En del unge førtidspensionister

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En del unge førtidspensionister"

Transkript

1 En del unge førtidspensionister For at kunne få førtidspension skal man i dag have en så permanent nedsat arbejdsevne, at man ikke kan forsørge sig selv. Der er imidlertid 16 pct. af førtidspensionisterne, der har arbejdsindkomst ved siden af pensionen -- de fleste dog kun i begrænset omfang. Det er navnlig mange unge, der har arbejdsindkomst ved siden af pensionen. Ser man på de årige, der ikke havde nogen arbejdsindkomst på det tidspunkt, hvor de fik tilkendt pensionen, viser det sig, at omkring hver fjerde begynder at arbejde lidt igen. Det tyder på, at navnlig en del unge førtidspensionister genvinder noget af den tabte arbejdsevne i årene efter, at de har fået tilkendt ydelsen. af forskningschef Mikkel Baadsgaard 24. februar 212 Analysens hovedkonklusioner Blandt årige, der tilkendendes førtidspension (uden arbejdsindkomst i årene omkring tilkendelsestidspunktet), er det omkring 2 pct., der efter år er begyndt at arbejde mange dog i meget begrænset omfang. Blandt de -9-årige, der tilkendes førtidspension, er det under pct., der begynder at arbejde efter, de har fået tilkendt ydelsen. Det tyder på, at navnlig en del unge førtidspensionister genvinder noget af den tabte arbejdsevne. Vurderet ud fra førtidspensionisternes arbejdsindkomst i 21 er der klare tegn på, at de personer, der har fået tilkendt førtidspension i en ung alder, i forholdsvis høj grad har arbejdsindkomst, både mens de er unge, og når de bliver ældre. Derimod er andelen med arbejdsindkomst betydeligt lavere blandt personer, der har fået tilkendt førtidspension i en højere alder. Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf Mobil Kommunikationschef Janus Breck Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 161 København V

2 Arbejdsomfang blandt førtidspensionister Blandt modtagere af førtidspension i 21 er det 16 pct., som har arbejdsindkomst ved siden af pensionen dvs. enten lønindkomst eller indkomst fra selvstændig virksomhed. Denne andel dækker både over personer, der får løntilskud (skånejob) og personer, der er ansat og har job på ordinære vilkår. Det svarer til, at omkring 3. førtidspensionister har arbejdsindkomst ved siden af pensionen. Der er store aldersmæssige forskelle på hvor stor en andel af førtidspensionisterne, der har arbejdsindkomst. Det fremgår at figur 1, der viser, at det blandt de 2-29-årige er over 3 pct. af førtidspensionisterne, der har arbejdsindkomst, mens det kun er 11 pct. af de 6-64-årige førtidspensionister, der har arbejdsindkomst. Ser man bort fra de årige, er der en klar tendens til, at andelen af førtidspensionister med arbejdsindkomst falder med alderen. Figur 1. Andel førtidspensionister, der har arbejdsindkomst - opdelt på køn og alder, år 2-29 år 3-34 år 3-39 år 4-44 år4-49 år -4 år -9 år 6-64 år I alt Anm: Der er taget udgangspunkt i personer, der i henhold til DREAM modtager førtidspension eller var på skånejob 21, og som er tilgået førtidspension før 21. Personer, der er overgået til førtidspension i 21, er således ikke medtaget. Det anvendte indkomstbegreb er erhvervsindkomst (lønindkomst + Hovedparten af de arbejdende førtidspensionister tjener små beløb Mens beskæftigelsesandelen blandt førtidspensionister falder med alderen, er der en klar tendens til, at arbejdsindkomsten er størst blandt de ældre førtidspensionister med arbejdsindkomst. Blandt de -64-årige førtidspensionister med arbejdsindkomst er arbejdsindkomsten i gennemsnit på omkring 4. kr. i 21. Til sammenligning er arbejdsindkomsten kun i gennemsnit 1. kr. blandt de årige førtidspensionister med arbejdsindkomst. Det fremgår af figur 2. 2

3 Figur 2. Gennemsnitlig arbejdsindkomst blandt førtidspensionister i arbejde, år 2-29 år 3-34 år 3-39 år 4-44 år 4-49 år -4 år -9 år 6-64 år I alt Anm: Der er taget udgangspunkt i personer der i henhold til DREAM modtager førtidspension i 21 og som er tilgået førtidspension før 21. Personer der er overgået til førtidspension i 21 er således ikke medtaget. Det anvendte indkomstbegreb er erhvervsindkomst (lønindkomst + Der er stor forskel på arbejdsindkomstens størrelse blandt de førtidspensionister, der har arbejdsindkomst ved siden af førtidspensionen. Blandt de godt 3. førtidspensionister, der har arbejdsindkomst ved siden af førtidspensionen, har knap 4 pct. en arbejdsindkomst under 1. kr. i 21, mens omkring 1 pct. har en arbejdsindkomst på mere end 1. kr. Det fremgår af tabel 1. Samtidig viser tabellen, at andelen af førtidspensionister med forholdsvis høje arbejdsindkomster er størst blandt de ældre førtidspensionister med arbejdsindkomst. Tabel 1 Fordeling af arbejdsindkomst blandt førtidspensionister med arbejdsindkomst, kr kr. 3-. kr. -1. kr. Over 1. kr. I alt år 4,8 26,3 9,3 8,7,9 1, 3-39 år 42,6 27,3 13, 12,4 4,2 1, 4-49 år 38,4 2,7 12, 14,7 8,8 1, -9 år 36,8 22,9 12,8 1, 12, 1, 6-64 år 37,9 22,7 12, 14,1 13,4 1, I alt 39, 24, 12,4 13,9 9,7 1, Anm: Der er taget udgangspunkt i personer der i henhold til DREAM modtager førtidspension i 21 og som er tilgået førtidspension før 21. Personer der er overgået til førtidspension i 21 er således ikke medtaget. Det anvendte indkomstbegreb er erhvervsindkomst (lønindkomst + Hovedparten af de førtidspensionister, der har arbejdsindkomst, tjener således forholdsvis små beløb. Hovedforklaringen på det begrænsede arbejdsomfang blandt førtidspensionister er formentlig den begrænsede arbejdsevne, som mange førtidspensionister har. Blandt de førtidspensionister, der har (genvundet) en vis arbejdsevne, kan begrænsede økonomiske incitamenter imidlertid også spille en rolle. Aftrapningen af førtidspensionen med supplerende indkomst (herunder arbejdsindkomst) indebærer, at mange førtidspensionister har en forholdsvis høj sammensat marginalskat. Samtidig modta- 3

4 ger mange førtidspensionister boligstøtte, som ligeledes aftrappes med indkomsten og dermed også bidrager til en forholdsvis høj sammensat marginalskat. Endelig kan der være aftrapning af børnetilskud og økonomisk friplads, som ligeledes bidrager til højere sammensat marginalskat. Størst arbejdsomfang blandt personer, der tilkendes førtidspension som ung Der er en klar tendens til, at de førtidspensionister, der har modtaget pension i mange år, i højere grad har arbejdsindkomst end tilfældet er for personer, der kun har modtaget førtidspension i få år. Det fremgår af figur 3, der viser, at det blandt de personer, der overgik til førtidspension før 199, er mere end 2 pct., der har arbejdsindkomst ved siden af førtidspensionen i 21. Til sammenligning er det kun omkring 12 pct. af de førtidspensionister, der er overgået til førtidspension i 28 og 29, der har arbejdsindkomst ved siden af førtidspensionen i 21. Figur 3 Andel førtidspensionister der arbejder opdelt efter år for overgang til førtidspension, År for overgang til førtidspension Anm: Der er taget udgangspunkt i personer, der i henhold til DREAM modtager førtidspension i 21, og som er tilgået førtidspension før 21. Personer, der er overgået til førtidspension i 21, er således ikke medtaget. Det anvendte indkomstbegreb er erhvervsindkomst (lønindkomst + Vi har ovenfor set, at det blandt de unge førtidspensionister er en forholdsvis stor andel, der har arbejdsindkomst ved siden at førtidspensionen. Vurderet ud fra arbejdsomfanget blandt førtidspensionister i 21 er der noget, der tyder på, at førtidspensionister, der har fået tilkendt førtidspensionen i en ung alder, har en relativ høj andel med arbejdsindkomst ved siden af førtidspensionen også når de bliver ældre. Blandt de førtidspensionister i 21, som fik tilkendt førtidspensionen i års alderen, er det således 28, pct., der har arbejdsindkomst i 21. Denne gruppe dækker både over nogle nuværende unge, som for nylig er tilkendt førtidspension, men den dækker også over personer i erne, der fik tilkendt førtidspension som unge for over 2 år siden. En opdeling af gruppen efter den aktuelle alder (i 21) viser, at beskæftigelsesandelen er stort set lige høj for alle aldersgrupperne (18-29 år, 3-39 år, 4-49 år og -9 år). 4

5 Samtidig viser tabellen, at andelen, der har arbejdsindkomst ved siden er førtidspensionen, er forholdsvis lav blandt de personer, der har fået tilkendt førtidspension efter -års alderen. Tabel 2. Andel førtidspensionister, der arbejder opdelt på alder i 21 og alder ved overgang til førtidspension, 21 Alder ved tilkendelse af førtidspension år 3-39 år 4-49 år -9 år 6-64 år I alt Alder år 27, , år 3, 14, , år 3,2 17,1 12, ,7-9 år 24,3 16,1 14,2 11,1-14, år. 12,8 11,6 1, 11,6 11,3 I alt 28, 1,7 13, 1,8 11,6 16,1 Anm: Der er taget udgangspunkt i personer, der i henhold til DREAM modtager førtidspension i 21, og som er tilgået førtidspension før 21. Personer, der er overgået til førtidspension i 21, er således ikke medtaget. Det anvendte indkomstbegreb er erhvervsindkomst (lønindkomst + Mange unge begynder at arbejde efter få år på førtidspension Det er i sagens natur ikke muligt ud fra registeroplysninger at give et fuldt dækkende billede af, hvor stor en andel af førtidspensionisterne, der helt eller delvist genvinder arbejdsevnen. Det er imidlertid muligt at undersøge hvor stor en andel af førtidspensionisterne, der begynder at optjene arbejdsindkomst efter en kortere eller længere periode som førtidspensionist uden arbejdsindkomst. Mens vi ovenfor udelukkende har set på arbejdsindkomsten blandt førtidspensionister i ét år (21), følger vi nedenfor de samme personer over tid og undersøger hvor mange førtidspensionister, der begynder at optjene arbejdsindkomst. I figur 4 har vi set på de førtidspensionister, der ikke havde arbejdsindkomst i de to år op til året, hvor førtidspensionen tilkendes. Det undersøges så, om disse personer begynder at have arbejdsindkomst i de efterfølgende år. Som det fremgår af figuren, er det i størrelsesordenen 1 pct. af disse førtidspensionister, som efter år har arbejdsindkomst. Det skal understreges, at der er tale om personer, der i udgangssituationen ikke havde arbejdsindkomst men som efter nogle år begynder at optjene arbejdsindkomst. Påbegyndelsen af optjeningen af erhvervsindkomst er en indikation af, at en stor del af denne gruppe formentlig har genvundet en del af den tabte erhvervsevne. Som tidligere nævnt er der for de fleste førtidspensionister med arbejdsindkomst tale om forholdsvis små arbejdsindkomster.

6 Figur 4 Andel førtidspensionister, der begynder at arbejde opdelt efter tilgangsår og antal år på førtidspension år 1 år 2 år 3 år 4 år år 6 år 7 år 8 år Antal år efter overgang til førtidspension Anm: Figuren omfatter personer, der ikke havde arbejdsindkomst i året, hvor førtidspensionen tilkendes og ingen arbejdsindkomst året før tilkendelsen. Der er meget store aldersmæssige forskelle på hvor mange førtidspensionister, der begynder at arbejde efter nogle år på førtidspension. Blandt førtidspensionister, der får tilkendt pension inden 3-års alderen, er det således op mod 2 pct., der begynder at have arbejdsindkomst omkring år efter tilgangen til førtidspension. Til sammenligning er det under pct. af de personer, der bliver førtidspensionister i -års alderen, som efterfølgende begynder at tjene lidt. Disse aldersmæssige forskelle fremgår af figur a.-d. Det skal bemærkes, at der her kun er set på de personer, der ikke havde arbejdsindkomst i de to år op til tilkendelsestidspunktet. Der er imidlertid en del førtidspensionister, der har arbejdsindkomst i disse år, og en del af dem ophører med at have arbejdsindkomst efter en årrække på førtidspension. Figur a. Andel førtidspensionister, der begynder at arbejde, år Figur b. Andel førtidspensionister, der begynder at arbejde, 3-39 år år 1 år 2 år 3 år 4 år år 6 år 7 år 8 år år 1 år 2 år 3 år 4 år år 6 år 7 år 8 år

7 Figur c. Andel førtidspensionister, der begynder at arbejde, 4-49 år Figur d. Andel førtidspensionister, der begynder at arbejde, -9 år år 1 år 2 år 3 år 4 år år 6 år 7 år 8 år år 1 år 2 år 3 år 4 år år 6 år 7 år 8 år Branchetilknytning blandt arbejdende førtidspensionister Ifølge Arbejdsmarkedsstyrelsens DREAM-database er en forholdsvis stor andel (knap 4 pct.) af de arbejdende førtidspensionister ansat indenfor hovederhvervet Offentlig administration, undervisning og sundhed. Det fremgår af tabel 3. De bagvedliggende tal viser, at det navnlig er indenfor Revalideringsinstitutioner, Dagcentre og Døgninstitutioner at en del førtidspensionister finder lønarbejde. Samtidig viser tabellen, at omkring 2 pct. af de beskæftigede førtidspensionister arbejder indenfor handel- og transportområdet. Tabel 3. Branchetilknytning blandt førtidspensionister, der arbejder som lønmodtager, 211 Landbrug, skovbrug og fiskeri 2, Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed 4, Bygge og anlæg 1,7 Handel og transport mv. 2, Information og kommunikation 1,6 Finansiering og forsikring,4 Ejendomshandel og udlejning 1,8 Erhvervsservice 4,7 Offentlig administration, undervisning og sundhed 44,6 Kultur, fritid og anden service,3 Uoplyst aktivitet 13,4 I alt 1, Anm: Opgørelsen viser branchefordelingen for de førtidspensionister der arbejder som lønmodtager i oktober 211. Førtidspensionister der har arbejdsindkomst (udelukkende) fra egen virksomhed optræder ikke i opgørelsen. Kilde: AE på baggrund af Arbejdsmarkedsstyrelsens DREAM-database. 7

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse AE har undersøgt, hvordan unge med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig når det gælder uddannelse, ledighed og indkomst set i forhold til unge med etnisk

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Der findes få arbejdende fattige blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som permanent er bosat i Danmark. Blandt personer, som er midlertidigt i Danmark,

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

370.000 danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp

370.000 danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp 37. danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp Knap 37. danskere kan hverken få kontanthjælp eller dagpenge, hvis de mister deres arbejde. Det svarer til hver syvende beskæftigede i Danmark.

Læs mere

Uddannelse går i arv fra forældre til børn

Uddannelse går i arv fra forældre til børn Uddannelse går i arv fra forældre til børn Der er en meget stærk sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og den uddannelse, deres børn får. Jo højere et uddannelsesniveau ens forældre har, jo mindre er

Læs mere

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Udviklingen på arbejdsmarkedet sættes traditionelt i forhold til udviklingen i vækst målt ved egenproduktionen (BVT). Ny analyse fra AE viser imidlertid,

Læs mere

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten I denne analyse ser vi nærmere på, hvilke grupper, der har opbrugt deres dagpengeret i de første to måneder af 2013. Ifølge tal fra Job-indsats.dk, var der

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Analyse 29. august 2012

Analyse 29. august 2012 29. august 2012. Hvad sker der med indkomsten, når man kommer på kontanthjælp? Af Jonas Zielke Schaarup Der har været en heftig debat om dagpengeperioden og de mulige konsekvenser af at komme på kontanthjælp.

Læs mere

Analyse 27. april 2012

Analyse 27. april 2012 . april 12 Ungeindsatsen får de ledige hurtigere tilbage i arbejde eller i gang med en uddannelse Jonas Zielke Schaarup, Kraka Denne analyse viser, at den særlige indsats for kontanthjælpsmodtagere under

Læs mere

Ny stigning i den danske fattigdom

Ny stigning i den danske fattigdom Ny stigning i den danske Den nye danske sgrænse, som regeringens ekspertudvalg for har udarbejdet, viser klart, at antallet af økonomisk fattige er vokset betydeligt gennem de seneste 10 år. Antallet af

Læs mere

ARBEJDE I PENSIONSALDEREN

ARBEJDE I PENSIONSALDEREN ARBEJDE I PENSIONSALDEREN Ann-Kathrine Ejsing Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. nr. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 4 2. Tidligere undersøgelser...

Læs mere

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel Indkomstfordelingen og virkningerne af ændringer i skatte- og overførselssystemet beskrives ofte med udgangspunkt i indkomstoplysninger

Læs mere

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2015

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2015 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 Kapitel 1 1 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 I tabeller

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE Revision 4 Dato 2013-04-08 Udarbejdet af Joachim Boll Ram bøl UNGE UDEN UDDANNELSE

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob en er siden årsskiftet faldet med 11.100 fuldtidspersoner. Hvor stor en del af faldet, der dækker over en reel jobfremgang, er dog usikkert, da mange i

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst og formue

Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen december 2013 Folkepensionisternes indkomst og formue Folkepensionisterne adskiller sig fra den erhvervsaktive befolkning ved, at hovedkilden til indkomst for langt de fleste ikke er erhvervsindkomst,

Læs mere

Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist

Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist Der er væsentlige forskelle på indkomster og nettoformuer som pensionist, afhængigt af hvilken social klasse man tilhørte i arbejdslivet. Mens de 70-årige,

Læs mere