HVOR BLEV DE AF OG HVAD TÆNKER DE?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVOR BLEV DE AF OG HVAD TÆNKER DE?"

Transkript

1 HVOR BLEV DE AF OG HVAD TÆNKER DE? Om de 30 % af de pastoralseminariestuderende, der ikke bliver præster i Folkekirken Samt nogle få uddannelses- og ansættelsesmæssige perspektiver Erling Andersen August 2012 FIP s FORLAG

2 2 HVOR BLEV DET AF OG HVAD TÆNKER DE? Om de 30 % af de pastoralseminariestuderende, der ikke bliver præster i folkekirken Samt nogle få uddannelses- og ansættelsesmæssige perspektiver FIP s FORLAG - et forlag under Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse Citater fra denne udgivelse skal ske med tydelig kildeangivelse. 1. udgave 1. oplag august 2012 ISBN

3 3 INDHOLD I. Anledning... 4 A. En tidligere undersøgelse... 4 B. Hvad laver de ca. 30 %, som ikke bliver præster?... 5 II. Undersøgelsens deltagere... 6 III. Undersøgelsens metode... 7 IV. Resultater... 8 A. Hvem har svaret?... 8 B. Ansøgt om stilling som præst C. Hvad er de ansat som? D. Betydning af teologiske kompetencer E. Interesse i at få arbejde som præst V. Telefoninterview A. Metode B. Temaer C. Ansøgningsprocedure D. Præstens arbejdstid E. Præsten som alenearbejder F. Struktur og ledelse G. Familiær og dermed geografisk afhængighed H. Udnyttelse af kompetencer I. Kombijob J. Personligt trosforhold VI. Perspektiver af undersøgelserne A. Er det ok, at 30 % af de uddannede ikke får job som præst? B. Kompetenceudnyttelse C. Individuelle barrierer for ansøgning Præstearbejdet ses med lønmodtagerbriller Den differentierede præst: kombijob Den differentierede præst: Funktionspræst Ansøgningsprocedure D. Kompetenceprofil E. Den differentierede præst udfordrer uddannelserne F. Projektorganisering... 33

4 4 I. ANLEDNING A. EN TIDLIGERE UNDERSØGELSE I august 2011 afsluttede jeg en mindre undersøgelse af, hvad der bliver af de studerende på pastoralseminarierne i København og Århus. Nogle af de spørgsmål, undersøgelsen gav svar på, lød sådan: Hvor mange af de studerende får et job som præst i Den danske Folkekirke? Hvor lang tid går de ledige, før de bliver præster? Hvilken type præstejob får de? Hvor mange kvinder bliver præster? Hvor mange mænd? Undersøgelsen tog udgangspunkt i de 520 studerende, der fulgte og fuldførte pastoralseminariernes undervisning i perioden , altså i alt 10 semestre. 1 Undersøgelsen blev afsluttet ultimo juni 2011, altså 1 ½ år efter den undersøgte periode. Ved undersøgelsens afslutning var 64 % af disse studerende i job som præst i Den danske Folkekirke eller havde været i job som præst. 12,5 % af de ordinerede var nemlig ikke længere i juni 2011 ansat som præst. Det hænger især sammen med, at 40 % af de studerende, der var blevet ordineret, var blevet ordineret til en vikarstilling, og det er naturligvis ikke alle, der umiddelbart kan regne med eller ønsker ansættelse i ny stilling, når vikariatet udløber. Det kunne også konstateres ikke uventet at de fleste af dem, der bliver ansat som præster, ansættes relativt kort tid efter endt uddannelse. Ca. 60 % af dem, der får arbejde som præst, får det inden for det første år, efter de har afsluttet Pastoralseminariet. Ca. 25 % af dem, der får arbejde som præst, får det inden for det andet år, efter de har afsluttet Pastoralseminariet. Det betyder, at der pr. 30. juni 2011 var flere af de studerende fra 2009 og især en del af de studerende fra 2010, som endnu ikke havde fået men som måtte forventes at få job som præst efter juni Hvis man udelukkende ser på de studerende, som gik på Pastoralseminarierne i de seks semestre fra , var der 68 % af de københavnske studerende, der pr. 30. juni 2011 havde job som præst, mens det tilsvarende tal for de århusianske studerende var noget højere, nemlig 77 %. Sammenlagt bliver det i alt 72,4 %. Med baggrund i disse tal kan man med rimelig grund antage, at godt 7 af 10 studerende på landets pastoralseminarier kan forvente at blive ordineret til et job som præst i Den danske Folkekirke. Med baggrund i disse tal kan man med rimelig grund antage, at godt 7 af 10 studerende på landets pastoralseminarier kan forvente at blive ordineret til et job som præst i Den danske Folkekirke. 1 Andersen, Erling (2011): Hvad bliver der af de studerende på pastoralseminarierne? FIPs Forlag. Undersøgelsen kan downloades på

5 5 B. HVAD LAVER DE CA. 30 %, SOM IKKE BLIVER PRÆSTER? Dette resultat rejste en nysgerrighed: Hvad laver så de, der ikke får job som præster i Den danske Folkekirke? Det drejer sig om knap 30 % af de studerende på pastoralseminarierne. Hvilke typer job får de? I hvilken udstrækning og i hvilke professionelle sammenhænge kan de bruge de kompetencer, de har erhvervet sig gennem det teologiske studium og opholdet på Pastoralseminariet? Med indeværende undersøgelse har jeg søgt at stille nysgerrigheden. Men undersøgelsens resultater skærper også allerede kendte udfordringer. De bringer yderligere næring til drøftelsen af både præsteansættelser såvel stillingstyper som ansættelsesprocedurer og modtagelse samt støtter de overvejelser, vi i forvejen er i gang med omkring de uddannelsesmæssige ressourcer, der bruges på Pastoralseminarierne og efteruddannelserne. Det sidste aktualiseres af, at der i øjeblikket forberedes en reorganisering af de tre uddannelsesinstitutioner for præster i hhv. Løgumkloster, København og Århus i 2014, som skal lægges ind under én fælles ledelse med fælles økonomi og samlet fagligt ansvar for præsteuddannelserne. Hvis en sådan omstrukturering skal give mening, skal den ikke blot have administrative konsekvenser, men også lærings- og undervisningsmæssige. I forvejen ved vi, at præstejobbet er i bevægelse. Der sker en glidning fra generalist til specialist. Vi ved fra daglige samtaler med de studerende på pastoralseminarierne og med de nye præster på efteruddannelsen, at de ofte har specifikke forventninger til det at være præst. Men hvordan forholder det sig med dem, der (endnu) ikke er blevet præster og måske endda har fået et andet arbejde? Nærer de noget ønske om at blive præster i Den danske Folkekirke? I så fald: Hvilke betingelser eller forventninger har de til arbejdet som præst? Svarene på disse spørgsmål sætter ansættelsesproceduren, men også forholdet mellem uddannelse og efteruddannelse på den ene side og præstejobbet på den anden i relief. Rapporten vil derfor blive afrundet med en perspektivering, der indeholder nogle spørgsmål. Det er spørgsmål, som folkekirken og uddannelsesinstitutionerne sådan set allerede er i gang med at svare på gennem forandringer, der sker løbende, langsomt og til dels ubemærket. Måske kunne der tænkes og handles lidt mere bevidst strategisk og forudseende.

6 6 II. UNDERSØGELSENS DELTAGERE Inden jeg fortæller lidt om de resultater, undersøgelsen har kastet af sig, er der nogle tørre tal, der skal på plads. Af de 520, der gik på pastoralseminarierne i perioden , var der 186, som ved den tidligere undersøgelses ophør, 30. juni 2011, ikke havde fået job som præst i Den danske Folkekirke. I perioden efter 30. juni og frem til 19. dec fik 31 af dem ansættelse som præst. 2 Indeværende undersøgelse blev iværksat i januar 2012 og færdiggjort med udgangen af marts I denne 3 måneders periode var der, som det vil fremgå nedenfor, yderligere 11 af de 153, som fik ansættelse som præst af de 31 skal imidlertid tilskrives en fejl i den tidligere undersøgelse. Vedkommende var nemlig allerede ansat inden undersøgelsens ophør, men var fejlregistreret i de data, jeg ved den lejlighed havde fået opgivet. De resterende 30 navne er fundet ved at sammenligne listen med navnene på præster på kirkeministeriets hjemmeside med listen med navne på de 186, der ifølge forrige undersøgelse ikke havde fået arbejde som præst inden undersøgelsens ophør 30. juni De 30 figurerer således ikke på ministeriets lønningsliste før 30. juni I forbindelse med indeværende undersøgelse fandt jeg yderligere en fejl. Det drejer sig om en studerende, som stod opført i pastoralseminariets database til at have gennemført uddannelsen i foråret 2009, men som rent faktisk først gennemførte i efteråret Da én siden er afgået ved døden, er der således 153 tilbage af de, der gik på pastoralseminarierne i perioden , som ultimo dec ikke havde fået arbejde som præst i Den danske Folkekirke måneder efter den tidligere undersøgelses ophør, 30. juni 2011, er der således godt 72 %, af de studerende fra , der har eller har haft arbejde som præst i Den danske Folkekirke. Tallet bekræfter dermed den tidligere undersøgelses konklusion, at godt 7 ud af 10 fra pastoralseminarierne kan regne med at blive ordineret til en præstestilling.

7 7 III. UNDERSØGELSENS METODE Undersøgelsen består i to dele: et elektronisk spørgeskema, som siden blev fulgt op af 25 telefoninterview. Det elektroniske spørgeskema blev sendt til de 153 personer, som ultimo dec ikke havde fået arbejde som præst i Den danske Folkekirke. 4 Spørgeskemaet var bevidst minimalistisk. Det bestod blot af nogle få spørgsmål. Det skyldes primært begrænsede tidsmæssige ressourcer, men også at jeg havde en antagelse om, at det ville være vanskeligt at få respondenterne til at svare på en undersøgelse med mange spørgsmål, som det ville tage lang tid at besvare. Den antagelse fik jeg bekræftet i forløbet gennem samtaler og mailkorrespondancer. Dernæst var undersøgelsens grundlag et relativt beskedent statistisk materiale, som i sig selv ikke lagde op til høj detaljeringsgrad i spørgsmålene. Endelig var jeg bevidst om, at selv med en relativt høj svarprocent ville der kunne stilles spørgsmålstegn ved undersøgelsens resultater. Det lykkedes inden for undersøgelsens afsatte tidsramme januar til marts 2012 at få 123 af de 153 svarende til 80,4 % til at svare på spørgeskemaundersøgelsen. Det kan dog sagtens tænkes, at de sidste ca. 20 %, der ikke har medvirket, ville kunne have ændret resultatet markant, hvis de havde medvirket. Denne tanke er blevet næret af, at jeg har været i telefonisk eller skriftlig kontakt med en del af de sidste 30, som af forskellige grunde, der ikke ønskes offentliggjort, kunne meddele, at de ikke ville deltage. Der er en mindre restgruppe, det ikke er lykkedes at finde frem til i de tre måneder, undersøgelsen har stået på. Antallet af respondenter må dog betegnes som tilfredsstillende og som rigeligt til at give et vist fingerpeg. Telefoninterviewene skal jeg vende tilbage til. Først lidt om resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen. 4 Spørgeskemaundersøgelsen blev i første omgang sendt til de -adresser, vi havde i pastoralseminariernes databaser. En del svarede. Endnu flere svarede ikke. Naturligvis havde mange skiftet -adresse. Derfor søgte jeg at finde frem til dem, der ikke havde svaret på første udsendelse af spørgeskemaet, ved at ringe til de telefonnumre, vi havde i pastoralseminariernes databaser, for blot at konstatere det forventede: en række af disse numre var ikke længere i brug! Dernæst gik jeg til Krak og Facebook. En hel del mail og telefonopringninger hjalp til at finde frem til potentielle respondenter.

8 8 IV. RESULTATER A. HVEM HAR SVARET? 123 har som sagt responderet. De fordeler sig således i forhold til semestrene fra : (Fig. 1) Hvornår gik du på pastoralseminariet? Forår Efterår Forår Efterår Forår Efterår Forår Efterår Forår Efterår Figur 1 Den tidligere undersøgelse påviste, at ca. 9 % flere af de studerende fra Århus Pastoralseminarium i forhold til de studerende fra København har fået arbejde som præst i Den danske Folkekirke. I overensstemmelse hermed er der flere af dem, der har gået på Pastoralseminariet i København, der har svaret på indeværende undersøgelse. 65 af de 123 respondenter er uddannet i København, mens 58 er fra Århus. De 123 respondenter fordeler sig på 4 grupper: Præster i Den danske Folkekirke o 11 havde, efter den tidligere undersøgelses ophør, fået ansættelse som præster i Den danske Folkekirke Andre præster o 7 var blevet valgmenighedspræster (2 fra Pastoralseminariet i Kbh., 5 fra Århus) o 10 havde fået ansættelse som præst i udlandet, herunder Grønland og Færøerne (3 fra Pastoralseminariet i Kbh., 7 fra Århus). I arbejde uden for folkekirken o 71 var på undersøgelsestidspunktet i arbejde udenfor folkekirken:

9 9 47 af de 71 havde fået arbejde, inden der var gået 3 måneder, efter de havde afsluttet undervisningen på Pastoralseminariet Yderligere 13 havde fået arbejde inden 6 måneder efter 5 7 gik arbejdsledige i mere end et år, inden de fik deres første job Ikke i arbejde o 24 var ikke i arbejde på undersøgelsestidspunktet. 6 Nedenstående fig. 2 viser, hvornår disse 24 har gået på Pastoralseminariet. Hvornår gik du på pastoralseminariet? Forår Efterår Forår Efterår Forår Efterår Forår Efterår Forår Efterår Figur 2 Efterfølgende fig. 3 viser, hvor mange gange disse 24 har søgt job som præst i Den danske Folkekirke. Der er blot 3, der ikke har søgt en stilling. Det skyldes for alle tres vedkommende, at de er relativt nyuddannede og efterfølgende har været på barsel. 5 Samlet set fandt 63 % af de studerende fra semestrene , som ikke fik arbejde som præst, et alternativt job inden 6 måneder efter, de forlod pastoralseminariet. 6 Heraf 11 uddannet fra Pastoralseminariet i Kbh., 13 fra Århus. Undersøgelsen siger ikke noget om, om disse 24 på et tidspunkt har haft arbejde efter opholdet på Pastoralseminariet.

10 10 Hvor mange gange har du ansøgt om arbejde som præst i Den danske Folkekirke? Flere end 15 gange Figur 3 B. ANSØGT OM STILLING SOM PRÆST Af de 71, der er i alternativt arbejde, har de 23 aldrig søgt om job som præst i DDF. (Fig. 4) 25 har søgt mellem én og tre stillinger som præst, enten før de fik eller mens de har haft deres nuværende job. 20 af disse 25 fik deres alternative job inden for 3 måneder efter, de forlod Pastoralseminariet. 13 har Af de 71, der er i alternativt arbejde, har de 23 aldrig søgt om job som præst i DDF. søgt mellem 4 og 15 stillinger, og 10 har forsøgt sig med mere end 15 ansøgninger.

11 11 Hvor mange gange har du ansøgt om arbejde som præst i Den danske Folkekirke? Flere end 15 gange Figur 4 C. HVAD ER DE ANSAT SOM? Hvor er de så ansat? Og i hvilken type job? Det var muligt at sætte mere end ét kryds, da spørgsmålet om, hvor man var ansat, skulle besvares. (Fig. 5) Det har 13 respondenter benyttet sig af. Det skyldes typisk, at de er ansat i en privat virksomhed, som samtidig er en kirkelig organisation eller i en frivillig organisation, som samtidig er en kirkelig organisation eller i en delvis privat og kommunal virksomhed. Endelig er der nogle få, som er ansat i to eller flere deltidsjob. Spørgsmålet var fulgt af en åben rubrik, hvor det var muligt for respondenten at komme med en nærmere beskrivelse af sit nuværende job. Heraf fremgår det, at en del af de, der er ansat i en privat virksomhed, beskæftiger sig med undervisning enten som efterskolelærer, højskolelærer eller som friskoleleder. En enkelt er ansat i en børnehave. Et par stykker har fået diakonale job, mens et par stykker er ansat i serviceerhverv som postbud eller ekspedient. En del har fået konsulentstillinger enten i interesseorganisationer, arbejdsgiverforeninger eller sociale institutioner. Nogle få beskæftiger sig med salg, markedsføring, personalerekruttering og projektledelse.

12 12 Er du for nuværende ansat i (der kan sættes flere kryds) Offentlig virksomhed 2. Privat virksomhed 3. Frivillig organisation 4. Kirkelig organisation 5. Egen virksomhed 6. Andet Figur 5 Også blandt de, der er ansat inden for det offentlige, gælder det, at en del beskæftiger sig med undervisning. Det kan være som handelsskolelærer, gymnasielærer eller som lektor på et universitet. Nogle stykker har et ph.d. stipendiat, mens en enkelt arbejder med børnepædagogik. Nogle få har fået job inden for det sociale område som sygehjælper, konsulent eller i en lederstilling. Og en enkelt er blevet minister. Et par af dem, der er blevet ansat i kirkelig sammenhæng, har fået arbejde i Den danske Folkekirke som kordegn. Nogle er blevet ansat i forskellige typer af sognemedhjælperstillinger, mens et par har fået ansættelse på stiftsplan som konsulenter med ansvar for særlige projekter som fx religionsmødet eller stiftets kommunikation. En god håndfuld er blevet ansat i missionsselskaber og udsendt som missionærer, mens omtrent lige så mange har fået job i frivillige kirkelige organisationer som børne- og ungdomskonsulenter eller sekretærer. Der er således stor variation i de job, som teologerne har fået: Project manager, udviklingskonsulent inden for socialområdet, redaktør, postarbejder, missionær, tangodanser, minister, sygehjælper, diakon for blot at nævne nogle få. Det statistiske materiale er ikke stort nok til, at der kan dannes andet billede end det ventede: det er inden for de humanistiske professioner og ikke de teknologiske, de studerende får job. Der er således stor variation i de job, som teologerne har fået: Project manager, udviklingskonsulent inden for socialområdet, redaktør, postarbejder, missionær, tangodanser, minister, sygehjælper, diakon for blot at nævne nogle få.

13 13 D. BETYDNING AF TEOLOGISKE KOMPETENCER Respondenterne blev bedt om at svare på spørgsmålet: Hvilken betydning har de teologiske kompetencer haft for erhvervelsen af dit nuværende job? (Fig. 6) Der var ikke i undersøgelsen en definition af teologiske kompetencer. Hvilken betydning har dine teologiske kompetencer haft for, at du har fået dit nuværende job? Stor betydning 2. En del betydning 3. En smule betydning 4. Ringe betydning 5. Ingen betydning Figur 6 45 af de adspurgte vurderer, at de teologiske kompetencer haft stor eller en del betydning for erhvervelsen af deres nuværende job. Det gælder især de, der er ansat i kirkelige organisationer. 7 vurderer, at deres teologiske kompetencer har haft en smule betydning, mens de sidste 19 mener, at deres teologiske kompetencer har haft ringe eller ingen betydning for, at de har fået deres job. 30 % af de, der er ansat i en offentlig virksomhed, mener ikke, at deres teologiske kompetencer har haft betydning for erhvervelsen af deres job. Det tilsvarende tal er 38,5 % for dem, der er ansat i en privat virksomhed. 41 af de 71 oplever, at de teologiske kompetencer har stor eller en del betydning for udøvelsen af deres job. (Fig. 7) 13 oplever, at de teologiske kompetencer har en smule betydning, mens 17 vurderer, at deres teologiske kompetencer blot har ringe eller ingen betydning for deres jobudøvelse. 30 % af de, der er ansat i en offentlig virksomhed, mener ikke, at deres teologiske kompetencer har haft betydning for erhvervelsen af deres job. Det tilsvarende tal er 38,5 % for dem, der er ansat i en privat virksomhed. Blot 2 af de 26, der er ansat i en offentlig virksomhed, finder ikke, at deres teologiske kompetencer har nogen betydning for udøvelsen af deres job. Det tilsvarende tal for de, der

14 14 er ansat i en privat virksomhed, er 7 af 26. Blandt dem, der er ansat i en kirkelig organisation, er der ingen som finder, at deres teologiske kompetencer er uden betydning for deres jobudøvelse. Hvilken betydning har dine teologiske kompetencer for udførelsen af dit nuværende job? Stor betydning 2. En del betydning 3. En smule betydning 4. Ringe betydning 5. Ingen betydning Figur 7 Med hensyn til udnyttelsen af de kompetencer, man erhvervede sig på pastoralseminarierne, ser det noget mere broget ud. (Fig. 8) 24 af de 71 oplever, at disse kompetencer har stor eller en del betydning i deres nuværende jobudøvelse, mens hhv. 13, 9 og 8 vurderer, at disse kompetencer har en smule, ringe eller ingen betydning. Blot 3 af de 26, der er ansat i en offentlig virksomhed, vurderer, at de kompetencer, de erhvervede sig på pastoralseminariet har ingen betydning for deres jobudøvelse. Det tilsvarende tal for de, der er ansat i en privat virksomhed, er en del højere, nemlig 9 af 26. Det er typisk dem, der er ansat i kirkelige organisationer, som svarer, at de kompetencer, de erhvervede sig på pastoralseminarierne, har stor eller en del betydning for deres jobudøvelse, nemlig 8 af 20. Det drejer sig især om kompetencer omkring undervisning, samtale og kommunikation. Blot 3 af de 26, der er ansat i en offentlig virksomhed, vurderer, at de kompetencer, de erhvervede sig på pastoralseminariet har ingen betydning har for deres jobudøvelse. Det tilsvarende tal for de, der er ansat i en privat virksomhed, er en del højere, nemlig 9 af 26.

15 15 Hvilken betydning har de kompetencer, du erhvervede dig på Pastoralseminariet, for dig i dit nuværende job? Stor betydning 2. En del betydning 3. En smule betydning 4. Ringe betydning 5. Ingen betydning Figur 8 E. INTERESSE I AT FÅ ARBEJDE SOM PRÆST Er de 71, der er i alternative job, så interesseret i at blive præst? (Fig. 9) Er du for nuværende interesseret i at få job som præst i folkekirken? Meget interesseret 2. Måske interesseret 3. Ikke interesseret Figur 9

16 16 Som det fremgår af fig. 9 er blot 17 af de 71, der er i alternative job, meget interesseret, mens 27 er måske interesseret, og 27 er ikke interesseret. 7 Af de 24, der ikke er i arbejde, gælder det, at 13 af dem er meget interesseret i at få et job som præst, mens 7 er måske interesseret, og 4 ikke er interesseret. (Fig. 10) Er du for nuværende interesseret i at få job som præst i folkekirken? Meget interesseret 2. Måske interesseret 3. Ikke interesseret Figur 10 7 Af dem, der er i arbejde nu, og som ved undersøgelsens udløb ikke havde ansøgt om job som præst i Den Danske Folkekirke det drejer sig om 23 respondenter er blot en enkelt meget interesseret i at blive præst, 8 er måske interesseret, mens 14 ikke er interesseret.

17 17 V. TELEFONINTERVIEW A. METODE Disse svar fik mig til at henvende mig telefonisk til dem, der havde svaret måske interesseret, for at høre, hvilke forbehold og hvad der i det hele taget gemmer sig bag dette måske. Det lykkedes at få gennemført 25 telefoninterview, 8 som foregik på den måde, at jeg via mail aftalte en tid med respondenten for opringning. I interviewet stillede jeg som udgangspunkt to spørgsmål: 1. Hvad skyldes dit måske? 2. Hvad skal der til, for at du kunne finde på at søge job som præst i Den danske Folkekirke? Det enkle interview blev altså det, der kaldes et semistruktureret interview. Med udgangspunkt i de to spørgsmål spandt sig en samtale af typisk minutters varighed. Interviewene er ikke skrevet ud. Jeg tog derimod notater af og under samtalen. Notaterne skrev jeg efterfølgende sammen og sendte derpå til de interviewede, der herefter havde mulighed for at korrigere samtalenotatet, inden de godkendte det. B. TEMAER Flere af de interviewede udtrykker et ønske om på et tidspunkt at prøve at være præst. Som én siger: Jeg er i tvivl, om jeg bliver glad for det, men jeg vil dog prøve det af, for ikke at sidde om år og fortryde, at jeg ikke prøvede. Samtidig henviser de til usikkerheden: Er det nu også noget for mig? For at minimere den usikkerhed peger nogle på muligheden af at prøve sig selv af i jobbet i en tidsafgrænset stilling: Jeg ville også til en start affinde mig med et vikariat eller løntilskudsstilling, fordi jeg ikke er helt sikker på, hvor jeg kunne tænke mig at være præst. Jeg vil gerne have noget mere praksis, som viser, om jeg kan med arbejdet. Det kunne være job i løntilskud, korte vikarjob for simpelthen at prøve arbejdet som præst. Men det overordnede ønske om at blive eller prøve at være præst ledsages af en række forbehold. Interviewene viser, at det især er følgende faktorer eller forbehold, der har betydning for, om de interviewede kan finde på at søge job som præst, eller om de afholder sig fra det: 1. Ansøgningsproceduren opleves som bøvlet og besværlig 2. Præstens arbejdstid finder man meget lidt familievenlig 3. Præsten som alenearbejder lægger op til ensomhed i jobbet 4. Struktur og ledelse betragtes som uklar 5. Der er frygt for, at man ikke kan udnytte erhvervede kompetencer 6. Ønsket om fleksibel jobstruktur fx i form af kombijob er vanskeligt at få opfyldt 8 Der er foretaget interview med både dem, der er i arbejde, og dem, der ikke er i arbejde. Det, der har været det fælles udgangspunkt for de interviewede, har været, at de har svaret måske. Det har været deres forbehold, jeg har været interesseret i at få formuleret nærmere.

18 18 7. Det personlige trosforhold kan stå i vejen 8. Familiær og dermed geografisk afhængighed kan afholde fra at søge I det følgende vil jeg anskue disse forbehold igennem typiske udsagn fra interviewene. Nogle af udsagnene er anonymiserede, bl.a. med brug af anførselstegn, som antyder, at et navn er skiftet ud. C. ANSØGNINGSPROCEDURE En række af de interviewede har altså, hvad der fremgår af data ovenfor, søgt job som præst. Man har imidlertid fundet ansøgningsproceduren uoverskuelig, ikke mindst hvis man er i job i forvejen. Jeg troede, at jeg kunne søge præstejob, mens jeg havde arbejde, men det lykkedes ikke. Ansøgningsproceduren var for besværlig. Det blev kun halvhjertet. Mange udtrykker forundring over for ansøgningsproceduren, som bl.a. kaldes tung, en rædsom proces, en bøvlet proces, håbløs, omstændelig, krævende og gammeldags. Ansættelsesproceduren er omstændelig og krævende og gammeldags - og at sætte alt det i værk for en kortere stilling, det er for bøvlet. Man kan ikke finde ud af, hvem man skal ringe til, folk ringer ikke tilbage, man ringer og ringer og snakker med så mange og får så besked flere måneder efter om, at man ikke har fået et job, som man har glemt, at man har søgt. I andre sammenhænge har jeg oplevet det langt mere professionelt. Oplevelsen af mangel på professionalitet gør, at man afholder sig fra at søge. Proceduren er for hård og opslidende, når man i forvejen har et arbejdsliv. Man følte, at man skulle gå med hatten i hånden. Man kommer med sin teologi og bliver spurgt om man kan spille teater og musik? Det er ikke ens kompetencer, der bliver målt på. Proceduren i sig selv er for hård og for krævende. Det strækker sig over måneder og kræver enormt meget energi. Det at søge stilling i folkekirken er en ualmindelig bøvlet proces. Vi har lige spurgt os selv: Gider vi at gøre det fodarbejde, det er at søge en stilling? Mange mennesker at snakke med, mange møder, der skal holdes, lange ansættelsesprocesser, ofte også med familien involveret. Der går flere måneder, inden man får svar. Også selvom man var nr. 2. Det har jeg oplevet. D. PRÆSTENS ARBEJDSTID Når de interviewede taler om præstens arbejdstid, er det især forholdet til familien, der bringes på bane. Arbejdstiderne beskrives som meget lidt familievenlige. Både de daglige skæve arbejdstider, som kan være vanskelige at forene med familieliv, men også fast arbejde på helligdage, hvor den øvrige familie og venner har fri. Som familiemenneske er det et stort offer, at man arbejder, mens andre har fri og har fri, når alle andre arbejder. Man har en fornemmelse af, at planlægning af arbejdstid er besværligt, og at man derfor skal være meget struktureret for, at arbejde ikke fylder for meget.

19 19 I den sammenhæng spiller det også en rolle, at man fx skal dække ind for hinanden under sygdom. Flere har en opfattelse af, at det både kan være ubelejligt og uhensigtsmæssigt. En enkelt konkluderer, at der generelt er bedre vilkår i mange andre brancher. En enkelt vurderer, at de særlige arbejdstider er en hindring for, at vedkommende kan dyrke sin fritidsinteresse. E. PRÆSTEN SOM ALENEARBEJDER Mange udtrykker bekymring for, at præstejobbet er en ensom beskæftigelse. Jeg har altid været glad for kolleger, men jeg er bange for, at præstejobbet bliver ensomt. Flere sætter lighedstegn mellem ensomhed og det at arbejde alene. Frygten for at stå alene italesættes af de fleste interviewede, og nogle sammenkobler denne frygt med ansættelse i et mindre sogn: Har nok lyttet for meget til skræmmehistorierne om at være alene præst i en lille kirke tanken kan give mig koldsved. Man er lidt alene, hvis man ikke bor i en større by. Der peges generelt på nødvendigheden af sparring og af at stå sammen med nogen om det samme. Jeg er meget holdspiller og frygter noget at komme til at stå alene. Det virker til, at det er mere reglen end undtagelsen, at man kommer til at stå alene. Samarbejde, kollegialitet og sparring er begreber, der går igen i interviewene, og de opfattes som centrale ved det at arbejde overhovedet, hvorfor arbejdet som præst også skal indeholde disse elementer. Man ønsker en dynamisk arbejdsplads og et større kollegafællesskab. Men præstearbejdet forbindes imidlertid ikke med disse begreber, men derimod med ensomhed. I den forbindelse er der nogle, som tager forbehold for at søge præstestilling, fordi de ser kirken som en institution, der er for tung og træls og hygger sig om sig selv, hvorved menighederne passiviseres. Jeg vil komme til at blive utålmodighed som fuldtidssognepræst over den kirkelige struktur over alt det, man må og ikke må. Jeg vil gerne arbejde i en kirke, hvor man som præst er med til at få det almindelige præstedømme til at fungere. Det handler om gensidigt ansvar, uddelegering, kirken som et aktivt samfund, hvor alle har ansvar, hvor præsten har en koordinerende og inspirerende rolle. Sådan en præstestilling vil jeg gerne have. F. STRUKTUR OG LEDELSE Endelig er der forbehold overfor strukturen og ledelsen i folkekirken. En forstår således ikke ansættelsesvilkårene, hvor ens kolleger ved kirken er ansat under menighedsrådet, mens man som præst er ansat i kirkeministeriet. En anden peger på, at strukturen, hvor menighedsråd er arbejdsgiver og præsten i en mellemrolle kan give anledning til dårligt arbejdsklima mellem præsterne internt i menighedsrådet eller mellem præst og menighedsråd.

20 20 I det hele taget anser man ledelsesstrukturerne for utydelige. Det holder ikke, som én udtrykker det, at præsten er sin egen leder. En anden siger det sådan: Det er ikke særlig tydeligt, hvem der bestemmer hvad eller hvad provst og biskop har at skulle have sagt. Det er en lidt underlig konstruktion, som det ikke er særligt gunstigt eller attraktivt at arbejde under, synes jeg. Det giver forvirring og uklarhed. Jeg er mere til klare linjer. Denne konstruktion befordrer et mindre godt arbejdsmiljø. Man hører, som én fortæller det, tit nogle grumme historier. Eller som en anden formulerer det: Noget andet er, at dem, jeg kender, der er blevet præster, når jeg hører om deres tvivl og problemer - og i øvrigt generelt når man læse KD og andre aviser - så får man jo ikke et billede af, at alt er idel lykke i Den danske Folkekirke. G. FAMILIÆR OG DERMED GEOGRAFISK AFHÆNGIGHED Næsten alle af de interviewede lever i et parforhold, som har betydning for deres forestillinger om, hvor de skal og kan søge job. Hensynet til ægtefælles eller samlevers arbejde betyder meget. Det er et gennemgående tema, at det handler noget med placering, geografisk, ift hvor min mand arbejder. kommer meget an på familiens situation, om min kone kan få job. Dette hensyn sætter geografiske grænser for, hvor man kan og eventuelt vil søge arbejde som præst. Hvis man søger præstestilling, skal det være inden for en overkommelig radius af den nuværende bopæl, og hvor ægtefællen kan fastholde sit arbejde eller få et andet. Hvis ægtefællen har et godt job, et job vedkommende er glad for, og man selv i forvejen har et job, er tanken om at bryde op for at blive præst, fremmed, selvom man, som én udtrykker det, i bund og grund gerne vil være præst. Hensynet til ægtefælle eller familie vejer tungest. Hvis jeg skal flytte til Jylland eller langt ud på landet, så passer det ikke med familien. Og familien er min første prioritet. Det er ikke kun hensynet til ægtefællens arbejde, der tæller. Flere peger også på hensynet til børnene og det sociale liv i det hele taget: Jeg vil ikke flytte efter det. Jeg har også en ægtefælle, jeg skal tage hensyn til. Vi bor i byen tæt på vennerne, og byen, vennerne (netværket) og vores kirkelige tilhørsforhold, er vigtigere end job. Det sociale liv forbindes af flere med det at bo i en stor by. Jeg vil dog nødig for langt væk fra en større by. Et par stykker beskriver i den sammenhæng realistiske overvejelser, de har haft om, at mulighederne for at blive præst i en stor by nok ikke er stor. Der er altså en række forbehold, ægtefælles arbejde, børns opvækst, det sociale liv, som fastholder de interviewede inden for en geografisk grænse. Men også lønforhold og især boligproblematikken nævnes af flere. Og så er jeg blevet gift og fået børn. Og har egen bolig. Drømmen og lysten til at blive præst er der, men det vil betyde lønnedgang, boligproblematik, flytteproblematik, som ikke bliver mindre af, at min kone jo også har arbejde her i byen.

HVAD BLIVER DER AF DE STUDERENDE PÅ

HVAD BLIVER DER AF DE STUDERENDE PÅ HVAD BLIVER DER AF DE STUDERENDE PÅ PASTORALSEMINARIERNE? EN UNDERSØGELSE AF, HVORDAN DET GÅR DEM, DER GENNEMFØRER PASTORALSEMINARIERNES 17 UGERS KURSUS, SOM FORBEREDER DEM TIL ET JOB SOM PRÆST I DEN DANSKE

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Indledning: Arbejdsgiveren (menighedsråd, provster og biskopper) og medarbejderen (kirkefunktionærer m.fl. og præster)

Læs mere

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge Ledelsesforventninger blandt unge Ledernes Hovedorganisation Juni 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ambitionen om at blive leder... 3 Fordele ved en karriere som leder... 5 Barrierer... 6 Undervisning

Læs mere

3. Profil af studerende under åben uddannelse

3. Profil af studerende under åben uddannelse 3. Profil af studerende under åben uddannelse I det følgende afsnit beskriver vi de studerende under åben uddannelse på baggrund af deres tilknytning til arbejdsmarkedet, deres arbejdsområder og deres

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode... Tabelrapport: Sådan fik de jobbet 2014 Indhold 1.0 Indledning:...3 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...5 2.0

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC 27.04.2015 Interviewer 1 (I1) Interviewer 2 (I2) Respondent (R) I1: Ja, vi vil jo lave en app, som skal vejlede den studerende igennem sit studieforløb.

Læs mere

Karriereudviklingsværktøj Karriereanker

Karriereudviklingsværktøj Karriereanker Karriereudviklingsværktøj Karriereanker Karriereudvikling Du skal forsøge at besvare spørgsmålene så ærligt og hurtigt som muligt. Det tager ca. 15 minutter at udfylde skemaet. Hvor rigtige er følgende

Læs mere

Kvantitativ Undersøgelse

Kvantitativ Undersøgelse Kvantitativ Undersøgelse Fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Interviewperiode: September 2008 Projektnummer: 55864 Rapportering: Oktober 2008 Kunde: Ældresagen Karl Henrik Baum Nørregade 49 1165

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Bettina Carlsen Maj Procenttallene er afrundet til nærmeste hele tal, hvorfor den samlet procentandel ikke nødvendigvis summerer til 100.

Bettina Carlsen Maj Procenttallene er afrundet til nærmeste hele tal, hvorfor den samlet procentandel ikke nødvendigvis summerer til 100. Bettina Carlsen Maj 2011 FTFs ungdomsundersøgelse 2011 De unge sygeplejerskers forventninger til og oplevelse af arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de 538 beskæftigede sygeplejerskers oplevelse

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Dokument nr. 379573 Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Indledning: Arbejdsgiveren (menighedsråd, provster og biskopper) og medarbejderen (kirkefunktionærer

Læs mere

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund:

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund: Juli 2006 - nr. 3 Baggrund: Resume: Konklusion: Uddannelse og ansættelse 2006 Der vil i stigende grad blive efterspørgsel på it-uddannede de kommende år. Derfor er det højaktuelt, hvorledes it-cheferne

Læs mere

Undersøgelse blandt FOA-medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren om erfaringer med selvmord og selvmordforsøg blandt borgere

Undersøgelse blandt FOA-medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren om erfaringer med selvmord og selvmordforsøg blandt borgere FOA Kampagne og Analyse Februar 12 Undersøgelse blandt FOA-medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren om erfaringer med selvmord og selvmordforsøg blandt borgere FOA har i perioden fra 13.-. december 12

Læs mere

Modul 3: Ægteskab på tværs af tro og kulturer -Om at nde et fælles værdigrundlag

Modul 3: Ægteskab på tværs af tro og kulturer -Om at nde et fælles værdigrundlag Modul 3: Ægteskab på tværs af tro og kulturer -Om at nde et fælles værdigrundlag Hvad skal denne tekst bruges til? Selvom I har gennemgået modulet mundtligt, kan teksten være god at læse igennem, fordi

Læs mere

Visioner og strategisk ledelse i menighedsrådsarbejdet

Visioner og strategisk ledelse i menighedsrådsarbejdet Visioner og strategisk ledelse i menighedsrådsarbejdet Karen J. Klint, kirkeordfører for Socialdemokraterne og medlem menighedsrådet og kontaktperson ved Bredballe kirke Vivi Rolskov Jensen, antropolog

Læs mere

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Sommer 2014 Udarbejdet af: Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Tlf: 70 237 238 Partner Allan Falch www.tele-mark.dk info@tele-mark.dk

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse DJØF Køn og karriere En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse Indhold 1 Baggrund og resumé...3 1.1 Metode...5 1.2 Kort gennemgang af centrale variable...5 2 Ledere

Læs mere

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker BØRN ER ET VALG Har det været nemt for jer at finde kærester og mænd, der ikke ville have børn? spørger Diana. Hun er 35 år, single og en af de fire kvinder, jeg er ude at spise brunch med. Nej, det har

Læs mere

KRISTENDOMSUNDERVISNINGEN BETYDER NOGET

KRISTENDOMSUNDERVISNINGEN BETYDER NOGET KRISTENDOMSUNDERVISNINGEN BETYDER NOGET Folkeskolefaget kristendomskundskab diskuteres hyppigt. Tit formuleres forestillinger om undervisningen i faget, fx at der undervises for lidt i kristendom, for

Læs mere

2

2 1 2 3 Husk at selvom det er nærmest programmeret i os, at vi gerne vil svare, når vi bliver stillet et spørgsmål, så er det ok ikke at vide det! Og det der sker hvis du svarer på spørgsmål om adgangskrav

Læs mere

Nyuddannede djøferes kompetencer

Nyuddannede djøferes kompetencer Nyuddannede djøferes kompetencer Indhold Ref. KAB/- 04.07.2014 Om undersøgelsen...1 Erhvervserfaring og anden praktisk erfaring inden det første job...2 Det første job...3 Forberedelsen til arbejdsmarkedet...4

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

BØRNEINDBLIK 5/14 ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN

BØRNEINDBLIK 5/14 ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN BØRNEINDBLIK 5/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 5/2014 1. ÅRGANG 3. JUNI 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES SYN PÅ FOLKESKOLEREFORMEN ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN Omkring fire ud af ti elever i 7.

Læs mere

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål December 2005 Analysesektionen. Indholdsfortegnelse Baggrund og konklusioner s. 3 Spørgsmål om kompetenceudvikling og arbejdstilrettelæggelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Analyse af forsikrede ledige

Analyse af forsikrede ledige Analyse af forsikrede ledige 24 Indhold Indledning... 2 Metode og datagrundlag... 2 Hovedkonklusioner... 2 Sammensætning af gruppen inden for køn, alder og ydelse:... 4 Fordeling af ledige i forhold til

Læs mere

Evaluering Forårs SFO 2017

Evaluering Forårs SFO 2017 Evaluering Forårs SFO 2017 August 2017 I Faaborg-Midtfyn Kommune blev det i efteråret 2016 besluttet, at der skulle være en Forårs SFO fra 1. april 2017. Forårs SFOen blev derefter planlagt i samarbejde

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

KARRIEREUDVIKLINGSVÆRKTØJ

KARRIEREUDVIKLINGSVÆRKTØJ Formål: Karriereankeret er et selvanalyseværktøj, der henvender sig til alle medarbejdere (specialister, generalister og ledere) i Danske Bank koncernen. Formålet med karriereankeret er at gøre medarbejderen

Læs mere

Bilag 8. Interview med Simon

Bilag 8. Interview med Simon Interview med Simon 5 10 15 20 25 30 Simon: Det er Simon. Cecilia: Hej, det er Cecilia. Simon: Hej. Cecilia: Hej. Tak fordi du havde tid til at snakke. Simon: Jamen ingen problem, ingen problem. Cecilia:

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

SUS 8 Forberedelsesskema til 8. semester

SUS 8 Forberedelsesskema til 8. semester Februar, 2010/Lone Krogh SUS 8 Forberedelsesskema til 8. semester Spørgsmålene i skemaet har til formål at inspirere dig til at reflektere over dine ressourcer og de eventuelt større udfordringer, du ser

Læs mere

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN Hvad er Junior Consult? 2 Junior Consult er Danmarks største konsulentvirksomhed, der udelukkende drives af kandidatstuderende fra BSS ved Aarhus Universitet.

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

beggeveje Læringen går

beggeveje Læringen går VAGN ERIK ANDERSEN, journalist, SØREN WEILE, fotograf Læringen går beggeveje Tandlægestuderende er glade for praktikperioden i den kommunale tandpleje, men også overtandlægerne synes de lærer noget. Samtidig

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Samarbejde om arbejdstid og uddannelse

Samarbejde om arbejdstid og uddannelse Samarbejde om arbejdstid og uddannelse veje til rekruttering og fastholdelse i dansk detailhandel Anna Ilsøe Jonas Felbo-Kolding Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Samarbejde

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Tips til at lave en ansøgning

Tips til at lave en ansøgning Tips til at lave en ansøgning Det er ikke nemt at skrive en god ansøgning. Det kræver forberedelse og tålmodighed, hvis du skal opnå et godt resultat. Virksomheden kender dig som udgangspunkt ikke og du

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 11. november 2010 Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA gennemførte i perioden 4. oktober til 13. oktober 2010 en undersøgelse blandt de erhvervsaktive

Læs mere

Den Folkekirkelige Udviklingsfond: Tildeling af midler 2012, dok.nr 23827/12 Identifikation

Den Folkekirkelige Udviklingsfond: Tildeling af midler 2012, dok.nr 23827/12 Identifikation Den Folkekirkelige Udviklingsfond: Tildeling af midler 2012, dok.nr 23827/12 Identifikation Økonomi Ans Nr. Dok. nr. Ansøger Projekttitel Ansøgt beløb Tildelt beløb Bemærkninger 4 95929/11 Flemming Chr.

Læs mere

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Aktiv i IDA En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Ingeniørforeningen 2012 Aktiv i IDA 2 Hovedresultater Formålet med undersøgelsen er at få viden, der kan styrke arbejdet med at fastholde nuværende

Læs mere

Undersøgelsen er sendt til i alt 1810 medlemmer, hvilket giver en svarprocent på 29.

Undersøgelsen er sendt til i alt 1810 medlemmer, hvilket giver en svarprocent på 29. Undersøgelse om arbejdsskader og ulykker udelukkende skuespillere I alt 525 medlemmer har svaret på undersøgelsen. Surveyen er udsendt den 2. oktober 2014, og respondenterne har kunnet besvare spørgeskemaet

Læs mere

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013 Dato 2013-06-10 1. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) har bedt Rambøll gennemføre en tillægssurvey til styrelsens ordinære

Læs mere

De fleste kommer hurtigt i gang

De fleste kommer hurtigt i gang De fleste kommer hurtigt i gang skrevet af redaktionschef Anne Guldager - 22.09.2015 Ledigheden blandt nyuddannede er stigende, men en ny undersøgelse viser, at langt de fleste trods alt kommer hurtigt

Læs mere

Peer-Støtte i Region Hovedstaden

Peer-Støtte i Region Hovedstaden Peer-Støtte i Region Hovedstaden Erfaringer, der gør en forskel Indhold 1. Peer-støttemedarbejderens kvalifikationer s. 1 2. Opslag s. 2 3. Ansættelsesudvalg s. 2 4. Kriterier, hvad er vigtigt at kigge

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Ligestilling. Kvinder i Ledelse. Undersøgelse af barrierer for kvinder i ledelse i Region Syddanmark. Udarbejdet af HR Sekretariat, september 2012

Ligestilling. Kvinder i Ledelse. Undersøgelse af barrierer for kvinder i ledelse i Region Syddanmark. Udarbejdet af HR Sekretariat, september 2012 Ligestilling 1 Kvinder i Ledelse Undersøgelse af barrierer for kvinder i ledelse i Region Syddanmark Udarbejdet af HR Sekretariat, september 2012 1 2 Baggrund Politikerne i Region Syddanmark har valgt

Læs mere

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Jeg lærer mere, hvis der er en god stemning i klassen Ni ud af ti elever i folkeskolens udskoling er enige i, at de lærer mere, hvis

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Employer Branding. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland.

Employer Branding. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland. Baggrund og formål NORDJYSKE Medier ønsker at samle en række større nordjyske virksomheder til et seminar om, for herigennem at inspirere

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

Medlemmerne foreningen

Medlemmerne foreningen Medlemsundersøgelse Af Peter Nedergaard Medlemmerne foreningen Hvem er Dansk Psykolog Forenings medlemmer? Hvad mener de? Hvor tilfredse er de? Hvad kender de til deres forening? Disse og mange andre spørgsmål

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Cirkulære om obligatoriske uddannelseskrav for kirkefunktionærer

Cirkulære om obligatoriske uddannelseskrav for kirkefunktionærer Cirkulære om obligatoriske uddannelseskrav for kirkefunktionærer kommenteret af Esther Jensen, 30.12.2016 Det nuværende Kompetencecirkulære er ikke hellig skrift. Det er blevet revideret en gang før i

Læs mere

Survey blandt institutionsledere og kommuner om implementering af videokommunikation i undervisningen

Survey blandt institutionsledere og kommuner om implementering af videokommunikation i undervisningen Survey blandt institutionsledere og kommuner om implementering af videokommunikation i undervisningen Teknologisk Institut Center for Analyse og Erhvervsfremme 01/2012 Kære konference-deltager, Som et

Læs mere

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre Guide om ligestilling og ansættelse Praktiske råd om hvad du kan gøre Drejebog til brug for rekruttering og ansættelsesinterview Kære ansætter! Din arbejdsplads står overfor at skulle ansætte en ny medarbejder.

Læs mere

IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER. Nyt job god løn

IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER. Nyt job god løn Nyt job god løn SNYD IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER Nyt job til den rigtige løn Danske Fysioterapeuter har valgt at sætte fokus på de muligheder og faldgruber der er, når man skal have løn og vilkår

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for bachelorer Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Lærerstuderendes og pædagogstuderendes forestillinger om uddannelse og profession

Lærerstuderendes og pædagogstuderendes forestillinger om uddannelse og profession årgang 2007 Lærerstuderendes og pædagogstuderendes forestillinger om uddannelse og profession Bodil Nielsen og Lars Christensen Professionshøjskolen UCC Lærerstuderendes og pædagogstuderendes forestillinger

Læs mere

Bilag 1 Svarfordeling på spørgsmål stillet til ansatte i Folkekirken

Bilag 1 Svarfordeling på spørgsmål stillet til ansatte i Folkekirken Bilag 1 Svarfordeling på spørgsmål stillet til ansatte i Folkekirken Bilag til Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012 af Oxford Research A/S, Great Place to Work og Luama, september

Læs mere

Muligheder frem for begrænsninger

Muligheder frem for begrænsninger Muligheder frem for begrænsninger Universitetsstuderendes syn på fremtiden Forord Der er langt mellem de gode nyheder i mediernes udlægning af beskæftigelsessituationen blandt nyuddannede akademikere.

Læs mere

Fokus på jobsøgning. Kort nyt: DIGITAL JOBSØGNING MED DSA. DSAjobsøger NYUDDANNET. Én epoke er slut en ny begynder JOBSØGNING 02-03-09

Fokus på jobsøgning. Kort nyt: DIGITAL JOBSØGNING MED DSA. DSAjobsøger NYUDDANNET. Én epoke er slut en ny begynder JOBSØGNING 02-03-09 DSA Danmarks billigste a-kasse arkiv www.dsa-akasse.dk Skriv til redaktionen Tilmeld 02-03-09 Fokus på jobsøgning De fleste af os vil på et tidspunkt af lyst eller nødvendighed søge et nyt arbejde. Der

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Undersøgelse blandt hjemmehjælpsmodtagere og plejehjemsbeboere

Undersøgelse blandt hjemmehjælpsmodtagere og plejehjemsbeboere Analyse for Ældre Sagen: Undersøgelse blandt hjemmehjælpsmodtagere og plejehjemsbeboere Rapport Marts 2009 Indhold BAGGRUND, FORMÅL, METODE side 3 Del 1: KONKLUSION side 4-10 Del 2: DETAILRESULTATER side

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Forskere: Behov for nedre grænse for arbejdstid?

Forskere: Behov for nedre grænse for arbejdstid? Forskere: Behov for nedre grænse for arbejdstid? I løbet af de seneste femten år er antallet af danskere, der arbejder under 15 timer ugentligt, næsten fordoblet. Det rejser spørgsmålet, om der er behov

Læs mere

atypisk ansat

atypisk ansat 1 Midlertidige stillinger og deltidsstillinger kan give frihed og mulighed for en anden balance mellem familie og arbejdsliv end regulære fuldtidsstillinger. Men de kan også være forbundet med en stor

Læs mere

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre?

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 101 5 Hvordan kommer du videre? Nogle gange må man konfrontere det, man ikke ønsker at høre. Det er nødvendigt, hvis udfaldet skal blive anderledes næste gang, udtaler Rasmus

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Tegn på flaskehalse og rekrutteringsproblemer i dansk økonomi

Tegn på flaskehalse og rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Notat Tegn på flaskehalse og rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Selvom dansk økonomi fortsat befinder sig under førkrise-niveauet, og det endnu er for tidligt at tale om et egentligt opsving, mærker

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2010

Tilfredshedsundersøgelse 2010 Tilfredshedsundersøgelse 2010 [Institutionsnavn] Spørgeskema Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som studerende på [Institutionsnavn].

Læs mere

TILLIDS- REPRÆSENTANT

TILLIDS- REPRÆSENTANT TILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Baseline lærere og pædagoger på mellemtrinnet

Baseline lærere og pædagoger på mellemtrinnet DRAGØR KOMMUNE Baseline lærere og pædagoger på mellemtrinnet Skoleåret 2016-2017 Skole- og kulturafdelingen 01-09-2016 Indhold INDHOLD 2 INDLEDNING OG GENSTANDSFELT 3 METODE 3 AFGRÆNSNING 4 HELHEDSVURDERING

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden

Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden januar 2010 Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden Resume Globaliseringen af de videregående uddannelser, stipendier til udlandsophold og en faglig tilskyndelse til at erhverve internationale

Læs mere

Evaluering af Ungeindsats Himmerland Konklusioner og anbefalinger til Mariagerfjord,

Evaluering af Ungeindsats Himmerland Konklusioner og anbefalinger til Mariagerfjord, Evaluering af Ungeindsats Himmerland Konklusioner og anbefalinger til Mariagerfjord, december 2014 Cabi har evalueret Ungeindsats Himmerland. Dette notat opsummerer og målretter konklusioner og anbefalinger

Læs mere

Til kommunalbestyrelser, alle biskopper, alle provster og alle præster. Kære kommunalbestyrelser, biskopper, provster og præster

Til kommunalbestyrelser, alle biskopper, alle provster og alle præster. Kære kommunalbestyrelser, biskopper, provster og præster Til kommunalbestyrelser, alle biskopper, alle provster og alle præster Kirkeministeriet Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 3390 Fax 3392 3913 E-mail km@km.dk www.km.dk Kære kommunalbestyrelser,

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

Introprojekt for nyansatte præster Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse, København

Introprojekt for nyansatte præster Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse, København Kort beskrivelse: 1. års ansættelse som præst med uddannelse lagt ind i ansættelsen. Varighed for nyansatte præster og deltagende provstier: 1. år: Samlet projektvarighed for FIP: 2 år. Projektstart: 1.

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere