Højere beskatning af fri bil i 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Højere beskatning af fri bil i 2013"

Transkript

1 1. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Højere beskatning af fri bil i 2013 vis du har fri bil til rådighed, og H hvis bilen er nyindregistreret i årene , venter en ekstra skattebetaling, da beskatningen af fri bil er skærpet fra og med REGLERNE FØR SKATTEREFORMEN Frem til 2013 blev beskatningsgrundlaget for fri bil nedsat efter tre kalenderår fra 100 procent af bilens værdi til 75 procent. Hvis bilen eksempelvis var anskaffet i december 2010, talte hele 2010 med i tre-års-reglen, og beskatningsgrundlaget kunne fra januar 2012 nedsættes til 75 procent af bilens nyvognspris. Altså efter en reel ejertidsperiode på 25 måneder. DE NYE REGLER RAMMER MED BAGUDRETTET EFFEKT De nye regler indebærer, at bilen nu skal have været ejet i tre hele år (36 måneder), før beskatningsgrundlaget kan sættes ned. De nye regler rammer med bagudrettet effekt, da biler, som stilles til rådighed som fri bil og som nyindregistreret i årene , også er omfattet af de nye regler. Som arbejdsgiver skal man også være opmærksom på den nu forlængede beskatningsperiode, når indberetningen af løn til SKAT skal foretages for ansatte med fri bil, og hvor bilen er nyindregistreret i årene Indberetningen gælder for januar 2013 og frem. Eksempel: en bil stilles til rådighed som fri bil, og bilen er nyindregistreret den 1. december Beskatningsgrundlaget for denne bil ville efter de gamle regler være nedsat til 75 procent af bilens nyværdi i januar 2013, da bilen da har været indregistreret i tre kalenderår (2010, 2011 og 2012). De nye regler betyder, at nedskrivningen i beskatningsgrundlaget først kan finde sted i december 2013, når bilen reelt har været ejet i 36 måneder. Dette medfører altså en forlænget beskatningsperiode på 11 måneder, hvor beskatningsgrundlaget udgør bilens fulde nyvognpris. LÆS, hvordan Henrik Lisberg gennem bevidst planlægning og fokuseret styring har nået sine virksomhedsmål. side 4-5 henrik lisberg: VI VAR otte medarbejdere og syntes, at vi stod i et vadested. Vi kunne vælge at forsætte stille og roligt, eller vi kunne vælge at lægge en ny ambitiøs strategi. Gud ske lov valgte vi det sidste. 3 skattelister giver adgang til selskabers skatteforhold 6 udvidet gennemgang nyt alternativ til revision 7 restskat du kan stadig spare renter

2 nyt og nyttigt afskriv din kunst Har du tænkt på at købe et maleri, en skulptur eller eksempelvis fotografisk kunst til din virksomhed? Under særlige betingelser kan du afskrive 25 procent årligt på kunst, som er anskaffet til virksomheden. Kunsten skal være original, og der skal være tale om et førstegangskøb. Du eller dit selskab må ikke være nærtstående til kunstneren. Hvis du bor i en ejendom, hvor der både er erhverv og beboelse, vil det være et krav, at kunsten er placeret i den del af bygningen, der anvendes til erhverv. Hvis prisen på kunstværket er under kroner, kan hele beløbet afskrives i anskaffelsesåret. Mindre skrivebordsarbejde fra den 1. januar 2013 trådte nye momsregler i kraft. Grænsen for, hvornår du som køber kan nøjes med en kassebon eller en forenklet faktura som dokumentation for dit momsfradrag, er hævet fra 750 kroner til kroner inklusive moms. I modsætning til sædvanlige fakturaer skal hverken en kassebon eller en forenklet faktura indeholde oplysninger om køberen. En forenklet faktura skal kun indeholde oplysninger om udstedelsesdato, om sælgers CVR-nr., om sælgers navn og adresse, oplysning om mængden og arten af den leverede vare eller ydelse, om det samlede salgsbeløb samt om momsbeløbet. En forenklet faktura skal endvidere være fortløbende nummereret. Måske mulighed for at stifte et selskab for en krone i dag er minimumskravet til kapitalen i et anpartsselskab kroner. Ifølge et nyt lovforslag skal dette beløb nedsættes til kroner. Dermed bliver kroner den mindste kapital, der skal være til stede for at stifte et ApS. Forslaget indeholder også mulighed for at stifte et selskab med kun en krone i minimumskapital - et såkaldt iværksætterselskab. Denne selskabsform vil dog være underlagt en del begrænsninger. Der vil blandt andet være regler om, at noget af overskuddet skal hensættes, indtil der er opbygget en minimumskapital på samme størrelse som i et ApS. De nye regler vil, hvis de bliver vedtaget af Folketinget, kunne træde i kraft fra Aldersopsparing normalt skal du betale 40 procent afgift af en kapitalpension, når du hæver den. Men i 2013 kan du bytte din kapitalpension om til en alderspension mod kun at betale 37,3 procent i afgift. Det er en besparelse på 2,7 procent. Hvis du har kroner stående på kapitalpensionen, kan du derfor spare kroner, når du ændrer ordningen til en aldersopsparing. De kroner oven i de kroner ( kroner minus 40 procent) betyder faktisk, at din pension er forøget med 4,5 procent. De fleste pengeinstitutter tager dog et gebyr for at ændre kontoen, hvilket hurtigt kan ændre regnestykket. DIN REVISOR INFORMERER udgiver FSR danske revisorer Kronprinsessegade 8 DK København K redaktion Kim Larsen, statsautoriseret revisor, fagchef Peter Nielsen, skatterevisor, fagkonsulent Mads Grønnegaard, cand. jur., skattekonsulent Jan Brødsgaard, cand.merc.aud., fagkonsulent Jacob Dedenroth Bernhoft, cand.jur., juridisk chef Henrik Carmel, cand.scient.adm., fagkonsulent Henrik Brusgaard, registreret revisor (redaktør) Jan Wie (redaktionssekretær) design og layout Mattias Wohlert tryk Rounborgs grafiske hus. opslagsfoto Morten Melhede oplag din revisor informerer udkommer fem gange årligt i eksemplarer. issn Redaktionen er afsluttet den 21. februar Artiklerne i din revisor informerer er formuleret i generelle vendinger og dækker ikke specifikke situationer. Informationerne bør ikke benyttes uden professionel rådgivning. Redaktionen påtager sig ikke ansvar for tab foranlediget af en gennemført handling eller undladelse af en handling på baggrund af artiklerne. Eftertryk er ikke tilladt. fsr danske revisorer 2 DIN REVISOR INFORMERER

