Færdselsuheld Road traffic accidents

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Færdselsuheld Road traffic accidents"

Transkript

1 FÆRDSELSUHELD 2008

2

3 Færdselsuheld 2008 Road traffic accidents

4 Færdselsuheld 2008 Udgivet af Danmarks Statistik December årgang Oplag: 300 Printet hos ParitasDigitalService Trykt udgave: Pris: 60,00 kr. inkl. 25 pct. moms Kan købes på ISBN ISSN Pdf-udgave: Kan hentes gratis på ISBN ISSN Adresser: Danmarks Statistik Sejrøgade København Ø Tlf Fax e-post: Danmarks Statistik 2009 Du er velkommen til at citere fra denne publikation. Angiv dog kilde i overensstemmelse med god skik. Det er tilladt at kopiere publikationen til privat brug. Enhver anden form for hel eller delvis gengivelse eller mangfoldiggørelse af denne publikation er forbudt uden skriftligt samtykke fra Danmarks Statistik. Kontakt os gerne, hvis du er i tvivl. Når en institution har indgået en kopieringsaftale med COPY-DAN, har den ret til - inden for aftalens rammer - at kopiere fra publikationen.

5 Forord Færdselsuheld 2008 er en fortsættelse af de årlige publikationer om færdselsuheld, der er udkommet siden Statistikken bygger på detaljerede oplysninger fra politiet om færdselsuheld med personskade. Indberetning foregår elektronisk, og er indbygget som en del af politirapporten, idet indberetningen automatisk udfyldes, samtidig med at der optages politirapport. Fra og med 1. januar 2003 er indberetningssystemet ændret således, at det er Vejdirektoratet, der modtager politiets rapporter, mod tidligere Danmarks Statistik. Tekstafsnittet omfatter tre artikler. I den første artikel præsenteres statistikkens hovedresultater i form af tekst, oversigtstabeller og figurer. I artiklen belyses væsentlige træk af udviklingen set over en længere periode, og desuden redegøres for færdselsuheld med personskade i En række baggrundsoplysninger om færdselsuheldene inddrages i beskrivelsen. Afsnittet indeholder desuden en international oversigt. I den anden artikel gennemgås det samlede statistiksystem. Den tredje artikel omhandler personskader ved færdselsuheld i 2007 belyst gennem skadestue- og sygehusregistreringer og politirapporter. I tilknytning til den første artikel er der et tabelafsnit med mere detaljerede oplysninger. Hæftet er udarbejdet i Danmarks Statistiks kontor for Befolkning af overassistent Dorrit Ingvorsen og programmør Jan Lundø under ledelse af specialkonsulent Lisbeth Laursen. En følgegruppe bestående af Stig Hemdorff fra Vejdirektoratet, Søren Troels Berg fra Rådet for Sikker Trafik og Gitte Carstensen fra DTU Transport har fulgt udarbejdelsen af publikationen. Danmarks Statistik, november 2009 Jan Plovsing / Anita Lange

6 4 Indholdsfortegnelse 1 Færdselsuheld med personskade 2008 Tekst med oversigtstabeller og figurer Tabelafsnit 1.1 Indledning Udviklingen i hovedtræk Personskader efter køn, alder og skadestype Implicerede førere og fodgængere Tid og sted Uheldssituationer Implicerede transportmidler Anvendelse af fodgængerovergange, cykelstier mv Spiritusuheld Korrektion for ændret definition af hjernerystelse International oversigt Personskader fordelt efter alder og køn Implicerede førere fordelt efter transportmiddel og alder Implicerede førere fordelt efter kørekortets udstedelsesår Uheld og personskader fordelt efter måned og klokkeslæt Uheld fordelt på hovedsituation og transportmiddel Uheld og personskader fordelt efter de anvendte transportmidler Implicerede førere og fodgængere fordelt efter spirituspåvirkning Førere fordelt efter alder, transportmiddel og spirituspåvirkning Uheld og dræbte i færdselsuheld i en række OECD-lande Statistiksystemet 2.1 Formål Definitioner og afgrænsninger Oplysninger om færdselsuheld Dækningsgrad Indberetningssystem Offentliggørelse Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueog sygehusregistreringer og politirapporter Baggrund Metode Udviklingen i antal personskader Sammenligning af politi- og skadestue/sygehusindberettede personskader Resumé... 55

7 5 1. Færdselsuheld med personskade Indledning Færdselsuheldsstatistikken er baseret på indberetninger fra politiet og omfatter derfor kun uheld, som politiet har fået kendskab til. Uheldets sværhedsgrad og transportmidlets art har betydning for, om et uheld kommer til politiets kendskab. Næsten alle uheld med dræbte indgår i statistikken, og uheld med alvorlig personskade indberettes oftere end uheld med lettere personskade. Desuden bliver uheld med biler oftere indberettet end uheld med cykler. For en nærmere uddybning henvises til afsnit 2, statistiksystemet, og afsnit 3, personskader ved færdselsuheld belyst gennem sygehusregistreringer og politirapporter. 1.2 Udviklingen i hovedtræk Samme antal trafikdræbte Oversigtstabel 1a. I 2008 omkom 406 trafikanter. Det er nøjagtig det samme antal som i 2007, jf. oversigtstabel 1a Der var alvorligt tilskadekomne, hvilket er et fald på 10 pct. i forhold til Antallet af lettere tilskadekomne faldt med 12 pct. til Der er et brud i den relative fordeling af lettere og alvorligt tilskadekomne fra 1997 på grund af en ny vejledning til politiet om færdselsuheldsindberetning, se afsnit Antal uheld og personskader Antal Antal personskader uheld i alt Dræbte Alvorligt Lettere tilskadekomne tilskadekomne I alt Antal indberettede materielskadeuheld i alt pct. færre uheld Politiet rapporterede i alt uheld med personskade i 2008, hvilket er 10 pct. færre end i 2007.

8 6 Meget lille stigning i biltrafikken i 2008 Færre uheld og personskader i forhold til 1994 Trafikindekset fra Vejdirektoratet viser, at biltrafikken i 2008 steg med 0,3 pct. i forhold til Cykel/knallert-30 trafikken steg en del mere, nemlig med 4,5 pct. fra 2007 til Siden 1994 er biltrafikken vokset med i alt 32 pct. Niveauet for cykel/knallert-30 trafikken er med få undtagelser faldet igennem hele perioden og lå i pct. lavere end cykel/knallert-30 trafikken i Både antal færdselsuheld og antal personskader (tilskadekomne og dræbte tilsammen) er 39 pct. lavere i 2008 end i Antal uheld er således faldet fra til og antal personskader fra til Figur 1 viser udviklingen i antal uheld og personskader. Det ses, at der er et jævnt fald i antal færdselsuheld igennem hele perioden, dog med stigninger i årene 1995, 1999, 2002 og senest i Udviklingen i det samlede antal personskader viser det samme mønster. Figur 1. Antal uheld og personskader Uheld Personskader Fald afløst af stigning i antal trafikdræbte Udviklingen i antal dræbte fra 1994 til 2008 er vist i figur 2. På trods af enkelte år med stigninger har antallet af dræbte vist et jævnt fald i perioden frem til og med I 2007 steg antallet af dræbte kraftigt og antallet i 2008 er på samme høje niveau.

9 7 Figur 2. Antal dræbte ved færdselsuheld Dræbte i syv pct. af uheldene Oversigtstabel 1b. I de fleste uheld er der ingen dræbte. I 2008 gjaldt det for 92 pct. af uheldene. Det er en andel, der har været stort set konstant siden Dog er der i de seneste par år sket en lille stigning i andelen af uheld, hvor der er en eller flere dræbte. Uheld fordelt efter antal dræbte dræbte 1 dræbt 2 dræbte antal 3 eller flere dræbte I alt 0 dræbte 1 dræbt 2 dræbte pct. 3 eller flere dræbte I alt Størst fald i uheld med knallert-45 involveret, mindst i uheld med cykler Oversigtstabel 2 viser udviklingen i antal uheld fordelt efter hvilke transportmidler, der har været involveret. Mens det samlede antal uheld faldt med 10 pct. fra 2007 til 2008 var der store forskelle i udviklingen, når der ses på de forskellige typer af transportmidler. Størst var faldet for uheld med knallert-45 involveret, nemlig 35 pct. For uheld med varebiler og lastbiler involveret var faldet på henholdsvis 20 og 19 pct. For uheld med cykler involveret var faldet kun på 6 pct.

