Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Taxhuset. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Taxhuset. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK"

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kmmune Tilsynsrapprt Høje - Taastrup Kmmune Taxhuset Anmeldt tilsyn Februar

2 Indhldsfrtegnelse 1 samlede bemærkninger g anbefalinger Oplysninger grundlag Opfølgning på fregående tilsyn Opfølgning fra sidste tilsyn Fysiske rammer Pædaggik Pædaggisk referenceramme g metde Pædaggiske planer Hverdagsliv Hverdag g aktiviteter Medindflydelse g kmmunikatin Sundhed, kst g mtin Sprgbrug g mgangsfrmer Organisatriske g persnalemæssige frhld Overrdnede rammer fr arbejdet Persnalesituatin, kntinuitet g stabilitet Internt samarbejde g kmmunikatin Kmpetenceudvikling Arbejdsmiljø g sikkerhedsfrhld Eksternt samarbejde Prcedurer g retningslinjer Øvrige udfrdringer Frmål g metde Frmål med tilsynet Metde varsling g tilrettelæggelse BDO s definitin på bemærkninger g anbefalinger Kntaktplysninger Præsentatin af BDO

3 1 samlede BDO har på vegne af Høje-Taastrup Kmmune fretaget et anmeldt tilsyn på Taxhuset. BDO er kmmet frem til følgende på baggrund af analysen af det datamateriale, sm er indsamlet gennem interviews g bservatiner. BDO har en tårig kntrakt, sm løber ver med Høje-Taastrup Kmmune. Ifølge aftalen var der ved tilsynet i 2012 særligt fkus på pædaggik g metde, mens der ved dette tilsyn i 2013 vil være særligt fkus på de rganisatriske- g persnalemæssige frhld. Begge mråder indgår dg i tilsynet hvert år, blt med frskellig vægtning. Det er tilsynets, at der er fulgt relevant p på anbefalingerne g tilsynet nterer sig, at der er prettet endnu et aktivitetstilbud Oasen fr brgere, der har brug fr en mere individuel støtte. Det verrdnede indtryk af Taxhuset er, at det er et egnet tilbud til målgruppen g at der arbejdes aktivt g fremadrettet på, at alle medarbejdere har et fælles videns fundament, således at alle medarbejdere kan varetage den scialfaglige indsats g pgave på bedst mulig måde fr den enkelte brger. Tilsynet vurderer, at der arbejdes knstruktivt g fremadrettet på at ptimere de pædaggiske planer g tilsynet bemærker, at krdinatrerne psitivt fremhæver manualen til udarbejdelse af de pædaggiske planer, sm en styrkelse. Det er endvidere tilsynets, at de pædaggiske planer er et gdt dynamisk redskab g at udarbejdelsen sker i samarbejde med brgerene - så vidt det er muligt. I frhld til hverdagen vurderer tilsynet, at brgerne har mulighed fr at deltage i frskellige individuelle aktiviteter, ligesm ngle brgere gså har aktiviteter på frskellige dagtilbud. Tilsynet nterer sig, at tre brgere, sm deltager i interviewet er glade fr de aktiviteter, sm de tilbydes i Oasen. Endvidere bemærker tilsynet, at flere af medarbejderne giver udtryk fr, at den faglige indsats er blevet styrket efter, at terapeuterne er flyttet ud i de enkelte huse, g at indsatsen nu er mere helhedsrienteret. Tilsynet vurderer, at der generelt er fkus på sund kst g mtin. Tilsynet knstaterer, at medarbejderne frsøger, at implementerer mtin i hverdagens gøremål, ligesm de mtiverer brgerne til at mtinere - til tider med mtiverende belønninger, g tilsynet nterer sig, at medarbejderne ønsker vejledning fra en diætist / kstvejleder. Tilsynet vurderer, at der generelt hersker en rdentlig mgangsfrm g tne mellem brgerne g mellem brgerne g medarbejderne. Med hensyn til Rammer fr arbejdet, nterer tilsynet sig, at der er en aftalestyring fr Taxhuset fra til , hvr i der indgår tre mål fr Taxhuset: 1) etablering af en landsdækkende neurfaglig uddannelse, 2) udarbejdelse af en businesscase vedr. etablering af 12 nye bliger på Taxhuset g 3) etablering af en sansehave. Endvidere knstaterer tilsynet, at sygefraværet er faldende på Taxhuset g der i øvrigt er en stabil persnalegruppe. Tilsynet vurderer, at der ude i de enkelte huse er et gdt samarbejde g nterer sig her, at medarbejderne giver udtryk fr, at de løfter i flk. Tilsynet bemærker, at medarbejderne savner en mere synlig ledelse, ligesm de efterlyser, at huskrdinatrerne deltager i MUS-samtalerne g i denne frbindelse anbefaler tilsynet, at ledelsen i samarbejde med medarbejdere g huskrdinatrer vervejer hvilke muligheder der er fr, at ledelsen dels bliver mere tilgængelig g dels at huskrdinatrerne kan deltage i MUS-samtalerne. Tilsynet bemærker ligeledes, at medarbejderne efterlyser et bedre infrmatinsflw g i relatin til dette anbefaler tilsynet, at ledelsen vervejer hvrdan infrmatinsniveauet kan højnes til gavn fr Taxhusets generelle trivsel. Med hensyn til vidensdeling g derigennem metdeudvikling jf. sidste års tilsyn, knstaterer tilsynet, at medarbejderne tilkendegiver, at det stadig gdt kunne ptimeres g de efterlyser et frum fr vidensdeling. I den frbindelse anbefaler tilsynet, at ledelsen i samarbejde med 2

4 medarbejderne vervejer, hvilke muligheder (frum) g metder,(fx praksisfrtællinger g/eller cases), der kunne understøtte vidensdelingen til gavn fr fælles læring. Tilsynet vurderer, at der er særdeles gde muligheder fr kmpetenceudvikling, g at ledelsen g medarbejderne samstemmende tilkendegiver, at de generelt har de kmpetencer, sm målgruppen har behv fr. Der afhldes skiftevis MUS- g GRUS-samtaler hvert år, ligesm det plyses, at der i april 2013 skal udarbejdes en ny APV. I frhld til frflytningsskader er disse minimeret efter de har fået uddannet specialister i frflytninger. Når det gælder pårørendesamarbejdet, så vurderer tilsynet, at der generelt er et gdt samarbejde mellem medarbejderne g de pårørende. Tilsynet vurderer, at medarbejderne har kendskab til retningslinjer g prcedure vedr. magtanvendelse, g der er pmærksmhed på gråznerne inden fr mrådet, dg tilkendegiver medarbejderne, at de mangler tid til refleksin mkring disse. I den frbindelse anbefaler tilsynet, at det vervejes m punktet kan indgå kntinuerligt på teammøderne. Tilsynet nterer sig, at der findes medarbejderkmpetencer i frm af en seksuel vejleder i persnalegruppen g at ledelsen påtænker, at aktiverer denne viden. Endelig vurderer tilsynet, at de fysiske rammer er relevante i frhld til målgruppens behv. Dg knstaterer tilsynet, at medarbejdere g pårørende påpeger, at rengøringsniveauet ikke er helt tilfredsstillende g i den frbindelse anbefaler tilsynet, at ledelse g medarbejdere ved fælles drøftelse finder frem til en rengøringsstruktur, der sikrer et acceptabelt rengøringsniveau i alle husene. 3

5 1.1 bemærkninger g anbefalinger Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger, anbefalinger g påbud: Bemærkninger 1. Tilsynet bemærker, at krdinatrerne psitivt fremhæver manualen til udarbejdelse af de pædaggiske planer, sm en styrkelse. 2. Tilsynet bemærker, at flere af medarbejderne giver udtryk fr, at den faglige indsats er blevet styrket efter at terapeuterne er flyttet ud i de enkelte huse, g at indsatsen nu er mere helhedsrienteret. Anbefalinger 1. Tilsynet bemærker, at medarbejderne savner en mere synlig ledelse, ligesm de efterlyser, at huskrdinatrerne deltager i MUS-samtalerne g i denne frbindelse anbefaler tilsynet, at ledelsen i samarbejde med medarbejdere g huskrdinatrer vervejer hvilke muligheder, der er fr, at ledelsen dels bliver mere tilgængelig g dels at huskrdinatrerne kan deltage i MUS-samtalerne. 2. Tilsynet anbefaler, at ledelsen vervejer hvrdan infrmatinsniveauet kan ptimeres til gavn fr Taxhusets generelle trivsel. 3. Tilsynet anbefaler, at ledelsen i samarbejde med medarbejderne vervejer, hvilke muligheder (frum) g metder,( fx praksisfrtællinger g/eller cases), der kunne understøtte vidensdelingen til gavn fr fælles læring. 4. Tilsynet anbefaler, at det vervejes m drøftelse af magt i gråznen kan indgå kntinuerligt sm et punkt på teammøderne. 5. Tilsynet anbefaler, at ledelse g medarbejdere ved fælles drøftelse finder frem til en rengøringsstruktur, der sikrer et acceptabelt rengøringsniveau i alle husene. Anbefaling m påbud Ingen anbefaling m påbud. 2 Oplysninger Adresse Frøgårds Alle 1 A E, 2630 Tåstrup Leder Peter Fskjær Tilbudstype g juridisk grundlag Tilbuddet er et kmmunalt btilbud/dagtilbud Tilbuddets juridiske grundlag er SEL 104 g SEL 108, Antal pladser g belægningsgrad 50 døgnpladser g 12 dagspladser Takst pr. døgn 4

6 Ifølge tilbudsprtalens plysninger er prisen pr. døgn kr. Døgnpladser kr Dagsplads kr. 392 Målgruppebeskrivelse Målgruppen er mennesker fra 18 år med fysiske handicaps. Det er primært persner med skade på hjernen eller nervebaner efter ulykke, sklerse eller andre livslange sygdmme. Beberne har fået deres handicap midt i livet g mange af beberne bruger kørestl eller andre hjælpemidler (kilde: hjemmeside). Antal ansatte g persnalesammensætning Persnalegruppen består, ifølge leder, af 109 medarbejdere med følgende uddannelsesbaggrunde: 2 i ledelsen 1 udviklingskrdinatr 30 pædagger 2 pædaggiske assistenter PGU 1 pædaggstuderende 1 sygeplejerske 35 scial- g sundhedsassistenter 12 scial- g sundhedshjælpere 1 plejehjemsassistent 5 sygehjælpere 3 rengøringsassistenter 3 uuddannede 6 ergterapeuter 5 fysiterapeuter 2 administrative medarbejdere 1 pedel Dat g tidspunkt fr tilsynsbesøg kl Deltagere i interviews Ledelse: Peter Fskjær, frstander, uddannet sygeplejerske, DLS g SD i ledelse, har været ansat i Taxhuset i 2 år. Karen Lindberg, afdelingsleder g suschef, uddannet sygeplejerske, DOLL, har været ansat i 2 år. Lene Bregengaard, udviklingskrdinatr, uddannet lærer, cand. pæd. pæd. samt handelsfaglærer i samfundsvidenskab, har været ansat i 1,4 år. Huskrdinatr: Pædagg, ansat 2 år (Hus B) Fysiterapeut, ansat 2 år (Terapien) Scial g sundhedsassistent, ansat 7 år (Hus D) Scial g sundhedsassistent, ansat 7 år (Hus E) Pædagg, ansat 2,5 år (Oasen) Sygeplejeske, ansat i 2 år (Lagunen) Krdinatr (Hus A), ansat i 7 år Medarbejdere: Pædagg ansat 6 år (Hus B) Scial g sundhedsassistent ansat 4 år (Hus A) 5

7 Scial g sundhedsassistent ansat 13 år (Hus B) Pædagg ansat 2,5 mdr. (B/O) Scial g sundhedsassistent ansat 8 år (Hus D) Pædagg ansat 5 år (Lagunen) Ergterapeut g hjemmevejleder samt TR., ansat 5 år (Terapien) Brgere: Brger bet i et halvt år på Taxhuset (Hus B) Brger, kan ikke huske hvr lang tid vedkmmende har bet på Taxhuset (Hus D) Brger, kan ikke huske hvr lang tid vedkmmende har bet på Taxhuset (Hus A.) Brger bet 10 år på Taxhuset (Hus E) Pårørende Pårørende til brger (Hus E) BDO blev vist rundt på stedet af: Leder Tilsynsførende Marianne Grube Christiansen (Chefknsulent, cand.pæd., PD g scialpædagg) Rikke Due (Chefknsulent, cand.pæd.sc., PD g scialpædagg). 3 grundlag 3.1 Opfølgning på fregående tilsyn Opfølgning fra sidste tilsyn Ved det fregående tilsyn (anmeldt januar 2012), fretaget af BDO blev der givet følgende anbefalinger: 1. Tilsynet anbefaler et ledelsesmæssigt initiativ til afklaring af krdinatrernes ansvar- g pgavefrdeling i frbindelse udarbejdelse g revidering af de pædaggiske planer. Der har været afhldt en temadag mkring afklaring af huskrdinatrernes pgavefrdeling i frbindelse med de pædaggiske planer. Dette har medført et tilbud m PAS kursus fr alle medarbejdere, med pstart i fråret Tilsynet anbefaler, at der tages initiativ til vidensdeling mkring metdeudvikling mkring dkumentatin af aktiviteter i husene. Der er et tilbud m rtatin fr alle medarbejdere i 14 dage, hvilket knkret betyder, at medarbejderen er 2 dage i hvert hus. En medarbejder frtæller tilsynet, at hun har plevet rtatinsrdningen sm meget psitiv g det har givet hende et gdt kendskab til brgerne, kllegaerne g de frskellige aktiviteter i de andre huse. Det tilføjes, at de fire andre medarbejdere, sm der har deltaget i rtatinsrdningen gså har givet psitive tilbagemeldinger. 3. Tilsynet anbefaler at ledelsen understøtter en prces hen md at få krdinatrgruppen til at fungere mere ptimalt, herunder giver støtte til afhldelse af krdinatrmøderne. Leder plyser, at der er afsat 1,5 timer hver 14. dag. Ledelsen deltager hver anden gang i mødet. Det er huskrdinatrernes ansvar, at udarbejde en 6

8 dagsrden fr mødet. Huskrdinatrerne frtæller, at møderne fungerer delvis efter hensigten g de tager selv ansvaret fr, at mødet endnu ikke er helt ptimalt. Der er siden sidste tilsyn blevet prettet endnu et 104 tilbud - Oasen jf. punkt 3.2 med pstart i uge 5. Tilbuddet er primært rettet md brgere, der har gavn af en mere individuel støtte. Adspurgt til m der har været ngen frm fr frmelle klager siden sidste tilsyn, så plyser leder, at der ingen frmelle klager har været siden det sidste tilsyn. Det er tilsynets, at der er fulgt relevant p på anbefalingerne g tilsynet nterer sig, at der er prettet endnu et aktivitetstilbud Oasen fr brgere, sm der har brug fr en mere individuel støtte. 3.2 Fysiske rammer Ved det sidste tilsyn blev de fysiske rammer beskrevet således: Btilbuddet Taxhuset er pført i 2006 g består af fire huse med hver 10 lejligheder samt fælles faciliteter, herunder en cafe. Herudver er der et femte hus, sm indehlder administratin, mødelkaler, træningskøkken, sanserum (Snzelhuset), samværs- g aktivitetstilbud g terapi. Dette hus er fælles fr alle bebere. Btilbuddet har endvidere afdelingen Lagunen, sm er beliggende i Hedehusene g indehlder 10 lejligheder samt fælles faciliteter. Husene er bygget, så de understøtter beberens muligheder fr både at søge fællesskabet g privatlivet. Taxhuset har eksisteret sm blig g dagtilbud siden Ved dette tilsyn redegør leder fr, at der ikke er sket væsentlige ændringer i de fysiske rammer, der er dg blevet prettet endnu et aktivitetstilbud Oasen ( 104) jf. punkt 3. Tilsynet bserverer ved rundvisningen, at en brger i Oasen læser avis med en medarbejder. Leder plyser, at der er udarbejdet planer fr en udvidelse af Taxhuset. Det er her tanken, at der skal bygges endnu en bligblk, så afdeling Lagunen flyttes til matriklen. Med flytningen vil træningsmulighederne fr Lagunens brgere blive ptimeret, samtidig med, at disse brgere ikke skal bruge transprt til deres aktiviteter. Leder frtæller, at vejen rundt m bligerne er revnet grundet tung kørsel, hvilket medfører, at der i dårligt føre ligger vand på vejbanen, sm fryser til is. Vejen er i disse perider svært tilgængelige fr Taxhusets gang- g synsbesværede brgere. Endvidere har medarbejderne ligeledes en udfrdring, da det er nødvendigt fr dem, at skifte fdtøj hver gang de skal fra hus til hus. Medarbejderne tilkendegiver under interviewet, at de ude i de enkelte huse savner et kntr til huskrdinatrerne, således at de har r til at lave deres arbejde. Hertil svarer leder, at der har været vervejelser mkring at ændre rengøringsrummet til kntr. Tilsynet besøger t brgere i deres respektive lejligheder g begge brgere tilkendegiver at være glade fr deres blig. En brger er særlig begejstret fr det stre badeværelse. En pårørende giver ligeledes udtryk fr, at være tilfreds med de fysiske rammer, men vedkmmende synes rengøringsniveauet på fællesarealerne 7

9 kunne ptimeres. Dette understøttes af medarbejderne, sm plyser, at efter de selv skal frestå rengøringen på fællesarealerne, så er disse blevet mere nussede. En medarbejder frklarer, hvrdan de har struktureret g frdelt rengøringspgaverne imellem dem i vedkmmendes afdeling g at dette fungerer gdt. Det er tilsynets, at de fysiske rammer er relevante i frhld til målgruppens behv. Tilsynet knstaterer, at medarbejdere g pårørende påpeger, at rengøringsniveauet ikke er helt tilfredsstillende g i den frbindelse anbefaler tilsynet, at ledelse g medarbejdere ved fælles drøftelse finder frem til en rengøringsstruktur, der sikrer et acceptabelt rengøringsniveau i alle husene. 3.3 Pædaggik Pædaggisk referenceramme g metde Ved det fregående tilsyn blev der redegjrt fr, at den pædaggiske referenceramme g metde tager udgangspunkt i en rehabiliterende neurrehabiliterende referenceramme. Der anvendes tankeskemaer til at udrede den enkelte brger, således at den rette pleje, msrg, genptræning samt vedligehld bliver målrettet. Endvidere arbejdes der med at understøtte brgerne i deres relatiner uden fr Taxhuset. Medarbejderne frtæller, m relatinsarbejdet fr brgerne i frhld til det mkringliggende samfund, hvr arbejdet med pårørende g etablering af frskellige aktiviteter ud af huset pririteres højt. I terapien blev tilsynet præsenteret fr et nyt træningsredskab - en LiteGait. En fysiterapeut frtalte, at LiteGait kan anvendes til genptræning g vedligehld g at LiteGait kan reducere den belastning i krppen, der betyder, at brgeren ikke kan gå. Derudver var (er) der sansestimulatin i frm af kuglebad, kædedyne mm. Endvidere har brgerne ugeplaner sm fr fleres vedkmmende understøttes af frskelligt visualiserende materiale. Ved dette tilsyn spørges der uddybende ind til m der er sket ændringer eller udvidelser i relatin til den pædaggiske referenceramme g metder. Hertil plyser udviklingskrdinatr, at de beskriver deres referenceramme sm en scialfaglig indsats med et rehabiliterende g tværfagligt perspektiv. Overskriften italesættes sm hvrdan hjælper g støtter man til et gdt liv. Udviklingskrdinatr frklarer, at man grundlæggende skal vide nget m hjerneskader g handicapknventinen g derfr er der internt tilrettelagt bligatriske kurser, hvr alle medarbejdere får en grundlæggende viden mkring deres referenceramme g metde til brgerne. Dertil tilbydes der gså kurser, sm er mere specialiserede, fælles faglige arrangementer g eksterne bligatriske kurser. Tilsynet får udleveret et detaljeret kursusprgram fr første halve år af 2013 g kan her knstatere, at der tilbydes et bredt g relevant kursusprgram til medarbejderne. Tilsynet vurderer, at der arbejdes aktivt g fremadrettet på, at alle medarbejdere har et fælles videns fundament, således at alle medarbejdere kan varetage den scialfaglige indsats g pgave på bedst mulig måde fr den enkelte brger. 8

10 3.3.2 Pædaggiske planer Ved det sidste tilsyn blev der redegjrt fr prceduren fr udarbejdelsen af de pædaggiske planer g at disse er udarbejdet efter Høje-Taastrups Kmmunes skabeln g ligger i Bstedsystemet. Der blev dertil plyst, at Krdinatrerne har til pgave at sørge fr, at de pædaggiske planer blev udarbejdet g revideret samt at udviklingskrdinatren understøtter udarbejdelsen af de pædaggiske planer. Knkret udarbejdes den pædaggiske plan i samarbejde mellem den enkelte brger g vedkmmendes kntaktpersn, g bliver efterfølgende drøftet på teammødet, g frelagt husets krdinatr. Fr de brgere der ikke kan udtrykke sig verbalt, sker samarbejdet ud fra bservatiner. Fr de brgere der er visiteret til aktivitets- g samværstilbuddet er der et tillæg til den pædaggiske plan. Tillægget skal understøtte den pædaggiske plan, hvr det beskrives hvilke mål g delmål brgeren har. Ved dette tilsyn spørges der uddybende ind til, hvrdan tingene aktuelt fregår? Hertil plyser huskrdinatrerne, at de pædaggiske planer er pdateret g de frtæller, at der bliver tilbudt kursus i udarbejdelse af samarbejdsplanen Jf. punkt 3.1. Ngle krdinatrer giver udtryk fr, at kravene hele tiden ændrer sig g giver eksempler på deres usikkerhed i frhld til hvem der indhenter inf i frhld til brgernes dagtilbud. Dertil frtæller krdinatrerne, at de er i prces mkring, hvrdan brgerens mål bliver synligt fr alle g ikke kun teamet. Krdinatrerne giver udtryk fr, at de pædaggiske planer nærmer sig et gdt g dynamisk redskab g tilkendegiver i denne frbindelse, at efter ledelsen har pririteret de pædaggiske planer meget højt g har udarbejdet en manual til udarbejdelse af planen, har det klart ptimeret denne. Ligeledes redegør medarbejderne fr udarbejdelse af de pædaggiske planer g hvrdan de hver tredje uge på teammøderne gennemgår tre brgere. I aktivitets- g samværstilbuddet har prceduren ikke ændret sig siden sidste tilsyn. Medarbejderen fra Lagunen plyser, at de har teammøde hver måned, hvr brgerne drøftes. Det plyses endvidere, at fr de brgere der ikke er i stand til at deltage i udarbejdelsen af planen, så er det de pårørende der deltager. Tilsynet får fremvist t pædaggiske planer, g heraf fremgår det, at de pædaggiske planer har fyldige g dækkende beskrivelser af indsatsen g metden. Der er udarbejdet mål g delmål, sm er sket i samarbejde med brgeren - herunder hvrdan målene skal udmøntes. Begge planer er dateret henhldsvis ktber 2012 g nvember Derudver er der dat fr pfølgning g evaluering af mål. Endelig er planerne skrevet i et rdentligt g etisk sprgbrug. Tilsynet vurderer, at der arbejdes knstruktivt g fremadrettet på at ptimere de pædaggiske planer, g tilsynet bemærker i den frbindelse, at krdinatrerne psitivt fremhæver manualen til udarbejdelse af de pædaggiske planer sm en styrkelse. Det er endvidere tilsynets, at de pædaggiske planer er et gdt dynamisk redskab, g at udarbejdelsen sker i samarbejde med brgerene så vidt det er muligt. 9

11 3.4 Hverdagsliv Hverdag g aktiviteter Det plyses, at brgerne har aktiviteter i løbet af dagen på Christianehøj, Sandtften, Aktivitets- g samværstilbuddet på Taxhuset mm. Medarbejderne redegør fr brgernes hverdag, hvr de primære indsatsmråder mhandler støtte g hjælp til daglige gøremål g plejepgaver. I frhld til frdelingen af pleje- g pædaggiske indsatspgaver, så plyser medarbejderne, at det er meget frskelligt fra hus til hus. Medarbejderen i Lagunen vurderer at ved dem, er det fifty-fifty. Under interviewet drøfter medarbejderne hvrnår g hvrdan de kan betegne ngle pgaver sm pleje- g andre sm faglige pgaver. Ngle medarbejdere tilkendegiver, at der er flest plejepgaver m dagen, g plever derfr at den pædaggiske indsats mest fregår i eftermiddagstimerne. Endvidere giver flere medarbejderne udtryk fr, at de plever det tværfaglige arbejde er blevet væsentligt styrket efter at terapeuterne fysisk er til stede i husene g at der nu fregår en mere helhedsrienteret indsats. Der gives eksempler på, hvrdan terapeuterne har kunnet spisetræne med brgerne, så de andre medarbejdere har fået tid til at støtte brgerne med andre pgaver. En medarbejder tilføjer, at det gså har været gavnligt i frhld til hjælpemidlerne, frdi terapeuterne har øget fkus på brugen g pbevaringen af hjælpemidlerne, til gavn fr arbejdsmiljøet. Adspurgt brgerne, hvad de fretager sig i hverdagen, frtæller en brger, at vedkmmende har været med til at lave mad (i aktivitetstilbuddet) g ellers ser brgeren film. En anden brger frtæller, at vedkmmende har været med til at spise maden. En tredje brger frtæller m et museumsbesøg, hvr de efterfølgende spiste i et cafeteria g at vedkmmende gså går i klub. En fjerde brger frtæller, at vedkmmende keder sig g at brgeren ser mange film, høre lydbøger g musik. Tilsynet bserverer ved rundvisningen, at de brgerne der er tilknyttet det ene Aktivitets-g samværstilbuddet sidder i en rundkreds g spiller med ballner, mens der spilles musik. Flere af brgere tilkendegiver under dialgmødet, at de er glade fr Taxhuset g en brger frtæller, at vedkmmende nyder, at kunne bevæge sig frit mkring. En anden brger giver udtryk fr, at nyde, at der er stille g rligt g en tredje brger ønsker at flytte i sit eget rækkehus. Denne brger mener der er fr lidt persnale g fr meget støj i fælleslkalerne g vedkmmende plyser, at brgeren savner støtte fra persnalet til at håndtere disse situatiner. Tilsynet vurderer, at brgerne har mulighed fr at deltage i frskellige individuelle aktiviteter, ligesm ngle brgere gså har aktiviteter på frskellige dagtilbud. Tilsynet nterer sig, at tre brgere, sm deltager i tilsynet, er glade fr de aktiviteter, sm de tilbydes i Oasen. Endvidere bemærker tilsynet, at medarbejderne giver udtryk fr, at den faglige indsats er blevet styrket efter terapeuterne er flyttet ud i de enkelte huse g at indsatsen nu er mere helhedsrienteret Medindflydelse g kmmunikatin I frhld til medindflydelse g kmmunikatin, så sikres brgerne medindflydelse gennem den pædaggiske plan, hvr støtten tager 10

12 udgangspunkt i brgerens ønsker g behv. Fr de brgere der ikke er kmmunikative, sikres medindflydelsen gennem medarbejdernes bservatin g tlkning af brgerens krpssprg, hvilket underbygges med flere eksempler. Af frmelle mødefra er der bebermøde en gang m måneden, hvr der drøftes aktiviteter, madplaner mm. På Lagunen hldes der ikke bebermøder. I frhld til maden får de denne centralt fra g brgerne kan vælge mellem t retter hver dag. Ngle af de brgere, sm tilsynet taler med, giver udtryk fr, at de har medbestemmelse. Tilsynet vurderer, at brgerne har mulighed fr indflydelse via de frmelle bebermøder g gennem den pædaggiske plan g den daglige dialg med medarbejderne Sundhed, kst g mtin Medarbejderne frtæller, at der er en kstplitik på Taxhuset g at de er bevidste m, at der bliver serveret sund kst g frsøger på bedstevis at tilgdese brgernes ønsker g samtidig serverer en sund kst. Medarbejderne giver udtryk fr, at det kunne være dejligt med en diætist der var tilknyttet Taxhuset. I den frbindelse plyses det, at en medarbejder er ved at uddanne sig til kstvejleder g der tidligere har været tilknyttet en diætist til køkkenhldet. Ligeledes plyses det, at de har en vikar tilknyttet sm har en universitetsuddannelse i sundhed. Hertil tilføjer leder, at de sidste år har man haft en diætist til at undervise t eftermiddagen. Medarbejderne frtæller, at de hver dag har en hvedverskrift fr menuen i frhld til m det er kød- fiske- eller en vegetarret, der bliver serveret. Medarbejderne frtæller, at de frsøger at implementere mtin i dagligdagen, samt at de generelt mtiverer brgerne til mtin, fx cykelture på el-cyklen. Fr ngle brgere bliver der mtiveret med belønninger fr at få dem til at mtinerer. Tilsynet vurderer, at der generelt er fkus på sund kst g mtin. Tilsynet knstaterer, at medarbejderne frsøger at implementerer mtin i hverdagens gøremål, ligesm de mtiverer brgerne til at mtinerer, til tider med mtiverende belønninger. Tilsynet nterer sig, at medarbejderne ønsker vejledning fra en diætist eller en kstvejleder Sprgbrug g mgangsfrmer Brgerne frtæller, at der bliver talt rdentligt til dem, g at medarbejderne er imødekmmende g hjælpsmme. Endvidere frtæller brgerne, at de generelt har det gdt indbyrdes, g de gdt kan lide at bruge humr i hverdagen. En brger giver udtryk fr, at brgerne indimellem taler mindre pænt til hinanden g frtæller samtidigt, at medarbejderne hjælper dem, når de har uverensstemmelser, sm de ikke selv kan klare. En brger frtæller, at der kan pstå episder, hvr vedkmmende kan have svært ved at sige fra verfr en anden brger i ngle helt specifikke situatiner. Tilsynet vurderer, at der generelt hersker rdentlig mgangsfrm g tne mellem brgerne g mellem brgerne g medarbejderne. 11

13 Tilsynet har rienteret ledelsen m den ene brgers infrmatiner g ledelsen har plyst, at de vil tage hånd m situatinen. 3.5 Organisatriske g persnalemæssige frhld Overrdnede rammer fr arbejdet Det plyses, at der ikke er sket ændringer i de verrdnede rammer siden sidste tilsyn. Tilsynet får udleveret en aftalestyring fra Høje-Taastrup Kmmune. Aftalestyringen er et ledelsesredskab til delegering af faglig, administrativ, øknmisk g persnalemæssig ansvar. Redskabet sikre flere ting, dels at der er central styring af servicepgaven g dels at der skabes frihed til at vælge hvrdan pgaven skal løses. Aftalen løber fra til I aftalen fremgår der blandt andet tre mål fr Taxhuset, hvr første mål er, at der i Taxhusets regi skal etableres en landsdækkende neurfaglig uddannelse med fkus på de svært hjerneskadede, g at det første hld skal have gennemført et frløb ultim ktber Derudver er der et mål fr udarbejdelse af en businesscase vedrørende etablering af 12 nye bliger på Taxhuset g etablering af en sansehave. Endvidere plyses det, at de har et frtløbende fkus på deres værdigrundlag g Taxhuset har i den frbindelse en vervejelse mkring at ændre teksten. Tilsynet nterer sig, at der er en aftalestyring fr Taxhuset fra til hvri der indgår tre mål fr Taxhuset: 1) etablering af en landsdækkende neurfaglig uddannelse, 2) udarbejdelse af en businesscase vedr. etablering af 12 nye bliger på Taxhuset g 3) etablering af en sansehave Persnalesituatin, kntinuitet g stabilitet Lederen plyser, at sygefraværet er faldet siden sidste tilsyn g at Taxhuset ikke har ændret i sygefraværsplitikken siden sidste tilsyn. Knkret bliver medarbejderne inviteret til samtale med nærmeste leder, efter tre perider med fravær (indenfr seks måneder). Er frløbet efterfølgende ikke tilfredsstillende, løftes næste samtale til øverste leder. Det plyses, at persnalet er stabilt g de kun har uddannet persnale på Taxhuset. Frdelingen er ca. 40 % pædaggisk persnale g 60 % sundhedsfagligt persnale. Endvidere vurderer ledelse altid ud fra Taxhusets behv førend der slås en stilling p, så de få søgt efter den ønskede fagprfil. Tilsynet knstaterer, at sygefraværet er faldende på Taxhuset g der i øvrigt er en stabil persnalegruppe Internt samarbejde g kmmunikatin Medarbejderne giver udtryk fr, at der generelt i husene g på Lagunen er et gdt samarbejde g de er gde til at løfte i flk. Dg tilkendegiver medarbejderne, at de savner en mere synlig ledelse, hvilket fr Lagunen til dels tilskrives, at de ikke er placeret på matriklen. Medarbejderne efterlyser, dertil gså et øget fkus fra ledelsen mkring Taxhusets psykiske arbejdsmiljø. 12

14 Medarbejderne frtæller, at deres synspunkter bliver drøftet i MED-udvalget, men de plever, at det drukner i andre prblemstillinger. Endvidere savner medarbejderne, at huskrdinatren deltager i MUS-samtalen, da ledelsen ikke har samme kendskab til den enkelte medarbejder. I frhld til infrmatinsflwet giver medarbejderne udtryk fr, at de ikke får de infrmatiner, sm de har brug fr g bliver fte verrasket når der sker frandringer. Med hensyn til terapien g beslutningen mkring, at de nu primært skal udfører deres arbejde ude i husene m frmiddagen, så gives der her udtryk fr en str frustratin, da persnalet i terapien ikke føler sig hørt i prcessen samt i frhld til deres faglighed, fx har terapeuterne ikke samme muligheder fr terapitider, sm tidligere. Jf. punkt 3.4.1, har andre medarbejdergrupper plevet det psitivt, at terapeuterne nu arbejder ude i husene. Adspurgt til vidensdeling mellem medarbejderne i de enkelte huse, mener flere, at dette gdt kunne ptimeres g de tilkendegiver, at det ikke fungerer efter hensigten, da de fungerer sm selvstændige huse. Hertil tilføjer en medarbejder, at hun har deltaget i rtatinsrdningen g det har givet hende en viden mkring de frskellige afdelinger g brgere. Ligeledes mener medarbejderen fra terapien, at i kraft af, at deres arbejde er lagt ud i husene bidrager de gså til en generel vidensdeling. Adspurgt til m deres mødevirksmhed kunne være en platfrm, hvr der kunne vidensdeles, frtæller medarbejderne, at de har fællesmøde hver anden måned g dette møde mest er af infrmativ karakter. Adspurgt til m det ville være hensigtsmæssigt, at mødet fik et andet indhld, fx at man kunne drøfte praksiseksempler fr en fælles læring, tilkendegiver medarbejderne g krdinatrerne, at det ville det. Ligeledes efterlyser medarbejderne, at der i de bligatriske kurser kunne indgår flere praksiseksempler/cases sm kunne være med til at bidrage til den generelle vidensdeling mellem afdelingerne. Tilsynet vurderer, at der ude i de enkelte huse er et gdt samarbejde g tilsynet nterer sig, at medarbejderne giver udtryk fr, at de løfter i flk. Tilsynet bemærker, at medarbejderne savner en mere synlig ledelse, ligesm de efterlyser, at huskrdinatrerne deltager i MUS-samtalerne, g i denne frbindelse anbefaler tilsynet, at ledelsen i samarbejde med medarbejdere g huskrdinatrer vervejer hvilke muligheder der er fr at ledelsen dels bliver mere tilgængelig, g dels at huskrdinatrerne kan deltage i MUS-samtalerne. Tilsynet bemærker ligeledes, at medarbejderne efterlyser et bedre infrmatinsflw g i relatin til dette anbefaler tilsynet, at ledelsen vervejer hvrdan infrmatinsniveauet kan ptimeres til gavn fr Taxhusets generelle trivsel. Med hensyn til vidensdeling g derigennem metdeudvikling jf. sidste års tilsyn, knstaterer tilsynet, at medarbejderne tilkendegiver, at det stadig gdt kunne ptimeres g de efterlyser et frum fr vidensdeling. I den frbindelse anbefaler tilsynet, at ledelsen i samarbejde med medarbejderne vervejer, hvilke muligheder (frum) g metder,( fx praksisfrtællinger g/eller cases), der kunne understøtte vidensdelingen til gavn fr fælles læring på Taxhuset Kmpetenceudvikling Tilsynet får udleveret et velkvalificeret kursusprgram fr første halve år af 2013 g kan her knstatere, at medarbejderne tilbydes kurser med emner der pkvalificerer arbejdet. Kurserne er pdelt i bligatriske kurser fr alle medarbejdere g specielle kurser, samt fælles faglige arrangementer. Det 13

15 plyses, at 50 % af persnalet har været igennem de bligatriske kurser. Udviklingskrdinatr frtæller, at de dertil har søsat en landsdækkende neurfaglig efteruddannelse med fkus på de svært hjerneskadede. Endvidere plyses det, at der til hver medarbejder er afsat 1500 kr. til andre kursusaktiviteter. Pengene bliver brugt frskelligt, lige fra kurser til enkelt persner til at invitere underviser til det enkelte hus. Medarbejderne plever, at de har gde muligheder fr kmpetenceudvikling g at medarbejderne g ledelsen tilkendegiver, at de har de kmpetencer sm målgruppen har behv fr. Tilsynet vurderer, at der er særdeles gde muligheder fr kmpetenceudvikling g tilsynet nterer sig, at ledelsen g medarbejderne samstemmende tilkendegiver, at de generelt har de kmpetencer sm målgruppen har behv fr Arbejdsmiljø g sikkerhedsfrhld Der afhldes hvert år enten MUS eller GRUSsamtaler til medarbejderne. I år skal der afhldes MUS-samtale. Der skal udarbejdes en APV i april g ledelsen har i denne frbindelse valgt at udvide APV en med en generel gennemgang af husene, specifikt gående på de fysiske arbejdsfrhld. Ledelsen frtæller, at efter de har fået uddannet specialister i frflytning er frflytningsskader hs medarbejderne minimeret. Tilsynet knstaterer, at der skiftevis afhldes MUS- g GRUSsamtaler hvert år g at der i april 2013 skal udarbejdes en APV. Tilsynet nterer sig, at frflytningsskader er minimeret i Taxhusets regi efter de har fået uddannet specialister i frflytninger Eksternt samarbejde Det plyses, at der er prettet et pårørenderåd på initiativ af de pårørende. Det plyses ligeledes, at der især i et af husene er en meget aktiv pårørendegruppe der altid deltager i de frskellige arrangementer. En pårørende frtæller, at vedkmmende har et gdt samarbejde g kmmunikatin med huset hvr vedkmmendes pårørende br. Den pårørende giver flere eksempler på samarbejdet, bl.a. juleaften, sm den pårørende plevede sm meget psitivt. Den pårørende har dg en gang plevet, at det var svært at kmmunikerer med en ledelsespersn i en knkret sag sm var meget præsent fr den pårørende. Den pårørende understreger, at vedkmmende kun har plevet det denne ene gang g ikke finder, at dette er et fast kmmunikatinsniveau. I frhld til brgernes hverdag er det den pårørendes indtryk, at vedkmmendes pårørende har en gd hverdag, en gd ledsager g at han er tryg. I frhld til sprgbrug g mgangsfrm er det den pårørendes plevelse, at der bliver talt rdentligt til brgerne g her fremhæves medarbejderne fr at være imødekmmende, men gså at de psitivt kan sætte sig i respekt når det er nødvendigt. Dg frtæller den pårørende gså, at det er vedkmmendes plevelse, at den pårørende kan kede sig i weekenden, fr her ringer den pårørende meget til vedkmmende. Det er tilsynets, at der generelt er et gdt samarbejde mellem medarbejderne g de pårørende. 14

16 3.5.7 Prcedurer g retningslinjer Tilsynet spørger ved dette tilsyn ind til, hvrvidt der frefindes prcedurer g retningslinjer vedrørende følgende frhld: Når det gælder magtanvendelse g knflikthåndtering, så plyses det, at der er interne bligatriske kurser i magtanvendelse g de har kendskab til prcedure g retningslinjer vedr. magtanvendelse g indberetning heraf g ellers henvender medarbejderne sig til udviklingskrdinatren. I frhld til gdkendte magtanvendelser er det udviklingskrdinatren, der sørger fr at indhente gdkendelsen g at alle er pdateret. Det samme gælder værgemål. Adspurgt til, m der er pmærksmhed på magtanvendelse i gråznen, frtæller medarbejderne, er det er der, men de plever, at de ikke har tiden til at få reflekteret rdentligt. Med hensyn til seksualitet, herunder krænkelse, frtæller medarbejderne at de har en medarbejder i Oasen, sm gså er uddannet seksuel vejleder g der derudver er nedsat en gruppe med øget fkus på seksualitet generelt. Der findes en vejledning i frhld til seksuelle krænkelser, men i frhld til en knkret brger er der udfrdringer g i den frbindelse tilkendegiver medarbejderne, at de ikke har rdentlig tid til at drøfte det internt. Ledelsen frtæller, at der er frefindes en intern udarbejdet seksualplitik, men de ved, at stedliggende kmmune er i gang med at udfrme en, hvrfr de afventer, at få denne i hænde, så de sikrer sig, at disse deres interne plitik afstemmes med kmmunens, endvidere påtænker de, at aktiverer den viden de allerede har i huset. Tilsynet vurderer, at medarbejderne har kendskab til retningslinjer g prcedure vedr. magtanvendelse g at der er pmærksmhed på gråzne mråderne, dg tilkendegiver medarbejderne, at de mangler tid til refleksin mkring disse. I den frbindelse anbefaler tilsynet, at det vervejes m punktet kan indgå kntinuerligt på teammøderne. Tilsynet nterer sig at der findes medarbejderkmpetencer, såsm en seksuel vejleder i persnalegruppen g ledelsen påtænker, at aktivere denne viden. 3.6 Øvrige udfrdringer Adspurgt m der eksisterer øvrige udfrdringer, end de allerede beskrevne, plyser leder, at det gør der ikke. Ingen bemærkninger. 15

17 4 Frmål g metde 4.1 Frmål med tilsynet I henhld til Retssikkerhedslvens 16 g Servicelvens 148a er kmmunalbestyrelsen frpligtet til at føre tilsyn med, hvrdan de kmmunale pgaver løses, herunder at sikre kmmunalbestyrelse, brugere g pårørende indsigt i den pædaggik, msrg g trivsel, der leveres på det enkelte tilbud. Jf. lvgivningen er frmålet med tilsynet: At påse at brgerne får den hjælp, de har ret til efter lven g efter de beslutninger, sm kmmunalbestyrelsen har truffet. At hjælpen er tilrettelagt g bliver udført på en faglig g øknmisk frsvarlig måde. At frebygge ved at gribe krrigerende ind før mindre prblemer udvikler sig til alvrligere prblemer. Tilsynene skal dermed bidrage til at sikre kvaliteten i tilbuddene, herunder at der er verensstemmelse mellem gældende lvgivning, tilbuddets beskrevne pædaggik g praksis. BDO s tilsyn er tilrettelagt med udgangspunkt i venstående lvgivning g retningslinjer på mrådet, g mfatter tilsynet med de pædaggiske, rganisatriske g persnalemæssige frhld på de enkelte tilbud. Tilsynet sætter fkus på hverdagslivet fr bebere/brugere/brgere g således gså på, hvrdan hjælpen efter deres g de pårørendes pfattelse fungerer. De fysiske rammers egnethed i frhld til bebernes behv indgår ligeledes i tilsynet. Med udgangspunkt i mfattende erfaringer med at føre tilsyn på hhv. ældre- g det scialfaglige mråde har BDO udviklet kncepter fr tilsynsmråderne, sm gør det muligt at lade kntrl g læring gå p i en højere enhed. BDO lægger vægt på, at den dkumentatin, der indhentes i frbindelse med tilsynene, er anvendelig i det fremadrettede arbejde med kvalitets- g kmpetenceudviklingen indenfr både ældremrådet g det scialfaglige mråde. Det øknmiske tilsyn dvs. tilsynet med frbrug, budget, kapacitetstilpasninger etc. indgår efter aftale med Høje-Taastrup Kmmune ikke i BDO s tilsyn. 4.2 Metde BDO s tilsynskncept kmbinerer en række frskellige metder til indsamling af viden, sm alle tager afsæt i den anerkendende metde g en knstruktiv tilgang. Den anerkendende g værdsættende tilgang handler m at fkusere på g lade sig inspirere af dét, der virker på det enkelte tilbud. Dette indebærer, at man i fællesskab søger at identificere tilbuddets ressurcer, styrker g gde erfaringer. Metden er særlig velegnet til det fremadrettede arbejde med henblik på at få verensstemmelse mellem brgernes g pårørendes ønsker g frventninger g medarbejdernes g ledelsens muligheder g rammer. Den anerkendende tilgang kan ses sm det ene ben i tilsynskncepterne, mens det andet ben er struktureret g stringent metdeanvendelse. Alle frmer fr dataindsamling, sm benyttes i tilsynet, har udgangspunkt i gennemarbejdede g afprøvede skabelner. De anvendte metder er henhldsvis kvalitative interviews, fkusgruppeinterviews, bservatin g gennemgang af dkumentatin. Tilsynet giver et øjebliksbillede baseret på dialg, udsagn, bservatiner samt det freliggende baggrundsmateriale. Tilsynet er derfr ikke ngen garanti fr, at alle frhld på 16

18 tilbuddet til enhver tid lever p til de lvgivningsmæssige krav g kmmunalbestyrelsens frventninger. 4.3 varsling g tilrettelæggelse Leder af tilbuddet er rienteret m tilsynsbesøget ca. fire uger før gennemførelse. I den frbindelse rienteres leder af tilbuddet endvidere m BDO s metder g hvrdan tilsynsbesøget kan tilrettelægges. Overrdnet har rganiseringen af tilsynsbesøget set ud sm følger: Rundvisning, hvr tilsynet fte har haft mulighed fr at tale med bebere/medarbejdere undervejs g/eller at bservere det sciale liv Dialg med Ledelsen /ledelse Dialg med medarbejdere Dialg med bebere/brugere Evt. dialg med pårørende, hvr dette er planlagt af tilbuddet Til brug fr frberedelsen af tilsynet har BDO indhentet materiale fra kmmunen, herunder eventuelle kvalitetsstandarder, plysninger fra kmmunens hjemmeside, ligesm plysninger fra Tilbudsprtalen g tilbuddets egen hjemmeside har indgået i det knkrete tilsyn. 4.4 BDO s definitin på bemærkninger g anbefalinger Bemærkninger Bemærkninger gives, hvr tilsynet finder anledning til at fremhæve bestemte frhld. Det kan være frhld, sm er i udvikling eller sm tilbuddet g kmmunen skal være pmærksmme på i tiden frem til det næste tilsyn. Bemærkninger kan have vejledende g/eller infrmerende karakter. Anbefalinger Anbefalinger gives, hvr der er tale m frhld, der kan frbedres g sm tilbuddet derfr bør arbejde med. Tilbuddet frventes at frhlde sig til anbefalingen, fx ved at tage stilling til hvrnår g hvrdan de vil tage hånd m den givne anbefaling. Såfremt der ikke handles på anbefalingen frventes det, at tilbuddet har taget stilling til, hvrfr anbefalingen ikke er fulgt p. Anbefaling m påbud BDO kan anbefale Høje-Taastrup Kmmune at give påbud, hvr der er alvrlige frhld, sm af en given grund frdrer hurtig/øjeblikkelig handling. Her frventes det, at det pågældende tilbud indenfr fire uger fremsender en redegørelse til kmmunen m, hvrdan de har taget hånd m prblemet. 17

19 5 Kntaktplysninger Ved behv fr yderligere plysninger kan henvendelse ske til HELEN HILARIO JØNSSON Senir Manager g frretningsansvarlig BDO Kmmunernes Revisin Gdkendt revisinsaktieselskab Havnehlmen 29 DK-1561 København V Tlf.: Præsentatin af BDO BDO er en uafhængig privat leverandør af rådgivning til de danske kmmuner, herunder tilsyn med plejehjem g på scialmrådet. BDO gennemfører i dag tilsyn på såvel ældremrådet sm på det sciale mråde i en lang række kmmuner ver hele landet). På ældremrådet mfatter tilsynene plejehjem, hjemmepleje samt trænings- g rehabiliteringscentre. På det sciale mråde mfatter tilsynene både børne- g ungemrådet, handicap- g psykiatrimrådet samt udsattemrådet, herunder herberger, misbrugs- g krisecentre. BDO s rådgivningsafdeling løser ud ver tilsynspgaver en lang række frskelligartede rådgivningspgaver indenfr alle sektrer i den kmmunale virksmhed. BDO s rådgivningsafdeling beskæftiger i dag gdt 35 knsulenter med kmpetencer, der dækker bredt både i frhld til de kmmunale sektrmråder g tværgående kmpetencer, sm fx øknmi, ledelse, evaluering mm. 18

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapprt Vesthimmerlands Kmmune Røde Krs Hjemmet Uanmeldt tilsyn Nvember 2011 WWW.BDO.DK Vesthimmerlands Kmmune Uanmeldt tilsyn, Røde Krs Hjemmet Nvember 2011 Indhldsfrtegnelse

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Drnning Ingrids Hjem Carl cbsens Vej 8 2500 Valby Tilsynet er udført den 29. juni 2009 kl. 8.00-13.00 af Lis Oline Madsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør persnlig pleje g praktisk hjælp Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.,

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Allerød Kmmune Ældre g Sundhed Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Plejecenter Enghlm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Tilsynet er udført den 14. juni 2011, kl. 8.30-17.00 af sygeplejerske, chefknsulent Lis Oline Madsen

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Dansk Hjemmepleje Service Ryttergårdsvej 3 Farum Tilsynet er udført den 15. september 2009 kl. 8.00-16.30

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Lergravsvej 53, 2300 København S Tilsynet er udført den 14. september 2009, kl. 8.00-15.30 af specialknsulenter

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune.

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune. Pædaggisk tilsyn med dag-, fritids- g klubtilbud i Faxe Kmmune. Indledning Ifølge Lv m dag-, fritids- g klubtilbud (Dagtilbudslven) 5 skal Byrådet føre tilsyn med alle dagtilbud i kmmunen. Herunder gælder

Læs mere

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder PLEJECENTRET EGEBO Jbprfil fr teamleder Beskrivelse af teamlederens pgaver g ansvar Teamlederens pgaver g ansvarsmråder er struktureret ud fra de 3 hvedansvarsmråder: Faglig ledelse, Persnaleledelse g

Læs mere

Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand. Privat Leverandør Din Fleksible Service

Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand. Privat Leverandør Din Fleksible Service INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapprt Scial- g Sundhedsfrvaltningen, Ældre g Omsrg Hjemmeplejen Leverandør af persnlig pleje g praktisk bistand Privat Leverandør Din Fleksible Service Anmeldt tilsyn

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive NOTAT Den 24. september 2012 Manual fr tilsyn i Scialafdelingen Scialafdeling 7800 Skive Trvegade 10 7800 Skive Tlf: Fax:99155777 CVR-nr.: 29189579 sas-frv@skivekmmune.dk www.skive.dk Reference.: 779-2009-123010

Læs mere

Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed/Ældreområdet. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Løvdalen Karlsgavevej Frederiksværk

Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed/Ældreområdet. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Løvdalen Karlsgavevej Frederiksværk Halsnæs Kmmune Frebyggelse g Sundhed/Ældremrådet Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Plejecentret Løvdalen Karlsgavevej 1 3300 Frederiksværk Tilsynet er udført den 4. august 2010, kl. 8.30-16.15 af specialknsulent

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2014. Børnehuset Vigen. Frmål: I 2012 blev der udført pædaggisk tilsyn på samtlige kmmunale g private institutiner i Syddjurs kmmune. Sm resultat

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Bobjergcentret. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 ODSHERRED KOMMUNE, NYVEJ 22, 4573 HØJBY. Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune

Bobjergcentret. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 ODSHERRED KOMMUNE, NYVEJ 22, 4573 HØJBY. Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune Bbjergcentret Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2013 Udarbejdet af Tilsynsenheden i Hlbæk Kmmune ODSHERRED KOMMUNE, NYVEJ 22, 4573 HØJBY Indhld BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lvgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 m uddannelse til prfessinsbachelr sm pædagg. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutinens navn: Adresse: Pstnr. g

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 12 Kvalitetsstandard fr støttecentre g de små bfællesskaber Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL)

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Baggrundsntat Pædaggisk Analyse i dagtilbud, skle g klub 0-18 år Ballerup Kmmune December 2016 1. Indledning Med Børne- g Ungestrategien Fællesskab fr alle - Alle

Læs mere

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger Fagligt g øknmisk tilsyn på BPA-rdninger Tilsynspunkt Stikrd Frberedelse Egne bservatiner Afdækning af behvet fr hjælp Nuværende behv, jf. bevilling Aktivitetsbehv med ledsagelse det seneste år Seneste

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Naturbørnehaven Mls Bjerge. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed / Ældreområdet. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Arresøparken Klokkedybet Frederiksværk

Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed / Ældreområdet. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Arresøparken Klokkedybet Frederiksværk Halsnæs Kmmune Frebyggelse g Sundhed / Ældremrådet Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Plejecentret Arresøparken Klkkedybet 52 3300 Frederiksværk Tilsynet er udført den 10. august 2010, kl. 8.30-16.00 af specialknsulent

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

Tvangstanker og tvangshandlinger Stemmehøring Hallucinationer på alle sanser Angst Uro og rastløshed

Tvangstanker og tvangshandlinger Stemmehøring Hallucinationer på alle sanser Angst Uro og rastløshed Ydelsesbeskrivelse Scialpsykiatrisk btilbud Mariested Leverandør Frederikshavn Kmmune Scialpsykiatrisk btilbud Mariested Sæbygårdvej 36-38 9300 Sæby Leder: Else Marie Kreutz Suschef: Charltte Abildgaard

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen Ydelsesbeskrivelse Specialpædaggiske pladser ved Symfnien Børnehuset Regnbuen Frmål: Ydelsesbeskrivelsen bruges til at synliggøre fr frældre, fagsekretariatet g andre samarbejdspartnere, hvad det er fr

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Plejecentret Lærkebo Bystævneparken 31, 2700 Brønshøj

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Plejecentret Lærkebo Bystævneparken 31, 2700 Brønshøj Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Anmeldt tilsyn Plejecentret Lærkeb Bystævneparken 31, 2700 Brønshøj Tilsynet er udført den 3. september 2009 kl. 13.00-16.00 af specialknsulenter

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Drthea Børnehaven. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410 Rønde

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Til Indenrigs- g Sundhedsministeriet Revideret ansøgning m øknmisk tilskud fra Indenrigs- g Sundhedsministeriets pulje til styrket genptræning g rehabilitering af persner med erhvervet hjerneskade i periden

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium MUS Et samlet kncept fr Bjerringbr gymnasium Udarbejdet fr samarbejdsudvalget af CC, CI, CK, La, RC, AJ, PF, LN, PS g DG Indhldsfrtegnelse Medarbejderudviklingssamtalen MUS... 2 Specielt fr lærere... 2

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport for Børnehuset Ådalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport for Børnehuset Ådalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt fr Børnehuset Ådalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Virker Hverdagen. Håndbog til facilitering og gennemførsel af e-learningcases.

Virker Hverdagen. Håndbog til facilitering og gennemførsel af e-learningcases. Virker Hverdagen Håndbg til facilitering g gennemførsel af e-learningcases 1 Indhld Indledning... 3 Den didaktiske stjerne... 4 Frmål:... 4 Deltagere:... 4 Miljø:... 4 Frm:... 4 Rller:... 5 Gennemførsel

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg Mødet blev afhldt Rådhus. Fra Bligfreningen AAB: Direktør Christian Høgsbr, gruppeleder Henrik Schultz g kundechef Pia Skv. Fra Frederiksberg Kmmune: Leder af Byggeri g Arkitektur Luise Rsendahl Henriksen,

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

FOA Aalborg den 18. juni Tjekliste. Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked

FOA Aalborg den 18. juni Tjekliste. Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked 1 FOA Aalbrg den 18. juni 2014 Tjekliste Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked 1 Indledning I det følgende gives der en tjekliste til, hvad man bør være pmærksm på, når der udarbejdes høringssvar til

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksmhedsplan 2015 Virksmhedsplan 2015 Indhldsfrtegnelse Krt præsentatin af Benheden Nattergalevej, Mejsevej 1 g 12 3 Statusafsnit. Opsamling fra sidste virksmhedsplan 3 a. Hvad er der arbejdet med. 3

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet Temamøde m ny Sundhedsplitik den 6. ktber 2016 Byrådet Scial- g Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 20. september 2016 at igangsætte arbejdet med udviklingen af en ny sundhedsplitik.

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Daghspitalet Skive Kmpagnigade 11B 7800 Skive Daghspitalet er en del af Regin Midtjyllands samlede behandlingstilbud til mennesker

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret:

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret: HVOR KAN I FINDE OS?: Kntaktplysninger: Min kntaktpersn er: Tlf.nr.: e-mail: Telefntid i Børne- g Familiecentret: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Mandag nsdag Trsdag Fredag kl. 8.00 15.30 kl. 8.00

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG KÆRBO Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 1 Brugerundersøgelse Plejeblig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinin P/S g Afdeling fr Data g Analyse,

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Nedenfor en række mere detaljerede kommentarer:

Nedenfor en række mere detaljerede kommentarer: Senirrådet i Gladsaxe v/ frmand Carl-Erik Andersen Rådhus Allé, 2860 Søbrg Frmanden træffes på telefn 40 19 54 43 Frmandens e-mail: cea@pst9.tele.dk Til Senirudvalget Høringssvar vedrørende Kvalitetsstandarder

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal.

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal. Aftale 2014 fr Silkebrg Krisecenter g Børne- g Familieafdelingen Aftale mellem Silkebrg Krisecenter g Børneg Familiechef Ken Engedal. 1. Indhld Styringsmdellen i Silkebrg Kmmune baserer sig på gensidige

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 Krt Præsentatin g rganisering: Denne virksmhedsplan er udarbejdet sm et arbejdsredskab i Viften med baggrund i Skive Kmmunes Scialplan 2015-2018. Skive Kmmunes verrdnede værdigrundlag,

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010 Mrsø Kmmune Frit valg på ældremrådet Gdkendelse af leverandører August 2010 Side 1 af 9 1. 1 Indledning 1.1. Baggrund Flketinget har den 29. maj 2002 indført frit leverandørvalg på ældremrådet. Hermed

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Udkast til politiske mål inden for Udvalget for Voksne og Sundheds område

Udkast til politiske mål inden for Udvalget for Voksne og Sundheds område Direktinssekretariatet Ntat Til: Udvalget fr Vksne g Sundhed Sagsnr.: 2010/02794 Dat: 17-05-2010 Sag: Sagsbehandler: Udkast til plitiske mål inden fr Udvalget fr Vksne g Sundheds mråde Helle Hagemann Olsen

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder.

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder. TRIVSELSPOLITIK Medarbejdernes indsats: Alle elever på Brørupsklen skal pleve sig sm deltager i et fællesskab præget af glæde g tryghed ved mødet med sklens vksne samt med klassekammerater g andre børn.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato Vejledning til ansøgning m støtte fra Scialstyrelsen til implementering af metderne Critical Time Interventin sm generel metde (CTI), Scial Færdighedstræning (SFT) g Åben Dialg (ÅD) Enhed CDAM Sagsnr.

Læs mere

Direktionen Juni 2008. Ny organisation

Direktionen Juni 2008. Ny organisation Direktinen Juni 2008 Ny rganisatin Ny rganisatin Indledning Slagelse kmmune har besluttet, sm den første kmmune i landet, at bevæge sig fra at være en sammenlægningskmmune til en udviklingskmmune. Første

Læs mere

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft Rungsted d, 5. Maj 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- g tilsynsstyrelsen Frederikshlms Kanal 25 1220 København K. Vedr. pfølgningsplan rettet md sklens resultater: Prjekt Fagligt Løft I henhld til

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark Lkal inddragelse af flygtninge g deres deltagelse i Lkalsamfundet Bygger Br I Lkalsamfundet Bygger Br er ét af de tre centrale elementer inddragelse af flygtninge

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85 Ydelseskatalg fr individuel scialpædaggisk støtte efter servicelvens 85 2 Ydelseskatalg fr individuel scialpædaggisk støtte efter servicelvens 85 Indhld Frrd... 4 1. Overrdnet ydelsesbeskrivelse fr individuel

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksmhedsplan 2009-2010 Det psykiatriske center Ådalen Indhldsfrtegnelse 1. Beskrivelse af Ådalen s. 2 1.1 Organisatinen 1.2 Lvgrundlag 1.3 Målgruppe 1.4 Tilbuddets indhld/ Servicedeklaratiner 1.5 Persnalesammensætning

Læs mere

Indflydelse på budgettet i regionerne

Indflydelse på budgettet i regionerne Inspiratinsntat nr. 2aa til arbejdet i MED-Hvedudvalg 3. juli 2007 Indflydelse på budgettet i reginerne Generelt I frhld til kmmunerne hvr man har ét samlet budget, har man i reginerne i praksis 3 frskellige

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune.

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune. Middelfart Musikskle En plitik m nærvær, langtidsfriskhed, interesse, msrg g fasthldelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kmmune. Indhldsfrtegnelse Baggrund/visin... 2 Generelt m plitikken... 3

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Bedre Psykiatris vurdering af Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud

Bedre Psykiatris vurdering af Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud Bedre Psykiatris vurdering af Handlingsplan til frebyggelse af vld på btilbud INDLEDNING Partierne bag satspuljeaftalen er blevet enige m, at der er behv fr en målrettet indsats fr at frebygge vld g vergreb

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009. Handicaprådet i Gentofte Kommune

ÅRSRAPPORT 2009. Handicaprådet i Gentofte Kommune Handicaprådet ilnavn: handicaprådets årsrapprt 2008, 27. januar udgave Årsrapprt 2008 Handicaprådet i Gentfte ÅRSRAPPORT 2009 Handicaprådet i Gentfte Kmmune Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Frmål g pgaver...

Læs mere

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2013

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2013 Sundhed pfølgning på indsatsmråder 2013 Egne indsatsmråder: 1 Rehabiliteringsafdelingen 1.1. Rehabiliteringsafdelingens innvatinskraft Giv slip Rehabiliteringsafdelingen ønsker i 2012-1213 at udvikle innvatinskraften

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

CareWare 2015 Koncept

CareWare 2015 Koncept CareWare 2015 Kncept Baggrund Regeringen, KL g Danske Reginer har de senere år udarbejdet en række fælles strategier fr digitalisering af landets kmmuner g reginer. Det drejer sig m: Natinal strategi fr

Læs mere

Organisering af sygeplejen og nathjemmehjælp Tilbagemelding fra arbejdsgruppen

Organisering af sygeplejen og nathjemmehjælp Tilbagemelding fra arbejdsgruppen Organisering af sygeplejen g nathjemmehjælp Tilbagemelding fra arbejdsgruppen Kmmissriets spørgsmål 1: Hvrdan skal sygeplejen rganiseres, når sygepleje skal udføres i henhld til prfilerne fr henhldsvis

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 Østbirk Skle Sklegade 2 8752 Østbirk 7629 7240 www.estbirk-skle.dk estbirk-skle@hrsens.dk Indledning Med denne skrivelse vil vi i skleledelsen give jer et

Læs mere