MÅLSÆTNING OG LÆREPLANER 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MÅLSÆTNING OG LÆREPLANER 2015"

Transkript

1 MÅLSÆTNING OG LÆREPLANER 2015 JEG ER NOGET! LYKKE ER AT GÅ OG VADE OP TIL KNÆENE I BLADE GÅ PÅ BARE, SORTE FØDDER OG SÅ NYE GULERØDDER. GLÆDE ER AT SE HVORDAN AT SOLENS GNISTER RAMMER VANDET. SE! DE HEDE LUFTLAG DIRRER DER HVOR HAVENS GULDSMED SVIRRER. SNEEN DALER NED I TOTTER ER DER NOGET DER ER FLOTTER'? ÅHR MIN TYKKE SNEMAND VÆLTER! DET ER FORDI HANS MAVE SMELTER JORD DER LUGTER, SOL I GÅRDEN, FUGLESANG NU STARTER VÅREN GIV DIT BARN NATUR SOM GAVE, FØREND DET HAR LÆRT AT STAVE. LYSE, SJOVE BARNDOMSMINDER ER EN SKAT, DER ALDRIG SVINDER. FIK DU GODE BARNDOMSSTUNDER, GÅR DU ALDRIG RIGTIG UNDER. BARNET, SOM ER GLAD OG KÅD, SI'R SOM VOKSEN JEG ER NOGET! FRA: SNYD FANDEN FOR EN TABER AF OLE HYLTOFT

2 Indhld Faktuelle plysninger side 3 Ansatte side 5 Frældreråd side 5 Målsætning side 6 Børn med særlige behv side 7 Læreplaner side 7 Natur g naturfænmener side 7 Persnlig udvikling side 8 Sciale kmpetencer side 9 Sprg side 9 Krp g bevægelse side 10 Kulturelle udtryksfrmer g værdier side 10 Børnemiljø side 11 Det fysiske børnemiljø side 11 Det psykiske børnemiljø side 13 Det æstetiske børnemiljø side 13 Dkumentatin side 15 Evaluering side 15 2

3 FAKTUELLE OPLYSNINGER: Naturbørnehaven Hansthlm Helshagevej Hansthlm Tlf: Mail: Hjemmeside: Naturbørnehaven er en børnehave under Hansthlm Friskle med plads til 40 børn. Børn kan starte fra de er 2½ år g være her indtil sklestart. Ligesm Frisklen arbejder vi ud fra de Grundtvigkldske tanker, hvr hvert enkelt individ er unikt g hvr fællesskabet er i centrum. Vi arbejder i alderspdelte grupper. Skvser (lillegruppen), Skvtrlde (mellemgruppen) g Naturpatruljen (stregruppen). Naturen er det centrale mdrejningspunkt, således at børnehavens hverdag tager udgangspunkt i naturens g årets gang. Det daglige udeliv giver børnene gde natur g sansemæssige plevelser af enhver art. Naturbørnehaven har en ideel beliggenhed, der giver gde muligheder fr at kmme i skven, til stranden, i reservatet, på havnen, i vres klnihave m.m. Naturbørnehaven er indrettet, så der gså er mulighed fr frskellige indendørsaktiviteter. Naturbørnehaven har adgang til Frisklens gymnastiksal, sklens lkaler g værksteder, g vi deltager så vidt mulig, når der arrangeres kncert eller teater på Frisklen. Mellem Naturbørnehaven g Frisklens fritidsrdning Spilppen vil der i et vist mfang være samkøring i ferierne. Desuden har vi fælles aktiviteter/tilbud fr både Naturbørnehavens g Spilppens børn. Der er ikke krav m at Naturbørnehavens børn skal frtsætte i Frisklen. Børn der skal på flkesklen stater i MiniSFO 1 april g børn der skal på Hansthlm Friskle starter 1. august. Her starter i stedet Naturpatruljesklen sm er naturbørnehavens egen førskle tilbud. Her leger vi mere skle men har bevaret naturen sm mdrejningspunkt. I Naturbørnehaven har vi madrdning, hvr der serveres sundt g varieret mad kld sm varm. Madrdningen dækker bespisning hele dagen, dvs. mrgenmad, frmiddagsmad, frkst g eftermiddagsmad. Til frmiddagsmad serverer vi frugt g brød, derfr er der en ekstra frældrebetaling på 70 kr./md. til indkøb af dette. På vres hjemmeside kan I se et eksempel på en ugentlig madplan. Åbningstid: Mandagtrsdag kl g fredag kl Har man brug fr tidligere eller senere åbningstider, vil vi prøve at rette det ind så vidt muligt. Naturbørnehaven har kun heldagspladser. Takster kan ses på vres hjemmeside. 3

4 Naturbørnehaven er lukket følgende dage/uger: Fredag efter Kr. Himmelfartsdag, Grundlvsdag 5 juni, uge 29 g 30, 24 december samt mellem jul g nytår. Naturbørnehaven administrerer selv venteliste g ptagelse i børnehaven, det er derfr vigtigt at henvende sig persnligt. Naturbørnehaven er mfattet af reglerne m søskenderabat g friplads. Søskenderabat er gså gældende mellem Hansthlm Friskles sf Spilppen g Naturbørnehaven. Ved barnets start i børnehaven underskriver frældre tilladelse til ffentliggørelse af ft/videptagelser. F.eks. til ftskærme i garderben, galleriet på hjemmesiden, Naturbørnehavens Facebkside eller avisartikler. Ved ffentliggørelse vurderes det m ft/vide kan være krænkende fr barnet, frældre eller ansatte. 4

5 Ansatte: Inger Kathrine Lynge Elgaard (leder/pædagg) Malthe Tegtmejer: (pædaggisk assistent/suschef) Jane Kanstrup (pædagg) Jane Jensen (pædagg) Elisa Sunesen: (pædaggisk assistent) Berit Knge (pædaggmedhjælper) Karin Sørensen (pædaggmedhjælper) Flemming Graversen (pædaggmedhjælper) Drte Villumsen (pædaggmedhjælper) Rma Lemvig (madmr) Asta Brandi (eftermiddagsmedhjælper) Julie Wichmann (eftermiddagsmedhjælper) Frældreråd: Frældrerådets medlemmer 2014/2015: Lne Pedersen (frmand) Pernille Thmsen Maja Kllerup Stephanie Thmsen Lene Madsen Frældrerådet i Naturbørnehaven består af 5 medlemmer valgt af frældrene i børnehaven. Senest 1. nvember er der frældremøde med valg til frældrerådet. Frældrerådets medlemmer vælges fr 2 år af gangen. Frældrerådet har møde ca. hver 3. måned. Frældrerådet har ikke indblik i de enkelte familiers frhld g medlemmerne i rådet er mfattet af tavshedspligt. Frældrerådets pgave mhandler: give frældrene indflydelse på Naturbørnehavens dagligdag være med til at Naturbørnehaven frtsat udvikler sig medvirke til at styrke samarbejdet mellem frældre g ansatte hjælpe ved frskellige arrangementer 5

6 MÅLSÆTNING: Naturbørnehavens verrdnede mål bygger på de Grundtvig/Kldske tanker g menneskesyn: Mennesket er unikt Respekt fr den enkelte g fr fællesskabet Oplive g plyse Persnalet er engagerede g arbejder ud fra et anerkendende g inkluderende menneskesyn. Det pædaggiske persnale støtter, leder g udfrdrer børns læring, sm børnene er medskabere af. Læring sker gennem spntane plevelser g leg, samt ved, at den vksne skaber eller understøtter situatiner, der giver børnene mulighed fr frnyelse, frdybelse, frandring g erfaring. Den vksne skal sikre at der bliver sat fkus på alle barnets ptentialer g kmpetencer fr, at ruste det enkelte barn til at begå sig i livet. Nysgerrighed g pmærksmhed er vigtige frudsætninger fr læring. Nysgerrige vksne lærer børn pmærksmhed ved at pege, vise, frtælle g frklare m tingene i naturen/verden. Børnene lærer at undersøge, hlde fast i nget bestemt g afhængig af alder danne sig dets egne erfaringer. Persnalet skal have kendskab til naturen g lyst til at arbejde i g med den. Legen skal have høj priritet, den er fundamental g frdrende fr al læring på alle mråder. Hs børn der leger, er hele hjernen aktiv. Det er vigtigt, at børnene udsættes fr mange sansepåvirkninger. J flere sanser der er aktive i frbindelse med en aktivitet/plevelse j flere kblinger sker der i hjernen mellem nervebanerne. Udeliv giver mange sansepåvirkninger. Der skal ved planlægning g spntanitet gives gde rammer fr legen. Med udgangspunkt i læreplaner udarbejdes der hver måned en aktivitetsplan. Et gammelt indiansk rdsprg siger: Der er t værdier, du kan give dit barn med i tilværelsen. Den ene er rødder, den anden vinger. Rødderne er frankring. Vingerne er frandring, frestillinger g drømme. 6

7 BØRN MED SÆRLIGE BEHOV. I arbejdet med læreplanerne vil vi være pmærksmme på børn med særlige behv. Alle børn skal have mulighed fr at fremme deres lærings g udviklingsptantiale I samarbejde med frældre g fagpersner (specialpædagg, psyklg, talepædagg, sundhedsplejerske, læge g evt. andre) udarbejdes der en handleplan med udgangspunkt i barnets resurser. Der tages i frbindelse med planlægning af aktiviteter hensyn til børn med særlige behv således, at barnet får størst mulig udbytte af aktiviteterne eller barnet tilbydes et fr det særligt tilrettelagt tilbud. Børn med særlige behv skal inkluderes g mødes af en anerkendende pædaggik. LÆREPLANER Naturen g naturfænmener Mål: at barnet er ude hver dag, fr naturen giver næring til de øvrige temaer. at barnet lærer at tage vare på naturen det man kender, passer man på. at stimulere alle sanser. at lære m liv g død. at lære m naturens kræfter. at give gd plads til vilde lege, stille lege, alene lege, fælles lege. at styrke barnets nysgerrighed. at styrke barnets kncentratin. at barnet får erfaringer med de fire elementer: jrd, vand, ild, luft. at pleve naturens mangfldighed. Handling hvrdan når vi målet: 7 I vres månedsplaner tager vi udgangspunkt i årets gang i naturen. Et blad, en rm, et firben, en lrt, et rådyrspr til alt er der en histrie. Vi frtæller m liv g død, frm g farve, antal, frmering, det farlige, det smukke. eller vi siger måske, det ved vi ikke, men lad s finde ud af det. Vi stpper p g siger: kan du huske da vi Året igennem samler vi: blade, kgler, blmster, underlige trldegrene, sten, svampe, affald sv Det daglige udeliv giver rum fr det spntane g ufrudsigelige. Vi ved ikke, hvad dagen byder på. Måske finder vi et dødt marsvin ved stranden, g dagen er pludselig helt anderledes, end vi havde tænkt s. En smuk blmst vi ikke har set før, kan den spises? Hvad hedder den? Gæt? Balletblmst? Feblmst?

8 Persnlig udvikling Mål: at barnet finder ud af, hvem er jeg. at styrke barnets selvværd g føle det har gjrt en frskel. at barnet kan rumme hele sit følelsesregister. at barnet står fast på egne meninger. at barnet kan sige til g fra. at barnet tør være sig selv. at barnet kan indgå i et fællesskab g bidrage dertil. at styrke barnets udhldenhed, vedhldenhed g kncentratin. at barnet kan sætte grænser fr sig selv. at barnet tager stilling g kan stå på egne ben. at barnet kan tåle mdgang g medgang. at støtte barnets selvtillid g barnets tillid til mverdenen. Handling hvrdan når vi målet: ved at lytte til barnet g tage udgangspunkt i barnets interesser g ideer. ved at frtælle barnets histrie, da du begyndte i børnehaven turde du ikke, men nu 8 ved at give plevelser g udfrdringer. ved at stille alderssvarende krav. ved at støtte selvhjulpenhed. ved at den vksne kan rumme barnets følelser. ved at møde barnet, der hvr det er. ved at anerkende.

9 Sciale kmpetencer Mål: at styrke fællesskabet. at barnet lærer at indgå i sciale sammenhænge. at vente på tur g give plads til hinanden. at fremme lysten/mdet til selv at stå frem/ptræde. at give fælles plevelser. at støtte barnet i at få venskaber. at lære at respektere andre, sm de er. at tage vare på hinanden. at lære, hvrdan man selv er en gd ven. at udvise empati. at samarbejde. Handling hvrdan når vi målet: i naturen er der gd plads til at danne små g stre grupper. vi arbejder i alderspdelte grupper en del af dagen. ud ver børnenes egen skabte fællesskaber skal persnalet støtte inkluderende fælleskaber bla. ved at pfrdre til fælles løsninger af pgaver. give barnet frirum til at samarbejde med andre g afgøre, hvad der er meningsfuldt g sjvt at beskæftige sig med. Sprg Mål: at styrke barnets sprglige udvikling. at barnet pnår et alderssvarende sprg. at barnet bliver frtrligt med at bruge sprget i alle sammenhænge at mdtage g efterleve en kllektiv besked. at pleve musik g rytmer. at barnets rdfrråd udvides, så de frmår at sætte rd på følelser g plevelser de har haft. Handling hvrdan når vi målet: 9 at persnalet ptræder sm sprglige frbilleder g pfrdrer frældre til det samme. at tale med barnet g være nærværende. at billeder fra hverdagen, bøger, frtælling, rim g remser, samt dialgisk læsning er en del af dagligdagen. at lave sprgstimulerende aktiviteter med udgangspunkt i det enkelte barn. at den vksne sætter rd på ting g handling. at vi synger, rimer, remser, frtæller, digter, vrøvler..

10 Krp g bevægelse Mål: at styrke barnets fin g grvmtriske udvikling. at barnet plever glæde ved at udflde sig mtrisk at barnet pnår accept g frståelse af sin egen krp at støtte barnets rytmiske sans at udvikle vedhldenhed Handling hvrdan når vi målet: at færdes i kuperet terræn. at klatre i træer. at bygge huler. at fælde små g stre træer. at tegne, klippe, male, snitte, save, hamre at danse g lege sanglege. at give plads til vilde lege. at bruge salen til fysiske aktiviteter g leg. Kulturelle udtryksfrmer g værdier Mål: at barnet får kendskab til det mkringliggende samfunds nrmer, værdier g vaner. at barnets får kendskab til de danske traditiner. at barnet får mulighed fr at stifte bekendtskab med frskellige kulturelle udtryksfrmer. Handling hvrdan når vi målet 10 traditinerne g højtider året igennem giver en bred vifte af den danske kultur. vi plukker i Frisklens emneuger, teaterstykker, sklekncerter, samlinger m.m. g vælger det, der kan give de frskellige alderstrin i børnehaven et udbytte. vi færdes i lkalsamfundet g ser/plever f.eks. fiskeriet, museet, fyret, Natinalparken, havnen, bibliteket sv.

11 BØRNEMILJØ Børnemiljø handler m, hvrdan børnene trives med hinanden, med de vksne g med de aktuelle rammer inde g ud. Et gdt børnemiljø fremme børnenes trivsel, læring g udvikling. Vi sætter fkus på: Det fysiske børnemiljø: (Se læreplanstemaerne Krp g bevægelse g Natur g naturfænmener ) 11 Sundhed Frisk luft hver dag Gd hygiejne Søvn Bevægelse Kst Påklædning Støj Vilde lege fregår udendørs Filt under alle stle/taburetter Tale i et lavt stemmeleje Dele børnene p i mindre grupper Udfldelsesmuligheder: Mange frskellige slags underlag at løbe/lege på Str legeplads mange rum fr leg Mange natur g skvstier med mulighed fr at bevæge sig i højt temp Mange klatretræer i frskellige sværhedsgrader Sikkerhed Årligt sikkerhedstjek af legepladsen Opmærksmhed på børnenes påklædning ift. ulykker Indeklima Lufte ud ved behv Gde lysfrhld (naturligt g kunstigt)

12 Pladsfrhld Mulighed fr mmøblering så indretningen passer til den aktueller børnegruppe Indretning med pdeling i mindre rum fr ufrstyrret leg Materialer 12 Anvender kun gdkendte mærkninger

13 Det psykiske børnemiljø: (se lærerplanstemaerne Persnlig udvikling, Sprg g Sciale kmpetencer, samt afsnittet m Børn med særlige behv) Dette enkelte barns trivsel Selvværd Selvtillid Mulighed fr indflydelse Det enkelte barns samvær med andre børn Understøtte venskaber Tale pænt til g m hinanden Være en del af gruppen Hjælpe barnet i gang med leg Respektere egne g andres grænser Det enkelt barns samvær med de vksne Omsrg g tid til nærvær Anderkendelse Gensidig respekt Det æstetiske børnemiljø (se lærerplanstemaerne Kulturelle udtryksfrmer g værdier 13 Atmsfæren g stemningen i huset Inkluderende tilgang til alle børn alle skal føle sig velkmmen De vksne har det gdt med hinanden g med børnene Det er tilladt at vise følelser Udsmykning Naturmaterialer sm en del af udsmykningen Børnenes egne værker sm en del af udsmykningen Plakater/billeder der relaterer til ting fra naturen Billeder af hverdagssituatiner

14 Indretning 14 Opdeling af rum både ude g inde Sansemæssige plevelser i naturen Dufte til g smage på ting i naturen Opleve årstidernes skiften

15 Dkumentatin Vi dkumenterer vres pædaggiske arbejde ved at: udarbejde månedsplaner i hver gruppe skrive dagsfrløb på infrmatinsdørene g tavlen lave udstillinger lave frestillinger billeddkumentatin på skærme i garderben, på hjemmesiden g på børnehaven facebkside børnene laver ting til deres persnlige erindringsmappe frtælle m plevelser g dagligdag igennem medier såsm avis g TV Evaluering Hvert år vil det pædaggiske persnale evaluere læreplanerne hvrefter frældrerådet gdkender denne. Vi vil desuden benytte frskellige arbejdsredskaber f.eks. Syvkanten eller Smittemdellen, til at evaluere udvalgte aktiviteter/prjekter. Derigennem finder vi ud af, m vi gør det vi trr vi gør g samtidig danner dette et grundlag fr pædaggiske diskussiner g inspiratin til at arbejde videre med lærerplanerne. Hvr der er relevant vil vi arbejde med børnemiljøet sm en del af det pædaggiske arbejde. Vi vil inddrage børnenes plevelser af børnemiljøet i den samlede vurdering alt afhængig af børnenes alder g mdenhed. Vi vil samtale med børnene m deres plevelser af det fysiske, psykiske g æstetiske miljø. 15

Virksomhedsplan/læreplan 2012

Virksomhedsplan/læreplan 2012 Virksomhedsplan/læreplan 2012 Naturbørnehaven Hanstholm Helshagevej 14 7730 Hanstholm Tlf: 9796 2345 mail: natur@erhverv.mvb.dk Indholdsfortegnelse Faktuelle oplysninger Målsætning og læreplaner Mål og

Læs mere

MÅLSÆTNING OG LÆREPLANER 2013

MÅLSÆTNING OG LÆREPLANER 2013 MÅLSÆTNING OG LÆREPLANER 2013 JEG ER NOGET! LYKKE ER AT GÅ OG VADE -OP TIL KNÆENE I BLADE GÅ PÅ BARE, SORTE FØDDER -OG SÅ NYE GULERØDDER. GLÆDE ER AT SE HVORDAN AT -SOLENS GNISTER RAMMER VANDET. SE! DE

Læs mere

SMTTE-model for temaet Indianer

SMTTE-model for temaet Indianer SMTTE-mdel fr frløbet i vuggestuen. SMTTE-mdel fr temaet Indianer Sammenhæng Løvspring er en integreret natur- g idrætsinstitutin, hvr der pt er 27 vuggestuebørn. Løvspring har årligt t verrdnede temaer,

Læs mere

SPROG-KROP OG BEVÆGELSE

SPROG-KROP OG BEVÆGELSE ÅRETS TEMA 2017 SPROG-KROP OG BEVÆGELSE Min læreplan fr hele året i 2017. I hele periden vil jeg anvende g præsentere frskellige aktiviteter hvr leg g bevægelse, barnets sprglige udvikling er indtænkt

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen Ydelsesbeskrivelse Specialpædaggiske pladser ved Symfnien Børnehuset Regnbuen Frmål: Ydelsesbeskrivelsen bruges til at synliggøre fr frældre, fagsekretariatet g andre samarbejdspartnere, hvad det er fr

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission Værdiregelsæt er pbygget sammen med vres visin g missin Sklens visin: Flere lærer mere Østbirk skle bygger fremtiden Sklens missin: 1. Flkesklen skal udfrdre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

Læs mere

Til en begyndelse bliver det hovedsagelig vuggestuen vi kigger indretning på vi anskaffer et væg hængt bord samt investerer i en tumle ottekant.

Til en begyndelse bliver det hovedsagelig vuggestuen vi kigger indretning på vi anskaffer et væg hængt bord samt investerer i en tumle ottekant. 1 Visiner Vi arbejder fr det sunde liv, fyldt med bevægelse. Vi startede med mrgensjv g har udbygget det på frskellige måder bl.a. Med ugens leg. Vi bruger gså vres gryde mere målrettet i frhld til aktiviteter.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædaggiske læreplaner Indledning I fråret 2004 blev det ved lv besluttet, at der skal freligge pædaggiske læreplaner i alle daginstitutinerne. Pr. 1.08.04 skulle alle daginstitutiner påbegynde udarbejdelsen

Læs mere

Pædagogisk læreplan

Pædagogisk læreplan Pædaggisk læreplan 2015-2017 Børneinstitutinen Hllænderhuset 1. april 2015 Knstitueret leder: Malene Pushpa Hedegaard Bestyrelsesfrmand: Christine Støvring Evaluering på de frgangne mål 0-2 årig Vi har

Læs mere

Virksomhedsplan/læreplan 2011

Virksomhedsplan/læreplan 2011 Virksomhedsplan/læreplan 2011 Naturbørnehaven Hanstholm Helshagevej 14 7730 Hanstholm Tlf: 9796 2345 mail: natur@erhverv.mvb.dk Indholdsfortegnelse Faktuelle oplysninger Målsætning og læreplaner Mål og

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

MÅLSÆTNING OG LÆREPLANER 2017

MÅLSÆTNING OG LÆREPLANER 2017 MÅLSÆTNING OG LÆREPLANER 2017 JEG ER NOGET! LYKKE ER AT GÅ OG VADE -OP TIL KNÆENE I BLADE GÅ PÅ BARE, SORTE FØDDER -OG SÅ NYE GULERØDDER. GLÆDE ER AT SE HVORDAN AT -SOLENS GNISTER RAMMER VANDET. SE! DE

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel:

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel: LÆREPLAN 2015/2016 Fr at sikre s at vi ser det enkelte barn i vuggestuens/børnehavens fællesskab, arbejder vi pædagger i et udviklingsstøttende, nærværende g anerkendende samspil med børnene. Vi møder

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Evaluering af udviklingsprjekter m en længere g mere varieret skledag Kmmune: Vesthimmerland Invlverede skler i prjektet: Løgstør skle Evalueringsrapprten er udarbejdet af: Malene Wennerlin Kntaktplysninger:

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

THISE SKOLE Jens Thise Vej 26. 9700 Brønderslev Telefon 99 45 48 03 Lærerværelse: 99 45 48 05 Fax 98 88 74 90 th@99454545.dk

THISE SKOLE Jens Thise Vej 26. 9700 Brønderslev Telefon 99 45 48 03 Lærerværelse: 99 45 48 05 Fax 98 88 74 90 th@99454545.dk Gruppernes besvarelser på de 8 temaer: Gruppe 1 Bent Sørensen Allan Kristiansen Maybritt S. Nielsen Drthe Prehn Tema 1 Vis psitive følelser vis at du er glad fr barnet. Følelsesmæssig tilgængelighed. Glæde.

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Den Selvejende Institution Nældebjerg Børnegård Pileås 22, 2670 Greve

Den Selvejende Institution Nældebjerg Børnegård Pileås 22, 2670 Greve Den Selvejende Institutin Nældebjerg Børnegård Pileås 22, 2670 Greve Indhld Velkmst / åbningstider / lukkedage Persnalet på stuerne / kntaktpersn Frældresamtaler Det pædaggiske værdigrundlag Dagsprgram

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

PÆDAGOGISKE PRINCIPPER OG LÆRERPLANER

PÆDAGOGISKE PRINCIPPER OG LÆRERPLANER PÆDAGOGISKE PRINCIPPER OG LÆRERPLANER Fr at kmme hele vejen rundt g pfylde kravene i Dagtilbudslven g den Pædaggiske Perspektivplan, har vi elleve pædaggiske principper, der alle indgår i læreplanens seks

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

Mediestrategi i Dagplejen

Mediestrategi i Dagplejen Mediestrategi i Dagplejen Leg g medier i børnehøjde GOD FORNØJELSE Dagplejen Skanderbrg Kmmune "Det er den pædaggiske praksis, der afgør, hvrdan de digitale mediers muligheder anvendes" Klaus Thestrup

Læs mere

Samarbejdsaftale 2017

Samarbejdsaftale 2017 Ballerup Kmmune Måløvhøj Distrikt Samarbejdsaftale 2017 Dagtilbud g skle Samarbejdsaftale Måløvhøj distrikt 2017 Vi har inddelt vres samarbejdsaftale i følgende tre hvedverskrifter, sm vi mener, danner

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Drthea Børnehaven. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410 Rønde

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 Østbirk Skle Sklegade 2 8752 Østbirk 7629 7240 www.estbirk-skle.dk estbirk-skle@hrsens.dk Indledning Med denne skrivelse vil vi i skleledelsen give jer et

Læs mere

Sang og musik er en vigtig del af det at gå på Hoven Friskole, i det sang og musik udgør en vigtig del af skolens profil.

Sang og musik er en vigtig del af det at gå på Hoven Friskole, i det sang og musik udgør en vigtig del af skolens profil. Musik Slutmål g trinmål fr musik på Hven Friskle Sang g musik er en vigtig del af det at gå på Hven Friskle, i det sang g musik udgør en vigtig del af sklens prfil. Denne prfil gør, at vi tilstræber at

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2014. Børnehuset Vigen. Frmål: I 2012 blev der udført pædaggisk tilsyn på samtlige kmmunale g private institutiner i Syddjurs kmmune. Sm resultat

Læs mere

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL)

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Baggrundsntat Pædaggisk Analyse i dagtilbud, skle g klub 0-18 år Ballerup Kmmune December 2016 1. Indledning Med Børne- g Ungestrategien Fællesskab fr alle - Alle

Læs mere

Dagplejen i Lolland Kommune. Et pædagogisk tilbud til de 0-3 årige

Dagplejen i Lolland Kommune. Et pædagogisk tilbud til de 0-3 årige Dagplejen i Llland Kmmune Et pædaggisk tilbud til de 0-3 årige Velkmmen Vi vil gerne byde jer velkmmen i s dagpleje. Vi glæder s til at lære jeres barn at kende g til det kmmende samarbejde med jer frældre.

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Naturbørnehaven Mls Bjerge. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

Førskoletilbud og rullende skolestart

Førskoletilbud og rullende skolestart Førskletilbud g rullende sklestart Evaluering af frsøgsprjekter 2010-2014 Tønder Kmmune Evalueringsrapprtens indhld 1. Indledning 2. Knklusiner 3. Anbefalinger 4. Frsøgsperidens længde, deltagere g prjekter

Læs mere

12-09-2014. Grundlag for udvikling, læring og trivsel

12-09-2014. Grundlag for udvikling, læring og trivsel Grundlag fr udvikling, læring g trivsel Mtivatin g drivkraft Opmærksmhedsfunktinen Sprglige- g kmmunikative kmpetencer Erfaringsdannelse Arbejdshukmmelse 1 Rbusthed Ydre mtivatin Indre mtivatin Sårbarhed

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Strategi for udvikling af det talte og skrevne sprog hos børn og unge mellem 0 16 år i Rebild Kommune

Strategi for udvikling af det talte og skrevne sprog hos børn og unge mellem 0 16 år i Rebild Kommune Strategi fr udvikling af det talte g skrevne sprg hs børn g unge mellem 0 16 år i Rebild Kmmune 1 2 Indledning Med denne strategi ønsker Rebild Kmmune at understøtte g styrke den røde tråd i indsatsen

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 14 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kommune. Aftale mellem Dagplejen og Børne-& Skoleforvaltningen 2013-2014

Dialogbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kommune. Aftale mellem Dagplejen og Børne-& Skoleforvaltningen 2013-2014 Dialgbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kmmune. Aftale mellem Dagplejen g Børne-& Sklefrvaltningen 2013-2014 1. Frmål Frmålet med dialgbaseret aftalestyring i Vesthimmerlands Kmmune er: - at udvikle

Læs mere

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD]

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD] 2. Feb. 2014 Fra Områdebestyrelsen fr Område Syd, Daginstitutiner Til Skle- & Børneudvalget Att.: Frmand, Claus Larsen, clausl@rskilde.dk Dagtilbud, Velfærd Att.: Vicedirektør, Jakb Skriver, Jakbs@rskilde.dk,

Læs mere

Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014

Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014 Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014 Så er vi bare klar til smmer g sl i skrivende stund er der nu dejligt vejr med fuld sl så vi håber bare, det må frtsætte. Vi har med udgangen af

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Information om Feldborg Frie Børneunivers (friskolen)

Information om Feldborg Frie Børneunivers (friskolen) Infrmatin m Feldbrg Frie Børneunivers (frisklen) FOKUS PÅ DEN ENKELTE ELEV Børn er frskellige g kun ved at behandle dem frskelligt, giver vi dem lige muligheder. I Feldbrg Frie Børneunivers sørger vi fr

Læs mere

Har du psyken til at være leder?

Har du psyken til at være leder? Har du psyken til at være leder? Du ønsker at finde ud af, m du har den frnødne persnlige styrke g psykiske rbusthed til (frtsat) karriereudvikling med yderligere kmpleksitet, ansvar g udfrdringer TalentfuldeKvinder.dk

Læs mere

Bakkelandets Vuggestue Læreplan 2013-2014

Bakkelandets Vuggestue Læreplan 2013-2014 Bakkelandets Vuggestue Læreplan 2013-2014 Side 1 af 12 Indhld Værdigrundlag... 3 Læreplaner... 3 Hvrfr gør vi det?... 4 Hvrdan gør vi det?... 6 Børn med særlige behv... 11 Evaluering g dkumentatin:...

Læs mere

Det vil ofte være en vekselvirkning af alle 3 former for læring og i disse processer vil vi, som voksne, også få nye erfaringer og ny læring.

Det vil ofte være en vekselvirkning af alle 3 former for læring og i disse processer vil vi, som voksne, også få nye erfaringer og ny læring. Bilag: PÆDAGOGIK / LÆREPLAN fra vres virksmhedsplan Overrdnede pædaggiske mål: Vre mål med det pædaggiske arbejde er, at give børnene en glad g tryg tid hs s, sm udvikler dem hen imd en gd sklestart g

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 14 3.1 Vkseninitieret aktivitet...

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Faggruppelandsmøde

Faggruppelandsmøde Faggruppelandsmøde Dat: 19. - 20. maj 2015 Dagsrden: 1. Velkmst g præsentatin 2. Valg af mødeleder g referent 3. Gdkendelse af dagsrden 4. Arbejdsfællesskaber: Smatik, Det nære sundhedsvæsen, Psykiatrien

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Grundlagt 1781. Principper og handleplaner. Avedøre Skole. 16.april 2013. 2013-04-16 Principper og handleplaner samlede 1

Grundlagt 1781. Principper og handleplaner. Avedøre Skole. 16.april 2013. 2013-04-16 Principper og handleplaner samlede 1 Principper g handleplaner Avedøre Skle 16.april 2013 2013-04-16 Principper g handleplaner samlede 1 Indhld Underretning m elevernes udbytte af undervisningen... 3 Ordensregler... 4 Sklens budget... 5 Undervisningens

Læs mere

Kandidatlisten Vedrørende skolebestyrelsesvalget 2010

Kandidatlisten Vedrørende skolebestyrelsesvalget 2010 Lerbjergsklen 25.03.10 Marts 2010 Kandidatlisten Vedrørende sklebestyrelsesvalget 2010 Hvem er du? Navn: Mette Dræby Alder: 37 år Børn på hvilke klassetrin Jeg har børn i 1. A, 3.A g 5. X Evt. erfaring

Læs mere

Handleplan mad og måltider Indsatsområde i skoleåret 2008/2009

Handleplan mad og måltider Indsatsområde i skoleåret 2008/2009 Lystrup Skle Dat: Juni 2008 Handleplan mad g måltider Indsatsmråde i skleåret 2008/2009 Indledning Indtil smmerferien i 2007 var sklens kantine karakteriseret sm en minikantine, sm alene udbød frkstretter,

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 11 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Læreplaner for Fællesinstitution Bøgehaven/Nøddehøj

Læreplaner for Fællesinstitution Bøgehaven/Nøddehøj Læreplaner fr Fællesinstitutin Bøgehaven/Nøddehøj Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 15 3.1 Vkseninitieret aktivitet:

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune.

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune. Pædaggisk tilsyn med dag-, fritids- g klubtilbud i Faxe Kmmune. Indledning Ifølge Lv m dag-, fritids- g klubtilbud (Dagtilbudslven) 5 skal Byrådet føre tilsyn med alle dagtilbud i kmmunen. Herunder gælder

Læs mere

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Evaluering af udviklingsprjekter m en længere g mere varieret skledag Kmmune:Vesthimmerland Invlverede skler i prjektet: Overlade Skle Evalueringsrapprten er udarbejdet af: Lene Juel Petersen Kntaktplysninger:

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner Langsø Børnehave De pædaggiske læreplaner 2016-17. Persnalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder fr børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behv g deres familier, får ptimale tilbud

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport for Børnehuset Ådalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport for Børnehuset Ådalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt fr Børnehuset Ådalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret:

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret: HVOR KAN I FINDE OS?: Kntaktplysninger: Min kntaktpersn er: Tlf.nr.: e-mail: Telefntid i Børne- g Familiecentret: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Mandag nsdag Trsdag Fredag kl. 8.00 15.30 kl. 8.00

Læs mere

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer:

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer: De 6 læreplanstemaer: Barnets alsidige personlige udvikling. Sociale kompetencer. Sprog. Krop og bevægelse. Natur og Naturfænomener. Kulturelle udtryksformer og værdier. Beklædning i gamle dage. Overordnede

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement Verdensbrger Hjem Målgruppe: Spirer g grønsmutter Årstid: Hele året. Evt. i frbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 3 trin + et engagement Hjem - niveau 1 g 2 - trin fr trin Danske pigespejdere skal

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner 1 PIPPI- HUSET 2014-2016 Indhold Forord 2 Pippihusets værdigrundlag og overordnet mål 2 Børnesyn 3 Voksenrollen 3 Læringssyn og læringsmiljø 3 Børnemiljøet 4 Det fysiske børnemiljø Det psykiske børnemiljø

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Årsplan 3 årige 2016/17

Årsplan 3 årige 2016/17 Årsplan 3 årige 2016/17 Børnehus Syd Årsplan fr Snøvsen/Snøvsine g Slgruppen 1. april 2016/17 Med udgangspunkt i vres værdi- g arbejdsgrundlag vil vi i denne flder beskrive, hvad vi lægger vægt på de yngste

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Hvorfor bruge dette værktøj?

Hvorfor bruge dette værktøj? Indhld Intr... 3 Hvrfr bruge dette værktøj?... 4 Fakta m den rganiserede fysiske aktivitet i uderummet... 5 Aktivitetscirklen fr den rganiserede fysiske aktivitet i uderummet... 6 Frtælling... 7 Fkus...

Læs mere

Årsplan 3 årige 2015/16

Årsplan 3 årige 2015/16 Årsplan 3 årige 2015/16 Børnehus Syd Årsplan fr Snøvsen/Snøvsine g Slgruppen 1. april 2015/16 Med udgangspunkt i vres værdi- g arbejdsgrundlag vil vi i denne flder beskrive, hvad vi lægger vægt på de yngste

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Årsplan for 2. Årgang. Strøbyskolen. Skoleåret 2009/2010

Årsplan for 2. Årgang. Strøbyskolen. Skoleåret 2009/2010 Årsplan fr 2. Årgang Strøbysklen Skleåret 2009/2010 1 Indhldsfrtegnelse Årsplan fr 2. årgang... Fejl! Bgmærke er ikke defineret. Årsplan fr elevens persnlige udvikling... 3 Skle/hjem samarbejde... 4 Klassemødet...

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for Tusindfryd En børnehave i udvikling med plads til forskelligheder.

Pædagogiske læreplaner for Tusindfryd En børnehave i udvikling med plads til forskelligheder. Pædaggiske læreplaner fr Tusindfryd 2013 En børnehave i udvikling med plads til frskelligheder. Sådan arbejder vi i Tusindfryd med læreplanstemaerne: I det daglige arbejde Temauger med fkus på 1 emne.

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder.

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder. TRIVSELSPOLITIK Medarbejdernes indsats: Alle elever på Brørupsklen skal pleve sig sm deltager i et fællesskab præget af glæde g tryghed ved mødet med sklens vksne samt med klassekammerater g andre børn.

Læs mere

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kmmune Arbejdsgrundlag fr dagtilbuddene 0-6 år 2014-2017 Indledning Med henblik på at styrke kvaliteten i dagtilbuddene har Middelfart kmmune arbejdet med strdriftsmdellen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for Eventyrhuset

Pædagogiske læreplaner for Eventyrhuset Pædagogiske læreplaner for Eventyrhuset Klosterparkvej 53-55 4400 Kalundborg Tema Sprog Indhold Verbal/nonverbal kommunikation Ordforråd Udtale Sange Begreber Kendskab til rim og remser Forståelse Vi ønsker

Læs mere

Års- og Virksomhedsplan Brønsparkens Fritidshjem

Års- og Virksomhedsplan Brønsparkens Fritidshjem Brønsparkens Fritidscenter Hegnshusene 9A 2700 Brønshøj Tlf.: 38 74 69 20 Fax: 38 74 69 24 bruk@bruk.dk P-nr : 1002991175 Danske Bank: 4180 3125024289 www.sbbu.dk CVR : 17937219 Jjjjj Års- g Virksmhedsplan

Læs mere

Tjekliste Rygmarvsbrok

Tjekliste Rygmarvsbrok Tjekliste Rygmarvsbrk Familien, barnet g den unge Bligændringer g bligskift Hjælp til befrdring Hjælpemidler Fysiterapi Dækning af merudgifter Aflastningsphld Psyklgisk støtte Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste

Læs mere

Børnehuset Himmelblå s læreplan

Børnehuset Himmelblå s læreplan Børnehuset Himmelblå s læreplan Læreplanen er udarbejdet med baggrund i dagtilbudsloven og Børnehuset Himmelblå s driftsoverenskomst med Herning kommune. En del af lovens formål er at skabe tilbud til

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Perspektivplan for Dagtilbud Storvorde

Perspektivplan for Dagtilbud Storvorde 1 Perspektivplan fr Dagtilbud Strvrde Tfthøjvej Strvrde BH Børnely Trldhøj Fuglereden Hurlumhejhus 2012-2013 2 Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse... 2 Kære læser... 3 På de følgende sider finder du en

Læs mere

Mange måder at lære på Et forskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kommune og Universe Research Lab

Mange måder at lære på Et forskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kommune og Universe Research Lab Mange måder at lære på Et frskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kmmune g Universe Research Lab Resumé December 2009 Sønderbrg, Danmark 1 Universe Research Lab Alsin 2 DK - 6400 Sønderbrg Telefn

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

De 5 mål i Den aktive borger

De 5 mål i Den aktive borger R e v i d e r e t d e n 1 2. m a j 2 0 1 5 De 5 mål i Den aktive brger Knkretiseringen af Den aktive brger i fagmrådet Sundhed g Omsrg, er på nuværende tidspunkt centreret mkring 5 mål. Disse mål er langt

Læs mere

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på:

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på: Bilag 1. Pædagogisk Handleplan De Tre Huse: Dagligdagen overordnede principper: Institutionen består af 3 huse på 2 matrikler. Højager vuggestue og Fredskovhellet vuggestue og Fredskovhellet børnehave.

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 15. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget fr Kultur, Uddannelse, Frskning g Kirke vedrørende Frslag til Inatsisartutbeslutning m at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse m integratin.

Læs mere