10 8 Uheld med cyklister involveret er mere end halveret siden 1994 Oversigtstabel 2. Totalt set er der i perioden sket et fald på 39 pct. i antallet af uheld. Det største fald skete i antallet af uheld med varebiler, cyklister og fodgængere involveret med fald på mellem 50 og 58 pct. Det mindste fald er sket for knallerter-30, hvor der er kun er blevet 14 pct. færre uheld. Den relative fordeling mellem de implicerede transportmidler er ændret en smule: Mens der i 1994 var personbiler involveret i 72 pct. af uheldene, er der i 2008 personbiler med i 77 pct. Omvendt var der cyklister med i 30 pct. af uheldene i 1994, mens det kun gjaldt for 21 pct. af uheldene i Uheld fordelt efter transportmiddel I alt Transportmiddel Lastbil mv. 1 Personbil Varebil Motorcykel Knal- lert- 45 Knal- lert- 30 Cykel Fodgænger Inkl. bus og traktor. Størst fald i personskader blandt knallert-45 og lastbiler fra 2007 til 2008 Personskader blandt personer i varebiler faldet med 58 pct. siden 1994 Oversigtstabel 3 viser udviklingen i antal personskader fordelt efter transportmiddel. Det største fald i personskader fra 2007 til 2008 er sket for knallert-45 kørere, hvor 41 pct. færre mistede livet eller kom til skade og for personer i lastbiler mv. (dvs. inkl. busser og traktorer), der faldt med 30 pct. fra 161 til 113. Blandt personbilister var der 9 pct. færre personskader i 2007 end i 2008 og blandt cyklister 5 pct. færre. Siden 1994 er faldet i antallet af personskader størst blandt personer i varebiler, cyklister og fodgængere og mindst blandt knallert-30 kørere, motorcyklister og personbilister. Således er antal personskader for personer i varebiler faldet med 58 pct. fra 551 i 1994 til 230 i For cyklister og fodgængere har faldet været på henholdsvis 56 og 50 pct. For personer i personbiler er der sket et fald i antal personskader på 33 pct.

11 9 Oversigtstabel 3. Personskader fordelt efter transportmiddel I alt Transportmiddel Varebil Lastbil mv. 1 Personbil Motorcykel Knal- lert- 45 Knal- lert- 30 Cykel Fodgænger Inkl. bus og traktor. Flere dræbte personbilister Stort fald i antal dræbte fodgængere fra 1994 til 2008 Det samlede antal dræbte i 2008 er uændret i forhold til Men det dækker over en forskellig udvikling for de enkelte trafikanttyper. Antallet af dræbte personbilister og motorcyklister er således steget med henholdsvis 29 og 5 dræbte, mens antallet af dræbte blandt de øvrige trafikanttyper er faldet, jf. oversigtstabel 4. Antal dræbte fodgængere er faldet fra 94 i 1994 til 58 i 2008, svarende til et fald på 38 pct. For cyklister har der været et fald på 30 pct. og for personbilister på 26 pct.

12 10 Oversigtstabel 4. Dræbte fordelt efter transportmiddel I alt Transportmiddel Varebil Lastbil mv. 1 Personbil Motorcykel Knal- lert- 45 Knal- lert- 30 Cykel Fodgænger Inkl. bus og traktor. 1.3 Personskader efter køn, alder og skadestype Flest dræbte blandt årige og blandt de ældre Større forskel end for 15 år siden I forhold til indbyggertallet havde mænd langt flere personskader end kvinder. Pr indbyggere forekom 146 personskader blandt mænd mod 86 blandt kvinder. Antallet af personskader pr indbyggere var størst blandt de unge på år med 405 mod 116 for alle aldersgrupper. De unge på år og år har også et højt antal dræbte pr indbyggere, nemlig henholdsvis 19 og 15. De ældre på 75 år og derover ligger tilsvarende højt. Unge mænd i alderen år, som netop er blevet gamle nok til at erhverve kørekort til motorcykel og bil, skiller sig særlig markant ud: De årige mænd havde i personskader pr indbyggere, dvs. næsten 5 gange så mange som gennemsnittet for hele befolkningen, jf. figur 3 og tabel 1 (side 36). Denne forskel er blevet større end for 15 år siden, hvor de unge mænd i alderen år havde 433 personskader pr indbyggere mod gennemsnitligt 100 skader for hele befolkningen. Det tilsvarende tal for 2008 er 489, jf. figur 4. Også for de unge kvinder er der sket en stigning i antallet af personskader pr indbyggere i forhold til gennemsnittet for hele befolkningen, jf. figur 5.

13 11 Figur 3. Personskader pr indbyggere fordelt efter alder og køn Mænd Kvinder Figur 4. Personskader pr mænd fordelt efter alder. Index, hele befolkningen = og 2008 Index, hele befolkningen = Figur 5. Personskader pr kvinder fordelt efter alder. Index, hele befolkningen = og 2008 Index, hele befolkningen = Fald for alle aldersgrupper, men størst for børnene og de ældre Der har for alle aldersgrupper været tale om et fald i de 15 år fra i antallet af personskader pr indbyggere. Det generelle billede er, at faldet har været mindst for de aldersgrupper, hvor der er flest personskader. Faldet er således størst for børn og unge mellem 0 og 14 år og for de ældre aldersgrupper. For 7-14 årige drenge og piger er

14 12 antallet af personskader pr indbyggere således faldet med henholdsvis 61 og 57 pct. i perioden. For de ældre aldersgrupper er der også tale om store fald på mellem 40 og 50 pct., jf. figur 6. Mindre fald for de unge Figur 6. De årige mænd og kvinder har oplevet et noget mindre fald i antal personskader pr indbyggere: 23 pct. for mændene og 27 pct. for kvinderne. Også for de årige har der været tale om forholdsvis små fald. Fald i antal personskader pr indbyggere Fordelt efter alder og køn. Pct Mænd Kvinder Fordeling efter alder og transportmiddel Transportmiddel og skadens type Set under ét er der ikke sket meget store ændringer i personskadernes relative fordeling på transportmiddel. Men for nogle aldersgrupper er der sket ret markante ændringer. Fx er personskader som passager i eller fører af personbil for de årige og de årige steget fra at udgøre omkring halvdelen til at udgøre ca. to tredjedele af alle skader. Omvendt er andelen af skader som cyklist faldet for disse aldersgrupper. Også for de endnu yngre aldersgrupper er der sket et fald i den andel personskaderne som cyklist udgør. For de 7-14 årige udgjorde personskaderne som cyklist således halvdelen i 1994, men kun en tredjedel i For de ældre på 74 år og derover er der en større andel af skaderne, der sker for førere af eller passager i personbiler og en mindre andel, der sker som fodgængere, jf. oversigtstabel 5. For ca. halvdelen af alle personskader er der tale om alvorlig tilskadekomst og for den anden halvdel om lettere tilskadekomst. Der er imidlertid nogen variation med typen af transportmiddel. Således er 75 pct. af de tilskadekomne på motorcykel kommet alvorligt til skade. Det er især læsion af skulder, arm, hånd, hofte, ben og fod, der er overrepræsenteret blandt denne type trafikanter, jf. oversigtstabel 6.

15 13 Oversigtstabel 5. Personskader fordelt på alder og transportmiddel og 2008 I alt 0-6 år 7-14 år år år år år år år Over 74 år I alt Personbil Motorcykel Knallert Knallert Cykel Fodgænger Øvrige pct.

16 14 Oversigtstabel 6. Personskader fordelt efter skadernes type og transportmiddel I alt Kraniebrud, piskesmæld Læsion af brystkasse, underliv Læsion af rygsøjle, bækken Læsion i skulder, arm, hånd Læsion i hofte, ben, fod Læsion i flere kropsområder Forbrænding Alene lettere skade, hjernerystelse I alt Personbil Varebil Lastbil mv Motorcykel Knallert Knallert Cykel Fodgænger Inkl. bus og traktor. En tredjedel af de tilskadekomne bliver indlagt på hospital Oversigtstabel 7. Ca. en tredjedel af de personer, der kommer til skade ved et færdselsuheld bliver hospitalsindlagt, og yderligere 24 pct. bliver indlagt til observation. 28 pct. af de hospitalsindlagte havde læsioner i hofte, ben og fod, og 18 pct. havde pådraget sig et kraniebrud eller piskesmæld. Over 90 pct. af de personer, der havde læsioner i flere kropsområder blev hospitalsindlagt, mens det kun gjaldt for 35 pct. af de tilskadekomne med læsion i skulder arm og hånd, og for 56 pct. af de tilskadekomne med kraniebrud og piskesmæld, jf. oversigtstabel 7. Personskader 1 fordelt efter skadernes type og hospitalsbehandling I alt Kraniebrud, piskesmæld 2 Læsion af brystkasse, underliv Læsion af rygsøjle, bækken Læsion i skulder, arm, hånd Læsion i hofte, ben, fod Læsion i flere kropsområder Forbrænding Alene lettere skade 3 I alt Indlagt på hospital Indlagt til observation Skadestuebehandlet Personskader med oplysning om hospitalsbehandling. 2 Inkl. personer med konstateret hjernerystelse. 3 Inkl. personer indlagt til observation for hjernerystelse.

17 Implicerede førere og fodgængere Implicerede førere og fodgængere Fordelt efter køn Fordelt efter alder Kørekort Oversigtstabel 8a. I trafikken er der betydeligt flere mænd end kvinder, der er førere og derfor bliver også flere mænd impliceret i færdselsuheld som førere af motorkøretøjer. Mandlige førere og fodgængere udgjorde 70 pct. af samtlige implicerede førere og fodgængere. Mændenes andel var størst blandt lastbilførere og motorcyklister med henholdsvis 97 pct. og 93 pct., og mindst blandt cyklister og fodgængere med ca. 50 pct., jf. oversigtstabel 8a. Når der alene ses på spiritusuheld er mændenes andel endnu højere, jf. oversigtstabel 19. Tabel 2 (side 37) viser de implicerede førere og fodgængere fordelt efter alder. 20 pct. af de implicerede førere af almindelig personbil og 25 pct. af de implicerede førere af varebil var i alderen år, mens 32 pct. af de implicerede førere af lastbiler over 3,5 tons var i alderen år. De unge i alderen år udgjorde 62 pct. af de implicerede førere på ulovlige knallerter-30. Andelen af ældre over 74 år udgjorde 16 pct. af alle implicerede fodgængere, men kun 4 pct. af samtlige implicerede. Førere af implicerede motorcykler og knallerter-45 er mindre erfarne i trafikken end førere af personbil. 15 pct. af de implicerede motorcyklister og 22 pct. af de implicerede førere af knallert-45 med oplysninger om kørekort havde således ikke kørekort til det benyttede køretøj, mens det kun gælder for 6 pct. af førere af personbil, jf. tabel 3 (side 38). Implicerede førere og fodgængere fordelt efter transportmiddel og køn I alt Mænd Kvinder I alt Personbil Varebil Lastbil mv Motorcykel Knallert Knallert Cykel Fodgænger Inkl. bus og traktor. pct. Førere af tohjulede køretøjer kommer oftest til skade Blandt førere af motorcykler involveret i færdselsuheld kommer næsten alle til skade. Der er kun 7 pct., der slipper uskadt fra et færdselsuheld, jf. oversigtstabel 8b. Også for cyklister og førere af knallerter-30 er det forholdsvis få, der er uskadte: 8 og 12 pct. Til sammenligning er der blandt førere af personbil 60 pct. og blandt førere af lastbil mv. 89 pct., der ikke kommer til skade.

18 16 Oversigtstabel 8b. Førere og fodgængere fordelt efter transportmiddel og personskade I alt Dræbte Alvorligt tilskadekomne pct. Lettere tilskadekomne Uskadte I alt Personbil Varebil Lastbil mv Motorcykel Knallert Knallert Cykel Fodgænger Inkl. bus og traktor. Børn involveret i færdselsuheld kommer oftere til skade end voksne Oversigtstabel 8c. Blandt børn, der er involveret i et færdselsuheld som førere eller fodgængere, er der en langt større andel, der kommer til skade end blandt voksne. Hovedparten - 88 pct. - af de 0-17 årige børn og unge, der har været involveret i et færdselsuheld som fører eller fodgænger, er således kommet til skade eller er blevet dræbt, mens det kun gælder for pct. af de voksne førere og fodgængere, jf. oversigtstabel 8c. Førere og fodgængere fordelt efter alder og personskade I alt Dræbte Alvorligt tilskadekomne pct. Lettere tilskadekomne Uskadte I alt Under 18 år år år år år år år Uoplyst Unge førere af personbil kommer oftest til skade For førere af personbil er der størst andel af de unge og de ældste, der kommer til skade, når de er involveret i et færdselsuheld. For de årige og førere på 75 år og derover er det således ca. halvdelen, der kommer til skade, mens det for førere i alderen år er mellem 33 og 40 pct., jf. oversigtstabel 8d.

19 17 Oversigtstabel 8d. Førere af personbil fordelt efter alder og personskade I alt Dræbte Alvorligt tilskadekomne pct. Lettere tilskadekomne Uskadte I alt Under 18 år år år år år år år Uoplyst Tid og sted Uheld fordelt på tidspunkt Figur 7. De fleste uheld forekom i maj, hvor der i gennemsnit skete 17 uheld pr. dag, mod 14 for hele 2008 i gennemsnit, jf. figur 7 og tabel 4 (side 39). Færrest uheld blev noteret i marts og december med i gennemsnit 11 uheld pr. dag. Gennemsnitligt antal uheld pr. dag fordelt efter måned Jan. Feb. Marts April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Fredag farligst Fredag er den farligste dag at færdes i trafikken. Om fredagen skete i gennemsnit 15,6 uheld, mens søndag var sikrest med 10,8 uheld, jf. oversigtstabel 9. Antal personskader fordelt på ugedag viser, at der var flest personskader fredag med 19,8 pr. dag mod 17,3 pr. dag for samtlige personskader i Om søndagen skete færrest personskader med 14,9 pr. dag.

20 18 Oversigtstabel 9. Uheld og personskader fordelt efter ugedag I alt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag antal Uheld i alt Pr. dag 13,7 14,2 14,4 12,7 14,8 15,6 13,5 10,8 Personskader i alt Pr. dag 17,3 17,4 17,0 15,4 18,3 19,8 18,3 14,9 Dræbte i alt Pr. dag 1,1 1,1 1,1 0,8 1,2 1,2 1,3 1,1 Flest uheld i myldretiden Figur 8. Fordelt på uheldstidsrum sker de fleste uheld i myldretiderne om morgenen fra kl. 7 til 8 og om eftermiddagen fra kl. 14 til 18. Færrest uheld sker i nattetimerne fra kl. 01 til 06, jf. figur 8 og tabel 4 (side 39). Gennemsnitligt antal uheld pr. time fordelt efter klokkeslæt ,5 1,0 0,5 0, Uheld udenfor byzone de alvorligste Oversigtstabel 10. I 2008 forekom de fleste af uheldene i byområder. Men uheldene udenfor byzone er langt alvorligere. 58 pct. af alle uheld og 53 pct. af samtlige personskader skete i byområder, men udenfor byzone forekom flest trafikdrab 68 pct. af alle trafikdræbte i 2008, jf. oversigtstabel 10. Uheld og personskader fordelt efter by- eller landområde I byzone Udenfor byzone I alt I byzone Udenfor byzone I alt antal pct. Uheld ,9 42,1 100,0 Personskader ,6 47,4 100,0 Dræbte ,8 68,2 100,0

21 Uheldssituationer En central faktor blandt uheldsoplysningerne er uheldssituationen. Baggrunden for brugen af uheldssituationerne er omtalt i afsnit 2.3. Uheldssituationerne er inddelt i 10 hovedsituationer, der kan karakteriseres som følger: Symboler for uheldssituationer Hovedsituation 0 er uheld med ét køretøj, alene eller med forhindring uden for kørebanen. Situationen benævnes eneuheld. Hovedsituation 1 er uheld mellem ligeud kørende på samme vej med samme retning: indhentningsuheld. Hovedsituation 2 er uheld mellem ligeud kørende på samme vej med modsat retning: mødeuheld. Hovedsituation 3 er uheld mellem kørende på samme vej med samme retning med svingning: svingningsuheld mellem medkørende. Hovedsituation 4 er uheld mellem kørende på samme vej med modsat retning og med svingning: svingningsuheld mellem modkørende. Hovedsituation 5 er uheld mellem ligeud kørende i kryds: uheld mellem krydsende køretøjer. Hovedsituation 6 er uheld mellem kørende på hver sin vej med svingning: svingningsuheld mellem krydsende køretøjer. Hovedsituation 7 er uheld mellem et kørende og et parkeret køretøj: parkeringsuheld. Hovedsituation 8 er uheld mellem et køretøj i bevægelse og en fodgænger: fodgængeruheld. Hovedsituation 9 er uheld mellem et køretøj og en forhindring på eller over kørebanen: forhindringsuheld. Som det fremgår af oversigtstabel 11, var eneuheld dominerende med 23 pct. af samtlige uheld i Indhentningsuheld og fodgængeruheld udgjorde hver 11 pct. af samtlige uheld. Omvendt udgjorde forhindringsuheld under 2 pct. af alle uheld. Antal personskader fordelt efter hovedsituation Mødeuheld er farligst I gennemsnit for samtlige uheld var der 126 personskader pr. 100 uheld og 8 dræbte. Fodgængeruheld tegnede sig med 106 personskader for det laveste antal skader pr. 100 uheld. Mødeuheld var farligst med 156 personskader og 20 dræbte pr. 100 uheld. Antal dræbte i fodgængeruheld var på 11 pr. 100 uheld. Antal dræbte i svingningsuheld, i indhentningsuheld, i uheld mellem krydsende køretøjer, i parkeringsuheld og i forhindringsuheld var på 2-7 pr. 100 uheld.

22 20 Oversigtstabel 11. Uheld og personskader fordelt efter hovedsituation I alt Uheld I alt Pct. 100,0 23,0 11,2 8,4 10,9 8,2 10,4 11,9 3,3 10,9 1,8 Personskader I alt Pct. 100,0 23,9 12,0 10,4 10,0 8,2 10,4 11,1 3,2 9,2 1,7 Dræbte I alt Pct. 100,0 30,8 7,4 20,4 6,4 3,4 9,1 5,7 1,0 14,5 1,2 Flest eneuheld blandt motorcyklister Tabel 5 (side 40) viser antal uheld fordelt efter hovedsituation og transportmiddel. Eneuheld forekom hyppigst med motorcykel, knallert-45, knallert-30 og personbil, hvor mellem 19 og 26 pct. var eneuheld. 54 pct. af uheldene med cyklister involveret var svingningsuheld. Desuden var 23 pct. af uheldene med bus involveret fodgængeruheld, og ca. hvert fjerde uheld med lastbil involveret var indhentningsuheld. 1.7 Implicerede transportmidler Der skelnes i færdselsuheldsstatistikken mellem transportmidler, der udgøres af køretøjer og fodgængere, og andre elementer, der udgøres af forhindringer på, over eller uden for kørebanen, fx dyr, afspærringsmateriel, luftledninger og vejtræer. Med henblik på en nøjere belysning af forskelle mellem de enkelte transportmidler er der i oversigtstabel 12 foretaget en opgørelse over antallet af implicerede transportmidler i forhold til antallet af enheder af samme art medio 2006, 2007 og 2008.

