Cykelregnskab 2010 Godkendt af Teknisk Udvalg den 30. november 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cykelregnskab 2010 Godkendt af Teknisk Udvalg den 30. november 2011"

Transkript

1 Cykelregnskab Godkendt af Teknisk Udvalg den 0. november 2011

2 INDHOLD 1. Forord Cykelregnskab...4. Et sammenhængende stinet Trafiksikkerhed....6 Ulykker med cyklister....6 Cyklisternes følelse af sikkerhed...7 Cykelhjelm...8 Skoleveje På cykel hver dag...9 TU-data...9 Cykeltællinger Hvorfor cykler cyklisterne? Cyklisternes tilfredshed Cykelparkering Drift og vedligehold Udfordringer

3 1. FORORD I Viborg Kommune har vi fokus på, hvordan vi kan sikre, at borgerne i høj grad anvender cyklen som transportmiddel især på de korte ture. Det vil nemlig betyde bedre folkesundhed til gavn for både den enkelte og for samfundsøkonomien, mindre CO2-udledning fra trafikken og mindre trængsel på vejene især i byerne. For at sikre arbejdet en klar retning har vi udarbejdet Cykelpolitik , hvor vi har formuleret en vision for cykeltrafikken i Viborg Kommune. Vision 2020 Viborg er en smuk og trafiksikker cykelkommune med attraktive forhold for cyklister i byen og på landet. I cykelpolitikken er der opstillet en række målsætninger, som vi afhængig af de fremtidige økonomiske muligheder vil arbejde på at opnå inden 2020: Mindst hver 5. tur foretages på cykel Stisystemet Den Midtjyske Cykelstjerne er udbygget, og der er tilføjet ring-forbindelser, så der også er forbindelser på tværs af de cykelruter, der fører ind til cykelstjernens centrum i Viborg Skoleveje er sikret Mindst 75 % af cyklisterne føler sig sikre i trafikken Antallet af tilskadekomne cyklister er halveret i forhold til Mindst halvdelen af alle cyklister kører med cykelhjelm, hvilket svarer til en tre-dobling i forhold til landsgennemsnittet i Antallet af cykelparkeringspladser i byerne er forøget Der er udpeget 5 indsatsområder, som vi vil arbejde med for at nå målene: 1. Et sammenhængende stinet 2. Trafiksikkerhed. På cykel hver dag 4. Cykelparkering 5. Drift og vedligeholdelse For at kunne følge, hvordan det går med at nå vores målsætninger og for at synliggøre kommunens udfordringer, har vi for anden gang udarbejdet et cykelregnskab med nøgletal for cykeltrafikken i Viborg Kommune. Cykelregnskabet er udarbejdet i forbindelse med projektet Nordiske Cykelbyer, hvor Viborg Kommune sammen med 10 andre nordiske kommuner samarbejder om at få flere borgere til at cykle mere. Projektet er medfinansieret af Den Europæiske Union Interreg IVA Øresund Kattegat Skagerrak. God fornøjelse! Teknisk Udvalg 2011

4 2. CYKELREGNSKAB Cykelregnskab indeholder en lang række nøgletal for cykeltrafikken i Viborg Kommune. Nøgletallene er struktureret omkring Viborg Kommunes 5 indsatsområder, således at man i cykelregnskabet kan følge, hvordan arbejdet med at nå de opstillede målsætninger skrider frem. Data i cykelregnskabet stammer fra DTU s transportvaneundersøgelse , hvor ca viborgensere er blevet interviewet om deres transportvaner. Derudover kommer data fra en lokal borgerundersøgelse, som Viborg Kommune gennemførte i efteråret, hvor 44 borgere (7 cyklister og 97 ikke-cyklister) har svaret på en online spørgeundersøgelse om deres transportvaner og tilfredshed med forholdene for cyklisterne. Undersøgelsen er ikke repræsentativ for borgerne i Viborg Kommune, så undersøgelsens resultater er et billede på respondenternes svar ikke på borgernes vaner og synspunkter som helhed. Viborg Kommune gennemførte en tilsvarende borgerundersøgelse i efteråret med lignende demografisk sammensætning af borgerne. I cykelregnskabet klassificeres borgerne i spørgeundersøgelsen som Cyklister og Ikke-Cyklister. Cyklisterne er de borgere, der cykler Dagligt, Et par gange om ugen og Et par gange om måneden. Ikke-cyklisterne er de borgere, der cykler Sjældent eller Aldrig. I udgjorde cyklisterne 78% af borgerne i undersøgelsen, mens ikke-cyklisterne udgjorde 22%. Cykelregnskabet er også baseret på data fra Politiets registreringer af ulykker med cyklister, hjelmtællinger udarbejdet af Rådet for Sikker Trafik samt en række lokalt opsamlede data. 4

5 . ET SAMMENHÆNGENDE STINET Viborg Kommune har cykelstier langs en del af de større veje, der fører ind til især Viborg og Bjerringbro. I byerne er der også stier langs nogle af vejene, ligesom der mellem boligområder er stier. Der er også etableret stier på nedlagte jernbanestrækninger, f.eks. ved Skringstrup. Det er ikke opgjort, hvor mange km stier eller cykelbaner, der er i kommunen. Men Viborg Kommune har ca. 210 km cykelstier, som vintervedligeholdes, og der er flere stier under anlæg. Således har kommunen bl.a. med midler fra statens cykelpulje igangsat projekter i "Den Midtjyske Cykelstjerne". "Den Midtjyske Cykelstjerne" er et net af cykelruter i kommunen. Cykelruterne er primært skabt til hverdagens cyklister, der skal hurtigt og sikkert frem, men også til de rekreative cyklister og feriecyklisterne. - Vammen-ruten (dobbeltrettet sti mellem Rødding og Vammen og enkeltrettede stier langs Nørremøllevej og Røddingvej mellem Gl. Aalborgvej og Søbakken samt dobbeltrettet sti langs Røddingvej mellem Søbakken og Skovbakkevej) For at gøre det lettere at være cyklist i Bjerringbro og Viborg er der etableret mulighed for at cykle i gågaderne udenfor butikkernes åbningstid (kl ). 0 km cykelstier i "Den Midtjyske Cykelstjerne" er igangsat i. Det er flg. strækninger: - Foulum-ruten (dobbeltrettet sti mellem Houlkærvej i Viborg og rute 16, Nordre Ringvej) - Alhede-stien (dobbeltrettet sidesti til Alhedestien mellem Grønhøj og Frederiks og enkeltrettede sidestier langs Søndergade og Ulvedalsvej mellem Frederiks og Havredal) - Nørreå-ruten (fortsættelse af dobbeltrettet sti gennem Ørum) - Himmerlands-stien (sti på nedlagt jernbane mellem Løgstrup og Viborg) Logo for Den Midtjyske Cykelstjerne 5

6 4. TRAFIKSIKKERHED Ulykker med cyklister Figur 1 Antal tilskadekomne cyklister i ulykker Let tilskadekomne 6 Dræbte 15 Alvorligt tilskadekomne Målsætning 2020 I perioden udgjorde ulykker med tilskadekomne cyklister 11 % af det samlede antal politiregistrerede ulykker i Viborg Kommune. I har Politiet registeret 7 ulykker med cyklister, der er kommet til skade. 4 kom alvorligt til skade, kom let til skade og ingen cyklister blev dræbt i trafikken i Viborg Kommune. De Politiregistrerede ulykker med cyklister viser dog ikke det samlede billede. Erfaringsmæssigt bliver kun ca. 10 % af alle de ulykker, der involverer cyklister, registeret hos politiet. 6 Viborg Kommunes målsætning er, at antallet af politiregistrerede tilskadekomne cyklister inden 2020 skal være halveret i forhold til.

7 Cyklisternes følelse af sikkerhed Figur 2 Cyklisternes følelse af sikkerhed i %. 22% 0% % 2% % 40% Meget sikker Sikker Hverken sikker eller usikker Usikker Meget usikker Viborg Kommune har en målsætning om, at 75 % af cyklisterne inden 2020 skal føle sig sikre, når de færdes i trafikken på cykel. I følte 4 % af cyklisterne sig meget sikre eller sikre i trafikken. Det er en lille stigning på procentpoint fra, men der er stadig langt til målsætningen om, at 75 % skal føle sig sikre. De cyklister, der føler sig usikre og meget usikre peger især på, at de føler sig usikre i rundkørsler, i kryds, på Kirkebækvej, Nørremøllevej, Jegstrupvej, Vestermarksvej, Løgstørvej, Søndersøvej, Lundborgvej, Ll. Sct. Mikkels gade, Dumpen, Marsk Stigs Vej og Vinkelvej. Figur Cyklisternes følelse af tryghed i %. 24% % 2% 17% Meget tryg Tryg Hverken tryg eller utryg 71 % af cyklisterne føler sig trygge i forhold til overfald, tyveri osv., når de færdes på cykel. Kun 5 % føler sig decideret utrygge. Deres utryghed skyldes primært manglende gadebelysning på Vestermarksvej, Kirkebækvej, Jegstrupvej, Himmerlandsstien, Borgåvej, Grundtvigsvej, Industrivej og Agerlandsvej. Utryg 54% 7

8 Cykelhjelm Figur 4 Cyklisters brug af cykelhjem i % Viborg Kommune har en målsætning om, at mindst 50 % af alle cyklister anvender cykelhjelm inden Figur 5 Tællinger af cyklisters brug af hjelm 2008 og i % Altid Ofte En gang i mellem Sjældent Aldrig Ifølge borgerundersøgelsen fra svarer 9 % af cyklisterne, at de altid anvender cykelhjelm, mens 15 % ofte anvender cykelhjelm. Rådet for Sikker Trafik har i 2008 og foretaget tællinger af cyklisters brug af cykelhjelm i trafikken. På landsplan er hjelmbrugen steget med 66 % fra 15 % i 2008 til 25 % i på bygader. Viborg følger denne tendens, idet andelen af cyklister, der anvender cykelhjelm på bygader er steget med 18% fra 8% i 2008 til 19% i. På Hald Ege Skole er andelen af elever, der kører med hjelm steget med 119% fra 26% til 57%, mens brugen af hjelm på Overlund Skole er steget med 1%. I forhold til målsætningen om, at 50% af alle cyklister skal køre med hjelm i 2020, er resultatet fra således et godt skridt på vejen Skoleveje Sct. Mathias Gade 26 Hald Ege Skole Overlund Skole Landsplan (bygader) I forbindelse med udarbejdelse af Trafiksikkerhedsplanen for Viborg Kommune i er skoleveje i umiddelbar nærhed af alle 6 skoler blevet besigtiget. Denne besigtigelse har dannet grundlag for det videre arbejde, idet der er registreret hvilke trafikforhold, der fungerer godt og mindre godt. Enkelte steder har besigtigelsen resulteret i en hurtig handling, f.eks. anlæg af en asfaltrampe til en cykelsti, som således kunne bruges efter hensigten.

9 5. PÅ CYKEL HVER DAG TU-data Figur 6 Alle tures fordeling på transportmidler i Viborg kommune i %. 1% 14% Bil Kollektiv Cykel Gang Viborg Kommune har en målsætning om, at 20 % af alle ture i Viborg Kommune inden 2020 skal foretages på cykel. Undersøgelser af Viborgensernes transportvaner i (TU-data) viser, at 14 % af alle ture, som foretages af borgere i Viborg kommune foretages på cykel. På landsplan er dette tal 17 %. 66% 7% Figur 7 Fordeling af transportmiddel til arbejde i Viborg kommune i %. 4% 4% 16% 4% Andet Bil Kollektiv Cykel Sammenholdes dette med, at 56 % af alle ture, som borgerne i Viborg kommune foretager, er under 5 km, er der er et stort potentiale for at flytte ture fra bil til cykel. Faktisk foretages 8 % af alle ture i Viborg kommune på under 2 km i bil, mens hele 72 % af alle ture mellem 2 og 5 km foretages i bil. Ses der udelukkende på pendling altså ture mellem hjem og arbejde - så anvendes cyklen ifølge transportvaneundersøgelsen (TU-data) på 16 % af turene. Gang 72% 9

10 Figur 8 Børns transportmiddel til skole i % Ikke-cyklister Cyklister Alle Går Cykler Kørt i bil Viborg Kommunes borgerundersøgelse viser, at der er en sammenhæng mellem voksnes foretrukne transportmiddel i dagligdagen og deres børns transportmiddel til skole. Som det frem- Med bus Andet går af grafen, er andelen af børn, der cykler i skole, væsentlig større blandt cyklisternes børn end blandt ikke-cyklisternes børn. Cykeltællinger Tabellen viser en opgørelse over antallet af cyklister i et gennemsnitsdøgn i og på to lokaliteter. 10 Med taxa Antal cyklister pr. døgn Nordre Ringvej ved Markedsgade, Bjerringbro Randersvej ved søerne, Viborg 47 97

11 Hvorfor cykler cyklisterne? Figur 9 Hvorfor cykler cyklisterne i %. Da cyklisterne havde mulighed for at angive flere svar på spørgsmålet overstiger procenterne samlet set 100% Cyklisterne vælger primært cyklen, fordi det er hurtigere og nemmere, og fordi de får motion og frisk luft. I forhold til er der sket en stigning på 27 % i andelen af cyklister, der svarer, at de cykler, fordi det er hurtigere og nemmere. Det kan skyldes, at der i Viborg Kommune i samme periode er blevet gennemført tiltag netop med det formål at gøre det hurtigere og nemmere at komme rundt på cykel i Viborg Cyklen er hurtigere For miljøet/klimaets skyld og nemmere Jeg får motion og frisk luft (sundhed) Jeg sparer penge Jeg har ikke andre muligheder Andre årsager F.eks. er stianlæg i "Den Midtjyske Cykelstjerne" igangsat, og der er givet mulighed for at cykle i gågaderne i Bjerringbro og Viborg udenfor butikkernes åbningstid. Der er også afholdt "Nordisk Cykeldag" den 21. april, hvor formålet var at give borgerne nogle sjove oplevelser på cykler, og forkæle dem, der allerede cykler. Figur 10 Cyklisternes motivation til mere cykling i %. Da cyklisterne havde mulighed for at angive flere svar på spørgsmålet overstiger procenterne samlet set 100% Det er dog ikke alle ture, hvor cyklisterne anvender cykel. Faktisk kører 40 % af cyklisterne i bil dagligt. På spørgsmålet om, hvad der kunne få dem til at bruge cyklen mere, end de allerede gør, svarer halvdelen motion og frisk luft, mens 40 % svarer flere cykelstier og baner og 5 % mere sikkerhed. 0 Motion og sundt liv Omtanke for miljø og klima Spare penge Bedre vejr Flere cykelstier og -baner Flere cykelparkeringer Mere service for cyklister Bedre fremkommelighed Mere sikkerhed Mere tryghed Bedre forhold for cyklister på arbejdspladsen/ uddannelse Mindre forurening fra biltrafikken Jeg cykler i forvejen alt, hvad jeg kan Andet 11

12 Figur 11 Ikke-cyklisternes motivation til cykling i % I borgerundersøgelsen blev de borgere, der ikke cykler også bedt om at angive, hvad der kunne få dem til at cykle. Som det fremgår af figuren, peger ikke-cyklisterne på nøjagtig de samme ting, som cyklisterne at muligheden for motion, mere infrastruktur og sikkerhed for cyklisterne kunne få dem til at cykle. Det skal bemærkes, at kun 5 % af ikke-cyklisterne mener, at de aldrig kommer til at cykle. Der er derfor et stort potentiale for at ændre ikke-cyklisternes transportvaner Bedre forhold for cyklister på min arbejdsplads/ uddannelse Mindre forurening fra biltrafikken Jeg kommer aldrig til at cykle Mere tryghed for cyklister 6 Mere sikkerhed for cyklister i trafikken Bedre fremkommelighed (færre stop, mindre trængsel) Flere cykelparkeringspladser Flere cykelstier og cykelbaner Hvis vejret var bedre At jeg kan spare penge Omtanke for miljøet/klimaet At få motion og et sundere liv 0 5 Mere service for cyklisterne 10 1 Andet 20 20

13 Cyklisternes tilfredshed Figur 12 Cyklisternes tilfredshed i % Meget god God Rimelig I forbindelse med borgerundersøgelsen og blev cyklisterne bedt om at vurdere, hvor tilfredse de er med forskellige forhold i Viborg Kommune. Resultaterne er præsenteret i figur Dårlig Meget dårlig Knap 40 % af cyklisterne er i tilfredse med Viborg som cykelkommune. Det er en lille tilbagegang i forhold til. Til gengæld er der i langt færre, der er decideret utilfredse Figur 1 Tilfredshed med omfanget af cykelstier og -baner i % Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Som det fremgår af figur 1 er der siden sket en stigning i andelen af tilfredse cyklister, fra 40 til 46 % med omfanget af cykelstier og baner. De utilfredse peger især på, at der mangler stier og baner på Kirkebækvej, Nørremøllevej, Løgstørvej, Vestermarksvej, Jegstrupvej, Holstebrovej, Røddingvej, Lundborgvej, Gl. Skivevej og Gl. Aalborgvej

14 Figur 14 Tilfredshed med vedligeholdelsen af cykelstier og -baner i % Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Andelen af cyklister, som er tilfredse og meget tilfredse med Viborg Kommunes vedligeholdelse af cykelstier og baner er status quo i forhold til. Dog er utilfredsheden steget. De utilfredse cyklister er primært utilfredse med snerydning, brosten, revner/huller og trærødder, der gror ind i stierne. De nævner i den forbindelse Nørremøllevej, Bymidten, Skottenborg, Salvievej, Liseborgvej, Sct. Ibs Gade, Banegårds Allé, Indre Ringvej, Mariendalsvej, Vinkelvej og Mammen Byvej Cyklisterne er mere tilfredse med kommunens vedligeholdelse af vejene end med cykelstier og -baner, men der er øget utilfredshed med vedligeholdelsen fra til. Figur 15 Tilfredshed med vedligeholdelsen af vejene i % Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds De sidste 2 hårde vintres udfordringer med sne og efterfølgende skader i veje og cykelstier må formodes at være årsag til den øgede utilfredshed. Utilfreds Meget utilfreds

15 Figur 16 Tilfredshed med antallet af cykelparkeringspladser i % Meget tilfreds Tilfreds Andelen af cyklister, som er tilfredse med cykelparkeringsforholdene i Viborg Kommune er i såvel som i meget lav. Dog er andelen af de utilfredse cyklister faldet Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds De utilfredse cyklister er primært utilfredse med antallet af cykelparkeringspladser i midtbyen og gågaderne (Vestergade, Sct. Mathias Gade) ved banegården, torvene, Campus Viborg, posthuset, svømmehallen, Borgvold, Lundborgvej, sygehuset, Mathiasport, Bjerringbro bymidte og Preislers Plads Figur 17 Tilfredshed med standarden af cykelparkeringspladser i % Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvad angår standarden af de eksisterende cykelparkeringspladser peger cyklisterne på, at stativerne står for tæt, pladserne er fyldt af cykellig, at der mangler overdækning mange steder, at der mangler aflåste pladser, at cyklisterne er bange for hærværk og tyveri på banegården, og at nogle cykelparkeringspladser er utrygge

16 Figur 18 Tilfredshed med skiltning og rutevejledning i % Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Halvdelen af cyklisterne er tilfredse med skiltningen og rutevejledningen i Viborg Kommune, hvilket er samme resultat som i. De utilfredse peger på følgende: Ingen skiltning i Løvel, manglende sammenhæng, svært at finde vej gennem byen, intet tilgængeligt rutekort, ikke afmærket efter cyklisters behov, ingen oversigt over trafiksikre og hurtige ruter, skiltene er ikke synlige, dårlig afmærkning og manglende overblik Figur 19 Tilfredshed med fremkommeligheden i trafikken i % Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Cyklisterne i Viborg Kommune er vældig godt tilfredse med mulighederne for at komme frem i trafikken. Faktisk er andelen af meget tilfredse cyklister fordoblet siden Utilfreds Meget utilfreds De utilfredse peger på flg., der generer fremkommeligheden: brosten, rundkørsler, bump og chikaner, og at lysreguleringerne ikke aktiveres af cyklister. De nævner i den sammenhæng Vestermarksvej, Kirkebækvej, Løgstørvej, Rindsholm-Bruunshåb, Lundborgvej, Lundvej, Nørremøllevej, Randersvej og ved banegården

17 Figur 20 Tilfredshed med mulighederne for at kombinere cykel og kollektiv trafik i % Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Cyklisterne er generelt ikke særligt tilfredse med mulighederne for at kombinere cyklen med bus, tog eller bil. Dog skal det nævnes, at knap halvdelen af cyklisterne på disse spørgsmål svarer. Dette kan skyldes, at muligheden for at kombinere flere transportmidler ikke er kendt af cyklisterne, og at de derfor ikke ved, hvad de skal svare på spørgsmålet De få decideret utilfredse peger på følgende: Utilstrækkelige kollektiv trafikforbindelser, dårlig mulighed for cykel i oplandsbusser, for dyrt at få cyklen med, ingen plads til cykler i bybusser, besværligt at tage cyklen med i toget, ingen mulighed for aflåste p-pladser ved banegården. Figur 21 Tilfredshed med mulighederne for at kombinere cykel og bil i % Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds

18 6. CYKELPARKERING Der findes ikke en samlet optælling af cykelparkeringspladser for hele kommunen. Men i Viborgs midtby (excl. banegårdsområdet) er der 0 offentlige cykelparkeringspladser med cykelstativ. Af disse er 112 i p-kælder. Som det fremgår af borgerundersøgelsen er cyklisterne ikke tilfredse med antallet og standarden af cykelparkeringsfaciliteterne i Viborg kommune. Cykelparkering er således også et af Viborg Kommunes indsatsområder de kommende 10 år hvor målsætningen er at øge antallet af cykelparkeringspladser. 7. DRIFT OG VEDLIGEHOLD Viborg Kommune prioriterer den daglige indsats overfor udbedring af huller i stier, fejning, bekæmpelse af glat føre og snerydning. Som det fremgår af borgerundersøgelsen er tilfredsheden med drift og vedligehold ikke stor. 18

19 8. UDFORDRINGER I Viborg kommune cykler borgerne lidt mindre end gennemsnittet for hele Danmark. Der er et stort potentiale for at flytte ture fra bil til cykel, idet over halvdelen af alle ture, som borgerne i Viborg kommune foretager, er under 5 km. Både cyklister og ikke-cyklister vil iflg. borgerundersøgelsen bruge cyklen mere, hvis der var flere cykelstier og -baner, mere sikkerhed og for at få mere motion og frisk luft. Cyklisterne er ikke særligt tilfredse med mulighederne for at kombinere cyklen med bus, tog eller bil. Men knap halvdelen svarer "ved ikke" til spørgsmålet, hvilket kan skyldes, at muligheden for at kombinere flere transportmidler ikke er kendt af cyklisterne. Halvdelen af børnene cykler i skole, men der er en markant højere andel af cyklende børn, hvor forældrene også cykler. Tilfredsheden med vedligeholdelse af cykelstier og -baner er på samme niveau som i (26 %), men andelen af utilfredse cyklister er steget (fra 7 % til 4 %). De er primært utilfredse med snerydning, brosten, revner / huller og trærødder,der gror ind i stierne. 2 % af cyklisterne er tilfredse med antallet af cykelparkeringspladser. 29 % af cyklisterne er tilfredse med standarden, og der peges på, at stativerne står for tæt, der mangler overdækning, stativer er fyldt at gamle cykler etc. Få cyklister er utilfredse med skiltningen og rutevejvisningen. Det skyldes formentligt, at besvarelserne kommer fra lokale borgere, der kender stisystemerne i forvejen. 19

20 Cykelregnskab

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Den Midtjyske Cykelstjerne bidrag til et sammenhængende pendlercykelnet omkring Viborg

Den Midtjyske Cykelstjerne bidrag til et sammenhængende pendlercykelnet omkring Viborg Den Midtjyske Cykelstjerne bidrag til et sammenhængende pendlercykelnet omkring Viborg BILAG 1 AUGUST 2009 Den Midtjyske Cykelstjerne Viborg Kommunes cykelstrategi er udarbejdet af Trafik og Veje i Viborg

Læs mere

Udvælg data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber. Analysér og præsentér data. Indsaml data. Offentliggør data.

Udvælg data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber. Analysér og præsentér data. Indsaml data. Offentliggør data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber Formålet med at udarbejde et CO 2 -regnskab for cykeltrafikken er at dokumentere den CO 2 - besparelse, som følger af indsatserne til fremme af cykeltrafik.

Læs mere

Cykling på Frederiksberg. v. ingeniør Lone Andersen, Frederiksberg Kommune Sykkelbynettverket, Lillestrøm, Norge 3. marts 2009

Cykling på Frederiksberg. v. ingeniør Lone Andersen, Frederiksberg Kommune Sykkelbynettverket, Lillestrøm, Norge 3. marts 2009 Cykling på Frederiksberg v. ingeniør Lone Andersen, Frederiksberg Kommune Sykkelbynettverket, Lillestrøm, Norge 3. marts 2009 Frederiksberg - fakta 93.000 indbyggere 8. største kommune Danmarks tættest

Læs mere

INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning

INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER Vejledning Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Forslag til spørgsmål... 4 2.1 Spørgsmål med høj prioritet... 5 2.2 Supplerende spørgsmål... 6 2.3 Spørgsmål

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Region Hovedstaden Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Indhold 50 Forord 60 Regionale forskelle - Vi cykler i Region Hovedstaden 10 Sundhed på cykel 13 Cykling reducerer trængsel 14 Cyklen gør noget

Læs mere

København. Cyklernes By. - Cykelregnskabet 2008

København. Cyklernes By. - Cykelregnskabet 2008 København Cyklernes By - Cykelregnskabet 2008 2 København bliver ofte nævnt som en unik cykelby i internationale sammenhænge. Det skyldes, at det er lige så naturligt for københavnerne at tage cyklen,

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008

Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008 Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008 Tidligere projektleder i Odense Cykelby 50 medarbejdere i Odense og Glostrup Afdelinger: Trafik Parkering Byinventar

Læs mere

Trafikpolitik Tofthøjskolen

Trafikpolitik Tofthøjskolen Trafikpolitik Tofthøjskolen Indholdsfortegnelse Tofthøjskolen Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 10 Rollemodel.. 11 Samarbejde

Læs mere

Cykel og gå mere til skole

Cykel og gå mere til skole Pjece til forældre om sikker skoletrafik Cykel og gå mere til skole Grundlæg dine børns gode trafikvaner nu Kan du skifte nogle bilture ud med cykel eller gang? Bruger I cykelhjelm? Diskuter trafik på

Læs mere

Flere er sprunget på cyklerne i årets Cykelkommune, Randers

Flere er sprunget på cyklerne i årets Cykelkommune, Randers 1 Flere er sprunget på cyklerne i årets Cykelkommune, Randers 2013 er et fantastisk cykelår i Randers. I maj måned blev Randers kåret som årets Cykelkommune, fordi det er lykkedes at få flere borgere til

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2011

Trafiksikkerhedsplan 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Juni 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 60 00 E-mail: kommune@egekom.dk Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 8. juli

Læs mere

Odense og Fredericia. 2 sykkelsuksesser i Danmark

Odense og Fredericia. 2 sykkelsuksesser i Danmark Odense og Fredericia 2 sykkelsuksesser i Danmark Andelen af cykelture i danske kommuner er 10 30 % Fredericia Cykelby 2010-2013 Cykelstier At skabe sammenhæng og sikkerhed i cykelstinettet. 7 km cykelsti

Læs mere

Cyklens potentiale i bytrafik

Cyklens potentiale i bytrafik Civ.ing. Karen Marie Lei Krogsgaard,Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Civ. ing. Puk Kristine Nilsson, Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen. Cyklens potentiale i bytrafik

Læs mere

Odense - Danmarks Nationale Cykelby

Odense - Danmarks Nationale Cykelby Henrik Lumholdt Afdelingsleder Park- og Vejafdelingen Odense Kommune Odense - Danmarks Nationale Cykelby Indledning Regeringen fremlagde i december 1993 en samlet trafikpolitisk redegørelse - Trafik 2005.

Læs mere

KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY CYKELREGNSKAB 2006

KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY CYKELREGNSKAB 2006 KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY CYKELREGNSKAB 200 CYKELREGNSKAB 200 København cyklernes by! København skal være verdens bedste cykelby. Vi er allerede i verdensklasse, men vi kan stadig gøre

Læs mere

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested.

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested. Grøn bølge for cyklister i København Nicolai Ryding Hoegh Trafikingeniør Københavns Kommune - Center for Trafik nicols@tmf.kk.dk I Københavns Kommune er der et stort politisk fokus på dels at få flere

Læs mere

& '( " #) * + ,-.! /)-0/* * 0 0 00 * 02 * 3 " #)

& '(  #) * + ,-.! /)-0/* * 0 0 00 * 02 * 3  #) #$ & '( #) * + #, $/)01 /)0/* * 0 0 00 * 02 * 3 /)0/* * #) '( 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

handlingsplan for cyklisme

handlingsplan for cyklisme handlingsplan for cyklisme prioriterer cyklismen højt, og vil med denne handlingsplan vise at vi sætter handling bag cykelpolitikken. Cykling er for en integreret del af den moderne by, og cyklismen værdsættes

Læs mere

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Stevns Kommune Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Forord Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 for Stevns Kommunes sætter særligt fokus på trafiksikkerheden, og giver borgerne mulighed for at få indflydelse på og

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Sønderborg Kommune. Cykelruteplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro

Sønderborg Kommune. Cykelruteplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro Cykelruteplan Sønderborg Kommune Cykelruteplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro 2 Indholdsfortegnelse 1 Cykelpolitik 2 Cykling, sundhed og miljø 3 Målsætninger for cykelrutenettet

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

CYKEL- & TRAFIK- SIKKERHEDSPLAN

CYKEL- & TRAFIK- SIKKERHEDSPLAN 2015 CYKEL- & TRAFIK- SIKKERHEDSPLAN Cykel- & Trafiksikkerhedsplan 2015 indeholder tiltag, der skal gøre rekreativ cykling lettere og mere attraktivt for alle. INDHOLD Forord... 8 Det går godt... 10 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2010

Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Maj 2011 Kommune - Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Kommune - Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Bjarne Eir. Indholdet af dette paper

Bjarne Eir. Indholdet af dette paper Indholdet af dette paper Papiret omtaler to nye initiativer i s politik for at fremme cykling i byen. Det ene initiativ, nye grønne cykelruter, har til formål at forbedre og udbygge infrastrukturen for

Læs mere

KØBENHAVN CYKLERNES BY. Cykelregnskabet 2012

KØBENHAVN CYKLERNES BY. Cykelregnskabet 2012 KØBENHAVN CYKLERNES BY Cykelregnskabet 2012 2012 FORORD København vokser. Hvert år flytter flere mennesker til byen og flere vælger at blive boende. Det giver tryk på cykelstierne. I 2012 blev der hver

Læs mere

Vejledning til internetbaseret skolevejsanalyse

Vejledning til internetbaseret skolevejsanalyse Vejledning til internetbaseret skolevejsanalyse Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 17. april 2009 1 HVAD ER EN SKOLEVEJSANALYSE?

Læs mere

Trafikpolitik for Ringsted Kommune. Indledende workshop 24. september 2014. Opsamlingsnotat 24. SEPTEMBER 2014 TRAFIKPOLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE

Trafikpolitik for Ringsted Kommune. Indledende workshop 24. september 2014. Opsamlingsnotat 24. SEPTEMBER 2014 TRAFIKPOLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE Trafikpolitik for Ringsted Kommune Indledende workshop 24. september 2014 Opsamlingsnotat 1 Agenda 17.00 Velkomst ved Klaus Hansen, Formand for Klima- og Miljøudvalget 17.10 Introduktion til aftenens program

Læs mere

Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen

Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen Notat om Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen Greve Syd Køge Udarbejdet for Vejdirektoratet af Jens Erik Larsen Dansk Cykel Safari August 2009 Indhold Indledning og oversigtsskema 3 Cykeltrafikken i Greve

Læs mere

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Indledning I foråret 2008 igangsatte Ikast-Brande Kommune udarbejdelsen af en samlet trafikplan indeholdende delplaner for trafiksikkerhed,

Læs mere

Hvordan sikrer vi, at børn får gode trafikvaner?

Hvordan sikrer vi, at børn får gode trafikvaner? Hvordan sikrer vi, at børn får gode trafikvaner? Helle Huse, Rambøll Nyvig A/S Thyra Uth Thomsen, Roskilde Universitets Center Troels Andersen, Odense Kommune Hvordan sikrer vi, at børn får gode trafikvaner?

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

Skolevejsanalyse (fra 7. september til 4. oktober)

Skolevejsanalyse (fra 7. september til 4. oktober) Randers Kommune Skolevejsanalyse (fra 7 september til 4 oktober) Introduktion COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk 1 Baggrund Randers Kommune er

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal Sekretariat for Cykelsuperstier Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte kontakt@incentive.dk / @ (+45) 2916 1223 / t incentive.dk / w

Læs mere

Hvordan måler man cykeltrafik? Tællinger og spørgeskema på Vestvolden

Hvordan måler man cykeltrafik? Tællinger og spørgeskema på Vestvolden Hvordan måler man cykeltrafik? Tællinger og spørgeskema på Vestvolden Hans Skov-Petersen hsp@life.ku.dk Geoscience and natural resources Jette Bredahl Jacobsen Suzanne Elisabeth Vedel Food and Resource

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Ørestadsruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ørestadsruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ørestadsruten Nuværende forhold Ørestadsruten forbinder Tårnby og Københavns kommuner, se figur 1 I Københavns Kommune støder ruten til Voldruten

Læs mere

SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN

SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN BRUG SJÆLDENT TAXI SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN - tips og anbefalinger til grøn, sund og effektiv transport BRUG BIL BRUG BUS OG TOG BRUG CYKLEN BRUG rejsefri møder Smart transport i arbejdstiden I projektet

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Cykelregnskab for Region Hovedstaden Baggrundsrapport Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Gennemgående geografisk opdeling 3 1.2 Baggrundrapportens opbygning 3 2 Cykling i tal 4 2.1

Læs mere

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Af civilingeniør Søren Underlien Jensen Trafitec, suj@trafitec.dk Trafikanters oplevelser i trafikken er en vigtig parameter. I faglige kredse benævnes denne

Læs mere

EVALUERING CYKELSTI FRA STORE HEDDINGE TIL RØDVIG

EVALUERING CYKELSTI FRA STORE HEDDINGE TIL RØDVIG INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE FORÅR 2015 EVALUERING EVALUERING CYKELSTI FRA STORE HEDDINGE TIL RØDVIG Brugerundersøgelse cykelsti langs Rødvigvej fra Rengegade syd for Store Heddinge til Vemmetoftevej

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

Odense Danmarks Nationale Cykelby

Odense Danmarks Nationale Cykelby Odense Danmarks Nationale Cykelby Kristina Edrén Informationsmedarbejder Birgitte Holt Ingeniørpraktikant Troels Andersen Projektleder Odense - Fyns hovedstad Geografi 3. største by i Danmark Fyn: 450.000

Læs mere

Idékatalog for cykeltrafik 2011

Idékatalog for cykeltrafik 2011 Idékatalog for cykeltrafik 2011 Af mobilitetschef Marianne Weinreich, VEKSØ A/S (maw@vekso.com) & projektleder Malene Kofod Nielsen, COWI A/S (mkni@cowi.dk) De seneste 10 år er der gennemført adskillige

Læs mere

Udeladte signaler i Viborg

Udeladte signaler i Viborg Udeladte signaler i Viborg Trafikanters holdninger Søren Underlien Jensen Oktober 2008 Indhold Sammenfatning og konklusion... 3 1. Indledning... 5 2. Metode og gennemførelse... 7 2.1 Udformning af spørgekort

Læs mere

UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER 11 VIRKSOMHEDER I SKEJBY

UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER 11 VIRKSOMHEDER I SKEJBY UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER VIRKSOMHEDER I SKEJBY Dato December 0 Citat fra undersøgelsen: "Jeg behøver ikke bestikkelse for at cykle" Citat fra undersøgelsen: "Af ideologiske grunde ser jeg ikke nogen

Læs mere

Den Gode Cykelstation

Den Gode Cykelstation Knud Trubbach, DSB Niels Hoé-Svendsen, DSB S-tog Kristoffer Kejser, DSB Indledning Hvordan kan man indrette en station, så cyklister for alvor føler sig velkomne? Hvordan kan man sikre, at cykelparkeringen

Læs mere

Børns transportmiddelvalg på ture til skole

Børns transportmiddelvalg på ture til skole Børns transportmiddelvalg på ture til skole Af civilingeniør, seniorrådgiver suj@trafitec.dk www.trafitec.dk Indledning Danske børn går og cykler meget og har samtidig en god trafiksikkerhed. Omkring 60

Læs mere

TRYGHED OG SIKKERHED I TRAFIKKEN. Indhold

TRYGHED OG SIKKERHED I TRAFIKKEN. Indhold Forældres oplevelse af tryghed og sikkerhed i trafikken Marts 2014 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Metode... 4 3. Konklusioner... 6 4. Transport til skole... 9 5. Trafiksikkerhed på skolevejen... 13 6. Tryghed...

Læs mere

Registrering og klassificering af stier

Registrering og klassificering af stier Registrering og klassificering af stier Kolofon Titel: Udgiver: Registrering og klassificering af stier Vejdirektoratet og KTC (SAMKOM) Udgivet: November 2011 Redaktion: Design: Anette Jensen, SAMKOM sekretariatet

Læs mere

INDHOLD. Hvad er et positivt cykelflow Blød eller Hård Hvilke faktorer spiller ind Case Den performativ pendler cyklist

INDHOLD. Hvad er et positivt cykelflow Blød eller Hård Hvilke faktorer spiller ind Case Den performativ pendler cyklist HVORDAN SKABES ET POSITIVT CYKELFLOW? INDHOLD Hvad er et positivt cykelflow Blød eller Hård Hvilke faktorer spiller ind Case Den performativ pendler cyklist Afslutning 2 3 CYKEL - FLOW HÅRD OG FYSISK BLØD

Læs mere

Projektgruppemøde Frederikssundsruten 28.05.2014

Projektgruppemøde Frederikssundsruten 28.05.2014 29-05-2014 Projektgruppemøde Frederikssundsruten 28.05.2014 Til stede Anna Driscoll, Ballerup Kommune Linda Madsen, Herlev Kommune Nawsad Marouf, Frederikssund Kommune Line Groot, Sekretariatet Peter Jantzen,

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

KØBENHAVN CYKLERNES BY. Cykelregnskabet 2014

KØBENHAVN CYKLERNES BY. Cykelregnskabet 2014 KØBENHAVN CYKLERNES BY Cykelregnskabet 2014 2014 København er en af verdens bedste cykelbyer. Den historie fortælles igen og igen kloden rundt, og der er ikke noget at sige til, at medier, turister, byplanlæggere

Læs mere

www.randers.dk www.randerscykelby.dk

www.randers.dk www.randerscykelby.dk Hornbæk cykler, cykler du med? www.randers.dk www.randerscykelby.dk Hornbæk springer op på jernhesten Denne folder er en oversigt over cykelaktiviteter i Hornbæk i foråret 2011. Aktiviteter går hånd i

Læs mere

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Orientering om omverdensindragelsen Evt. Ca. 25 uheld Nordre Frihavnsgade Ca. 17

Læs mere

Rebild Kommune Stiplan

Rebild Kommune Stiplan STIPLAN Rebild Kommune Stiplan Temaplan til Rebild Kommunes trafikhandlingsplan Udarbejdet af Rebild Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Kontaktoplysninger: Peter Foged Rebild Kommune Hobrovej

Læs mere

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig MOBILITY MANAGEMENT SOM DEL AF CSR HOS TOPDANMARK MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig 1 1 FAKTA Skadeforsikring i over 100 år Pension og livsforsikring siden 1972

Læs mere

Serviceniveau for fodgængere og cyklister

Serviceniveau for fodgængere og cyklister VEJFORUM Serviceniveau for fodgængere og cyklister Trafikanters oplevelser i trafikken er en særdeles væsentlig parameter i trafikpolitik, både lokalt, regionalt og nationalt. I faglige kredse benævnes

Læs mere

MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 23.08.10 MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER

MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 23.08.10 MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 2 VIRKSOMHEDER Københavns Kommunes Teknik og Miljøforvaltning (TMF): 2000 medarbejdere i 12 centre fordelt på 68 adresser i København Rambøll: 1600 medarbejdere

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016 side 1 Vordingborg Kommune - Trafi ksikkerhedsplan Trafi ksikkerhedsplan 2013-2016 Vordingborg Kommune Vej- og Trafi ksekretariatet Mønsvej 130 4760 Vordingborg

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

Fremme af Cykeltrafik

Fremme af Cykeltrafik Madsen et al, 2011, Fremme af Cykeltrafik 1 Fremme af Cykeltrafik Post doc. Jens Chr. O. Madsen, Aalborg Universitet, overgaard@plan.aau.dk Lektor Victor Andrade, Aalborg Universitet, vsil@create.aau.dk

Læs mere

Orientering om etablering af cykelsti

Orientering om etablering af cykelsti 1 of 5 Orientering om etablering af cykelsti Langs Toftevej og Løgtenvej Syddjurs Kommune etablerer cykelsti støttet af statens Cykelpulje Projektet skal få flere til at cykle ved at forbedrede de fysiske

Læs mere

Vestvoldsruten En attraktiv cykelsti. Cykelpotentialet ved at opgradere Vestvoldsruten. August 2009

Vestvoldsruten En attraktiv cykelsti. Cykelpotentialet ved at opgradere Vestvoldsruten. August 2009 j Vestvoldsruten En attraktiv cykelsti Cykelpotentialet ved at opgradere Vestvoldsruten August 2009 Vestvoldsruten Vision for Vestvoldsruten 1 Hovedresultater 2 Cykelpotentialet på Vestvoldsruten 4 Cykelpendling

Læs mere

Bæredygtig medarbejdertransport. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Bæredygtig medarbejdertransport. - et Carbon 20 innovationsprojekt Bæredygtig medarbejdertransport - et Carbon 20 innovationsprojekt Bæredygtig medarbejdertransport - Widex I denne case får du gode råd til, hvordan virksomheder kan nedsætte sin CO 2 -udledning ved at

Læs mere

Husk cykelhjelm! Der kommer en lastbil! Se dig for! METER CYKELUDSTYRET SVERIGE. Pas på dig selv og husk cykellygten! DRENGENAVN Flot klaret!

Husk cykelhjelm! Der kommer en lastbil! Se dig for! METER CYKELUDSTYRET SVERIGE. Pas på dig selv og husk cykellygten! DRENGENAVN Flot klaret! Cykelinspiration Vi brænder for cyklisme, og det er der allerede en lang række kommuner, der har nydt godt af. Hvis der er noget her, der inspirerer dig, må du endelig ikke tøve med at kontakte os. Vi

Læs mere

Trafikpolitik. Askov-Malt Skole

Trafikpolitik. Askov-Malt Skole Trafikpolitik Askov-Malt Skole EMNE Hvad er en trafikpolitik Målet for trafikpolitikken Hvordan søger vi målet? Undervisning Færdselskontaktlærer HANDLING En trafikpolitik beskriver, hvad skolen gør for

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

Bilag 1 Projektbeskrivelse Herning Cykler Fase 3

Bilag 1 Projektbeskrivelse Herning Cykler Fase 3 Bilag 1 Projektbeskrivelse Herning Cykler Fase 3 Baggrund Herning Kommune igangsatte i 2011 projekt Herning Cykler, med støtte fra cykelpuljen. Projektet er et storstilet projekt, som skal fremme cyklismen

Læs mere

Grøn Køreplan. Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Grøn Køreplan. Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Grøn Køreplan Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Forord Aalborg Kommune har i Bæredygtighedsstrategi 2008-11 en erklæret strategi om, at gennemføre adfærdsregulerende tiltag, der kan flytte

Læs mere

Hvor bevægelsesvenlig er din by?

Hvor bevægelsesvenlig er din by? Hvor bevægelsesvenlig er din by? Debat om ny viden og metoder Et indlæg om det bebyggede miljøs betydning for sundhed - med særlig fokus på Kolding by Slagelse 1. oktober 2009 Jens Troelsen, lektor, ph.d.

Læs mere

Aalborg letbane alternativt forslag

Aalborg letbane alternativt forslag Aalborg letbane alternativt forslag Her i september 2015 har letbanen modtaget ca. 65 høringssvar, hvor de største kritikpunkter er - usikkerheden om banen vil skabe tilstrækkeligt mange nye passagerer

Læs mere

XHusk tilmelding til: Vejforum 2007. Ny håndbog om cykelparkering. Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik. Indeks. Nr. 15 Årgang 6 august 2007

XHusk tilmelding til: Vejforum 2007. Ny håndbog om cykelparkering. Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik. Indeks. Nr. 15 Årgang 6 august 2007 Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik Nr. 15 Årgang 6 august 2007 Udgivet af Dansk Cyklist Forbund og Cykelnetværket Indeks Ny håndbog om cykelparkering Århus kåret som Årets Cykelby Nyt cykelregnskab for Københavns

Læs mere

Detailudformning af cykelstier i kryds En undersøgelse baseret på skadestuedata

Detailudformning af cykelstier i kryds En undersøgelse baseret på skadestuedata Detailudformning af cykelstier i kryds En undersøgelse baseret på skadestuedata Speciale på civilingeniøruddannelsen Vej- og trafikteknik på Aalborg Universitet Cykel- og knallerttrafik Højest Næstmest

Læs mere

Af Thomas Sick Nielsen, Hjalmar Christiansen, Carsten Jensen, Britt Zoëga Skougaard, DTU Transport

Af Thomas Sick Nielsen, Hjalmar Christiansen, Carsten Jensen, Britt Zoëga Skougaard, DTU Transport Udviklingen i cykelandelen i kommunerne Af Thomas Sick Nielsen, Hjalmar Christiansen, Carsten Jensen, Britt Zoëga Skougaard, DTU Transport Cyklen er med knap 15% af alle ture en vigtig del af det danske

Læs mere

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører.

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. Mit Hjem Din Fart? 2011 Kampagnebudskab: Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. - 9 ud af 10 beboere langs landevejene er generede af

Læs mere

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade.

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade. Tørring Elevtal: ca. 450. Klassetrin: 0. til 10. Lavet registreringer 12 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler

Læs mere

Resultater fra Fredericia Cykelby. Vejforum 2012

Resultater fra Fredericia Cykelby. Vejforum 2012 Resultater fra Fredericia Cykelby Vejforum 2012 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Nationalt cykelbyprojekt Udvidet cykelbyprojekt ældre + børn EU projekt - BTB Cykelparkering ved stationen By- og pendlercykler

Læs mere

Cykling og samfundsøkonomi - med resultater for cykelsuperstierne

Cykling og samfundsøkonomi - med resultater for cykelsuperstierne Cykling og samfundsøkonomi - med resultater for cykelsuperstierne Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte Incentive.dk VI FJERNER GÆTVÆRK FRA BESLUTNINGER Side 1 Hvem gavner cykelsuperstierne?

Læs mere

CYKELHANDLINGSPLAN. Syddanmarks mest cyklende Kommune 2028. Sønderborg Kommune

CYKELHANDLINGSPLAN. Syddanmarks mest cyklende Kommune 2028. Sønderborg Kommune CYKELHANDLINGSPLAN Syddanmarks mest cyklende Kommune 2028 Sønderborg Kommune FORORD Sønderborg Kommune har gennem de sidste år haft større og større fokus på cyklisterne og har nu det ambitiøse mål, at

Læs mere

Trafikpolitik for Bordings Friskole Vedtaget af samarbejdsudvalget maj 2010 Revideret september 2011

Trafikpolitik for Bordings Friskole Vedtaget af samarbejdsudvalget maj 2010 Revideret september 2011 Trafikpolitik for Bordings Friskole Vedtaget af samarbejdsudvalget maj 2010 Revideret september 2011 Formål Bordings Friskoles trafikpolitik er udarbejdet med henblik på at sikre elevernes skolevej og

Læs mere

HVORDAN FÅR VI FLERE TIL AT CYKLE? IDÉKATALOG

HVORDAN FÅR VI FLERE TIL AT CYKLE? IDÉKATALOG HVORDAN FÅR VI FLERE TIL AT CYKLE? IDÉKATALOG - Idékataloget er blevet til på et brainstorming møde mellem Dansk Cyklistforbund, kommunale medarbejdere og cykel-ildsjæle Gladsaxe Rådhus torsdag den 29.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Handlingsplan for trafiksikkerhedsprojekter... 3 Trafiksikkerhedsplan... 4

Indholdsfortegnelse. Handlingsplan for trafiksikkerhedsprojekter... 3 Trafiksikkerhedsplan... 4 Handlingsplan for trafik sikkerhedsprojekter 2014 Favrskovv Kommune Trafik og Veje 2014 Indholdsfortegnelse Handlingsplan for trafiksikkerhedsprojekter... 3 Trafiksikkerhedsplan... 4 Tiltag i trafiksikkerhedsplanen...

Læs mere

Cyklen i fokus. Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025. Kolding Kommune

Cyklen i fokus. Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025. Kolding Kommune Cyklen i fokus Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025 Kolding Kommune Forord Cyklen er et transportmiddel med et stort potentiale - den er CO 2 -neutral og kan indgå som en del af den daglige motion,

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Pendlerplan for Teknisk Forvaltning

Pendlerplan for Teknisk Forvaltning Pendlerplan for Teknisk Forvaltning Hvorfor lave en pendlerplan? Transport med privatbil til og fra arbejde foregår som regel på tidspunkter, hvor alle andre også skal enten til eller fra arbejde. Trafi

Læs mere

Cykling som naturlig del af skoleundervisningen Vejforum 2012 Christina Jakobsen Center for Teknik og Miljø, Mørdrupvej 15, 3060 Espergærde Hvorfor? Trafiksikkerhed Tryghed Sundhed Klima Flere børn køres

Læs mere

Dispositionen for workshoppen var som følger: - Børn - Trafikmiljøet - Familien - Skolen - Politikerne. Pga. tidspres udgik punktet Skolen.

Dispositionen for workshoppen var som følger: - Børn - Trafikmiljøet - Familien - Skolen - Politikerne. Pga. tidspres udgik punktet Skolen. Referat af diskussion under workshoppen Hvordan sikrer vi, at børn får gode trafikvaner? i forbindelse med trafikdage på Aalborg Universitet d. 25-26 august 2004. Mødeleder: Troels Andersen, Odense Kommune

Læs mere

4 BRUGERTYPER. Udgangspunktet er at motivere cyklisterne, så kommer man længst. Jeg sætter min cykel et godt sted og kommer tilbage!

4 BRUGERTYPER. Udgangspunktet er at motivere cyklisterne, så kommer man længst. Jeg sætter min cykel et godt sted og kommer tilbage! 4 BRUGERTYPER I forbindelse med cykelparkering i gågaderne er der tre bruger typer med hver deres adfærd og behov. Ved at matche brugertypernes behov kan man motivere brugerne til at parkere steder, der

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

XHusk tilmelding til: på cykelstier i København. Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik. Indeks. Nr. 13 Årgang 6 februar 2007

XHusk tilmelding til: på cykelstier i København. Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik. Indeks. Nr. 13 Årgang 6 februar 2007 Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik Nr. 13 Årgang 6 februar 2007 Udgivet af Dansk Cyklist Forbund og Cykelnetværket Indeks Sikkerhed og tryghed på cykelstier i København Fremme af cyklismen i europæiske byer

Læs mere

Rejsevaneundersøgelser med fokus på trafikanttyper og transportmiddelvalg

Rejsevaneundersøgelser med fokus på trafikanttyper og transportmiddelvalg Rejsevaneundersøgelser med fokus på trafikanttyper og transportmiddelvalg Af Lone Marie Holm Jensen, Betina Kjerulf og Camilla Stegsted Rasmussen Afgangsstuderende i Trafikplanlægning ved Aalborg Universitet

Læs mere

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Viborg Kommune Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Status: Endelig revisionsrapport Kommenteret af Grontmij Kommenteret af Viborg Kommune Beslutning og underskrevet

Læs mere