Referat af ordinær generalforsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling"

Transkript

1 Kgs. Enghave, den 14. okt Referat af ordinær generalforsamling År 2008, den 20. august 2008 kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej Til stede var: Randi Kristensen Tartinisvej 34, 1. mf. tv. Lise Pedersen Tartinisvej 34, 2. tv. Jan Jensen Tartinisvej 34, 2. mf. th. Morten Krüger Tartinisvej 30, st. tv. Henriette Dreier Tartinisvej 30, 1. tv. Isabella Øzkaja Tartinisvej 30, 1. mf. th. Christel Sølager Tartinisvej 30, 1. th. Ditte Selina Grolin Tartinisvej 30, 2. tv. Bjarne Moebius Stradellasvej 34, 1. tv. Jakob Petersen Stradellasvej 34, 1. mf. th. Torben Jæger Stradellasvej 30, st. th. Carsten Hansen Stradellasvej 30, 2. mf. th. Pauli Andersen Stradellasvej 30, 3. mf. th./mågevej 4, 2970 Hørsholm Sonny Pedersen, vicevært Tartinisvej 32, st. mf. tv. Poul Turley & Valdemar Siesbye repræsenterede de usolgte lejligheder Lisbeth Brøns LEA Ejendomspartner Følgende havde givet fuldmagt til bestyrelsen: Per Siesbye Usolgte lejligheder Mie Berner Usolgte lejligheder Stine Andersen Tartinisvej 32, 1. tv. Ejerforeningens formand Pauli Andersen bød velkommen til mødet, som blev startet med at de fremmødte fik sandwich og et glas vin leveret af LEA. Til dirigent blev valgt Selina Grolin, som konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Til referent blev Lisbeth Brøns valgt. Ejerforeningens bestyrelse: Pauli Andersen, formand, Stradellasvej 30, 3. 3., bosat Mågevej 4, 2970 Hørsholm, mobil Selina Grolin, Tartinisvej 30, 2. tv., 2450 København SV, mobil Morten B. Krüger, Tartinisvej 30, st. tv., 2450 København SV, mobil Waldemar Siesbye, Grønningen 7, 6. t.v., 1270 København K, mobil

2 Ad 1: Formandens beretning for det forløbne år 2007/08 Formanden aflagde beretning om det forløbne år. Formandens beretning 1. Ny ejendomsadministration: Afviklingen af Ejendomsadministrator Jytte Forum & Partnere er nu afsluttet og hele ejendomsadministrationen er overdraget til LEA. Starten med LEA havde været er meget stor prøvelse. (LEA orientere om samarbejdet efter formandens beretning.) Emnet var bragt op på generalforsamlingen sidste år, og da var det endda ikke så slemt. I løbet af efteråret var det ganske utilfredsstillende og det var en stor prøvelse for bestyrelsen at leve med den situation. I januar 2008 havde bestyrelsen et krisemøde med LEA og der blev igen stillet Ejerforeningen nogle nye forventninger i udsigt, men disse blev heller ikke indfriet. På et tidspunkt i foråret, i april/maj måned tog bestyrelsen så den endelige beslutning om at forlade LEA, men på samme tidspunkt blev ejendomsadministrator Lisbeth Brøns ansat hos LEA og så blev situationen ændret 180 grader, og bestyrelsen har efterfølgende været meget tilfredse med samarbejdet. Tidligere havde Ejerforeningen et omkostningsniveau på ca kr. på ejendomsadministrator og advokat. I 2007 var denne omkostning ca kr. og for første halvår har den været ca kr. og for hele 2008 forventes den at andrage ca kr. Der har været en ekstraordinær advokatomkostning på ca kr. til LEA s advokat i forbindelse med udarbejdelsen af vedtægterne, hvilket var meget billigt og yderst professionelt. 2. Ejerforeningens skyldnere: Ejerforeningen har fået bugt med skyldnerne. Bestyrelsen driver en opsøgende service og hjælper de dårlige betalere med at få betalt fællesomkostningerne. Alle, der ikke betaler rettidigt, får et besøg af en person fra bestyrelsen. Og denne service holder ikke op før man har fået bragt sit forhold i orden. Bestyrelsen har ikke haft brug for advokatbistand. 3. Byggerådgiver: Bestyrelsen har brugt en del tid på at finde den rette bygherrerådgiver og valget er i samarbejde med vicevært Sonny Pedersen faldet på arkitektfirmaet Jørgen Hammelboe Tegnestue ApS i Glostrup. Arkitekt Jørgen Hammelboe er en særdeles erfaren arkitekt med stor erfaring i tilsvarende bygningsvedligeholdelsesopgaver. 4. Revisor: Ejerforeningen havde på den sidste generalforsamling valgt statsaut. revisor Arne Stahlfest, men han har uden vores vidende solgt sin virksomhed til en af Danmarks største revisionsvirksomheder, Deloitte, og overgangen skete temmelig uprofessionelt og Deloitte ville ikke i første omgang vedstå sig det tilbud ejerforeningen oprindeligt havde fået, så bestyrelsen måtte skrue bissen på over for Deloitte for at få dem til at opfylde deres tilbud. 5. Udviklingsarbejde: Bestyrelsen har gennemført et større udviklingsarbejde omfattende et komplekst regneark i Excel, der indeholder alle ejendommenes data, herunder alle økonomiske data i de sidste 10 år. Formålet er, at det skal være nemt for alle at kunne følge med, indgå i eller overtage bestyrelsens arbejde. 6. Hjemmeside: Bestyrelsen har fået hjemmesiden - - op og køre for at skabe synlighed om Ejerforeningens arbejde. Der har desværre ikke sket den helt store opdatering, da der ikke har været væsentligt at orientere om. Alle væsentlige forhold vil blive lagt på hjemmesiden, omdelt i form af et nyhedsbrev, eller et opslag på de nye opslagstavler. Kommentarer til hjemmesiden er meget velkomne. 7. Ny introduktionsfolder, herunder en vurdering af håndværkere: Der har været uddelt en introduktionsfolder og bestyrelsen hører gerne hvordan den er blevet modtaget. Forslag til forbedringer modtages gerne. 8. Opslagstavle: Det er opsat opslagstavler i opgangene, og bestyrelsen hører gerne om de har opfyldt sin funktion. 9. Problemer med overholdelse af husordenen: Det har været talrige klager over for høj musik i Tartinisvej 32 øverst. Denne lejlighed har voldt store problemer for de nærmeste lejligheder med 3-4 dages fester med høj musik, men - efter kraftigt pres fra bestyrelsen - er lejeren nu blevet smidt ud, og lejligheden er sat i stand. Bestyrelsen henstiller kraftigt til, at ejere/lejere overholder husordenen, idet bestyrelsen ellers må tage alvorligere fat om problemerne. Side 2 af 5

3 10. Karens Minde projektet: Byggeriet startede 1. juli Bestyrelsen har vurderet, om Ejerforeningen skal få foretaget en fotografering af ejendommen Tartinisvej inden kommunen påbegynder byggeriet. Dette for senere at kunne dokumentere eventuelle sætningsskader, når entreprenørerne skal pilotere. Ejerforeningens arkitekt og forsikringsselskab har ikke tilrådet en fotografering, da det vil koste ca kr. Der blev på generalforsamlingen truffet beslutning om, at bestyrelsen kunne få foretaget fotografering af ejendommen i forbindelse med byggeriet på Karens Minde grunden, samt foreslået at gå sammen med andre ejer-/andelsforeninger i området Ansøgning til tilskud til bygningsvedligeholdelse: Bestyrelsen har ikke ansøgt, da sandsynligheden for tilskud er lig nul. 12. Bredbånd, IP-telefoni og IP-TV: Intet er foretaget på denne front. 13. Renovering af gårdmiljøet mellem de to ejendomme: Morten B. Kryger har gjort sig nogle overvejelser om dette. 14. Arbejdsdag: Intet nyt om dette. 15. Samarbejde med ejendomsmæglere Vi har flere gange fået positive tilbagemeldinger fra de ejendomsmæglere vi er blevet kontaktet af på vegne af de ejere, der er i gang med at sælge deres lejlighed. De har alle udtrykt tilfredshed over, at det fungere meget professionelt med Ejerforeningens bestyrelse og det gavner klart ejendomsmæglerens salgsarbejde. Derfor kan vi kun opfordre til at slutte op om bestyrelsens arbejde og gerne indtræde i bestyrelsen. 16. Dispensation Bestyrelsen har i ét konkret tilfælde givet dispensation for det personlige ejerkrav og ladet et anpartsselskab eje en ejerlejlighed. Der blev i den forbindelse stillet krav om en uigenkaldelig bankgaranti og personlig kaution. Vedtægternes afsnit: Medlemmer af ejerlejlighedsforeningen må ikke overdrage ejendomsretten til ejerlejligheder til et selskab med begrænset hæftelse. Bestyrelsen kan dog dispensere herfor. 17. Bestyrelsens fremtidige opgaver, udover opfølgning på ovennævnte: a) Optimering af formue. Dette vil bestyrelsen sammen med LEA arbejde videre på. b) Forsikringsforhold. Ejerforeningen er i dag forsikret i Codan. Det er muligt, at vi vil kunne opnå bedre forsikring via LEA, men bestyrelsen er ikke kommet længere i den proces endnu. c) Opdatering af ansættelses- og lejekontrakt med vicevært. Det eksisterende aftalegrundlag er forældet, svært gennemskueligt og næppe i overensstemmelse med nuværende lovgivning. Formanden lagde i sin beretning op til, at generalforsamlingen skulle give deres opbakning til valget af LEA Ejendomspartner som ejerforeningens ejendomsadministrator. Der har været utallige problemer i det forgangne år, men påskønnede også samarbejdet med ejerforeningens nye ejendomsadministrator. Generalforsamlingen valgte derpå at lade LEA forsætte, og vise at de kan leve op til ejerforeningens forventninger. Ad 2. Regnskabet blev gennemgået af formanden samt Morten Krüger. Der var lavet en hensættelse på kr i regnskabet - dette tog generalforsamlingen til efterretning og godkendte årsregnskabet for Ad 3. Budgettet lagde op til en stigning i fællesudgifterne pr. 1. januar 2009 med kr. 10 pr. fordelingstal. På grund af problemer med at effektuere den på den sidste generalforsamling vedtagne stigning, har bestyrelsen besluttet ikke at gennemføre nogen stigning i indeværende regnskabsår. Samtidig foreslog bestyrelsen at alle fremtidige 1 Bestyrelsen har efterfølgende undersøgt sagen og Ejerforeningens byggerådgiver, arkitekt Jørgen Hammelboe, har tilskrevet bygherren som følger: Som rådgiver for Ejerforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34, har jeg kontaktet bygherre for at orientere om vor klients ønske om en gennemfotografering eller registrering af ejendommen, for at sikre sig, at evt. skader som måtte blive påført ejendommen i forbindelse med byggeriet af plejehjemmet på naboejendommen, som Domea er bygherrerådgivere for, vil blive erstattet af bygherren for plejehjemmet. Domea har oplyst mig om, at Domea s entreprenør ikke kunne se, at der var nogen risiko for skader, og at man allerede var færdige med udgravningerne, og i øvrigt ikke havde rammet eller spunset. Domea vil derfor ikke foretage sig noget i forbindelse med afdækning af risikoen for at blive mødt med eventuelle krav fra naboejendommene for skader, der menes påført ved byggeriet af plejehjemmet. Side 3 af 5

4 stigninger i fællesomkostningerne skal have virkning for det efterfølgende budgetår. Budgettet blev herefter godkendt af generalforsamlingen. Ad 4. Pauli Andersen genopstillede og blev enstemmigt valgt til formand for bestyrelsen. Der blev knyttet kommentarer fra de tilstedeværende om, at Pauli havde ydet en stor og effektiv indsats for foreningen i det forgangne år. Ad 5. Morten Krüger og Valdemar Siesbye blev valgt ind i bestyrelsen. Endvidere forsætter Selina Grolin som medlem. Ad 6. Pia Horn forsætter som suppleant til bestyrelsen. Ingen stillede op herudover. Ad 7. P.t. er ejerforeningens revisor Deloitte. Dette affødt af, at ejerforeningens egen revisor deponerede sin bestalling og hans revisionsvirksomhed blev overtaget af Deloitte. Generalforsamlingen gav bestyrelsen mandat til, at vælge en evt. ny revisor, hvor kontakten gerne må være mere personlig. Ad De nye vedtægter blev godkendt. 2. Renoveringsoversigten blev gennemgået. Der blev spurgt til generne ved disse arbejder, specielt udskiftningen af faldstammerne og vinduesrenoveringen. Førstnævnte vil blive løst ved, at der midlertidigt opsættes et kloset i en skurvogn, og i forbindelse med vinduesrenoveringen vil dette maksimalt tage én dag pr. lejlighed. Fase 1. godkendes herefter til igangsætning. Økonomien ser således ud i de enkelte faser: Projekt I - Facaderenovering Ekskl. moms 25 % moms Inkl. moms Udskiftning af vinduer og hoveddøre Renovering af sålbænke Reparation af murfuger Stillads- og byggepladsomkostninger Projektering og byggeledelse Uforudsete omkostninger (10 %) I alt: Projekt II - VVS-renovering Ekskl. moms 25 % moms Inkl. moms Udskiftning af faldstammer med tilhørende nye toiletter Udskiftning af brugsvandsledninger Byggepladsomkostninger Projektering og byggeledelse Uforudsete omkostninger (10 %) I alt: Projekt III - Tagrenovering Ekskl. moms 25 % moms Inkl. moms Udskiftning af tagdækning og murerarbejde Efterisolering af tagrum og renovering af kviste m.v Renovering af aftrækskanaler Udskiftning af tagrender og nedløb Stillads- og byggepladsomkostninger Projektering og byggeledelse Uforudsete omkostninger (10 %) I alt: Følgende er ikke med i overslaget vedr. projekt III: Etablering af midlertidige sanitære foranstaltninger i byggeperioden Faldstammer i køkkener udskiftes ikke Ledninger i terræn udskiftes ikke Håndvask med gulvafløb og køkkenvask skiftes ikke Side 4 af 5

5 År Projekt: I II III I alt: Kortsigtet fase: 2008 Projektering Fase I Stradellasvej Fase I Tartinisvej Fase II Stradellasvej Fase II Tartinisvej I alt inkl. moms: Langsigtet fase: 2020 Fase III Stradellasvej Fase III Tartinisvej I alt inkl. moms: De samlede forventede omkostninger til vedligeholdelsen af ejendommene er skønsmæssigt 15,5 mio. kr. ekskl. moms, men gennemførelsesfasen vil strække sig over de næste 15 år, hvorfor det ikke umiddelbart vil påvirke ejernes privatøkonomi i væsentlig grad. Der mulighed for at de skønnede overslag kan reduceres set i lyset af tilbagegangen i byggebranchen, men det vil bestyrelsen løbende følge. Ad 9. Ordet var frit, og der blev drøftet punkter som parkeringsforhold, etablering af legeplads og fællesområde samt fælles bredbånd. Der var forslag om, at nedlægge tørrepladsen til fordel for parkering. Etablering af en legeplads blev drøftet. Dette kan både være dyrt, og der er mange regler, der skal overholdes. Man var enige om, at man kunne starte med at sætte få legeredskaber op, og så bygge videre, efterhånden som der er økonomi til dette. Viceværten blev bedt om, at sætte skilte med Rygning forbudt op i samtlige opgange. Endvidere henstilles til de gængse regler om, at rygning i ALLE offentlige rum ikke er tilladt, dette gælder dermed også trappeopgange, kældergange og vaskerum etc. Fællesarealerne blev nævnt som en smule kedelige. Der blev talt om, at gøre arealet over mod Valbyparken mere hyggelig og interessant. En samlet bredbåndsløsning blev drøftet. Hvis nogen har tid og lyst til at undersøge dette nærmere, tager bestyrelsen gerne imod konkrete forslag og tilbud på etablering af dette. Generelt blev der givet mandat til bestyrelsen om, at de kan arbejde videre med de forskellige idéer, og involvere generalforsamlingen, såfremt der skal tages beslutning og initiativ til de fremkomne forslag. Endvidere blev der opfordret til, at ALLE husker at overholde husordenen, da der er indtryk af, at der bliver taget en smule lempelig på disse. Der henvises i øvrigt til god skik og orden hvad bl.a. angår varsling af fester og øvrig støj i god tid. Derfor vil den seneste version af husordenen blive omdelt til samtlige lejligheder snarest, for at sikre at det er beboeren, der modtager disse, og ikke en evt. ejer, som ikke bor på adressen. Det blev henstillet til ejerne og lejerne at se efter løbende vandhaner og WC-kummer, da vandafgiften er en ganske betydelig post i ejerforeningens regnskab. Der var herefter ikke flere bemærkninger under eventuelt. Formanden takkede for god ro og orden og hævede generalforsamlingen kl. 21:45. Referent: Lisbeth Brøns. Side 5 af 5

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Side 1 af 12 Generalforsamlingsreferat År 2013, onsdag den 22. maj kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Vigerslev Engpark. Til stede på generalforsamlingen var repræsentanter

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning af forsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning af forsamlingen. PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År 2015 den 22. april, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2011, den 14. april

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 29. maj 2013 i Ejerforeningen Østerbæksvej 15, 5230 Odense M

Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 29. maj 2013 i Ejerforeningen Østerbæksvej 15, 5230 Odense M Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 29. maj 2013 i Ejerforeningen Østerbæksvej 15, 5230 Odense M Tilstede var bestyrelsen bestående af: Anne-Mette Eilsø, AME, (st. th., formand), Terkel Frankov

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have af generalforsamling i Ved Classens Have Afholdt den: 27. marts 2014, klokken 19:00 Sted: Østerbrohuset, Århusgade 103 Til stede: 62 stemmeberettigede, heraf 9 ved fuldmagt. Fra repræsentantskabet: Marie-Louise

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 Dato og tid: Onsdag den 14. april 2004 kl. 18 30-21 00 Sted: Navernes lokale Ingerslevsgade 108, kld. tv 1705 København

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården.

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. År 2011 tirsdag den 28. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for A/B Garvergården i ejendommens gård. Mødt var 19 andelshavere heraf

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Bestyrelsen vil her forsøge at give andelshaverne et indblik i, hvad der er sket i årets løb, de projekter vi har gang i, samt hvad vi tror, det næste år vil bringe. Det forløbne

Læs mere

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere.

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere. Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Torsdag den 19. marts 2009, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø GF blev afholdt med 66 stemmeberettigede

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37 A 1253 København K. Tlf. 33 14 14 38 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården tirsdag, den 27. maj 2003,

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere