Notat Virksomhedsteamets opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne og kvantitative data om partnerskabssamarbejdet November 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat Virksomhedsteamets opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne og kvantitative data om partnerskabssamarbejdet November 2012"

Transkript

1 Notat Virksomhedsteamets opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne og kvantitative data om partnerskabssamarbejdet November 2012 Driftskoordinator Susanne Brogaard, Virksomhedsteamet AC-fuldmægtig Anne Schacht-Petersen, Partnerskabssekretariatet Administrativ medarbejder Rikke Bentsen, Partnerskabssekretariatet Ligestillingskonsulent Dorith Nielsen, Chefsekretariatet

2 Indholdsfortegnelse Resumé side 3 1. Indledning side Status på partnerskabssamarbejdet side Værdier i samarbejdet side At blive klogere side 6 2. Spørgeguiden i opfølgningsbesøgene side Spørgeguide til opfølgningsbesøg hos Partnerskabsvirksomheder 2012 side 9 3. Kvantitative data om partnerskabssamarbejdet side Tilfredshed opfølgningsbesøg 2012 side Udviklingen i antal Partnerskabsvirksomheder fra side Partnerskabsvirksomheder fordelt på brancheområder side Punkter i Partnerskabsaftalen som virksomhederne har forpligtet sig til side Partnerskabsvirksomheder med VVV-korps eller Virksomhedscenter under Punkt 7 i Partnerskabsaftalen side Afsluttede forløb med løntilskud i Partnerskabsvirksomhederne i perioden (LAB-lovens målgrupper ) side Afsluttede forløb med virksomhedspraktik i Partnerskabsvirksomhederne i perioden (LAB-lovens målgrupper ) side Partnerskabsnetværket side 20 2

3 Resumé Notatet beskriver en række kvantitative opgørelser over samarbejdet mellem Jobcenter Slagelse og virksomheder, der har indgået Partnerskabsaftale med os om enkelte eller alle af Partnerskabsaftalens 7 Punkter. Notatet beskriver også hovedresultaterne af virksomhedskonsulenternes opfølgningsbesøg hos hovedparten af Partnerskabsvirksomhederne medio Partnerskabsvirksomheder - fordelt på 97 offentlige og 77 private - har haft opfølgningsbesøg. Dialogen tog afsæt i en Spørgeguide. Spørgeguiden indeholder 6 spørgsmål. Besvarelserne er samlet i svarkategorier, som hver især giver eksempler på, hvor fokus kan lægges fremadrettet. I 2008 ved partnerskabssamarbejdets opstart etablerede vi de første 38 Partnerskabsaftaler. I dag har vi 275 Partnerskabsaftaler med ligelig fordeling af offentlige og private Partnerskabsvirksomheder. De fleste arbejdspladser i Slagelse Kommune findes inden for brancheområderne Offentlig administration, undervisning og sundhed samt Handel og transport mv., hvilket har været et væsentligt pejlemærke i etableringen af Partnerskabsaftalerne. Derfor er det også inden for de 2 brancheområder, der er etableret flest Partnerskabsaftaler i alt 236. Af opsamlingen på spørgeguiden fremgår det, at 95 % af de adspurgte Partnerskabsvirksomheder enten er meget tilfredse eller tilfredse med kontakten til og samarbejdet med Jobcenter Slagelse generelt. Det, som blandt andet er fremhævet som særligt velfungerende i forhold til partnerskabssamarbejdet, er den gode dialog og samarbejdet om opkvalificering og fastholdelse af borgere. Generelt er der stor tilfredshed med samarbejdet med 1. Kontaktperson, mens flere virksomheder ikke kender deres 2. Kontaktperson. Der er derfor behov for at få afklaret 2. Kontaktpersonens rolle og opgaver. Af opsamlingen på spøgeguiden fremgår det, at kendskab og ejerskab til Partnerskabsaftalen internt i Partnerskabsvirksomhederne varierer meget. I nogle Partnerskabsvirksomheder er det kun ledelsen, der har kendskab til Partnerskabsaftalen. I andre er alle medarbejdere inddraget. Der er en del forslag til, hvordan partnerskabssamarbejdet kan udbygges eller styrkes yderligere. F.eks. er bedre forventningsafstemning mellem Jobcenter, borger og virksomhed ved virksomhedspraktik eller løntilskudsansættelser et emne, som fortsat optager Partnerskabsvirksomhederne. 3

4 Medlemmer af Partnerskabsnetværket har tilkendegivet, at det er gode netværksmøder med videndeling om muligheder og begrænsninger i lovgivningen. Derudover værdsættes videndeling på tværs af offentlige og private virksomheder og udviklingen af gode samarbejdsrelationer. Netværksmøderne har deltagelse af virksomhedsrepræsentanter. Der er d.d. samlet set afholdt 44 netværksmøder (inkl. branchenetværksmøder, konferencer og temamøde) Mange Partnerskabsvirksomheder har i Partnerskabsaftalen forpligtet sig til afklaring, opkvalificering og fastholdelse af Jobcenter Slagelses forskellige målgrupper. Dette bekræfter, at Partnerskabsvirksomhederne i høj grad tager et socialt medansvar. Aktiveringsstrategien Viden-Værdi-Vækst (VVV) - med kombination af blandt andet virksomhedspraktik og korpsopgaver - er udviklet af Jobcenter Slagelse og indgår i Partnerskabsaftalen. Der er 71 Partnerskabsvirksomheder, der er tilknyttet de 4 korps i VVV-strategien. Tilsammen stiller de 163 pladser til rådighed for borgere med andre problemer end ledighed. I 9 af Partnerskabsaftalerne er der indgået en aftale om etablering af et Virksomhedscenter. Tilsammen stiller de 35 pladser til rådighed for borgere med andre problemer end ledighed. Ved udtræk af data fra KMD Opera fremgår det, at Partnerskabsvirksomhederne har haft 36 % af forløbene med virksomhedspraktik set i forhold til samtlige forløb med virksomhedspraktik etableret af Jobcenter Slagelse i perioden fra den (LAB-lovens målgrupper ). Ved udtræk af data fra KMD Opera fremgår det også, at Partnerskabsvirksomhederne har haft 61,4 % af forløbene med løntilskud set i forhold til samtlige forløb med løntilskud etableret af Jobcenter Slagelse i perioden fra den (LAB-lovens målgrupper ). I Notatet kan man yderligere se antallet af afsluttede forløb fordelt på målgrupper og antallet af forløb i procent af samtlige forløb til målgrupperne i den givne periode. Det fremgår af opgørelsen, at Partnerskabssamarbejdet bidrager bredt til den virksomhedsrettede indsats for Jobcentrets målgrupper. 4

5 1. Indledning 1.1. Status på partnerskabssamarbejdet Notatet beskriver en række kvantitative opgørelser over samarbejdet mellem Jobcenter Slagelse og virksomheder, der har indgået Partnerskabsaftale med os om enkelte eller alle af Partnerskabsaftalens 7 Punkter. Notatet beskriver også hovedresultaterne af virksomhedskonsulenternes opfølgningsbesøg hos hovedparten af Partnerskabsvirksomhederne, hvor dialogen tog afsæt i en Spørgeguide. Der henvises i øvrigt til de mange statusnotater, der er udarbejdet siden Notaterne blev alle givet til LBR (Det Lokale Beskæftigelsesråd) til godkendelse eller orientering. Der henvises desuden til en større evalueringsrapport fra sommeren Evaluering af udviklingsprojektet Partnerskabsaftaler og branchenetværk fra februar 2008 December LBR medfinansierede Partnerskabsprojektet indtil udgangen af 2010 inklusive etableringen af Partnerskabssekretariatet og har yderligere medfinansieret videreudvikling af fortælling af gode historier til medier og andre former for informationsformidling og markedsføring. Status- og evalueringsrapporterne findes på slagelse.dk 1.2. Værdier i samarbejdet Tilsammen er statusnotaterne og evalueringsrapporten historien om, hvordan idé, ressourcer, velvillighed og engagement udvikler et projekt fra efteråret 2007 til udgangen af 2010 til et implementeret Partnerskabskoncept og en implementeret kerneopgave i Jobcentret med forankring i Virksomhedsteamets Partnerskabssekretariat. Partnerskabskonceptet er unikt set i lyset af, at projektet voksede, selvom arbejdsmarkedet var præget af stagnation, tilbagegang og desværre også af egentlige virksomhedslukninger eller udflytning til udlandet. Partnerskabskonceptet og Partnerskabsaftalen er også unikt set i lyset af, at alle Jobcenter Slagelses målgrupper er i spil, både de ledige borgere som umiddelbart kan varetage et job på hvilket som helst niveau i job-hierarkiet og borgere, som har komplekse problemer ud over ledighed. Partnerskabsvirksomhederne har vist stor velvilje over for målgrupperne og har dermed også påtaget sig et stort socialt medansvar. De oplistede temaer, som findes senere i Notatet, fra Partnerskabsnetværksmøderne og virksomhedskonferencer vidner desuden om, at virksomhederne viser stor interesse for mønsterbrydning, innovation og 5

6 mangfoldighed i rekruttering og empati for målgrupper, der har lang vej til arbejdsmarkedet. Partnerskabssamarbejdet er blevet fulgt og medudviklet gennem Ambassadørgruppen. Ambassadørgruppen er det interne dialog-forum med repræsentanter fra alle teams i Jobcentret og Partnerskabsnetværket er Jobcentrets eksterne dialog-forum. Begge fora har fokus på: Videndeling om virksomhedernes behov og Jobcentrets målgrupper deres kompetencer, behov og potentialer. Erfaringsudveksling om virksomhedssamarbejdet og samarbejdet med Jobcentrets målgrupper af borgere hvad fungerer godt, hvad skal justeres m.v. Udviklingen på arbejdsmarkedet, i forskellige brancher og i konkrete virksomheder. Afklaring, opkvalificering og fastholdelse af Jobcentrets målgrupper af borgere og virksomhedernes ansatte rekruttering, opkvalificering og fastholdelse. Opbygning og vedligeholdelse af elektroniske registrerings- og styringssystemer af virksomhedskontakt, pladser m.v. Datadisciplin er en vigtig forudsætning for et konstruktivt og koordineret samarbejde. Muligheder og begrænsninger i LAB og BAB. Muligheder og begrænsninger i Ligestillingslovene og Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet. Mainstreamingstrategien for ligestilling er indskrevet i Partnerskabsaftalen. Udvikling af fælles forståelse af begreber og ordbrug. Et samarbejdsklima i åbenhed, troværdighed og den gode dialog. Progression der skal ske synlig udvikling af det, der virker eller afvikling af det, der er uhensigtsmæssigt At blive klogere Opfølgningsbesøgene gav værdifuld viden om, hvad Partnerskabsvirksomhederne får ud af samarbejdet, deres grad af tilfredshed med samarbejdet med Jobcentret og også om forhold, som virksomhederne mener, vi kan forbedre eller ændre for at fremme det koordinerede samarbejde. Virksomhedskonsulenterne havde på et møde i september 2012 sat særlig fokus på opsamlingsbesøgenes form og indhold og den feedback, som de fik som 1. Kontaktperson, og hvad de selv havde fået ud af besøgene. Konklusionen var bl.a., at teamet besluttede, at der skal laves et årligt opfølgningsbesøg ud fra en fælles ramme med spørgeguide og tilfredshedsspørgsmål. Det er en god måde at lave opsamlinger på i forhold til at måle udbyttet af samarbejdet og gennemføre forslag til justeringer. Besøgene afdækkede, at der f.eks. skal skabes tættere relationer til skolerne, hvoraf nogle ikke kendte til Partnerskabsaftalen. Til gengæld var alle meget interesseret i et tæt og struktureret samarbejde fremover, så der er taget initiativer fra begge parter. I opfølgningsbesøgene i 2013 sættes der mere fokus på området. Desuden er der generelt behov for at få afklaret 2. Kontaktpersonens rolle og opgaver. 6

7 Nogle få af Partnerskabsvirksomhederne havde problemstillinger eller kritikpunkter i forhold til Jobcentret, som virksomhedskonsulenterne tog med tilbage i Jobcentret. Det har handlet om manglende tilbagemeldinger, manglende informationer om borgere, der kommer i virksomhedspraktik eller ansættes med løntilskud og manglende kendskab til Kontaktpersonerne. Problemstillingerne og kritikken behandles seriøst, og der tages hånd om tingene. Bl.a. bliver det drøftet og fulgt op på i Ambassadørgruppen. Flere af Partnerskabsvirksomhederne har også i en række tilfælde i forbindelse med opfølgningsbesøgene givet anerkendelse og ros til navngivne medarbejdere i både Virksomhedsteamet/Partnerskabssekretariatet og til andre teams i Jobcentret. Det har handlet om f.eks. effektivitet, grundighed, venlighed og god administration af virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud. Den anerkendelse og ros er blevet givet videre til de rette personer. 2. Spørgeguiden i opfølgningsbesøgene Spørgeguiden var en ramme for spørgsmål, som virksomhedskonsulenterne kunne stille Partnerskabsvirksomhederne ved opfølgningsbesøgene. Virksomhedskonsulenterne havde metodefrihed til at gå i dybden med nogle af spørgsmålene og springe andre over alt efter deres kendskab og samarbejdsgrad med den enkelte virksomhed. Det gav stor fleksibilitet og kunne fastholde den smidige, ligeværdige dialog. De svar, der er formuleret i spørgeguiden, er virksomhedskonsulenternes opsamling på baggrund af dialogen med Partnerskabsvirksomhederne. Virksomhederne har været tilfredse med den valgte metode, som ikke giver dem arbejde med skriftlige besvarelser, og virksomhedskonsulenterne har været loyale i forhold til virksomhedernes svar, anerkendelse og kritikpunkter. Opfølgningsbesøgene er ressourcekrævende, og en masse logistik skal passe sammen, både i Jobcentret og ude i virksomhederne. Det betød, at opfølgningsbesøgene strakte sig over flere måneder. I de Partnerskabsvirksomheder, der var besøgt kort tid før opfølgningsbesøgene, foretog vi ikke personlige besøg. Nogle få Partnerskabsvirksomheder måtte kontaktes og interviewes pr. telefon, så i praksis blev besøgene/kontakterne meget forskellige. Selvom hovedformålet med opfølgningsbesøgene var en dialog om partnerskabssamarbejdet, kom der gensidige gevinster i form af f.eks. ordrer, opkvalificerings- eller uddannelsespladser eller andre tilbud fra virksomhederne, og omvendt fik virksomhederne mere viden om muligheder i lovgivningen. Spørgeguiden er primært et internt arbejdspapir for den enkelte virksomhedskonsulent om hendes/hans Partnerskabsvirksomhed, og dernæst er det 7

8 Virksomhedsteamets/Jobcentrets samlede billede af, hvordan partnerskabssamarbejdet fungerer og udvikler sig. Virksomhedskonsulenterne forpligtede sig til at spørge ind til alle Partnerskabsvirksomhedernes tilfredshed med samarbejdet. Derfor indgår det resultat i den kvantitative del af Notatet. I det efterfølgende er der opsamlet nogle typiske svarkategorier, som viser, hvor hovedvægten af besvarelserne befinder sig. 8

9 2.1. Spørgeguide til opfølgningsbesøg hos Partnerskabsvirksomheder 2012 Spørgsmål Eksempler på svarkategorier a): Hvad har fungeret særligt godt i forhold til partnerskabssamarbejdet med Jobcenter Slagelse? Svarene handler om dialogen og det gode samarbejde VVV nævnes i en del tilfælde Samarbejdet om opkvalificering af borgere og fastholdelse af medarbejdere Andre samarbejdspartnere i Jobcentret, som har borgerkontakten, administration og opfølgning på aktivering, nævnes også her b): For medlemmer af netværket: Kan du nævne 1 3 ting fra møder i Partnerskabsnetværket, som har haft særlig betydning for din virksomhed? Tema-oplæg og workshops Muligheder i lovgivningen, som virksomhederne ikke har haft godt nok kendskab til Videndeling med andre virksomheder og videndeling på tværs af offentlige og private virksomheder Nye idéer, inspiration og tanker Innovations-konferencen i juni 2010 Mere indsigt om borgere med særlige behov Gode møder med gode samarbejdsrelationer Godt med det uformelle miljø og den gode dialog med åbenhed Viden om sygedagpengeafdelingens muligheder til fastholdelse af syge medarbejdere Bedre kendskab til Jobcentret c): Hvordan er kendskabet og ejerskabet til Partnerskabsaftalen internt i din virksomhed? Svarene varierer meget fra, at det kun er ledelsen/en leder, der har kendskab og ejerskab til, at alle medarbejdere kender til Partnerskabsaftalen, og tillidsrepræsentanter deltager i samarbejdet og til, at Glas-og-ramme -aftalen er synlig for alle medarbejdere 9

10 d): Har du forslag til hvordan partnerskabssamarbejdet kan udbygges eller styrkes yderligere? Et udpluk af forslagene: Bedre forventningsafstemning mellem Jobcenter, borger og virksomhed ved virksomhedspraktik eller løntilskudsansættelser Fast kontaktperson ved aktiveringsforløb Information om ændringer i de danske arbejdsmarkedsforhold Bedre koordinering af henvendelser til virksomheden Information og arbejde med forebyggelse af sygdom At Partnerskabsvirksomhederne får administrativ adgang til CMS for at skabe fællesbillede og overblik over pladssituationen Mere kendskab til og arbejde med mentorrollen Én indgang for erhvervslivet Folder om mulighederne i VVV-samarbejdet og fælles forventninger til virksomheden og borgerne Opstartsmøde med borger, sagsbehandler og virksomhed og opfølgning på de enkelte forløb kan bidrage til personens udvikling e): Hvordan fungerer det med kontakt til og samarbejdet med 1. og 2. Kontaktperson i Partnerskabsaftalen? Generelt fungerer det rigtig godt Partnerskabsvirksomhederne roser kontakten og samarbejdet Ingen skriver, at de er utilfredse med samarbejdet med 1. Kontaktperson Flere skriver, at de ikke kender 2. Kontaktperson Som tidligere nævnt har nogle skoler ikke haft samarbejde med en 1. Kontaktperson f): Hvor tilfreds er du med kontakten til og samarbejdet med Jobcenter Slagelse generelt? Sæt kryds: Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Svarene fremgår i den kvantitative datadel 10

11 3. Kvantitative data om partnerskabssamarbejdet 3.1. Tilfredshed opfølgningsbesøg Partnerskabsvirksomheder har besvaret spørgsmålene i spørgeguiden. Ved besøgsopstarten (ultimo april 2012) var der i alt 261 Partnerskabsvirksomheder. De resterende virksomheder har enten haft besøg/kontakt lige før eller efter perioden for opfølgningsbesøgene og indgår derfor ikke i opgørelsen. De 174 Partnerskabsvirksomheder fordeler sig på 97 offentlige og 77 private. På spørgsmålet til sidst i spørgeguiden: Hvor tilfreds er du med kontakten til og samarbejdet med Jobcenter Slagelse generelt? fordeler svarene sig således: Kategori Antal adspurgte Partnerskabsvirksomheder Procentvis fordeling Meget tilfreds % Tilfreds % Utilfreds 4 2 % Meget utilfreds 0 0 % Ved ikke 5 3 % I alt % 95 % af de adspurgte Partnerskabsvirksomheder er enten meget tilfredse eller tilfredse med samarbejdet med Jobcenter Slagelse generelt, hvilket illustreres i cirkeldiagrammet. Tilfredshed med samarbejdet generelt Utilfreds 2% Meget utilfreds 0% Ved ikke 3% Meget tilfreds 37% Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Tilfreds 58% 11

12 3.2. Udviklingen i antal Partnerskabsvirksomheder fra Tabellen viser antallet af Partnerskabsvirksomheder fordelt på kalenderår indtil uge og fordelt på offentlige og private virksomheder. Som det fremgår, er der en ligelig fordeling af offentlige og private Partnerskabsvirksomheder p.t. Årstal Uge 44, 2012 Partnerskabsvirksomheder I alt Private Offentlige Samme opgørelse illustreret i et kolonnediagram. 300 Antal Partnerskabsvirksomheder Offentlige Private Uge 44, 2012 I relation til Ministermål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen, fremgår det af Beskæftigelsesplan , at antallet af Partnerskabsaftaler skal udvides til minimum 375 ultimo BP-plan 2012, side 17, 4. 12

13 3.3. Partnerskabsvirksomhederne fordelt på brancheområder Jf. Danmarks Statistik (PendAB22) ligger de fleste arbejdspladser i Slagelse Kommune inden for brancheområderne Offentlig administration, undervisning og sundhed samt Handel og transport mv. Det har været et væsentligt pejlemærke i etableringen af Partnerskabsaftalerne. I Beskæftigelsesplan 2013 står der: I 2013 forventes der først og fremmest at ske en vækst i antallet af arbejdspladser inden for bygge- og anlægssektoren som følge af de mange igangsatte og planlægte offentlige bygge- og anlægsprojekter i hele Østdanmark. Samtidig er forventningen til den lokale beskæftigelse, at der især vil blive etableret nye arbejdspladser i den private servicesektor. 2 Dette tager den fremtidige planlægning af det systematiske virksomhedssamarbejde højde for. Nedenstående tabel viser antallet af de nuværende Partnerskabsvirksomheder fordelt på brancheområder. Brancheområder Bygge og anlæg Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Finansiering og forsikring Handel og transport mv. Antal Partnerskabsvirksomheder Procentvis fordeling 19 7 % 2 1 % 1 0 % 0 0 % % Industri, råstofudvinding og forsyningsvirksomhed 10 4 % Information og kommunikation Kultur, fritid og anden service Landbrug, skovbrug og fiskeri 1 0 % 5 2 % 1 0 % Offentlig administration, undervisning og sundhed % I alt % Partnerskabsvirksomhederne fordelt på Branche DB07-10 GPR fra Danmarks Statistik Optalt uge 44, BP-plan 2012, side 17,

14 Samme opgørelse illustreret i et cirkeldiagram. Partnerskabsvirksomheder fordelt på brancheområder Bygge og anlæg Bygge og anlæg 7% Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Finansiering og forsikring Offentlig administration, undervisning og sundhed 49% Handel og transport mv. 37% Handel og transport mv. Industri, råstofudvinding og forsyningsvirksomhed Information og kommunikation Kultur, fritid og anden service Industri, råstofudvinding og forsyningsvirksomhed 4% Landbrug, skovbrug og fiskeri Offentlig administration, undervisning og sundhed 14

15 3.4. Punkter i Partnerskabsaftalen som virksomhederne har forpligtet sig til Det er muligt at forpligtige sig til enkelte eller alle punkter i Partnerskabsaftalen. Tabellen viser en opgørelse over, hvilke punkter i Partnerskabsaftalen, som virksomhederne har forpligtet sig til. Tabellen bekræfter, som beskrevet tidligere i Notatet, at Partnerskabsvirksomhederne i høj grad tager et socialt medansvar for afklaring, opkvalificering og fastholdelse af Jobcenter Slagelses forskellige målgrupper under Punkt 2, 4 og 7, som tilsammen dækker målgrupper, der er umiddelbart arbejdsmarkedsparate og målgrupper, der kan have lang vej tilbage til arbejdsmarkedet. Punkter i Partnerskabsaftalen Antal virksomheder der har valgt punktet 1. Deltagelse i Jobcenter Slagelse Partnerskabsnetværk Samarbejde om fastholdelse af sygemeldte medarbejdere Annoncering af ledige job på Aftale om virksomhedspraktik, løntilskudsansættelse, voksenlærling, mentorordning og kurser for jobcentrets målgrupper 5. Voksenlærlingeordningen og anden form for opkvalificering af medarbejdere samt jobrotation Deltagelse og rekruttering ved jobmesser Andet Virksomheden og Jobcenter Slagelse aftaler en speciel indsats, som ikke er dækket af Partnerskabsaftalens øvrige 6 punkter 200 Optalt uge 42, 2012: 273 Partnerskabsvirksomheder 15

16 3.5. Partnerskabsvirksomheder med VVV-korps eller Virksomhedscenter under Punkt 7 i Partnerskabsaftalen Aktiveringsstrategien Viden-Værdi-Vækst (VVV) er udviklet af Jobcenter Slagelse og indgår i Partnerskabsaftalen under Punkt 7. VVV er en kombination af virksomhedspraktik, opkvalificering, korpsopgaver og individuel hjælp og støtte og er et tilbud til ledige borgere med andre problemer end ledighed. Korpsopgaver er arbejdsopgaver, som aftales i tæt samarbejde mellem Jobcenter Slagelse og Partnerskabsvirksomhederne og kan f.eks. være forskellige serviceopgaver på virksomhedens matrikel eller et andet sted i Slagelse Kommune. Virksomhedscenteraftaler indgår også i Partnerskabsaftalens Punkt 7 og er ligeledes et tilbud til ledige borgere med andre problemer end ledighed. Et Virksomhedscenter etableres på Partnerskabsvirksomheden og aktiverer hold på mindst 2 kontanthjælpsmodtagere, som integreres i virksomhedens opgaveløsning med støtte fra en virksomhedsmentor. For både aktiveringsstrategien VVV og Virksomhedscentre gælder det, at Jobcenter Slagelse og Partnerskabsvirksomheden samarbejder systematisk om at få kontanthjælpsmodtagere, der er langt fra arbejdsmarkedet ind på en rigtig arbejdsplads. Her kan de opleve en faglig og social sammenhæng med kolleger og reelle opgaveløsninger, som tilsammen giver dem et løft i retning mod det ordinære arbejdsmarked. I denne tabel fremgår det, hvor mange Partnerskabsvirksomheder, der har tilknyttet VVVkorps og Virksomhedscentre, og hvor mange pladser de har stillet til rådighed. Under Punkt 7 i Partnerskabsaftalen Partnerskabsvirksomheder Pladser Har tilknyttet VVV-korps Har etableret et Virksomhedscenter Optalt uge I denne tabel fremgår antal Partnerskabsvirksomheder og pladser fordelt i forhold til de 4 nuværende korps i VVV-strategien. Korps Partnerskabsvirksomheder Pladser Slagelse Citykorps Borreby/Skælskør City Jobcenterkorpset 3 36 Strandplejekorpset 2 44 I alt Optalt uge 40 16

17 3.6. Afsluttede forløb med løntilskud i Partnerskabsvirksomhederne fra den (LAB-lovens målgrupper ) Der har i alt i perioden fra til været: 900 afsluttede forløb med løntilskud i Partnerskabsvirksomhederne 565 afsluttede forløb med løntilskud i ikke-partnerskabsvirksomheder Partnerskabsvirksomhederne har haft 61,4 % af forløbene med løntilskud set i forhold til samtlige forløb med løntilskud etableret af Jobcenter Slagelse i den givne periode. De 900 forløb med løntilskud i Partnerskabsvirksomhederne fordeler sig som vist i tabellen i forhold til målgrupper og forløb i henholdsvis kommunal, privat, statslig, regional samt foreninger/organisationer og andre selvejende institutioner. Ligeledes viser tabellen den procentvise andel af forløb med løntilskud i Partnerskabsvirksomhederne for hver af målgrupperne - set i forhold til samtlige forløb med løntilskud etableret af Jobcenter Slagelse i den givne periode. Som det fremgår af tabellen bidrager partnerskabssamarbejdet bredt i den virksomhedsrettede indsats for Jobcentres målgrupper. Antal forløb for Forsikret ledig I alt Procent 3 Foreninger, organisationer og Kommunal Privat Statslig Regional andre selvejende institutioner ,3 % Antal forløb for Kontanthjælp match 1 I alt Procent Foreninger, organisationer og Kommunal Privat Statslig Regional andre selvejende institutioner % Antal forløb for Kontanthjælp match 2 I alt Procent Foreninger, organisationer og Kommunal Privat Statslig Regional andre selvejende institutioner ,3 % Antal forløb for Sygedagpenge I alt Procent Foreninger, organisationer og Kommunal Privat Statslig Regional andre selvejende institutioner ,3 % 3 Forløb i procent af samtlige forløb til målgruppen i den givne periode. 17

18 Antal forløb for Førtidspensionister I alt Procent Foreninger, organisationer og Kommunal Privat Statslig Regional andre selvejende institutioner ,6 % Kilde: Baseret på udtræk fra KMD Opera på LAB-lovens målgrupper med forløb afsluttede i perioden og på oplysninger fra administrationssystemet for Partnerskabsaftalerne. 18

19 3.7. Afsluttede forløb med virksomhedspraktik i Partnerskabsvirksomhederne fra den (LAB-lovens målgrupper ) Der har i alt i perioden fra til været: 1362 afsluttede forløb med virksomhedspraktik i Partnerskabsvirksomhederne 2419 afsluttede forløb med virksomhedspraktik i ikke-partnerskabsvirksomheder Partnerskabsvirksomhederne har haft 36 % af forløbene med virksomhedspraktik set i forhold til samtlige forløb med virksomhedspraktik etableret af Jobcenter Slagelse i den givne periode. De 1362 forløb med virksomhedspraktik i Partnerskabsvirksomhederne fordeler sig som vist i tabellen i forhold til målgrupper og forløb i henholdsvis kommunal, privat, statslig, regional samt foreninger/organisationer og andre selvejende institutioner. Ligeledes viser tabellen den procentvise andel af forløb med virksomhedspraktik i Partnerskabsvirksomhederne for hver af målgrupperne - set i forhold til samtlige forløb med virksomhedspraktik etableret af Jobcenter Slagelse i den givne periode. Som det fremgår af tabellen bidrager partnerskabssamarbejdet bredt i den virksomhedsrettede indsats for Jobcentres målgrupper. Antal forløb Forsikret ledig I alt Procent 4 Kommunal Privat Statslig Regional Foreninger, organisationer og andre selvejende institutioner ,4 % Antal forløb Kontanthjælp match 1 I alt Procent Foreninger, organisationer Kommunal Privat Statslig Regional og andre selvejende institutioner ,2 % Antal forløb Kontanthjælp match 2 I alt Procent Foreninger, organisationer Kommunal Privat Statslig Regional og andre selvejende institutioner ,7 % 4 Forløb i procent af samtlige forløb til målgruppen i den givne periode. 19

20 Antal forløb Revalidend I alt Procent Kommunal Privat Statslig Regional Foreninger, organisationer og andre selvejende institutioner ,8 % Antal forløb Sygedagpenge I alt Procent Kommunal Privat Statslig Regional Foreninger, organisationer og andre selvejende institutioner ,9 % Antal forløb Fleksjob I alt Procent Kommunal Privat Statslig Regional Foreninger, organisationer og andre selvejende institutioner ,4 % Kilde: Baseret på udtræk fra KMD Opera på LAB-lovens målgrupper med forløb afsluttede i perioden og på oplysninger fra administrationssystemet for Partnerskabsaftalerne Partnerskabsnetværket Det overordnede formål med deltagelse i Partnerskabsnetværket er at videndele og udveksle erfaringer for at fremme vækst og at tage aktivt og forpligtende del i beskæftigelsesindsatsen. Møderne i Partnerskabsnetværket holdes på skift hos virksomhederne 3 gange om året. Tidligere havde hver branche (Industri, Service, Håndværk og Social og Sundhed), sit eget netværk, som mødtes 4 gange årligt. Ultimo 2009 blev Industri og Service lagt sammen for at skabe mere dynamik i netværket. Efter ønske fra branchenetværkene om samarbejde på tværs af private og offentlige virksomheder, valgte vi i fællesskab at sammenlægge alle branchenetværkene til et stort Partnerskabsnetværk primo Der er afholdt i alt 44 netværksmøder (inkl. konferencer og temamøder), samt en event i forbindelse med Kulturnatten i Slagelse by. Alle netværksmøder starter med et oplæg om og af værtsvirksomheden. Derefter er der faglige oplæg, networking og workshop om dagens emne. Mødet afsluttes med en rundvisning på virksomheden for dem, som har tid og lyst. Ca virksomhedsrepræsentanter deltager i netværksmøderne. De fordeler sig med ca. 50/50 i forhold til offentlige og private virksomheder. 20

21 Eksempler på temaer som har haft særlig fokus på netværksmøderne Borgere i Slagelse Kommune med flere udfordringer end ledighed Virksomhedernes behov for et fremtidigt koordineret samarbejde omkring erhverv, beskæftigelse og uddannelse. Muligheder i lovgivningen Projekt VidenMetro (Videnpilotordningen) Ændringerne i finansloven og de nye beskæftigelsesmæssige udfordringer Præsentation af Jobcenter Slagelses aktiveringsstrategi Viden-Værdi-Vækst (VVV) LEAN Jobrotation Mentorordningen Forebyggelse af sygdom Fastholdelse af sygemeldte medarbejder KLAR-projektet om opkvalificering af medarbejdere Erhvervsudvikling i Slagelse Kommune Voksenlærlingeordningen og netværk for voksenlærlinge Den svære samtale ved afskedigelser og alkoholmisbrug Varslinger og arbejdsfordeling APV med fokus på psykisk arbejdsmiljø Fremtidige udfordringer ved rekruttering og opkvalificering Mulighederne i de nye sygedagpenge-regler Udvikling af kvalitetsstandarder for etablering af og opfølgning på virksomhedspraktik og ansættelser med løntilskud Slagelse Kommunens udfordringer Dette var en opsamling og en status på partnerskabssamarbejdet i relation til virksomhedskonsulenternes opfølgningsbesøg hos Partnerskabsvirksomhederne i For yderligere information om partnerskabssamarbejdet henvises til og Partnerskabssekretariatet på / tlf Jobcenter Slagelse November

Til inspiration: Jobcenter Slagelse har høj samarbejdsgrad og 170 aktive partnerskabsaftaler med private og offentlige virksomheder

Til inspiration: Jobcenter Slagelse har høj samarbejdsgrad og 170 aktive partnerskabsaftaler med private og offentlige virksomheder Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 7. februar 2011 Til inspiration: Jobcenter Slagelse har høj samarbejdsgrad og 170 aktive partnerskabsaftaler med private og offentlige virksomheder Baggrund/formål

Læs mere

Uddrag fra PARTNERSKABSSAMARBEJDETS HISTORIE

Uddrag fra PARTNERSKABSSAMARBEJDETS HISTORIE Uddrag fra PARTNERSKABSSAMARBEJDETS HISTORIE Virksomhedsservice Jobcenter Slagelse Skovsøgade 10 4200 Slagelse Tlf.: 29 11 42 00 virksomhedsservice@slagelse.dk www.partnerskabslagelse.dk 2015 Partnerskabsvirksomheder

Læs mere

Systematisk samarbejde mellem. og Jobcenter Slagelse

Systematisk samarbejde mellem. og Jobcenter Slagelse Systematisk samarbejde mellem og Jobcenter Slagelse Virksomhedsnavn: Adresse: Tlf.: E-Mail: Hjemmeside: CVR nr: P nr: Jobcenter Slagelse Kalundborgvej 59, 4200 Slagelse Tlf.: 58 57 33 33 partnerskab@slagelse.dk

Læs mere

Systematisk samarbejde mellem din virksomhed og Jobcenter Slagelse

Systematisk samarbejde mellem din virksomhed og Jobcenter Slagelse Systematisk samarbejde mellem din virksomhed og Jobcenter Slagelse Virksomhedsnavn: Adresse: Tlf.: E-mail: Hjemmeside: CVR nr: P nr: Jobcenter Slagelse Kalundborgvej 59, 4200 Slagelse Tlf.: 58 57 33 33

Læs mere

Velkommen til Workshop 3

Velkommen til Workshop 3 Velkommen til Workshop 3 Virksomhedskontakt og samspil mellem beskæftigelses- og erhvervsområdet Oplæg 1 Malene Barenholdt Götze, Københavns Kommune Oplæg 2 Peter Sinding Poulsen og Frode Fårup, Horsens

Læs mere

Partnerskabsaftale. Jobcenter Slagelse:

Partnerskabsaftale. Jobcenter Slagelse: Partnerskabsaftale Mellem en virksomhed og Jobcenter Slagelse Virksomhedsnavn Adresse Tlf.nr. Hjemmeside CVR nr. P. nr. 1. kontaktperson i virksomhed 2. kontaktperson i virksomhed Aftalenr. - Jobcenter

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem. Jobcenter Faxe

Partnerskabsaftale mellem. Jobcenter Faxe Partnerskabsaftale mellem og Jobcenter Faxe Partnerskabsaftale mellem Virksomhedsnavn: Adresse: Jobcenter Faxe Rådhusvej 2, 4640 Faxe Tlf.: Tlf.:56 20 35 00 E-mail: Hjemmeside: Cvr nr.: P nr.: E-mail:

Læs mere

Status den 25. februar 2015. Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014

Status den 25. februar 2015. Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014 1 Status den 25. februar 2015 Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014 (252 besvarelser ud af 339 Partnerskabsvirksomheder). At nogle virksomheder ikke har fået opfølgningsbesøg med tilhørende

Læs mere

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Notat HOLBÆK KOMMUNE Dato: 21. maj 2015 Sagsb.: Gorm Hjelm Andersen Sagsnr.: Dir.tlf.: 2353 E-mail: hjelm@holb.dk Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Indledning Dette notat

Læs mere

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune PARTNERSKABSAFTALE MELLEM [Indsæt virksomhedens navn] Jobcenter Ringkøbing-Skjern Gade: Gade: Finderupsvej 9 Postnr. og by:

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Slagelse

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Slagelse BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder Beskæftigelsesregionerne i Danmark - Case fra Jobcenter Slagelse AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA JOBCENTER

Læs mere

NOTAT. Opfølgning Beskæftigelsesplan 2013

NOTAT. Opfølgning Beskæftigelsesplan 2013 JOBCENTER Team service Dato: 28-04-2014 Sagsnr.: 12/10876 Kontaktperson: Louise Hansen Dir. tlf.: 7996 6613 NOTAT E-mail: lhan@vejenkom.dk Opfølgning Beskæftigelsesplan 2013 Uddannelsesgraden for unge

Læs mere

KL har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne om samarbejdet mellem jobcentre og virksomheder.

KL har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne om samarbejdet mellem jobcentre og virksomheder. N O TAT KL-undersøgelse af samarbejdet mellem jo b- centre og virksomheder KL har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne om samarbejdet mellem jobcentre og virksomheder. Spørgeskemaet

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner Beskæftigelsespolitiske visioner Notat om beskæftigelsespolitiske visioner 21. august 2007 Jens Stavnskær 8753 5127 jsp@syddjurs.dk I forbindelse med behandlingen af budgettet for 2008, skal der vedtages

Læs mere

Evaluering af udviklingsprojektet Partnerskabsaftaler og branchenetværk

Evaluering af udviklingsprojektet Partnerskabsaftaler og branchenetværk Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) Jobcenter Slagelse Juli 2011 Evaluering af udviklingsprojektet Partnerskabsaftaler og branchenetværk - et målrettet, struktureret og gensidigt forpligtende samarbejde

Læs mere

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Henriette Poulsen Arbejdsmarkedschef Teamkoordinator Virksomhedsteamet

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Henriette Poulsen Arbejdsmarkedschef Teamkoordinator Virksomhedsteamet Notat Sagsnr.: 2013/0006166 Dato: 20. april 2014 Titel: Virksomhedskonsulenternes arbejde Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Henriette Poulsen Arbejdsmarkedschef Teamkoordinator Virksomhedsteamet I Jobcenter

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

N Y H E D S B R E V F O R J O B C E N T E R S L A G E L S E

N Y H E D S B R E V F O R J O B C E N T E R S L A G E L S E Ambassadørgruppen i Hvem er de egentligt, ambassadørerne? Hvad laver de, og ikke mindst, hvorfor er de så vigtige for samarbejdet med Partnerskabsvirksomhederne? Formålet med Ambassadørgruppen og -møderne

Læs mere

VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER

VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER - sygedagpenge, ledighedsydelse o.a. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen har igangsat et stort forsøg med virksomhedscentre for kontanthjælpsmodtagere i

Læs mere

Dansk Arbejdsgiverforening RBR- / LBR Seminar - 2. marts 2011 - Karsten Simensen - Beskæftigelsesregion Nordjylland

Dansk Arbejdsgiverforening RBR- / LBR Seminar - 2. marts 2011 - Karsten Simensen - Beskæftigelsesregion Nordjylland Dansk Arbejdsgiverforening RBR- / LBR Seminar - 2. marts 2011 - Karsten Simensen - Beskæftigelsesregion Nordjylland Fokus på indsats og resultater Beskæftigelsesregion Nordjyllands tilgang til jobcentrene

Læs mere

Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014

Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014 Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014 Indhold Baggrund... 2 Antal og varighed af virksomhedspraktikker... 3 Antal og varighed af løntilskud... 4 Udvikling i antal forløb med virksomhedspraktik...

Læs mere

JAA Formål. Mål med aftalen. Samarbejdsområder (mulige):

JAA Formål. Mål med aftalen. Samarbejdsområder (mulige): Skabelon Formål. Partnerskabsaftalen mellem (xxx Virksomhed) og Jobcenter Viborg tager udgangspunkt i et fælles ønske om at sikre virksomheden kvalificeret arbejdskraft samt styrke borgernes mulighed for

Læs mere

Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014

Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014 Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014 Indhold Baggrund... 2 Antal og varighed af virksomhedspraktikker... 3 Antal og varighed af løntilskud... 4 Udvikling i antal forløb med virksomhedspraktik...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Referat fra LBR møde den 7. november 2011 kl

Referat fra LBR møde den 7. november 2011 kl Referat fra LBR møde den 7. november 2011 kl. 14.00 Afbud: Niels W. Petersen (Karsten G. Hansen deltager som suppleant), Henrik Jensen, Mona Rask og Bo Ravn 1. Meddelelser 2. Orientering a. Ledelsesrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Formål Virksomhederne er en vigtig medspiller i beskæftigelsesindsatsen. Formålet med strategien er at sikre et professionelt service- og samarbejdsniveau,

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013 Resultatoversigt Ballerup Kommune November 20 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere, match 2 og 3

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj Til LBR Syddjurs Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21.5.2012 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte

Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte Større valgfrihed og større ansvar for at demonstrere at man står til rådighed Tidlig og intensiv indsats målrettet jobsøgningsstøtte fra dag

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+ Virksomhedstilfredshedsundersøgelse for Brønderslev Kommune Jobcenter Brønderslev har i samarbejde med Kommunernes Landsforening (KL) gennemført en undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med jobcentrets

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted Koncept for PARTNERSKABSAFTALE Mellem en virksomhed og Jobcenter Ringsted Udarbejdet i juni 2007 1 Redskaber der kan indgå i samarbejdet I herværende aftale om socialt partnerskab mellem x virksomhed og

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Investering i samarbejdet med private virksomheder - delfinansiering af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Investering i samarbejdet med private virksomheder - delfinansiering af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 27. maj 2014 Investering i samarbejdet med private virksomheder - delfinansiering af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Læs mere

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 14. oktober 2014 Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 1. Indledning Jobcenter Struer ønsker at styrke den gode relation til de lokale virksomheder for

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Noget for noget -projekter. Stevns Kommune

Noget for noget -projekter. Stevns Kommune Noget for noget -projekter i Stevns Kommune Projektets navn: Takkekort til virksomheder ER GENNEMFØRT 1. Formål Udsender en hilsen med tak for samarbejdet til de private virksomheder som Center Arbejdsmarked

Læs mere

Virksomhedsanalyse A-virksomheder

Virksomhedsanalyse A-virksomheder August 2013 Virksomhedsanalyse A-virksomheder Hjørring Kommune Hjørring Virksomhedsanalyse Hjørring Kommune 2 Virksomhedsanalyse Hjørring Kommune 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Baggrund...

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 07/05/14 med data til og med april måned Generelt DATAKILDER: Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Nyborg Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Jobcentrenes samarbejde med frivillige

Jobcentrenes samarbejde med frivillige Jobcentrenes samarbejde med frivillige Notat fra kvantitativ undersøgelse med landets jobcentre Maj 2011 Peter R. Frederiksen Marianne Saxtoft Jobcentrenes samarbejde med frivillige 40 pct. af jobcentrene

Læs mere

Virksomhedsinklusion. Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng

Virksomhedsinklusion. Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng Virksomhedsinklusion Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng Refusionsomlægningen fordrer styring af virksomehdsindsatsen Med refusionsomlægningen får vi startskuddet på en

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune. Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge

Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune. Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge Status september 2017 Opfølgning på Partnerskabsaftalen Som det fremgår under afsnittet Status på aktivitet,

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

GENEREL INDLEDNING. Udvikling af god virksomhedsservices

GENEREL INDLEDNING. Udvikling af god virksomhedsservices GENEREL INDLEDNING Den foreløbige erfaring i initiativet Udvikling af god virksomhedsservice er, at der er fire områder, der i praksis er i fokus for udviklingen af god virksomhedsservice i de seks medvirkende

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 08/09/14 med data til og med august måned Generelt DATAKILDER: Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Mål 4. Måling af samarbejdsgraden med virksomhederne og survey af virksomhedernes tilfredshed med jobcentrenes indsats

Mål 4. Måling af samarbejdsgraden med virksomhederne og survey af virksomhedernes tilfredshed med jobcentrenes indsats NOTAT 17. juli 2013 Mål 4. Måling af samarbejdsgraden med virksomhederne og survey af virksomhedernes tilfredshed med jobcentrenes indsats J.nr. 2013-0005802 2. og 4. kt./kba, Rgr Beskæftigelsesministeren

Læs mere

DAGSORDEN. Arbejdsmarkedsudvalget. Møde nr. : 05/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3. Dato : 16. maj 2007 Start kl. : Slut kl.

DAGSORDEN. Arbejdsmarkedsudvalget. Møde nr. : 05/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3. Dato : 16. maj 2007 Start kl. : Slut kl. Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 05/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3. Dato : 16. maj 2007 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Mødet starter Kalorievej 15, Grenaa (kl. 14.00-15.00). Medlemmer

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 3. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Forløb for kontanthjælpsmodtagere flnanj^ére^jafdet lokale Beskæftigelsesråd /

Forløb for kontanthjælpsmodtagere flnanj^ére^jafdet lokale Beskæftigelsesråd / ' ' Det betaler sig...arbejdsmarkedet mangfoldighed og socia ansvar eller bare sund fornuft? " - " Projekt: ^ Forløb for kontanthjælpsmodtagere flnanj^ére^jafdet lokale Beskæftigelsesråd samarbejde mellem

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. oktober 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. oktober 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 6. oktober 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering...2 3. JA - Dialogtema Virksomhedsservice...3 4. JA - Halvårsopfølgning

Læs mere

1. & 2. kvt. Socialcentret Centerstaben

1. & 2. kvt. Socialcentret Centerstaben Center for Familie, Social & Beskæftigelse 6. april 2016 Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2016 1. kvartal 1 Samarbejdsmodellen fra projekt Godt videre skal udbredes til også at omfatte arbejdet med alle

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

Virksomhedskonsulenterne skal være virksomhedernes indgang til jobcenteret og understøtte de lediges vej ud på arbejdsmarkedet.

Virksomhedskonsulenterne skal være virksomhedernes indgang til jobcenteret og understøtte de lediges vej ud på arbejdsmarkedet. Notat til Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme, bilag 1 Sagsnr.: 212/1258 Dato: 19. oktober 212 Titel: Virksomhedsservice Sagsbehandler: Lisbeth Rindom Arbejdsmarkedschef Virksomhedsservice skal

Læs mere

Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter

Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter Indhold Virksomhedsstrategi 2017... 0 For Rødovre Jobcenter... 0 En styrket indsats for samarbejdet med Virksomheder... 2 Strategier på centrale samarbejdsområder...

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune Side 1 af 11 Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune 1 Side 2 af 11 Indhold 1. Baggrund og gennemførelse 2. Virksomhedernes vurdering af erhvervsklimaet

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Mål for 2013 3. Ministermål 1 - Flere unge skal have en uddannelse 4. Ministermål 2 - Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

Værdigrundlag for Jobcenter Varde

Værdigrundlag for Jobcenter Varde Værdigrundlag for Jobcenter Varde Mission Vi forener menneskers behov for arbejde med virksomheders behov for arbejdskraft. Vision Vi vil være et jobcenter, - der servicerer et dynamisk arbejdsmarked -

Læs mere

Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011

Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011 Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden august 2010 til december 2011 finansieret

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Virksomhedscenter Generation 2. Gal eller normal?

Virksomhedscenter Generation 2. Gal eller normal? Virksomhedscenter Generation 2 Gal eller normal? Hvad er et Virksomhedscenter? Virksomhedscenter En fast aftale mellem et jobcenter og en virksomhed, hvor virksomheden stiller et antal pladser til rådighed

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere