Aktieugefokus. Bløde nøgletal udsætter renteforhøjelsen. 2. september 2016 Finansanalysen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktieugefokus. Bløde nøgletal udsætter renteforhøjelsen. 2. september 2016 Finansanalysen"

Transkript

1 2. september 2016 Finansanalysen Aktieugefokus Bløde nøgletal udsætter renteforhøjelsen Ugen der gik: Bløde nøgletal gav øget optimisme Ugen der kommer: ISM service og ECB rentemøde Ændringer af anbefaling og kursmål Ugen der gik: Bløde nøgletal gav øget optimisme Trods udsving i uges løb, endte størstedelen af de globale aktiemarkeder stort set ændret. Udsvingene var forårsaget af den amerikanske centralbankchefs Janet Yellens udtalelser forrige fredag på den årlige centralbankkonference i Wyoming. I den forbindelse signalerede Janet Yellen, at en renteforhøjelse er på vej om end hun ikke nævnte noget specifikt omkring timingen for, hvornår renten præcist vil blive hævet. I talen sagde Janet Yellen blandt andet, at argumenterne for en højere rente er blevet styrket de seneste par måneder og at økonomien nærmer sig Fed's duale målsætning om fuld beskæftigelse og stabile priser. Den forgangne uges makroøkonomiske opgørelser reducerede dog sandsynligheden for, at Fed hæver renten i forbindelse med rentemødet i september. Således faldt ISM for fremstillingssektoren til det laveste niveau siden januar, mens arbejdsmarkedsrapporten i august viste en lavere beskæftigelse end ventet. Derudover forblev arbejdsløsheden på et uændret niveau, mens årsvækstraten for de gennemsnitlige timelønninger faldt. Vi venter dermed, at Fed først vil hæve renten på rentemødet i december. Udsigten til at renteforhøjelsen sandsynligvis først kommer til december gav medvind til aktiemarkederne på ugens sidste handelsdag. Det amerikanske præsidentvalg bliver næste store tema Brexit er efterhånden trådt i baggrunden i de fleste investorers bevidsthed og det amerikanske præsidentvalg til november står nu til, at blive det næste store tema som vil optage investorerne. Indtil videre har valgkampen ikke haft den store betydning for aktiemarkedets udvikling. Men i takt med, at vi nærmer præsidentvalget vil markedets fokus på eventuelle konsekvenser af udfaldet, få større betydning. Der er en generel opfattelse af, at det vil være mest positivt hvis Clinton vinder. Grundet sammensætningen i Senatet og Repræsentanternes hus, vil Clintons kurs formentligt blive ret ens med Obama's. Med andre ord, status quo, hvilket markedet generelt godt kan lide. Normalt ses det amerikanske parti som mere virksomheds- og investorvenlige. Men Donald Trump adskiller sig ret markant fra grundstammen i det Republikanske parti på et par væsentlige punkter. Først og fremmest mest fordi han er væsentlig mere protektionistisk orienteret. Han foreslår bl.a. straftold på import fra Mexico og Kina. Hvis Donald Trump rent faktisk fastholder denne protektionistiske linje i tilfælde af, at han skulle blive præsident, så stiger risikoen for en global handelskrig, hvilket i værste fald kan få verdensøkonomien til, at bremse kraftigt op. De kortsigtede konsekvenser af dette kan blive faldende aktiemarkeder, en svækkelse af USD og faldende obligationsrenter. Efterfølgende vil centralbankerne igen komme på banen, hvilket vil dæmpe aktiekursfaldet. Det er endnu usikkert hvad Donald Trump reelt set vil (og kan) gøre hvis han bliver præsident, men det er klart, at uroen vil stige pga. usikkerhed omkring USA's samhandel med resten af verden og USA's geopolitiske rolle. Finansmarkedernes udvikling Regionsudvikling i % Kilde: Factset Finansielle prognoser Kilde: Handelsbanken Capital Markets 1 uge 30 dage YTD OM XC % -6.05% -7.73% Stoxx % 1.12% -6.06% Dow Jones 0.13% 0.08% 5.71% Nasdaq 0.16% 0.83% 4.39% S&P % 0.00% 6.21% Kina Hang Seng 1.10% 4.67% 5.69% Japan Nikkei % 1.75% % Rusland Micex -0.82% 1.52% 12.24% M SCI Latinamerika 0.58% 1.65% 21.64% M SCI Verden 0.29% 0.38% 2.27% Valutakursudvikling i % 1 uge 30 dage YTD USD/DKK 0.72% -0.16% -3.22% SEK/DKK -1.11% 0.02% -4.74% NOK/DKK -1.04% 1.35% 2.79% CHF/DKK -0.50% -1.52% -1.17% GBP/DKK 1.45% 0.57% % RUB/DKK -1.64% 0.84% 7.35% JPY/DKK -1.91% -0.96% 12.80% CNY/DKK 0.54% -0.77% -5.92% BRL/DKK -0.77% 0.15% 17.68% Aktier S&P 500 EuroStoxx Lange renter 0-3m 6-12m USA DK Korte renter USA DK Valuta USD/DKK SEK/DKK Råvarer Olie (Brent) Guld Hvede For ansvarsfraskrivelse henvises til sidste side

2 Ugens nøgletal og begivenheder UGEDAG MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG NØGLETAL/BEGIVENHED Bemærk at børserne i USA holder lukket grundet Labor Day USA: ISM Service (august) Månedlig opgørelse e foretaget blandt et repræselskaber fra servicesekto- sentativt udsnit af ren. Vurderes at være den bedste ledende indikator til at foruds sige den økonomiske vækst på kort sigt. En indeksværdi over 50 indikerer fremgang i økonom mien, mens en indeksværdi under 50 indikerer tilbagegang i økonomien. Tidspunkt:16:00 USA: JOLT-rapporten (juli) Opgørelse over nye ledige stillinger og afskedigelser i USA. Opgørelsen udarbejdes af det amerikanskee beskæftigelsesministerigiver en god indikation på um. Opgørelsen tilstanden på det amerikanske arbejdsmar- og dermed lønpres ked og om flaskehalse er ved, at opstå. Tidspunkt: 16:00 USA: Den amerikanske centralbank (Fed) lancerer deres Beige Book rapport Rapporten indeholder en temperaturmåling på økonomien i hvert af de 12 centralban- benyttes, sammen distrikter. Rapporten med andre indikatorer, til at bestemme pendet rentemøde, som altid gepolitikken på afholdes 2 uger efter offentliggørelsen af Beige Book rapporten. Tidspunkt: 20:00 Kina: Eksport/impo ort (august) Månedlig undersøg gelse over udviklingen i den kinesiske import og eksport. Giver en god indikation omkring udviklingen i den kinesiske økonomi. Tidspunkt: 04:00 Eurozonen: ECB rentemøde Den europæiske centralbank (ECB) annonceolitik i form af en eventuel rer deres pengepo renteændring eller andre pengepolitiske tiltag. Tidspunkt: renteme eddelelse klokken 13:45 og pressemeddelelse klokken 14:30. Ingen interessantee makroøkonomiske nøg- letal eller begivenheder BEMÆRKNINGER Vi venter et beskedent fald til 55,4 i august fra forrige 55,5, hvilket allerede er blevet indikeret af Markits PMI-indeks for august. På trods af dette vil ISM indekset for servicesektoren fortsat befinde sig over 50, hvilket indikerer, at aktiviteten er accelererende. Det står i kontrast til fremstillingssektoren, som endte under 50 i au- fortsat drivkraften bag gust måned. Således er servicesektoren opsvinget i USA, mens industrien omvendt har svært ved at hænge ved. JOLT-rapporten har vist sig temmelig stærk på det seneste og denne trend ventes at fortsætte. Dermed har rapporten ikke gen- vi har modtaget for beskæf- givet de lidt mere nedtonede signaler tigelsesfremgangen på det seneste. Antallet af medarbejderopsi- og dermed knapheden på gelser (siger noget om omsætningen ledige ressourcer) befinder sig fortsat på et højt niveau, hvilket er foreneligt med, at lønvæksten kan stige yderligere i år. Sidste Beige Book rapport gav os indtrykket af, at der er en be- økonomi. Hvor rapporten indike- skeden vækst i den amerikanskee rede, at fremtidsudsigterne for detailsalget, boligmarkedet og fremstillingssektoren var positive, så udtrykte den en smule be- idet der havde været en række kymring i forhold til privatforbruget opbremsningstegn. Derudover var der også tegn på, at lønvæksten ville tage til i styrke. Da de økonomiske indikatorer ikke har ændret sig synderligt på det seneste bortset fra en mere roventer vi ikke de store ændringer bust arbejdsmarkedsrapport, så i den kommende Beige Book rapport. Idet olieprisen er steget pænt i første halvdel af august, så vurde- for, at den kinesiske import rer vi, at der er en vis sandsynlighed ligeledes er steget. Det skyldes, at Kina kun opgør værdien af importen (pris*mængde), hvorfo en stigning i råvarepriserne vil øge importtallene. Dermed bør man være påpasselig med at konkludere, at højere importtal nødvendigvis er forenelig med en højere aktivitet i økonomien. For august måned venter konsenmed 5% relativt til samme periode sus, at importvæksten falder sidste år fra forrige 12,5%. Brexit er på det seneste efterhånden trådt i baggrunden, mens investorernes fokus er vendt mod, hvornår den næste renteforhø- jelse i USA finder sted. Samtidig er euroen styrket i kølvandet på Brexit, mens renterne er faldet. Dermed venter vi heller ikke, at ECB vil lempe deres pengepolitik yderligere på det kommende rentemøde. Dog ser vi en lille sandsynlighed for, at ECB måske vil bøje rammerne for deres opkøbsprogrammer, idet de har haft svært ved at leve op til deres opkøbsmål i løbet af sommeren. Samtidig ser vi en mulighed for, at ECB på et tidspunkt vil vise mere handling i forhold til at forlænge eller udvide det nuværende opkøbsprogram inden det udløber til marts

3 Ændringer af anbefalinger og kursmål SELSKAB Zealand Pharma ÆNDRING Vi hæver anbefaling gen til (Redu- hæves til 130 kr. (118 cer), mens kursmålet kr.). ÅRSAG TIL ÆNDRING Vi er blevet mere positive i forhold til Zealand Pharma aktien idet vi nu ser 95% sandsynlighedd for, at LixiLan bliver god- marked. Vi hæ- kendt til markedsføring på det amerikanske ver derfor os vores kursmål således, at det afspejler et højere indtjeningspotentiale. På trods af dette understreger vi, at det ikke er uden risiko at købe ind i aktien. Således er der fortsat en risiko for, at der kan komme yderligere forsinkelser i for- hold til en endelig afgørelse fra de amerikanske myndigheder side, hvilket i værste tilfælde vil sætte aktien under et vold- somt pres. 3

4 Handelsbankens sektorfavoritter Sektor ENERGI MATERIALER INDUSTRI DISKRETIONÆRT FORBRUG STABILT FORBRUG Sektorfavorit Aker ASA er et investeringsselskab som investerer i olie- & gassektoren, ejen- shipping, aktier og domme, fiskefoder, fonde. Kursmål: 289 NOK Stora Enso er en af verdens største pro- og emballageprodukter, ducenter af papir samt træprodukter. Kursmål: 111 euro Vestas er en af verdens førende leveran- Med større dører af vindkraftløsninger. fokus på mindskning af CO2 og bæredyg- efter andre ener- tighed vil efterspørgslen gikilder end fossile brændstoffer være stigende. Kursmål: 650 kr. Pandora designer, producerer, markeds- håndlavede og mo- fører og distribuerer derne smykker som primært er lavet af sterling sølv, guld, ædelstene og Muranoglas. Kursmål: kr. SCA er en global hygiejne, emballage og papirvirksomhed. SCA udvikler, produce- produkter til personlig rer og markedsfører pleje, servietter, emballage, publikations- papirer og solide træprodukter. Kursmål: 320 SEK Hvorfor anbefales det at investere i aktien? Aker-aktien handler på nuværende tidspunkt med en relativt stor rabat til selskabets indreværdi, hvilket ofte sker når der er uro på de finansielle markeder. Vi venter, at rabatten vil blive indsnævder igen kommer lidt mere ro på res til gavn for aktiekursen når de finansielle markeder. Den nuværende rabat som aktien hand- for et kraftigt kursfald. Vi ler med begrænser desuden risikoen synes derfor at risiko/afkastforholdet ser attraktivt ud på nuvæ- rende tidspunkt. Stora Enso nyder godt af den svage euro og er samtidig billigt prisfastsat. Herudover er selskabet i gang med, at omstille sin produktion af papir, som er et forretningsområde med lavt vækstpotentiale, til emballagee og indpakningsmateriale hvor vækstpotentialet er højt. Det vil i stigende grad bidrage til at løfte indtjeningen. Således venter vi, at Stora Enso vil generere en pæn 2-cifret indtjeningsvækst i fremtiden. I takt med, at investo- dette, vil kursen blive rerne begynder at inddiskonteree løftet. Trods en særdeles stærk kursudvikling de seneste tre år, så vurderer vi, at der fortsat er et pænt kurspotentiale til stede. Det skyldes ikke mindst, at vi vurderer, at den vedtagne klimaaftale og forlængelsen af den amerikanske PTC-ordning frem til 2020 vil resultere i en fortsat stærk ordreindgang i de kommende år. Specielt forlængelsen af den amerikanske PTC-ordning bør medføre en betydelig stabilitett på det amerikanske vindmølletidligere forlængelser kun har haft marked idet forlængelserne de en varighed af et års varighed. Kombinationen af dette og et fortsat pænt råderum til, at Vestas kan annoncere et ekstra akgrundet selskabets stærke penge- tietilbagekøbsprogram i 2016, strømme, gør, at vi vurderer, at der er mere at hente i aktien på både kort og lang sigt. Pandora-aktien er faldet kraftigt tilbage idet regnskabet for 2. kvartal 2016 ikke kunne leve op til markedets forventninger. På trods af dette ser vi dog et stort og solidt vækstpotentiale i Pan- drives af butiksåbninger (200- dora-aktien. Væksten skal især 300 per år) og ekspansion på nye markeder. Herudover vil lø- også bidrage til væksten. Vi bende lanceringer af nye produkter ser desuden et stort potentialee i det igangværende strategiske skift mod flere konceptbutikker og mindre salg via smykkebutik- ker som sælger en lang række andre brands. Samtidig er guldog sølvpriserne begyndt at falde, hvilket bør understøtte indtjeningen og aktiens momentum. Endelig er det positivt, at en bre- er begyndt at slå igennem på dere palette af Pandoras produkter toplinjen. Det mindsker afhængigheden af charms og retfær- Endelig handler Pandora- diggør en højere prisfastsættelse. aktien med en P/E på 15,1x for Vi synes, derfor er, at akti- Kombinationen af dette og en er særdeles attraktivt prisfastsat. den stærke væksthistorie gør, at vi synes, at man bør købe i den efter det seneste tilbagefald. Vi venter, at SCAs indtjening vil accelerere i de kommende kvaren kombinationen af, at markeds- taler. Det skyldes ikke mindst priserne på hygiejneprodukter, som eksempelvis renseservietter, er blevet øgede og SCAs udgifter til materialer kommer til at falde fra og med indeværende kvartal. Effekten af øgede priser på hygiejneprodukter og laveree udgifter til produktionsmaterialer vil slå kraftigt igennem på indtjeningen i de kommende kvartaler. SCA-aktien handler med en P/E på 20,2x for Set i lyset af, at selskabet står overfor en periode med høj accelererende indgæld har, så synes vi, at dette er tjeningsvækst og næsten ingen attraktivt. 4

5 SUNDHEDSPLEJE IT FINANS Novo Nordisk er førende producent af diabetesmedicin. Selskabet har en bred produktpalette og har også en førende position inden for behandling af bløder- sygdomme og væksthormonterapi. Kursmål: 371 kr. Nokia udvikler netværks infrastruktur, teknologi og softwareservices. Mobiltele- fonenheden blev frasolgt i 2014 til Micro- i 2015 det franske soft. Nokia opkøbte telekommunikationsselskab Alcatel- ventes fra Lucent. Store synergigevinster dette opkøb i de kommende år. Kursmål: 5,,7 EUR Intrum Justitia er et af Europas førende inkassoselskaber. Ud over at tilbyde tradiog inkassoserviceydelser tionelle kredit- (fakturaservice, påmindelser og inkasso til overvågning), som sigter på at inddrive fordringer og gæld, der ikke betales til tiden, køber Intrum Justitia også fordrinandre ger og gæld fra selskaber. Kursmål: 355 SEK Et lidt skuffende 2. kvartalsregnskab og meldinger om tiltagende prispres i USA, har presset aktien på det seneste. Meget negaser tilbagefaldet som en meget tivt er nu inddiskonteret og vi attraktiv langsigtet købsmulighed. Vi ser stadig en utroligt stærk og solid væksthistorie i Novo Nordisk. Aktien handler på en P/E på 18,6x for 2017, hvilket vi synes er attraktivt for en defensiv vækstaktie. Vi ser flere gode grunde til at eje Nokia-aktien. Nokia har en stor patentportefølje og har deraf gode muligheder for, at indgå nye lukrative patentaftaler. Vi venter desuden, at indtjeningen vil blive løftet i takt med, at positive synergieffekter fra opkøbet af Alcatel-Lucent begynder, at slå igennem. Opkøbet styrker desuden Nokias konkurrenceevne. Herudover har Nokia meddelt at de er på vej tilbage på markedet for salg af mobiltelefoner og tablets. Således har Nokia meddelt at de igen vil begynde at sælge Android baserede mobiltelefoner og tablets på globalt plan via samarbejdspartneren HMD Global. Aftalen går i praksis ud på at HMD Global må bruge Nokia brandet og Nokia vil til gengæld modtage royalties fra salget af Nokia telefoner. Den finansielle risiko for Nokia er derfor begrænset, men Nokias upsucces. Endelig er Nokia-aktien side er stor hvis det bliver en attraktivt prisfast når man sammenligner med sektoren og i ab- solut forstand. Intrum Justitia er et stabilt firma med stærke pengestrømme og som befinder sig indenfor en sektor, der er i hastig vækst. Intrum Justitia køber fordringer og gæld fra banker, teleselskaber og kreditkortselskaber (til rabatpris) og inddriver ofte det dobbelte af købsprisen. Vi ser et solidt vækstpotentiale i denne forretnings- årlig EPS vækst på over 10%. model og venter en gennemsnitlig Aktien er billigt prisfastsat på trods af udsigten til høj indtjenings- vækst mange år frem. TELEKOMMUNIKATION FORSYNING Telenor er, målt på markedsværdi, nor- Knap halvdelen dens største teleselskab. af omsætningenn hentes på det nordiske marked hvor vækstpotentialet er begræn- del hentes i en række set. Den resterende Emerging Markets lande, hvor vækstpotentialet er stort. Kursmål: 160 NOK Fortum er et finsk energiselskab og er blandt de største i Norden. Selskabet fokuserer primært i de nordiske og baltiaktiviteterne spænder fra ske lande og energifrembringelse til salg af elektricitet og varme til vedligeholdelsesopgaver. Kursmål: 16,2 EUR Telenor-aktien har været plaget af en dårlig start på det indiske marked og juridiske stridigheder i Rusland. Disse problemer har overskygget, at Telenor længe har leveret solide resultater og højere omsætningsvækst end konkurrenterne. Det betyder at aktien handler med en rabat til sektoren. Men en del tyder på, at Telenor snart vil forlade det indiske marked, hvilket vil være en positiv kurstrigger. Desuden har Telenor meddelt, at de vil fra- i det russiske selskab Vim- sælge deres problematiske ejerandel pelcom. Med udsigt til at Telenor forlader det indiske og russiske marked, så vurderer vi nu at rabatten til sektoren skal indsnæv- res til gavn for aktiekursen. Fortums fokusområde ligger primært i de nordiske og baltiske lande, såvel som Polen og det nordvestlige Rusland. Aktiviteter- henover salg af elek- ne spænder helt fra energifrembringelsen, tricitet og varme, til vedligeholdelsesopgaver. Fortum er et degæld og selskabet generer høje fensivt selskab som har en lav og solide pengestrømme. Endelig udbetaler Fortum et højt ud- hvilket gør aktien særligt attrak- bytte på over 7% i direkte afkast, tiv i det nuværende lav rentemiljø. 5

6 Danske aktieanbefalinger Selskab Aktuel kurs Aktuelt 12M kursmål Tidligere 12M kursmål Aktuel anbefaling A.P. Møller - Mærsk 10, kr. 9, kr. 10, kr. Alk-Abello Carlsberg Chr. Hansen Coloplast Danske Bank D/S Norden DFDS DSV FLSmidth & Co GN Store Nord Lundbeck H+H International ISS Jyske Bank Matas NKT Holding Nordea Novo Nordisk Novozymes Pandora Ringkjobing Landbobank Rockwool Royal Unibrew SAS SimCorp Spar Nord Sydbank TDC Topdanmark Torm Tryg Veloxis Vestas William Demant Holding Zealand Pharma kr. 1, kr. 1, kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. 1, kr. 1, kr. 1, kr. 1, kr. 1, kr. 1, kr. 1, kr. 1, kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Sælg Sælg Markering indikerer, at vi har foretaget en ændring af anbefaling eller kursmål i løbet af denne uge Kilde: Handelsbanken Capital Markets 6

7 Afkast på nordisk aktieportefølje Selskab Kurs skurs sdato* Afkast i %** Aker Stora Enso Vestas Pandora SCA Novo Nordisk Intrum Justitia Nokia Telenor Fortum Afkast i 2016 Aktieporteføljen 4.1% OMXC20CAP 0.3% OMX Nordic % * I tilfælde af at aktien er købt før årsskiftet anvendes 30. december 2015 som købsdato ** Afkast er opgjort i lokalvaluta eksklusiv geninvestering af udbytte Kilde: Handelsbanken Capital Markets Sektorvægte i nordisk aktieportefølje 23% 5% 11% 0% 5% 6% 10% 7% 11% 22% Energi Materialer Industri Cyklisk forbrug Stabilt forbrug Sundhedspleje Finans Informationsteknologi Telekommunikaiton Forsyning 7

8 Ejerforhold og revisioner Selskab Analytiker Ejerskab i aktien* Analytiker Ejerskab i aktien* Aker ASA Stora Enso Vestas Pandora SCA Novo Nordisk Intrum Justitia Telenor Nokia Fortum Jon Abakka Ja Michelle Nørgaard Jon Abakka Ja Michelle Nørgaard Ja Ja Ja *Specificering af om den nævnte analytiker ejer aktier eller afledte instrumenter i det nævnte selskab. 8

9 Yderligere informationer Handelsbanken, filial af Svenska Handelsbanken AB (publ.), Sverige (Handelsbanken) er ansvarlig for fremlæggelsen af denne investeringsanalyse. Investeringsanalysen er udarbejdet af analytikerne Jon Abakka og Michelle Nørgaard. Handelsbanken er underlagt hjemlandstilsyn af det svenske finanstilsyn, Finansinspektionen og værtslandstilsyn af det danske finanstilsyn, Finanstilsynet. Alle analyserapporter udarbejdes på baggrund af regnskabs- og statistikoplysninger og anden information, som Handelsbanken anser for troværdig. Handelsbanken står ikke inde for, at oplysningerne er korrekte, nøjagtige og fyldestgørende. Handelsbanken og dennes koncernforbundne selskaber samt bestyrelsesmedlemmer, direktører og ansatte er ikke ansvarlige over for tredjemand for direkte, indirekte eller speciel skade samt følgeskade, der måtte opstå som følge af brug af oplysninger indeholdt i analysen, herunder uden begrænsninger for tab af fortjeneste, selv hvis Handelsbanken direkte er blevet gjort opmærksom på muligheden eller sandsynligheden for skadens opståen. Der er ikke foretaget nogen form for uafhængig konferering af oplysningerne. Da Handelsbanken er medlem af Børsmæglerforeningen, overholder Handelsbanken ved udarbejdelsen og fremlæggelse af investeringsanalyser tillige Børsmæglerforeningens Anbefalinger til imø- degåelse af interessekonflikter i investment banker (2012). Der er ingen væsentlige kilder til analysen. Analysen eller dele heraf er ikke blevet forelagt udstederen, og analysens investeringsanbefaling er ikke ændret inden udbredelsen. Handelsbanken anvender både absolutte og relative prisfastsættelsesmodeller i bedømmelsen af de respektive aktiers forventede kursudvikling de kommende seks måneder. Den absolutte model tager afsæt i analytikerens forventning til selskabets langsigtede salgs- og indtjeningspotentiale, hvorimod de relative prisfastsættelsesmodeller har udgangspunkt i nøgletal for sammenlignelige selskaber. Handelsbanken anvender en anbefalingsstruktur med fire kategorier. Anbefalingerne afspejler analytikerens vurdering af, hvor meget aktiekursen kan stige eller falde i absolutte termer i den kommen- på baggrund af intervallerne i nedenstå- de seks måneders periode og tager hensyn til den risiko, der måtte være både i relation til fundamentale forventninger og aktiekursen. Anbefalingerne fastsættes ende tabel. Anbefalingerne er ikke udtryk for analytikerens eller bankens vurdering af selskabets fundamentale værdi eller kvalitet. Alle investeringer involverer en risiko, og investorerne opfordres til at tage deres egne beslutninger omkring hensigtsmæssigheden af at investere i enhver form for værdipapirer, der omtales i nærværende publikation, baseret på deres specifikke investeringsmål, øko- nomiske status og risikotolerance. Anbefalingsstrukturen er gengivet i nedenstående tabel. Tabellen angiver også fordelingen af anbefalingerne fordelt på selskaber under analysedækning og selskaber under analysedækning, som Handelsbanken har ydet investeringsbankydelser til i de seneste 12 måneder. Handelsbanken anbefalinger R FTV forventes at 2 Rekommendation >+20% 28% +5% - +20% 44% -15% - +5 % 26% Sælg < -15 % 1% 1 RFTV er defineret som den forventede aktiekursstigning (-fald) inklusiv dividender i de kommende 12 måneder 2 Fordelingen af analyserede selskaber indenfor de repektive anbefalingskategorier 3 Fordelingen af selskaber inden for hver enkel anbefalingskategori for hvilke investeringsbank ydelser er givet inden for de seneste 12 måneder 1 Handelsbanken Universe 2 Handelsbankens hjemmeside: About the bank Investor relations Corporate social responsi- IB ydelser 3 6% 6% 3% 0% Kilde: Handelsbanken Capital Markets per den 2. september Det kan forekomme, at det forventede samlede afkast falder udenfor ovenstående intervaller på grund af kursudsving og/eller volatilitet uden at anbefalingen ændres. Sådanne periodiske afvigelser fra de specificerede intervaller tillades, men vil blive vurderet af Handelsbanken. Det er ikke sikkert, at en tidligere udvikling gentages, og tidligeree udvikling bør ikke ses som en indikation af fremtidig udvikling. Værdien af investeringer og indkomsten derfra kan både gå op og ned, og investorerne risikerer at tabe hele den investerede kapital. Investorerne har ingen garanti for, at de tjener på investeringer, og de risikerer at tabe penge. Valutakurser kan betyde, at værdi- en af oversøiske investeringer og indkomst derfra stiger eller falder. Anbefalingerne gennemgås og overvåges kontinuerligt og vil løbende blive opdateret og/eller fornyet. Begrundelsen for ændringen af anbefalingen vil fremgå af opdateringen. Certifikater: Handelsbanken er market marker på alle certifikater der er udstedt af Handelsbanken. I sin egenskab heraf har de positioner i de finansielle instrumenter, der er nævnt i denne analyse. Andre afledte investeringsanalyser: Handelsbanken er market maker og kan i sin egenskab heraf have positioner i de eventuelt finansielle instrumenter, der måtte være nævnt i denne analyse. Ansatte hos Handelsbanken, inklusive analytikere, aflønnes ud fra hele bankens lønsomhed og uden nogen form for bonusordninger. De meninger, der er indeholdt i Handelsbankens analyserapporrelaterer sig til specifikke anbefalinger eller ter, afspejler nøjagtig de respektive analytikeres personlige meninger, og der er ikke nogen del af analytikernes aflønning, som direkte eller indirekte meninger angivet i analyserapporter. Ifølge Handelsbankens etiske retningslinjer skal bestyrelsen og samtlige medarbejde udvise høj etik i deres udførelse af deres opgaver både inden og udenfor banken. Handelsbanken har udarbejdet procedurer, der skal sikre integritet og uafhængig analyse. Som en del af Handelsbankens kontrol af interessesammenfald er der indført restriktioner (Chinese walls) i kommunikationen mellem analyseafdelingen og andre afdelinger i banken. Herunder er analyseafdelingen organisatorisk og fysisk adskilt fra de øvrige dele af banken. Retningslinjerne indbefatter deslige bestemmelser for hvordan betaling, bonus og løn må gives til analytikere, hvilke markedsføringsaktiviteter en analytiker må deltage i, hvordan analytikere og deres nærstående skal håndtere deres egne investeringer mv. Hertil kommer restriktioner for analytikerens kommunikationn med selskaberne. For yderligere information angående retningslinjer henvises til bility Ethical guidelines. 9

10 Svenska Handelsbanken AB (publ) Stockholm Blasieholmstorg 11 SE Stockholm Tel Fax Copenhagen Havneholmen 29 DK-1561 Copenhagen V Tel Fax Helsinki Aleksanterinkatu 11 FI Helsinki Tel Fax Oslo Tjuvholmen allé 11 Postboks 1249 Vika NO-0110 Oslo Tel Fax London 3 Thomas More Square London GB-E1W 1WY Tel Fax New York Handelsbanken Markets Securities, Inc. 875 Third Avenue, 4 th Floor New York, NY Tel Fax FINRA, SIPC

Aktieugefokus. Turbulensen vil råde på den kortebane, men gode muligheder kan opstå. 24. juni 2016 Finansanalysen

Aktieugefokus. Turbulensen vil råde på den kortebane, men gode muligheder kan opstå. 24. juni 2016 Finansanalysen 24. juni 2016 Finansanalysen Aktieugefokus Turbulensen vil råde på den kortebane, men gode muligheder kan opstå Ugen der gik: Britisk folkeafstemning skabte store markedsbevægelser Ugen der kommer: Brexit-scenariet

Læs mere

Aktieugefokus. Markedet trodser frygten. 5. august 2016 Finansanalysen. Måneden der gik: Markedet steg på trods af frygt for konsekvenser

Aktieugefokus. Markedet trodser frygten. 5. august 2016 Finansanalysen. Måneden der gik: Markedet steg på trods af frygt for konsekvenser 5. august 2016 Finansanalysen Aktieugefokus Markedet trodser frygten Måneden der gik: Markedet steg på trods af frygt for konsekvenser af Brexit Ugen der kommer: Detailsalgstal og dansk regnskabssæson

Læs mere

Aktieugefokus. Starten på et europæisk relief rally? 27. maj 2016 Finansanalysen

Aktieugefokus. Starten på et europæisk relief rally? 27. maj 2016 Finansanalysen 27. maj 2016 Finansanalysen Aktieugefokus Starten på et europæisk relief rally? Ugen der gik: Britiske meningsmålinger gav stærk medvind til europæiske aktier Ugen der kommer: Amerikansk jobrapport og

Læs mere

Aktieugefokus. Voldsomme råvareprisfald satte markederne under pres. 11. december 2015 Finansanalysen

Aktieugefokus. Voldsomme råvareprisfald satte markederne under pres. 11. december 2015 Finansanalysen 11. december 2015 Finansanalysen Aktieugefokus Voldsomme råvareprisfald satte markederne under pres Ugen der gik: Øget nervøsitet prægede markederne Ugen der kommer: Fed rentemøde og PMI tal i fokus Ændringer

Læs mere

Aktieugefokus. Gode markeder, men blandede nøgletal. 9. oktober 2015 Finansanalysen

Aktieugefokus. Gode markeder, men blandede nøgletal. 9. oktober 2015 Finansanalysen 9. oktober 2015 Finansanalysen Aktieugefokus Gode markeder, men blandede nøgletal Ugen der gik: Stigende oliepriser og pengepolitik øgede risikoappetitten Ugen der kommer: Fokus på amerikanske nøgletal,

Læs mere

Aktieugefokus. Fokus på det amerikanske præsidentvalg. 27. august 2016 Finansanalysen

Aktieugefokus. Fokus på det amerikanske præsidentvalg. 27. august 2016 Finansanalysen 27. august 2016 Finansanalysen Aktieugefokus Fokus på det amerikanske præsidentvalg Ugen der gik: Investorerne afventede Yellen tale Ugen der kommer: Fokus på amerikansk augustarbejdsmarkedsrapport Ændringer

Læs mere

Aktieugefokus. Turbulente tider, men mildere vinde forude. 28. februar 2016 Finansanalysen

Aktieugefokus. Turbulente tider, men mildere vinde forude. 28. februar 2016 Finansanalysen 28. februar 2016 Finansanalysen Aktieugefokus Turbulente tider, men mildere vinde forude Ugen der gik: Olieprisen dikterede igen retningen på de globale børser Ugen der kommer: Tunge nøgletal fra USA vil

Læs mere

Aktieugefokus. Stor uro forud for brexit-afstemning. 17. juni 2016 Finansanalysen

Aktieugefokus. Stor uro forud for brexit-afstemning. 17. juni 2016 Finansanalysen 17. juni 2016 Finansanalysen Aktieugefokus Stor uro forud for brexit-afstemning Ugen der gik: Britiske meningsmålinger tyngede igen de europæiske aktier Ugen der kommer: Fokus på Brexit-afstemning på torsdag

Læs mere

Aktieugefokus. Udsigt til pæne afkast i januar 2017 Finansanalysen

Aktieugefokus. Udsigt til pæne afkast i januar 2017 Finansanalysen 6. januar 2017 Finansanalysen Aktieugefokus Udsigt til pæne afkast i 2017 Men festen kan blive spoleret af politiske begivenheder Ugen der kommer: Fokus på amerikanske nøgletal Handelsbankens sektorfavoritter

Læs mere

Aktieugefokus. Trump comeback skaber uro på de finansielle markeder. 4. november 2016 Finansanalysen

Aktieugefokus. Trump comeback skaber uro på de finansielle markeder. 4. november 2016 Finansanalysen 4. november 2016 Finansanalysen Aktieugefokus Trump comeback skaber uro på de finansielle markeder Ugen der gik: Stigende frygt for Trump sejr tyngede aktiemarkedet Ugen der kommer: Fokus på det amerikanske

Læs mere

Aktieugefokus. USA satte dagsordenen i den forgangne uge. 14. januar 2017 Finansanalysen

Aktieugefokus. USA satte dagsordenen i den forgangne uge. 14. januar 2017 Finansanalysen 14. januar 2017 Finansanalysen Aktieugefokus USA satte dagsordenen i den forgangne uge Trump satte dagsordenen på de finansielle markeder Ugen der kommer: ECB møde og amerikanske nøgletal Ændringer i anbefalinger

Læs mere

Aktieugefokus. Stigende oliepriser, men faldende aktiemarkeder. 29. april 2016 Finansanalysen

Aktieugefokus. Stigende oliepriser, men faldende aktiemarkeder. 29. april 2016 Finansanalysen 29. april 2016 Finansanalysen Aktieugefokus Stigende oliepriser, men faldende aktiemarkeder Ugen der gik: Stigende oliepriser kunne ikke længere løfte markedet Ugen der kommer: USA i fokus med arbejdsmarkedsrapport

Læs mere

Aktieugefokus. Afgørelsens time nærmer sig for Grækenland. 26. juni 2015 Finansanalysen

Aktieugefokus. Afgørelsens time nærmer sig for Grækenland. 26. juni 2015 Finansanalysen 26. juni 2015 Finansanalysen Aktieugefokus Afgørelsens time nærmer sig for Grækenland Ugen der gik: Fornyet håb om en løsning på den græske gældsproblematik løftede europæiske aktier Ugen der kommer: Tung

Læs mere

Aktieugefokus. Forhøjet risiko og potentiale i europæiske aktier. 20. maj 2016 Finansanalysen

Aktieugefokus. Forhøjet risiko og potentiale i europæiske aktier. 20. maj 2016 Finansanalysen 20. maj 2016 Finansanalysen Aktieugefokus Forhøjet risiko og potentiale i europæiske aktier Ugen der gik: Udsigt til strammere amerikansk pengepolitik svækkede sentiment Ugen der kommer: PMI tal og Grækenland

Læs mere

Aktieugefokus. Endnu en god uge for globale aktier. 6. marts 2015 Finansanalysen

Aktieugefokus. Endnu en god uge for globale aktier. 6. marts 2015 Finansanalysen 6. marts 2015 Finansanalysen Aktieugefokus Endnu en god uge for globale aktier Ugen der gik: Nøgletal og ECB var i fokus Ugen der kommer: Tung nøgletalsuge i vente Ændringer i anbefalinger og kursmål Ugen

Læs mere

Nordiske Aktier. Aktieanbefalinger 15/12/15. 5 interessante nordiske købsanbefalinger. Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier

Nordiske Aktier. Aktieanbefalinger 15/12/15. 5 interessante nordiske købsanbefalinger. Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier 15/12/15 Nordiske Aktier Aktieanbefalinger 5 interessante nordiske købsanbefalinger Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier Analyser og anbefalinger Indholdsfortegnelse Amer Sports 4 BillerudKorsnäs

Læs mere

Aktieugefokus. Blandede signaler fra kinesisk økonomi øger optimismen. 2. oktober 2015 Finansanalysen

Aktieugefokus. Blandede signaler fra kinesisk økonomi øger optimismen. 2. oktober 2015 Finansanalysen 2. oktober 2015 Finansanalysen Aktieugefokus Blandede signaler fra kinesisk økonomi øger optimismen Ugen der gik: PMI tal viser brogede væksttendenser Ugen der kommer: Fokus på referat fra Fed rentemøde

Læs mere

Aktieugefokus. Fra udbredt pessimisme til optimisme. 19. august 2016 Finansanalysen

Aktieugefokus. Fra udbredt pessimisme til optimisme. 19. august 2016 Finansanalysen 19. august 2016 Finansanalysen Aktieugefokus Fra udbredt pessimisme til optimisme Ugen der gik: Lempelige signaler fra Fed løftede stemningen sidst på ugen Ugen der kommer: Fokus på Janet Yellens tale

Læs mere

Aktieugefokus. Kina dikterer stemningen på aktiemarkedet. 14. august 2015 Finansanalysen

Aktieugefokus. Kina dikterer stemningen på aktiemarkedet. 14. august 2015 Finansanalysen 14. august 2015 Finansanalysen Aktieugefokus Kina dikterer stemningen på aktiemarkedet Ugen der gik: Konsolidering efter stærk start på 3. kvartal Ugen der kommer: Fed-referat og bolig statistikker i fokus

Læs mere

Aktieugefokus. Nervøsiteten er tiltaget. 21. august 2015 Finansanalysen

Aktieugefokus. Nervøsiteten er tiltaget. 21. august 2015 Finansanalysen 21. august 2015 Finansanalysen Aktieugefokus Nervøsiteten er tiltaget Ugen der gik: Frygt for svag Emerging Markets vækst skabte nervøsitet på aktiemarkedet Ugen der kommer: Jackson Hole-konference i fokus

Læs mere

Aktieugefokus. Frygt for global vækst satte aktierne under pres. 13. november 2015 Finansanalysen

Aktieugefokus. Frygt for global vækst satte aktierne under pres. 13. november 2015 Finansanalysen 13. november 2015 Finansanalysen Aktieugefokus Frygt for global vækst satte aktierne under pres Ugen der gik: Optimismen tog en puster Ugen der kommer: Tynd nøgletal i vente Ændringer i anbefalinger og

Læs mere

Aktieugefokus. Endnu en god uge for det danske aktiemarked. 30. januar 2015 Finansanalysen

Aktieugefokus. Endnu en god uge for det danske aktiemarked. 30. januar 2015 Finansanalysen 30. januar 2015 Finansanalysen Aktieugefokus Endnu en god uge for det danske aktiemarked Ugen der gik: Udsving prægede aktiemarkederne Ugen der kommer: Amerikanske nøgletal i fokus Ændringer i anbefalinger

Læs mere

Nordiske Aktier. Aktieanbefalinger. 5. juli interessante nordiske købsanbefalinger. Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier

Nordiske Aktier. Aktieanbefalinger. 5. juli interessante nordiske købsanbefalinger. Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier 5. juli 2016 Nordiske Aktier Aktieanbefalinger 5 interessante nordiske købsanbefalinger Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier Analyser og anbefalinger Indholdsfortegnelse Cramo 4 Intrum Justitia

Læs mere

Aktieugefokus. Tillidsindikatorer peger fortsat på mere vækst. 1. august 2014 Finansanalysen

Aktieugefokus. Tillidsindikatorer peger fortsat på mere vækst. 1. august 2014 Finansanalysen 1. august 2014 Finansanalysen Aktieugefokus Tillidsindikatorer peger fortsat på mere vækst Måneden der gik: Kursstigninger i Kina, Sydamerika og Japan, men fald i Europa Ugen der kommer: Globale PMI tal

Læs mere

Aktieugefokus. Positivt nyhedsflow gav brændstof til aktierne. 6. november 2015 Finansanalysen

Aktieugefokus. Positivt nyhedsflow gav brændstof til aktierne. 6. november 2015 Finansanalysen 6. november 2015 Finansanalysen Aktieugefokus Positivt nyhedsflow gav brændstof til aktierne Ugen der gik: Aktiemarkederne var præget af optimisme Ugen der kommer: Fokus på BNP-tal fra Eurozonen Ændringer

Læs mere

Aktieugefokus. Centralbankerne dikterer fortsat markederne. 30. oktober 2015 Finansanalysen

Aktieugefokus. Centralbankerne dikterer fortsat markederne. 30. oktober 2015 Finansanalysen 30. oktober 2015 Finansanalysen Aktieugefokus Centralbankerne dikterer fortsat markederne Ugen der gik: Aktiemarkedet endte stort set uændret Ugen der kommer: Fokus på amerikanske nøgletal Ændringer i

Læs mere

Aktieugefokus. Øget tiltro til ECB gavnede markederne. 16. januar 2015 Finansanalysen

Aktieugefokus. Øget tiltro til ECB gavnede markederne. 16. januar 2015 Finansanalysen 16. januar 2015 Finansanalysen Aktieugefokus Øget tiltro til ECB gavnede markederne Ugen der gik: Stor divergens på de globale aktiemarkeder Ugen der kommer: Fokus på ECB rentemøde og PMI tal Ændring i

Læs mere

Aktieugefokus. Det bobler i Kina. 17. april 2015 Finansanalysen

Aktieugefokus. Det bobler i Kina. 17. april 2015 Finansanalysen 17. april 2015 Finansanalysen Aktieugefokus Det bobler i Kina Ugen der gik: Grækenland smed malurt i bægeret Ugen der kommer: Fokus på Grækenland Ændringer i anbefalinger og kursmål Ugen der gik: Fortsat

Læs mere

Aktieugefokus. Aktierne lod sig ikke mærke af terrorangrebene. 20. november 2015 Finansanalysen

Aktieugefokus. Aktierne lod sig ikke mærke af terrorangrebene. 20. november 2015 Finansanalysen 20. november 2015 Finansanalysen Aktieugefokus Aktierne lod sig ikke mærke af terrorangrebene Ugen der gik: Aktierne tog revanche fra sidste uge Ugen der kommer: PMI tal i fokus Ændringer i anbefalinger

Læs mere

Optakt Q2 17 / FLSmidth

Optakt Q2 17 / FLSmidth Alm Brand MARKETS Michael Friis Jørgensen Chef Aktieanalytiker, Cand.merc. Telefon +45 3547 6923 Mobil +45 2034 9487 abmifj@almbrand.dk Optakt Q2 17 / FLSmidth Anbefaling: Salg (Salg) / Kursmål: DKK 340

Læs mere

Nordiske Aktier. Aktieanbefalinger 09/06/15. 5 interessante nordiske købsanbefalinger. Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier

Nordiske Aktier. Aktieanbefalinger 09/06/15. 5 interessante nordiske købsanbefalinger. Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier 09/06/15 Nordiske Aktier Aktieanbefalinger 5 interessante nordiske købsanbefalinger Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier Analyser og anbefalinger Indholdsfortegnelse Cloetta 4 Cramo 5 Lindab 6

Læs mere

Nordiske Aktier. Aktieanbefalinger 03/09/14. 5 interessante nordiske købsanbefalinger. Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier

Nordiske Aktier. Aktieanbefalinger 03/09/14. 5 interessante nordiske købsanbefalinger. Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier 03/09/14 Nordiske Aktier Aktieanbefalinger 5 interessante nordiske købsanbefalinger Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier Analyser og anbefalinger Indholdsfortegnelse AAK 4 Bakkafrost 5 Loomis 6

Læs mere

Nordiske Aktier. Aktieanbefalinger 17/02/16. 5 interessante nordiske købsanbefalinger. Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier

Nordiske Aktier. Aktieanbefalinger 17/02/16. 5 interessante nordiske købsanbefalinger. Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier 17/02/16 Nordiske Aktier Aktieanbefalinger 5 interessante nordiske købsanbefalinger Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier Analyser og anbefalinger Indholdsfortegnelse Autoliv 4 Elekta 5 Hennes &

Læs mere

Aktieugefokus. Kina satte markederne under pres. 7. januar 2016 Finansanalysen

Aktieugefokus. Kina satte markederne under pres. 7. januar 2016 Finansanalysen 7. januar 2016 Finansanalysen Aktieugefokus Kina satte markederne under pres Ugen der gik: Øget nervøsitet prægede markederne Ugen der kommer: USA nøgletal i fokus Ændringer i anbefalinger og kursmål Ugen

Læs mere

Nordiske Aktier. Aktieanbefalinger 04/12/14. 5 interessante nordiske købsanbefalinger. Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier

Nordiske Aktier. Aktieanbefalinger 04/12/14. 5 interessante nordiske købsanbefalinger. Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier 04/12/14 Nordiske Aktier Aktieanbefalinger 5 interessante nordiske købsanbefalinger Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier Analyser og anbefalinger Indholdsfortegnelse Getinge 4 Kesko 5 Stora Enso

Læs mere

Aktieugefokus. Geopolitisk uro gav udsving på de finansielle markeder. 7. marts 2014 Finansanalysen

Aktieugefokus. Geopolitisk uro gav udsving på de finansielle markeder. 7. marts 2014 Finansanalysen 7. marts 2014 Finansanalysen Aktieugefokus Geopolitisk uro gav udsving på de finansielle markeder Ugen der gik: Aktiemarkederne var præget af udsving Ugen der kommer: Tynd nøgletalsuge i vente Handelsbankens

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Nordiske Aktier. Aktieanbefalinger 08/10/15. 5 interessante nordiske købsanbefalinger. Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier

Nordiske Aktier. Aktieanbefalinger 08/10/15. 5 interessante nordiske købsanbefalinger. Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier 08/10/15 Nordiske Aktier Aktieanbefalinger 5 interessante nordiske købsanbefalinger Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier Analyser og anbefalinger Indholdsfortegnelse Bilia 4 Duni 5 Husqvarna 6

Læs mere

Puljenyt 3. kvartal 2017

Puljenyt 3. kvartal 2017 Puljenyt Markedskommentar I årets tredje kvartal har aktiemarkederne leveret pæne afkast som følge af et stærkere makroøkonomisk billede, og mens danske statsobligationer ikke har flyttet sig meget i kvartalet,

Læs mere

Optakt Q2 17 / ISS. Alm Brand MARKETS. 15. August 2017, kl 15.00, aktiekurs 259. Q2 17 nok et vendepunkt, men hvor meget

Optakt Q2 17 / ISS. Alm Brand MARKETS. 15. August 2017, kl 15.00, aktiekurs 259. Q2 17 nok et vendepunkt, men hvor meget Alm Brand MARKETS Michael Friis Jørgensen Chef Aktieanalytiker, Cand.merc. Telefon +45 3547 6923 Mobil +45 2034 9487 abmifj@almbrand.dk Optakt Q2 17 / ISS Anbefaling: Køb (Køb) / Kursmål: DKK 300 (300)

Læs mere

Månedsopdatering på udviklingen i udvalgte aktiver

Månedsopdatering på udviklingen i udvalgte aktiver Månedsopdatering på udviklingen i udvalgte aktiver I denne oversigt kan du finde udviklingen på en række udvalgte aktiver. en for den seneste måned og år-til-dato vil blive opdateret primo hver måned med

Læs mere

Anvendelse af bestyrelseskomitéer v/ Jesper Ridder Olsen. 19. april 2016

Anvendelse af bestyrelseskomitéer v/ Jesper Ridder Olsen. 19. april 2016 Anvendelse af bestyrelseskomitéer v/ Jesper Ridder Olsen 19. april 2016 Ledelsesudvalg Hvad siger loven og anbefalingerne? Udvalg Antal medlemmer Uafhængige medlemmer Formanden for bestyrelsen kan være

Læs mere

Dagens makronyt Fed uden overraskelser

Dagens makronyt Fed uden overraskelser Dagens makronyt Fed uden overraskelser Fed vil undgå at forurolige de finansielle markeder, så vent ikke de store overraskelser i aften. ECB fremlægger i dag sin kvartalsvise undersøgelse af bankernes

Læs mere

Nordiske Aktier. Aktieanbefalinger 03/03/15. 5 interessante nordiske købsanbefalinger. Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier

Nordiske Aktier. Aktieanbefalinger 03/03/15. 5 interessante nordiske købsanbefalinger. Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier 03/03/15 Nordiske Aktier Aktieanbefalinger 5 interessante nordiske købsanbefalinger Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier Analyser og anbefalinger Indholdsfortegnelse Atlas Copco 4 Hennes & Mauritz

Læs mere

Nordiske Aktier. Aktieanbefalinger 03/12/13. 5 interessante nordiske købsanbefalinger. Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier

Nordiske Aktier. Aktieanbefalinger 03/12/13. 5 interessante nordiske købsanbefalinger. Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier 03/12/13 Nordiske Aktier Aktieanbefalinger 5 interessante nordiske købsanbefalinger Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier Analyser og anbefalinger Indholdsfortegnelse BW Offshore 4 Husqvarna 5 Konecranes

Læs mere

Aktiekommentar Pandora

Aktiekommentar Pandora Aktiekommentar Pandora Køb Uændret Aktuel kurs: 289,60 DKK Begivenhed: Kapitalmarkedsdag i London Ny tendenser giver Pandora nye muligheder Vi fastholder Købs-anbefalingen på Pandora. Pandora har afholdt

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Update Q1 17 / TDC. Alm Brand MARKETS. 08. Maj 2017, kl , kurs 35,8. Fortsat operationelle risici, men momentum i privat rigtig

Update Q1 17 / TDC. Alm Brand MARKETS. 08. Maj 2017, kl , kurs 35,8. Fortsat operationelle risici, men momentum i privat rigtig Alm Brand MARKETS Michael Friis Jørgensen Chef Aktieanalytiker, Cand.merc. Telefon +45 3547 6923 Mobil +45 2034 9487 abmifj@almbrand.dk Update Q1 17 / TDC Anbefaling: Neutral (Neutral) / Kursmål: DKK 40

Læs mere

Nordiske Aktier. Aktieanbefalinger 02.10.2013. 5 interessante nordiske købsanbefalinger. Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier

Nordiske Aktier. Aktieanbefalinger 02.10.2013. 5 interessante nordiske købsanbefalinger. Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier 02.10.2013 Nordiske Aktier Aktieanbefalinger 5 interessante nordiske købsanbefalinger Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier Analyser og anbefalinger Indholdsfortegnelse Alfa Laval 4 Atlas Copco 5

Læs mere

Finansinfo - uge 2. 11. januar 2016

Finansinfo - uge 2. 11. januar 2016 11. januar 2016 Finansinfo - uge 2 Aktiemarkedet ramt af stigende vækstbekymringer De globale børser kom under kraftigt pres i den forgangne uge. Den tiltagende nervøsitet blandt investorerne skyldes især

Læs mere

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67/60 75 62 90 kf@jyskebank.dk

Læs mere

Udnyt tilbagefaldet til at samle op i aktier. Køb gode aktier på dårlige dage

Udnyt tilbagefaldet til at samle op i aktier. Køb gode aktier på dårlige dage 15. september 2015 Aktiestrategi Korrektionen har givet nye muligheder Udnyt tilbagefaldet til at samle op i aktier. Køb gode aktier på dårlige dage Sektoranbefalinger: Vi øger eksponeringen mod cykliske

Læs mere

USA: Påskens nøgletal og begivenheder

USA: Påskens nøgletal og begivenheder USA: Påskens nøgletal og begivenheder Kim Fæster Seniorøkonom Jyske Markets kf@jyskebank.dk +45 8989 7167 Side 1/10 Kort oversigt Detailsalget og industriproduktionen leverede ganske stærk vækst i både

Læs mere

Aktiestrategi. De fundamentale forhold er i aktiers favør. 1. juli 2015

Aktiestrategi. De fundamentale forhold er i aktiers favør. 1. juli 2015 1. juli 2015 Aktiestrategi De fundamentale forhold er i aktiers favør Vækstacceleration i verdensøkonomien, manglen på alternativer til aktier og forbedret indtjening hos virksomhederne vil være de primære

Læs mere

Nordiske Aktier. Aktieanbefalinger 31/12/17. 5 interessante nordiske købsanbefalinger. Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier

Nordiske Aktier. Aktieanbefalinger 31/12/17. 5 interessante nordiske købsanbefalinger. Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier 31/12/17 Nordiske Aktier Aktieanbefalinger 5 interessante nordiske købsanbefalinger Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier Analyser og anbefalinger Indholdsfortegnelse Boliden 4 Duni 5 Intrum 6 Stora

Læs mere

Aktiestrategi. Moderate afkast i vente for december 2015

Aktiestrategi. Moderate afkast i vente for december 2015 28. december 2015 Aktiestrategi Moderate afkast i vente for 2016 Vækstacceleration i verdensøkonomien og forbedret indtjening hos virksomhederne vil være de primære drivere for aktiemarkedet i det nye

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

USA: Jobrapport for juli. Fortsætter jobvæksten på den store klinge?

USA: Jobrapport for juli. Fortsætter jobvæksten på den store klinge? USA: Jobrapport for juli Fortsætter jobvæksten på den store klinge? Spørgsmål og kommentarer kan rettes til: Kim Fæster Tlf. 89 89 71 67 / 60 75 62 90 kf@jyskebank.dk 7/28/2014 Side 1/10 Fortsætter jobvæksten

Læs mere

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus.

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Markedsføringsmateriale Bull & Bear Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Bull Du tror på en stigning i markedet. Hvis du har ret, får

Læs mere

Nordiske Aktier. Aktieanbefalinger 03/06/14. 5 interessante nordiske købsanbefalinger. Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier

Nordiske Aktier. Aktieanbefalinger 03/06/14. 5 interessante nordiske købsanbefalinger. Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier 03/06/14 Nordiske Aktier Aktieanbefalinger 5 interessante nordiske købsanbefalinger Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier Analyser og anbefalinger Indholdsfortegnelse Atea 4 Betsson 5 JM 6 Nokian

Læs mere

Nordiske Aktier. Aktieanbefalinger 03/07/13. 5 interessante nordiske købsanbefalinger. Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier

Nordiske Aktier. Aktieanbefalinger 03/07/13. 5 interessante nordiske købsanbefalinger. Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier 03/07/13 Nordiske Aktier Aktieanbefalinger 5 interessante nordiske købsanbefalinger Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier Analyser og anbefalinger Indholdsfortegnelse AarhusKarlshamn 3 Axis 4 Huhtamaki

Læs mere

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld Konjunktur / Politik 21-09-2017 1 USA Amerikansk økonomi påvirkes kun midlertidigt af orkanerne Amerikansk økonomi vil formentlig opleve en midlertidig afmatning i tredje kvartal som følge af orkanerne,

Læs mere

Aktietema. Nye tiltag fra Kina sender aktier op

Aktietema. Nye tiltag fra Kina sender aktier op Aktietema Nye tiltag fra Kina sender aktier op Mange bække små bliver med tiden også til en hel del. Det synes at være fremgangsmåden i de kinesiske myndigheders håndtering af de vækstmæssige udfordringer

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

Update Q1 17 / Pandora

Update Q1 17 / Pandora Alm Brand MARKETS Michael Friis Jørgensen Chef Aktieanalytiker, Cand.merc. Telefon +45 3547 6923 Mobil +45 2034 9487 abmifj@almbrand.dk Update Q1 17 / Pandora Anbefaling: Køb (Køb) / Kursmål: DKK 1.050

Læs mere

Aktietema. Magi i luften blandt de danske aktier. Danske aktier

Aktietema. Magi i luften blandt de danske aktier. Danske aktier Aktietema Danske aktier Magi i luften blandt de danske aktier 2.149 dage! Så længe har den igangværende danske aktiefest stået på. Siden den 6. marts 2009 er de danske aktier steget med 302,5 procent.

Læs mere

Markedskommentar. 4. maj 2010

Markedskommentar. 4. maj 2010 Markedskommentar 4. maj 2010 Afkastforventninger danske aktier (KFX) Indtjening i KFX-indekset Kurs Andel KFX værdi 2007 2008 2009 2010 2011 2012 pct. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr.

Læs mere

Puljenyt 2. kvartal 2017

Puljenyt 2. kvartal 2017 Puljenyt Markedskommentar Årets andet kvartal har budt på en fortsættelse af de allerede igangværende positive tendenser i europæisk økonomi. Samtidig er den politiske risiko i Europa blevet mindre efter

Læs mere

Update Q2 17 / Novo Nordisk

Update Q2 17 / Novo Nordisk Alm Brand MARKETS Michael Friis Jørgensen Chef Aktieanalytiker, Cand.merc. Telefon +45 3547 6923 Mobil +45 2034 9487 abmifj@almbrand.dk Update Q2 17 / Novo Nordisk Anbefaling: Køb (Køb) / Kursmål: DKK

Læs mere

Finansinfo - uge 16. 13. april 2015

Finansinfo - uge 16. 13. april 2015 13. april 2015 Finansinfo - uge 16 Sidste uges flyvere og dykkere Den forgangne uge bød på særdeles pæne kursstigninger på de europæiske aktiemarkeder. Det danske aktiemarked klarede sig også særdeles

Læs mere

Update Q2 17 / Pandora

Update Q2 17 / Pandora Alm Brand MARKETS Michael Friis Jørgensen Chef Aktieanalytiker, Cand.merc. Telefon +45 3547 6923 Mobil +45 2034 9487 abmifj@almbrand.dk Update Q2 17 / Pandora Anbefaling: Køb (Køb) / Kursmål: DKK 1.050

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Finansinfo - uge 45. 2. november 2015

Finansinfo - uge 45. 2. november 2015 2. november 2015 Finansinfo - uge 45 Aktiemarkederne trippede på stedet De globale aktiemarkeder sluttede ugen stort set uændret, mens det ledende danske aktieindeks gik mod strømmen. Det skyldtes primært,

Læs mere

Optakt Q2 17 / A.P Møller Mærsk

Optakt Q2 17 / A.P Møller Mærsk Alm Brand MARKETS Michael Friis Jørgensen Chef Aktieanalytiker, Cand.merc. Telefon +45 3547 6923 Mobil +45 2034 9487 abmifj@almbrand.dk Optakt Q2 17 / A.P Møller Mærsk Anbefaling: Neutral (Neutral) / Kursmål:

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Optakt Q2 17 / Vestas

Optakt Q2 17 / Vestas Alm Brand MARKETS Michael Friis Jørgensen Chef Aktieanalytiker, Cand.merc. Telefon +45 3547 6923 Mobil +45 2034 9487 abmifj@almbrand.dk Optakt Q2 17 / Vestas Anbefaling: Køb (Køb) / Kursmål: DKK 700 (700)

Læs mere

Update Q1 17 / Novozymes

Update Q1 17 / Novozymes Alm Brand MARKETS Michael Friis Jørgensen Chef Aktieanalytiker, Cand.merc. Telefon +45 3547 6923 Mobil +45 2034 9487 abmifj@almbrand.dk Update Q1 17 / Novozymes Anbefaling: Salg (Neutral) / Kursmål: DKK

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

Finansinfo - uge januar 2017

Finansinfo - uge januar 2017 16. januar 2017 Finansinfo - uge 3 Trump satte medicinalaktier under pres Den forgangne uge var i høj grad præget af Donald Trumps første pressemøde siden valget den 8. november. En del investorer havde

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 Introduktion til omlægningerne Markedsforholdene var meget urolige i første kvartal, med næsten panikagtige salg på aktiemarkederne, og med kraftigt

Læs mere

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagen byder ikke på de store nøgletal, men EU-Kommissionen kommer med en ny vækstprognose, og så er der jo Midtvejsvalg i USA. Vi venter dog ingen større

Læs mere

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 299 6323 JULI 217 Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Der hersker stor usikkerhed om den politiske kurs i USA. Kursen har stor betydning for amerikansk

Læs mere

Side 1 af 7 Signallisten skifter fra storm til ustadigt. Tre nye køb-signaler på listen 3. februar 2012 - Af Jesper Lund, direktør for Delfin Invest Aktiebarometeret stiger til 40. Det øger muligheden

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Ugen har budt på nye køb i Rockwool og Topdanmark, mens vi er gjort på PP i Royal Unibrew. Med venlig hilsen Aktieinfo

Ugen har budt på nye køb i Rockwool og Topdanmark, mens vi er gjort på PP i Royal Unibrew. Med venlig hilsen Aktieinfo Opdateret den 23-11-2017 Indledning til denne uges tekniske analyser: Det danske indeks ser svagt ud. Til gengæld er oplægget for de tre amerikanske indeks meget opløftende. DAX kæmper med at holde sig

Læs mere

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP Finansuro sætter rentestigninger på midlertidig pause Dette er en investeringsanalyse 2014 har budt på den længe ventede konsolidering på aktiemarkedet til dels udløst af uro på emerging markets (EM).

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Puljenyt 4. kvartal 2016

Puljenyt 4. kvartal 2016 Puljenyt Markedskommentar Årets sidste kvartal blev yderst begivenhedsrigt på de finansielle markeder. Det var valget af Donald Trump til amerikansk præsident, som tiltrak sig mest opmærksomhed, men faktisk

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JULI 2015 Juni præget af stor volatilitet på de finansielle markeder Aktiemarkederne blev i juni hårdt ramt af frygten for stigende renter og usikkerheden

Læs mere

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter 29.1.214 Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter UGENS VIGTIGSTE BEGIVENHEDER Begivenhed Ventet (sidst) Onsdag USD Fed-rentemøde Læs mere Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8-16 DK - 86 Silkeborg Valutaanalytiker

Læs mere

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar!

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov 2017 Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Stærke økonomiske data, udsigt til snarlige skattelettelser og regnskaber, der retfærdiggør de højere værdisætninger,

Læs mere

Side 1 af Kan teknisk analyse hjælpe dig til at undgå tab? 6. januar 2012 - Af Jesper Lund, direktør for Delfin Invest Man kan som investor få store gevinster, hvis man undgår nogle af de dårligste månedsafkast.

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere