Indledning Generelt om Park og Vej Strukturændringer i Opfølgning af Arbejde og Økonomi Udviklingsmuligheder...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning... 2. Generelt om Park og Vej... 2. Strukturændringer i 2015... 3. Opfølgning af Arbejde og Økonomi... 3. Udviklingsmuligheder..."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Generelt om Park og Vej... 2 Strukturændringer i Opfølgning af Arbejde og Økonomi... 3 Udviklingsmuligheder... 4 Administrationen ved Park og Vej... 4 Administrative Medarbejdere og Opgaver... 5 Formænd og Formandsområder Værksted og Lager Side 1 af 13

2 Indledning Park og Vej ved Skive Kommune har gennemgået en række strukturændringer i forbindelse med et fornyet fokus på fremtidige udfordringer. I forbindelse med disse strukturændringer er det blevet klart at der mangler en dybdegående beskrivelse af de arbejdsopgaver, der udføres på Park og Vej, specielt i ledelsen og administrationen. Sådan nogle beskrivelser vil indgå i denne virksomhedsbeskrivelse, som også vil inkludere en beskrivelse af Park og Vejs strukturændringer, udviklingsmuligheder, og organisationsoversigter. Generelt om Park og Vej Park og Vej i Skive Kommune er en del af Drift og Anlæg ved Teknisk Forvaltning. I sommerperioden beskæftiger Park og Vej godt 100 medarbejdere og lidt færre om vinteren. Medarbejderne er fordelt på fire formandshold, værksted, lager, og administration. Samlet set løser Park og Vej mange forskellige opgaver, heriblandt: - Driftsopgaver. - Anlægsopgaver. - Opgaver for kunder som typisk vil være kommunale og offentlige institutioner eller virksomheder. - Ad hoc opgaver. - Vintertjeneste. - Højvandsberedskab. - Administration og planlægning. - Værksteds- og lagerfunktion. Park og Vejs hovedafdeling er beliggende på Gyrovej 5 i Skive, med materielgårde og værksteder i Håsum, Breum og Glyngøre. De forskellige værksteder er eksperter på forskellige områder, men alle værksteder arbejder med alle slags maskiner. På værkstedet i Håsum har man ekspertise i almindelige biler, i Breum har man ekspertise i traktorer og i Glyngøre har man ekspertise i lastbiler. Side 2 af 13

3 Strukturændringer i 2015 Baseret på en proces der blev igangsat i august 2014, blev organisationsstrukturen på Park og Vej ændret pr. 1. januar En af hovedideerne med strukturændringerne er, at sætte mere fokus på samarbejdet i ledelsen for at skabe de bedste muligheder for udvikling af Park og Vej. Derudover er tanken også at lette samarbejdet på tværs af de forskellige formandsgrupper, da det vil få Park og Vej til at stå stærkere. De forskellige kompetencer skal udnyttes optimalt. Vej og Anlæg Formand Jørgen Andersen Park og Vej Driftsleder Lars Skovgaard Stedfortræder Ingeniør Jette B. Sørensen Administration 9 medarbejdere - Indkøber: Ronni Haarbo - Overassistent: Birgit Hejlskov Nielsen - Overassistent: Bente Suhr Langhoff - Teknisk Assistent: Inge Gjesager - Teknisk Designer: Jeanette Hoberg Sørensen - Assistent: Lena Marianne Pedersen - Projektmedarbejder: Ole Østergaard Christensen - Kontormedhjælper: Grethe Strøm - Kontormedhjælper: Linda Jespersen Vejservice Formand Kristian Boller Grønne områder Skive - Sundsøre Formand Just Sørensen Grønne områder Spøttrup Sallingsund Formand Tom B. Pedersen Værksted og Lager Værkfører Søren M. Stilling Figur 1 Organisationsdiagram Park og Vej pr Opfølgning af Arbejde og Økonomi Til at følge op på og planlægge arbejdet på Park og Vej benyttes fremadrettet programmet Microsoft Project. Derudover er det også blevet bestemt, at der laves månedlige opfølgninger på økonomien for at holde øje med eventuelle afvigelser fra budgettet. Side 3 af 13

4 Udviklingsmuligheder Som en følge af strukturændringerne er det blevet bestemt at Park og Vej mere aktivt vil gøre opmærksom på sig selv og undersøge nye muligheder for kunder og samarbejdspartnere. Det gøres blandt andet ved at opprioritere opgaver med at sælge de forskellige ydelser som Park og Vej kan tilbyde forskellige kommunale afdelinger og institutioner, samt at udbygge Park og Vejs hjemmeside med mere relevant information. Generelt vil der være stor fokus på kommunikation på Park og Vej både internt og eksternt. Administrationen ved Park og Vej Foruden driftslederen og dennes stedfortræder, består administrationen ved Park og Vej af 9 medarbejdere, som sidder med en masse blandede opgaver. Disse opgaver består af alt fra personaleadministration til økonomi og indkøb. De administrative medarbejdere har også været involveret i strukturændringerne på Park og Vej. Der har været fokus på at klarlægge hvilke arbejdsopgaver, der bliver udført, og hvem der udfører hvilke opgaver. Det har resulteret i at der i nogle tilfælde er flyttet arbejdsopgaver imellem medarbejderne. Derudover er der fokus på, at man, udover at fokusere på sine basisopgaver, skal være klar til at hjælpe andre, lave nye ting og selv være i stand til at sige fra og til. Administrationen på Park og Vej har et rigtig godt samarbejde med Park og Vej som sidder på Rådhuset i Skive. Dette samarbejde bliver vægtet rigtig højt, da det opfattes som værende til gavn for kommunen, og muligheden for at finde frem til en fælles forståelse for løsning af arbejdsopgaverne optimeres. For at give et indblik i de arbejdsopgaver, som administrationen på Park og Vej arbejder med, er der her en generel oversigt over de administrative opgaver. Derefter følger en nærmere specificering af, hvilke arbejdsopgaver hver medarbejder har. Administrative opgaver ved Park og Vej: - Servicerer kunder og markmedarbejdere. - Intern og ekstern kommunikation på telefon og mail og besvarelse af diverse borgerhenvendelser. - Lønregnskab i forhold til løn, ferie, afspadsering, overtid med videre. Side 4 af 13

5 - Personaleadministrationsopgaver såsom ansættelser, afsked, kommunikation med løn og personale. - Indkøbsaftaler, opfølgning, og kontrol af forbrug på udvalgte områder. - Håndtering af indgående og udgående fakturaer. - Opfølgning på budgetter, forbrug, og udførelse af ledelsestilsyn. - Ajourføring af Prisme og udtræk af rapporter. - Lagerstyring. - Planlægning, tilmelding, betaling, og opfølgning af kurser. - Hjælper værkstedet med især rekvisitioner, fakturaer, og forbrug af midler. - Opsætning, support, og undervisning i IT, som for eksempel computere, ipads, mobiltelefoner med mere. - Opfølgning på gravetilladelser, tilladelser til parkering og gadearealer, og forsikringssager med flere. - Forskellige driftsopgaver, som for eksempel styring af vinter, broer og bygværker, og højvandsberedskab. - Opdatering og udskrivning af kort, skilteproduktion, og annoncer. - Kontakt og beregning af tilbud til institutioner og forvaltningen. - Optimering af arbejdsmiljøet. Hvilke opgaver de specifikke medarbejdere sidder med vil blive uddybet i næste afsnit. I administrationen er der nogle medarbejdere som er ansat på særlige vilkår. Park og Vej har én medarbejder ansat i skånejob med 12 timer om ugen, én medarbejder ansat på 25 timer om ugen i flexordning, og to medarbejdere på nedsat tid med henholdsvis 16 timer og 34 timer om ugen. To af de administrative medarbejdere arbejder både på Rådhuset og på Park og Vej med varierende timetal hvert sted. Administrative Medarbejdere og Opgaver I dette afsnit er det muligt at få et mere indgående overblik over, hvad de individuelle medarbejdere i administrationen arbejder med. Driftsleder, Lars Skovgaard - Overordnet ansvar for personale og økonomi ved Park og Vej. Side 5 af 13

6 - Personaleledelse, forhandling med faglige organisationer og afklaring af personalesager. - Udvikling af Park og Vej strategier og målsætning. - Samarbejde med og ansvar overfor Park & Vej samt Teknisk Forvaltning. - Afholdelse af ledermøder, MED-møder og møder med det administrative personale. - Kontakt til øvrige kommunale forvaltninger og samarbejdspartnere. - Deltager i ERFA-grupper med andre kommuner i KEF med flere. - Ansvar for at Park og Vej overholder Skive Kommunes overordnede politikker, strategier og værdisæt. - Opfølgning på drifts- og anlægsopgaver overordnet og i samarbejde med kunden. Ingeniør/stedfortræder, Jette Sørensen - Stedfortræder for driftslederen, hvilket betyder afløser ved møder samt andre opgaver i ledelsen. - Planlægning og opfølgning: broer og bygværker, hjælpe formændene, og opfølgning på formændenes 9.30-møder. - Arbejdsplanlægning i MS Project koordineres med forvaltningen. - Vinter: udbudsmateriale, styring og opfølgning i Vinterman, og kontakt til vognmænd. - ERFA-deltagelse: KEF, Vinter, VejVejr, bygværker med flere. - Højvandsberedskab: deltagelse i vagten, justeringer, opfølgning, og udvikling - Arbejdsmiljø: leder af dette, møder med AMR, og udvikling. - Ledelsestilsyn og andre administrative opgaver. - Kurser og uddannelse i samarbejde med Grethe. - Ad-hoc opgaver. Indkøber, Ronni Haarbo - Fakturering. - Indkøb samt tjek af priser og indkøbsaftaler. - Nye lokale aftaler og rabataftaler. - Tilbudsberegning med formænd. Side 6 af 13

7 - Ledelsestilsyn. - Tidsregistrering og opfølgning på projekter (dækningsbidrag) i Prisme. - Adviseringer i Prisme. - It-opgaver: EDH, MS Project, generel it-udstyr og mobiltelefoner. - Omposteringer. - IPads hvordan vi bedst bruger dem og udvikling af nye ideer. - Økonomi og budgetter sammen med Bente og Lars. - Økonomi-opfølgning på månedsbasis information til formænd og medarbejdere. Overassistent, Birgit Hejlskov Nielsen - Bruger Prisme til at oprette og afslutte projektnumre. - Laver interne fakturaer inklusiv respons fra formænd og opfølgning på konteringer. - Kontoplan. - Ledelsestilsyn. - Betaler og har overblik over fakturaer. - Sender fakturaer ud af huset og følger op på betaling af disse. - Telefonbetjening og kundeservice. - Opretter og afmelder personale. - Korrespondance med HR-afdelingen om løn. - Deltager i ERFA-gruppe vedrørende Prisme. - Ad hoc opgaver. Overassistent, Bente Suhr Langhoff - Kommer på besøg ind imellem - Bente er ansat på Rådhuset og er her cirka én dag om ugen. - Henter rapporter i Prisme til vores behov. - Sammenkobling af projekter og finans. - Opfølgning og tilretning af budget for 2015 med Lars, Ronni, og Jeanette, samt sammenkædning med økonomi i Den Blå Diamant. - Intern fakturering. Side 7 af 13

8 - Økonomiopfølgning deltager i månedsvis opfølgning af økonomi ved Park og Vej. - Sikrer den gode dialog imellem Park og Vej og Den Blå Diamant. - Ledelsestilsyn. - Deltager i ERFA-gruppe vedrørende Prisme. Teknisk Assistent, Inge Gjesager - Sagsbehandler på forsikringer. - Tilsyn med færdigmeldte opgravninger i Skive by (ROSY færdigmeldinger). - Udfylder skemaer og indberetter arbejdsskader. - Produktion af skilte, infoskilte med flere. - Tilladelser til brug af arealer, P-tilladelser, kørsel i gågade med flere. - Udskriver kort fra Webgis; især til formændene. - Kortrettelser til vintermapper. - Ajourfører mapper til højvandsberedskab. - Annoncer. - Søgning i LER. - Sidder i MED som AMR for administrationen. - Opfølgning på grundejerforpligtigelser i forbindelse med det administrative vedrørende tilbageklipning af hække og træer. - Udarbejder kort, skilte og har kontakt til politiet under større arrangementer såsom cykelløb, festival med flere. - Ajourfører og klarer fødselsdage, jubilæer og telefonlister. - Julefrokost og julegaver. Teknisk Designer, Jeanette Hoberg Sørensen - Oprettese af lager i Prisme, og klargøring til drift. - Færdiggørelse af oprettelser i Prisme af småmaskiner med mere til drift. - Samarbejde med Søren på værkstedet i forhold til rapporter, oprettelse af maskinnumre, og udlån med mere. - Opfølgning på maskinbudget og timepris med mere. - Hjælper medarbejdere med Prisme tidsregistrering. - Prisme budgetopfølgning for formænd. Side 8 af 13

9 - Hjælp til anvendelse af ipads for medarbejdere og formænd. - Information, videoklip, MS Office programmer og andet. - Kvalitetshåndbogen vedr. kloakautorisation opfølgning på KLS systemet. - Planlægning i MS Project i samarbejde med øvrige. - Ad hoc opgaver for især formændene. - Eventuel rådgivning til andre kommuner. - Bruge it og Prisme optimalt og nytænkende sammen med Ronni med flere. Assistent, Lena Marianne Pedersen - Kontrollerer tidsregistrering nu den elektroniske. - Tjekker især projekter og lønart. - Tjek i Prisme. - Liste med afspadsering. - Indberetter overarbejde. - Saldo: ferie feriefridage og overtid. - Silkeborg data ferie. - Lønaftaler på P-aftaler. - Opgørelse ved hjemsendelser. - Ledelsestilsyn. - Seniordage. - Sygemeldinger og alt med disse (opfølgning), ansøgning 56 og personlig assistance med mere. - Stikprøvekontrol forbrugskontrol på udvalgte områder. Projektmedarbejder, Ole Østergaard Christensen - Drift af GPS i forhold til lokalisering og sporing af Park og Vejs maskiner/køretøjer. - Tjek af højvandsudstyr og opfølgning på dette. - Ajourføring af Danbro i samarbejde med Jette. - Systematisering, drift, og vedligeholdelse af kunstværker i GPS opmålinger af koordinater og kortlægning i MapInfo. - Registrering og kortlægning af afvandingselementer (drift især med Jørgen A.). - Registrering og kortlægning af stier og bomme. Side 9 af 13

10 - Registrering af mængder til rabatklipning (udbudsmateriale til 2016). - Deltager i salg af ydelser på Park og Vej Diverse ad hoc-opgaver - Ole er ansat med 50 % af sin arbejdstid ved Park og Vej og de andre 50 % hos Drift og Anlæg på Rådhuset. Kontormedhjælper, Grethe Strøm - Opfølgning på kurser og uddannelse: tilmelding, hjemsøgning af refusioner, betaling, journalisering kursus- og uddannelsesbeviser mm. - Journaliserings-opgaver for kollegaer. - Bestilling af arbejdstøj. - Tro- og loveerklæringer på mobiltelefoner, oversigt og opbevaring af numre og koder til/på mobiltelefoner og ipads. - Nøglesystem opbevaring og udlevering af nøgler styr på hvem, der har fået udleveret hvilke nøgler. - Lager bogføring (opstart i 2015). - APB arbejdspladsbrugsanvisninger mastermappen. - Journalisering af vinterkontrakter med mere. - Vandforbrug indhentning af tal og indtastning. - Vægtafgift tilmelding i PBS med mere. - Ad hoc opgaver. Kontormedhjælper, Linda Jespersen - Viderefordeling fakturaer elektronisk. - Fakturaer: opfølgning på EnergiMidt, Skive Vand, telefonabonnementer (mobil og ipads). - Overblik over betaling af fakturaer så vi undgår renter. - Opfølgning i regneark på: asfalt (Arkil) og affald (Nomi-4S) - Salg af sanketræ. - Vinter afregning for institutioner. - Samarbejde med Søren på værkstedet: Rekvisitioner, fakturaer, og betaling. - Opfølgning på forbrug af diesel, gas, benzin med mere. - Bogføring samt andre opgaver i forbindelse med lageret. Side 10 af 13

11 Formænd og Formandsområder Organisationsdiagrammet viser at Park og Vej har fire formænd og de fire formandsområder omfatter Vej og Anlæg, Vejservice, og Grønne Områder, som er delt op i to. Efter omstruktureringen er Jørgen Andersen formand for Vej og Anlæg, Kristian Boller er formand for Vejservice, Just Sørensen er formand for Grønne Områder Skive og Sundsøre og Tom Bøgholm Pedersen er formand for Grønne Områder Spøttrup og Sallingsund. Selvom de fire formænd har hvert deres område lægger den nye organisationsstruktur op til, at der skal være meget mere samarbejde på tværs af formandsområderne. Derfor er der også blevet indført formandsmøder, som afholdes jævnligt, hvor forskellige problemstillinger og opgaver kan gennemgås. Vej og Anlæg, Formand Jørgen Andersen Jørgen har ansvaret for et hold på 27 medarbejdere, som udfører opgaver inden for Vej og Anlæg. Disse opgaver omfatter blandt andet: - Rabatter og afvanding på veje. - Mindre anlægsarbejde, som for eksempel cykelstier. - Fortove. - Byggemodninger. - Skilte og afmærkninger. - Broer og bygværker. - Havne. - Anlæg af diger. - Vinter. Vejservice, Formand Kristian Boller Formand Kristian Boller har ansvaret for 18 medarbejdere på sit hold. Vejservice arbejder blandt andet med: - Asfalt i byer. - Renholdelse og fejning. - Ukrudtsbrænding. - Toiletter. - Gade- og byinventar. Side 11 af 13

12 - Kystsikring. - Strande. - Grusveje. - Stier i grus og stenmel. - Badebroer. - Drift af diger. - Vejtilsyn. - Byggegrunde. - Institutioner. - Tilsyn på udgravninger. - Vinter. - Kunstværker. - Andre ad hoc opgaver. Grønne Områder Skive og Sundsøre, Formand Just Sørensen Formand Just Sørensen har ansvaret for 20 medarbejdere på sit hold og de arbejder blandt andet med: - Grønne Områder i Skive og Sundsøre. - Idrætsanlæg. - Grønne vejrabatter. - Skove. - Naturopgaver. - Institutioner. Grønne Områder Spøttrup og Sallingsund, Formand Tom Bøgholm Pedersen Tom Bøgholm Pedersen har 8 medarbejdere på sit hold og de arbejder blandt andet med: - Grønne Områder i Spøttrup og Sallingsund. - Vandløb. - Skovning og sankning. - Vinter. Derudover har Tom Bøgholm Pedersen også fokus på det rummelige arbejdsmarked, opsøgende arbejde og salgsarbejde og personaleudvikling. Toms Side 12 af 13

13 arbejde med det rummelige arbejdsmarked foregår i samarbejde med Job og Kompetence ved Skive Kommune, hvor Park og Vej tager medarbejdere ind i forskellige ordninger såsom løntilskud, virksomhedspraktik og arbejdsprøvning. Værksted og Lager Park og Vej har en værkfører, Søren Stilling, som har ansvaret for værkstederne og lageret, hvor der er ansat 7 mekanikere og 2 lagermedarbejdere, hvor én af medarbejderne er ansat i seniorjob og én er ansat 10 timer om ugen. Som følge af en fornyet fokus på bedre udnyttelse af ressourcerne ved Park og Vej, er der blevet igangsat en større proces, hvor lagerstyring opprioriteres. Denne proces startede i 2014 med at alle maskiner og materiel blev registreret i programmet Prisme, og et lånesystem er indført, hvor formændene og medarbejderne registrerer sig når de har brug for en mindre maskine eller diverse håndværktøj. Derved er det nemmere at have styr på hvilke maskiner og andet der er i brug og af hvem. Værkfører, Søren Stilling Søren Stilling arbejder blandt andet med: - Værkstederne. - Maskinindkøb. - Klargøring af sæsonudstyr. - Forebyggende vedligeholdelse af maskiner og andet materiel. - Lager og lagerstyring i Prisme. - Vinter. Side 13 af 13

Virksomhedsbeskrivelse af Park og Vej

Virksomhedsbeskrivelse af Park og Vej Virksomhedsbeskrivelse af Park og Vej Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Generelt om Park og Vej... 2 Strukturændringer mm... 3 Opfølgning af Arbejde og Økonomi... 3 Udviklingsmuligheder... 4 Administrationen

Læs mere

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM PARK OG VEJ

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM PARK OG VEJ Offentlig-privat samarbejde om Park og Vej OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM PARK OG VEJ September 2013 Dokument nr. 2013-6 Revision nr. 00 Udgivelsesdato 04.09.2013 Udarbejdet:BDC Indholdsfortegnelse 1 Indledning

Læs mere

Erfaringer fra 2 års drift med kontrolbud. Britt Bak Odgaard Kontraktholder John Allan Pedersen Afdelingsleder ved Park & Vejservice

Erfaringer fra 2 års drift med kontrolbud. Britt Bak Odgaard Kontraktholder John Allan Pedersen Afdelingsleder ved Park & Vejservice Erfaringer fra 2 års drift med kontrolbud Britt Bak Odgaard Kontraktholder John Allan Pedersen Afdelingsleder ved Park & Vejservice Indlæggets formål og indhold Formål Indhold Dele erfaringer fra et driftsudbud,

Læs mere

Erfaringer fra udbud på vej- og park området i Svendborg Kommune v/ingeniør Kim Jensen

Erfaringer fra udbud på vej- og park området i Svendborg Kommune v/ingeniør Kim Jensen Erfaringer fra udbud på vej- og park området i Svendborg Kommune v/ingeniør Kim Jensen Svendborg Kommune Indbyggere: Ca. 58.000 Areal: ca. 416 km 2 Vejlængde: Grønne områder: ca. 850 km offentlig vej ca.

Læs mere

Administrative og ledelsesmæssige. opgaver

Administrative og ledelsesmæssige. opgaver Administrative og ledelsesmæssige opgaver 1 Administrative opgaver Håndtering af post og henvendelser Postkasse, hovedmail, hjemmeside, e-boks, telefon Modtagelse og journalisering i SBSYS (1.500 sager

Læs mere

Spørgsmål/Svar til Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park

Spørgsmål/Svar til Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Spørgsmål/Svar til Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Senest ajourført: 13. april 2015 Nedenstående oversigt indeholder de spørgsmål, Nordfyns

Læs mere

Målepunkt Beskrivelse og beregninger Opfyldelse

Målepunkt Beskrivelse og beregninger Opfyldelse Park- & Vejservice Opfølgning på tilbud pr. 31. marts 2014 Målepunkt Beskrivelse og beregninger Opfyldelse Budget Budgetrammerne for de politiområder der er kunder hos Park- og Vejservice er reguleret

Læs mere

Centre/afdelinger i Hvidovre Kommune der har kontorelever

Centre/afdelinger i Hvidovre Kommune der har kontorelever Centre/afdelinger i Hvidovre Kommune der har kontorelever Center for Trafik og Ejendomme Vej og Park Som elev i Vej og Park kommer du til at have følgende opgaver: Betal regninger i OPUS Færdiggør kontrakter

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Administrationschef. Ved. Ringsted Sogn. Ringsted Sorø Provsti

Stillingsbeskrivelse. Administrationschef. Ved. Ringsted Sogn. Ringsted Sorø Provsti Stillingsbeskrivelse Administrationschef Ved Ringsted Sogn I Ringsted Sorø Provsti GENERELT Administrationschefen er den øverste daglige leder af sognets kirkelige administration, herunder kirkegården,

Læs mere

FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme

FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme FAKTA OM: Infrastruktur Alle som færdes i Ikast-Brande Kommune på veje, og stier. Drift og vedligeholdelse af de kommunale veje og

Læs mere

IT-værktøjer ved konkurrenceudsættelse af Vej & Park opgaver. Vejforum session A7 1 2015-12-06

IT-værktøjer ved konkurrenceudsættelse af Vej & Park opgaver. Vejforum session A7 1 2015-12-06 IT-værktøjer ved konkurrenceudsættelse af Vej & Park opgaver. Vejforum session A7 1 IT-værktøjer ved konkurrenceudsættelse af Vej & Park opgaver Indlæg ved: Thomas Klint Martinsen, Odsherred Kommune Helge

Læs mere

Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere

Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere Uddannelse og kompetencer Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere Pædagogisk uddannet med solid Pædagogisk

Læs mere

INDHOLD. Baggrund og historik. Samlet Driftsudbud 2012. Udgangspunkt. Bedre mængdeopgørelser. Effekter. Bedre og billigere drift Bestillerstrategi

INDHOLD. Baggrund og historik. Samlet Driftsudbud 2012. Udgangspunkt. Bedre mængdeopgørelser. Effekter. Bedre og billigere drift Bestillerstrategi VEJMAN.DK I UDVIKLING ET GRUNDLAG TIL EFFEKTIV OG BILLIGERE DRIFT AF VEJNETTET DRIFTSSOUSCHEF MICHAEL EBBESEN, VEJDIREKTORATET INDHOLD Baggrund og historik Samlet Driftsudbud 2012 Udgangspunkt Bedre og

Læs mere

FORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET

FORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET Oversigt: M01. Udvendig bygningsvedligeholdelse (930.000 kr.)...2 M02. Administrationsbygninger (300.000 kr.)...2 M03. Offentlige toiletter (311.000 kr.)...2 M04. Grønne områder og naturområder (692.000

Læs mere

Stillingsopslag vedr. ejendomsmester på Bispebjerg Bakke

Stillingsopslag vedr. ejendomsmester på Bispebjerg Bakke September 2014 Stillingsopslag vedr. ejendomsmester på Bispebjerg Bakke Afdeling 6-42 Bispebjerg Bakke søger til snarlig tiltrædelse en ny ejendomsmester. Bispebjerg Bakke er en almen boligafdeling med

Læs mere

WTM Tidsregistrering. Fordele i WTM Tidsregistrering: Nem og hurtig tidsregistrering. Øget faktureringsgrundlag og højere udfaktureringsgrad

WTM Tidsregistrering. Fordele i WTM Tidsregistrering: Nem og hurtig tidsregistrering. Øget faktureringsgrundlag og højere udfaktureringsgrad WTM Tidsregistrering Tid og udfaktureringsgrad er alfa og omega for en konsulentvirksomhed, der lever af at sælge sine ydelser på timebasis. Det gælder om at udnytte sine ressourcer fuldt ud og få betaling

Læs mere

Nordsjællands Park og Vej. Samarbejdsaftale for et. 60-fællesskab mellem. Helsingør og Fredensborg Kommuner. 1. januar 2014 60 aftale

Nordsjællands Park og Vej. Samarbejdsaftale for et. 60-fællesskab mellem. Helsingør og Fredensborg Kommuner. 1. januar 2014 60 aftale Nordsjællands Park og Vej Samarbejdsaftale for et 60-fællesskab mellem Helsingør og Fredensborg Kommuner 1. januar 2014 60 aftale Byrådene i Helsingør og Fredensborg kommuner indgår med virkning fra 1.

Læs mere

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5 FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED ET EFFEKTIVT økonomisystem SPARER BÅDE TID OG PENGE Der er nok at se til i en mindre virksomhed. Og

Læs mere

Daginstitution Personale Institutionernes Daglige Administration

Daginstitution Personale Institutionernes Daglige Administration Daginstitution Personale Institutionernes Daglige Administration Indholdsfortegnelse Institutionens stamdata... 3 Bruger... 3 Opret personale... 3 Personaleliste... 4 Normperiode, stillingskategorier og

Læs mere

Mobile løsninger til salg, service og flådestyring. Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS.

Mobile løsninger til salg, service og flådestyring. Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS. Mobile løsninger til salg, service og flådestyring Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS. Indhold Historien Teknik Fordele Produkt Erfaringer Prisen Introduktion Historien Microsoft Lande / sprog Kunder DONG

Læs mere

Samarbejdsaftale om. straksaktivering

Samarbejdsaftale om. straksaktivering Samarbejdsaftale om mellem straksaktivering Drift og Service Rønnevangsalle 5 3400 Hillerød og Jobcenter Hillerød Trollesmindealle 27 3400 Hillerød [1] Indledning: Denne samarbejdsaftale mellem Drift og

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

Strøm til opgavestyringen

Strøm til opgavestyringen Strøm til opgavestyringen Ole Skree Nielsen Gladsaxe Kommune - Driftsafdelingen 11. juni 2015 Kort om Gladsaxe Driftsafdeling/Materielgård Udførende enhed med arbejdsområde inden for sektoren Vej- og Park

Læs mere

26. november 2014 1. Specifikation af arbejdsopgaver for Susanne. Funktion Opgaver Substitut PERSONALE ADM. Sekretæropgaver for afdelingsledelsen - MR

26. november 2014 1. Specifikation af arbejdsopgaver for Susanne. Funktion Opgaver Substitut PERSONALE ADM. Sekretæropgaver for afdelingsledelsen - MR 26. november 2014 1 Specifikation af arbejdsopgaver for Susanne. PERSONALE ADM. Sekretæropgaver for afdelingsledelsen - MR Administrative opgaver Journalnotater Booking af mødelokaler + forplejning Telefon

Læs mere

Elevuddannelsesplan FOR ELEVER I DEN KOMMUNALE ADMINISTRATION

Elevuddannelsesplan FOR ELEVER I DEN KOMMUNALE ADMINISTRATION Elevuddannelsesplan FOR ELEVER I DEN KOMMUNALE ADMINISTRATION VEJEN KOMMUNE - September 2012 2 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Telefon: 7996 5000 Mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Lay out:

Læs mere

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde RS Standard Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde 1 RS Standard Spar penge - gør brug af vores erfaringer med hvad der virker! Benyt dig af vores standardiserede bogføringspakke RS Standard. RS

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arealer og Ejendomme

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arealer og Ejendomme LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arealer og Ejendomme Ejendomsdrift Journalnr.: Dato: 18.10.016 Skrevet af: JEWI Funktionsbeskrivelse for souschef i Ejendomsdrift Stillingsbetegnelse: Souschef. Ansættelsessted:

Læs mere

Spar tid og penge med Sertica Maintenance

Spar tid og penge med Sertica Maintenance Tid til optimering Spar tid og penge med Sertica Maintenance D Frigør ressourcer i den tekniske afdeling, og forlæng levetiden på dit udstyr med Sertica - et fleksibelt softwaresystem, der administrerer,

Læs mere

Forslag om fremtidig personale og økonomistyring. Indhold. Forslag november 2012. Ledernes personale- og økonomistyring Projekt Ny Koncernløsning

Forslag om fremtidig personale og økonomistyring. Indhold. Forslag november 2012. Ledernes personale- og økonomistyring Projekt Ny Koncernløsning Forslag om fremtidig personale og økonomistyring Forslag november 2012 Indhold Indledning... 2 Vedrørende 1. udfordring fælles rapporter... 3 Vedrørende 2. udfordring overblik over refusioner... 4 Vedrørende

Læs mere

2 of 13 INDHOLDSFORTEGNELSE

2 of 13 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 of 13 2 of 13 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...2 Aftale for drift i 2014...3 Faktaboks om virksomheden...4 Aftale...6 Aftaleparter:...6 Aftalens periode:... 6 Aftalens grundlag:... 6 Centrale

Læs mere

Samarbejdsaftale om Nytteindsats

Samarbejdsaftale om Nytteindsats Samarbejdsaftale om Nytteindsats Mellem Materielgården Frøslevvej 36 4660 Store Heddinge Og Center Arbejdsmarked Rådhuspladsen 4 4660 Store Heddinge [1] Indledning: Denne samarbejdsaftale omfatter nytteindsats

Læs mere

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser Bilag 1 Tværgående OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser indenfor ges efter CØP udarbejder forretningsgangene Revisionen indra- Evt. honorarer til revision

Læs mere

Center for Intern Service. Virksomhedsplan Organisering, rammer for opgaveløsning, personale, indsatsområder mv.

Center for Intern Service. Virksomhedsplan Organisering, rammer for opgaveløsning, personale, indsatsområder mv. Center for Intern Service Virksomhedsplan 2016 Organisering, rammer for opgaveløsning, personale, indsatsområder mv. Indhold 1. Intern Service organisering, hovedopgaver mv.... 2 1.1 Organisationsdiagram...

Læs mere

XXX : understregning af navn er tovholder på opgaven * : er kontaktperson i bestyrelsen Opgaverne i Vodskov FDF delt ud på følgende grupper:

XXX : understregning af navn er tovholder på opgaven * : er kontaktperson i bestyrelsen Opgaverne i Vodskov FDF delt ud på følgende grupper: XXX : understregning af navn er tovholder på opgaven * : er kontaktperson i bestyrelsen Opgaverne i Vodskov FDF delt ud på følgende grupper: Bestyrelsen Kredslederen Børneledere Øvrige = voksne i kredsen,

Læs mere

Dato 05/ Evaluering af vinteren 2010 / 2011

Dato 05/ Evaluering af vinteren 2010 / 2011 Dato 05/05-2011 Evaluering af vinteren 2010 / 2011 Indhold Borgerhenvendelser...3...3...3 Økonomi...4...4...4 Udførelse...5...5...5 Salt / grus...6...6...6 Materiel...7...7...7 Borgerhenvendelser Svendborg

Læs mere

Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A. Lombjergevej 22 5750 Ringe

Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A. Lombjergevej 22 5750 Ringe Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A. Lombjergevej 22 5750 Ringe Telefon 62 62 12 05 Telefax: 62 62 27 05 Ringe den 18.11.2011 BEVÆGELSE I STATUS - BUDGET 2011-2012 AKTIVER Budget Forventet Budget Resultat 2011

Læs mere

Til skoleledelse og dagtilbudsleder. Dato: 27. januar 2015. Administrative fællesskaber mellem skole og dagtilbud

Til skoleledelse og dagtilbudsleder. Dato: 27. januar 2015. Administrative fællesskaber mellem skole og dagtilbud Til skoleledelse og dagtilbudsleder Dato: 27. januar 2015 Administrative fællesskaber mellem skole og dagtilbud Som bekendt har byrådet besluttet, at der som en del af Børn og Unges effektiviseringsforslag

Læs mere

Hvordan udbydes hele materielgården? Mette Vangkilde Gram - NIRAS Britt Bak Odgaard - Viborg Kommune

Hvordan udbydes hele materielgården? Mette Vangkilde Gram - NIRAS Britt Bak Odgaard - Viborg Kommune Hvordan udbydes hele materielgården? Mette Vangkilde Gram - NIRAS Britt Bak Odgaard - Viborg Kommune Indlæggets formål og indhold Formål Indføring i den proces, der skal gennemføres, når en materielgård

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

Regnskabskurser på Business Centret. bliv klædt på til arbejdet i en regnskabsafdeling med Business Centrets intensive, praksisorienterede kurser

Regnskabskurser på Business Centret. bliv klædt på til arbejdet i en regnskabsafdeling med Business Centrets intensive, praksisorienterede kurser Regnskabskurser på Business Centret bliv klædt på til arbejdet i en regnskabsafdeling med Business Centrets intensive, praksisorienterede kurser regnskabskurser få tallene til at arbejde for dig business

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Teknisk Udvalg - Spildevandsanlæg

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Teknisk Udvalg - Spildevandsanlæg 33 SPILDEVAND -6.940.852 1901000001 Fælles formål (01.35.40) -15.981.433 Administrationsudgifter 664.950 Herunder betaling til vandværker for oplysninger om vandforbrug. EDB-omkostninger for administration

Læs mere

FUNKTIONS- OG STILLINGSBESKRIVELSE FOR DRIFTSLEDER MED PERSONALEANSVAR.

FUNKTIONS- OG STILLINGSBESKRIVELSE FOR DRIFTSLEDER MED PERSONALEANSVAR. FUNKTIONS- OG STILLINGSBESKRIVELSE FOR DRIFTSLEDER MED PERSONALEANSVAR. Boligorganisation Afdeling Antal lejemål Antal ansatte i afdelingen StillingsbetegnelseNavn fsbkollegiet Solbakken1441 fuldtidsansat,

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Instruks for opkrævning af byggesagsgebyrer 2015

Instruks for opkrævning af byggesagsgebyrer 2015 Instruks for opkrævning af byggesagsgebyrer 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Byggesagsgebyr... 4 3. Tidspunkt for betaling af gebyr... 4 4. Retsgrundlag... 4 5. Fastsættelse af timeprisen... 5 6. Sager

Læs mere

Dokumenterne er nu oploaded i en word udgave. Der gennemføres én analyse og designfase for det samlede økonomisystemet,

Dokumenterne er nu oploaded i en word udgave. Der gennemføres én analyse og designfase for det samlede økonomisystemet, NOTAT Projekt Udbud af økonomi- og lønsystem Kunde Odsherred Kommune Dato -09-12 Til Offentliggørelse på hjemmesiden Fra Odsherred Kommune 1. Spørgsmål svar Nr. Spørgsmål Svar Dato 1. Vi kan se, at udbudsmaterialet

Læs mere

Per Timmermann og Henrik Pedersen DFFU. 12. november 2009

Per Timmermann og Henrik Pedersen DFFU. 12. november 2009 Per Timmermann og Henrik Pedersen DFFU 12. P w C Agenda Indledning Lovgrundlag Opgørelsen af kontrolbud (principper og eksempel) Procesregler Indledning Hvad er et kontrolbud? Kommunen byder på egen opgave

Læs mere

Danpot C5 Kursusprogram Indhold

Danpot C5 Kursusprogram Indhold Danpot C5 Kursusprogram Indhold Modul 1 - Introduktion til Microsoft Dynamics C5... 2 Modul 2 - Microsoft Dynamics C5 Finans og bogholderi... 3 Modul 3 - Danpot C5... 4 Modul 4 Timeregistrering... 5 Modul

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arealer og Ejendomme Arealdrift Journalnr.: Dato: 18.10.2016 Skrevet af: LARCH Funktionsbeskrivelse for Teamchef i Arealdrift Stillingsbetegnelse: Teamchef. Ansættelsessted:

Læs mere

Skolefritidsordningen har en leder (SFO-leder), og tre FPL er, heraf den ene som souschef. Disse 4 udgør SFOens ledelsesteam.

Skolefritidsordningen har en leder (SFO-leder), og tre FPL er, heraf den ene som souschef. Disse 4 udgør SFOens ledelsesteam. SFO - ledelsesteam: Det er ledelsens opgave at sikre en optimal fungerende SFO indenfor de rammer og konkrete vilkår, som bl.a. er beskrevet i folkeskoleloven, kommunens/b/u forvaltningens mål nævnt i

Læs mere

Strøm til opgavestyringen

Strøm til opgavestyringen Strøm til opgavestyringen Ole Skree Nielsen Gladsaxe Kommune - Driftsafdelingen 21. maj 2015 Kort om Gladsaxe Driftsafdeling/Materielgård Udførende enhed med arbejdsområde inden for sektoren Vej- og Park

Læs mere

TMU-møde d. 21.10.2014

TMU-møde d. 21.10.2014 1 Indledning Intern Drift består af en park-, vej-, rengørings-, service- og kørsel/værkstedssektion. I det følgende vil der være en beskrivelse af, hvad hver sektion beskæftiger sig med samt en tanke

Læs mere

BELLAHØJ FÆLLES HAVE. Møde om evt. udlicitering af pleje og drift af grønne arealer Peter Juhl Landskabsarkitekt, mdl

BELLAHØJ FÆLLES HAVE. Møde om evt. udlicitering af pleje og drift af grønne arealer Peter Juhl Landskabsarkitekt, mdl BELLAHØJ FÆLLES HAVE Møde om evt. udlicitering af pleje og drift af grønne arealer 18.04.2016 Peter Juhl Landskabsarkitekt, mdl 1. Møde med driftspersonale for gennemgang af processen 2. Gennemgang af

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde

Referat Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder V/ Ranunkelvej 171 8471 Sabro Tlf.: 75 53 31 39 Mobil: 30 70 31 39 E-mail: jorgen.lakjer@mail.dk Sabro, Referat Nr. 002-12 6. marts 2012 Dato: 28. februar 2012

Læs mere

Graphic Pro ApS er et firma der beskæftiger sig med outsourcing opgaver inden for bl.a. billedbehandling.

Graphic Pro ApS er et firma der beskæftiger sig med outsourcing opgaver inden for bl.a. billedbehandling. Virksomhedsbeskrivelse Graphic Pro ApS er et firma der beskæftiger sig med outsourcing opgaver inden for bl.a. billedbehandling. Virksomheden startede op i sommeren 2010 og vores kernekompetence er billedbehandling

Læs mere

Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken

Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken Danskernes Digitale Bibliotek Juli 2013 Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken DDB Basispakken består af ydelser, der bygger videre på DanBib og bibliotek.dk infrastrukturkomplekset og skaber

Læs mere

Introduktion. til nyansatte i Middelfart Kommunes plejecentre, hjemmepleje og dagcentre

Introduktion. til nyansatte i Middelfart Kommunes plejecentre, hjemmepleje og dagcentre Introduktion til nyansatte i Middelfart Kommunes plejecentre, hjemmepleje og dagcentre April 2015 Indholdsfortegnelse Introduktionsprogram til nyansatte 1. Velkommen til plejecentrene, hjemmeplejen og

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-1011 Toftegård Dato: 14. august 2014 kl. 18.00-20.30 Til stede: Martin Baden, Henning L. Eriksen, Jette Birksø Larsen, Jeanette Andersen. og Rene Dalin.

Læs mere

Revisionsmæssig undersøgelse af værkstedsregnskab

Revisionsmæssig undersøgelse af værkstedsregnskab Midt INDLEVELSE og Sydsjællands SKABER Brand UDVIKLING & Redning Midt og Sydsjællands Brand & Redning WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Formål...

Læs mere

Vikarkorps Hjemmesygeplejen Norddjurs Kommune

Vikarkorps Hjemmesygeplejen Norddjurs Kommune Vikarkorps Hjemmesygeplejen Norddjurs Kommune C:\Documents and Settings\adf2y6h\Local Settings\Temporary Internet Files\OLKC\04 Internt vikarbureau.doc Indholdsfortegnelse Lokalaftale... 4 Mål for vikarkorpset...

Læs mere

Vi kan tilbyde dig en international regnskabsløsning

Vi kan tilbyde dig en international regnskabsløsning Vi kan tilbyde dig en international regnskabsløsning 26. november 2011 Hvem er vi? Dania Regnskab er et dansk selskab som er beliggende i centrum af København. Vi har erfaring tilbage fra år 2005 med at

Læs mere

NOTAT. Kontrolbudsberegning og prisloft til brug for udbud af driften på vej og park området

NOTAT. Kontrolbudsberegning og prisloft til brug for udbud af driften på vej og park området SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ NOTAT Emne: Til: Kontrolbudsberegning og prisloft til brug for udbud af driften på vej og park området Byrådet Dato: 19.december 2012 Sagsbeh.: Sagsnr.: KPMG, Økonomiafdelingen

Læs mere

Introduktion af nye medarbejdere. Bofællesskaberne Edelsvej

Introduktion af nye medarbejdere. Bofællesskaberne Edelsvej Introduktion af nye medarbejdere Bofællesskaberne Edelsvej Sådan modtager vi nye medarbejdere Ved Bofællesskaberne Edelsvej lægger vi stor vægt på, at nye medarbejdere modtages godt og bliver bedst muligt

Læs mere

Økonomistyring af projektporteføljen

Økonomistyring af projektporteføljen Økonomistyring af projektporteføljen integration af SAP og MS Project Server 2007 v/ Henrik Helsinghoff, Progressive IT A/S Jens Overbech Rasmussen, Globeteam A/S Peter Birkedal, Globeteam A/S Ved at benytte

Læs mere

Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale

Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale Indledning Menighedsrådene ved kirkerne i Ribe Stift løser en stor og vigtig opgave, når de administrerer kirkens personale. Denne

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Registrering og til brug for operationel planlægning og driftstyring i HedeDanmark.

Registrering og til brug for operationel planlægning og driftstyring i HedeDanmark. Registrering og til brug for operationel planlægning og driftstyring i HedeDanmark. 01-02-2017 HedeDanmark A/S Thomas Bager Nielsen Skovregion Syd thon@hededanmark.dk Personlig præsentation Uddannet Skov

Læs mere

Den sikre vej til en grøn fremtid! arkil vejservice

Den sikre vej til en grøn fremtid! arkil vejservice Den sikre vej til en grøn fremtid! arkil vejservice a r k i l v ejser vice Mere end 30 år på de danske veje Arkil Vejservice er en af Danmarks mest erfarne serviceentreprenører inden for drift og vedligehold

Læs mere

Kontorelev med speciale i offentlig administration

Kontorelev med speciale i offentlig administration Kontorelev med speciale i offentlig administration Kontorelev med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administration Indhold Hospitalsenhed Midt...3 Antal ansatte...3 Administration...3 Antal elever...4

Læs mere

Tids- og procesplan for organisationsændringen i Børn og Unge pr. 1. 8. 2015

Tids- og procesplan for organisationsændringen i Børn og Unge pr. 1. 8. 2015 Tids- og procesplan for organisationsændringen i Børn og Unge pr. 1. 8. 2015 Sidst redigeret af Lotte den 28.4, kl. 15 (arb.gr. 4 og sagsgange arb.gr. 5) Gruppe 1: Mødestruktur herunder faglige netværksorganiseringer

Læs mere

Ark3. Gruppering Tekst Regnskab Simuleret forbrug Korr.budget

Ark3. Gruppering Tekst Regnskab Simuleret forbrug Korr.budget Ark3 Decentralisering - Vej- og gartnerafdelingen 2011 Gruppering Tekst Regnskab Simuleret forbrug Korr.budget 22 Personale 7.666.710 1.029.000 8.475.400 26 Broer -grønne områder 0 16.000 27 Etablering

Læs mere

UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING GENUDBUD AF 9 RUTER

UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING GENUDBUD AF 9 RUTER AUGUST 2016 NORDDJURS KOMMUNE UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING 2016-2019 GENUDBUD AF 9 RUTER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST

Læs mere

Introduktion af nye medarbejdere. UCE - Bofællesskaberne Edelsvej

Introduktion af nye medarbejdere. UCE - Bofællesskaberne Edelsvej Introduktion af nye medarbejdere UCE - Bofællesskaberne Edelsvej Sådan modtager vi nye medarbejdere Ved Bofællesskaberne Edelsvej lægger vi stor vægt på, at nye medarbejdere modtages godt og bliver bedst

Læs mere

Få en billig men kompetent international bogførings- og regnskabsløsning

Få en billig men kompetent international bogførings- og regnskabsløsning Få en billig men kompetent international bogførings- og regnskabsløsning Hvem er vi? Dania Regnskab er et dansk selskab, som er beliggende i centrum af København ved Rådhuspladsen. Vi tilbyder udover traditionelle

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde

Referat Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder V/ Jørgen Lakjer Ranunkelvej 171 8471 Sabro Tlf.: 75 53 31 39 Mobil: 30 70 31 39 E-mail: jorgen.lakjer@mail.dk Sabro, Referat Nr. 005-11 5. oktober 2011 Referat

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Ordentlighed (Nærvær)

Ordentlighed (Nærvær) 03/1-2012 Jobcenteret vil med udgangspunkt i RESEN DAYCARE`s funktionsbeskrivelse forberede den pågældende ledige på, hvilke opgaver, personen vil møde i RESEN DAYCARE. Det vil naturligvis altid være en

Læs mere

Erfaringer fra udbud på vej- og park området i Svendborg Kommune v/fagchef Jan Y-esborg

Erfaringer fra udbud på vej- og park området i Svendborg Kommune v/fagchef Jan Y-esborg Erfaringer fra udbud på vej- og park området i Svendborg Kommune v/fagchef Jan Y-esborg Svendborg Kommune Indbyggere: Areal: Vejlængde: Ca. 58.000 ca. 416 km 2 ca. 850 km offentlig vej Grønne områder:

Læs mere

Procedure for intern audit

Procedure for intern audit Procedure for intern audit Formål Denne procedure beskriver rammerne for intern audit af arbejdsmiljøledelsessystemet (i form af arbejdsmiljøhåndbogen) med henblik på at bidrage til en løbende forbedring

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale Job og Virksomhed Kallemosen 20 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 www.jobcenteraabenraa.dk Dato: 20-05-2014 Sagsnr.: 14/14909 Dok.løbenr.: 139540/14 Kontakt: Nikolaj Lorenz Stage Jensen Direkte tlf.: 73767754

Læs mere

NemTid. Produktbeskrivelse

NemTid. Produktbeskrivelse NemTid Produktbeskrivelse Overordnet: NemTid er et værktøj til styring af tid og tidsforbrug. Udover registrering af komme/gå tider kan NemTid holde styr på følgende: Arbejdstider, herunder ugeprofiler.

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Bilag Notat Evaluering af madordning 2010

Bilag Notat Evaluering af madordning 2010 Bilag 25.10.2010 Notat Evaluering af madordning 2010 1. Evalueringsmetode Evalueringen er kvalitativ. Der er dels afholdt en række interview med pædagoger og køkkenmedarbejdere. Dels har alle medlemmer

Læs mere

Revisionsberetninger til årsregnskab 2012, revisionens bemærkninger med besvarelser

Revisionsberetninger til årsregnskab 2012, revisionens bemærkninger med besvarelser Revisionsberetninger til årsregnskab 2012, revisionens bemærkninger med besvarelser 2. Revisionsbemærkninger til årsregnskabet 2.1 Generelle bemærkninger Revisionen har ikke givet anledning til generelle

Læs mere

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet.

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet. Gode råd om CV Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside www.jobnet.dk Alle ledige medlemmer skal oprette et CV, som A-kassen efterfølgende

Læs mere

Rybners Skolepraktik ECC Trading Erfaringsbeskrivelser

Rybners Skolepraktik ECC Trading Erfaringsbeskrivelser Rybners Skolepraktik ECC Trading Erfaringsbeskrivelser Susanne Hofmann Heidi Andersen Alder: 41 år. Start: 31. januar 2011 Restlæretid: 7 mdr. Erhvervserfaring: Hos ECC Trading startede jeg i salgsafdelingen

Læs mere

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER 1. Opgørelser over fordeling af estimerede effektiviserings- og omstillingspotentialer på styringsområder og temaer. 2. Medarbejderne i Omstillingsstrategien. 3. Omstillingsstrategiens

Læs mere

10:30 11:10 Præsentation og diskussion af de foreløbige resultater fra evalueringen

10:30 11:10 Præsentation og diskussion af de foreløbige resultater fra evalueringen Program 09:30 10:00 Morgenmad 10:00 10:15 Velkomst v. Vejles jobcenterchef Lone Dræby Kristiansen 10:15 10:30 Velkomst v. chefkonsulent Ulrik Sørensen fra INM 10:30 11:10 Præsentation og diskussion af

Læs mere

QSE. Introduktion til nye medarbejdere. Kvalitet Arbejdsmiljø Miljø DINFORSYNING.DK. AMO 6.0.B2, version 1

QSE. Introduktion til nye medarbejdere. Kvalitet Arbejdsmiljø Miljø DINFORSYNING.DK. AMO 6.0.B2, version 1 QSE Introduktion til nye medarbejdere Kvalitet Arbejdsmiljø Miljø 74 74 74 74 DINFORSYNING.DK AMO 6.0.B2, version 1 QSE afdelingen: QSE afdelingen koordinerer, supporterer og hjælper alle afdelinger i

Læs mere

Oversigt over udmøntning af reduktion i servicerammen. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Budget 2017

Oversigt over udmøntning af reduktion i servicerammen. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Budget 2017 Oversigt over udmøntning af reduktion i servicerammen 18-08-2016 Udvalg: Budget 2017 Nr Projektnavn Basis 2017 2017 2018 2019 2020 Prioritet 1 Tilsyn, vandløbsvæsen 0,124-0,075-0,075-0,075-0,075 2 Bekæmpelse

Læs mere

Projekt Tab Ud. Før-måling. Konsolideret Resultat

Projekt Tab Ud. Før-måling. Konsolideret Resultat Projekt Tab Ud Før-måling Konsolideret Resultat Baggrundsoplysninger Hvilket fagområde arbejder du indenfor? - Vælg gerne flere end en, hvis relevant Andet fagområde - uddybning Socialpædagogik, udviklingshæmmede,

Læs mere

FREMTIDENS UNIVERSITET

FREMTIDENS UNIVERSITET FREMTIDENS Program: 14.30 14.55 De administrative forandringer v. Jørgen Jørgensen 14.55 15.20 Økonomiadministrationen v. Søren Trangbæk 15.20 15.35 Den videre proces v. Louise Gade 15.35 16.00 Diskussion

Læs mere

Anlæg flyttet fra drift incl. timer fra adm

Anlæg flyttet fra drift incl. timer fra adm Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A. Lombjergevej 22 5750 Ringe Telefon 62 62 12 05 Telefax: 62 62 27 05 E-mail: info@midtfynsvand.dk Bank: Danske Bank, Ringe Konto 4692 3584122013 CVR nr.: 53 85 74 18 Ringe

Læs mere

20% 20% 71% Eksklusive juletilbud. Udnyt potentialet i dine medarbejdere. Optimér lønsomheden i usikre tider! Tilbud på ekstra brugerlicenser

20% 20% 71% Eksklusive juletilbud. Udnyt potentialet i dine medarbejdere. Optimér lønsomheden i usikre tider! Tilbud på ekstra brugerlicenser Eksklusive juletilbud Optimér lønsomheden i usikre tider! Bliv mere effektiv! op til op til ved at opgradere din løsnin g. Læs mere side Kurser, en sikker investering Køb en samlet kursuspakke og spar.

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING NOTAT OM DRIFTS ØKONOMISTYRING 1. Indledning og kommissorium På baggrund af Drifts underskud i 2011 og 2012 har direktør Bent Peter Larsen nedsat en arbejdsgruppe til at undersøge underskuddet. Arbejdsgruppen

Læs mere

CENTER FOR PARK & VEJ juni Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Tilbuds- og afregningsgrundlag

CENTER FOR PARK & VEJ juni Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Tilbuds- og afregningsgrundlag FREDERIKSHAVN KOMMUNE SAG EMN-2017-00902 CENTER FOR PARK & VEJ juni 2017 Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune 1. GENERELT et (TAG) angiver retningslinjer ved ændring af arbejdet, prisregulering og betaling.

Læs mere

Bilag 3: Skoler og klynger før og efter administrative fællesskaber

Bilag 3: Skoler og klynger før og efter administrative fællesskaber KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Bilag 3: Skoler og klynger før og efter fællesskaber Etableringen af fællesskaber for skoler og klynger medfører, at der bliver

Læs mere

Vejret holdes under observation, hvis der i vejrudsigten er risiko for vejrsituationer, der kan give glat føre.

Vejret holdes under observation, hvis der i vejrudsigten er risiko for vejrsituationer, der kan give glat føre. Vinterberedskab Beredskabsperiode 1. oktober-15. oktober og 15. april-31. april Vejret holdes under observation, hvis der i vejrudsigten er risiko for vejrsituationer, der kan give glat føre. 15. oktober-1.

Læs mere

Boligforeningen ØsterBO

Boligforeningen ØsterBO Boligforeningen ØsterBO Omstrukturering af driften For en mere effektiv drift V/ Helle Friis Jensen, Driftschef, Boligforeningen ØsterBO D. 28.09.15 Boligforeningen ØsterBO Hvem er vi? 3200 Lejemål Heraf

Læs mere