unge har mistet jobbet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "65.000 unge har mistet jobbet"

Transkript

1 Mere end hver fjerde ufaglærte ung har mistet arbejdet under krisen unge har mistet over halvdelen har ingen uddannelse Siden den økonomiske krise satte ind i slutningen af 2008, har danskere mistet. Det svarer til, at knap hver ottende af dem, der var i beskæftigede før krisen satte ind, har mistet deres arbejde. Særligt de ufaglærte er blevet hårdt ramt, og værst ser det ud for de unge. Mere end hver fjerde ufaglærte, der har mistet, er under 30 år, og zoomer man længere ind på de unge, viser analysen, at ca af de unge, der har mistet, ikke har nogen uddannelse ud over folkeskolen. af senioranalytiker Mie Dalskov Pihl & kommunikationschef Janus Breck 22. april 2012 Analysens hovedkonklusioner Siden krisen satte ind i 2008, har knap personer mistet deres arbejde frem til andet kvartal Det svarer til, at 13 procent af de beskæftigede fra før krisen har mistet deres arbejde. Det er især ufaglærte unge, der har mistet arbejdet. Mere end hver fjerde af de unge ufaglærte har mistet arbejdet, siden krisen satte ind. Zoomer man længere ind på de unges uddannelsesniveau, viser tallene, at af de unge, der mistede, ikke har nogen uddannelse ud over folkeskolen. Det svarer til 53 procent af de ca unge, der har mistet arbejdet under krisen. Mere end halvdelen af de unge, der har mistet arbejdet under krisen, har således ingen erhvervskompetencegivende uddannelse. Samtidig er de faglærte unge blevet relativt hårdt ramt. Cirka 40 procent af de unge under 30 år, der mistede under krisens første år, havde således en erhvervsfaglig uddannelse. Hver 4. af de unge, der har mistet, var ansat inden for handel og transport. Samtidig er unge inden for byggeriet og industrien blevet hårdt ramt af krisens jobtab. Kontakt Senioranalytiker Mie Dalskov Pihl Tlf Mobil Kommunikationschef Janus Breck Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 Kortlægning af den økonomiske krise hvem mistede? Analysen undersøger, hvem der har mistet deres arbejde under den økonomiske krise. Det er altså en forløbsanalyse af de personer, der inden krisen var i beskæftigelse, men har mistet deres job i løbet af krisen. Modsat mange andre opgørelser af ledigheds- og beskæftigelsesudviklingen vil denne analyse vise på individniveau, hvem krisen er gået ud over. Dermed er der tale om en bruttoopgørelse af ledigheden og beskæftigelsen under krisen. Der er taget udgangspunkt i personer mellem 18 og 64 år, der havde arbejde før krisen, dvs. i 2. kvartal Der ses bort fra studerende. Dernæst er det undersøgt, om de beskæftigede har mistet deres arbejde i løbet af de næste to år, dvs. senest frem til slutningen af 2. kvartal 2010, hvor ledigheden toppede. Metoden er skitseret i boks 1, hvor udviklingen i bruttoledigheden målt i fuldtidspersoner er vist. Over en kvart million danskere har mistet arbejde i løbet af krisen Godt danskere har mistet arbejdet under den økonomiske krise, når der måles fra 2. kvartal 2008 til 2. kvartal Det svarer til, at næsten hver ottende af de beskæftigede fra før krisen har mistet arbejdet, jf. tabel 1. Analysen tæller alle de personer, der går fra beskæftigelse til dagpenge eller kontanthjælp i løbet af perioden fra 2. kvartal 2008 til 2. kvartal Tabel 1. Beskæftigede opdelt på efterfølgende arbejdsmarkedsstatus, 2. kvartal 2008 Antal pers. Har ikke mistet arbejdet under krisen ,9 Har mistet arbejdet under krisen ,1 Beskæftigede i alt ,0 dagpenge eller kontanthjælp i perioden fra 2. kvartal 2008 frem til 2. kvartal Krisen har særlig ramt de faglærte og ufaglærte unge Det er særligt de unge ufaglærte, der har mistet under krisen. I gennemsnit har 20 procent af de ufaglærte mistet deres arbejde, men blandt ufaglærte under 30 år er der tale om 28 procent altså har mere end hver fjerde ung uden uddannelse, der var i arbejde før krisen, mistet arbejdet. Det fremgår af tabel 2, der viser en oversigt over de beskæftigede, der har mistet under krisen, fordelt på alder og uddannelse. For de andre uddannelsesgrupper gør det sig ligeledes gældende, at det især er de yngre aldersgrupper, der har mistet arbejdet. 2

3 Tabel 2. Andel beskæftigede, der har mistet under krisen, fordelt på alder og uddannelse år år år år 60 år eller mere Ufaglært 28,3 22,1 18,4 15,9 7,4 Erhvervsfaglig uddannelse 24,2 15,2 12,0 12,2 5,8 Kort videregående uddannelse 11,1 9,2 9,2 8,8 4,7 Mellemlang videregående uddannelse 7,9 6,0 5,5 4,7 2,6 Lang videregående uddannelse 8,1 7,1 5,7 4,7 2,2 I alt 23,2 13,4 11,6 10,9 5,2 dagpenge eller kontanthjælp i perioden fra 2. kvartal 2008 frem til 2. kvartal For erhvervsuddannede som fx tømrere, salgsassistenter og metalarbejdere er der stor forskel mellem unge og de andre aldersgrupper. I gennemsnit er det 14 procent af de faglærte, der har mistet arbejdet, mens det blandt de unge faglærte er det 24 procent, og altså en fordobling i forhold til flere af aldersgrupperne unge har mistet under krisen over halvdelen af dem er ufaglærte I tabel 3 er der zoomet ind på de unge under 30 år. Som det fremgår, var der, inden krisen satte ind, ca unge, der var i beskæftigelse. Ud af disse har ca unge mistet. Ser man på de unges uddannelsesniveau, viser tabel 3, at af de unge, der mistede, ikke har nogen uddannelse ud over folkeskolen. Det svarer til 53 procent af de unge, der har mistet arbejdet. Mere end halvdelen af de unge, der har mistet arbejdet under krisen, har således ingen uddannelse ud over folkeskolen. Samtidig er de faglærte unge blevet relativt hårdt ramt. Cirka 40 procent af de unge under 30 år, der mistede under krisens første år, havde således en erhvervsfaglig uddannelse. Sætter man dette tal i forhold til det samlede antal unge med en erhvervsfaglig uddannelse, er der tale om, at ca. 1 ud af 4 har mistet under krisen. Langt bedre ser det ud for de unge med videregående uddannelse. Mens kun unge med en kort videregående uddannelse har mistet, er tallene henholdsvis for de unge med mellemlang videregående uddannelse og for de unge med en lang videregående uddannelse. Det fremgår ligeledes af tabel 3, mens figur 1 illustrerer andelen af de beskæftigede under 30 år, der har mistet deres job fordelt på uddannelsesgrupper. 3

4 Tabel 3. Beskæftigede under 30 år, der har mistet Antal pers. Mistet Ikke mistet Alle Mistet Ikke mistet Ufaglært ,3 71,7 100,0 Erhvervsfaglig uddannelse ,2 75,8 100,0 Kort videregående uddannelse ,1 88,9 100,0 Mellemlang videregående uddannelse ,9 92,1 100,0 Lang videregående uddannelse ,1 91,9 100,0 I alt ,2 76,8 100,0 dagpenge eller kontanthjælp i perioden fra 2. kvartal 2008 frem til 2. kvartal Tabellen viser opdelingen for unge under 30 år. Alle Figur 1. Andel beskæftigede, der har mistet under krisen, fordelt på unge og uddannelse Ufaglært Erhvervsfaglig uddannelse Kort videregående uddannelse Mellemlang videregående uddannelse Lang videregående uddannelse I alt år dagpenge eller kontanthjælp i perioden fra 2. kvartal 2008 frem til 2. kvartal De unge, der mistede, er ikke gået i gang med en uddannelse Ud fra tallene i tabel 3 kan man få den tanke, at mange af de ufaglærte unge, der har mistet, er gået i gang med en uddannelse, hvilket ville være en positiv udløber af krisen og de konsekvenser, den har haft. Ikke desto mindre viser en særkørsel, at selvom man ser bort fra dem, der siden hen i 2009 og 2010 er begyndt på en uddannelse, så er det stadig de unge, ufaglærte, der har ramt krisen hårdest. Der er således ikke tale om, at et stigende uddannelsesoptag kan forklare, hvorfor så mange ufaglærte unge, der var i arbejde inden krisen, ikke længere er i beskæftigelse. Særkørslen fremgår af bilagstabel 1 og 2 sidst i analysen. 4

5 Hver fjerde ung, der mistet, var ansat i handelssektoren Tabel 4 viser, hvor de unge, der har mistet, havde job. Som det fremgår, havde hver fjerde ud af de unge, der har mistet deres job under krisen, job inden for handel og transport, der blandt andet dækker detailhandlen, bilforhandlere og chauffører. Hver femte havde beskæftigelse inden for byggeriet, og mange af de unge, der har mistet, kom endvidere fra industrien. Tabel 5 viser en yderligere underopdeling, hvor man kan se på hvilke arbejdspladser, de unge var ansat på inden for de forskellige brancher. Det ses, at de unge, der mistede inden for handelssektoren hovedsageligt var ansat i supermarkeder og restauranter. Går man alle enkeltbrancherne igennem, har flest unge inden for bygningsfærdiggørelse mistet, men også mange unge ansat i daginstitutioner (2.070 antal pers.) har tabt deres job under krisen. Tabel 4. Unge, der har mistet, fordelt på arbejdsstedets branche Antal pers. Landbrug, skovbrug og fiskeri ,1 Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed ,3 Bygge og anlæg ,2 Handel og transport mv ,2 Information og kommunikation ,5 Finansiering og forsikring 400 0,5 Ejendomshandel og udlejning 400 0,6 Erhvervsservice ,2 Offentlig administration, undervisning og sundhed ,6 Kultur, fritid og anden service ,0 Uoplyst aktivitet ,7 Total dagpenge eller kontanthjælp i perioden fra 2. kvartal 2008 frem til 2. kvartal De unge er fordelt efter arbejdssted i slutningen af Tabel 5. Unge, der har mistet opdelt på branche Antal pers. Handel og transport mv ,2 Supermarkeder og varehuse mv ,9 Restauranter ,4 Detailh. med tekstiler og husholdningsudstyr mv ,5 Fragtvognmænd og rørtransport Detailh. med beklædning og fodtøj ,6 Bilhandel 980 1,5 Bilværksteder mv ,4 Anden engroshandel 840 1,3 Post og kurertjeneste 680 1,0 Hoteller mv ,0 Engrosh. med tekstiler og husholdningsudstyr 640 1,0 5

6 Hjælpevirksomhed til transport 590 0,9 Engrosh. med føde-, drikke- og tobaksvarer 470 0,7 Engrosh. med andre maskiner 460 0,7 Detailh. med kultur- og fritidsprodukter 370 0,6 Tankstationer 290 0,4 Detailh. med forbrugerelektronik 270 0,4 Lokaltog, bus og taxi mv ,4 Specialbutikker med fødevarer 230 0,4 Skibsfart 210 0,3 Engrosh. med it-udstyr 170 0,3 Andre unden for handel og transport 270 0,5 Bygge og anlæg ,1 Bygningsfærdiggørelse ,8 Murere og anden specialiseret bygge- og anlægsvirksomhed samt forberedende byggepladsarbejde ,2 Byggeentreprenører ,7 Bygningsinstallation Anlægsentreprenører 940 1,4 Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed ,7 Metalvareindustri ,7 Fremst. af andre maskiner ,6 Fremst. af motorer, vindmøller og pumper 990 1,5 Slagterier 590 0,9 Møbelindustri 560 0,9 Betonindustri og teglværker 560 0,9 Plast- og gummiindustri 540 0,8 Træindustri 500 0,8 Bagerier, brødfabrikker mv ,6 Fremst. af motorkøretøjer og dele hertil 380 0,6 Reparation og installation af maskiner og udstyr 290 0,4 Anden fødevareindustri 290 0,4 Fremst. af metal 260 0,4 Trykkerier mv ,3 Fremst. af computere og kommunikationsudstyr mv ,3 Renovation og genbrug 190 0,3 Fiskeindustri 160 0,2 Mejerier 150 0,2 Papirindustri 140 0,2 Fremst. af husholdningsapparater, lamper mv ,2 Tekstilindustri 130 0,2 Fremst. af elektriske motorer mv ,2 6

7 Glasindustri og keramisk industri 100 0,2 Fremst. af skibe og andre transportmidler 100 0,2 Legetøj og anden fremstillingsvirksomhed 100 0,2 Fremst. af maling og sæbe mv ,2 Fremst. af andet elektronisk udstyr 100 0,2 Øvrige industri 470 0,1 Erhvervsservice ,3 Arbejdsformidling og vikarbureauer ,4 Ejendomsservice, rengøring og anlægsgartnere ,7 Reklame- og analysebureauer 470 0,7 Arkitekter og rådgivende ingeniører 410 0,6 Anden operationel service 280 0,4 Udlejning og leasing af materiel 220 0,3 Vagt og sikkerhedstjeneste 140 0,2 Virksomhedskonsulenter 120 0,2 Anden videnservice 110 0,2 Rejsebureauer 100 0,2 Revision og bogføring 100 0,2 Øvrige erhvervsservice 110 0,2 Offentlig administration, undervisning og sundhed ,7 Daginstitutioner og dagcentre mv ,2 Plejehjem mv ,8 Forsvar, politi og retsvæsen mv Hospitaler 360 0,6 Grundskoler 320 0,5 Læger, tandlæger mv ,4 Gymnasier og erhvervsfaglige skoler 250 0,4 Offentlig administration 240 0,4 Voksenundervisning mv ,2 Videregående uddannelsesinstitutioner 110 0,2 Landbrug, skovbrug og fiskeri ,0 Landbrug og gartneri ,9 Øvrige landbrug 120 0,1 Kultur, fritid og anden service ,7 Frisører, vaskerier og andre serviceydelser 470 0,1 Sport 250 2,1 Organisationer og foreninger 140 0,7 Reparation af husholdningsudstyr 100 0,4 Teater, musik og kunst 100 0,2 Øvrige kultur 260 0,2 Information og kommunikation 960 1,4 7

8 Telekommunikation 260 0,4 It-konsulenter mv ,4 Forlag 220 0,3 Produktion af film, tv og musik mv ,2 Øvrige information og komm ,1 Ejendomshandel og udlejning 410 0,5 Ejendomsmæglere mv ,4 Øvrige ejendomshandel 170 0,1 Finansiering og forsikring 360 0,5 Kreditforeninger mv ,2 Pengeinstitutter 120 0,2 Øvrige finansiering 100 0,1 Uoplyst ,7 Total dagpenge eller kontanthjælp i perioden fra 2. kvartal 2008 frem til 2. kvartal De unge er fordelt efter arbejdssted i slutningen af Afrundet til nærmeste hele 10 er. Krise skal give uddannelse til de ufaglærte Som analysen dokumenterer, er krisens jobtab gået særligt hårdt ud over de unge uden uddannelse. En af årsagerne til, at de unge med uddannelse har været bedst til at trodse krisen, er, at det især er ufaglærte jobs, der er forsvundet under krisen. Mange af de jobs kommer aldrig igen. AE s fremskrivninger viser således, at der frem imod 2020 kommer til at mangle personer med en erhvervskompetencegivende uddannelse, mens der vil være overskud af ufaglærte på arbejdsmarkedet. Uddannede har generelt mange flere muligheder for at finde beskæftigelse, fordi en uddannelse retter sig imod et eller flere typer af jobs. Derudover har uddannede også den mulighed at tage et ufaglært job, og derfor er konkurrencen om de ufaglærte job langt hårdere end kampen inden for uddannelsesgrupperne. At tage et arbejde, man i virkeligheden er overkvalificeret til, er en måde at finde arbejde på for nogle, men faren er, at det på sigt ødelægger strukturerne på arbejdsmarkedet. En ingeniør, der kører taxa, anvender jo ikke sin uddannelse, og dermed skabes der ikke så meget vækst og velstand, som hvis uddannelsen havde fået sin rette anvendelse i et ingeniørjob. Flere analyser fra AE viser endvidere, at uddannelse er en sikker vej til øget vækst og velstand både for samfundet og den enkelte, samt at uddannelse forbedrer den offentlige saldo. Det er paradoksale fakta, når der stadig er 20 procent af en ungdomsårgang, der forlader folkeskolen uden at få en ungdomsuddannelse. Uanset om der er krise eller ej, så står ufaglærte langt dårligere rustet til arbejdslivet. Derfor bør vi udnytte den høje ledighed til at få flere til at tage en uddannelse. 8

9 Boks 1. Dem, der mistede - sådan har vi gjort Analysen er en forløbsanalyse, der undersøger, hvem der har mistet arbejdet under krisen. Tallene i analysen adskiller sig fra de fleste andre opgørelser af ledighed og beskæftigelse ved at være en bruttoopgørelse, hvor der her ses på alle, der har mistet deres arbejde på personniveau. Metoden er nedenfor tegnet ind i udviklingen for bruttoledigheden målt i fuldtidspersoner. Følgende er gjort: A) Først findes de personer, der var i beskæftigelse i 2. kvartal Beskæftigelse omfatter kun lønmodtagerbeskæftigelse i analysen. Dertil kommer, at lønmodtagerbeskæftigelse er sekundært til andre ydelser. Hvis en person f.eks. modtager syge- eller barselsdagpenge og samtidig er i lønmodtagerbeskæftigelse i en given måned, registreres status som sygedagpenge. Der ses kun på personer, der ikke er i gang med en uddannelse, og som er i alderen år. B) Dernæst undersøges det om dem, der havde job i 2. kvartal 2008, efterfølgende har mistet det i løbet af de næste to år, dvs. frem til slutningen af 2. kvartal Alle former for ledighed er talt med dvs. dagpengeledighed og både arbejdsmarkedsparate og ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. For at tælle med som værende ledig skal man have modtaget en ydelse i mindst 4 sammenhængende uger. C) Alle de personer, der var i gang med en uddannelse i 2008, er ikke medtaget i analysen. Analysen er lavet på baggrund af beskæftigelsesministeriets DREAM-register. I DREAM foreligger beskæftigelsesoplysningerne månedsvis, mens oplysninger om overførselsindkomster ligger ugevis. I databearbejdningen har vi koblet de månedlige beskæftigelsesoplysninger sammen med de ugentlige oplysninger om overførselsindkomst. Der er en vis usikkerhed knyttet til denne øvelse, da vi ikke har start- og slutdatoer på beskæftigelsesforløbene. Men omvendt kommer man udenom det problem, at ledige i løntilskudsjob f.eks. også registreres som beskæftigede pers pers A) Finder dem, der havde arbejde 2. kv. 08 B) Hvor mange mister i løbet af krisens første 2 år? Antal fuldtidsledige (sæsonkorr.) Kilde: AE på baggrund af tal fra Statistikbanken. 9

10 Bilag B1. Andel beskæftigede, der har mistet, ekskl. studerende i 2009 og 2010 Ikke mistet Har mistet Antal pers. Total Ikke mistet Har mistet Total Ufaglærte ,6 19,4 100,0 Erhvervsuddannede ,3 13,7 100,0 Kort videregående uddannelse ,3 8,7 100,0 Mellemlang videregående uddannelse ,8 5,2 100,0 Lang videregående uddannelse ,2 5,8 100,0 I alt ,4 12,6 100,0 dagpenge eller kontanthjælp i perioden fra 2. kvartal 2008 frem til 2. kvartal I denne tabel er studerende i 2009 og 2010 udeladt. B2. Andel beskæftigede, der har mistet under krisen, excl. studerende i 2009 og år år år år 60 år eller mere Ufaglært 29,4 21,5 18,1 15,7 7,4 19,4 Erhvervsfaglig uddannelse 23,7 14,9 11,8 12,2 5,8 13,7 Kort videregående uddannelse 9,8 8,9 9 8,7 4,7 8,7 Mellemlang videregående uddannelse 7,5 5,8 5,4 4,7 2,6 5,2 Lang videregående uddannelse 7,9 7 5,6 4,7 2,2 5,8 I alt 22, ,4 10,8 5,2 12,6 dagpenge eller kontanthjælp i perioden fra 2. kvartal 2008 frem til 2. kvartal I denne tabel er studerende i 2009 og 2010 udeladt. I alt 10

Anerkendelse får seniorer til at hænge ved

Anerkendelse får seniorer til at hænge ved Anerkendelse får seniorer til at hænge ved 43 procent af de ansatte i vandforsyningen er over 60 år gamle. Dermed ligger branchen langt over landsgennemsnittet på syv procent seniorer. Landets yngste branche

Læs mere

nordjyder har mistet jobbet under krisen

nordjyder har mistet jobbet under krisen 33.500 nordjyder har mistet under krisen Den økonomiske krise har betydet markante jobtab i hele landet. Nogle landsdele er imidlertid blevet betydeligt hårdere ramt end andre. I løbet af krisens første

Læs mere

Standardgrupperinger til anvendelse ved publicering

Standardgrupperinger til anvendelse ved publicering Standardgrupperinger til anvendelse ved publicering 449 Bilag 1. Brancherne opdelt i fire grupper Anvendes ved offentliggørelser 127-grupperingen er den mest detaljerede Sammenhængen med DB07 Standardgrupperinger

Læs mere

Jobfremgangen på det private arbejdsmarked er bredt funderet

Jobfremgangen på det private arbejdsmarked er bredt funderet Jobfremgangen på det private arbejdsmarked er bredt funderet Siden starten af 2013 har lønmodtagerbeskæftigelsen været stigende. Fra første kvartal 2013 til første kvartal 2015 er beskæftigelsen opgjort

Læs mere

En tredjedel af de nye job er kommet inden for erhvervsservice

En tredjedel af de nye job er kommet inden for erhvervsservice En tredjedel af de nye job er kommet inden for erhvervsservice Efter en længere periode med faldende beskæftigelse vendte beskæftigelsesudviklingen i starten af 2013. Siden da er lønmodtagerbeskæftigelsen

Læs mere

DM Partner. B2B Profilanalyse. Fiktivt Firma X tilfældigt udvalgte virksomheder som kunder

DM Partner. B2B Profilanalyse. Fiktivt Firma X tilfældigt udvalgte virksomheder som kunder DM Partner B2B Profilanalyse Fiktivt Firma X 48.357 tilfældigt udvalgte virksomheder som kunder DMP B2B Profilanalyse Match og berigelse med data fra eksterne kilder Kundedata Eksterne kilder DMP B2B Profilanalyse

Læs mere

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012 Beskæftigelse i de sociale klasser i Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen beskriver arbejdsmarkedets sammensætning på brancher fordelt på de fem sociale

Læs mere

7 ud af 10 virksomheder tager ikke del i praktikpladsansvaret

7 ud af 10 virksomheder tager ikke del i praktikpladsansvaret 7 ud af 1 virksomheder tager ikke del i praktikpladsansvaret AE har undersøgt, hvor mange virksomheder, der tager del i praktikpladsansvaret. I 21 havde 27 procent af virksomhederne inden for industrien,

Læs mere

Omkring hver 20. af de ansatte i industrien er nyansatte

Omkring hver 20. af de ansatte i industrien er nyansatte Omkring hver 20. af de ansatte i industrien er nyansatte AE har i samarbejde med Dansk Metal undersøgt jobomsætningen fordelt på brancher på det danske arbejdsmarked. Tal fra e-indkomstregistret viser,

Læs mere

GENEREL ERHVERVSSTATISTIK

GENEREL ERHVERVSSTATISTIK STATISTISKE EFTERRETNINGER GENEREL ERHVERVSSTATISTIK 2010:3 9. september 2010 Generel firmastatistik 2008 Resumé: I 2008 var der 311.518 reelt aktive firmaer. Det er 6.000 flere end året før en stigning

Læs mere

Mange på deltid og korte ansættelser i hotel- og restaurationsbranchen

Mange på deltid og korte ansættelser i hotel- og restaurationsbranchen Mange på deltid og korte ansættelser i hotel- og restaurationsbranchen I de danske virksomheder er der i gennemsnit ansat to personer pr. i løbet af et år. I hotel- og restaurationsbranchen er der ansat

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Unge i København er kommet bedst igennem krisen

Unge i København er kommet bedst igennem krisen Unge i København er kommet bedst igennem krisen På landsplan har godt hver fjerde beskæftiget under 30 år mistet jobbet i løbet af krisens første to år, mens det i København kun er hver sjette. København

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid -.. Produktion, BVT og indkomstdannelse (a-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid Enhed: Mio. kr. Løbende priser P. Produktion A Landbrug, skovbrug og fiskeri B Råstofindvinding C Industri

Læs mere

Halvdelen af den danske jobfremgang

Halvdelen af den danske jobfremgang Halvdelen af den danske jobfremgang er deltidsjob Fra starten af 13 har der været fremgang på det danske arbejdsmarked. Målt i hoveder er lønmodtagerbeskæftigelsen steget markant mere end opgjort i fuldtidspersoner.

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

Branchemobilitet blandt NNFmedlemmer

Branchemobilitet blandt NNFmedlemmer Branchemobilitet blandt NNFmedlemmer Analysen viser, at hovedparten af NNF-medlemmerne er ansat inden for industri samt handel & transportsektoren. Siden 2004 er der dog sket forskydninger i sammensætningen

Læs mere

Erhvervslivets produktivitetsudvikling

Erhvervslivets produktivitetsudvikling Den 9. januar Erhvervslivets produktivitetsudvikling Stor forskel på tværs af brancher Den gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst i perioden 995- var samlet set,77 pct. i den private sektor mens den

Læs mere

Hver 10. dansker over 40 år er på førtidspension

Hver 10. dansker over 40 år er på førtidspension Hver 10. dansker over 40 år er på førtidspension Der er i dag ca. 237.000 personer i Danmark, som lever på førtidspension. Ud af disse er ca. 200.000 over 40 år. Sætter man dette tal i forhold til antallet

Læs mere

Nedslidningsbrancher sender folk på efterløn og førtidspension

Nedslidningsbrancher sender folk på efterløn og førtidspension Nedslidningsbrancher sender folk på efterløn og førtidspension Risikoen for førtidspensionering og tidlig efterløn er meget afhængig af, hvilket erhverv man er ansat i. Rengøringsvirksomhed er det erhverv,

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Mange unge ledige fra 90 erne er i dag på offentlig forsørgelse

Mange unge ledige fra 90 erne er i dag på offentlig forsørgelse De langtidsledige unge på kontanthjælp mistede fodfæstet på arbejdsmarkedet Mange unge ledige fra 9 erne er i dag på offentlig forsørgelse Under halvdelen af de unge, der modtog kontanthjælp i en længere

Læs mere

Hver tredje nyledig er på dagpenge et år efter

Hver tredje nyledig er på dagpenge et år efter Hver tredje nyledig er på dagpenge et år efter Ud af 152.000 nyledige dagpengemodtagere, der trådte ind i ledighedskøen fra oktober 2009 til september 2010, var 50 procent i lønmodtagerbeskæftigelse ét

Læs mere

Ledigheden blandt nyuddannede faglærte falder i hele landet

Ledigheden blandt nyuddannede faglærte falder i hele landet Ledigheden blandt nyuddannede faglærte falder i hele landet For første gang siden den økonomiske krise er stigningen i ledigheden blandt nyuddannede bremset. Denne analyse fokuserer på udviklingen blandt

Læs mere

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilagsdelen: Udviklingen i antallet af arbejdspladser på brancher og sektorer i Syddanmark, Fyn Sydjylland og de syddanske kommuner fra 2001-2011 Fremskrivning

Læs mere

Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse

Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse Unge uden uddannelse ender uden for arbejdsmarkedet Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse De unge, som forlader folkeskolen uden at få en ungdomsuddannelse, har markant større risiko

Læs mere

unge er hverken i job eller i uddannelse

unge er hverken i job eller i uddannelse 186. unge er hverken i job eller i uddannelse 186. unge under 3 år er hverken i job eller under uddannelse. Det svarer til hver sjette i unge dansker, når man ser på de seneste tal fra efteråret 15. Mere

Læs mere

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Siden krisens udbrud er den private lønmodtagerbeskæftigelse faldet med ca. 150.000 personer. Det svarer til på landsplan, at omkring hver

Læs mere

Beskæftigelsespotentiale blandt uddannede lærere

Beskæftigelsespotentiale blandt uddannede lærere Beskæftigelsespotentiale blandt uddannede lærere AE har set nærmere på hvor mange uddannede lærere, der er ansat uden for grundskolen. Mere end 17.000 uddannede lærere, der hverken var ansat i offentlige

Læs mere

De højtuddannede er kommet bedst igennem krisen

De højtuddannede er kommet bedst igennem krisen Kortlægning af beskæftigelsesudviklingen under krisen De højtuddannede er kommet bedst igennem krisen Der har tidligere i debatten været fokus på, at højtuddannede skulle være blevet særlig hårdt ramt

Læs mere

Tusindvis af nyuddannede går direkte ud i længere ledighed

Tusindvis af nyuddannede går direkte ud i længere ledighed Tusindvis af nyuddannede går direkte ud i længere ledighed 13,3 procent af alle nyuddannede fra 15 gik direkte ud i mindst måneders ledighed. Det er lidt færre end tidligere. Faldet er dog svagt, og andelen

Læs mere

Hver 10. ung er hverken i job eller under uddannelse

Hver 10. ung er hverken i job eller under uddannelse Hver. ung er hverken i job eller under uddannelse Mere end 17. unge under 3 år var hverken i arbejde eller under uddannelse i slutningen af 1, og de 7. havde været inaktive i mindst måneder. Set i forhold

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller, September 2011

Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller, September 2011 Danmarks Statistik, Nationalregnskab Januar 2013 Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller, September 2011 Matricer Navn Række Søjle Fra Til DZByy 117 117 Dk erhverv erhverv DZCyy 117 73 Dk

Læs mere

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet 29. danskere uden socialt sikkerhedsnet Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet Knap 4. beskæftigede er i dag ikke medlem af en a-kasse. Hvis de mister deres arbejde, er det

Læs mere

27.000 unge førtidspensionister har ingen uddannelse

27.000 unge førtidspensionister har ingen uddannelse 27.000 unge førtidspensionister har ingen uddannelse Godt 32.000 af de ca. 237.000 førtidspensionister i Danmark er under 40 år. Ud af disse har 27.000, eller hvad der svarer til mere end 4 ud af 5, ikke

Læs mere

Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion

Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion DI Analysepapir, november 2013 Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk og cheføkonom Klaus Rasmussen, kr@di.dk Gennem de sidste

Læs mere

De unge ledige fra 90 erne har betalt en høj pris for arbejdsløsheden

De unge ledige fra 90 erne har betalt en høj pris for arbejdsløsheden De unge ledige fra 90 erne har betalt en høj pris for arbejdsløsheden De unge, der var langtidsledige i 1994 - sidste gang ungdomsarbejdsløsheden toppede - har helt frem i dag en markant dårligere arbejdsmarkedstilknytning

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 10. september 2012

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 10. september 2012 Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 10. september 2012 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra og 2006-2010 Indledning Spansk

Læs mere

Hver 10. ufaglærte er arbejdsløs

Hver 10. ufaglærte er arbejdsløs Siden slutningen af 00 er ledigheden mere end fordoblet. Således viser tallene fra 1. kvartal 01 en bruttoledighed på knap 10.000 personer, hvilket svarer til knap 7 procent af arbejdsstyrken. Tallene

Læs mere

Københavns Kommune, Koncernservice, Statistik -

Københavns Kommune, Koncernservice, Statistik - Indhold Bruttoværditilvækst 2005 priser 1993-2005 2005 priser 2006-2012 Årets priser 1993-2005 Årets priser 2006-2012 Bruttoværditilvækst (mio kr) 2005 priser, kædede værdier 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Læs mere

19/12/13. Industriens gensidige afhængighed. økonomi. Rapport udarbejdet for Dansk Metal

19/12/13. Industriens gensidige afhængighed. økonomi. Rapport udarbejdet for Dansk Metal 19/12/13 Industriens gensidige afhængighed af den øvrige økonomi Rapport udarbejdet for Dansk Metal For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all

Læs mere

Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller. Ny dansk udgave, september 2014.

Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller. Ny dansk udgave, september 2014. Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller. Ny dansk udgave, september 2014. Matricer Navn Række Søjle Fra Til DZByy 117 117 Dk erhverv erhverv DZCyy 117 74 Dk erhverv CP DZEyy 117 53 Dk erhverv

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 10. september 2015 September 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen i Hovedstaden målt

Læs mere

Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger

Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger Beskæftigelsen er faldet med 122.000 fuldtidspersoner siden toppunktet i 1. kvartal 2008. Faldet er mere end over dobbelt så stort som

Læs mere

Sværere at klare sig på arbejdsmarkedet med en studenterhue alene

Sværere at klare sig på arbejdsmarkedet med en studenterhue alene Sværere at klare sig på arbejdsmarkedet med en studenterhue alene AE har undersøgt, hvordan man klarer sig på arbejdsmarkedet, hvis man kun har en gymnasial uddannelse i bagagen. Ifølge de nyeste tal har

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK September 212 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED København, august 2013 Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder August 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 19. januar 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 3. kvartal

Læs mere

Analyse af Danske Universiteters betydning for dansk økonomi

Analyse af Danske Universiteters betydning for dansk økonomi Analyse af Danske Universiteters betydning for dansk økonomi af Peter Rørmose Jensen Marts 2016 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø [TITEL]ANALYSE AF DANSKE UNIVERSITETERS BETYDNING FOR DANSK

Læs mere

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet Arbejdsmarked: let af marginaliserede er steget markant siden 29 Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet let af marginaliserede steg med 5.3 fra 4. kvartal 211 til 1. kvartal 212.

Læs mere

Stor forskel på dimittendledigheden blandt universiteterne

Stor forskel på dimittendledigheden blandt universiteterne Stor forskel på dimittendledigheden blandt universiteterne AE har undersøgt udviklingen i ledigheden blandt nyuddannede akademikere. Tallene viser, at hver femte nyuddannet akademiker, der færdiggjorde

Læs mere

Mere end hver 3. indvandrerdreng i Danmark får ingen uddannelse

Mere end hver 3. indvandrerdreng i Danmark får ingen uddannelse Uddannelsesfiasko i Danmark Mere end hver 3. indvandrerdreng i Danmark får ingen uddannelse Regeringens 2015-målsætning om, at 95 pct. af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse er langt fra opfyldt.

Læs mere

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Den procent af virksomhederne i Danmark, som har mest nytilkommet arbejdskraft fra EU10- lande og ikke-vestlige lande, har omkring

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 12. september 2012 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra og 2006-2010 Indledning Kort

Læs mere

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Brønderslev Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

Færre nyuddannede hænger fast i længere ledighed

Færre nyuddannede hænger fast i længere ledighed Færre nyuddannede hænger fast i længere ledighed For første gang siden krisen går færre nyuddannede ud i mindst måneders sammenhængende ledighed. Baggrunden er, at andelen af faglærte og personer med mellemlang

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

Markant stigning i ledigheden blandt unge

Markant stigning i ledigheden blandt unge Markant stigning i ledigheden blandt unge I 2. kvartal 29 var næsten 6. unge under 3 år ramt af ledighed svarende til hver tolvte i arbejdsstyrken. Det er en stigning på over 2. personer i forhold til

Læs mere

Hver 5. nyuddannet er ramt af ledighed i månedsvis

Hver 5. nyuddannet er ramt af ledighed i månedsvis Hver. nyuddannet er ramt af ledighed i månedsvis Helt nye tal viser, at det ikke er blevet lettere for nyuddannede at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Hver femte nyuddannet fra 12 er gået direkte ud

Læs mere

Kvinders valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten

Kvinders valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten Notat s valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten Den 5. juni 1915 blev det danske riges Grundlov ændret således, at det nu var majoriteten af den voksne befolkning, der fik politisk medborgerskab.

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Private og offentlige erhverv køber rådgivning i samme omfang

Private og offentlige erhverv køber rådgivning i samme omfang DI RÅDGIVERNE - ANALYSE September 2016 Private og offentlige erhverv køber rådgivning i samme omfang I både det offentliges indkøb og det private erhvervslivs indkøb, udgør rådgivning 12 pct. af deres

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 13. juni 2012

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 13. juni 2012 Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 13. juni 2012 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra og 2006-2010 Indledning Særkørsel

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 13. februar 2013

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 13. februar 2013 Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 13. februar 2013 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra 1975-2005 og 2006-2010 Indledning

Læs mere

unge har været uden job og uddannelse i mindst 2 år

unge har været uden job og uddannelse i mindst 2 år 3. unge har været uden job og uddannelse i mindst år Næsten 3. unge i alderen -9 år er hverken i job eller under uddannelse. Gruppen kan karakteriseres som udsatte unge, da de har været uden for i mindst

Læs mere

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen I denne analyse er udviklingen i startlønnen for nyuddannede akademikere undersøgt i gennem krisen. Samlet set er startlønnen for nyuddannede

Læs mere

Hver 3. indvandrerdreng har ingen uddannelse udover folkeskolen

Hver 3. indvandrerdreng har ingen uddannelse udover folkeskolen Hver 3. indvandrerdreng har ingen uddannelse udover folkeskolen En kortlægning af de unges uddannelsesniveau viser, at over 2. under 3 år ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse samtidig med at

Læs mere

på kontanthjælp er uden for arbejdsmarkedet få har en uddannelse

på kontanthjælp er uden for arbejdsmarkedet få har en uddannelse Gruppen af ikke-arbejdsmarkedsparate ledige er vokset med 27. under krisen 1. på kontanthjælp er uden for arbejdsmarkedet få har en uddannelse Tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der i dag er ca.

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen

Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen Samlet er der i dag knap. arbejdsløse unge under 3 år. Samtidig er der næsten lige så mange unge såkaldt ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, som

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 4. december 2012

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 4. december 2012 Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 4. december 2012 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra og 2006-2010 Indledning Filosofi

Læs mere

Byggeriet tager det største ansvar for praktikpladser

Byggeriet tager det største ansvar for praktikpladser Byggeriet tager det største ansvar for praktikpladser AE har undersøgt, hvor gode virksomhederne er til at tage del i praktikpladsansvaret. I gennemsnit har næsten hver anden byggevirksomhed haft mindst

Læs mere

Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau

Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau Beskæftigelsen voksede med 29.000 i 2015 Akademikere står for over 1/3 af den samlede beskæftigelsesfremgang fra i 2015 (jf. figur 1) Akademikerne

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

Historisk høj ledighed for de nyuddannede faglærte

Historisk høj ledighed for de nyuddannede faglærte Historisk høj ledighed for de nyuddannede faglærte Nyuddannedes overgang til arbejdsmarkedet er blevet mere vanskelig det seneste år. Hver syvende, der færdiggjorde en erhvervskompetencegivende uddannelse

Læs mere

Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland.

Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland. Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland. Den nye kommunestruktur gælder først fra den 1. januar 2007. Det er dog muligt at beregne kommunernes beskæftigelsestal ud fra de opgørelser,

Læs mere

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver tiende nyuddannede akademiker er den eneste i virksomheden, når man ser på de nyuddannede, der går ud og finder job i små og mellemstore virksomheder.

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 29. oktober 2012

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 29. oktober 2012 Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 29. oktober 2012 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra og 2006-2010 Moderne Kultur Indledning

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse 14. juni 2017 2017:9 Seks ud af ti i stabil beskæftigelse Af Pernille Stender Beskæftigelsesfrekvensen er en central indikator, når temperaturen på arbejdsmarkedet skal tages. Beskæftigelsesfrekvensen

Læs mere

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Ny kortlægningen af de 15-29-årige i Danmark Knap. unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Denne nye kortlægning af de unge i Danmark viser, at ud af de næsten 1. mio. unge imellem 15

Læs mere

AMK-Øst 1. december Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 1. december Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 1. december 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden December 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 2. kvartal

Læs mere

Branchefordelt konjunkturanalyse Januar 2010

Branchefordelt konjunkturanalyse Januar 2010 Den 21. januar Branchefordelt konjunkturanalyse Januar Af: Økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Nedgangen i verdensøkonomien og i det indenlandske forbrug har for alvor sat sine spor blandt danske

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet De seneste tal for beskæftigelsen viser fremgang i langt de fleste hovedbrancher. Det vidner om, at opsvinget for alvor er ved at bide

Læs mere

Flere på permanent kontanthjælp vil koste statskassen milliarder

Flere på permanent kontanthjælp vil koste statskassen milliarder Flere på permanent kontanthjælp vil koste statskassen milliarder Antallet af kontanthjælpsmodtagere er i løbet af krisen steget med over 35.000. En udvikling, der risikerer at koste statskassen milliarder

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 31. juli 2012

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 31. juli 2012 Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 31. juli 2012 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra og 2006-2010 Indledning Særkørsel

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere

TAL OM: Læsø Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Læsø Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Læsø Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give et hurtigt

Læs mere

En del unge førtidspensionister

En del unge førtidspensionister En del unge førtidspensionister For at kunne få førtidspension skal man i dag have en så permanent nedsat arbejdsevne, at man ikke kan forsørge sig selv. Der er imidlertid 16 pct. af førtidspensionisterne,

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 31. juli 2012

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 31. juli 2012 Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 31. juli 2012 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra 1975-2005 og 2006-2010 Kultur og

Læs mere

Flere nye studenter kommer hverken i job eller uddannelse

Flere nye studenter kommer hverken i job eller uddannelse Flere nye studenter kommer hverken i job eller uddannelse Mens størstedelen af de nyudklækkede studenter er i arbejde seks måneder efter, at de fik deres studentereksamen, er det kun knap hver fjerde,

Læs mere

Tidlig førtidspension koster både den enkelte og statskassen dyrt

Tidlig førtidspension koster både den enkelte og statskassen dyrt Reformer af førtidspension og fleksjob Tidlig førtidspension koster både den enkelte og statskassen dyrt Gennem livet har en førtidspensionist op til 2,5 mio. kr. mindre til sig selv sammenlignet med personer,

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

I mange udkantskommuner er hver sjette på førtidspension

I mange udkantskommuner er hver sjette på førtidspension I mange udkantskommuner er hver sjette på førtidspension I Danmark er der i dag ca. 237.000 personer, der modtager førtidspension. Målt i forhold til befolkningen er der flest førtidspensionister på Fyn

Læs mere

Antallet af private job er vokset i alle landsdele

Antallet af private job er vokset i alle landsdele Antallet af private job er vokset i alle landsdele Det seneste er lønmodtagerbeskæftigelsen i den private sektor vokset med godt 33.000 personer. Samtidig er det nu ikke kun hovedstadsområdet, der trækker

Læs mere

Hver 8. pædagogisk ansat sygemeldes i længere tid

Hver 8. pædagogisk ansat sygemeldes i længere tid Hver. pædagogisk ansat 1 procent af det pædagogiske personale i offentlige dagtilbud såsom børnehaver og vuggestuer overgik til længerevarende sygdom sidste år. Det er en stigning på procent i forhold

Læs mere

Drengene bliver tabere på fremtidens arbejdsmarked

Drengene bliver tabere på fremtidens arbejdsmarked Drengene bliver tabere på fremtidens arbejdsmarked Det er i særlig grad drengene, der sakker bagud, når det handler om at få en uddannelse ud over folkeskolens afgangsprøve. Ifølge regeringens målsætning

Læs mere