Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S 3. revision af projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev ( )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S 3. revision af projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918)"

Transkript

1 Sendt pr. Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att.: Per Jürgensen 30. aug Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S 3. revision af projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev ( ) Nyborg Kommune har ved henvendelse af bedt om Naturgas Fyn Distribution A/S (herefter NGF Distribution ) bemærkninger til Nyborg Forsyning & Service A/S (herefter NFS) projektforslag af juni NGF Distribution konstaterer, at NFS i 3. revision af dette projektforslag har ændret nogle få forudsætninger jfr. NGF distributions høringssvar af Samtidig kan det også konstateres, at andre forudsætninger, som der tidligere har været enighed om, nu er ændret for at give projektet en positiv samfundsøkonomi. Ud over dette, er det reviderede projektforslag stadig ikke konsekvent i forhold til at anvende samme tal i de forskellige beregninger på de forskellige bilag m.m. Yderligere har NGF Distribution også fundet faktuelle regnefejl i det reviderede projektforslag, som er til fordel for projektet. NGF Distribution konstaterer, at kalkulationsrenten er nedsat fra 5 % til 4 %, hvilket er i overensstemmelse med Energistyrelsens udmelding af Det er påfaldende, at andre forudsætninger, der også er ændret som f.eks. afgiftsnedsættelsen til kunder der bruger el til opvarmning, ikke er ændret, men er fastholdt til fordel for fjernvarmeprojektet. På side 10, ser NFS "sig nødsaget til" at tage udgangspunkt i tal fra Teknologikataloget i stedet for reelle værdier for området, når det er til fordel for fjernvarmeprojektet, men ser bort fra samme Teknologikatalog, når det f.eks. drejer sig om virkningsgrader på fjernvarmeunit og vedligeholdelsesomkostninger for fjernvarmeunit. NGF Distribution vil i det efterfølgende gennemgå ovenstående samt lave et høringssvar til 3. revision af projektforslaget. Ændringer fra 2. revision til 3. revision I det følgende skema er en oversigt over hvad der er ændret fra projektforslaget af april 2013 (2. revision) til projektforslaget af juni 2013 (3. revision). Ørbækvej 260 Postboks Odense SØ Tlf.: Fax: Naturgas Fyn koncernen består af Naturgas Fyn Holding A/S, CVR-nr , Naturgas Fyn A/S, CVR-nr , Naturgas Fyn Forsyning A/S, CVR-nr , Naturgas Fyn Distribution A/S CVR-nr og Bionaturgas Danmark A/S, CVR-nr

2 Ændring April 2013 Juni 2013 Bemærkninger Ledningstab i fjernvarmenettet (side 6) 14,8 % 12,9 % Samme nominelle nettab (827 MWh) blot forskellige udregninger om det er an net eller an forbruger. Ingen betydning for beregninger. Stikledning 60-60/225 (side 7) 180 m 135 m Fordel for projektet Stikledning 16-16/110 PEX (side 7) m m Ulempe for projektet Enhedspris individuelle gasfyr (side 10) kr kr. NFS har valgt at se bort fra faktuelle priser og i stedet brugt Teknologikataloget. Fordel Reinvestering i individuelle fyringsanlæg. (side 10 samt bilag 7) Samme frekvens som evt. konvertering til fjernvarme Når fyringsanlægget er 20 år for projektet Kedlerne skiftes i referencen ved udløb af gennemsnitlig levetid (20 År) i stedet for samme takt som forventet konvertering til fjernvarme. Ulempe for projektet Reduktion af varmepris de første 10 år (side 10 samt bilag 7) 65 kr. 1. år 41,2 kr. 1. år Efter 10 år bortfalder denne rabat og varmen stiger markant. Fordel for projektet Der er indregnet scrapværdi for kedler (side 0 kr. 6,4 mio. kr. Ulempe for projektet 10 samt bilag 7) Der er indregnet scrapværdi for fjernvarme- 4.9 mio. kr. 7,5 mio. kr. Fordel for projektet unit (bilag 7) Kalkulationsrente (side 10 samt div. bilag) 5 % 4 % Jfr. Energistyrelsens notat af Fordel for projektet Ændret på emissionsfaktorerne CO 2 besparelsen 293 tons 600 tons Fordel for projektet (Side 12 og bilag 9) fuld udbygning. Nye varmetabsberegninger (bilag 4) Varmetab fast Varmetab afhængigt Fordel for projektet af tilslutningstakt Drift og vedligeholdelses omkostninger for 50 kr./mwh 9,31 kr./mwh Fordel for projektet Fjernvarmen (bilag 5) Virkningsgrad individuelt fastbrændsel (bilag 85 % 80 % Fordel for projektet 7) Virkningsgrad individuel el opvarmning (bilag 105 % 110 % Ulempe for projektet 7) Rigtigt antal service kunder (bilag 7) Fejlrettelse, ulempe for projektet CO 2 emissioner overskudsvarme (bilag 9) 37 kg/gj 0 kg/gj Fordel for projektet CH 4 emissioner overskudsvarme (bilag 9) 0,3 g/gj 0 g/gj Fordel for projektet N 2 O emissioner overskudsvarme (bilag 9) 1,2 g/gj 0 g/gj Fordel for projektet SO 2 emissioner overskudsvarme (bilag 9) 8,3 g/gj 0 g/gj Fordel for projektet NO x emissioner overskudsvarme (bilag 9) 102 g/gj 0 g/gj Fordel for projektet PM 2 5 emissioner overskudsvarme (bilag 9) 0,29 g/gj 0 g/gj Fordel for projektet Alle ovenstående ændringer har direkte indflydelse på samfundsøkonomien i projektet. De punkter, hvor der er ulemper for projektet, er en konsekvens af det tidligere høringssvar af d , hvorimod de ændringer, der er til fordel for projektet, ikke tidligere har været diskuteret. Opmærksomheden henledes på, at selv om NFS har taget nogle ændringer til efterretning ud af høringssvar af , er det langt fra alle bemærkninger, der er indarbejdet, på trods af at disse er dokumenterede. Fejl i forudsætninger. Det er stadig svært at kontrollere beregningerne i projektet, da de forudsætninger/tal NFS har brugt stadig ændrer sig fra side til side. Eksempler på forskellige forudsætninger taget ud fra projektforslaget: Brugerøkonomien på side 8 for naturgasfyr beskriver, at udgifter til service, el og abonnement er (1.250 kr. inkl. moms), svarende til kr. ekskl. moms. På bilag 7 er prisen (1.175 kr. ekskl. moms) for samme ydelse. 2

3 På det nye bilag 4 beregnes fjernvarmens samlede varmeproduktion ved fuld udbygning = MWh nettovarme og 826 MWh net tab = samlet MWh. Disse tal går igen i beregningerne på bilag 7, men ikke på bilag 8 og 9. Varmeproduktionen for de varmeproducerende enheder bilag 7, 8 og 9 er opgivet til 6.391/6.387 MWh, hvilket er forskelligt fra det varmebehov, som NFS lige har beregnet på bilag 4. Nutidsværdien for afgiftsprovenu på bilag 8, er ikke den samme som på resultatet side 11 Nutidsværdien for emissioner på bilag 9, er ikke den samme som på resultatet side 11 Alle disse fejl i forudsætningerne gør det vanskeligt at genfinde projektets samfundsøkonomi. Hvis der bruges nogle tal til at beregne referencen og andre til at beregne projektet, er der mulighed for kunstigt at ændre det samfundsøkonomiske resultat. Der er ligeledes nogle markante fejl og mangler som skal rettes og indarbejdes i projektet. Brugerøkonomi: NFS regner med en naturgaspris (side 8) taget fra gasprisguiden d på 9,89 kr./m 3. Pr vandt Naturgas Fyn forsyningspligten for hele Danmark med den laveste pris. Prisen pr er på 9,00 kr./m 3, og der er ikke 150 kr. i abonnement. Dette vil få indvirkning på brugerøkonomien, hvorved forskellen mellem fjernvarme og naturgas bliver mindre. Ligeledes har Skatteministeriet nedsat afgiften for el til opvarmning med ca. 51 øre/kwh. Dette er heller ikke afspejlet i det reviderede projektforslag. Ved revision af projektforslag skal de nyeste forudsætninger bruges lige som nedsættelsen af kalkulationsrenten pr indgår i 3. revision. De overstående priser har ikke betydning for samfundsøkonomien, men stor indvirkning på brugerøkonomien. Geninvestering og levetid i individuel opvarmning: Der er brugt korrekt geninvesteringstakt på referencen med 20 års levetid. Til oplysning regner Teknologikataloget med en levetid på 22 år på gaskedler og IKKE som NFS anfører 20 år. Bilag 1 i dette dokument viser uddrag af Teknologikataloget vedr. gaskedler. Scrapværdi af den individuelle opvarmning: Der er nu er indregnet scrapværdi i referencen og ligeledes for fjernvarmeunit. Rettelse af denne fejl forringer projektet med ca. 3,8 mio. kr. hvilket er indregnet i 3. revision. 100 % tilslutning på 10 år: NFS regner med, at samtlige kunder i projektområdet bliver forsynet med fjernvarme i år Dette er urealistisk af 4 årsager: 1. De kunder i projektområdet, som har investeret i jordvarmeanlæg/varmepumper vil ikke skifte til fjernvarme, da de allerede har investeret i deres fremtidige varmeforsyning. NFS påstår at der ikke i projektområdet findes kunder med varmepumper, men en simpel søgning i BBR registret viser, at mindst 5 kunder har varmepumper opgivet i BBR. Bilag 2 til dette dokument viser disse 5 kunder. 2. Der er flere kunder i området, som har så lavt forbrug, at det er en bedre investering at købe nyt gasfyr end at overgå til fjernvarme. Gennemgang af alle 300 naturgaskunder viser de brugerøkonomiske beregninger, at 63 kunder skal betale mere i årlig varmeud- 3

4 gift ved fjernvarme end ved deres nuværende gasinstallation. Yderligere 57 naturgaskunder vil kun opnå en besparelse under 500 kr. pr/år ved skift af deres nuværende kedel til fjernvarme. 3. De kunder, der de sidste år allerede har investeret i nyt kedelanlæg, har i 2022 et udmærket fungerende varmeanlæg, som er fuldt funktionsdygtigt og billigere i drift end fjernvarme. 4. De kunder der bor i Ullerslev og har fastbrændselsfyr skal, jfr. NFS egne beregninger, betale kr. yderligere om året for samme varme. Disse fire parametre gør, at det er urimeligt at regne med en 100 % tilslutning og basere den samfundsøkonomiske beregning på dette. En mere realistisk udbygningsprocent vil ligge under 90 % af de omfattede ejendomme. Dette er også i tråd med, hvad vi ser fra andre projekter på Fyn, der ønsker ændring af områdeafgrænsningen. Ved maks. 90 % tilslutning bliver varmesalget mindre, hvorimod investering i distributionsnet samt nettab forbliver på samme niveau, hvilket forringer samfundsøkonomien for fjernvarmeprojektet. Til sammenligning har NGF Distribution en udbygningsprocent på ca. 86 %, selv om området har haft kollektivt ledningsnet i 30 år. Energibesparelser: NFS regner med, at netto-energibehovet i de berørte bygninger forbliver det samme i de næste 20 år. Dette er urealistisk, da alle energiselskaber, herunder Dansk Fjernvarme, i Energispare aftalen af har forpligtiget sig at spare 3,06 % i 2013 og 2014 og derefter 3,49 % om året, indtil At NFS ved konvertering fra f.eks. naturgas til fjernvarme opnår en energibesparelse jfr. Standardværdikataloget og derved opnår en del af deres målforpligtigelse ændrer ikke ved, at borgerne i Ullerslev i løbet af de næste 20 år vil blive påvirket af omverden og af eget initiativ til selv at energirenovere, efterisolere, udskifte gamle vinduer eller forbedrer deres varmeanlæg. NFS mener stadig, at der er NØJ- AGTIG samme varmebehov i SAMTLIGE ejendomme om 20 år. Der bør lægges et faldende nettovarmebehov ind i beregningerne svarende til 2 % om året. Dette giver mindre varmesalg, hvorimod investering i distributionsnet samt nettab forbliver på samme niveau. Når NFS mener, at der opnås en energibesparelse på MWh det første år ved konvertering fra naturgas til fjernvarme, er det teoretiske besparelser. NFS har opgjort årsnyttevirkningsgraden på gaskedlerne til 100 % og et skift til fjernvarme vil maksimalt ligeledes kunne blive 100 %. Hertil skal lægges tabet i nettet på 827 MWh, så alt i alt er der INGEN energibesparelse forbundet med konverteringen. Drift af fjernvarmeunit: NFS regner med, at der ikke skal foretages noget service eller vedligehold på fjernvarmeunitten i de 20 år, som er projektperioden, men også at levetiden på unitten er 20 år (uden service). Dette er urealistisk. Vi kender desværre ikke omkostningerne for drift af fjernvarmeunit i NFS s område, men kr. om året er prisen, hvis man deltager i Fjernvarmens serviceordning. Bruges Teknologikataloget fra Energistyrelsen, som NFS ser sig 4

5 nødtaget til at anvende ved investering i gaskedler, er omkostningerne ved drift af en fjernvarmeunit 150 /år svarende til kr. Dette er vist på bilag 3 til dette dokument. NFS regner med, at samtlige installationer kører i 20 år uden nogen form for vedligehold, service eller reservedele. Konvertering fra elvarme til vandbåret varme: NFS regner med, at en konvertering af elvarme (el-radiatorer) til vandbåret varmesystem koster kr./husstand (side 10). De erfaringer vi har med installation af vandbåret varmesystem, når vi konverterer fra el-radiatorer til centralvarme med gasfyr viser, at varmeanlægget alene, ligger på ca kr. ekskl. moms og dertil installation af gaskedlen. Vi mener derfor, at et mere retvisende estimat vil være kr. for varmeanlæg og kr. for fjernvarmeunit, i alt kr. NFS mener, at prisen kan holdes nede fordi flere ejendomme skifter samtidigt. Det er urealistisk, at disse vil bruge samme VVS installatør og skifte samtidigt, da konverteringsprojektet kører over 10 år og indeholder 34 elopvarmede ejendomme, svarende til 3-4 stk./år. Der er derfor ingen umiddelbare stordriftsfordele for den enkelte kunde. Desuden er det usikkert om disse ejendomme vil konverterer til fjernvarme, da de i 2012 har fået afgiftsnedsættelse på el til opvarmning. Investering i fjernvarmenet: Ingen yderligere kommentarer. Beregning af brændselspris pr. år (inklusiv nettoafgiftsfaktor) bilag 7: NFS har rettet en grov fejl på bilag 7, hvor man regnede nettabet i fjernvarmenettet ind som varmegrundlag i referencen. Denne fejl forbedrede fjernvarme projektet med mindst 1,4 mio. kr., men er nu rettet til i 3. revision NGF Distribution konstaterer, at beregningen på bilag 7 for fjernvarmeprojektet stadig ikke hænger sammen med simple beregninger. På bilag 7 i projektforslaget har NFS beregnet brændselspris pr. år (inklusiv nettoafgiftsfaktor) i 2013 til kr. for projektet. Når vi beregner samme brændselspris ud fra de givne oplysninger på bilag 7, bliver tallene markant anderledes. NGF Distributions beregninger på dette punkt er vedlagt dette høringssvar som bilag 4 og viser en rekonstruktion af projektforslagets bilag 7 vedr. omkostninger til brændsel. Efter vores beregninger giver resultatet en brændselspris for fjernvarmeprojektet på kr. i år 2013 (inklusiv indtægt for salg af el). Dette tal er essentielt for den videre beregning. Vi mener, at kommunen bør få belyst, hvorledes disse tal fremkommer i projektet. Bruges beregningerne fra dette brevs bilag 4, forringes nutidsværdien med kr. i forhold til projektforslaget. Udbygning af fjernvarme nettet og varmetab. NFS har på bilag 4 i projektforslaget anvendt en alternativ beregningsmetode på nettab og udbygning af nettet i de næste 10 år. NGF Distribution er helt enige i, at tabet samt investeringen i stikledningerne er afhængigt af, hvor mange tilslutninger (antal kunder) der kommer. Det vil betyde, at nettabet i stikledningerne ved 40 % tilslutning er 81 MWh og stiger i samme takt som tilslutningen mod de 100 % som er 202 MWh. Investeringen i stikledningerne følger også tilslutningstakten. NGF distribution mener IKKE, at det samme forhold gør sig gældende for distributionsnettet. Projektet opstartes ved 40 % tilslutning fordelt på hele projektområdet. Såfremt der er kunder på hver eneste vej i disse 40 %, hvordan vil NFS så sikre varmeforsyningen, uden at lægge et fuldt 5

6 udbygget distributionsnet? Derfor skal distributionsnettet udbygges fuldt og helt i løbet af det første år, maksimalt 2 år, og derved kommer nettabet i distributionsnettet til at nå det maksimale langt tidligere end angivet i bilag 4. Udbygges distributionsnettet f.eks. i år skal investeringen også ligge i disse år. NFS skriver på side 10, at Anlægsinvesteringen for projektet er fordelt i henhold til udvidelsesplan, i de kommende 10 år Denne udvidelsesplan er ikke en del af projektmaterialet, men den betyder, at nogle kunder, der måtte ønske fjernvarme og beder om tilslutning, først kan konvertere i 2022 hvor distributionsnettet når ud til dem. Disse kunder kan blive nødsaget til at lave en dobbelt investering, såfremt deres nuværende opvarmningskilde har en resterende levetid under 10 år. Først udskiftning til nyt gasfyr og i 2022 konvertering til fjernvarmeinstallation. Krav til varmeaftag i stedet for tilslutningsantal. NFS skriver, at der skal være mindst 40 % tilslutning før projektet sættes i gang fra deres side. NGF Distribution mener ikke, at det er tilslutningens antal, der skal være udslagsgivende, men i stedet for varmeaftaget til fjernvarmen. De samfundsøkonomiske beregninger er bygget på, at der er et varmeaftag på MWh det første år, og det er ligegyldigt, om det er hos 140 eller 150 kunder. Hvis der tages udgangspunkt i varmeaftaget kommer de kunder, der blot ønsker at få stikledningen, men ikke ønsker at skifte varmeforsyningen ikke til at tælle med, før de skifter til fjernvarme og dermed bidrager til økonomien hos fjernvarmeselskabet. Det samme gør sig gældende, hvis udbygningsplanen gør, at fjernvarmen ikke vil ud til de sidste kunder før om 10 år. Så skal de heller ikke tælle med i starttilslutningen (2.235 MWh), da de ikke bidrager til økonomien, før de begynder at aftage varme. Emissioner og den samfundsøkonomiske konsekvens af disse. På bilag 9 i projektforslaget beregner NFS emissionerne for henholdsvis Projektet og Referencen. Med de angivne tal kan NGF distribution godt genfinde emissionerne fra den individuelle opvarmning, der ved fuld udbygning ligger på ca tons CO 2 / år. Derimod kan NGF Distribution ikke genfinde emissionerne for fjernvarmeprojektet, ved fuld udbygning. NFS regner sig frem til, at der udledes ca. 600 tons CO 2 /år. Ved en simpel beregning på varmeforbruget og fordelingen ved fuld udbygning og de nævnte varmevirkningsgrader, bliver den faktiske udledning 734 tons CO 2 (Se bilag 5 i dette brev). I denne udregning er der produceret MWh varme og 604 MWh el. Tilsyneladende har NFS brugt gasmotoranlæggets totale virkningsgrad (40 % el + 51 % Varme = 91 % total) i stedet for varmevirkningsgraden på 51 %. Om dette er korrekt eller ej, er op til kommunen at få belyst. Selv med NFS tal, hvor CO 2 udledningen i 2032 er 600 tons, viser bilag 9 i projektforslaget, at værdien/omkostningen for projektet er kr. Laves der igen en simpel beregning, hvor udledningen ganges ind med prisen for udledningen som angivet i bilag 9 i projektforslaget, korrigeret for prisindeks og nettoafgift, bliver tallet kr. Der er altså en markant forskel på det som bilag 9 i projektforslaget viser og det, der kan beregnes. Bilag 5 i dette brev viser en rekonstruktion af bilag 9 med samme forudsætninger, men med NGF distributions beregninger. Når der regnes korrekt, reduceres forskellen mellem projektet og referencen til 1,3 mio. kr. (bilag 5 i dette brev) mod forskellen i projektforslaget bilag 9 på 2,68 mio. kr. Yderligere har NFS i 3. revision af projektforslaget fjernet samtlige emissioner/udledninger fra varmen fra Nord og Pack. Dette ses i bilag 9 til projektforslaget, hvor værdierne for emissioner/gj er sat til 0. Tidligere var brugt tal fra Energistyrelsen ved forbrænding af affald. Hvilke værdier, der skal bruges for varmen fra Nord og Pack bør undersøges/fastlægges af kommunen, men at der slet ikke er nogen udledning fra Nord og Pack virker ikke rimeligt, når man ser på de grønne regnskaber fra Nord og den støttefyring, som bl.a. er nødvendig ved afbrænding af affaldet. 6

7 Pr har Energistyrelsen ændret på Global Warming Potential faktorerne (GWP) for CH 4 og N 2 O. Disse ændringer er indarbejdet på bilag 9 i projektforslaget, men KUN i år I årene 2014 til 2032 er det de gamle værdier der fremgår i bilag 9. Denne faktuelle fejl er til fordel for projektet og skal rettes (bilag 6 til dette brev viser notatet fra Energistyrelsen). Parallelberegning: NGF Distribution har lavet en parallelberegning i vores model med de data, som er trukket ud af projektforslaget af juni Forudsætninger svarende til projektforslag af juni 2013: Kalkulationsrente 4 %. Investeringspris på naturgaskedler kr. ekskl. moms. Ingen emissioner fra affaldsforbrændingen hos Nord. Reducerede varmepriser fra Nord. Rettede forudsætninger fra Energistyrelsen. Rettede nettabsberegninger. Udbygning af distributionsnettet over 2 år. NGF Distributions beregninger viser, at projektet giver et samfundsøkonomisk underskud på kr. over 20 år. Resultat Samfundsøkonomi Nutidsværdi (2012-prisniveau kr.) Projekt Reference Projektfordel Forskel i pct. Brændselskøb netto % Forbrugerinvestering % Selskabsinvestering Driftsomkostninger % CO 2 /CH 4 /N 2 O-omkostninger % SO 2 -omkostninger % NO x -omkostninger % Afgiftsforvridningseffekt % I alt % Bilag 7 til dette brev viser de mellemliggende samfundsøkonomiske beregninger. Forudsætninger jf. dette brev: Bruges forudsætningerne som er beskrevet i dette brev i samme model: 90 % tilslutning af kunderne i projektområdet. Årlig energibesparelse hos kunderne på 2 % 600 kr./år i drift og vedligehold af en fjernvarmeinstallation Konvertering fra el-radiatorer til vandbåret anlæg koster kr./hus Investering i nye gaskedler sættes til kr., som er den faktiske omkostning på Fyn. NGF distributionsberegninger viser, at projektet giver et samfundsøkonomisk underskud på kr. over 20 år. 7

8 Resultat Samfundsøkonomi Nutidsværdi (2012-prisniveau kr.) Projekt Reference Projektfordel Forskel i pct. Brændselskøb netto % Forbrugerinvestering % Selskabsinvestering Driftsomkostninger % CO 2 /CH 4 /N 2 O-omkostninger % SO 2 -omkostninger % NO x -omkostninger % Afgiftsforvridningseffekt % I alt % Konklusion: Ovenstående viser entydigt, at der er negativ samfundsøkonomi i at lægge endnu et kollektivt forsyningsnet parallelt med det eksisterende kollektive net. NGF Distribution vil gerne præsentere høringssvaret for parterne, så eventuelle spørgsmål kan belyses. Er der spørgsmål til ovenstående, kan Henrik Mygind Søndergaard kontaktes på telefon Med venlig hilsen Naturgas Fyn Distribution Henrik M. Søndergaard Direktør 8

9 "#$%&'(')*! F&#/)*G-#$%&2$,(9,-, ;<=> 3&#45,62(*%'.0#7#820-2&),&9&#:1.2(92&) ;<;< +,-./,(),01'2(#/ HCIBJKALMNBOAPNIJINOBQEAKAPCMPOBRSTU >V;<?V;< ;<?< ;V;< ;<>< DCE MPOBR_U WXJCNBCLYZIKCAEYJINCZCIBOP[LC\IPLNA]CKCL^Q WXJCNBCLYZIKCAEZABBIJ`IBCKLC\IPLNA]CKCL^Q aabibceeonocpnqcippmibi]cki[ccpcbr_u =<<V =<d =<<V =<d =<<V =<d =<<V =<d acnzponibboecbo\crqcikyu WbCNBKONOBQNAPYM\JBOAPRSTZfQCIKU g<v;<< ;; d<v=;< ;; ;<Vg< ;; ;; h icj e ; = lmnr[jckopemcbu F&k2/'&6#&- q< ;< ; q< =< = <u> q< > q< h scw > vikbonbcyr[jckopemcbu q< q< q< ljcnoeonop]cyb\cpbr=<<<xfstu w2&,&$2,(9,-, q< ljcnoeonop]cyb\cpbr=<<<xfmpobu VZCKCAECyMOJ\CPBR_U VZCKCAEOPYBIbbIBOAPR_U d> >> > d> >> > d> >> > d> >> > o IKOI^bCm}~RxfopU vayyo^bcilloboapibyjcnoeonop]cyb\cpbr=<<<xfmpobu OXCLm}~RxfSTfQCIKU d; d; d; d; z H { ƒ Ÿˆ Œ ˆŠ ˆ Œ ˆ š Š Ž Ž ˆ Œ ŠŒ Œˆ ªŠ Ž Œ ˆˆ Š ŒŽŽŒˆŠ Š Ž ˆ Œ Œ Ž Ž Œ š œ ˆ Š ž ŸŸ š «œ Œ Žªˆ Ž Œ Šˆ Ž Ž Œ Œœ ŒŠˆ Ž Ž ˆ ± ² Šˆ Šˆ œˆœ ª ± ²³œ ²Š šœ Ž ˆ

10 ¹º»¼½¾ ÀÁ¼ÃÄÅÆÇÁÈÉÁÅÊÃËÄÌǼÍÁÎÏÅÂÏÁÅÊÃËÄÐÑÒÓÔÕÖÌÄ ¹ÃÀºÅÁÇµÕ Õ µ Ø ä ¹ºÌ˺ĺÁÙÃÎÅÄÄÅÁÇÄÁȼÁÎÃĺÅÀÌÙÙÊÅÌÇÀÃÄÕÒÕÒÚÙÙÃÊÄÛÜ»ÄÃËÌǼÝÕÞÌÇÄÃÇÕß»ÛËÆÌÄÕàáßÍ éêëìíî ÒåæçÛººÙçèèÄÌÊÆÕÇ̺»ËÆÌÄÕ¼ Õ ââãõ ï ïððñòóôõõö öôð ø òó ñóòùôúûöùüöðýñùùôþùúòùò òÿÿöôú ô üðö òóóöõôùö ôøôòÿþô ðþöúôÿùüòùùüôóöõôùö ôöþúôõöðôúòþùüôùö ôûüôÿô ñùòù òðúñþöð ùüô úôó üôóöõôùö ôöþòþôú òýýóöòð ôþòÿôð ùû ÿöð òðø ðòðúòôÿò ôú ÿô ðþôóô ùôúÿô ôðùùô üð ó öôþ õùüô úôþö ðóö öùõ ô ò üöôòóôù ðþöúôÿùüòù$!ô öþþö úòøÿ òþ öóôÿþ ü ðûöóóúô ÿôòþôòþòðòôÿò ôüôóôôóýÿ òýýÿ! "õñôóòþôú ý þôúõ ÿöþòóÿôòúø ð#þ # % #$þùòðúòÿúþöðþùòóóòùö &ôõ öôþ ü'üöþöþóôþþùüòð " #$þôÿö ô #$ þôÿö ôþùòùöþùö ÿúðöð ð''ÿ )" ðþùòóóòùö #$ôðôÿ öÿ(ú öðöð ð õò òþþôÿö ôóöðô ÿöú öð öþòþþñ ôú ðóøù õùüô òþúöþùÿöñùö ôýòöúöõùüôðòùñÿòó òþöþð ð ýòðöôþ% ððô ùö ÿð ð*ú ðüôýÿö ô òø üòð ôúôýôðúöð ôþùö òýýóöòð ôþ'ùüôþò ôýÿö ôòþõ ùøôùþñýýóöôúù ùüôü ñþô ðùüô òÿôù* ÿú ôþùö

11 Huse med Varmepumper i Ullerslev Bilag 2 Komejdnr Vej Hus Nr Byg Anvend Kode T Opfoerelse Aar Byg Arl Saml Byg Bolig Arl Saml Byg Bebyg Arl Varmeinstal Kode T Opvarmning Kode T Degneløkken 51 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Varmepumpe Elektricitet Granvej 167 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Varmepumpe Elektricitet Granvej 8 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Varmepumpe Elektricitet Granvej 91 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Varmepumpe Naturgas Krokusvænget 5 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Varmepumpe Elektricitet 1

12 %&'()*+*,-!"#$# 6)&7839/+-(*40&:&;/01/),3)<)&=54/+</), >?>?./012/'1(&31/), /*) I)&2,-J1&'()/'3+<313 KFLEMNDOPQERDSQLMLQRETHDNDSFPSREUVWX >?B? >?A? CDEF K GFH PSREUaX @?? cdeldfhhrqrfsqtelsspldl_fnl]fesfeuax cfq\srqlddrhfer^futfln[x fg fg I)i/2*)9&)1 >? >? >? fg >? h jklu]mfnmnhpfdx qkru]mfnmnhpfdx CkpU]MFNmnHPFdX ClkU]MFNmnHPFdX slnerqdf[u]mfnmnhpfdx o o o t/)3)'/3+<313 o o\fnfdhfyprm^fseuax zaog? zaog? zaog? zaog? >?o>a q >ebex LNRL`dFk}~UuvmnX B { z ƒ œ Žž Ž ŸŽ ˆ Š ŒŽŠ ˆ ˆŽ ˆ ˆŒ ˆ Ž Š ŒŽ Ž š «± «««²«ª Šˆ ˆ ª ««««Ž ˆŽ ŸŸŸ ˆŽ ³ œ Žž Ž ŸŽ ŒŽ ˆ Š µ «ŸŸŸ ˆ ž ³ ±ª «µ ˆ

13 ¹ º»»»¼½¾ ÀÁ ¾À½¼Ãļ ÅÛ ÆÀÇÈ ÉÊË̾ÀÍÈÇÀ½¾ÎÍÉ ÏÐÑÇÀ½¾ÒÀÇÍϽÉÏÏÉÁÍÓÇÀÂÎÏÔÕ¾Ö¾½ ¾ÀØÙÚÚ¼ äþßàáâã ÜÀÉÖ¾ÏËÀÁ½ÃÉË˾À¾Í ÝÀÁÈÉþÀÏÁËÏÎ Ï Ç ÉÁͽÇÉÍ ¾ÍÇÍÖ¾¼ õëóç òéìæçéôúõçêòñëïëêìúçéìóìæëììæçóôõóìëìíòéîëéóôïïöðøíìæóïëîçæçëìíéèÿ åæçèçéçêëìíéèîëïëîíìðñòêòéçóôõóìëìíòéíóóçìëììæçóïëîçæçëìíéèîëïëîíìðëììðïíîëö íóìêíîì åæçòéöðöòóóçóêçöëìç ìòìæç íóìêíîìæçëìíéèóôõóìëìíòéëêçìæçóìëé õðæçëìöòóóçóÿ òêöëêèçøçöö æçëìíéèñöòøùêçìôêéìçúïçêëìôêçóòñûüýùþüýÿåæçóí íéóôöëìç óôõóìëìíòéó ìæçóçëêçîòéóí çêç éçèöíèíõöç üü çññíîíçéîðÿ òøç çê óôõóìëìíòéóñòê çòñìæçøëìçêæçëìçêîëïëîíìðíóçóìíúëìç ý íéèõçóìë ëíöëõöçìçîæéòöòèð ìæíóíóîòéóí çêç ìòõçëõòôì êçóôöìíéèíé çññíîíçéîðÿ óíéèöç ñëúíöðæòôóçóøíööæë çëæçëìöòóó ôêíéèóôúúçêìæëìîëééòìõçîòéóí çêç ôóçñôöÿäïïöð åæçïêíîçóïëéîò çêóìæç ëêíçìðòñ çóíèéóòéìæçúëêçìñêòú çêðóíúïöç íêçîìîòééçîìç óôõ óìëìíòéóøíìæíéóìëéìëéçòôóøëìçêæçëìçêìòíé íêçîìîòééçîìç óôõóìëìíòéóøíìæëóìòêëèçìëéøëìçê åæçïêíîçóïëéîò çêóìæç ëêíçìðòñ çóíèéóòéìæçúëêçìñêòú çêðóíúïöç íêçîìîòééçîìç óôõ æçëìçêÿ ïçîíñíîíé çóìúçéìíéõêëéîæïíïçëé úçìçêÿ óìëìíòéóøíìæíéóìëéìëéçòôóøëìçêæçëìçêìòíé íêçîìîòééçîìç óôõóìëìíòéóøíìæóìòêëèçìëéøëìçê æçëìçêÿåæçïêíîçíóêçöëìç ìòèçéçêëìíéèîëïëîíìðÿ åæçòïçêëìíòéëé úëíéìçéëéîçîòóìóëêçõëóç òéëúëíéìçéëéîçîæçîç çêðóçîòé ðçëê õôìîëö åæçïêíîçíóèí çéñòêëéíé íêçîìîòééçîìç óôõóìëìíòéøíìæóìòêëèçìëéøëìçêæçëìçêëé íóêçöëìç îôöëìç ïçêðçëêëé ïçêíéóìëööëìíòéÿ ìòèçéçêëìíéèîëïëîíìðÿäöëêèç ëêíçìðòñ çóíèéóëêçòéìæçúëêçìñêòú çêðóíúïöç íêçîìîòé éçîìç óôõóìëìíòéóøíìæíéóìëéìëéçòôóøëìçêæçëìçêìòíé íêçîìîòééçîìç óôõóìëìíòéóøíìæóìòêëèç òìçìæëììæçõêëéîæïíïçóæòôö õç íúçéóíòéç ñòêìæçôóçòñæòììëïøëìçêÿñìæçêçíóéòìëéðæòì ìëéøëìçêæçëìçêÿ òêìæçóíúïöçóìóòöôìíòéìæçïêíîçîëéõçü öòøçêìæëéìæçïêíîçóèí çéíéìæç ìëõöçÿ øëìçêìëé ìæçõêëéîæïíïçîëïëîíìðóæòôö õçæíèæçêìæëéìæçîëïëîíìðòñìæç óôõóìëìíòéÿ

14 Bilag 4 Ullerslev Brændselspriser beregning Total varme behov 6413 mwh Varme Produktions andel projekt ledningstab 826 mwh Netto varme 5587 MWh Virkningsgard gasmotor varme 51% 12% virkningsgard gasmotor el 40% virkningsgrad kedel ullerslev 95% 29% Virkningsgrad kedel nyborg 100% 2% virkningsgrad overskudsvarme 100% 57% Brændselspriser gas kr/gj 63,2 63,3 62,9 63,2 63,5 63,8 64,7 65,6 66,4 67,2 68,0 68,8 69,6 70,3 70,9 71,6 72,3 73,0 73,4 73,9 overskudsvarme kr/gj 41,2 41, ,2 41,4 41,6 42,1 42,7 43,3 43,8 69,9 70,7 71,6 72,3 72,9 73,6 74,3 75,1 75,5 76 el nordpool vægtet kr/mwh 388,0 400,0 381,0 365,0 385,0 373,0 391,0 402,0 360,0 384,0 408,0 339,0 363,0 396,0 413,0 433,0 459,0 472,0 490,0 534,0 pris gas an for bruger kr/gj 81,0 81,2 80,8 81,1 81,4 81,7 82,6 83,5 84,3 85,1 85,9 86,7 87,4 88,1 88,8 89,5 90,2 90,8 91,3 91,7 pris olie an forbruger kr/gj 134,3 133,5 131,7 131,9 132,2 132,3 133,7 135,0 136,0 137,0 138,0 139,0 140,0 140,7 141,5 142,2 143,0 143,7 144,2 144,8 pris træ an forbruger kr/gj 106,7 107,2 107,7 108,2 108,8 109,3 109,8 110,4 110,9 111,4 112,0 112,5 113,0 113,6 114,1 114,6 115,2 115,7 116,2 116,8 pris el an forbruger kr/mwh 573,0 585,0 565,0 548,0 569,0 556,0 576,0 588,0 542,0 569,0 594,0 520,0 546,0 581,0 600,0 621,0 649,0 663,0 682,0 729,0 Pris index 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 Varmebehov i % Bilag 4 40% 47% 53% 60% 67% 73% 80% 87% 93% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Nettab i MWh jfr Bilag 4 541,31 555,48 567,63 745,07 759,25 771,39 785,57 799,74 811,89 826,06 826,06 826,06 826,06 826,06 826,06 826,06 826,06 826,06 826,06 826,06 Varme ab værk Varme an Værk gasmotor MWh MWh El MWh MWh gas ullerslev MWh MWh gas Nyborg MWh MWh Overskudsvarme MWh MWh varme i alt An værk MWh Pris gas kr pris Overskudsvarme kr Pris El kr Brændsels køb Kr El salg Kr Udgift u. Netto afgift faktor Kr brændsels pris inlksiv netto afgifts faktor Kr Virkningsgrad Fordeling Gasfyr 100% 85,96% olie fyr 90% 1,40% træ 80% 1,40% el 110% 11,24% År netto varme behov gasfyr MWh olie MWh træ MWh el MWh varme i alt MWh Pris gas Kr prisolie Kr pris træ Kr pris El Kr Total brændsel køb Kr brændsels pris inlksiv netto afgifts faktor Kr År Rente 4% Nutidsværdi 2013 Fra Bilag 7 i projektforslaget fjv kr individuel kr Fordel projekt kr Nutidsværdi 2013 med NGF Dist tal fjv kr individuel kr Fordel projekt kr Forskel kr Rekonstruktion af Projektforslagets bilag 7

15 Bilag 5 Ullerslev Emissions omkostninger Kalkulations rente 4% Total varme behov 6413 mwh Varme Produktions andel projekt ledningstab 826 mwh Netto varme 5587 MWh Virkningsgard gasmotor varme 51% 12% virkningsgard gasmotor el 40% virkningsgrad kedel ullerslev 95% 29% Virkningsgrad kedel nyborg 100% 2% virkningsgrad overskudsvarme 100% 57% CO2 CH4 N2O SO2 NOx PM2,5 Kg/GJ g/gj g/gj g/gj g/gj g/gj Naturgas motor 56, ,5 0, ,16 Naturgas Kedel 56,7 0,1 0,1 0,3 42 0,1 Overskudsvarme (affald Dampturbine) Naturgas 56,7 5 0,1 0,3 30 0,1 Gasolie 74 0,7 0, Brænde og andre træprodukter Husholdning El (kg/mwh) , Varmebehov i % Bilag 4 40% 47% 53% 60% 67% 73% 80% 87% 93% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Nettab i MWh jfr Bilag 4 541,31 555,48 567,63 745,07 759,25 771,39 785,57 799,74 811,89 826,06 826,06 826,06 826,06 826,06 826,06 826,06 826,06 826,06 826,06 826,06 Varme ab værk Varme an Værk gasmotor MWh MWh El MWh MWh gas ullerslev MWh MWh gas Nyborg MWh MWh Overskudsvarme MWh MWh varme i alt An værk MWh Individuel opvarmning Virkningsgrad Fordeling Gasfyr 100% 85,96% olie fyr 90% 1,40% træ 80% 1,40% el 110% 11,24% År netto varme behov gasfyr MWh olie MWh træ MWh el MWh varme i alt An forbruger MWh Emissioner ved fuld udbygning CO2 CH4 N2O SO2 NOx PM2,5 Tons kg kg kg kg kg Projektet 733,8 2613,7 3,5 3,9 1048,7 1,6 Individuel opvarmning Emissioner / år Referancen CO2 udledning individuel opvarmning Tons/år CH4 udledning individuel opvarmning kg/år n02 Udledning Individuel opvarmning kg/år 2,5 2,9 3,3 3,7 4,2 4,6 5,0 5,4 5,8 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 S02 Udledning Individuel opvarmning kg/år 56,4 66,3 74,8 84,6 94,5 103,0 112,9 122,7 131,2 141,1 141,1 141,1 141,1 141,1 141,1 141,1 141,1 141,1 141,1 141,1 NOx Udledning Individuel opvarmning kg/år 331,4 389,3 439,0 497,0 555,0 604,7 662,7 720,7 770,4 828,4 828,4 828,4 828,4 828,4 828,4 828,4 828,4 828,4 828,4 828,4 PM2,5 Udledning Individuel opvarmning kg/år 91,3 107,3 121,0 136,9 152,9 166,6 182,6 198,5 212,2 228,2 228,2 228,2 228,2 228,2 228,2 228,2 228,2 228,2 228,2 228,2 Emissioner / år Projektet CO2 udledning Projekt Tons/år CH4 udledning Projekt kg/år n02 Udledning Projekt kg/år 1,50 1,72 1,91 2,22 2,43 2,62 2,84 3,06 3,25 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 S02 Udledning Projekt kg/år 1,68 1,93 2,14 2,48 2,73 2,94 3,18 3,43 3,64 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 NOx Udledning Projekt kg/år PM2,5 Udledning Projekt kg/år 0,70 0,80 0,89 1,04 1,14 1,23 1,33 1,43 1,52 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 Enhedspris emissioner CO2 Kr/tons 62,1 77,4 91,7 105,8 119,5 132,9 147,6 162,3 167,7 173,1 178,5 183,9 189,3 194,7 200,1 205,5 210,9 216,3 221,7 227,2 CH4 kr./kg 1,55 1,63 1,93 2,22 2,51 2,79 3,10 3,41 3,52 3,64 3,75 3,86 3,98 4,09 4,20 4,32 4,43 4,54 4,66 4,77 N2O kr./kg 18,51 23,99 28,43 32,80 37,05 41,20 45,76 50,31 51,99 53,66 55,34 57,01 58,68 60,36 62,03 63,71 65,38 67,05 68,73 70,43 SO2 kr./kg 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 NOx kr./kg PM2,5 kr./kg 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 Index 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 Værdien af emmisioner Nutidsværdi Projektet Referancen Projekt inklusiv Nettoaftgit Referancen inklusiv Nettoafgift Forskel Rekonstruktion af projektforslagets bilag 9

16 Bilag 5 Ullerslev Emissions omkostninger Kalkulations rente 4% Total varme behov 6413 mwh Varme Produktions andel projekt ledningstab 826 mwh Netto varme 5587 MWh Virkningsgard gasmotor varme 51% 12% virkningsgard gasmotor el 40% virkningsgrad kedel ullerslev 95% 29% Virkningsgrad kedel nyborg 100% 2% virkningsgrad overskudsvarme 100% 57% CO2 CH4 N2O SO2 NOx PM2,5 Kg/GJ g/gj g/gj g/gj g/gj g/gj Naturgas motor 56, ,5 0, ,16 Naturgas Kedel 56,7 0,1 0,1 0,3 42 0,1 Overskudsvarme (affald Dampturbine) Naturgas 56,7 5 0,1 0,3 30 0,1 Gasolie 74 0,7 0, Brænde og andre træprodukter Husholdning El (kg/mwh) , Varmebehov i % Bilag 4 40% 47% 53% 60% 67% 73% 80% 87% 93% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Nettab i MWh jfr Bilag 4 541,31 555,48 567,63 745,07 759,25 771,39 785,57 799,74 811,89 826,06 826,06 826,06 826,06 826,06 826,06 826,06 826,06 826,06 826,06 826,06 Varme ab værk Varme an Værk gasmotor MWh MWh El MWh MWh gas ullerslev MWh MWh gas Nyborg MWh MWh Overskudsvarme MWh MWh varme i alt An værk MWh Individuel opvarmning Virkningsgrad Fordeling Gasfyr 100% 85,96% olie fyr 90% 1,40% træ 80% 1,40% el 110% 11,24% År netto varme behov gasfyr MWh olie MWh træ MWh el MWh varme i alt An forbruger MWh Emissioner ved fuld udbygning CO2 CH4 N2O SO2 NOx PM2,5 Tons kg kg kg kg kg Projektet 733,8 2613,7 3,5 3,9 1048,7 1,6 Individuel opvarmning Emissioner / år Referancen CO2 udledning individuel opvarmning Tons/år CH4 udledning individuel opvarmning kg/år n02 Udledning Individuel opvarmning kg/år 2,5 2,9 3,3 3,7 4,2 4,6 5,0 5,4 5,8 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 S02 Udledning Individuel opvarmning kg/år 56,4 66,3 74,8 84,6 94,5 103,0 112,9 122,7 131,2 141,1 141,1 141,1 141,1 141,1 141,1 141,1 141,1 141,1 141,1 141,1 NOx Udledning Individuel opvarmning kg/år 331,4 389,3 439,0 497,0 555,0 604,7 662,7 720,7 770,4 828,4 828,4 828,4 828,4 828,4 828,4 828,4 828,4 828,4 828,4 828,4 PM2,5 Udledning Individuel opvarmning kg/år 91,3 107,3 121,0 136,9 152,9 166,6 182,6 198,5 212,2 228,2 228,2 228,2 228,2 228,2 228,2 228,2 228,2 228,2 228,2 228,2 Emissioner / år Projektet CO2 udledning Projekt Tons/år CH4 udledning Projekt kg/år n02 Udledning Projekt kg/år 1,50 1,72 1,91 2,22 2,43 2,62 2,84 3,06 3,25 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 S02 Udledning Projekt kg/år 1,68 1,93 2,14 2,48 2,73 2,94 3,18 3,43 3,64 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 NOx Udledning Projekt kg/år PM2,5 Udledning Projekt kg/år 0,70 0,80 0,89 1,04 1,14 1,23 1,33 1,43 1,52 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 Enhedspris emissioner CO2 Kr/tons 62,1 77,4 91,7 105,8 119,5 132,9 147,6 162,3 167,7 173,1 178,5 183,9 189,3 194,7 200,1 205,5 210,9 216,3 221,7 227,2 CH4 kr./kg 1,55 1,63 1,93 2,22 2,51 2,79 3,10 3,41 3,52 3,64 3,75 3,86 3,98 4,09 4,20 4,32 4,43 4,54 4,66 4,77 N2O kr./kg 18,51 23,99 28,43 32,80 37,05 41,20 45,76 50,31 51,99 53,66 55,34 57,01 58,68 60,36 62,03 63,71 65,38 67,05 68,73 70,43 SO2 kr./kg 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 NOx kr./kg PM2,5 kr./kg 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 Index 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 Værdien af emmisioner Nutidsværdi Projektet Referancen Projekt inklusiv Nettoaftgit Referancen inklusiv Nettoafgift Forskel Rekonstruktion af projektforslagets bilag 9

17

18 Bilag 7 BEREGNINGER Beregningsresultater Samlet energiforbrug Bruttoenergibehov-projekt Fjernvarme Kul GJ Overskudsvarme GJ Naturgas Kedler GJ Naturgas Decentral KV GJ Biogas Decentral KV GJ FV Blok 7 Træpiller GJ Halm FV GJ Energibehov - projekt i alt GJ Bruttoenergibehov -reference Individuel opvarmning Olie GJ El GJ Træpiller GJ Naturgas GJ Energibehov - reference i alt GJ Emissionsmængder - brutto Projekt - CO 2 fra brændsler Ton CH 4 fra brændsler Kg N 2 O fra brændsler Kg CO 2 - ækv. fra brændsler i alt Ton CO 2 - ækv. i alt Ton SO 2 Kg NOx Kg Reference - CO 2 fra brændsler Ton CH 4 fra brændsler Kg N 2 O fra brændsler Kg CO 2 - ækv. fra brændsler i alt Ton CO 2 fra el Ton CH 4 fra el Kg N 2 O fra el Kg CO 2 - ækv. fra el i alt Ton CO 2 - ækv. i alt Ton SO 2 Kg NOx Kg Samfundsøkonomi Projekt Brændselkøb kr Elproduktion MWh Indtægt fra elproduktion kr Brændselskøb - netto kr Forbruger - investering kr Akkumuleret forbruger investering kr Afskrivning kr Akkumuleret afskrivning kr Afbrydelse af gasstik kr Forsyningsselskab - basisinvestering kr Forsyningsselskab - invest. I stik kr Akkumuleret investering pr. ejd./ stik kr Afskrivning på stikledninger kr Akkumuleret afskrivning på stik kr Drift- og vedligeholdelse fjernvarme kr CO 2 /CH 4 /N 2 O-omkostninger kr SO 2 -omkostninger - netto kr NOx-omkostninger - netto kr Afgiftsforvridningseffekt kr Udgifter i alt - projekt 1000 kr Reference Brændselskøb kr Elproduktion MWh Indtægter fra elproduktion kr Brændselskøb - netto kr Forbruger - investering kr Akkumuleret forbruger investering kr Afskrivning kr Akkumuleret afskrivning kr Driftsomkostninger kr CO 2 /CH 4 /N 2 O-omkostninger kr SO 2 -omkostninger - netto kr NOx-omkostninger - netto kr Afgiftsforvridningseffekt kr Udgifter i alt - reference 1000 kr Side 1

Høring over Fjernvarme Fyns projektforslag for fjernvarmeforsyning af Årslev m.v. (sagsnr. sagsnr. 13.03.01-P16-1-13)

Høring over Fjernvarme Fyns projektforslag for fjernvarmeforsyning af Årslev m.v. (sagsnr. sagsnr. 13.03.01-P16-1-13) Sendt pr. e-mail: plan-kultur@faaborgmidtfyn.dk hm@faaborgmidtfyn.dk Faaborg-Midtfyns Kommune Plan og Kultur Att.: Helge Müller 14. oktober 2013 Høring over Fjernvarme Fyns projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Glamsbjerg

Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Glamsbjerg Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Glamsbjerg Høringssvar og sagsforløb Nedenfor er en gennemgang af hovedessensen i parternes synspunkter i høringssvarene, samt sagsforløb. 7. juni 2013

Læs mere

13. marts 2014 og miljo@odense.dk Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Att.: Christoffer Kirk Strandgaard

13. marts 2014 og miljo@odense.dk Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Att.: Christoffer Kirk Strandgaard Sendt pr. e-mail: plan-kultur@faaborgmidtfyn.dk hm@faaborgmidtfyn.dk Faaborg-Midtfyns Kommune Plan og Kultur Att.: Helge Müller 13. marts 2014 og miljo@odense.dk Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn. Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att. Per Jurgensen 18. oktober 2013 Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Læs mere

& Service A/S. Udvidelse af forsyningsområde. i Bondemosen mm. i Ullerslev. Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

& Service A/S. Udvidelse af forsyningsområde. i Bondemosen mm. i Ullerslev. Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Nyborg Forsyning F & Service A/S Udvidelse af forsyningsområde i Bondemosen mm. i Ullerslev Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen marts 2013 Nyborg Forsyning og Service

Læs mere

Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Revideret oktober 2009 Projektansvarlig Assens Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig

Læs mere

Til Roskilde Forsyning. Dokumenttype Rapport. Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV

Til Roskilde Forsyning. Dokumenttype Rapport. Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV Til Roskilde Forsyning Dokumenttype Rapport Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING I HIMMELEV Revision

Læs mere

Projektforslag. Solfangeranlæg. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014. Revideret den: 5. september 2014

Projektforslag. Solfangeranlæg. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014. Revideret den: 5. september 2014 Projektforslag Solfangeranlæg Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014 Revideret den: 5. september 2014 JPH Energi A/S Danmarksvej 30 H1 8660 Skanderborg Tlf.: 75 85 95 40 E-mail: skanderborg@jph.dk

Læs mere

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs Viden der bringer mennesker videre--- Vejle Fjernvarmeselskab Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs forsyningsområde Samfundsøkonomisk vurdering af individuelle varmepumper i forhold til fjernvarme

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme for ø- vængerne Middelfart

Notat. Notat vedr. Projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme for ø- vængerne Middelfart Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4872 Fax +45 8888 5501 Dato: 6. november 2012 Sagsnr.: 2012-001883-29

Læs mere

Sønderborg Fjernvarme

Sønderborg Fjernvarme Viden der bringer mennesker videre--- Sønderborg Fjernvarme Varmeforsyning af Vollerup Vurdering af drivhusgasemissioner og samfundsøkonomiske konsekvenser ved forsyning af alm. og lavenergiboliger med

Læs mere

Næstved Kommunes afgørelse af 2. juli 2014 ophæves.

Næstved Kommunes afgørelse af 2. juli 2014 ophæves. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas distribution A/S OVER Næstved

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN Revision 3 Dato 2012-02-21 Udarbejdet af KAC, EBJ, AD Kontrolleret af SOR Godkendt af Beskrivelse Karl Erik Hansen Projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY

FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY MARTS 2014, REVISION 2A, JANUAR 2015 BRØNDBY FJERNVARME A.M.B.A. FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Masterplan for. Vordingborg Forsyning A/S. Grundlag for fjernvarmeforsyning af nye områder

Masterplan for. Vordingborg Forsyning A/S. Grundlag for fjernvarmeforsyning af nye områder Masterplan for Vordingborg Forsyning A/S Grundlag for fjernvarmeforsyning af nye områder September 2012 Rekvirent Vordingborg Forsyning A/S Færgegårdsvej 3 4760 Vordingborg Kontaktperson: Kristian Schou

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE Til Vestegnens Kraftvarmeselskab Dokumenttype Rapport Dato Juni 2011 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ

Læs mere

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013 Varmeplananalyser for Vejle Kommune Rapport Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H,

Læs mere

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk FORELØBIG Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk August 2010 Udgivelsesdato Projekt : : 5.august 2010 30.5159.52 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt : : : Thomas Capral Henriksen og Bruno Schädler

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE Til Vestegnens Kraftvarmeselskab Dokumenttype Rapport Dato Juni 2011 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ

Læs mere

Samlet oversigt over høringssvar samt Silkeborg Kommunes bemærkninger hertil.

Samlet oversigt over høringssvar samt Silkeborg Kommunes bemærkninger hertil. 9. januar 2012 Samlet oversigt over høringssvar samt Silkeborg Kommunes bemærkninger hertil. Projekt om tilslutningspligt til fjernvarme i Funder, Lysbro og Funder Kirkeby Høringssvar nr. 1 Dateret 14.

Læs mere

Føns Nærvarme. Rapport

Føns Nærvarme. Rapport Føns Nærvarme Rapport Muligheder for kollektive varmeløsninger i Føns NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere

IKKE GÆLDENDE PROJEKTFORSLAG. Gedsted Varmeværk. Fjernvarmeforsyning af industriområdet

IKKE GÆLDENDE PROJEKTFORSLAG. Gedsted Varmeværk. Fjernvarmeforsyning af industriområdet IKKE GÆLDENDE PROJEKTFORSLAG Gedsted Varmeværk Fjernvarmeforsyning af industriområdet Udarbejdet af: René Fonvig Hald Kontrolleret af: Niels Thorsen Godkendt af: - Dato: 15.09.2014 Version: 1.1 Projekt

Læs mere

Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme

Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme Realskolevej 18 8850 Bjerringbro Att.: Charles W. Hansen Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme Viborg Kommune har den 13. december 2011 modtaget et projektforslag

Læs mere

Varmeplan Bornholm. Vedtaget af Bornholms Kommunalbestyrelse d. 11.10.2007

Varmeplan Bornholm. Vedtaget af Bornholms Kommunalbestyrelse d. 11.10.2007 Varmeplan Bornholm 2007 Vedtaget af Bornholms Kommunalbestyrelse d. 11.10.2007 Indholdsfortegnelse side Indledning 3 Baggrund 3 Sammenfatning 4 Varmeplanlægning 5 Baggrund 5 Gældende love og regler 6 Varmeforsyningsprojekter

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a.

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt flisfyret biomasseanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 31. marts 2014 Revision 23. maj 2014 Projektansvarlig Ansvarlig

Læs mere

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET PROJEKTFORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNE VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET UDGAVE 24. APRIL 2015 Oprindeligt projekt indsendt 10. marts 2015 Indledning... 2 Indstilling...

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato August 2012 PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE PROJEKTFORSLAG 11.000 M2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORPTIONSVARMEPUMPE

Læs mere

FREMTIDENS NORDFORBRÆNDING FORNYELSE AF KAPACITET PROJEKTFORSLAG FOR NY OVNLINJE

FREMTIDENS NORDFORBRÆNDING FORNYELSE AF KAPACITET PROJEKTFORSLAG FOR NY OVNLINJE FREMTIDENS NORDFORBRÆNDING FORNYELSE AF KAPACITET PROJEKTFORSLAG FOR NY OVNLINJE Maj 2011 Revision Version 03b Dato 2011-05-24 Ref. 1057603 / NFL5-322-002-3 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København

Læs mere

Til Kværndrup fjernvarme. Dokumenttype Rapport. Dato 7. Januar 2014 7.000M 2 SOLVARME

Til Kværndrup fjernvarme. Dokumenttype Rapport. Dato 7. Januar 2014 7.000M 2 SOLVARME Til Kværndrup fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 7. Januar 24 7.M 2 SOLVARME 7.M2 SOLVARME Revision F Dato 7--24 Udarbejdet af Tina Hartun Nielsen Kontrolleret af Jane Moustgaard Godkendt af Christian

Læs mere

Projektforslag for fliskedel 2 på Central H.P. Christensens Vej

Projektforslag for fliskedel 2 på Central H.P. Christensens Vej Projektforslag for fliskedel 2 på Central H.P. Christensens Vej September 2009 Projektforslag for fliskedel 2 på Central H. P. Christensens Vej September 2009 Projektforslag efter varmeforsyningsloven

Læs mere