unge har mistet jobbet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "65.000 unge har mistet jobbet"

Transkript

1 Mere end hver fjerde ufaglærte ung har mistet arbejdet under krisen unge har mistet over halvdelen har ingen uddannelse Siden den økonomiske krise satte ind i slutningen af 2008, har danskere mistet. Det svarer til, at knap hver ottende af dem, der var i beskæftigede før krisen satte ind, har mistet deres arbejde. Særligt de ufaglærte er blevet hårdt ramt, og værst ser det ud for de unge. Mere end hver fjerde ufaglærte, der har mistet, er under 30 år, og zoomer man længere ind på de unge, viser analysen, at ca af de unge, der har mistet, ikke har nogen uddannelse ud over folkeskolen. af senioranalytiker Mie Dalskov Pihl & kommunikationschef Janus Breck 22. april 2012 Analysens hovedkonklusioner Siden krisen satte ind i 2008, har knap personer mistet deres arbejde frem til andet kvartal Det svarer til, at 13 procent af de beskæftigede fra før krisen har mistet deres arbejde. Det er især ufaglærte unge, der har mistet arbejdet. Mere end hver fjerde af de unge ufaglærte har mistet arbejdet, siden krisen satte ind. Zoomer man længere ind på de unges uddannelsesniveau, viser tallene, at af de unge, der mistede, ikke har nogen uddannelse ud over folkeskolen. Det svarer til 53 procent af de ca unge, der har mistet arbejdet under krisen. Mere end halvdelen af de unge, der har mistet arbejdet under krisen, har således ingen erhvervskompetencegivende uddannelse. Samtidig er de faglærte unge blevet relativt hårdt ramt. Cirka 40 procent af de unge under 30 år, der mistede under krisens første år, havde således en erhvervsfaglig uddannelse. Hver 4. af de unge, der har mistet, var ansat inden for handel og transport. Samtidig er unge inden for byggeriet og industrien blevet hårdt ramt af krisens jobtab. Kontakt Senioranalytiker Mie Dalskov Pihl Tlf Mobil Kommunikationschef Janus Breck Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 Kortlægning af den økonomiske krise hvem mistede? Analysen undersøger, hvem der har mistet deres arbejde under den økonomiske krise. Det er altså en forløbsanalyse af de personer, der inden krisen var i beskæftigelse, men har mistet deres job i løbet af krisen. Modsat mange andre opgørelser af ledigheds- og beskæftigelsesudviklingen vil denne analyse vise på individniveau, hvem krisen er gået ud over. Dermed er der tale om en bruttoopgørelse af ledigheden og beskæftigelsen under krisen. Der er taget udgangspunkt i personer mellem 18 og 64 år, der havde arbejde før krisen, dvs. i 2. kvartal Der ses bort fra studerende. Dernæst er det undersøgt, om de beskæftigede har mistet deres arbejde i løbet af de næste to år, dvs. senest frem til slutningen af 2. kvartal 2010, hvor ledigheden toppede. Metoden er skitseret i boks 1, hvor udviklingen i bruttoledigheden målt i fuldtidspersoner er vist. Over en kvart million danskere har mistet arbejde i løbet af krisen Godt danskere har mistet arbejdet under den økonomiske krise, når der måles fra 2. kvartal 2008 til 2. kvartal Det svarer til, at næsten hver ottende af de beskæftigede fra før krisen har mistet arbejdet, jf. tabel 1. Analysen tæller alle de personer, der går fra beskæftigelse til dagpenge eller kontanthjælp i løbet af perioden fra 2. kvartal 2008 til 2. kvartal Tabel 1. Beskæftigede opdelt på efterfølgende arbejdsmarkedsstatus, 2. kvartal 2008 Antal pers. Har ikke mistet arbejdet under krisen ,9 Har mistet arbejdet under krisen ,1 Beskæftigede i alt ,0 dagpenge eller kontanthjælp i perioden fra 2. kvartal 2008 frem til 2. kvartal Krisen har særlig ramt de faglærte og ufaglærte unge Det er særligt de unge ufaglærte, der har mistet under krisen. I gennemsnit har 20 procent af de ufaglærte mistet deres arbejde, men blandt ufaglærte under 30 år er der tale om 28 procent altså har mere end hver fjerde ung uden uddannelse, der var i arbejde før krisen, mistet arbejdet. Det fremgår af tabel 2, der viser en oversigt over de beskæftigede, der har mistet under krisen, fordelt på alder og uddannelse. For de andre uddannelsesgrupper gør det sig ligeledes gældende, at det især er de yngre aldersgrupper, der har mistet arbejdet. 2

3 Tabel 2. Andel beskæftigede, der har mistet under krisen, fordelt på alder og uddannelse år år år år 60 år eller mere Ufaglært 28,3 22,1 18,4 15,9 7,4 Erhvervsfaglig uddannelse 24,2 15,2 12,0 12,2 5,8 Kort videregående uddannelse 11,1 9,2 9,2 8,8 4,7 Mellemlang videregående uddannelse 7,9 6,0 5,5 4,7 2,6 Lang videregående uddannelse 8,1 7,1 5,7 4,7 2,2 I alt 23,2 13,4 11,6 10,9 5,2 dagpenge eller kontanthjælp i perioden fra 2. kvartal 2008 frem til 2. kvartal For erhvervsuddannede som fx tømrere, salgsassistenter og metalarbejdere er der stor forskel mellem unge og de andre aldersgrupper. I gennemsnit er det 14 procent af de faglærte, der har mistet arbejdet, mens det blandt de unge faglærte er det 24 procent, og altså en fordobling i forhold til flere af aldersgrupperne unge har mistet under krisen over halvdelen af dem er ufaglærte I tabel 3 er der zoomet ind på de unge under 30 år. Som det fremgår, var der, inden krisen satte ind, ca unge, der var i beskæftigelse. Ud af disse har ca unge mistet. Ser man på de unges uddannelsesniveau, viser tabel 3, at af de unge, der mistede, ikke har nogen uddannelse ud over folkeskolen. Det svarer til 53 procent af de unge, der har mistet arbejdet. Mere end halvdelen af de unge, der har mistet arbejdet under krisen, har således ingen uddannelse ud over folkeskolen. Samtidig er de faglærte unge blevet relativt hårdt ramt. Cirka 40 procent af de unge under 30 år, der mistede under krisens første år, havde således en erhvervsfaglig uddannelse. Sætter man dette tal i forhold til det samlede antal unge med en erhvervsfaglig uddannelse, er der tale om, at ca. 1 ud af 4 har mistet under krisen. Langt bedre ser det ud for de unge med videregående uddannelse. Mens kun unge med en kort videregående uddannelse har mistet, er tallene henholdsvis for de unge med mellemlang videregående uddannelse og for de unge med en lang videregående uddannelse. Det fremgår ligeledes af tabel 3, mens figur 1 illustrerer andelen af de beskæftigede under 30 år, der har mistet deres job fordelt på uddannelsesgrupper. 3

4 Tabel 3. Beskæftigede under 30 år, der har mistet Antal pers. Mistet Ikke mistet Alle Mistet Ikke mistet Ufaglært ,3 71,7 100,0 Erhvervsfaglig uddannelse ,2 75,8 100,0 Kort videregående uddannelse ,1 88,9 100,0 Mellemlang videregående uddannelse ,9 92,1 100,0 Lang videregående uddannelse ,1 91,9 100,0 I alt ,2 76,8 100,0 dagpenge eller kontanthjælp i perioden fra 2. kvartal 2008 frem til 2. kvartal Tabellen viser opdelingen for unge under 30 år. Alle Figur 1. Andel beskæftigede, der har mistet under krisen, fordelt på unge og uddannelse Ufaglært Erhvervsfaglig uddannelse Kort videregående uddannelse Mellemlang videregående uddannelse Lang videregående uddannelse I alt år dagpenge eller kontanthjælp i perioden fra 2. kvartal 2008 frem til 2. kvartal De unge, der mistede, er ikke gået i gang med en uddannelse Ud fra tallene i tabel 3 kan man få den tanke, at mange af de ufaglærte unge, der har mistet, er gået i gang med en uddannelse, hvilket ville være en positiv udløber af krisen og de konsekvenser, den har haft. Ikke desto mindre viser en særkørsel, at selvom man ser bort fra dem, der siden hen i 2009 og 2010 er begyndt på en uddannelse, så er det stadig de unge, ufaglærte, der har ramt krisen hårdest. Der er således ikke tale om, at et stigende uddannelsesoptag kan forklare, hvorfor så mange ufaglærte unge, der var i arbejde inden krisen, ikke længere er i beskæftigelse. Særkørslen fremgår af bilagstabel 1 og 2 sidst i analysen. 4

5 Hver fjerde ung, der mistet, var ansat i handelssektoren Tabel 4 viser, hvor de unge, der har mistet, havde job. Som det fremgår, havde hver fjerde ud af de unge, der har mistet deres job under krisen, job inden for handel og transport, der blandt andet dækker detailhandlen, bilforhandlere og chauffører. Hver femte havde beskæftigelse inden for byggeriet, og mange af de unge, der har mistet, kom endvidere fra industrien. Tabel 5 viser en yderligere underopdeling, hvor man kan se på hvilke arbejdspladser, de unge var ansat på inden for de forskellige brancher. Det ses, at de unge, der mistede inden for handelssektoren hovedsageligt var ansat i supermarkeder og restauranter. Går man alle enkeltbrancherne igennem, har flest unge inden for bygningsfærdiggørelse mistet, men også mange unge ansat i daginstitutioner (2.070 antal pers.) har tabt deres job under krisen. Tabel 4. Unge, der har mistet, fordelt på arbejdsstedets branche Antal pers. Landbrug, skovbrug og fiskeri ,1 Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed ,3 Bygge og anlæg ,2 Handel og transport mv ,2 Information og kommunikation ,5 Finansiering og forsikring 400 0,5 Ejendomshandel og udlejning 400 0,6 Erhvervsservice ,2 Offentlig administration, undervisning og sundhed ,6 Kultur, fritid og anden service ,0 Uoplyst aktivitet ,7 Total dagpenge eller kontanthjælp i perioden fra 2. kvartal 2008 frem til 2. kvartal De unge er fordelt efter arbejdssted i slutningen af Tabel 5. Unge, der har mistet opdelt på branche Antal pers. Handel og transport mv ,2 Supermarkeder og varehuse mv ,9 Restauranter ,4 Detailh. med tekstiler og husholdningsudstyr mv ,5 Fragtvognmænd og rørtransport Detailh. med beklædning og fodtøj ,6 Bilhandel 980 1,5 Bilværksteder mv ,4 Anden engroshandel 840 1,3 Post og kurertjeneste 680 1,0 Hoteller mv ,0 Engrosh. med tekstiler og husholdningsudstyr 640 1,0 5

6 Hjælpevirksomhed til transport 590 0,9 Engrosh. med føde-, drikke- og tobaksvarer 470 0,7 Engrosh. med andre maskiner 460 0,7 Detailh. med kultur- og fritidsprodukter 370 0,6 Tankstationer 290 0,4 Detailh. med forbrugerelektronik 270 0,4 Lokaltog, bus og taxi mv ,4 Specialbutikker med fødevarer 230 0,4 Skibsfart 210 0,3 Engrosh. med it-udstyr 170 0,3 Andre unden for handel og transport 270 0,5 Bygge og anlæg ,1 Bygningsfærdiggørelse ,8 Murere og anden specialiseret bygge- og anlægsvirksomhed samt forberedende byggepladsarbejde ,2 Byggeentreprenører ,7 Bygningsinstallation Anlægsentreprenører 940 1,4 Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed ,7 Metalvareindustri ,7 Fremst. af andre maskiner ,6 Fremst. af motorer, vindmøller og pumper 990 1,5 Slagterier 590 0,9 Møbelindustri 560 0,9 Betonindustri og teglværker 560 0,9 Plast- og gummiindustri 540 0,8 Træindustri 500 0,8 Bagerier, brødfabrikker mv ,6 Fremst. af motorkøretøjer og dele hertil 380 0,6 Reparation og installation af maskiner og udstyr 290 0,4 Anden fødevareindustri 290 0,4 Fremst. af metal 260 0,4 Trykkerier mv ,3 Fremst. af computere og kommunikationsudstyr mv ,3 Renovation og genbrug 190 0,3 Fiskeindustri 160 0,2 Mejerier 150 0,2 Papirindustri 140 0,2 Fremst. af husholdningsapparater, lamper mv ,2 Tekstilindustri 130 0,2 Fremst. af elektriske motorer mv ,2 6

7 Glasindustri og keramisk industri 100 0,2 Fremst. af skibe og andre transportmidler 100 0,2 Legetøj og anden fremstillingsvirksomhed 100 0,2 Fremst. af maling og sæbe mv ,2 Fremst. af andet elektronisk udstyr 100 0,2 Øvrige industri 470 0,1 Erhvervsservice ,3 Arbejdsformidling og vikarbureauer ,4 Ejendomsservice, rengøring og anlægsgartnere ,7 Reklame- og analysebureauer 470 0,7 Arkitekter og rådgivende ingeniører 410 0,6 Anden operationel service 280 0,4 Udlejning og leasing af materiel 220 0,3 Vagt og sikkerhedstjeneste 140 0,2 Virksomhedskonsulenter 120 0,2 Anden videnservice 110 0,2 Rejsebureauer 100 0,2 Revision og bogføring 100 0,2 Øvrige erhvervsservice 110 0,2 Offentlig administration, undervisning og sundhed ,7 Daginstitutioner og dagcentre mv ,2 Plejehjem mv ,8 Forsvar, politi og retsvæsen mv Hospitaler 360 0,6 Grundskoler 320 0,5 Læger, tandlæger mv ,4 Gymnasier og erhvervsfaglige skoler 250 0,4 Offentlig administration 240 0,4 Voksenundervisning mv ,2 Videregående uddannelsesinstitutioner 110 0,2 Landbrug, skovbrug og fiskeri ,0 Landbrug og gartneri ,9 Øvrige landbrug 120 0,1 Kultur, fritid og anden service ,7 Frisører, vaskerier og andre serviceydelser 470 0,1 Sport 250 2,1 Organisationer og foreninger 140 0,7 Reparation af husholdningsudstyr 100 0,4 Teater, musik og kunst 100 0,2 Øvrige kultur 260 0,2 Information og kommunikation 960 1,4 7

8 Telekommunikation 260 0,4 It-konsulenter mv ,4 Forlag 220 0,3 Produktion af film, tv og musik mv ,2 Øvrige information og komm ,1 Ejendomshandel og udlejning 410 0,5 Ejendomsmæglere mv ,4 Øvrige ejendomshandel 170 0,1 Finansiering og forsikring 360 0,5 Kreditforeninger mv ,2 Pengeinstitutter 120 0,2 Øvrige finansiering 100 0,1 Uoplyst ,7 Total dagpenge eller kontanthjælp i perioden fra 2. kvartal 2008 frem til 2. kvartal De unge er fordelt efter arbejdssted i slutningen af Afrundet til nærmeste hele 10 er. Krise skal give uddannelse til de ufaglærte Som analysen dokumenterer, er krisens jobtab gået særligt hårdt ud over de unge uden uddannelse. En af årsagerne til, at de unge med uddannelse har været bedst til at trodse krisen, er, at det især er ufaglærte jobs, der er forsvundet under krisen. Mange af de jobs kommer aldrig igen. AE s fremskrivninger viser således, at der frem imod 2020 kommer til at mangle personer med en erhvervskompetencegivende uddannelse, mens der vil være overskud af ufaglærte på arbejdsmarkedet. Uddannede har generelt mange flere muligheder for at finde beskæftigelse, fordi en uddannelse retter sig imod et eller flere typer af jobs. Derudover har uddannede også den mulighed at tage et ufaglært job, og derfor er konkurrencen om de ufaglærte job langt hårdere end kampen inden for uddannelsesgrupperne. At tage et arbejde, man i virkeligheden er overkvalificeret til, er en måde at finde arbejde på for nogle, men faren er, at det på sigt ødelægger strukturerne på arbejdsmarkedet. En ingeniør, der kører taxa, anvender jo ikke sin uddannelse, og dermed skabes der ikke så meget vækst og velstand, som hvis uddannelsen havde fået sin rette anvendelse i et ingeniørjob. Flere analyser fra AE viser endvidere, at uddannelse er en sikker vej til øget vækst og velstand både for samfundet og den enkelte, samt at uddannelse forbedrer den offentlige saldo. Det er paradoksale fakta, når der stadig er 20 procent af en ungdomsårgang, der forlader folkeskolen uden at få en ungdomsuddannelse. Uanset om der er krise eller ej, så står ufaglærte langt dårligere rustet til arbejdslivet. Derfor bør vi udnytte den høje ledighed til at få flere til at tage en uddannelse. 8

9 Boks 1. Dem, der mistede - sådan har vi gjort Analysen er en forløbsanalyse, der undersøger, hvem der har mistet arbejdet under krisen. Tallene i analysen adskiller sig fra de fleste andre opgørelser af ledighed og beskæftigelse ved at være en bruttoopgørelse, hvor der her ses på alle, der har mistet deres arbejde på personniveau. Metoden er nedenfor tegnet ind i udviklingen for bruttoledigheden målt i fuldtidspersoner. Følgende er gjort: A) Først findes de personer, der var i beskæftigelse i 2. kvartal Beskæftigelse omfatter kun lønmodtagerbeskæftigelse i analysen. Dertil kommer, at lønmodtagerbeskæftigelse er sekundært til andre ydelser. Hvis en person f.eks. modtager syge- eller barselsdagpenge og samtidig er i lønmodtagerbeskæftigelse i en given måned, registreres status som sygedagpenge. Der ses kun på personer, der ikke er i gang med en uddannelse, og som er i alderen år. B) Dernæst undersøges det om dem, der havde job i 2. kvartal 2008, efterfølgende har mistet det i løbet af de næste to år, dvs. frem til slutningen af 2. kvartal Alle former for ledighed er talt med dvs. dagpengeledighed og både arbejdsmarkedsparate og ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. For at tælle med som værende ledig skal man have modtaget en ydelse i mindst 4 sammenhængende uger. C) Alle de personer, der var i gang med en uddannelse i 2008, er ikke medtaget i analysen. Analysen er lavet på baggrund af beskæftigelsesministeriets DREAM-register. I DREAM foreligger beskæftigelsesoplysningerne månedsvis, mens oplysninger om overførselsindkomster ligger ugevis. I databearbejdningen har vi koblet de månedlige beskæftigelsesoplysninger sammen med de ugentlige oplysninger om overførselsindkomst. Der er en vis usikkerhed knyttet til denne øvelse, da vi ikke har start- og slutdatoer på beskæftigelsesforløbene. Men omvendt kommer man udenom det problem, at ledige i løntilskudsjob f.eks. også registreres som beskæftigede pers pers A) Finder dem, der havde arbejde 2. kv. 08 B) Hvor mange mister i løbet af krisens første 2 år? Antal fuldtidsledige (sæsonkorr.) Kilde: AE på baggrund af tal fra Statistikbanken. 9

10 Bilag B1. Andel beskæftigede, der har mistet, ekskl. studerende i 2009 og 2010 Ikke mistet Har mistet Antal pers. Total Ikke mistet Har mistet Total Ufaglærte ,6 19,4 100,0 Erhvervsuddannede ,3 13,7 100,0 Kort videregående uddannelse ,3 8,7 100,0 Mellemlang videregående uddannelse ,8 5,2 100,0 Lang videregående uddannelse ,2 5,8 100,0 I alt ,4 12,6 100,0 dagpenge eller kontanthjælp i perioden fra 2. kvartal 2008 frem til 2. kvartal I denne tabel er studerende i 2009 og 2010 udeladt. B2. Andel beskæftigede, der har mistet under krisen, excl. studerende i 2009 og år år år år 60 år eller mere Ufaglært 29,4 21,5 18,1 15,7 7,4 19,4 Erhvervsfaglig uddannelse 23,7 14,9 11,8 12,2 5,8 13,7 Kort videregående uddannelse 9,8 8,9 9 8,7 4,7 8,7 Mellemlang videregående uddannelse 7,5 5,8 5,4 4,7 2,6 5,2 Lang videregående uddannelse 7,9 7 5,6 4,7 2,2 5,8 I alt 22, ,4 10,8 5,2 12,6 dagpenge eller kontanthjælp i perioden fra 2. kvartal 2008 frem til 2. kvartal I denne tabel er studerende i 2009 og 2010 udeladt. I alt 10

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

19/12/13. Industriens gensidige afhængighed. økonomi. Rapport udarbejdet for Dansk Metal

19/12/13. Industriens gensidige afhængighed. økonomi. Rapport udarbejdet for Dansk Metal 19/12/13 Industriens gensidige afhængighed af den øvrige økonomi Rapport udarbejdet for Dansk Metal For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all

Læs mere

De sociale klasser og arbejdsmarkedet

De sociale klasser og arbejdsmarkedet De sociale klasser og Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. Fokus er her på for de forskellige sociale klasser. Der er set på, i

Læs mere

Ingeniørens nøglerolle i dansk industrieksport

Ingeniørens nøglerolle i dansk industrieksport Ingeniørens nøglerolle i dansk industrieksport af Senioranalytiker Jens Sand Kirk og Chefanalytiker Frederik I. Pedersen 19. maj 2014 Analysens hovedkonklusioner Eksporten af dansk industriproduktion var

Læs mere

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet 29. danskere uden socialt sikkerhedsnet Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet Knap 4. beskæftigede er i dag ikke medlem af en a-kasse. Hvis de mister deres arbejde, er det

Læs mere

Danske deltidslandbrugs samfundsøkonomiske betydning

Danske deltidslandbrugs samfundsøkonomiske betydning Oktober 2014 Danske deltidslandbrugs samfundsøkonomiske betydning Highlights Der er ca. 30.000 deltidslandbrug i Danmark. De yder tilsammen et betydeligt bidrag til samfundsøkonomien. Værdien af deltidssegmentets

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

17/09/14. Fødevareklyngens direkte og indirekte betydning. Rapport udarbejdet for Landbrug & Fødevarer

17/09/14. Fødevareklyngens direkte og indirekte betydning. Rapport udarbejdet for Landbrug & Fødevarer 17/9/14 Fødevareklyngens direkte og indirekte betydning Rapport udarbejdet for Landbrug & Fødevarer For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

En del unge førtidspensionister

En del unge førtidspensionister En del unge førtidspensionister For at kunne få førtidspension skal man i dag have en så permanent nedsat arbejdsevne, at man ikke kan forsørge sig selv. Der er imidlertid 16 pct. af førtidspensionisterne,

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ledelsessekretariatet OKJ Den 21. april 2015 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra og Indledning

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ledelsessekretariatet OKJ Den 28. maj 2015 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra og Indledning

Læs mere

Branchefordelt konjunkturanalyse Januar 2010

Branchefordelt konjunkturanalyse Januar 2010 Den 21. januar Branchefordelt konjunkturanalyse Januar Af: Økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Nedgangen i verdensøkonomien og i det indenlandske forbrug har for alvor sat sine spor blandt danske

Læs mere

Markant stigning i ledigheden blandt unge

Markant stigning i ledigheden blandt unge Markant stigning i ledigheden blandt unge I 2. kvartal 29 var næsten 6. unge under 3 år ramt af ledighed svarende til hver tolvte i arbejdsstyrken. Det er en stigning på over 2. personer i forhold til

Læs mere

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Siden krisens udbrud er den private lønmodtagerbeskæftigelse faldet med ca. 150.000 personer. Det svarer til på landsplan, at omkring hver

Læs mere

Byggeriet tager det største ansvar for praktikpladser

Byggeriet tager det største ansvar for praktikpladser Byggeriet tager det største ansvar for praktikpladser AE har undersøgt, hvor gode virksomhederne er til at tage del i praktikpladsansvaret. I gennemsnit har næsten hver anden byggevirksomhed haft mindst

Læs mere

Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse

Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse Dansk Industri Claus Rosenkrands Olsen Tlf. 33 77 38 03 Mobil 29 49 46 96 clo@di.dk AE Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Mie Dalskov Pihl Tlf. 33 55

Læs mere

Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt

Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt 10.000 unge mangler en praktikplads omkostningerne er betydelige Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt Næsten 10.000 unge står nu uden en praktikplads i en virksomhed. Hovedparten har

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Nyuddannede kan ikke få job, når de økonomiske kriser kradser

Nyuddannede kan ikke få job, når de økonomiske kriser kradser Arbejdsmarkedet under & efter krisen Nyuddannede kan ikke få job, når de økonomiske kriser kradser Ledigheden blandt nyuddannede er særlig følsom over for ændringer i konjunkturerne. Typisk er ledigheden

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

Har efterlønsmodtagere et dårligt helbred?

Har efterlønsmodtagere et dårligt helbred? MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 2008 SIDE 1 Jonas Zielke Schaarup Amaliegade 10 1256 København K Telefon 33 43 55 00 www. forsikringogpension.dk Indhold 1. Baggrund

Læs mere

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater...3 1.1 Samlet set...3

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 12. september 2012 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra og 2006-2010 Indledning Kort

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

Høj ledighed blandt nyuddannede it-folk trods meldinger om mangel

Høj ledighed blandt nyuddannede it-folk trods meldinger om mangel Høj ledighed blandt nyuddannede it-folk trods meldinger om mangel AE har undersøgt ledigheden blandt nyuddannede, der færdiggjorde deres uddannelse frem til august 2014. Tallene viser, at knap hver 5.

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten I denne analyse ser vi nærmere på, hvilke grupper, der har opbrugt deres dagpengeret i de første to måneder af 2013. Ifølge tal fra Job-indsats.dk, var der

Læs mere

Danmark i en krisetid - Velstand kræver uddannelse

Danmark i en krisetid - Velstand kræver uddannelse Danmark i en krisetid - Velstand kræver uddannelse Økonomiske tendenser 213 Danmark i en krisetid Velstand kræver uddannelse Økonomiske Tendenser 213 Økonomiske Tendenser 213 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens

Læs mere