F I N A N S U G E N FINAN S U G E N

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "F I N A N S U G E N FINAN S U G E N"

Transkript

1 17. oktober 2014, uge 42 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut Direkte: UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-3,4% Nikkei -6,1% C20cap -6,0% 715 S30-3,9% FTSE -3,7% DAX -4,7% Euro 50-5,5% BRIC -3,6% 269 VIX + 34,3% 25 Valuta 7 dage Niveau EUR/USD +0,8% 1,2785 EUR/DKK +0,0% 7,4455 USD/DKK - 0,7% 5,8236 SEK/DKK - 0,1% 0,8121 NOK/DKK - 2,2% 0,8872 GBP/DKK - 1,2% 9,3416 CHF/DKK +0,3% 6,1666 JPY/DKK +0,8% 5,4791 Står det virkelig så sløjt til? Ugens gang på finansmarkederne var præget af markante kursfald på aktier, mens renten på statsobligationer i de sikre lande faldt til niveauer, som ikke er set i lang tid. Udviklingen fik ekstra fart onsdag, hvor uventet dårlige tal fra amerikansk økonomi forstærkede den i forvejen dårlige markedsstemning. Vi hælder FINAN S U G E N dog mest til, at markedet har overreageret. En enkelt dags skuffende nøgletal ødelægger ikke billedet af en fortsat robust amerikansk økonomi (se side 4). I næste uge: Tal for inflationen i USA og eurozonen samt BNP-tal fra Kina Et af næste uges vigtigste tal fra USA vedrører inflationen i september (onsdag). De ventes at vise et lille fald i årsstigningstakten til 1,6% mod 1,7% i august. Inflationen har været vigende i USA de seneste måneder, og desuden viser andre statistikker, at de langsigtede inflationsforventninger er begyndt at falde. Det bidrager til den pessimistiske markedsstemning, fordi det er bekymrende, hvis også USA rammes af disinflation til trods for en langt mere robust økonomi end eksempelvis i eurozonen. Det kan i sidste ende betyde lave amerikanske obligationsrenter i længere tid end først antaget. Også fra eurozonen kommer nye tal for inflationen i form af producentpristal fra Tyskland og Spanien. I begge lande forventes årsstigningstakten at være forblevet under nul, hvilket vil understrege det uønsket lave inflationspres i eurozonen. Desuden kommer forbrugertillidsindikator samt erhvervsbarometre for oktober, og de vil give det første indblik i økonomien i fjerde kvartal. Begge stemningsbarometre ventes at vise fortsat nedgang og dermed signalere, at konjunkturerne i eurozonen fortsat er meget matte. Slutteligt udsender Kina BNP-tal for 3. kvartal (som det første af verdens store lande). Tallene er væsentlige, fordi risikoen for økonomisk afmatning også i Asien er blevet et negativt tema for finansmarkedet. Forventningen er en lidt lavere vækstrate på 7,2% år/år mod 7,5% i andet kvartal. Normalt matcher de kinesiske BNP-tal meget godt markedets forventninger, så derfor kan markedsreaktionen blive voldsom, hvis tallet afviger væsentligt fra det forventede. Renter 7 dage Niveau US 2Y -0,11 0,33% US 10Y -0,18 2,13% Tysk 10Y -0,08 0,82% Dansk 10Y -0,08 1,08% Råvarer 7 dage Niveau Guld +1,3% Olie (WTI) - 5,3% 83 Metaller - 3,2% Opdateret per: 17. oktober Side 1 af 6

2 Indhold Tyskland: Stærk mand med svage knæ?... 2 Skepsis har også ramt USA... 4 Tyskland: Stærk mand med svage knæ? De seneste år har Tyskland været lokomotiv for væksten i Europa. Selv da statsgældskrisen og den økonomiske recession rasede på sit højeste, fortsatte tysk økonomi sin robuste fremgang stort set. Dårlige signaler fra økonomien i august Imidlertid er der på det seneste skabt usikkerhed om styrken i tysk økonomi efter nogle meget svage tal fra økonomien for august måned. Ingen andre trækheste Mange på finansmarkedet frygter på den baggrund, at tysk økonomi er på vej ned i tempo, og er ængstelige for konsekvenserne for hele eurozonens økonomi, da der ikke er andre trækheste klar til at tage over. Det har især været tallene fra industrien, som har skuffet, hvorimod privatforbruget er gået mod strømmen med en pæn fremgang i august. I tabellen nedenfor er vist udviklingen i fire centrale statistikker i juli og august, målt som procentændring i forhold til måneden før. Desuden er vist juli og august set under ét i forhold til andet kvartal (det svarer til at sige, hvordan tredje kvartal ville se ud, hvis kvartalet kun bestod af juli og august). Kun detailsalget trækker op %-ændring m/m juli-august vs. K2 juli august detailomsætning -1,1% 2,6% 0,8% industriproduktion 1,6% -4,0% -0,7% industriens ordreindgang 4,9% -5,7% -0,3% eksport 8,1% -16,8% -0,6% Tabellen viser, at de industri-relaterede tal for august var meget svage, og at tredje kvartal ligger lavere end andet kvartal. Kun detailomsætningen ligger højere. Side 2 af 6

3 Regneteknik eller reel dårligdom? Ud fra dette ser de kommende tyske BNP-tal for tredje kvartal ud til at blive svage. Imidlertid er det vanskeligt at drage helt skråsikre konklusioner på BNP i tredje kvartal, så længe september måneds tal ikke er kendt endnu. De kommer først om ca. tre uger. De tidligste indikationer for september måned tyder på bedring. Det er i form af de fremadrettede erhvervsbarometre, hvor servicebranchen melder om betydelig fremgang i aktiviteten, som mere end kompenserer for tilbagegang i industriens aktivitet. Der kan være problemer med regneteknikken Hertil kommer, at flere iagttagere peger på mulige problemer med regneteknikken som forklaring på de svage industrital for august måned. Tyskerne har nemlig holdt sommerferie i august i år fremfor som normalt i juli, og det kan forvirre sæsonkorrigeringen af tallene. Nedgangen i august kan simpelthen være overdrevet, fordi regneteknikken ikke kan håndtere den senere sommerferie. Hvis det er korrekt, kan septembertallene vise en betydelig fremgang, og frygten for et svagt BNP-tal vil blive mindre. Aktierne har reageret med kursfald på mere end 12% Hvad kan tyskerne selv gøre? Bundlinjen er, uanset hvad, at den hidtil så stærke tyske økonomi har vist svaghedstegn. For finansmarkedet trækker det i retning af meget lave obligationsrenter og kursfald på aktier. Grafen nedenunder viser, at tyske aktier er faldet over 10% i kurs siden midten af september, og så brat et fald er bemærkelsesværdigt. Det begynder at ligne en egentlig markedskorrektion. Flere offentlige investeringer? Man kan spørge, hvad tyskerne selv kan gøre for at stimulere økonomien, hvis de økonomiske svaghedstegn fortsætter. Umiddelbart er der to muligheder: 1) tyskerne øger de offentlige investeringer i infrastruktur 2) tyskerne bliver mere positivt stemt for ECB s mulige storopkøb af statsobligationer (= endnu mere likviditet ind i eurozonens pengekredsløb). Imidlertid er der desværre ikke meget, som tyder på nogen af disse to muligheder. Tyskerne har rent faktisk plads i de sunde statsfinanser til at øge de offentlige investeringer, men den politiske vilje synes ikke at være til stede i øjeblikket. Dog har for- Side 3 af 6

