Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget"

Transkript

1 DATALOGISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget MØDEREFERAT 7. FEBRUAR 2011 Forum Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget DATALOGISK INSTITUT Møde afholdt: 17. januar 2011 UNIVERSITETSPARKEN 1 Sted: Referent: Lokale A+B Lisa Ibenfeldt Schultz 2100 KØBENHAVN Ø TLF DIR Til stede: Martin Zachariasen Camilla Jørgensen Dina Riis Johannsen Lisa Ibenfeldt Schultz REF: LIIS SAG: / Sagsnr. oplyses ved henv. Afbud fra Pawel Winter. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat af mødet den 28. oktober Meddelelser fra ledelsen (Martin) 4. Meddelelser fra B-siden 5. Gennemgang af opgavelisten (Lisa) 6. APV på Nordic Bioscience (Lisa og Dina) 7. Konkrete arbejdsmiljøhændelser (Lisa) 8. Rapportering om MUS (Lisa) 9. Strategiseminar og personalepolitiske grundsætninger (Lisa) 10. Referater fra HSU og LSU

2 11. Eventuelt SIDE 2 AF 5 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt med bemærkning om, at behandlingen af VIP udviklingsplanen er udsat til følgende møde. 2. Godkendelse af referat Referatet blev godkendt med følgende bemærkninger: På side 6 ændres afsnittet "Martin Zachariasen tilføjede, at instituttet har sendt 3 ansøgninger om eksterne midler" til "Martin Zachariasen tilføjede, at instituttet har sendt bl.a. 3 store ansøgninger (fase 2) om eksterne midler. På side 6 tilføjes "herunder algoritmik vil blive slået op" til anden sætning i Martin Zachariasens andet indlæg. På side 7 ændres første afsnit til "Steen Georg Brandt oplyste, at NCI kontrollerer forbruget. Det vil nok være nødvendigt at fortælle om systemet på et lærermøde". 3. Meddelelser fra ledelsen Martin Zachariasen havde følgende meddelelser: Elisabeth Arup Fischer har opsagt sin stilling og vil derfor ikke komme tilbage til DIKU efter endt orlov. Claus Lorents Sørensen er ansat som konsulent med henblik på at analysere og udvikle en strategi for DIKUs virksomhedsklub, bl.a. således at klubben målrettes enten HR-personale eller forskere og således at der afholdes events for alumner i lighed med jubilæums-konferencen. Ann Stendahl Søndergaard er ansat som fuldmægtig indtil 1. juli Camilla Jørgensen henviste til bemærkningerne om DIKUs virksomhedsklub, at der er etableret en ny filial af Google i København, som Corinna Cortes muligvis kan formidle kontakt til. Martin Zachariasen nævnte endvidere, at NCI havde foreslået, at man ser på gruppesekretærernes referenceforhold, da det set fra NCI kan være vanskeligt at implementere nye fælles procedurer for gruppe- og bygningssekretærer. Der skal derfor etableres en liste med gruppesekretærernes opgaver og referenceforhold.

3 Camilla Jørgensen bemærkede, at gruppesekretærerne har mange forskellige opgaver, som refererer til forskellige personer også uden for NCI. Forskergruppelederne er meget tilfredse med den eksisterende model. Martin Zachariasen nævnte, at receptionen pr. 1. januar 2011 er placeret organisatorisk under Steen Georg Brandt. Birgitte Frydendahl er ikke længere ansat i receptionen. Hun er afløst af Brigtte Chan. Miriam Zaremska er ansat i receptionen indtil videre. Lisa Schultz orienterede om, at hun havde foreslået NCI at etablere en fælles indkøbsfunktion for instituttet betjent af NCI. NCI var positive over for forslaget. Martin Zachariasen meddelte, at han deltager i en styregruppe, som planlægger indførelse af systemet Navision. Der arbejdes med KPI (key performance indicator), som måler kvaliteten i de eksisterende betalinger og i den eksisterende projekt-administration. KPI har vist, at administrationen af projektmidler på DIKU fungere godt. Der skal nu iværksættes målinger af kvaliteten i håndteringen af fakturaer. Målet er, at ingen fakturaer må være på under 100 kr. og at få fakturaer skal være på under 500 kr. I forhold til VIP-bemandingen nævnte Martin Zachariasen, at Brian Vinter flytter til NBI den 1. februar De praktiske konsekvenser heraf forhandles med dekanen og institutlederen på NBI. Endvidere meddelte Martin Zachariasen, at der er planlagt tiltrædelsesforelæsninger for Fritz Henglein, Corinna Cortes og Christian Igel. I forbindelse med undervisningsområdet oplyste Martin Zachariasen, at gennemførelsestallene for 1. år på bacheloruddannelsen i datalogi har været dårlige. Kim Steenstrup Pedersen er ved at analysere tallene. Endelig nævnte Martin Zachariasen, at arbejdet med projekteringen af Niels Bohr Science Park forløber som planlagt. Byggeprogrammet vil blive behandlet kommende mandag. Lisa Schultz nævnte, at det er vigtigt, at arbejdsmiljøudvalget rettidigt får mulighed for at foretage arbejdsmiljøgranskning af bygningen. Endelig nævnte Martin Zachariasen, at NCI er overflyttet til Kemisk Instituts stednummer. Dette indebærer bl.a., at Anya Kjærsig formentlig ikke længere kan deltage i DIKUs arbejdsmiljøudvalg. Han opfordrede til at få valgt endnu et medlem, som kan erstatte Anya Kjærsig i udvalget. 4. Meddelelser fra B-siden SIDE 3 AF 5

4 Camilla Jørgensen nævnte, at låsene i escience Centret bliver omstillet for at undgå tyveri fra kontorerne. 5. Opgavelisten Udvalget gennemgik opgavelisten og besluttede følgende, At rengøringen rykkes for indførelse af skemalagt rengøring, At Lisa Schultz drøfter forslaget om udlåns-eksemplarer af mus og tastaturer med Katja Gamby, At flytningen af smartboard har fundet sted, men at der skal afholdes et møde, hvor smartboardets funktioner præsenteres, At punktet "politik for frikøb af medarbejdere" drøftes i forskningsudvalget, således at der er tale om frikøb både for forskning og for undervisning. At præsentationen af VIP-udviklingsplan udsættes til 1. marts 2011, At udarbejdelse af APV på Nordic Bioscience udsættes til marts, At RT-systemet først testes på VIP, når der kommer et udspil fra NCI. SIDE 4 AF 5 Lisa Schultz nævnte, at hun i forbindelse med et møde med arbejdsmiljøkonsulent Henrik Kehler havde bedt om et møde med arbejdsmiljørepræsentanten på Kemisk Institut med henblik på en gennemgang af indholdet af instituttets lager i kælderen under UP1. 6. APV på Nordic Bioscience Udvalget besluttede, at gennemførelsen af APV udsættes til marts 2011, da medarbejderne skal have brugt de nye lokaler i en periode inden APV gennemføres. 7. Konkrete arbejdsmiljøhændelser Lisa Schultz nævnte, at der var trængt smeltevand fra sne ind gennem loftet i et kontor på 2. sal i UP1. Der var fugtproblemer i det pågældende kontor. Skaden var anmeldt i Campus Service Nord, som havde søgt om midler til at udbedre skaden i Universitets- og Bygningsstyrelsen. 8. Opfølgning på MUS

5 Lisa Schultz nævnte, at samarbejdsudvalget skal behandle DIKUs rapport over afholdte MUS inden den 1. marts Der kan eventuelt blive tale om en skriftlig høring. SIDE 5 AF 5 9. Strategiseminar Martin Zachariasen nævnte, at ledelsen havde planlagt, at strategiseminaret den 31. marts 2011 skal omhandle nogle af de vanskelige punkter i DIKUs handlingsplan samt en revurdering af de personalepolitiske grundsætninger. Arbejdet vil foregå i grupper og resultatet vil bl.a. være et nyt bud på, hvilke grundsætninger, som DIKU skal arbejde videre med. I forbindelse med handlingsplanen for "den attraktive arbejdsplads" kan man arbejde med forslag til øget anerkendelse af medarbejdernes indsats og med etableringen af en "ombudsmand". I forbindelse med forskningsstrategien bør man arbejde med handling nr. 2. Camilla Jørgensen nævnte, at der er nedsat et udvalg, som analyserer, hvordan de eksterne bevillinger er udmøntet på forskningen inden for IT. DIKU bør have en strategi for, hvilke fonde som prioriteres og som har størst mulighed for at give resultat. Endvidere foreslog Camilla Jørgensen, at der iværksættes et kursus i at skrive ansøgninger om eksterne midler for phd.'ere, som er næsten færdige og for post.docs. Martin Zachariasen bemærkede, at forslaget skal drøftes i forskningsudvalget. I forbindelse med undervisning bør fokus være på fastholdelse af førsteårs-studerende. 10. Referater fra HSU og LSU Punktet blev ikke behandlet. 11. Eventuelt Lisa Schultz nævnte, at udvalgsmøder i 2011 vil blive reserveret snarest muligt.

Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget

Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget DATALOGISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget MØDEREFERAT 21. SEPTEMBER 2010 Forum Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget DATALOGISK INSTITUT Møde afholdt: 16. september 2010

Læs mere

Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget. Forum. Møde afholdt: 7. december 2012. Sted: Universitetsparken 1. Lisa Ibenfeldt Schultz.

Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget. Forum. Møde afholdt: 7. december 2012. Sted: Universitetsparken 1. Lisa Ibenfeldt Schultz. DATALOGISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT 12. DECEMBER 2012 Forum Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget DATALOGISK INSTITUT Møde afholdt: 7. december 2012 Sted: Universitetsparken 1 UNIVERSITETSPARKEN

Læs mere

Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalgsmøde

Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalgsmøde DATALOGISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalgsmøde MØDEREFERAT 2. FEBRUAR 2010 Forum Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalgsmøde Møde afholdt: 26. januar 2010 Sted: Lokale A Referent:

Læs mere

Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget. Forum. Møde afholdt: 11. marts 2014. Sted: Universitetsparken 5. Lisa Ibenfeldt Schultz.

Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget. Forum. Møde afholdt: 11. marts 2014. Sted: Universitetsparken 5. Lisa Ibenfeldt Schultz. DATALOGISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT 11. MARTS 2014 Forum Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget DATALOGISK INSTITUT Møde afholdt: 11. marts 2014 Sted: Universitetsparken 5 UNIVERSITETSPARKEN

Læs mere

OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 27. OKTOBER 2011

OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 27. OKTOBER 2011 DATALOGISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 27. OKTOBER 2011 Vedr.: Sagsbehandler: Kurser udbudt af Datalogisk Institut ved det Naturvidenskabelige fakultet i studieår 2010/11

Læs mere

Hovedsamarbejdsudvalget. Hovedsamarbejdsudvalget. Forum. Møde afholdt: 22. juni 2011. Sted: Udvalgsværelse 1. Martin Dahl Nielsen/Lisbeth Møller

Hovedsamarbejdsudvalget. Hovedsamarbejdsudvalget. Forum. Møde afholdt: 22. juni 2011. Sted: Udvalgsværelse 1. Martin Dahl Nielsen/Lisbeth Møller Hovedsamarbejdsudvalget MØDEREFERAT GODKENDT 31. AUGUST 2011 Forum Hovedsamarbejdsudvalget Møde afholdt: 22. juni 2011 Sted: Udvalgsværelse 1 TLF DIR Referent: Martin Dahl Nielsen/Lisbeth Møller FAX MOB

Læs mere

OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 28. OKTOBER 2010

OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 28. OKTOBER 2010 DATALOGISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 28. OKTOBER 2010 Vedr.: Kurser udbudt af Datalogisk Institut 2009/10 DATALOGISK INSTITUT Sagsbehandler: Lisa Ibenfeldt Schultz Kim

Læs mere

D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T

D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T R E F E R A T 20. OKTOBER 2014 Forum Akademisk Råd AR (AR 4/2014) Mødedato: Torsdag d.

Læs mere

DIKUs Undervisningsudvalg. Vedr.: 44. møde d. 24. juni 2013. Sagsbehandler: Ann Steendahl Søndergaard

DIKUs Undervisningsudvalg. Vedr.: 44. møde d. 24. juni 2013. Sagsbehandler: Ann Steendahl Søndergaard D A T A L O G I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T DIKUs Undervisningsudvalg S A G S N O T A T 1. JULI 2013 Vedr.: 44. møde d. 24. juni 2013 DATALOGISK INSTITUT Sagsbehandler:

Læs mere

Til stede: John E. Andersen, Henrik Blicher, Jan Bendixen (suppleant for Helle Trolle Lüttichau), Torben Juels Jensen, Preben Dømler, René Rasmussen

Til stede: John E. Andersen, Henrik Blicher, Jan Bendixen (suppleant for Helle Trolle Lüttichau), Torben Juels Jensen, Preben Dømler, René Rasmussen INSTITUT FOR NORDISKE STUDIER OG SPROGVIDENSKAB KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT 01. OKTOBER 2013 Forum Samarbejdsudvalget ved INSS INSTITUT FOR NORDISKE STUDIER OG SPROGVIDENSKAB Møde afholdt: 19. september

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 10. februar 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 10. februar 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. februar 2014 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt Ingolf Lind-Holm Roar Bendtsen Schou Kirsa Ahlebæk Karen Bladt Steen Colberg Jensen Jonna

Læs mere

R E F E R A T. Møde 2-2015. Fredensborg Seniorråd. Tirsdag den 3. februar 2015 kl. 09:00 13:00. Kontrabassen, Fredensborg Rådhus

R E F E R A T. Møde 2-2015. Fredensborg Seniorråd. Tirsdag den 3. februar 2015 kl. 09:00 13:00. Kontrabassen, Fredensborg Rådhus Opdateret: 6. februar R E F E R A T Møde 2-2015 Fredensborg Seniorråd Tirsdag den 3. februar 2015 kl. 09:00 13:00 Kontrabassen, Fredensborg Rådhus Til stede: Anette Lewinsky, Finn Kamper-Jørgensen, Anders

Læs mere

CSU CSU HR OG ORGANISATIONSUDVIKLING. Forum. Møde afholdt: 25. april 2008. Sted: Udvalgsværelse 4. Pearl Boberg Henriksen. Referent: Til stede:

CSU CSU HR OG ORGANISATIONSUDVIKLING. Forum. Møde afholdt: 25. april 2008. Sted: Udvalgsværelse 4. Pearl Boberg Henriksen. Referent: Til stede: K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T CSU MØDEREFERAT 28. APRIL 2008 Forum CSU HR OG ORGANISATIONSUDVIKLING Møde afholdt: 25. april 2008 Sted: Udvalgsværelse 4 Referent: Til stede: Pearl Boberg Henriksen

Læs mere

Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts

Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts Til stede: Bjarne Andresen (lokalklub 2), Anders Milhøj (lokalklub 4), Bente Moesgaard Jørgensen (lokalklub 8), Finn Folkmann (lokalklub 9), Bjarne Andersen (lokalklub

Læs mere

2. Godkendelse af referat (bilag 1 vedlagt og findes på hjemmesiden) Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referat (bilag 1 vedlagt og findes på hjemmesiden) Referatet blev godkendt uden bemærkninger. Møde den: 1. juni 2015, kl. 12-13.30 Mødelokale: Bygning 1328/lokale 120 (dekanens mødelokale) Aarhus BSS administrations center LSU-møde Deltagere Ledelsessiden: Nikolaj Harbjerg (NIH), Anni Bækgaard

Læs mere

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening Dato: 30. september 2010 Referat af møde i FSU fredag den 3. september 2010. KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Elisabeth

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale B, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.januar 2010 Tid: kl. 17 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Flemming Krogh Preben Busch Michael Krautwald-Rasmussen Charlotte

Læs mere

Referat fra Administrationens Lokal-MEDudvalg

Referat fra Administrationens Lokal-MEDudvalg Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. januar 2010 1-13-20-09 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 Referat fra Administrationens Lokal-MEDudvalg 14. december 2009, kl. 10.00 13.00 Sted Søren

Læs mere

Ole Bjørn Hansen, Danmarks miljøundersøgelser Martin Teilmann. Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.

Ole Bjørn Hansen, Danmarks miljøundersøgelser Martin Teilmann. Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger. Referat - UDKAST Møde: APU Dato: Mandag d. 2. februar 2009 Til stede: Martin Teilmann, AC Carsten Holm, Personalestyrelsen Marianne Rønnebæk, Københavns Universitet Hanne Rathsach, Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde mandag den 9. juni 2008 kl. 18.00 21.00 (Jette klargør lokalet) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen Liselotte Mathiesen Gert Nielsen

Læs mere

Samarbejdsudvalget ved INSS. Forum. Møde afholdt: 4. juni 2010. Sted: 22.2.56. Christine Andersen. Referent:

Samarbejdsudvalget ved INSS. Forum. Møde afholdt: 4. juni 2010. Sted: 22.2.56. Christine Andersen. Referent: INSTITUT FOR NORDISKE STUDIER OG SPROGVIDENSKAB KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT 9. JUNI 2010 Forum Samarbejdsudvalget ved INSS Møde afholdt: 4. juni 2010 Sted: 22.2.56 NJALSGADE 120 LOKALE 22.2.45 DK

Læs mere

Helle Dirksen, Lisse-Lotte Rosenkilde, Mette Mønster Westergaard, Niels Henriksen og Kathrine Krageskov Eriksen. 1. Velkomst og meddelelser...

Helle Dirksen, Lisse-Lotte Rosenkilde, Mette Mønster Westergaard, Niels Henriksen og Kathrine Krageskov Eriksen. 1. Velkomst og meddelelser... Mødereferat Mødedato: Onsdag den 10. november 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fraværende: Helle Kehlet, Jennifer Olsen, Susanne Lønborg Friis,

Læs mere

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Mødedato: 24. september 2012 Tidspunkt: Kl. 10.30 15.00 Sted: Landsforeningen af Menighedsråd, Damvej 17, 8471 Sabro Mødenr.: 6 Deltagere: Inge Lise Pedersen, (ILP), Landsforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Dyssegårdsparken

Grundejerforeningen Dyssegårdsparken Referat af Generalforsamlingen, tirsdag den 23. marts 2010 Der var 80 deltagere fra ejendommene tilstede, heraf 70 stemmeberettigede og der forelå fuldmagt fra 2. Formanden Lene Ørding bød velkommen og

Læs mere

FSU FSU. Forum. Møde afholdt: Fredag den 24. januar 2014 15B.0.07. Sted: Susanne Kirst. Referent:

FSU FSU. Forum. Møde afholdt: Fredag den 24. januar 2014 15B.0.07. Sted: Susanne Kirst. Referent: K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET FSU M Ø D E R E F E R A T 28. JANUAR 2014 Forum FSU JOURNALNR. 015-0002/14-4000 Møde afholdt: Fredag den 24. januar 2014 Sted: Referent: 15B.0.07 Susanne Kirst

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

Studienævnet for Veterinærmedicin

Studienævnet for Veterinærmedicin DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studienævnet for Veterinærmedicin MØDEREFERAT 3. JULI 2013 Forum Studienævnet for Veterinærmedicin AFDELING FOR UDDANNELSE OG Møde afholdt: Tirsdag

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Referat fra 51.. møde i Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri den 25. februar kl. 12 14 i Byggeriets Uddannelser Dato: 5. marts 2013 Tilstede: Steen Boesen 3F Formand Louise Pihl DB Næstformand

Læs mere