Skadestueregistrering af trafikuheld Bilags- og Notatrapport. Politiets registrering.3 Figurer fra politiets indberetningssystem 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skadestueregistrering af trafikuheld Bilags- og Notatrapport. Politiets registrering.3 Figurer fra politiets indberetningssystem 11"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Bilag A Bilag B Bilag C Bilag D Bilag E Bilag F Bilag G Bilag H Bilag I Bilag J Bilag K Bilag L Bilag M Bilag N Politiets registrering.3 Figurer fra politiets indberetningssystem 11 Uheldssituationer 16 Registrering på Odense Universitetshospital...18 Registrering på Slagelse Skadestue...21 Registrering på Århus Skadestue.25 Figurer fra uheldsregistreringen på Århus Skadestue...30 Det svenske politis registrering 34 Figurer fra indberetningen i STRADA 35 Det svenske sygehusvæsens registrering..45 AIS/ISS...46 Registreringen til Lands Patient Registret.47 Trafikulykke registrering til Lands Patient Registret.48 Lands Patient Registret Notat A Notat B Nota C Notat D Notat E Notat F Notat G Notat H Notat I Notat J Besøg hos Nordjyllands Politi.66 Besøg hos Uhelds Analyse Gruppen på Odense Universitetshospital..68 Samtale med Dennis Vilster Odense Kommune.71 Besøg hos Slagelse Skadestue..72 Samtale med Ragnhild Lindsøe Slagelse Kommune 73 Besøg hos Århus Skadestue 74 Samtale med Pablo Celis Århus Kommune 75 Mail fra Monica Berntman..76 Besøg hos Aalborg Kommune 77 Møde med Stig R. Hemdorff

3 2

4 BILAG A Politiets registrering Oplysninger Uheldsoplysningerne er inddelt i tre hovedgrupper, oplysninger der vedrører selve uheldet, oplysninger der vedrører de enkelte involverede elementer og oplysninger der vedrører personerne i de enkelte elementer Uheldsoplysninger Antal implicerede færdselselementer: - Det første, der skal anføres, er antallet af færdselselementer, der har været impliceret i uheldet. Et færdselselement er bil, knallert, cykler, forgængere med videre. Antal personer: - Implicerede antal personer, opgjort på dræbte, tilskadekomne og uskadte. Som uskadte medtages kun førere og forgængere, ikke passagerer. Antal påkørte forhindringer: - Forhindringer på eller udenfor kørebanen, for eksempel afspærringsmateriale, vejtræer eller autoværn. Beskrivelse af uheldet: - Beskrivelsen skal indeholde parternes kørselsretning før uheldet og eventuel før svingning ved angivelse af verdenshjørner og gade/stednavn og beskrivelse af den påtænkte manøvre, startende med part 1. Det anføres endvidere hvorledes parterne ramte hinanden, eksempelvis højre side ved forenden. Er der særlige omstændigheder ved uheldet anføres disse, eksempelvis formodede årsager til uheldet, ting som ikke fremgår direkte af de øvrige registreringer. Uheldsdato: - Dag, måned og år. Ugedag: - Dag i ugen. 1 mandag. 2 tirsdag. 3 onsdag. 4 torsdag. 5 fredag. 6 lørdag 7 søndag. Klokkeslæt: - Anføres uden specialtegn. Føre: - Føre på kørebanen. 1 tørt. 2 vådt. 3 glat, sne/is. 4 glat i øvrigt. 99 uoplyst. Sigtforhold: - 1 sigtbart. 2 nedsat sigt. 9 uoplyst. Ved nedsat sigt er sigtbarheden under 100 meter. Lysforhold: - 1 dagslys. 2 tusmørke. 3 mørke. 9 uoplyst. Vejrforhold: 3

5 - Vejrforholdet da uheldet skete angives. 1 ingen nedbør. 2 regn. 3 tåge. 4 sne, slud, hagl. 5 stærk blæst. 23 regn, tåge. 25 regn, stærk blæst. 34 tåge, sne, slud, hagl. 35 tåge, stærk blæst. 45 sne, slud, hagl, stærk blæst. 99 uoplyst. Vejbelysning: - 1 findes ikke. 2 tændt. 3 ikke tændt. 9 uoplyst. Uheldets art: - 1 personskadeuheld. 2 materielskadeuheld, hvor der på grund af skadens omfang er optaget rapport. 3 materielskadeuheld, hvor der er optaget rapport af andre årsager. 4 materielskadeuheld, hvor der ikke optages rapport. Uheld på vej til eller fra skole: - Der anføres kun ja, såfremt uheldet de implicerede er børn eller unge under 18 år og disse er på vej enten til eller fra skole. Uheldet kan normalt kun være sket mandag til fredag mellem kl.7 og kl ja. 2 nej. Hastighedsbegrænsning er den overordnede vej: - Skal anføres uanset om det er den skiltede, eller den generelle. Den skiltede hastighedsgrænse kan også være midlertidig. Er uheldet sket i et kryds med forskellige hastighedsbegrænsninger, anføres den højest tilladelige hastighed, normalt hastighedsgrænses på den overordnede vej. Byzoneområde: - Anføres om uheldet finder sted indenfor byzonen. 1 ja. 2 nej. 9 uoplyst. Bebyggelse: - Er der tvivl om bebyggelsen angives det laveste nummer. 1 forretningsgade. 2 industri- eller kontorkvarter. 3 beboelseskvarter med etageejendomme. 4 villakvarter og anden lav bebyggelse. 5 bebyggelse uden direkte adgang til vejen. 6 ingen eller meget spredt bebyggelse. 9 uoplyst. Vejudformning: - Den generelle vejudformning ved uheldsstedet beskrives. 1 kryds, fire ben. 2 kryds tre ben. 3 kryds i øvrigt. 4 rundkørsel. 5 kryds mellem vej og selvstændig sti. 6 ud-/indkørsel. 7 flettestrækning. 8 jernbaneoverskæring. 10 kurve. 11 vej, lige. 12 vejudformning, anden. 13 cykelsti, selvstændig. 14 bro, på. 15 bro under. 99 uoplyst. Uheldssituation: - Uheldssituationen skal give en objektiv beskrivelse af situationen umiddelbart før uheldet og inden eventuelle undvigemanøvrer er foretaget. Uheldssituationsnummer: - Der er 10 uheldssituationer med tilhørende enkeltsituationer. For en oversigt over samtlige uheldssituationsnumre henvises til Bilag B. Retning mod hvilken element 1 kørte: - Retningen er for element 1 før eventuel svingning. 1 nord. 2 nordøst. 3 øst. 4 sydøst. 5 syd. 6 sydvest. 7 vest. 8 nordvest. 9 uoplyst. Vejarbejde: - Har der været vejarbejde på uheldsstedet, anføres dette. Der er tale om vejarbejde, når en del af det normale færdselsareal er afspærret på eller ved uheldsstedet. 1 ja. 2 nej. 4

6 1.1.2 Stedoplysninger Før vejmyndighederne kan påføre uheldsoplysningerne administrative vejkoder og kilometreringer, er der behov for at beskrive stedet hvor uheldet skete. Denne udpegning er i særdeleshed vigtig i forbindelse med sortplet udpegninger. Stedoplysningerne er opdelt mellem henholdsvis primærvej og sekundærvej. For primærvejen skal den kommune hvori uheldet er sket anføres, med både kommunekode og navn. Denne information anvendes siden hen til at afgøre, hvem hos vejmyndigheden der skal foretage den videre behandling af stedoplysningerne. Stednavn: - Er uheldet sket indenfor en byzone anføres dette navn. Vejkode/adresse: - I POLSAS er der mulighed for at hente gadenavn og tilhørende vejkode frem fra en kopi af vejregistret. Husnummer: - Er uheldet sket indenfor et bebygget område, anføres det husnummer, som uheldet er sket ud for eller overfor. Kilometer mærke: - På stats- og amtsveje er der langs vejen opsat kantpæle for hver 100 meter med angivelse af kilometer og meter for stedet, dette tal anføres. Lokalitet: - Her kan anføres hvis uheldet er sket ved for eksempel en frakørselsrampe eller en rasteplads. Denne oplysning anføres som supplerende tekst. Postnr./by: - Det anføres i hvilket postdistrikt uheldet er sket. Grundpunkt: - Et grundpunkt placerer uheldet mere præcist. Er uheldet for eksempel sket 30 meter fra et skryd anføres krydset. Selve informationen om hvilket kryds, fremgår af oplysningerne om primær- og sekundærvej. Afstand fra grundpunkt: - Afstanden fra grundpunktet til uheldsstedet anføres i meter. Er uheldet sket i et kryds eller i nærheden af et kryds er der brug for oplysninger om den sekundærvej. Kommune: - Dette punkt vil normalt være identisk med kommunen for den primære vej. Sekundær vej/adresse: - Denne information kan på samme måde som for primær vejen, findes i POLSAS. Husnummer: - Er uheldet sket ud for eller overfor et hus anføres dette nummer Elementoplysninger Elementoplysningerne omhandler informationer om de personer, der er involveret i færdselsuheldet. Hvert uheld skal have et element nummer, som er fortløbende, startende med nummer 1. 5

7 Færdselselement elementart: - Her skal det anføres, hvilke færdselselementer der er impliceret i uheldet. 01 hest med rytter - 01A hestevogn. 11 personbil 11A personbil med påhængsvogn, 11C personbil med campingvogn, 11S personbil anvendt som skolebus. 12 hyrevogn 12S hyrevogn anvendt som skolebus. 13 køretøj kg under udrykning 13A køretøj kg under udrykning med påhængsvogn. 21 varebil kg totalvægt 21A varebil kg totalvægt med påhængsvogn, 21C varebil kg totalvægt med campingvogn. 22 varebil kg totalvægt 22A varebil kg totalvægt med påhængsvogn, 22C varebil kg totalvægt med campingvogn. 31 lastbil over kg 31A lastbil med påhængsvogn, 31C lastbil med campingvogn eller skurvogn. 32 forvogn til sættevogn 32A sættevognstog. 33 rutebus. 33A rutebus med påhængsvogn eller ledbus, 33 rutebus anvendt som skolebus. 34 bus i øvrigt 34A bus i øvrigt med påhængsvogn eller ledbus, 34 autocamper, 34 bus i øvrigt anvendt som skolebus. 35 bil over kg totalvægt under udrykning 35A bil over kg totalvægt under udrykning med påhængsvogn. 36 traktor 36A traktor med påhængsvogn eller markredskab. 37 motorredskab 37A motorredskab med påhængsvogn. 41 motorcykel 41A motorcykel med påhængsvogn eller sidevogn. 42tre- eller firehjulet motorkøretøj under 400 kg. 44 knallert-45 med konstruktive ændringer. 45 knallert knallert-30 med konstruktive ændringer. 51 knallert cykel 61A cykel med anhænger, 61B cykel med barn i barnesæde, 61H cykel med hund i snor. 71 forgænger 71A fodgænger trækkende med cykel, rollator eller lignende, 71B fodgænger med barnevogn eller klapvogn. 72 fodgænger på hjul, rulleskøjter, skateboard eller lignende. 79 flygtet ukendt elementart. 99uoplyst. Forhindringer på eller over kørebanen: - 80 jernbanetog. 81 dyr. 82 sten - roer eller lignende løse genstande. 83 jord - grusbunker eller byggemateriale. 84 afspærringsmateriale eller lignende. 85 hastighedsdæmpende foranstaltninger. 86 container. 87 hul i jorden. 88 forhindringer over vejen, bro, protal, luftledninger eller lignende. 89 andet på eller over kørebanen. Forhindringer udenfor kørebanen: - 91 vejtræ, træer i rabat eller på fortov. 92 træer, andre, i have, mark, eller lignende. 93 autoværn i midterrabat. 94 autoværn i øvrigt. 95 lysmast, vejskilt, hellefyr, rækværk eller lignende. 96 husmur eller vinduesfacade. 97 andet udenfor kørebanen. Gade- eller vejtype: - Vejtypen opdeles efter antal kørespor i hele vejen. 23 motorvej, tre spor i alt eller færre. 24 motorvej, fire spor. 25 motorvej fem spor. 26 motorvej seks spor. 27 motorvej syv spor i alt eller flere. 31 motortrafikvej et spor. 32 motortrafikvej to spor. 33 motortrafikvej tre spor. 34 motortrafikvej fire spor. 41 rampe ved motorvej eller lignende et spor. 42 rampe ved motorvej eller lignende to spor. 43 rampe ved motorvej eller lignende tre spor eller flere. 52 vej med midterrabat to spor. 53 vej med midterrabat tre spor. 54 vej med midterrabat fire spor eller flere. 55 vej i øvrigt et spor. 56 vej i øvrigt to spor. 57 vej i øvrigt tre spor. 58 vej i øvrigt firespor eller flere. 61 fartdæmpet vej vejledende hastighed 20/25 km/t. 62 fartdæmpet vej vejledende hastighed 30/35 km/t. 63 fartdæmpet vej vejledende hastighed 40 km/t eller mere. 64 fartdæmpet vej i øvrigt. 71 opholds- eller legeområde. 72 gågade. 81 selvstændig sti udenfor kørebanen. 82 parkeringsplads. 83 plads, havneterræn eller lignende. 84 udkørsler til/fra ejendom, mark, servicestation eller lignende. 6

