Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank)"

Transkript

1 Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Til ledelsen i Revisionsvirksomheden XX Adresse CVR-nr. og Revisortilsynet Undertegnede statsaut./reg. Revisor NN har efter aftale udført gennemgang af det generelt anvendte kvalitetsstyringssystem i revisionsvirksomheden, samt gennemgang af de i revisorlovens 1, stk. 2 omfattede erklæringsopgaver. Revisionsvirksomheden har oplyst, at der på tidspunktet for kontrollens opstart var tilknyttet [antal] kontorsteder, [antal] godkendte revisorer - hvoraf [antal] var berettigede i revisionsvirksomheden efter interne regler til at underskrive de i revisorlovens 1, stk. 2, omhandlede erklæringer. Det kan dertil oplyses, at der ifølge oplysningerne i ReviReg på tidspunktet for kontrollens opstart var tilknyttet [antal] godkendte revisorer til revisionsvirksomheden. Revisionsvirksomheden afgiver ikke erklæringer med sikkerhed for kunder, der er omfattet af revisorlovens 21, stk. 3. Virksomhedens ledelse har ansvaret for etablering, implementering og anvendelse af det generelle kvalitetsstyringssystem samt kvaliteten af de udførte erklæringsopgaver. Vort ansvar er på grundlag af vor gennemgang at afgive en konklusion herom. Den udførte gennemgang Vi har udført vor gennemgang i overensstemmelse med den internationale standard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed samt yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning og Revisortilsynets gældende retningslinjer på kontroltidspunktet. Dette kræver, at vi tilrettelægger og udfører gennemgangen med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at det generelle kvalitetsstyringssystem fungerer hensigtsmæssigt, og at revisors erklæring på erklæringsopgaver er i overensstemmelse med dennes arbejdspapirer og lovgivningens krav. Vor gennemgang har omfattet følgende punkter: 1. overholdelse af stemmerettighedsbestemmelserne og reglerne om ledelsessammensætningen i revisorlovens overordnet beskrivelse af virksomhedens generelle kvalitetsstyringssystem 3. procedurer for accept og fortsættelse af kundeforhold 4. procedurer for uafhængighed 5. procedurer for instruktion, tilsyn og gennemgang 6. procedurer for planlægning, udførelse og dokumentation af erklæringsopgaverne 7. det generelle kvalitetskontrolsystem og de udarbejdede procedurers tilstrækkelighed og hensigtsmæssighed efter virksomhedens forhold 8. gennemlæsning af konkrete erklæringsopgaver med henblik på vurdering af, om revisionsvirksomhedens generelle kvalitetsstyringssystem og etablerede procedurer anvendes og efterleves og om der er den fornødne planlægning og dokumentation på de udførte erklæringsopgaver herunder om omfanget af de anvendte ressourcer ikke har været klart utilstrækkelige i forhold til erklæringsopgaven 9. gennemlæsning af konkrete erklæringsopgaver med henblik på vurdering af, om revisors erklæring er i overensstemmelse med dennes arbejdspapirer og erklæringsbekendtgørelsen 10. procedurer for overvågning 11. gennemgang af de eventuelle mangler, der er konstateret som følge af overvågningen indenfor de seneste to år med henblik på konstatering af, om revisionsvirksomheden efterfølgende har fulgt op herpå

2 12. om de til revisionsvirksomheden tilknyttede revisorer har gennemgået den obligatoriske efteruddannelse efter revisorlovens 4 og regler udstedt i medfør heraf. En gennemgang er begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til virksomhedens ejer og medarbejdere samt overordnede analyser og giver derfor mindre sikkerhed end en revision. Der er foretaget enkeltsagskontrol på [antal] kontorsteder. Ved denne enkeltsagskontrol er udtaget [antal] af de efter interne regler underskriftsberettigede godkendte revisorer og der er foretaget kontrol af i alt [antal] sager. Konklusion Ved den udførte gennemgang er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver anledning til at konkludere, at der ikke er etableret, implementeret og anvendt et hensigtsmæssigt kvalitetsstyringssystem. Ved den udførte gennemgang XX sager er vi desuden ikke blevet bekendt med forhold, der giver anledning til at konkludere, at revisors erklæring på erklæringsopgaver ikke er i overensstemmelse med de udarbejdede arbejdspapirer og med lovgivningens krav. Xby, den xx. xxxxx 20xx Revisionsvirksomhedens navn STATSAUTORISERET ELLER REGISTRERET REVISOR

3 Bilag 8, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (med supplerende oplysninger) Til ledelsen i Revisionsvirksomheden XX Adresse CVR-nr. og Revisortilsynet Undertegnede statsaut./reg. Revisor NN har efter aftale udført gennemgang af det generelt anvendte kvalitetsstyringssystem i revisionsvirksomheden, samt gennemgang af de i revisorlovens 1, stk. 2 omfattede erklæringsopgaver. Revisionsvirksomheden har oplyst, at der på tidspunktet for kontrollens opstart var tilknyttet [antal] kontorsteder, [antal] godkendte revisorer - hvoraf [antal] var berettigede i revisionsvirksomheden efter interne regler til at underskrive de i revisorlovens 1, stk. 2, omhandlede erklæringer. Det kan dertil oplyses, at der ifølge oplysningerne i ReviReg på tidspunktet for kontrollens opstart var tilknyttet [antal] godkendte revisorer til revisionsvirksomheden. Revisionsvirksomheden afgiver ikke erklæringer med sikkerhed for kunder, der er omfattet af revisorlovens 21, stk. 3. Virksomhedens ledelse har ansvaret for etablering, implementering og anvendelse af det generelle kvalitetsstyringssystem samt kvaliteten af de udførte erklæringsopgaver. Vort ansvar er på grundlag af vor gennemgang at afgive en konklusion herom. Den udførte gennemgang Vi har udført vor gennemgang i overensstemmelse med den internationale standard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed samt yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning og Revisortilsynets gældende retningslinjer på kontroltidspunktet. Dette kræver, at vi tilrettelægger og udfører gennemgangen med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at det generelle kvalitetsstyringssystem fungerer hensigtsmæssigt, og at revisors erklæring på erklæringsopgaver er i overensstemmelse med dennes arbejdspapirer og lovgivningens krav. Vor gennemgang har omfattet følgende punkter: 1. overholdelse af stemmerettighedsbestemmelserne og reglerne om ledelsessammensætningen i revisorlovens overordnet beskrivelse af virksomhedens generelle kvalitetsstyringssystem 3. procedurer for accept og fortsættelse af kundeforhold 4. procedurer for uafhængighed 5. procedurer for instruktion, tilsyn og gennemgang 6. procedurer for planlægning, udførelse og dokumentation af erklæringsopgaverne 7. det generelle kvalitetskontrolsystem og de udarbejdede procedurers tilstrækkelighed og hensigtsmæssighed efter virksomhedens forhold 8. gennemlæsning af konkrete erklæringsopgaver med henblik på vurdering af, om revisionsvirksomhedens generelle kvalitetsstyringssystem og etablerede procedurer anvendes og efterleves og om der er den fornødne planlægning og dokumentation på de udførte erklæringsopgaver herunder om omfanget af de anvendte ressourcer ikke har været klart utilstrækkelige i forhold til erklæringsopgaven 9. gennemlæsning af konkrete erklæringsopgaver med henblik på vurdering af, om revisors erklæring er i overensstemmelse med dennes arbejdspapirer og erklæringsbekendtgørelsen 10. procedurer for overvågning 11. gennemgang af de eventuelle mangler, der er konstateret som følge af overvågningen indenfor de seneste to år med henblik på konstatering af, om revisionsvirksomheden efterfølgende har fulgt op herpå

4 12. om de til revisionsvirksomheden tilknyttede revisorer har gennemgået den obligatoriske efteruddannelse efter revisorlovens 4 og regler udstedt i medfør heraf En gennemgang er begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til virksomhedens ejer og medarbejdere samt overordnede analyser og giver derfor mindre sikkerhed end en revision. Der er foretaget enkeltsagskontrol på [antal] kontorsteder. Ved denne enkeltsagskontrol er udtaget [antal] af de efter interne regler underskriftsberettigede godkendte revisorer og der er foretaget kontrol af i alt [antal] sager. Konklusion Ved den udførte gennemgang er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver anledning til at konkludere, at der ikke er etableret, implementeret og anvendt et hensigtsmæssigt kvalitetsstyringssystem. Ved den udførte gennemgang er vi desuden ikke blevet bekendt med forhold, der giver anledning til at konkludere, at revisors erklæring på erklæringsopgaver ikke er i overensstemmelse med de udarbejdede arbejdspapirer og med lovgivningens krav. Supplerende oplysninger Uden at tage forbehold kan det oplyses, at vi har konstateret, at virksomhed ikke opfylder kravene til ledelsessammensætningen i revisorlovens 13. Xby, den xx. xxxxx 20xx Revisionsvirksomhedens navn STATSAUTORISERET ELLER REGISTRERET REVISOR

5 Bilag 9, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (forbehold eksempel 1) Til ledelsen i Revisionsvirksomheden XX Adresse CVR-nr. og Revisortilsynet Undertegnede statsaut./reg. Revisor NN har efter aftale udført gennemgang af det generelt anvendte kvalitetsstyringssystem i revisionsvirksomheden, samt gennemgang af de i revisorlovens 1, stk. 2 omfattede erklæringsopgaver. Revisionsvirksomheden har oplyst, at der på tidspunktet for kontrollens opstart var tilknyttet [antal] kontorsteder, [antal] godkendte revisorer - hvoraf [antal] var berettigede i revisionsvirksomheden efter interne regler til at underskrive de i revisorlovens 1, stk. 2, omhandlede erklæringer. Det kan dertil oplyses, at der ifølge oplysningerne i ReviReg på tidspunktet for kontrollens opstart var tilknyttet [antal] godkendte revisorer til revisionsvirksomheden. Revisionsvirksomheden afgiver ikke erklæringer med sikkerhed for kunder, der er omfattet af revisorlovens 21, stk. 3. Virksomhedens ledelse har ansvaret for etablering, implementering og anvendelse af det generelle kvalitetsstyringssystem samt kvaliteten af de udførte erklæringsopgaver. Vort ansvar er på grundlag af vor gennemgang at afgive en konklusion herom. Den udførte gennemgang Vi har udført vor gennemgang i overensstemmelse med den internationale standard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed samt yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning og Revisortilsynets gældende retningslinjer på kontroltidspunktet. Dette kræver, at vi tilrettelægger og udfører gennemgangen med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at det generelle kvalitetsstyringssystem fungerer hensigtsmæssigt, og at revisors erklæring på erklæringsopgaver er i overensstemmelse med dennes arbejdspapirer og lovgivningens krav. Vor gennemgang har omfattet følgende punkter: 1. overholdelse af stemmerettighedsbestemmelserne og reglerne om ledelsessammensætningen i revisorlovens overordnet beskrivelse af virksomhedens generelle kvalitetsstyringssystem 3. procedurer for accept og fortsættelse af kundeforhold 4. procedurer for uafhængighed 5. procedurer for instruktion, tilsyn og gennemgang 6. procedurer for planlægning, udførelse og dokumentation af erklæringsopgaverne 7. det generelle kvalitetskontrolsystem og de udarbejdede procedurers tilstrækkelighed og hensigtsmæssighed efter virksomhedens forhold 8. gennemlæsning af konkrete erklæringsopgaver med henblik på vurdering af, om revisionsvirksomhedens generelle kvalitetsstyringssystem og etablerede procedurer anvendes og efterleves og om der er den fornødne planlægning og dokumentation på de udførte erklæringsopgaver herunder om omfanget af de anvendte ressourcer ikke har været klart utilstrækkelige i forhold til erklæringsopgaven 9. gennemlæsning af konkrete erklæringsopgaver med henblik på vurdering af, om revisors erklæring er i overensstemmelse med dennes arbejdspapirer og erklæringsbekendtgørelsen 10. procedurer for overvågning 11. gennemgang af de eventuelle mangler, der er konstateret som følge af overvågningen indenfor de seneste to år med henblik på konstatering af, om revisionsvirksomheden efterfølgende har fulgt op herpå

6 12. om de til revisionsvirksomheden tilknyttede revisorer har gennemgået den obligatoriske efteruddannelse efter revisorlovens 4 og regler udstedt i medfør heraf. En gennemgang er begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til virksomhedens ejer og medarbejdere samt overordnede analyser og giver derfor mindre sikkerhed end en revision. Der er foretaget enkeltsagskontrol på [antal] kontorsteder. Ved denne enkeltsagskontrol er udtaget [antal] af de efter interne regler underskriftsberettigede godkendte revisorer og der er foretaget kontrol af i alt [antal] sager. Forbehold Virksomhedens generelle kvalitetsstyringssystem indeholder ikke tilstrækkelige procedurer for accept og fortsættelse af kundeforholdet, for vurdering af uafhængighed samt for overvågning. Konklusion Som følge af det anførte forbehold er det vor opfattelse, at der ikke er etableret, implementeret og anvendt et hensigtsmæssigt kvalitetsstyringssystem. Ved den udførte gennemgang er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver anledning til at konkludere at revisors erklæring på erklæringsopgaver ikke er i overensstemmelse med de udarbejdede arbejdspapirer og med lovgivningens krav. Xby, den xx. xxxxx 20xx Revisionsvirksomhedens navn STATSAUTORISERET ELLER REGISTRERET REVISOR

7 Bilag 10, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (forbehold eksempel 2) Til ledelsen i Revisionsvirksomheden XX Adresse CVR-nr. og Revisortilsynet Undertegnede statsaut./reg. Revisor NN har efter aftale udført gennemgang af det generelt anvendte kvalitetsstyringssystem i revisionsvirksomheden, samt gennemgang af de i revisorlovens 1, stk. 2 omfattede erklæringsopgaver. Revisionsvirksomheden har oplyst, at der på tidspunktet for kontrollens opstart var tilknyttet [antal] kontorsteder, [antal] godkendte revisorer - hvoraf [antal] var berettigede i revisionsvirksomheden efter interne regler til at underskrive de i revisorlovens 1, stk. 2, omhandlede erklæringer. Det kan dertil oplyses, at der ifølge oplysningerne i ReviReg på tidspunktet for kontrollens opstart var tilknyttet [antal] godkendte revisorer til revisionsvirksomheden. Revisionsvirksomheden afgiver ikke erklæringer med sikkerhed for kunder, der er omfattet af revisorlovens 21, stk. 3. Virksomhedens ledelse har ansvaret for etablering, implementering og anvendelse af det generelle kvalitetsstyringssystem samt kvaliteten af de udførte erklæringsopgaver. Vort ansvar er på grundlag af vor gennemgang at afgive en konklusion herom. Den udførte gennemgang Vi har udført vor gennemgang i overensstemmelse med den internationale standard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed samt yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning og Revisortilsynets gældende retningslinjer på kontroltidspunktet. Dette kræver, at vi tilrettelægger og udfører gennemgangen med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at det generelle kvalitetsstyringssystem fungerer hensigtsmæssigt, og at revisors erklæring på erklæringsopgaver er i overensstemmelse med dennes arbejdspapirer og lovgivningens krav. Vor gennemgang har omfattet følgende punkter: 1. overholdelse af stemmerettighedsbestemmelserne og reglerne om ledelsessammensætningen i revisorlovens overordnet beskrivelse af virksomhedens generelle kvalitetsstyringssystem 3. procedurer for accept og fortsættelse af kundeforhold 4. procedurer for uafhængighed 5. procedurer for instruktion, tilsyn og gennemgang 6. procedurer for planlægning, udførelse og dokumentation af erklæringsopgaverne 7. det generelle kvalitetskontrolsystem og de udarbejdede procedurers tilstrækkelighed og hensigtsmæssighed efter virksomhedens forhold 8. gennemlæsning af konkrete erklæringsopgaver med henblik på vurdering af, om revisionsvirksomhedens generelle kvalitetsstyringssystem og etablerede procedurer anvendes og efterleves og om der er den fornødne planlægning og dokumentation på de udførte erklæringsopgaver herunder om omfanget af de anvendte ressourcer ikke har været klart utilstrækkelige i forhold til erklæringsopgaven 9. gennemlæsning af konkrete erklæringsopgaver med henblik på vurdering af, om revisors erklæring er i overensstemmelse med dennes arbejdspapirer og erklæringsbekendtgørelsen 10. procedurer for overvågning 11. gennemgang af de eventuelle mangler, der er konstateret som følge af overvågningen indenfor de seneste to år med henblik på konstatering af, om revisionsvirksomheden efterfølgende har fulgt op herpå

8 12. om de til revisionsvirksomheden tilknyttede revisorer har gennemgået den obligatoriske efteruddannelse efter revisorlovens 4 og regler udstedt i medfør heraf En gennemgang er begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til virksomhedens ejer og medarbejdere samt overordnede analyser og giver derfor mindre sikkerhed end en revision. Der er foretaget enkeltsagskontrol på [antal] kontorsteder. Ved denne enkeltsagskontrol er udtaget [antal] af de efter interne regler underskriftsberettigede godkendte revisorer og der er foretaget kontrol af i alt [antal] sager. Forbehold Virksomhedens generelle kvalitetsstyringssystem indeholder ikke tilstrækkelige procedurer for accept og fortsættelse af kundeforholdet, for vurdering af uafhængighed samt for overvågning. Ved gennemlæsning af konkrete erklæringsopgaver har vi i flere tilfælde konstateret, at det beskrevne kvalitetsstyringssystem ikke anvendes fuldt ud, at der er foretaget mangelfuld planlægning, at det udførte arbejde og omfanget heraf er utilstrækkeligt og kun delvist dokumenteret, samt at den sagsansvarliges involvering har været utilstrækkelig. Samtidig har vi konstateret, at de afgivne erklæringer i flere tilfælde ikke overholder kravene i erklæringsbekendtgørelsen, idet der ikke er afgivet fornødne supplerende oplysninger om ulovlige aktionærlån. Den afgivne erklæring er i et tilfælde ikke i overensstemmelse med konklusionerne i dokumentationen for det udførte arbejde, idet det af sagsløsningen fremgår, at der ikke foreligger dokumentation for tilstedeværelsen af et væsentligt varelager. Konklusion Som følge af det anførte forbehold er det vor opfattelse, at der ikke er etableret, implementeret og anvendt et hensigtsmæssigt kvalitetsstyringssystem. Som følge af det anførte forbehold er det vor opfattelse, at revisors erklæring på erklæringsopgaver ikke er i overensstemmelse med de udarbejdede arbejdspapirer og med lovgivningens krav. Xby, den xx. xxxxx 20xx Revisionsvirksomhedens navn STATSAUTORISERET ELLER REGISTRERET REVISOR

9 Bilag 11, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (forbehold eksempel 3) Til ledelsen i Revisionsvirksomheden XX Adresse CVR-nr. og Revisortilsynet Undertegnede statsaut./reg. Revisor NN har efter aftale udført gennemgang af det generelt anvendte kvalitetsstyringssystem i revisionsvirksomheden, samt gennemgang af de i revisorlovens 1, stk. 2 omfattede erklæringsopgaver. Revisionsvirksomheden har oplyst, at der på tidspunktet for kontrollens opstart var tilknyttet [antal] kontorsteder, [antal] godkendte revisorer - hvoraf [antal] var berettigede i revisionsvirksomheden efter interne regler til at underskrive de i revisorlovens 1, stk. 2, omhandlede erklæringer. Det kan dertil oplyses, at der ifølge oplysningerne i ReviReg på tidspunktet for kontrollens opstart var tilknyttet [antal] godkendte revisorer til revisionsvirksomheden. Revisionsvirksomheden afgiver ikke erklæringer med sikkerhed for kunder, der er omfattet af revisorlovens 21, stk. 3. Virksomhedens ledelse har ansvaret for etablering, implementering og anvendelse af det generelle kvalitetsstyringssystem samt kvaliteten af de udførte erklæringsopgaver. Vort ansvar er på grundlag af vor gennemgang at afgive en konklusion herom. Den udførte gennemgang Vi har udført vor gennemgang i overensstemmelse med den internationale standard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed samt yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning og Revisortilsynets gældende retningslinjer på kontroltidspunktet. Dette kræver, at vi tilrettelægger og udfører gennemgangen med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at det generelle kvalitetsstyringssystem fungerer hensigtsmæssigt, og at revisors erklæring på erklæringsopgaver er i overensstemmelse med dennes arbejdspapirer og lovgivningens krav. Vor gennemgang har omfattet følgende punkter: 1. overholdelse af stemmerettighedsbestemmelserne og reglerne om ledelsessammensætningen i revisorlovens overordnet beskrivelse af virksomhedens generelle kvalitetsstyringssystem 3. procedurer for accept og fortsættelse af kundeforhold 4. procedurer for uafhængighed 5. procedurer for instruktion, tilsyn og gennemgang 6. procedurer for planlægning, udførelse og dokumentation af erklæringsopgaverne 7. det generelle kvalitetskontrolsystem og de udarbejdede procedurers tilstrækkelighed og hensigtsmæssighed efter virksomhedens forhold 8. gennemlæsning af konkrete erklæringsopgaver med henblik på vurdering af, om revisionsvirksomhedens generelle kvalitetsstyringssystem og etablerede procedurer anvendes og efterleves og om der er den fornødne planlægning og dokumentation på de udførte erklæringsopgaver herunder om omfanget af de anvendte ressourcer ikke har været klart utilstrækkelige i forhold til erklæringsopgaven 9. gennemlæsning af konkrete erklæringsopgaver med henblik på vurdering af, om revisors erklæring er i overensstemmelse med dennes arbejdspapirer og erklæringsbekendtgørelsen 10. procedurer for overvågning 11. gennemgang af de eventuelle mangler, der er konstateret som følge af overvågningen indenfor de seneste to år med henblik på konstatering af, om revisionsvirksomheden efterfølgende har fulgt op herpå 12. om de til revisionsvirksomheden tilknyttede revisorer har gennemgået den obligatoriske efteruddannelse efter revisorlovens 4 og regler udstedt i medfør heraf.

10 En gennemgang er begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til virksomhedens ejer og medarbejdere samt overordnede analyser og giver derfor mindre sikkerhed end en revision. Der er foretaget enkeltsagskontrol på [antal] kontorsteder. Ved denne enkeltsagskontrol er udtaget [antal] af de efter interne regler underskriftsberettigede godkendte revisorer og der er foretaget kontrol af i alt [antal] sager. Forbehold Ved gennemgang af konkrete erklæringsopgaver har vi i flere tilfælde konstateret, at det beskrevne kvalitetsstyringssystem ikke anvendes fuldt ud, at der er foretaget mangelfuld planlægning, at det udførte arbejde og omfanget heraf er utilstrækkeligt og kun delvist dokumenteret, samt at den sagsansvarliges involvering har været utilstrækkelig. Samtidig har vi konstateret, at de afgivne erklæringer i flere tilfælde ikke overholder kravene i erklæringsbekendtgørelsen, idet der ikke er afgivet fornødne supplerende oplysninger om ulovlige aktionærlån. Den afgivne erklæring er i et tilfælde ikke i overensstemmelse med konklusionerne i dokumentationen for det udførte arbejde, idet det af sagsløsningen fremgår, at der ikke foreligger dokumentation for tilstedeværelsen af et væsentligt varelager. Konklusion Ved den udførte gennemgang er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver anledning til at konkludere, at der ikke er etableret og implementeret et hensigtsmæssigt kvalitetsstyringssystem, men som følge af det i forbeholdet anførte er det vor opfattelse, at kvalitetsstyringssystemet ikke anvendes i fornødent omfang. Som følge af det anførte forbehold er det vor opfattelse, at det udførte arbejde på erklæringsopgaverne ikke lever op til kravene i lovgivning, standarder eller god skik 1. Vi har konstateret, at revisors erklæring på erklæringsopgaver ikke er i overensstemmelse med kravene i erklæringsbekendtgørelsen. Endvidere har vi konstateret, at de afgivne erklæringer i flere tilfælde ikke er i overensstemmelse med konklusionerne i dokumentationen for det udførte arbejde. Xby, den xx. xxxxx 20xx Revisionsvirksomhedens navn STATSAUTORISERET ELLER REGISTRERET REVISOR 1 Kan uddybes.

11 Bilag 12, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (forbehold og supplerende oplysninger) Til ledelsen i Revisionsvirksomheden XX Adresse CVR-nr. og Revisortilsynet Undertegnede statsaut./reg. Revisor NN har efter aftale udført gennemgang af det generelt anvendte kvalitetsstyringssystem i revisionsvirksomheden, samt gennemgang af de i revisorlovens 1, stk. 2 omfattede erklæringsopgaver. Revisionsvirksomheden har oplyst, at der på tidspunktet for kontrollens opstart var tilknyttet [antal] kontorsteder, [antal] godkendte revisorer - hvoraf [antal] var berettigede i revisionsvirksomheden efter interne regler til at underskrive de i revisorlovens 1, stk. 2, omhandlede erklæringer. Det kan dertil oplyses, at der ifølge oplysningerne i ReviReg på tidspunktet for kontrollens opstart var tilknyttet [antal] godkendte revisorer til revisionsvirksomheden. Revisionsvirksomheden afgiver ikke erklæringer med sikkerhed for kunder, der er omfattet af revisorlovens 21, stk. 3. Virksomhedens ledelse har ansvaret for etablering, implementering og anvendelse af det generelle kvalitetsstyringssystem samt kvaliteten af de udførte erklæringsopgaver. Vort ansvar er på grundlag af vor gennemgang at afgive en konklusion herom. Den udførte gennemgang Vi har udført vor gennemgang i overensstemmelse med den internationale standard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed samt yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning og Revisortilsynets gældende retningslinjer på kontroltidspunktet. Dette kræver, at vi tilrettelægger og udfører gennemgangen med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at det generelle kvalitetsstyringssystem fungerer hensigtsmæssigt, og at revisors erklæring på erklæringsopgaver er i overensstemmelse med dennes arbejdspapirer og lovgivningens krav. Vor gennemgang har omfattet følgende punkter: 1. overholdelse af stemmerettighedsbestemmelserne og reglerne om ledelsessammensætningen i revisorlovens overordnet beskrivelse af virksomhedens generelle kvalitetsstyringssystem 3. procedurer for accept og fortsættelse af kundeforhold 4. procedurer for uafhængighed 5. procedurer for instruktion, tilsyn og gennemgang 6. procedurer for planlægning, udførelse og dokumentation af erklæringsopgaverne 7. det generelle kvalitetskontrolsystem og de udarbejdede procedurers tilstrækkelighed og hensigtsmæssighed efter virksomhedens forhold 8. gennemlæsning af konkrete erklæringsopgaver med henblik på vurdering af, om revisionsvirksomhedens generelle kvalitetsstyringssystem og etablerede procedurer anvendes og efterleves og om der er den fornødne planlægning og dokumentation på de udførte erklæringsopgaver herunder om omfanget af de anvendte ressourcer ikke har været klart utilstrækkelige i forhold til erklæringsopgaven 9. gennemlæsning af konkrete erklæringsopgaver med henblik på vurdering af, om revisors erklæring er i overensstemmelse med dennes arbejdspapirer og erklæringsbekendtgørelsen 10. procedurer for overvågning 11. gennemgang af de eventuelle mangler, der er konstateret som følge af overvågningen indenfor de seneste to år med henblik på konstatering af, om revisionsvirksomheden efterfølgende har fulgt op herpå

12 12. om de til revisionsvirksomheden tilknyttede revisorer har gennemgået den obligatoriske efteruddannelse efter revisorlovens 4 og regler udstedt i medfør heraf. En gennemgang er begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til virksomhedens ejer og medarbejdere samt overordnede analyser og giver derfor mindre sikkerhed end en revision. Der er foretaget enkeltsagskontrol på [antal] kontorsteder. Ved denne enkeltsagskontrol er udtaget [antal] af de efter interne regler underskriftsberettigede godkendte revisorer og der er foretaget kontrol af i alt [antal] sager. Forbehold Virksomhedens generelle kvalitetsstyringssystem indeholder ikke tilstrækkelige procedurer for accept og fortsættelse af kundeforholdet samt for overvågning. Konklusion Med undtagelse af det i forbeholdet anførte, er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver anledning til at konkludere, at der ikke er etableret, implementeret og anvendt et hensigtsmæssigt kvalitetsstyringssystem. Ved den udførte gennemgang er vi desuden ikke blevet bekendt med forhold, der giver anledning til at konkludere at revisors erklæring på erklæringsopgaver ikke er i overensstemmelse med de udarbejdede arbejdspapirer og med lovgivningens krav. Supplerende oplysninger Uden at tage forbehold kan vi oplyse, at virksomheden ikke opfylder stemmerettighedsbestemmelserne i revisorlovens 13. Mere end 10 pct. af stemmerettighederne ejes af et selskab, hvori alle stemmerettighederne ejes af en person, der ikke er godkendt revisor. Uden at tage forbehold kan vi oplyse, at revisionsvirksomheden i en periode på mere end 5 regnskabsår har haft mere end 20 pct. af sin omsætning hos den samme kunde. Revisionsvirksomheden har endvidere ikke anmodet om dispensation hos Erhvervsstyrelsen fra dette krav. Xby, den xx. xxxxx 20xx Revisionsvirksomhedens navn STATSAUTORISERET ELLER REGISTRERET REVISOR

13 Bilag 13, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol - revisionsvirksomhed, der ikke afgiver erklæringer efter revisorlovens 1, stk. 2 Til ledelsen i Revisionsvirksomheden XX Adresse CVR-nr. og Revisortilsynet Undertegnede statsaut./reg. Revisor NN har efter aftale udført gennemgang af revisionsvirksomheden med henblik på opfyldelse af de i revisorlovens kapitel 9 indeholdte krav om kvalitetskontrol i regi af Revisortilsynet. Selskabet har ikke afgivet erklæringer omfattet af revisorlovens 1, stk. 2. Selskabets ledelse har ansvaret for, at selskabets aktivitet ikke omfatter afgivelse af de i revisorlovens 1, stk. 2 nævnte erklæringer, samt at kravene til ejer- og ledelsessammensætning efterleves. Vort ansvar er på grundlag af vor gennemgang at afgive en konklusion herom. Den udførte gennemgang Vi har udført vor gennemgang i overensstemmelse med den internationale standard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed samt yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning og Revisortilsynets gældende retningslinjer på kontroltidspunktet. Dette kræver, at vi tilrettelægger og udfører gennemgangen med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vor konklusion. Vort arbejde har omfattet følgende punkter: gennemgang af selskabets stemmerettigheds- og ledelsessammensætning, herunder at der foreligger en ajourført ejerfortegnelse gennemgang af selskabets vedtægter, årsrapporter, bestyrelses- og revisionsprotokollater gennemgang af selskabets registreringer hos offentlige myndigheder indhentelse af bekræftelse fra selskabets ledelse om, at der ikke er afgivet erklæringer omfattet af revisorlovens 1 stk. 2 gennemgang af virksomhedens kundeliste med henblik på at konstatering af, hvilke slags kunder der arbejdes for gennemgang af enkeltsager med henblik på sikring af, at det udførte arbejde alene er til hvervgiverens eget brug En gennemgang er begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til selskabets ledelse og medarbejdere samt overordnede analyser og giver derfor mindre sikkerhed end en revision. Konklusion Ved den udførte gennemgang er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver anledning til at konkludere, at virksomheden har afgivet erklæringer omfattet af revisorlovens 1 stk. 2. Ved den udførte gennemgang er vi endvidere ikke blevet bekendt med, at virksomhedens stemmerettigheds- og ledelsesforhold ikke er i overensstemmelse med revisorloven og at der ikke foreligger en ajourført ejerfortegnelse. Xby, den xx. xxxxx 20xx Revisionsvirksomhedens navn STATSAUTORISERET ELLER REGISTRERET REVISOR

14 Bilag 14, Eksempel på erklæring ved delvis fornyet kvalitetskontrolkontrol (forbehold) Til ledelsen i Revisionsvirksomheden XX Adresse CVR-nr. og Revisortilsynet Undertegnede statsaut./reg. Revisor NN har efter aftale udført delvis gennemgang af det generelt anvendte kvalitetsstyringssystem i revisionsvirksomheden, samt gennemgang af de i revisorlovens 1, stk. 2 omfattede erklæringsopgaver. Revisionsvirksomheden har oplyst, at der på tidspunktet for kontrollens opstart var tilknyttet [antal] kontorsteder, [antal] godkendte revisorer - hvoraf [antal] var berettigede i revisionsvirksomheden efter interne regler til at underskrive de i revisorlovens 1, stk. 2, omhandlede erklæringer. Det kan dertil oplyses, at der ifølge oplysningerne i ReviReg på tidspunktet for kontrollens opstart var tilknyttet [antal] godkendte revisorer til revisionsvirksomheden. Revisionsvirksomheden afgiver ikke erklæringer med sikkerhed for kunder, der er omfattet af revisorlovens 21, stk. 3. Virksomhedens ledelse har ansvaret for etablering, implementering og anvendelse af det generelle kvalitetsstyringssystem samt kvaliteten af de udførte erklæringsopgaver. Vort ansvar er på grundlag af vor gennemgang at afgive en konklusion herom. Den udførte gennemgang Vi har udført vor gennemgang i overensstemmelse med den internationale standard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed samt yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning og Revisortilsynets gældende retningslinjer på kontroltidspunktet. Dette kræver, at vi tilrettelægger og udfører gennemgangen med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at det generelle kvalitetsstyringssystem fungerer hensigtsmæssigt, og at revisors erklæring på erklæringsopgaver er i overensstemmelse med dennes arbejdspapirer og lovgivningens krav. Vor gennemgang har jf. Revisortilsynets retningslinjer omfattet følgende punkter: 1. procedurer for hvidvask og rapportering af økonomisk forbrydelser 2. gennemlæsning af 2 konkrete erklæringsopgaver med henblik på vurdering af, om revisors erklæring er i overensstemmelse med dennes arbejdspapirer og erklæringsbekendtgørelsen. En gennemgang er begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til virksomhedens ejer og medarbejdere samt overordnede analyser og giver derfor mindre sikkerhed end en revision. Der er foretaget enkeltsagskontrol på [antal] kontorsteder. Ved denne enkeltsagskontrol er udtaget [antal] af de efter interne regler underskriftsberettigede godkendte revisorer og der er foretaget kontrol af i alt [antal] sager. Forbehold Ved gennemgang af konkrete erklæringsopgaver har vi et til fælde konstateret, at der er foretaget mangelfuld planlægning, at det udførte arbejde og omfanget heraf er utilstrækkeligt og kun delvist dokumenteret. Samtidig har vi konstateret, at en af de afgivne erklæringer ikke er i overensstemmelse med kravene i erklæringsbekendtgørelsen, idet der ikke er afgivet fornødne forbehold om manglende overholdelse af årsregnskabsloven.

15 Konklusion Ved den udførte gennemgang er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver anledning til at konkludere, at der ikke er etableret og implementeret et hensigtsmæssigt kvalitetsstyringssystem for så vidt angår procedure for hvidvask og rapportering af økonomisk forbrydelse. Som følge af det anførte forbehold er det vor opfattelse, at revisors erklæring på en erklæringsopgave ikke er i overensstemmelse med de udarbejdede arbejdspapirer og med lovgivningens krav. Xby, den xx. xxxxx 20xx Revisionsvirksomhedens navn STATSAUTORISERET ELLER REGISTRERET REVISOR

16 Bilag 15, Vejledning i udfyldning og fremsendelse af regning (E-faktura) Generelt Regninger for udført kontrolarbejde skal fremsendes til Revisortilsynet i form af en E-faktura, der kan udfyldes og fremsendes via Revisortilsynets varenumre og beskrivelser skal anvendes på samtlige varelinjer. Hvis dit system kan danne E-faktura, men ikke kan tilpasse alle varenumre og beskrivelser, skal du i stedet benytte løsningen på Det skal angives, om de enkelte ydelser er momsbelagt. Moms påføres efter gældende momsregler. Der er vigtigt, at der fremsendes en separat faktura for den direkte medgåede tid, samt en anden, separat faktura for timer anvendt på transport og udlæg efter retning, så de to ting kan adskilles. Fakturaerne skal sendes til Erhvervsstyrelsens EAN-nr Den kontrollerede revisionsvirksomhed skal anføres som fakturamodtager. Dette er vigtigt, idet den kontrollerede virksomhed ellers ikke ville kunne opnå fradrag for momsdelen af bruttoudgifterne til den direkte medgåede tid. Om faktura for direkte medgået tid På E-fakturaen for den direkte medgåede tid anføres følgende (se bilag 16 for eksempler på udfyldelse af faktura): 1) Den direkte medgåede tid pr. kontrollant samt den aftalte timepris Principper: Den direkte medgåede tid i timer angives i feltet Antal. Den direkte medgåede tid skal forstås som den tid, kontrollanten selv har anvendt til kontrolopgaven såvel i den kontrollerede revisionsvirksomhed som til forberedelse og efterbehandling, uanset hvor arbejdet udføres. Eventuel medgået tid på kontrolopgaven efter opgørelsestidspunktet (eksempelvis til at svare på Revisortilsynets henvendelser) kan dækkes ved indsendelse af en senere, supplerende regning til Revisortilsynet. Betaling for yderligere medgået tid kan finde sted, når denne kan henføres til Revisortilsynets behandling af sagen og når den ikke er en følge af nedennævnte mangler og utydeligheder i kontrollantens arbejde. Betaling kan kun ske, såfremt arbejdet samlet set overstiger, hvad der kan betragtes som almindelig korrespondance vedrørende udførelsen af kontrolopgaven og eksempelvis svar på spørgsmål, der ikke kræver yderligere kontrolarbejdshandlinger fra kontrollantens side. Yderligere medgået tid som følge af mangler eller utydeligheder i kontrollantens erklæring, rapport, arbejdspapirer, svar eller andet materiale, dækkes dog af kontrollanten selv. Revisortilsynet træffer i tvivlspørgsmål afgørelse herom. Indtastning: I feltet Beskrivelse angives først kontrollantens revisortype (RR, SR). Derefter angives navnet på kontrollanten. 1

17 Ved direkte medgået tid angives varenr. 1. i feltet Varenr.. I feltet Enhed angives timer som enhed. Den timepris, der er angivet i aftalen, skrives i feltet Enhedspris (netto). 2) Den direkte medgåede tid og timepris for øvrige deltagere i kontrolopgaven Principper: Øvrige deltagere kan alene være andre revisorer eller revisorassistenter. Udgifter til teknisk administrativt personale såsom sekretærer, studenter, mv. er inkluderet i den fastsatte timepris for kontrollanten. For øvrige deltagere anvendes de samme principper for opgørelse af direkte medgået tid som for kontrollanten. Indtastning: Hver af de øvrige deltagere angives i feltet Beskrivelse med titel (SR, RR, revisor, revisor ass.) og fuldt navn. Ved direkte medgået tid angives varenr. 1. i feltet Varenr.. I feltet Enhed angives timer som enhed. Den timepris, der er angivet i aftalen, skrives i feltet Enhedspris (netto). Faktura for timer anvendt på transport og udlæg efter regning På E-fakturaen for timer anvendt på transport og udlæg efter regning anføres følgende: 1) Timer anvendt på transport Dette inkluderer udelukkende transport til og fra den kontrollerede virksomhed i forbindelse med udførelsen af kontrolopgaven. Kontrollanten angiver på en separat varelinje i feltet Beskrivelse Transporttid samt kontrollantnavn. I feltet Antal skrives det samlede antal timer til transport, som kontrollanten har anvendt i forbindelse med kontrolopgaven. I de tilfælde, hvor kontrollanten ledsages af øvrige deltagere til udførelsen af kontrolopgaven, angives også disses navne og anvendte timer på separate varelinjer. Transporttid refunderes med den pågældendes fulde timepris, der er angivet i aftalen. Under Stykpris angives denne timepris. For transporttid anvendes varenr. 2. 2) Udlæg efter regning Principper: Visse omkostninger refunderes efter regning i overensstemmelse med statens regler (se Personalestyrelsens cirkulære herom bilag 1 og bilag 5, I). Dette inkluderer: 2

18 - Transportudgifter (flybilletter kun økonomi og økonomi flex, statens almindelig godkendt kørsel i egen bil ( 14), togbilletter kun standard, billetter mv.) - Overnatning (statens sats) Eventuel betaling af andre udgifter end de her nævnte, som måtte være nødvendige for udførelsen af arbejdet, kan kun foregå efter skriftlig aftale med Revisortilsynet. Alle udlæg, der søges dækket, skal vedhæftes som bilag til fakturaen i forbindelse med indtastningen på virk.dk. Der vil løbende blive ført kontrol hermed. Indtastning: Alle refunderbare udlæg (derunder flybilletter mv.) anføres på separate varelinjer, hvor det i feltet Beskrivelse på hver linje klart fremgår, hvad udlægget vedrører og hvilken deltager, den enkelte udgift vedrører. Når der ikke er en formel pris for den enkelte person (eks. ved flere personer i en taxa) anføres kun den ansvarliges navn. Eksempler på beskrivelse: Togbillet, kbh-kolding t/r, Svend Poulsen Overnatning, Hotel Koldingfjord, svend Poulsen For udlæg efter regning anvendes varenr. 3. Måltider, drikkevarer, drikkepenge mv. refunderes ikke og må derfor ikke angives. 3) Redegørelse for en eventuel væsentlig afvigelse i det faktiske antal anvendte timer i forhold til det forventede antal timer, som er angivet i aftalen. Såfremt der er angivet et forventet antal timer i aftalen, og det faktisk antal anvendte timer overskrider dette med mindst 20 %, skal kontrollanten altid medsende en redegørelse for det yderligere forbrug. Redegørelsen mailes til Kontrollanten skal dog altid redegøre for ressourceforbruget, såfremt Revisortilsynet beder om dette. Redegørelsen skal som minimum omfatte tidsforbrug pr. deltager pr. dag herunder arten af det udførte arbejde. Særligt omkring moms Revisortilsynet har bedt SKAT om at vurdere Revisortilsynets momsstilling i forbindelse med at Revisortilsynet indgår som aftalepart med kontrollanten. SKAT har vurderet, at Revisortilsynet på det foreliggende grundlag ikke skal være en momspligtig myndighed. Det skal præciseres, at posterne på regningen skal påføres moms efter de normale momsregler. 3

19 Bilag 16, Eksempel på udfyldelse af E-faktura Fakturaen skal sendes til Erhvervsstyrelsens EAN-nr På fakturaen skal den kontrollerede revisionsvirksomhed påføres som fakturamodtager.

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank)

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Virksomhedens ledelse har ansvaret for etablering, implementering anvendelse af det generelle erklæringsopgaver med sikkerhed samt

Læs mere

Betalingsforhold for en kvalitetskontrol

Betalingsforhold for en kvalitetskontrol Betalingsforhold for en kvalitetskontrol Indhold 1. Betalingsforhold for kvalitetskontrol af ikke-pie revisionsvirksomheder... 2 1.1. Timepriser og fastsættelse heraf... 2 1.2. Timeantallet... 2 1.3. Kvalitetskontrollantens

Læs mere

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A.

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A. Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012 Revisortilsynet mod B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 3. juli 2012 har Revisortilsynet

Læs mere

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973.

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973. Den 28. januar 2008 blev der i sag nr. 11/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A og registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved breve af 20. marts og 21. juni 2007 har Revisortilsynet

Læs mere

Bilag 6, Vejledning til udfyldelse af bilag 1-4 samt eksempler

Bilag 6, Vejledning til udfyldelse af bilag 1-4 samt eksempler Bilag 6, Vejledning til udfyldelse af bilag 1-4 samt eksempler Indhold Indhold... 1 Vejledning til udfyldelse af arbejdsprogrammer i bilag 2-4... 2 Vejledning til udfyldelse af Issue Tracker... 3 Eksempel

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 31. oktober 2013 blev i sag nr. 53/2013 Revisortilsynet mod registeret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

Revisortilsynets behandling af sagerne 1

Revisortilsynets behandling af sagerne 1 Revisortilsynets behandling af sagerne 1 Indhold 1. Erklæring ikke indkommet... 2 2. Fejl i kvalitetskontrollantens erklæring... 2 3. Kvalitetskontrol uden væsentlige fejl og mangler... 2 4. Kvalitetskontrol

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A ApS, CVR-nr. 3161 8460 og registreret revisor Torben Steen Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Ole Wanting blev beskikket som registreret revisor den 29. august 1986.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Ole Wanting blev beskikket som registreret revisor den 29. august 1986. Den 21. december 2009 blev der i Sag nr. 30/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret revisor Ole Wanting CVR-nr. 55 36 59 54 og Registreret revisor Ole Wanting afsagt følgende K e n

Læs mere

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde.

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde. Den 30. november 2011 blev der i sag nr. 20/2011 Revisortilsynet mod A ApS CVR xx xx xx xx og Registreret revisor B cpr.nr. xxxxxx-xxxx afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. januar 2011

Læs mere

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e:

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e: Den 15. september 2009 blev der i sag nr. 45/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74 og Registreret revisor Charlotte Vedel Kure Bjerre

Læs mere

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. november 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C. Den 25. august 2008 blev i sag nr. 32/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009 23. januar 2009. Nr. 42. Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret Revisor Lars Aamand, CVR nr. 25 43 33 35 og Registreret revisor Lars Ulrich Aamand afsagt følgende K

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr R) Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 35-2007-R) REVISORTILSYNET mod Registreret revisionsvirksomhed RR og Registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011. Revisortilsynet. mod Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011 Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet Revision 1, CVR-nr. 1565 9777 og registreret revisor R afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d el s e : Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R. Revisortilsynet. mod

K e n d el s e : Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R. Revisortilsynet. mod Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisionscentret for Læger og Tandlæger, CVR nr. 76 62 90 13 afsagt følgende K e n d el s e : Ved skrivelse af 16. juli

Læs mere

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring:

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 161/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Uffe Søgaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende Den 22. maj 2015 blev der i sag nr. 073/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor H afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 5. september 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet.

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet. Den 13. april 2016 blev der i sag nr. 078/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. marts 2011 blev der i. sag nr. 45/2010. Revisortilsynet. mod. Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr.

K e n d e l s e: Den 28. marts 2011 blev der i. sag nr. 45/2010. Revisortilsynet. mod. Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr. Den 28. marts 2011 blev der i sag nr. 45/2010 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr. xx xx xx xx og Registreret revisor B og Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 16/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Bengt Møller, CVR-nr. 84 47 34 13 og Registreret revisor Bengt Møller afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974.

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974. Den 14. marts 2008 blev i sag nr. 48/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E : Ved skrivelse 15. august 2007 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 19,

Læs mere

K e n d e l s e: Den 22. oktober 2010 blev der i. sag nr. 57/2009. Revisortilsynet. mod. Revisionskontoret A v/registreret revisor B

K e n d e l s e: Den 22. oktober 2010 blev der i. sag nr. 57/2009. Revisortilsynet. mod. Revisionskontoret A v/registreret revisor B Den 22. oktober 2010 blev der i sag nr. 57/2009 Revisortilsynet mod Revisionskontoret A v/registreret revisor B og Registreret revisor med deponeret godkendelse C afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

#Revisionsvirksomhed# #Revisor(er)# #Adresse (kontorsted)# #Postnr./By# #Måned og årstal# Page 1 of 10

#Revisionsvirksomhed# #Revisor(er)# #Adresse (kontorsted)# #Postnr./By# #Måned og årstal# Page 1 of 10 Issue Tracker #sag# Regnskabsåret #201x# #Stikprøvekategori: Enkeltsag PIE# #Stikprøvekategori: Enkeltsag non-pie# #Stikprøvekategori: Enkeltsag intern overvågning# #Stikprøvekategori: Enkeltsag - konkurs#

Læs mere

(*): Spørgsmål der er markeret med (*) kan undlades i revisionsvirksomheder hvor erklæringsopgaver med sikkerhed udelukkende udføres af 1 person.

(*): Spørgsmål der er markeret med (*) kan undlades i revisionsvirksomheder hvor erklæringsopgaver med sikkerhed udelukkende udføres af 1 person. Bilag 2, Arbejdsprogram til gennemgang af revisionsvirksomheden og dens generelle kvalitetsstyringssystem Revisionsvirksomheder, der ikke reviderer virksomheder af offentlig interesse Dokumentation af

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 11/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Søren Andersen Sørensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion:

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion: Den 9. december 2013 blev der i sag nr. 100/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. august 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 19. februar 2014 blev i sag 72/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Claus Witt afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Kvalitetskontrol af #sag# #Rev.virksomhed# Erhvervsstyrelsen. Opstartsmøde den #dato#

Kvalitetskontrol af #sag# #Rev.virksomhed# Erhvervsstyrelsen. Opstartsmøde den #dato# Kvalitetskontrol af #sag# #Rev.virksomhed# Erhvervsstyrelsen Opstartsmøde den #dato# Agenda Præsentation af kontrollant og underskrivende revisor(er) Præsentation af erklæringsopgaven Grundlag for kvalitetskontrollen

Læs mere

Gennemførelse af kvalitetskontrol for ikke- PIE revisionsvirksomheder og rapportering herom 1

Gennemførelse af kvalitetskontrol for ikke- PIE revisionsvirksomheder og rapportering herom 1 Gennemførelse af kvalitetskontrol for ikke- PIE revisionsvirksomheder og rapportering herom 1 1 Af 26. juni 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetskontrollantens kontrolbesøg... 3 2. Fornyede kontroller...

Læs mere

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende:

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 105/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Morten Grønbek samt sag nr. 106/2013 Revisortilsynet mod Grønbek Revision og Rådgivning ApS afsagt sålydende K E N D

Læs mere

K e n d e l s e : Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 80/2010. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 80/2010. Revisortilsynet. mod Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 80/2010 Revisortilsynet mod 1) Revisionsvirksomheden A v/a CVR nr. xx xx xx xx og 2) Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 19. november

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder 1)

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder 1) BEK nr 968 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2014-9046 Senere ændringer til

Læs mere

Kvalitetskontrol. Status og erfaringer på kvalitetskontrol samt forventninger til den fremtidige kvalitetskontrol 19. september 2012.

Kvalitetskontrol. Status og erfaringer på kvalitetskontrol samt forventninger til den fremtidige kvalitetskontrol 19. september 2012. Status og erfaringer på kvalitetskontrol samt forventninger til den fremtidige kvalitetskontrol Side 1 Resultat af Revisortilsynets kvalitetskontrol 2011 Typiske fejl og mangler Revisortilsynets arbejde

Læs mere

Retningslinjer. for gennemførelse af kvalitetskontrol. og rapportering herom

Retningslinjer. for gennemførelse af kvalitetskontrol. og rapportering herom Retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol og rapportering herom Revisortilsynet, juli j 2011 1 Indholdsfortegnelse 2. Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter...

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr. 29-2007-R) REVISORTILSYNET mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 14. juni 2007

Læs mere

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr.

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 58/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. 49 98 76 17 afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 25. august 2008 har Revisortilsynet

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Retningslinjer. for gennemførelse af kvalitetskontrol. og rapportering herom

Retningslinjer. for gennemførelse af kvalitetskontrol. og rapportering herom Retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol og rapportering herom Revisortilsynet, maj 2009 (revideret udgave, oktober 2009) Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Hjemmelsgrundlag... 5 1.2.

Læs mere

kendelse: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod

kendelse: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod Furesø Revision, Registreret Revisionsanpartsselskab (CVR xx xx xx xx) og Registreret revisor Preben Denis Vilhelm Rasmussen

Læs mere

Retningslinjer. for gennemførelse af kvalitetskontrol. og rapportering herom

Retningslinjer. for gennemførelse af kvalitetskontrol. og rapportering herom Retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol og rapportering herom Revisortilsynet, juni j 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens

Læs mere

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring.

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring. Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 153/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Gunnar Bruun Jacobsen afsagt sålydende kendelse Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Steen Niels Kristensen. afsagt sålydende

Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Steen Niels Kristensen. afsagt sålydende Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015 Revisortilsynet mod Registreret revisor Steen Niels Kristensen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 11. august 2015 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21. december 2012 blev i sag nr. 67/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 21. december 2012 blev i sag nr. 67/2011. Revisortilsynet. mod Den 21. december 2012 blev i sag nr. 67/2011 Revisortilsynet mod 1) Revisionsvirksomheden (Revision 1) ApS, CVR nr. xx xx xx x1 og 2) Registreret revisor (R) afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 20. juni 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 20. juni 2006 (sag nr R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 20. juni 2006 (sag nr. 4-2006-R) REVISORTILSYNET mod Revisorvirksomheden RR Ved brev af 13. januar 2006 har Revisortilsynet

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 4/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 5. december 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 5. december 2006 (sag nr R) Side 1 af 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 5. december 2006 (sag nr. 46-2005-R) Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden RRR ved registreret revisor RR

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 14. marts 1984.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 14. marts 1984. Den 20. december 2010 blev der i sag nr. 8/2010 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 29. januar 2010 har A i medfør af dagældende revisorlovens 19, stk. 3,

Læs mere

K E N D E L S E: Den 27. juli 2015 blev der i. sag nr. 101/2014. Revisortilsynet. mod. tidligere statsautoriseret revisor Per Kjær Andersen

K E N D E L S E: Den 27. juli 2015 blev der i. sag nr. 101/2014. Revisortilsynet. mod. tidligere statsautoriseret revisor Per Kjær Andersen Den 27. juli 2015 blev der i sag nr. 101/2014 Revisortilsynet mod tidligere statsautoriseret revisor Per Kjær Andersen afsagt sålydende K E N D E L S E: Revisortilsynet har ved skrivelse af 10. november

Læs mere

Retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol og rapportering herom. Grannskoðaraeftirlitið, februar 2011

Retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol og rapportering herom. Grannskoðaraeftirlitið, februar 2011 Retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol og rapportering herom Grannskoðaraeftirlitið, februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Retningslinjernes hjemmel og lovgrundlag... 3

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 26. november 2013 blev der i sag nr. 78/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet A. L. Revision v/registreret revisor Anne Lippert og registreret revisor Anne Lippert afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Retningslinjer for kvalitetskontrol af ikke-pie revisionsvirksomheder

Retningslinjer for kvalitetskontrol af ikke-pie revisionsvirksomheder Retningslinjer for kvalitetskontrol af ikke-pie revisionsvirksomheder ERHVERVSSTYRELSEN Offentliggjort den 23. august 2016 1 Indhold Indledning... 1 1. Udvælgelse af revisionsvirksomheder til kvalitetskontrol...

Læs mere

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af

Læs mere

K e n d e l s e: Revisortilsynet har rejst følgende klagepunkt over for registreret revisor Ib A. Evensen:

K e n d e l s e: Revisortilsynet har rejst følgende klagepunkt over for registreret revisor Ib A. Evensen: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 057/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Ib A. Evensen og sag nr. 058/2014 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Firma Ib A. Evensen, CVR-nr. 18 84 16

Læs mere

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde RIR Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 78 05 24 Gennemsigtighedsrapport 2014 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk

Læs mere

k e n d e l s e: Klagen angår i det væsentlige mangelfuld planlægning af revision og manglende forbehold.

k e n d e l s e: Klagen angår i det væsentlige mangelfuld planlægning af revision og manglende forbehold. Den 9. december 2013 blev i sag 55/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 14. februar 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

#Foreløbig# #Endelig# Issue Tracker Kontrolåret #201x# Gennemgang af revisionsvirksomhedens kvalitetsstyring

#Foreløbig# #Endelig# Issue Tracker Kontrolåret #201x# Gennemgang af revisionsvirksomhedens kvalitetsstyring #Foreløbig# #Endelig# Issue Tracker Kontrolåret #201x# Gennemgang af revisionsvirksomhedens kvalitetsstyring #Revisionsvirksomhed# #Adresse (kontorsted)# #Postnr./By# #Måned og årstal# 1 of 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. november 2011 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. november 2011 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor R. Den 26. februar 2013 blev der i sag nr. 114/2011 Revisortilsynet mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. november 2011 har Revisortilsynet klaget over registreret

Læs mere

Kendelse: Revisortilsynet har den 14. oktober 2015 indbragt registreret revisor Kim Birk Olesen for Revisornævnet.

Kendelse: Revisortilsynet har den 14. oktober 2015 indbragt registreret revisor Kim Birk Olesen for Revisornævnet. Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 83/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor Kim Birk Olesen afsagt følgende Kendelse: Revisortilsynet har den 14. oktober 2015 indbragt registreret revisor Kim Birk

Læs mere

A Revisionsvirksomheden B, CVR-nr. xx xx xx xx Registreret revisor C personligt K e n d e l s e: Sagsfremstilling:

A Revisionsvirksomheden B, CVR-nr. xx xx xx xx Registreret revisor C personligt K e n d e l s e: Sagsfremstilling: Den 27. Januar 2010 blev der i sag nr. 19/2009-R A mod Revisionsvirksomheden B, CVR-nr. xx xx xx xx og Registreret revisor C personligt afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 16. marts 2009

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013 Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013 Offentliggjort den 14. november 2014 REVISORTILSYNET SEKRETARIAT: ERHVERVSSTYRELSEN, LANGELINIE ALLÈ 17, 2100 KØBENHAVN Ø E-mail: revisortilsynet@erst.dk

Læs mere

K e n d e l s e: Revisortilsynet har overfor revisionsvirksomheden klaget over følgende:

K e n d e l s e: Revisortilsynet har overfor revisionsvirksomheden klaget over følgende: Den 23. oktober 2013 blev der i sag nr. 79/2012 Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet B, cvr.nr. xx xx xx xx og Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 8. oktober 2012 har

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21 december 2011 blev i sag nr. 71/2009. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende

K e n d e l s e : Den 21 december 2011 blev i sag nr. 71/2009. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende Den 21 december 2011 blev i sag nr. 71/2009 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. december 2009 har Revisortilsynet i medfør af den tidligere

Læs mere

K e n d e l s e: Revisortilsynet udtog i 2010 den indklagede revisionsvirksomhed til kvalitetskontrol, som blev udført den 4. november 2010.

K e n d e l s e: Revisortilsynet udtog i 2010 den indklagede revisionsvirksomhed til kvalitetskontrol, som blev udført den 4. november 2010. Den 3. september 2012 blev der i sag nr. 65/2011 Revisortilsynet mod Selskab 1 (revision) ApS, cvr. nr, #1 og registreret revisor R afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. juni 2011 har

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at R har været beskikket som registreret revisor fra den 3. juli 1981.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at R har været beskikket som registreret revisor fra den 3. juli 1981. Den 25. maj 2010 blev i sag nr. 26/2008-R Registreret revisor K (som indehaver af revisionsvirksomheden K, CVR nr....) mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 17. marts

Læs mere

kendelse: Den 16. juni 2016 blev der i sag nr. 73/2015 Revisortilsynet mod A ApS sag nr. 74/2015 Revisortilsynet mod

kendelse: Den 16. juni 2016 blev der i sag nr. 73/2015 Revisortilsynet mod A ApS sag nr. 74/2015 Revisortilsynet mod Den 16. juni 2016 blev der i sag nr. 73/2015 Revisortilsynet mod A ApS og sag nr. 74/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor Aimé Perret-Gentil afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 11. august

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

k e n d e l s e: Klagen: Revisortilsynet har i forhold til indklagede personligt begrundet klagen i følgende punkter:

k e n d e l s e: Klagen: Revisortilsynet har i forhold til indklagede personligt begrundet klagen i følgende punkter: Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 60/2012 Revisortilsynet mod Registeret revisor A og Revisionsvirksomheden B ApS cvr.nr. xx xx xx xx afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelser af 21. august 2012

Læs mere

Beslutning: Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014. mod. Statsautoriseret revisor B. Truffet følgende

Beslutning: Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014. mod. Statsautoriseret revisor B. Truffet følgende Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014 A mod Statsautoriseret revisor B og C Truffet følgende Beslutning: Ved skrivelse af 21. september 2014 har klager i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

B e s l u t n i n g :

B e s l u t n i n g : Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 28/2010 Revisortilsynet mod Registreret revisor F truffet følgende B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 2. juni 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 14. januar 2015 blev der i sag nr. 55/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Kurt Bülow afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. juli 2014 har Revisorstilsynet, i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor Preben Møgelmose.

K e n d e l s e: Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor Preben Møgelmose. Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015 Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor Preben Møgelmose afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 18. december 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør

Læs mere

Udvælgelse af revisionsvirksomheder til kvalitetskontrol 1

Udvælgelse af revisionsvirksomheder til kvalitetskontrol 1 Udvælgelse af revisionsvirksomheder til kvalitetskontrol 1 Indhold 1. Virksomhedstype og hyppighed... 2 2. Holdingselskaber... 2 3. Netværk... 2 3. Ekstraordinær kontrol... 3 4. Virksomheder, der ikke

Læs mere

k e n d e l s e: Ved brev af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved brev af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 18. december 2013 blev i sag nr. 45/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A,

Læs mere

Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter 1

Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter 1 Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter 1 Indhold 1. Betingelser for at blive kvalitetskontrollant... 2 2. Ansøgning og godkendelsesprocedure... 3 3. Betingelser for at

Læs mere

kendelse: Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende

kendelse: Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 16. august og 3. september 2012 har Skat i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Revisionsvirksomheden Revisor Malvin Jespersen blev af Revisortilsynet udtaget til kvalitetskontrol i året 2007.

K e n d e l s e: Revisionsvirksomheden Revisor Malvin Jespersen blev af Revisortilsynet udtaget til kvalitetskontrol i året 2007. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 39/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisor Malvin Jespersen CVR-nr.21403679 og registreret revisor Jan Malvin Jespersen afsagt sålydende K e n d

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

kendelse: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 84/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Tina L. Pedersen afsagt sålydende

kendelse: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 84/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Tina L. Pedersen afsagt sålydende Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 84/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Tina L. Pedersen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 6. oktober 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2014

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2014 Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2014 Offentliggjort den 30. marts 2016 REVISORTILSYNET SEKRETARIAT: ERHVERVSSTYRELSEN, LANGELINIE ALLÈ 17, 2100 KØBENHAVN Ø revisortilsynet@erst.dk www.erhvervsstyrelsen.dk/revisortilsynet

Læs mere

Den 21. november 2016 blev der i. sag nr.72/2016. Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor A.

Den 21. november 2016 blev der i. sag nr.72/2016. Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor A. Den 21. november 2016 blev der i sag nr.72/2016 Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende Ved brev af 1. februar 2016 har Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen, i

Læs mere

Revisortilsynets kvalitetskontrol Resultater og fokus

Revisortilsynets kvalitetskontrol Resultater og fokus Revisortilsynets kvalitetskontrol Resultater og fokus Ved Birgitte Hove fra Revisortilsynets sekretariat Agenda Kvalitetskontrol og organisering Fokusområder Resultater af kvalitetskontrol 2012 Typiske

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Revisionsfirmaet A A/S, cvr. nr. XXXX XXXX, ved statsautoriseret revisor B. K e n d e l s e:

Revisionsfirmaet A A/S, cvr. nr. XXXX XXXX, ved statsautoriseret revisor B. K e n d e l s e: Den 12. oktober 2015 blev der i sag nr. 31/2015 Revisionsfirmaet A A/S, cvr. nr. XXXX XXXX, ved statsautoriseret revisor B mod statsautoriseret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 25. august 2009 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 25. august 2009 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 21. December 2009 blev i sag nr. 45/2009-R Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 25. august 2009 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere