Indledning Generelt om Park og Vej Strukturændringer i Opfølgning af Arbejde og Økonomi Udviklingsmuligheder...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning... 2. Generelt om Park og Vej... 2. Strukturændringer i 2015... 3. Opfølgning af Arbejde og Økonomi... 3. Udviklingsmuligheder..."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Generelt om Park og Vej... 2 Strukturændringer i Opfølgning af Arbejde og Økonomi... 3 Udviklingsmuligheder... 4 Administrationen ved Park og Vej... 4 Administrative Medarbejdere og Opgaver... 5 Formænd og Formandsområder Værksted og Lager Side 1 af 13

2 Indledning Park og Vej ved Skive Kommune har gennemgået en række strukturændringer i forbindelse med et fornyet fokus på fremtidige udfordringer. I forbindelse med disse strukturændringer er det blevet klart at der mangler en dybdegående beskrivelse af de arbejdsopgaver, der udføres på Park og Vej, specielt i ledelsen og administrationen. Sådan nogle beskrivelser vil indgå i denne virksomhedsbeskrivelse, som også vil inkludere en beskrivelse af Park og Vejs strukturændringer, udviklingsmuligheder, og organisationsoversigter. Generelt om Park og Vej Park og Vej i Skive Kommune er en del af Drift og Anlæg ved Teknisk Forvaltning. I sommerperioden beskæftiger Park og Vej godt 100 medarbejdere og lidt færre om vinteren. Medarbejderne er fordelt på fire formandshold, værksted, lager, og administration. Samlet set løser Park og Vej mange forskellige opgaver, heriblandt: - Driftsopgaver. - Anlægsopgaver. - Opgaver for kunder som typisk vil være kommunale og offentlige institutioner eller virksomheder. - Ad hoc opgaver. - Vintertjeneste. - Højvandsberedskab. - Administration og planlægning. - Værksteds- og lagerfunktion. Park og Vejs hovedafdeling er beliggende på Gyrovej 5 i Skive, med materielgårde og værksteder i Håsum, Breum og Glyngøre. De forskellige værksteder er eksperter på forskellige områder, men alle værksteder arbejder med alle slags maskiner. På værkstedet i Håsum har man ekspertise i almindelige biler, i Breum har man ekspertise i traktorer og i Glyngøre har man ekspertise i lastbiler. Side 2 af 13

3 Strukturændringer i 2015 Baseret på en proces der blev igangsat i august 2014, blev organisationsstrukturen på Park og Vej ændret pr. 1. januar En af hovedideerne med strukturændringerne er, at sætte mere fokus på samarbejdet i ledelsen for at skabe de bedste muligheder for udvikling af Park og Vej. Derudover er tanken også at lette samarbejdet på tværs af de forskellige formandsgrupper, da det vil få Park og Vej til at stå stærkere. De forskellige kompetencer skal udnyttes optimalt. Vej og Anlæg Formand Jørgen Andersen Park og Vej Driftsleder Lars Skovgaard Stedfortræder Ingeniør Jette B. Sørensen Administration 9 medarbejdere - Indkøber: Ronni Haarbo - Overassistent: Birgit Hejlskov Nielsen - Overassistent: Bente Suhr Langhoff - Teknisk Assistent: Inge Gjesager - Teknisk Designer: Jeanette Hoberg Sørensen - Assistent: Lena Marianne Pedersen - Projektmedarbejder: Ole Østergaard Christensen - Kontormedhjælper: Grethe Strøm - Kontormedhjælper: Linda Jespersen Vejservice Formand Kristian Boller Grønne områder Skive - Sundsøre Formand Just Sørensen Grønne områder Spøttrup Sallingsund Formand Tom B. Pedersen Værksted og Lager Værkfører Søren M. Stilling Figur 1 Organisationsdiagram Park og Vej pr Opfølgning af Arbejde og Økonomi Til at følge op på og planlægge arbejdet på Park og Vej benyttes fremadrettet programmet Microsoft Project. Derudover er det også blevet bestemt, at der laves månedlige opfølgninger på økonomien for at holde øje med eventuelle afvigelser fra budgettet. Side 3 af 13

4 Udviklingsmuligheder Som en følge af strukturændringerne er det blevet bestemt at Park og Vej mere aktivt vil gøre opmærksom på sig selv og undersøge nye muligheder for kunder og samarbejdspartnere. Det gøres blandt andet ved at opprioritere opgaver med at sælge de forskellige ydelser som Park og Vej kan tilbyde forskellige kommunale afdelinger og institutioner, samt at udbygge Park og Vejs hjemmeside med mere relevant information. Generelt vil der være stor fokus på kommunikation på Park og Vej både internt og eksternt. Administrationen ved Park og Vej Foruden driftslederen og dennes stedfortræder, består administrationen ved Park og Vej af 9 medarbejdere, som sidder med en masse blandede opgaver. Disse opgaver består af alt fra personaleadministration til økonomi og indkøb. De administrative medarbejdere har også været involveret i strukturændringerne på Park og Vej. Der har været fokus på at klarlægge hvilke arbejdsopgaver, der bliver udført, og hvem der udfører hvilke opgaver. Det har resulteret i at der i nogle tilfælde er flyttet arbejdsopgaver imellem medarbejderne. Derudover er der fokus på, at man, udover at fokusere på sine basisopgaver, skal være klar til at hjælpe andre, lave nye ting og selv være i stand til at sige fra og til. Administrationen på Park og Vej har et rigtig godt samarbejde med Park og Vej som sidder på Rådhuset i Skive. Dette samarbejde bliver vægtet rigtig højt, da det opfattes som værende til gavn for kommunen, og muligheden for at finde frem til en fælles forståelse for løsning af arbejdsopgaverne optimeres. For at give et indblik i de arbejdsopgaver, som administrationen på Park og Vej arbejder med, er der her en generel oversigt over de administrative opgaver. Derefter følger en nærmere specificering af, hvilke arbejdsopgaver hver medarbejder har. Administrative opgaver ved Park og Vej: - Servicerer kunder og markmedarbejdere. - Intern og ekstern kommunikation på telefon og mail og besvarelse af diverse borgerhenvendelser. - Lønregnskab i forhold til løn, ferie, afspadsering, overtid med videre. Side 4 af 13

5 - Personaleadministrationsopgaver såsom ansættelser, afsked, kommunikation med løn og personale. - Indkøbsaftaler, opfølgning, og kontrol af forbrug på udvalgte områder. - Håndtering af indgående og udgående fakturaer. - Opfølgning på budgetter, forbrug, og udførelse af ledelsestilsyn. - Ajourføring af Prisme og udtræk af rapporter. - Lagerstyring. - Planlægning, tilmelding, betaling, og opfølgning af kurser. - Hjælper værkstedet med især rekvisitioner, fakturaer, og forbrug af midler. - Opsætning, support, og undervisning i IT, som for eksempel computere, ipads, mobiltelefoner med mere. - Opfølgning på gravetilladelser, tilladelser til parkering og gadearealer, og forsikringssager med flere. - Forskellige driftsopgaver, som for eksempel styring af vinter, broer og bygværker, og højvandsberedskab. - Opdatering og udskrivning af kort, skilteproduktion, og annoncer. - Kontakt og beregning af tilbud til institutioner og forvaltningen. - Optimering af arbejdsmiljøet. Hvilke opgaver de specifikke medarbejdere sidder med vil blive uddybet i næste afsnit. I administrationen er der nogle medarbejdere som er ansat på særlige vilkår. Park og Vej har én medarbejder ansat i skånejob med 12 timer om ugen, én medarbejder ansat på 25 timer om ugen i flexordning, og to medarbejdere på nedsat tid med henholdsvis 16 timer og 34 timer om ugen. To af de administrative medarbejdere arbejder både på Rådhuset og på Park og Vej med varierende timetal hvert sted. Administrative Medarbejdere og Opgaver I dette afsnit er det muligt at få et mere indgående overblik over, hvad de individuelle medarbejdere i administrationen arbejder med. Driftsleder, Lars Skovgaard - Overordnet ansvar for personale og økonomi ved Park og Vej. Side 5 af 13