23 21 Oversigtstabel 12. Implicerede transportmidler, fodgængere og forhindringer I alt Pr enheder I alt Personbil i alt Personbil, almindelig Hyrevogn Udrykningskøretøj max. 3.5 t Varebil i alt kg totalvægt kg totalvægt Lastbil over kg totalvægt i alt Sololastbil Lastbil med anhænger Sættevognstog Køretøj under udrykning Bus i alt Rutebus Bus i øvrigt Traktor i alt Traktor Motorredskab Motorcykel i alt Motorcykel Knallert Knallert-30 i alt Knallert-30 lovlig Knallert-30 ulovlig Cykel Fodgænger Rytter, hestevogn Uoplyst køretøj Forhindring Antal implicerede i forhold til samtlige transportmidler af den pågældende art. Fald i antal implicerede transportmidler Antallet af implicerede transportmidler faldt med 10 pct. fra 2007 til Der har været et fald i antallet af implicerede almindelige personbiler på 8 pct., i antallet af implicerede varebiler på 20 pct. og i antallet af implicerede lastbiler på 21 pct. Antallet af implicerede motorcykler faldt med 10 pct., mens antallet af knallerter-45 faldt med 35 pct. I forhold til antallet af enheder var hyrevogne, busser og lastbiler de hyppigst implicerede i færdselsuheld med personskade. Dette betyder ikke nødvendigvis, at de er de mest risikobelastede køretøjer, idet deres

24 22 gennemsnitlige årskørsel uden tvivl er større end for de øvrige køretøjer. Motorcykler, knallert-45, varebiler kg og personbiler var impliceret i færdselsuheld med den samme hyppighed i 2008: 2 pr enheder. Det indikerer en større uheldsrisiko for motorcykler, da den gennemsnitlige årskørsel er mindre for motorcykler end for personbiler. Flest uheld med to transportmidler Personbil var impliceret i 76 pct. af samtlige uheld og 74 pct. af alle trafikdræbte blev dræbt i personbiluheld Lastbil og bus er farligst for modtrafikanter De svage trafikanter Færdselsuheld med to transportmidler impliceret udgjorde 69 pct. af alle uheld i 2008, og antal uheld med flere end to transportmidler impliceret udgjorde 7 pct., jf. oversigtstabel 13. Personbil var impliceret i 76 pct. af alle uheldene, og cykler var impliceret i 21 pct. af samtlige uheld. De tunge køretøjer som lastbiler og busser var impliceret i henholdsvis 6 og 2 pct. af uheldene. Fodgængere var involveret i 11 pct. af uheldene. Antallet af personskader fordelt efter transportmiddel vises i oversigtstabel 14. Antallet af personskader i personbiluheld var 5.022, hvoraf 60 pct. befandt sig i personbil. I personbiluheld blev 299 trafikanter dræbt, svarende til 74 pct. af alle trafikdræbte i Af de 299 dræbte i personbiluheld befandt 197 sig i personbil. Lastbiler, busser og traktorer var som nævnt impliceret i relativt få uheld, men konsekvenserne heraf var meget alvorlige, især for modtrafikanterne. I lastbiluheld blev 62 trafikanter dræbt, heraf 60 modtrafikanter, i busuheld blev i alt 10 dræbt, alle modtrafikanter og i traktoruheld blev 9 dræbt, heraf 7 modtrafikanter. De svage trafikanter er i høj grad udsat for personskader. I motorcykeluheld (inkl. knallert-45) rammer personskaderne for det meste motorcyklisterne selv. 414 trafikanter blev dræbt eller kom til skade ved motorcykeluheld i pct. af personskaderne i motorcykeluheld ramte motorcyklisterne selv. I knallert-30 uheld blev 88 pct. af personskaderne tilføjet knallertkørerne selv. I cykeluheld var det tilsvarende tal 94 pct., og i fodgængeruheld 93 pct. I motorcykel-, knallert-45-, knallert-30-, cykel- og fodgængeruheld var næsten alle dræbte svage trafikanter. Tabel 6 (side 41) viser, hvilket transportmiddel, som har forårsaget personskader mod personer i et andet transportmiddel. For motorcykel, knallert-45, knallert-30, cykel og fodgænger var lastbil modpart i mellem 2 og 4 pct. af uheldene, men disse uheld tegnede sig for 15 pct. af alle trafikdræbte svage trafikanter.

25 23 Oversigtstabel 13. Uheld fordelt efter implicerede transportmidler mv I alt Med et transportmiddel impliceret Med to transportmidler impliceret Med tre eller flere transportmidler impliceret Uheld i alt Transportmiddel Personbil Personbil, almindelig Hyrevogn Udrykningskøretøj max. 3,5 t Varebil kg totalvægt kg totalvægt Lastbil over 3,5 t totalvægt Sololastbil Lastbil med anhænger Sættevognstog Køretøj under udrykning Bus Rutebus Bus i øvrigt Traktor Traktor Motorredskab Motorcykel Motorcykel Knallert Knallert Knallert-30 lovlig Knallert-30 ulovlig Cykel Fodgænger Medbringende barnevogn, cykel mv Rytter, hestevogn Uoplyst køretøj Forhindring

26 24 Oversigtstabel 14. Personskader fordelt efter implicerede transportmidler, fodgængere og forhindringer I alt Dræbte Tilskadekomne inden i transportmidlet uden for transportmidlet inden i transportmidlet uden for transportmidlet inden i transportmidlet uden for transportmidlet Transportmiddel Personbil Personbil, almindelig Hyrevogn Udrykningskøretøj max. 3,5 t Varebil kg totalvægt kg totalvægt Lastbil over 3,5 t totalvægt Sololastbil Lastbil med anhænger Sættevognstog Køretøj under udrykning Bus Rutebus Bus i øvrigt Traktor Traktor Motorredskab Motorcykel Motorcykel Knallert Knallert Knallert-30 lovlig Knallert-30 ulovlig Cykel Fodgænger Medbr. barnevogn, cykel mv Rytter, hestevogn Uoplyst køretøj Forhindring Anvendelse af fodgængerovergange, cykelstier mv. Der findes forskellige fysiske anlæg, fx fortov, fodgængerovergange og cykelstier, som har til formål at begrænse skaderne blandt de svage trafikanter.

27 25 Oversigtstabel 15. Personskader blandt fodgængere fordelt efter fodgængernes placering I alt Dræbte Alvorligt tilskadekomne Lettere tilskadekomne Personskader i alt Langsgående fodgængere Fortov benyttet Fortov fandtes, men ikke benyttet Langsgående fodgængere i øvrigt Krydsende fodgængere Fodgængerfelt benyttet Fodgængerfelt fandtes, men ikke benyttet Fodgængerfelt fandtes ikke Fodgænger på helle el.lign. ifm. med krydsning Fodgænger der opholder sig på kørebanen uden at være hverken langsgående eller krydsende Inkl. 9 personer med uoplyst placering. Det ses i oversigtstabel 15, at 64 pct. af de dræbte og tilskadekomne fodgængere enten ikke benyttede et eksisterende fortov/fodgængerfelt eller færdedes et sted, hvor fortov/fodgængerfelt ikke fandtes. 46 pct. af personskaderne blandt førere af knallert-30 og 38 pct. af personskaderne blandt cyklister skete på steder uden cykelsti, jf. oversigtstabel 16. Oversigtstabel 16. Implicerede knallerter-30 og cykler fordelt efter benyttelse af cykelsti mv Knallert-30 Cykel I alt Med cykelsti Uden cykelsti Uoplyst I alt Med cykelsti Uden cykelsti Uoplyst Implicerede transportmidler i alt På fodgængerareal Anlæg benyttet Anlæg ej benyttet Uoplyst Personskader i alt På fodgængerareal Anlæg benyttet Anlæg ej benyttet Uoplyst

28 Spiritusuheld Førere og fodgængere, der er impliceret i færdselsuheld, kan på politiets foranledning underkastes spiritusprøve. Endvidere har politiet mulighed for at anføre, at en fører eller en fodgænger er skønnet spirituspåvirket, uden at der er udtaget spiritusprøve. Spiritusuheld og spirituspåvirket Færre dræbte i spiritusuheld Oversigtstabel 17. Spiritusuheld er alle uheld, hvor mindst én af de implicerede førere eller fodgængere har været spirituspåvirkede. En person anses som spirituspåvirket, enten når denne har en promille der overstiger 0,5, eller når politiet skønner, at vedkommende er påvirket, uden at der er udtaget spiritusprøve. Definitionen blev ændret fra og med 1997 i forhold til tidligere år, hvor personer med en promille på 0,5 også blev medregnet. Ved en promille på over 0,5 rejses i henhold til loven automatisk tiltale for promille/spirituskørsel. Ved lavere promille kan der også rejses tiltale, hvis det skønnes, at personen er uegnet til at færdes i trafikken. Promillegrænsen blev ændret fra 0,8 til 0,5 pr. 1. marts I 2008 registrerede politiet 824 spiritusuheld med i alt personskader jf. oversigtstabel 17. Spiritusuheld udgjorde hermed 16 pct. af alle uheld, hvilket er den samme andel som i Der omkom 93 trafikanter i spiritusuheld i 2008, hvilket er 19 færre end i Antallet af dræbte i spiritusuheld udgjorde således 23 pct. af alle dræbte i trafikken. Det er et lille fald i forhold til 1994, hvor de dræbte i spiritusuheld udgjorde 25 pct. af alle dræbte i trafikken. 919 personer kom i 2008 til skade i spiritusuheld mod i Spiritusuheld og personskader Antal spiritusuheld i alt Dræbte Antal personskader Alvorligt tilskadekomne Lettere tilskadekomne I alt

29 27 Udviklingen Figur 9. Siden 1994 er antallet af spiritusuheld faldet med 39 pct., mens antallet af dræbte i spiritusuheld er faldet med 32 pct., og antallet af tilskadekomne er faldet med 42 pct. Til sammenligning er antallet af øvrige uheld faldet 39 pct. siden 1994, antallet af dræbte med 23 pct. og antallet af tilskadekomne med 39 pct. Det vil sige, at faldet i antal dræbte og tilskadekomne i spiritusuheld har været større end de tilsvarende fald for øvrige uheld. Selv om det samlede antal af spiritusuheld og tilskadekomne i spiritusuheld er mindre i 2008 end i 1994 ses det af figur 9 og figur 10, at der har været en svingende udvikling i perioden med både stigninger og fald. Spiritusuheld og personskader Uheld Personskader Figur 10. Dræbte ved spiritusuheld Spirituspåvirkede førere af personbil impliceret i mere end halvdelen af spiritusuheldene I 2008 var der i over halvdelen af spiritusuheldene spirituspåvirkede førere af personbil involveret. Det er en andel, der har været nogenlunde konstant i perioden I 1994 var der involveret spirituspåvirkede cyklister og fodgængere i tilsammen hvert femte uheld. I 2008 var det kun i hvert niende spiritusuheld, jf. oversigtstabel 18a.

30 28 Oversigtstabel 18a. Uheld med spirituspåvirket fører eller fodgænger I alt Heraf med spirituspåvirket fører af: Med spiritus- Personbil Varebil Cykel Lastbil mv. 1 Motorcykel 2 Knal- lert- 45 Knal- lert- 30 påvirket fodgænger Anm. Da der forekommer færdselsuheld med mere end én spirituspåvirket fører/fodgænger impliceret, vil uheldet og personskaderne i forbindelse hermed være anført i 2 eller flere kolonner under de transportmidler, som de spirituspåvirkede benyttede. Derfor vil summen af kolonnerne være større end»i alt«-kolonnen. 1 Inkl. bus og traktor. 2 Fra inkl. knallert-45. Skaderne ramte især de spirituspåvirkede selv og deres passagerer Skaderne i spiritusuheld rammer i høj grad de spirituspåvirkede selv, især når det gælder spiritusuheld med to-hjulede køretøjer og fodgængere; for disse trafikantgrupper var 82 pct. af de dræbte og tilskadekomne selv spirituspåvirkede førere/fodgængere, mens andelen for spiritusuheld med biler under ét var 64 pct. Af samtlige dræbte i spiritusuheld var 82 pct. spirituspåvirkede førere. Af de i alt 209 dræbte og tilskadekomne passagerer var de 186 passagerer hos spirituspåvirkede førere. Det svarer til 89 pct. Alle de dræbte passagerer befandt sig i et køretøj med en spirituspåvirket fører, jf. oversigtstabel 18b.

31 29 Oversigtstabel 18b. Tilskadekomne i spiritusuheld Førere/fodgængere Passagerer Spirituspåvirket Ikke spirituspåvirket I alt Hos spirituspåvirket fører Øvrige passagerer I alt I alt Personbil Varebil Lastbil/bus Motorcykel Knallert Knallert Cykel Fodgænger Andet Dræbte Personbil Varebil Lastbil/bus Motorcykel Knallert Knallert Cykel Fodgænger Andet Tilskadekomne Personbil Varebil Lastbil/bus Motorcykel Knallert Knallert Cykel Fodgænger Andet De fleste spirituspåvirkede førere er mænd Spirituspåvirkede mænd optræder langt oftere i færdselsuheld end spirituspåvirkede kvinder, jf. oversigtstabel pct. af alle implicerede spirituspåvirkede førere og fodgængere var mænd. 100 pct. af alle spirituspåvirkede førere af lastbil mv. og af knallert-45 var mænd, og mellem 90 og 97 pct. af de implicerede spirituspåvirkede førere af person- og varebiler, motorcykler og knallerter-30 var mænd. Af de spirituspåvirkede cyklister var 17 pct. kvinder, og af de spirituspåvirkede fodgængere udgjorde kvinder 30 pct. Til sammenligning udgjorde mændene kun 66 pct. af øvrige førere og fodgængere. For cyklister og fodgængere var der en næsten ligelig fordeling mellem mænd og kvinder.

32 30 Færre spirituspåvirkede førere og fodgængere Oversigtstabel 19. Antallet af spirituspåvirkede førere og fodgængere var 835 i Det er 145 færre end i Over halvdelen af samtlige spirituspåvirkede førere var førere af personbil. Næsten en fjerdedel af samtlige implicerede førere af knallert-30 var spirituspåvirket, mens der blandt førere af hyrevogne, lastbiler, busser og traktorer var ingen eller næsten ingen spirituspåvirkede, jf. tabel 7 (side 42). Implicerede førere og fodgængere i spiritusuheld og øvrige uheld fordelt efter transportmiddel og køn Spiritusuheld Øvrige uheld I alt Mænd Kvinder I alt 1 Mænd Kvinder pct. pct. I alt Personbil Varebil Lastbil mv Motorcykel Knallert Knallert Cykel Fodgænger Anm. Summen af tallene i de enkelte fordelinger vil ikke altid udgøre den anførte total, da der ikke for alle uheld foreligger samtlige oplysninger. 1 Inkl. uoplyst. 2 Inkl. bus og traktor. Halvdelen af alle implicerede mandlige knallert-30 kørere i alderen år var spirituspåvirkede Blandt de mandlige knallert-30 kørere var der størst andel spirituspåvirkede i alderen år, hvor over halvdelen af de implicerede førere var spirituspåvirkede. Også i de ældre aldersgrupper var en stor andel af de mandlige knallert-30 kørere spirituspåvirkede. For de mandlige førere af personbiler var mønsteret lidt anderledes, idet det her var blandt de årige, der var størst andel spirituspåvirkede, hvorefter der er en faldende andel med alderen, jf. figur 11 og tabel 8 (side 43). For de helt unge under 18 år uden kørekort var der 36 pct. af førerne af personbil, der var spirituspåvirkede. Dette skal dog tolkes med forsigtighed, da der er tale om ganske få personer.

33 31 Figur 11. Spirituspåvirkede knallert-30 kørere og førere af personbil. Mænd Pct Personbil Knallert Flest spiritusuheld i maj måned Figur 12. I 2008 forekom der flest uheld i maj måned med 3 uheld pr. dag. I årets øvrige måneder skete der i gennemsnit mellem 1,5 og 2,8 uheld pr. dag, jf. figur 12. Gennemsnitligt antal spiritusuheld pr. dag fordelt efter måned Jan. Feb. Marts April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Flest spiritusuheld i weekenden Oversigtstabel 20. Flest spiritusuheld sker i weekenden. To tredjedele spiritusuheld skete fra fredag til søndag, men relativt få i begyndelsen af ugen. I weekenden udgør spiritusuheldene 26 pct. af alle uheld, mens de kun udgør 10 pct. af uheldene i hverdagene, jf. oversigtstabel 9 og 20. Antal spiritusuheld og personskader fordelt efter ugedag I alt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag antal Spiritusuheld i alt Pr. dag 2,3 1,4 1,2 1,3 1,7 2,6 4,1 3,6 Personskader i alt Pr. dag 2,8 1,6 1,4 1,5 2,1 3,2 5,0 4,6 Dræbte i alt Pr. dag 0,3 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,5 0,3

Færdselsuheld 2004. Road traffic accidents

Færdselsuheld 2004. Road traffic accidents Færdselsuheld 2004 Road traffic accidents Færdselsuheld 2004 Udgivet af Danmarks Statistik September 2005 72. årgang Oplag: 325 Danmarks Statistiks trykkeri ISBN 87-501-1484-0 ISSN 0070-3516 Pris: 126,00

Læs mere

Færdselsuheld Road traffic accidents

Færdselsuheld Road traffic accidents Færdselsuheld 2007 Road traffic accidents Færdselsuheld 2007 Udgivet af Danmarks Statistik September 2008 75. årgang Oplag: 325 Printet hos ParitasDigital Trykt udgave: Pris: 55,00 kr. inkl. 25 pct. moms

Læs mere

Færdselsuheld 2009. Road traffic accidents

Færdselsuheld 2009. Road traffic accidents FÆRDSELSUHELD 2009 Færdselsuheld 2009 Road traffic accidents Færdselsuheld 2009 Udgivet af Danmarks Statistik December 2010 77. årgang Oplag: 160 Printet hos ParitasDigitalService Foto omslag: Morten

Læs mere

1. Færdselsuheld med personskade 1999

1. Færdselsuheld med personskade 1999 7 1. Færdselsuheld med personskade 1999 1.1 Indledning Færdselsuheldsstatistikken er baseret på indberetninger fra politiet og omfatter derfor kun uheld, som politiet har fået kendskab til. Uheldets sværhedsgrad

Læs mere

1. Færdselsuheld med personskade 2000

1. Færdselsuheld med personskade 2000 7 1. Færdselsuheld med personskade 2000 1.1 Indledning Færdselsuheldsstatistikken er baseret på indberetninger fra politiet og omfatter derfor kun uheld, som politiet har fået kendskab til. Uheldets sværhedsgrad

Læs mere

Trafikuheld. Året 2007

Trafikuheld. Året 2007 Trafikuheld Året 007 Juli 008 Vejdirektoratet Niels Juels Gade Postboks 908 0 København K Tlf.: 7 Fax.: 5 65 Notat: Trafikuheld Året 007 (Alene elektronisk) Dato:. juli 008 Forfatter: Stig R. Hemdorff

Læs mere

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000 34 3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000 3.1 Baggrund Mørketal i uheldsstatistikken Den officielle færdselsuheldsstatistik har siden 1930 været

Læs mere

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010 temaanalyse ulykker med unge teenagere 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker med unge teenagere 21-21 Dette notat handler

Læs mere

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Statistik Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Kriterier for søgningen Uheldene er sket i perioden 28-212. Uheldene er sket i Politikredsen Syd- og Sønderjylland. Ekstrauheld 1 er ikke

Læs mere

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998 34 3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998 3.1 Baggrund Mørketal i uheldsstatistikken Den officielle færdselsuheldsstatistik har siden starten af

Læs mere

Færdselsuheld Road traffic accidents

Færdselsuheld Road traffic accidents Færdselsuheld 2001 Road traffic accidents Færdselsuheld 2001 Udgivet af Danmarks Statistik Nov. 2002 69. årgang Oplag: 400 Danmarks Statistiks trykkeri, København ISBN 87-501-1259-7 ISSN 0070-3516 Pris:

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORUDSÆTNINGER OG INDHOLD...3 GENEREL UDVIKLING...5 Transportmidler...9 Uheldssituationer...11 Alder...12 Spiritusuheld...14

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004 Trafikudvalget TRU alm. del Bilag 4 O Trafikuheld Året 24 April 25 Niels Juels Gade Postboks 98 22 København K Tlf. 4 Fax 5 65 Notat Trafikuheld Året 24 April 25 Dato 28. april 25 Forfattere Stig R. Hemdorff

Læs mere

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526 Ulykkestal fordelt på politikredse Status for ulykker 213 Rapport nr 526 Indhold Forord og indledning 4. Nationale udviklingstendenser 6 1. Nordjyllands politikreds 12 2. Østjyllands politikreds 2 3.

Læs mere

Trafikuheld. Året 2008

Trafikuheld. Året 2008 Trafikuheld Året 28 September 29 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 918 122 København K Tlf.: 7244 3333 Fax.: 3315 6335 Notat: Trafikuheld Året 28 (Alene elektronisk) Dato: 11. september 29 Revideret

Læs mere

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse Ulykkestal 212 fordelt på politikredse >>> STATUS FOR ULYKKER 212 3 4 Indhold 1 Forudsætninger og indhold 6 1.1 Kilde 6 1.2 Definitioner 6 2 Udviklingen i Danmark 6 2.1 Personskader fordelt på transportmiddel

Læs mere

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune Ulykkesanalyse 27 November 29 Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune BRØNDERSLEV KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Ulykkesudviklingen 1998-27 6 3. Personskader og køretøjstyper 1998-27 8

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013 DATO: Jan 2014 FOTO: Christoffer Askman og Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770609586 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2014 INDHOLD OPSUMMERING AF 1. KVARTAL

Læs mere

UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN

UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 26. september 2013 13/19058-1 Stig R. Hemdorff srh@vd.dk 7244 3301 UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN SEPTEMBER 2013 Niels Juels Gade 13 22 København K vd@vd.dk

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

Trafikulykker for året 2016

Trafikulykker for året 2016 Trafikulykker for året 2016 Trafikulykker for året 2016 Dato: Juni 2017 ISBN (NET): 978-87-93436-73-2 Copyright: Vejdirektoratet, 2017 Indhold Opsummering af året 2016 4 Forudsætninger og indhold 5 Generel

Læs mere

Færdselsuheld Road traffic accidents

Færdselsuheld Road traffic accidents Færdselsuheld 997 Road traffic accidents Færdselsuheld 997 Udgivet af Danmarks Statistik December 998 65. árgang ISBN 87 50 043 8 ISSN 0070 356 Pris: 4,00 kr. inkl. 5% moms Oplag: 500 Danmarks Statistiks

Læs mere

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling Uheldsstatistik Året 215 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - året 215 Tabeller og udvikling Dato: Juni 216 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93436-34-3 Foto: Vejdirektoratet Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

temaanalyse fodgængerulykker

temaanalyse fodgængerulykker temaanalyse fodgængerulykker 2001-2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet. ISBN NR: 9788770606561 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 FODGÆNGERULYKKER 2001-2010 Dette notat handler om

Læs mere

Uheldsstatistik 2. kvartal 2013. Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 2. kvartal 2013. Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal 2013 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal 2013 Tabeller og udvikling Dato: Marts 2014 ISBN (NET): 978-87-93184-02-2 Foto: Vejdirektoratet og Christoffer Askmann Copyright:

Læs mere

Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - 2. kvartal Tabeller og udvikling Dato: April 2016 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93436-18-3 Foto: Vejdirektoratet Copyright:

Læs mere

Udvikling i risiko i trafikken

Udvikling i risiko i trafikken Udvikling i risiko i trafikken Seniorrådgiver Camilla Riff Brems, Danmarks TransportForskning, cab@dtf.dk Seniorforsker Inger Marie Bernhoft, Danmarks TransportForskning, imb@dtf.dk Resume I bestræbelserne

Læs mere

Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital

Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital 48 Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital Der blev i 24 behandlet et lidt større antal tilskadekomne trafikanter end i 23. Antallet af tilskadekomne steg

Læs mere

Figur trafik 1. Antal tilskadekomne behandlet på skadestuen, Figur trafik 2.

Figur trafik 1. Antal tilskadekomne behandlet på skadestuen, Figur trafik 2. 72 Figur trafik 1. Antal tilskadekomne behandlet på skadestuen, Odense Universitetshospital efter færdselsulykke i perioden 1978 til 23. 4 23 35 3 25 2 22 21 2 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012 DATO: April 2013 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770607520 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2013 INDHOLD OPSUMMERING AF 3. KVARTAL 2012... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 2001-2005

Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 2001-2005 Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 21-25 Foranalyse nr. 2, 26. Revideret 27 116 Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister

Læs mere

Risiko i trafikken 2000-2007. Camilla Brems Kris Munch

Risiko i trafikken 2000-2007. Camilla Brems Kris Munch Risiko i trafikken 2000-2007 Camilla Brems Kris Munch November 2008 Risiko i trafikken 2000-2007 Rapport 2:2008 November 2008 Af Camilla Brems og Kris Munch Copyright: Udgivet af: Rekvireres hos: Hel eller

Læs mere

tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012

tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012 tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012 DATO: Februar 2013 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770607445 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2013 indhold OPSUMMERING AF 2. KVARTAL 2012... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler 2001-2010

temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler 2001-2010 temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler - ulykker med børn i personog varebiler - Dette notat handler om personskadeulykker i trafikken, hvor der har været tilskadekomne børn enten i person-

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012 DATO: December 2012 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-7060-728-5 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2012 INDHOLD OPSUMMERING AF 1. KVARTAL 2012...

Læs mere

Trafikanters uheldsrisiko

Trafikanters uheldsrisiko Trafikanters uheldsrisiko Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Rådet for Trafiksikkerhedsforskning Ermelundsvej 11, 8 Gentofte, Danmark Indledning I bestræbelserne på at mindske risikoen for færdselsuheld,

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2011

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2011 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2011 DATO: Juni 2012 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978 87 7060 698 1 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2012 INDHOLD OPSUMMERING AF ÅRET 2011... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

i den viste periode. Befolkningen i byområderne vokser med ca. 4% i den viste periode.

i den viste periode. Befolkningen i byområderne vokser med ca. 4% i den viste periode. Personskader og byområder (paper) Trafikdagene 1998 I dette paper beskrives udviklingen i antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i vejtrafikken i byområder i perioden 1984 til 1996 målt pr. 1. indb.

Læs mere

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling...

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling... NOTAT Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2012-2016 Emne: Uheldsanalyse København, den 08.10.2012 Projekt nr.: 6510-001 Dir. tlf.: +45 2540 0382 Reference: epr/tfj@moe.dk Notat nr.: 01 Rev.: 0 Fordeling: Jane

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2012 TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE 1-2 Revision 1 Dato 2012-01-23 Udarbejdet af JPL Kontrolleret af CM Godkendt af Beskrivelse CM Baggrundsrapport

Læs mere

Fodgængerulykker. Analyse af dræbte og tilskadekomne fodgængere på Hovedstadens Vejnet. Puk Kristine Andersson Lene Herrstedt. 13.

Fodgængerulykker. Analyse af dræbte og tilskadekomne fodgængere på Hovedstadens Vejnet. Puk Kristine Andersson Lene Herrstedt. 13. Analyse af dræbte og tilskadekomne fodgængere på Hovedstadens Vejnet Indsæt foto så det fylder rammen ud Puk Kristine Andersson Lene Herrstedt 13. marts 2008 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE

TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE 2001-2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 9788770606578 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 ULYKKER VED VEJARBEJDE 2001-2010 SAMMENFATNING

Læs mere

Færdselsuheld Road traffic accidents DAN MARKS STATISTIK

Færdselsuheld Road traffic accidents DAN MARKS STATISTIK Færdselsuheld 995 Road traffic accidents DAN MARKS STATISTIK Færdselsuheld 995 Udgivet of Danmarks Statistik December 996 63. árgang ISBN 87 50 0976 6 ISSN 0070 356 Pris: 206,00 kr. inkl. 25% moms Oplag:

Læs mere

Trafikuheld. Året 2006

Trafikuheld. Året 2006 Trafikuheld Året 006 Juni 007 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 3 Postboks 908 0 København K Tlf.: 744 3333 Fax.: 335 6335 Notat: Trafikuheld Året 006 Dato: 8. juni 007 Forfatter: Stig R. Hemdorff Udgiver:

Læs mere

temaanalyse Ulykker om natten

temaanalyse Ulykker om natten temaanalyse Ulykker om natten 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766387 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker om natten 21-21 Dette notat handler om personskadeulykker

Læs mere

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode Thisted Kommune Uheldsrapport 212 Uheldsperiode 28-212 Juni 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Indholdsfortegnelse

Læs mere

Trafikuheld i det åbne land

Trafikuheld i det åbne land Trafikuheld i det åbne land Af ph.d.-studerende Michael Sørensen Aalborg Universitet, Trafikforskningsgruppen Hmichael@plan.aau.dkH Trafiksikkerhedsarbejdet i Danmark hviler på en målsætning om, at antallet

Læs mere

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Danmarks TransportForskning/Ermelundsvej Ermelundsvej 101, 2820 Gentofte, Danmark Baggrund Pr. 1. marts 1998 blev promillegrænsen

Læs mere

Trafikuheld på Frederiksberg 2007

Trafikuheld på Frederiksberg 2007 Trafikuheld på Frederiksberg Indholdsfortegnelse Forord side 2 Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan side 3 Uheldssituationen generelt side 4 Personskader og trafikanttyper side Unge side 9 Cyklister

Læs mere

Til Gribskov Kommune. Dokumenttype Rapport. Dato Januar Foreløbig rapport TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR GRIB- SKOV KOMMUNE UHELDSANALYSE

Til Gribskov Kommune. Dokumenttype Rapport. Dato Januar Foreløbig rapport TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR GRIB- SKOV KOMMUNE UHELDSANALYSE Til Gribskov Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 Foreløbig rapport TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR GRIB- SKOV KOMMUNE UHELDSANALYSE 1-2 Revision 1 Dato 2013-01-10 Udarbejdet af JPL Kontrolleret af HHW

Læs mere

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2007

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2007 PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2007 I 2007 blev der foretaget 1234 opkald til Børne-Ungetelefonen. Heraf var 340 (27,6 %) rådgivningssamtaler 1, 45 (3,6 %) informationsopkald 2 og 849 (68,8

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1243 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1243 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1243 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 4. september 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Christina

Læs mere

TEMAANALYSE HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010

TEMAANALYSE HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010 TEMAANALYSE HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet. ISBN NR: 9788770606585 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010 Notatet omhandler

Læs mere

Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København

Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København Af Søren Underlien Jensen, Trafitec, suj@trafitec.dk Evalueringerne af trafiksanering af veje og signalregulering af fodgængerovergange

Læs mere

Uheldsrapport

Uheldsrapport Thisted Kommune Uheldsrapport 27-211 Baggrundsrapport til Thisted Kommunes Trafiksikkerhedsplan Marts 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i

Læs mere

DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL

DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7. november 2012 Mette Engelbrecht Larsen metl@vd.dk 7244 3348 DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL RESULTATER FRA DEN UDVIDEDE DØDSULYKKESSTATISTIK INDLEDNING Vejdirektoratet

Læs mere

Af seniorforsker Tove Hels og seniorforsker Ivanka Orozova-Bekkevold, Danmarks TransportForskning

Af seniorforsker Tove Hels og seniorforsker Ivanka Orozova-Bekkevold, Danmarks TransportForskning Mere trafik færre ulykker Af seniorforsker Tove Hels og seniorforsker Ivanka Orozova-Bekkevold, Danmarks TransportForskning Trafikmængden i Danmark stiger, mens antallet af dræbte og skadede i trafikken

Læs mere

1.193 dræbte Det har vi lært. Dødsulykkestatistik

1.193 dræbte Det har vi lært. Dødsulykkestatistik 1.193 dræbte Det har vi lært Dødsulykkestatistik 2010-2015 Titel Dødsulykkesstatistik 2010-2015 1.193 dræbte - det har vi lært Dato: December 2016 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93436-63-3 ISBN:

Læs mere

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2006

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2006 PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2006 I 2006 blev der foretaget 964 opkald til Børne-Ungetelefonen. Heraf var 269 (28 %) rådgivningssamtaler 1, 47 (5 %) informationsopkald 2 og 648 (67 %)

Læs mere

Tilskadekomne ved trafi kulykker på Fyn - 2005

Tilskadekomne ved trafi kulykker på Fyn - 2005 1 Tilskadekomne ved trafi kulykker på Fyn - 2005 Overlæge Lars Binderup Larsen Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Tilskadekomne ved trafikulykker i 2005 Der blev i 2005 behandlet 4.805 tilskadekomne personer

Læs mere

Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering

Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering 40 TEKNIK & MILJØ I VEJE OG TRAFIK Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København Evalueringer viser, at trafiksanering og signalregulering giver sikkerhedsmæssige gevinster. Stilleveje

Læs mere

Kønsforskelle i trafikulykker

Kønsforskelle i trafikulykker Kønsforskelle i trafikulykker Kønsforskelle i trafikulykker Dato: Januar 2016 Oplag: 100 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-82-4 ISBN: 978-87-93184-83-1 Foto: Vejdirektoratet, Christoffer Askman

Læs mere

Trafikuheld på Frederiksberg 2015

Trafikuheld på Frederiksberg 2015 Trafikuheld på Frederiksberg Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan... 4 Uheldssituation generelt... 6 Personskader og trafikanttyper...

Læs mere

Trafikulykker med ældre bilister statistiske data

Trafikulykker med ældre bilister statistiske data november 2010 Trafikulykker med ældre bilister statistiske data Baggrundsnotat til HVU s temaanalyse om trafikulykker med ældre bilister Titel: Trafikulykker med ældre bilister statistiske data Udgivet:

Læs mere

Hastighed og uheldsrisiko i kryds

Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafiksikkerhed og Miljø Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafikdage på AUC 1996 Paper af: Civ. ing. Poul Greibe og Civ. ing. Michael Aakjer Nielsen Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og Miljø Tel: 33 93

Læs mere

Indberetning af færdselsuheld. Kodeark. Appendix til rapport 580

Indberetning af færdselsuheld. Kodeark. Appendix til rapport 580 Indberetning af færdselsuheld ark Appendix til rapport 580 Titel Indberetning af færdselsuheld ark Appendix til rapport 580 Dato: November 07 Foto: Vejdirektoratet, Christoffer Askman Tryk: Vejdirektoratet

Læs mere

Børne- og ungdomsulykker i Danmark 2011

Børne- og ungdomsulykker i Danmark 2011 21. NOVEMBER 2012 Børne- og ungdomsulykker i Danmark 2011 AF ANN-KATHRINE EJSING Resumé Blandt børn og unge i alderen 0-24 år skete der i 2011 270.000 ulykker, hvilket afspejler, at 13,6 pct. var udsat

Læs mere

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012 60-punktstællinger Hovedresultater 2012 1 01 Indledning Denne rapport beskriver resultaterne fra manuelle trafiktællinger, som er gennemført i 70 faste udvalgte steder på det danske vejnet. De benævnes

Læs mere

Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan. Uddrag af ulykkesanalyse

Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan. Uddrag af ulykkesanalyse Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan Uddrag af ulykkesanalyse Færdselsulykkerne i Jammerbugt Kommune er gennemgået for at danne et overblik over, hvor og hvordan uheldene i Jammerbugt er sket samt

Læs mere

Formodet brandårsag: Påsat brand

Formodet brandårsag: Påsat brand Formodet brandårsag: Påsat brand 3. ÅRGANG NOVEMBER 28 NR. 3 Redningsberedskabet (brandvæsenet) rykker i gennemsnit ud til 17.5 brande om året. I 27 blev det til 18.276 udrykninger til brande. De kommunale

Læs mere

Borgere i Gladsaxe Kommune behandlet efter trafikuheld i skadestue eller pa sygehus

Borgere i Gladsaxe Kommune behandlet efter trafikuheld i skadestue eller pa sygehus Trafikforskningsgruppen Institut for Byggeri og Anlæg Sofiendalsvej 1 9200 Aalborg SV Tlf: 9940 8080 www.trg.civil.aau.dk Borgere i Gladsaxe Kommune behandlet efter trafikuheld i skadestue eller pa sygehus

Læs mere

Foreløbige ulykkestal oktober 2016

Foreløbige ulykkestal oktober 2016 Dato 23. november 2016 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 16/03107-10 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal oktober 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244

Læs mere

Vejdirektoratet Niels Juels Gade 1 Postboks 1569 1020 København Telefon: 33 93 33 38 Telefax: 33 15 63 35

Vejdirektoratet Niels Juels Gade 1 Postboks 1569 1020 København Telefon: 33 93 33 38 Telefax: 33 15 63 35 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 1 Postboks 1569 1020 København Telefon: 33 93 33 38 Telefax: 33 15 63 35 Titel: Cykelfelter Sikkerhedsmæssig effekt i signalregulerende kryds Rapport nr. 51 Dato: August

Læs mere

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR UDKAST Fredensborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Indledning...2 3 Uheldsbillede...2

Læs mere

CYKELULYKKER

CYKELULYKKER CYKELULYKKER 2005-2014 Dette notat handler om ulykker i trafikken med cyklister involveret. Cykelulykker er defineret som en politiregistreret trafikulykke med en dræbt eller tilskadekommen cyklist involveret

Læs mere

Når man kører på skateboard i trafikken, skal man køre på - Vejen - Cykelstien - Fortovet - Det er ikke tilladt at køre på skateboard i trafikken

Når man kører på skateboard i trafikken, skal man køre på - Vejen - Cykelstien - Fortovet - Det er ikke tilladt at køre på skateboard i trafikken Trafik Quiz De rigtige svar er markeret med fed. 1. 2. 3. 4. 5. Hvor meget reduceres fodgængeres risiko for at komme til skade i mørke, hvis de bærer reflekser? - 15 % - 25 % - 55 % - 85 % Når man kører

Læs mere

Statistikdokumentation for Færdselsuheld 2013

Statistikdokumentation for Færdselsuheld 2013 Statistikdokumentation for Færdselsuheld 2013 1 / 11 1 Indledning Formål med færdselsuheldsstatistikken er at indsamle og offentliggøre oplysninger om færdselsuheld for at danne et informationsgrundlag

Læs mere

Motorcykelulykker. Velkommen

Motorcykelulykker. Velkommen Velkommen Dybdeanalyse Motorcykelulykker Sven Krarup Nielsen 30. November 2009 Baggrunden for HVU s tema om motorcykelulykker er den stigning, der er sket i motorcykelulykker: I 2004 udgjorde motorcyklisterne

Læs mere

Foreløbige ulykkestal april 2016

Foreløbige ulykkestal april 2016 Dato 19. maj 2016 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 16/03107-4 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal april 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 vd@vd.dk

Læs mere

Ulykker med store varebiler. Alvorlige ulykker med dræbte eller indlagte tilskadekomne fra udvalgte politikredse januar juni 2004

Ulykker med store varebiler. Alvorlige ulykker med dræbte eller indlagte tilskadekomne fra udvalgte politikredse januar juni 2004 Ulykker med store varebiler Alvorlige ulykker med dræbte eller indlagte tilskadekomne fra udvalgte politikredse januar juni 2004 1 Totalvægt 2025 3500 kg Store varebiler Ulykker med store varebiler kassevogne

Læs mere

Unge bilister i uheld

Unge bilister i uheld Unge bilister i uheld - analyse af 115 uheld Arbejdsnotat 2002 Mette Møller Danmarks TransportForskning Indhold 1 Indledning... 1 1.1. Baggrund... 1 1.2. Formål... 1 2 Metode... 3 2.1. Datagrundlag...

Læs mere

Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 3341 3333 Fax 3315 6335. færdselsuheld Vejledning Dato 12.

Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 3341 3333 Fax 3315 6335. færdselsuheld Vejledning Dato 12. Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 3341 3333 Fax 3315 6335 Rapport 277 Indberetning af færdselsuheld Vejledning Dato 12. september 2003 Forfattere Stig Hemdorff Hans

Læs mere

Statusrapport. - cykelruteplan

Statusrapport. - cykelruteplan - cykelruteplan JANUAR 2011 2 Tønder Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 4 2 STANDARDER FOR CYKELRUTENETTET 5 2.1 Kvalitetskrav for stinettets udformning og sammenhæng 5 2.2 Fysiske krav til

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 Forslag til målsætninger 5 Eksisterende vejnet og trafik 6 Forslag til hastighedsgrænser 7 Skoleveje

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan Statusrapport

Trafiksikkerhedsplan Statusrapport Trafiksikkerhedsplan 2013 Statusrapport INDHOLD 1 INTRO.....................5 1.1 Indledning..................... 6 2 UHELDSANALYSE.................9 2.1 Uheldsgrundlag................... 10 2.2 Uheldsudvikling...................

Læs mere

Spritbilister Poul Henning Larsen. Drunken drivers

Spritbilister Poul Henning Larsen. Drunken drivers Spritbilister 1979-1994 Poul Henning Larsen Drunken drivers 1979-1994 Spritbilister 1979-1994 Udgivet af Danmarks Statistik Maj 1997 ISBN 87-501-0981-2 Pris: 132,00 kr. inkl. 25 pct. moms Oplag: 800 Danmarks

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetning af data vedrørende ulykker på letbaneområdet til Trafik- og Byggestyrelsen

Bekendtgørelse om indberetning af data vedrørende ulykker på letbaneområdet til Trafik- og Byggestyrelsen Bekendtgørelse om indberetning af data vedrørende ulykker på letbaneområdet til Trafik- og Byggestyrelsen I medfør af 78, stk. 5, og 117, stk. 1, i jernbaneloven, lov nr. 686 af 27.maj. 2015, fastsættes

Læs mere

Foreløbige ulykkestal maj 2016

Foreløbige ulykkestal maj 2016 Dato 23. juni 2016 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 16/03107-5 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal maj 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 vd@vd.dk

Læs mere

Foreløbige ulykkestal august 2016

Foreløbige ulykkestal august 2016 Dato 22. august 2016 Sagsbehandler Lartey G. Lawson Mail lal@vd.dk Telefon 7244 3027 Dokument 16/03107-8 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal august 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333

Læs mere

/Frederiksberg Bogtrykkeri A/S 55360

/Frederiksberg Bogtrykkeri A/S 55360 Udgivet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Frederiksberg Rådhus 000 Frederiksberg Redaktion: Vej- og Parkafdelingen Grafisk design/tryk: FB Communication /Frederiksberg Bogtrykkeri A/S 5560 Trafikuheld

Læs mere

Fardse1suhe1d. Road traffic accidents. Kobenhavn 1983 DANMARKS STATISTIK

Fardse1suhe1d. Road traffic accidents. Kobenhavn 1983 DANMARKS STATISTIK Fardsesuhed 982 Road traffic accidents DANMARKS STATISTIK Kobenhavn 983 Tidligere publikationer om færdselsuheld STATISTISKE MEDDELELSER 930: 4, 89, 956: 4, 67, 4 93: 4, 9, 3 957 58: 4, 74, 2 932: 4, 94,

Læs mere

Alle uheld 64 48-25% Tilskadekomne 1,32 1,00

Alle uheld 64 48-25% Tilskadekomne 1,32 1,00 Else Jørgensen, Vejdirektoratet, TSM N.O.Jørgensen, Danmarks Tekniske Universitet, IVTB Sikkerhed i nyere danske rundkørsler. Siden midten af 1980'erne har der i mange europæiske lande - herunder i Danmark

Læs mere

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring Cykelregnskab 21 Forslag Udsendt i offentlig høring 13.4.211-11..211 Cykelregnskab 21 Indhold Cykelregnskab 21 Hvor meget cykler svendborggenserne? Hvorfor cykler svendborgenserne?...og hvorfor ikke? Cykling

Læs mere

Foreløbige ulykkestal december 2015

Foreløbige ulykkestal december 2015 Dato 26. januar 2016 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 15/03328-12 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal december 2015 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244

Læs mere

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Af Det pædagogiske personale i folkeskoler 1 og frie grundskoler talte godt 69.000 medarbejdere 2 i skoleåret 2009/10. Lærerne udgør langt den største

Læs mere

Sikker til fods - Analyse og anbefalinger baseret på danske fodgængeruheld i byzonen

Sikker til fods - Analyse og anbefalinger baseret på danske fodgængeruheld i byzonen Sikker til fods - Analyse og anbefalinger baseret på danske fodgængeruheld i byzonen Hvorfor netop fodgængere? Begrænset fokus på fodgængeres trafiksikkerhed fra nationalt og kommunalt niveau Ingen nyere

Læs mere

Vejene. nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem.

Vejene. nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem. Vejene Trafiksikkerhed nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem. sikkerhed Vejdirektoratet arbejder målrettet med at øge trafiksikkerheden

Læs mere

C11_1 C11_2 C12. Højresving forbudt

C11_1 C11_2 C12. Højresving forbudt C11_1 Højresving forbudt Forbuddet gælder kun i det kryds eller ved den indkørsel, hvor tavlen er opsat, medmindre andet er angivet med undertavle. C11_2 Ventresving forbudt Forbuddet gælder kun i det

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Uheldskortlægning. BAGGRUNDSNOTAT 21. februar 2013 STS/IF

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Uheldskortlægning. BAGGRUNDSNOTAT 21. februar 2013 STS/IF UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Uheldskortlægning BAGGRUNDSNOTAT 1. februar 13 STS/IF Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 Uheldsanalyse... 3.1 Datagrundlag... 3 3 Årsag til uheld... 3.1 Uheldsudvikling

Læs mere