Aksial Spondylartritis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aksial Spondylartritis"

Transkript

1 1 Aksial Spndylartritis Denne retningslinie mhandler udelukkende diagnstik g behandling af patienter med aksial spndylartritis. Patienter med vervejende perifere symptmer er således ikke mfattet af denne retningslinie. Mhp behandling af patienter med vervejende perifere ledsymptmer henvises til særskilt retningslinie fr diagnstik g behandling af patienter med psriasisartritis. Frfattere Dansk Reumatlgisk Selskab: Anne Gitte Lft, Annette Schlemmer, Inge Juul Sørensen, Lars Juhl, Lene Marie Isaksen, Ole Majgaard, Karsten Asmussen, Susanne Juhl Pedersen g Berit Schiøttz-Christensen (Frmand). Dansk Radilgisk Selskab: Anne Grethe Jurik Fremlagt til høring blandt Dansk Reumatlgisk Selskabs medlemmer d. 9. april 2011 g til endelig høring 30. nvember Udkastet har i den mellemliggende peride været ffentliggjrt til kmmentering på selskabets hjemmeside. Der er efterfølgende indkmmet én skriftlig kmmentar. Frfattergruppen har i periden justeret retningslinierne. Dansk reumatlgisk Selskab Klinisk retningslinje 2013 BSC

2 2 Definitin... 3 Krt beskrivelse g ICD-10 kde... 3 Ætilgi... 4 Patgenese... 4 Diagnse... 4 Symptmer... 4 Kliniske fund... 5 Parakliniske fund... 6 Differential diagnser... 7 Kmrbiditet/kmplikatiner... 7 Diagnstiske kriterier... 9 Mdificerede New Yrk kriterier (1984) fr Ankylserende Spndylitis, AS (DM 45.9)... 9 Assessment f SpndylArthritis Sciety (ASAS) klassifikatins kriterier fr Aksial Spndylartritis (2009), SpA (DM /- subklassifikatin eller DM 46.9) Prgnstiske faktrer fr svært frløb Behandling Nn medikamentel behandling Medikamentel behandling Mnitrering Indikatrer fr frløb g effekt af behandling: Kliniske databaser Referencer : Dansk reumatlgisk Selskab Klinisk retningslinje 2013 BSC

3 3 Definitin Spndylartritis (SpA) er en samlet betegnelse fr en gruppe krniske, inflammatriske gigtsygdmme sm er karakteriseret ved fælles kliniske, serlgiske, genetiske, billeddiagnstiske g behandlingsmæssige karakteristika. De typiske karakteristika er inflammatin i det aksiale skelet (især SI-led), asymmetrisk ligartritis (især i underekstremiteter) g frekmst af entesitis (inflammatin ved knglemråder, hvr sener eller ligamenter fæstner på knglen). Herudver kan der være frandringer i hud g genitalier, inflammatin i øjne g tarmkanal, assciatin med aktuel eller tidligere infektin g en stærk assciatin med vævstypen human leukcyt antigen HLA-B27. Betegnelsen aksial spndylartritis refererer i henhld til ASAS-klassifikatinen til bligat frekmst af (aksiale) rygsmerter. Krt beskrivelse g ICD-10 kde SpA familien mfatter følgende sygdmme: ICD10-kder: Ankylserende spndylitis (AS, Mb. Bechterew) Reaktiv artritis (en undergruppe heraf tidligere betegnet Reiters syndrm) Spndylartritis asscieret med psriasis eller psriasis artritis (PsA) Spndylartritis asscieret med inflammatrisk tarmsygdm (Mb. Crhn eller clitis ulcersa) Uspecifik spndylartritis (USpA) - patienter med symptmer frenelige med aksial artritis, sm ikke pfylder klassifikatinskriterier fr ankylserende spndylitis, reaktiv artritis g spndylartritis asscieret med psriasis artritis eller enterpatisk artritis. Juvenil spndylartritis er ikke mfattet af denne retningslinje. M45.9: Ankylserende spndylitis (Mb. Bechterew) M46*: Andre inflammatriske spndylpatier M46.1: Sacriliitis ikke klassificeret andetsteds M46.8*: Anden frm fr inflammatrisk spndylpati M M02.9: SpA ved reaktiv artritis M M07.2: Psriatisk spndylitis M M07.3: SpA ved psriatisk artritis, andre frmer M M07.4/M07.5: SpA ved artritis enterpathica ved Crhn s sygdm/clitis ulcersa M46.9*: Inflammatrisk spndylpati (USpA) Dansk reumatlgisk Selskab Klinisk retningslinje 2013 BSC

4 4 Ætilgi Aksial spndylartritis antages at pstå ved en vekselvirkning mellem genetiske g miljømæssige faktrer. Det genetiske aspekt illustreres ved at den relative risik fr udvikling af AS blandt 1., 2. g 3. grads slægtninge til patienter med AS er frøget med hhv. 94, 25 g 4 % (1). Den vigtigste genetiske risikfaktr fr udvikling af AS er HLA-B27, sm findes hs mkring 90% af patienter med AS (2). Man ved dg ikke, hvrfr HLA-B27 øger risiken fr udvikling af AS. Udver HLA-B27 er mindst 6 andre gener fundet asscieret med udvikling af AS (3;4). Frekmsten af HLA-B27 er betydelig mindre blandt andre frmer fr SpA, men dg signifikant hyppigere end hs baggrundsbeflkningen. Fr reaktiv artritis spiller en nylig (2-6 uger) gastrintestinal eller urgenital infektin en central rlle i sygdmmens udvikling. Patgenese SpA er en inflammatrisk gigtsygdm, sm adskiller sig fra reumatid artritis ved, at inflammatinen finder sted ved enteser g ikke i synvia. Med enteser menes steder, hvr ligamenter, sener, ledkapsler g annulus fibrsus fæster til knglen. I relatin til knglen medfører inflammatinen ved SpA t frskellige prcesser: a) kngledestruktin, sm resulterer i ersin samt b) dannelse af kngle i frm af syndesmfytter, sm kan vkse sammen ver en ledspalte (fusinere) g derved medføre ankylse af clumna (bamb spine) g sacriliacaled. Diagnse Diagnsen stilles på baggrund af anamnesen, kliniske g parakliniske fund. En patient, sm pfylder de mdificerede New Yrk kriterier fr ankylserende spndylitis, tildeles denne diagnse, gså selv m kriterier fr anden variant af SpA måtte være pfyldt. Opfylder patienten ikke de mdificerede New Yrk kriterier tildeles diagnsen anden frm fr spndylpati med tillægsdiagnse. Tillægsdiagnsen bibehldes ved et evt. skift fra diagnsen spndylpati til ankylserende spndylitis. Patienter, der får diagnsen spndylpati, skal kntrlleres ved røntgen senest 5 år efter diagnsen er stillet mhp revurdering af klassifikatin. En praktisk tilgang til diagnstik g klassifikatin af SpA er mulig ved registrering af patientens kliniske g parakliniske sygdmsmanifestatiner under klassifikatinsmdulet i den kliniske database DANBIO. En teretisk g praktisk gennemgang af New Yrk g ASAS klassifikatinerne fr SpA kan findes i The ASAS Handbk t assess SpA (5-7) Symptmer Inflammatriske rygsmerter er kardinalsymptmet ved aksial SpA g kan i mange tilfælde anamnestisk skelnes fra rygsmerter af mekanisk eller degenerativ prindelse. Smerter fra sacriliacaleddene beskrives fte sm enten en gluteal smerte eller en lændesmerte med vekslende sidelkalisatin g/eller vekslende intensitet fra dag til dag g tidspunkt på dagen. Smerterne kan fr patienten være vanskelige at lkalisere g kan gså være lkaliseret til crista iliaca, trchanterreginen eller strålende ned bag på femur. Smerterne kan derfr fremtræde sm uspecifikke rygsmerter. Dansk reumatlgisk Selskab Klinisk retningslinje 2013 BSC

5 5 Den inflammatriske rygsmerte karakteriseres ved: Snigende debut fte før 40 års alderen Bedring ved bevægelse Ingen bedring ved hvile Patienten vågner fte i de tidligere mrgentimer g må stå p g gå mkring, hvrved smerten igen aftager Mrgenstivhed, fte >30 minutters varighed Ofte markant lindring af NSAID Ekstraspinale symptmer kan mfatte: perifer artritis, smerter ved enteser, herunder smerter ved sternum, psriasis, uveitis samt dactylitis. Patienterne klager fte ver træthed. Kliniske fund Kan mfatte én eller flere af følgende: Clumna g bækken: Nedsat bevægelighed i lumbal clumna i frntalt g sagittal plan, direkte g indirekte ømhed ver sacriliacaleddene. Over tid kan invlvering af clumna medføre affladet lændelrdse, øget thracal kyphse samt tab af den cervicale lrdse med fremadbøjning af hvedet g reduceret rtatin. Thrax ekspansin: Nedsat i frhld til køn g alder. Perifer artritis. Hfteled: Indskrænket bevægelighed. Entespati: Ømhed g evt. hævelse ved enteser fte achillessenefæstet eller fæstet fr fascia plantaris på calcaneus, samt ved sternum. Dactylitis (pølsefingre/-tæer): Tilstanden er karakteristisk, men ikke specifik fr SpA, idet tilsvarende kan ses bl.a. ved sarcidse, artritis urica, MTCD, TB g syfilis. Øjeninflammatin: Omfatter cnjunctivitis g anterir uveitis. Uveitis er typisk akut g ensidig, med rødme, smerte g lysverfølsmhed. Inflammatin i tarmslimhinde: Ofte asymptmatisk. Den akutte frm ligner akut bakteriel enterclitis, mens den krniske ileclitis fte ikke kan skelnes fra Mb. Crhn. Psriasis: På hud (gså hårbunden g intertriginøse mråder) g/eller negle. Dkumentatin g frtlkning af venstående kliniske fund vil være mulig i DANBIO. Dansk reumatlgisk Selskab Klinisk retningslinje 2013 BSC

6 6 Parakliniske fund Klinisk bikemi/serlgi Akutte fasereaktanter: Ved aktiv g ubehandlet sygdm kan der ses påvirkede inflammatinsparametre, men der er dårlig sammenhæng mellem kliniske tegn på aksial sygdmsaktivitet g disse parametre. HLA-B27: Ca. 90 % med AS g mkring 50 % med USpA har psitiv HLA-B27. Eftersm påvisning af HLA-B27 indtager en central plads i ASAS-klassifikatinen af SpA, g desuden er vist psitivt asscieret til klinisk respns af TNF-alfa hæmmende behandling, anbefales vævstypebestemmelse udført ved diagnstisk screening generelt g specifikt medinddraget ved ekspertvurdering af patientens diagnse g frventede respns på TNF-alfa hæmmende behandling. Billeddiagnstik Hs patienter med inflammatriske ryg g/eller ballesmerter g hvr der er klinisk mistanke m aksial spndylartritis fretages: Primært MR-skanning af SI-led g clumna lumbalis. Viser MR-skanningen inflammatriske g/eller krniske frandringer frenelig med aksial SpA, fretages tillige MR-skanning af clumna thracalis g cervikalis mhp. at vurdere graden af inflammatriske frandringer i hele clumna. Hs patienter med inflammatriske smerter i clumna thracalis g/eller clumna cervicalis kan disse reginer medskannes ved den første MR-skanning. Viser MR-skanningen af SI-led g clumna lumbalis IKKE inflammatriske g/eller krniske frandringer frenelig med aksial SpA, fretages der IKKE yderligere, med mindre der freligger klar klinisk indikatin herfr. Sekundært fretages, hvis der er frandringer på MR, røntgen af SI-led g clumna ttalis i t planer mhp parasyndesmphyt dannelse g frekmst af strukturelle differentialdiagnstiske knglefrandringer. Røntgen bør tages hs alle patienter, når diagnsen axial SpA er stillet eller er vervejende sandsynlig mhp. status ver udbredelsen af knglenydannelse g ersiner, hvilket ses betydeligt bedre g med langt større sikkerhed på knventinel røntgenptagelse end på MR-skanning. Desuden vil rtg. undersøgelsen kunne være med til at afklare m patienten har steitis cndensans ilii eller DISH, samt m de med MR påviste frandringer i clumna har inflammatrisk eller degenerativ baggrund. Hs patienter, der ved første scanning ikke får påvist inflammatriske frandringer ved MR, kan frnyet MR-scanning vervejes efter 1 år, hvis der frtsat er karakteristiske inflammatriske smerter. Røntgen af SI-led/bækken g clumna ttalis kan være den indledende undersøgelse, hvis patienten har haft rygsmerter i flere år g der klinisk er mistanke m AS. I så fald udføres røntgen af SI-led/bækken g Dansk reumatlgisk Selskab Klinisk retningslinje 2013 BSC

7 7 clumna ttalis. Er der på baggrund af røntgen behv fr vurdering af inflammatrisk aktivitet, fretages supplerende MR-skanning af SI-led g clumna ttalis. Tekniske krav til MR-skanning SI-led: Billedkvaliteten skal muliggøre en sikker diagnstik af knglemarvsødem g strukturelle frandringer, fr eksempel ved en matrix ved STIR-sekvens > 384 g fr T1-vægtet sekvens >512. Der skal sm minimum fretages semicrnal T1 vægtet g semicrnal STIR sekvens af SI led. Supplerende semiaksiale sekvenser kan udføres ved behv. Frakturmistanke. Akut røntgenundersøgelse er bligat ved mistanke m kmplicerende fraktur. Supplerende CT kan være nødvendig fr at øge den diagnstiske sikkerhed mhp. denne alvrlige kmplikatin g MR er indiceret ved ledsagende neurlgiske symptmer. Knglescintigrafi har ingen plads i diagnstik af AS/SpA. Differential diagnser Tilstande sm billeddiagnstisk kan frveksles med sacriliitis/clumna SpA frandringer: Infektiøs sacriliitis, primær/sekundær hyperparathyreidisme, insufficiens/stress frakturer, tumr g tumrlignende frandringer, diskusdegeneratin med Mdic frandringer, infektiøs spndylit, Mb. Scheuermann frandringer, ersiv spndyl-stekndrse g diffus idipatisk skeletal hyperstse Diffus idipatisk skeletal hyperstese DISH (Mb. Frestier): ptræder sjældent før 50-års alderen g er en radilgisk diagnse karakteriseret ved hypertrfiske frkalkninger med randprliferatiner på hvirvellegemerne, der kan danne br mellem hvirvlerne. Frandringerne sidder frtil g til siderne, thrakalt dg kun i højre side pga. artas pulsatin synes at hæmme dannelsen af prliferatiner. Tilstanden giver stivhed, ingen ledsagende smerter g rammer sm regel ikke SI-leddene, ligesm der ikke ses ankylse af apfyse-leddene SAPHO (Synvitis, Acne, Pustlse, Hyperstse g Ostitis): tilstanden er karakteriseret ved artritissymptmer, entespati, steitis i brystkassens frreste del g clumna, evt. ledsaget af sekundær hyperstse, acne g pustulsis palmplantaris Infektiøs spndylitis/sacriliitis: fte et mere akut frløb, ledsaget af svære smerter, febrilia g frhøjet CRP Andre tilstande med ndt i ryggen: uspecifikt lændebesvær, degenerative ryglidelse, diskusprlaps g maligne tilstande Kmrbiditet/kmplikatiner Spndylartritis spektret består af en række sygdmme. Hvrvidt man pfatter en given tilstand, sm en manifestatin af grundsygdmmen, kmrbiditet eller en kmplikatin afhænger af arbejdsdiagnsen. F. eks. vil psriasis være kmrbiditet ved AS, men en del af sygdmmen ved PsA. Perifer artritis er primært en sygdmsmanifestatin g ikke en kmrbiditet. Dansk reumatlgisk Selskab Klinisk retningslinje 2013 BSC

8 8 Uveit. Akut anterir uveitis ses hyppigst ved HLA-B27 psitiv SpA. Ved AS frekmmer den hs mkring 40 %. Tilstanden er hs vksne næsten altid symptmatisk, unilateral g episdisk. Ophthalmlgisk kntrl er kun indiceret, når tilstanden er kmpliceret med kataract eller glaukm. Inflammatin i tarmslimhinder. Histlgisk påvist inflammatin i tarmen ses hyppigt ved aksial artritis: ca. 50 % ved AS g 65 % ved uspecifik SpA. Ofte asymptmatisk g lkaliseret ilealt/cøkalt. Ligner histlgisk Mb. Crhn. Asymptmatisk inflammatin har ingen terapeutisk knsekvens. Der er ikke indikatin fr rutinecheck. Osteprse. Frekmmer med øget hyppighed p til 50 % af AS-patienter. Frekmmer fte meget tidligt i sygdmsfrløbet. Graden af inflammatin synes at spille en væsentlig rlle. BMDmåling i clumna er behæftet med risik fr falskt negativt resultat: Derfr er DXA-måling i cllum femris det bedste mål fr frakturrisiken. Den ptimale behandling af steprsen er udver behandling af inflammatin uafklaret. Behandling med TNF-alfa inhibitr har vist at øge BMD, mens værdien af behandling med bisfsfnater ikke er undersøgt i randmiserede studier. Behandling med bisphsfnater er en mulighed. Risik fr thraklumbale kmpressinsfrakturer blandt ASpatienter er øget med en faktr ca. 6-7 g kan være medvirkende til den øgede thrakale kyfse. DXA scanning fretages initialt af både clumna g hftereginerne. Ved påvist steprse behandles med bisphsfrnat i kmbinatin med kalk + D-vitamin. Efter 5 års behandling genvervejes indikatinen fr behandlingen på baggrund af frnyet DXA-scanning, frekmst af frnyet lavenergifraktur g ændring i risikfaktrer (fx tbak, prednisln behandling). Såfremt T- scre er ver -2.5 g der ikke har været laveenergifraktur kan pausering med bisfsfrnat vervejes. Herefter frnyet DXA skanning hvert 2. år g ved fald i T-scre > 5% (måleusikkerhed) genptages behandlingen. Clumnafrakturer pstår ftest senere i frløbet. Selv ved let traume, hvr fraktur nrmalt ikke mistænkes, kan der pstå tværgående, atypisk, ptentiel meget ustabil fraktur, hyppigst thraklumbalt g i den nederste del af cervikal clumna. Fraktur medfører str risik fr neurlgisk skade, der kan pstå akut eller gradvist. Tilstanden kan frværres ved frkert håndtering, hvrfr clumna bør understøttes i den stilling, den havde før traumet. Udretning af kyftisk cervikalclumna ved anlæggelse af stiv halskrave kan frværre frakturen g dermed risiken fr neurlgisk skade. Vedvarende segmentær mekanisk smerte trds nrmal røntgen kan indicere en ikke lukseret fraktur. Neurlgiske manifestatiner kan skyldes frakturer eller atlantaksial subluxatin (ses ved AS hs 2 %). Cauda equina-påvirkning kan ses. Der anbefales røntgen ved nytilkmne symptmer tydende på fraktur, evt. supplerende CT ved negativ røntgenundersøgelse g/eller mhp. nærmere frakturvurdering. MR ved ledsagende neurlgiske symptmer. Cardivaskulær sygdm. Ved AS ses artainsufficiens eller hjerteblk (særligt AV-blk) hs p md 10 % med stigende hyppighed ved længere sygdmsvarighed. Sjældnere tilstande er mitralinsufficiens g mykardiedysfunktin. Kardivaskulær sygdm angives sm en af de primære årsager til verdødelighed ved AS (RR fr død af CV-sygdm 1,2, samlet RR 1,9). Ved AS er Dansk reumatlgisk Selskab Klinisk retningslinje 2013 BSC

9 9 prævalensen af hypertensin g iskæmisk hjertesygdm øget. Ved symptmer screenes fr cardivaskulær sygdm ved baseline. EKG g ekkkardigrafi med lav tærskel. Nyresygdm. Den vigtigste nyresygdm er amylidse, der ved AS ses hs ca. 5 %, g sm især i ældre materialer er en ikke uvæsentlig dødsårsag. Amylidse ses især efter lang tids sygdm med høj sygdmsaktivitet med hypergammaglbulinæmi, frhøjet SR g perifer ledsygdm. NSAIDnefrpati er sædvanligvis frbigående efter sepnering. Betydningen af IgA-nefrpati er uklar. Ved symptmer udføres jævnlig måling af p-kreatinin. Urinstix g måling af SR g gammaglbuliner hs udvalgte patienter. Lungesygdm. Restriktiv nedsat lungefunktin ses fte. Lungefibrse ses sjældent, g kan ved symptmer påvises med udvidet lungefunktinsundersøgelse g HRCT. Der anbefales ikke rutinetjek. Diagnstiske kriterier Der er ingen diagnstiske kriterier fr SpA, men derimd publicerede klassifikatins kriterier, sm kan benyttes til at sandsynliggøre diagnsen, når kriterierne benyttes af specialister på mrådet (7). Mdificerede New Yrk kriterier (1984) fr Ankylserende Spndylitis, AS (DM 45.9) Kliniske kriterier: Lændesmerter g stivhed i mere end 3 måneder, sm frbedres med bevægelse,men ikke ved hvile Indskrænket lumbal bevægelighed i frntal g sagittal plan Indskrænket thracal ekspansin i frhld til nrmalværdier Radilgiske kriterier: Sacriliitis grad 2 bilateralt eller grad 3-4 unilateralt Ifølge de mdificerede New Yrk kriterier, er der tale m definitiv sacriliitis, hvis det radilgiske kriterium er kblet med minimum et klinisk kriterium - dvs. grad 2-4 bilateralt eller grad 3-4 unilateralt Gradering af sacriliitis: Grad 0: nrmal Grad 1: mistanke m frandringer Grad 2: minimale frandringer små lkaliserede mråder med ersiner eller sklerse, uden ændringer i bredden af ledspalten Grad 3: sikre frandringer mderat eller avanceret sacriliitis med en eller flere af følgende: ersiner, evidens fr sklersering, ledspalte breddeøgning, frsnævring eller ankylse Dansk reumatlgisk Selskab Klinisk retningslinje 2013 BSC

10 10 Grad 4: svære frandringer ttal ankylse Assessment f SpndylArthritis Sciety (ASAS) klassifikatins kriterier fr Aksial Spndylartritis (2009), SpA (DM /- subklassifikatin eller DM 46.9) ASAS kriterierne er udviklet sm klassifikatins kriterier, g har en høj diagnstisk specificitet, når den billeddiagnstiske arm anvendes (pst-test prbability på 97,5 %), mens den diagnstiske specificitet i den kliniske arm er nget lavere (pst-test prbality 86 %). Med denne begrænsning kan kriterierne benyttes til at etablere en diagnse men kan sm andre klassifikatinskriterier ikke benævnes sm diagnstiske kriterier. ASAS klassifikatinskriterier fr aksial spndylartritis (SpA) fr patienter med rygsmerter > 3 måneder debuteret før 45-års alderen (8): ELLER Sacriliitis ved billeddiagnstisk* plus ét eller flere SpA karakteristika# HLA-B27 plus t eller flere andre SpA karakteristika# *Sacriliitis ved billeddiagnstisk (9): Aktive inflammatriske læsiner på MRI, med definitiv knglemarvs ødem/steitis, sm antyder sacriliitis asscieret med spndylartritis Definitiv radilgisk sacriliitis ifølge de mdificerede New Yrk kriterier #: SpA karakteristika: Inflammatrisk rygsmerte: patienten pfylder fire ud af de følgende fem: Debutalder < 40 år Snigende udvikling af smerterne Smertelindring ved bevægelse Ingen smertelindring ved hvile Natlige smerter (sm bedres, når patienten står p) Andre SpA karakteristika: frekmst aktuelt eller tidligere af: Artritis: diagnsticeret af en læge Entesitis: hæl entesitis - spntan smerte eller ømhed ved undersøgelse af insertinen fr Achillessene eller fascia plantaris på calcaneus Dansk reumatlgisk Selskab Klinisk retningslinje 2013 BSC

11 11 Uveitis: anterir uveitis bekræftet af en øjenlæge Dactylitis: diagnsticeret af en læge Psriasis: diagnsticeret af en læge Mb. Crhn/clitis: Crhn s sygdm eller clitis ulcersa diagnsticeret af en læge Gdt respns verfr NSAID: timer efter en fuld dsis NSAID er rygsmerterne frsvundet helt eller betydeligt frbedret Familiær dispsitin: 1. eller 2. grads slægtninge har en af følgende diagnser: Ankylserende spndylitis Psriasis Akut uveitis Reaktiv artritis Inflammatrisk tarmsygdm HLA-B27: vævstypen påvist med standard labratrie diagnstik Frhøjet CRP: ver øvre nrmalværdi i tilfælde af rygsmerter, efter udelukkelse af anden årsag til frhøjet CRP Prgnstiske faktrer fr svært frløb Familiær dispsitin Psitiv HLA-B27 Invlvering af hfteled Dansk reumatlgisk Selskab Klinisk retningslinje 2013 BSC

12 12 Behandling Indikatin fr behandling af patient med SpA afhænger af symptmer. Der eksisterer ikke nedre symptmtærskel fr behandling. Følgende elementer indgår i behandling: 1. Nn medikamentel behandling 2. Medikamentel behandling Nn medikamentel behandling Sygdmsinfrmatin g træningsvejledning tilbydes individuelt eller på hld. Infrmatin Patientundervisning til patient g nærmeste pårørende: Sygdmsfrståelse Sygdmsaccept Vejledning mkring sciale frhld mhp. uddannelse, tilknytning til arbejdsmarkedet, herunder mulighed fr hjælpemidler Alle patienter g deres nærmeste pårørende bør tilbydes grundig infrmatin primært i frløbet g efterfølgende efter behv. Træningsterapi herunder fysiterapi Specialiseret genptræning: Omfatter undervisning i træningsfrmer, der understøtter bevægelighed, stabilitet g generel knditin, fr derved at bibehlde et tilfredsstillende funktinsniveau g fr at frebygge defrmiteter i nakke g ryg. Tilbydes primært i frløbet g ved betydende ændring i funktinsniveauet målt ved BASFI g BASMI. Træningen fregår under vejledning af specialiseret team. Almen genptræning: Omfatter vedligehldelsestræning, der vedvarende understøtter viden fra den specialiserede genptræning, gerne træning på hld fr derved at understøtte træningseffekt, såvel sm udveksling af den viden, der kan deles patienter imellem. Træningen tilbydes i rammer, hvr der er kyndigt persnale, evt. hs fysiterapeuter med speciel interesse. Vederlagsfri fysiterapi til SpA patienter bør tilbydes såfremt der er vedvarende BASDAI >40 g BASFI >40. Aktuelt (2011) er det kun muligt ved diagnsen AS g ved perifere plyartritis (psriasisartritis g Mb Reiter). Der kan dg søges m tilladelse til den enkelte. Patienter, der ikke pfylder disse kriterier, vejledes i træning g frtsætter selvtræning. Dansk reumatlgisk Selskab Klinisk retningslinje 2013 BSC

13 13 Kirurgi Indikatiner fr kirurgisk interventin, der udføres på specialiseret niveau: Invaliderende kyphse Instabile clumna frakturer Indstilling til hfte/knæ allplastik følger samme retningslinjer sm fr patienter uden SpA Scialmedicinsk vejledning Scialmedicinsk støtte mhp. at fasthlde tilknytning til uddannelse/arbejde, herunder støtte til etablering af relevante hjælpemidler/franstaltninger. Medikamentel behandling NSAID NSAID er førstevalg i max. tlererede/rekmmanderede dser. Deptpræparater fretrækkes ved natlige gener suppleret med PPI ved gener. Relative kntraindikatiner: f. eks inflammatrisk tarmsygdm, kardivaskulær sygdm, ulcus ventriculi eller ulcus dudeni. DMARD Der er ikke dkumenteret effekt ved behandling af aksial artritis med DMARD, hvrimd perifere ledmanifestatiner behandles sm perifer artritis. Gluccrticid Lkal injektinsbehandling kan gives ved behv. Der er ikke dkumenteret effekt af systemisk gluccrticsterid ved aksial sygdm. Bilgiske lægemidler Indikatin: såfremt der ikke er tilfredsstillende dkumenteret effekt (BASDAI < 40) af NSAID-behandling i maximal tlererede/rekmmanderede dser fr minimum t præparater indenfr sammenlagt 4 uger, kan SpA-patienten vurderes mhp. behv fr bilgisk behandling. Med udgangspunkt i ASASrekmmandatinerne fr aksial spndylartritis, hvr patienten pfylder de billeddiagnstiske kriterier fr aksial spndylartritis, indgår nedenstående faktrer i vurderingen af, m der er indikatin fr behandling med anti-tnf-alfa inhibitr: g Dkumenteret vedvarende (>4 uger) BASDAI scre > 40 (0-100)(med vægten lagt på spørgsmål 5 g 6, sm primært påvirkes af den inflammatriske kmpnent) Ekspertvurdering (en speciallæge i reumatlgi med bred erfaring med diagnsen SpA g bilgisk behandling) Dansk reumatlgisk Selskab Klinisk retningslinje 2013 BSC

14 14 Ekspertvurderingen baseres på følgende parametre: inflammatriske rygsmerter, træthed, påvirket CRP g/eller SR, HLA-B27, ekstraartikulær sygdm (uveit, inflammatrisk tarmsygdm, enthesitits etc), kmrbiditet g billeddiagnstiske fund. Beslutningen m start af anti-tnf-alfa-behandling berr på en knferencebeslutning mellem speciallæger i reumatlgi. Oplysninger m sygdmsaktivitet registreres løbende i DANBIO. Effekten af behandlingen evalueres efter 3 måneder. Derefter minimum 2 x årligt. Respnskriterier: Ved status inddrages følgende: Reduktin af BASDAI med 50% eller 20 pint (på en skala fra 0-100) Ekspertvurdering Evt. pfølgende MR-scanning Valg af præparat: Der er evidens fr at behandle SpA-patienter med anti-tnf-hæmmer. Der henvises til gennemgang fra RADS vedrørende valg af præparat g dsering.patientens kmrbiditet kan påvirke valg af præparat, eksempelvis er der ved samtidig frekmst af tarmsygdm eller recidiverende uveit bedst evidens fr at vælge behandling med et antistf. Hvis patienten har flere sygdmme, der kræver bilgisk behandling, psriasis, Mb. Crhn/clitis ulcersa, så vælges det præparat/dsis, der dækker begge sygdmme. Der henvises til DANBIO mhp. vejledning vedr. undersøgelser Følgende kan fr alle SpA-patienter med frdel dkumenteres i DANBIO, men er bligatrisk ved bilgisk behandling: BAS (BASDAI, BASFI, BASMI, Thraxekspansin) Hvis der er perifer artritis suppleres med HAQ g bjektiv ledundersøgelse. BAS-scre på rdinatinstidspunktet (baseline) g efter 3-4 måneder. Når BASDAI er stabilt <40, kan mnitreringsbesøg med BAS scre planlægges til hver måned. Såfremt der træffes beslutning m at sepnere igangværende behandling pga. graviditet, cmrbiditet eller andre mstændigheder, bør patienten efterfølgende mnitreres tættere. Fr patienter, der er i behandling med anti-tnf-behandling, planlægges pfølgende MR skanning ved behandlingsskift. Ved sepnering planlægges pfølgende MR efter individuel vurdering. Dansk reumatlgisk Selskab Klinisk retningslinje 2013 BSC

15 15 Behandlingsskift: Er reduktin af BASDAI med 50 % eller 20 enheder (på en skala fra 0-100) ikke pnået efter 3-4 måneders behandling, bør behandlingen revurderes mhp sepnering eller skift til anden behandling. Maksimal klinisk effekt frventes først indtrådt efter 3-4 måneder. Ved svære bivirkninger eller intlerance kan en behandling pgives tidligere end ved 3 måneder. Sepneringsregler ved remissin af SpA-symptmer: I fravær af et rbust evidensgrundlag må regelsæt fr dsisreduktin g sepnering af farmaklgisk behandling ved pnået remissin pfattes sm pragmatisk. DRS freslår følgende retningslinier: Ved isleret aksial artritis: Bilgisk behandling kan pauseres/sepneres, hvis sepneringen er frudgået af stabil klinisk remissin (ekspertvurdering) i mindst 12 måneder, hs en patient, sm ikke har et kntinuerligt frbrug af NSAID. Sepnering kan evt. ske efter en peride med dsisreduktin. Vanlig mnitrering frtsættes g behandling genptages, såfremt der pstår recidiv stigning til BASDAI > 40 g NSAID ikke har tilstrækkelig effekt. Ved samtidig perifer artritis: Bilgisk behandling kan pauseres/sepneres, hvis sepneringen er frudgået af stabil klinisk remissin (ekspertvurdering) i mindst 12 måneder, hs en patient, der er i frtsat DMARD-behandling g sm ikke har et kntinuerligt frbrug af NSAID. Sepnering kan evt. ske efter en peride med dsisreduktin. Vanlig mnitrering frtsættes g behandling genptages, såfremt der pstår recidiv. Sepnering afvejes i frhld til, hvr vanskeligt det har været at bringe patienten i remissin, hvrfr den endelige beslutning berr på ekspertvurdering. Mnitrering Retningslinierene implementeres. DANBIO anvendes sm mnitreringsværktøj. Rapprteringen fra DANBIO tilpasses løbende, så pfyldelsen af målsætningen i retningslinierne understøttes. Retningslinierne pdateres regelmæssigt, frventeligt én gang årligt. Dansk reumatlgisk Selskab Klinisk retningslinje 2013 BSC

16 16 Indikatrer fr frløb g effekt af behandling: Prcesindikatrer Opfyldelse Effektmål Opfyldelse Diagnse Fra 1.undersøgelse hs speciallæge til diagnse max 6 uger 80% af henviste Lands-patientregisteret: MR eller Rtg 100% ved diagnse ICD 10 kdet 100% registreret ved diagnse HLA-B27 100% ved diagnse Frløb DANBIO registrering 80% ved: 0,6,12,24, 36, 48...mdr DANBIO ved fllw-up: 100% ved start af bilgisk behandling Indikatr fr sygdmsaktivitet Indikatr fr funktinsniveau 100% BASDAI ved 6 mdr BASDAI <40 eller fald på 50% eller 20 pint 100% BASFI ved 6 mdr BASFI <40 eller fald på 50% eller 20 pint Start NSAID 80% ved diagse med mindre der er bivirkning eller kntraindikatin Ekspertvurdering læge VAS <40 eller fald på 50% eller 20 pint Start bilgiske lægemidler 95% af patienter, der er vurderet egnede ved ekspertvurdering Dansk reumatlgisk Selskab Klinisk retningslinje 2013 BSC

17 17 Relevante hjemmesider a/c031de190a a3b8f036f95b7.ashx Kliniske databaser DANBIO ( Referencer : Reference List (1) Taurg JD. The mystery f HLA-B27: if it isn't ne thing, it's anther. Arthritis Rheum 2007 Aug;56(8): (2) Khan MA. HLA-B27 and its subtypes in wrld ppulatins. Curr Opin Rheumatl 1995 Jul;7(4): (3) Reveille JD, Sims AM, Dany P, Evans DM, Le P, Pintn JJ, et al. Genme-wide assciatin study f ankylsing spndylitis identifies nn-mhc susceptibility lci. Nat Genet 2010 Feb;42(2): (4) Burtn PR, Claytn DG, Cardn LR, Craddck N, Delukas P, Duncansn A, et al. Assciatin scan f 14,500 nnsynnymus SNPs in fur diseases identifies autimmunity variants. Nat Genet 2007 Nv;39(11): (5) Sieper J, Rudwaleit M, Baraliaks X, Brandt J, Braun J, Burgs-Vargas R, et al. The Assessment f SpndylArthritis internatinal Sciety (ASAS) handbk: a guide t assess spndylarthritis. Ann Rheum Dis 2009 Jun;68 Suppl 2:ii1-44. (6) Braun J, Davis J, Dugads M, Sieper J, van der Linden S, van der Heijde D. First update f the internatinal ASAS cnsensus statement fr the use f anti-tnf agents in patients with ankylsing spndylitis. Ann Rheum Dis 2006 Mar;65(3): (7) van der Linden S, Valkenburg HA, Cats A. Evaluatin f diagnstic criteria fr ankylsing spndylitis. A prpsal fr mdificatin f the New Yrk criteria. Arthritis Rheum 1984 Apr;27(4): (8) Rudwaleit M, van der Heijde D, Landewe R, Listing J, Akkc N, Brandt J, et al. The develpment f Assessment f SpndylArthritis internatinal Sciety classificatin criteria fr axial spndylarthritis (part II): validatin and final selectin. Ann Rheum Dis 2009 Jun;68(6): (9) Rudwaleit M, Jurik AG, Hermann KG, Landewe R, van der Heijde D, Baraliaks X, et al. Defining active sacriliitis n magnetic resnance imaging (MRI) fr classificatin f axial spndylarthritis: a cnsensual apprach by the ASAS/OMERACT MRI grup. Ann Rheum Dis 2009 Oct;68(10): Dansk reumatlgisk Selskab Klinisk retningslinje 2013 BSC

Modulbeskrivelse - Modul 6

Modulbeskrivelse - Modul 6 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdulbeskrivelse - Mdul 6 Undersøgelse diagnstik g differentialdiagnstik 1 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdul 6 - Undersøgelse, diagnstik

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 6

Modulbeskrivelse - Modul 6 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdul 6 Undersøgelse, diagnstik g differentialdiagnstik Fysiterapeutuddannelsen UCN Mdulbeskrivelse - Mdul 6 Undersøgelse diagnstik g differentialdiagnstik 1 Fysiterapeutuddannelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 6

Modulbeskrivelse - Modul 6 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdulbeskrivelse - Mdul 6 Undersøgelse diagnstik g differentialdiagnstik 1 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdul 6 - Undersøgelse, diagnstik

Læs mere

National behandlingsvejledning (NBV): Aksial spondylartritis herunder ankyloserende spondylitis

National behandlingsvejledning (NBV): Aksial spondylartritis herunder ankyloserende spondylitis Natinal behandlingsvejledning (NBV): Aksial spndylartritis herunder ankylserende spndylitis 1 Udarbejdet fr Dansk Reumatlgisk Selskab af: Oliver Hendricks, Hans Christian Hrn, Anne Gitte Lft, Susanne Juhl

Læs mere

National behandlingsvejledning (NBV): Aksial spondylartritis herunder ankyloserende spondylitis

National behandlingsvejledning (NBV): Aksial spondylartritis herunder ankyloserende spondylitis Aksial spndylartrit 1 Natinal behandlingsvejledning (NBV): Aksial spndylartritis herunder ankylserende spndylitis Udarbejdet fr Dansk Reumatlgisk Selskab af: Anne Gitte Lft 1 (frmand), Annette Schlemmer

Læs mere

Reumatologiske tilstande i og omkring bækkenet kliniske overvejelser, diagnostik og behandling. Berit Schiøttz-Christensen

Reumatologiske tilstande i og omkring bækkenet kliniske overvejelser, diagnostik og behandling. Berit Schiøttz-Christensen Reumatologiske tilstande i og omkring bækkenet kliniske overvejelser, diagnostik og behandling Berit Schiøttz-Christensen Spondylartritis Spondyloarthropathy or Spondyloarthritis Rygsmerter hvor mange?

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne:

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne: TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning m varetagelse af specialfunktiner i Anæstesilgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning m varetagelse af specialfunktiner i vennævnte

Læs mere

Sedation af patienter til procedurer eller indgreb uden medvirken af anæstesipersonale

Sedation af patienter til procedurer eller indgreb uden medvirken af anæstesipersonale Sedatin af patienter til prcedurer eller indgreb uden medvirken af anæstesipersnale Gyldighedsperide 01.06.2015-31.05.2018 Revideres 31.05.2018 Ansvarlig fr dkumentet Gdkendt af: PV/BH PV/BH Frmålet er

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltaren Ophtha, øjendråber, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltaren Ophtha, øjendråber, opløsning 28. ktber 2014 PRODUKTRESUMÉ fr Vltaren Ophtha, øjendråber, pløsning 0. D.SP.NR. 3588 1. LÆGEMIDLETS NAVN Vltaren Ophtha 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml Vltaren Ophtha indehlder 1 mg diclfenacnatrium

Læs mere

Tjekliste Tourette syndrom

Tjekliste Tourette syndrom Tjekliste Turette syndrm Familien, barnet g den unge Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Ergterapi eller anden persnlig hjælp Aflastning i hjemmet eller uden fr hjemmet Andet Støtte g rådgivning Psyklgisk

Læs mere

Bilag 5: Medicinsk behandlingsprogram for diskusprolaps, isolerede lændesmerter og spinalstenose.

Bilag 5: Medicinsk behandlingsprogram for diskusprolaps, isolerede lændesmerter og spinalstenose. Side 1 Bilag 5: Medicinsk behandlingsprgram fr diskusprlaps, islerede lændesmerter g spinalstense. 01.09.2013 Bilag til kntrakt mellem Danske Reginer g leverandører der udfører behandlinger under udvidet

Læs mere

Specialevejledning for arbejdsmedicin

Specialevejledning for arbejdsmedicin j.nr. 7-203-01-90/14 Specialevejledning fr arbejdsmedicin Specialevejledningen indehlder en krt beskrivelse af hvedpgaverne i specialet samt den faglige g rganisatriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008: EKSPERIMENTEL BEHANDLING

ÅRSRAPPORT 2008: EKSPERIMENTEL BEHANDLING ÅRSRAPPORT 2008: EKSPERIMENTEL BEHANDLING 2009 Årspgørelse 2008 I 2003 etableredes rdningen vedrørende eksperimentel behandling, g Sundhedsstyrelsen nedsatte i januar 2003 et rådgivende panel. Det rådgivende

Læs mere

Rapportering 1. halvår 2011. Genoptræningen. Rapportering fra 1. halvår 2011. Udarbejdet af: Genoptræningen i Esbjerg Kommune

Rapportering 1. halvår 2011. Genoptræningen. Rapportering fra 1. halvår 2011. Udarbejdet af: Genoptræningen i Esbjerg Kommune Rapprtering 1. halvår 211 Genptræningen Rapprtering fra 1. halvår 211 Udarbejdet af: Genptræningen i Esbjerg Kmmune Udarbejdet: August 211 1 Rapprtering 1. halvår 211 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3

Læs mere

Axial Spondyarthropathi

Axial Spondyarthropathi 1 Axial Spondyarthropathi Denne retningslinie omhandler udelukkende axial spondylartritis. Patienter med overvejende perifere symptomer er således ikke omfattet af denne retningslinie. Forfatter(e) Dansk

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresum éet og indlægssedlen

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresum éet og indlægssedlen Bilag III Ændringer til relevante afsnit i prduktresum éet g indlægssedlen Bemærk: Ændringerne til de relevante afsnit i prduktresumeet g indlægssedlen er resultatet af referralprceduren. Prduktinfrmatinen

Læs mere

Orencia (abatacept) ved behandling af reumatoid artritisis (RA)

Orencia (abatacept) ved behandling af reumatoid artritisis (RA) Orencia (abatacept) ved behandling af reumatid artritisis (RA) Hvad er Orencia (abatacept)? Orencia (abatacept) er det første bilgiske lægemiddel, der bliver tilgængeligt både sm intravenøs infusin samt

Læs mere

Fakta, spørgsmål og svar om udredningsretten

Fakta, spørgsmål og svar om udredningsretten Reginshuset Vibrg Sundhedsplanlægning Fakta, spørgsmål g svar m udredningsretten Skttenbrg 26 Pstbks 21 DK-8800 Vibrg Tel. +45 7841 0000 kntakt@rm.dk www.rm.dk Flketinget har den 19. december 2012 vedtaget

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009: EKSPERIMENTEL BEHANDLING

ÅRSRAPPORT 2009: EKSPERIMENTEL BEHANDLING ÅRSRAPPORT 2009: EKSPERIMENTEL BEHANDLING 2010 Årspgørelse 2009 I 2003 etableredes rdningen vedrørende eksperimentel behandling, g Sundhedsstyrelsen nedsatte samtidigt et rådgivende panel. Det rådgivende

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 15. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget fr Kultur, Uddannelse, Frskning g Kirke vedrørende Frslag til Inatsisartutbeslutning m at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse m integratin.

Læs mere

Tjekliste Rygmarvsbrok

Tjekliste Rygmarvsbrok Tjekliste Rygmarvsbrk Familien, barnet g den unge Bligændringer g bligskift Hjælp til befrdring Hjælpemidler Fysiterapi Dækning af merudgifter Aflastningsphld Psyklgisk støtte Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste

Læs mere

Godkendelse af projektforslag om flisfyret kedel til fjernvarme for Oksbøllejren Dok.nr.: 10087 Sagsid.: 15/11839 Initialer: Heox Åben sag

Godkendelse af projektforslag om flisfyret kedel til fjernvarme for Oksbøllejren Dok.nr.: 10087 Sagsid.: 15/11839 Initialer: Heox Åben sag Gdkendelse af prjektfrslag m flisfyret kedel til fjernvarme fr Oksbøllejren Dk.nr.: 10087 Sagsid.: 15/11839 Initialer: Hex Åben sag Sagsfremstilling Baggrund COWI har fr Oksbøl Varmeværk A.m.b.a. udarbejdet

Læs mere

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Opdateringsuddannelse Varighed 180 minutter Maj 2015 BASIS- UDDANNELSE Tilvalgs uddannelser Funktins uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsrganisatiner: Samarbejdsrganisatiner: Uddannelsesplan

Læs mere

Målgruppe:... 3. Effekter:... 3. Barnet... 3. De voksne... 3. Netværket... 3. Uddannelses og kompetenceprofil hos udøveren:... 4

Målgruppe:... 3. Effekter:... 3. Barnet... 3. De voksne... 3. Netværket... 3. Uddannelses og kompetenceprofil hos udøveren:... 4 1 Indhld Målgruppe:... 3 Effekter:... 3 Barnet... 3 De vksne... 3 Netværket... 3 Uddannelses g kmpetenceprfil hs udøveren:... 4 Teretisk grundlag:... 4 Empirisk grundlag:... 4 Pædaggisk Psyklgisk Metde:...

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Nattevagtsbeskrivelse bostedet Solstriben

Nattevagtsbeskrivelse bostedet Solstriben Nattevagtsbeskrivelse bstedet Slstriben - Situatinsbetinget videndeling g pgavebeskrivelser Af Ulla Thrup Nielsen PRAKSIS-design juli 2012 Det, der karakteriserede arbejdsfrhldene g pgaverne fr nattevagterne

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2014 (LUP Fødende)

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2014 (LUP Fødende) Ntat Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientplevelser blandt Fødende 204 (LUP Fødende) Sundhedsplanlægning, Patientdialg g Kvalitet Kvalitet Niels Bhrs Vej 0 9220 Aalbrg

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

Curriculum for tilskudsberettiget efteruddannelse for Praksispersonale Januar 2018

Curriculum for tilskudsberettiget efteruddannelse for Praksispersonale Januar 2018 Curriculum fr tilskudsberettiget efteruddannelse fr praksispersnale. Curriculum fr tilskudsberettiget efteruddannelse fr Praksispersnale Januar 2018 1 Curriculum fr tilskudsberettiget efteruddannelse fr

Læs mere

Modul 8 Undersøgelse og behandling af belastningsskader og degenerative lidelser

Modul 8 Undersøgelse og behandling af belastningsskader og degenerative lidelser Mdul 8 Undersøgelse g behandling af belastningsskader g degenerative lidelser April 2012 Fysiterapeutuddannelsen i Næstved Mdulbeskrivelse 8 Fysiterapeutuddannelsen i Næstved April 2012 1 Mdulets tema

Læs mere

Referat Workshop for aktive akutmedicinske forskere i Region Sjælland og Region Syddanmark d. 19/9 2013

Referat Workshop for aktive akutmedicinske forskere i Region Sjælland og Region Syddanmark d. 19/9 2013 Referat Wrkshp fr aktive akutmedicinske frskere i Regin Sjælland g Regin Syddanmark d. 19/9 2013 Effekten af en funktinsevnevurdering i det akutte patientfrløb fra indlæggelse til pfølgning i kmmunalt

Læs mere

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune.

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune. Retningslinjer fr persnalereduktiner i frbindelse med besparelser, faldende børnetal g mstruktureringer i Langeland Kmmune (Børn g Kultur) Sagsnr. 11/4526 Gdkendt i Fælles MED Børn g Kultur 1. Baggrund

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør persnlig pleje g praktisk hjælp Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.,

Læs mere

Dag- aftenvagtsbeskrivelse bostedet Solstriben

Dag- aftenvagtsbeskrivelse bostedet Solstriben Dag- aftenvagtsbeskrivelse bstedet Slstriben Situatinsbetinget videndeling g pgavebeskrivelser Dag- aftenvagtsbeskrivelse bstedet Slstriben - Situatinsbetinget videndeling g pgavebeskrivelser Af Ulla Thrup

Læs mere

Visitation til og fra Hjemmefødselsordning Sjælland

Visitation til og fra Hjemmefødselsordning Sjælland Niveau: Retningslinjer Hjemmefødsel - en naturlig del af livet Visitatin til g fra Hjemmefødselsrdning Sjælland ID-nr.: R-15 Versin: 1 Standard(er): 2.4.1 g 2.12.1 DDKM 2. vers. Gyldighed: 21.03.14-20.03.17

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder.

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder. TRIVSELSPOLITIK Medarbejdernes indsats: Alle elever på Brørupsklen skal pleve sig sm deltager i et fællesskab præget af glæde g tryghed ved mødet med sklens vksne samt med klassekammerater g andre børn.

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

Tjekliste Ehlers-Danlos syndrom

Tjekliste Ehlers-Danlos syndrom Tjekliste Ehlers-Danls syndrm Familien, barnet g den unge Nødvendige hensyn Støtte g rådgivning vedrørende persnlige eller praktiske prblemer Hensigtsmæssig indretning af arbejdspladsen i institutin g

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN 2011 Side 1 af 7 sider

RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN 2011 Side 1 af 7 sider Side 1 af 7 sider RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN FOR REGISTREREDE REVISORER 26. AUGUST 2011 Side 2 af 7 sider Generelt. Ved bedømmelsen lægges dels vægt på de i efterfølgende vejledning

Læs mere

Tjekliste Galaktosæmi

Tjekliste Galaktosæmi Tjekliste Galaktsæmi Familien g barnet Dækning af merudgifter Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Dækning af udgifter til transprt Dækning af frældrenes udgifter til kst g lgi i frbindelse med hspitalsindlæggelse

Læs mere

KOMPENDIUM TIL TANDLÆGER OM FARMAKOLGI

KOMPENDIUM TIL TANDLÆGER OM FARMAKOLGI RET OG PLIGT: Ved lægemiddelrdinatiner skal tandlægen vurdere indikatinen, kntraindikatiner g risik fr bivirkninger samt tage stilling til mulige interaktiner med øvrige lægemidler g ksttilskud, sm patienten

Læs mere

VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK

VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK Generel Studieplan Klinisk undervisning mdul 6 VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK 020615 / D.C. 1 Indhldsfrtegnelse 1. Præsentatin af afdelingen 3 1.1 Organisering af sygeplejen 3 2. Præsentatin af afsnittet

Læs mere

Tjekliste Medfødt immundefekt

Tjekliste Medfødt immundefekt Tjekliste Medfødt immundefekt Familien g barnet Daginstitutin g skle Pasningstilbud med få børn Frældrene hlder barnet hjemme pga. infektinsrisik. Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Pædaggiske støttefranstaltninger,

Læs mere

CVD Orientering Januar 2019

CVD Orientering Januar 2019 Målgruppe fr Specialambulatrium MOPS/afd M. Specialambulatriet mdtager patienter med krnisk psyktisk lidelse eller tilbagevendende stfudløste psykser kmbineret med et kmpliceret misbrug. Patienter med

Læs mere

Beskrivelse af klinikophold B og C

Beskrivelse af klinikophold B og C Beskrivelse af klinikphld B g C Rygcenter Syddanmark Middelfart Syddansk Universitet Institut fr Idræt g Bimekanik Campusvej 55 5230 Odense M 1 Indhldsfrtegnelse Klinikphld B... 3 Generelt... 3 Eksamen...

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Allerød Kmmune Ældre g Sundhed Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Plejecenter Enghlm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Tilsynet er udført den 14. juni 2011, kl. 8.30-17.00 af sygeplejerske, chefknsulent Lis Oline Madsen

Læs mere

Bilag 1: Kvalitetsindikatorer for patienter med axspa (nr-axspa / AS) Nr. Navn Standard

Bilag 1: Kvalitetsindikatorer for patienter med axspa (nr-axspa / AS) Nr. Navn Standard Bilag 1: Kvalitetsindikatorer for patienter med axspa (nr-axspa / AS) Nr. Navn Standard Nydiagnosticerede axspa Nydiagnosticerede axspa patienter skal registreres med sygdomsaktivitet (BASDAI og/eller

Læs mere

Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA)

Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA) Version af 2016 1. HVAD ER JUVENIL SPONDYLARTRIT/ENTHESITIS-RELATERET ARTRIT (GIGT) (SPA-ERA)?

Læs mere

Det Tværsektorielle Forum for Iskæmiske Hjerte-Kar sygdomme

Det Tværsektorielle Forum for Iskæmiske Hjerte-Kar sygdomme Det sektrielle Frum fr Iskæmiske Hjerte-Kar sygdmme Baggrund Regin g kmmuner i Nrdjylland har aftalt en verrdnet rganisering af indsatsen fr mennesker med krniske lidelser, Krnikermdellen se bilag. Mdellen

Læs mere

- hvordan de enkeltes ønsker i forhold til brugerinddragelse løbende afklares og håndteres

- hvordan de enkeltes ønsker i forhold til brugerinddragelse løbende afklares og håndteres Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.2 Brugerinddragelse Lkal instruks Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: - hvrdan de enkeltes frudsætninger fr indflydelse

Læs mere

EVALUERING AF KØBENHAVNS KOMMUNES STRESSKLINIKKER. Marts 2016

EVALUERING AF KØBENHAVNS KOMMUNES STRESSKLINIKKER. Marts 2016 EVALUERING AF KØBENHAVNS KOMMUNES STRESSKLINIKKER Marts 2016 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Evalueringens hvedknklusiner... 3 2.1 Opfølgende evaluering af indsatsen i 2016 g 2017... 5 3. Krt

Læs mere

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed)

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed) Tjekliste Ostegenesis imperfecta (medfødt kngleskørhed) Familien, barnet g den unge Psyklgisk støtte Dækning af merudgifter Bligændringer g bligskift Hjælpemidler Specialsyet tøj Aflastning Træning i varmtvandsbassin

Læs mere

Referat. Afbud Preben Vittrup

Referat. Afbud Preben Vittrup HR g Kvalitet Niels Andersens vej 65 2900 Hellerup Referat Møde i: SFR Plastikkirurgi Dat: Fredag den 12. april 2013 Kl.: 14.00-15.15 mødelkale 4 på Direktinsgangen. Sted: Gentfte Hspital Deltagere: Lars

Læs mere

Anvendelsesområde. Programmet Træmodul er integreret i statiksystemet Problemløseren, hvorfra dimensionerende snitkræfter automatisk overføres.

Anvendelsesområde. Programmet Træmodul er integreret i statiksystemet Problemløseren, hvorfra dimensionerende snitkræfter automatisk overføres. Træmdul DS/EN EC 5 Anvendelsesmråde Prgrammet beregner bæreevnen fr bjælker, søjler, gitterspær g rammer med belastning i et eller t plan iht. DS/EN 1995-1- 1. Desuden tilbyder prgrammet rutiner fr branddimensinering

Læs mere

De Bornholmske forebyggelsestilbud

De Bornholmske forebyggelsestilbud j De Brnhlmske frebyggelsestilbud 0 Indhld De brnhlmske frebyggelsestilbud... 2 Frrd... 2 Indledning... 2 Baggrund... 2 De brnhlmske frebyggelsestilbud fr brgere med KOL g type 2 diabetes... 3 Sundhedspædaggik

Læs mere

Psykologhjælp betaler sig for den enkelte og for samfundet

Psykologhjælp betaler sig for den enkelte og for samfundet Psyklghjælp betaler sig fr den enkelte g fr samfundet Af Danske Patienter g Danske Handicaprganisatiner Alle kan i dag få gratis hjælp til fysiske sygdmme sm en brækket arm g galdesten. Men ikke til psykiske

Læs mere

Biogasproduktion i Tyskland

Biogasproduktion i Tyskland Bigasprduktin i Tyskland Af Prjektleder Henning Lyngsø Fged, Center fr Bienergi g Miljøteknlgisk Innvatin, hlf@cbmi.dk Tyskland har ca. 4.000 bigas gårdanlæg, g ca. halvdelen af den bimasse de prducerer

Læs mere

Ishøj Kommune. Analyse af støtten til de mindste børn

Ishøj Kommune. Analyse af støtten til de mindste børn Ishøj Kmmune Analyse af støtten til de mindste børn 1. maj 2013 Ishøj Kmmune/Evaluering af Tlmiea g småbørnsanbringelser 1. Baggrund g metde Familiecentret i Ishøj Kmmune henvendte sig i nvember 2012 til

Læs mere

Kliniske studier. Modul 2 2. periode. Sengeafdelinger i Kirurgisk Område, Esbjerg og Medicinsk Område Grindsted

Kliniske studier. Modul 2 2. periode. Sengeafdelinger i Kirurgisk Område, Esbjerg og Medicinsk Område Grindsted Kliniske studier Mdul 2 2. peride Sengeafdelinger i Kirurgisk Område, Esbjerg g Medicinsk Område Grindsted 1 Indhld i klinisk undervisning/læringssituatiner: Læringsstiuatinerne skal ses sm inspiratin,

Læs mere

Forrentning af netvirksomhedernes fremadrettede investeringer (WACC)

Forrentning af netvirksomhedernes fremadrettede investeringer (WACC) Frrentning af netvirksmhedernes fremadrettede investeringer (WACC) Energifrum 26. maj 2016 WACCekspertgruppen WACC-ekspertgruppens pgave g frmål Udarbejde en indstilling til fastsættelse af frrentningen

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Information om Feldborg Frie Børneunivers (friskolen)

Information om Feldborg Frie Børneunivers (friskolen) Infrmatin m Feldbrg Frie Børneunivers (frisklen) FOKUS PÅ DEN ENKELTE ELEV Børn er frskellige g kun ved at behandle dem frskelligt, giver vi dem lige muligheder. I Feldbrg Frie Børneunivers sørger vi fr

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksomhed og tjenesteydelser - start

Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksomhed og tjenesteydelser - start Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksmhed g tjenesteydelser - start Denne vejledning er tilknyttet til startblanketten fr registrering af udenlandske virksmheder, der ønsker

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning..4 Arbejdsgruppens anbefalinger vedrørende organiseringen af multidisciplinære fodsårscentre... 6

Indholdsfortegnelse Indledning..4 Arbejdsgruppens anbefalinger vedrørende organiseringen af multidisciplinære fodsårscentre... 6 Diabetiske fdsår Anbefalinger vedrørende implementering g rganisering af retningslinjer fr udredning g behandling af diabetiske fdsår i Regin Syddanmark 2 Indhldsfrtegnelse Indledning..4 Arbejdsgruppens

Læs mere

Hurtig identifikation af elever med læsevanskeligheder og udredning af deres specifikke behov.

Hurtig identifikation af elever med læsevanskeligheder og udredning af deres specifikke behov. 1 Ordblindestrategi Sunds-Ilskv Skle Sunds-Ilskv Skle har et elevtal på ca. 600 elever. 82 af disse elever går på vres Ilskv afdeling. Vi har de seneste år plevet en str tilgang af elever fra Karupmrådet.

Læs mere

Recidiverende nedre urinvejsinfektioner

Recidiverende nedre urinvejsinfektioner Recidiverende nedre urinvejsinfektiner Frskningstræningspgave Kirsten Slemming Helle Irvine Jnas Rask Søren Tp Vejleder: Prfessr B Christensen September 2015 1 Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse... 2

Læs mere

Behandlingsvejledning med lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af metastatisk kastrationsresistent prostatacancer, mcrpc

Behandlingsvejledning med lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af metastatisk kastrationsresistent prostatacancer, mcrpc Behandlingsvejledning med lægemiddelrekmmandatin fr medicinsk behandling af metastatisk kastratinsresistent prstatacancer, mcrpc Fagudvalg under Rådet fr Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne,

Læs mere

Vejledning til udredning og behandling af

Vejledning til udredning og behandling af Vejledning til udredning g behandling af Primær hyperparathyreidisme, Pstperativ sekundær hyperparathyreidisme Pstperativ hypparathyreidisme Dansk Knglemedicinsk Selskab 2012 www.dkms.dk Vejledning til

Læs mere

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre Evaluering af selvkørende støvsugere på btilbud g plejecentre 1. Indledning Sm en del af det vedtagne budget fr 2013-2016 indgår en række budgetprjekter, sm samlet set har det verrdnede frmål at skabe

Læs mere

CANULI En undersøgelse af social ulighed i incidens af og overlevelse efter kræft i Danmark

CANULI En undersøgelse af social ulighed i incidens af og overlevelse efter kræft i Danmark CANULI En undersøgelse af scial ulighed i incidens af g verlevelse efter kræft i Danmark P H. D. S T U D E N R E N D E E L S E I B F E L T C E N T E R F O R K R Æ F T F O R S K N I N G E N H E D F O R

Læs mere

Guide til netværk LÆR AT TACKLE

Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk Kmiteen fr Sundhedsplysning 2. udgave, 1. plag 2015 Med støtte fra Indhld Guide til netværk... 2 Hvrdan kan netværket rganiseres?... 3 Hvrdan frdeles pgaverne?...

Læs mere

Region Nordjylland rehabilitering på hjerteområdet

Region Nordjylland rehabilitering på hjerteområdet Jette Bangshaab, UCN Januar 2013 Regin Nrdjylland rehabilitering på hjertemrådet Hjerterehabilitering på udvalgte sygehuse g kmmuner i regin Nrdjylland 1. Indhld 1. Indhld... 2 2. Prjektansvarlige... 2

Læs mere

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Til Indenrigs- g Sundhedsministeriet Revideret ansøgning m øknmisk tilskud fra Indenrigs- g Sundhedsministeriets pulje til styrket genptræning g rehabilitering af persner med erhvervet hjerneskade i periden

Læs mere

Eksemplificering og beskrivelse af værktøjet Kapacitetsdimensionering

Eksemplificering og beskrivelse af værktøjet Kapacitetsdimensionering Reginshuset Vibrg Nære Sundhedstilbud Skttenbrg 26 Pstbks 21 DK-8800 Vibrg Tel. +45 7841 0000 kntakt@rm.dk www.rm.dk Eksemplificering g beskrivelse af værktøjet Kapacitetsdimensinering af almen praksis

Læs mere

Deltagere: Brian Errebo-Jensen (formand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard, Annemarie Svenningsen, Hanne Munch

Deltagere: Brian Errebo-Jensen (formand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard, Annemarie Svenningsen, Hanne Munch Referat Referat af møde i: Dat fr møde: Etisk udvalg 13. ktber 2012 Fr referat: Dat fr udarbejdelse: Karen Langvad 30. ktber 2011 Deltagere: Brian Erreb-Jensen (frmand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard,

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

Instruks for fysisk fastholdelse i hygiejnesituationer (SEL 126a)

Instruks for fysisk fastholdelse i hygiejnesituationer (SEL 126a) INSTRUKS fr fysisk fasthldelse i hygiejnesituatiner magtanvendelse ktber 2015 Instruks fr fysisk fasthldelse i hygiejnesituatiner (SEL 126a) Udstedt: 12. februar 2015. Redigeret ktber 2015 Gdkendt af:

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

IKKE-BINDENDE VEJLEDNING I SIKRING AF ET

IKKE-BINDENDE VEJLEDNING I SIKRING AF ET Dc.1598_01_EN IKKE-BINDENDE VEJLEDNING I SIKRING AF ET MINIMUMSKOMPETENCENIVEAU HOS PERSONER, DER UDFØRER PERIODISK INSPEKTION AF TÅRNKRANER OG MOBILKRANER OG INSPEKTION AF MONTERINGEN AF DISSE KRANER

Læs mere

STATIONSSTRUKTUREN I DANMARK

STATIONSSTRUKTUREN I DANMARK STATIONSSTRUKTUREN I DANMARK - en undersøgelse Indledning Andreas Røhl, Banestyrelsen g Peter Feilberg Schjødt, Trafikministeriet Banestyrelsen g Trafikministeriet gennemførte i 2. halvår af 2001 en undersøgelse

Læs mere

SMTTE-model for temaet Indianer

SMTTE-model for temaet Indianer SMTTE-mdel fr frløbet i vuggestuen. SMTTE-mdel fr temaet Indianer Sammenhæng Løvspring er en integreret natur- g idrætsinstitutin, hvr der pt er 27 vuggestuebørn. Løvspring har årligt t verrdnede temaer,

Læs mere

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater Vejledning til kmmuner m refusin af kmmunale udgifter ved køb af refusinsgdkendte frestillinger af børneteater g psøgende teater Hjemmelsgrundlag g refusinens størrelse Kmmuner kan få refunderet 50 prcent

Læs mere

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave.

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave. Det lysner - TAK Siden efteråret har vi mdtaget vervældende mange psitive tilbagemeldinger m virkningen af phldet hs s. Ngle gæster har været hs s fr nylig, mens andre har været på phld tidligere i vres

Læs mere

Titel: Instruks for: - Afdækning af de enkeltes kommunikative ressourcer - Hvordan viden om de enkeltes

Titel: Instruks for: - Afdækning af de enkeltes kommunikative ressourcer - Hvordan viden om de enkeltes Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.1 Kmmunikatin Lkal instruks Dkumenttype: Lkal instruks Titel: Instruks fr: - Afdækning af de enkeltes kmmunikative ressurcer - Hvrdan viden m de enkeltes kmmunikative

Læs mere

Behandlingsvejledning inkl. lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af metastatisk kastrationsresistent prostatacancer, mcrpc

Behandlingsvejledning inkl. lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af metastatisk kastrationsresistent prostatacancer, mcrpc Behandlingsvejledning inkl lægemiddelrekmmandatin fr medicinsk behandling af metastatisk kastratinsresistent prstatacancer, mcrpc Medicinrådet har gdkendt lægemiddelrekmmandatinen den 9 nvember 2017 Medicinrådet

Læs mere

Hendes tanker: Jeg betyder intet for ham. Han gør ikke det, som er vigtigt for mig. Han har svigtet mig.

Hendes tanker: Jeg betyder intet for ham. Han gør ikke det, som er vigtigt for mig. Han har svigtet mig. Recke & Hesse 2003 Kapitel 6 Følelser Dftfg Følelser g tanker Følelser g tanker er ikke det samme. Tanker er den måde, vi pfatter situatinen. Følelser frtæller s, hvrdan vi har det med situatinen, gså

Læs mere

Forslag til øget anvendelse af velfærdsteknologi

Forslag til øget anvendelse af velfærdsteknologi 29. ktber 2015 Frslag til øget anvendelse af velfærdsteknlgi I frbindelse med vedtagelsen af budgettet fr 2016 g verslagsårene 2017-2019 blev det besluttet, at der skal indarbejdes en driftsbesparelse

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Naturbørnehaven Mls Bjerge. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

Patientforløbsprogram for. rygområdet. i Region Syddanmark

Patientforløbsprogram for. rygområdet. i Region Syddanmark Patientfrløbsprgram fr rygmrådet i Regin Syddanmark September 2010 1 Indhldsversigt: Frrd 1. Indledning 1.1. Baggrund: Sundhedsaftalerne 1.2. Hvad er et frløbsprgram 1.3. Hvrdan anvendes frløbsprgrammer

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2014-15 (2. samling) MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 123 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2014-15 (2. samling) MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 123 Offentligt Miljø- g Fødevareudvalget 2014-15 (2. samling) MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 123 Offentligt NOTAT Jrd & Affald J.nr. MST-001-13422 Ref. ki/hekh Den 25. september 2015 Status fr frureningen ved

Læs mere

Mediestrategi i Dagplejen

Mediestrategi i Dagplejen Mediestrategi i Dagplejen Leg g medier i børnehøjde GOD FORNØJELSE Dagplejen Skanderbrg Kmmune "Det er den pædaggiske praksis, der afgør, hvrdan de digitale mediers muligheder anvendes" Klaus Thestrup

Læs mere

Insemination med donor sæd

Insemination med donor sæd Patient infrmatin Inseminatin med dnr sæd - IUID www.nrdica.rg 1 Patient infrmatin Nrdica Fertilitetsklinik E-mail: cpenhagen@nrdica.rg Inseminatin med dnr sæd - IUID www.nrdica.rg 2 Inseminatin med dnr

Læs mere