3 skat dagsbeviser gælder op til fire tons Det er muligt at købe dagsbeviser for privatkørsel i gulpladebiler med en totalvægt op til fire tons, dog er prisstrukturen forskellig afhængigt af, om bilen vejer under tre tons eller mellem tre og fire tons. Det drejer sig om, hvorvidt din virksomhed har fratrukket hele momsbeløbet ved køb eller leje. priser på dagsbeviser Virksomheden har fratrukket hele momsbeløbet ved køb/leje Virksomheden har ikke trukket hele momsbeløbet fra ved køb/leje totalvægt højst kg Dagsbevis 225 kr. Dagsbevis 185 kr. totalvægt kg Dagsbevis 185 kr. Dagsbevis 185 kr. Nu har du adgang til alle selskabers skatteforhold følgende oplysninger om selskabernes skatteforhold er tilgængelige: Selskabets skattepligtige indkomst Underskudsoplysninger fra tidligere år Den beregnede skat for indkomståret Den skattebestemmelse, som selskabet er skattepligtig efter Om selskabet er omfattet af tonnageskatteloven Alle har nu offentlig adgang til danske selskabers, foreningers og fondes skatteoplysninger. Skatteoplysningerne vedrører indkomståret I december 2012 blev det muligt via SKATs hjemmeside at få indsigt i samtlige danske selskabers skatteoplysninger. Der blev åbnet op for de såkaldte skattelister, og dermed blev alle danske selskabers skatteforhold for indkomståret 2011 offentligt tilgængelige. Kun adgang til et indkomstår ad gangen Adgangen til selskabernes skatteoplysninger er kun tilgængelig for et indkomstår ad gangen. Det betyder, at når 2012-oplysningerne bliver tilgængelige, vil oplysningerne for 2011 ikke længere være tilgængelige. Hvad kan du bruge oplysningerne til? Oplysningerne giver som udgangspunkt ikke nødvendigvis det fulde billede af et selskabs skatteforhold. Store investeringer, der giver adgang til skattemæssige afskrivninger, kan ikke læses ud af de oplysninger, der fremgår af skattelisterne. Ønsker du at vurdere dine samarbejdspartneres overordnede økonomiske status, kan skatte listerne ikke stå alene. Her skal du især yderligere indhente kreditoplysninger og årsrapporter. 1. KVARTAL

4 virksomhedsstrategi Planlægning og styring kan betale sig En klar, ambitiøs tiårs strategi, understøttende årlige budgetter samt fokus på processer og lagerstyring, har været nøglen til den succes, som måle-instrumentvirksomheden Emco Controls har oplevet de seneste år. I 2007 satte virksomhedens ledelse sig sammen med virksomhedens professionelle bestyrelse, revisoren og bankrådgiveren for at lægge en ambitiøs plan for fremtiden. Antallet af medarbejdere er næsten fordoblet her halvvejs i forløbet. et er en isnende vinterformiddag, D og en skyfri himmel byder solen velkommen. I udkanten af Hillerød ligger Emco Controls, som har overtaget bygningerne efter det hæderkronede og senere konkursramte mikrobryggeri Brøckhouse. Emcos administrerende direktør, Henrik Lisberg tager imod med åbne arme, et lunt smil og den indledende replik: Som led i vores tiårs strategi fra 2007 skulle vi flytte til større lokaler allerede efter et par år. Dette er resultatet, udbryder Henrik Lisberg stolt og viser, hvor de gamle damp- og bryggerikedler engang stod. EN SKILLEVEJ For seks år siden stod virksomheden ved en skillevej. Vi var otte medarbejdere og syntes, at vi stod i et vadested. Vi kunne vælge at forsætte stille og roligt, eller vi kunne vælge at lægge en ny, ambitiøs strategi. Gud ske lov valgte vi det sidste, for- 4 DIN REVISOR INFORMERER

5 Lagerstyring har to sider. Kunderne ønsker, at vi har stort set alt på lager. Min revisor mener, at jeg binder for mange midler i det dyre stål, når jeg har for meget stående på hylderne, forklarer Henrik Lisberg, direktør i Emco Controls. Når du skal opgøre leasing i årsregnskabet tæller Henrik Lisberg over den sorte kaffe og fortsætter: Vi er en familieejet virksomhed, som min søn og jeg driver. Sammen med en økonomimand og en salgsmand udgør vi virksomhedens professionelle bestyrelse. Vi inviterede vores revisor og bankrådgiver til sammen med bestyrelsen at deltage i en strategiproces, hvor vi lagde en strategiplan med en klar retning og en masse underpunkter. Vi traf beslutninger om virksomhedens fremtidige faciliteter for at tiltrække nye medarbejdere, produktmix, processtyring, kundesammensætning, maskinpark, langsigtet økonomi og årlige budgetter. Centralt var, at vi i 2017 skal have mangedoblet den omsætning, vi havde i PROCESOPTIMERING Eksempelvis procesoptimering og lagerstyring har vi været meget optaget af. Her har vi virkelig sparet mange kræfter. Når vi får en større ordre hjem, går vi ikke blot hovedløst i gang med at producere, men tilrettelægger fremstillingen efter en tre-trins-raket for ikke at binde likviditet i unødig lang tid. A. Først producerer vi den del af apparaterne og udstyret, hvor vi selv har materialerne liggende på lager. B. Samtidig bestiller vi de materialer, vi ikke har liggende på lager. Her gælder det om at finde råvarerne og materialerne, hvor de er biligst. Derefter går vi i gang med at producere disse dele af ordren. C. Som sidste element vil der typisk være komponenter, som har en fast pris. Dem køber vi til sidst, når vi er ved at være klar. Det kræver en del produktionsstyring, og et resultat af dette er, at folkene ved maskinerne ofte arbejder med flere opgaver samtidig. Det tunge og dyre stål på lageret findes i mange kvaliteter og former. Henrik Lisberg mærker et modsatrettet pres mellem revisoren og kunderne: Lagerstyring kan være svært. Min revisor siger, at jeg skal nedbringe lageret, da jeg har alt for mange penge bundet i det dyre stål, vi har liggende på hylderne. Men kunderne kræver, at vi kan levere hurtigt og effektivt, og det kan vi kun gøre, hvis stålet ligger umiddelbart tilgængeligt og ikke skal bestilles hjem. Jeg forsøger at finde en balancegang. LEASING FREM FOR LEJE Den hårde lugt af stålspåner og maskinolie blander sig i næseborene, da Henrik Lisberg fremviser de store drejebænke, udstansningsmaskiner og fræsere i maskinhallen. Vi leaser i stedet for at leje. Mine beregninger viser, at det er den bedste betalingsmodel for os. Det er sjældent, at vi køber nye maskiner, men foretrækker at de eksempelvis er fem år gamle. Så længe vi kan overholde tolerancegrænserne, har vi ikke behov for noget nyt og smart. Leasingselskabet tilbyder en fornuftig årlig rente, og vi kan købe maskinen tilbage efter seks år, hvor vi kun mangler at afdrage de sidste ti procent af købsprisen, forklarer Henrik Lisberg. Om virksomhedens økonomistyring fortæller Henrik Lisberg: Jeg sender hvert kvartal en opdatering af, hvordan det går med centrale økonomiske nøgletal til min revisor. Det foregår i et Excel-ark, som for hver måned indeholder cirka 30 linjer med forskellige oplysninger. Her kan både jeg og revisoren holde øje med, om det hele ser fornuftigt ud. Det er ikke sådan, at vi går i panik, hvis en måned ser skæv ud. Det skal der være plads til. Det vigtigste er, at vi holder os til strategien, afslutter han. Nogle virksomheder leaser maskiner i stedet for at købe dem. Som regel er leasingformen blot en anden måde at finansiere maskiner på, idet virksomheden typisk køber maskinerne efter en årrække. I forhold til virksomhedens årsregnskab er der væsentlig forskel på, om virksomheden låner pengene i banken og køber en maskine, eller om virksomheden leaser maskinen via et leasingselskab. Oplysning i regnskabets noter Små virksomheder (regnskabsklasse A og B) kan undlade at indregne leasingkontrakter i balancen. I stedet skal årsregnskabet indeholde noteoplysninger om forpligtelserne i henhold til leasingkontrakterne. Eksempelvis skal de månedlige ydelser oplyses. Resultatopgørelsen vil hvert år blive belastet af leasingydelsen. Indregning i balancen Virksomheden kan i stedet vælge at indregne leasingkontrakter i årsregnskabet, så den regnskabsmæssige effekt svarer til situationen, hvor virksomheden køber maskinen for lånte penge. Maskinen vil således indgå som et aktiv i balancen, og der indregnes en gæld. Resultatopgørelsen vil hvert år blive belastet med afskrivninger på maskinen og finansieringsomkostninger. 1. KVARTAL

6 revision Udvidet gennemgang et alternativ til sædvanlig revision Folketinget har besluttet at give små selskaber (regnskabsklasse B) mulighed for at vælge et alternativ til sædvanlig revision. Fremover kan selskaberne vælge at få årsregnskabet gennemgået efter en særlig erklæringsstandard, der er tilpasset forholdene i små virksomheder. I daglig tale kaldes den nye mulighed udvidet gennemgang. En eventuel beslutning om at vælge udvidet gennemgang skal træffes på selskabets ordinære generalforsamling. Forskellen på en udvidet gennemgang, en revision og et review Høj grad af sikkerhed Begrænset sikkerhed Grad af sikkerhed revision REVISORS HANDLINGER: Analyser Forespørgsler Verifikation af modtagne oplysninger og alle væsentlige poster i regnskabet ved: Vurdering Efterprøvning Observationer Gentagelser Beregninger Bekræftelser fra tredje mand En række forhold bør overvejes, før beslutningen træffes. Blandt andet om selskabets pengeinstitut vil være tilfreds med et årsregnskab med en erklæring om udvidet gennemgang. Revisors erklæring om udvidet gennemgang giver nemlig mindre grad af sikkerhed end revision, men højere grad af sikkerhed end review. Har du brug for at vide mere om udvidet gennemgang, skal du tale med din revisor om det. udvidet gennemgang REVISORS HANDLINGER: Analyser Forespørgsler Supplerende handlinger herunder: Kontrol af indberetninger til SKAT Engagementsforespørgsler Oplysninger fra tingbog og advokat mv. Illustrationen viser nogle væsentlige principielle forskelle mellem revision, udvidet gennemgang og review. De nævnte handlinger er ikke udtømmende. review REVISORS HANDLINGER: Analyser Forespørgsler For få oplyser om fortjeneste og tab ved ejendomssalg SKAT har i 2011 og 2012 gennemført et projekt, hvor fokus var rettet mod borgere og virksomheder, der har solgt grunde og erhvervsejendomme. I den forbindelse har SKAT konkluderet, at for få selvangiver de fortjenester og tab, der har været i forbindelse med handlerne. Derfor vil SKAT også fremover kontrollere, at der selvangives korrekt på dette område. Reglerne kan være svære at forstå SKAT konkluderer, at en vigtig årsag til den manglende selvangivelse af fortjenester og tab skal ses i lyset af, at reglerne på området er komplicerede. Det er særligt lønmodtagere, der ikke kender til skattereglerne, når der eksempelvis sælges en grund, men der er også problemer, når der sælges erhvervsejendomme. SKAT har foretaget ændringer på 200 millioner kroner i 2011 og 2012 vedrørende manglende oplysning om fortjeneste og tab i forbindelse med afståelse af fast ejendom. SKAT kontrollerer også i de kommende år Med udgangspunkt i de mange sager, hvor der ikke er selvangivet korrekt ved salg af fast ejendom, vil SKAT også i de kommende år have fokus på dette område. Så hvis du har solgt fast ejendom, er det en god ide at tale med din revisor, om en eventuel fortjeneste eller et tab, der kan opgøres vedrørende salget, skal medtages i selvangivelsen. 6 DIN REVISOR INFORMERER

7 restskat Restskatten for 2012 Du kan stadig spare renter et er som selvstændig erhvervsdrivende stadig en god ide at beregne D sin skat for Ikke mindst hvis du forventer at skulle betale en større restskat. Vær opmærksom, hvis du har haft ekstraordinære indtægter i Det kan eksempelvis være skattepligtige indtægter ved salg af fast ejendom, aktier, virksomhed, eller hvis din virksomheds overskud har været større end forudsat ved forskudsregistreringen. Så vil det være en god ide at beregne den forventede skat for 2012 allerede nu. Det samme gør sig gældende, hvis du i løbet af 2012 blev gift eller skilt, startede eller ophørte med at indbetale til en pensionsordning eller måske har indfriet et lån eller omlagt et rentetilpasset lån. Ovenstående eksempler kan medføre, at din forskudsregistrering for 2012 ikke har været korrekt, og det kan derfor medføre en restskat. LAV EN FRIVILLIG INDBETALING OG SPAR RENTER PÅ RESTSKATTEN Hvis du har beregnet, at du står til at betale en restskat vedrørende 2012, kan du fortsat nå at spare renter på denne restskat, hvis du senest den 1. juli 2013 foretager en frivillig indbetaling til SKAT. SKAT foretager som udgangspunkt allerede renteberegning fra den 1. januar Så jo før du foretager den frivillige indbetaling, jo mindre skal du betale i renter. Du skal dog naturligvis have for øje, om du har fri likviditet, eller om du skal trække på en kassekredit for at kunne betale restskatten. Lad din revisor hjælpe med beregningen. Renteberegning for restskat indkomståret 2012 Frivillig indbetaling efter 31. december 2012, men senest 1. juli 2013 Du skal betale en dag-til-dag rente (markedsrente + to procent) af hele den frivillige indbetaling fra 1. januar 2013 til betalingsdagen. Opstår der efterfølgende overskydende skat, refunderes den betalte rente ikke. Opstår der efter den frivillige indbetaling alligevel restskat, som du også indbetaler inden 1. juli, pålægges denne ligeledes dag-til-dag renten fra 1. januar 2013 til betalingen. Dette er 2,7 procent. Efter den 1. juli 2013 Er der stadigvæk restskat efter den 1. juli 2013, pålægges denne et fast rentetillæg på 4,7 procent. 1. KVARTAL

8 Sydbanegade 2B,1 Postboks Kolding Telefon Telefax DIT NÆSTE KVARTAL marts 2013 april 2013 maj 2013 juni Halvårsmoms (små) 11 A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små), (små) 15 Lønsumsafgift (måned) 20 B-skat + AM-bidrag selvstændige, Acontoselskabsskat 25 Månedsmoms (store), Liste (store) 27 A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store), Indberetning af e-indkomst (store) 10 A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små), Feriekonto (timelønnede), (små) 15 Lønsumsafgift (kvartal + måned) 22 B-skat + AM-bidrag selv stændig 25 Månedsmoms (store), Liste (store + mellem) 30 A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store), Indberetning af e-indkomst (store) 1 Selvangivelse lønmodtagere, Gaveanmeldelse 7 ATP 13 A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små), Kvartalsmoms (mellem), (små) 15 Etableringskonto/iværksætterkonto, Lønsumsafgift (måned) 21 B-skat + AM-bidrag selv stændig 27 Månedsmoms (store), Liste (store) 31 A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store), Indberetning af e-indkomst (store) 10 A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små), (små) 17 Lønsumsafgift (måned) 25 Månedsmoms (store), Liste (store) 28 A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store), (store) GODT AT VIDE dagpenge 2013 Sats per dag: sygedagpenge 2013 Maksimalt per uge: Yderligere oplysninger: www bm dk 801 kr kr diskontoen 6 juli ,00 pct 1 juni ,25 pct 9 december ,75 pct 4 november ,00 pct 8 juli ,25 pct 8 april ,00 pct 15 januar ,75 pct 28 august ,00 pct 14 august ,10 pct 8 juni ,20 pct Yderligere oplysninger: www nationalbanken dk Befordringsfradrag km: 0 kr km: 2,13 kr Over 120 km: 1,07 kr kørselsgodtgørelse 2013 Egen bil eller motorcykel per km Indtil km Over km Egen cykel eller knallert per km 3,82 kr 2,13 kr 0,51 kr rejsegodtgørelse 2013 Logi efter regning eller per døgn 195 kr Fortæring per døgn 455 kr Tilsluttende døgn per time 18,96 kr Fri morgenmad 68,25 kr Fri frokost 136,50 kr Fri middag 136,50 kr 25 pct godtgørelse 113,75 kr straksafskrivning 2013 Maksimumgrænse for straksafskrivning af småaktiver kr nettoprisindeks 2012 Januar ,7 December ,1 November ,5 Oktober ,7 September ,8 August ,5 Juli ,1 Juni ,1 Maj ,3 April ,3 Marts ,5 Februar ,9 Yderligere oplysninger: www dst dk/priser Riv ud og gem

statsautoriseret revisionsinteressentskab

statsautoriseret revisionsinteressentskab statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Hvordan får jeg sparet nok op? 4. kvartal 2012 De

Læs mere

RevisorInformerer. Tjek din forskudsregistrering for indkomståret 2012. Registrerede Revisorer FRRN. Revision@naerrevision.dk www.naerrevision.

RevisorInformerer. Tjek din forskudsregistrering for indkomståret 2012. Registrerede Revisorer FRRN. Revision@naerrevision.dk www.naerrevision. Registreret Revisionsselskab Registrerede Revisorer tlf: 47 77 12 10 fax: 47 77 17 49 Revision@naerrevision.dk www.naerrevision.dk Registreret Revisionsaktieselskab RevisorInformerer Kundemagasin fra din

Læs mere

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre 1. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre iden 1. august 2013 er

Læs mere

Husk lige selvangivelsen

Husk lige selvangivelsen 2. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Husk lige selvangivelsen Fristen for indberetning af selvangivelsen for personlige erhvervsdrivende vedrørende indkomståret 2012 er den 1. juli 2013. Husk denne

Læs mere

VÆKSTPLANEN dit samlede overblik

VÆKSTPLANEN dit samlede overblik SÆrNummEr, juli 2013 værdifuld viden om økonomi VÆKSTPLANEN dit samlede overblik læs, hvordan direktør Søren Stemann Beck fra reklamebureauet Gorm Larsen & Zornig med de nye forlængede momsfrister styrker

Læs mere

RevisorInformerer. Penge på vej til dig, som bruger virksomhedsordningen. Kundemagasin fra din revisor. 2. kvartal 2012

RevisorInformerer. Penge på vej til dig, som bruger virksomhedsordningen. Kundemagasin fra din revisor. 2. kvartal 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 2. kvartal 2012 SKAT har opdaget, at kapitalafkastsatsen i årene 2000-2010 er blevet beregnet med en for høj procent, og er nu kommet frem med de nye lavere

Læs mere

SKAT. kørselsgodtgørelse nej tak. lønforhøjelse. Iværksætterselskaber nu er de her. netværksindbrud: giv dig selv. kræver lønudbetaling

SKAT. kørselsgodtgørelse nej tak. lønforhøjelse. Iværksætterselskaber nu er de her. netværksindbrud: giv dig selv. kræver lønudbetaling SÆRNUMMER, FEBRUAR, 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Iværksætterselskaber nu er de her Den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte iværksætterselskaber. Et iværksætterselskab, IVS, er en særlig type anpartsselskab

Læs mere

RevisorInformerer. Krav om digital indberetning af selvangivelsen. Kundemagasin fra din revisor. 1. kvartal 2012

RevisorInformerer. Krav om digital indberetning af selvangivelsen. Kundemagasin fra din revisor. 1. kvartal 2012 1. kvartal 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor En ny bekendtgørelse fra Skatteministeriet betyder, at du som selvstændigt erhvervsdrivende som udgangspunkt skal indsende selvangivelsen

Læs mere

vil din forskudsregistrering nemlig automatisk tage udgangspunkt i den rentebyrde, som du havde for indkomståret 2008.

vil din forskudsregistrering nemlig automatisk tage udgangspunkt i den rentebyrde, som du havde for indkomståret 2008. REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: jb@buchognoergaard.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Lave renter

Læs mere

Spar penge på dagsbeviser

Spar penge på dagsbeviser SÆRNUMMER, FEBRUAR 2013 DIN REVISOR INFORMERER VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI TIMER Spar penge på dagsbeviser et bliver fremover muligt på en D ny måde at anvende din virksomheds gulpladebil til private formål,

Læs mere

direktør for 1 krone?

direktør for 1 krone? 3. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Er der fradrag, når jeg er sponsor for min datters rideklub? Direktør Tommy Rasmussen fra Feiyue Group Europe fortæller, at hans virksomhed har haft bedre mulighed

Læs mere

RevisorInformerer. Mindre bøvl

RevisorInformerer. Mindre bøvl PLAN REVISION Købmagergade 14 4700 Næstved Telefon: 55 77 03 17 Telefax: 55 77 53 17 mail@planrevision.dk www.planrevision.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Mindre bøvl - Lovforslag om

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Juli 2007 Feriebolig i udlandet

Læs mere

momsregistreringer se ændringerne fra nytår

momsregistreringer se ændringerne fra nytår 4. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Nordstensvej 11 3400 Hillerød Tlf. 4826 8300 www.stryhn-harder.dk Ulovlige lån: En dyr fornøjelse Som leder eller ejer af et anpartsselskab eller aktieselskab

Læs mere

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor TEMA 2012 FINANSLOVEN

Læs mere

RevisorInformerer. Køb, leasing eller leje? April 2009

RevisorInformerer. Køb, leasing eller leje? April 2009 RevisorInformerer Køb, leasing eller leje? April 2009 Har du sværere ved at skaffe likviditet i disse tider? Overvejer du at investere i nye maskiner, inventar eller biler? Det er ikke sikkert, at et almindeligt

Læs mere

RevisorInformerer. Dyrt at indberette forkert og for sent til SKAT. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2012

RevisorInformerer. Dyrt at indberette forkert og for sent til SKAT. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2012 statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 3. kvartal 2012 Siden den 1. juli 2012 har SKAT

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån 2. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån fra virksomhedsordning til selskabsform Ansættelsen af den første medarbejder var den direkte anledning til,

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

RevisorInformerer. Planlæg dit generationsskifte. Kundemagasin fra din revisor FAKTA

RevisorInformerer. Planlæg dit generationsskifte. Kundemagasin fra din revisor FAKTA REVISION DATA REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Planlæg dit generationsskifte 1. kvartal 2010 113946

Læs mere

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011

Læs mere

SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen

SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen 3. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI PLAN REVISION SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen læs om betaling via mobiltelefon, som bliver mere og mere populært. Slagtermester Morten Holm fortæller,

Læs mere

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse 2. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI ANDELSBOLIGER Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse Er du selvstændig erhvervsdrivende, skal du udfylde og indberette din udvidede selvangivelse senest den

Læs mere

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1.

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1. Revision Sjælland RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011 Som arbejdsgiver kan du udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til en medarbejder efter statens satser, når den ansatte anvender

Læs mere

Stor risiko for dobbeltbeskatning

Stor risiko for dobbeltbeskatning 4. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Stor risiko for dobbeltbeskatning iværksætterselskaber Fra den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte et iværksætterselskab (IVS) med blot én krone i selskabskapital.

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Godt nytår og god lageroptælling! Januar

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

RevisorInformerer. Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Oktober 2008

RevisorInformerer. Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Oktober 2008 Oktober 2008 RevisorInformerer Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Har du planer om at flytte til Spanien eller Frankrig, når du slutter dit arbejdsliv? Nye, væsentlige ændringer kan få indflydelse

Læs mere

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 RevisorInformerer Særnummer Juni 2010 Selskab eller personlig virksomhed? I dette særnummer gennemgår vi udvalgte elementer af den nye lov om selskaber, som delvis trådte i kraft den 1. marts 2010. Herunder

Læs mere

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån 2. KVARTAL 2015 SÆRNUMMER, JANUAR 2013 BIDRAG TIL DIN BUNDLINJE VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån Hvis du som hovedaktionær eller hovedanpartshaver ulovligt

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 I dette særnummer gennemgår vi

Læs mere

Har du styr på pensionen?

Har du styr på pensionen? SÆRNUMMER, NOVEMBER 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI tema PENSION Har du styr på pensionen? statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Udskyd din pension

Læs mere

RevisorInformerer. Tilbagebetaling af moms på rykkergebyrer. Oktober 2006

RevisorInformerer. Tilbagebetaling af moms på rykkergebyrer. Oktober 2006 Oktober 2006 RevisorInformerer Tilbagebetaling af moms på rykkergebyrer Rykkergebyrer er momsfrie. Hvis du har opkrævet moms af rykkergebyrer inden for de seneste tre år, kan du søge om tilbagebetaling.

Læs mere

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten?

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten? RevisorInformerer April 2007 Hjemmearbejdsplads og datakommunikation - hvordan er det med skatten? Medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser er populært på arbejdspladserne. Der findes forskellige ordninger,

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Ny selskabslov på trapperne 3. kvartal 2009 Folketinget

Læs mere

RevisorInformerer. Gulpladebiler - nu bliver det lettere. Juni 2008

RevisorInformerer. Gulpladebiler - nu bliver det lettere. Juni 2008 Juni 2008 RevisorInformerer Gulpladebiler - nu bliver det lettere SKAT har nu ændret reglerne for tilladt privat kørsel i biler på gule nummerplader. Du kan på en del områder se frem til lempeligere regler.

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk Holdninger til og meninger om gulpladebiler har igennem de seneste årtier været mange og forskelligartede.

Læs mere

Jens Tofthøj Registreret revisor FRR

Jens Tofthøj Registreret revisor FRR Jens Tofthøj Registreret revisor FRR Lundbyvej 89. DK 5700 Svendborg. Tlf: +45 6254 1700. Mobil: +45 2068 2750 E-mail: jt@jtadviser.dk www.jtadviser.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Plej

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

RevisorInformerer. Fitnessklubben i skatteklemme. 2. kvartal 2009

RevisorInformerer. Fitnessklubben i skatteklemme. 2. kvartal 2009 REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: jb@buchognoergaard.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Fitnessklubben i skatteklemme 2. kvartal

Læs mere

RevisorInformerer. NemID står for døren. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2010

RevisorInformerer. NemID står for døren. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2010 3. kvartal 2010 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor NemID står for døren Bankerne har sammen med en række offentlige tjenesteudbydere udviklet NemID. Denne nye digitale løsning sikrer alle danskere

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

RevisorInformerer. Årsregnskabsloven og selskabslovgivningen ændret. Juli 2006

RevisorInformerer. Årsregnskabsloven og selskabslovgivningen ændret. Juli 2006 Juli 2006 RevisorInformerer Årsregnskabsloven og selskabslovgivningen ændret Den 1. april er årsregnskabsloven og selskabslovgivningen blevet ændret på en række områder. Leasede aktiver ud af årsrapporten

Læs mere

likviditetsbudgettet repræsentation?

likviditetsbudgettet repræsentation? 3. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Manglende indsendelse af årsrapport kan betyde tvangsopløsning En manglende eller for sen indsendelse af selskabets årsrapport kan i sidste ende resultere i en

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

RevisorInformerer. buch & nørgaard. Klar udmelding om moms på varebiler. April 2008

RevisorInformerer. buch & nørgaard. Klar udmelding om moms på varebiler. April 2008 buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer April 2008 Klar udmelding

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk. Driv din virksomhed i selskabsform

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk. Driv din virksomhed i selskabsform buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Oktober 2007 Driv din virksomhed

Læs mere

Nyt om Skat og Socialjura

Nyt om Skat og Socialjura Nyt om Skat og Socialjura Årsmøde 26. februar 2013 Af økonomikonsulent Eva Christensen evc@landbocenter.dk Tlf. 5679 1934 ØkonomiRådgivning - En del af Dansk Nyt om SKAT Håndværkerfradrag 2012: Faktura

Læs mere

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab 1. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI T E M A årsrapporten Gratis at tjekke konkurrentens regnskab drømmer du om at sælge din virksomhed Har du planer om at afhænde din virksomhed, er der en række

Læs mere

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Ny vækst i en

Læs mere

RevisorInformerer. Ny skattereform. de vigtigste elementer. Kundemagasin fra din revisor

RevisorInformerer. Ny skattereform. de vigtigste elementer. Kundemagasin fra din revisor særnummer 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Folketinget vedtog i september 2012 en ny og omfattende skattereform. I dette nummer videreformidler vi nogle af de vigtigste skattemæssige

Læs mere

NYKØBING MORS Tlf. 9771 1322

NYKØBING MORS Tlf. 9771 1322 HANSTHOLM Tlf. 9796 2600 HURUP Tlf. 9795 1711 HVIDBJERG Tlf. 9787 1755 NYKØBING MORS Tlf. 9771 1322 ROSLEV Tlf. 9757 1322 STRUER Tlf. 9785 0599 Tlf. 9785 0844 THISTED Tlf. 9792 5500 RevisorInformerer Kundemagasin

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder

Informationsmøde for nye virksomheder Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Bliv selvstændig - med ro i maven

Bliv selvstændig - med ro i maven Bliv selvstændig - med ro i maven Du har taget en stor beslutning om at blive selvstændig. Det betyder, at der er mange regler, du skal sætte dig ind i, så du får en rigtig god start på din nye tilværelse

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden GUIDE TIL HANDYHANDERE Sidst opdateret i januar 2014 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine opgavestillere. Vi har sammenfattet

Læs mere

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2 GUIDE TIL KANDIDATER Sidst opdateret i marts 2010 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine kunder. Vi har sammenfattet de vigtigste

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ND Kjellerup T: 8640 9295 E: randers@nd-revision.dk. ND Jebjerg T: 9751 3900 E: skive@nd-revision.dk

ND Kjellerup T: 8640 9295 E: randers@nd-revision.dk. ND Jebjerg T: 9751 3900 E: skive@nd-revision.dk www.nd-revision.dk ND REVISION registrerede revisorer FRR ND Randers T: 8640 9295 E: randers@nd-revision.dk ND Skive T: 9751 3900 E: skive@nd-revision.dk ND Kjellerup T: 8640 9295 E: randers@nd-revision.dk

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Under Solen A/S. Solen 1 A 3390 Hundested. CVR nr. 26 09 76 14

Under Solen A/S. Solen 1 A 3390 Hundested. CVR nr. 26 09 76 14 Rådgivning & Revision Holsbjergvej 31-33 2620 Albertslund CVR nr. 28126131 Tlf. 43 32 81 12 Under Solen A/S Solen 1 A 3390 Hundested CVR nr. 26 09 76 14 og bilag til selvangivelsen for indkomståret 2012

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Opgørelse af skattepligtig indkomst for indkomståret 2014 (Regnskabsåret 2014)

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Opgørelse af skattepligtig indkomst for indkomståret 2014 (Regnskabsåret 2014) Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

Kirk Revisionspartnerselskab

Kirk Revisionspartnerselskab Kirk Revisionspartnerselskab Ørsted Kro A/S Rougsøvej 118 8950 Ørsted Internt regnskab for 2013/14 Registrerede revisorer FSR - danske revisorer Richardt Biger Andersen Kurt Telling Jørgensen Niels Brocks

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv Varebiler på gule plader Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv AUGUST 2007 Indhold Få godt styr på reglerne 4 Har du trukket momsen fra, da du købte varebilen? 5 Bruger du eller

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Bilag til selvangivelsen for indkomståret 2013 inkl. specifikationer til årsregnskabet

Bilag til selvangivelsen for indkomståret 2013 inkl. specifikationer til årsregnskabet KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Bilag til selvangivelsen for indkomståret 2013 inkl. specifikationer

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners Marts/April 2015 Rådgivning økonomisk vejledning Leasing af firmabil Der gælder samme regler for beskatning af leaset firmabil som for en købt firmabil. Alligevel er der særlige

Læs mere

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04%

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Statsskat Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Mellemskat af personlig indkomst + positiv 6% 6% nettokapitalindkomst over samlet DKK 279.800 347.200 Topskat af personlig

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere