Perspektivplan for Dagtilbud Storvorde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Perspektivplan for Dagtilbud Storvorde"

Transkript

1 1 Perspektivplan fr Dagtilbud Strvrde Tfthøjvej Strvrde BH Børnely Trldhøj Fuglereden Hurlumhejhus

2 2 Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse... 2 Kære læser... 3 På de følgende sider finder du en beskrivelse af de 6 børnehaver... 4 Værdigrundlag Værdier fr frældresamarbejde Værdier fr persnaleudvikling Indsatsmråder i det pædaggiske arbejde Læring g læringsmiljøer Sprgpakken Tværfagligt samarbejde Overgange fra dagpleje til børnehave g Dagtilbudsbestyrelsen Frældrebestyrelsen Fælles retningslinjer fr dagtilbuddet Budget g budgetanvendelse... 26

3 3 Kære læser Du sidder nu med første udgave af perspektivplan fr Dagtilbud Strvrde. I perspektivplanen kan du bl.a. læse m de børnehaver der er i dagtilbuddet, m de værdier der arbejdes ud fra g hvilke indsatsmråder der er i fkus i Rigtig gd frnøjelse med læsningen. I Dagtilbud Strvrde er vi medvirkende til at skabe en rød tråd i de børns liv der kmmer i vres børnehaver, uanset deres ressurcer g de familiemæssige, sciale g kulturelle baggrunde. Dagtilbud Strvrde er et landdistrikt i den sydøstlige del af Aalbrg Kmmune. Arealmæssigt er vi et strt dagtilbud, hvr institutiner er spredt ver hele mrådet. Børnehaverne ligger i: Mu Kngerslev Gudumhlm Strvrde De 6 børnehaver er tilsammen nrmeret til 325 børn mellem 3 g 6 år. Persnalemæssigt har vi: En dagtilbudsleder der er ansvarlig fr drift g udvikling af daginstitutinerne i dagtilbudsmrådet. En pædaggisk leder i hvert hus der er ansvarlig fr børns trivsel g læring, samt medansvarlig fr drift. 29 pædagger der tilsammen har timer m ugen g 10 pædaggmedhjælpere der tilsammen har 346 timer m ugen. Dagtilbuddet mdtager studerende. Vi har i perider henviste fra Jbcenter Aalbrg. Organisatrisk hører vi under Familie g Beskæftigelsesfrvaltningen, nærmere mråde øst der består af 7 dagtilbud.

4 4 Dagtilbudsleder: Birgitte Møller Jensen tlf Kntr: Tfthøjvej Strvrde Dagtilbudslederens pgave: Overrdnet er dagtilbudslederen ansvarlig fr drift g udvikling af daginstitutinerne i dagtilbudsmrådet. Eksempler herpå: Planlægning, udmøntning g pfølgning i frhld til det ledelsesmæssige arbejde i dagtilbuddet. Ansvar fr g styring af dagtilbuddets øknmi g administratin. Den pædaggiske udvikling, herunder verrdnet ansvar fr dagtilbuddets perspektivplan. Omsætning af mål g strategi, sm fastlægges i samarbejde med pædaggiske ledere g dagtilbudsbestyrelsen. Oprethldelse af pladsgarantien i dagtilbudsmrådet. Persnaleledelse g udvikling i dagtilbudsmrådet, f.eks. ansættelse g afskedigelse af persnale i samarbejde med pædaggisk leder g frældre / dagtilbudsbestyrelsen. Afhlde LU -samtaler med pædaggiske ledere. Samarbejde med de lkale frældrebestyrelser. På de følgende sider finder du en beskrivelse af de 6 børnehaver.

5 5 Børnehaven Børnely Ny Høstermarksvej 11 Mu 9280 Strvrde tlf.: Pædaggisk leder: Inge Trude Kjeldgaard Christensen Nrmering: 45 børn Åbningstider: Mandag trsdag: Fredag: Børnely er beliggende i den sydlige del af Mu by, tæt på landlige g naturskønne mgivelser. Vi er tæt på mark, skv, fjrd. Vres nære miljø giver rige muligheder fr aktiviteter i frbindelse med naturen. Børnehaven er pført i 1981, sm en aldersintegreret institutin. Dvs. den rummede både en børnehave g et fritidshjem. I begyndelsen af 1990erne blev fritidshjemmet til en sklefritids-rdning g flyttede til andre lkaler. Børnetallet i Mu vksede g i sidste del af 1990erne blev der lavet en str tilbygning til Børnely, sm i dag rummer Mu Skles DUS. I Børnely er børnegruppen pdelt i fire grupper frdelt på t afdelinger Spiren g Mælkebøtten. På Spiren er der 12 børn. Spiren er Børnelys mdtagergruppe hvr alle nye 3-årige starter. Spiren er indrettet målrettet til de yngste børn med spændende legetøj, spil, bøger, dukkekrg, stue g mtrikrum. Efter ca. ½ - ¾ år flytter børnene efter alder g udvikling løbende ver på Mælkebøtten. På Spiren er der tilknyttet en fast pædagg g en pædaggmedhjælper. På Mælkebøtten er børnene frdelt i tre grupper rød/grøn/gul gruppe. Hver gruppe har en fast kntaktpædagg. Kntaktpædaggen vil være den der hver dag hlder samling med sin gruppe, hvr der tilrettelægges frskellige aktiviteter. Kntaktpædaggen spiser madpakker med sin gruppe. Det vil være kntaktpædaggen der har ekstra pædaggisk pmærksmhed på sin gruppe børn g det vil være den enkelte kntaktpædagg der har den primære kntakt til frældre g afhlder frældresamtaler. Mælkebøtten er indrettet målrettet til aldersgruppen 4-5 årige med frskellige læringsrum b.la fællesrum, puderum, mtrikrum, værksted, eventyrrum, natur g teknikrum. Der er frskelligt legetøj, instrumenter, spil g masser af bøger. I Børnely åbner legepladsen hver dag kl. ca Vi har en str legeplads med bldbane, svævebane, cykelbane, mtrikbane, bakker, træer/buske sv. Vi ser legepladsen sm et strt g spændende lærings rum med rig mulighed fr udfldelse, frdybelse g sjve, vilde lege g aktiviteter. I Børnely har vi en kstplitik. Vres målsætning er, at alle børn får en sund g varieret kst g et minimum af sukker. Bevægelse er en integreret del af vres hverdag både inde g ude. Sunde kstvaner g bevægelse betyder at børnene får mere energi til, at bevæge sig g være nysgerrigt, frdybet g psøgende i deres lege/aktiviteter. I Børnely er vi med i en frældrebetalt frugtrdning. Vi får leveret frisk g spændende frugt t gange m ugen.

6 6 Kngerslev Hurlumhejhus Kngensgade Kngerselv tlf: Pædaggisk leder: Jane Dahl Hansen Nrmering: 65 børn Åbningstider: mandag trsdag fredag Kngerslev Hurlumhejhus er beliggende i den sydlige del af Kmmunen, nab til Lille Vildmse. Børnene er pdelt i 3 blandede grupper på hver gruppe er der 2-3 faste medarbejdere. Kngerslev Hurlumhejhus er indrettet med 1 strt grupperum til hver gruppe endvidere er der mange værkstedsrum, eks. Vildbasserum, kreativt værksted g sang g mtrik. Vres legeplads er meget str g indrettet under hensyntagen til både stre g små børn, g indrettet så den tilgdeser mange frskellige muligheder eks. gde klatre træer g buske, hvr børnene kan lege i mindre grupper, natur/teknik hus endvidere er der mange frskellige niveaufrskelle, sm giver børnene mange mtriske udfrdringer. Vres legeplads bruges dagligt i alt slags vejr, g med udgangspunkt i de pædaggiske læreplaner igangsættes mange frskellige aktiviteter. I Kngerslev Hurlumhejhus har vi en brødrdning, hvr frældrene på skift har brød (ikke kager) med til hele gruppen ca. 1 gang hver måned. Dette brød tilbyder vi børnene hver eftermiddag sammen med frugten. Frældrene afgør selv, m det skal være hjemmebagt eller købt brød. Vi har en frugtrdning, hvr Kngerslev Hurlumhejhus tilbyder: Frugt hver dag samt smør selv hver trsdag hvr børnene på skift deltager i tilberedningen. Dette tilbud er en ekstra ydelse, sm I kan tilmelde Jer. Der pkræves 75 kr. pr. måned (= 82 kr. i 11 måneder). Der kan ydes hel eller delvis friplads til rdningen sm naturligvis er frivillig der har dg altid været 100 % tilslutning.

7 7 Børnehaven Trldhøj Markvej Strvrde tlf: Pædaggisk leder: Elin Juul Henriksen Nrmering: 60 børn Åbningstider: mandag trsdag 6.15, fredag Børnehave ligger lige uden fr bygrænsen på tppen af Strvrde. Børnehaven er bygget i 1998 g ligger i en gammel grusgrav, der i mange år har været et rekreativt mråde. Vres børnehave er utraditinelt bygget med frskellige grønne tiltag, eksempelvis har vi slfangere g anvendelse af passiv slvarme. Vi fyrer med naturgas g der er gulvvarme i hele huset. Naturmæssigt har vi mange bakker, stre grønne mråder, samt et rigt dyreliv med blandt andet en del fasaner g rvfugle. Vi betragter stedet sm ffentligt mråde, g deler gerne med andre. Der er ikke hegn mkring børnehaven, vi vil gerne have, at børnene lærer at færdes under ansvar. Vi frsøger at skabe mentale grænser, hvr børnene ved hvr langt de må gå. Børnene påvirker hinanden til at hlde sig inden fr de grænser, vi har afstukket. Trldhøj er funktinspdelt g vi råder ver 3 garderber, 3 grupperum g 5 funktins rum der henhldsvis bruges til pude rum, danse g udklædnings rum, naturværksted, dukkekrg g kreativt værksted. Børnene er pdelt i grupper på tværs af alder, der kan være p til 22 børn i hver gruppe, der er 2-3 pædagger på hver gruppe. Der er rig mulighed fr at finde legemuligheder på tværs af grupperne. Børnene færdes i hele huset, men har tilknytning til rød, blå eller grøn gruppe. Børnene hlder samling g spiser i egen gruppe. Det persnale der er mødt ind kl g fremefter, frdeler sig i rummene hvr der bliver sat aktiviteter i gang. Der er 2 persnaler tilknyttet det stre rum, de taler med frældre g sørger fr de praktiske ting, mkring børnene. Vres legeplads er pført i naturmaterialer så legeredskaberne falder så meget ind i naturen sm muligt. Vi har højbede hvr der dyrkes frskellige grøntsager, børnene deltager i vedligehld af disse. Vi går p i at børnene er bevidste m naturens gang, vejret drøftes hver dag i frbindelse med at der drøftes årstidskalender.

8 8 Børnehaven Tfthøjvej Tfthøjvej Strvrde tlf: Pædaggisk leder: Mette Jensen Nrmering: 45 børn Åbningstider: mandag trsdag fredag Børnehaven Tfthøjvej std færdigbygget i maj 2010, hvr de første børn begyndte. Børnehaven er beliggende i et naturskønt mråde i Strvrde med udsigt ver markerne g slpgangen md øst g mgivet af fritidsanlæg sm tennis-, bmx- g fdbldbaner. Hvert barn er tilknyttet en primærpædagg g en gruppe med andre børn, sm de er fast sammen med hver dag mkring samling g frkst. Derudver leger børnene på tværs af grupperne i hele børnehaven. Når vi laver aktiviteter, er det ftest på tværs af grupperne. Gennem leg g aktiviteter på tværs af børnegrupperne får de vksne alle et gdt kendskab til hinanden. Vi lægger vægt på, at der i børnehaven hersker en gd atmsfære g stemning mellem børn, frældre g persnale samt, at der skabes en tryg g meningsfuld hverdag fr børnene med nærværende g anerkendende vksne. Vi vægter et psitivt g udbytterigt samarbejde med frældrene, med øje fr sammen at skabe de bedte udviklings- g læringsbetingelser fr børnene. Vi lægger vægt på, at børnene både inde g ude har muligheder fr fysiske udfldelser g at lege i rlige mgivelser. Inde har vi små rum g et mtrik rum med ribbe, klatrevæg g gynge. Ude har vi gde g stre bakker/vlde, klatre træer, en cykelbane g små afkrge. Vi er ude på legepladsen hver dag, hvr der er masser af frisk luft g gd plads. Sidst men ikke mindst er det vigtigt fr s, at hjælpe børnene til at være selvhjulpne set i frhld til deres udvikling.

9 9 Strvrde børnehave Agervej Strvrde tlf: Pædaggisk leder: Lisbeth Flügel Ott Nrmering: 55 børn Åbningstid: mandag trsdag fredag Strvrde børnehave er prettet i 1973 sm en frælderprettet institutin der havde driftsverenskmst med daværende Sejlfld Kmmune. I januar 1995 vergik institutinen til en kmmunal institutin fr i januar 2011 at blive en del af Dagtilbud Strvrde Aalbrg Kmmune. Strvrde børnehave er placeret centralt i Strvrde by tæt på marker, skv g fjrd. Institutinen mdtager børn fra det fyldte 3. år g til børnene indskrives i g verflyttes til DUS januar i det år de skal i skle til august. Børnene er frdelt i tre blandede grupper hvrtil der er tilknyttet t til tre vksne. Institutinens samlede areal 482m2. Disse kvadratmeter er frdelt på de tre grupper: Gulerdsstuen, Agurkestuen g Jrdbærstuen. Stuerne slutter p m et strt all rum, hvri gså institutinens køkken er. Alle børnenes gaderber er samlet i en tilbygning til institutinen der blev pført i Under institutinen er der en kælder med værksted g scene. Dg trænger kælderen til en renvering før den igen kan bruges. Ydermere er der diverse persnale rum, samtalerum g kntr. Af udendørs faciliteter er der en str legeplads, der mkranser hele institutinen. Legepladsen bliver brugt hver dag i al slags vejr. På legepladsen har vi bl.a. legehuse, bldbane, bålplads, klatre træer, cykelbane g diverse legeredskaber. Strvrde Børnehave er en flittig bruger af nærmiljøet

10 10 Børnehaven Fuglereden Fælledparken 20 Gudumhlm 9280 Strvrde tlf: Pædaggisk leder: Jette Højris Nrmering: 55 børn Åbningstider: mandag-trsdag fredag Børnehaven blev prettet pr , g er centralt beliggende i Gudumhlm by. Børnehavens nærmiljø byder på naturskønne mgivelser med adgang til bl.a. skvarealer, kridtbakken, å g kanaler samt dyrkede marker. Børnehaven er blevet renveret g udvidet gennem årene, g er ca. 550 m2. Vi har valgt at pdele børnene i alderspdelte hjemmegrupper: 3-4 år, 4-5 år, 5-6år. På denne måde får de nye 3-årige børn bl.a. en tryg g rlig start i vres børnehave, g vi har mulighed fr at udvikle børnenes kmpetencer gennem alderssvarende udfrdringer. Hjemmegruppe pædaggerne følger barnet fra start til slut i børnehaven g har hvedansvaret fr, at have tjek på det enkelte barns trivsel g udvikling. Det er gså med disse persner frældreknsultatiner fregår. Børnehavens ruminddeling g indretning giver mulighed fr stre funktins rum til børnenes frskellige behv fr aktiviteter sm f.eks. klippe/klistre/tegne/male aktivitet, leg, biler, trækldser, tgbane, frskellige dyr m.m. frskellige spil sang, musik g bevægelse, samt mindre rum til f. eks. bøger/læsning, dukkekrg g hulebyggeri. Vi tilbyder, at børnene kan spise gratis mrgenmåltid hs s mellem kl Legepladsen er inddelt i t, hvr den ene er indrettet med klatre/balance/ legeredskaber i naturtræ en str sandkasse mkranset af træstammer bldbane - bålplads samt græsareal med klatrebakker. Den anden legeplads er bl.a. indrettet med gynger - cyklebaner sandkasse - sand legemråde i frbindelse med 2 legehuse legetårn med rutsjebane g klatrestativ klatretræer lege/kælkebakke g en bålplads. Der er således på begge De legepladser følgende masser sider af legemuligheder, er en synliggørelse der udfrdrer børnenes af de mtrik, værdier fantasi g dagtilbud kreativitet, samt r til at pbygge g pleje gde venskaber. Vi lægger str vægt på børnenes udeliv, g at Strvrde bygger på. børnene kmmer ud i den friske luft hver dag. Vi ønsker at Børnehaven Fuglereden skal være et rart sted at være fr børn, frældre g persnale. Fundamentet hertil er tryghed, msrg g tillid. Det er vrt mål, at samarbejdet mellem persnale g frældre i Fuglereden, skal bygge på gensidig tryghed, respekt g lyalitet. Samarbejdet skal sikre, at børnehave g hjem arbejder i samme retning fr barnets tryghed g udvikling, g fr barnets frtsatte psitive udvikling g læring i vres børnehave. Fr at styrke venskaber g relatiner i nærmiljøet pfrdrer vi frældrene til at lave legeaftaler, så børnene kan besøge hinanden derhjemme.

11 11 De følgende sider er en synliggørelse af de værdier Dagtilbud Strvrde bygger på. Værdigrundlag Tryghed & udvikling Ligeværd & Selvværd Medinddragelse & medansvar Sundhed & Trivsel VI SKABER FORUDSÆTNINGER FOR DET GODE BARNELIV

12 12 Værdier fr frældresamarbejde Frældrene er fundamentet i barnets liv. Frældre skal altid ses sm en ressurce i frhld til det knkrete samarbejde mkring deres barn. Frældre skal inddrages g deltage aktivt i dagtilbuddets liv. Frældresamarbejdet fregår på flere niveauer i frskellige samarbejdsfra: Primært i den daglige frælder dialg. Frældresamtaler hvr vi samarbejder m barnets læring, udvikling g trivsel. Frældrebestyrelsen. Dagtilbudsbestyrelsen. Frældrefreninger. Frældrenetværk. I Dagtilbud Strvrde tilbyder vi: En frældresamtale efter ca. 3 måneder g en samtale inden vergangen til dus/skle. Ud ver det er der samtaler efter behv, det kan være persnalet der ønsker en samtale, eller det kan være et ønske fra frældrene. Vi vægter et højt infrmatinsniveau. Vi skriver på inf tavler, vi udgiver nyhedsbreve g vi frventer en åben dialg frældre g persnale imellem. Vi anerkender g respekterer frældre sm vigtige ligeværdige samarbejdspartnere uanset familiemæssig, scial g kulturel baggrund.

13 13 Værdier fr persnaleudvikling Persnaleudviklingen i Dagtilbud Strvrde tager udgangspunkt i Aalbrg Kmmunes verrdnede persnaleplitik Samarbejde, medindflydelse g ledelse Vi har pligt til: At yde indflydelse på egen arbejdssituatin. At vi i en ligeværdig dialg med hinanden samarbejder demkratisk g lyalt. At vi efterlever vedtagne beslutninger. Udvikling g frandring Vi har ret g pligt til: At udvikle vre kmpetencer, eks. Sidemandsplæring. Omstillingsparathed ver fr nye frhld g frandringer. At være gde ambassadører. Frskellighed, ligestilling g rummelighed. Frskellighed g mangfldighed er en styrke. Sundhed g trivsel. At vi værdsættes g anerkendes på vres pgaveløsning. Vi skal sikre at arbejdspgaver, kmpetencer g behv passer sammen. Åbenhed g inddragelse. Vi vægter en åben dialg. Vi tilstræber at inddrage alle medarbejdere i relevante beslutninger. Kmpetenceudvikling i Dagtilbud Strvrde handler m bevidst at frøge, supplere, frandre g udvikle vres kmpetencer. Kmpetenceudvikling fregår både løbende i dialg i dagligdagen g ved mere langsigtet planlægning.

14 14 Fælles værdigrundlag fr det pædaggiske arbejde Dagtilbud Strvrde arbejder på et fælles værdigrundlag i det pædaggiske arbejde der tager udgangspunkt i Aalbrg Kmmunes Børne- g Ungeplitik. Børne- g ungeplitikken bygger på tre værdi sæt sm dels mfatter børns rettigheder, dels understreger at børn skal støttes til at udvikle ansvarsfølelse, selvstændighed g evnen til at indgå i frpligtende fællesskaber. Tryghed, sundhed g udvikling Børn har ret til at vkse p i trygge g sunde rammer. I Dagtilbud Strvrde: Har vi fkus på børns trivsel ved at give dem trygge lære- g væresteder. Har vi fkus på at skabe rammer fr en sund livsstil. Børn skal udfrdres g støttes fr at have mulighed fr ptimal udvikling. I Dagtilbud Strvrde: Tilbydes der dagligt frskellig aktivitet. Børn skal have mulighed fr at lære at tage ansvar fr eget liv g medvirke til egen læring. I Dagtilbud Strvrde: Bliver børnene hørt g inddraget i planlægningen af deres læring g faglige udvikling. Arbejder vi med pædaggiske læreplaner. Ligeværd g selvværd Børn skal mødes åbent, respektfuldt g frdmsfrit. I Dagtilbud Strvrde: Bliver børn mødt med respekt fr deres frskellighed. Skal børn anerkendes g værdsættes fr det de er. Skal børn lære respekt fr frskellighed. Arbejder vi med at frebygge mbning g har fkus på den gde mgangstne.

15 15 Medinddragelse g medansvar Børn skal inddrages g dermed få indflydelse på eget liv. I Dagtilbud Strvrde: Arbejder vi med børnemiljøvurderinger. Inddrages børn i anliggender der vedrører deres hverdag. Børn skal støttes i at være aktive g tage ansvar fr fællesskabet. I Dagtilbud Strvrde: Er det væsentlig at understøtte børns venskaber. Skal børnene lære at drage msrg fr sig selv g hinanden. Ønsker vi at fremme børns evne, lyst til g mulighed fr aktivt at deltage i det demkratiske samfund. Når børn undersøger verden, søger de plevelser, nydelse, glæde g det at frstå sammenhæng. Børn er ikke passive mdtagere af viden g frståelse, de er erbrere. Mette Nørregaard g Søren Witzel Clausen I Dagtilbud Strvrde skal børnene støttes g mtiveres i deres udvikling, sundhed, trivsel samt selvstændighed af nære g ansvarlige vksne, sm tager udgangspunkt i børnenes ressurcer. I det følgende kan du læse m de indsatsmråder der er fkus på i 2012.

16 16 Indsatsmråder i det pædaggiske arbejde Udviklingsarbejdet i Dagtilbud Strvrde tager afsæt i Aalbrg Kmmunes udviklingsplan fr 0 til 5 års mrådet. Inklusin Udgangspunktet fr børns persnlige g sciale udvikling er, at børn bliver respekteret, anerkendt g får pbakning. Vi vil skabe mulighed fr scial deltagelse, så børn kan pbygge venskaber g pleve, at de hører til g betyder nget fr fællesskabet. Inklusin er, at børn føler sig respekteret g værdsat fr det, de er. Vi vil møde børn i respekt g med et resurse syn, g vi tilbyder fleksible g udviklingsrienterede miljøer, hvr de plever sig sm betydningsfulde fr fællesskabet. Dermed sikrer vi dem persnlig, scial g faglig udvikling. Vi vil sikre inklusin ved: At støtte børn i deres udvikling g trivsel g give dem mulighed fr at være en del af fællesskabet. At tilbyde læringsmiljøer, der skærper børns nysgerrighed g medbestemmelse g sikrer dem persnlig, scial g faglig udvikling. At læring g dannelse sker gennem scial deltagelse. At dagtilbuddet har høje faglige ambitiner g bevidst arbejder med inklusin. At almen pædaggiske g specialpædaggiske kmpetencer i højere grad anvendes i en inkluderende pædaggik. At frældre til enhver tid bruges sm barnets primære resurse. I Dagtilbud Strvrde har vi 2012 fkus på inklusin via kreative prcesser. Persnalet har via uddannelsen med kreative prcesser tilegnet sig ny viden g fået metder der understøtter barnets mulighed fr deltagelse i fællesskabet. I Dagtilbud Strvrde vil persnalegruppen i 2012 have fkus på videns deling, dialg g bevidsthed m egen rlle i frhld til at fremme inklusin g mdvirke eksklusin.

17 17 Læring g læringsmiljøer Læring handler m barnets dannelse af identitet. Barnet tilegner sig viden, kundskaber g færdigheder gennem de erfaringer, det gør sig i familien, i dagtilbuddet g i hverdagslivet. Læring sker på alle tidspunkter g i alle situatiner. Vi vil sikre læring ved: At børn mtiveres, bliver nysgerrige g får lyst til at lære i enhver sammenhæng. At skabe fleksible, mangfldige g kreative læringsmiljøer, så alle børn udvikler sig fagligt, persnligt g scialt. At pædaggik g rganisering underbygger læring g læringsmiljøer. At det pædaggiske persnale sætter rammerne g er fagligt dygtige, nærværende g engagerede. At læring g læringsmiljøer er væsentlige faktrer til inklusin. At frældre til enhver tid bruges sm primære resurse i deres barns læring g udvikling. I Dagtilbud Strvrde arbejder vi med læring g læringsmiljøer. Børnene præsenteres fr kreative g kulturelle udtryksfrmer, der understøtter børns udvikling; fagligt, persnligt g scialt. I Dagtilbud Strvrde udarbejdes der læreplaner fr de enkelte børnehaver. I læreplanen udarbejdes lærings mål fr de seks temaer g der udarbejdes en beskrivelse af pædaggiske metder. Sidst på året evalueres læreplanen med henblik på at få synliggjrt den læring der har været. De 6 temaer er følgende: Barnets Alsidige Persnlighedsudvikling Sciale Kmpetencer Sprg Krp g Bevægelse Natur g Naturfænmener Kulturelle Udtryksfrmer g Værdier

18 18 Sprgpakken Scialministeriet har iværksat en landsdækkende efteruddannelsesindsats i frm af en sprgpakke. Det verrdnede frmål med sprgpakken er at tilbyde en massiv pkvalificering af det pædaggiske persnales arbejde med børns sprg, der dels skal bidrage til at alle børn får bedre sprglige kmpetencer g dels bidrage til at understøtte implementeringen af de nye regler m sprgvurdering g sprgstimulering der trådte i kraft 1. juli Det verrdnede mål er, at styrke børns sprgtilegnelse via praksis der gør en frskel. I Dagtilbud Strvrde har t pædagger fra hvert hus deltaget i efteruddannelsen; SPROGPAKKEN. Persnalet har via uddannelsen fået den nyeste frskningsbaserede viden m børns sprg g sprglige udvikling i dagtilbudsalderen. Pædaggerne har fået indblik i metder g redskaber, sm de kan anvende til at identificere børn med sprglige frsinkelser g til at styrke det daglige arbejde med at stimulere børns sprglige udvikling. I Dagtilbud Strvrde gennemfører vi sprg vurderinger ift. de børn vi identificere, kan have sprgprblemer: børn i treårsalderen inden sklestart I Dagtilbud Strvrde tilrettelægger vi sprgstimulerende læringsmiljøer ved at: Hvert hus udarbejder en individuel strategiplan fr at sikre implementering af: dialgisk læsning, understøttende sprgstrategier via samtaler i hverdagen g tematisk sprgarbejde. Hvert hus udarbejder i læreplanen mål g metde fr temaet; Sprg. I Dagtilbud Strvrde infrmerer, vejleder g inddrager vi frældrene ift. hvrdan de kan støtte deres børns sprgtilegnelse g hvr vigtigt det er, at agerer sm gde sprglige rllemdeller.

19 19 Børn med særlige behv Alle børn har særlige behv, når de starter i børnehaven alle nye 3-årige har behv fr ekstra tryghed g en vksen indenfr rækkevidde, sm kan støtte/guide barnet i at falde til i børnehaven. Persnalet skal skabe muligheder fr, at barnet udvikler alle sine ptentialer g kmpetencer under hensyntagen til børns frskellige frudsætninger fr at kunne begå sig i livet - ud fra en vurdering af det enkelte barns frudsætninger, ressurcer g behv g i frhld til familien g i den udstrækning sm vres pædaggiske frmåen g de fysiske rammer er til stede. Vi er særligt pmærksmme på de børn, hvr udviklingen bekymrer, g persnalet skal yde den frnødne pmærksmhed, støtte g msrg til de børn. Vi skal i det daglige arbejde, vejlede g sikre en ptimal pædaggisk indsats verfr disse børn. Alle børn skal sm udgangspunkt kunne rummes i Dagtilbud Strvrde. Det er legalt, at der bruges flere ressurcer på et barn i en peride, hvis denne indsats sikrer/fremmer muligheden fr, at barnet kan rummes g integreres i børnegruppen g i den udstrækning at barnet prfiterer heraf. Sm persnalegruppe g institutin har vi et fælles ansvar fr alle børns trivsel g derfr kan der i perider være brug fr: At flytte rundt på ngle ressurcer. (f.eks. persnaletimer) At udarbejde knkrete handleanvisninger i fællesskab, så der pnås enighed g fælles/krdineret indsats mkring barnet. At gøre vres pædaggiske indsats så knkret g afgrænset sm mulig. Barnets særlige vanskeligheder skal ikke altid ses isleret. Fkus skal måske flyttes til det fællesskab, barnet indgår i. Børn med særlige behv, skal ses sm en del af det daglige pædaggiske arbejde. Vi vil være bevidste m integratin g inklusin af børn med særlige behv kan lade sig gøre i frhld til vre fysiske rammer, de øvrige børn/børnegruppen g persnalets ressurcer. Der skal ligeledes tages højde fr øknmi ved særlige franstaltninger m.v. Når vi vurderer, at det er nødvendigt fr barnets udvikling, tager vi kntakt til vres samarbejdspartnere. I tæt samarbejde med frældrene indstiller vi f.eks. til psyklg, talepædagg, støttepædagg.l. g i samarbejdet udarbejdes en indsats- g udviklingsplan, der målretter indsatsen mkring arbejdet med det enkelte barn. Enkelte børn har særlige behv, der frdrer vres pmærksmhed, hvis barnet skal udvikle sig ptimalt i børnehavens fællesskab. Vi vil samarbejde m den frebyggende g støttende indsats g betragte det sm en vigtig g naturlig del af børnehavens hverdag. På de efterfølgende sider finder du frskellige infrmatiner, sm børnehaver i dagtilbuddet enten er en del af eller gør brug af.

20 20 Tværfagligt samarbejde Skler/DUS Vi samarbejder med DUS m en gd vergang vi afhlder verleveringssamtaler ved børnenes start i DUS PPR Scialpædaggisk bistand: talepædagg psyklg eller erg g fysiterapeut. Dagplejen Vi samarbejder mkring vergangen fra dagpleje til børnehaven. Dagplejen er meget velkmmen i vres børnehaver. Det tværfaglige team Der kan tilbydes annym g gratis vejledning til frældre g persnale m barnets pvækst, trivsel g udvikling. Teamet kan kntaktes på telefn dagligt mellem 8 9 Områdeleder Denise Bakhlm telefn Familiegruppen Vi samarbejder med familiegruppen, sm kan træffes i Vejgaard Bymidte. Lederen er Jette Frederiksen telefn Åben, annym rådgivning 2 gange årligt tilbydes børnehaverne åben g annym rådgivning, hvr Tværfaglig Team samt 1 fra familiegruppen deltager. Småbørns afsnittet Vi mdtager knsulentbistand fra småbørnsafsnittet, hvr vi har 1 knsulent fast tilknyttet vres Dagtilbud. Til børn med særlige behv kan vi samarbejde m støttepædaggisk bistand (støttekrpset).

21 21 Overgang fra dagpleje til børnehave g fra børnehave til DUS/skle I Dagtilbud Strvrde har vi fkus på de gde vergange barnet er en del af i sit tidlige liv. Overgange er fra dagpleje til børnehave g fra børnehave til DUS/skle. Dagtilbuddet /den institutin barnet bliver ptaget i, har et samarbejde dels med barnets dagplejer, der kmmer på besøg i institutinen sammen med barnet g dels med den dagplejepædagg der er tilknyttet den enkelte dagplejer. Dagplejepædaggen kan efter behv deltage i verleveringssamtaler sammen med dagplejer, frældre g institutinens persnale. Samtalerne bevirker, at institutinens persnale får et større kendskab til barnet inden det begynder i institutinen. I Dagtilbud Strvrde lægger vi vægt, på at barnet er kendt g tryg ved de frhld der er i den hverdag barnet bliver en del af. Det er vigtigt at barnet sammen med sine frældre kmmer på besøg i institutinen. I Dagtilbud Strvrde bliver de kmmende sklebørn verflyttet til DUS 1. januar det år, hvr de skal i skle. Det betyder at institutinerne i dagtilbud Strvrde i ktber skal vurdere, m børnene er skleparate. I den frbindelse tilbydes frældrene en samtale. Fr de børn, der skal begynde i DUS, bliver der i de enkelte institutiner lavet et frløb, hvr de bl.a. sammen med pædaggerne fra institutinerne tager på besøg i DUSSEN. Pædaggerne fra DUSSEN tager på genbesøg i institutinerne, så begge parter får kendskab til hinanden. Der afhldes verleveringssamtaler mellem børnehave g DUS umiddelbart inden børnene begynder i DUS. I Dagtilbud Strvrde har vi fkus på gde vergange

22 22 Dagtilbudsbestyrelsen Dagtilbudsbestyrelsens udgøres af de 6 frmænd fr hver børnehave + persnalerepræsentanter fra dagtilbuddet g en pædaggisk leder. Dagtilbudslederen er sekretær fr bestyrelsen. Dagtilbudsbestyrelsen er underlagt lvgivning g de af Kmmunalbestyrelsen udstukne rammer g mål. Bestyrelsen skal: Fastlægge verrdnede pædaggiske principper / fretage priritering. Frdele budgetrammen. Inddrages ved ændringer i de fysiske frhld i dagtilbuddet. Deltage ved ansættelser af fast persnale. Kan udarbejde plan fr indsatsmråder. Medlemmerne i dagtilbudsbestyrelsen vælges fr 1 år. Dagtilbudsbestyrelsen fr Dagtilbud Strvrde består i 2012 af følgende medlemmer: Frmand: Tnny Tvrup Jensen tlf Strvrde BH Næstfrmand: Tina Lundhlm Nielsen BH Trldhøj. Helle Midtiby Møberg BH Børnely Jakb Krgh BH Fuglereden. Rikke Hansen Kngerslev Hurlumhejhus. Mads Ingerslev Schytte BH Tfthøjvej Birte Nielsen pædagg BH Tfthøjvej Marianne Pedersen pædgg Strvrde BH Birgitte Jensen pædagg Kngerslev Hurlumhejhus Jette Højris pæd. leder BH Fuglereden Birgitte Møller Jensen dag.leder Dagtilbuddet Strvrde

23 23 Frældrebestyrelsen Frældrebestyrelsen kan bestå af fra 3 til 7 repræsentanter valgt af g blandt frældre til børn i institutinen - samt 2 repræsentanter valgt af g blandt de fastansatte medarbejdere i institutinen. Den pædaggiske leder er sekretær fr bestyrelsen. Udver bestyrelsens medlemmer kan der vælges 1-2 suppleanter fr frældrerepræsentanterne g mindst 1 suppleant fr medarbejderrepræsentanterne.1.suppleanten kan deltager i møderne uden stemmeret. En suppleant indtræder i bestyrelsen, når et bestyrelsesmedlem udtræder sm følge af, at tilknytningsfrhldet til institutinen phører. Den valgte frmand i frældrebestyrelsen er født medlem af Dagtilbudsbestyrelsen. Frældrebestyrelsen i daginstitutinerne har fkus på den enkelte enhed. Frældrebestyrelsen inddrages: I frhld til anvendelse af budget fr den enkelte daginstitutin. Med input til g msætning af perspektivplan. I udarbejdelse af den pædaggiske læreplan. I lkale frhld g arrangementer i den enkelte daginstitutin. Frtegnelsen ver frældrebestyrelsen samt referater af møder, - Se venligst pslagstavlen i den enkelte børnehave.

24 24 Fælles retningslinjer fr dagtilbuddet Dagtilbud Strvrde har nedsat et udvalg der skal kmme med et udkast til fælles retningslinjer. Vi har i skrivende stund bedt samtlige børnehaver m at drøfte emnet på persnalemøder. Vi har på nuværende tidspunkt udarbejdet retningslinjer fr ferielukning, afhldelse af pædaggisk dag g tid til andet arbejde. Feriesamarbejde Sm udgangspunkt er der pasning i alle ferier til de børn der har brug fr det. Dagtilbuddet samarbejder en uge i smmerferien hvr alle børnehaverne hlder lukket i 2012 bliver det uge 30. Der etableres pasning fr de børn, sm ikke kan hlde ferie i uge 30. Samarbejdet går ud på at børnehaverne skiftes til at hlde åbent, således at den enkelte børnehave hlder åbent hver 6. år. Der vil sm udgangspunkt ikke følge kendt persnale med, da det er den åbne børnehave, sm har ansvaret fr børnene g dermed stiller persnale til rådighed. Ligeledes hlder alle børnehaver lukket mellem jul g nytår, hvr vi gså skiftes til at hlde åbent. Pædaggisk dag Der kan afhldes pædaggisk dag i åbningstiden i børnehaven, hvr persnalet kan få mulighed fr at drøfte g tilrettelægge den pædaggiske praksis. Den pædaggiske dag vil i givet fald blive afhldt i børnehaven g huset sørger selv fr at det er kendte vikarer der er sammen med børnene. De øvrige børnehaver i dagtilbuddet kan hjælpe med ekstra persnale. Tid til andet arbejde Vi vil i løbet af 2012 indføre fælles retningslinjer fr persnalets tid til andet arbejde. Der vil sm udgangspunkt gives en time til pædagger g en halv time til medhjælpere. Behvet fr fælles retningslinjer blev tydelig på et fælles persnalemøde fr hele dagtilbuddet, hvr persnalet i en tænketank fr det fremtidige samarbejde gjrde lederne pmærksmme på behvet. Vi er meget pmærksmme på, at det er nødvendigt, at have fælles retningslinjer men underkender ikke vigtigheden af at bevare det unikke i hver børnehave.

25 25 Pladsgaranti I Dagtilbud Strvrde er vi underlagt Aalbrg Kmmune regler m pladsgaranti. Vi er pmærksmme på at tilgdese frældrenes ønske m at få en plads i lige netp den institutin de ønsker. Tavshedspligt / underretningspligt Persnalet i institutinerne har tavshedspligt i det daglige frældresamarbejde. Vi gør samtidig pmærksm på, at persnalet har skærpet underretningspligt til familiegruppen i Familie g Beskæftigelses frvaltningen.

26 26 Budget g budgetanvendelse Samlet Dagtilbud Strvrde Januar 2012 Frbrug Budget Rest Frbrugs- % Fagpersnale løn Vikarer løn Løn intern verførsel Barselsudligning Dagpengerefusin Refusin øvrige 0 0 Løn i alt ,00 Kørsel Uddannelse Beklædning Øvrige persnaleudgifter Administratinsudgifter (administratin+kntrhld) Andre persnaleudgifter i alt ,00 0 Fødevarer Beskæftigelse Vask (Bleer, køkkenrulle, vaskepulver) Børnetal 2011/ Daglig drift i alt ,00 0 Legeplads, inventar g vedligehld Anskaffelse IT (PC, printer, telefn) Anskaffelse inventar (Møbler, mindre inventar) Anskaffelse materiel (køretøjer) Drift IT (telefn, internet, PC licens) Drift inventar (reperatinsudgifter inventar) Drift materiel (drift køretøjer) Indvendig vedl. (håndværkere, maling, pærer) Udvendig vedl. (Kste, myrer, legeplads) Legeplads, inventar g vedligehld i alt ,00

27 27 Husleje Rengøring Vinduesplering Øvrige bygningsudgifter El Vand Varme Naturgården Renvatin Ejendmsudgifter i alt ,00 I alt ,00 Dagtilbudsbestyrelsen har vedtaget følgende verrdnede øknmiske principper der skal danne grundlag fr det daglige arbejde i Dagtilbud Strvrde. At budgettet fr dagtilbuddet er et samlet budget hvad angår løn g drift. At hver institutin har budget til daglig drift g frventes at budgettet verhldes. At persnalebudgettet er samlet hs dagtilbudslederen. At alle stre investeringer i dagtilbuddet besluttes ved budgetårets start. Udmøntning af budgettet er ikke sm udgangspunkt efter tur, men efter hvilket et af husene der har behv/brug fr investeringen. At der arbejdes hen md ensartet standart på vedligehldelse i dagtilbuddets institutiner. At de afsatte midler til kurser g efter g videreuddannelse ikke bruges til andre frmål. At der pririteres vikardækning ved kursus. Principperne revideres hvert år på det sidste møde i dagtilbudsbestyrelsen. Dagtilbud Strvrde vil sikre en øknmisk g bæredygtig udvikling af institutinerne i dagtilbuddet, samt arbejde fr fleksible g udviklingsrienterede miljøer hvr mangfldigheden i det daglige pædaggiske arbejde bevares.

28 28 Afsluttende bemærkning Kære læser Du har nu læst Dagtilbud Strvrdes perspektivplan. Vi håber, at den har givet et lille indblik i hvilke verrdnede værdier g principper institutinerne arbejder efter. Sm skrevet i indledningen er det første udgaven g i dagtilbuddet ser vi frem til at få uddybet g skrevet endnu mere m, hvrdan vi arbejder på at give jeres børn en tryg g udviklende hverdag, der gså er præget af glæde g humr. I alle institutinerne kan I få udleveret en velkmstflder, hvr I kan læse, m de særlige frhld der gør sig gældende fr det enkelte sted. Har du spørgsmål til nget af det du har læst, er du meget velkmmen til at spørge i dit barns institutin eller ved henvendelse til dagtilbudslederen eller frmanden fr dagtilbudsbestyrelsen. På dagtilbuddets vegne Birgitte Møller Jensen Lad dem lege i livstræets krne Lad dem føle, at livet er strt lad dem skue de blå hrisnter g himmelhvælvingens prt. Erik Lindebjerg

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen Ydelsesbeskrivelse Specialpædaggiske pladser ved Symfnien Børnehuset Regnbuen Frmål: Ydelsesbeskrivelsen bruges til at synliggøre fr frældre, fagsekretariatet g andre samarbejdspartnere, hvad det er fr

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission Værdiregelsæt er pbygget sammen med vres visin g missin Sklens visin: Flere lærer mere Østbirk skle bygger fremtiden Sklens missin: 1. Flkesklen skal udfrdre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune.

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune. Pædaggisk tilsyn med dag-, fritids- g klubtilbud i Faxe Kmmune. Indledning Ifølge Lv m dag-, fritids- g klubtilbud (Dagtilbudslven) 5 skal Byrådet føre tilsyn med alle dagtilbud i kmmunen. Herunder gælder

Læs mere

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL)

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Baggrundsntat Pædaggisk Analyse i dagtilbud, skle g klub 0-18 år Ballerup Kmmune December 2016 1. Indledning Med Børne- g Ungestrategien Fællesskab fr alle - Alle

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2014. Børnehuset Vigen. Frmål: I 2012 blev der udført pædaggisk tilsyn på samtlige kmmunale g private institutiner i Syddjurs kmmune. Sm resultat

Læs mere

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD]

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD] 2. Feb. 2014 Fra Områdebestyrelsen fr Område Syd, Daginstitutiner Til Skle- & Børneudvalget Att.: Frmand, Claus Larsen, clausl@rskilde.dk Dagtilbud, Velfærd Att.: Vicedirektør, Jakb Skriver, Jakbs@rskilde.dk,

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Naturbørnehaven Mls Bjerge. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret:

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret: HVOR KAN I FINDE OS?: Kntaktplysninger: Min kntaktpersn er: Tlf.nr.: e-mail: Telefntid i Børne- g Familiecentret: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Mandag nsdag Trsdag Fredag kl. 8.00 15.30 kl. 8.00

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Drthea Børnehaven. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410 Rønde

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Pædagogisk læreplan

Pædagogisk læreplan Pædaggisk læreplan 2015-2017 Børneinstitutinen Hllænderhuset 1. april 2015 Knstitueret leder: Malene Pushpa Hedegaard Bestyrelsesfrmand: Christine Støvring Evaluering på de frgangne mål 0-2 årig Vi har

Læs mere

Den Selvejende Institution Nældebjerg Børnegård Pileås 22, 2670 Greve

Den Selvejende Institution Nældebjerg Børnegård Pileås 22, 2670 Greve Den Selvejende Institutin Nældebjerg Børnegård Pileås 22, 2670 Greve Indhld Velkmst / åbningstider / lukkedage Persnalet på stuerne / kntaktpersn Frældresamtaler Det pædaggiske værdigrundlag Dagsprgram

Læs mere

Til en begyndelse bliver det hovedsagelig vuggestuen vi kigger indretning på vi anskaffer et væg hængt bord samt investerer i en tumle ottekant.

Til en begyndelse bliver det hovedsagelig vuggestuen vi kigger indretning på vi anskaffer et væg hængt bord samt investerer i en tumle ottekant. 1 Visiner Vi arbejder fr det sunde liv, fyldt med bevægelse. Vi startede med mrgensjv g har udbygget det på frskellige måder bl.a. Med ugens leg. Vi bruger gså vres gryde mere målrettet i frhld til aktiviteter.

Læs mere

SMTTE-model for temaet Indianer

SMTTE-model for temaet Indianer SMTTE-mdel fr frløbet i vuggestuen. SMTTE-mdel fr temaet Indianer Sammenhæng Løvspring er en integreret natur- g idrætsinstitutin, hvr der pt er 27 vuggestuebørn. Løvspring har årligt t verrdnede temaer,

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport for Børnehuset Ådalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport for Børnehuset Ådalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt fr Børnehuset Ådalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

BØRNEPASNINGSPOLITIK Bilag

BØRNEPASNINGSPOLITIK Bilag BØU-03 - Administratinsgrundlag fr daginstitutiner i Klding Kmmune pr. 1. januar 2009 1. Indledning Dette administratinsgrundlag beskriver principper fr tildeling af løn- g driftsmidler til daginstitutiner

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel:

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel: LÆREPLAN 2015/2016 Fr at sikre s at vi ser det enkelte barn i vuggestuens/børnehavens fællesskab, arbejder vi pædagger i et udviklingsstøttende, nærværende g anerkendende samspil med børnene. Vi møder

Læs mere

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder PLEJECENTRET EGEBO Jbprfil fr teamleder Beskrivelse af teamlederens pgaver g ansvar Teamlederens pgaver g ansvarsmråder er struktureret ud fra de 3 hvedansvarsmråder: Faglig ledelse, Persnaleledelse g

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

Strategi for udvikling af det talte og skrevne sprog hos børn og unge mellem 0 16 år i Rebild Kommune

Strategi for udvikling af det talte og skrevne sprog hos børn og unge mellem 0 16 år i Rebild Kommune Strategi fr udvikling af det talte g skrevne sprg hs børn g unge mellem 0 16 år i Rebild Kmmune 1 2 Indledning Med denne strategi ønsker Rebild Kmmune at understøtte g styrke den røde tråd i indsatsen

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 Østbirk Skle Sklegade 2 8752 Østbirk 7629 7240 www.estbirk-skle.dk estbirk-skle@hrsens.dk Indledning Med denne skrivelse vil vi i skleledelsen give jer et

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædaggiske læreplaner Indledning I fråret 2004 blev det ved lv besluttet, at der skal freligge pædaggiske læreplaner i alle daginstitutinerne. Pr. 1.08.04 skulle alle daginstitutiner påbegynde udarbejdelsen

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

Førskoletilbud og rullende skolestart

Førskoletilbud og rullende skolestart Førskletilbud g rullende sklestart Evaluering af frsøgsprjekter 2010-2014 Tønder Kmmune Evalueringsrapprtens indhld 1. Indledning 2. Knklusiner 3. Anbefalinger 4. Frsøgsperidens længde, deltagere g prjekter

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Mediestrategi i Dagplejen

Mediestrategi i Dagplejen Mediestrategi i Dagplejen Leg g medier i børnehøjde GOD FORNØJELSE Dagplejen Skanderbrg Kmmune "Det er den pædaggiske praksis, der afgør, hvrdan de digitale mediers muligheder anvendes" Klaus Thestrup

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder.

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder. TRIVSELSPOLITIK Medarbejdernes indsats: Alle elever på Brørupsklen skal pleve sig sm deltager i et fællesskab præget af glæde g tryghed ved mødet med sklens vksne samt med klassekammerater g andre børn.

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

SPROG-KROP OG BEVÆGELSE

SPROG-KROP OG BEVÆGELSE ÅRETS TEMA 2017 SPROG-KROP OG BEVÆGELSE Min læreplan fr hele året i 2017. I hele periden vil jeg anvende g præsentere frskellige aktiviteter hvr leg g bevægelse, barnets sprglige udvikling er indtænkt

Læs mere

Information om Feldborg Frie Børneunivers (friskolen)

Information om Feldborg Frie Børneunivers (friskolen) Infrmatin m Feldbrg Frie Børneunivers (frisklen) FOKUS PÅ DEN ENKELTE ELEV Børn er frskellige g kun ved at behandle dem frskelligt, giver vi dem lige muligheder. I Feldbrg Frie Børneunivers sørger vi fr

Læs mere

Styrelsesvedtægt for daginstitutionen. Nørrehus. Fra 0 år og indtil skolestart

Styrelsesvedtægt for daginstitutionen. Nørrehus. Fra 0 år og indtil skolestart Styrelsesvedtægt fr daginstitutinen Nørrehus Fra 0 år g indtil sklestart Lvgrundlag...2 Byrådet...2 Frældrebestyrelse...2 Institutinslederen...2 Valg af frældrerepræsentanter...3 Valg af medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Samarbejdsaftale 2017

Samarbejdsaftale 2017 Ballerup Kmmune Måløvhøj Distrikt Samarbejdsaftale 2017 Dagtilbud g skle Samarbejdsaftale Måløvhøj distrikt 2017 Vi har inddelt vres samarbejdsaftale i følgende tre hvedverskrifter, sm vi mener, danner

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige Kravspecifikatin fr private daginstitutiner fr 0-6 årige Kravspecifikatinen er gdkendt i Børne- g Skleudvalgets møde d. 16.01.2007 med titlen Harmnisering af kravspecifikatin fr private daginstitutiner

Læs mere

Rengøringsassistent til Gistrup skole.

Rengøringsassistent til Gistrup skole. Rtatins jb Rengøringsassistent til Gistrup skle. Aalbrg Kmmune Gistrup skle Hadsundvej 406 9260 Gistrup Gistrup skle søger pr. 21. januar 2013 til den 20. september 2013 en tidsbegrænset rengøringsassistent

Læs mere

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium MUS Et samlet kncept fr Bjerringbr gymnasium Udarbejdet fr samarbejdsudvalget af CC, CI, CK, La, RC, AJ, PF, LN, PS g DG Indhldsfrtegnelse Medarbejderudviklingssamtalen MUS... 2 Specielt fr lærere... 2

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Forældreindflydelse. Dagtilbud Bornholm En ø et fællesskab. Styrelsesvedtægt for bestyrelse, forældrenetværk og forældreråd

Forældreindflydelse. Dagtilbud Bornholm En ø et fællesskab. Styrelsesvedtægt for bestyrelse, forældrenetværk og forældreråd Frældreindflydelse Dagtilbud Brnhlm En ø et fællesskab Styrelsesvedtægt fr bestyrelse, frældrenetværk g frældreråd Gdkendt af Kmmunalbestyrelsen 10. ktber 2013 1. Frmål Virksmheden drives i henhld til

Læs mere

THISE SKOLE Jens Thise Vej 26. 9700 Brønderslev Telefon 99 45 48 03 Lærerværelse: 99 45 48 05 Fax 98 88 74 90 th@99454545.dk

THISE SKOLE Jens Thise Vej 26. 9700 Brønderslev Telefon 99 45 48 03 Lærerværelse: 99 45 48 05 Fax 98 88 74 90 th@99454545.dk Gruppernes besvarelser på de 8 temaer: Gruppe 1 Bent Sørensen Allan Kristiansen Maybritt S. Nielsen Drthe Prehn Tema 1 Vis psitive følelser vis at du er glad fr barnet. Følelsesmæssig tilgængelighed. Glæde.

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kommune. Aftale mellem Dagplejen og Børne-& Skoleforvaltningen 2013-2014

Dialogbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kommune. Aftale mellem Dagplejen og Børne-& Skoleforvaltningen 2013-2014 Dialgbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kmmune. Aftale mellem Dagplejen g Børne-& Sklefrvaltningen 2013-2014 1. Frmål Frmålet med dialgbaseret aftalestyring i Vesthimmerlands Kmmune er: - at udvikle

Læs mere

2) Socialforvaltningens bemærkninger i forhold til børns behov for terapi i voldsramte familier.

2) Socialforvaltningens bemærkninger i forhold til børns behov for terapi i voldsramte familier. Ntat Til Scialudvalgsmøde d. 29.10.2015 Til Orientering Kpi til Følgende ntat indehlder; 1) Status på Mødrehjælpens prjekt Ud af vldens skygge 2) Scialfrvaltningens bemærkninger i frhld til børns behv

Læs mere

Mange måder at lære på Et forskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kommune og Universe Research Lab

Mange måder at lære på Et forskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kommune og Universe Research Lab Mange måder at lære på Et frskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kmmune g Universe Research Lab Resumé December 2009 Sønderbrg, Danmark 1 Universe Research Lab Alsin 2 DK - 6400 Sønderbrg Telefn

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Dagplejen i Lolland Kommune. Et pædagogisk tilbud til de 0-3 årige

Dagplejen i Lolland Kommune. Et pædagogisk tilbud til de 0-3 årige Dagplejen i Llland Kmmune Et pædaggisk tilbud til de 0-3 årige Velkmmen Vi vil gerne byde jer velkmmen i s dagpleje. Vi glæder s til at lære jeres barn at kende g til det kmmende samarbejde med jer frældre.

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune Skleleder Langhøjsklen Hvidvre Kmmune Præsentatin Materialet indledes med en intrduktin til kmmunen. Herefter præsenteres frhld vedrørende den ledige stilling såsm ansvarsmråder, pgaver g udfrdringer.

Læs mere

Evaluering af inklusionsindsatsen 2014

Evaluering af inklusionsindsatsen 2014 Evaluering af inklusinsindsatsen 2014 Indledning LTK har i flere år arbejdet med at sikre den bedst mulige inklusinsindsats med fkus på læring g trivsel. Det betyder at inklusinsindsatsen retter sig md,

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

Læreplaner for Fællesinstitution Bøgehaven/Nøddehøj

Læreplaner for Fællesinstitution Bøgehaven/Nøddehøj Læreplaner fr Fællesinstitutin Bøgehaven/Nøddehøj Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 15 3.1 Vkseninitieret aktivitet:

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014

Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014 Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014 Så er vi bare klar til smmer g sl i skrivende stund er der nu dejligt vejr med fuld sl så vi håber bare, det må frtsætte. Vi har med udgangen af

Læs mere

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet Temamøde m ny Sundhedsplitik den 6. ktber 2016 Byrådet Scial- g Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 20. september 2016 at igangsætte arbejdet med udviklingen af en ny sundhedsplitik.

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kmmune Arbejdsgrundlag fr dagtilbuddene 0-6 år 2014-2017 Indledning Med henblik på at styrke kvaliteten i dagtilbuddene har Middelfart kmmune arbejdet med strdriftsmdellen

Læs mere

REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET.

REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET. Gentfte Skle Gentfte Skle, 24.02.15. REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET. Til stede: Hanne S, Amalie, Mette, Susanne, Michelle, Asger, Hanne O, Mgens L, Mgens

Læs mere

PÆDAGOGISKE PRINCIPPER OG LÆRERPLANER

PÆDAGOGISKE PRINCIPPER OG LÆRERPLANER PÆDAGOGISKE PRINCIPPER OG LÆRERPLANER Fr at kmme hele vejen rundt g pfylde kravene i Dagtilbudslven g den Pædaggiske Perspektivplan, har vi elleve pædaggiske principper, der alle indgår i læreplanens seks

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Lynghøjens læreplan 2010 LYNGHØJENS

Lynghøjens læreplan 2010 LYNGHØJENS LYNGHØJENS LÆREPLAN 2010 1 Indhldsfrtegnelse Beskrivelse af Lynghøjen: Side 03-03 Fredericia kmmunes Børne g Unge plitik: Side 03-03 De 6 læreplanstemaer med mål: Side 03-08 Barnets sciale kmpetencer Kulturelle

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik. Skive Kommune. ::ODMA\PCDOCS\DokAjour\833868\1 1

Sammenhængende børnepolitik. Skive Kommune. ::ODMA\PCDOCS\DokAjour\833868\1 1 Sammenhængende børneplitik Skive Kmmune. ::ODMA\PCDOCS\DkAjur\833868\1 1 Indhldsfrtegnelse : Frrd. 3 Trin 1 : 4 årig plitisk g værdimæssig ramme fr den samlede indsats på børne-, unge- g familiemrådet

Læs mere

Års- og Virksomhedsplan Brønsparkens Fritidshjem

Års- og Virksomhedsplan Brønsparkens Fritidshjem Brønsparkens Fritidscenter Hegnshusene 9A 2700 Brønshøj Tlf.: 38 74 69 20 Fax: 38 74 69 24 bruk@bruk.dk P-nr : 1002991175 Danske Bank: 4180 3125024289 www.sbbu.dk CVR : 17937219 Jjjjj Års- g Virksmhedsplan

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksmhedsplan 2015 Virksmhedsplan 2015 Indhldsfrtegnelse Krt præsentatin af Benheden Nattergalevej, Mejsevej 1 g 12 3 Statusafsnit. Opsamling fra sidste virksmhedsplan 3 a. Hvad er der arbejdet med. 3

Læs mere

Trivselsstrategi for Hareskov Skole. Vedtaget: 16. november 2008 Revideret: 8. februar 2011

Trivselsstrategi for Hareskov Skole. Vedtaget: 16. november 2008 Revideret: 8. februar 2011 Trivselsstrategi fr Hareskv Skle Vedtaget: 16. nvember 2008 Revideret: 8. februar 2011 1 Indhldsfrtegnelse GOD TRIVSEL FOR ALLE PÅ HARESKOV SKOLE 3 HVAD FORSTÅR VI VED TRIVSEL OG MISTRIVSEL, KONFLIKTER

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 11 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Kandidatlisten Vedrørende skolebestyrelsesvalget 2010

Kandidatlisten Vedrørende skolebestyrelsesvalget 2010 Lerbjergsklen 25.03.10 Marts 2010 Kandidatlisten Vedrørende sklebestyrelsesvalget 2010 Hvem er du? Navn: Mette Dræby Alder: 37 år Børn på hvilke klassetrin Jeg har børn i 1. A, 3.A g 5. X Evt. erfaring

Læs mere

Tjekliste Medfødt immundefekt

Tjekliste Medfødt immundefekt Tjekliste Medfødt immundefekt Familien g barnet Daginstitutin g skle Pasningstilbud med få børn Frældrene hlder barnet hjemme pga. infektinsrisik. Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Pædaggiske støttefranstaltninger,

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal.

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal. Aftale 2014 fr Silkebrg Krisecenter g Børne- g Familieafdelingen Aftale mellem Silkebrg Krisecenter g Børneg Familiechef Ken Engedal. 1. Indhld Styringsmdellen i Silkebrg Kmmune baserer sig på gensidige

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE / PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden

Læs mere

Ungdomsskolen har derfor i uge 32 og 33 gennemført en undersøgelse af de unges egen mening om behovet for en Ungdomscafé.

Ungdomsskolen har derfor i uge 32 og 33 gennemført en undersøgelse af de unges egen mening om behovet for en Ungdomscafé. Frederikssund den 18. august 2010 UngdmsCafé Ungdmssklen/Afdækning/Ungdmscafé Indledning Ungdmssklen er, på baggrund af Byrådets supplerende bemærkninger til budget 2010, blevet anmdet m at gennemføre

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte.

Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte. Standard fr Tidlig indsats i frhld til børn g unge med behv fr særlig støtte. 1. Plitiske målsætninger: Lkale løsninger Ressurcefkusering Tværfaglighed 2. Metder, indsats g initiativer til realisering

Læs mere

MÅLSÆTNING OG LÆREPLANER 2015

MÅLSÆTNING OG LÆREPLANER 2015 MÅLSÆTNING OG LÆREPLANER 2015 JEG ER NOGET! LYKKE ER AT GÅ OG VADE OP TIL KNÆENE I BLADE GÅ PÅ BARE, SORTE FØDDER OG SÅ NYE GULERØDDER. GLÆDE ER AT SE HVORDAN AT SOLENS GNISTER RAMMER VANDET. SE! DE HEDE

Læs mere

Har du psyken til at være leder?

Har du psyken til at være leder? Har du psyken til at være leder? Du ønsker at finde ud af, m du har den frnødne persnlige styrke g psykiske rbusthed til (frtsat) karriereudvikling med yderligere kmpleksitet, ansvar g udfrdringer TalentfuldeKvinder.dk

Læs mere

Projekt Fritidssport 2014-2015

Projekt Fritidssport 2014-2015 Prjekt Fritidssprt 2014-2015 Indledning: Prjekt Fritidssprt er et partnerskabsprjekt mellem Aarhus Omegn afd. Præstevangen, Klubben Rsenvang/Ung i Aarhus, sm startede tilbage i 2008, med det frmål at lave

Læs mere

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Evaluering af udviklingsprjekter m en længere g mere varieret skledag Kmmune: Vesthimmerland Invlverede skler i prjektet: Løgstør skle Evalueringsrapprten er udarbejdet af: Malene Wennerlin Kntaktplysninger:

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

Visitation og revisitation på skoleområdet i Norddjurs Kommune

Visitation og revisitation på skoleområdet i Norddjurs Kommune SKOLE DAGTILBUDSAFDELINGEN September 2012 Trvet 3, 8500 Grenaa tlf. 89591000 Visitatin g revisitatin på sklemrådet i Nrddjurs Kmmune 1 Visitatinens frmål Visitatinen i Nrddjurs kmmune har til frmål at

Læs mere

Virksomhedsplan Bilag 1: Indsatsområder 2012

Virksomhedsplan Bilag 1: Indsatsområder 2012 Virksmhedsplan 2011-2012 Bilag 1: Indsatsmråder 2012 IT-strategi STU-uddannelserne SpecialUndervisningsNetværket: Praktik Mødet med frældre, pårørende g samarbejdspartnere, STU ungdmsuddannelserne fr unge

Læs mere

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark Lkal inddragelse af flygtninge g deres deltagelse i Lkalsamfundet Bygger Br I Lkalsamfundet Bygger Br er ét af de tre centrale elementer inddragelse af flygtninge

Læs mere

Evaluering Dialogbaseret aftalestyring i Børne- og skoleforvaltningen i Vesthimmerlands Kommune. Dagtilbud, skoler og de tværgående indsatser

Evaluering Dialogbaseret aftalestyring i Børne- og skoleforvaltningen i Vesthimmerlands Kommune. Dagtilbud, skoler og de tværgående indsatser Evaluering Dialgbaseret aftalestyring i Børne- g sklefrvaltningen i Vesthimmerlands Kmmune. Dagtilbud, skler g de tværgående indsatser Gdkendt i Børne- g skleudvalget den 3. december 2012 Indhld Indledning...

Læs mere