Indledning Generelt om Park og Vej Strukturændringer i Opfølgning af Arbejde og Økonomi Udviklingsmuligheder...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning... 2. Generelt om Park og Vej... 2. Strukturændringer i 2015... 3. Opfølgning af Arbejde og Økonomi... 3. Udviklingsmuligheder..."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Generelt om Park og Vej... 2 Strukturændringer i Opfølgning af Arbejde og Økonomi... 3 Udviklingsmuligheder... 4 Administrationen ved Park og Vej... 4 Administrative Medarbejdere og Opgaver... 5 Formænd og Formandsområder Værksted og Lager Side 1 af 13

2 Indledning Park og Vej ved Skive Kommune har gennemgået en række strukturændringer i forbindelse med et fornyet fokus på fremtidige udfordringer. I forbindelse med disse strukturændringer er det blevet klart at der mangler en dybdegående beskrivelse af de arbejdsopgaver, der udføres på Park og Vej, specielt i ledelsen og administrationen. Sådan nogle beskrivelser vil indgå i denne virksomhedsbeskrivelse, som også vil inkludere en beskrivelse af Park og Vejs strukturændringer, udviklingsmuligheder, og organisationsoversigter. Generelt om Park og Vej Park og Vej i Skive Kommune er en del af Drift og Anlæg ved Teknisk Forvaltning. I sommerperioden beskæftiger Park og Vej godt 100 medarbejdere og lidt færre om vinteren. Medarbejderne er fordelt på fire formandshold, værksted, lager, og administration. Samlet set løser Park og Vej mange forskellige opgaver, heriblandt: - Driftsopgaver. - Anlægsopgaver. - Opgaver for kunder som typisk vil være kommunale og offentlige institutioner eller virksomheder. - Ad hoc opgaver. - Vintertjeneste. - Højvandsberedskab. - Administration og planlægning. - Værksteds- og lagerfunktion. Park og Vejs hovedafdeling er beliggende på Gyrovej 5 i Skive, med materielgårde og værksteder i Håsum, Breum og Glyngøre. De forskellige værksteder er eksperter på forskellige områder, men alle værksteder arbejder med alle slags maskiner. På værkstedet i Håsum har man ekspertise i almindelige biler, i Breum har man ekspertise i traktorer og i Glyngøre har man ekspertise i lastbiler. Side 2 af 13

3 Strukturændringer i 2015 Baseret på en proces der blev igangsat i august 2014, blev organisationsstrukturen på Park og Vej ændret pr. 1. januar En af hovedideerne med strukturændringerne er, at sætte mere fokus på samarbejdet i ledelsen for at skabe de bedste muligheder for udvikling af Park og Vej. Derudover er tanken også at lette samarbejdet på tværs af de forskellige formandsgrupper, da det vil få Park og Vej til at stå stærkere. De forskellige kompetencer skal udnyttes optimalt. Vej og Anlæg Formand Jørgen Andersen Park og Vej Driftsleder Lars Skovgaard Stedfortræder Ingeniør Jette B. Sørensen Administration 9 medarbejdere - Indkøber: Ronni Haarbo - Overassistent: Birgit Hejlskov Nielsen - Overassistent: Bente Suhr Langhoff - Teknisk Assistent: Inge Gjesager - Teknisk Designer: Jeanette Hoberg Sørensen - Assistent: Lena Marianne Pedersen - Projektmedarbejder: Ole Østergaard Christensen - Kontormedhjælper: Grethe Strøm - Kontormedhjælper: Linda Jespersen Vejservice Formand Kristian Boller Grønne områder Skive - Sundsøre Formand Just Sørensen Grønne områder Spøttrup Sallingsund Formand Tom B. Pedersen Værksted og Lager Værkfører Søren M. Stilling Figur 1 Organisationsdiagram Park og Vej pr Opfølgning af Arbejde og Økonomi Til at følge op på og planlægge arbejdet på Park og Vej benyttes fremadrettet programmet Microsoft Project. Derudover er det også blevet bestemt, at der laves månedlige opfølgninger på økonomien for at holde øje med eventuelle afvigelser fra budgettet. Side 3 af 13

4 Udviklingsmuligheder Som en følge af strukturændringerne er det blevet bestemt at Park og Vej mere aktivt vil gøre opmærksom på sig selv og undersøge nye muligheder for kunder og samarbejdspartnere. Det gøres blandt andet ved at opprioritere opgaver med at sælge de forskellige ydelser som Park og Vej kan tilbyde forskellige kommunale afdelinger og institutioner, samt at udbygge Park og Vejs hjemmeside med mere relevant information. Generelt vil der være stor fokus på kommunikation på Park og Vej både internt og eksternt. Administrationen ved Park og Vej Foruden driftslederen og dennes stedfortræder, består administrationen ved Park og Vej af 9 medarbejdere, som sidder med en masse blandede opgaver. Disse opgaver består af alt fra personaleadministration til økonomi og indkøb. De administrative medarbejdere har også været involveret i strukturændringerne på Park og Vej. Der har været fokus på at klarlægge hvilke arbejdsopgaver, der bliver udført, og hvem der udfører hvilke opgaver. Det har resulteret i at der i nogle tilfælde er flyttet arbejdsopgaver imellem medarbejderne. Derudover er der fokus på, at man, udover at fokusere på sine basisopgaver, skal være klar til at hjælpe andre, lave nye ting og selv være i stand til at sige fra og til. Administrationen på Park og Vej har et rigtig godt samarbejde med Park og Vej som sidder på Rådhuset i Skive. Dette samarbejde bliver vægtet rigtig højt, da det opfattes som værende til gavn for kommunen, og muligheden for at finde frem til en fælles forståelse for løsning af arbejdsopgaverne optimeres. For at give et indblik i de arbejdsopgaver, som administrationen på Park og Vej arbejder med, er der her en generel oversigt over de administrative opgaver. Derefter følger en nærmere specificering af, hvilke arbejdsopgaver hver medarbejder har. Administrative opgaver ved Park og Vej: - Servicerer kunder og markmedarbejdere. - Intern og ekstern kommunikation på telefon og mail og besvarelse af diverse borgerhenvendelser. - Lønregnskab i forhold til løn, ferie, afspadsering, overtid med videre. Side 4 af 13

5 - Personaleadministrationsopgaver såsom ansættelser, afsked, kommunikation med løn og personale. - Indkøbsaftaler, opfølgning, og kontrol af forbrug på udvalgte områder. - Håndtering af indgående og udgående fakturaer. - Opfølgning på budgetter, forbrug, og udførelse af ledelsestilsyn. - Ajourføring af Prisme og udtræk af rapporter. - Lagerstyring. - Planlægning, tilmelding, betaling, og opfølgning af kurser. - Hjælper værkstedet med især rekvisitioner, fakturaer, og forbrug af midler. - Opsætning, support, og undervisning i IT, som for eksempel computere, ipads, mobiltelefoner med mere. - Opfølgning på gravetilladelser, tilladelser til parkering og gadearealer, og forsikringssager med flere. - Forskellige driftsopgaver, som for eksempel styring af vinter, broer og bygværker, og højvandsberedskab. - Opdatering og udskrivning af kort, skilteproduktion, og annoncer. - Kontakt og beregning af tilbud til institutioner og forvaltningen. - Optimering af arbejdsmiljøet. Hvilke opgaver de specifikke medarbejdere sidder med vil blive uddybet i næste afsnit. I administrationen er der nogle medarbejdere som er ansat på særlige vilkår. Park og Vej har én medarbejder ansat i skånejob med 12 timer om ugen, én medarbejder ansat på 25 timer om ugen i flexordning, og to medarbejdere på nedsat tid med henholdsvis 16 timer og 34 timer om ugen. To af de administrative medarbejdere arbejder både på Rådhuset og på Park og Vej med varierende timetal hvert sted. Administrative Medarbejdere og Opgaver I dette afsnit er det muligt at få et mere indgående overblik over, hvad de individuelle medarbejdere i administrationen arbejder med. Driftsleder, Lars Skovgaard - Overordnet ansvar for personale og økonomi ved Park og Vej. Side 5 af 13

6 - Personaleledelse, forhandling med faglige organisationer og afklaring af personalesager. - Udvikling af Park og Vej strategier og målsætning. - Samarbejde med og ansvar overfor Park & Vej samt Teknisk Forvaltning. - Afholdelse af ledermøder, MED-møder og møder med det administrative personale. - Kontakt til øvrige kommunale forvaltninger og samarbejdspartnere. - Deltager i ERFA-grupper med andre kommuner i KEF med flere. - Ansvar for at Park og Vej overholder Skive Kommunes overordnede politikker, strategier og værdisæt. - Opfølgning på drifts- og anlægsopgaver overordnet og i samarbejde med kunden. Ingeniør/stedfortræder, Jette Sørensen - Stedfortræder for driftslederen, hvilket betyder afløser ved møder samt andre opgaver i ledelsen. - Planlægning og opfølgning: broer og bygværker, hjælpe formændene, og opfølgning på formændenes 9.30-møder. - Arbejdsplanlægning i MS Project koordineres med forvaltningen. - Vinter: udbudsmateriale, styring og opfølgning i Vinterman, og kontakt til vognmænd. - ERFA-deltagelse: KEF, Vinter, VejVejr, bygværker med flere. - Højvandsberedskab: deltagelse i vagten, justeringer, opfølgning, og udvikling - Arbejdsmiljø: leder af dette, møder med AMR, og udvikling. - Ledelsestilsyn og andre administrative opgaver. - Kurser og uddannelse i samarbejde med Grethe. - Ad-hoc opgaver. Indkøber, Ronni Haarbo - Fakturering. - Indkøb samt tjek af priser og indkøbsaftaler. - Nye lokale aftaler og rabataftaler. - Tilbudsberegning med formænd. Side 6 af 13

7 - Ledelsestilsyn. - Tidsregistrering og opfølgning på projekter (dækningsbidrag) i Prisme. - Adviseringer i Prisme. - It-opgaver: EDH, MS Project, generel it-udstyr og mobiltelefoner. - Omposteringer. - IPads hvordan vi bedst bruger dem og udvikling af nye ideer. - Økonomi og budgetter sammen med Bente og Lars. - Økonomi-opfølgning på månedsbasis information til formænd og medarbejdere. Overassistent, Birgit Hejlskov Nielsen - Bruger Prisme til at oprette og afslutte projektnumre. - Laver interne fakturaer inklusiv respons fra formænd og opfølgning på konteringer. - Kontoplan. - Ledelsestilsyn. - Betaler og har overblik over fakturaer. - Sender fakturaer ud af huset og følger op på betaling af disse. - Telefonbetjening og kundeservice. - Opretter og afmelder personale. - Korrespondance med HR-afdelingen om løn. - Deltager i ERFA-gruppe vedrørende Prisme. - Ad hoc opgaver. Overassistent, Bente Suhr Langhoff - Kommer på besøg ind imellem - Bente er ansat på Rådhuset og er her cirka én dag om ugen. - Henter rapporter i Prisme til vores behov. - Sammenkobling af projekter og finans. - Opfølgning og tilretning af budget for 2015 med Lars, Ronni, og Jeanette, samt sammenkædning med økonomi i Den Blå Diamant. - Intern fakturering. Side 7 af 13

8 - Økonomiopfølgning deltager i månedsvis opfølgning af økonomi ved Park og Vej. - Sikrer den gode dialog imellem Park og Vej og Den Blå Diamant. - Ledelsestilsyn. - Deltager i ERFA-gruppe vedrørende Prisme. Teknisk Assistent, Inge Gjesager - Sagsbehandler på forsikringer. - Tilsyn med færdigmeldte opgravninger i Skive by (ROSY færdigmeldinger). - Udfylder skemaer og indberetter arbejdsskader. - Produktion af skilte, infoskilte med flere. - Tilladelser til brug af arealer, P-tilladelser, kørsel i gågade med flere. - Udskriver kort fra Webgis; især til formændene. - Kortrettelser til vintermapper. - Ajourfører mapper til højvandsberedskab. - Annoncer. - Søgning i LER. - Sidder i MED som AMR for administrationen. - Opfølgning på grundejerforpligtigelser i forbindelse med det administrative vedrørende tilbageklipning af hække og træer. - Udarbejder kort, skilte og har kontakt til politiet under større arrangementer såsom cykelløb, festival med flere. - Ajourfører og klarer fødselsdage, jubilæer og telefonlister. - Julefrokost og julegaver. Teknisk Designer, Jeanette Hoberg Sørensen - Oprettese af lager i Prisme, og klargøring til drift. - Færdiggørelse af oprettelser i Prisme af småmaskiner med mere til drift. - Samarbejde med Søren på værkstedet i forhold til rapporter, oprettelse af maskinnumre, og udlån med mere. - Opfølgning på maskinbudget og timepris med mere. - Hjælper medarbejdere med Prisme tidsregistrering. - Prisme budgetopfølgning for formænd. Side 8 af 13

9 - Hjælp til anvendelse af ipads for medarbejdere og formænd. - Information, videoklip, MS Office programmer og andet. - Kvalitetshåndbogen vedr. kloakautorisation opfølgning på KLS systemet. - Planlægning i MS Project i samarbejde med øvrige. - Ad hoc opgaver for især formændene. - Eventuel rådgivning til andre kommuner. - Bruge it og Prisme optimalt og nytænkende sammen med Ronni med flere. Assistent, Lena Marianne Pedersen - Kontrollerer tidsregistrering nu den elektroniske. - Tjekker især projekter og lønart. - Tjek i Prisme. - Liste med afspadsering. - Indberetter overarbejde. - Saldo: ferie feriefridage og overtid. - Silkeborg data ferie. - Lønaftaler på P-aftaler. - Opgørelse ved hjemsendelser. - Ledelsestilsyn. - Seniordage. - Sygemeldinger og alt med disse (opfølgning), ansøgning 56 og personlig assistance med mere. - Stikprøvekontrol forbrugskontrol på udvalgte områder. Projektmedarbejder, Ole Østergaard Christensen - Drift af GPS i forhold til lokalisering og sporing af Park og Vejs maskiner/køretøjer. - Tjek af højvandsudstyr og opfølgning på dette. - Ajourføring af Danbro i samarbejde med Jette. - Systematisering, drift, og vedligeholdelse af kunstværker i GPS opmålinger af koordinater og kortlægning i MapInfo. - Registrering og kortlægning af afvandingselementer (drift især med Jørgen A.). - Registrering og kortlægning af stier og bomme. Side 9 af 13

10 - Registrering af mængder til rabatklipning (udbudsmateriale til 2016). - Deltager i salg af ydelser på Park og Vej Diverse ad hoc-opgaver - Ole er ansat med 50 % af sin arbejdstid ved Park og Vej og de andre 50 % hos Drift og Anlæg på Rådhuset. Kontormedhjælper, Grethe Strøm - Opfølgning på kurser og uddannelse: tilmelding, hjemsøgning af refusioner, betaling, journalisering kursus- og uddannelsesbeviser mm. - Journaliserings-opgaver for kollegaer. - Bestilling af arbejdstøj. - Tro- og loveerklæringer på mobiltelefoner, oversigt og opbevaring af numre og koder til/på mobiltelefoner og ipads. - Nøglesystem opbevaring og udlevering af nøgler styr på hvem, der har fået udleveret hvilke nøgler. - Lager bogføring (opstart i 2015). - APB arbejdspladsbrugsanvisninger mastermappen. - Journalisering af vinterkontrakter med mere. - Vandforbrug indhentning af tal og indtastning. - Vægtafgift tilmelding i PBS med mere. - Ad hoc opgaver. Kontormedhjælper, Linda Jespersen - Viderefordeling fakturaer elektronisk. - Fakturaer: opfølgning på EnergiMidt, Skive Vand, telefonabonnementer (mobil og ipads). - Overblik over betaling af fakturaer så vi undgår renter. - Opfølgning i regneark på: asfalt (Arkil) og affald (Nomi-4S) - Salg af sanketræ. - Vinter afregning for institutioner. - Samarbejde med Søren på værkstedet: Rekvisitioner, fakturaer, og betaling. - Opfølgning på forbrug af diesel, gas, benzin med mere. - Bogføring samt andre opgaver i forbindelse med lageret. Side 10 af 13

11 Formænd og Formandsområder Organisationsdiagrammet viser at Park og Vej har fire formænd og de fire formandsområder omfatter Vej og Anlæg, Vejservice, og Grønne Områder, som er delt op i to. Efter omstruktureringen er Jørgen Andersen formand for Vej og Anlæg, Kristian Boller er formand for Vejservice, Just Sørensen er formand for Grønne Områder Skive og Sundsøre og Tom Bøgholm Pedersen er formand for Grønne Områder Spøttrup og Sallingsund. Selvom de fire formænd har hvert deres område lægger den nye organisationsstruktur op til, at der skal være meget mere samarbejde på tværs af formandsområderne. Derfor er der også blevet indført formandsmøder, som afholdes jævnligt, hvor forskellige problemstillinger og opgaver kan gennemgås. Vej og Anlæg, Formand Jørgen Andersen Jørgen har ansvaret for et hold på 27 medarbejdere, som udfører opgaver inden for Vej og Anlæg. Disse opgaver omfatter blandt andet: - Rabatter og afvanding på veje. - Mindre anlægsarbejde, som for eksempel cykelstier. - Fortove. - Byggemodninger. - Skilte og afmærkninger. - Broer og bygværker. - Havne. - Anlæg af diger. - Vinter. Vejservice, Formand Kristian Boller Formand Kristian Boller har ansvaret for 18 medarbejdere på sit hold. Vejservice arbejder blandt andet med: - Asfalt i byer. - Renholdelse og fejning. - Ukrudtsbrænding. - Toiletter. - Gade- og byinventar. Side 11 af 13

12 - Kystsikring. - Strande. - Grusveje. - Stier i grus og stenmel. - Badebroer. - Drift af diger. - Vejtilsyn. - Byggegrunde. - Institutioner. - Tilsyn på udgravninger. - Vinter. - Kunstværker. - Andre ad hoc opgaver. Grønne Områder Skive og Sundsøre, Formand Just Sørensen Formand Just Sørensen har ansvaret for 20 medarbejdere på sit hold og de arbejder blandt andet med: - Grønne Områder i Skive og Sundsøre. - Idrætsanlæg. - Grønne vejrabatter. - Skove. - Naturopgaver. - Institutioner. Grønne Områder Spøttrup og Sallingsund, Formand Tom Bøgholm Pedersen Tom Bøgholm Pedersen har 8 medarbejdere på sit hold og de arbejder blandt andet med: - Grønne Områder i Spøttrup og Sallingsund. - Vandløb. - Skovning og sankning. - Vinter. Derudover har Tom Bøgholm Pedersen også fokus på det rummelige arbejdsmarked, opsøgende arbejde og salgsarbejde og personaleudvikling. Toms Side 12 af 13