6 - Personaleledelse, forhandling med faglige organisationer og afklaring af personalesager. - Udvikling af Park og Vej strategier og målsætning. - Samarbejde med og ansvar overfor Park & Vej samt Teknisk Forvaltning. - Afholdelse af ledermøder, MED-møder og møder med det administrative personale. - Kontakt til øvrige kommunale forvaltninger og samarbejdspartnere. - Deltager i ERFA-grupper med andre kommuner i KEF med flere. - Ansvar for at Park og Vej overholder Skive Kommunes overordnede politikker, strategier og værdisæt. - Opfølgning på drifts- og anlægsopgaver overordnet og i samarbejde med kunden. Ingeniør/stedfortræder, Jette Sørensen - Stedfortræder for driftslederen, hvilket betyder afløser ved møder samt andre opgaver i ledelsen. - Planlægning og opfølgning: broer og bygværker, hjælpe formændene, og opfølgning på formændenes 9.30-møder. - Arbejdsplanlægning i MS Project koordineres med forvaltningen. - Vinter: udbudsmateriale, styring og opfølgning i Vinterman, og kontakt til vognmænd. - ERFA-deltagelse: KEF, Vinter, VejVejr, bygværker med flere. - Højvandsberedskab: deltagelse i vagten, justeringer, opfølgning, og udvikling - Arbejdsmiljø: leder af dette, møder med AMR, og udvikling. - Ledelsestilsyn og andre administrative opgaver. - Kurser og uddannelse i samarbejde med Grethe. - Ad-hoc opgaver. Indkøber, Ronni Haarbo - Fakturering. - Indkøb samt tjek af priser og indkøbsaftaler. - Nye lokale aftaler og rabataftaler. - Tilbudsberegning med formænd. Side 6 af 13

7 - Ledelsestilsyn. - Tidsregistrering og opfølgning på projekter (dækningsbidrag) i Prisme. - Adviseringer i Prisme. - It-opgaver: EDH, MS Project, generel it-udstyr og mobiltelefoner. - Omposteringer. - IPads hvordan vi bedst bruger dem og udvikling af nye ideer. - Økonomi og budgetter sammen med Bente og Lars. - Økonomi-opfølgning på månedsbasis information til formænd og medarbejdere. Overassistent, Birgit Hejlskov Nielsen - Bruger Prisme til at oprette og afslutte projektnumre. - Laver interne fakturaer inklusiv respons fra formænd og opfølgning på konteringer. - Kontoplan. - Ledelsestilsyn. - Betaler og har overblik over fakturaer. - Sender fakturaer ud af huset og følger op på betaling af disse. - Telefonbetjening og kundeservice. - Opretter og afmelder personale. - Korrespondance med HR-afdelingen om løn. - Deltager i ERFA-gruppe vedrørende Prisme. - Ad hoc opgaver. Overassistent, Bente Suhr Langhoff - Kommer på besøg ind imellem - Bente er ansat på Rådhuset og er her cirka én dag om ugen. - Henter rapporter i Prisme til vores behov. - Sammenkobling af projekter og finans. - Opfølgning og tilretning af budget for 2015 med Lars, Ronni, og Jeanette, samt sammenkædning med økonomi i Den Blå Diamant. - Intern fakturering. Side 7 af 13

8 - Økonomiopfølgning deltager i månedsvis opfølgning af økonomi ved Park og Vej. - Sikrer den gode dialog imellem Park og Vej og Den Blå Diamant. - Ledelsestilsyn. - Deltager i ERFA-gruppe vedrørende Prisme. Teknisk Assistent, Inge Gjesager - Sagsbehandler på forsikringer. - Tilsyn med færdigmeldte opgravninger i Skive by (ROSY færdigmeldinger). - Udfylder skemaer og indberetter arbejdsskader. - Produktion af skilte, infoskilte med flere. - Tilladelser til brug af arealer, P-tilladelser, kørsel i gågade med flere. - Udskriver kort fra Webgis; især til formændene. - Kortrettelser til vintermapper. - Ajourfører mapper til højvandsberedskab. - Annoncer. - Søgning i LER. - Sidder i MED som AMR for administrationen. - Opfølgning på grundejerforpligtigelser i forbindelse med det administrative vedrørende tilbageklipning af hække og træer. - Udarbejder kort, skilte og har kontakt til politiet under større arrangementer såsom cykelløb, festival med flere. - Ajourfører og klarer fødselsdage, jubilæer og telefonlister. - Julefrokost og julegaver. Teknisk Designer, Jeanette Hoberg Sørensen - Oprettese af lager i Prisme, og klargøring til drift. - Færdiggørelse af oprettelser i Prisme af småmaskiner med mere til drift. - Samarbejde med Søren på værkstedet i forhold til rapporter, oprettelse af maskinnumre, og udlån med mere. - Opfølgning på maskinbudget og timepris med mere. - Hjælper medarbejdere med Prisme tidsregistrering. - Prisme budgetopfølgning for formænd. Side 8 af 13

9 - Hjælp til anvendelse af ipads for medarbejdere og formænd. - Information, videoklip, MS Office programmer og andet. - Kvalitetshåndbogen vedr. kloakautorisation opfølgning på KLS systemet. - Planlægning i MS Project i samarbejde med øvrige. - Ad hoc opgaver for især formændene. - Eventuel rådgivning til andre kommuner. - Bruge it og Prisme optimalt og nytænkende sammen med Ronni med flere. Assistent, Lena Marianne Pedersen - Kontrollerer tidsregistrering nu den elektroniske. - Tjekker især projekter og lønart. - Tjek i Prisme. - Liste med afspadsering. - Indberetter overarbejde. - Saldo: ferie feriefridage og overtid. - Silkeborg data ferie. - Lønaftaler på P-aftaler. - Opgørelse ved hjemsendelser. - Ledelsestilsyn. - Seniordage. - Sygemeldinger og alt med disse (opfølgning), ansøgning 56 og personlig assistance med mere. - Stikprøvekontrol forbrugskontrol på udvalgte områder. Projektmedarbejder, Ole Østergaard Christensen - Drift af GPS i forhold til lokalisering og sporing af Park og Vejs maskiner/køretøjer. - Tjek af højvandsudstyr og opfølgning på dette. - Ajourføring af Danbro i samarbejde med Jette. - Systematisering, drift, og vedligeholdelse af kunstværker i GPS opmålinger af koordinater og kortlægning i MapInfo. - Registrering og kortlægning af afvandingselementer (drift især med Jørgen A.). - Registrering og kortlægning af stier og bomme. Side 9 af 13

10 - Registrering af mængder til rabatklipning (udbudsmateriale til 2016). - Deltager i salg af ydelser på Park og Vej Diverse ad hoc-opgaver - Ole er ansat med 50 % af sin arbejdstid ved Park og Vej og de andre 50 % hos Drift og Anlæg på Rådhuset. Kontormedhjælper, Grethe Strøm - Opfølgning på kurser og uddannelse: tilmelding, hjemsøgning af refusioner, betaling, journalisering kursus- og uddannelsesbeviser mm. - Journaliserings-opgaver for kollegaer. - Bestilling af arbejdstøj. - Tro- og loveerklæringer på mobiltelefoner, oversigt og opbevaring af numre og koder til/på mobiltelefoner og ipads. - Nøglesystem opbevaring og udlevering af nøgler styr på hvem, der har fået udleveret hvilke nøgler. - Lager bogføring (opstart i 2015). - APB arbejdspladsbrugsanvisninger mastermappen. - Journalisering af vinterkontrakter med mere. - Vandforbrug indhentning af tal og indtastning. - Vægtafgift tilmelding i PBS med mere. - Ad hoc opgaver. Kontormedhjælper, Linda Jespersen - Viderefordeling fakturaer elektronisk. - Fakturaer: opfølgning på EnergiMidt, Skive Vand, telefonabonnementer (mobil og ipads). - Overblik over betaling af fakturaer så vi undgår renter. - Opfølgning i regneark på: asfalt (Arkil) og affald (Nomi-4S) - Salg af sanketræ. - Vinter afregning for institutioner. - Samarbejde med Søren på værkstedet: Rekvisitioner, fakturaer, og betaling. - Opfølgning på forbrug af diesel, gas, benzin med mere. - Bogføring samt andre opgaver i forbindelse med lageret. Side 10 af 13

11 Formænd og Formandsområder Organisationsdiagrammet viser at Park og Vej har fire formænd og de fire formandsområder omfatter Vej og Anlæg, Vejservice, og Grønne Områder, som er delt op i to. Efter omstruktureringen er Jørgen Andersen formand for Vej og Anlæg, Kristian Boller er formand for Vejservice, Just Sørensen er formand for Grønne Områder Skive og Sundsøre og Tom Bøgholm Pedersen er formand for Grønne Områder Spøttrup og Sallingsund. Selvom de fire formænd har hvert deres område lægger den nye organisationsstruktur op til, at der skal være meget mere samarbejde på tværs af formandsområderne. Derfor er der også blevet indført formandsmøder, som afholdes jævnligt, hvor forskellige problemstillinger og opgaver kan gennemgås. Vej og Anlæg, Formand Jørgen Andersen Jørgen har ansvaret for et hold på 27 medarbejdere, som udfører opgaver inden for Vej og Anlæg. Disse opgaver omfatter blandt andet: - Rabatter og afvanding på veje. - Mindre anlægsarbejde, som for eksempel cykelstier. - Fortove. - Byggemodninger. - Skilte og afmærkninger. - Broer og bygværker. - Havne. - Anlæg af diger. - Vinter. Vejservice, Formand Kristian Boller Formand Kristian Boller har ansvaret for 18 medarbejdere på sit hold. Vejservice arbejder blandt andet med: - Asfalt i byer. - Renholdelse og fejning. - Ukrudtsbrænding. - Toiletter. - Gade- og byinventar. Side 11 af 13

12 - Kystsikring. - Strande. - Grusveje. - Stier i grus og stenmel. - Badebroer. - Drift af diger. - Vejtilsyn. - Byggegrunde. - Institutioner. - Tilsyn på udgravninger. - Vinter. - Kunstværker. - Andre ad hoc opgaver. Grønne Områder Skive og Sundsøre, Formand Just Sørensen Formand Just Sørensen har ansvaret for 20 medarbejdere på sit hold og de arbejder blandt andet med: - Grønne Områder i Skive og Sundsøre. - Idrætsanlæg. - Grønne vejrabatter. - Skove. - Naturopgaver. - Institutioner. Grønne Områder Spøttrup og Sallingsund, Formand Tom Bøgholm Pedersen Tom Bøgholm Pedersen har 8 medarbejdere på sit hold og de arbejder blandt andet med: - Grønne Områder i Spøttrup og Sallingsund. - Vandløb. - Skovning og sankning. - Vinter. Derudover har Tom Bøgholm Pedersen også fokus på det rummelige arbejdsmarked, opsøgende arbejde og salgsarbejde og personaleudvikling. Toms Side 12 af 13

13 arbejde med det rummelige arbejdsmarked foregår i samarbejde med Job og Kompetence ved Skive Kommune, hvor Park og Vej tager medarbejdere ind i forskellige ordninger såsom løntilskud, virksomhedspraktik og arbejdsprøvning. Værksted og Lager Park og Vej har en værkfører, Søren Stilling, som har ansvaret for værkstederne og lageret, hvor der er ansat 7 mekanikere og 2 lagermedarbejdere, hvor én af medarbejderne er ansat i seniorjob og én er ansat 10 timer om ugen. Som følge af en fornyet fokus på bedre udnyttelse af ressourcerne ved Park og Vej, er der blevet igangsat en større proces, hvor lagerstyring opprioriteres. Denne proces startede i 2014 med at alle maskiner og materiel blev registreret i programmet Prisme, og et lånesystem er indført, hvor formændene og medarbejderne registrerer sig når de har brug for en mindre maskine eller diverse håndværktøj. Derved er det nemmere at have styr på hvilke maskiner og andet der er i brug og af hvem. Værkfører, Søren Stilling Søren Stilling arbejder blandt andet med: - Værkstederne. - Maskinindkøb. - Klargøring af sæsonudstyr. - Forebyggende vedligeholdelse af maskiner og andet materiel. - Lager og lagerstyring i Prisme. - Vinter. Side 13 af 13

dd. Faaborg-Midtfyn Kommune Udvidet forvaltningsrevision

dd. Faaborg-Midtfyn Kommune Udvidet forvaltningsrevision dd. Faaborg-Midtfyn Kommune Udvidet forvaltningsrevision Det tekniske område 3. Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 HOVEDKONKLUSIONER... 5 2.1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 5 2.2 PARK OG VEJS TIMEPRISER... 5 2.3 BUM-MODELLENS

