Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse"

Transkript

1 2. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI ANDELSBOLIGER Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse Er du selvstændig erhvervsdrivende, skal du udfylde og indberette din udvidede selvangivelse senest den 1. juli. Gennem flere år har dele af andelsboligmarkedet været præget af forsidehistorier om dårlig økonomi, risikable renteswaps og utilstrækkelige oplysninger i forbindelse med bolighandler. Det har ført til nye krav om økonomiske nøgletal. læs side 4-5. r det første år, du skal have en E udvidet selvangivelse, og har du ikke i din forskudsopgørelse oplyst, at du har indkomst fra selvstændig virksomhed, skal du ændre din almindelige selvangivelse til en udvidet selvangivelse på SKATs hjemmeside. Har du allerede modtaget årsopgørelsen, selvom selvangivelsesfristen ikke er udløbet, og du endnu ikke har indberettet din selvangivelse, skal du stadig indberette resultat af selvstændig virksomhed. Du skal også indberette alle andre relevante oplysninger, som ikke allerede er indberettet til SKAT senest den 1. juli. Selv om du hverken har modtaget en årsopgørelse fra SKAT eller har andre oplysninger end dem, der fremgår af din skattemappe, og selv om du ikke har drevet selvstændig virksomhed, skal du stadig huske at selvangive dine oplysninger. Hvis du indberetter selvangivelsen for sent, skal du betale et skattetillæg på 200 kroner for hver dag, du overskrider selvangivelsesfristen. Det samlede beløb kan dog højst være kroner. Du kan anmode om at blive fritaget for at betale skattetillægget, hvis der er særlige omstændigheder, der gør, at du ikke kan selvangive til tiden. DE NYE krav skal først og fremmest sikre, at køber har et godt beslutningsgrundlag, når der handles andelsbolig. Samtidig er formålet at øge gennemsigtigheden for alle parter på andelsboligmarkedet. Som køber kan det dog være vanskeligt at forholde sig til alle disse oplysninger og vurdere konsekvenserne. Er prisen på andelen rimelig, og hvordan er de fremtidige økonomiske forpligtelser? 3 husk årsrapporten forsinkelse kan være dyrt 6 7 nye momsregler for køb og salg af pc ere hvad må du trække fra når du rejser

2 nyt og nyttigt SKAT kan kræve kapitalforklaring Selvstændige erhvervsdrivende har i flere år ikke haft pligt til at vedlægge selvangivelsen en kapitalforklaring. SKAT kan imidlertid kræve dokumentation for indkomst- og formueforhold som led i ligningen. Overvej derfor at få udarbejdet kapitalforklaringen samtidig med selvangivelsen, da kapitalforklaringen blandt andet forklarer årets udvikling i formuen, privatforbruget og indkomstforholdene. Lettere at indberette udbytte Hvis dit selskab beslutter at udlodde udbytte den 1. januar 2014 eller senere, skal du ikke længere udarbejde en udbytteangivelse. Efter nye regler skal du kun foretage indberetning af udbyttemodtagere, og det foregår digitalt fra selskabets skattemappe i TastSelv Erhverv. Efter den 1. juli 2013 har det ikke været muligt at indsende udbytteangivelse og oplysning om udbyttemodtagere i papirform. Det hele skal foregå digitalt. FRISTER FOR BETALING AF UDBYTTESKAT Du har pligt til at betale udbytteskatten senest den 10. i måneden efter den måned, hvor dit selskab har besluttet at udlodde udbyttet. For januar er fristen den 17. NB! Før du indbetaler udbytteskatten på din skattekonto, er du nødt til at indberette udbyttemodtagerne i TastSelv. Ellers kommer pengene retur igen. Sådan indberetter du udbytte i Log på TastSelv Erhverv 2. Klik på fanebladet Skat i menuen foroven 3. Klik derefter på Udbytteskat og modtagere i menuen til venstre 4. Klik derefter på Indberet 5. Indtast vedtagelsesdato 6. Vælg Indberet danske udbyttemodtagere 7. Klik på knappen Indberet 8. Indberet udbyttemodtagere 9. Klik på Godkend. Forskel på e-boks og digital postkasse DIGITAL POSTKASSE OG E-BOKS er ikke det samme! Men der er en tæt sammenhæng, da det er e-boks, der leverer teknikken bag den digitale postkasse. Med andre ord er e-boks selve motoren bag den digitale postkasse. Alle virksomheder med et CVR-nummer er forpligtiget til at modtage digital post fra det offentlige via en digital postkasse. Derimod er det frivilligt, om virksomhederne også vil benytte e-boks. En e-boks kan ud over post fra det offentlige også modtage digital post fra eksempelvis andre private virksomheder. Da det er e-boks, der leverer teknikken til begge løsninger, er det muligt for virksomhederne at integrere de to postkasser og på den måde samle al posten i én postkasse. Ferietid er også feriepengetid SOM UDGANGSPUNKT skal alle arbejdsgivere indbetale deres medarbejderes feriepenge til FerieKonto hvert kvartal, og medarbejderne får deres feriepenge udbetalt fra Ferie- Konto. Hvis du som arbejdsgiver er medlem af en arbejdsgiverorganisation under DA, og det er aftalt i en kollektiv overenskomst, kan du i stedet udstede et feriekort og udbetale feriepengene direkte til dine medarbejdere, når de skal holde ferie. Er du arbejdsgiver med medarbejdere, der får ferie med løn, eller indbetaler du dine medarbejderes feriepenge til FerieKonto, behøver du ikke læse videre. Hvis du som arbejdsgiver er omfattet af en overenskomst med adgang til at bruge feriekort, skal du huske at indbetale ikke-udbetalte feriepenge til feriefonden. Dine nuværende eller tidligere medarbejdere skal selv henvende sig til dig med deres feriekort eventuelt via e-boks for at få udbetalt deres feriepenge. Hvis dine nuværende eller tidligere medarbejdere ikke har anmodet om at få deres feriepenge udbetalt, når ferieåret er udløbet, skal du indbetale feriepengene til en feriefond. Tidsfrister og hvilken feriefond, du skal indbetale til, fremgår af overenskomsten. DIN REVISOR INFORMERER udgiver FSR danske revisorer Kronprinsessegade 8 DK København K redaktion Henrik Brusgaard, registreret revisor (redaktør) Jan Wie, (redaktionssekretær) Niklas Tullberg Hoff, registreret revisor, cand.merc.aud. og fagkonsulent René Puggaard, statsautoriseret revisor, fagkonsulent Kim Larsen, statsautoriseret revisor, fagdirektør Mads Grønnegaard, cand. jur., skattekonsulent Sara Sayk, registreret revisor, cand.merc.aud. og chefkonsulent Jan Brødsgaard, cand.merc.aud., fagkonsulent Henrik Carmel, cand.scient.adm., fagkonsulent design og layout Mattias Wohlert tryk arcorounborg oplag din revisor informerer udkommer fem gange årligt i eksemplarer. issn Redaktionen er afsluttet den 15. maj Artiklerne i din revisor informerer er formuleret i generelle vendinger og dækker ikke specifikke situationer. Informationerne bør ikke benyttes uden professionel rådgivning. Redaktionen påtager sig ikke ansvar for tab foranlediget af en gennemført handling eller undladelse af en handling på baggrund af artiklerne. Eftertryk er ikke tilladt. fsr danske revisorer 2 DIN REVISOR INFORMERER

3 regnskab En forsinket årsrapport kan blive en dyr og besværlig fornøjelse Aktieselskaber, anpartsselskaber og iværksætterselskaber skal elektronisk indberette årsrapporten til Erhvervsstyrelsen senest fem måneder efter regnskabsårets udløb. Hvis du er en del af selskabets øverste ledelsesorgan, er det dit ansvar at overholde fristen. Hvis Erhvervsstyrelsen ikke har modtaget årsrapporten inden fristen for indsendelse, sender styrelsen et rykkerbrev til selskabet. Hvis årsrapporten modtages i Erhvervsstyrelsen senere end otte dage efter rykkerbrevets datering, får du og de øvrige medlemmer af den øverste ledelse hver en afgift på mellem 500 og kroner afhængig af, hvor sent årsrapporten indsendes. Afgiften er personlig og må derfor ikke betales af selskabet Tvangsopløsning af selskabet Hvis årsrapporten ikke er modtaget i Erhvervsstyrelsen fire uger efter rykkerbrevets datering, kan styrelsen uden videre sende selskabet til tvangsopløsning i skifteretten. Vær opmærksom på, at dit selskab herefter kun kan undgå tvangsopløsning, hvis du anmoder om at få selskabet genoptaget og i øvrigt opfylder en række betingelser, herunder: Overholder tidsfristerne for anmodning om genoptagelse. Udarbejder og indsender den manglende årsrapport til Erhvervsstyrelsen. Indsender en erklæring fra selskabets revisor om, at selskabets egenkapital mindst svarer til selskabskapitalen, og at der ikke er ydet ulovlige lån til ledelse og ejere. Selvom selskabet er sendt til tvangsopløsning, får hvert medlem af den øverste ledelse en afgift på mellem 500 og kroner, når årsrapporten indsendes til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med genoptagelsen. Det kan således være både dyrt og besværligt at opfylde betingelserne, og lykkes det ikke, bliver selskabet tvangsopløst. Det kan derfor betale sig at overholde indsendelsesfristen. Hvis dit selskab ikke kan overholde fristen, så tag Erhvervsstyrelsens rykkerbrev alvorligt, når du modtager det. Kontakt for en sikkerheds skyld din revisor også selvom du mener, at selskabets årsrapport måske allerede er indsendt til styrelsen. Hold øje med den elektroniske postkasse I skrivende stund er Erhvervsstyrelsen ved at ændre reglerne, så rykkerbrevet den såkaldte påkravsskrivelse udelukkende sendes til virksomhedens elektroniske postkasse. Derfor kan det blive ekstra vigtigt at holde øje med den elektroniske post i fremtiden. 2. KVARTAL

4 privatøkonomi Oplysningskrav om nøgletal skal hjælpe andelsboligkøbere Gennem flere år har dele af andelsboligmarkedet været præget af forsidehistorier om dårlig økonomi, risikable renteswaps og utilstrækkelige oplysninger i forbindelse med bolighandler. Det har været med til at skabe usikkerhed på andelsboligmarkedet. Sælgere skal fremover udlevere en række nøgleoplysninger til købere. FOLKETINGET har vedtaget, at sælgeren af en andelsbolig fremover skal udlevere en række nøgleoplysninger om andelsboligforeningen og den udbudte andelsbolig til køberen, inden der indgås en aftale om salg. Reglerne skal først og fremmest sikre, at køber har et godt beslutningsgrundlag, når der handles andelsbolig. Samtidig er formålet at øge gennemsigtigheden for alle parter på andelsboligmarkedet. Det er andelsboligforeningens bestyrelse, der skal sørge for at indsamle og registrere de krævede oplysninger, så sælgeren kan opfylde sin informationspligt over for køberen. Se infografikken på næste side. Sælgeren skal endvidere udlevere andelsboligforeningens seneste årsregnskab, budget, vedtægter, vedligeholdelsesplan, energimærkning samt referat fra seneste generalforsamling. Som køber kan det være vanskeligt at forholde sig til alle disse oplysninger og vurdere konsekvenserne. Er prisen på andelen rimelig, og hvordan er de fremtidige økonomiske forpligtelser? Her er det ofte nødvendigt at søge rådgivning. UDVALGTE OPLYSNINGER EJENDOMMEN Prisen på en andel må ikke overstige den fastsatte maksimalpris, som generalforsamlingen har vedtaget samt eventuelle forbedringer af den enkelte andel. Bestyrelsen skal altid godkende handlen og sikre, at maksimalprisen ikke overskrides. Prisen på andelen afhænger blandt andet af, hvilke principper bestyrelsen har valgt at opgøre andelsboligforeningens formue efter. Eksempelvis kan ejendommens værdi fastsættes som én af følgende værdier, når andelskronen opgøres: 1. Anskaffelsesprisen 2. Den aktuelle handelsværdi (valuarvurdering) 3. Den offentlige ejendomsvurdering. Da ejendommen som regel er foreningens største aktiv, har værdiansættelsen af ejendommen stor betydning for opgørelsen af foreningens formue og dermed stor betydning for andelens pris. Det er her også af betydning, at bestyrelsen har overvejet ejendommens fremtidige vedligeholdelse. Hvis eksempelvis taget skal udskiftes inden for de nærmeste år, bør der ligge en plan for dette, og de økonomiske konsekvenser bør være indarbejdet på passende vis i budget og regnskab. UDVALGTE OPLYSNINGER GÆLDEN Som køber er det også meget vigtigt at se på den gæld, som andelsboligforeningen har påtaget sig eksempelvis i form af realkreditlån. Hvor stort er lånet? Er lånet med fast eller variabel rente? Hvordan er afdragsprofilen? Hæfter man som andelshaver for mere end det beløb, man betaler for andelen? Cirka en fjerdedel af andelsboligforeningerne har indgået en renteswapaftale med et pengeinstitut. Med en renteswap kan en variabel rente byttes ud med en fast rente, således at andelsboligforeningen sikrer sig mod fremtidige rentestigninger. Men hvis renteniveauet i stedet falder, er det en dårlig ide at låse renten fast via en renteswap. Så går andelsboligforeningen jo glip af den lavere rente. Samtidig vil renteswappen have en negativ dagsværdi, der gør, at foreningens formue reduceres. Dermed falder prisen på andelene. Hvis renteswappen er udformet som et såkaldt trappelån, betaler andelsboligforeningen en lav rente i begyndelsen af låneperioden, hvorefter renten stiger trinvist frem mod aftalens udløb. Det er særdeles vigtigt, at man som køber forstår konsekvenserne af den finansieringsform, som andelsboligforeningen har valgt. 4 DIN REVISOR INFORMERER

5 privatøkonomi Andelskronen Andelskronen udtrykker, hvor meget foreningens formue er steget siden stiftelsen, hvor andelshaverne indskød de oprindelige indskud i foreningen. Andelskronen siger også noget om, hvor meget den enkelte andel er værd før tillæg af forbedringer: andelskronen er lig: Ejendommens værdi + øvrige aktiver foreningens gæld Oprindelige indskud fra alle andelshavere Nøgleoplysninger ved handel med andelsboliger Sælger skal udlevere en række oplysninger til køber i forbindelse med handel af en andelsbolig. Andelsboligforeningens bestyrelse har ansvaret for at fremskaffe og indtaste oplysningerne i særlige skemaer. Oplysninger om foreningens låneforhold indtastes dog direkte af penge- og kreditinstitutter. sælger TIL SALG Andelsboligforeningens bestyrelse Indtaster oplysninger om foreningen og de enkelte andele i særlige skemaer på mbbl.dk oplysninger om andelen om andelsboligforeningen Penge- og realkreditinstitutter køber Indberetter oplysninger om foreningens låneforhold i særlige skemaer på mbbl.dk Hvis eksempelvis andelskronen er beregnet til 1,4 og det oprindelige indskud i den pågældende andel er 1 million kroner, er andelens aktuelle værdi 1,4 millioner kroner. Hertil skal så tillægges eventuelle forbedringer, der er gennemført på den pågældende andel. Udvalgte begreber andelskrone: Andelsboligforeningens formue (opgjort efter andelsboliglovens regler) i forhold til andelskapitalen (oprindelige indskud ved foreningens stiftelse). Andelskronen kan anvendes, når de enkelte andeles maksimale handelspris fastsættes. renteswap: En finansiel aftale mellem to parter om at bytte rentebetalinger i en afgrænset periode, for eksempel 10 år. Anvendes typisk, når en andelsboligforening med variabelt forrentet lån ønsker at sikre sig mod fremtidige rentestigninger. generalforsamlingsbestemte reserver: En del af egenkapitalen, som generalforsamlingen har besluttet at øremærke til bestemte formål, for eksempel fremtidig vedligeholdelse af ejendommen. erhvervsstyrelsens modelregnskab: Erhvervsstyrelsens vejledning om årsregnskaber for andelsboligforeninger indeholder et omfattende regnskabseksempel et såkaldt modelregnskab. 2. KVARTAL

6 moms Nye momsregler for køb og salg af pc ere En ny lov med virkning fra den 1. juli 2014 indfører omvendt betalingspligt vedrørende moms for en række it-produkter. De nye regler betyder, at virksomheder, der sælger bærbare computere, tablets, mobiltelefoner, spillekonsoller og lignende skal være særligt opmærksomme. Virksomheder, som køber disse produkter, skal også være opmærksomme. NÅR DU som virksomhed sælger de nævnte varer til en anden virksomhed, skal du ikke længere opkræve moms på fakturaen. Det er i stedet køber, der skal indberette og betale momsen. Reglerne gælder dog ikke for virksomheder, der overvejende sælger til private forbrugere. Undtagelsen betyder, at ændringerne ikke får konsekvenser for detailhandlen. Salg af produkter fra eksempelvis Fona og Elgiganten vil altså ikke blive ramt af ændringerne. For den sælgende virksomhed får de nye regler den konsekvens, at deres faktureringssystem skal kunne håndtere både salg med og uden moms, hvis virksomheden både sælger til private og til virksomheder. For momsregistrerede købere får de nye regler den konsekvens, at de ikke skal betale momsen til sælger. Ved selv at skulle indberette salgsmomsen slipper køber altså for at skulle have pengene op af lommen. For virksomheder, som ikke har momspligtige aktiviteter (eksempelvis tandlæger), betyder ændringerne, at det kan være administrativt tungt at handle de omtalte produkter hos virksomheder, der anvender de nye regler. Det får nemlig den konsekvens, at køber skal lade sig selv momsregistrere for at kunne afregne momsen. Det kan derfor være en god idé at kontakte din revisor, uanset om du overvejer at købe eller sælge de nævnte produkter. Frem med passet VIRKSOMHEDSEJERE kan have svært ved at forstå, hvorfor revisoren beder om dokumentation for identitetsoplysninger, eksempelvis ved skift af revisor. Dette skyldes lovgivningen om hvidvask, og disse regler kræver, at revisor indhenter og opbevarer identitetsoplysninger, herunder oplysninger om virksomhedens reelle fysiske ejere. Det kan i praksis eksempelvis være i form af en fotokopi af et pas eller sygesikringskort. Som virksomhedsejer bør du være opmærksom på, at lovgivningen ikke alene gælder ved revision. Lovgivningen gælder for alle de ydelser, som du modtager fra din faste revisor. Banker er underlagt samme lovgivning. Udover, at revisoren indhenter og opbevarer ovenstående dokumentation, kræver lovgivningen også, at revisor foretager en underretning til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), hvis revisoren får en mistanke om hvidvaskning eller finansiering af terror, og mistanken ikke kan afkræftes. Hvidvask dækker også midler, der skal finansiere terrorisme. Efterlever revisoren for det første ikke kravet om at indhente identitetsoplysninger, kan revisoren risikere en bøde på kroner per kunde. Efterlever revisor for det andet ikke sine pligter til at underrette SØIK om hvidvask eller finansiering af terrorisme, kan straffen være fængsel op til seks måneder. 6 DIN REVISOR INFORMERER

7 skat Temaserie om skattefradragsberettigede udgifter Rejseudgifter for lønmodtagere HVIS DIN arbejdsgiver sender dig på forretningsrejse, vil arbejdsgiveren i mange tilfælde dække alle dine omkostninger på rejsen som udlæg. Her skal du huske at sikre dig, at du har dokumentation for hotelophold, restaurantbesøg og andet. Som alternativ kan I aftale, at din arbejdsgiver kompenserer dig ved at udbetale skattefri rejsegodtgørelse efter statens satser. Ved at bruge statens satser skal du ikke fremlægge bilagsdokumentation. Når din arbejdsgiver giver kompensation ved at betale dig et beløb svarende til statens satser, er der ikke noget samlet årligt loft over beløbet i modsætning til, hvis du selv trækker det fra på selvangivelsen. Se nedenstående boks. Så meget kan du få Skattefri rejsegodtgørelse efter statens satser i 2014, maksimalt per døgn: Logi 199 kroner Kost 464 kroner Du kan vælge at bruge statens satser på logi og betale faktiske udgifter på kost og omvendt. Hvis rejsen varer mere end et døgn, kan du få 1/24 af satserne for hver påbegyndt time. Hvornår er man på rejse For at få skattefri rejsegodtgørelse kræves det, at du er på rejse. Ifølge loven er du på rejse, når du arbejder midlertidig på en arbejdsplads, der ligger så langt væk fra din normale bolig, at du ikke kan nå hjem at overnatte. Afgørelsen er konkret fra sag til sag, men en tommelfingerregel siger, at du skal kunne opholde dig mindst 11 timer på din sædvanlige bopæl i døgnet, for at man kan sige, at du kan nå hjem at overnatte. eksempel Andersen bor i Nakskov og udsendes til en byggeplads i København i to måneder. Byggepladsen ligger 170 kilometer fra hans bopæl. Andersens arbejdstid er 10 timer, og transporttiden er cirka to timer hver vej. Arbejdstid og transporttid udgør i alt 14 timer. Hvis Andersen skulle køre hjem hver dag, ville han kun kunne være hjemme i 10 timer i døgnet. SKAT må derfor som udgangspunkt acceptere, at Andersen er på rejse, da arbejdsstedet er midlertidigt, og da Andersen ikke kan nå at opholde sig hjemme i mindst 11 timer. Fradrag når din arbejdsgiver ikke betaler Hvis din arbejdsgiver ikke vil betale dine omkostninger til rejsen eller kun betaler nogle af omkostningerne, kan du på din selvangivelse selv fratrække rejseudgifterne fra den første krone, men kun op til et loft på kroner i KVARTAL

8 registrerede revisorer FRR Revisorhuset Halsnæs Registreret revisionsaktieselskab CVR-nr Strandvejen Frederiksværk Tlf.: Fax: VIGTIGE DATOER juni 2014 juli 2014 august 2014 september Kvartalsmoms (mellem) 10. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små og mellem), indberetning af e-indkomst (små og mellem) 16. Lønsumsafgift (måned) 25. Månedsmoms (store), EU-salg uden moms (store) 30. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store), indberetning af e-indkomst (store) 1. Selvangivelse (selvstændige), Restskat (personer) 10. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små og mellem), indberetning af e-indkomst (små og mellem) 15. Lønsumsafgift (kvartal og måned) 21. B-skat + AM-bidrag (selvstændige) 25. EU-salg uden moms (små, mellem og store) 31. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store), indberetning af e-indkomst (store) 7. ATP, feriekonto (timelønnede) 11. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små og mellem), indberetning af e-indkomst (små og mellem) 15. Endelig lønsumsafgift 2013 (personlige virksomheder), lønsumsafgift (måned) 18. Månedsmoms (store) 20. B-skat + AM-bidrag (selvstændige) 25. Månedsmoms (store), EU-salg uden moms (store) 29. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store), indberetning af e-indkomst (store) 1. Halvårsmoms (små), kvartalsmoms (mellem) 10. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små og mellem), indberetning af e-indkomst (små og mellem) 15. Lønsumsafgift (måned) 22. B-skat + AM-bidrag (selvstændige), restskat (personer) 25. Månedsmoms (store), EU-salg uden moms (store) 30. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store), indberetning af e-indkomst (store) GODT AT VIDE dagpenge 2014 Max. per dag: kr. sygedagpenge 2014 Max. per uge: kr. Yderligere oplysninger: diskontoen 6. juli ,00 pct. 1. juni ,25 pct. 9. december ,75 pct. 4. november ,00 pct. 8. juli ,25 pct. 8. april ,00 pct. 15. januar ,75 pct. 28. august ,00 pct. 14. august ,10 pct. 8. juni ,20 pct. Yderligere oplysninger: befordringsfradrag km: kr km: ,10 kr. Over 120 km: ,05 kr. kørselsgodtgørelse 2014 Egen bil eller motorcykel per km Indtil km ,73 kr. Over km ,10 kr. Egen cykel eller knallert per km.... 0,51 kr. rejsegodtgørelse 2014 Logi efter regning eller per døgn kr. Fortæring per døgn kr. Tilsluttende døgn per time ,33 kr. Fri morgenmad ,60 kr. Fri frokost ,20 kr. Fri middag ,20 kr. 25 procent godtgørelse kr. straksafskrivning 2014 Maksimumgrænse for straksafskrivning af småaktiver kr. nettoprisindeks April ,6 Marts ,4 Februar ,3 Januar 2014: ,0 December ,3 November ,4 Oktober ,7 September ,6 August ,2 Juli ,2 Juni ,4 Maj ,6 Yderligere oplysninger: Riv ud og gem

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab 1. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI T E M A årsrapporten Gratis at tjekke konkurrentens regnskab drømmer du om at sælge din virksomhed Har du planer om at afhænde din virksomhed, er der en række

Læs mere

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån 2. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån fra virksomhedsordning til selskabsform Ansættelsen af den første medarbejder var den direkte anledning til,

Læs mere

SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen

SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen 3. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI PLAN REVISION SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen læs om betaling via mobiltelefon, som bliver mere og mere populært. Slagtermester Morten Holm fortæller,

Læs mere

Stor risiko for dobbeltbeskatning

Stor risiko for dobbeltbeskatning 4. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Stor risiko for dobbeltbeskatning iværksætterselskaber Fra den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte et iværksætterselskab (IVS) med blot én krone i selskabskapital.

Læs mere

direktør for 1 krone?

direktør for 1 krone? 3. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Er der fradrag, når jeg er sponsor for min datters rideklub? Direktør Tommy Rasmussen fra Feiyue Group Europe fortæller, at hans virksomhed har haft bedre mulighed

Læs mere

Husk lige selvangivelsen

Husk lige selvangivelsen 2. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Husk lige selvangivelsen Fristen for indberetning af selvangivelsen for personlige erhvervsdrivende vedrørende indkomståret 2012 er den 1. juli 2013. Husk denne

Læs mere

Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud

Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud FEBRUAR 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud NÅR I ER TO OM AT DRIVE VIRKSOMHEDEN Har du overvejet at drive en virksomhed sammen med andre? Læs

Læs mere

statsautoriseret revisionsinteressentskab

statsautoriseret revisionsinteressentskab statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Hvordan får jeg sparet nok op? 4. kvartal 2012 De

Læs mere

RevisorInformerer. Mindre bøvl

RevisorInformerer. Mindre bøvl PLAN REVISION Købmagergade 14 4700 Næstved Telefon: 55 77 03 17 Telefax: 55 77 53 17 mail@planrevision.dk www.planrevision.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Mindre bøvl - Lovforslag om

Læs mere

Har du styr på pensionen?

Har du styr på pensionen? SÆRNUMMER, NOVEMBER 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI tema PENSION Har du styr på pensionen? statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Udskyd din pension

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl.

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Dette informationshæfte er blevet til i samarbejde mellem SKAT og idrættens organisationer. Hæftet

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Hvis dette er fakta...

Hvis dette er fakta... M a r t s 2 0 0 1 Hvis dette er fakta... INDHOLD: Selvangivelsen 2000... 2-4 Forslag til ny årsregnskabslov... 5-6 Bliver parcelhusreglen overfortolket?... 6-7 - det bemærkes... 8 Det er klart, at vi bestræber

Læs mere

Bliv selvstændig - med ro i maven

Bliv selvstændig - med ro i maven Bliv selvstændig - med ro i maven Du har taget en stor beslutning om at blive selvstændig. Det betyder, at der er mange regler, du skal sætte dig ind i, så du får en rigtig god start på din nye tilværelse

Læs mere

af Susan Vestergaard, 1264

af Susan Vestergaard, 1264 af Susan Vestergaard, 1264 En bog til dig, som går og overvejer at starte virksomhed eller lige er sprunget ud som iværksætter Version nr. 5, udgivet juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Lidt at tænke

Læs mere

Så går vi to skridt frem...

Så går vi to skridt frem... J u n i 2 0 0 1 Så går vi to skridt frem... INDHOLD: Kursusdeltagelse og skat... 2-3 Kantinemoms... 3 Momsfradrag ved salg af virksomhed og fast ejendom... 4 Holdingselskabers fradrag for etableringsomkostninger...

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2014. Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling:

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

1264 i 2013. af Susan Vestergaard, 1264.dk. De mest populære indlæg på facebook-siden: Debet og kredit: Hvad er det? www.facebook.

1264 i 2013. af Susan Vestergaard, 1264.dk. De mest populære indlæg på facebook-siden: Debet og kredit: Hvad er det? www.facebook. 1264 i 2013 af Susan Vestergaard, 1264.dk De mest populære indlæg på facebook-siden: www.facebook.com/regnskabstips Udgivet december 2013 Indholdsfortegnelse Øehmm, hvor er indholdsfortegnelsen henne?..

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2013. København d. 8. november

Beierholms Faglige Dage 2013. København d. 8. november Beierholms Faglige Dage 2013 København d. 8. november Velkommen 2 Fremgang kræver balancegang Se vores kundefilm 3 Program spor 1 Bogholderiet, Moms/afgifter Nyeste regler og praksis ved udlandshandel

Læs mere

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw.

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw. Kunstnernes Beskatning 2015 ISSN: 1604-1291 Forside: Zven Balslev Grafisk produktion: ID Tryk ApS Udgivet marts 2015 Dansk Kunstnerråd Kronprinsessegade 34 B, 2 1306 København K tlf. 35384401 dkr@danskkunstnerraad.dk

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere