Revideret projektbeskrivelse: Intern kommunikation og intranet i Kulturarvsstyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revideret projektbeskrivelse: Intern kommunikation og intranet i Kulturarvsstyrelsen"

Transkript

1 Revideret projektbeskrivelse: Intern kommunikation og intranet i Kulturarvsstyrelsen Projektets titel: Intern kommunikation, forbedrede HR-processer og intranet Dato for forelæggelse af projektbeskrivelse på chefmøde Juni 2010 Dato for projektets fortsættelse Januar 2011 Projektets baggrund og relaterede projekter Projektet udspringer af ønsker fra både direktion, ledelse og medarbejdere om at få strømlinet og forbedret den interne kommunikation og de interne processer på HR-området. Det gælder såvel de overordnede linjer som helt konkret tiltag, der kan give klar information og lette hverdagen internt. Relaterede projekter er Kommunikationsstrategien fra 2008 Ny hjemmeside 2009 Medarbejderundersøgelser i 2010 (evaluering af fysisk indretning, ledelsesevaluering og evaluering af jurateamet). Kulturministeriets Koncerncenters projekt omkring intranet 2010 samt projektet omkring ministersagsbetjening Projektets formål Projektet skal overordnet sikre, at styrelsen får en god intern kommunikation, effektive og brugerorienterede HR-processer og at ledere, tillidsrepræsentanter og medarbejdere altid får, eller har mulighed for at hente, den information og støtte de har brug for. Formålet med projektet falder i tre hovedgrupper: At skabe ét samlet sted for væsentlige dele af den interne kommunikation og information (intranet), så vi undgår mails og problemer med at finde den rette information på G-drevet At forbedre og effektivisere de mest driftstunge HR-processer, og skabe en enkel og brugerrettet HR-del på intranettet, der indeholder retningslinier, vejledninger, politikker, elektroniske værktøjer, ledelsesredskaber mv. At klarlægge informationsbehovet i styrelsen til forskellige grupper (ledere, medarbejdere, TR) og herudfra kortlægge ønsker og behov ift. funktionalitet og indhold på intranettet. Resultatet af projektet vil være en gennemgang og beskrivelse af centrale HR-processer (stillingsopslag, rekrutteringsproces, ansættelser, håndtering af lønbilag og ferieafvikling, svarende til ca. 80% af driftsopgaverne på HR-området) samt et intranet, bl.a. med en brugervenlig HR-del med diverse retningslinjer og politikker. Intranettet skal opfylde de behov og ønsker, der er i huset, så vi sikrer at det bliver et centralt redskab i styrelsen. Det må meget gerne åbne op for dialog og videndeling, bl.a. ved at inddrage nye medier, herunder webfilm, i formidlingen. Intranettet skal samtænkes med de øvrige tiltag på tværs af ministeriets område,

2 herunder ministerbetjening og evt. intranet i Koncerncenteret, således at vi som minimum sørger for videreformidling af central information fx ved at linke til relevante data. Resultatet af projektet skal frigive tid både i Ledelsessekretariatet og blandt ledere og medarbejdere, der skal have nemmere ved at få og finde relevant information. Forbedret videndeling skal desuden forhindre dobbeltarbejde og sikre, at det bliver nemmere at samarbejde og trække på hinandens kompetencer på tværs af styrelsen. Afgrænsning af projektet Projektet består af følgende dele: 1. Undersøgelse og analyse af behovet i styrelsen ift. intern kommunikation, herunder ledelseskommunikation og HR-relateret kommunikation (er sket) 2. Opstilling af krav til funktionalitet og indhold på et intranet. 3. Gennemgang af processer på HR-området med henblik på effektiviseringer og opdaterede beskrivelser og dokumentation af vores HR-processer 4. Udarbejdelse af intranet inkl. en brugerrettet HR-del (Skabeloner og hjælp til Hvem gør hvad i fx ansættelsesprocessen) Punkt 1 til 3 vil i praksis foregå sideløbende i projektets fase 1, mens 4 vil blive gennemført som fase 2, når alle ønsker og krav er fastlagt og godkendt. Nyhedsværdi Styrelsen har intet intranet, så projektets resultat vil være nyt i sig selv. En god intern kommunikation vil understøtte, at alle styrelsens medarbejdere og nye medarbejdere kender til de mål og visioner, der er for styrelsens arbejde. Forøget videndeling og bedre HR-processer vil medvirke til effektivisering og bedre brug af ressourcer, og vil understøtte styrelsens opgaver, sagsbehandling og brand. Interessentanalyse. Identifikation af projektets interessenter og positioner Der er en lang række, primært interne, interessenter, som alt overvejende vurderes til at være positive overfor projektet: Ledelsen ØSC (for HR-delen) Tillidsrepræsentanter Medarbejdere Nye medarbejdere Samarbejdspartnere i koncernen, der arbejder med tværgående information, som styrelsens intranet skal linke til. SIDE 2

3 Risikoanalyse Der vurderes at være fire væsentlige risikofaktorer: 1. Kontraktskrivningsprocessen kan trække ud 2. Uforudsete tekniske komplikationer ved implementeringen 3. Mangel på tid hos projektdeltagerne (arbejdsplan) 4. Økonomi Ovenstående risici vil blive adresseret af projektleder og projektgruppe, bl.a. ved opmærksomhed på tidsforbruget på andre opgaver og på løbende afstemning med direktion og ledelsesgruppe om projektet og indholdet. Projektdeltagere Webkonsulent Mette Bom Kontorfunktionær Susi Goltermann Systemudvikler Claus Dam Projektleder Eva Riemer Projektejer Sektionsleder Mads S. Mikkelsen Referencegruppe Der vil blive nedsat en referencegruppe med deltagelse fra alle kompetenceområder for at sikre forankring i huset. Gruppens medlemmer, herunder en repræsentant for chefgruppen, vil blive inddraget i spørgsmål om funktionaliteter og indholdselementer, samt i forbindelse med usabilitytest. Det vil ske 1-3 gange i den resterende projektperiode. Gruppens medlemmer skal så vidt muligt være sammenfaldende med de personer, som efterfølgende bliver kompetencemiljøernes tovholdere på intranettet Der vil desuden blive behov for, at de enkelte kompetencemiljøer producerer indhold til intranettet i projektets fase 2 og efterfølgende se desuden afsnittet Fremtidige aktioner. Projektets samarbejdspartnere Opgaven løses af eksterne konsulenter. Det er ikke nødvendigt at sende opgaven i udbud, men ifølge Indkøb og Udbud bør styrelsen konkurrenceudsætte opgaven ved at indhente tilbud fra to forskellige typo3-leverandører. SIDE 3

4 Projektplan Aktivitet/ delopgave Slutdato Milepæl Ansvarlige medarbejder Navn Medarbejder Startdato Personaletid Timer FASE 1 Undersøgelse af ønsker og behov 2010 aug Milepæl for HRdel ultimo. PB TB og SG Referencegruppe 50 Analyse aug sept Analyse afsluttet PB TB og SG 25 Gennemgang af HRprocesser 2010 okt Udarbejdet leananalyse + beskrivelse af nye processer til godkendelse TB SG 150 Ovenstående blev gennemført i efteråret Projektet fortsætter i 2011 med følgende aktiviteter: Konceptbeskrivelse (Funktionalitet og indhold) FASE 2 Udarbejdelse af kravsspecifikation for intranet og indhentning af tilbud Forhandling og indgåelse af kontrakt januar 2011 februar februar marts marts Godkendelse af konceptbeskrivelse i direktionen. Løsningsbeskrivelse godkendes af projektejer Kontrakt underskrevet MB, SG, CD 30 MB, CD 120 MB, CD, Udbudsjurist 20 Specifikation af indholdsarkitektur og funktionalitet (workshops) Design Funktionalitet, struktur og sideopbygning besluttet MB, CD 20 Design færdigt MB, CD, SG 10 Udvikling og implementering i CMS 10 Test Navigation og funktionalitet er gennemtestet CD, SG, MB, referencegrup pe 40 Indholdsproduktion (parallelt med udvikling og test) MB, SG og kompetencemiljøer 100 SIDE 4

5 Aktivitet/ Delopgave Produktion af vejledninger og guides til huset samt plan for ansvars- og rollefordeling i driftsfasen Slutdato Milepæl Ansvarlige medarbejder Plan for forankring vedtaget i chefgruppen Ibrugtagning og drift 1. juli Præsentation på fællesmøde. Medarbejder SG, CD, MB og udvalgte ledere/medar bejdere Startdato Personaletid Timer 30 Timeforbrug i Fase I slutningen af Fase 1 vil resultater og løsningsforslag blive fremlagt til godkendelse i direktionen og drøftelse i chefgruppen, inden fase 2 igangsættes. Kommunikation og formidling af projektet: Projektet er et internt projekt og det skal ikke formidles eksternt, medmindre der undervejs viser sig at opstå nytænkning med ekstern nyhedsværdi. Internt vil projektet primært blive formidlet gennem referencegruppen, på morgenbriefinger og et fællesmøde, hvor intranettet lanceres. Dokumentation, kvalitetssikring, evaluering: Der vil blive lavet projektlog efter møder samt løbende opfølgning på økonomien. Der afrapporteres løbende om projektet til chefgruppen som beskrevet i Kogebog for projektledere. Alle dokumenter i projektet vil være at finde i mappen G:\_KOMMUNIKATION\Intern kommunikation HR og Intranet. Projektbeskrivelsen vil efter godkendelse desuden findes i G:\Projektledelse\Igangværende projekter. Der brugertestes på intranettet undervejs i projektet og laves en opfølgende evaluering ca. et år efter implementeringen. Efter 5 måneders drift måles på, hvor mange procent af styrelsens medarbejdere, der dagligt tjekker intranettet. Fremtidige aktioner, fortsættelse af projektet ud for forsøgsperioden: Ved projektets afslutning overgår intranettet til drift. Driften af intranettet vil være forankret i Ledelsessekretariatet (Kommunikation og HR), men dele af indholdet skal produceres og vedligeholdes i kompetencemiljøerne, formentlig efter samme principper, som gør sig gældende for hjemmesiden. Brug af intranettet skal indgå i introduktionsprogrammet for nyansatte. Samlet budget for udgifter (kr.) for øvrig drift og forbrugte antal timer opdelt i år: 2010: Udgifter Timeforbrug 350 timer 2011: Udgifter op til kr. 380 timer SIDE 5

Drejebog for implementering af bølgeplanen

Drejebog for implementering af bølgeplanen VNO Drejebog for implementering af bølgeplanen Drejebogen beskriver processen for implementering af obligatorisk digital selvbetjening. Drejebogen er udviklet sammen med ca. 45 kommuner i perioden februar-marts

Læs mere

Projekthåndbogen Ballerup Kommune

Projekthåndbogen Ballerup Kommune Projekthåndbogen Ballerup Kommune 3. version November 2005 P:\Personal\User Shell Folders\Desktop\061105 Projekthåndbog 3. version5.doc Projekthåndbogen er udarbejdet af Konsulentnetværket efter forlæg

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

PROJEKTHÅNDBOG. En håndbog for projektledere og projektmedarbejdere i Miljø og Teknik. Randers Kommune NATUR OG VAND MILJØ OG VIRKSOMHED

PROJEKTHÅNDBOG. En håndbog for projektledere og projektmedarbejdere i Miljø og Teknik. Randers Kommune NATUR OG VAND MILJØ OG VIRKSOMHED PROJEKTHÅNDBOG En håndbog for projektledere og projektmedarbejdere i Miljø og Teknik MILJØ OG VIRKSOMHED NATUR OG VAND BYGGE- OG BYGNINGSSERVICE SEKRETARIAT VEJ OG TRAFIK DRIFTSAFDELINGEN STADSARKITEKTENS

Læs mere

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter Bilag A til kredsuds. nr. 011/2014 Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter februar 2014 Hvad er formålet med et udviklingsprojekt? Formålet med at gennemføre personalepolitiske

Læs mere

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Rapport fra et TUP-projekt September 2009 EUC Vest /Kursuscenter Vest Metal College Aalborg Silkeborg Tekniske Skole Analyse og Erhvervsfremme

Læs mere

Plejecenter Egebo. Aftale 2008

Plejecenter Egebo. Aftale 2008 Plejecenter Egebo Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1.0 INDLEDNING...2 2.0 DEN POLITISKE RAMME...3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME...4 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN...4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...5

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Projektledelse i Varde Kommune - Sådan sætter du rammerne

Projektledelse i Varde Kommune - Sådan sætter du rammerne Projektledelse i Varde Kommune - Sådan sætter du rammerne (Projekthåndbog) 2009 Indholdsfortegnelse 1 Forord 3 2 Indledning 4 3 Vigtige begreber i projektledelse i Varde Kommune 5 3.1 Hvad er et projekt?

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Montagen. Aftale 2008

Montagen. Aftale 2008 Montagen Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Fællessekretariat Aftale 2008

Fællessekretariat Aftale 2008 Fællessekretariat Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 3 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Projekttitel Projektperiode (dato for opstart og afslutning) Navn på projektleder Titel og ansættelsessted Telefonnr. 72487825 Baggrundsoplysninger Projekt Frafald 1. januar 2010 til

Læs mere

Evaluering af projekt administrativ forenkling for decentrale ledere

Evaluering af projekt administrativ forenkling for decentrale ledere Evaluering af projekt administrativ forenkling for decentrale ledere Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Udvalgte portrætter af projektets resultater... 5 Projektets resultater - Er det blevet lettere

Læs mere

Virksomhedsstrategi 2008. Strategiske temaer og indsatsområder

Virksomhedsstrategi 2008. Strategiske temaer og indsatsområder Virksomhedsstrategi 2008 Strategiske temaer og indsatsområder 1 Skive Kommunes virksomhedsstrategi 2008 Strategiske temaer og indsatsområder Marts 2008 Direktionen Skive Kommune Oplag: 1.000 Layout: HR

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) Januar 2014 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) August 2013 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00 Risikovurdering af it-projekter 1 Indhold 2 RISIKOVURDERING AF IT-PROJEKTER I REGI AF IT-PROJEKTRÅDET 3 TRIN 1 INDMELDING AF IT-PROJEKT TIL

Læs mere

NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK

NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK Udbudsmateriale OS2web 1.0/Drupal CMS-løsning til vallensbaek.dk Vallensbæk den 7. marts 2013 1 Udbudsmateriale OS2web 1.0/Drupal

Læs mere

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet.

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet. PROJEKTHÅNDBOG 12. december 2012 I Kulturministeriet anvendes projektarbejdsformen aktivt. Arbejdsformen styrker de innovative processer og bidrager til at øge medarbejdernes ansvar og arbejdsglæde, hvilket

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Bevar os vel! Læringspointer fra kompetenceudviklingsprojektet: Forvandling gennem læring. forvandling gennem læring

Bevar os vel! Læringspointer fra kompetenceudviklingsprojektet: Forvandling gennem læring. forvandling gennem læring Bevar os vel! Læringspointer fra kompetenceudviklingsprojektet: Forvandling gennem læring forvandling gennem læring 3 4 8 16 22 forord indledning ledelsesgruppen læringsmiljøer og videndeling fra cellekontor

Læs mere

Projektmodel Værktøjer Skabeloner

Projektmodel Værktøjer Skabeloner Region Hovedstaden Koncernstabene Projektmodel Værktøjer Skabeloner Version 1.0 Fælles projekthåndbog for koncernstabene December 2012 Koncernstabene Region Hovedstaden INDLEDNING 1 Velkommen til koncernstabenes

Læs mere