Læs mere

Sager som er færdigbehandlet i MeningsSamlingen og direktionen

Sager som er færdigbehandlet i MeningsSamlingen og direktionen KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Organisationsudvikling NOTAT Til Socialudvalget Uddybende orientering om sager i MeningsSamlingen Dette notat indeholder en komplet oversigt over sager,

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

11. Forenkling på dagtilbudsområdet

11. Forenkling på dagtilbudsområdet Forenkling også et kommunalt ansvar 11. Forenkling på dagtilbudsområdet På dagtilbudsområdet er der mange små institutioner, hvilket er en udfordring, når mange administrative opgaver decentraliseres.

Læs mere

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Indhold 1. Formålet med undersøgelsen 2. Undersøgelsesmetoden 3. Konklusion på undersøgelsen 4. Resultater

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

ØGET PRODUKTIVITET OG BEDRE BUNDLINJE. Kom nemt i gang!

ØGET PRODUKTIVITET OG BEDRE BUNDLINJE. Kom nemt i gang! ØGET PRODUKTIVITET OG BEDRE BUNDLINJE Kom nemt i gang! Hvordan gør jeg? Vejledning til værktøjet Dette værktøj er udviklet af Quartz+Co til Dansk Byggeri og 3F. Det bygger videre på rapporten Øget Produktivitet

Læs mere

Rengøring. Der er gode muligheder for at starte egen virksomhed i branchen, fordi der er en stor og stigende efterspørgsel.

Rengøring. Der er gode muligheder for at starte egen virksomhed i branchen, fordi der er en stor og stigende efterspørgsel. Rengøring Rene omgivelser er en livsbetingelse for de fleste. Men mange vil gerne have hjælp til arbejdet. Enten fordi de ikke kan selv, eller fordi de vil bruge deres tid på noget andet. God rengøring

Læs mere

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 5 veje til øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet Indhold Forord 3 Status: Vi må få det bedste ud af det vi har 4 Om analysen 6 Hvor er mulighederne for øget produktivitet

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Workflow i ESDH. Navn: Mette Riis Hansen Virksomhed: Kystdirektoratet

Workflow i ESDH. Navn: Mette Riis Hansen Virksomhed: Kystdirektoratet Workflow i ESDH Navn: Mette Riis Hansen Virksomhed: Kystdirektoratet Skole: Uddannelsescenter Holstebro Klasse: e14meoffag20 Vejleder: Thomas Krüger Hansen Tegn: 31705 Afleveringsdato: 01.05.2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 12 eksempler på øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet 2 Indhold Forord 3 Hurtige tiltag med umiddelbar effekt 4 Kommunikation mellem faggrupper er vejen til færre

Læs mere

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement OverskudmedOmtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Overskud med Omtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Udgivet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2006 ISBN: 87-89227-42-5

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Til tekniske serviceledere på skoleområdet: Pas på dig selv. 10 udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem

Til tekniske serviceledere på skoleområdet: Pas på dig selv. 10 udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem Til tekniske serviceledere på skoleområdet: F O A f a g o g a r b e j d e Pas på dig selv 10 udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem Til tekniske serviceledere på skoleområdet

Læs mere

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse 2 RESULTATLØN FORORD 3 Forord Øvirge udgivelser i PlusLøn serien Som inspiration til virksomhedernes lønsystemer udgiver DI

Læs mere

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE 9 eksempler 1 på udvikling og bedre bundlinje 04 08 12 16 20 24 28 32 36 Uddannelse har skabt ny virksomhedskultur Brdr. Andersen Nyt akkordsystem giver gevinst for alle CJ Anlæg It-systemer optimerer

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

De udførende virksomheders it-behov og it-krav

De udførende virksomheders it-behov og it-krav De udførende virksomheders it-behov og it-krav Rapport under projektet Ny viden til Byggefagene Martin Profit Jakobsen, BASIT Mette Øbro, Dansk Byggeri December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1.

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere