Høring over Fjernvarme Fyns projektforslag for fjernvarmeforsyning af Årslev m.v. (sagsnr. sagsnr P )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høring over Fjernvarme Fyns projektforslag for fjernvarmeforsyning af Årslev m.v. (sagsnr. sagsnr. 13.03.01-P16-1-13)"

Transkript

1 Sendt pr. Faaborg-Midtfyns Kommune Plan og Kultur Att.: Helge Müller 14. oktober 2013 Høring over Fjernvarme Fyns projektforslag for fjernvarmeforsyning af Årslev m.v. (sagsnr. sagsnr P ) Faaborg-Midtfyns Kommune har ved af 16. september bedt om Naturgas Fyn Distribution A/S (herefter NGF Distribution ) bemærkninger til Fjernvarme Fyns projektforslag af januar 2013 / opdateret september bilag. I den anledning skal NGF Distribution bemærke, at der er en række faktuelle, afgørende og væsentlige fejl i projektforslagets økonomiske forudsætninger og beregninger der vil medføre, at projektet reelt vil føre til et samfundsøkonomisk tab. Disse fejl og konsekvenserne heraf gennemgås i det følgende: 1. Virkningsgraden for gaskedler er for lav. Der er i de samfundsøkonomiske beregninger regnet med at årsnyttevirkningsgraden for gaskedler er 90 %. Årsnyttevirkningsgraden er beregnet som den tilførte energi sat i forhold til den energi, der bliver nyttiggjort i huset. Det betyder, at tabet i kedlen, varmtvandsbeholderen og varmeinstallationen er indregnet. Noget af tabet vil blive nyttiggjort til opvarmning i kolde perioder og dette er ligeledes indregnet. I henhold til NGF Distributions database er der i det pågældende område 913 gaskedler hvor 72,3 % er kondenserende kedler. Beregninger af årsnyttevirkningsgrad for kedel og installation via beregningsprogrammet GASPRO, hvor der er taget højde for kedelmærke og type samt det gennemsnitlige forbrug, giver den nuværende gennemsnitslige årsnyttevirkningsgrad på 92,8 %. Da alle kedlerne forudsættes udskiftet i løbet af de 20 år som projektet løber, vil årsnyttevirkningsgraden stige til over 100 %. Den gennemsnitlige virkningsgrad for gaskedlerne skal derfor regnes som (100+92,8)/2= 96,4 %. Udtræk fra Kundedatabase vedr. virkningsgrad er vedlagt som Bilag 1. Ørbækvej 260 Postboks Odense SØ Tlf.: Fax: Naturgas Fyn koncernen består af Naturgas Fyn Holding A/S, CVR-nr , Naturgas Fyn A/S, CVR-nr , Naturgas Fyn Forsyning A/S, CVR-nr , Naturgas Fyn Distribution A/S CVR-nr og Bionaturgas Danmark A/S, CVR-nr

2 % Årsnyttevirkningsgrad Årsnytte virkningsgrad Gennemsnit årstal Sættes den korrekte virkningsgrad for gaskedler ind i projektet, forringes SFØ med = kr. Såfremt der benyttes standardtal fra Energistyrelsen/Teknologisk Institut, vil det give følgende årsnyttevirkningsgrad: 72,3 % er kondenserende kedler med årsnyttevirkningsgrad på 98,9 %, 24,5 % er lukkede kedler med en årsnyttevirkningsgrad på 82,56 % og resten, 3,2 %, er åbne gaskedler med en årsnyttevirkningsgrad på 70,8 %. Regnes det vægtede gennemsnit ud, giver det (0,723*98,9 + 0,245*82,56+0,032*70,8)= 93,9 % En ny kondenserende kedel der opfylder BR10, har en årsnyttevirkningsgrad på 102,14 % og derfor vil gennemsnittet i projektets løbetid være (102,14+93,9)/2= 98 %. Se Bilag 4 for dokumentation for ovenstående årsnyttevirkningsgrader taget fra Energistyrelsens / Teknologisk Instituts standardværdier. Fjernvarme Fyn har i projektet medtaget omkostningerne til skift af alle gaskedler i projektets løbetid, men forbedringen på de nye kedler kontra de gamle kedler, er ikke medtaget. På en gaskedel begynder den kondenserende effekt når røggastemperaturen i aftrækket kommer under 57 C. På moderne kedler, hvor fremløbstemperaturen justeres efter udetemperaturen, vil returtemperaturen typisk ligge omkring 30 C og det betyder, at røggastemperaturen ligger på ca. 35 C og derved opnås der en virkningsgrad på over 100 %. 2. Virkningsgrad for olie kedler er for lav. Der er i de samfundsøkonomiske beregninger regnet med at årsnyttevirkningsgraden for oliekedlerne er på 85 % og at virkningsgraden vil være det i hele projektets løbetid. Hverken NGF Distribution eller Fjernvarme Fyn kender beskaffenheden af disse oliekedler og hvornår de er installeret. Tages der udgangspunkt i, at alle oliekedlerne er installeret efter 1977, altså at kedlerne er yngre end 36 år, har de en årsnyttevirkningsgrad jfr. Energistyrelsen/Teknologisk Institut på 86 %. Da det forudsættes, at alle disse kedler i løbet af projektets løbetid skiftes til kedler, der opfylder BR10, vil de opnå en virkningsgrad på 101 % også jfr. Energistyrelsen/Teknologisk Institut. Det betyder, at gennemsnits- årsvirkningsgraden vil blive (86+101)/2 = 93,5 %. Se Bilag 6 for Energistyrelsens/Teknologisk Instituts standardværdikatalog for årsnyttevirkningsgrader for oliekedler. Sættes den korrekte virkningsgrad for oliekedler ind i projektet, forringes SFØ med = kr. 2

3 % Årsnyttevirkningsgrad Årsnytte virkningsgrad Gennemsnit årstal Fjernvarme Fyn har i projektet medtaget omkostningerne til skift af alle oliekedler i projektets løbetid, men forbedringen på de nye kedler kontra de gamle kedler, er ikke medtaget. 3. Oliekedler konverteres til gas. Fra primo 2016 er det ikke længere tilladt at installere nye oliekedler i kollektivt forsynede områder. Projektet regner med, at der er samme fordeling af primære brændsler i 2013 som i 2032 (nøjagtig samme antal oliekedler) hvilket ikke vil være lovligt. I projektreferencen må det derfor forventes, at de oliekedler der er i området, bliver udskiftet f.eks. til gaskedler. Dette vil medføre ændret brændselsforbrug og udledninger, hvilket vil betyde en mindre samfundsøkonomisk omkostning for referencen. Projektet indeholder ca. 217 oliekunder. Hvis disse oliekunder over årene skifter til naturgas, skal de bruge en stikledning. I beregningen er derfor indlagt en øget brugerinvestering på kr./oliekunde til en gasstikledning. I alt kr. svarende til, at gennemsnitsinvesteringen stiger fra kr./ejendom til kr./ejendom. Sættes konverteringen fra olie til gas lineært de næste 10 år, forringes SFØ med kr. 4. Omkostninger til drift og vedligeholdelse. Projektforslaget regner med drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for fjernvarmeinstallationer på 300 kr. /år, hvilket er urealistisk lavt. I henhold til Teknologikatalog udgivet af Energistyrelsen, er de årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne til fjernvarmeinstallationer i gennemsnit (150 ) = kr. Se Bilag 2, som er uddrag af Energistyrelsens Teknologikatalog. Regnes der med et beløb på 600 kr./år i drift og vedligehold, forringes SFØ med kr. 5. Varmetab i fjernvarmenet. Fjernvarme Fyn opstiller et varmetab i transmissionsledningen og distributionsnettet på MWh/år. Udover dette kommer tabet i de 25,9 km. stikledninger, som etableres i takt med at kunderne sluttes på fjernvarmen samt tabet i brugernes egen installation, som har en virkningsgrad på 95% 3

4 (jfr. brugerøkonomiske eksempler i dette projekt punkt 12.2 beregning 3. Opvarmning med Fjernvarme fra Fjernvarme Fyn ). Disse tab er IKKE beskrevet i projektet og har indvirkning på samfundsøkonomien, da de skal dækkes af mere ind fyret kul og halm samt naturgas i projektet. Regnes der med, jfr. projektet, at der er 5 % tab i egen installation, forringes SFØ med kr. Det er påfaldende, at Fjernvarme Fyn kan regne sig frem til et tab i dette net på MWh/år (total 57,1 km net) og nøjagtig samme tab (3.250 MWh/år) i projektet i Nr. Lyndelse, som totalt omfatter 42,9 km rør. NGF Distribution ønsker at se beregningerne vedr. dette tab, da det nu blot er et tal uden dokumentation. Energitabet i fjernvarmenettet er større en energitabet fra den individuelle opvarmning. Bruges tallene fra projektforslaget tabel 1 giver det følgende: Nettovarme behov jfr. projekt MWh/år Virkningsgrader jfr. projekt Naturgas Olie Fast brændseler El Varmepumper Alle brænds- (100 %) % 85 % 77 % 100 % 300 % 90,1 % Tab Primær energi MWh/år Da projektet kun dækker 90 % af nettovarmebehovet, vil det sammenlignelige tab for den individuelle opvarmning udgøre MWh/år i forhold til Fjernvarme Fyns tab på MWh/år. Bruges de korrekte virkningsgrader, som beskrevet ovenfor, bliver tabet fra den individuelle opvarmning blot endnu mindre. Det betyder at ved valg af fjernvarme smides der mere energi væk alene i transmissions- og distributionsnettet end ved individuel opvarmning. 6. Varmevirkningsgrad for Fynsværket. De forudsatte varmevirkningsgrader synes at være baseret på den såkaldte energi kvalitetsmetode. Fjernvarme Fyn regner med en varmevirkningsgrad på 322 % fra blok 7 (kul). Det betyder populært, at når der fyres 1 kwh kul af, kommer der 3,22 kwh varme ud til forbrugerne. Årsagen til dette er, at alle tab mm. lægges over på el produktionen i stedet for, delt ud i forhold til samlet produceret energi. Til deklaration af el anvender Energistyrelsen en varmevirkningsgrad på henholdsvis 200 % og 125 %. Den marginale virkningsgrad på Blok 7 er primær årsag til, at projektet kan fremvise samfundsøkonomisk overskud samt at projektet viser mindre forurening. NGF Distribution arbejder på at få denne beregningsmetode belyst af Energistyrelsen. 7. Energibesparelser. Projektforslaget indregner en nedgang i varmebehovet på 1 % pr. år. Aftalen mellem landets net selskaber og Energiministeren, om reduktion af energiforbruget hos slutbrugerne, er blevet genforhandlet i november 2012, og den reviderede aftale trådte i kraft pr. 1. januar I denne aftale har energiselskaberne forpligtet sig til at realisere meget store energibesparelser, og målet er hævet med 75 % i (svarende til 3,06 % af den distribuerede energimængde), og herefter bliver det hævet med 100 % i forhold til målet i 2012, svarende til 3,49 %. Det må således 4

5 forventes, at energiforbruget hos slutforbrugerne falder markant i de kommende år, og det er derfor urealistisk at regne med 1 % / år. Netværk for Energirådgivning, som er nedsat af Klima-, Energi-, og Bygningsminister Martin Lidegaard den 5. september 2012, har udsendt en rapport, hvori de arbejder ud fra og er kommet med forslag til, at energiforbruget i de nuværende bygninger frem mod 2050 skal reduceres med 50 % i forhold til i dag. En reduktion frem imod 2050 på 50 % vil betyde, at vi fra skal reducere energiforbruget med 1,86 % hvert eneste år i alle husstande. Det vil være mere relevant, at regne med en årlig nedgang i varmebehovet på minimum 1,86 % og endda mere sandsynligt med 2 % i starten af perioden. En realistisk ændring i det årlige varmebehov i nedadgående retning fra 1 % til 1,86 % om året, vil i dette tilfælde påvirke projektets samfundsmæssige økonomi negativt med kr. 8. Afbrydelse af naturgasstikledning. Der er i projektforslaget regnet med en omkostning til afbrydelse af naturgasstikledning på 4.000,- ekskl. moms. I henhold til NGF Distributions tariffer er omkostningen kr ,- ekskl. moms pr. ejendom. Når det korrekte afkoblingsgebyr bruges i beregningerne, forringes SFØ med kr. 9. Der benyttes et for højt varmebehov i beregningerne. Fjernvarme Fyn benytter enhedstal fra SBI vedr. nettovarmebehov. SBI-tallene tager udgangspunkt i bygningsåret og angiver et nettovarmebehov/m 2. Herefter ganges ind med oplysninger fra BBR om husets størrelse. SBI-tallene tager ikke hensyn til forbedringer og renoveringer, der er foretaget efterfølgende. For de 913 gaskunder, svarende til 79 % af kunderne, viser den solgte mængde gas, at SBItallene ikke er retvisende for området. NGF Distribution har undersøgt gassalget i området i årene 2009 til Dette gassalg indeholder foruden varme også madlavning og proces, og er derfor højere end mængden, der bruges til opvarmning. Ud fra distribuerede gasmængder (se Bilag 7) samt årsnyttevirkningsgraderne vist i Bilag 1, kan nettovarmesalget beregnes for de enkelte år (se Bilag 7). Vi gør opmærksom på, at Bilag 7 indeholder fortrolige kundeoplysninger som ikke må videregives til 3. part. Bilag 7 fremsendes derfor særskilt til Faaborg-Midtfyns Kommune. Nedenstående er en sammenfatning af Bilag 7. Den faktiske solgte nettovarme for gaskunderne de sidste fire år er MWh/år. Dette sat i forhold til Fjernvarme Fyns skønnede tal fra SBI på MWh, som derfor er 8,7 % højere end det faktiske tal. Hvis den faktiske solgte nettovarme korrigeres med graddage, så det bliver en teoretisk betragtning, vil SBI-tallet stadig være ca. 4,8 % for højt. I disse tal er der ikke taget højde for de fejl der er i BBR registret vedr. opvarmningsform. Korrigeres herfor vil forskellen mellem SBI tal og Faktiske tal bliver større. Dette er behandlet i dette brevs punkt 11. Et normalt år er graddage 5

6 År Kunder Solgte m 3 gas (inklusiv proces og madlavning) Nettovarme MWh/år (årsnyttevirkningsgrad) Graddage Nettovarme korrigeret Projektets nettovarme i gas bygninger MWh Gennemsnit (korrigeret for nye kunder) , Da fjernvarmeprojektet er baseret på salg af det urealistiske høje varmebehov år efter år i 20 år uden skelen til de faktiske forhold eller den faktiske solgte varmemængde, giver det en oppustet samfundsøkonomisk gevinst for fjernvarmeprojektet. Reduceres nettovarmesalget for de gasopvarmede bygninger i projektet til de faktiske tal (8,7 % reduktion fra til MWh/år) betyder det, at varmegrundlaget i projektet bliver MWh i stedet for det, som er angivet i projektet på MWh. Dette vil medføre en forringelse af samfundsøkonomien med kr. Såfremt at SBI-tallene er lige så forkerte for de bygninger, der IKKE er gasopvarmet, vil varmegrundlaget skulle reduceres med 8,7 % fra MWh til MWh og dette vil forringe samfundsøkonomien med I ALT kr. Dette tal er dog uden dokumentation, da hverken NGF Distribution eller Fjernvarme Fyn kender det faktiske forbrug hos oliekunder, fastbrændselskunder og kunder, der opvarmer med el. NGF Distribution anderkender, at SBI-tallene kan bruges som grundlag til at designe et fremtidigt varmesystem, da man så arbejder med det teoretiske maksimale varmebehov og derfor bygger sit anlæg til at kunne klare worst case. Men at det teoretiske maksimale varmebehov derefter bliver lagt til grund for et gennemsnitligt fremtidigt varmesalg giver ikke mening, når det faktiske varmesalg er markant lavere. 10. Drift og vedligehold i referencen: Gaskedler: Fjernvarme Fyn regner med, at det koster kr./år ekskl. moms i drift og vedligeholdelse af en gaskedel. Da 96,8 % af gaskedlerne i området er enten kondenserende kedler eller traditionelt lukkede kedler, hvor der ikke er krav om lovpligtigt service, er det en urimelig høj pris for dette. Vores erfaringer viser, at gasfyrsservice, drift og reservedele koster ca kr. hvert år ekskl. moms. Dette beløb indeholder service hvert andet år, drift af cirkulationspumpe (el) samt løbene vedligehold. Bilag 8 viser beregningen. Denne pris vil være faldene i takt med at nye kedler installeres, hvor elforbruget mindskes på cirkulationspumpen. På en ny kondenserende gaskedel vil den årlige udgift til drift og service således udgøre kr./år 6

7 Totale antal af kedeltyper Kondenserende kedel Lukket forbrænding Åben forbrænding 29 Kondenserende kedel Lukket forbrænding Åben forbrænding Omkostningerne på kr. ekskl. moms ligger helt i tråd med Teknologikataloget. Hvis der regnes med en 14 kw kedel (standard huskedel) og et årsforbrug på 20 MWh, giver det en serviceomkostning på ca. 200 /år svarende til kr. Se Bilag 3 for Teknologikataloget for gaskedler. Oliekedler: Årlig service på oliekedler er sat til kr./ år. Dette er priser som NGF Distribution er enig i. Der vil dog over årene ske en reduktion af dette beløb, da kedlerne skiftes enten til nye oliekedler (indtil 2016) og derefter til gaskedler. Regnes der med en årlig omkostning på kr./år for alle gaskedler og kr. for alle andre opvarmningsformer, forringes SFØ med kr. 11. Fejl i BBR-oplysninger Fjernvarme Fyn bruger data fra BBR-registret til at bestemme, hvilken fordeling der er mellem gas, olie, fast brændsel og el kunder. BBR-registret er desværre behæftet med fejl. Når vi sammenkører vores kundedatabase med udtræk fra BBR-registret for projektområdet i Årslev viser det sig, at 57 kunder står til at fyre med olie, fastbrændsel og el, men hvor de faktisk er kunder hos NGF Distribution. Den årlige nettovarme NGF Distribution sælger til disse 57 kunder, er på MWh. Dette giver en anden fordelingsnøgle, som har markant betydning på beregning af referencen. Tal fra projektforslaget Naturgas Olie Fast brændsel El Varmepumper Alle brændsler MWh/år % 73,07 18,86 2,43 3,81 1, Tal korrigeret for dokumenterede fejl i BBR-registret Naturgas Olie Fast brændsel El Varmepumper Alle brændsler MWh/år % 82,31 10,16 2,29 3,40 1, Sættes denne fordelingsnøgle ind i beregningen, forringes samfundsøkonomien med kr. 7

8 Dette tal er regnet ud fra de tal, der er i projektforslaget og er IKKE korrigeret for de forhold, der er beskrevet i punkt 9. Korrigeres herfor, vil fordelingsnøglen i % ændres endnu mere. Dokumentationen for, hvilke adresser der har naturgas, men som er registreret i BBR som noget andet, findes på Bilag 9. For at give projektet et retvisende grundlag, skal dette rettes i beregningerne 12. Udokumenterede tal fra Fjernvarme Fyn: Da den samfundsøkonomiske analyse er baseret på rigtig mange priser/forudsætninger, som der ikke findes standardtal på, beror analysen på udokumenterede tal leveret af Fjernvarme Fyn. Da projektet indeholder en investering på 71,4 mio. kr. for Fjernvarme Fyn og 18,6 mio. kr. for forbrugerne/ borgerne, bør disse priser/tal som minimum dokumenteres for at undgå fejl investeringer. Nedenstående forudsætninger er taget fra projektforslaget. NGF Distribution har lavet en analyse af, hvor lidt der skal ændres på disse forudsætninger før det giver 1 mio. kr. mindre i samfundsøkonomisk overskud set over 20 år. Prisen for anlægsinvesteringen er overslagsmæssigt opgjort til 90 mio. kr. Der forligger ingen dokumentation / tilbud for denne investering. En stigning på 1,4 % i anlægsinvesteringen vil ændre det samfundsøkonomiske resultat med ca. 1 mio. kr. i negativ retning. Produktionsfordelingen af den varme, der skal forsyne projektet er antaget, men der er ikke vedlagt nogen former for dokumentation for, hvordan et øget varmebehov vil udmønte sig. Det har stor indvirkning på SFØ, da en ændring på fordelingen på 1 % mellem kul og naturgas (84 % kul, 10 % halm og 6 % naturgas) vil ændre det samfundsøkonomiske resultat med ca. 1 mio.kr. i negativ retning. Dette bør der, som minimum, laves følsomhedsanalyser på, hvis det ikke kan dokumenteres. Den årlige vedligeholdelsesudgift er skønnet til 0,5 % af anlægsudgiften, men hvor disse tal kommer fra er ikke dokumenteret. En stigning på den årlige vedligeholdelsesomkostning med 0,07 procentpoint vil ændre det samfundsøkonomiske resultat med ca. 1 mio. kr. i negativ retning. Driftsudgiften for Fynsværket er sat til 7 kr./gj ab værk og pumpeudgiften for Fjernvarme Fyn er sat til 4 kr./gj. Der må ligge nogle regnskabstal til grund for disse tal. En stigning på 0,68 kr./gj i driftsudgift vil ændre det samfundsøkonomiske resultat med ca. 1 mio. kr. i negativ retning. Udgiften til ombygning af varmeinstallation er skønnet til kr. Denne udgift skal indeholde nedtagning af fyr, reetablering af bryggers/fyrrum, hvor fyret har været, afblænding af skorsten/aftræk i tag eller mur, opsætning af ny varmtvandsbeholder/veksler, tilslutning af fjernvarmen til husets varmeinstallation og opstart samt indregulering. Ud over dette arbejde, skal materialer og komponenterne købes. Alt dette skal ligge inden for prisen på kr. En stigning på kr./husstand i tilslutningsomkostninger til fjernvarme vil ændre det samfundsøkonomiske resultat med ca. 1 mio. kr. i negativ retning. Varmetabet i distributionsnettet og transmissionsledningen er beregnet til MWh/ år, men beregningerne er ikke vedlagt til gennemsyn. 13. Energiklagenævnets afgørelse i Holmstrup-sagen NGF Distribution har prøvet en sag vedr. brug af korrekte forudsætninger ved energiklagenævnet, hvor vi ikke fik medhold. Fjernvarme Fyn ser sagen som principiel, hvilket den ikke er, hverken i praksis eller juridisk. Det er korrekt, at Energiklagenævnet har underkendt NGF Distribution i deres afgørelse, men de har specifikt i deres svar lagt vægt på følgende Energiklagenævnet har vurderet, at de af klager fremkomne oplysninger om varmebehovet, varmetabet og installationspriserne i projektet ikke er af en sådan beskaffenhed, at det er tilstrækkeligt sandsynliggjort, at projektet hviler på urealistiske forudsætninger med hensyn hertil. 8

9 NGF Distribution har efterfølgende taget Energiklagenævnets afgørelse til efterretning og har derfor ændret praksis således, at NGF Distribution indgår i en tidligere dialog med varmeplanmyndigheden og tilsikrer, at de af NGF Distribution fremkomne oplysninger er af sådan en beskaffenhed, at de sandsynliggør, at projektet hviler på urealistiske forudsætninger. Denne praksis er benyttet i denne sag, hvor NGF Distribution ligeledes har dokumenteret de lokale forhold, som Energistyrelsen anbefaler. Til orientering er der ingen af Fjernvarme Fyns forudsætninger der følger Energistyrelsens anbefaling om at bruge reelle og faktuelle forudsætninger for det berørte område, og forudsætningerne er ligeledes ikke dokumenterede. Fjernvarme Fyns forudsætninger bygger på standardværdier og estimater og bør derfor ikke ligges til grund for beregningerne. 14. Korrekte værdier medfører et markant samfundsøkonomisk tab. NGF Distribution har gennemregnet samfundsøkonomien for projektforslaget med realistiske forudsætninger, hvorved det kan dokumenteres, at hvis projektet - mod forventning - gennemføres, vil projektet medføre et samfundsøkonomisk underskud på kr kr. Beregningerne er baseret på følgende ændrede, realistiske forudsætninger: Årsnyttevirkningsgrad på gaskedler 96,4 % Årsnyttevirkningsgrad på oliekedler 93,5 % Oliekunder konverteres til naturgaskunder de næste 10 år i referencen Omkostningen for fjernvarmevedligehold er 600 kr./år Fjernvarme Fyn indregner 5 % tab i installationen i deres brugerberegninger, men ikke i deres samfundsøkonomiske beregninger. Årligt reduceres energibehovet med 1,86 % vha. energirenoveringer hos brugerne. Afkobling af naturgasstik sættes til kr. Varmegrundlaget sættes til MWh, svarende til det faktiske varmesalg til naturgaskunderne. Service på gaskedlerne sættes til kr. Fordelingsnøglen naturgas kontra andre brændsler rettet til efter dokumenterede oplysninger. Oversigt over de enkelte ændringers samfundsøkonomiske konsekvens ved brug af korrekte og realistiske beregninger fremgår af skema 1 nedenfor. Da de enkelte forudsætningsændringer påvirker hinanden, er der ligeledes i skema 2 nedenfor angivet den totale samfundsøkonomiske konsekvens ved korrektionerne. Forudsætninger: Samfundsøkonomien konsekvens (mio. kr.) Årsnyttevirkningsgrad på gaskedler 96,6 % - 5,492 Årsnyttevirkningsgrad på oliekedler 93,5 % - 3,476 Oliekunder konverteres til naturgaskunder de næste 10 år i referencen. - 11,004 Omkostningen for fjernvarmevedligehold er 600 kr./år. - 4,178 Fjernvarme Fyn indregner 5 % tab i installationen i deres brugerberegninger, - 1,336 men ikke i deres samfundsøkonomiske beregninger. Årligt reduceres energibehovet med 1,86 % vha. energirenoveringer hos - 8,347 brugerne Afkobling af naturgasstik sættes til kr. - 2,668 Varmegrundlaget sættes til MWh, svarende til det faktiske varmesalg - 6,461 til naturgaskunderne. Service på gaskedlerne sættes til kr. - 5,097 Fordelingsnøglen rettes. - 8,182 9

10 Samfundsøkonomiske omkostninger Nutidsværdi 2012-prisniveau Projekt Reference Projektfordel Forskel i pct. Brændselskøb netto % Forbrugerinvestering % Selskabsinvestering Driftsomkostninger % CO 2 /CH 4 /N 2 O-omkostninger % SO 2 -omkostninger % NO x -omkostninger % pm 2, % Afgiftsforvridningseffekt % I alt % NGF Distribution deltager gerne i et møde for afklaring af ovennævnte forhold. NGF Distribution skal anmode om at få forelagt eventuelle yderligere oplysninger fra fjernvarmeforsyningen, som kommunen måtte få forelagt. Med venlig hilsen Naturgas Fyn Distribution A/S Henrik M. Søndergaard Direktør 10

Høring over Fjernvarme Fyns projektforslag for fjernvarmeforsyning af Nr. Lyndelse m.v. (sagsnr P )

Høring over Fjernvarme Fyns projektforslag for fjernvarmeforsyning af Nr. Lyndelse m.v. (sagsnr P ) Sendt pr. e-mail: plan-kultur@faaborgmidtfyn.dk hm@faaborgmidtfyn.dk Faaborg-Midtfyns Kommune Plan og Kultur 14. oktober 2013 Att.: Helge Müller Høring over Fjernvarme Fyns projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918)

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918) Sendt pr. e-mail: pju@nyborg.dk Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att.: Per Jürgensen 25. maj 2013 Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev

Læs mere

Bemærkninger til høringssvar fra Naturgas Fyn Distribution A/S vedrørende projektforslag for fjernvarmeforsyning af Nr. Lyndelse og Nørre Søby

Bemærkninger til høringssvar fra Naturgas Fyn Distribution A/S vedrørende projektforslag for fjernvarmeforsyning af Nr. Lyndelse og Nørre Søby Faaborg-Midtfyn Kommune Nørregade 4 5600 Faaborg Att.: Helge Müller Dato: 4. november 2013 Bemærkninger til høringssvar fra Naturgas Fyn Distribution A/S vedrørende projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200 Notat Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag 1. juli 2014 Projekt nr. 215245 Dokument nr. 1211776524 Version 1 Udarbejdet af acs Kontrolleret af trn Godkendt

Læs mere

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Rådmandshaven 20 4700 Næstved DONG Gas Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 01 www.dongenergy-distribution.dk

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S ense Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Forbindelsesledning Odense SØ og fjernvarmeforsyning af Birkum, Rolfsted og Ferritslev 19. August 2014 1/30 Indholdsfortegnelse 1. Stamoplysninger 3 2. Læsevejledning

Læs mere

Memo. Assens Kommune. Kommentarer til høringsbrev. Assens Kommune Vissenbjerg Fjernvarme, PLA FJE

Memo. Assens Kommune. Kommentarer til høringsbrev. Assens Kommune Vissenbjerg Fjernvarme, PLA FJE Memo Assens Kommune Titel Kommentarer til høringsbrev Dato 24. august 2011 Til Kopi Fra Assens Kommune Vissenbjerg Fjernvarme, PLA FJE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Brylle

Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Brylle Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Brylle Høringssvar og sagsforløb Nedenfor er en gennemgang af hovedessensen i parternes synspunkter i høringssvarene, samt sagsforløb. 7. juni 2013 - Høringsvar

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Nørregade 4 5600 Faaborg. Att.: Helge Müller. Dato: 2. april 2014

Faaborg-Midtfyn Kommune Nørregade 4 5600 Faaborg. Att.: Helge Müller. Dato: 2. april 2014 Faaborg-Midtfyn Kommune Nørregade 4 5600 Faaborg Att.: Helge Müller Dato: 2. april 2014 Kommentarer til høringssvar fra Naturgas Fyn Distribution A/S vedr. projektforslag for fjernvarmeforsyning af Birkum,

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler 1. ( ) Der er kun tale om brændsel, hvis et produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. Det betyder at brændsler typisk kan være

Læs mere

Beslutning 10. Kondenserende kedler beslutning 10 i henhold til oplæg fra EOF

Beslutning 10. Kondenserende kedler beslutning 10 i henhold til oplæg fra EOF Beslutning 10 kedler beslutning 10 i henhold til oplæg fra EOF Gas 24 Gaskedler / Udskiftning af gaskedel Standardhus for gasopvarmede huse Generelle forudsætninger vedr. gaskedler Forudsætninger for den

Læs mere

Høringssvar til projektforslag for Fjernvarmeforsyning af resten af Horsens By Området

Høringssvar til projektforslag for Fjernvarmeforsyning af resten af Horsens By Området Horsens Kommune Att: Peter Didriksen Sendt på e-mail til pedi@horsens.dk DONG Gas Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 01 www.dongenergy-distribution.dk

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Haarby

Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Haarby Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Haarby Høringssvar og sagsforløb Nedenfor er en gennemgang af hovedessensen i parternes synspunkter i høringssvarene, samt sagsforløb. 7. juni 2013 - Høringsvar

Læs mere

2013 godkendelse af projektforslag om udvidelse Fjernvarme Fyn A/S forsyningsområde i Årslev og Sdr. Nærå

2013 godkendelse af projektforslag om udvidelse Fjernvarme Fyn A/S forsyningsområde i Årslev og Sdr. Nærå (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA OVER OM NGF Nature Energy Distribution

Læs mere

Ref.: VP XX Varmepumper / Elvarme suppleres med én luft/luft varmpumpe der opfylder kravene i BR10 Standardhus for elopvarmede huse

Ref.: VP XX Varmepumper / Elvarme suppleres med én luft/luft varmpumpe der opfylder kravene i BR10 Standardhus for elopvarmede huse Beslutning 6 Rev 1 Luft til luft varmepumpe 60 % af rumvarmebehov. NB: Der er tilføjet en værdi for kondenserende kedler dermed bliver bemærkningen under kedler Denne værdi gælder ikke kondenserende kedler

Læs mere

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Formål Med projektforslaget ansøges kommune om, at projektforslagets område skifter status i den kommunale varmplanlægning fra et naturgasområde

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

13. marts 2014 og miljo@odense.dk Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Att.: Christoffer Kirk Strandgaard

13. marts 2014 og miljo@odense.dk Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Att.: Christoffer Kirk Strandgaard Sendt pr. e-mail: plan-kultur@faaborgmidtfyn.dk hm@faaborgmidtfyn.dk Faaborg-Midtfyns Kommune Plan og Kultur Att.: Helge Müller 13. marts 2014 og miljo@odense.dk Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Vordingborg

Læs mere

Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Glamsbjerg

Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Glamsbjerg Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Glamsbjerg Høringssvar og sagsforløb Nedenfor er en gennemgang af hovedessensen i parternes synspunkter i høringssvarene, samt sagsforløb. 7. juni 2013

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Juli 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 2 - Kommentarer til høringsskrivelse fra HMN dateret 29. maj

Læs mere

Vejledning til den kommunale energiplanlægger. Energistyrelsen

Vejledning til den kommunale energiplanlægger. Energistyrelsen Vejledning til den kommunale energiplanlægger Energistyrelsen November 2015 PROJEKT NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød CVR-nr. 37295728 Tilsluttet FRI T: +45 4810 4200 F: +45 4810 4300 E: niras@niras.dk

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

GENEREL INDDATA 2011-05-24

GENEREL INDDATA 2011-05-24 GENEREL INDDATA 2011-05-24 Generelt Navn på reference Navn på projekt Kalkulationsrente, samfundsøkonomi % Forvridningsfaktor % Nettoafgiftsfaktor % Moms % Startår år Prisniveau år Produktionsenhed(er)

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 2. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør

Læs mere

Varmepumper nye værdier. Dokumentation standardværdikatalog

Varmepumper nye værdier. Dokumentation standardværdikatalog Varmepumper nye værdier. Dokumentation katalog 01.01.2017 Ref.: VP 54 Varmepumper / Konvertering fra biomasse til varmepumpe der opfylder kravene i BR15 Standardhus for varmepumpeopvarmede huse ved konvertering

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn. Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att. Per Jurgensen 18. oktober 2013 Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Læs mere

FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ

FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ Til Fjernvarme Fyn A/S Dokumenttype Rapport Dato Juni 2014 FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ PROJEKTFORSLAG UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ

Læs mere

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12. PROJKTFORSLAG Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.01 Oktober 2013 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013100045 projekt8800@naturgas.dk

Læs mere

Naturgas Fyn FORBINDELSESLEDNING TIL NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes især: T:

Naturgas Fyn FORBINDELSESLEDNING TIL NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes især: T: Notat Naturgas Fyn FORBINDELSESLEDNING TIL NR. BROBY Gennemgang af projektforslag 30. juni 2014 Projekt nr. 215245 Dokument nr. 1211739332 Version 1 Udarbejdet af acs Kontrolleret af trn Godkendt af nba

Læs mere

Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for udvidelse af forsyningsområde for fjernvarme i Nr. Broby.

Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for udvidelse af forsyningsområde for fjernvarme i Nr. Broby. Faaborg Midtfyn Kommune Mellemgade 15 5600 Faaborg Att. Helge Müller Dato: 5. september 2014 Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for udvidelse af forsyningsområde

Læs mere

HMN Naturgas I/S KVALITETSSIKRING AF PROJEKTVURDERING, HMN 1 INTRODUKTION OG KONKLUSION. E: ckd@niras.dk Sortemosevej 19 T: +45 4810 4200

HMN Naturgas I/S KVALITETSSIKRING AF PROJEKTVURDERING, HMN 1 INTRODUKTION OG KONKLUSION. E: ckd@niras.dk Sortemosevej 19 T: +45 4810 4200 Notat HMN Naturgas I/S KVALITETSSIKRING AF PROJEKTVURDERING, HMN 4. februar 2015 Rev. 11. februar 2015 Projekt nr. 219332 Version 1 Dokument nr. 1214823455 Version 2 Udarbejdet af JOAX/CKD Kontrolleret

Læs mere

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:... 5 2. Forholdet

Læs mere

NGF Nature Energy UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Kommentarer til Fjernvarme Fyn 2 OPDATEREDE SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER

NGF Nature Energy UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Kommentarer til Fjernvarme Fyn 2 OPDATEREDE SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER Notat NGF Nature Energy UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Kommentarer til Fjernvarme Fyn 14. januar 2015 Projekt nr. 215245 Dokument nr. 1214522924 Version 1 Udarbejdet af ACS Kontrolleret af NBA

Læs mere

energidistrikter i Næstved Kommune - bemærkninger til DGD's høringssvar, dateret 31. oktober 2017

energidistrikter i Næstved Kommune - bemærkninger til DGD's høringssvar, dateret 31. oktober 2017 MEMO TITEL Projektforslag for konvertering til fjernvarme i 14 energidistrikter i Næstved Kommune - bemærkninger til DGD's høringssvar, dateret 31. oktober 2017 DATO 13. november 2017 TIL KOPI FRA PROJEKTNR

Læs mere

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S. Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 6. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel standardværdi

ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel standardværdi ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel Valg af Terrændæk uden isolering - Isolering af beton fundament Generelle forudsætninger for er: Klimaskærm (Tage, ydervægge,

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 31-03-2009 rev. B 13-05-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning godkendte på møde den 9. august 2011 at projektforslaget var sendt i høring i 4 uger.

Udvalget for Kultur og Planlægning godkendte på møde den 9. august 2011 at projektforslaget var sendt i høring i 4 uger. 18.09.2011/NLI Acadre 11/25385 NOTAT Bilag til dagsorden vedrørende bemærkninger til projektforslag for fjernvarmeforsyning af del af Stenstrup, Hundtofte og Løgeskov og godkendelse af halmkedel. Svendborg

Læs mere

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL.

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse: Side: 1.0 Indledning:... 3 2.0 Redegørelse

Læs mere

Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid

Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid Fjernvarmens udbredelse Varmeatlas præsentation ved Else Bernsen, COWI (ebe@cowi.dk) 1 Bygningsatlas 2013 for alle byområder i Danmark BBR oplyser

Læs mere

Varde Kommune Att: Henrik Oxenvad. DONG Gas Distribution A/S fremsender hermed høringssvar til projektforslag for fjernvarmeforsyning af Oksbøllejren.

Varde Kommune Att: Henrik Oxenvad. DONG Gas Distribution A/S fremsender hermed høringssvar til projektforslag for fjernvarmeforsyning af Oksbøllejren. From: Kristian Nielsen Sent: 25 Nov 2015 17:00:35 +0100 To: Henrik Oxenvad Cc: Christian Bruun Subject: Høringssvar Oksbøllejren Attachments: Bilag 1 forbrugs og kedeloplysninger Oksbøl.xlsx, Bilag 2 kedelpriser

Læs mere

Udvidelse af forsyningsområde i Nr. Broby

Udvidelse af forsyningsområde i Nr. Broby Udvidelse af forsyningsområde i Nr. Broby Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning Maj 2014 Opdateret januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg DECEMBER 2015 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 10. August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Påklage af Sønderborg Kommunes afgørelse af 29. juni 2016

Påklage af Sønderborg Kommunes afgørelse af 29. juni 2016 Energiklagenævnet Sendt til ekn@ekn.dk Dansk Gas Distribution Gladsaxe Ringvej 11 Bygning C 2860 Søborg +45 70 21 30 40 dgd@danskgasdistribution.dk www.danskgasdistribution.dk CVR-nr. 27 21 04 06 Påklage

Læs mere

Godkendelse af projektforslag for udvidelse af fjernvarmeområde Nr. Broby

Godkendelse af projektforslag for udvidelse af fjernvarmeområde Nr. Broby Godkendelse af projektforslag for udvidelse af fjernvarmeområde Nr. Broby Plan og kultur Mellemgade 15, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@faaborgmidtfyn.dk www.faaborgmidtfyn.dk Dato: 10.december

Læs mere

Forbindelsesledning Odense SØ Ferritslev Fjernvarmeforsyning af Birkum, Rolfsted og Ferritslev

Forbindelsesledning Odense SØ Ferritslev Fjernvarmeforsyning af Birkum, Rolfsted og Ferritslev Forbindelsesledning Odense SØ Ferritslev Fjernvarmeforsyning af Birkum, Rolfsted og Ferritslev Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning Januar 2013 Opdateret januar 2014 Fax 65 47 30 03 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler. Kristian Kærsgaard Hansen KKH

Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler. Kristian Kærsgaard Hansen KKH Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler Kristian Kærsgaard Hansen Generelt - Tab i varme- og varmt brugsvandsanlæg Kondensgevinst Kedelsynsordninger Regelmæssige eftersyn: - Oliefyrede og fastbrændselskedler

Læs mere

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S 3. revision af projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918)

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S 3. revision af projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918) Sendt pr. e-mail: pju@nyborg.dk Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att.: Per Jürgensen 30. aug. 2013 Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S 3. revision af projektforslag om fjernvarmeforsyning

Læs mere

HYBRID OPVARMNINGS SYSTEM

HYBRID OPVARMNINGS SYSTEM HYBRID OPVARMNINGS SYSTEM Hybrid opvarmningssystem Princip opbygning Kombination af eksisterende eller ny varmekedel og en el varmepumpe Hybrid teknologi opvarmning Traditionel kedel Varmepumpe Hybrid

Læs mere

2.1 Priser på gaskedler (store og små)

2.1 Priser på gaskedler (store og små) MEMO TITEL Vurdering af Næstved Varmeværks muligheder efter ophævelse af Næstved Kommunes godkendelse af projektforslag for biomasseværk mv. DATO 19. maj 2015 TIL Næstved Varmeværk A.m.b.a. (Jens Andersen)

Læs mere

Behandling af høringssvar

Behandling af høringssvar Notat Behandling af høringssvar Der har i forbindelse med behandling af projektforslag for fjernvarme i Glamsbjerg, været to fokusområder Den samfundsøkonomiske beregning og Det økonomiske forhold, hvilket

Læs mere

Udvidelse af forsyningsområde i Nr. Broby

Udvidelse af forsyningsområde i Nr. Broby Udvidelse af forsyningsområde i Nr. Broby Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning Maj 2014 Fax 65 47 30 03 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Tilskud til energioptimering

Tilskud til energioptimering Tilskud til energioptimering Præsentation Peter Jonsson, Maskinmester, 48 år. Kommer fra SE Big Blue, som er SE s energirådgivningsselskab Baggrund er over 20 års erfaring med ledelse af tekniske afdelinger

Læs mere

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI Af chefkonsulent John Tang Fjernvarmens konkurrenceevne 137 værker 27,5 % af forbrugerne Fjernvarmens konkurrenceevne 196 værker 36 % af forbrugerne

Læs mere

Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013

Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013 Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013 Velkommen - aftenens program Gassens fremtid i Blommenslyst og Holmstrup v. Pernille Høgstrøm Resen, Naturgas

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Holmstrup

Fjernvarmeforsyning af Holmstrup Fjernvarmeforsyning af Holmstrup Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning Revideret oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation... 4 4. Forhold

Læs mere

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge 14. januar 2010 Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Vedlagt fremsendes notat

Læs mere

Tillæg til Varmeplan TVIS

Tillæg til Varmeplan TVIS Tillæg til Varmeplan TVIS Forudsætninger for projektforslag Januar 2015 TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune 2 VARMEPLAN TVIS BILAG E FORUDSÆTNINGER FOR PROJEKTFORSLAG

Læs mere

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------ PROJEKTFORSLAG ------------------------------------------------------------------------------ KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Af chefkonsulent John Tang

Af chefkonsulent John Tang Af chefkonsulent John Tang En konkurrencedygtig varmepris = 17.000 kr./år standardhus Alle prise incl. moms Brændsels pris Energipris Opvarmning Drift og vedlige Levetid Årlig Total årlig Investering Virkningsgrad

Læs mere

Center for Plan og Miljø Team Plan, Geodata og Klima

Center for Plan og Miljø Team Plan, Geodata og Klima Næstved Varmeværk A.m.b.a. Att. Jens Andersen, ja@naestved-varme.dk COWI A/S Att. Kurt Madsen, kum@cowi.com Kopi er sendt til: AffaldPlus Att. John Kusz, affaldplus@affaldplus.dk Dansk Gas Distribution

Læs mere

Aabenraa Kommunes afgørelse af 12. juni 2013 ophæves, og sagen hjemvises til kommunen til fornyet behandling.

Aabenraa Kommunes afgørelse af 12. juni 2013 ophæves, og sagen hjemvises til kommunen til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Aabenraa

Læs mere

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07 FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG DAGSORDEN Området Varmeforbrug i dag Udbygningstakt for fjernvarme Om fjernvarme Jeres indflydelse på projektet OMRÅDET VARMEBEHOV I DAG Varmebehov MWh 1.243 bygninger Samlet

Læs mere

Rudersdal Kommune Øverødvej Holte Att: Jacob Elkjær

Rudersdal Kommune Øverødvej Holte Att: Jacob Elkjær Rudersdal Kommune Øverødvej 2 2840 Holte Att: Jacob Elkjær (JAEL@rudersdal.dk) 25. april 2016 Sagsnr.: 2015100006 Tlf. direkte: 6225 9587 crd@naturgas.dk Revideret projektforslag for omstilling af naturgasforsyning

Læs mere

DGF Gastekniske Dage 2014 Præsentation af Hybrid teknologi til små og store anlæg

DGF Gastekniske Dage 2014 Præsentation af Hybrid teknologi til små og store anlæg DGF Gastekniske Dage 2014 Præsentation af Hybrid teknologi til små og store anlæg Af: Brian Nielsen PRM Robert Bosch A/S 1 Hybridteknologi HYBRID betyder sammensmeltning af 2 eller flere teknologier Mest

Læs mere

Beslutning 5. Træpillekedler - dokumentation for standardværdier. Udskiftning af kedel fra 1978 eller nyere til automatisk fyret træpillekedel

Beslutning 5. Træpillekedler - dokumentation for standardværdier. Udskiftning af kedel fra 1978 eller nyere til automatisk fyret træpillekedel Beslutning 5 Træpillekedler - dokumentation for er Ref.: Bio 1 Træpillekedler / Konvertering fra olie til træpillekedel olieopvarmede huse ved konvertering fra olie til træpillekedel oliekedler og træpillekedler

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

Fjernvarme fra SK Varme A/S

Fjernvarme fra SK Varme A/S GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN www.skovsoeparken.dk bestyrelsen@skovsoeparken.dk Dato: 18. april 2011 Fjernvarme fra SK Varme A/S På sidste års generalforsamling blev omlægning til mere miljøvenlige

Læs mere

Tønder Fjernvarme a.m.b.a.

Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af erhverv ved Ndr. landevej i Tønder iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 8. december 2015 Projektansvarlig: Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Østergade

Læs mere

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Faste omkostninger til Vattenfall: Kapitalomkostninger og kapacitetsbetaling Hjallerup (7 MW): Hjallerup og Klokkerholm (9 MW) 135.214

Læs mere

Godkendelse af projektforslag for udvidelse af fjernvarmeområde Nr. Broby

Godkendelse af projektforslag for udvidelse af fjernvarmeområde Nr. Broby Godkendelse af projektforslag for udvidelse af fjernvarmeområde Nr. Broby Plan og kultur Mellemgade 15, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@faaborgmidtfyn.dk www.faaborgmidtfyn.dk Dato: 13.marts

Læs mere

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Projektforslag Fjernvarmeforsyning af Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Indhold 1. Indledning Side 2 2. Projektansvarlig Side 2 3. Forhold til varmeplanlægningen

Læs mere

Høringssvar til projektforslag for Fjernvarmeforsyning af resten af Horsens By Området

Høringssvar til projektforslag for Fjernvarmeforsyning af resten af Horsens By Området Horsens Kommune Att: Peter Didriksen Sendt på e-mail til pedi@horsens.dk DONG Gas Distribution A/S Teknikerbyen 25 283 Virum Danmark Tlf. +45 99 55 Fax +45 99 55 www.dongenergy-distribution.dk CVR-nr.

Læs mere

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet.

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Bornholms Forsyning Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Februar 2011 2 af 7 0 Indledning Nærværende projektforslag omhandler ophævelse af tilslutnings-

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Hvidovre Fjernvarme Amba Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Projektforslag December 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Favrskov Kommunes afgørelse af 8. juli 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Favrskov Kommunes afgørelse af 8. juli 2015. Til: [XXX] Favrskov Kommune Hinnerup Fjernvarme Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr.

Læs mere

Baggrundsnotat omhandlende metode for Energinet.dk's forventninger til kraftværksudviklingen i Danmark

Baggrundsnotat omhandlende metode for Energinet.dk's forventninger til kraftværksudviklingen i Danmark Til Energinet.dk Markedets aktører Baggrundsnotat omhandlende metode for Energinet.dk's forventninger til kraftværksudviklingen i Danmark 1. Indledning Dette notat redegør for den bagvedliggende analyse

Læs mere

Nationale aktiviteter, der bygger bro mellem gaskedler og grøn vindstrøm (Hybridanlæg)

Nationale aktiviteter, der bygger bro mellem gaskedler og grøn vindstrøm (Hybridanlæg) Nationale aktiviteter, der bygger bro mellem gaskedler og grøn vindstrøm (Hybridanlæg) Gastekniske Dage 2015, Billund Svend Pedersen, Teknologisk Institut Baggrund Et ud af i alt 4 VE orienterede projekter

Læs mere

Program for ny varmekilde

Program for ny varmekilde Program for ny varmekilde Hvilke muligheder er der for at udskifte olie- og naturgasfyr Hvordan er processen i udskiftningen af varmeanlæg Tilskudsmuligheder Hvor finder jeg hjælp i processen Uvildigt

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Skallebølle

Fjernvarmeforsyning af Skallebølle JANUAR 2016 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Skallebølle Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40

Læs mere