4 bundsregeringen aktuelt valgt at øge investeringerne i jernbanerne med over 1 mia. euro i 2015, så måske der er bevægelse i holdningerne. Opbakning til ECB? Den anden mulighed tysk opbakning bag ECB-køb af obligationer synes at ligge endnu fjernere, ud fra regeringens holdning om, at det er vigtigere at presse de andre eurolande til sparepolitik, end at ECB indirekte begynder at finansiere underskuddene på statskassen i landene. Kunne afmatningen være forudset? Afslutningsvist kan man spørge, om afmatningen i tysk økonomi havde været til at forudse? Svaret er mest et nej. De færreste havde forudset konflikten mellem Rusland og Ukraine, som er årsagen til afmatningen, ikke bare i tysk men i europæisk økonomi. De færreste havde forudset konfliktens konsekvenser for forbrugertilliden og erhvervsstemningen i EU. Vi forventer, at tredje kvartal var bedre end andet Vores hovedscenario for eurozonens økonomi er, at tredje kvartal vækstmæssigt bliver bedre end andet kvartal, men også, at der kun bliver tale om en svag fremgang med risiko for en skuffende udvikling. S&P500 er faldet med 7% Skepsis har også ramt USA Det nye på finansmarkedet er, at USA nu også er blevet ramt af investorernes usikkerhed om fremtiden, og det til trods for, at signalerne fra amerikansk økonomi (indtil i onsdags) har været stærke i modsætning til dem fra eurozonen. Usikkerheden har betydet, at amerikanske aktier er faldet med 7% siden toppen midt i september, og at renten på 10-årige statsobligationer er faldet til det laveste i mere end et år. Frygt for afsmitning fra Europa Baggrunden for rentefaldet er investorernes frygt for, at fremgangen i amerikansk økonomi skal blive ramt af den skuffende udvikling i europæisk og til dels også i kinesisk økonomi. Som omtalt i Finansugen i sidste uge synes denne frygt at være overdrevet, fordi USA s økonomi kun afhænger meget lidt af verdensøkonomien (udenrigshandlens andel af BNP er lille). Men alligevel har finansmarkedet reageret, og bedre blev det ikke af den tale, som en fremtrædende repræsentant for centralbanken (Fed) holdt på IMF s årsmøde. Han Side 4 af 6

5 Vigende forventninger til Feds renteforhøjelser sagde nemlig, at skuffende vækst uden for USA kunne få betydning for Fed s pengepolitik i den forstand, at renteforhøjelserne kommer senere end ventet på finansmarkedet. Hidtil har finansmarkedet (og vi) ment, at den pengepolitiske rente kunne blive forhøjet første gang i juni 2015, men markedsforventningen er nu skubbet ud i tiden til rentemødet i september Grafen nedenfor viser futuren på den ledende pengepolitiske rente i USA 14 måneder ud i fremtiden, som er et godt udtryk for markedsforventningerne. Forhøjelse til 0,50% i 2015 er priset ud Grafen fortæller, at det nu først er 11 måneder frem i tid, dvs. i september 2015, at den pengepolitiske rente er hævet til 0,25% mod intervallet 0,00-0,25 i dag, og at der kun er 70% sandsynlighed for yderligere forhøjelse til 0,50% om 14 måneder, dvs. december Ultimo september (den blå linje) var markedsforventningen, at renteforhøjelse til 0,25% ville komme i juni 2015 og videre til 0,50% i september. Disse ændrede markedsforventninger til den pengepolitiske rente har medvirket til de faldende obligationsrenter. Vi hælder mest til, at finansmarkedet har overreageret Ingen bekymring at spore i Beige Book Spørgsmålet er så fremadrettet, om finansmarkedet er blevet grebet af en kollektiv negativ stemning, eller om finansmarkedet har læst udviklingen rigtigt. Vi hælder fortsat mest til, at markedet overreagerer. Begrundelsen er en forventning om, at de kommende BNP-tal for tredje kvartal vil vise en lille fremgang i eurozonen og fortsat robust vækst i USA. Beige Book siger indirekte ro på Beige Book er centralbankens statusrapport på amerikansk økonomi frem til starten af oktober. Billedet af økonomien, som Beige Book tegner, er et helt andet, end hvad markedsstemningen indikerer. Beige Book siger nemlig, at økonomien ind i oktober voksede i nogenlunde samme tempo som beskrevet i de foregående udgaver af rapporten, dvs. en moderat vækst på 2-3% p.a. Spørgsmålet er så, om ugens skuffende nøgletal er udtryk for et sporskifte til lavere væksttempo. Det sidste kan ikke udelukkes, men der skal flere dårlige tal til at bekræfte en eventuel ny og dårligere udvikling i økonomien. Derfor holder vi fast i, at amerikansk økonomi fortsætter i nogenlunde samme spor som hidtil. Side 5 af 6

6 Nøgletal og begivenheder i perioden til Land A rt o g o ffentliggø relsestidspunkt P erio de Enhed F o rventet i markedet F o rrige perio de M andag DEU Producentpriser (08.00) september % m/m og år/år 0,0 / -1,0-0,1 / -0, EUR betalingsbalance (10.00) august mia. EUR 18,7 Tirsdag Kina BNP-tal (04.00) 3. kvt % år/år 7,2 7, Kina industriproduktion (04.00) september % år/år 7,4 6,9 Kina detailomsætning (04.00) september % år/år 11,7 11,9 CHF import (08.00) september % m/m 6,4 CHF eksport (08.00) september % m/m -0,7 CHF handelsbalance (08.00) september mia.chf 1,39 SPA sælger skatkammerbeviser (10.30) UK månedstal for statsfinanserne (10.30) april-september mia.gbp GRE Betalingsbalance (11.00) august mia. EUR 1,683 USD Existing home sales (16.00) september mill. annualiseret 5,10 5,05 Onsdag JPY Handelsbalance (01.50) september mia.jpy JPY Import (01.50) september % år/år 2,8-1,5 JPY eksport (01.50) september % år/år 6,6-1,3 DKK detailomsætning (09.00) september % m/m & år/år 0,6 / 1,1 UK Referat af rentemøde (10:30) USD inflation (i alt/kerne, 14.30) september % m/m 0,0 / 0,2-0,2 / 0,0 Torsdag JPY PM I-industri (foreløbigt tal, 03.35) oktober indeks 52,0 51, Kina HSBC Flash M anufacturing PM I (04.30) oktober indeks 50,1 50,2 DKK forbrugertillid (09.00) oktober indeks 7,1 FRA INSEE-erhvervsbarometret (08.45) oktober indeks 96 FRA PM I-industri (foreløbigt tal, 09.00) oktober indeks 48,8 FRA PM I-service (foreløbigt tal, 09.00) oktober indeks 48,4 DEU PM I-industri (foreløbigt tal, 09.30) oktober indeks 49,5 49,9 DEU PM I-service (foreløbigt tal, 09.30) oktober indeks 55,0 55,7 NOK Rentemøde i Norges Bank (10.00) ledende rente, % 1,50 EUR PM I-industri (flash estimate, 10.00) oktober indeks 50,0 50,3 EUR PM I-service (flash estimate, 10.00) oktober indeks 52,0 52,4 EUR PM I-composite (flash estimate, 10.00) oktober indeks 52,0 UK detailomsætning (10.30) september % m/m og år/år -0,2 / 2,8 0,4 / 3,9 USD Chicago Fed National Activity Index (14.30) september indeks -0,21 USD jobless claims (14.30) ugetal 1000 pers. 264k USD Huspris statistik (FHFA, 15.00) august % m/m 0,4 0,1 USD M arkit PM I (foreløbigt tal, 15.45) oktober indeks 57,3 57,5 EUR Forbrugertillid (16.00) oktober indeks -12,0-11,4 USD leading indicators (Conf. Board, 16.00) september % m/m 0,7 0,2 EUR EU topmøde-møde begynder Fredag Korea BNP-tal (01.00) 3.kvt.2014 % kvt/kvt og år/år 0,5 / 3, EUR EU topmøde-møde slutter DEU GfK forbrugertillid (08.00) november indeks 8,1 8,3 SPA PPI (09.00) september % m/m og år/år -0,1/ -0,6 UK BNP-tal (10.30) 3.kvt.2014 % kvt/kvt og år/år 0,7 / 3,0 0,9 / 3,2 ITA Forbrugertillid (10:00) oktober indeks 102,0 USD new home sales (16.00) september % m/m -7 18,0 Udarbejdet af chefanalytiker Bjarne Kim Kogut, Økonomisk Sekretariat. Tlf Dette materiale er udarbejdet af Arbejdernes Landsbank, som generel information til personlig brug. Anbefalinger skal ikke opfattes som hverken tilbud om eller opfordring til køb eller salg af de pågældende papirer, tjenesteydelser mv. Materialet er alene udarbejdet på basis af offentligt tilgængeligt materiale. Banken har omhyggeligt søgt at sikre sig, at materialet er korrekt og retvisende. Banken påtager sig intet ansvar for materialets nøjagtighed eller fuldkommenhed. De oplysninger, der er anført, kan have ændret sig i forhold til produktionstidspunktet, ligesom informationen ikke tager udgangspunkt i eller er tilpasset nogen kunders personlige forhold. Derfor opfordrer vi dig til at indhente yderligere og/eller opdateret information i banken. Arbejdernes Landsbank samt medarbejdere i banken kan have positioner i eller foretage køb eller salg mv. af i de værdipapirer, som er omtalt. Side 6 af 6

Markedsupdate Redaktion afsluttet 12. august 2015

Markedsupdate Redaktion afsluttet 12. august 2015 Markedsupdate Redaktion afsluttet 2. august 25 Overblik sidste 2 måneder OMX C2 Cap 4,5 +3,22% årig statsrente,883 -,5% point USD/DKK 6,695 +2,27% 5 95 9 85 8 75 7 65 6,6,4,2,8,6,4,2 5-8-24 5--24 5-2-25

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 34 En lidt stille uge med fokus på globale PMI-indeks Ugen der gik Ganske pæne nøgletal sender aktier og renter op: Indeværende uge var ikke en af de helt store, hvad angår

Læs mere

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. januar 2015 Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Fokus i den kommende uge Der vil i den kommende uge atter blive sat fokus på risikoen for deflation,

Læs mere

Tema: Har EU tabt vækstkapløbet med USA?

Tema: Har EU tabt vækstkapløbet med USA? Tema: Har EU tabt vækstkapløbet med USA? 9. marts 2015 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk Sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Frem mod udbruddet af finanskrisen

Læs mere

23. januar 2012. Se forventningsskenmaet sidst i Markets Update.

23. januar 2012. Se forventningsskenmaet sidst i Markets Update. BankNordik Markets Update 23. januar 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Udviklingen på de finansielle markeder siden seneste Markets Update har været ret så dramatisk. Fredag den 13.

Læs mere

Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen

Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen Investeringsanalyse generelle markedsforhold 7. august 2015 Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen Fokus i den kommende uge Der vil være stor interesse for privatforbruget i USA. Vi venter

Læs mere

UGESCENARIO. Uge 22-2015 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 22. maj 2015. Moderat amerikansk comeback

UGESCENARIO. Uge 22-2015 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 22. maj 2015. Moderat amerikansk comeback MAKRO UGESCENARIO Uge 22-215 Markedsføringsmateriale 22. maj 215 Moderat amerikansk comeback Revisionen af den amerikanske BNP rapport forventes at vise, at den meget skuffende BNP rapport for første kvartal

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 19 Konsekvenserne af valg i Frankrig og Grækenland Ugen der gik Forskel mellem USA og euroområdet tager til EUR svækkes: Der har været tale om en lidt kort og forstyrret uge

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 19 Lidt mere stille uge i udsigt Ugefokus udkommer ikke i næste uge pga. helligdagslukket pga. Kristi himmelfartsdag Ugen der gik ECB med lavere renter Fed lidt blødere: Der

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 26. september 2013 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Stilheden synes for en stund at have indfundet sig på de finansielle markeder. Der har ellers været nok mulige

Læs mere

Gode muligheder for gevinst i 2015

Gode muligheder for gevinst i 2015 DECEMBER 2014 JANUAR 2015 Gode muligheder for gevinst i 2015 Billig olie er et tveægget sværd for økonomien Kig mod udviklingslandene efter afkast Platinum edition Skelsættende udvikling i Rusland 1 AKTIER

Læs mere

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Aktieindeks Udvikling i 4 kvartal 2009 Værdi Værdi Ændring i 30.09.09 31.12.09 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2009 OMX CPH* 297,96 301,26 3,30 1,11% 32,14% OMX C20*

Læs mere

Et overblik. Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2. Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6

Et overblik. Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2. Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6 27.03.2013 Et overblik Dette er en investeringsanalyse Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2 Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6 Månedens temaartikel Global

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 1. juli 215 I den seneste udgave af Markets Update var det BankNordiks forventning, at der snarligt ville blive fundet en løsning

Læs mere

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Organisation for erhvervslivet DI PROGNOSE DI s økonomiske prognose Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Kraftig nedgang i dansk økonomi Dansk økonomi er ramt af et historisk kraftigt

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Nordisk Økonomi. Juni 2013. Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst

Nordisk Økonomi. Juni 2013. Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst Investeringsanalyse Nordisk Økonomi Juni 2013 Økonomi og finans Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst Sverige: Uklare signaler - men svensk økonomi i langsom

Læs mere

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5 Dansk økonomi Danmark taber markedsandele Låneomlægninger giver plads til forbrug Beskæftigelsesfaldet fortsætter ind i 2004 Boligbyggeriet vinder frem Regeringens udmeldinger mangler konsistens 10. december

Læs mere

Dansk økonomi vågner af sit hi

Dansk økonomi vågner af sit hi Dansk økonomi vågner af sit hi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og stud.polit. Mette Rasmussen med

Læs mere

Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi, som står over for økonomisk recession

Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi, som står over for økonomisk recession Investeringsanalyse Nordisk Økonomi Økonomi og finans Januar Danmark: Lang vej til opsving Kickstarten giver underskud, men ikke varig vækst Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi,

Læs mere

Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem

Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem I dag anbefaler vi at afdække det kommende års forbrug af foderkorn, færdigblandinger til svin, lavproteinblandinger til kvæg, roepiller og

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 3. kvartal Del 1 2013 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 3 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2013 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING Dansk Økonomi forår 2007 KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Væksten har toppet Væksten vil følge produktiviteten i 2008 og 2009 Væksten i BNP i Danmark var over 3 pct. i 2005 og 2006, jf. figur

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 7 Grækenlandsfarce, negativ euro-vækst og bedre USA-detailsalg Ugen der gik Markederne fortrøstningsfulde trods fortsat græsk farce: Den græske farce fortsatte i indeværende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 52-2

KonjunkturNYT - uge 52-2 KonjunkturNYT - uge -. december 1 9. januar 1 Danmark Fremgang i BNP i 3. kvartal 1 Lille fald i bruttoledigheden i november Stilstand i industriproduktionen, men på et højere niveau end i 13 Vareeksporten

Læs mere

Økonomisk prognose FORÅR 20008

Økonomisk prognose FORÅR 20008 Økonomisk prognose FORÅR 20008 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING PROGNOSE... 5 2. AKTUEL ØKONOMISK SITUATION... 7 3. INDENLANDSK PROGNOSE... 11 Privatforbrug... 11 Eksport og import... 15 Konkurrenceevne...

Læs mere

1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4

1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ 1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4 )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU 3.1 Den internationale økonomi...12 3.2 Udviklingen

Læs mere