8 De næste tre punkter omhandler uheld med cyklister eller knallertkører, er der ikke indblandet sådanne trafikantgrupper anføres der ikke cyklist/knallert. Cykelstiens udformning: - 1 ikke cyklist/knallertkører. 2 dobbeltrettet cykelsti. 3 enkeltrettet cykelsti. 4 kant-/cykelbane. 5 ingen cykelsti/-bane eller kantbane. 9 uoplyst. Cykelstiens forløb ved kryds: - 1 ikke cyklist/knallertkører. 2 ikke krydsuheld. 3cykelsti gennem krydset. 4 cykelfelt markeret gennem krydset. 5 ingen markering for cyklister/knallertkører. 6 afkortet cykelsti. 9 uoplyst Anvendelse af cykelsti: - I dette punkt anføres det hvorledes cyklisten/knallertkøreren benyttede cykelstien/cykelbanen. 1 ikke cyklist/knallertkører. 2 cyklist/knallertkører på fodgængerarealet. 7 cykelsti/-bane eller kantbane anvendt. 8 cykelsti/-bane eller kantbane ikke anvendt. 9 uoplyst. De næste tre punkter omhandler forgænger. Er der ikke forgænger impliceret i uheldet, anføres dette. Langsgående forgænger: - 1 fortovet anvendt. 2 fortovet fandtes, ikke anvendt. 4langsgående forgængere i øvrigt. Krydsende forgænger: - 1 fodgængerfeltet anvendt. 2 fodgængerfelt fandtes, ikke anvendt. 7 fodgængerfelt fandtes ikke. 0 fodgænger på helle eller lignende i forbindelse med krydsning. I øvrigt: - 8 fodgænger med ophold på kørebanen eller langsgående/ikke krydsende. 9 uoplyst. Manøvre: - Det anføres hvorledes den faktiske manøvre umiddelbart før en eventuel undvigemanøvre. 1 gående, anføres for alle fodgængere, selvom de har stået stille eller ligget ned. 2 holdende for ligeudkørsel. 3 holdende for højresving. 4 holdende for venstresving. 5 højresvingende. 6 venstresvingende. 7 parkeringsmanøvre, fremad kørsel. 8 parkeringsmanøvre, bakning. 9 bakning i forbindelse med svingning. 10 bakning i øvrigt. 11 indfletning/vognbaneskift i retning mod modpart. 12 udfletning/vognbaneskift i retning væk fra modparten. 13 ligeudkørsel. 14 parkeret, standset. 99 uoplyst. Kollisionspunkt: - Dette punkt beskriver i hvilket område på elementerne sammenstødningen sker. Kollisionspunkterne er delt op mellem forskellige elementer kollisionspunkter, jf. figur rullet rundt. 88 kompliceret kollision. 99 andet eller uoplyst. 00 uskadt element. 7

9 Figur 0.1. Kollisionspunkter. Vigepligtsforhold: - Det anføres hvilken vigepligt elementet havde i sin oprindelige færdselsretning, før eventuel svingning. 1 lyssignal, grøn i færdselsretningen. 2 lyssignal, gul i færdselsretningen. 3 lyssignal, rød i færdselsretning. 4 stoptavle. 5 vigepligttavle og/eller vigelinie. 6 ubetinget vigepligt i øvrigt. 7 højrevigepligt. 8 ingen vigepligt i oprindelig færdselsretning. 9 uoplyst. Hastighedsskøn: - Der anføres den hastighed elementet skønnedes at have inden eventuel nedbremsning eller undvigemanøvre. 999 uoplyst Lygte- eller refleksfejl: - Det anføres, hvis der er fejl ved lygter eller reflekser, uanset tidspunkt på dagen og uanset om fejlen skønnes at have haft betydning for uheldet. 1 ingen fejl eller fodgænger. 2 fejl foran på køretøjet. 3 fejl bagpå køretøjet. 4 fejl på siden af køretøjet. 5 flere af overnævnte fejl. 6 manglende kørelys. 9 uoplyst. Elementets nationalitet med videre: 8

10 - Det land, hvor køretøjet er indregistreret, anføres med landekode. For danske køretøjer med særlige plader: HRN hæren. FLV flyvevåbnet. SVN søværnet. BRS beredskabsstyrelsen. UDR udrykningskøretøjer på særlige nummerplader. PRO prøveplader. DKS dansk specialkøretøj i øvrigt. XXX køretøj på stelnumre. FLU flygtet køretøj. DIV andre. UOP uoplyst Personoplysninger Føreren nævnes først og derefter anføres eventuelle dræbte og tilskadekomne passagerer. Først anføres samtlige personer i det første element og dernæst alle personer i andet element. Personens art: - Det anføres personens rolle i uheldet. 1 motorfører med kørekort til det benyttede køretøj. 2 motorfører med kørekort, men ikke til det benyttede køretøj. 3 motorfører uden kørekort, hvor dette kræves. 4 knallertkører på år med knallertbevis. 5 knallertkører under 18 år uden knallertbevis. 6 fører af køretøj, hvortil kørekort/knallertbevis ikke kræves. 7 passager på forsæde. 8 passager på bagsæde. 9 passager i øvrigt eller uoplyst placering. 10 fodgænger. 79 ukendt flygtet person. 89 fører ikke til stede. 90 påkørte genstand. 99 uoplyst. År for 1. kørekort: - Her anføres årstallet for udstedelsen af det første kørekort. Personskade: - Her anføres personens grad af tilskadekomst. 1 dræbt, personen er død senest 30 dage efter uheldet, som følge af færdselsuheldet. 2 tilskadekommen, tilstand der kræver lægelig behandling eller har medført hospitalsindlæggelse. 9 uskadt. Skadens type: - 1 kraniebrud, konstateret hjernerystelse, ansigts-/øjenlæsion. 2 læsion af brystkasse og/eller underliv. 3 læsion af rygsøjle/nakke/bækken. 4 knoglebrud/ledskred/svær forstuvning i skulder/arm/hånd. 5 knoglebrud/ledskred/svær forstuvning i hofte/ben/fod. 6 alvorlig skade i flere kropsområder. 7 forbrænding. 8 alene lettere skade eller indlagt til observation for hjernerystelse. 9 uskadt. Hospital med videre: - Her angives hvor personen er blevet behandlet for eventuelle skader. 1 indlagt på hospital. 2 indlagt på hospital til observation. 3 skadestuebehandlet. 4 øvrigt. 9 uoplyst. Spirituspåvirkning: - Her anføres det hvis førere eller fodgængere er alkoholpåvirket. Alkoholpromille anføres med to decimaler. 777 blodprøve tage, men resultatet foreligger ikke endnu. 888 spirituspåvirket men ikke prøvet. 999 ikke skønnet spirituspåvirket. Sygdom med videre: - Her anføres det hvis førere eller fodgængere har været syge. 1 påvirket af medicin. 2 pludselig opstået sygdom. 3 uegnet til færden i trafik af anden årsag (ej spiritus). 4 blodprøve sendt til retsmedicin institut p.t. ukendt resultat. 5 påvirket af narkotika. 6 påvirket af både narkotika og medicin. 9 intet at bemærke. Sikkerhedsudstyr: - 0 fodgænger. 1 sikkerhedssele benyttet. 2 styrt- eller cykelhjelm benyttet. 3 sikkerhedssele/styrt- /cykelhjelm ej benyttet, airbag ej udløst. 4 fremadvendt barnestol benyttet. 5 bagudvendt barnestol 9

11 benyttet. 6 sikkerhedssele benyttet og airbag udløst. 7 sikkerhedssele benyttet og airbag ej udløst. 8 sikkerhedssele ej benyttet, airbag udløst. 9 uoplyst. CPR-nummer: - Gyldigt dansk CPR-nummer eller fødselsdato. Udenlandsk person: - Der anføres landekode for udenlandske personer. STA statsløs. UKT ukendt. DIV andet. 10

12 Bilag B Figurer fra politiets indberetningssystem 11

13 12

14 13

15 14

16 15

17 BILAG C Uheldssituationer 16

18 17

19 BILAG D Registrering på Odense Universitetshospital Alder: - Det antal år, der er forløbet fra fødselsdag til skadedato. Køn: - Bestemmes ud fra endetal i CPR-nummeret. Skadetidspunkt: - Det tidspunkt, patienten opgiver som skadestidspunkt, indenfor intervallet 0-59 minutter af påbegyndte time. Tidligere henvendelse for samme skade ja/nej: - Det registreres om det er første gang den tilskadekomne henvender sig efter en opstået skade. Trafikskema udfyldt ja/nej: - Det registreres, hvorvidt skaden er sket ved en trafikulykke. Arbejdstid ja/nej: - Skaden opstået i eller udenfor arbejdstid. Udløsende årsag til skadestuekontakt U-kode: - Den begivenhed der forårsagede henvendelsen til skadestuen. 1 sygdom og tilstand uden direkte sammenhæng med udefra påført læsion. 2 ulykke - en ufrivillig hændelse karakteriseret ved en hurtigvirkende kraft eller påvirkning, som kan ytre sig i form af skade på kroppen. 3 voldshandling. 4 selvtilføjet skade. 5 senfølge. 8 andet. 9 ukendt/uoplyst. Skademekaniske M-kode: - Inddelt i hoved- og undergrupper. En systematisk beskrivelse af arten af påvirkning. 0 slag, stød på grund af fald på samme niveau 01 snuble, 02 glide. 1 slag, stød på grund af fald på trappe eller til lavere niveau 10 fald på eller fra trappe, 11 fald/hop fra mindre højde, 12 fald/hop fra større højde. 2 slag, stød på grund af kontakt med anden genstand, person eller dyr 20 kontakt med genstand i bevægelse. 21 kontakt med genstand i hvile. 22 kontakt med person eller dyr. 3 klemning, snit, stik 30 klemning. 31 klipning, bid. 32 snit, savning, rivning, skrub. 33 hug stik anden indtrængning. 4 fremmedlegemer 40 i øjet. 41 gennem naturlig legemsåbning. 5 kvælning 50 strangulering. 51 obstruktion af luftrør. 52 drukning eller nærdrukning. 53 kompression af brystkasse. 6 kemisk påvirkning 60 ætsning med faste stoffer. 61 ætsning med flydende stoffer. 61 ætsning med luftformige stoffer. 65 giftvirkning med faste stoffer. 66 giftvirkning med flydende stoffer. 69 uspecificeret. 7 termisk, elektronisk, strålepåvirkning 70 varm væske eller damp. 71 varme genstande. 72 åben ild. 73 kulde. 74 elektrisk strøm. 75 svejselys. 76 anden lysstråling. 77 akustisk. 8 akut overbelastning af legeme/legemsdel 80 øvre del af kroppen. 81 lænderyg. 82 ryg. 83 nakke, skulderbælte. 84 arme. 85 ben. 88 andet, specificeret. 89 uspecificeret. 9 anden og ukendt skadesmekaniske 98 andet, specificeret. 99 uspecificeret. Stedkode: - Inddelt efter karakteren af skadestedet. 0 trafikområde. 1 boligområde. 2 produktions- og værkstedsområde. 3 butiks-, handels- og serviceområde. 4 skole-, offentligt administrations- og 18

20 institutionsområde. 5 idræts- og sportsområde. 6 forlystelses- og parkområde. 7 fri natur. 8 hav, sø, vådområde. 9 uoplyst. Skadested: - Navn på skadesstedet for eksempel firma, institution. Teksten skrives i fri tekst. Skadevoldende/-fremkaldende produkt: - I skadesmekanismen indgår ofte et produkt som egentligt skadevoldende, for eksempel en kniv eller skadesfremkaldende, for eksempel et defekt trappetrin. Teksten skrives i fri tekst. Afslutningsmåde: - Det registreres hvor skaden afsluttes, på skadestuen, kræver behandling hos egen læge, kræver indlæggelse, ambulant, eller død ved ankomst til skadestuen. Aktivitetskode A-kode: - Formål med personens aktivitet i ulykkesøjeblikket. 1 idræt, sport, motion. 2 leg, hobby og anden fritidsvirksomhed. 3 erhvervsarbejde. 4 vitalaktivitet. 5 ulønnet arbejde. 8 anden aktivitet. 9 uspecificeret. Diagnose diagnosekode: - Læsionens art, lokalisation og kan til dels angives som sværhedsgrad ved diagnose. Dette kræver dog et medicinsk kendskab. Behandling behandlingskode: - Inddelt i hoved- og undergrupper., dog undlades undergrupperne, da disse ikke er forståelige i denne sammenhæng. 1 operationer. 2 fremmedlegemefjernelse. 3 sårbehandling. 4 frakturbehandling med mere. 5 anden behandling. 6 tandlægebehandling. 9 nihil som er direkte henvisning til ambulatorier, vagtlæge, egen læge uden behandling på skadestuen. Indlæggelsestid: - Summen af dage for primær sammenhængende indlæggelse. Omfatter ikke senere indlæggelse forårsaget af den primære skade. Ulykketekst: - Beskrivelse af uheldet i fri tekst Trafikskade registrering Udover den almindelige registrering, foretages en yderlige registrering, når der er tale om en trafikskade. Ulykkesnummer: - Trafikulykkerne nummereres fortløbende, således at alle tilskadekomne fra den samme ulykke får samme ulykkesnummer. Kode for skadested: - For trafikulykker i Odense Kommune foretages nøjagtig stedfæstelse, forudsat en af de involverede parter befandt sig på eller i et indregistreret køretøj. Transportmiddel: - Den tilskadekomnes transportmiddel såvel som eventuel modparts transportmiddel. 01 fodgænger. 02 cykel. 03 cykelpassager. 04 knallert. 05 knallertpassager. 06 MC/scooter. 7 MC/scooter passager. 08 personbil. 09 varevogn. 10 lastbil. 11 bus. 12 buspassager. 14 andet, hvilket. For 19

21 modparten: 01 fodgænger. 02 cykel. 04 knallert. 06 MC/scooter. 08 personbil. 09 varevogn. 10 lastbil. 11 bus. 12 fast genstand. 13 ingen. 14 andet, hvilket. Den tilskadekomnes placering i bil: - Ved tilskadekomne i bil angives placeringen i køretøjet. 1 fører. 2. passager på forsædet. 3 passager på bagsædet. 4 anden placering, hvilken. Hjelm/sele/børnesikring: - Det anføres om hjelm/sele/børnesikring var anvendt i uheldsøjeblikket. 1 brugt. 2 ikke brugt. 3 uoplyst. Airbags: - Det anføres om bilen havde airbags. 1 ja, udløst. 2 nej, ikke udløst. 3 ved ikke/uoplyst. 4 ikke monteret. Læsioner: - Kroppen er inddelt i 9 regioner. 1 hjerne og kranie. 2 ansigt. 3 hals. 4 brystkasse. 5 mave. 6 rygsøjle. 7 arme. 8 ben. 9 uspecificeret. AIS: - Det anføres på AIS skalaen, hvor alvorlig hver kropsdel er skadet. 1 let. 2 moderat. 3 alvorlig. 4 meget alvorlig, 5 kritisk og 6 dødelig. ISS: - På baggrund af AIS udregnes ISS. Hvor AIS giver en beskrivelse af alvorligheden af hver enkel legemsdel, giver ISS en samlet beskrivelse af alvorligheden af læsionerne. ISS < 7 let tilskadekomst. ISS 7-12 moderat tilskadekomst. ISS> 12 alvorlig tilskadekomst. Uheldssituation: - Her anføres uheldssituationsnummeret fra Danmarks Statistik, jf. Bilag B. Men der er visse afvigelser: Eneuheld generelt 099. Samme retning generelt 199. Modsat kurs generelt 299. Samme kurs, sving generelt 399. Modsat kurs, sving generelt 499. Krydsende u. sving generelt 599. Krydsende m. sving generelt 699. Parkering generelt 799. Fodgængere generelt 899. Genstande generelt 999. Retning: - Det anføres i hvilken retning tilskadekomne bevægede sig i, i forhold til verdenshjørnerne. Ligeledes anføres modpartens retning. Ulykkestekst: - Ulykken beskrives i fri tekst. 20

22 BILAG E Registrering på Slagelse Skadestue 21

23 22

24 23

25 24

26 BILAG F Registrering på Århus Skadestue 25

27 26

28 27

29 28

30 29

31 Bilag G Figurer fra uheldsregistreringen på Århus Skadestue 30

32 31

33 32

34 33

35 BILAG H Det svenske politis registrering 34

36 BILAG I Figurer fra indberetningen i STRADA 35

37 36

38 37

39 38

40 39

41 40

42 41

43 42

44 43

45 44

46 BILAG J Det svenske sygehusvæsens registrering 45

47 BILAG K AIS/ISS AIS Abbreviated Injury Scale AIS er en numerisk skala, der spænder fra skadegrad 1 til 6, jf. tabel 1. Disse skadegrader er fastlagt ud fra en bedømmelse af den trussel mod den tilskadekomnes liv, hver læsion tillægges af en gruppe eksperter bestående af læger og ingeniører. Tabel 1. Skadegrad i AIS. AIS Skadegrad Eksempler på læsioner 1 Let Hudafskrabning, småsår, forvridning af led 2 Moderat Hjernerystelse, kæbebrud, brud på håndled 3 Alvorlig Hovedkvæstelse, lårbensbrud, amputation af fod 4 Meget alvorlig Beskadigelse af milt, amputation af ben, indre blødning i kraniet 5 Kritisk Rift i kropspulsåren, svære hjernekvæstelser 6 Dødelig Knusning af hjerne, over rivning af kropspulsåre ISS Injury Severity Score AIS beskriver alvoren af hver enkelt læsion, men giver ikke en samlet beskrivelse af alvoren af læsioner hos tilskadekomne med flere læsioner. ISS udregnes som summen af kvadratet på den højeste AIS værdi i de tre alvorligste skadede kropsdele. ISS inddeles i tre grupper, jf. tabel 2. Tabel 2. ISS inddeling. ISS < 7 Let tilskadekomst ISS 7-12 Moderat tilskadekomst ISS > 12 Alvorlig tilskadekomst 46

48 BILAG L Registrering til Lands Patient Registret Sygehusnummer: - Nummeret for sygehuset, hvor patienten er under behandling. Afsnitsnummer: - Nummeret for det skadestueafsnit, der er patients stamafsnit. Patienttype: - Angivelse af en patients administrative relation til sygehuset. Personnummer: - Personidentifikation. Startdato: - Dato for ankomst til skadestuen. Time for ankomst til skadestue: - Klokkeslæt i hele timer for ankomst til skadestue. Minut for ankomst til skadestue: - Klokkeslæt i minutter for ankomst til skadestue. Kommunekode: - Patientens bopælskommune. Slutdato: - Dato for afslutning af skadestuekontakt. Udskrivningstime: - Klokkeslæt i hele timer for afslutning af skadestuekontakt. Afslutningsmåde: - Angivelse af hvortil patienten er afsluttet. 1 alment praktiserende læge. 2 praktiserende speciallæge. 8 død, efter ankomst til skadestue. A andet. E udlandet. F afsluttet til sygehusafsnit. K afsluttet til sygehusafsnit (hjemmet). Afsluttet til sygehusafsnit: - Angivelse af hvilket afsnit patienten afsluttes til. F patienten overflyttes direkte til et andet sygehusafsnit. K patienten overflyttes ikke direkte til et andet sygehusafsnit, men tager hjem i en periode. Kontaktårsag: - Overordnet angivelse ag baggrund for patientens kontakt til skadestuen. 1 sygdom og tilstand uden direkte sammenhæng med udefra påført læsion. 2 ulykke. 3 vold. 4 selvmordsforsøg. 5 senfølge. 8 andet. 9 ukendt/uoplyst. Diagnoser: - Aktionsdiagnosen skal være på minimum fire karakterer inklusiv foranstillet D. Procedurer: - Det er obligatorisk at indberette alle radiologiske procedurer. Indberetning af operationer og andre procedurer er frivillig. 47

49 BILAG M Trafikulykke registrering til Lands Patient Registret EUHA EUHA0 EUHA00 EUHA01 EUHA02 EUHA07 EUHA08 EUHA09 EUHA1 EUHA10 EUHA11 EUHA12 EUHA13 EUHA14 EUHA15 EUHA17 EUHA18 EUHA19 EUHA2 EUHA20 EUHA21 EUHA22 EUHA23 EUHA27 EUHA28 EUHA29 EUHB EUHB0 EUHB00 EUHB01 EUHB02 Ulykkeshændelse Udløsninger af energi og kemiske substanser Udløsning af energi ved eksplosion, lufttryk, ild og flammer Udløsning af energi ved eksplosion Udløsning af energi som lufttryk Udløsning af energi som ild, flammer Udløsning af energi ved kombination af flere energiformer Udløsning af energi ved eksplosion, lufttryk, ild, flammer, anden specificeret Udløsning af energi ved eksplosion, lufttryk, ild, flammer, uspecificeret Udløsning af anden energiform Udløsning af elektrisk energi Udløsning af stærk varme Udløsning af stærk kulde Udløsning af strålingsenergi Udløsning af lydenergi Udløsning af vibrationsenergi Udløsning af energi ved kombination af flere energiformer Udløsning af anden specificeret form for energi Udløsning af energi, uspecificeret Udløsning af kemiske substanser Overløb af væske Lækage af flydende substans, kemikalie Fordampning af gasformig substans, kemikalie Dannelse af røg, støv, pulver Kombineret udløsning af kemiske substanser Udløsning af kemisk substans, anden specificeret Udløsning af kemisk substans, uspecificeret Kollaps, nedbrud og deformering af materialer Kollaps, brud og deformering af materialer Kollaps af materiale fra højere niveau Kollaps af materiale på lavere niveau Kollaps af materiale på samme niveau 48

