Indledning. Indledning Frederiksberg Kommunes cykelregnskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning. Indledning Frederiksberg Kommunes cykelregnskab"

Transkript

1 Cykelregnskab 2012

2 2 Indledning Frederiksberg Kommunes cykelregnskab 03 Status på cykeltrafik 2012 på Frederiksberg 04 Nøgletal for cykeltrafikken på Frederiksberg 06 Cykelforhold på Frederiksberg 08 Cyklisterne mener 10 Børn og familier på cykel 12 Cykelaktiviteter på skoler 14 Spacey fra Cyklos 15 Cykelparkering 16 Sikkerhed og tryghed for cyklister 18 Cyklisters adfærd Indledning Frederiksberg Kommune udgav i 2009 sin første cykelpolitik gældende for perioden Med cykelregnskabet 2012 kan vi nu måle effekterne af mange års indsats i Frederiksberg Kommune for at fremme cykeltrafikken. Det er derfor en stor glæde at kunne præsentere cykelregnskabet 2012 for Frederiksberg Kommune. Størstedelen af de resultatmål, som vi opstillede i Cykelpolitik , er nået. Særligt glædeligt er det, at cyklisterne i stigende grad anerkender kommunens indsats og i stigende grad udtrykker tilfredshed med forholdene for cyklister på Frederiksberg. Frederiksberg Kommune har arbejdet målrettet med at forbedre fremkommeligheden for cyklister. Det er ikke en nem opgave i Danmarks tættest bebyggede og befolkede kommune, hvor pladsen er trang. Gennem bl.a. kontinuerlig anlæg af cykelstier/-baner langs trafikvejene og udnyttelse af trafikstyring er det lykkedes Frederiksberg Kommune at skabe et bedre flow i trafikken for cyklister. Årets cykelregnskab viser, at det fortsat er nødvendigt at prioritere cykeltrafikken, hvis Frederiksberg Kommune vil være en af Danmarks førende cykelbyer. Tal fra DTUs transportvaneundersøgelse (TU) viser desværre en kedelig udvikling ift med en nedgang i antallet af ture på cykel. Målet er stadig, at Frederiksberg skal være Danmarks mest cyklende by. Partierne bag budgetaftale 2013 har en fælles vision om, at alle Frederiksbergs trafikveje har cykelsti eller cykelbane inden udgangen af 2020, og afsatte derfor 9 mio. kr. til cykelstier i Frederiksberg Kommune vil generobre positionen som Danmarks mest cyklende by. Både fordi det er sundt men også fordi en stigning i cykeltrafik vil gøre Frederiksberg til en bedre by at leve og arbejde i. Cykelregnskabet 2012 vil danne grundlag for en prioritering af cykeltrafikken de næste mange år, som vil blive formuleret i Frederiksberg Kommunes cykelpolitik

3 Status på cykeltrafik 2012 på frederiksberg Frederiksberg Kommunes cykelregnskab 3 Status på cykeltrafik 2012 på Frederiksberg Frederiksberg Kommune udarbejdede sit første cykelregnskab i Sammen med Cykelregnskab 2005/2006 dannede de et systematisk grundlag for cykelpolitikken og cykelhandlingsplanen, som blev vedtaget i hhv og Visionen i Frederiksberg Kommunes cykelpolitik var at udvikle og bevare Frederiksberg som Danmarks mest cyklende by med en målsætning om at minimum 1/3 af alle ture på Frederiksberg skal foretages på cykel. 7 Indsatsområder I cykelpolitikken har Frederiksberg kommune udpeget 7 indsatsområder. Og der er opstillet resultatmål indenfor hvert indsatsområde. Som det fremgår af nedenstående oversigt, har Frederiksberg Kommune nået størstedelen af de opstillede resultatmål i cykelpolitikken. Et af de indsatsområder, hvor Frederiksberg Kommune har gjort en særlig indsats, er Fremkommelighed. Frederiksberg Kommune har arbejdet med prioritering af cyklister i udvalgte kryds og lysreguleringer og bedre skiltning og afmærkning for cyklister. Og resultatet er mere tilfredse cyklister. Hele 76% af de adspurgte cyklister er tilfredse med fremkommeligheden på Frederiksberg. Det er en stigning på 19%. 01. Fremkommelighed 02. Sikkerhed og Tryghed 03. Fysiske anlæg 04. Kombinationsrejser 05. Børn på cykel 06. Information, kampagner og dialog med cyklister 07. Opfølgning og forhold til anden planlægning Vision i Cykelpolitik I 2009 var Frederiksberg 1 den by, hvor den største andel af ture blev foretaget på cykel. I 2009 blev 34% af alle ture på Frederiksberg foretaget på cykel mod 30% af alle ture i København. I 2012 er rollerne byttet om, da andelen af ture på cykel på Frederiksberg er reduceret fra 34% til 30%, mens der er sket en stigning i andelen af cykelture i Københavns Kommune fra 30% til 32%. Visionen fra cykelpolitikken er dermed ikke nået. Men Frederiksberg Kommune er stadig blandt de førende cykelbyer både i Danmark og internationalt med en andel af cykelture på 30% af alle ture. Flere skal cykle og gå på de korte ture Målsætningen om, at 80% af korte ture under 5 km skal foretages på cykel eller til fods, er ikke nået i 2012, hvor andelen af korte ture på cykel og til fods udgør 72% mod hhv. 79% og 80% i og Ifølge DTUs årlige transportvaneundersøgelse.

4 4 nøgletal for cykeltrafikken på frederiksberg Frederiksberg Kommunes cykelregnskab Nøgletal for cykeltrafikken på Frederiksberg Fordeling af alle ture på transportmiddel Borgere på Frederiksberg (Kilde: DTU Transport) Gang Cykel Bil Kollektiv Andet år % Cyklens andel af alle ture 40% 30% 20% 10% 0% Andelen af ture på cykel er faldet fra 34% i både 2009 og 2011 til 30% i I samme periode er der sket en stigning i andelen af kollektiv trafik og bilture. Udviklingen er således overordnet gået i den forkerte retning siden Fordeling af korte ture (under 5 km) Borgere på Frederiksberg (Kilde: DTU Transport) Gang Cykel Bil Kollektiv Andet 32% Cyklens andel af korte ture 50% 40% 30% 20% 10% 0% Andelen af ture under 5 km svinger fra år til år mellem 32% til 41% og udgjorde i 2012 kun 32%, hvilket svarer til udgangspunktet i Stigning i antallet af cyklister Hvor andelen af cykelture ifølge DTUs Transportvaneundersøgelse er faldende, viser Frederiksberg Kommunes årlige cyklisttællinger, at der er sket en stigning i antallet af cyklister på de udvalgte tællesteder. Særligt på Pile Allé, Finsensvej, Frederiksberg Allé, Falkoner Allé og Vodroffsvej er der registreret en stor stigning i antallet af cyklister. Det er altså ikke nødvendigvis et udtryk for, at der bliver cyklet mindre, når andelen af ture på cykel er faldet, men måske snarere, at biltrafikken og den kollektive trafik er steget mere end cykeltrafikken målt på antal ture. Cyklet km per person/dag Udvikling i cykeltrafik Baseret på cyklisttællinger udvalgte steder Kilometer Antal cyklister Borgere på Frederiksberg cyklede i gennemsnit 4 km om dagen i Der er, som det fremgår af grafen ovenfor, sket en stigning på få år fra en gennemsnitlig turlængde på cykel på 3 km til en gennemsnitlig turlængde på 4 km i 2012.

5 nøgletal for cykeltrafikken på frederiksberg Frederiksberg Kommunes cykelregnskab 5 I gennemsnit cykler cyklisterne på Frederiksberg 43 km om ugen. 2 43km om ugen 78% af cyklisterne er tilfredse med Frederiksberg som cykelby. I 2009 var det 65%. 79% af borgerne på Frederiksberg cykler mindst én gang om ugen. 70% af borgerne på Frederiksberg cykler mindst et par gange om ugen til arbejde/uddannelse. 57% af cyklisterne er tilfredse med muligheden for at kombinere cykel med kollektiv trafik. Økonomiske nøgletal Frederiksberg Kommune brugte i 2012 lidt over 11 mio. kr. på cykelfremme. Langt størstedelen af midlerne er anvendt til anlæg af cykelstier og cykelbaner. Type Budget i 2012 Cykelstier og -baner kr. Vedligehold af slidlag på cykelstier kr. Cykelparkering - nyetablering og udskiftning kr. Kampagner kr. Cykelpakke kr. Total kr. Undersøgelsen bag Frederiksberg Kommune gennemfører i forbindelse med cykelregnskaberne en borgerundersøgelse om transportvaner og holdninger til forholdene for cyklister på Frederiksberg. Undersøgelsen i 2012 omfattede 574 respondenter, der har besvaret et online spørgeskema. Frederiksberg Kommune udsendte brev om undersøgelsen til 2420 borgere udvalgt ved tilfældig stikprøve. 2 Data fra borgerundersøgelsen om transportvaner og cykelforhold på Frederiksberg Cykelpakken inkluderer blandt andet cykelparkeringsanalyse, cykelregnskab og opsætning af vandpost.

6 cykelforhold på frederiksberg Frederiksberg Kommunes cykelregnskab 6 Cykelforhold på Frederiksberg I Frederiksberg Kommune er der 47 km cykelsti og knap 10 km cykelbaner foruden 3,5 km grøn sti. Det er en stigning på 4,3 km cykelsti/bane i forhold til Det betyder, at der nu er etableret cykelstier eller cykelbaner langs 87% af de kommunale trafikveje. Målsætningen i cykelpolitikken er, at det i 2012 skulle være 90%. Frederiksberg Kommune er dog godt på vej med øget budget for anlæg i både 2012 og 2013 og meget tæt på målsætningen. Der er tidligere blevet investeret ca. 5,5 mio. kroner årligt i anlæg af cykelstier og cykelbaner, men i 2012 var der afsat 9,5 mio. kr. på budgettet, og i 2013 næsten det samme, nemlig 9 mio. kr. Tilfredse cyklister Cyklister på Frederiksberg er i stigende grad tilfredse med cykelforholdene på Frederiksberg4. Frederiksberg Kommune har i 2012 (næsten) nået målsætningerne vedr. cyklisters tilfredshed med de fysiske forhold. Målsætningen om, at 8 ud af 10 cyklister er tilfredse med vedligeholdelsen, er ikke nået, idet kun 68 % af de adspurgte cyklister svarer, at de er tilfredse med vedligeholdelsen (belægning, fejning og snerydning). Men det skal ses i forhold til, at kun 36% af cyklisterne var tilfredse med vedligeholdelsen i Cyklisters tilfredshed med Omfanget af cykelstier, cykelbaner og grønne ruter Målsætning 7 ud af Vedligeholdelsen af cykelstier og cykelbaner Målsætning 8 ud af 10 Cykelstier Cykelbaner Den Grønne Sti Kommende cykelstier/-baner Data fra borgerundersøgelsen om transportvaner og cykelforhold på Frederiksberg

7 cykelforhold på frederiksberg Frederiksberg Kommunes cykelregnskab 7 Nye faciliteter for cyklister på Frederiksberg Cyklister på Frederiksberg har gode forhold. Seneste skud på stammen er opstilling af nye luftpumper ved Howitzvej/ Den Grønne Sti og på Kejserinde Dagmars Plads. Herudover er der nu mulighed for at slukke tørsten med opstillingen af en vandpost ved Howitzvej/Den Grønne Sti. Ny cykelsupersti: Indre Ringrute Frederiksberg Kommune har i samarbejde med Københavns Kommune ansøgt og fået tilskud fra Vejdirektoratet til etablering af nye cykelsuperstier langs Indre Ringrute. Den nye cykelsupersti langs Indre Ringrute betyder, at der i kan anlægges cykelstier på Kingosgade og Alhambravej, såfremt der afsættes midler til dette i budgetforhandlingerne. Cykling mod ensretning stadig ikke tilladt Frederiksberg Kommune har arbejdet på at muliggøre cykling tilladt mod ensretning på udvalgte ensrettede gader. Desværre har det ikke været muligt at få politiets samtykke til cykling mod ensretning ved anvendelse af den såkaldte slipseløsning (kort modstrøms cykelbane i begge ender af vejen). Politiet vil godkende løsninger, hvor der etableres modstrøms cykelbaner, men det vil kræve nedlæggelse af parkeringspladser. Et alternativ vil måske være at ændre indkørsel forbudt -tavler til motorkøretøjer forbudt, da politiet har accepteret dette ifm. dobbeltrettede veje, der principielt er gjort ensrettede for motorkøretøjer. Dette kan være en mulighed for at opnå målet om, at cykling mod ensretning skal være tilladt på mindst 6 udvalgte veje. Danmarks første cykelsupersti Bag cykelsuperstierne står 22 kommuner og Region Hovedstaden, der alle er med til at planlægge og finansiere projektet. Derudover har cykelsuperstierne også fået støtte fra statens pulje til mere cykeltrafik. C99 Albertslundruten, som forbinder Vesterport i København med Frederiksberg, Rødovre, Glostrup og ender i Albertslund, er den første cykelsupersti i Danmark. Ruten er 17,5 km lang, og der er i alt udført forbedringer for ca. 14,2 mio. kr. Heraf er der etableret forbedringer på Frederiksberg for 3,6 mio. kr. C99 Albertslundruten blev indviet i april Cykelstier og cykelbaner etableret fra 2010 til 2012 Cykelbaner på Hostrupvej: 0,64 km Cykelbaner på Bernhard Bangs Allé: 1,03 km Cykelbaner på Bülowsvej ml. Thorvaldsensvej og Åboulevard: 0,96 km Cykelstier på H.C. Ørsteds Vej ml. Rosenørns Allé og Thorvaldsensvej: 0,52 km Cykelbaner på Sønderjyllands Allé: 0,96 km Cykelbaner på Hostrups(side)vej/Den Grønne Sti/Albertslundruten: 0,17 km

8 8 cyklisterne mener... Frederiksberg Kommunes cykelregnskab Cyklisterne mener Tilfredse cyklister er et vigtigt udgangspunkt for at øge cykeltrafikken. Samtidig er cyklisterne dem, der dagligt cykler i kommunen og dermed ved, hvilke forhold der kan forbedres. Derfor tager Frederiksberg Kommune i forbindelse med cykelregnskaberne temperaturen på borgernes holdninger til cykelforholdene på Frederiksberg. I Cykelpolitik er der opstillet konkrete målsætninger om cyklisternes tilfredshed med cykelforholdene på Frederiksberg. Resultaterne af borgerundersøgelsen i 2012 viser, at der er sket en positiv udvikling. Fremkommelighed for cyklister: Skiltning og afmærkning: Mulighederne for at kombinere cykel og kollektiv trafik: Frederiksberg Kommunes information: Frederiksberg som cykelby: Målsætning 7 ud af 10 Målsætning 7 ud af 10 Målsætning 9 ud af 10 Målsætning 6 ud af 10 Målsætning 7 ud af n/a n/a Cyklisterne på Frederiksberg er generelt blevet mere tilfredse med forholdene for cyklister de senere år, og Frederiksberg Kommune har dermed nået mange af målsætningerne fra Cykelpolitik Særligt fremkommeligheden for cyklister er cyklisterne på Frederiksberg i stigende grad tilfredse med, hvor hele 76% af cyklisterne er tilfredse. Det er en stigning fra 64% i Et andet vigtigt resultat er cyklisternes generelle tilfredshed med kommunen som cykelby. Her er tilfredsheden steget fra 48% i 2006 til 78% i Cyklen er stadig hurtigst og nemmest 94% af cyklisterne vælger cyklen som transportmiddel, fordi cyklen er hurtigere og nemmere. 83% vælger cyklen, fordi de får motion og frisk luft. Der er sket en stigning i andelen af respondenter, som tilvælger cyklen, fordi cyklen er et billigt transportmiddel. Andelen af respondenter, der svarer fordi jeg sparer penge, er steget fra 31% i 2004 til 55% i Når cyklister fravælger cyklen, er det primært på grund af, at distancen er for lang til at cykle, og fordi vejret er for dårligt.

9 9

10 10 børn og familier på cykel Frederiksberg Kommunes cykelregnskab Børn og familier på cykel Ansvaret for at lære børn at cykle sikkert i trafikken er forældrenes. Men Frederiksberg Kommune har en vigtig rolle i at skabe sikre og trygge rammer for, at børn og familier kan gå og cykle sikkert på Frederiksberg og dermed skabe grundlaget for udvikling af en sund, klimavenlig og ikke mindst sikker transportkultur for børn og familier på Frederiksberg. Derfor er Børn på cykel et af indsatsområderne i Frederiksberg Kommunes cykelpolitik. De fleste børn går eller cykler til daginstitution og skole 6 I borgerundersøgelsen om transportvaner og holdning til cykelforhold blev forældre spurgt om, hvordan de transporterer deres børn i dagpleje, vuggestue eller børnehave. Hele 92% af børnene går eller cykler primært til dagtilbuddet ifølge deres forældre. Frederiksberg Kommune gennemfører én dag årligt en optælling i 0., 4. og 7. klasse på kommunens skoler, hvor eleverne spørges om deres transportmiddel til skole og brug af cykelhjelm. Resultatet af undersøgelsen fra 2012 viser, at 73% af skoleeleverne går eller cykler til skole. Transport til daginstitution 5 7% 1% 33% 59% Gang Cykel Bil Andet Transport til skole 6 5% 3% 5% 38% Gang 14% Cykel Bil Kollektiv Andet Ikke oplyst 35% 5 Data fra borgerundersøgelsen om transportvaner og cykelforhold på Frederiksberg Skoledata: Børns transport til skole 2012 optælling i 0., 4. og 7. klasse.

11 børn og familier på cykel Frederiksberg Kommunes cykelregnskab 11 Langt de fleste børn bruger cykelhjelm 78% af de elever, som cyklede til skole den anden onsdag i september, havde cykelhjelm på. Ved samme lejlighed blev alle elever spurgt om, hvorvidt de anvender cykelhjelm, når de cykler generelt. 78% af alle elever svarede, at de altid eller ofte anvender cykelhjelm, når de cykler. Øget tilfredshed med sikring af skolevejen 61% af forældre på Frederiksberg er tilfredse med kommunens sikring af skolevejen. Dette er en stigning på 45% i forhold til undersøgelsen i 2009, hvor 42% af forældrene var tilfredse. Der er dog stadig plads til forbedring, hvis målsætningen om, at 9 ud af 10 forældre skal være tilfredse med skolevejen, skal opnås. Ladcyklen er kommet for at blive Med cykelregnskabet 2012 har Frederiksberg Kommune for første gang kortlagt andelen af ladcykler. I borgerundersøgelsen om cykelforhold og transportvaner på Frederiksberg har 10% af alle respondenter svaret, at de har en ladcykel i husstanden. Blandt respondenter med hjemmeboende børn er det hele 17%, som har en ladcykel.

12 12 cykelaktiviteter på skoler Frederiksberg Kommunes cykelregnskab Cykelaktiviteter på skoler På landsplan bliver flere og flere børn kørt til skole af deres forældre. Aflevering af børn i bil ved skolerne skaber trafikalt kaos om morgenen og er med til at gøre forholdene for cyklende og gående elever usikre. Frederiksberg Kommune har gennem en årrække sat fokus på børns transport til skole og har vendt udviklingen, så andelen af cyklende og gående elever er stigende og andelen af børn, som bliver kørt i skole, er faldende, som det fremgår af figuren nedenfor. Udvikling af transport til skole fordelt på transportformer % 40% 30% 20% 10% Gang Cykel Bil Kollektiv 0% Alle Børn Cykler Frederiksberg Kommune har et resultatmål om, at 15% af alle skoleelever på Frederiksberg skal være tilmeldt Alle Børn Cykler-kampagnen. I 2012 var 1265 elever tilmeldt kampagnen på Frederiksberg. Det er en fordobling siden Antallet af tilmeldte svarer til 14,5% af alle skolelever i kommunen, og resultatmålet på 15% af alle elever er dermed næsten nået. Alle Børn Cykler-kampagnen varer i to uger, og i de to uger samler klassen point ved at cykle så mange dage som muligt. Ny Hollænderskolen havde tilmeldt flest klasser og elever i 2012, men blev resultatmæssigt overhalet indenom af Skolen på La Cours Vej, som i alt nåede op på 2.651cykeldage mod cykeldage på Ny Hollænderskolen. Godt gået af begge skoler! Næsten alle skoler har en trafikpolitik Et af tiltagene for at øge andelen af gående eller cyklende elever er, at skolerne udarbejder en trafikpolitik, der beskriver, hvordan skolerne vil medvirke til at motivere og lære eleverne at gå og cykle sikkert til og fra skole. Siden formuleringen af cykelpolitikken har 9 ud af 10 folkeskoler udarbejdet en trafikpolitik, og den sidste folkeskole er godt i gang. Ingen af privatskolerne har udarbejdet trafikpolitikker. Trafikpolitik på Ny Hollænderskolen Ny Hollænderskolen oplevede ligesom så mange andre skoler problemer med, at mange af eleverne blev kørt i skole og har igennem årene opfordret forældre til at lade deres børn cykle eller gå i skole. Rådet for Sikker Trafik og Skole og Forældre arrangerede et kursus for skolebestyrelser og skoleledelse om trafikpolitikker på Frederiksberg i april Ny Hollænderskolen lagde lokaler til arrangementet, og skolebestyrelsen besluttede efter inspirationsmødet at gå i gang med at formulere en trafikpolitik for skolen. Arbejdet blev kickstartet med et storgruppemøde med deltagelse af ledelsen, repræsentant(er) fra skolebestyrelsen, lærerrepræsentant/færdselskontaktlærer, SFO-repræsentanter og elevrepræsentanter, hvor den nuværende trafiksituation blev drøftet, og der blev diskuteret vision og indsatsområder. Herefter blev udkastet til trafikpolitikken udarbejdet og sendt til høring blandt alle parter. Trafikpolitikken blev vedtaget af skolebestyrelsen. Vi brugte over et halvt år på at formulere vores trafikpolitik. Det tog lang tid, fordi vi valgte en involverende proces, hvor vi var i dialog med både forældre, skolebestyrelsen, lærere, skolens ledelse, kommunen og færdselskontaktlærere. Det var vigtigt for os, at alle støttede op om trafikpolitikken, fortæller Rikke Schultz Pedersen, souschef på Ny Hollænderskolen og medlem af skolebestyrelsen. Ny Hollænderskolen valgte efterfølgende at udarbejde en trafikfolder til forældre og større elever om budskabet om trafikpolitikken. Skolebestyrelsen markerede udgivelsen af trafikpolitikken og trafikfolderen ved at arrangere en morgen-happening, hvor skolebestyrelsen uddelte trafikfoldere og æbler til forældre og elever på skolen.

13 13 Spacey fra Cyklos I slutningen af marts 2011 dukkede en hidtil ukendt gæst op på Frederiksberg: Rumvæsenet Spacey. Spaceys job var at være hjælper i en cykelkampagne for klasse. Rumvæsenet Spacey er en typisk Cyklon altså en beboer på Cyklos. Cyklos ligger i udkanten af Mælkecykelstien, der ligger på kanten af Mælkevejen. Her cykler alle på en rumskibs-lignende cykel. Spaceys mål var at fortælle børn og deres forældre, at det er sjovt, sundt og sikkert at cykle på Frederiksberg. Som en del af kampagnen fik alle klasser tilbud om et besøg af en task force bestående af studerende, der uddelte flyers til forældrene med mere information om kampagnen og gode råd om børn på cykel, en plakat med brætspil og køreskema, hvor børnene skulle notere cykelture og brug af hjelm. 204 klasser fordelt på 12 skoler deltog i kampagnen og registrerede cykeldage.

14 14 cykelparkering Frederiksberg Kommunes cykelregnskab Cykelparkering Med en høj andel af cyklister i kommunen følger også udfordringen med parkering af cyklerne på veje, pladser og ved trafikale knudepunkter. Frederiksberg Kommune har gennem en årrække arbejdet med at forbedre cykelparkeringsfaciliteterne i byen. Målsætningen er, at der altid skal være et ledigt cykelstativ, og at belægningsgraden (både cykler i og udenfor cykelstativ) højst er 90% af antallet af cykelparkeringspladser på udvalgte lokaliteter (indkøbscentre og uddannelsessteder) og i områder omkring metro- og S-togsstationer. Frederiksberg Kommune har i 2012 gennemført en cykelparkeringsanalyse med optælling af parkerede cykler, og resultatet viser, at målsætningen er nået omkring indkøbscentre og uddannelsessteder, hvor antallet af parkerede cykler gennemsnitligt kun udgør 88% af cykelparkeringspladserne. Ved metro- og S-togsstationerne er målsætningen endnu ikke nået, idet cykelparkeringsanalysen viser, at antallet af parkerede cykler udgør 112% af cykelparkeringspladserne. En af udfordringerne med at øge antallet af cykelstativer er, at kommunen ofte ikke kan opstille cykelstativer ved f.eks. uddannelsesinstitutioner og stationer, da disse arealer ikke altid er kommunens egne. Fakta om investeringer i cykelparkering Frederiksberg Kommune afsætter årligt kr. til opsætning og udskiftning af cykelstativer. Tilfredshed med cykelparkering: Frederiksberg Kommune har en målsætning om, at 7 ud af 10 cyklister i 2012 skal være tilfredse med antallet af cykelparkeringspladser. Denne målsætning er ikke nået, idet kun 26% er tilfredse, mens 41% af cyklisterne svarer, at de er utilfredse med antallet af cykelstativer og muligheden for at finde et ledigt stativ. Målsætningen om, at 6 ud af 10 cyklister skal være tilfredse med standarden af cykelparkeringspladserne, er heller ikke nået, idet 51% er tilfredse. Det er dog kun 10% af respondenterne, der svarer, at de er decideret utilfredse med standarden. Oprydning af cykler Kommunen foretager årligt en oprydning af parkerede cykler i cykelstativer. Oprydningen foregår ved, at alle parkerede cykler mærkes, og såfremt mærket ikke er brudt 4 uger efter, fjernes cyklerne og køres til Politiets Hittegodskontor. I 2012 blev cykler mærket og efter 4 uger blev af cyklerne fjernet. Indsatsen med oprydning af cykler er en effektiv måde at skabe mere cykelparkeringsplads for cyklister på.

15 15

16 16 sikkerhed og tryghed for cyklister Frederiksberg Kommunes cykelregnskab Sikkerhed og tryghed for cyklister Frederiksberg Kommune har i Cykelpolitik en målsætning om, at det skal være mere sikkert og trygt at færdes på cykel på Frederiksberg, og antallet af trafikuheld, der involverer cyklister, skal minimeres. Dette er lykkedes, idet antallet af registrerede uheld med tilskadekomne og dræbte cyklister er faldende på Frederiksberg samtidig med, at borgerundersøgelsen viser en positiv udvikling i cyklisternes oplevelse af sikkerhed og tryghed som cyklister på Frederiksberg. Hvert uheld er dog stadig ét uheld for meget. Frederiksberg Kommune har derfor igennem en årrække arbejdet målrettet med trafiksikkerhed, og resultaterne af indsatsen er, at Frederiksberg Kommune mere end opfylder den nationale målsætning hvad angår dræbte og tilskadekomne cyklister. Udvikling i antal tilskadekomne og dræbte cyklister Frederiksberg Kommune vedtog i Cykelpolitik , at antallet af dræbte og tilskadekomne cyklister skal være 40% lavere i 2012 end i Dette mål er indfriet, idet antallet af dræbte og tilskadekomne cyklister er reduceret med 57% fra 52 tilskadekomne og 1 dræbt cyklist i 2005 til 23 tilskadekomne og ingen dræbte i Politiregistrerede uheld på Frederiksberg ( ) Lettere tilskadekomne Alvorligt tilskadekomne Dræbte National målsætning Cyklisternes følelse af... Sikkerhed i trafikken Målsætning 8 ud af Tryghed i trafikken i forhold til overfald/vold Målsætning 8 ud af Cyklisternes oplevelse af sikkerhed Frederiksberg Kommune har en målsætning i cykelpolitikken om, at 8 ud af 10 cyklister skal føle sig sikre i trafikken. Cyklisternes følelse af sikkerhed er status quo i 2012 i forhold til tallene fra Der skete dog et større dyk fra 67% i 2004 til 43% i I 2012 er andelen af respondenter, som føler sig sikre som cyklister i trafikken, igen i positiv udvikling med 65%, der føler sig sikre som cyklister. Cyklisters oplevelse af tryghed i forhold til vold/overfald Frederiksberg Kommune har en målsætning i cykelpolitikken om, at 8 ud af 10 cyklister skal føle sig trygge i trafikken i Denne målsætning er nu nået. Der er sket en stigning i andelen af cyklister, der føler sig sikre i forhold til overfald og vold fra 69% i 2006 til 81% i 2012.

17 17 Flere bruger cykelhjelm Brug af cykelhjelm Der er sket en markant stigning i respondenternes brug af cykelhjelm. I 2004 var det 12%, der altid eller ofte kørte med cykelhjelm. I 2012 er denne andel steget til 45%. Der er stor kønsforskel på, hvorvidt cyklisterne på Frederiksberg anvender cykelhjelm. Over halvdelen af de kvindelige cyklister anvender altid eller ofte cykelhjelm, mens det kun gør sig gældende for 1/3 af de mandlige cyklister. 41% % 9% 3% 3% 1% 50% % 7% 21% 8% 15% Færre stjålne cykler Antallet af cykeltyverier toppede i 2011 med anmeldte cykeltyverier mod i Til sammenligning er antallet af stjålne cykler i Københavns Kommune fortsat stigende. 8% 7% Altid Ofte En gang i mellem Sjældent Aldrig 15% % 12% 5% 7% 6% Registrerede stjålne cykler Kilde: Danmarks Statistik Hele landet København Frederiksberg

18 18 cyklisters adfærd Frederiksberg Kommune cykelregnskab Cyklisters adfærd Dårlig cykeladfærd er til størst gene for både cyklister og ikke-cyklister Cyklister på Frederiksberg føler sig primært generet af andre cyklister. På spørgsmålet hvad føler du dig som cyklist mest generet af i trafikken?, svarer en markant stor del af cyklisterne, nemlig 63%, at de føler sig generet af andre cyklister, mens kun 37% svarer, at de føler sig generet af bilister eller stop og trængsel. Hvad føler du dig som cyklist mest generet af i trafikken? Andre cyklister Bilister Stop og trængsel Knallerter Farlige kryds Manglende cykelstier Busser Lastbiler Forurening Dårlig vedligeholdelse af cykelstier og veje Fodgængere Andet, uddyb: Jeg oplever ingen gener i trafikken 2% 6% 28% 27% 24% 23% 21% 18% 16% 14% 37% 37% 63% På den baggrund har Frederiksberg Kommune gennemført, og vil fortsat udvikle og gennemføre, en række kampagner, som har til formål at belønne og fremme hensynsfuld cykeladfærd. Hvad er god og hensynsfuld cykeladfærd? Brug sanserne Giv tegn Stå af og træk på fortov og pladser Stop for rødt Sæt farten ned Husk vigepligt ved stoppesteder Husk lygter

19 19

20 20 Cykelregnskab 2012 er udgivet i september 2013 af: Frederiksberg Kommune By- og Miljøområdet Vej- og Parkafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg Tlf: Udarbejdet i samarbejde med VEKSØ Mobility Layout: Weltklasse reklame + pr Tryk: Frederiksberg Bogtrykkeri Fotos: Frederiksberg Kommune og Cykelsuperstisekretariatet (foto s. 7 øverst t.h.)

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020 TÅRNBY KOMMUNE Cykelregnskab 2015-2020 1 Indhold: Indledning - Cykelregnskab 2015... 3 Hvorfor cykler borgerne i Tårnby?... 4 og hvorfor ikke?... 6 Ikke - cyklisterne i Tårnby Kommune... 7 Cykling og trafiksikkerhed...

Læs mere

Cykelpolitik 2013-18

Cykelpolitik 2013-18 Cykelpolitik 2013-18 2 02 Forord 03 Status for cykeltrafikken i Frederiksberg Kommune 2012 06 Vision, mål og indsatsområder 07 Indsatsområde 1: Fremkommelighed og sikkerhed for cyklister 09 Indsatsområde

Læs mere

Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013

Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013 TEKNIK OG MILJØ Cykelregnskab 01 Solrød Kommune kommune - februar 013 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 3 Datagrundlag... 3 Vilkår for cykeltrafikken... 4 3.1 Cykelstier... 4 3. Cykelparkering... 5 4 Cyklisters

Læs mere

Cykelhandlingsplan 2010-2012

Cykelhandlingsplan 2010-2012 Cykelhandlingsplan 2010-2012 2 Frederiksberg Kommunes Cykelhandlingsplan Indledning... 3 Baggrund for cykelhandlingsplanen... 3 Udarbejdelsen af cykelhandlingsplanen... 3 Indsatsområde 1: Fremkommelighed...

Læs mere

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune FORSLAG Cykel- og stipolitik En politik for cyklisme og stier Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse En kommune i bevægelse... 3 Formål og vision... 5 Formålet med en cykel- og stipolitik... 5 Hvordan bruges

Læs mere

Indhold. Cyklisterne mener. Indledning. Nøgletal for cykeltrafik på Frederiksberg. Fremkommelighed og sikkerhed for cyklister.

Indhold. Cyklisterne mener. Indledning. Nøgletal for cykeltrafik på Frederiksberg. Fremkommelighed og sikkerhed for cyklister. Cykelregnskab 2014 1 Indhold Indledning Nøgletal for cykeltrafik på Frederiksberg Fremkommelighed og sikkerhed for cyklister Cyklistadfærd Cyklister på Frederiksberg Børn på cykel Ældre på cykel Cykelparkering

Læs mere

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring Cykelregnskab 21 Forslag Udsendt i offentlig høring 13.4.211-11..211 Cykelregnskab 21 Indhold Cykelregnskab 21 Hvor meget cykler svendborggenserne? Hvorfor cykler svendborgenserne?...og hvorfor ikke? Cykling

Læs mere

INTRODUKTION CYKELPOLITIK INDEHOLDER 8 INDSATSOMRÅDER:

INTRODUKTION CYKELPOLITIK INDEHOLDER 8 INDSATSOMRÅDER: CYKELREGNSKAB2016 INDHOLDSOVERSIGT 3 Introduktion 4 Overordnede målsætninger 6 Fremkommelighed og sikkerhed for cyklister 8 Cyklistadfærd 10 Børn på cykel 12 Ældre på cykel 13 Cykelparkering ved trafikale

Læs mere

Indhold. Cyklisterne mener. Indledning. Nøgletal for cykeltrafik på Frederiksberg. Fremkommelighed og sikkerhed for cyklister.

Indhold. Cyklisterne mener. Indledning. Nøgletal for cykeltrafik på Frederiksberg. Fremkommelighed og sikkerhed for cyklister. Cykelregnskab 2014 1 Indhold Indledning 3 Nøgletal for cykeltrafik på Frederiksberg 4 Fremkommelighed og sikkerhed for cyklister 6 Cyklistadfærd 7 Cyklister på Frederiksberg 8 Børn på cykel 10 Ældre på

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011. Cykelregnskab 2009

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011. Cykelregnskab 2009 Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 11 Cykelregnskab 9 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Transportvaner....5 4. Cykeltællinger....8 5. Trafiksikkerhed...9 6. Brug af cykelhjelm... 7. Vedligeholdelse

Læs mere

CYKELREGNSKAB 2009 1

CYKELREGNSKAB 2009 1 CYKELREGNSKAB 2009 1 INTRODUKTION 3 CYKELTRAFIK I SILKEBORG 3 CYKLENS ANDEL AF TURE 3 ÅRSDØGNTRAFIK 3 INFRASTRUKTUR 4 CYKELSTINETTET 4 CYKELPARKERING 4 TRAFIKSIKKERHED 5 BORGERUNDERSØGELSE 2009 6 HVEM

Læs mere

Generelt for hele distriktet

Generelt for hele distriktet Trafikpolitik Indhold Generelt for hele distriktet... 2 Sikker skolevej... 2 Forældreinformation... 2 Rollemodeller... 2 Kampagner... 2 Snerydning og saltning... 2 Skolebestyrelsen... 2 Personalets befordring

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Esbjerg under Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde

Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Esbjerg under Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Esbjerg under Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Cykelparkering ved Esbjerg Banegård og i Esbjerg

Læs mere

f f: fcykelpolitikken2012-20

f f: fcykelpolitikken2012-20 -20 f f: fcykelpolitikken2012-20 Forord Cykling er ikke alene godt set ud fra økonomiske og sundheds- og miljøperspektiver. Cykling er en ideel transportform, som medfører uafhængighed for den enkelte

Læs mere

Transportvaner. Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune

Transportvaner. Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune Transportvaner Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune I denne folder findes sammenfatningen af Middelfart

Læs mere

Den nationale cyklistundersøgelse

Den nationale cyklistundersøgelse 2016 Den nationale cyklistundersøgelse Kommunerne i Danmark Spørgsmålskatalog: Fællesspørgsmål og tilvalgsspørgsmål for undersøgelsen Fællesspørgsmål (Obligatoriske) 08.01.16 Den Nationale cyklistundersøgelse,

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Cykelregnskab En statusrapport. Randers Kommune

Cykelregnskab En statusrapport. Randers Kommune Cykelregnskab 2009 En statusrapport Randers Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 7 Formålet med cykel- og stiplanen... 7 Hvordan cykel- og stiplanen er blevet til... 7 Borger- og interessentinddragelse

Læs mere

Mål for trafikpolitikken

Mål for trafikpolitikken Side 1 af 6 Mål for trafikpolitikken Det er trafikpolitikkens mål at skabe sikre og trygge rammer for skolevejene omkring Rødding Skole ved: at så mange børn som muligt cykler eller går til skole, så vi

Læs mere

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Indkøb og transportvaner i København Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Baggrund 2 Hvad betyder cyklerne for Københavns butikker? Undersøgelser i blandt andet Holland og Sverige har udfordret

Læs mere

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Helsingør Kommunes første cykelregnskab - 2009. Forord. Indhold:

Helsingør Kommunes første cykelregnskab - 2009. Forord. Indhold: Cykelregnskab 2009 Forord Helsingør Kommunes første cykelregnskab - 2009 Vi er ambitiøse i Helsingør Kommune! I 2012 skal vi have 25% flere cyklister i kommunen. Ambitiøse mål kræver seriøse initiativer.

Læs mere

Evaluering af Trafikpuljeprojektet. Næstved Stibro

Evaluering af Trafikpuljeprojektet. Næstved Stibro Evaluering af Trafikpuljeprojektet Næstved Stibro Oktober 2005 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Indledning...3 3. Baggrund for projektet...4 4. Beskrivelse af projektet...5 5. Evaluering...6

Læs mere

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport Stiplan 2010 - offentlige cykel- og gangstier til transport Maj 2011 Stiplan 2010 Ringsted Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Indhold Forord 5 Planens

Læs mere

Trafikpolitik Stolpedalsskolen

Trafikpolitik Stolpedalsskolen Trafikpolitik Stolpedalsskolen Indholdsfortegnelse Stolpedalsskolen Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 13 Rollemodel.. 16

Læs mere

Trafikpolitik Kongerslev Skole

Trafikpolitik Kongerslev Skole Trafikpolitik Kongerslev Skole Indholdsfortegnelse Kongerslev Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15

Læs mere

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Tekst til ansøgningsskema: Projektet: Projektets titel: Projektets hovedformål: Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Hovedstadsregionen skal være verdens bedste cykelregion med et højklasset

Læs mere

Cykelhandleplan 2012 lang udgave udmøntning af Cykelpolitik Esbjerg Kommune 2012-20. Version 10 10 2012

Cykelhandleplan 2012 lang udgave udmøntning af Cykelpolitik Esbjerg Kommune 2012-20. Version 10 10 2012 Cykelhandleplan 2012 lang udgave udmøntning af Cykelpolitik Esbjerg Kommune 2012-20 Version 10 10 2012 1 Indholdsfortegnelse område 1: Forbedrede faciliteter for cyklister... 5 område 2: Sikkerhed....

Læs mere

Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune.

Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune. Punkt 12. Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune. 2013-3793. Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender Cykelhandlingsplan 2013, der afløser Cykelstihandlingsplan

Læs mere

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Indholdsfortegnelse Gl. Lindholm Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 11 Rollemodel..

Læs mere

Trafikpolitik Mou Skole

Trafikpolitik Mou Skole Trafikpolitik Mou Skole Indholdsfortegnelse Mou Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15 Samarbejde 17

Læs mere

Fokus på aktiv transport blandt børn og unge

Fokus på aktiv transport blandt børn og unge Fokus på aktiv transport Sundheds- og Forebyggelsesudvalget besluttede i september 2011 at sætte fokus på aktiv transport og sikre skoleveje for børn og unge i Svendborg Kommune. Det overordnede formål

Læs mere

Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011.

Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011. Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011. Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. PÅ

Læs mere

Cykelregnskab 2010. Ballerup Kommune. September 2010 BALLERUP KOMMUNE

Cykelregnskab 2010. Ballerup Kommune. September 2010 BALLERUP KOMMUNE Cykelregnskab 2010 Ballerup Kommune September 2010 BALLERUP KOMMUNE Indledning Indhold Indledning 2 Status 3 Nøgletal for trafik 4 Transportvaner 5 Skolebørns transportvaner 6 Tilfredshed og kendskab 8

Læs mere

cykelregnskab 2009 Hvad er et cykelregnskab _ 3 Flittige århusianske cyklister _ 4-5 Fire børn, to voksne og én bil _ 6

cykelregnskab 2009 Hvad er et cykelregnskab _ 3 Flittige århusianske cyklister _ 4-5 Fire børn, to voksne og én bil _ 6 cykelregnskab 2009 Hvad er et cykelregnskab _ 3 Flittige århusianske cyklister _ 4-5 Fire børn, to voksne og én bil _ 6 Tilfredshed med Århus Cykelby _ 8-11 FORORD LAURA HAY RÅDMAND FOR TEKNIK OG MILJØ

Læs mere

Trafikpolitik 2014. Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen

Trafikpolitik 2014. Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Trafikpolitik 2014 Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Trafikpolitik for Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Denne trafikpolitik er udarbejdet af Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen i samarbejde

Læs mere

Trafikpolitik Hals Skole

Trafikpolitik Hals Skole Trafikpolitik Hals Skole Indholdsfortegnelse Hals Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 14 Rollemodel.. 18 Samarbejde

Læs mere

KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY CYKELREGNSKAB 2004

KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY CYKELREGNSKAB 2004 KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY Foto: Foto: Tine Tine Harden Harden CYKELREGNSKAB 2004 CYKELREGNSKAB 2004 København - cyklernes by! Cyklisterne synes godt om København som cykelby! Hele 8%

Læs mere

Cykelregnskab 2010 Godkendt af Teknisk Udvalg den 30. november 2011

Cykelregnskab 2010 Godkendt af Teknisk Udvalg den 30. november 2011 Cykelregnskab Godkendt af Teknisk Udvalg den 0. november 2011 INDHOLD 1. Forord... 2. Cykelregnskab...4. Et sammenhængende stinet...5 4. Trafiksikkerhed....6 Ulykker med cyklister....6 Cyklisternes følelse

Læs mere

Procesplan for udarbejdelse af cykelregnskaber

Procesplan for udarbejdelse af cykelregnskaber Procesplan for udarbejdelse af cykelregnskaber Formålet med at udarbejde et cykelregnskab er primært at evaluere og synliggøre kommunens udfordringer og resultater på cykelområdet. Cykelregnskabet giver

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011 Cykelpolitik 2011-2020 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Vision for 2020...5 4. Målsætninger....6 5. Indsatsområder.....................................

Læs mere

Cykelstiplan 2015. Indledning

Cykelstiplan 2015. Indledning Cykelstiplan 2015 En del af trafikplan 2015 Indledning Kommunale mål På landsplan er der i følge Transportvaneundersøgelsen 1992-2013 tendens til et generelt fald i cykelandelen af alle ture. I modsætning

Læs mere

Indhold Introduktion... 3 Cykeltrafik i Silkeborg... 3 Cyklens andel af ture... 3 Lidt samfundsøkonomiske tal... 4 Årsdøgntrafik...

Indhold Introduktion... 3 Cykeltrafik i Silkeborg... 3 Cyklens andel af ture... 3 Lidt samfundsøkonomiske tal... 4 Årsdøgntrafik... Cykelregnskab 2010 Indhold Introduktion... 3 Cykeltrafik i Silkeborg... 3 Cyklens andel af ture... 3 Lidt samfundsøkonomiske tal... 4 Årsdøgntrafik... 4 Infrastruktur... 5 Cykelstinettet... 5 Cykelparkering...

Læs mere

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune.

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Aalborg Kommune har i en årrække fokuseret på at fremme den bæredygtige transport - herunder forholdene for

Læs mere

Bilag 2 Forventede resultater og effekter Herning Cykler Fase 2

Bilag 2 Forventede resultater og effekter Herning Cykler Fase 2 Bilag 2 Forventede resultater og effekter Herning Cykler Fase 2 Evalueringsplan Evalueringsplanen indeholder en: n skal give et billede af, hvor mange der ved projektstart cykler i Herning Kommune fordelt

Læs mere

Evaluering af Rådighedspuljeprojektet. Etablering af cykelruter i Næstved

Evaluering af Rådighedspuljeprojektet. Etablering af cykelruter i Næstved Evaluering af Rådighedspuljeprojektet Etablering af cykelruter i Næstved Oktober 2005 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Indledning...3 3. Baggrund for projektet...3 4. Beskrivelse af

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om københavnerne og kommunen Egen miljøindsats Vurdering af kommunens miljøindsats Holdningen til miljømål Økologi Miljøledelse Renhold Økologi Baggrund for data om økologiforbrug

Læs mere

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261 Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning Notatet redegør for trafikale forhold ved den planlagte sammenlægning af 4 skoler på Amager. Analysen er udarbejdet ift. de tre opstillede modeller:

Læs mere

Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011

Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011 Tryg i trafikken ved Hornslet Skole 1 Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011 --Mobilitetsplan-- Af: civilingeniør, trafikplanlægger Maria Thrysøe Krogh-Mayntzhusen Rambøll Danmark A/S mtm@ramboll.dk

Læs mere

Cykling på Frederiksberg. v. ingeniør Lone Andersen, Frederiksberg Kommune Sykkelbynettverket, Lillestrøm, Norge 3. marts 2009

Cykling på Frederiksberg. v. ingeniør Lone Andersen, Frederiksberg Kommune Sykkelbynettverket, Lillestrøm, Norge 3. marts 2009 Cykling på Frederiksberg v. ingeniør Lone Andersen, Frederiksberg Kommune Sykkelbynettverket, Lillestrøm, Norge 3. marts 2009 Frederiksberg - fakta 93.000 indbyggere 8. største kommune Danmarks tættest

Læs mere

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1 Skolevejsanalyse Kerteminde Kommune 2007 1 December 2007 Kerteminde Kommune Skolevejsanalyse December 2007 Udgivelsesdato : 13. december 2007 Projekt : 21.2943.01 Udarbejdet : Trine Fog Nielsen Kontrolleret

Læs mere

Hellerup Skoles trafikpolitik

Hellerup Skoles trafikpolitik Hellerup Skoles trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at børn, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på længere sigt,

Læs mere

Trafikpolitik Sct. Mariæ Skole

Trafikpolitik Sct. Mariæ Skole Trafikpolitik Sct. Mariæ Skole Indholdsfortegnelse Sct. Mariæ Skole Side Forord... 4 Skolevejsanalysen... 5 Skolens trafikpolitik... 6 På vej... 7 Undervisning... 13 Rollemodeller... 17 Samarbejde...

Læs mere

HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1

HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1 RANDERS KOMMUNE HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund Randers Kommune har gennem flere år haft

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Trafikpolitik Tofthøjskolen

Trafikpolitik Tofthøjskolen Trafikpolitik Tofthøjskolen Indholdsfortegnelse Tofthøjskolen Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 10 Rollemodel.. 11 Samarbejde

Læs mere

Skoleledelsen og lærerne i indskolingen i samarbejde med færdselskontaktlærer. Vi appellerer til forældre og medarbejdere om at overholde fartgrænsen.

Skoleledelsen og lærerne i indskolingen i samarbejde med færdselskontaktlærer. Vi appellerer til forældre og medarbejdere om at overholde fartgrænsen. TRAFIKPOLITIKejsskolens trafikpolitik Baggrunden for en trafikpolitik på Hærvejsskolen er: I forbindelse med etableringen af Hærvejsskolen på to matrikler kan vi konstatere, at der er kommet mere trafik

Læs mere

Indkøb og transportvaner i København. Trafikdage 2012

Indkøb og transportvaner i København. Trafikdage 2012 Indkøb og transportvaner i København Trafikdage 2012 Hvad vidste vi i forvejen? 2 Fra bl.a. Holland og Sverige Cyklister bruger færre penge pr. besøg, men kommer til gengæld oftere. Cyklister lægger samlet

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

10 gode råd om færdsel

10 gode råd om færdsel 10 gode råd om færdsel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Træn skolevejen med jeres barn både før og efter skolestart Vælg den skolevej der er sikrest ikke kortest Opstil få og enkle regler for færdsel i trafikken Lær

Læs mere

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Nørrebro Park Skoles Trafikpolitik

Nørrebro Park Skoles Trafikpolitik Nørrebro Park Skoles Trafikpolitik Indhold: 1. Forord hvorfor har Nørrebro Park Skole en trafikpolitik og hvad vil vi med den 2. På vej til og fra skole hvordan skaber vi en sikker trafikvej for eleverne

Læs mere

Odense Kommune. Susanne Ursula Larsen 205 Thomas Hjarup Andersen 211 Tonny Vest 216 Ulla Gudiksen Chambless 221

Odense Kommune. Susanne Ursula Larsen 205 Thomas Hjarup Andersen 211 Tonny Vest 216 Ulla Gudiksen Chambless 221 Odense Kommune Abir Al-kalemji 2 Alex Ahrendtsen 7 Anette Thysen 12 Annette Blynél 17 Birgitte Knudsen 22 Bjørn J. Bjerrehøj 27 Bo Libergren 32 Brian Lauridsen 37 Brian Skov Nielsen 42 Christell Gall 47

Læs mere

Højboskolens trafikpolitik

Højboskolens trafikpolitik Højboskolens trafikpolitik Skolebestyrelsen og skolens ledelse på Højboskolen har i 2013 udarbejdet nærværende Trafikpolitik for at bevidstgøre forældrekredsen, skolens elever og skolens ansatte om vigtigheden

Læs mere

UDVIKLING I ANTALLET AF CYKELTURE 2007-2014

UDVIKLING I ANTALLET AF CYKELTURE 2007-2014 RANDERS KOMMUNE UDVIKLING I ANTALLET AF CYKELTURE 2007-2014 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT 1 Baggrund Hvert år foretager DTU en transportvaneundersøgelse.

Læs mere

Indhold Side 1 Indledning 3

Indhold Side 1 Indledning 3 Indhold Side 1 Indledning 3 2 Vejstruktur 4 2.1 Overordnet trafikvej 5 2.2 Trafikvej 5 2.3 Overordnet lokalvej 5 2.4 Lokalvej 6 3 Målsætninger 7 3.1 Trafiksikkerhed 7 3.2 Uheldsudvikling 7 3.3 Tryghed

Læs mere

Brædstrup Skoles trafikpolitik og handlingsplan

Brædstrup Skoles trafikpolitik og handlingsplan Bræd Brædstrup Skoles trafikpolitik og handlingsplan Skolebestyrelsen har vedtaget en trafikpolitik og forslag til handlinger - for at fremme viden om trafiksikker adfærd for skolens elever. Vores ambition

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Mere sikker på cykel i Randers

Mere sikker på cykel i Randers Mere sikker på cykel i Randers Randersbro i Randers centrum. af det totale antal ulykker med cyklister forventes. Signalregulerede kryds Bilisternes stoplinie er rykket fem meter tilbage i forhold til

Læs mere

Tvis Skoles trafikpolitik

Tvis Skoles trafikpolitik Tvis Skole har vedtaget følgende overordnede trafikpolitik, der er udgangspunkt for skolens samlede arbejde med trafiksikkerhed: Tvis Skoles trafikpolitik Skolen vil på enhver måde medvirke til at forebygge

Læs mere

Flere cyklister. Opfølgning på byrådets cykelpolitik FORSLAG. Indsatser

Flere cyklister. Opfølgning på byrådets cykelpolitik FORSLAG. Indsatser Flere cyklister Opfølgning på byrådets cykelpolitik FORSLAG Indsatser Forord Klimaforandringer og sundhed er nogle af de store udfordringer, som alle kommuner i Danmark står overfor i disse år. Klimaforandringer

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Mødetidspunkt 11-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget 11-08-2015 17:00 1 (Åben) Kommissorium

Læs mere

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender, Bygge- og Teknikudvalget DAGSORDEN for ordinært møde onsdag den 4. december 2002 Sager til beslutning 13. Evaluering af de trafikale forhold på Indre Nørrebro BTU 594/2002 J.nr. 0616.0016/02 INDSTILLING

Læs mere

På vej - Trafikpolitik på Blåbjerg Friskole

På vej - Trafikpolitik på Blåbjerg Friskole På vej - Trafikpolitik på Blåbjerg Friskole Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også

Læs mere

Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen

Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen Sønderborg Kommune Skolevejsanalyse Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen april 2009 Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 SAMMENFATNING

Læs mere

174 SÅDAN TRANSPORTERES DANSKERNE

174 SÅDAN TRANSPORTERES DANSKERNE 174 SÅDAN TRANSPORTERES DANSKERNE Sådan transporteres danskerne Af Data- og Modelcenter, DTU Transport SÅDAN TRANSPORTERES DANSKERNE 175 For at kunne træffe hensigtsmæssige beslutninger om landets trafik

Læs mere

Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen

Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen Tillægsrapport Januar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

8000 fordele ved at cykle. Lancering af Århus Cykelby Efterår 2009

8000 fordele ved at cykle. Lancering af Århus Cykelby Efterår 2009 8000 fordele ved at cykle Lancering af Århus Cykelby Efterår 2009 Indhold Baggrund Formål Århus Cykelby Vanehjulet Formål Lanceringskampagne Målsætninger Kampagnestrategi Mediestrategi Kreativt koncept

Læs mere

Cyklistundersøgelse i Kolding Kommune En del af Den Nationale Cyklistundersøgelse 2016

Cyklistundersøgelse i Kolding Kommune En del af Den Nationale Cyklistundersøgelse 2016 Cyklistundersøgelse i Kolding Kommune En del af Den Nationale Cyklistundersøgelse 2016 Indhold Formål og baggrund. 3 Metode. 4 Fremstilling af resultater.. 5 Tendenser i årets undersøgelse.. 6 Tilfredshed

Læs mere

HVAD BETYDER STRUKTURELLE FORSKELLE? Benchmarking af cyklingen i Region Hovedstaden Marts 2015

HVAD BETYDER STRUKTURELLE FORSKELLE? Benchmarking af cyklingen i Region Hovedstaden Marts 2015 HVAD BETYDER STRUKTURELLE FORSKELLE? Benchmarking af cyklingen i Region Hovedstaden Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indhold Baggrund Side 3 De 13 teser Side 6 Metode Side 8 Resultater Side 10 Beregninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse CYKELTRAFIK I HJØRRING KOMMUNE ANNO 2012 5

Indholdsfortegnelse CYKELTRAFIK I HJØRRING KOMMUNE ANNO 2012 5 2 Forord Den 10. maj 2010 besluttede Teknik- og Miljøudvalget i Hjørring Kommune at udarbejde en strategi for udviklingen af cykeltrafikken i kommunen. Formålet er at øge cyklens andel af det samlede transportarbejde

Læs mere

København. Cyklernes By. - Cykelregnskabet 2008

København. Cyklernes By. - Cykelregnskabet 2008 København Cyklernes By - Cykelregnskabet 2008 2 København bliver ofte nævnt som en unik cykelby i internationale sammenhænge. Det skyldes, at det er lige så naturligt for københavnerne at tage cyklen,

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Favrskov Kommune Trafik og Veje 2014 Forord Favrskov Kommune udarbejdede i 2008 en trafiksikkerhedsplan med det ambitiøse mål at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Tag en ide, du har hørt/fået i dag og kvalificer den på de næste ti minutter. Udfyld så meget du kan nå.

Tag en ide, du har hørt/fået i dag og kvalificer den på de næste ti minutter. Udfyld så meget du kan nå. Tag en ide, du har hørt/fået i dag og kvalificer den på de næste ti minutter. Udfyld så meget du kan nå. 1. Få personer med balanceproblemer til at cykle på 3-hjulet el-cykler frem for ikke at cykle eller

Læs mere

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk

Læs mere

AALBORG CYKELBY. Nordjyske Planlæggere 21/1-2010. Civilingeniør. Malene Kofod Nielsen. Teknik- og Miljøforvaltningen

AALBORG CYKELBY. Nordjyske Planlæggere 21/1-2010. Civilingeniør. Malene Kofod Nielsen. Teknik- og Miljøforvaltningen AALBORG CYKELBY Nordjyske Planlæggere 21/1-2010 Civilingeniør Malene Kofod Nielsen Teknik- og Miljøforvaltningen Fakta for Aalborg 196.000 indbyggere 1.144 km2 450 km cykelsti StorAalborg: 120.000 indbyggere

Læs mere

Formålet med Vi cykler til arbejde er helt enkelt at øge folkesundheden ved at få flere til at bruge cyklen til og fra arbejde.

Formålet med Vi cykler til arbejde er helt enkelt at øge folkesundheden ved at få flere til at bruge cyklen til og fra arbejde. Idékatalog Brug Vi cykler til arbejde til at få liv på din arbejdsplads. Formålet med Vi cykler til arbejde er helt enkelt at øge folkesundheden ved at få flere til at bruge cyklen til og fra arbejde.

Læs mere

Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008

Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008 Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008 Tidligere projektleder i Odense Cykelby 50 medarbejdere i Odense og Glostrup Afdelinger: Trafik Parkering Byinventar

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn kommune Aktivitetsplan 2014 Sagsnr.14/146_dok.nr.72421-14_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

Referat af Indre By Lokaludvalgs debatmøde om parkering

Referat af Indre By Lokaludvalgs debatmøde om parkering Referat af Indre By Lokaludvalgs debatmøde om parkering Bethesda, Rømersgade 17, torsdag d. 5. februar 2015 kl. 17-19 Cirka 30 borgere og interessenter deltog i mødet. Pointer om ønsker og behov ift. parkering

Læs mere

6.1 Trafikplanlægning Mål De overordnede mål på trafikområdet er: At virke for en overordnet trafikstruktur som sikrer, at Odense kan varetage sin rolle som regionalt center, og tilgodeser alle befolkningsgruppers

Læs mere

ANALYSER OM CYKELTRAFIK I FREDENSBORG KOMMUNE

ANALYSER OM CYKELTRAFIK I FREDENSBORG KOMMUNE DECEMBER 2014 FREDENSBORG KOMMUNE ANALYSER OM CYKELTRAFIK I FREDENSBORG KOMMUNE DOKUMENTATIONSRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Hvad er der kommet ud af arbejdet med transportplaner i Danmark?

Hvad er der kommet ud af arbejdet med transportplaner i Danmark? Hvad er der kommet ud af arbejdet med transportplaner i Danmark? Forfatter: Per Thost, RAMBØLL NYVIG Baggrund og formål RAMBØLL NYVIG har med assistance fra COWI for Miljøstyrelsen gennemført et udredningsprojekt

Læs mere

Borgerundersøgelse 2015

Borgerundersøgelse 2015 Borgerundersøgelse 2015 En undersøgelse af borgernes transportvaner og holdninger til forholdene for cyklister 1 INTRODUKTION Gladsaxe Kommune har i efteråret 2015 undersøgt borgernes transportvaner og

Læs mere

SIKRE SKOLEVEJE I KØBENHAVNS KOMMUNE Forundersøgelse af københavnske forældres vurdering af skolevejene Juni 2010

SIKRE SKOLEVEJE I KØBENHAVNS KOMMUNE Forundersøgelse af københavnske forældres vurdering af skolevejene Juni 2010 SIKRE SKOLEVEJE I KØBENHAVNS KOMMUNE Forundersøgelse af københavnske forældres vurdering af skolevejene Juni 2010 Rapporten er én ud af fire rapporter om børns skoleveje, belyst fra hhv. forældrenes, skoleledernes

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen

Teknik- og Miljøforvaltningen Indre By Lokaludvalg Rådhuspladsen 77, 4. 1550 København V indrebylokaludvalg@okf.kk.dk Tlf. 33 66 54 41 EAN nr. 5798009800077 Teknik- og Miljøforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

Stop cykeltyven! Inspirationskatalog

Stop cykeltyven! Inspirationskatalog Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41 78 02 68 Fax 7262 6790 jjg@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Dato 4. maj 2015 Stop cykeltyven! Inspirationskatalog Hver dag parkerer ca. 70.000

Læs mere

Tilsagnsnotat. Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. runde. 8. januar 2015

Tilsagnsnotat. Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. runde. 8. januar 2015 1 Tilsagnsnotat Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. runde 8. januar 2015 2 Tilsagnsnotat Der er i 1. runde i alt givet tilsagn om 39,6 mio. kr. til 12 projekter. Puljen til

Læs mere

Du kan læse mere på supercykelstier.dk eller følge os på facebook.com/supercykelstier

Du kan læse mere på supercykelstier.dk eller følge os på facebook.com/supercykelstier ni nye supercykelstier på vej Supercykelstier 17 kommuner og står sammen bag ni nye Supercykelstier. Der bliver investeret 208 mio. kr. i de nye ruter. Staten og kommunerne dækker hver halvdelen. De 53

Læs mere