7 pct. p.a.,, pct. p.a. og, pct. p.a. I Japan er renterne omtrent uændrede på,6 pct. Også i Danmark har der været en stigning i renterne på de -årige statsobligationer på godt, pct.-point og den er således på,6 pct. p.a. Realkreditrenterne er derimod faldet og de -årige realkreditrenter er faldet med, pct.-point siden sidste torsdag. Olieprisen er steget med,9 dollars og en tønde af den europæiske referenceolie koster aktuelt 6,9 amerikanske dollars pr. tønde. Væksten i prisen kan blandt andet forklares af den seneste amerikanske olierapport, der viser et markant fald i produktionen i sidste uge. Stigningen kommer efter en periode siden medio maj med støt faldende priser.

15 Side af 7 Tabel. Renter og valutakurser mv. Danske renter og valutakurser mv. Internationale renter og valutakurser mv. Torsdag Ændring ift. Torsdag 9/6 sidste torsdag 9/6 Ændring ift. sidste torsdag Renter, pct. p.a.: -md. pengemarkedsrente -, -, pct.-point Ledende renter, pct. p.a.: USA (federal funds rate),, pct.-point Stat. -årig,6,6 pct.-point Japan (unc. call rate) -,, pct.-point Realkreditrenter: Sverige (repo) -,, pct.-point Kort realkreditlån -,6 -,8 pct.-point Euroområdet (refinansierings-renten),, pct.-point Langt realkreditlån,7 -,9 pct.-point Storbritannien (repo),, pct.-point Nationalbankens satser: Rente på -årige statsobligationer, pct. p.a.: Diskonto,, pct.-point USA,7, pct.-point Indskud på folio,, pct.-point Japan,6, pct.-point Indskudsbeviser -,6, pct.-point Tyskland,, pct.-point Udlån,, pct.-point Storbritannien,, pct.-point Rentespænd til Tyskland (pct.-point): Valutakurser: Kort (-mdr.) -,9 -, pct.-point JPY/EUR,78 -,7 pct. Langt (-årigt):, -, pct.-point GBP/EUR,7 -, pct. Aktiekurser (kursindeks): USD/EUR 87, -, pct. OMXC (/7-89 = ) 98,6 -, pct. CNY/EUR,89 -,8 pct. Valutakurser: USD/CNY 678, -,7 pct. EUR/DKK 7,67 -, pct. Aktiekurser (kursindeks): USD/DKK 69,88 -,6 pct. USA, S&P. -,6 pct. SEK/DKK 76,8,7 pct. Japan, Nikkei., pct. NOK/DKK 77, -,6 pct. Kina, Shanghai composite.88,9 pct. GBP/DKK 8,66 -,6 pct. Euroomr., Eurostoxx 7 -, pct. JPY/DKK,8 -, pct. Storbritannien, FTSE 7. -, pct. Effektiv kronekursindeks (98 = ),7 -, pct.-point Oliepriser Brent (USD) 6,9,8 USD Brent (DKK),8,6 DKK Anm.: ) Der anvendes lukkekurser for valutakurser, renter og aktier. ) Den korte realkreditrente består af et gennemsnit af realkreditrenter med - og -årig løbetid. Den lange realkreditrente består af et gennemsnit af -årige realkreditrenter. Realkreditrenterne offentliggøres ugentligt og med en uges forsinkelse. ) X/Y betyder pris i valuta Y for enheder af valuta X. Når tallet vokser, betyder det, at værdien af den første valuta (X) øges i forhold til værdien af den anden valuta (Y). Kilde: Thomson Reuters Eikon, Bloomberg og Danmarks Nationalbank.

16 Side 6 af 7 Figur. Pengepolitiske renter Figur. Kort og langt rentespænd i forhold til Tyskland USA Danmark¹ Euroområdet Anm.: ) Diskontoen. Kilde: Thomson Reuters Eikon og Bloomberg point,,,,,,,,,, -, -, -, -, -, -, -, -, jun okt feb 6 jun 6 okt 6 feb 7 jun 7 -årig, rentespænd (h.a.) -mdr., rentespænd (h.a.) -årig, dansk -mdr., dansk Figur. Rentespænd i forhold til Tyskland Figur. Prisen pr. tønde Brent-olie i DKK og USD -point -point DKK USD jun okt feb 6 jun 6 okt 6 feb 7 jun 7 jun okt feb 6 jun 6 okt 6 feb 7 jun 7 Italien Spanien Irland Frankrig Portugal Kroner Dollar (h. akse) Kilde: Thomson Reuters Eikon og Bloomberg. Figur. Udvalgte aktieindeks Figur.6 Udvalgte valutakurser Indeks (=) Indeks (=) jun okt feb 6 jun 6 okt 6 feb 7 Eurostoxx Nikkei S&P OMX C (h.a.) Shanghai composite (h.a.) EUR/USD JPY/USD,8,,6,,,,,,8,9,6,,9,,,8 jun okt feb 6 jun 6 okt 6 feb 7 jun 7 EUR/USD JPY/USD (h. akse) Kilde: Thomson Reuters Eikon og Bloomberg.

17

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.-. oktober 7 Flere lønmodtagere i august +. personer 8 9 7 Danmark Flere lønmodtagere i august Detailsalget steg i september Lille stigning i dankortomsætningen i september Højere inflation

Læs mere

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 2.-. oktober 217 Højere priser på lejligheder i juli Ejerlejligheder Enfamiliehuse 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 21 217 Danmark Fremgang i industriproduktionen og -omsætningen i august

Læs mere

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 9. januar-. februar 8 Ledigheden faldt i december -.8 personer 6 7 8 9 6 7 Danmark Ledigheden faldt i december Stigende forventninger i byggeriet, men fald i industrien i januar Renter,

Læs mere

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 7.-. november 7. flere lønmodtagere i september 7 +. personer 8 9 6 7 Danmark 9.6 flere lønmodtagere i. kvartal 7 Flere ledige og beskæftigede i. kvartal 7 ifølge AKU Fald i detailsalget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.- 7. november 7 Fald i BNP i. kvartal 7 -, pct. 7 Danmark Fald i BNP i. kvartal 7 Bilsalget tilbage på normalt niveau i oktober Lønstigningstakten aftog moderat i. kvartal Renter, oliepriser,

Læs mere

KonjunkturNYT uge 14

KonjunkturNYT uge 14 KonjunkturNYT uge 4 3.-7. april 7 Side af KonjunkturNyt Uge 4 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

KonjunkturNYT uge januar 2017

KonjunkturNYT uge januar 2017 KonjunkturNYT uge. 7. januar 7 Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 2017

KonjunkturNYT uge februar 2017 KonjunkturNYT uge 8. 4. februar 17 Side af 17 KonjunkturNyt Uge 8 17 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 116 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 9.- 8. december 17 Fremgang i industriproduktionen i oktober +,5 pct. 8 9 1 11 1 13 1 15 16 17 Danmark Fremgang i industriproduktionen i oktober Færre konkurser, men flere tabte job i

Læs mere

KonjunkturNYT uge 13

KonjunkturNYT uge 13 KonjunkturNYT uge 7.-. marts 7 Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november 7. november Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i tember Fortsat beskedne private lønstigninger ifølge Danmarks Statistik Omtrent uændrede konjunkturbarometre

Læs mere

Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed

Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed KonjunkturNYT uge. oktober.-. november 7 Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed 7.8 personer 7 8 9 7 Danmark Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016)

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-9. april 6) Side af KonjunkturNyt Uge 7, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT uge 21

KonjunkturNYT uge 21 KonjunkturNYT uge.-. maj 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar 7. februar Danmark Fortsat fremgang i BNP i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i december Betydelig stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving

Læs mere

KonjunkturNYT uge januar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder personer

KonjunkturNYT uge januar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder personer KonjunkturNYT uge.- 6. januar 7 Fortsat stigende lønmodtagerbeskæftigelse i november +6. personer 8 9 6 7 Danmark Fortsat stigende lønmodtagerbeskæftigelse i november Omtrent uændret detailsalg i december

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 8 ( februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 8 ( februar 2016) KonjunkturNyt Uge 8 (.-6. februar 6) Side af KonjunkturNyt Uge 8, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober 6. oktober Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i september Fald i forbrugertilliden i oktober Fald i pengeinstitutternes udlån til erhverv i september Uændret ledighed

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Fortsat høj forbrugertillid i april Lille stigning i detailsalget i. kvartal Dansk inflation ligger fortsat over euroområdets Internationalt Euroområdet: Erhvervstilliden

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. oktober Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i august Fortsat faldende forbrugertillid i oktober Stigning i detailsalget i. kvartal efter fald i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 39 ( september 2016)

KonjunkturNyt. Uge 39 ( september 2016) KonjunkturNyt Uge 39 (6.-3. september 16) Side af 19 KonjunkturNyt Uge 39, 16 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1

Læs mere

KonjunkturNYT uge 18

KonjunkturNYT uge 18 KonjunkturNYT uge 8.-. maj 7 Side af KonjunkturNyt Uge 8 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 4 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge 8. januar. januar Danmark Stadig flere lønmodtagere i november Fald i forbrugertilliden i januar Fald i detailsalget i december Internationalt IMF World Economic Outlook update, januar

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

Opbremsning i dansk økonomi i 3. kvartal 2017

Opbremsning i dansk økonomi i 3. kvartal 2017 KonjunkturNYT uge 8 7. november-. december 7 Opbremsning i dansk økonomi i. kvartal 7 -,6 pct. 6 7 Danmark Opbremsning i dansk økonomi ifølge nyt nationalregnskab Omtrent uændrede konjunkturbarometre i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 8. maj. maj Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Flere ledige stillinger og færre varslede afskedigelser i april Fortsat høj forbrugertillid i maj Flad

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 1

KonjunkturNYT - uge 1 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Stort set uændret ledighed i november Konjunkturbarometre: Lille bedring i serviceerhvervene, men lidt svagere vurdering i industri samt bygge og anlæg Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. februar Danmark Bruttoledigheden faldt i december Lille fald i priserne for enfamiliehuse i november Konjunkturbarometre: Bedring i industri, men svagere vurdering i detailhandel

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

KonjunkturNYT uge 33

KonjunkturNYT uge 33 KonjunkturNYT uge.-8. august 7 Side af KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7 3. april 7. april Danmark Mindre fald i bruttoledigheden i marts Stigning i husholdningernes bilkøb i marts Stort fald i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i marts Konjunkturbarometrene

Læs mere

KonjunkturNYT uge januar 03. februar 2017

KonjunkturNYT uge januar 03. februar 2017 KonjunkturNYT uge 5. januar. februar 7 Side af 9 KonjunkturNyt Uge 5 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78

Læs mere

KonjunkturNYT uge 38

KonjunkturNYT uge 38 KonjunkturNYT uge 38 18.-. september 17 Side af 16 KonjunkturNyt Uge 38 17 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 116 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016) KonjunkturNyt Uge (8.-. februar ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016) KonjunkturNyt Uge 5 (1. - 5. februar 216) KonjunkturNyt Uge 5, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1 1218 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 3. februar 7. februar 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i 4. kvartal trods fald i december Faldende priser på enfamiliehuse i november Fald i det påbegyndte byggeri

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

KonjunkturNYT uge 25

KonjunkturNYT uge 25 KonjunkturNYT uge 9.-. juni 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNyt uge 51. Fald i BNP i 3. kvartal december Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNyt uge 51. Fald i BNP i 3. kvartal december Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNyt uge 8.-. december 7 Fald i BNP i 3. kvartal -, pct. 3 6 7 Danmark Fortsat stigende lønmodtagerbeskæftigelse i oktober Stigning i detailsalget i november Stigning i dankortomsætningen i november,

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016)

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016) KonjunkturNyt Uge (7.-. marts ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 47 ( november 2016)

KonjunkturNyt. Uge 47 ( november 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-. november 6) Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 3. marts 2017

KonjunkturNYT uge februar 3. marts 2017 KonjunkturNYT uge 9 7. februar. marts 7 Side af KonjunkturNyt Uge 9 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Lidt flere ledige i tember, men tendensen er nedadgående Fortsat opadgående forventninger til produktion og omsætning i oktober Stigende udlån til både husholdninger

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016)

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016) KonjunkturNyt Uge (.-7. maj 6) Side af 8 KonjunkturNyt Uge, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 46

KonjunkturNYT - uge 46 KonjunkturNYT - uge 9. november. november Danmark Firmaernes salg omtrent uændret i september Både import og eksport faldt i september Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende poster i september

Læs mere

KonjunkturNYT uge 36

KonjunkturNYT uge 36 KonjunkturNYT uge 36 4.-8. september 217 Side 2 af 19 KonjunkturNyt Uge 36 217 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 1216 København

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 34 ( august 2016)

KonjunkturNyt. Uge 34 ( august 2016) KonjunkturNyt Uge (.-6. august 6) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. november Danmark Stigning i ledigheden i september Vigende huspriser i august Konjunkturbarometre: Fremgang i serviceerhverv og byggeri, detailhandel uændret og fald i industrien

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 40

KonjunkturNYT - uge 40 KonjunkturNYT - uge 9. september 3. oktober 1 Danmark Lille stigning i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i august Lille fald i konjunkturbarometrene Fald i dankortomsætningen i september Boligpriserne

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 31 (1.-5. august 2016)

KonjunkturNyt. Uge 31 (1.-5. august 2016) KonjunkturNyt Uge 31 (1.-5. august 216) Side 2 af 13 KonjunkturNyt Uge 31, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Fortsat stigning i byggebeskæftigelsen i. kvartal Lidt flere ledige stillinger i september, men fremgangen er stagneret Fortsat lav forbrugerprisinflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 22

KonjunkturNYT - uge 22 KonjunkturNYT - uge. maj 8. maj 1 Danmark Fremgang i dansk økonomi i 1. kvartal 1 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i maj Penge- og realkreditinstitutternes udlån er omtrent uændret siden årsskiftet

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016)

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. juni ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. november. december Danmark Lille fald i BNP i. kvartal Fald i ledigheden i oktober Boligpriserne faldt en anelse i september Stigning i antal konkurser i november Fald i antallet

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 25 ( juni 2016)

KonjunkturNyt. Uge 25 ( juni 2016) KonjunkturNyt Uge 2 (2.-2. juni 26) Side 2 af 8 KonjunkturNyt Uge 2, 26 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 28 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 9. september 6. september Danmark Stigning i detailomsætningen i august Forbrugertilliden faldt i september, men ligger fortsat højt Inflationen i Danmark atter lavere end i euroområdet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge. december 9. december Danmark Lille fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Lille stigning i antal varslede afskedigelser og omtrent uændret antal ledige stillinger i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 49 1. december 5. december 214 Danmark Stigning i industriproduktionen i oktober Prisen på enfamiliehuse og ejerlejligheder steg i september Færre tvangsauktioner i november Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 1. oktober 1. oktober 1 Danmark Færre varslede afskedigelser og lille stigning i antal ledige stillinger i september Lille fald i antallet af nyregistrerede personbiler i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

KonjunkturNYT uge 20

KonjunkturNYT uge 20 KonjunkturNYT uge.- 9. maj 7 Side af 9 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 45

KonjunkturNYT - uge 45 KonjunkturNYT - uge 45 2. november 6. november 215 Danmark Mindre fald i industriproduktionen i september Stigende boligpriser i august Lidt flere konkurser i oktober, men generelt faldende tendens Flere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november. november Danmark Stigning i BNP i. kvartal ifølge foreløbige NR-tal Uændret ledighedsprocent i oktober Konjunkturbarometre: Stigning i serviceerhverv, detailhandel og industri,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8 8. november. december Danmark BNP steg i. kvartal Ledigheden var uændret i oktober Blandede signaler fra konjunkturbarometrene i november Prisfald på både enfamiliehuse og ejerlejligheder

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 38

KonjunkturNYT - uge 38 KonjunkturNYT - uge 8 1. september 18. september 1 Danmark Firmaernes salg faldt i juli Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 Stigning i producentpriserne og fald i importpriserne i august Ny prognose fra

Læs mere

KonjunkturNYT uge 10

KonjunkturNYT uge 10 KonjunkturNYT uge.. marts 7 Side af 9 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 30

KonjunkturNYT - uge 30 KonjunkturNYT - uge 3 3. juli 7. juli Danmark Stigning i forbrugertilliden i juli Stigning i husholdningernes bilkøb i Stigning i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i Pengeinstitutterne fortsat tilbageholdende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7. september. september Danmark Eksporten af varer steg i juli Overskud på betalingsbalancen i juli Stigning i husholdningernes nyregistreringer og fald i erhvervenes i august Højere

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 2017

KonjunkturNYT uge februar 2017 KonjunkturNYT uge.. februar 7 Side af KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 24

KonjunkturNYT - uge 24 KonjunkturNYT - uge 9. juni 1. juni 1 Danmark Fortsat opadgående tendens for industriproduktionen, men fald i april Fald i firmaernes salg i april Stigning i beskæftigelsen og antallet af præsterede timer

Læs mere

KonjunkturNYT uge 32

KonjunkturNYT uge 32 KonjunkturNYT uge 7.-. august 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 42 og 43 ( oktober 2016)

KonjunkturNyt. Uge 42 og 43 ( oktober 2016) KonjunkturNyt Uge og (7.-8. oktober ) Side af KonjunkturNyt Uge og Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Fald i bruttoledigheden i december Fald i F-ledigheden i december Stigende beskæftigelse og uændret ledighed ifølge den månedlige AKU Erhvervenes konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonkturNYT - uge. maj. maj Dank Lille fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere i. kvartal Fald i AKU-ledigheden i. kvartal Lavere lønstigningstakter på DA-området i Lille stigning i prisen på engrosvarer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Uændret AKU-ledighed og stigning i AKU-beskæftigelsen i. kvartal Omtrent uændret forbrugertillid i maj Lav inflation i Danmark i april Fald i detailomsætningsindekset

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. december 7. december Danmark Industriproduktionen er faldet tilbage i efteråret fra et højt niveau i sommeren Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal Stigning i dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 35

KonjunkturNYT - uge 35 KonjunkturNYT - uge. august 9. august Danmark BNP faldt i. kvartal, men beskæftigelsen steg Lille stigning i bruttoledigheden i juli, men arbejdsmarkedet generelt i bedring Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 7. september. september Danmark Fald i industriproduktionen i juli Stærk vareeksport i årets første syv måneder trods fald i juli Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32 4. august 8. august 214 Danmark Fremgang i industriproduktionen i 2. kvartal 214 Fortsat fald i bilsalget i juli Dankortomsætningen steg i juli Det påbegyndte byggeri faldt en anelse

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19. maj 8. maj 1 Danmark Pæn stigning i industriproduktionen i marts Stigning i bilsalget i april Fortsat lav restanceprocent og uændret antal månedlige tvangsauktioner let af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 9. september. september Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i juli Lille fald detailsalget i august efter stigning i juli Forbrugertilliden faldt i september, men

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni 7. juni 1 Danmark Stigning i dankortomsætningen i maj Industriproduktionen steg i april Højere lønstigningstakt i 1. kvartal på DA-området Stigende boligpriser i marts Lille stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 4

KonjunkturNYT - uge 4 KonjunkturNYT - uge 9. januar. januar Danmark Stigning i forbrugertilliden i januar Stigning i detailsalget igennem Deflation i euroområdet, men ikke i Danmark i december Internationalt IMF: World Economic

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 7. juni. juni Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i maj Betydelig stigning i forbrugertilliden i juni Stabil udvikling i huspriserne for. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonkturNYT - uge. august. august Dank Stigende AKU-ledighed i. kvartal Uændret forbrugertillid i august Inflation i Dank fortsat lavere end i euroområdet i juli Faldende detailomsætning i juli Svag stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 8 9. april. maj Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Positive konjunkturbarometre i detailhandlen, mens industri, serviceerhvervene samt bygge og anlæg er negative Stigende boligpriser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7 9. februar. februar Danmark Firmaernes salg faldt i. kvartal, men priserne driller Uændret vareeksport, mens tjenesteeksporten steg i. kvartal Overskuddet på betalingsbalancen var

Læs mere