50 EUHB03 EUHB04 EUHB08 EUHB09 EUHC EUHC0 EUHC00 EUHC01 EUHC02 EUHC08 EUHC09 EUHC9 EUHC90 EUHC91 EUHC92 EUHC98 EUHC99 EUHD EUHD0 EUHD00 EUHD01 EUHD02 EUHD08 EUHD09 EUHD1 EUHD10 EUHD11 EUHD12 EUHD18 Brud på materiale, sammenføjning Fragmentering af materiale Kollaps, brud, deformering af materiale, anden specificeret Kollaps, brud, deformering af materiale, uspecificeret Fejlfunktioner og mistet kontrol over udstyr, materialer og andre objekter Fejlfunktion og mistet kontrol over udstyr Fejlfunktion af udstyr Egen mistet kontrol over udstyr Anden person mistet kontrol over udstyr Fejlfunktion og fejlbetjening over udstyr, anden specificeret Fejlfunktion og fejlbetjening over udstyr, uspecificeret Fejlfunktion og mistet kontrol over andre materialer og objekter Fejlfunktion af andet materiale, objekt Egen mistet kontrol over andet materiale, objekt Anden person mistet kontrol over andet materiale, objekt Fejlfunktion og mistet kontrol af andet materiale, objekt, anden specificeret Fejlfunktion og mistet kontrol af andet materiale, objekt, uspecificeret Fejlfunktioner og mistet kontrol over transportmiddel eller transportsystem Fejlfunktion og mistet kontrol over transportmiddel Fejlfunktion af transportmiddel Egen mistet kontrol over transportmiddel Anden person mistet kontrol over transportmiddel Fejlfunktion og mistet kontrol over transportmiddel, anden specificeret Fejlfunktion og mistet kontrol over transportmiddel, uspecificeret Fejlfunktion og mistet kontrol over transportsystem Fejlfunktion af transportsystem Egen mistet kontrol over transportsystem Anden person mistet kontrol over transportsystem Fejlfunktion og mistet kontrol over transportsystem, anden specificeret 49

51 EUHD19 EUHE EUHE0 EUHE00 EUHE01 EUHE02 EUHE03 EUHE08 EUHE09 EUHF EUHF0 EUHF00 EUHF01 EUHF02 EUHF03 EUHF04 EUHF05 EUHF06 EUHF07 EUHF08 EUHF09 EUHG EUHG0 EUHG00 EUHG01 EUHG02 EUHG08 EUHG09 EUHH EUHH0 EUHH01 EUHH02 EUHH03 EUHH08 EUHH09 Fejlfunktion og mistet kontrol over transportsystem, uspecificeret Fald Fald Fald på samme niveau Fald fra mindre højde Fald fra større højde Fald fra uspecificeret højde Fald, anden specificeret Fald, uspecificeret Uhensigtsmæssige bevægelser Uhensigtsmæssig bevægelse Skubbe, trække på uhensigtsmæssig måde Bære på uhensigtsmæssig måde Løfte, sætte på uhensigtsmæssig måde Vende, vride sig på uhensigtsmæssig måde Snuble, glide Træde, knæle, sætte sig på genstand Blive fanget, viklet ind i Uhensigtsmæssig bevægelse imod Uhensigtsmæssig bevægelse, anden specificeret Uhensigtsmæssig bevægelse, uspecificeret Uhensigtsmæssige kontakter med levende væsener Uhensigtsmæssig kontakt med levende væsen Kontakt, kollision med person Fremmedlegeme indført i naturlig legemsåbning af anden person Kontakt, kollision med dyr Uhensigtsmæssig kontakt med levende væsen, anden specificeret Uhensigtsmæssig kontakt med levende væsen, uspecificeret Andre ulykkeshændelser udløst af skaderamte selv Anden ulykkeshændelse udløst af skaderamte selv Fremmedlegeme indført i egen naturlig legemsåbning Indtagelse af forkert substans, ikke klassificeret andet sted Kontakt med forkert substans, ikke klassificeret andet sted Anden specificeret ulykkeshændelse udløst af skaderamte selv Ulykkeshændelse udløst af skaderamte selv, uspecificeret 50

52 EUHJ EUHJ0 EUHJ00 EUHJ01 EUHJ08 EUHJ09 EUHZ EUHZ9 EUHZ90 EUHZ98 EUHZ99 Utilsigtede fejlbrug af biologiske substanser Utilsigtet fejlbrug af biologisk substans Utilsigtet fejlbrug af biologisk substans, egen person Utilsigtet fejlbrug af biologisk substans, anden person Utilsigtet fejlbrug af biologisk substans, anden specificeret Utilsigtet fejlbrug af biologisk substans, uspecificeret Andre og ikke specificerede ulykkeshændelser Anden og ikke specificeret ulykkeshændelse Belastende (traumatiserende) situation, ikke klassificeret andet sted Anden specificeret ulykkeshændelse Uspecificeret ulykkeshændelse EUG0 EUG00 EUG01 EUG02 EUG03 EUG04 EUG05 EUG06 EUG06A EUG06B EUG06C EUG07 EUG08 EUG08A EUG09 EUG1 EUG10 EUG11 EUG12 EUG13 EUG14 EUG15 EUG16 EUG17 EUG18 EUG19 EUG2 EUG20 Skadested Transportområde Fortov (gangsti) Cykelsti Motorvej Offentlig vej uden for byområde Offentlig vej inden for byområde Vej uspecificeret Offentligt transport- og godsareal Metro Jernbaneareal Busstation Havnekaj, -gade, -spor Andet specificeret transportområde Lufthavn Transportområde, uspecificeret Boligområde Køkken Opholdsrum Bade- og vaskerum Trappe, indvendig Bolig indendørs, andet Bolig udvendig Legeplads i boligområde Have, grønt friareal Indkørsel, tilkørsel, gårdsplads Boligområde, andet og uspecificeret Produktions- og værkstedsområde Landbrugs- og gartneriareal 51

53 EUG21 EUG22 EUG23 EUG24 EUG25 EUG26 EUG28 EUG29 EUG3 EUG30 EUG31 EUG32 EUG38 EUG39 EUG4 EUG40 EUG41 EUG42 EUG43 EUG44 EUG45 EUG46 EUG47 EUG48 EUG49 EUG5 EUG50 EUG51 EUG52 EUG53 EUG54 EUG55 EUG56 EUG57 EUG58 EUG59 EUG6 EUG60 EUG61 Skov og plantage som produktionsområde Mine, grube, stenbrug, grusgrav Værksted, fabrikshal, værft Offentlige værker Bygninger og veje under opførelse, nedrivning Lager Andet specificeret produktions- og værkstedsområde Produktions- og værkstedsområde, uspecificeret Butiks-, handels- og erhvervsområde Salgslokale Liberalt erhvervsområde Hotel Andet specificeret butiks-, handelserhvervsområde Butiks-, handels- erhvervsområde, uspecificeret Institutionsområde og offentlig administration Daginstitution for børn og unge Skole, højskole, universitet, læreanstalt Skolegård Legeplads i institutionsområde Offentligt tilgængelig bygning, kontor Hospital, ambulatorium, poliklinik Plejehjem, sygehjem, institution for handicappede Militær institution Anden specificeret offentlig institutionsområde eller administration Offentlig institutionsområde eller administration, uspecificeret Idræts- og sportsområde Sportshal Udendørs sportsanlæg Svømmebad Rideskole Væddeløbsbane Skøjtehal Alpint anlæg Motionssti Andet specificeret idræts- og sportsområde Idræts- og sportsområde, uspecificeret Forlystelses- og parkområde Spise- og udskænkningssted Musiksted 52

54 EUG62 EUG63 EUG64 EUG65 EUG66 EUG68 EUG69 EUG7 EUG70 EUG74 EUG75 EUG76 EUG77 EUG78 EUG79 EUG8 EUG80 EUG81 EUG82 EUG83 EUG84 EUG85 EUG88 EUG89 EUG9 EUG98 EUG99 Biograf, teater, koncertsal Forlystelsespark Offentlig legeplads Offentligt haveanlæg Tilskuertribune Andet specificeret forlystelses- og parkområde Forlystelses- og parkområde, uspecificeret Fri natur Uopdyrket land Strand Indlandsis Campingplads Militært øvelsesområde Anden specificeret fri natur Fri natur, uspecificeret Hav- og søområde Hav og fjord Sø og mose Flod, elv, åløb Fartøj Off-shore installation Is (frossen hav/sø/flod) Andet specificeret hav- og søområde Hav- og søområde, uspecificeret Andet og ikke specificeret skadested Andet specificeret skadested Skadested uspecificeret EUSA EUSA0 EUSA00 EUSA01 EUSA08 EUSA09 EUSA1 EUSA10 EUSA11 EUSA12 Skadesmekanisme Slag, ramt af Slag, ramt imod, skaderamte i bevægelse Slag, ramt imod, skaderamte i lodret bevægelse Slag, ramt imod, skaderamte i vandret bevægelse Slag, ramt imod, skaderamte i anden specificeret bevægelse Slag, ramt imod, skaderamte i bevægelse, uspecificeret Slag, ramt af objekt i bevægelse. Bemærk: objekt inkl. Levende væsen (person, dyr) Slag, ramt af objekt, legeme i lodret bevægelse Slag, ramt af objekt, legeme i vandret bevægelse Slag, ramt af roterende objekt, legeme 53

55 EUSA18 EUSA19 EUSA2 EUSA20 EUSA21 EUSA28 EUSA29 EUSB EUSB0 EUSB00 EUSB01 EUSB02 EUSB03 EUSB04 EUSB05 EUSB08 EUSB09 EUSC EUSC0 EUSC00 EUSC01 EUSC08 EUSC09 EUSD EUSD0 EUSD00 EUSD01 EUSD02 EUSD03 EUSD04 EUSD08 EUSD09 EUSE EUSE0 EUSE00 EUSE01 EUSE02 EUSE03 EUSE04 Slag, ramt af objekt, legeme i anden specificeret bevægelse Slag, ramt af objekt, legeme i bevægelse, uspecificeret Slag ved kollision, skaderamte og objekt i bevægelse. Bemærk: objekt inkl. Levende væsen (person, dyr) Slag ved kollision, skaderamte og objekt i bevægelse Slag ved kollision, skaderamte og person, dyr i bevægelse Anden specificeret kollision Kollision, uspecificeret Snit og anden mekanisk påvirkning Snit og anden mekanisk påvirkning af hud (slimhinde) Snit, klip Hug, savning Rivning, skrub Stik, gennemboring Menneskebid Dyrebid, insektbid, -stik Snit og anden mekanisk påvirkning af hud (slimhinde), anden specificeret Snit og anden mekanisk påvirkning af hud (slimhinde), uspecificeret Klemt, mast Klemt, mast (mellem)(under) Klemt, mast under vægt Klemt, mast mellem genstande Klemt, mast, anden specificeret Klemt, mast, uspecificeret Kvælning (asfyksi) Kvælning (asfyksi) Strangulation Blokering af luftveje Drukning (nærdrukning) Kompression af brystkasse Iltfattig inhaleret luft Anden specificeret kvælning Kvælning, uspecificeret Kemisk effekt Kemisk ætsning Ætsning ved kontakt med fast substans Ætsning ved indtagelse af fast substans Ætsning ved kontakt med flydende substans Ætsning ved indtagelse af flydende substans Ætsning ved kontakt med gasformig substans 54

56 EUSE05 EUSE06 EUSE08 EUSE09 EUSE1 EUSE10 EUSE11 EUSE12 EUSE13 EUSE14 EUSE15 EUSE16 EUSE18 EUSE19 EUSF EUSF0 EUSF00 EUSF01 EUSF02 EUSF03 EUSF04 EUSF08 EUSF09 EUSF1 EUSF10 EUSF11 EUSF12 EUSF13 EUSF18 EUSF19 EUSG EUSG0 EUSG00 EUSG01 EUSG02 EUSG03 EUSG04 EUSG05 EUSG08 EUSG09 EUSH EUSH0 EUSH00 EUSH01 Ætsning ved inhalation af gasformig substans Ætsning ved injektion af substans Anden specificeret kemisk ætsning Kemisk ætsning, uspecificeret Kemisk forgiftning Forgiftning ved kontakt med fast substans Forgiftning ved indtagelse af fast substans Forgiftning ved kontakt med flydende substans Forgiftning ved indtagelse af flydende substans Forgiftning ved kontakt med gasformig substans Forgiftning ved inhalation af gasformig substans Forgiftning ved injektion af substans Anden specificeret kemisk forgiftning Kemisk forgiftning, uspecificeret Termisk effekt Varmeeffekt Kontakt med varm væske Kontakt med damp, varm gas (luft) Kontakt med varmt objekt Kontakt med ild, flamme Overophedning Anden specificeret varmeeffekt Varmeeffekt, uspecificeret Kuldeeffekt Kontakt med kold væske Luftvejs afkøling Kontakt afkøling Nedkøling af kroppen Anden specificeret kuldeeffekt Kuldeeffekt, uspecificeret Elektrisk, stråling og anden energi effekt Elektrisk, strålings- og anden energieffekt Kontakt med elektrisk strøm Effekt af svejselys Lysstrålingseffekt Lydtrykseffekt Vibrationseffekt Effekt af anden stråling Anden specificeret energieffekt Energieffekt, uspecificeret Luftryk effekt Luftryk effekt Lavt lufttryk effekt Højt lufttryk effekt 55

57 EUSH02 EUSH08 EUSH09 EUSJ EUSJ0 EUSJ00 EUSJ01 EUSJ02 EUSJ03 EUSJ08 EUSJ09 EUSZ EUSZ9 EUSZ98 EUSZ99 Ændring i atmosfærisk tryk Anden specificeret lufttryk effekt Lufttryk effekt, uspecificeret Akut overanstrengelse af krop eller kropsdel Akut overbelastning af krop, kropsdel Akut overbelastning ved vandret kraft Akut overbelastning ved lodret kraft Akut overbelastning ved vrid Akut overbelastning ved centrifugal kraft Anden specificeret akut overbelastning af krop/kropsdel Akut overbelastning af krop, kropsdel, uspecificeret Anden og uspecificeret skademekanisme Anden og ikke specificeret skademekanisme Anden specificeret skademekanisme Skademekanisme, uspecificeret EUA0 EUA01 EUA02 EUA08 EUA09 EUA1 EUA11 EUA12 EUA13 EUA14 EUA15 EUA16 EUA18 EUA19 EUA2 EUA21 EUA22 EUA28 EUA29 EUA3 Aktivitet Lønnet arbejde med transport. Inkl.: Professionel sport, der involverer transportmiddel Ekskl.: Transport til og fra arbejde (EUA21) Lønnet transportarbejde. Inkl.: Professionel sport, der involverer transportmiddel Transport mellem arbejdspladser Andet specificeret lønnet arbejde med transport Lønnet arbejde med transport, uspecificeret Lønnet arbejde. Inkl.: Professionel sport, der ikke involverer transportmiddel Ekskl.: Lønnet arbejde med transport (EUA0) Produktion, fremstilling og lagring Konstruktions- og bygningsarbejde Landbrug Vedligehold og reparation Rengøring og affaldshåndtering Serviceaktivitet Andet specificeret lønnet arbejde Lønnet arbejde, uspecificeret Transport. Inkl.: Transport til og fra arbejde Ekskl.: Lønnet transportarbejde (EUA0) Transport til/fra arbejde Transport til/fra uddannelsesinstitution Anden specificeret transport Transport, uspecificeret Huslig aktivitet 56

58 EUA31 EUA32 EUA33 EUA34 EUA35 EUA36 EUA37 EUA38 EUA39 EUA4 EUA41 EUA42 EUA43 EUA48 EUA49 EUA5 EUA6 EUA61 EUA62 EUA63 EUA64 EUA68 EUA69 EUA7 EUA71 EUA72 EUA73 EUA78 EUA79 EUA8 EUA9 Madlavning Rengøring og vedligehold Havearbejde Gør-det-selv arbejde Omsorg for barn eller pårørende Indkøb Ophold i hjemmet Anden specificeret huslig aktivitet Huslig aktivitet, uspecificeret Uddannelse Uddannelse (modtage) Sport og motion under uddannelsesaktivitet Leg under uddannelsesaktivitet Anden specificeret uddannelsesaktivitet Uddannelsesaktivitet, uspecificeret Sport og motion Leg og anden fritidsaktivitet Leg Fritidsaktivitet, hobbyaktivitet Underholdning Rekreation og ferie Anden specificeret leg eller fritidsaktivitet Leg eller anden fritidsaktivitet, uspecificeret Vitalaktivitet Indtagelse af måltid Søvn og hvile Personlig hygiejne Anden specificeret vitalaktivitet Vitalaktivitet, uspecificeret Anden aktivitet Aktivitet uden specifikation 57

59 BILAG N LPR forventninger I tabellen er angivet U (uheldsniveau), E (elementniveau) og P (personniveau), som henvisning til det niveau informationen formodentligt vil indgå på i vejman.dk strukturen. Parameter Beskrivelse Bemærkning Niveau Sygehusnummer Nummeret for sygehuset, P hvor patienten er under behandling Værdisæt: 4-cifret kode fra sygehusafdelingsklassifikationen Afsnitsnummer Nummeret for det Muligvis ikke P skadestueafsnit, der er patientens stamafsnit relevant Værdisæt: 7-cifret kode fra sygehus- Personnummer afdelingsklassifikationen Personidentifikation. For patienter, der har fået tildelt et dansk CPR-nummer, anvendes dette som personnummer, uanset om patienten har fast bopæl i udlandet. Hvis det danske CPRnummer ikke foreligger ved kontaktens start, benyttes et erstatningsnummer, som udskiftes med CPRnummeret, når dette foreligger og senest inden indberetning til LPR Værdisæt: Dansk CPR-nummer eller erstatnings CPR-nummer på 10 karakterer. Erstatningsnumre har følgende opbygning: Pos. 1-6 Valid dato: DDMMÅÅ Pos. 7 Århundredeskiller: 0 = pt. født = pt. født før 1900 Vi skal forsøge at få denne med alternativt alder og køn P 58

60 Parameter Beskrivelse Bemærkning Niveau 6 = pt. født efter 1999 Pos. 8-9 Valgfrie bogstaver: A-Z Pos. 10 Kønsangivelse Lige tal for kvinder Ulige tal for mænd Startdato Dato for ankomst til skadestue Desværre registreres uheldsdato ikke Værdisæt: Valid dato Time Time for ankomst til skadestue Klokkeslæt i hele timer for ankomst til skadestue Værdisæt: Minut Minut for ankomst til skadestue Klokkeslæt i minutter for ankomst til skadestue Værdisæt: Kommunekode Patientens bopælskommune Næppe relevant for os Afslutningsmåde Værdisæt: 3-cifret kommunekode. Kan ses under ng Angivelse af hvortil patienten er afsluttet Værdisæt: 1 = alment praktiserende læge 2 = praktiserende speciallæge 8 = død A = andet E = udlandet (kun hvor sygehuset beslutter behandling i udlandet) F = afsluttet til sygehusafsnit K = afsluttet til sygehusafsnit (hjemmet) ) Afslutningsmåde (8) død anvendes i alle tilfælde, hvor patienten dør efter kontaktstart. da det ikke er uheldskommun e U U U P 59

61 Parameter Beskrivelse Bemærkning Niveau Indbragte døde indberettes ikke til LPR. Afsluttet til sygehusafsnit Kontaktårsag Diagnoser Angivelse af hvilket afsnit patienten afsluttes til. Afslutningsmåde F anvendes, hvis patienten overflyttes direkte til et andet sygehusafsnit. Afslutningsmåde K anvendes, hvis patienten ikke overflyttes direkte til et andet sygehusafsnit men tager hjem i en periode Værdisæt: 7-cifret kode fra sygehusafdelingsklassifikationen Overordnet angivelse af baggrunden for patientens kontakt til sygehuset. Indirekte relevant i relation til skadens alvorlighed. Indlagt/ikke indlagt Kontaktårsagskode skal altid registreres på en skadestuekontakt. Værdisæt: 1 = sygdom og tilstand uden direkte sammenhæng med udefra påført læsion 2 = ulykke Bør alene være denne gruppe vi får. Alene kontrolparamet er ved indlæsning? 3 = vold 4 = selvmordsforsøg 5 = senfølge 8 = andet 9 = ukendt/uoplyst For skadestuepatienter skal aktionsdiagnosen være på minimum 4 karakterer inkl. foranstillet D. Kun ved forgiftninger skal aktionsdiagnosen være på det højeste detaljeringsniveau. For somatiske Der skulle eksistere et gratis program udviklet i forbindelse med et EUprojekt, som kan beregne AIS-skadesgrad på baggrund af P P P 60

62 Parameter Beskrivelse Bemærkning Niveau skadestuepatienter skal der ved registrering af kontaktårsag 2 Ulykke, 3 Vold og 4 Selvmordsforsøg være en aktionsdiagnose i intervallerne DR00-DR999, DS00-DT799 eller DZ00- DZ999. diagnosekoder. Skal undersøges. For psykiatriske skadestuepatienter anvendes en aktionsdiagnose fra listen over vedtagne diagnoser for psykiatriske patienter (afs. 7.1). Ved kontaktårsag 3 Vold skal der indberettes en aktionsdiagnose fra kodeintervallet DX85?*-99?* el. DY00?*-09?*. Ved kontaktårsag 4 Selvmordsforsøg skal der indberettes en aktionsdiagnose fra kodeintervallet DX60?*- DX84?* Desuden skal koderne i forbindelse med ulykke undersøges lidt nærmere. Skadested EUG0 transportområde Mulighed for U EUG1 boligområde EUG2 produktions- og værkstedsområde udvidet registrering EUG3 butiks-, handels- og erhvervsområde EUG4 offentlig administration og institutionsområde EUG5 idræts- og sportsområde EUG6 forlystelses- og parkområde EUG7 fri natur EUG8 hav- og søområde EUG9 andet og ikke specificeret skadested X,Y-præcision EUZ1 præcis P evt. konflikt mellem persone r i samme uheld skal løses 61

63 Parameter Beskrivelse Bemærkning Niveau EUZ2 på strækning EUZ3 i nærheden EUZ9 præcision kan ikke angives X-koordinat Y-koordinat Skademekanisme Aktivitet EUSA0 Slag, ramt imod, skaderamte i bevægelse EUSA1 Slag, ramt af objekt i bevægelse Objekt: Inkl. levende væsen (person, dyr) EUSA2 Slag ved kollision, skaderamte og objekt i bevægelse Objekt: Inkl. levende væsen (person, dyr) EUSB0 Snit og anden mekanisk påvirkning af hud (slimhinde) EUSC0 Klemt, mast (mellem)(under) EUSD0 Kvælning (asfyksi) EUSE0 Kemisk ætsning EUSE1 Kemisk forgiftning EUSF0 Varmeeffekt EUSF1 Kuldeeffekt EUSG0 Elektrisk, stråling og anden energieffekt EUSH0 Lufttryk effekt EUSJ0 Akut overbelastning af krop eller kropsdel EUSZ9 Anden og ikke specificeret skademekanisme EUA0 Lønnet transportarbejde Inkl.: Professionel sport, der involverer køretøj fx professionel cykelsport EUA1 Lønnet arbejde Inkl.: Professionel sport, der ikke involverer køretøj Ekskl.: Lønnet Definition under udarbejdese Definition under udarbejdese Mulighed for udvidet registrering (ikke helt relevant for os) Mulighed for udvidet registrering P Endeligt fælles U P P 62

64 Parameter Beskrivelse Bemærkning Niveau transportarbejde (EUA0) EUA2 Transport Inkl.: Transport til og fra arbejde Ekskl.: Lønnet transportarbejde (EUA0) EUA3 Huslig aktivitet Ekskl.: Lønnet huslig aktivitet (EUA1) Ekskl.: Leg og anden lignende fritidsaktivitet - se EUA6 EUA4 Uddannelse EUA4 omfatter kun at modtage undervisning Ekskl.: Lønnet undervisningsaktivitet (EUA1) EUA5 Sport og træning Ekskl.: Lønnet sports- og træningsaktivitet - se EUA1 Ekskl.: Transport til/fra sport (EUA21) EUA6 Leg og anden fritidsaktivitet EUA7 Vitalaktivitet EUA8 Anden aktivitet EUA9 Aktivitet uden specifikation Køretøjsulykke Ulykke, hvor der har været indblandet mindst ét kørende køretøj Måske ikke relevant i databasen Transportmiddel EUK0 Køretøj E (involveret) EUK1 Dyr EUK2 Sporvogn/metro EUK3 Tog EUK4 Skib EUK5 Flyvemaskine EUK8 Andet specificeret transportmiddel EUK9 Transportmiddel, ikke specificeret EUP1 Til fods E Transportform for tilskadekomne EUP2 På cykel EUP3 På knallert EUP4 På motorcykel (scooter) U 63

65 Parameter Beskrivelse Bemærkning Niveau EUP5 I personbil EUP6 I varevogn EUP7 I lastbil (bus) EUP8 Anden transportform for tilskadekomne EUP9 Transportform for tilskadekomne, ikke specificeret Transportform EUM0 Ingen modpart E For modpart Trafikantrolle for tilskadekomne EUM1 Til fods EUM2 På cykel EUM3 På knallert EUM4 På motorcykel (scooter) EUM5 I personbil EUM6 I varevogn EUM7 I lastbil (bus) EUM8 Anden transportform for modpart EUM9 Transportform for modpart, ikke specificeret EUT0 Fodgænger Frivillig indberetning EUT1 Fører EUT2 Passager, forsæde EUT3 Passager, bagsæde EUT4 Buspassager EUT5 Passager, uspecificeret EUT6 Fører, passager, uspecificeret EUT7 Tilskadekomne under på/afstigning EUT8 Anden trafikantrolle for tilskadekomne EUT9 Trafikantrolle for tilskadekomne, uspecificeret Uheldssituation EUU0 Eneuheld Frivilling U EUU0A Eneuheld, køretøj ramt mod fast genstand EUU1 Modpart i krydsende færdselsretning EUU2 Modpart i samme færdselsretning EUU3 Modpart i modsat færdselsretning EUU4 Modpartens indberetning P 64

66 Parameter Beskrivelse Bemærkning Niveau færdselsretning uoplyst EUU8 Anden specificeret uheldssituation EUU9 Uheldssituation, uspecificeret Branche Ikke relevant for os Sportsaktivitet Ikke relevant for os Ud over de modtagne informationer fra LPR skal der tilføjes nogle koblingsparametre til politiinformationerne: LPR Sygehus_uh_id Elementnr Personnr Politi Uh_id Elementnr Personnr 65

Indberetning af færdselsuheld. Kodeark. Appendix til rapport 580

Indberetning af færdselsuheld. Kodeark. Appendix til rapport 580 Indberetning af færdselsuheld ark Appendix til rapport 580 Titel Indberetning af færdselsuheld ark Appendix til rapport 580 Dato: November 07 Foto: Vejdirektoratet, Christoffer Askman Tryk: Vejdirektoratet

Læs mere

Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 3341 3333 Fax 3315 6335. færdselsuheld Vejledning Dato 12.

Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 3341 3333 Fax 3315 6335. færdselsuheld Vejledning Dato 12. Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 3341 3333 Fax 3315 6335 Rapport 277 Indberetning af færdselsuheld Vejledning Dato 12. september 2003 Forfattere Stig Hemdorff Hans

Læs mere

Kodeark for Landspatientregisteret Ark over lokale koder.

Kodeark for Landspatientregisteret Ark over lokale koder. Kodeark for Landspatientregisteret Ark over lokale koder. c_blok 1 Medicinsk blok 01.01.1994 01.01.2500 2 Kirurgisk blok 01.01.1994 01.01.2500 5 Psykiatrisk blok 01.01.1994 01.01.2500 6 Laboratorie blok

Læs mere

Trafikuheld. Året 2007

Trafikuheld. Året 2007 Trafikuheld Året 007 Juli 008 Vejdirektoratet Niels Juels Gade Postboks 908 0 København K Tlf.: 7 Fax.: 5 65 Notat: Trafikuheld Året 007 (Alene elektronisk) Dato:. juli 008 Forfatter: Stig R. Hemdorff

Læs mere

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010 temaanalyse ulykker med unge teenagere 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker med unge teenagere 21-21 Dette notat handler

Læs mere

Tabel 4.23 Skadesmekanisme ved ulykker, fordelt på områder

Tabel 4.23 Skadesmekanisme ved ulykker, fordelt på områder Tabel 4.23 Skadesmekanisme ved ulykker, fordelt på områder - 2004 Distribution of accident victims by the mechanism and nature of their accident according to place of accident - 2004. 84 Skadesmekanisme

Læs mere

Børne- og ungdomsulykker i Danmark 2011

Børne- og ungdomsulykker i Danmark 2011 21. NOVEMBER 2012 Børne- og ungdomsulykker i Danmark 2011 AF ANN-KATHRINE EJSING Resumé Blandt børn og unge i alderen 0-24 år skete der i 2011 270.000 ulykker, hvilket afspejler, at 13,6 pct. var udsat

Læs mere

Skadestuernes virksomhed 1998

Skadestuernes virksomhed 1998 Skadestuernes virksomhed 1998 Kontaktperson: Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Skadestuestatistik 1998 Siden 1. januar 1995 har alle landets skadestuer

Læs mere

EUV Voldshandlinger. EUVA1 Voldshandling ved anden energi - Elektricitet, EUHA02 ild, flammer

EUV Voldshandlinger. EUVA1 Voldshandling ved anden energi - Elektricitet, EUHA02 ild, flammer SKS kodning pr. 01.01.2010 uddrag, brug så detaljeret kodning som muligt (slå op i IT-systemet) Hovedregel: Kategorier som andet, ikke... anvendes så vidt muligt ikke (udløser fejllister). Kontaktårsag:

Læs mere

Færdselsuheld 2004. Road traffic accidents

Færdselsuheld 2004. Road traffic accidents Færdselsuheld 2004 Road traffic accidents Færdselsuheld 2004 Udgivet af Danmarks Statistik September 2005 72. årgang Oplag: 325 Danmarks Statistiks trykkeri ISBN 87-501-1484-0 ISSN 0070-3516 Pris: 126,00

Læs mere

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998 34 3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998 3.1 Baggrund Mørketal i uheldsstatistikken Den officielle færdselsuheldsstatistik har siden starten af

Læs mere

Færdselsuheld Road traffic accidents

Færdselsuheld Road traffic accidents FÆRDSELSUHELD 2008 Færdselsuheld 2008 Road traffic accidents Færdselsuheld 2008 Udgivet af Danmarks Statistik December 2009 76. årgang Oplag: 300 Printet hos ParitasDigitalService Trykt udgave: Pris:

Læs mere

Trafikuheld. Året 2008

Trafikuheld. Året 2008 Trafikuheld Året 28 September 29 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 918 122 København K Tlf.: 7244 3333 Fax.: 3315 6335 Notat: Trafikuheld Året 28 (Alene elektronisk) Dato: 11. september 29 Revideret

Læs mere

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000 34 3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000 3.1 Baggrund Mørketal i uheldsstatistikken Den officielle færdselsuheldsstatistik har siden 1930 været

Læs mere

Færdselsuheld 2009. Road traffic accidents

Færdselsuheld 2009. Road traffic accidents FÆRDSELSUHELD 2009 Færdselsuheld 2009 Road traffic accidents Færdselsuheld 2009 Udgivet af Danmarks Statistik December 2010 77. årgang Oplag: 160 Printet hos ParitasDigitalService Foto omslag: Morten

Læs mere

Færdselsuheld Road traffic accidents

Færdselsuheld Road traffic accidents Færdselsuheld 2007 Road traffic accidents Færdselsuheld 2007 Udgivet af Danmarks Statistik September 2008 75. årgang Oplag: 325 Printet hos ParitasDigital Trykt udgave: Pris: 55,00 kr. inkl. 25 pct. moms

Læs mere

Skadestuernes virksomhed 2000

Skadestuernes virksomhed 2000 Skadestuernes virksomhed 2000 Kontaktperson: Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, direkte 7222 7617 Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, direkte 7222 7845 Skadestuestatistik 2000 Siden 1. januar 1995 har alle landets

Læs mere

TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE

TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE 2001-2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 9788770606578 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 ULYKKER VED VEJARBEJDE 2001-2010 SAMMENFATNING

Læs mere

Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital

Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital 48 Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital Der blev i 24 behandlet et lidt større antal tilskadekomne trafikanter end i 23. Antallet af tilskadekomne steg

Læs mere

1. Færdselsuheld med personskade 2000

1. Færdselsuheld med personskade 2000 7 1. Færdselsuheld med personskade 2000 1.1 Indledning Færdselsuheldsstatistikken er baseret på indberetninger fra politiet og omfatter derfor kun uheld, som politiet har fået kendskab til. Uheldets sværhedsgrad

Læs mere

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Statistik Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Kriterier for søgningen Uheldene er sket i perioden 28-212. Uheldene er sket i Politikredsen Syd- og Sønderjylland. Ekstrauheld 1 er ikke

Læs mere

temaanalyse Ulykker om natten

temaanalyse Ulykker om natten temaanalyse Ulykker om natten 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766387 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker om natten 21-21 Dette notat handler om personskadeulykker

Læs mere

UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN

UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 26. september 2013 13/19058-1 Stig R. Hemdorff srh@vd.dk 7244 3301 UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN SEPTEMBER 2013 Niels Juels Gade 13 22 København K vd@vd.dk

Læs mere

1. Færdselsuheld med personskade 1999

1. Færdselsuheld med personskade 1999 7 1. Færdselsuheld med personskade 1999 1.1 Indledning Færdselsuheldsstatistikken er baseret på indberetninger fra politiet og omfatter derfor kun uheld, som politiet har fået kendskab til. Uheldets sværhedsgrad

Læs mere

PROJEKT MED FOKUS PÅ BØRNEULYKKESOMRÅDET

PROJEKT MED FOKUS PÅ BØRNEULYKKESOMRÅDET Skader efter ulykker, vold og selvskadehandlinger: Børn - år for Nyborg Kommune Juni PROJEKT MED FOKUS PÅ BØRNEULYKKESOMRÅDET PROJEKTETS BAGGRUND Det er ikke uden grund, at forebyggelse af ulykker blandt

Læs mere

PROJEKT MED FOKUS PÅ BØRNEULYKKESOMRÅDET

PROJEKT MED FOKUS PÅ BØRNEULYKKESOMRÅDET Skader efter ulykker, vold og selvskadehandlinger: Børn - år for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni PROJEKT MED FOKUS PÅ BØRNEULYKKESOMRÅDET PROJEKTETS BAGGRUND Det er ikke uden grund, at forebyggelse af ulykker

Læs mere

Svendborg Kommune. Indhold

Svendborg Kommune. Indhold Svendborg Kommune Indhold Tabel.: Rangordning af kontaktårsager... 3. Hjemme- og fritidsulykker... 4 Tabel.: Rangordning af skadesmekanismer i forbindelse med hjemme- og fritidsulykker fordelt på alder...

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORUDSÆTNINGER OG INDHOLD...3 GENEREL UDVIKLING...5 Transportmidler...9 Uheldssituationer...11 Alder...12 Spiritusuheld...14

Læs mere

PROJEKT MED FOKUS PÅ BØRNEULYKKESOMRÅDET

PROJEKT MED FOKUS PÅ BØRNEULYKKESOMRÅDET Skader efter ulykker, vold og selvskadehandlinger: Børn - år for Middelfart Kommune Juni PROJEKT MED FOKUS PÅ BØRNEULYKKESOMRÅDET PROJEKTETS BAGGRUND Det er ikke uden grund, at forebyggelse af ulykker

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004 Trafikudvalget TRU alm. del Bilag 4 O Trafikuheld Året 24 April 25 Niels Juels Gade Postboks 98 22 København K Tlf. 4 Fax 5 65 Notat Trafikuheld Året 24 April 25 Dato 28. april 25 Forfattere Stig R. Hemdorff

Læs mere

PROJEKT MED FOKUS PÅ BØRNEULYKKESOMRÅDET

PROJEKT MED FOKUS PÅ BØRNEULYKKESOMRÅDET Skader efter ulykker, vold og selvskadehandlinger: Børn - år for Svendborg Kommune Juni PROJEKT MED FOKUS PÅ BØRNEULYKKESOMRÅDET PROJEKTETS BAGGRUND Det er ikke uden grund, at forebyggelse af ulykker blandt

Læs mere

TEMAANALYSE HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010

TEMAANALYSE HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010 TEMAANALYSE HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet. ISBN NR: 9788770606585 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010 Notatet omhandler

Læs mere

PROJEKT MED FOKUS PÅ BØRNEULYKKESOMRÅDET

PROJEKT MED FOKUS PÅ BØRNEULYKKESOMRÅDET Skader efter ulykker, vold og selvskadehandlinger: Børn -7 år for Odense Kommune Juni PROJEKT MED FOKUS PÅ BØRNEULYKKESOMRÅDET PROJEKTETS BAGGRUND Det er ikke uden grund, at forebyggelse af ulykker blandt

Læs mere

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526 Ulykkestal fordelt på politikredse Status for ulykker 213 Rapport nr 526 Indhold Forord og indledning 4. Nationale udviklingstendenser 6 1. Nordjyllands politikreds 12 2. Østjyllands politikreds 2 3.

Læs mere

Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 2001-2005

Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 2001-2005 Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 21-25 Foranalyse nr. 2, 26. Revideret 27 116 Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister

Læs mere

PROJEKT MED FOKUS PÅ BØRNEULYKKESOMRÅDET

PROJEKT MED FOKUS PÅ BØRNEULYKKESOMRÅDET Skader efter ulykker, vold og selvskadehandlinger: Børn - år for Ærø Kommune Juni PROJEKT MED FOKUS PÅ BØRNEULYKKESOMRÅDET PROJEKTETS BAGGRUND Det er ikke uden grund, at forebyggelse af ulykker blandt

Læs mere

temaanalyse fodgængerulykker

temaanalyse fodgængerulykker temaanalyse fodgængerulykker 2001-2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet. ISBN NR: 9788770606561 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 FODGÆNGERULYKKER 2001-2010 Dette notat handler om

Læs mere

SELVRAPPORTERING AF ULYKKER

SELVRAPPORTERING AF ULYKKER SELVRAPPORTERING AF ULYKKER O V E R E N S S TE M M E L S E M E L L E M SELV R AP P O R TEREDE D ATA O G P O L I TI - O G H O S P I TAL S R APPORTER K AT R I N E M E LTO F T E T R A F I K D A G E 2 0 1

Læs mere

Figur trafik 1. Antal tilskadekomne behandlet på skadestuen, Figur trafik 2.

Figur trafik 1. Antal tilskadekomne behandlet på skadestuen, Figur trafik 2. 72 Figur trafik 1. Antal tilskadekomne behandlet på skadestuen, Odense Universitetshospital efter færdselsulykke i perioden 1978 til 23. 4 23 35 3 25 2 22 21 2 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata

Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata Civilingeniør Camilla Sloth Andersen, Viborg Amt e-mail: camilla@schioldan.net Det er almindelig kendt, at den officielle uheldsstatistik kun dækker 10-20

Læs mere

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling...

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling... NOTAT Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2012-2016 Emne: Uheldsanalyse København, den 08.10.2012 Projekt nr.: 6510-001 Dir. tlf.: +45 2540 0382 Reference: epr/tfj@moe.dk Notat nr.: 01 Rev.: 0 Fordeling: Jane

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013 DATO: Jan 2014 FOTO: Christoffer Askman og Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770609586 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2014 INDHOLD OPSUMMERING AF 1. KVARTAL

Læs mere

Udfordringer og bidrag (fra sygehusene)

Udfordringer og bidrag (fra sygehusene) Manglende registrering af arbejdsulykker Udfordringer og bidrag (fra sygehusene) Overlæge Jens Lauritsen, Odense Universitetshospital, Ulykkes Analyse Gruppen Ortopædkirurgisk afd. www.uag.dk - jens.lauritsen@ouh.regionsyddanmark.dk

Læs mere

Fodgængerulykker. Analyse af dræbte og tilskadekomne fodgængere på Hovedstadens Vejnet. Puk Kristine Andersson Lene Herrstedt. 13.

Fodgængerulykker. Analyse af dræbte og tilskadekomne fodgængere på Hovedstadens Vejnet. Puk Kristine Andersson Lene Herrstedt. 13. Analyse af dræbte og tilskadekomne fodgængere på Hovedstadens Vejnet Indsæt foto så det fylder rammen ud Puk Kristine Andersson Lene Herrstedt 13. marts 2008 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Rengøring og

af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Rengøring og 5Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Rengøring og vinduespolering Ulykker inden for Rengøring og vinduespolering

Læs mere

Kapitel 4. Baggrundstabeller

Kapitel 4. Baggrundstabeller 69 Kapitel 4. Baggrundstabeller Tabel 4.1 Tilskadekomne efter ikke-ulykker fordelt efter skadested Distribution of injured from non-accidents according to place where the injury was sustained. Tabel 4.2

Læs mere

Uheldsanalyse fra interview med trafikofre

Uheldsanalyse fra interview med trafikofre Uheldsanalyse fra interview med trafikofre Af Trafikingeniør Pablo Celis, Dansk Cyklist Forbund marts 2002 Baggrund I efteråret 2001 blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Rådet

Læs mere

Uheldsstatistik 2. kvartal 2013. Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 2. kvartal 2013. Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal 2013 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal 2013 Tabeller og udvikling Dato: Marts 2014 ISBN (NET): 978-87-93184-02-2 Foto: Vejdirektoratet og Christoffer Askmann Copyright:

Læs mere

af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser Ulykker inden for Detektiv- og

af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser Ulykker inden for Detektiv- og 4Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Detektiv- og overvågningsvirksomhed Ulykker inden for Detektiv-

Læs mere

Vejledning. Skærmbilleder i FPAS (A-95) ved skade registrering fra 01.01. 08 Ny version september 2010 (stedfæstelse på kort)se side 6

Vejledning. Skærmbilleder i FPAS (A-95) ved skade registrering fra 01.01. 08 Ny version september 2010 (stedfæstelse på kort)se side 6 Afdeling: Ortopædkirurgisk Afdeling O/Skadestue/Modtagelsen Udarbejdet af: Charlotte Gram Jens Lauritsen og Anni Ellegaard Hansen Journal nr.: E-mail: charlotte.gram@ouh.regionsyddanmark.dk anni.ellegaard.hansen@ouh.regionsyddanmark.dk

Læs mere

Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - 2. kvartal Tabeller og udvikling Dato: April 2016 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93436-18-3 Foto: Vejdirektoratet Copyright:

Læs mere

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Trafik og Ejendomme Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28, 92, stk. 1, nr.1, bestemmes med samtykke af

Læs mere

CYKELULYKKER

CYKELULYKKER CYKELULYKKER 2005-2014 Dette notat handler om ulykker i trafikken med cyklister involveret. Cykelulykker er defineret som en politiregistreret trafikulykke med en dræbt eller tilskadekommen cyklist involveret

Læs mere

City køreskolens lille teoribog

City køreskolens lille teoribog City køreskolens lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle

Læs mere

Velkomme Velkomme n n

Velkomme Velkomme n n Velkommen Velkommen Dybdeanalyse Ulykker på landeveje Sven Krarup Nielsen 4. april 2011 Oversigt Datagrundlaget - kort Gennemgående ulykkestyper Særlige træk Vejen Hastighed Alkohol Alvorlige skader HVU

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

Tilskadekomne ved trafi kulykker på Fyn - 2005

Tilskadekomne ved trafi kulykker på Fyn - 2005 1 Tilskadekomne ved trafi kulykker på Fyn - 2005 Overlæge Lars Binderup Larsen Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Tilskadekomne ved trafikulykker i 2005 Der blev i 2005 behandlet 4.805 tilskadekomne personer

Læs mere

Historien om ulykken. Ulykke på ringvejen OPGAVE 2A

Historien om ulykken. Ulykke på ringvejen OPGAVE 2A OPGAVE 2A - Hvorfor cyklede offeret alene? Hvorfor på ringvejen, hvor der ingen cykelsti er? - Hvad snakkede de om, da hun sagde farvel? - Havde offeret cykelhjelm på? Ulykke på ringvejen Onsdag aften

Læs mere

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Vaskerier

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Vaskerier 3 Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Vaskerier og renserier Ulykker inden for Vaskerier og renserier

Læs mere

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Kloakvæsen

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Kloakvæsen 0 Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Kloakvæsen og rensningsanlæg Ulykker inden for Kloakvæsen og

Læs mere

Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation

Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation 4 Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen Til skolens forældre Haderslev Kommune har forbedret skolevejen til Favrdal-afdelingen. Særligt ruterne

Læs mere

SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2006

SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2006 SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 16 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

Statistikdokumentation for Færdselsuheld 2013

Statistikdokumentation for Færdselsuheld 2013 Statistikdokumentation for Færdselsuheld 2013 1 / 11 1 Indledning Formål med færdselsuheldsstatistikken er at indsamle og offentliggøre oplysninger om færdselsuheld for at danne et informationsgrundlag

Læs mere

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling Uheldsstatistik Året 215 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - året 215 Tabeller og udvikling Dato: Juni 216 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93436-34-3 Foto: Vejdirektoratet Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

M 10 Færge for gående og cyklende. M11 Færge Angiver færge, der medtage r motorkøretøjer.

M 10 Færge for gående og cyklende. M11 Færge Angiver færge, der medtage r motorkøretøjer. M 10 Færge for gående og cyklende M11 Færge Angiver færge, der medtage r motorkøretøjer. M 12 Lufthavn Angiver flyveplads, der også må beflyves af taxifly. M 13 Jernbanestation Angiver station for persontog.

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1243 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1243 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1243 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 4. september 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Christina

Læs mere

Brugervejledning. Sortpletudpegning i vejman.dk

Brugervejledning. Sortpletudpegning i vejman.dk Brugervejledning Sortpletudpegning i vejman.dk Brugervejledning Version 1 Marts 2009 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 7244 3333 Fax 3315 6335 vd@vd.dk www.vd.dk Notat

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetning af data vedrørende ulykker på letbaneområdet til Trafik- og Byggestyrelsen

Bekendtgørelse om indberetning af data vedrørende ulykker på letbaneområdet til Trafik- og Byggestyrelsen Bekendtgørelse om indberetning af data vedrørende ulykker på letbaneområdet til Trafik- og Byggestyrelsen I medfør af 78, stk. 5, og 117, stk. 1, i jernbaneloven, lov nr. 686 af 27.maj. 2015, fastsættes

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Færdselsulykker NOTAT 8. april 2016 JKD/SB

UDKAST. Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Færdselsulykker NOTAT 8. april 2016 JKD/SB UDKAST Dragør Kommune NOTAT 8. april 2016 JKD/SB Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Indledning... 1 2 Trafikulykker 2010-2014... 2 2.1 Kirkevej / Hartkornsvej... 5 2.2 Fælledvej/Sdr. Kinkelgade/Brydevej/Søndergade...

Læs mere

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune 1. maj 2009. Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune Teknisk Forvaltning Side 2 Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28 stk. 3, 3. pkt. 92, stk. 1

Læs mere

KNALLERT - SIKKERT AF STED

KNALLERT - SIKKERT AF STED KNALLERT - SIKKERT AF STED Velkommen til den evaluerende knallertprøve A Du har ti minutter til at besvare alle spørgsmålene. Du skal lave en ring om det rigtige svar. Efter prøven er slut, skal du aflevere

Læs mere

FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER

FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER Teknisk del 2013 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 22. udgave af Rapport nr. 6, 2012 Fællesindhold 2013 / Teknisk del Forfatter:

Læs mere

På cykeltur med klassen. Lærervejledning

På cykeltur med klassen. Lærervejledning På cykeltur med klassen Lærervejledning 1 På cykeltur med klassen Lærervejledning På cykeltur med klassen er et elevhæfte til færdselsundervisning i 2. eller 3. klasse. Tanken er, at eleverne løser opgaverne

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetning af data vedrørende ulykker på letbaneområdet til Trafik- og Byggestyrelsen

Bekendtgørelse om indberetning af data vedrørende ulykker på letbaneområdet til Trafik- og Byggestyrelsen BEK nr 1181 af 22/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr. TS10901-00016

Læs mere

1.193 dræbte Det har vi lært. Dødsulykkestatistik

1.193 dræbte Det har vi lært. Dødsulykkestatistik 1.193 dræbte Det har vi lært Dødsulykkestatistik 2010-2015 Titel Dødsulykkesstatistik 2010-2015 1.193 dræbte - det har vi lært Dato: December 2016 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93436-63-3 ISBN:

Læs mere

Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2003

Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2003 Sundhedsstyrelsen Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2003 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 12. udgave af Rapport nr. 6, 2002 Fællesindhold for basisregistrering

Læs mere

Trafikuheld på Frederiksberg 2007

Trafikuheld på Frederiksberg 2007 Trafikuheld på Frederiksberg Indholdsfortegnelse Forord side 2 Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan side 3 Uheldssituationen generelt side 4 Personskader og trafikanttyper side Unge side 9 Cyklister

Læs mere

Typiske ulykker med ældre bilister

Typiske ulykker med ældre bilister Typiske ulykker med ældre bilister 15 2 Typiske ulykker med ældre bilister De almindeligste ulykkesårsager i trafikken er kørsel med høj hastighed og kørsel med sprit eller narkotika i blodet. Ældre bilister

Læs mere

- Systematisk litteraturstudie - Før-efter uheldsevaluering af 332 ombygninger i Danmark

- Systematisk litteraturstudie - Før-efter uheldsevaluering af 332 ombygninger i Danmark Søren Underlien Jensen Sikkerhedseffekter af rundkørsler - Systematisk litteraturstudie - Før-efter uheldsevaluering af 332 ombygninger i Danmark Definition af rundkørsel Dette er ikke en rundkørsel!!!

Læs mere

Skadestueregistrering - Betydning for trafiksikkerhedsarbejdet

Skadestueregistrering - Betydning for trafiksikkerhedsarbejdet Skadestueregistrering - Betydning for trafiksikkerhedsarbejdet Michael Sørensen Civilingeniør, ph.d.-studerende Trafikforskningsgruppen ved AAU Trafiksikkerhedsseminar Århus Kommune Århus Rådhus, værelse

Læs mere

Trafikulykker for året 2016

Trafikulykker for året 2016 Trafikulykker for året 2016 Trafikulykker for året 2016 Dato: Juni 2017 ISBN (NET): 978-87-93436-73-2 Copyright: Vejdirektoratet, 2017 Indhold Opsummering af året 2016 4 Forudsætninger og indhold 5 Generel

Læs mere

Når man kører på skateboard i trafikken, skal man køre på - Vejen - Cykelstien - Fortovet - Det er ikke tilladt at køre på skateboard i trafikken

Når man kører på skateboard i trafikken, skal man køre på - Vejen - Cykelstien - Fortovet - Det er ikke tilladt at køre på skateboard i trafikken Trafik Quiz De rigtige svar er markeret med fed. 1. 2. 3. 4. 5. Hvor meget reduceres fodgængeres risiko for at komme til skade i mørke, hvis de bærer reflekser? - 15 % - 25 % - 55 % - 85 % Når man kører

Læs mere

Sortpletanalyse

Sortpletanalyse Sortpletanalyse 2008-2012 Dato: 23. januar 2014 Sagsnr.: 13/25723 Indhold Indhold... 1 Uheldsanalyse... 2 Kryds... 3 Ladegaardsbakken / Thomas Helstedsvej (9 uheld)... 4 Skanderborgvej / Låsbyvej (7 uheld)...

Læs mere

Trafikuheld. Året 2006

Trafikuheld. Året 2006 Trafikuheld Året 006 Juni 007 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 3 Postboks 908 0 København K Tlf.: 744 3333 Fax.: 335 6335 Notat: Trafikuheld Året 006 Dato: 8. juni 007 Forfatter: Stig R. Hemdorff Udgiver:

Læs mere

Trafikuheld i det åbne land

Trafikuheld i det åbne land Trafikuheld i det åbne land Af ph.d.-studerende Michael Sørensen Aalborg Universitet, Trafikforskningsgruppen Hmichael@plan.aau.dkH Trafiksikkerhedsarbejdet i Danmark hviler på en målsætning om, at antallet

Læs mere

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune Ulykkesanalyse 27 November 29 Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune BRØNDERSLEV KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Ulykkesudviklingen 1998-27 6 3. Personskader og køretøjstyper 1998-27 8

Læs mere

AP-PARAMETRE TIL UHELDS- MODELLER

AP-PARAMETRE TIL UHELDS- MODELLER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 22. oktober 2012 Stig R. Hemdorff srh@vd.dk 7244 3301 AP-PARAMETRE TIL UHELDS- MODELLER BASERET PÅ DATA FOR 2007 2011 UDEN FIGURER Niels Juels Gade 13 1022 København

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Skadestuernes virksomhed 2002 2003:17 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver)

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver) Side 1 af 9 FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes kan bedømmes ved praktiske prøver) Formålet med køreprøven er, at den prøvesagkyndige skal bedømme, om aspiranten har erhvervet de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser Ulykker inden for Øvrige

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser Ulykker inden for Øvrige 7 Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Øvrige service- og tjenesteydelser Ulykker inden for Øvrige

Læs mere

Traktor. Færdselsskolen Kim Bille 40 31 25 25

Traktor. Færdselsskolen Kim Bille 40 31 25 25 Færdselsskolen Kim Bille 40 31 25 25 Grundregler m.v. Trafikanter skal optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed, så at der ikke opstår fare eller forvoldes skade eller ulempe for andre, og således

Læs mere

Forebyggelsesplan bidrag - fra sygehusene

Forebyggelsesplan bidrag - fra sygehusene Forebyggelsesplan bidrag - fra sygehusene Overlæge Jens Lauritsen, Odense Universitetshospital, Ulykkes Analyse Gruppen Ortopædkirurgisk afd. uag@rsyd.dk Samlet Region Syddanmark 1.1 mio indbyggere. Hvis

Læs mere

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

C11_1 C11_2 C12. Højresving forbudt

C11_1 C11_2 C12. Højresving forbudt C11_1 Højresving forbudt Forbuddet gælder kun i det kryds eller ved den indkørsel, hvor tavlen er opsat, medmindre andet er angivet med undertavle. C11_2 Ventresving forbudt Forbuddet gælder kun i det

Læs mere

Udvikling i risiko i trafikken

Udvikling i risiko i trafikken Udvikling i risiko i trafikken Seniorrådgiver Camilla Riff Brems, Danmarks TransportForskning, cab@dtf.dk Seniorforsker Inger Marie Bernhoft, Danmarks TransportForskning, imb@dtf.dk Resume I bestræbelserne

Læs mere

Kvalitet af kodningen i Landspatientregisteret vedrørende ulykker

Kvalitet af kodningen i Landspatientregisteret vedrørende ulykker Kvalitet af kodningen i Landspatientregisteret vedrørende ulykker Analyse baseret på sammenligning mellem Ulykkesregisteret og Landspatientregisteret på fem udvalgte sygehuse for perioden 1998-2000 Bjarne

Læs mere

Jens Erik Thinggaard 1

Jens Erik Thinggaard 1 Evaluerende 1 Dette program, er en introduktion til evaluerende prøver, hvor prøvernes opbygning, spørgeformer og begreber gennemgås. 2 Der er højre vigepligt i krydset.... Jeg har ubetinget vigepligt...

Læs mere