13 arbejde med det rummelige arbejdsmarked foregår i samarbejde med Job og Kompetence ved Skive Kommune, hvor Park og Vej tager medarbejdere ind i forskellige ordninger såsom løntilskud, virksomhedspraktik og arbejdsprøvning. Værksted og Lager Park og Vej har en værkfører, Søren Stilling, som har ansvaret for værkstederne og lageret, hvor der er ansat 7 mekanikere og 2 lagermedarbejdere, hvor én af medarbejderne er ansat i seniorjob og én er ansat 10 timer om ugen. Som følge af en fornyet fokus på bedre udnyttelse af ressourcerne ved Park og Vej, er der blevet igangsat en større proces, hvor lagerstyring opprioriteres. Denne proces startede i 2014 med at alle maskiner og materiel blev registreret i programmet Prisme, og et lånesystem er indført, hvor formændene og medarbejderne registrerer sig når de har brug for en mindre maskine eller diverse håndværktøj. Derved er det nemmere at have styr på hvilke maskiner og andet der er i brug og af hvem. Værkfører, Søren Stilling Søren Stilling arbejder blandt andet med: - Værkstederne. - Maskinindkøb. - Klargøring af sæsonudstyr. - Forebyggende vedligeholdelse af maskiner og andet materiel. - Lager og lagerstyring i Prisme. - Vinter. Side 13 af 13

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM PARK OG VEJ

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM PARK OG VEJ Offentlig-privat samarbejde om Park og Vej OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM PARK OG VEJ September 2013 Dokument nr. 2013-6 Revision nr. 00 Udgivelsesdato 04.09.2013 Udarbejdet:BDC Indholdsfortegnelse 1 Indledning

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Administrationschef. Ved. Ringsted Sogn. Ringsted Sorø Provsti

Stillingsbeskrivelse. Administrationschef. Ved. Ringsted Sogn. Ringsted Sorø Provsti Stillingsbeskrivelse Administrationschef Ved Ringsted Sogn I Ringsted Sorø Provsti GENERELT Administrationschefen er den øverste daglige leder af sognets kirkelige administration, herunder kirkegården,

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere

Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere Uddannelse og kompetencer Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere Pædagogisk uddannet med solid Pædagogisk

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

26. november 2014 1. Specifikation af arbejdsopgaver for Susanne. Funktion Opgaver Substitut PERSONALE ADM. Sekretæropgaver for afdelingsledelsen - MR

26. november 2014 1. Specifikation af arbejdsopgaver for Susanne. Funktion Opgaver Substitut PERSONALE ADM. Sekretæropgaver for afdelingsledelsen - MR 26. november 2014 1 Specifikation af arbejdsopgaver for Susanne. PERSONALE ADM. Sekretæropgaver for afdelingsledelsen - MR Administrative opgaver Journalnotater Booking af mødelokaler + forplejning Telefon

Læs mere

Til skoleledelse og dagtilbudsleder. Dato: 27. januar 2015. Administrative fællesskaber mellem skole og dagtilbud

Til skoleledelse og dagtilbudsleder. Dato: 27. januar 2015. Administrative fællesskaber mellem skole og dagtilbud Til skoleledelse og dagtilbudsleder Dato: 27. januar 2015 Administrative fællesskaber mellem skole og dagtilbud Som bekendt har byrådet besluttet, at der som en del af Børn og Unges effektiviseringsforslag

Læs mere

Forslag om fremtidig personale og økonomistyring. Indhold. Forslag november 2012. Ledernes personale- og økonomistyring Projekt Ny Koncernløsning

Forslag om fremtidig personale og økonomistyring. Indhold. Forslag november 2012. Ledernes personale- og økonomistyring Projekt Ny Koncernløsning Forslag om fremtidig personale og økonomistyring Forslag november 2012 Indhold Indledning... 2 Vedrørende 1. udfordring fælles rapporter... 3 Vedrørende 2. udfordring overblik over refusioner... 4 Vedrørende

Læs mere

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5 FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED ET EFFEKTIVT økonomisystem SPARER BÅDE TID OG PENGE Der er nok at se til i en mindre virksomhed. Og

Læs mere

TMU-møde d. 21.10.2014

TMU-møde d. 21.10.2014 1 Indledning Intern Drift består af en park-, vej-, rengørings-, service- og kørsel/værkstedssektion. I det følgende vil der være en beskrivelse af, hvad hver sektion beskæftiger sig med samt en tanke

Læs mere

Erfaringer fra udbud på vej- og park området i Svendborg Kommune v/fagchef Jan Y-esborg

Erfaringer fra udbud på vej- og park området i Svendborg Kommune v/fagchef Jan Y-esborg Erfaringer fra udbud på vej- og park området i Svendborg Kommune v/fagchef Jan Y-esborg Svendborg Kommune Indbyggere: Areal: Vejlængde: Ca. 58.000 ca. 416 km 2 ca. 850 km offentlig vej Grønne områder:

Læs mere

Mobile løsninger til salg, service og flådestyring. Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS.

Mobile løsninger til salg, service og flådestyring. Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS. Mobile løsninger til salg, service og flådestyring Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS. Indhold Historien Teknik Fordele Produkt Erfaringer Prisen Introduktion Historien Microsoft Lande / sprog Kunder DONG

Læs mere

Dokumenterne er nu oploaded i en word udgave. Der gennemføres én analyse og designfase for det samlede økonomisystemet,

Dokumenterne er nu oploaded i en word udgave. Der gennemføres én analyse og designfase for det samlede økonomisystemet, NOTAT Projekt Udbud af økonomi- og lønsystem Kunde Odsherred Kommune Dato -09-12 Til Offentliggørelse på hjemmesiden Fra Odsherred Kommune 1. Spørgsmål svar Nr. Spørgsmål Svar Dato 1. Vi kan se, at udbudsmaterialet

Læs mere

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde RS Standard Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde 1 RS Standard Spar penge - gør brug af vores erfaringer med hvad der virker! Benyt dig af vores standardiserede bogføringspakke RS Standard. RS

Læs mere

WTM Tidsregistrering. Fordele i WTM Tidsregistrering: Nem og hurtig tidsregistrering. Øget faktureringsgrundlag og højere udfaktureringsgrad

WTM Tidsregistrering. Fordele i WTM Tidsregistrering: Nem og hurtig tidsregistrering. Øget faktureringsgrundlag og højere udfaktureringsgrad WTM Tidsregistrering Tid og udfaktureringsgrad er alfa og omega for en konsulentvirksomhed, der lever af at sælge sine ydelser på timebasis. Det gælder om at udnytte sine ressourcer fuldt ud og få betaling

Læs mere

Hvad får vi for pengene og hvor kan vi få medbestemmelse? Boligforeningen 3B s serviceaftale en minimumsstandard og en oversigt over driftsopgaver.

Hvad får vi for pengene og hvor kan vi få medbestemmelse? Boligforeningen 3B s serviceaftale en minimumsstandard og en oversigt over driftsopgaver. 1 Udkast til revideret Serviceaftale 2013 til diskussion på bestyrelsesmøde 9. januar 2013 Hvad får vi for pengene og hvor kan vi få medbestemmelse? Boligforeningen 3B s serviceaftale en minimumsstandard

Læs mere

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser Bilag 1 Tværgående OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser indenfor ges efter CØP udarbejder forretningsgangene Revisionen indra- Evt. honorarer til revision

Læs mere

XXX : understregning af navn er tovholder på opgaven * : er kontaktperson i bestyrelsen Opgaverne i Vodskov FDF delt ud på følgende grupper:

XXX : understregning af navn er tovholder på opgaven * : er kontaktperson i bestyrelsen Opgaverne i Vodskov FDF delt ud på følgende grupper: XXX : understregning af navn er tovholder på opgaven * : er kontaktperson i bestyrelsen Opgaverne i Vodskov FDF delt ud på følgende grupper: Bestyrelsen Kredslederen Børneledere Øvrige = voksne i kredsen,

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

FUNKTIONS- OG STILLINGSBESKRIVELSE FOR DRIFTSLEDER MED PERSONALEANSVAR.

FUNKTIONS- OG STILLINGSBESKRIVELSE FOR DRIFTSLEDER MED PERSONALEANSVAR. FUNKTIONS- OG STILLINGSBESKRIVELSE FOR DRIFTSLEDER MED PERSONALEANSVAR. Boligorganisation Afdeling Antal lejemål Antal ansatte i afdelingen StillingsbetegnelseNavn fsbkollegiet Solbakken1441 fuldtidsansat,

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde

Referat Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder V/ Ranunkelvej 171 8471 Sabro Tlf.: 75 53 31 39 Mobil: 30 70 31 39 E-mail: jorgen.lakjer@mail.dk Sabro, Referat Nr. 002-12 6. marts 2012 Dato: 28. februar 2012

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

Samarbejdsaftale om Nytteindsats

Samarbejdsaftale om Nytteindsats Samarbejdsaftale om Nytteindsats Mellem Materielgården Frøslevvej 36 4660 Store Heddinge Og Center Arbejdsmarked Rådhuspladsen 4 4660 Store Heddinge [1] Indledning: Denne samarbejdsaftale omfatter nytteindsats

Læs mere

Ordentlighed (Nærvær)

Ordentlighed (Nærvær) 03/1-2012 Jobcenteret vil med udgangspunkt i RESEN DAYCARE`s funktionsbeskrivelse forberede den pågældende ledige på, hvilke opgaver, personen vil møde i RESEN DAYCARE. Det vil naturligvis altid være en

Læs mere

Rybners Skolepraktik ECC Trading

Rybners Skolepraktik ECC Trading Susanne Andersen Elsebeth Hansen Mette Andersen Alder: 45 år Start: 10-09-2012 Restlæretid: ca.2 mdr. Erhvervserfaring: Salgsafdelingen: Ordrebekræftelser, følgesedler, pakkelister, fragtbreve, faktura,

Læs mere

DM Nyt. Indhold i dette DM-Nyt: Referenceside med StarTime brugere Regulering af time- og opdateringspriser. Siden sidst:

DM Nyt. Indhold i dette DM-Nyt: Referenceside med StarTime brugere Regulering af time- og opdateringspriser. Siden sidst: DM Nyt Marts 2015 Indhold i dette DM-Nyt: Referenceside med StarTime brugere Regulering af time- og opdateringspriser Siden sidst: Adgang til visning af cpr.-nr Ordreimport Besked ved anvendelse af udvalgte

Læs mere

Vi kan tilbyde dig en international regnskabsløsning

Vi kan tilbyde dig en international regnskabsløsning Vi kan tilbyde dig en international regnskabsløsning 26. november 2011 Hvem er vi? Dania Regnskab er et dansk selskab som er beliggende i centrum af København. Vi har erfaring tilbage fra år 2005 med at

Læs mere

NemTid. Produktbeskrivelse

NemTid. Produktbeskrivelse NemTid Produktbeskrivelse Overordnet: NemTid er et værktøj til styring af tid og tidsforbrug. Udover registrering af komme/gå tider kan NemTid holde styr på følgende: Arbejdstider, herunder ugeprofiler.

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde

Referat Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder V/ Jørgen Lakjer Ranunkelvej 171 8471 Sabro Tlf.: 75 53 31 39 Mobil: 30 70 31 39 E-mail: jorgen.lakjer@mail.dk Sabro, Referat Nr. 005-11 5. oktober 2011 Referat

Læs mere

1 af 28. Velkommen til spørgeskemaet. 2 af 28. Hvilket forvaltningsområde hører din aftaleenhed under? * Sundhed og Ældre. Social og Arbejdsmarked

1 af 28. Velkommen til spørgeskemaet. 2 af 28. Hvilket forvaltningsområde hører din aftaleenhed under? * Sundhed og Ældre. Social og Arbejdsmarked 1 af 28. Velkommen til spørgeskemaet. I det følgende vil du blive stillet en række spørgsmål om, hvordan du oplever en række administrative arbejdsopgaver primært inden for økonomi - og personaleområdet.

Læs mere

referat Reg syd møde Odense 2/3 2015 Dagsorden... Godkendt 4 afbud Referat... Godkendt Orientering Tønder kommune.

referat Reg syd møde Odense 2/3 2015 Dagsorden... Godkendt 4 afbud Referat... Godkendt Orientering Tønder kommune. Reg syd møde Odense 2/3 2015 referat Dagsorden... Godkendt 4 afbud Referat... Godkendt Orientering Tønder kommune. Konkurrenceudsættelse 38 timer arbejdsaftale Flexaftale... Stillepladsaftale Problem med

Læs mere

Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration

Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration Lønudbetaling og korrektioner Tiltrædelse Stillingsbesættelse ns eget ansvar Udarbejdelse af stillingsopslag

Læs mere

Strøm til opgavestyringen

Strøm til opgavestyringen Strøm til opgavestyringen Ole Skree Nielsen Gladsaxe Kommune - Driftsafdelingen 21. maj 2015 Kort om Gladsaxe Driftsafdeling/Materielgård Udførende enhed med arbejdsområde inden for sektoren Vej- og Park

Læs mere

Økonomistyring af projektporteføljen

Økonomistyring af projektporteføljen Økonomistyring af projektporteføljen integration af SAP og MS Project Server 2007 v/ Henrik Helsinghoff, Progressive IT A/S Jens Overbech Rasmussen, Globeteam A/S Peter Birkedal, Globeteam A/S Ved at benytte

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-1011 Toftegård Dato: 14. august 2014 kl. 18.00-20.30 Til stede: Martin Baden, Henning L. Eriksen, Jette Birksø Larsen, Jeanette Andersen. og Rene Dalin.

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Uddannelse og organisatorisk placering

Uddannelse og organisatorisk placering Uddannelse og organisatorisk placering (aftaleholder) Pædagogisk uddannet med ledelseserfaring og skal have relevant videreuddannelse i ledelse (vigtigt med ledelsesuddannelse da områdelederen skal lede

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Kontorelev med speciale i offentlig administration

Kontorelev med speciale i offentlig administration Kontorelev med speciale i offentlig administration Kontorelev med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administration Indhold Hospitalsenhed Midt...3 Antal ansatte...3 Administration...3 Antal elever...4

Læs mere

Få en billig men kompetent international bogførings- og regnskabsløsning

Få en billig men kompetent international bogførings- og regnskabsløsning Få en billig men kompetent international bogførings- og regnskabsløsning Hvem er vi? Dania Regnskab er et dansk selskab, som er beliggende i centrum af København ved Rådhuspladsen. Vi tilbyder udover traditionelle

Læs mere

Danpot C5 Kursusprogram Indhold

Danpot C5 Kursusprogram Indhold Danpot C5 Kursusprogram Indhold Modul 1 - Introduktion til Microsoft Dynamics C5... 2 Modul 2 - Microsoft Dynamics C5 Finans og bogholderi... 3 Modul 3 - Danpot C5... 4 Modul 4 Timeregistrering... 5 Modul

Læs mere

20% 20% 71% Eksklusive juletilbud. Udnyt potentialet i dine medarbejdere. Optimér lønsomheden i usikre tider! Tilbud på ekstra brugerlicenser

20% 20% 71% Eksklusive juletilbud. Udnyt potentialet i dine medarbejdere. Optimér lønsomheden i usikre tider! Tilbud på ekstra brugerlicenser Eksklusive juletilbud Optimér lønsomheden i usikre tider! Bliv mere effektiv! op til op til ved at opgradere din løsnin g. Læs mere side Kurser, en sikker investering Køb en samlet kursuspakke og spar.

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Procedure for intern audit

Procedure for intern audit Procedure for intern audit Formål Denne procedure beskriver rammerne for intern audit af arbejdsmiljøledelsessystemet (i form af arbejdsmiljøhåndbogen) med henblik på at bidrage til en løbende forbedring

Læs mere

Evaluering af LBR projekt

Evaluering af LBR projekt Projektstatus - Evalueringsskema Vejledning til årsevaluering - Års- og slutevalueringsskemaet er grundlaget for LBR s evaluering af projektet - Samtlige af skemaets punkter skal udfyldes. - Tag udgangspunkt

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

RCS WTM Time Manager. RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer

RCS WTM Time Manager. RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer RCS WTM Time Manager RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer RCS WTM Time Manager er et enkelt og effektivt system til at registrere time- og ressourceforbruget

Læs mere

Samarbejde/ansvarsfordeling mellem bestyrelsen, projektgrupperne og sekretariatet

Samarbejde/ansvarsfordeling mellem bestyrelsen, projektgrupperne og sekretariatet Samarbejde/ansvarsfordeling mellem bestyrelsen, projektgrupperne og sekretariatet Bestyrelsen er ansvarlig for: den kontinuerlige justering af Diálogos vision og mission kommunikationen mellem projektgrupperne

Læs mere

Rybners Skolepraktik ECC Trading Erfaringsbeskrivelser

Rybners Skolepraktik ECC Trading Erfaringsbeskrivelser Rybners Skolepraktik ECC Trading Erfaringsbeskrivelser Susanne Hofmann Heidi Andersen Alder: 41 år. Start: 31. januar 2011 Restlæretid: 7 mdr. Erhvervserfaring: Hos ECC Trading startede jeg i salgsafdelingen

Læs mere

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet.

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet. Gode råd om CV Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside www.jobnet.dk Alle ledige medlemmer skal oprette et CV, som A-kassen efterfølgende

Læs mere

Regnskabskurser på Business Centret. bliv klædt på til arbejdet i en regnskabsafdeling med Business Centrets intensive, praksisorienterede kurser

Regnskabskurser på Business Centret. bliv klædt på til arbejdet i en regnskabsafdeling med Business Centrets intensive, praksisorienterede kurser Regnskabskurser på Business Centret bliv klædt på til arbejdet i en regnskabsafdeling med Business Centrets intensive, praksisorienterede kurser regnskabskurser få tallene til at arbejde for dig business

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale

Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale Indledning Menighedsrådene ved kirkerne i Ribe Stift løser en stor og vigtig opgave, når de administrerer kirkens personale. Denne

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Indberetning af fravær

Indberetning af fravær Indberetning af fravær Sygefravær, graviditetsgener, barsel, seniordage mm. Personale og HR afdelingen Sygefravær... 2 Indberetning af sygefravær...2 Indberetning af delvis syg...3 Indberetning af nedsat

Læs mere

Hvad skal vi i dag digitalt byggeri mv.

Hvad skal vi i dag digitalt byggeri mv. Digitale Byggeri mobile enheder 21. september 2011 i København Chefkonsulent Flemming Grangaard Kursus og udvikling Kursus og udvikling Hvad skal vi i dag digitalt byggeri mv. Det handler ikke om 2 1 Kursus

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Kursuskalender Dynamics C5, NAV, C5online og NAVonline, CRM 01. juli. 2013-07. jan. 2014

Kursuskalender Dynamics C5, NAV, C5online og NAVonline, CRM 01. juli. 2013-07. jan. 2014 Kursuskalender Dynamics C5, NAV, C5online og NAVonline, CRM 01. juli. 2013-07. jan. 2014 Indhold Introduktion til Microsoft Dynamics C5 3 Microsoft Dynamics C5 Udvidet 4 Dynamics C5 Budgettering 5 Dynamics

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

20% 47% 75% Juletilbud til Mamut-kunder. Udnyt potentialet i alle medarbejdere. Optimer lønsomheden i usikre tider. Tilbud på ekstra brugerlicenser

20% 47% 75% Juletilbud til Mamut-kunder. Udnyt potentialet i alle medarbejdere. Optimer lønsomheden i usikre tider. Tilbud på ekstra brugerlicenser Juletilbud til Mamut-kunder Optimer lønsomheden i usikre tider op til Viden er en sikker invistering 47% Køb kurser og spar op til 47%. Tag kurserne i 2009 Læs mere side 4 Udnyt ny funktionalitet op til

Læs mere

Nyt gravetilladelses modul RosyDIGWEB. Nyt Link til ansøgning/færdigmelding. Tidsplan

Nyt gravetilladelses modul RosyDIGWEB. Nyt Link til ansøgning/færdigmelding. Tidsplan Nyt gravetilladelses modul RosyDIGWEB 100 % webbasseret for ansøger og sagsbehandler Integreret kort i ansøgningsdelen Mulighed for flere veje på samme ansøgning Ansøgeren kan se igangværende tilladelser

Læs mere

Kursuskalender 2014. Microsoft Dynamics NAV C5 2014

Kursuskalender 2014. Microsoft Dynamics NAV C5 2014 Kursuskalender 2014 Microsoft Dynamics NAV C5 2014 Indhold Introduktion til Microsoft Dynamics NAV Introduktion til Microsoft Dynamics NAV 3 Dynamics NAV Finans - Grundlæggende 4 Dynamics NAV Finans -

Læs mere

Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken

Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken Danskernes Digitale Bibliotek Juli 2013 Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken DDB Basispakken består af ydelser, der bygger videre på DanBib og bibliotek.dk infrastrukturkomplekset og skaber

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

Rapportnavn: Årsrapport Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 18

Rapportnavn: Årsrapport Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 18 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 4.2 Ranking, 10-års budgetter og handlingsplaner Rapportnavn: Årsrapport Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 18 1. Indledning Dette notat beskriver indhold af

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg er omfattet af offentlighedsloven

Læs mere

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER 1. Opgørelser over fordeling af estimerede effektiviserings- og omstillingspotentialer på styringsområder og temaer. 2. Medarbejderne i Omstillingsstrategien. 3. Omstillingsstrategiens

Læs mere

2010! Vær klar. Eksklusive kundetilbud: Bliv mere effektiv med nye kurser. Udnyt ny funktionalitet. Ekstra. brugerlicenser

2010! Vær klar. Eksklusive kundetilbud: Bliv mere effektiv med nye kurser. Udnyt ny funktionalitet. Ekstra. brugerlicenser Vær klar TIL 2010! Bliv mere effektiv med nye kurser Viden er en sikker investering Læs mere side 4 Udnyt ny funktionalitet op til 75% på opgradering af din løsning Læs mere side 3 Ekstra brugerlicenser

Læs mere

Red Orangutangen Indsamlingsetiske Retningslinier del (B)

Red Orangutangen Indsamlingsetiske Retningslinier del (B) Red Orangutangen Indsamlingsetiske Retningslinier del (B) 1. Respekt for bidragyders integritet og handlefrihed - den glade giver 1.1. Organisationer, der bruger frivillige indsamlere til landsindsamlinger

Læs mere

Vedlagt sendes 3 alternative modeller for organisering af den økonomiske forvaltning for Grøndalslund

Vedlagt sendes 3 alternative modeller for organisering af den økonomiske forvaltning for Grøndalslund Bilag 8. København, den 7. juni 2005 Til Grøndalslund Menighedsråd Vedlagt sendes 3 alternative modeller for organisering af den økonomiske forvaltning for Grøndalslund sogn. Modellerne er tilvejebragt

Læs mere

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 0; Bilag Generelle beskrivelser; Årets gang. Dato: 2010-03-29 Revision: 2

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 0; Bilag Generelle beskrivelser; Årets gang. Dato: 2010-03-29 Revision: 2 VEJDIREKTORATET Generelle beskrivelser Bilag 3: Årets gang dokument: VD_Drift_Modul_0_Bilag_Årets_gang.doc Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 Revision og Gyldighed... 3 2. ÅRETS GANG - OVERSIGT...

Læs mere

EM 2014 BMX i DANMARK ROSKILDE BMX KLUB

EM 2014 BMX i DANMARK ROSKILDE BMX KLUB EM 2014 BMX i DANMARK ROSKILDE BMX KLUB Beskrivelse af frivillig hjælper i forbindelse med EM i BMX 2014 I forbindelse med afvikling af EM i BMX 2014 har vi brug for mange frivillige hænder for at give

Læs mere

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 18. November 2014.

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 18. November 2014. Gribvand A/S Bestyrelse 18. december 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 10. december 2014 Mødedato / sted: 10. december 2014 / Gribvand A/S, Holtvej 18c, Græsted kl. 15 16:30. Mødedeltagere: Jannich Petersen

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale Job og Virksomhed Kallemosen 20 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 www.jobcenteraabenraa.dk Dato: 20-05-2014 Sagsnr.: 14/14909 Dok.løbenr.: 139540/14 Kontakt: Nikolaj Lorenz Stage Jensen Direkte tlf.: 73767754

Læs mere

Sydbank og Progressive IT afdelingens udfordringer

Sydbank og Progressive IT afdelingens udfordringer Sydbank og Progressive IT afdelingens udfordringer Den 17. april 2007 kl. 14.00-14.45 Bjarne Bohsen, Afdelingschef IT Udvikling, Sydbank og Morten Mencke, Senior konsulent, Progressive IT 1 Agenda Introduktion

Læs mere

GGIF Grindsted HK. Ny struktur i GGIF Gymnastik

GGIF Grindsted HK. Ny struktur i GGIF Gymnastik GGIF Grindsted HK Ny struktur i GGIF Gymnastik Baggrund En beskrivelse af hvordan gymnastik vil ændre strukturen Gymnastiks tidligere udfordringer: - Konstante bestyrelsesmøder - Bestyrelsesmøder varede

Læs mere

KMD Opus Rollebaseret Indgang

KMD Opus Rollebaseret Indgang Januar 2013 KMD Opus Rollebaseret Indgang Minivejledning - løn Version 2.2 1 Indhold Forord... 3 01. Mine medarbejdere -> Medarbejderprofil Teamoversigten... 4 02. Mine medarbejdere -> Oversigt... 4 03.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Viborg Kommune Januar 2015

Viborg Kommune Januar 2015 Viborg Kommune Januar 2015 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Facility Management enheden i Viborg Kommune... 3 Facility Management enhedens funktioner... 3 Ejendomme & Energi... 3 Rådhusbetjente og drift

Læs mere

5. Forenkling på økonomiområdet

5. Forenkling på økonomiområdet 5. Forenkling på økonomiområdet Kommunerne er i helt overvejende grad kendetegnet ved en meget decentral struktur på økonomiområdet, hvor institutionerne både har det økonomiske ansvar for opgaveløsningen

Læs mere

BRØNDBY KOMMUNE. Referat fra HovedMedUdvalgsmøde. 18. december 2014 kl. 9.30 til 11.30 i mødelokale V001.

BRØNDBY KOMMUNE. Referat fra HovedMedUdvalgsmøde. 18. december 2014 kl. 9.30 til 11.30 i mødelokale V001. BRØNDBY KOMMUNE Referat fra HovedMedUdvalgsmøde 18. december 2014 kl. 9.30 til 11.30 i mødelokale V001. BRØNDBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsmiljø... 1 2. Gensidig information... 1/2 3. Uddannelse

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Microsoft Kommuneseminar 27. oktober 2008

Microsoft Kommuneseminar 27. oktober 2008 THOMAS THOMSEN Kundechef tth@elbek-vejrup.dk CHARLOTTE HYLLEBERG MORTENSEN Salgs- og markedschef chm@elbek-vejrup.dk Direkte +45 8741 2018 Mobil +45 2687 0759 www.elbek-vejrup.dk Tlf. +45 7020 2086 Fax

Læs mere

Projekt administrativ forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009

Projekt administrativ forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009 forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009 Samarbejde og rollefordeling Organisering Kommunikation & information Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Udarbejdelse af arbejdsgangsbeskrivelser (1) Tydeliggørelse

Læs mere

Information til ansøgere vedr. stillingen som arrangementschef i Katuaq

Information til ansøgere vedr. stillingen som arrangementschef i Katuaq Information til ansøgere vedr. stillingen som arrangementschef i Katuaq Om virksomheden Katuaq er Grønlands Kulturhus. Vores aktiviteter spænder vidt fra biografforestillinger, teaterstykker, koncerter,

Læs mere

Skolefritidsordningen har en leder (SFO-leder), og tre FPL er, heraf den ene som souschef. Disse 4 udgør SFOens ledelsesteam.

Skolefritidsordningen har en leder (SFO-leder), og tre FPL er, heraf den ene som souschef. Disse 4 udgør SFOens ledelsesteam. SFO - ledelsesteam: Det er ledelsens opgave at sikre en optimal fungerende SFO indenfor de rammer og konkrete vilkår, som bl.a. er beskrevet i folkeskoleloven, kommunens/b/u forvaltningens mål nævnt i

Læs mere

BPA administration og vejledning. til sagsbehandlere i kommunen. Personlig og professionel hjælp til handicappede

BPA administration og vejledning. til sagsbehandlere i kommunen. Personlig og professionel hjælp til handicappede D A N M A R K BPA administration og vejledning til sagsbehandlere i kommunen Personlig og professionel hjælp til handicappede Hvem er HandicapHjælp Danmark? HandicapHjælp Danmark er en privat virksomhed,

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Hørsholm Kirkegård. Hørsholm - Kirkegårdsbestyrelsen. Fredensborg Provsti. Hørsholm Kommune

ÅRSBUDGET 2014. Hørsholm Kirkegård. Hørsholm - Kirkegårdsbestyrelsen. Fredensborg Provsti. Hørsholm Kommune ÅRSBUDGET 214 for under Hørsholm - Kirkegårdsbestyrelsen i Fredensborg Provsti i Hørsholm Kommune Myndighedskode: 4973 CVR nummer: 25357213 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Hørsholm kirkegårdsbestyrelse

Læs mere

1008 Æresmedlemmer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kontingent i alt -276.100,00-255.850,00-3.150,00-254.300,00 251.150,00

1008 Æresmedlemmer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kontingent i alt -276.100,00-255.850,00-3.150,00-254.300,00 251.150,00 Haderslev Sejl-Club INDTÆGTER 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2014/2015 Budget 2014/2015 Afvigelse Kontingent medlemmer 1000 Kontingent, passive -9.900,00-8.400,00 0,00-8.400,00 8.400,00 1001 Kontingent,

Læs mere

Lokalaftale nr. 1 Dato: 1. juni 2013

Lokalaftale nr. 1 Dato: 1. juni 2013 Lokalaftale nr. 1 Mellem timelønnede uddannede anlægselektrikere og WICOTEC Kirkebjerg A/S, ansat i afdeling 05 på, Roskildevej 338, 2630 Taastrup, Hovedvejen 232, Osted, 4320 Lejre, og Jernholmen 6-10,

Læs mere

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice vers. Marts 2013 Uddannelsen inden for ejendomsservice Oplysningsskema Godkendelse af praktikuddannelsessted Oplysninger i dette skema er til brug for Det Faglige

Læs mere

Elev- og personaleadministration

Elev- og personaleadministration Forretningsgang nr. Godkendt den Gældende fra Am nr. 6.7 Elev- og personaleadministration Jf. skolens administrationsregler pkt. 6.7 er følgende regler gældende for elev- og personaleadministrationen.

Læs mere

Optimeret ejendomsdrift

Optimeret ejendomsdrift Optimeret ejendomsdrift Hvad er fordelene ved optimeret ejendomsdrift? Optimeret ejendomsdrift er: Skarp planlægning. Konstruktiv dialog med fagfolk. Gode relationer mellem ejer, brugere, håndværkere og

Læs mere

Søndermarken 8 mfl., 6670 Holsted. Kendelse om drift og vedligehold af privat fællesvej

Søndermarken 8 mfl., 6670 Holsted. Kendelse om drift og vedligehold af privat fællesvej TEKNIK & MILJØ Vej & park Dato: 30-12-2014 Sagsnr.: 13/45122 Kontaktperson: Carsten Wagner Sørensen Dir. tlf.: 7996 6212 Fax: 7539 3444 E-mail: cws@vejen.dk EAN-nr.: 5798005410157 Kendelse Søndermarken

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde Torsdag d. 5. juli 2012 kl. 16.00 Trolleborg, mødelokale

Referat Bestyrelsesmøde Torsdag d. 5. juli 2012 kl. 16.00 Trolleborg, mødelokale Referat Bestyrelsesmøde Torsdag d. 5. juli 2012 kl. 16.00 Trolleborg, mødelokale Fremmødt: Jens Mogensen, Anette Eriksen, Lars Svane, Bent Nielsen, Anne Albertsen(s), Thorsten Arnold, John Reshaur Enevoldsen

Læs mere

Mobil tids- og opgavestyring i kommunen. v/ Michael Judson Senior Mobility Specialist HandStep A/S Mobil: 3038 9007 e-mail: mj@handstep.

Mobil tids- og opgavestyring i kommunen. v/ Michael Judson Senior Mobility Specialist HandStep A/S Mobil: 3038 9007 e-mail: mj@handstep. Mobil tids- og opgavestyring i kommunen v/ Michael Judson Senior Mobility Specialist HandStep A/S Mobil: 3038 9007 e-mail: mj@handstep.com Agenda HandStep Mobil Tids- og opgavestyring Eksempel på et system

Læs mere