KonjunkturNYT uge januar 03. februar 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KonjunkturNYT uge januar 03. februar 2017"

Transkript

1 KonjunkturNYT uge 5. januar. februar 7

2 Side af 9 KonjunkturNyt Uge 5 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen er afsluttet fredag kl. Henvendelse kan rettes til

3 Side af 9 Danmark Ledigheden steg i december Generelt positive takter fra konjunkturbarometrene i januar Lavere priser på både enfamiliehuse og ejerlejligheder i november 6 Internationalt Erhvervstilliden steg generelt i Europa i januar Moderate fald i den britiske erhvervstillid Fremgang i erhvervstilliden i USA, men blandede tal fra Kina Solid vækst i euroområdet i. kvartal Inflation i euroområdet på,8 pct. i januar Europæisk ledighed falder rekordlav ledighed i Tyskland Fald i detailsalget i euroområdet fra oktober til november 6 Amerikansk forbrugertillid fortsat på højt niveau Den svenske industriproduktion faldt i december Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder OMXC faldt, pct. i den seneste uge Renten på de europæiske tiårige statsobligationer aftog moderat Det britiske pund blev svækket, pct. i den seneste uge

4 Side af 9. Dansk konjunkturnyt Ledigheden steg i december Bruttoledigheden steg med. personer i december og nåede således 5. personer, svarende til, pct. af arbejdsstyrken. Ledighedsprocenten er dermed steget med, pct.-point sammenlignet med de foregående to måneder. Der er generelt en vis usikkerhed om de seneste måneders opgørelse af ledigheden, som er baseret på et ufuldstændigt datagrundlag. Stigningen i ledigheden i december afspejler hovedsageligt, at der blev. flere aktiverede kontanthjælpsmodtagere i bruttoledigheden, herunder flere jobparate og åbenlyst uddannelsesparate modtagere af integrationsydelse, jf. figur.. Det skyldes både en udvidelse af målgruppen for modtagere af integrationsydelse, og at flygtninge som følge af trepartsaftalen om arbejdsmarkedsintegration som udgangspunkt skal mødes som jobparate. Det har samlet set påvirket bruttoledigheden i opadgående retning de senere måneder. Dagpengeledigheden var uændret i december. Ledigheden har generelt været faldende de senere år, og der er blevet. færre ledige de sidste tolv måneder. Ledigheden toppede med 65. personer i juli, og siden da er ledigheden samlet set faldet med. personer, jf. figur.. For 6 som helhed var der gennemsnitligt. ledige, hvilket er. færre end i 5. Det dækker over 6. færre ledige kontanthjælpsmodtagere og. færre ledige dagpengemodtagere. Den lavere ledighed skal ses i sammenhæng med, at beskæftigelsen er steget. I de første tre kvartaler af 6 er 6. flere kommet i beskæftigelse. Figur. Bruttoledighed Figur. Modtagere af dagpenge og kontanthjælp Anm.: Sæsonkorrigerede tal. Kontanthjælpsreformen påvirker bruttoledigheden i starten af, fordi den rent teknisk reducerer antallet af unge kontanthjælpsmodtagere i ledighedsstatistikken. Omvendt påvirkes ledighedsstatistikken i opadgående retning fra efteråret 6 af flere modtagere af integrationsydelse, hvoraf en stigende andel vurderes som jobparate (dvs. indgår i bruttoledigheden). Kilde: Danmarks Statistik.

5 Side 5 af 9 Generelt positive takter fra konjunkturbarometrene i januar Den sammensatte konjunkturindikator for industrien faldt med point i januar til - efter en klar fremgang de to forudgående måneder, jf. figur.. Indikatoren har generelt været for opadgående de seneste to år, dog med betydelige månedlige udsving. Faldet i januar dækker over en tilbagegang i vurderingen af lagre og ordrebeholdning, mens produktionsforventningerne steg svagt. Forventningerne i byggeriet steg beskedent i januar med point til -5. Stigningen dækker over en fremgang i beskæftigelsesforventningerne, mens vurderingen af ordrebeholdningen var uændret. Indikatoren har generelt ligget på et stabilt højt niveau igennem 6. Konjunkturbarometret for serviceerhvervene steg fra 5 i december 6 til 9 i januar 7. Særligt transportbranchen trak op i den samlede indikator. Der har generelt været en faldende tendens i 6, der nu lader til at være vendt. Fremgangen i januar dækker over en stigning i alle underkomponenter. Samtidig er indikatorerne for kapacitetspres på arbejdsmarkedet begyndt at stige, jf. figur.. Særligt inden for byggeriet melder virksomhederne i stigende omfang om mangel på arbejdskraft som en produktionsbegrænsning, om end indikatoren er faldet lidt tilbage de seneste måneder. Det er normalt, at indikatorerne begynder at stige, når økonomien bevæger sig fra en løvkonjunktur mod en højkonjunktur. Fortsætter denne tendens kan det medføre risiko for deciderede flaskehalse. Figur. Sammensatte konjunkturbarometre for industri, byggeri og serviceerhverv Figur. Mangel på arbejdskraft som produktionsbegrænsning Anm.: Alle serier er sæsonkorrigerede. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

6 Side 6 af 9 Lavere priser på både enfamiliehuse og ejerlejligheder i november 6 Prisen på enfamiliehuse faldt med,9 pct. (ikke sæsonkorrigeret) i november i forhold til oktober, mens prisen på ejerlejligheder tilsvarende faldt med,7 pct., jf. figur.5. For tre-måneders perioden fra september til november faldt priserne på ejerlejligheder med pct. i forhold til tre-måneders perioden juni-august. På trods af det seneste fald i priserne på ejerlejligheder er priserne stadigvæk 6,6 pct. højere end november 5. Tilsvarende er priserne på enfamiliehuse,5 pct. højere end i november 5. Der blev solgt. enfamiliehuse og. ejerlejligheder i almindelig fri handel i november, hvilket er flere end i november 5, jf. figur.6. I november var den gennemsnitlige salgspris for ejerlejligheder.999. kr., mens den for enfamiliehuse var.. kr. Figur.5 Boligpriser Figur.6 Antal boligsalg i almindelig fri handel Anm.: Serierne er ikke sæsonkorrigeret. Kilde: Danmarks Statistik. Opgørelsen er beregnet ud fra de handler, der var tinglyst på beregningstidspunktet (ca. 75 pct. af det forventede endelige antal handler for den seneste måned). Prisindeksene er ikke sæsonkorrigerede, da der er relativt store udsving, som ikke er sæsonrelaterede.

7 Side 7 af 9. Internationalt konjunkturnyt Erhvervstilliden steg generelt i Europa i januar Den tyske erhvervstillid i fremstillingssektoren, opgjort ved PMI, steg i januar til det højeste niveau siden januar, mens den i Sverige steg til det højeste niveau siden april. I Tyskland skyldes stigningen især høje forventninger til produktion og ordreindgang hos producenter af kapitalgoder. Også erhvervstilliden i den svenske servicesektor steg i januar, og følger dermed udviklingen i fremstillingssektoren. I Norge aftog erhvervstilliden i industrien moderat. Se figur.-.. Moderat fald i den britiske erhvervstillid Erhvervstilliden i Storbritanniens fremstillingssektor, opgjort ved PMI, oplevede et moderat fald i januar, men er stadig høj. Den stagnerede erhvervstillid tilskrives faldende eksport, stigende produktionsomkostninger og forbrugerpriser, hvilket kan være indikationer på en negativ effekt af Storbritanniens beslutning om at forlade. Modsat udviklingen i fremstillingssektoren steg erhvervstilliden i servicesektoren i december til det højeste niveau siden juli 5. Servicesektoren er normalvist ikke så afhængig af import, og er derfor ikke på samme måde påvirket af fluktuationerne i valutakursen. Se figur.. Fremgang i erhvervstilliden i USA, men blandede tal fra Kina Den amerikanske erhvervstillid i fremstillingssektoren, opgjort ved PMI af Institute for Supply Management, steg i januar til det højeste niveau siden november. Den forbedrede erhvervstillid er bredt funderet med en stigning i samtlige underkomponenter. Erhvervstilliden i den kinesiske fremstillingssektor faldt ifølge både NBS og Caixin opgørelse i januar. I servicesektoren steg erhvervstilliden omvendt moderat. ene indikerer fortsat fremgang i begge sektorer. Se figur Solid vækst i euroområdet i. kvartal Den foreløbige opgørelse af euroområdets samlede BNP viste en kvartalvis vækst på,5 pct. i. kvartal, hvilket er, pct.-point højere end i. kvartal. Årtil-år er BNP vokset med,8 pct., mens den samlede vækst i 6 var,8 pct. Der er endnu ikke offentliggjort BNP tal for alle euroområdets lande, men for de lande, hvor der findes data, har blandt andet Frankrig, Belgien og Litauen bidraget positivt til den stigende vækst. Se figur.8. Inflation i euroområdet på,8 pct. i januar Ifølge den foreløbige opgørelse steg forbrugerpriserne i euroområdet år til år med,8 pct. i januar, mod, pct. i december 6. Det er den højeste inflation siden februar, hvilket især skyldes stigende brændstofomkostninger. Kerneinflationen, som angiver stigningstakten i forbrugerpriserne ekskl. energi, fødeva-

8 Side 8 af 9 rer, alkohol og tobak, var,9 pct., hvilket er uændret fra december 6. Også i Tyskland steg forbrugerpriserne betydeligt, med en inflation på,9 pct. i januar, hvilket er det højeste niveau siden juli, og en stigning på, pct.-point fra december. Den samlede inflation nærmer sig dermed den Europæiske Centralbanks inflationsmål på tæt på men under pct. Se figur.9-.. Europæisk ledighed falder rekord lav ledighed i Tyskland I euroområdet faldt ledigheden i december til det laveste niveau siden maj 9, og fortsatte dermed den aftagende tendens, der har været gældende siden midten af. I december var den sæsonkorrigerede ledighed således på 9,6 pct. af arbejdsstyrken, hvilket er, pct.-point lavere end november og,9 pct.-point lavere end samme periode året før. Tilsvarende udviser de tyske ledighedstal samme tendens, både ifølge den nationale opgørelse for januar og ILOopgørelsen for december. Begge ledighedstal faldt med, pct.-point, til henholdsvis 5,9 og,8 pct. af arbejdsstyrken, og er således på de laveste niveauer siden 98. Se figur... Fald i detailsalget i euroområdet fra oktober til november Detailsalget er i euroområdet faldt med, pct. fra oktober til november. Blandt medlemslandende fandt de største fald sted i Tyskland (-,8 pct.), Østrig og Portugal (-, pct.). De største stigninger fandt sted i Luxembourg (6, pct.) og de østeuropæiske lande, Estland (,7 pct.), Rumænien, Slovenien og Slovakiet (, pct.). I de første måneder af 6 er detailsalget vokset,9 pct. sammenlignet med 5. Se figur.. Detailsalget i Tyskland fortsatte den negative udvikling i december, med et fald på,9 pct., og, pct. i forhold til samme måned året før. For 6 som helhed er detailsalget steget, pct. Se figur.5. Detailsalget i Norge faldt, pct. i december i forhold til november, og,8 pct. i forhold til samme måned året før. I løbet af 6 har detailsalgets niveau været stabilt, men ender dog med et fald på,8 pct. for året som helhed. Se figur.6. Amerikansk forbrugertillid fortsat på højt niveau Den amerikanske forbrugertillid steg svagt i januar, ifølge University of Michigans forbrugerundersøgelse. Den beskedne stigning i januar skal ses i lyset af en markant stigning i forbrugertilliden i december, og at det nuværende niveau er det højeste i flere år. Stigningen skyldes både en mere positiv vurdering af den nuværende situation og bedre forventninger til fremtiden. Siden det amerikanske præsidentvalg har forbrugertilliden udvist store udsving betinget af politisk tilhørsforhold, idet republikanere er mere optimistiske, og demokrater mere pessimistiske. Se figur.7.

9 Den svenske industriproduktion faldt i december Industriproduktion aftog i Sverige med,8 pct. i december sammenlignet med november. Samlet er industriproduktionen for hele 6,9 pct. højere end i 5. Se figur.8. Side 9 af 9

10 Side af 9 Erhvervstillid Figur. Tyskland: Erhvervstilliden (PMI) steg i fremstillingssektoren Figur. Sverige: Erhvervstilliden (PMI) steg i januar i både fremstilling og servicesektoren Fremstilling Service Figur. Norge: Erhvervstilliden (PMI) stort set uændret i januar Figur. Storbritannien: Erhvervstilliden (PMI) aftog moderat i januar Indek Indek Service Fremstilling

11 Side af 9 Figur.5 USA: Erhvervstilliden (PMI) steg,5 point i januar Figur.6 Kina: Erhvervstilliden (PMI) faldt,9 point i januar i fremstillingsektoren ifølge Caixin Figur.7 Kina: Erhvervstilliden (PMI) faldt, i fremstillingssektoren og steg, i servicesektoren ifølge NBS PMI fremstilling PMI service og øvrige

12 Side af 9 BNP Figur.8 Euroområdet: BNP voksede,5 pct. i. kvartal og,7 pct. i 6 Pct. (å/å) Pct. (k/k) Kvartalsvis BNP-vækst (h. akse) Årlig BNP-vækst Inflation Figur.9 Euroområdet: Inflationen var,8 pct. i januar Figur. Tyskland: Inflationen var,9 pct. i januar Pct. (å/å) Pct. (å/å) Pct. 5 Pct HICP HICP kerneinflation - Inflation Kerneinflation

13 Side af 9 Ledighed Figur. Euroområdet: Ledigheden faldt med, pct.-point til 9,6 pct. af arbejdsstyrken i december Pct. af arbejdsstyrken Pct. af arbejdsstyrken Figur. Tyskland: Ledigheden (national definition) faldt, pct.-point til 5,9 pct. af arbejdsstyrken i december Figur. Tyskland: Ledighed (ILO-definition) faldt, pct.-point til,8 pct. af arbejdsstyrken i december Pct. af arbejdsstyrken Mio. personer Pct. af arbejdsstyrken Mio. personer Ledighed Antal ledige (h.akse) Ledighed Antal ledige (h.akse)

14 Side af 9 Detailsalg Figur. Euroområdet: Detailsalget faldt, pct. i november (8=) (8=) Detailsalg -mdrs. glidende gns Figur.5 Tyskland: Detailsalget faldt, pct. i forhold til december året før Figur.6 Norge: Detailsalget faldt,8 pct. i 6 (8M=) 8 (8M=) 8 (8=) (8=)

15 Side 5 af 9 Forbrugertillid Figur.7 USA: Forbrugertilliden steg svagt, efter stor stigning måneden forinden Samlet indikator Nuværende situation Forventninger til fremtiden Historisk gennemsnit Industriproduktion Figur.8 Sverige: Industriproduktionen aftog,7 pct. i december (8=) (8=) Industriproduktion Industriordrer

16 Side 6 af 9. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder Nationalbanken har ikke interveneret i valutamarkedet i januar, hvor valutareserven var stort set uændret i forhold til slutningen af december. OMXC faldt moderat, pct. i en uge, hvor aktiemarkederne internationalt set oplevede større fald. Det ledende japanske aktieindeks (Nikkei5) faldt,5 pct., det europæiske (Eurostoxx) faldt,6 pct., det amerikanske (S&P) faldt,7 pct., mens det britiske (FTSE) faldt, pct. Renten på den tiårige danske statsobligation er faldet,7 pct.-point efter sidste uges stigning på,8 pct.-point. Faldet følger udviklingen i de europæiske statsobligationer, hvor renten på den tyske tiårige statsobligation faldt,6 pct.-point, mens den britiske faldt, pct.-point. I løbet af den seneste uge er det britiske pund faldet, pct. over for euroen, og reverserer dermed delvist sidste uges stigning. Også den amerikanske dollar er svækket over for euroen, med et fald på,7 pct., hvilket bidrager til, at den effektive danske kronekurs er styrket moderat med, pct.-point. Samtidig er både den norske og svenske krone styrket henholdsvis, pct. og, pct. over for den danske krone.

17 Side 7 af 9 Tabel. Renter og valutakurser mv. Danske renter og valutakurser mv. Internationale renter og valutakurser mv. Torsdag Ændring ift. Torsdag / sidste torsdag / Ændring ift. sidste torsdag Renter, pct. p.a.: -md. pengemarkedsrente -,6, pct.-point Ledende renter, pct. p.a.: USA (federal funds rate),75, pct.-point Stat. -årig, -,7 pct.-point Japan (unc. call rate) -,, pct.-point Realkreditrenter: Sverige (repo) -,, pct.-point Kort realkreditlån -,, pct.-point Euroområdet (refinansierings-renten),, pct.-point Langt realkreditlån,5,6 pct.-point Storbritannien (repo),5, pct.-point Nationalbankens satser: Rente på -årige statsobligationer, pct. p.a.: Diskonto,, pct.-point USA,7 -, pct.-point Indskud på folio,, pct.-point Japan,, pct.-point Indskudsbeviser -,65, pct.-point Tyskland, -,6 pct.-point Udlån,5, pct.-point Storbritannien,8 -, pct.-point Rentespænd til Tyskland (pct.-point): Valutakurser: Kort (-mdr.) -,, pct.-point JPY/EUR,8,78 pct. Langt (-årigt):,, pct.-point GBP/EUR 6,5 -, pct. Aktiekurser (kursindeks): USD/EUR 9,95 -,7 pct. OMXC (/7-89 = ) 895,9 -, pct. CNY/EUR,5 -,7 pct. Valutakurser: USD/CNY 687,68, pct. EUR/DKK 7,78, pct. Aktiekurser (kursindeks): USD/DKK 69,9 -,7 pct. USA, S&P.8 -,69 pct. SEK/DKK 79,,8 pct. Japan, Nikkei ,5 pct. NOK/DKK 8,8,6 pct. Kina, Shanghai composite.59 -, pct. GBP/DKK 866,67 -, pct. Euroomr., Eurostoxx indeks -,57 pct. JPY/DKK 6,,79 pct. Storbritannien, FTSE 7. -,9 pct. Effektiv kronekursindeks,65 -, pct.-point Oliepriser: (98 = ) Brent (USD) 55,8, USD Brent (DKK) 8,5 -,8 DKK Anm.: ) Den korte realkreditrente består af et gennemsnit af realkreditrenter med - og -årig løbetid. Den lange realkreditrente består af et gennemsnit af -årige realkreditrenter. Realkreditrenterne offentliggøres ugentligt og med en uges forsinkelse. ) X/Y betyder pris i valuta Y for enheder af valuta X. Når tallet vokser, betyder det, at værdien af den første valuta (X) øges i forhold til værdien af den anden valuta (Y). Kilde: Thomson Reuters Eikon, Bloomberg og Danmarks Nationalbank.

18 Figur. Pengepolitiske renter Figur. Kort og lang rente og rentespænd i forhold til Tyskland Pct. Pct USA Danmark¹ Euroområdet Pct. Pct.-point,5,,,8,5,6,,,5,,, -,5 -, -, -, -,5 -,6 -, -,8 -,5 -, feb 5 jun 5 okt 5 feb 6 jun 6 okt 6 feb 7 -årig, rentespænd (h.a.) -mdr., rentespænd (h.a.) -årig, dansk -mdr., dansk Anm.: ) Diskontoen. Kilde: Thomson Reuters Eikon og Bloomberg. Figur. Rentespænd i forhold til Tyskland Figur. Prisen pr. tønde Brent-olie i USD og euro Pct.-point Pct.-point Euro Dollar jan 5 maj 5 sep 5 jan 6 maj 6 sep 6 jan 7 feb 5 jun 5 okt 5 feb 6 jun 6 okt 6 feb 7 Italien Spanien Irland Frankrig Portugal Euro Dollar (h. akse) Kilde: Thomson Reuters Eikon og Bloomberg. Figur.5 Udvalgte aktieindeks Figur.6 Udvalgte valutakurser (5=) (5=) feb 5 jun 5 okt 5 feb 6 jun 6 okt 6 feb 7 Eurostoxx Nikkei 5 S&P OMX C (h.a.) Shanghai composite (h.a.) Kilde: Thomson Reuters Eikon og Bloomberg. EUR/USD JPY/USD,8,5,6,,,,95,,8,9,6,,85,,,8 feb 5 jun 5 okt 5 feb 6 jun 6 okt 6 feb 7 EUR/USD JPY/USD (h. akse)

19

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 9. januar-. februar 8 Ledigheden faldt i december -.8 personer 6 7 8 9 6 7 Danmark Ledigheden faldt i december Stigende forventninger i byggeriet, men fald i industrien i januar Renter,

Læs mere

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 2.-. oktober 217 Højere priser på lejligheder i juli Ejerlejligheder Enfamiliehuse 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 21 217 Danmark Fremgang i industriproduktionen og -omsætningen i august

Læs mere

KonjunkturNYT uge 14

KonjunkturNYT uge 14 KonjunkturNYT uge 4 3.-7. april 7 Side af KonjunkturNyt Uge 4 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.- 7. november 7 Fald i BNP i. kvartal 7 -, pct. 7 Danmark Fald i BNP i. kvartal 7 Bilsalget tilbage på normalt niveau i oktober Lønstigningstakten aftog moderat i. kvartal Renter, oliepriser,

Læs mere

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 9.- 8. december 17 Fremgang i industriproduktionen i oktober +,5 pct. 8 9 1 11 1 13 1 15 16 17 Danmark Fremgang i industriproduktionen i oktober Færre konkurser, men flere tabte job i

Læs mere

Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed

Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed KonjunkturNYT uge. oktober.-. november 7 Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed 7.8 personer 7 8 9 7 Danmark Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med

Læs mere

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.-. oktober 7 Flere lønmodtagere i august +. personer 8 9 7 Danmark Flere lønmodtagere i august Detailsalget steg i september Lille stigning i dankortomsætningen i september Højere inflation

Læs mere

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 7.-. november 7. flere lønmodtagere i september 7 +. personer 8 9 6 7 Danmark 9.6 flere lønmodtagere i. kvartal 7 Flere ledige og beskæftigede i. kvartal 7 ifølge AKU Fald i detailsalget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 2017

KonjunkturNYT uge februar 2017 KonjunkturNYT uge 8. 4. februar 17 Side af 17 KonjunkturNyt Uge 8 17 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 116 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT uge januar 2017

KonjunkturNYT uge januar 2017 KonjunkturNYT uge. 7. januar 7 Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 3. februar 7. februar 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i 4. kvartal trods fald i december Faldende priser på enfamiliehuse i november Fald i det påbegyndte byggeri

Læs mere

KonjunkturNYT uge 26

KonjunkturNYT uge 26 KonjunkturNYT uge 6 6.-. juni 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 6 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 13

KonjunkturNYT uge 13 KonjunkturNYT uge 7.-. marts 7 Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016) KonjunkturNyt Uge 5 (1. - 5. februar 216) KonjunkturNyt Uge 5, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1 1218 København

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016)

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-9. april 6) Side af KonjunkturNyt Uge 7, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november 7. november Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i tember Fortsat beskedne private lønstigninger ifølge Danmarks Statistik Omtrent uændrede konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

KonjunkturNYT uge 18

KonjunkturNYT uge 18 KonjunkturNYT uge 8.-. maj 7 Side af KonjunkturNyt Uge 8 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 4 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. februar Danmark Bruttoledigheden faldt i december Lille fald i priserne for enfamiliehuse i november Konjunkturbarometre: Bedring i industri, men svagere vurdering i detailhandel

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 1

KonjunkturNYT - uge 1 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Stort set uændret ledighed i november Konjunkturbarometre: Lille bedring i serviceerhvervene, men lidt svagere vurdering i industri samt bygge og anlæg Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. oktober Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i august Fortsat faldende forbrugertillid i oktober Stigning i detailsalget i. kvartal efter fald i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 3. marts 2017

KonjunkturNYT uge februar 3. marts 2017 KonjunkturNYT uge 9 7. februar. marts 7 Side af KonjunkturNyt Uge 9 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 49 1. december 5. december 214 Danmark Stigning i industriproduktionen i oktober Prisen på enfamiliehuse og ejerlejligheder steg i september Færre tvangsauktioner i november Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT uge 25

KonjunkturNYT uge 25 KonjunkturNYT uge 9.-. juni 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge 8. januar. januar Danmark Stadig flere lønmodtagere i november Fald i forbrugertilliden i januar Fald i detailsalget i december Internationalt IMF World Economic Outlook update, januar

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Fortsat høj forbrugertillid i april Lille stigning i detailsalget i. kvartal Dansk inflation ligger fortsat over euroområdets Internationalt Euroområdet: Erhvervstilliden

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016)

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016) KonjunkturNyt Uge (.-7. maj 6) Side af 8 KonjunkturNyt Uge, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 8. maj. maj Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Flere ledige stillinger og færre varslede afskedigelser i april Fortsat høj forbrugertillid i maj Flad

Læs mere

KonjunkturNYT uge 21

KonjunkturNYT uge 21 KonjunkturNYT uge.-. maj 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 8 ( februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 8 ( februar 2016) KonjunkturNyt Uge 8 (.-6. februar 6) Side af KonjunkturNyt Uge 8, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober 6. oktober Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i september Fald i forbrugertilliden i oktober Fald i pengeinstitutternes udlån til erhverv i september Uændret ledighed

Læs mere

KonjunkturNYT uge 36

KonjunkturNYT uge 36 KonjunkturNYT uge 36 4.-8. september 217 Side 2 af 19 KonjunkturNyt Uge 36 217 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 1216 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Lidt flere ledige i tember, men tendensen er nedadgående Fortsat opadgående forventninger til produktion og omsætning i oktober Stigende udlån til både husholdninger

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016) KonjunkturNyt Uge (8.-. februar ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 33

KonjunkturNYT uge 33 KonjunkturNYT uge.-8. august 7 Side af KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7 3. april 7. april Danmark Mindre fald i bruttoledigheden i marts Stigning i husholdningernes bilkøb i marts Stort fald i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i marts Konjunkturbarometrene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 45

KonjunkturNYT - uge 45 KonjunkturNYT - uge 45 2. november 6. november 215 Danmark Mindre fald i industriproduktionen i september Stigende boligpriser i august Lidt flere konkurser i oktober, men generelt faldende tendens Flere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. november. december Danmark Lille fald i BNP i. kvartal Fald i ledigheden i oktober Boligpriserne faldt en anelse i september Stigning i antal konkurser i november Fald i antallet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge. december 9. december Danmark Lille fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Lille stigning i antal varslede afskedigelser og omtrent uændret antal ledige stillinger i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 1. oktober 1. oktober 1 Danmark Færre varslede afskedigelser og lille stigning i antal ledige stillinger i september Lille fald i antallet af nyregistrerede personbiler i september

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 40 (3.-7. oktober 2016)

KonjunkturNyt. Uge 40 (3.-7. oktober 2016) KonjunkturNyt Uge 4 (3.-7. oktober 216) Side 2 af 17 KonjunkturNyt Uge 4, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 39 ( september 2016)

KonjunkturNyt. Uge 39 ( september 2016) KonjunkturNyt Uge 39 (6.-3. september 16) Side af 19 KonjunkturNyt Uge 39, 16 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Fortsat stigning i byggebeskæftigelsen i. kvartal Lidt flere ledige stillinger i september, men fremgangen er stagneret Fortsat lav forbrugerprisinflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8 8. november. december Danmark BNP steg i. kvartal Ledigheden var uændret i oktober Blandede signaler fra konjunkturbarometrene i november Prisfald på både enfamiliehuse og ejerlejligheder

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonkturNYT - uge. maj. maj Dank Lille fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere i. kvartal Fald i AKU-ledigheden i. kvartal Lavere lønstigningstakter på DA-området i Lille stigning i prisen på engrosvarer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 7. juni. juni Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i maj Betydelig stigning i forbrugertilliden i juni Stabil udvikling i huspriserne for. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 47 ( november 2016)

KonjunkturNyt. Uge 47 ( november 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-. november 6) Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 6. marts Danmark Svagt fald i industriproduktionen og omsætningen Lille fald i bruttoledigheden i januar Faldende energipriser har trukket forbrugerpriserne ned i både Danmark

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. december 7. december Danmark Industriproduktionen er faldet tilbage i efteråret fra et højt niveau i sommeren Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal Stigning i dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 31 (1.-5. august 2016)

KonjunkturNyt. Uge 31 (1.-5. august 2016) KonjunkturNyt Uge 31 (1.-5. august 216) Side 2 af 13 KonjunkturNyt Uge 31, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads

Læs mere

KonjunkturNYT uge 10

KonjunkturNYT uge 10 KonjunkturNYT uge.. marts 7 Side af 9 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni 7. juni 1 Danmark Stigning i dankortomsætningen i maj Industriproduktionen steg i april Højere lønstigningstakt i 1. kvartal på DA-området Stigende boligpriser i marts Lille stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar 7. februar Danmark Fortsat fremgang i BNP i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i december Betydelig stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. november Danmark Stigning i ledigheden i september Vigende huspriser i august Konjunkturbarometre: Fremgang i serviceerhverv og byggeri, detailhandel uændret og fald i industrien

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 40

KonjunkturNYT - uge 40 KonjunkturNYT - uge 9. september 3. oktober 1 Danmark Lille stigning i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i august Lille fald i konjunkturbarometrene Fald i dankortomsætningen i september Boligpriserne

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 25 ( juni 2016)

KonjunkturNyt. Uge 25 ( juni 2016) KonjunkturNyt Uge 2 (2.-2. juni 26) Side 2 af 8 KonjunkturNyt Uge 2, 26 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 28 København

Læs mere

KonjunkturNYT uge 32

KonjunkturNYT uge 32 KonjunkturNYT uge 7.-. august 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 4

KonjunkturNYT - uge 4 KonjunkturNYT - uge 9. januar. januar Danmark Stigning i forbrugertilliden i januar Stigning i detailsalget igennem Deflation i euroområdet, men ikke i Danmark i december Internationalt IMF: World Economic

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016)

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. juni ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016)

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016) KonjunkturNyt Uge (7.-. marts ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 24

KonjunkturNYT - uge 24 KonjunkturNYT - uge 9. juni 1. juni 1 Danmark Fortsat opadgående tendens for industriproduktionen, men fald i april Fald i firmaernes salg i april Stigning i beskæftigelsen og antallet af præsterede timer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 8 9. april. maj Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Positive konjunkturbarometre i detailhandlen, mens industri, serviceerhvervene samt bygge og anlæg er negative Stigende boligpriser

Læs mere

Opbremsning i dansk økonomi i 3. kvartal 2017

Opbremsning i dansk økonomi i 3. kvartal 2017 KonjunkturNYT uge 8 7. november-. december 7 Opbremsning i dansk økonomi i. kvartal 7 -,6 pct. 6 7 Danmark Opbremsning i dansk økonomi ifølge nyt nationalregnskab Omtrent uændrede konjunkturbarometre i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Fald i bruttoledigheden i december Fald i F-ledigheden i december Stigende beskæftigelse og uændret ledighed ifølge den månedlige AKU Erhvervenes konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT uge 20

KonjunkturNYT uge 20 KonjunkturNYT uge.- 9. maj 7 Side af 9 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 46

KonjunkturNYT - uge 46 KonjunkturNYT - uge 9. november. november Danmark Firmaernes salg omtrent uændret i september Både import og eksport faldt i september Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende poster i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32 4. august 8. august 214 Danmark Fremgang i industriproduktionen i 2. kvartal 214 Fortsat fald i bilsalget i juli Dankortomsætningen steg i juli Det påbegyndte byggeri faldt en anelse

Læs mere

KonjunkturNYT uge 38

KonjunkturNYT uge 38 KonjunkturNYT uge 38 18.-. september 17 Side af 16 KonjunkturNyt Uge 38 17 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 116 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19. maj 8. maj 1 Danmark Pæn stigning i industriproduktionen i marts Stigning i bilsalget i april Fortsat lav restanceprocent og uændret antal månedlige tvangsauktioner let af konkurser

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 15 (11.-15. april 2016)

KonjunkturNyt. Uge 15 (11.-15. april 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. april ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 8

KonjunkturNYT - uge 8 KonjunkturNYT - uge 8. februar. februar Danmark Højere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Uændret lønstigningstakt i. kvartal Højere lønstigninger til ansatte i regionerne og kommunerne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni. juni Danmark Fald i bruttoledigheden i april Stor stigning i antallet af ledige stillinger i. kvartal Aftagende lønstigningstakt i. kvartal på DA-området Stigning i vareeksporten

Læs mere

KonjunkturNYT uge januar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder personer

KonjunkturNYT uge januar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder personer KonjunkturNYT uge.- 6. januar 7 Fortsat stigende lønmodtagerbeskæftigelse i november +6. personer 8 9 6 7 Danmark Fortsat stigende lønmodtagerbeskæftigelse i november Omtrent uændret detailsalg i december

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 34 ( august 2016)

KonjunkturNyt. Uge 34 ( august 2016) KonjunkturNyt Uge (.-6. august 6) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 8. januar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i september-november Olieprisen trækker fortsat priserne på engros- og råvarer ned Fald i F-ledigheden i december

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 38

KonjunkturNYT - uge 38 KonjunkturNYT - uge 8 1. september 18. september 1 Danmark Firmaernes salg faldt i juli Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 Stigning i producentpriserne og fald i importpriserne i august Ny prognose fra

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 2017

KonjunkturNYT uge februar 2017 KonjunkturNYT uge.. februar 7 Side af KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Uændret AKU-ledighed og stigning i AKU-beskæftigelsen i. kvartal Omtrent uændret forbrugertillid i maj Lav inflation i Danmark i april Fald i detailomsætningsindekset

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 9. maj. maj Danmark Lavere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Stigning i forbrugertilliden i maj Stigning i detailomsætningsindekset i april Energipriser trak dansk

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 38 ( september 2016)

KonjunkturNyt. Uge 38 ( september 2016) KonjunkturNyt Uge 8 (9.-. september 6) Side af 6 KonjunkturNyt Uge 8, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 30

KonjunkturNYT - uge 30 KonjunkturNYT - uge 3 3. juli 7. juli Danmark Stigning i forbrugertilliden i juli Stigning i husholdningernes bilkøb i Stigning i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i Pengeinstitutterne fortsat tilbageholdende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 2 1. juni 22. juni 2 Danmark Lille fald i forbrugertilliden i juni Lille stigning i detailomsætningsindekset i maj Faldende boligpriser i 1. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7. september. september Danmark Eksporten af varer steg i juli Overskud på betalingsbalancen i juli Stigning i husholdningernes nyregistreringer og fald i erhvervenes i august Højere

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 42 og 43 ( oktober 2016)

KonjunkturNyt. Uge 42 og 43 ( oktober 2016) KonjunkturNyt Uge og (7.-8. oktober ) Side af KonjunkturNyt Uge og Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere