Cykelregnskab 2010 Godkendt af Teknisk Udvalg den 30. november 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cykelregnskab 2010 Godkendt af Teknisk Udvalg den 30. november 2011"

Transkript

1 Cykelregnskab Godkendt af Teknisk Udvalg den 0. november 2011

2 INDHOLD 1. Forord Cykelregnskab...4. Et sammenhængende stinet Trafiksikkerhed....6 Ulykker med cyklister....6 Cyklisternes følelse af sikkerhed...7 Cykelhjelm...8 Skoleveje På cykel hver dag...9 TU-data...9 Cykeltællinger Hvorfor cykler cyklisterne? Cyklisternes tilfredshed Cykelparkering Drift og vedligehold Udfordringer

3 1. FORORD I Viborg Kommune har vi fokus på, hvordan vi kan sikre, at borgerne i høj grad anvender cyklen som transportmiddel især på de korte ture. Det vil nemlig betyde bedre folkesundhed til gavn for både den enkelte og for samfundsøkonomien, mindre CO2-udledning fra trafikken og mindre trængsel på vejene især i byerne. For at sikre arbejdet en klar retning har vi udarbejdet Cykelpolitik , hvor vi har formuleret en vision for cykeltrafikken i Viborg Kommune. Vision 2020 Viborg er en smuk og trafiksikker cykelkommune med attraktive forhold for cyklister i byen og på landet. I cykelpolitikken er der opstillet en række målsætninger, som vi afhængig af de fremtidige økonomiske muligheder vil arbejde på at opnå inden 2020: Mindst hver 5. tur foretages på cykel Stisystemet Den Midtjyske Cykelstjerne er udbygget, og der er tilføjet ring-forbindelser, så der også er forbindelser på tværs af de cykelruter, der fører ind til cykelstjernens centrum i Viborg Skoleveje er sikret Mindst 75 % af cyklisterne føler sig sikre i trafikken Antallet af tilskadekomne cyklister er halveret i forhold til Mindst halvdelen af alle cyklister kører med cykelhjelm, hvilket svarer til en tre-dobling i forhold til landsgennemsnittet i Antallet af cykelparkeringspladser i byerne er forøget Der er udpeget 5 indsatsområder, som vi vil arbejde med for at nå målene: 1. Et sammenhængende stinet 2. Trafiksikkerhed. På cykel hver dag 4. Cykelparkering 5. Drift og vedligeholdelse For at kunne følge, hvordan det går med at nå vores målsætninger og for at synliggøre kommunens udfordringer, har vi for anden gang udarbejdet et cykelregnskab med nøgletal for cykeltrafikken i Viborg Kommune. Cykelregnskabet er udarbejdet i forbindelse med projektet Nordiske Cykelbyer, hvor Viborg Kommune sammen med 10 andre nordiske kommuner samarbejder om at få flere borgere til at cykle mere. Projektet er medfinansieret af Den Europæiske Union Interreg IVA Øresund Kattegat Skagerrak. God fornøjelse! Teknisk Udvalg 2011

4 2. CYKELREGNSKAB Cykelregnskab indeholder en lang række nøgletal for cykeltrafikken i Viborg Kommune. Nøgletallene er struktureret omkring Viborg Kommunes 5 indsatsområder, således at man i cykelregnskabet kan følge, hvordan arbejdet med at nå de opstillede målsætninger skrider frem. Data i cykelregnskabet stammer fra DTU s transportvaneundersøgelse , hvor ca viborgensere er blevet interviewet om deres transportvaner. Derudover kommer data fra en lokal borgerundersøgelse, som Viborg Kommune gennemførte i efteråret, hvor 44 borgere (7 cyklister og 97 ikke-cyklister) har svaret på en online spørgeundersøgelse om deres transportvaner og tilfredshed med forholdene for cyklisterne. Undersøgelsen er ikke repræsentativ for borgerne i Viborg Kommune, så undersøgelsens resultater er et billede på respondenternes svar ikke på borgernes vaner og synspunkter som helhed. Viborg Kommune gennemførte en tilsvarende borgerundersøgelse i efteråret med lignende demografisk sammensætning af borgerne. I cykelregnskabet klassificeres borgerne i spørgeundersøgelsen som Cyklister og Ikke-Cyklister. Cyklisterne er de borgere, der cykler Dagligt, Et par gange om ugen og Et par gange om måneden. Ikke-cyklisterne er de borgere, der cykler Sjældent eller Aldrig. I udgjorde cyklisterne 78% af borgerne i undersøgelsen, mens ikke-cyklisterne udgjorde 22%. Cykelregnskabet er også baseret på data fra Politiets registreringer af ulykker med cyklister, hjelmtællinger udarbejdet af Rådet for Sikker Trafik samt en række lokalt opsamlede data. 4

5 . ET SAMMENHÆNGENDE STINET Viborg Kommune har cykelstier langs en del af de større veje, der fører ind til især Viborg og Bjerringbro. I byerne er der også stier langs nogle af vejene, ligesom der mellem boligområder er stier. Der er også etableret stier på nedlagte jernbanestrækninger, f.eks. ved Skringstrup. Det er ikke opgjort, hvor mange km stier eller cykelbaner, der er i kommunen. Men Viborg Kommune har ca. 210 km cykelstier, som vintervedligeholdes, og der er flere stier under anlæg. Således har kommunen bl.a. med midler fra statens cykelpulje igangsat projekter i "Den Midtjyske Cykelstjerne". "Den Midtjyske Cykelstjerne" er et net af cykelruter i kommunen. Cykelruterne er primært skabt til hverdagens cyklister, der skal hurtigt og sikkert frem, men også til de rekreative cyklister og feriecyklisterne. - Vammen-ruten (dobbeltrettet sti mellem Rødding og Vammen og enkeltrettede stier langs Nørremøllevej og Røddingvej mellem Gl. Aalborgvej og Søbakken samt dobbeltrettet sti langs Røddingvej mellem Søbakken og Skovbakkevej) For at gøre det lettere at være cyklist i Bjerringbro og Viborg er der etableret mulighed for at cykle i gågaderne udenfor butikkernes åbningstid (kl ). 0 km cykelstier i "Den Midtjyske Cykelstjerne" er igangsat i. Det er flg. strækninger: - Foulum-ruten (dobbeltrettet sti mellem Houlkærvej i Viborg og rute 16, Nordre Ringvej) - Alhede-stien (dobbeltrettet sidesti til Alhedestien mellem Grønhøj og Frederiks og enkeltrettede sidestier langs Søndergade og Ulvedalsvej mellem Frederiks og Havredal) - Nørreå-ruten (fortsættelse af dobbeltrettet sti gennem Ørum) - Himmerlands-stien (sti på nedlagt jernbane mellem Løgstrup og Viborg) Logo for Den Midtjyske Cykelstjerne 5

6 4. TRAFIKSIKKERHED Ulykker med cyklister Figur 1 Antal tilskadekomne cyklister i ulykker Let tilskadekomne 6 Dræbte 15 Alvorligt tilskadekomne Målsætning 2020 I perioden udgjorde ulykker med tilskadekomne cyklister 11 % af det samlede antal politiregistrerede ulykker i Viborg Kommune. I har Politiet registeret 7 ulykker med cyklister, der er kommet til skade. 4 kom alvorligt til skade, kom let til skade og ingen cyklister blev dræbt i trafikken i Viborg Kommune. De Politiregistrerede ulykker med cyklister viser dog ikke det samlede billede. Erfaringsmæssigt bliver kun ca. 10 % af alle de ulykker, der involverer cyklister, registeret hos politiet. 6 Viborg Kommunes målsætning er, at antallet af politiregistrerede tilskadekomne cyklister inden 2020 skal være halveret i forhold til.

7 Cyklisternes følelse af sikkerhed Figur 2 Cyklisternes følelse af sikkerhed i %. 22% 0% % 2% % 40% Meget sikker Sikker Hverken sikker eller usikker Usikker Meget usikker Viborg Kommune har en målsætning om, at 75 % af cyklisterne inden 2020 skal føle sig sikre, når de færdes i trafikken på cykel. I følte 4 % af cyklisterne sig meget sikre eller sikre i trafikken. Det er en lille stigning på procentpoint fra, men der er stadig langt til målsætningen om, at 75 % skal føle sig sikre. De cyklister, der føler sig usikre og meget usikre peger især på, at de føler sig usikre i rundkørsler, i kryds, på Kirkebækvej, Nørremøllevej, Jegstrupvej, Vestermarksvej, Løgstørvej, Søndersøvej, Lundborgvej, Ll. Sct. Mikkels gade, Dumpen, Marsk Stigs Vej og Vinkelvej. Figur Cyklisternes følelse af tryghed i %. 24% % 2% 17% Meget tryg Tryg Hverken tryg eller utryg 71 % af cyklisterne føler sig trygge i forhold til overfald, tyveri osv., når de færdes på cykel. Kun 5 % føler sig decideret utrygge. Deres utryghed skyldes primært manglende gadebelysning på Vestermarksvej, Kirkebækvej, Jegstrupvej, Himmerlandsstien, Borgåvej, Grundtvigsvej, Industrivej og Agerlandsvej. Utryg 54% 7

8 Cykelhjelm Figur 4 Cyklisters brug af cykelhjem i % Viborg Kommune har en målsætning om, at mindst 50 % af alle cyklister anvender cykelhjelm inden Figur 5 Tællinger af cyklisters brug af hjelm 2008 og i % Altid Ofte En gang i mellem Sjældent Aldrig Ifølge borgerundersøgelsen fra svarer 9 % af cyklisterne, at de altid anvender cykelhjelm, mens 15 % ofte anvender cykelhjelm. Rådet for Sikker Trafik har i 2008 og foretaget tællinger af cyklisters brug af cykelhjelm i trafikken. På landsplan er hjelmbrugen steget med 66 % fra 15 % i 2008 til 25 % i på bygader. Viborg følger denne tendens, idet andelen af cyklister, der anvender cykelhjelm på bygader er steget med 18% fra 8% i 2008 til 19% i. På Hald Ege Skole er andelen af elever, der kører med hjelm steget med 119% fra 26% til 57%, mens brugen af hjelm på Overlund Skole er steget med 1%. I forhold til målsætningen om, at 50% af alle cyklister skal køre med hjelm i 2020, er resultatet fra således et godt skridt på vejen Skoleveje Sct. Mathias Gade 26 Hald Ege Skole Overlund Skole Landsplan (bygader) I forbindelse med udarbejdelse af Trafiksikkerhedsplanen for Viborg Kommune i er skoleveje i umiddelbar nærhed af alle 6 skoler blevet besigtiget. Denne besigtigelse har dannet grundlag for det videre arbejde, idet der er registreret hvilke trafikforhold, der fungerer godt og mindre godt. Enkelte steder har besigtigelsen resulteret i en hurtig handling, f.eks. anlæg af en asfaltrampe til en cykelsti, som således kunne bruges efter hensigten.

9 5. PÅ CYKEL HVER DAG TU-data Figur 6 Alle tures fordeling på transportmidler i Viborg kommune i %. 1% 14% Bil Kollektiv Cykel Gang Viborg Kommune har en målsætning om, at 20 % af alle ture i Viborg Kommune inden 2020 skal foretages på cykel. Undersøgelser af Viborgensernes transportvaner i (TU-data) viser, at 14 % af alle ture, som foretages af borgere i Viborg kommune foretages på cykel. På landsplan er dette tal 17 %. 66% 7% Figur 7 Fordeling af transportmiddel til arbejde i Viborg kommune i %. 4% 4% 16% 4% Andet Bil Kollektiv Cykel Sammenholdes dette med, at 56 % af alle ture, som borgerne i Viborg kommune foretager, er under 5 km, er der er et stort potentiale for at flytte ture fra bil til cykel. Faktisk foretages 8 % af alle ture i Viborg kommune på under 2 km i bil, mens hele 72 % af alle ture mellem 2 og 5 km foretages i bil. Ses der udelukkende på pendling altså ture mellem hjem og arbejde - så anvendes cyklen ifølge transportvaneundersøgelsen (TU-data) på 16 % af turene. Gang 72% 9

10 Figur 8 Børns transportmiddel til skole i % Ikke-cyklister Cyklister Alle Går Cykler Kørt i bil Viborg Kommunes borgerundersøgelse viser, at der er en sammenhæng mellem voksnes foretrukne transportmiddel i dagligdagen og deres børns transportmiddel til skole. Som det frem- Med bus Andet går af grafen, er andelen af børn, der cykler i skole, væsentlig større blandt cyklisternes børn end blandt ikke-cyklisternes børn. Cykeltællinger Tabellen viser en opgørelse over antallet af cyklister i et gennemsnitsdøgn i og på to lokaliteter. 10 Med taxa Antal cyklister pr. døgn Nordre Ringvej ved Markedsgade, Bjerringbro Randersvej ved søerne, Viborg 47 97

11 Hvorfor cykler cyklisterne? Figur 9 Hvorfor cykler cyklisterne i %. Da cyklisterne havde mulighed for at angive flere svar på spørgsmålet overstiger procenterne samlet set 100% Cyklisterne vælger primært cyklen, fordi det er hurtigere og nemmere, og fordi de får motion og frisk luft. I forhold til er der sket en stigning på 27 % i andelen af cyklister, der svarer, at de cykler, fordi det er hurtigere og nemmere. Det kan skyldes, at der i Viborg Kommune i samme periode er blevet gennemført tiltag netop med det formål at gøre det hurtigere og nemmere at komme rundt på cykel i Viborg Cyklen er hurtigere For miljøet/klimaets skyld og nemmere Jeg får motion og frisk luft (sundhed) Jeg sparer penge Jeg har ikke andre muligheder Andre årsager F.eks. er stianlæg i "Den Midtjyske Cykelstjerne" igangsat, og der er givet mulighed for at cykle i gågaderne i Bjerringbro og Viborg udenfor butikkernes åbningstid. Der er også afholdt "Nordisk Cykeldag" den 21. april, hvor formålet var at give borgerne nogle sjove oplevelser på cykler, og forkæle dem, der allerede cykler. Figur 10 Cyklisternes motivation til mere cykling i %. Da cyklisterne havde mulighed for at angive flere svar på spørgsmålet overstiger procenterne samlet set 100% Det er dog ikke alle ture, hvor cyklisterne anvender cykel. Faktisk kører 40 % af cyklisterne i bil dagligt. På spørgsmålet om, hvad der kunne få dem til at bruge cyklen mere, end de allerede gør, svarer halvdelen motion og frisk luft, mens 40 % svarer flere cykelstier og baner og 5 % mere sikkerhed. 0 Motion og sundt liv Omtanke for miljø og klima Spare penge Bedre vejr Flere cykelstier og -baner Flere cykelparkeringer Mere service for cyklister Bedre fremkommelighed Mere sikkerhed Mere tryghed Bedre forhold for cyklister på arbejdspladsen/ uddannelse Mindre forurening fra biltrafikken Jeg cykler i forvejen alt, hvad jeg kan Andet 11

12 Figur 11 Ikke-cyklisternes motivation til cykling i % I borgerundersøgelsen blev de borgere, der ikke cykler også bedt om at angive, hvad der kunne få dem til at cykle. Som det fremgår af figuren, peger ikke-cyklisterne på nøjagtig de samme ting, som cyklisterne at muligheden for motion, mere infrastruktur og sikkerhed for cyklisterne kunne få dem til at cykle. Det skal bemærkes, at kun 5 % af ikke-cyklisterne mener, at de aldrig kommer til at cykle. Der er derfor et stort potentiale for at ændre ikke-cyklisternes transportvaner Bedre forhold for cyklister på min arbejdsplads/ uddannelse Mindre forurening fra biltrafikken Jeg kommer aldrig til at cykle Mere tryghed for cyklister 6 Mere sikkerhed for cyklister i trafikken Bedre fremkommelighed (færre stop, mindre trængsel) Flere cykelparkeringspladser Flere cykelstier og cykelbaner Hvis vejret var bedre At jeg kan spare penge Omtanke for miljøet/klimaet At få motion og et sundere liv 0 5 Mere service for cyklisterne 10 1 Andet 20 20

13 Cyklisternes tilfredshed Figur 12 Cyklisternes tilfredshed i % Meget god God Rimelig I forbindelse med borgerundersøgelsen og blev cyklisterne bedt om at vurdere, hvor tilfredse de er med forskellige forhold i Viborg Kommune. Resultaterne er præsenteret i figur Dårlig Meget dårlig Knap 40 % af cyklisterne er i tilfredse med Viborg som cykelkommune. Det er en lille tilbagegang i forhold til. Til gengæld er der i langt færre, der er decideret utilfredse Figur 1 Tilfredshed med omfanget af cykelstier og -baner i % Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Som det fremgår af figur 1 er der siden sket en stigning i andelen af tilfredse cyklister, fra 40 til 46 % med omfanget af cykelstier og baner. De utilfredse peger især på, at der mangler stier og baner på Kirkebækvej, Nørremøllevej, Løgstørvej, Vestermarksvej, Jegstrupvej, Holstebrovej, Røddingvej, Lundborgvej, Gl. Skivevej og Gl. Aalborgvej

14 Figur 14 Tilfredshed med vedligeholdelsen af cykelstier og -baner i % Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Andelen af cyklister, som er tilfredse og meget tilfredse med Viborg Kommunes vedligeholdelse af cykelstier og baner er status quo i forhold til. Dog er utilfredsheden steget. De utilfredse cyklister er primært utilfredse med snerydning, brosten, revner/huller og trærødder, der gror ind i stierne. De nævner i den forbindelse Nørremøllevej, Bymidten, Skottenborg, Salvievej, Liseborgvej, Sct. Ibs Gade, Banegårds Allé, Indre Ringvej, Mariendalsvej, Vinkelvej og Mammen Byvej Cyklisterne er mere tilfredse med kommunens vedligeholdelse af vejene end med cykelstier og -baner, men der er øget utilfredshed med vedligeholdelsen fra til. Figur 15 Tilfredshed med vedligeholdelsen af vejene i % Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds De sidste 2 hårde vintres udfordringer med sne og efterfølgende skader i veje og cykelstier må formodes at være årsag til den øgede utilfredshed. Utilfreds Meget utilfreds

15 Figur 16 Tilfredshed med antallet af cykelparkeringspladser i % Meget tilfreds Tilfreds Andelen af cyklister, som er tilfredse med cykelparkeringsforholdene i Viborg Kommune er i såvel som i meget lav. Dog er andelen af de utilfredse cyklister faldet Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds De utilfredse cyklister er primært utilfredse med antallet af cykelparkeringspladser i midtbyen og gågaderne (Vestergade, Sct. Mathias Gade) ved banegården, torvene, Campus Viborg, posthuset, svømmehallen, Borgvold, Lundborgvej, sygehuset, Mathiasport, Bjerringbro bymidte og Preislers Plads Figur 17 Tilfredshed med standarden af cykelparkeringspladser i % Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvad angår standarden af de eksisterende cykelparkeringspladser peger cyklisterne på, at stativerne står for tæt, pladserne er fyldt af cykellig, at der mangler overdækning mange steder, at der mangler aflåste pladser, at cyklisterne er bange for hærværk og tyveri på banegården, og at nogle cykelparkeringspladser er utrygge

16 Figur 18 Tilfredshed med skiltning og rutevejledning i % Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Halvdelen af cyklisterne er tilfredse med skiltningen og rutevejledningen i Viborg Kommune, hvilket er samme resultat som i. De utilfredse peger på følgende: Ingen skiltning i Løvel, manglende sammenhæng, svært at finde vej gennem byen, intet tilgængeligt rutekort, ikke afmærket efter cyklisters behov, ingen oversigt over trafiksikre og hurtige ruter, skiltene er ikke synlige, dårlig afmærkning og manglende overblik Figur 19 Tilfredshed med fremkommeligheden i trafikken i % Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Cyklisterne i Viborg Kommune er vældig godt tilfredse med mulighederne for at komme frem i trafikken. Faktisk er andelen af meget tilfredse cyklister fordoblet siden Utilfreds Meget utilfreds De utilfredse peger på flg., der generer fremkommeligheden: brosten, rundkørsler, bump og chikaner, og at lysreguleringerne ikke aktiveres af cyklister. De nævner i den sammenhæng Vestermarksvej, Kirkebækvej, Løgstørvej, Rindsholm-Bruunshåb, Lundborgvej, Lundvej, Nørremøllevej, Randersvej og ved banegården

17 Figur 20 Tilfredshed med mulighederne for at kombinere cykel og kollektiv trafik i % Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Cyklisterne er generelt ikke særligt tilfredse med mulighederne for at kombinere cyklen med bus, tog eller bil. Dog skal det nævnes, at knap halvdelen af cyklisterne på disse spørgsmål svarer. Dette kan skyldes, at muligheden for at kombinere flere transportmidler ikke er kendt af cyklisterne, og at de derfor ikke ved, hvad de skal svare på spørgsmålet De få decideret utilfredse peger på følgende: Utilstrækkelige kollektiv trafikforbindelser, dårlig mulighed for cykel i oplandsbusser, for dyrt at få cyklen med, ingen plads til cykler i bybusser, besværligt at tage cyklen med i toget, ingen mulighed for aflåste p-pladser ved banegården. Figur 21 Tilfredshed med mulighederne for at kombinere cykel og bil i % Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds

18 6. CYKELPARKERING Der findes ikke en samlet optælling af cykelparkeringspladser for hele kommunen. Men i Viborgs midtby (excl. banegårdsområdet) er der 0 offentlige cykelparkeringspladser med cykelstativ. Af disse er 112 i p-kælder. Som det fremgår af borgerundersøgelsen er cyklisterne ikke tilfredse med antallet og standarden af cykelparkeringsfaciliteterne i Viborg kommune. Cykelparkering er således også et af Viborg Kommunes indsatsområder de kommende 10 år hvor målsætningen er at øge antallet af cykelparkeringspladser. 7. DRIFT OG VEDLIGEHOLD Viborg Kommune prioriterer den daglige indsats overfor udbedring af huller i stier, fejning, bekæmpelse af glat føre og snerydning. Som det fremgår af borgerundersøgelsen er tilfredsheden med drift og vedligehold ikke stor. 18

19 8. UDFORDRINGER I Viborg kommune cykler borgerne lidt mindre end gennemsnittet for hele Danmark. Der er et stort potentiale for at flytte ture fra bil til cykel, idet over halvdelen af alle ture, som borgerne i Viborg kommune foretager, er under 5 km. Både cyklister og ikke-cyklister vil iflg. borgerundersøgelsen bruge cyklen mere, hvis der var flere cykelstier og -baner, mere sikkerhed og for at få mere motion og frisk luft. Cyklisterne er ikke særligt tilfredse med mulighederne for at kombinere cyklen med bus, tog eller bil. Men knap halvdelen svarer "ved ikke" til spørgsmålet, hvilket kan skyldes, at muligheden for at kombinere flere transportmidler ikke er kendt af cyklisterne. Halvdelen af børnene cykler i skole, men der er en markant højere andel af cyklende børn, hvor forældrene også cykler. Tilfredsheden med vedligeholdelse af cykelstier og -baner er på samme niveau som i (26 %), men andelen af utilfredse cyklister er steget (fra 7 % til 4 %). De er primært utilfredse med snerydning, brosten, revner / huller og trærødder,der gror ind i stierne. 2 % af cyklisterne er tilfredse med antallet af cykelparkeringspladser. 29 % af cyklisterne er tilfredse med standarden, og der peges på, at stativerne står for tæt, der mangler overdækning, stativer er fyldt at gamle cykler etc. Få cyklister er utilfredse med skiltningen og rutevejvisningen. Det skyldes formentligt, at besvarelserne kommer fra lokale borgere, der kender stisystemerne i forvejen. 19

20 Cykelregnskab

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011. Cykelregnskab 2009

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011. Cykelregnskab 2009 Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 11 Cykelregnskab 9 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Transportvaner....5 4. Cykeltællinger....8 5. Trafiksikkerhed...9 6. Brug af cykelhjelm... 7. Vedligeholdelse

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011 Cykelpolitik 2011-2020 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Vision for 2020...5 4. Målsætninger....6 5. Indsatsområder.....................................

Læs mere

CYKELREGNSKAB 2009 1

CYKELREGNSKAB 2009 1 CYKELREGNSKAB 2009 1 INTRODUKTION 3 CYKELTRAFIK I SILKEBORG 3 CYKLENS ANDEL AF TURE 3 ÅRSDØGNTRAFIK 3 INFRASTRUKTUR 4 CYKELSTINETTET 4 CYKELPARKERING 4 TRAFIKSIKKERHED 5 BORGERUNDERSØGELSE 2009 6 HVEM

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020 TÅRNBY KOMMUNE Cykelregnskab 2015-2020 1 Indhold: Indledning - Cykelregnskab 2015... 3 Hvorfor cykler borgerne i Tårnby?... 4 og hvorfor ikke?... 6 Ikke - cyklisterne i Tårnby Kommune... 7 Cykling og trafiksikkerhed...

Læs mere

Indhold Introduktion... 3 Cykeltrafik i Silkeborg... 3 Cyklens andel af ture... 3 Lidt samfundsøkonomiske tal... 4 Årsdøgntrafik...

Indhold Introduktion... 3 Cykeltrafik i Silkeborg... 3 Cyklens andel af ture... 3 Lidt samfundsøkonomiske tal... 4 Årsdøgntrafik... Cykelregnskab 2010 Indhold Introduktion... 3 Cykeltrafik i Silkeborg... 3 Cyklens andel af ture... 3 Lidt samfundsøkonomiske tal... 4 Årsdøgntrafik... 4 Infrastruktur... 5 Cykelstinettet... 5 Cykelparkering...

Læs mere

Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013

Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013 TEKNIK OG MILJØ Cykelregnskab 01 Solrød Kommune kommune - februar 013 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 3 Datagrundlag... 3 Vilkår for cykeltrafikken... 4 3.1 Cykelstier... 4 3. Cykelparkering... 5 4 Cyklisters

Læs mere

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune FORSLAG Cykel- og stipolitik En politik for cyklisme og stier Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse En kommune i bevægelse... 3 Formål og vision... 5 Formålet med en cykel- og stipolitik... 5 Hvordan bruges

Læs mere

Cykelregnskab En statusrapport. Randers Kommune

Cykelregnskab En statusrapport. Randers Kommune Cykelregnskab 2009 En statusrapport Randers Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 7 Formålet med cykel- og stiplanen... 7 Hvordan cykel- og stiplanen er blevet til... 7 Borger- og interessentinddragelse

Læs mere

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring Cykelregnskab 21 Forslag Udsendt i offentlig høring 13.4.211-11..211 Cykelregnskab 21 Indhold Cykelregnskab 21 Hvor meget cykler svendborggenserne? Hvorfor cykler svendborgenserne?...og hvorfor ikke? Cykling

Læs mere

Procesplan for udarbejdelse af cykelregnskaber

Procesplan for udarbejdelse af cykelregnskaber Procesplan for udarbejdelse af cykelregnskaber Formålet med at udarbejde et cykelregnskab er primært at evaluere og synliggøre kommunens udfordringer og resultater på cykelområdet. Cykelregnskabet giver

Læs mere

Transportvaner. Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune

Transportvaner. Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune Transportvaner Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune I denne folder findes sammenfatningen af Middelfart

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Indledning. Indledning Frederiksberg Kommunes cykelregnskab

Indledning. Indledning Frederiksberg Kommunes cykelregnskab Cykelregnskab 2012 2 Indledning Frederiksberg Kommunes cykelregnskab 03 Status på cykeltrafik 2012 på Frederiksberg 04 Nøgletal for cykeltrafikken på Frederiksberg 06 Cykelforhold på Frederiksberg 08 Cyklisterne

Læs mere

Et af de kommende indsatspunkter burde her være cyklisters vilkår ved broen over Fiskbæk Å,ad Skivevej (rute 26)

Et af de kommende indsatspunkter burde her være cyklisters vilkår ved broen over Fiskbæk Å,ad Skivevej (rute 26) Til Viborg Kommune Teknik og Miljø Prinsens Allé 5 8800 Viborg (Høringssvar ang debat vedr. Trafikplan Lokalitet: Broen ved Fiskbæk Å, Rute 20, Skivevej) 14-10-2016 Viborg Kommune har gennem de seneste

Læs mere

Cykelregnskab 2010. Ballerup Kommune. September 2010 BALLERUP KOMMUNE

Cykelregnskab 2010. Ballerup Kommune. September 2010 BALLERUP KOMMUNE Cykelregnskab 2010 Ballerup Kommune September 2010 BALLERUP KOMMUNE Indledning Indhold Indledning 2 Status 3 Nøgletal for trafik 4 Transportvaner 5 Skolebørns transportvaner 6 Tilfredshed og kendskab 8

Læs mere

f f: fcykelpolitikken2012-20

f f: fcykelpolitikken2012-20 -20 f f: fcykelpolitikken2012-20 Forord Cykling er ikke alene godt set ud fra økonomiske og sundheds- og miljøperspektiver. Cykling er en ideel transportform, som medfører uafhængighed for den enkelte

Læs mere

KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY CYKELREGNSKAB 2004

KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY CYKELREGNSKAB 2004 KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY Foto: Foto: Tine Tine Harden Harden CYKELREGNSKAB 2004 CYKELREGNSKAB 2004 København - cyklernes by! Cyklisterne synes godt om København som cykelby! Hele 8%

Læs mere

Cykelpolitik 2013-18

Cykelpolitik 2013-18 Cykelpolitik 2013-18 2 02 Forord 03 Status for cykeltrafikken i Frederiksberg Kommune 2012 06 Vision, mål og indsatsområder 07 Indsatsområde 1: Fremkommelighed og sikkerhed for cyklister 09 Indsatsområde

Læs mere

Den nationale cyklistundersøgelse

Den nationale cyklistundersøgelse 2016 Den nationale cyklistundersøgelse Kommunerne i Danmark Spørgsmålskatalog: Fællesspørgsmål og tilvalgsspørgsmål for undersøgelsen Fællesspørgsmål (Obligatoriske) 08.01.16 Den Nationale cyklistundersøgelse,

Læs mere

INTRODUKTION CYKELPOLITIK INDEHOLDER 8 INDSATSOMRÅDER:

INTRODUKTION CYKELPOLITIK INDEHOLDER 8 INDSATSOMRÅDER: CYKELREGNSKAB2016 INDHOLDSOVERSIGT 3 Introduktion 4 Overordnede målsætninger 6 Fremkommelighed og sikkerhed for cyklister 8 Cyklistadfærd 10 Børn på cykel 12 Ældre på cykel 13 Cykelparkering ved trafikale

Læs mere

(se spec. bilag x) Sum ændringer 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018

(se spec. bilag x) Sum ændringer 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 Påvirkning af 2015-2018 af ændret vurdering til ændringer 60 Teknisk Udvalg -21.030.721 14.935.721 715.000 6.000.000 0 620.000 64.520.000 145.917.000 92.532.000 31.308.000 79.455.721 146.632.000 98.532.000

Læs mere

CykelRegnska ESBJERGKOMMUNE 2012 b

CykelRegnska ESBJERGKOMMUNE 2012 b CykelRegnskab ESBJERGKOMMUNE 2012 INDLEDNING Et af Esbjerg Kommunes politiske mål er, at flere skal cykle og flere skal cykle mere. Når flere vælger cyklen frem for motoriseret transport opstår der en

Læs mere

Cykelstiplan 2015. Indledning

Cykelstiplan 2015. Indledning Cykelstiplan 2015 En del af trafikplan 2015 Indledning Kommunale mål På landsplan er der i følge Transportvaneundersøgelsen 1992-2013 tendens til et generelt fald i cykelandelen af alle ture. I modsætning

Læs mere

Indkøb og transportvaner i København. Trafikdage 2012

Indkøb og transportvaner i København. Trafikdage 2012 Indkøb og transportvaner i København Trafikdage 2012 Hvad vidste vi i forvejen? 2 Fra bl.a. Holland og Sverige Cyklister bruger færre penge pr. besøg, men kommer til gengæld oftere. Cyklister lægger samlet

Læs mere

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport Stiplan 2010 - offentlige cykel- og gangstier til transport Maj 2011 Stiplan 2010 Ringsted Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Indhold Forord 5 Planens

Læs mere

cykelregnskab 2009 Hvad er et cykelregnskab _ 3 Flittige århusianske cyklister _ 4-5 Fire børn, to voksne og én bil _ 6

cykelregnskab 2009 Hvad er et cykelregnskab _ 3 Flittige århusianske cyklister _ 4-5 Fire børn, to voksne og én bil _ 6 cykelregnskab 2009 Hvad er et cykelregnskab _ 3 Flittige århusianske cyklister _ 4-5 Fire børn, to voksne og én bil _ 6 Tilfredshed med Århus Cykelby _ 8-11 FORORD LAURA HAY RÅDMAND FOR TEKNIK OG MILJØ

Læs mere

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune.

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Aalborg Kommune har i en årrække fokuseret på at fremme den bæredygtige transport - herunder forholdene for

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Den 31. oktober 2011. Cykelundersøgelse 2011

Den 31. oktober 2011. Cykelundersøgelse 2011 Den 31. oktober 2011 Cykelundersøgelse 2011 Indhold Forord... 4 Hvilken kommune bor du i?... 5 Angiv dit køn... 6 Angiv din alder... 7 Hvilken uddannelse har du?... 8 Hvordan er din beskæftigelsessituation?...

Læs mere

Afmærkningsplan for. Vammenruten. Den midtjyske Cykelstjerne Viborg Kommune. Udarbejdet for Viborg Kommune. 2012 (revideret jan 2014)

Afmærkningsplan for. Vammenruten. Den midtjyske Cykelstjerne Viborg Kommune. Udarbejdet for Viborg Kommune. 2012 (revideret jan 2014) Afmærkningsplan for Vammenruten Den midtjyske Cykelstjerne Viborg Kommune Udarbejdet for Viborg Kommune 2012 (revideret jan 2014) af Jens Erik Larsen Dansk Cykel Safari Kolofon Notatet er udarbejdet for

Læs mere

Evaluering af Rådighedspuljeprojektet. Etablering af cykelruter i Næstved

Evaluering af Rådighedspuljeprojektet. Etablering af cykelruter i Næstved Evaluering af Rådighedspuljeprojektet Etablering af cykelruter i Næstved Oktober 2005 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Indledning...3 3. Baggrund for projektet...3 4. Beskrivelse af

Læs mere

Helsingør Kommunes første cykelregnskab - 2009. Forord. Indhold:

Helsingør Kommunes første cykelregnskab - 2009. Forord. Indhold: Cykelregnskab 2009 Forord Helsingør Kommunes første cykelregnskab - 2009 Vi er ambitiøse i Helsingør Kommune! I 2012 skal vi have 25% flere cyklister i kommunen. Ambitiøse mål kræver seriøse initiativer.

Læs mere

Cyklistundersøgelse i Kolding Kommune En del af Den Nationale Cyklistundersøgelse 2016

Cyklistundersøgelse i Kolding Kommune En del af Den Nationale Cyklistundersøgelse 2016 Cyklistundersøgelse i Kolding Kommune En del af Den Nationale Cyklistundersøgelse 2016 Indhold Formål og baggrund. 3 Metode. 4 Fremstilling af resultater.. 5 Tendenser i årets undersøgelse.. 6 Tilfredshed

Læs mere

Indhold. Cyklisterne mener. Indledning. Nøgletal for cykeltrafik på Frederiksberg. Fremkommelighed og sikkerhed for cyklister.

Indhold. Cyklisterne mener. Indledning. Nøgletal for cykeltrafik på Frederiksberg. Fremkommelighed og sikkerhed for cyklister. Cykelregnskab 2014 1 Indhold Indledning Nøgletal for cykeltrafik på Frederiksberg Fremkommelighed og sikkerhed for cyklister Cyklistadfærd Cyklister på Frederiksberg Børn på cykel Ældre på cykel Cykelparkering

Læs mere

Det er sundt at cykle

Det er sundt at cykle Cykelregnskab Indholdsfortegnelse 5 Forord 6-7 Vi cykler mere 8-9 Sund på cykel 10 Hvem cykler? 12-13 Cyklen hjælper klimaet 14-15 Borgernes holdning til cykling 16-17 Potentiale for mere cykling i Favrskov

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

En hilsen fra det ukendte cykelrutenet i Viborg Kommune

En hilsen fra det ukendte cykelrutenet i Viborg Kommune En hilsen fra det ukendte cykelrutenet i Viborg Kommune 1. Udfordringer hos os i Viborg Kommune? 2. Hvad har vi gjort? 3. Vores resultater, hvad har vi lært og kan andre bruge vore erfaringer? Seminar

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

CYKELPOLITIK for første gang

CYKELPOLITIK for første gang CYKELPOLITIK for første gang Planlægger Niels Jensen og planlægger Maria Helledi Streuli, Plankontoret, Vej&Park, Københavns Kommune. (nijen@btf.kk.dk/maste@btf.kk.dk). Københavns Kommune udgav i 2002

Læs mere

Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning

Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning Dato: 10.02.2016 Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning Projekt nr.: 1004226-004 T: 33 73 71 23 E: jah@moe.dk 1 Om spørgeskemaundersøgelsen Som en del af projektet gennemføres

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ UDKAST Dragør Kommune Trafiksikker i Dragør NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Resume... 3 3. Analyse... 4 Respondenter... 4 Bopæl... 4 Alders- og kønsfordeling... 4

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Nim Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Nim Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Nim Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes ruter

Læs mere

Den Midtjyske Cykelstjerne bidrag til et sammenhængende pendlercykelnet omkring Viborg

Den Midtjyske Cykelstjerne bidrag til et sammenhængende pendlercykelnet omkring Viborg Den Midtjyske Cykelstjerne bidrag til et sammenhængende pendlercykelnet omkring Viborg BILAG 1 AUGUST 2009 Den Midtjyske Cykelstjerne Viborg Kommunes cykelstrategi er udarbejdet af Trafik og Veje i Viborg

Læs mere

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Indkøb og transportvaner i København Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Baggrund 2 Hvad betyder cyklerne for Københavns butikker? Undersøgelser i blandt andet Holland og Sverige har udfordret

Læs mere

Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Esbjerg under Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde

Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Esbjerg under Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Esbjerg under Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Cykelparkering ved Esbjerg Banegård og i Esbjerg

Læs mere

Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen

Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen Tillægsrapport Januar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune.

Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune. Punkt 12. Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune. 2013-3793. Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender Cykelhandlingsplan 2013, der afløser Cykelstihandlingsplan

Læs mere

Indhold. Cyklisterne mener. Indledning. Nøgletal for cykeltrafik på Frederiksberg. Fremkommelighed og sikkerhed for cyklister.

Indhold. Cyklisterne mener. Indledning. Nøgletal for cykeltrafik på Frederiksberg. Fremkommelighed og sikkerhed for cyklister. Cykelregnskab 2014 1 Indhold Indledning 3 Nøgletal for cykeltrafik på Frederiksberg 4 Fremkommelighed og sikkerhed for cyklister 6 Cyklistadfærd 7 Cyklister på Frederiksberg 8 Børn på cykel 10 Ældre på

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Hovedgård Skole. januar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Hovedgård Skole. januar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Hovedgård Skole Tillægsrapport januar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Flere cyklister. Byrådets politik for hvordan vi får flere til at cykle FORSLAG. Mål og midler

Flere cyklister. Byrådets politik for hvordan vi får flere til at cykle FORSLAG. Mål og midler Flere cyklister Byrådets politik for hvordan vi får flere til at cykle FORSLAG Mål og midler Forord Klimaforandringer og sundhed er nogle af de store udfordringer, som alle kommuner i Danmark står overfor

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Stensballeskolen. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Stensballeskolen. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Stensballeskolen Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Vestbyskolen. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Vestbyskolen. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Vestbyskolen Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Søvind Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Søvind Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Søvind Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

AALBORG CYKELBY. Nordjyske Planlæggere 21/1-2010. Civilingeniør. Malene Kofod Nielsen. Teknik- og Miljøforvaltningen

AALBORG CYKELBY. Nordjyske Planlæggere 21/1-2010. Civilingeniør. Malene Kofod Nielsen. Teknik- og Miljøforvaltningen AALBORG CYKELBY Nordjyske Planlæggere 21/1-2010 Civilingeniør Malene Kofod Nielsen Teknik- og Miljøforvaltningen Fakta for Aalborg 196.000 indbyggere 1.144 km2 450 km cykelsti StorAalborg: 120.000 indbyggere

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Midtbyskolen. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Midtbyskolen. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Midtbyskolen Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

ORDELE YKLE CYKELREGNSKAB 2011. Hvem, hvor meget, hvorhen og hvor? _ 3. Tilfredshed med Aarhus Cykelby _ 4-5

ORDELE YKLE CYKELREGNSKAB 2011. Hvem, hvor meget, hvorhen og hvor? _ 3. Tilfredshed med Aarhus Cykelby _ 4-5 000 ORDELE ED T CYKELREGNSKAB YKLE Hvem, hvor meget, hvorhen og hvor? _ 3 Tilfredshed med Aarhus Cykelby _ 4-5 FORORD LAURA HAY RÅDMAND FOR TEKNIK OG MILJØ Byrådet vedtog i 2007 en ambitiøs cykelhandlingsplan

Læs mere

Cykelhandlingsplan 2010-2012

Cykelhandlingsplan 2010-2012 Cykelhandlingsplan 2010-2012 2 Frederiksberg Kommunes Cykelhandlingsplan Indledning... 3 Baggrund for cykelhandlingsplanen... 3 Udarbejdelsen af cykelhandlingsplanen... 3 Indsatsområde 1: Fremkommelighed...

Læs mere

Udvælg data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber. Analysér og præsentér data. Indsaml data. Offentliggør data.

Udvælg data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber. Analysér og præsentér data. Indsaml data. Offentliggør data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber Formålet med at udarbejde et CO 2 -regnskab for cykeltrafikken er at dokumentere den CO 2 - besparelse, som følger af indsatserne til fremme af cykeltrafik.

Læs mere

Herning Kommune Cykelregnskab

Herning Kommune Cykelregnskab Herning Kommune Cykelregnskab www.herningcykler.dk Cykelregnskab for Herning Herning har nu været i gang i tre år. Formålet er stadig, at medvirke til at nå målsætningen fra Klimaplan 0, om at % af privatbiltrafikken

Læs mere

TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV

TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV OKTOBER 2015 Analysen af transport, forbrug og adfærd En undersøgelse af danskernes handelsliv er udarbejdet af COWI A/S i samarbejde

Læs mere

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1 Skolevejsanalyse Kerteminde Kommune 2007 1 December 2007 Kerteminde Kommune Skolevejsanalyse December 2007 Udgivelsesdato : 13. december 2007 Projekt : 21.2943.01 Udarbejdet : Trine Fog Nielsen Kontrolleret

Læs mere

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Bemærkninger til anlægsbudget Teknisk Udvalg

Bemærkninger til anlægsbudget Teknisk Udvalg Byfornyelse Nedrivning af bygninger Der afsættes et puljebeløb til nedrivning af bygninger og til medfinansiering af evt. statstilskud til nedrivning af bygninger i udkantsområder som har en skæmmende

Læs mere

Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen!

Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen! 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen! Side 1/6

Læs mere

Stiplan 2010 UDKAST. Maj offentlige cykel- og gangstier til transport

Stiplan 2010 UDKAST. Maj offentlige cykel- og gangstier til transport Stiplan 2010 - offentlige cykel- og gangstier til transport Maj 2010 UDKAST Stiplan 2010 - Høringsudgave Ringsted Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 7. maj 2010 2 Indhold

Læs mere

Trafikpolitik Tofthøjskolen

Trafikpolitik Tofthøjskolen Trafikpolitik Tofthøjskolen Indholdsfortegnelse Tofthøjskolen Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 10 Rollemodel.. 11 Samarbejde

Læs mere

Cykelstier i Bjerringbro og omegn

Cykelstier i Bjerringbro og omegn Cykelstier i Bjerringbro og omegn Forslag til nye cykelstier og cykelbaner og opdatering og forbedring af eksisterende. Ved Vagn Overgaard og Erik Albrechtsen Bosætningsgruppen i forbindelse med Bjerringbro

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Region Hovedstaden Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Indhold 50 Forord 60 Regionale forskelle - Vi cykler i Region Hovedstaden 10 Sundhed på cykel 13 Cykling reducerer trængsel 14 Cyklen gør noget

Læs mere

Trafik og infrastruktur

Trafik og infrastruktur Ballerup Midt - mennesker i centrum Bilag 4 Trafik og infrastruktur Vejnettet Konkurrenceområdet er afgrænset af Motorringvej 4, Sydbuen, Vestbuen og Ballerup Byvej (Frederikssundsvej), som bærer meget

Læs mere

Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008

Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008 Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008 Tidligere projektleder i Odense Cykelby 50 medarbejdere i Odense og Glostrup Afdelinger: Trafik Parkering Byinventar

Læs mere

UDKAST Skolevejsundersøgelse 2011

UDKAST Skolevejsundersøgelse 2011 UDKAST Skolevejsundersøgelse 2011 Bilag til Trafiksikkerhedsplan 2012-2018 Skolevejsundersøgelse 2011 1 1 Indledning...3 1.1 Læsevejledning...4 2 Resume...5 3 Analyse...7 3.1 Respondenter...7 3.1.1 Usikkerhed...9

Læs mere

Cykling på Frederiksberg. v. ingeniør Lone Andersen, Frederiksberg Kommune Sykkelbynettverket, Lillestrøm, Norge 3. marts 2009

Cykling på Frederiksberg. v. ingeniør Lone Andersen, Frederiksberg Kommune Sykkelbynettverket, Lillestrøm, Norge 3. marts 2009 Cykling på Frederiksberg v. ingeniør Lone Andersen, Frederiksberg Kommune Sykkelbynettverket, Lillestrøm, Norge 3. marts 2009 Frederiksberg - fakta 93.000 indbyggere 8. største kommune Danmarks tættest

Læs mere

SUPERCYKELSTIER DEN KORTE VERSION PITCH

SUPERCYKELSTIER DEN KORTE VERSION PITCH BUDSKABSKATALOG SUPERCYKELSTIER DEN KORTE VERSION PITCH Supercykelstier er et samarbejde mellem Region Hovedstaden og 22 kommuner om at skabe et net af cykelpendlerruter i høj kvalitet. Supercykelstierne

Læs mere

Evaluering af Trafikpuljeprojektet. Næstved Stibro

Evaluering af Trafikpuljeprojektet. Næstved Stibro Evaluering af Trafikpuljeprojektet Næstved Stibro Oktober 2005 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Indledning...3 3. Baggrund for projektet...4 4. Beskrivelse af projektet...5 5. Evaluering...6

Læs mere

HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1

HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1 RANDERS KOMMUNE HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund Randers Kommune har gennem flere år haft

Læs mere

Cykelstiplan 2015. Teknisk Forvaltning Park og Vej

Cykelstiplan 2015. Teknisk Forvaltning Park og Vej Cykelstiplan 2015 Teknisk Forvaltning Park og Vej SKIVE. Udarbejdet af Skive Kommune i samarbejde med Grontmij A/S Maj 2015 2 Indholdsfortegnelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FORORD INDLEDNING BAGGRUND 3.1 Skive

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Bilag 4a - Besigtigelser af private skoler

Bilag 4a - Besigtigelser af private skoler Bilag a - Besigtigelser af private skoler Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 20 Bjerregrav Friskole Sted: Viborg Kommune Dato: Man 2/9-09 Tidsrum 7.0 -.00 Besigtiget af: Dorte Vejr: Overskyet

Læs mere

Oplæg til forbedringer af fremkommelighed og sikkerhed

Oplæg til forbedringer af fremkommelighed og sikkerhed Oplæg til forbedringer af fremkommelighed og sikkerhed Ordnede forhold for cyklister er en fordel for alle trafikanter: Der opstår færre usikre situationer, og trafikken kan afvikles mere flydende Cyklistforbundets

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

I dette cykelregnskab vil vi fortælle om: Facts om cykling i Kolding Kommune. Information og kampagner. Anlæg.

I dette cykelregnskab vil vi fortælle om: Facts om cykling i Kolding Kommune. Information og kampagner. Anlæg. CYKELREGNSKAB 2012 INDLEDNING I 2012 har der været stor fokus på cykelfremme. Der er anlagt cykelstier, opsat 300 cykelstativer og gennemført en række kampagner for at få flere til at cykle. I dette cykelregnskab

Læs mere

Cykelhandleplan 2012 lang udgave udmøntning af Cykelpolitik Esbjerg Kommune 2012-20. Version 10 10 2012

Cykelhandleplan 2012 lang udgave udmøntning af Cykelpolitik Esbjerg Kommune 2012-20. Version 10 10 2012 Cykelhandleplan 2012 lang udgave udmøntning af Cykelpolitik Esbjerg Kommune 2012-20 Version 10 10 2012 1 Indholdsfortegnelse område 1: Forbedrede faciliteter for cyklister... 5 område 2: Sikkerhed....

Læs mere

Randers Cykelby COWI A/S

Randers Cykelby COWI A/S Randers Cykelby COWI A/S Forfattere: Birgit Berggrein, ingeniør, Randers Kommune bibe@randers.dk Karen Marie Lei, sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S, klei@cowi.dk Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Århus

Læs mere

f f Cykelhandleplan2012

f f Cykelhandleplan2012 CykelHandleplan...KORT UDGAVE 2012 - udmøntning af Cykelpolitik Esbjerg Kommune 2012-20 f f f: Cykelhandleplan2012 INDLEDNING Cykelhandleplanen, som du ser her, er en kort udgave af Cykelhandleplan 2012

Læs mere

Brøndby Kommune. Skolevejsanalyse 2011 Brøndby Strand Skole. Brøndby Kommune

Brøndby Kommune. Skolevejsanalyse 2011 Brøndby Strand Skole. Brøndby Kommune Brøndby Kommune Skolevejsanalyse 2011 Brøndby Strand Skole Brøndby Kommune Brøndby Kommune Skolevejsanalyse for 3 skoler i Brøndby Kommune Brøndby Strand Skole Udarbejdet af Brøndby Kommune i samarbejde

Læs mere

INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning

INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER Vejledning Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Forslag til spørgsmål... 4 2.1 Spørgsmål med høj prioritet... 5 2.2 Supplerende spørgsmål... 6 2.3 Spørgsmål

Læs mere

København. Cyklernes By. - Cykelregnskabet 2008

København. Cyklernes By. - Cykelregnskabet 2008 København Cyklernes By - Cykelregnskabet 2008 2 København bliver ofte nævnt som en unik cykelby i internationale sammenhænge. Det skyldes, at det er lige så naturligt for københavnerne at tage cyklen,

Læs mere

Vinterseminar 23 24. april 2015

Vinterseminar 23 24. april 2015 Vinterseminar 23 24. april 2015 Cyklisterne og deres forventninger til vintertjeneste på cykelstier i Aarhus. 323.000 indbyggere 1350 km kommuneveje 700 km private fællesveje 700 km stier Hovedoverskrifter

Læs mere

CYKELRUTEPLAN Holstebro Kommune

CYKELRUTEPLAN Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg CYKELRUTEPLAN Holstebro Kommune Holstebro Kommune Cykelruteplan Godkendt 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro Kommune i

Læs mere

Forord - Cykeltrafik

Forord - Cykeltrafik 2012 Forord - Cykeltrafik Byrådet i Viborg Kommune vedtog 29. februar 2012 Trafikplan for Viborg midtby. Dette notat danner baggrund for trafikplanens afsnit vedrørende cykeltrafik og indeholder en status

Læs mere

Pendling på cykel i Københavnsområdet flytningen fra bil til cykel starter uden for København

Pendling på cykel i Københavnsområdet flytningen fra bil til cykel starter uden for København Pendling på cykel i Københavnsområdet flytningen fra bil til cykel starter uden for København Af Civilingeniør Jimmy Valentin Lukassen, Via Trafik, og Projektleder Ulrik Djupdræt, Københavns Kommune. Manchet

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

Indholdsfortegnelse CYKELTRAFIK I HJØRRING KOMMUNE ANNO 2012 5

Indholdsfortegnelse CYKELTRAFIK I HJØRRING KOMMUNE ANNO 2012 5 2 Forord Den 10. maj 2010 besluttede Teknik- og Miljøudvalget i Hjørring Kommune at udarbejde en strategi for udviklingen af cykeltrafikken i kommunen. Formålet er at øge cyklens andel af det samlede transportarbejde

Læs mere

Forord. Nogle projekter kan kommunen udføre i forbindelse med den løbende drift, mens andre kræver en anlægsbevilling.

Forord. Nogle projekter kan kommunen udføre i forbindelse med den løbende drift, mens andre kræver en anlægsbevilling. HØRSHOLM KOMMUNE Cykelhandlingsplan 2008 Forord Folk, der cykler, er generelt sundere og lever længere end folk, der ikke cykler. Undersøgelser har vist, at dødeligheden blandt folk, der cykler til og

Læs mere

Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen

Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen Sønderborg Kommune Skolevejsanalyse Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen april 2009 Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 SAMMENFATNING

Læs mere

Arbejde-Bolig-Cykel-projektet i Aalborg Kommune. Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune

Arbejde-Bolig-Cykel-projektet i Aalborg Kommune. Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune Arbejde-Bolig-Cykel-projektet i Aalborg Kommune. Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune Indledning. I Regeringens Transporthandlingsplan fra 1993 "Trafik 2005" fremhæves cyklen som et miljøvenligt

Læs mere