Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S 3. revision af projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S 3. revision af projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918)"

Transkript

1 Sendt pr. Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att.: Per Jürgensen 30. aug Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S 3. revision af projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev ( ) Nyborg Kommune har ved henvendelse af bedt om Naturgas Fyn Distribution A/S (herefter NGF Distribution ) bemærkninger til Nyborg Forsyning & Service A/S (herefter NFS) projektforslag af juni NGF Distribution konstaterer, at NFS i 3. revision af dette projektforslag har ændret nogle få forudsætninger jfr. NGF distributions høringssvar af Samtidig kan det også konstateres, at andre forudsætninger, som der tidligere har været enighed om, nu er ændret for at give projektet en positiv samfundsøkonomi. Ud over dette, er det reviderede projektforslag stadig ikke konsekvent i forhold til at anvende samme tal i de forskellige beregninger på de forskellige bilag m.m. Yderligere har NGF Distribution også fundet faktuelle regnefejl i det reviderede projektforslag, som er til fordel for projektet. NGF Distribution konstaterer, at kalkulationsrenten er nedsat fra 5 % til 4 %, hvilket er i overensstemmelse med Energistyrelsens udmelding af Det er påfaldende, at andre forudsætninger, der også er ændret som f.eks. afgiftsnedsættelsen til kunder der bruger el til opvarmning, ikke er ændret, men er fastholdt til fordel for fjernvarmeprojektet. På side 10, ser NFS "sig nødsaget til" at tage udgangspunkt i tal fra Teknologikataloget i stedet for reelle værdier for området, når det er til fordel for fjernvarmeprojektet, men ser bort fra samme Teknologikatalog, når det f.eks. drejer sig om virkningsgrader på fjernvarmeunit og vedligeholdelsesomkostninger for fjernvarmeunit. NGF Distribution vil i det efterfølgende gennemgå ovenstående samt lave et høringssvar til 3. revision af projektforslaget. Ændringer fra 2. revision til 3. revision I det følgende skema er en oversigt over hvad der er ændret fra projektforslaget af april 2013 (2. revision) til projektforslaget af juni 2013 (3. revision). Ørbækvej 260 Postboks Odense SØ Tlf.: Fax: Naturgas Fyn koncernen består af Naturgas Fyn Holding A/S, CVR-nr , Naturgas Fyn A/S, CVR-nr , Naturgas Fyn Forsyning A/S, CVR-nr , Naturgas Fyn Distribution A/S CVR-nr og Bionaturgas Danmark A/S, CVR-nr

2 Ændring April 2013 Juni 2013 Bemærkninger Ledningstab i fjernvarmenettet (side 6) 14,8 % 12,9 % Samme nominelle nettab (827 MWh) blot forskellige udregninger om det er an net eller an forbruger. Ingen betydning for beregninger. Stikledning 60-60/225 (side 7) 180 m 135 m Fordel for projektet Stikledning 16-16/110 PEX (side 7) m m Ulempe for projektet Enhedspris individuelle gasfyr (side 10) kr kr. NFS har valgt at se bort fra faktuelle priser og i stedet brugt Teknologikataloget. Fordel Reinvestering i individuelle fyringsanlæg. (side 10 samt bilag 7) Samme frekvens som evt. konvertering til fjernvarme Når fyringsanlægget er 20 år for projektet Kedlerne skiftes i referencen ved udløb af gennemsnitlig levetid (20 År) i stedet for samme takt som forventet konvertering til fjernvarme. Ulempe for projektet Reduktion af varmepris de første 10 år (side 10 samt bilag 7) 65 kr. 1. år 41,2 kr. 1. år Efter 10 år bortfalder denne rabat og varmen stiger markant. Fordel for projektet Der er indregnet scrapværdi for kedler (side 0 kr. 6,4 mio. kr. Ulempe for projektet 10 samt bilag 7) Der er indregnet scrapværdi for fjernvarme- 4.9 mio. kr. 7,5 mio. kr. Fordel for projektet unit (bilag 7) Kalkulationsrente (side 10 samt div. bilag) 5 % 4 % Jfr. Energistyrelsens notat af Fordel for projektet Ændret på emissionsfaktorerne CO 2 besparelsen 293 tons 600 tons Fordel for projektet (Side 12 og bilag 9) fuld udbygning. Nye varmetabsberegninger (bilag 4) Varmetab fast Varmetab afhængigt Fordel for projektet af tilslutningstakt Drift og vedligeholdelses omkostninger for 50 kr./mwh 9,31 kr./mwh Fordel for projektet Fjernvarmen (bilag 5) Virkningsgrad individuelt fastbrændsel (bilag 85 % 80 % Fordel for projektet 7) Virkningsgrad individuel el opvarmning (bilag 105 % 110 % Ulempe for projektet 7) Rigtigt antal service kunder (bilag 7) Fejlrettelse, ulempe for projektet CO 2 emissioner overskudsvarme (bilag 9) 37 kg/gj 0 kg/gj Fordel for projektet CH 4 emissioner overskudsvarme (bilag 9) 0,3 g/gj 0 g/gj Fordel for projektet N 2 O emissioner overskudsvarme (bilag 9) 1,2 g/gj 0 g/gj Fordel for projektet SO 2 emissioner overskudsvarme (bilag 9) 8,3 g/gj 0 g/gj Fordel for projektet NO x emissioner overskudsvarme (bilag 9) 102 g/gj 0 g/gj Fordel for projektet PM 2 5 emissioner overskudsvarme (bilag 9) 0,29 g/gj 0 g/gj Fordel for projektet Alle ovenstående ændringer har direkte indflydelse på samfundsøkonomien i projektet. De punkter, hvor der er ulemper for projektet, er en konsekvens af det tidligere høringssvar af d , hvorimod de ændringer, der er til fordel for projektet, ikke tidligere har været diskuteret. Opmærksomheden henledes på, at selv om NFS har taget nogle ændringer til efterretning ud af høringssvar af , er det langt fra alle bemærkninger, der er indarbejdet, på trods af at disse er dokumenterede. Fejl i forudsætninger. Det er stadig svært at kontrollere beregningerne i projektet, da de forudsætninger/tal NFS har brugt stadig ændrer sig fra side til side. Eksempler på forskellige forudsætninger taget ud fra projektforslaget: Brugerøkonomien på side 8 for naturgasfyr beskriver, at udgifter til service, el og abonnement er (1.250 kr. inkl. moms), svarende til kr. ekskl. moms. På bilag 7 er prisen (1.175 kr. ekskl. moms) for samme ydelse. 2

3 På det nye bilag 4 beregnes fjernvarmens samlede varmeproduktion ved fuld udbygning = MWh nettovarme og 826 MWh net tab = samlet MWh. Disse tal går igen i beregningerne på bilag 7, men ikke på bilag 8 og 9. Varmeproduktionen for de varmeproducerende enheder bilag 7, 8 og 9 er opgivet til 6.391/6.387 MWh, hvilket er forskelligt fra det varmebehov, som NFS lige har beregnet på bilag 4. Nutidsværdien for afgiftsprovenu på bilag 8, er ikke den samme som på resultatet side 11 Nutidsværdien for emissioner på bilag 9, er ikke den samme som på resultatet side 11 Alle disse fejl i forudsætningerne gør det vanskeligt at genfinde projektets samfundsøkonomi. Hvis der bruges nogle tal til at beregne referencen og andre til at beregne projektet, er der mulighed for kunstigt at ændre det samfundsøkonomiske resultat. Der er ligeledes nogle markante fejl og mangler som skal rettes og indarbejdes i projektet. Brugerøkonomi: NFS regner med en naturgaspris (side 8) taget fra gasprisguiden d på 9,89 kr./m 3. Pr vandt Naturgas Fyn forsyningspligten for hele Danmark med den laveste pris. Prisen pr er på 9,00 kr./m 3, og der er ikke 150 kr. i abonnement. Dette vil få indvirkning på brugerøkonomien, hvorved forskellen mellem fjernvarme og naturgas bliver mindre. Ligeledes har Skatteministeriet nedsat afgiften for el til opvarmning med ca. 51 øre/kwh. Dette er heller ikke afspejlet i det reviderede projektforslag. Ved revision af projektforslag skal de nyeste forudsætninger bruges lige som nedsættelsen af kalkulationsrenten pr indgår i 3. revision. De overstående priser har ikke betydning for samfundsøkonomien, men stor indvirkning på brugerøkonomien. Geninvestering og levetid i individuel opvarmning: Der er brugt korrekt geninvesteringstakt på referencen med 20 års levetid. Til oplysning regner Teknologikataloget med en levetid på 22 år på gaskedler og IKKE som NFS anfører 20 år. Bilag 1 i dette dokument viser uddrag af Teknologikataloget vedr. gaskedler. Scrapværdi af den individuelle opvarmning: Der er nu er indregnet scrapværdi i referencen og ligeledes for fjernvarmeunit. Rettelse af denne fejl forringer projektet med ca. 3,8 mio. kr. hvilket er indregnet i 3. revision. 100 % tilslutning på 10 år: NFS regner med, at samtlige kunder i projektområdet bliver forsynet med fjernvarme i år Dette er urealistisk af 4 årsager: 1. De kunder i projektområdet, som har investeret i jordvarmeanlæg/varmepumper vil ikke skifte til fjernvarme, da de allerede har investeret i deres fremtidige varmeforsyning. NFS påstår at der ikke i projektområdet findes kunder med varmepumper, men en simpel søgning i BBR registret viser, at mindst 5 kunder har varmepumper opgivet i BBR. Bilag 2 til dette dokument viser disse 5 kunder. 2. Der er flere kunder i området, som har så lavt forbrug, at det er en bedre investering at købe nyt gasfyr end at overgå til fjernvarme. Gennemgang af alle 300 naturgaskunder viser de brugerøkonomiske beregninger, at 63 kunder skal betale mere i årlig varmeud- 3

4 gift ved fjernvarme end ved deres nuværende gasinstallation. Yderligere 57 naturgaskunder vil kun opnå en besparelse under 500 kr. pr/år ved skift af deres nuværende kedel til fjernvarme. 3. De kunder, der de sidste år allerede har investeret i nyt kedelanlæg, har i 2022 et udmærket fungerende varmeanlæg, som er fuldt funktionsdygtigt og billigere i drift end fjernvarme. 4. De kunder der bor i Ullerslev og har fastbrændselsfyr skal, jfr. NFS egne beregninger, betale kr. yderligere om året for samme varme. Disse fire parametre gør, at det er urimeligt at regne med en 100 % tilslutning og basere den samfundsøkonomiske beregning på dette. En mere realistisk udbygningsprocent vil ligge under 90 % af de omfattede ejendomme. Dette er også i tråd med, hvad vi ser fra andre projekter på Fyn, der ønsker ændring af områdeafgrænsningen. Ved maks. 90 % tilslutning bliver varmesalget mindre, hvorimod investering i distributionsnet samt nettab forbliver på samme niveau, hvilket forringer samfundsøkonomien for fjernvarmeprojektet. Til sammenligning har NGF Distribution en udbygningsprocent på ca. 86 %, selv om området har haft kollektivt ledningsnet i 30 år. Energibesparelser: NFS regner med, at netto-energibehovet i de berørte bygninger forbliver det samme i de næste 20 år. Dette er urealistisk, da alle energiselskaber, herunder Dansk Fjernvarme, i Energispare aftalen af har forpligtiget sig at spare 3,06 % i 2013 og 2014 og derefter 3,49 % om året, indtil At NFS ved konvertering fra f.eks. naturgas til fjernvarme opnår en energibesparelse jfr. Standardværdikataloget og derved opnår en del af deres målforpligtigelse ændrer ikke ved, at borgerne i Ullerslev i løbet af de næste 20 år vil blive påvirket af omverden og af eget initiativ til selv at energirenovere, efterisolere, udskifte gamle vinduer eller forbedrer deres varmeanlæg. NFS mener stadig, at der er NØJ- AGTIG samme varmebehov i SAMTLIGE ejendomme om 20 år. Der bør lægges et faldende nettovarmebehov ind i beregningerne svarende til 2 % om året. Dette giver mindre varmesalg, hvorimod investering i distributionsnet samt nettab forbliver på samme niveau. Når NFS mener, at der opnås en energibesparelse på MWh det første år ved konvertering fra naturgas til fjernvarme, er det teoretiske besparelser. NFS har opgjort årsnyttevirkningsgraden på gaskedlerne til 100 % og et skift til fjernvarme vil maksimalt ligeledes kunne blive 100 %. Hertil skal lægges tabet i nettet på 827 MWh, så alt i alt er der INGEN energibesparelse forbundet med konverteringen. Drift af fjernvarmeunit: NFS regner med, at der ikke skal foretages noget service eller vedligehold på fjernvarmeunitten i de 20 år, som er projektperioden, men også at levetiden på unitten er 20 år (uden service). Dette er urealistisk. Vi kender desværre ikke omkostningerne for drift af fjernvarmeunit i NFS s område, men kr. om året er prisen, hvis man deltager i Fjernvarmens serviceordning. Bruges Teknologikataloget fra Energistyrelsen, som NFS ser sig 4

5 nødtaget til at anvende ved investering i gaskedler, er omkostningerne ved drift af en fjernvarmeunit 150 /år svarende til kr. Dette er vist på bilag 3 til dette dokument. NFS regner med, at samtlige installationer kører i 20 år uden nogen form for vedligehold, service eller reservedele. Konvertering fra elvarme til vandbåret varme: NFS regner med, at en konvertering af elvarme (el-radiatorer) til vandbåret varmesystem koster kr./husstand (side 10). De erfaringer vi har med installation af vandbåret varmesystem, når vi konverterer fra el-radiatorer til centralvarme med gasfyr viser, at varmeanlægget alene, ligger på ca kr. ekskl. moms og dertil installation af gaskedlen. Vi mener derfor, at et mere retvisende estimat vil være kr. for varmeanlæg og kr. for fjernvarmeunit, i alt kr. NFS mener, at prisen kan holdes nede fordi flere ejendomme skifter samtidigt. Det er urealistisk, at disse vil bruge samme VVS installatør og skifte samtidigt, da konverteringsprojektet kører over 10 år og indeholder 34 elopvarmede ejendomme, svarende til 3-4 stk./år. Der er derfor ingen umiddelbare stordriftsfordele for den enkelte kunde. Desuden er det usikkert om disse ejendomme vil konverterer til fjernvarme, da de i 2012 har fået afgiftsnedsættelse på el til opvarmning. Investering i fjernvarmenet: Ingen yderligere kommentarer. Beregning af brændselspris pr. år (inklusiv nettoafgiftsfaktor) bilag 7: NFS har rettet en grov fejl på bilag 7, hvor man regnede nettabet i fjernvarmenettet ind som varmegrundlag i referencen. Denne fejl forbedrede fjernvarme projektet med mindst 1,4 mio. kr., men er nu rettet til i 3. revision NGF Distribution konstaterer, at beregningen på bilag 7 for fjernvarmeprojektet stadig ikke hænger sammen med simple beregninger. På bilag 7 i projektforslaget har NFS beregnet brændselspris pr. år (inklusiv nettoafgiftsfaktor) i 2013 til kr. for projektet. Når vi beregner samme brændselspris ud fra de givne oplysninger på bilag 7, bliver tallene markant anderledes. NGF Distributions beregninger på dette punkt er vedlagt dette høringssvar som bilag 4 og viser en rekonstruktion af projektforslagets bilag 7 vedr. omkostninger til brændsel. Efter vores beregninger giver resultatet en brændselspris for fjernvarmeprojektet på kr. i år 2013 (inklusiv indtægt for salg af el). Dette tal er essentielt for den videre beregning. Vi mener, at kommunen bør få belyst, hvorledes disse tal fremkommer i projektet. Bruges beregningerne fra dette brevs bilag 4, forringes nutidsværdien med kr. i forhold til projektforslaget. Udbygning af fjernvarme nettet og varmetab. NFS har på bilag 4 i projektforslaget anvendt en alternativ beregningsmetode på nettab og udbygning af nettet i de næste 10 år. NGF Distribution er helt enige i, at tabet samt investeringen i stikledningerne er afhængigt af, hvor mange tilslutninger (antal kunder) der kommer. Det vil betyde, at nettabet i stikledningerne ved 40 % tilslutning er 81 MWh og stiger i samme takt som tilslutningen mod de 100 % som er 202 MWh. Investeringen i stikledningerne følger også tilslutningstakten. NGF distribution mener IKKE, at det samme forhold gør sig gældende for distributionsnettet. Projektet opstartes ved 40 % tilslutning fordelt på hele projektområdet. Såfremt der er kunder på hver eneste vej i disse 40 %, hvordan vil NFS så sikre varmeforsyningen, uden at lægge et fuldt 5

6 udbygget distributionsnet? Derfor skal distributionsnettet udbygges fuldt og helt i løbet af det første år, maksimalt 2 år, og derved kommer nettabet i distributionsnettet til at nå det maksimale langt tidligere end angivet i bilag 4. Udbygges distributionsnettet f.eks. i år skal investeringen også ligge i disse år. NFS skriver på side 10, at Anlægsinvesteringen for projektet er fordelt i henhold til udvidelsesplan, i de kommende 10 år Denne udvidelsesplan er ikke en del af projektmaterialet, men den betyder, at nogle kunder, der måtte ønske fjernvarme og beder om tilslutning, først kan konvertere i 2022 hvor distributionsnettet når ud til dem. Disse kunder kan blive nødsaget til at lave en dobbelt investering, såfremt deres nuværende opvarmningskilde har en resterende levetid under 10 år. Først udskiftning til nyt gasfyr og i 2022 konvertering til fjernvarmeinstallation. Krav til varmeaftag i stedet for tilslutningsantal. NFS skriver, at der skal være mindst 40 % tilslutning før projektet sættes i gang fra deres side. NGF Distribution mener ikke, at det er tilslutningens antal, der skal være udslagsgivende, men i stedet for varmeaftaget til fjernvarmen. De samfundsøkonomiske beregninger er bygget på, at der er et varmeaftag på MWh det første år, og det er ligegyldigt, om det er hos 140 eller 150 kunder. Hvis der tages udgangspunkt i varmeaftaget kommer de kunder, der blot ønsker at få stikledningen, men ikke ønsker at skifte varmeforsyningen ikke til at tælle med, før de skifter til fjernvarme og dermed bidrager til økonomien hos fjernvarmeselskabet. Det samme gør sig gældende, hvis udbygningsplanen gør, at fjernvarmen ikke vil ud til de sidste kunder før om 10 år. Så skal de heller ikke tælle med i starttilslutningen (2.235 MWh), da de ikke bidrager til økonomien, før de begynder at aftage varme. Emissioner og den samfundsøkonomiske konsekvens af disse. På bilag 9 i projektforslaget beregner NFS emissionerne for henholdsvis Projektet og Referencen. Med de angivne tal kan NGF distribution godt genfinde emissionerne fra den individuelle opvarmning, der ved fuld udbygning ligger på ca tons CO 2 / år. Derimod kan NGF Distribution ikke genfinde emissionerne for fjernvarmeprojektet, ved fuld udbygning. NFS regner sig frem til, at der udledes ca. 600 tons CO 2 /år. Ved en simpel beregning på varmeforbruget og fordelingen ved fuld udbygning og de nævnte varmevirkningsgrader, bliver den faktiske udledning 734 tons CO 2 (Se bilag 5 i dette brev). I denne udregning er der produceret MWh varme og 604 MWh el. Tilsyneladende har NFS brugt gasmotoranlæggets totale virkningsgrad (40 % el + 51 % Varme = 91 % total) i stedet for varmevirkningsgraden på 51 %. Om dette er korrekt eller ej, er op til kommunen at få belyst. Selv med NFS tal, hvor CO 2 udledningen i 2032 er 600 tons, viser bilag 9 i projektforslaget, at værdien/omkostningen for projektet er kr. Laves der igen en simpel beregning, hvor udledningen ganges ind med prisen for udledningen som angivet i bilag 9 i projektforslaget, korrigeret for prisindeks og nettoafgift, bliver tallet kr. Der er altså en markant forskel på det som bilag 9 i projektforslaget viser og det, der kan beregnes. Bilag 5 i dette brev viser en rekonstruktion af bilag 9 med samme forudsætninger, men med NGF distributions beregninger. Når der regnes korrekt, reduceres forskellen mellem projektet og referencen til 1,3 mio. kr. (bilag 5 i dette brev) mod forskellen i projektforslaget bilag 9 på 2,68 mio. kr. Yderligere har NFS i 3. revision af projektforslaget fjernet samtlige emissioner/udledninger fra varmen fra Nord og Pack. Dette ses i bilag 9 til projektforslaget, hvor værdierne for emissioner/gj er sat til 0. Tidligere var brugt tal fra Energistyrelsen ved forbrænding af affald. Hvilke værdier, der skal bruges for varmen fra Nord og Pack bør undersøges/fastlægges af kommunen, men at der slet ikke er nogen udledning fra Nord og Pack virker ikke rimeligt, når man ser på de grønne regnskaber fra Nord og den støttefyring, som bl.a. er nødvendig ved afbrænding af affaldet. 6

7 Pr har Energistyrelsen ændret på Global Warming Potential faktorerne (GWP) for CH 4 og N 2 O. Disse ændringer er indarbejdet på bilag 9 i projektforslaget, men KUN i år I årene 2014 til 2032 er det de gamle værdier der fremgår i bilag 9. Denne faktuelle fejl er til fordel for projektet og skal rettes (bilag 6 til dette brev viser notatet fra Energistyrelsen). Parallelberegning: NGF Distribution har lavet en parallelberegning i vores model med de data, som er trukket ud af projektforslaget af juni Forudsætninger svarende til projektforslag af juni 2013: Kalkulationsrente 4 %. Investeringspris på naturgaskedler kr. ekskl. moms. Ingen emissioner fra affaldsforbrændingen hos Nord. Reducerede varmepriser fra Nord. Rettede forudsætninger fra Energistyrelsen. Rettede nettabsberegninger. Udbygning af distributionsnettet over 2 år. NGF Distributions beregninger viser, at projektet giver et samfundsøkonomisk underskud på kr. over 20 år. Resultat Samfundsøkonomi Nutidsværdi (2012-prisniveau kr.) Projekt Reference Projektfordel Forskel i pct. Brændselskøb netto % Forbrugerinvestering % Selskabsinvestering Driftsomkostninger % CO 2 /CH 4 /N 2 O-omkostninger % SO 2 -omkostninger % NO x -omkostninger % Afgiftsforvridningseffekt % I alt % Bilag 7 til dette brev viser de mellemliggende samfundsøkonomiske beregninger. Forudsætninger jf. dette brev: Bruges forudsætningerne som er beskrevet i dette brev i samme model: 90 % tilslutning af kunderne i projektområdet. Årlig energibesparelse hos kunderne på 2 % 600 kr./år i drift og vedligehold af en fjernvarmeinstallation Konvertering fra el-radiatorer til vandbåret anlæg koster kr./hus Investering i nye gaskedler sættes til kr., som er den faktiske omkostning på Fyn. NGF distributionsberegninger viser, at projektet giver et samfundsøkonomisk underskud på kr. over 20 år. 7

8 Resultat Samfundsøkonomi Nutidsværdi (2012-prisniveau kr.) Projekt Reference Projektfordel Forskel i pct. Brændselskøb netto % Forbrugerinvestering % Selskabsinvestering Driftsomkostninger % CO 2 /CH 4 /N 2 O-omkostninger % SO 2 -omkostninger % NO x -omkostninger % Afgiftsforvridningseffekt % I alt % Konklusion: Ovenstående viser entydigt, at der er negativ samfundsøkonomi i at lægge endnu et kollektivt forsyningsnet parallelt med det eksisterende kollektive net. NGF Distribution vil gerne præsentere høringssvaret for parterne, så eventuelle spørgsmål kan belyses. Er der spørgsmål til ovenstående, kan Henrik Mygind Søndergaard kontaktes på telefon Med venlig hilsen Naturgas Fyn Distribution Henrik M. Søndergaard Direktør 8

9 "#$%&'(')*! F&#/)*G-#$%&2$,(9,-, ;<=> 3&#45,62(*%'.0#7#820-2&),&9&#:1.2(92&) ;<;< +,-./,(),01'2(#/ HCIBJKALMNBOAPNIJINOBQEAKAPCMPOBRSTU >V;<?V;< ;<?< ;V;< ;<>< DCE MPOBR_U WXJCNBCLYZIKCAEYJINCZCIBOP[LC\IPLNA]CKCL^Q WXJCNBCLYZIKCAEZABBIJ`IBCKLC\IPLNA]CKCL^Q aabibceeonocpnqcippmibi]cki[ccpcbr_u =<<V =<d =<<V =<d =<<V =<d =<<V =<d acnzponibboecbo\crqcikyu WbCNBKONOBQNAPYM\JBOAPRSTZfQCIKU g<v;<< ;; d<v=;< ;; ;<Vg< ;; ;; h icj e ; = lmnr[jckopemcbu F&k2/'&6#&- q< ;< ; q< =< = <u> q< > q< h scw > vikbonbcyr[jckopemcbu q< q< q< ljcnoeonop]cyb\cpbr=<<<xfstu w2&,&$2,(9,-, q< ljcnoeonop]cyb\cpbr=<<<xfmpobu VZCKCAECyMOJ\CPBR_U VZCKCAEOPYBIbbIBOAPR_U d> >> > d> >> > d> >> > d> >> > o IKOI^bCm}~RxfopU vayyo^bcilloboapibyjcnoeonop]cyb\cpbr=<<<xfmpobu OXCLm}~RxfSTfQCIKU d; d; d; d; z H { ƒ Ÿˆ Œ ˆŠ ˆ Œ ˆ š Š Ž Ž ˆ Œ ŠŒ Œˆ ªŠ Ž Œ ˆˆ Š ŒŽŽŒˆŠ Š Ž ˆ Œ Œ Ž Ž Œ š œ ˆ Š ž ŸŸ š «œ Œ Žªˆ Ž Œ Šˆ Ž Ž Œ Œœ ŒŠˆ Ž Ž ˆ ± ² Šˆ Šˆ œˆœ ª ± ²³œ ²Š šœ Ž ˆ

10 ¹º»¼½¾ ÀÁ¼ÃÄÅÆÇÁÈÉÁÅÊÃËÄÌǼÍÁÎÏÅÂÏÁÅÊÃËÄÐÑÒÓÔÕÖÌÄ ¹ÃÀºÅÁÇµÕ Õ µ Ø ä ¹ºÌ˺ĺÁÙÃÎÅÄÄÅÁÇÄÁȼÁÎÃĺÅÀÌÙÙÊÅÌÇÀÃÄÕÒÕÒÚÙÙÃÊÄÛÜ»ÄÃËÌǼÝÕÞÌÇÄÃÇÕß»ÛËÆÌÄÕàáßÍ éêëìíî ÒåæçÛººÙçèèÄÌÊÆÕÇ̺»ËÆÌÄÕ¼ Õ ââãõ ï ïððñòóôõõö öôð ø òó ñóòùôúûöùüöðýñùùôþùúòùò òÿÿöôú ô üðö òóóöõôùö ôøôòÿþô ðþöúôÿùüòùùüôóöõôùö ôöþúôõöðôúòþùüôùö ôûüôÿô ñùòù òðúñþöð ùüô úôó üôóöõôùö ôöþòþôú òýýóöòð ôþòÿôð ùû ÿöð òðø ðòðúòôÿò ôú ÿô ðþôóô ùôúÿô ôðùùô üð ó öôþ õùüô úôþö ðóö öùõ ô ò üöôòóôù ðþöúôÿùüòù$!ô öþþö úòøÿ òþ öóôÿþ ü ðûöóóúô ÿôòþôòþòðòôÿò ôüôóôôóýÿ òýýÿ! "õñôóòþôú ý þôúõ ÿöþòóÿôòúø ð#þ # % #$þùòðúòÿúþöðþùòóóòùö &ôõ öôþ ü'üöþöþóôþþùüòð " #$þôÿö ô #$ þôÿö ôþùòùöþùö ÿúðöð ð''ÿ )" ðþùòóóòùö #$ôðôÿ öÿ(ú öðöð ð õò òþþôÿö ôóöðô ÿöú öð öþòþþñ ôú ðóøù õùüô òþúöþùÿöñùö ôýòöúöõùüôðòùñÿòó òþöþð ð ýòðöôþ% ððô ùö ÿð ð*ú ðüôýÿö ô òø üòð ôúôýôðúöð ôþùö òýýóöòð ôþ'ùüôþò ôýÿö ôòþõ ùøôùþñýýóöôúù ùüôü ñþô ðùüô òÿôù* ÿú ôþùö

11 Huse med Varmepumper i Ullerslev Bilag 2 Komejdnr Vej Hus Nr Byg Anvend Kode T Opfoerelse Aar Byg Arl Saml Byg Bolig Arl Saml Byg Bebyg Arl Varmeinstal Kode T Opvarmning Kode T Degneløkken 51 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Varmepumpe Elektricitet Granvej 167 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Varmepumpe Elektricitet Granvej 8 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Varmepumpe Elektricitet Granvej 91 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Varmepumpe Naturgas Krokusvænget 5 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Varmepumpe Elektricitet 1

12 %&'()*+*,-!"#$# 6)&7839/+-(*40&:&;/01/),3)<)&=54/+</), >?>?./012/'1(&31/), /*) I)&2,-J1&'()/'3+<313 KFLEMNDOPQERDSQLMLQRETHDNDSFPSREUVWX >?B? >?A? CDEF K GFH PSREUaX @?? cdeldfhhrqrfsqtelsspldl_fnl]fesfeuax cfq\srqlddrhfer^futfln[x fg fg I)i/2*)9&)1 >? >? >? fg >? h jklu]mfnmnhpfdx qkru]mfnmnhpfdx CkpU]MFNmnHPFdX ClkU]MFNmnHPFdX slnerqdf[u]mfnmnhpfdx o o o t/)3)'/3+<313 o o\fnfdhfyprm^fseuax zaog? zaog? zaog? zaog? >?o>a q >ebex LNRL`dFk}~UuvmnX B { z ƒ œ Žž Ž ŸŽ ˆ Š ŒŽŠ ˆ ˆŽ ˆ ˆŒ ˆ Ž Š ŒŽ Ž š «± «««²«ª Šˆ ˆ ª ««««Ž ˆŽ ŸŸŸ ˆŽ ³ œ Žž Ž ŸŽ ŒŽ ˆ Š µ «ŸŸŸ ˆ ž ³ ±ª «µ ˆ

13 ¹ º»»»¼½¾ ÀÁ ¾À½¼Ãļ ÅÛ ÆÀÇÈ ÉÊË̾ÀÍÈÇÀ½¾ÎÍÉ ÏÐÑÇÀ½¾ÒÀÇÍϽÉÏÏÉÁÍÓÇÀÂÎÏÔÕ¾Ö¾½ ¾ÀØÙÚÚ¼ äþßàáâã ÜÀÉÖ¾ÏËÀÁ½ÃÉË˾À¾Í ÝÀÁÈÉþÀÏÁËÏÎ Ï Ç ÉÁͽÇÉÍ ¾ÍÇÍÖ¾¼ õëóç òéìæçéôúõçêòñëïëêìúçéìóìæëììæçóôõóìëìíòéîëéóôïïöðøíìæóïëîçæçëìíéèÿ åæçèçéçêëìíéèîëïëîíìðñòêòéçóôõóìëìíòéíóóçìëììæçóïëîçæçëìíéèîëïëîíìðëììðïíîëö íóìêíîì åæçòéöðöòóóçóêçöëìç ìòìæç íóìêíîìæçëìíéèóôõóìëìíòéëêçìæçóìëé õðæçëìöòóóçóÿ òêöëêèçøçöö æçëìíéèñöòøùêçìôêéìçúïçêëìôêçóòñûüýùþüýÿåæçóí íéóôöëìç óôõóìëìíòéó ìæçóçëêçîòéóí çêç éçèöíèíõöç üü çññíîíçéîðÿ òøç çê óôõóìëìíòéóñòê çòñìæçøëìçêæçëìçêîëïëîíìðíóçóìíúëìç ý íéèõçóìë ëíöëõöçìçîæéòöòèð ìæíóíóîòéóí çêç ìòõçëõòôì êçóôöìíéèíé çññíîíçéîðÿ óíéèöç ñëúíöðæòôóçóøíööæë çëæçëìöòóó ôêíéèóôúúçêìæëìîëééòìõçîòéóí çêç ôóçñôöÿäïïöð åæçïêíîçóïëéîò çêóìæç ëêíçìðòñ çóíèéóòéìæçúëêçìñêòú çêðóíúïöç íêçîìîòééçîìç óôõ óìëìíòéóøíìæíéóìëéìëéçòôóøëìçêæçëìçêìòíé íêçîìîòééçîìç óôõóìëìíòéóøíìæëóìòêëèçìëéøëìçê åæçïêíîçóïëéîò çêóìæç ëêíçìðòñ çóíèéóòéìæçúëêçìñêòú çêðóíúïöç íêçîìîòééçîìç óôõ æçëìçêÿ ïçîíñíîíé çóìúçéìíéõêëéîæïíïçëé úçìçêÿ óìëìíòéóøíìæíéóìëéìëéçòôóøëìçêæçëìçêìòíé íêçîìîòééçîìç óôõóìëìíòéóøíìæóìòêëèçìëéøëìçê æçëìçêÿåæçïêíîçíóêçöëìç ìòèçéçêëìíéèîëïëîíìðÿ åæçòïçêëìíòéëé úëíéìçéëéîçîòóìóëêçõëóç òéëúëíéìçéëéîçîæçîç çêðóçîòé ðçëê õôìîëö åæçïêíîçíóèí çéñòêëéíé íêçîìîòééçîìç óôõóìëìíòéøíìæóìòêëèçìëéøëìçêæçëìçêëé íóêçöëìç îôöëìç ïçêðçëêëé ïçêíéóìëööëìíòéÿ ìòèçéçêëìíéèîëïëîíìðÿäöëêèç ëêíçìðòñ çóíèéóëêçòéìæçúëêçìñêòú çêðóíúïöç íêçîìîòé éçîìç óôõóìëìíòéóøíìæíéóìëéìëéçòôóøëìçêæçëìçêìòíé íêçîìîòééçîìç óôõóìëìíòéóøíìæóìòêëèç òìçìæëììæçõêëéîæïíïçóæòôö õç íúçéóíòéç ñòêìæçôóçòñæòììëïøëìçêÿñìæçêçíóéòìëéðæòì ìëéøëìçêæçëìçêÿ òêìæçóíúïöçóìóòöôìíòéìæçïêíîçîëéõçü öòøçêìæëéìæçïêíîçóèí çéíéìæç ìëõöçÿ øëìçêìëé ìæçõêëéîæïíïçîëïëîíìðóæòôö õçæíèæçêìæëéìæçîëïëîíìðòñìæç óôõóìëìíòéÿ

14 Bilag 4 Ullerslev Brændselspriser beregning Total varme behov 6413 mwh Varme Produktions andel projekt ledningstab 826 mwh Netto varme 5587 MWh Virkningsgard gasmotor varme 51% 12% virkningsgard gasmotor el 40% virkningsgrad kedel ullerslev 95% 29% Virkningsgrad kedel nyborg 100% 2% virkningsgrad overskudsvarme 100% 57% Brændselspriser gas kr/gj 63,2 63,3 62,9 63,2 63,5 63,8 64,7 65,6 66,4 67,2 68,0 68,8 69,6 70,3 70,9 71,6 72,3 73,0 73,4 73,9 overskudsvarme kr/gj 41,2 41, ,2 41,4 41,6 42,1 42,7 43,3 43,8 69,9 70,7 71,6 72,3 72,9 73,6 74,3 75,1 75,5 76 el nordpool vægtet kr/mwh 388,0 400,0 381,0 365,0 385,0 373,0 391,0 402,0 360,0 384,0 408,0 339,0 363,0 396,0 413,0 433,0 459,0 472,0 490,0 534,0 pris gas an for bruger kr/gj 81,0 81,2 80,8 81,1 81,4 81,7 82,6 83,5 84,3 85,1 85,9 86,7 87,4 88,1 88,8 89,5 90,2 90,8 91,3 91,7 pris olie an forbruger kr/gj 134,3 133,5 131,7 131,9 132,2 132,3 133,7 135,0 136,0 137,0 138,0 139,0 140,0 140,7 141,5 142,2 143,0 143,7 144,2 144,8 pris træ an forbruger kr/gj 106,7 107,2 107,7 108,2 108,8 109,3 109,8 110,4 110,9 111,4 112,0 112,5 113,0 113,6 114,1 114,6 115,2 115,7 116,2 116,8 pris el an forbruger kr/mwh 573,0 585,0 565,0 548,0 569,0 556,0 576,0 588,0 542,0 569,0 594,0 520,0 546,0 581,0 600,0 621,0 649,0 663,0 682,0 729,0 Pris index 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 Varmebehov i % Bilag 4 40% 47% 53% 60% 67% 73% 80% 87% 93% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Nettab i MWh jfr Bilag 4 541,31 555,48 567,63 745,07 759,25 771,39 785,57 799,74 811,89 826,06 826,06 826,06 826,06 826,06 826,06 826,06 826,06 826,06 826,06 826,06 Varme ab værk Varme an Værk gasmotor MWh MWh El MWh MWh gas ullerslev MWh MWh gas Nyborg MWh MWh Overskudsvarme MWh MWh varme i alt An værk MWh Pris gas kr pris Overskudsvarme kr Pris El kr Brændsels køb Kr El salg Kr Udgift u. Netto afgift faktor Kr brændsels pris inlksiv netto afgifts faktor Kr Virkningsgrad Fordeling Gasfyr 100% 85,96% olie fyr 90% 1,40% træ 80% 1,40% el 110% 11,24% År netto varme behov gasfyr MWh olie MWh træ MWh el MWh varme i alt MWh Pris gas Kr prisolie Kr pris træ Kr pris El Kr Total brændsel køb Kr brændsels pris inlksiv netto afgifts faktor Kr År Rente 4% Nutidsværdi 2013 Fra Bilag 7 i projektforslaget fjv kr individuel kr Fordel projekt kr Nutidsværdi 2013 med NGF Dist tal fjv kr individuel kr Fordel projekt kr Forskel kr Rekonstruktion af Projektforslagets bilag 7

15 Bilag 5 Ullerslev Emissions omkostninger Kalkulations rente 4% Total varme behov 6413 mwh Varme Produktions andel projekt ledningstab 826 mwh Netto varme 5587 MWh Virkningsgard gasmotor varme 51% 12% virkningsgard gasmotor el 40% virkningsgrad kedel ullerslev 95% 29% Virkningsgrad kedel nyborg 100% 2% virkningsgrad overskudsvarme 100% 57% CO2 CH4 N2O SO2 NOx PM2,5 Kg/GJ g/gj g/gj g/gj g/gj g/gj Naturgas motor 56, ,5 0, ,16 Naturgas Kedel 56,7 0,1 0,1 0,3 42 0,1 Overskudsvarme (affald Dampturbine) Naturgas 56,7 5 0,1 0,3 30 0,1 Gasolie 74 0,7 0, Brænde og andre træprodukter Husholdning El (kg/mwh) , Varmebehov i % Bilag 4 40% 47% 53% 60% 67% 73% 80% 87% 93% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Nettab i MWh jfr Bilag 4 541,31 555,48 567,63 745,07 759,25 771,39 785,57 799,74 811,89 826,06 826,06 826,06 826,06 826,06 826,06 826,06 826,06 826,06 826,06 826,06 Varme ab værk Varme an Værk gasmotor MWh MWh El MWh MWh gas ullerslev MWh MWh gas Nyborg MWh MWh Overskudsvarme MWh MWh varme i alt An værk MWh Individuel opvarmning Virkningsgrad Fordeling Gasfyr 100% 85,96% olie fyr 90% 1,40% træ 80% 1,40% el 110% 11,24% År netto varme behov gasfyr MWh olie MWh træ MWh el MWh varme i alt An forbruger MWh Emissioner ved fuld udbygning CO2 CH4 N2O SO2 NOx PM2,5 Tons kg kg kg kg kg Projektet 733,8 2613,7 3,5 3,9 1048,7 1,6 Individuel opvarmning Emissioner / år Referancen CO2 udledning individuel opvarmning Tons/år CH4 udledning individuel opvarmning kg/år n02 Udledning Individuel opvarmning kg/år 2,5 2,9 3,3 3,7 4,2 4,6 5,0 5,4 5,8 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 S02 Udledning Individuel opvarmning kg/år 56,4 66,3 74,8 84,6 94,5 103,0 112,9 122,7 131,2 141,1 141,1 141,1 141,1 141,1 141,1 141,1 141,1 141,1 141,1 141,1 NOx Udledning Individuel opvarmning kg/år 331,4 389,3 439,0 497,0 555,0 604,7 662,7 720,7 770,4 828,4 828,4 828,4 828,4 828,4 828,4 828,4 828,4 828,4 828,4 828,4 PM2,5 Udledning Individuel opvarmning kg/år 91,3 107,3 121,0 136,9 152,9 166,6 182,6 198,5 212,2 228,2 228,2 228,2 228,2 228,2 228,2 228,2 228,2 228,2 228,2 228,2 Emissioner / år Projektet CO2 udledning Projekt Tons/år CH4 udledning Projekt kg/år n02 Udledning Projekt kg/år 1,50 1,72 1,91 2,22 2,43 2,62 2,84 3,06 3,25 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 S02 Udledning Projekt kg/år 1,68 1,93 2,14 2,48 2,73 2,94 3,18 3,43 3,64 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 NOx Udledning Projekt kg/år PM2,5 Udledning Projekt kg/år 0,70 0,80 0,89 1,04 1,14 1,23 1,33 1,43 1,52 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 Enhedspris emissioner CO2 Kr/tons 62,1 77,4 91,7 105,8 119,5 132,9 147,6 162,3 167,7 173,1 178,5 183,9 189,3 194,7 200,1 205,5 210,9 216,3 221,7 227,2 CH4 kr./kg 1,55 1,63 1,93 2,22 2,51 2,79 3,10 3,41 3,52 3,64 3,75 3,86 3,98 4,09 4,20 4,32 4,43 4,54 4,66 4,77 N2O kr./kg 18,51 23,99 28,43 32,80 37,05 41,20 45,76 50,31 51,99 53,66 55,34 57,01 58,68 60,36 62,03 63,71 65,38 67,05 68,73 70,43 SO2 kr./kg 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 NOx kr./kg PM2,5 kr./kg 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 Index 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 Værdien af emmisioner Nutidsværdi Projektet Referancen Projekt inklusiv Nettoaftgit Referancen inklusiv Nettoafgift Forskel Rekonstruktion af projektforslagets bilag 9

16 Bilag 5 Ullerslev Emissions omkostninger Kalkulations rente 4% Total varme behov 6413 mwh Varme Produktions andel projekt ledningstab 826 mwh Netto varme 5587 MWh Virkningsgard gasmotor varme 51% 12% virkningsgard gasmotor el 40% virkningsgrad kedel ullerslev 95% 29% Virkningsgrad kedel nyborg 100% 2% virkningsgrad overskudsvarme 100% 57% CO2 CH4 N2O SO2 NOx PM2,5 Kg/GJ g/gj g/gj g/gj g/gj g/gj Naturgas motor 56, ,5 0, ,16 Naturgas Kedel 56,7 0,1 0,1 0,3 42 0,1 Overskudsvarme (affald Dampturbine) Naturgas 56,7 5 0,1 0,3 30 0,1 Gasolie 74 0,7 0, Brænde og andre træprodukter Husholdning El (kg/mwh) , Varmebehov i % Bilag 4 40% 47% 53% 60% 67% 73% 80% 87% 93% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Nettab i MWh jfr Bilag 4 541,31 555,48 567,63 745,07 759,25 771,39 785,57 799,74 811,89 826,06 826,06 826,06 826,06 826,06 826,06 826,06 826,06 826,06 826,06 826,06 Varme ab værk Varme an Værk gasmotor MWh MWh El MWh MWh gas ullerslev MWh MWh gas Nyborg MWh MWh Overskudsvarme MWh MWh varme i alt An værk MWh Individuel opvarmning Virkningsgrad Fordeling Gasfyr 100% 85,96% olie fyr 90% 1,40% træ 80% 1,40% el 110% 11,24% År netto varme behov gasfyr MWh olie MWh træ MWh el MWh varme i alt An forbruger MWh Emissioner ved fuld udbygning CO2 CH4 N2O SO2 NOx PM2,5 Tons kg kg kg kg kg Projektet 733,8 2613,7 3,5 3,9 1048,7 1,6 Individuel opvarmning Emissioner / år Referancen CO2 udledning individuel opvarmning Tons/år CH4 udledning individuel opvarmning kg/år n02 Udledning Individuel opvarmning kg/år 2,5 2,9 3,3 3,7 4,2 4,6 5,0 5,4 5,8 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 S02 Udledning Individuel opvarmning kg/år 56,4 66,3 74,8 84,6 94,5 103,0 112,9 122,7 131,2 141,1 141,1 141,1 141,1 141,1 141,1 141,1 141,1 141,1 141,1 141,1 NOx Udledning Individuel opvarmning kg/år 331,4 389,3 439,0 497,0 555,0 604,7 662,7 720,7 770,4 828,4 828,4 828,4 828,4 828,4 828,4 828,4 828,4 828,4 828,4 828,4 PM2,5 Udledning Individuel opvarmning kg/år 91,3 107,3 121,0 136,9 152,9 166,6 182,6 198,5 212,2 228,2 228,2 228,2 228,2 228,2 228,2 228,2 228,2 228,2 228,2 228,2 Emissioner / år Projektet CO2 udledning Projekt Tons/år CH4 udledning Projekt kg/år n02 Udledning Projekt kg/år 1,50 1,72 1,91 2,22 2,43 2,62 2,84 3,06 3,25 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 S02 Udledning Projekt kg/år 1,68 1,93 2,14 2,48 2,73 2,94 3,18 3,43 3,64 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 NOx Udledning Projekt kg/år PM2,5 Udledning Projekt kg/år 0,70 0,80 0,89 1,04 1,14 1,23 1,33 1,43 1,52 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 Enhedspris emissioner CO2 Kr/tons 62,1 77,4 91,7 105,8 119,5 132,9 147,6 162,3 167,7 173,1 178,5 183,9 189,3 194,7 200,1 205,5 210,9 216,3 221,7 227,2 CH4 kr./kg 1,55 1,63 1,93 2,22 2,51 2,79 3,10 3,41 3,52 3,64 3,75 3,86 3,98 4,09 4,20 4,32 4,43 4,54 4,66 4,77 N2O kr./kg 18,51 23,99 28,43 32,80 37,05 41,20 45,76 50,31 51,99 53,66 55,34 57,01 58,68 60,36 62,03 63,71 65,38 67,05 68,73 70,43 SO2 kr./kg 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 NOx kr./kg PM2,5 kr./kg 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 Index 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 Værdien af emmisioner Nutidsværdi Projektet Referancen Projekt inklusiv Nettoaftgit Referancen inklusiv Nettoafgift Forskel Rekonstruktion af projektforslagets bilag 9

17

18 Bilag 7 BEREGNINGER Beregningsresultater Samlet energiforbrug Bruttoenergibehov-projekt Fjernvarme Kul GJ Overskudsvarme GJ Naturgas Kedler GJ Naturgas Decentral KV GJ Biogas Decentral KV GJ FV Blok 7 Træpiller GJ Halm FV GJ Energibehov - projekt i alt GJ Bruttoenergibehov -reference Individuel opvarmning Olie GJ El GJ Træpiller GJ Naturgas GJ Energibehov - reference i alt GJ Emissionsmængder - brutto Projekt - CO 2 fra brændsler Ton CH 4 fra brændsler Kg N 2 O fra brændsler Kg CO 2 - ækv. fra brændsler i alt Ton CO 2 - ækv. i alt Ton SO 2 Kg NOx Kg Reference - CO 2 fra brændsler Ton CH 4 fra brændsler Kg N 2 O fra brændsler Kg CO 2 - ækv. fra brændsler i alt Ton CO 2 fra el Ton CH 4 fra el Kg N 2 O fra el Kg CO 2 - ækv. fra el i alt Ton CO 2 - ækv. i alt Ton SO 2 Kg NOx Kg Samfundsøkonomi Projekt Brændselkøb kr Elproduktion MWh Indtægt fra elproduktion kr Brændselskøb - netto kr Forbruger - investering kr Akkumuleret forbruger investering kr Afskrivning kr Akkumuleret afskrivning kr Afbrydelse af gasstik kr Forsyningsselskab - basisinvestering kr Forsyningsselskab - invest. I stik kr Akkumuleret investering pr. ejd./ stik kr Afskrivning på stikledninger kr Akkumuleret afskrivning på stik kr Drift- og vedligeholdelse fjernvarme kr CO 2 /CH 4 /N 2 O-omkostninger kr SO 2 -omkostninger - netto kr NOx-omkostninger - netto kr Afgiftsforvridningseffekt kr Udgifter i alt - projekt 1000 kr Reference Brændselskøb kr Elproduktion MWh Indtægter fra elproduktion kr Brændselskøb - netto kr Forbruger - investering kr Akkumuleret forbruger investering kr Afskrivning kr Akkumuleret afskrivning kr Driftsomkostninger kr CO 2 /CH 4 /N 2 O-omkostninger kr SO 2 -omkostninger - netto kr NOx-omkostninger - netto kr Afgiftsforvridningseffekt kr Udgifter i alt - reference 1000 kr Side 1

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918)

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918) Sendt pr. e-mail: pju@nyborg.dk Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att.: Per Jürgensen 25. maj 2013 Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn. Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att. Per Jurgensen 18. oktober 2013 Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Høring over Fjernvarme Fyns projektforslag for fjernvarmeforsyning af Årslev m.v. (sagsnr. sagsnr. 13.03.01-P16-1-13)

Høring over Fjernvarme Fyns projektforslag for fjernvarmeforsyning af Årslev m.v. (sagsnr. sagsnr. 13.03.01-P16-1-13) Sendt pr. e-mail: plan-kultur@faaborgmidtfyn.dk hm@faaborgmidtfyn.dk Faaborg-Midtfyns Kommune Plan og Kultur Att.: Helge Müller 14. oktober 2013 Høring over Fjernvarme Fyns projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

Kortbilag A. Udvidelse af forsyningsområde. EAN nr. 5798006606467 CVR nr. 30174968

Kortbilag A. Udvidelse af forsyningsområde. EAN nr. 5798006606467 CVR nr. 30174968 Kortbilag A Udvidelse af forsyningsområde Kortbilag B Transmissionsledning Bilag C Berørte ejendomme (adresseliste) Holmstrupvej 1 Holmstrupvej 10 Holmstrupvej 11 Holmstrupvej 12 Holmstrupvej 13 Holmstrupvej

Læs mere

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Projektforslag Fjernvarmeforsyning af Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Indhold 1. Indledning Side 2 2. Projektansvarlig Side 2 3. Forhold til varmeplanlægningen

Læs mere

GENEREL INDDATA 2011-05-24

GENEREL INDDATA 2011-05-24 GENEREL INDDATA 2011-05-24 Generelt Navn på reference Navn på projekt Kalkulationsrente, samfundsøkonomi % Forvridningsfaktor % Nettoafgiftsfaktor % Moms % Startår år Prisniveau år Produktionsenhed(er)

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler 1. ( ) Der er kun tale om brændsel, hvis et produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. Det betyder at brændsler typisk kan være

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

Tønder Fjernvarme a.m.b.a.

Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af erhverv ved Ndr. landevej i Tønder iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 8. december 2015 Projektansvarlig: Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Østergade

Læs mere

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Formål Med projektforslaget ansøges kommune om, at projektforslagets område skifter status i den kommunale varmplanlægning fra et naturgasområde

Læs mere

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200 Notat Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag 1. juli 2014 Projekt nr. 215245 Dokument nr. 1211776524 Version 1 Udarbejdet af acs Kontrolleret af trn Godkendt

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg DECEMBER 2015 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

forsyning & Service A/S

forsyning & Service A/S Nyborg Forsyning forsyning & Service A/S Udvidelse af forsyningsområde i Bondemosen mm. i Ullerslev Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2013 Nyborg Forsyning og Service

Læs mere

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Rådmandshaven 20 4700 Næstved DONG Gas Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 01 www.dongenergy-distribution.dk

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------ PROJEKTFORSLAG ------------------------------------------------------------------------------ KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6 Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Agri Norcold Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg Udgivelsesdato

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato September 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF KRONHJORTEN STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Revision V02 Dato 2012-12-12 Udarbejdet af Rasmus

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

MACRO Lav følsomhedstabel. MACRO Beregn intern forrentning

MACRO Lav følsomhedstabel. MACRO Beregn intern forrentning GENERELLE FORUDSÆTNINGER Kalkulationsrente 4,0% Varierende beregningshorisont Tid Fordel Basisår (år 0 i beregningerne) 2017 11 31,1 mio Intern forrentning ####### Prisniveau for beregningerne 2017 15

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 2. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT MAJ 2014 HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 HVIDOVRE

Læs mere

Kortbilag A. Udvidelse af forsyningsområde. EAN nr. 5798006606467 CVR nr. 30174968

Kortbilag A. Udvidelse af forsyningsområde. EAN nr. 5798006606467 CVR nr. 30174968 Kortbilag A Udvidelse af forsyningsområde Bilag B Berørte ejendomme (adresseliste) Agervænget 1 Agervænget 2 Agervænget 3 Agervænget 5 Banevej 1 Birkevænget 1 Birkevænget 2 Birkevænget 3 Birkevænget 4

Læs mere

Af chefkonsulent John Tang

Af chefkonsulent John Tang Af chefkonsulent John Tang En konkurrencedygtig varmepris = 17.000 kr./år standardhus Alle prise incl. moms Brændsels pris Energipris Opvarmning Drift og vedlige Levetid Årlig Total årlig Investering Virkningsgrad

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Memo. Assens Kommune. Kommentarer til høringsbrev. Assens Kommune Vissenbjerg Fjernvarme, PLA FJE

Memo. Assens Kommune. Kommentarer til høringsbrev. Assens Kommune Vissenbjerg Fjernvarme, PLA FJE Memo Assens Kommune Titel Kommentarer til høringsbrev Dato 24. august 2011 Til Kopi Fra Assens Kommune Vissenbjerg Fjernvarme, PLA FJE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:... 5 2. Forholdet

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Projektets baggrund 3 1.2 Rapportens formål 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN JANUAR 2014 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

Samfundsøkonomisk beregning Projektnavn Betegnelse for reference Betegnelse for projekt Kommune Dato: GENERELT

Samfundsøkonomisk beregning Projektnavn Betegnelse for reference Betegnelse for projekt Kommune Dato: GENERELT Samfundsøkonomisk beregning Projektnavn Betegnelse for reference Betegnelse for projekt Kommune Dato: GENERELT Prissæt Beregning af reinvesteringer/scrapværdi Se liste Ja/Nej Kølkær varmeværk - Solfangeranlæg

Læs mere

Bemærkninger til høringssvar fra Naturgas Fyn Distribution A/S vedrørende projektforslag for fjernvarmeforsyning af Nr. Lyndelse og Nørre Søby

Bemærkninger til høringssvar fra Naturgas Fyn Distribution A/S vedrørende projektforslag for fjernvarmeforsyning af Nr. Lyndelse og Nørre Søby Faaborg-Midtfyn Kommune Nørregade 4 5600 Faaborg Att.: Helge Müller Dato: 4. november 2013 Bemærkninger til høringssvar fra Naturgas Fyn Distribution A/S vedrørende projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

Samfundsøkonomiske beregninger

Samfundsøkonomiske beregninger GENERELLE FORUDSÆTNINGER Varierende beregningshorisont Tid Fordel Kalkulationsrente 4,0% Beregningsperiode 20 år Basisår 2017 20 27,3 mio MACRO Beregn intern forrentning Nettoafgiftsfaktor 17% Forvridningsgevinst

Læs mere

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 1. 08-05-2012 Projektforslag om fjernvarmeforsyning a Hører til journalnummer: 13.03.10-P20-2-12 Struer Forsyning Fjervarme A/S Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 Maj 2012 1 Indhold

Læs mere

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet.

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Bornholms Forsyning Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Februar 2011 2 af 7 0 Indledning Nærværende projektforslag omhandler ophævelse af tilslutnings-

Læs mere

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL.

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse: Side: 1.0 Indledning:... 3 2.0 Redegørelse

Læs mere

13. marts 2014 og miljo@odense.dk Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Att.: Christoffer Kirk Strandgaard

13. marts 2014 og miljo@odense.dk Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Att.: Christoffer Kirk Strandgaard Sendt pr. e-mail: plan-kultur@faaborgmidtfyn.dk hm@faaborgmidtfyn.dk Faaborg-Midtfyns Kommune Plan og Kultur Att.: Helge Müller 13. marts 2014 og miljo@odense.dk Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen

Læs mere

& Service A/S. Udvidelse af forsyningsområde. i Bondemosen mm. i Ullerslev. Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

& Service A/S. Udvidelse af forsyningsområde. i Bondemosen mm. i Ullerslev. Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Nyborg Forsyning F & Service A/S Udvidelse af forsyningsområde i Bondemosen mm. i Ullerslev Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen marts 2013 Nyborg Forsyning og Service

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Skallebølle

Fjernvarmeforsyning af Skallebølle JANUAR 2016 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Skallebølle Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S. Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 6. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg.

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg. Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Claus Sørensen A/S Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg

Læs mere

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Nedlægning af kraftvarmeværk Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 28. januar 2016 Projektansvarlig Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk

Læs mere

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI Af chefkonsulent John Tang Fjernvarmens konkurrenceevne 137 værker 27,5 % af forbrugerne Fjernvarmens konkurrenceevne 196 værker 36 % af forbrugerne

Læs mere

Høring over Fjernvarme Fyns projektforslag for fjernvarmeforsyning af Nr. Lyndelse m.v. (sagsnr P )

Høring over Fjernvarme Fyns projektforslag for fjernvarmeforsyning af Nr. Lyndelse m.v. (sagsnr P ) Sendt pr. e-mail: plan-kultur@faaborgmidtfyn.dk hm@faaborgmidtfyn.dk Faaborg-Midtfyns Kommune Plan og Kultur 14. oktober 2013 Att.: Helge Müller Høring over Fjernvarme Fyns projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg JUNI 2015 GALTEN VARMEVÆRK A.M.B.A. Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

Behandling af høringssvar

Behandling af høringssvar Notat Behandling af høringssvar Der har i forbindelse med behandling af projektforslag for fjernvarme i Glamsbjerg, været to fokusområder Den samfundsøkonomiske beregning og Det økonomiske forhold, hvilket

Læs mere

Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Haarby

Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Haarby Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Haarby Høringssvar og sagsforløb Nedenfor er en gennemgang af hovedessensen i parternes synspunkter i høringssvarene, samt sagsforløb. 7. juni 2013 - Høringsvar

Læs mere

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Faste omkostninger til Vattenfall: Kapitalomkostninger og kapacitetsbetaling Hjallerup (7 MW): Hjallerup og Klokkerholm (9 MW) 135.214

Læs mere

Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Glamsbjerg

Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Glamsbjerg Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Glamsbjerg Høringssvar og sagsforløb Nedenfor er en gennemgang af hovedessensen i parternes synspunkter i høringssvarene, samt sagsforløb. 7. juni 2013

Læs mere

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Januar 2014 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A.

Læs mere

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12. PROJKTFORSLAG Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.01 Oktober 2013 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013100045 projekt8800@naturgas.dk

Læs mere

Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Revideret oktober 2009 Projektansvarlig Assens Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Side 2 af 9 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Hjulmagervej i Bov. Udgivelsesdato : 05-08-2012 Projekt : Hjulmagervej, Bov

Læs mere

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ OKTOBER 2015 SEAS-NVE KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk

Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk Nordforbrænding Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk December 2008 Udgivelsesdato : 18. december 2008 Projekt : 30.5159.14 Udarbejdet : Thomas Capral Henriksen Godkendt : Jan Olsen, Nordforbrænding

Læs mere

IVAR LYKKE KRISTENSEN AS

IVAR LYKKE KRISTENSEN AS ! " # $ % &' ( ) * ) " " +,! ) " " - % &' (. * ) *.. www.ilk.dk Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme fra R2 Agro A/S. Side 1 af 6 Hedensted Fjernvarme Projektansøgning udnyttelse at overskudsvarme

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 10. August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård MAJ 2015 HOVEDGAARD FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej

Læs mere

energidistrikter i Næstved Kommune - bemærkninger til DGD's høringssvar, dateret 31. oktober 2017

energidistrikter i Næstved Kommune - bemærkninger til DGD's høringssvar, dateret 31. oktober 2017 MEMO TITEL Projektforslag for konvertering til fjernvarme i 14 energidistrikter i Næstved Kommune - bemærkninger til DGD's høringssvar, dateret 31. oktober 2017 DATO 13. november 2017 TIL KOPI FRA PROJEKTNR

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab Resume Projektforslag Kommune Distributionsselskab Energivej og Tempovej (omr.2.2) Ballerup Kommune Vestforbrænding Alle beløb er ekskl. moms Projekt Reference Varmebehov Medtaget Potentielt varmebehov

Læs mere

Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk. Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard)

Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk. Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard) MEMO TITEL Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk DATO 16. januar 2013 TIL Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard) KOPI FRA PROJEKTNR Kurt Madsen A035445 1 Indledning

Læs mere

Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg

Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg GENTOFTE KOMMUNE Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven Varmeforsyningsloven Udgivelsesdato Projekt Udarbejdet Kontrolleret : :

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

1 Udførte beregninger

1 Udførte beregninger MEMO TITEL Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. biomassefyret fjernvarmeanlæg DATO 31. marts 2015 TIL Skanderborg Kommune (Susanne Skårup) KOPI SkHø (Torkild Kjærsgaard) FRA COWI (Jens Busk) ADRESSE

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ

FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ Til Fjernvarme Fyn A/S Dokumenttype Rapport Dato Juni 2014 FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ PROJEKTFORSLAG UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil. Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.dk Godkendelse af projekt for naturgasfyret varmeanlæg på Flyvestation Karup Viborg Kommune har den 26. september 2014

Læs mere

Fjernvarme Fyn A/S. 20. 21. marts 2012. Fjernvarmeforsyning til Morud og Bredbjerg.

Fjernvarme Fyn A/S. 20. 21. marts 2012. Fjernvarmeforsyning til Morud og Bredbjerg. Fjernvarme Fyn A/S. 20. 21. marts 2012 Fjernvarmeforsyning til Morud og Bredbjerg. Direktør Jan Strømvig. Distributionschef Jakob Rasmussen. Plan- og projektchef Peer Andersen. Program Velkomst. Generelt

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning godkendte på møde den 9. august 2011 at projektforslaget var sendt i høring i 4 uger.

Udvalget for Kultur og Planlægning godkendte på møde den 9. august 2011 at projektforslaget var sendt i høring i 4 uger. 18.09.2011/NLI Acadre 11/25385 NOTAT Bilag til dagsorden vedrørende bemærkninger til projektforslag for fjernvarmeforsyning af del af Stenstrup, Hundtofte og Løgeskov og godkendelse af halmkedel. Svendborg

Læs mere

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Til Gjerlev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 25. Februar 2014 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Revision 2 Dato 2014-02-25 Udarbejdet af TIHL/JT/NBL

Læs mere

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej )&-)*) Bilag 1 til: Ændring af fjernvarmenettet - Tagensvej 7. maj 2007 /HAC Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej I henhold til bekendtgørelsen

Læs mere

NGF Nature Energy UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Kommentarer til Fjernvarme Fyn 2 OPDATEREDE SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER

NGF Nature Energy UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Kommentarer til Fjernvarme Fyn 2 OPDATEREDE SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER Notat NGF Nature Energy UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Kommentarer til Fjernvarme Fyn 14. januar 2015 Projekt nr. 215245 Dokument nr. 1214522924 Version 1 Udarbejdet af ACS Kontrolleret af NBA

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest

Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest NOVEMBER 2014 HADSTEN VARMEVÆRK A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF

Læs mere

Høringssvar til projektforslag for Fjernvarmeforsyning af resten af Horsens By Området

Høringssvar til projektforslag for Fjernvarmeforsyning af resten af Horsens By Området Horsens Kommune Att: Peter Didriksen Sendt på e-mail til pedi@horsens.dk DONG Gas Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 01 www.dongenergy-distribution.dk

Læs mere

Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Kongevænget Delområde 6, 6600 Vejen Side 1 af 7. Vejen Varmeværk

Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Kongevænget Delområde 6, 6600 Vejen Side 1 af 7. Vejen Varmeværk Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Kongevænget Delområde 6, Side 1 af 7 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Kongevænget Delområde 6, Udgivelsesdato : 07-02-2017 Projekt : Kongevænget Delområde

Læs mere

Projektforslag. Solfangeranlæg. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014. Revideret den: 5. september 2014

Projektforslag. Solfangeranlæg. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014. Revideret den: 5. september 2014 Projektforslag Solfangeranlæg Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014 Revideret den: 5. september 2014 JPH Energi A/S Danmarksvej 30 H1 8660 Skanderborg Tlf.: 75 85 95 40 E-mail: skanderborg@jph.dk

Læs mere

Tillæg til Varmeplan TVIS

Tillæg til Varmeplan TVIS Tillæg til Varmeplan TVIS Forudsætninger for projektforslag Januar 2015 TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune 2 VARMEPLAN TVIS BILAG E FORUDSÆTNINGER FOR PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Hvidovre Fjernvarme Amba Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Projektforslag December 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Juli 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 2 - Kommentarer til høringsskrivelse fra HMN dateret 29. maj

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013 AffaldVarme Aarhus Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Projektansvarlige 2 2. Baggrund og forholdet til varmeplanlægning 2 3. Lovgrundlag

Læs mere

BILAG 1.1 FORUDSÆTNINGSNOTAT

BILAG 1.1 FORUDSÆTNINGSNOTAT BILAG. FORUDSÆTNINGSNOTAT ENERGI FORUDSÆTNINGSNOTAT Projekt PF Horsens by Rambøll Kunde Horsens og Dagnæs Bækkelund Olof Palmes Allé 22 Notat nr. DK-82 Aarhus N Ref. nr. Dato 342 7-4-25 T +45 56 7659 Til

Læs mere

LYSTRUP FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF NYT BOLIGOMRÅDE (LP 402, STOR- PARCEL 4) TIL FJERNVARME. Til Aarhus kommune

LYSTRUP FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF NYT BOLIGOMRÅDE (LP 402, STOR- PARCEL 4) TIL FJERNVARME. Til Aarhus kommune Til Aarhus kommune Dokumenttype Projektforslag Dato 3. februar 2014 LYSTRUP FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF NYT BOLIGOMRÅDE (LP 402, STOR- PARCEL 4) TIL FJERNVARME LYSTRUP FJERNVARME Revision

Læs mere

Gassystemet - økonomi og udvikling 11. september 2013 Administrerende direktør Susanne Juhl

Gassystemet - økonomi og udvikling 11. september 2013 Administrerende direktør Susanne Juhl Gassystemet - økonomi og udvikling 11. september 2013 Administrerende direktør Susanne Juhl 10. september 2013 1 Status - gasnettet Teknisk/økonomisk velfungerende system stor transportkapacitet stor lagerkapacitet

Læs mere

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 15. september 2015 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Kasper Nagel og Jesper Koch Beskrivelse:

Læs mere

Projektforslag Konvertering af industriområde i Pandrup Fra individuel opvarmning med naturgas til fjernvarme

Projektforslag Konvertering af industriområde i Pandrup Fra individuel opvarmning med naturgas til fjernvarme Projektforslag Konvertering af industriområde i Pandrup Fra individuel opvarmning med naturgas til fjernvarme Jetsmark Energiværk a.m.b.a. Indsendt den: 26. maj 2015 Revision A: 18. august 2015 Revision

Læs mere

Ry Varmeværk A.m.b.a.

Ry Varmeværk A.m.b.a. Ry Varmeværk A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af eksisterende boligområde i Firgårde ved Ry. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 9. juli 2012 Rev. 16. juli 2012 Ry Varmeværk

Læs mere

Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Brylle

Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Brylle Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Brylle Høringssvar og sagsforløb Nedenfor er en gennemgang af hovedessensen i parternes synspunkter i høringssvarene, samt sagsforløb. 7. juni 2013 - Høringsvar

Læs mere