Mester. Holstebro. Se side 17

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mester. Holstebro. Se side 17"

Transkript

1 faxbugtn NR TIRSDAG DEN 18. AUGUST ÅRGANG 113 FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: Crazy Night Dt blæst, rigtig mgt ndda, mn alligvl kom dr rigtig mang til årts bgivnhd i Fax Crazy Night i frdags. S sid 3 Mstr Ask Storm fra Roklubbn Viking r blvt Danmarksmstr i Juniorklassn vd t stævn i Holstbro. S sid 17 Blåbæk Dr var på dt nærmst trafikkaos, da dr frdag var indvils af nyt å-forløb og ny og størr møllsø vd Blåbæk. S sid 3 D skal vær sjovt at vær md sigr sundhdskonsulnt Ann Rosll Holt, Karis-trænr Mikal Sørnsn, Karis-formand Aag Sandfld, jr af Ky2Fitnss Danil Ladmann og ldr af Ky2Fitnss i Fax Mtt Busk Så r dt nu du skal op af sofan, kær mand DET STÅR IKKE GODT TIL MED FAXES MÆND. FOR LIDT, ELLER INGEN, MOTION OG SÅ VISER VÆGTEN ALT FOR MEGET. Fax Kommuns sundhdskonsulnt Ann Rosll Holt fortællr at 56% r ovrvægtig og at 70% af kommunns mænds ovrhovdt ikk dyrkr motion. Og dyrkr man ikk motion kommr dr massr af følgsygdomm. Kvindr r rimligt god til at lytt til drs krop - og opfordringr til at motionr. Mænd drimod, bgyndr først at tænk på dt når d har fåt n blodprop. Skræmmnd, mn sandt. Kommunns sundhdsafdling så, ligsom rigtig mang andr, tvudsndlsrn Rigtig mænd hvor man fulgt fm håndværkrs kamp for t sundr og bdr liv, og fandt ud af at sådan nogt må vi hav i kommunn. Drfor har man indldt t samarbjd md Ky2Fitnss og Karis Gym & Fitnss dr hvr oprttr t hold spcilt for mænd dr trængr til at gør nogt godt for drs krop. Hold hvor man primært kommr til at træn udn n mass nysgrrig blikk fra andr. Holdt kørr rstn af årt. - Dt skal vær sjovt at vær md. Ellrs får vi ikk mænd md, for også voksn mænd kan lid at lg, sigr Aag Sandfld, formand for KIK Gym & Fitnss, og tilføjr at dr slvfølglig også snigr sig lidt konkurrnc md på holdt. Faktisk vil man stift bkndtskab md n mass forskllig aktivittr hos Karis Gym & Fitnss: spinning, hocky, lidt løb, fodboldfitnss, yoga, TRX og mgt andt - blandt andt n mandhørmsovrraskls. Dsudn r dr mulighd for at bliv målt og vjt og få individul kostvjldning, slv om dt primær formål md Rigtig Mænd r at forbdr konditionn og ikk, i først omgang, at tab sig. I Karis træns dr tirsdag kl. 20 md start dn 1. sptmbr. Dr r plads til 20 på holdt, så du - kær mand - skal ikk vnt for læng md at tilmld dig via hjmmsidn Holdt kalds Granvoksn mænd. I Ky2Fitnss trænr holdt, som d kaldr Mandhørm tr gang om ugn og dt kan vær båd i Fax og Haslv. Også hr r dr 20 pladsr. Også hr gældr dt at man primært kun r sammn md andr Rigtig mænd. Træningn omfattr blandt andt styrktræning mn så r dr også workshops om kost, motivation og træning. Tilmlding via Hr startr holdt søndag dn 13. sptmbr. Dr læggs op til n lill konkurrnc mllm Karis og Ky2Fitnss om hvm dr forbdrr sig mst md hnsyn til motion og bgg stdr kostr dt 495 kr. at vær md - n rigtig god invstring i t langt, sundt og godt liv for Rigtig Mænd... tor Rigtig mænd tagr til sundhdsdag i Fax HUSKER DU LINDY, HAMMER, PALLE, JONAS OG SØREN - DE FEM FRISKE GUTTER FRA TV- PROGRAMMET RIGTIGE MÆND? Når Fax Sundhdscntr invitrr til Sundhdsdag lørdag dn 5. sptmbr, kan du mød drs trænr Jacob Søndrgaard. Han åbnr Sundhdsdagn md fordragt Motivation & Robusthd - Sundhd i dit tmpo. Kom og hør Jacob giv sit bud på, hvad dr skal til at start n livsstilsforandring, så også du kan komm godt i gang md at lv sundr. Og lvr han op til hans værmåd undr d frmragnd tv-udsndlsr, så blivr dt t godt fordrag. I udsndlsrn vist han i hvrt fald, at man godt kan ændr på tingns tilstand udn at vær ovrgart og hystrisk og at man kan komm langt md humor. Fordragt varr fra klokkn til og d 120 pladsr blivr fordlt ftr først til møll - princippt. Eftr fordragt r dr åbnt hus fra klokkn 12 til 15. Tyv aktørr og n rækk forningr åbnr dørn og du kan hør om drs tilbud, få tstt din sundhd og få råd og vjldning. Dr vil også bliv afholdt n rækk mini-fordrag af cirka 20 minuttrs varighd. Kl vil Diætist Bttina Birk afhold t fordrag om Sund fordøjls. Eftr dtt vil Prnill Krus fra Ernæringslinjn kl. 13 hold fordrag om Kostns roll vd autoimmun sygdomm?. Kl vil Britta Andrsn fortæll om hvad Kranio-sakraltrapi r og hvilkn forskl dt kan gør for dig. Kl vil Lars Bo Ptrsn hold fordragt Kontakt til dig slv og andr mnnskr. Fordragsrækkn afslutts kl af Hann Jnsn, som vil fortæll om Forbyggls af rygproblmr. Børn som voksn kan også få motion på Sundhdsdagn. Hjrtforningn afholdr Motionsbingo md start på sundhdscntrt. Turn ldr dltagrn rundt om smukk Hovby Eng. Ni aktørr har sjov aktivittr for børn, hvor d kan tst drs sundhd. Gnnmførs aktivittrn r dr præmi til børnn, og mldr sultn og tørstn sig undrvjs holdr Café Ådaln åbn. Læs mr på hjmmsidn Jacob Søndrgaard holdr fordrag i Fax Sundhdscntr plantskol Tirsdag-frdag 9-17 Lørdag-søndag 9-15 Egdvj 156 Fax Tlf Tirsdag-frdag 9-17 Lørdag/søndag 9-15

2 2 FAXE BUGTEN 2015 UGE 34 Kort og godt Rønndvj 62B 4640 Fax Fax Uddls hvr tirsdag/onsdag i Fax, Hårlv, Karis, Fax Ladplads, Turby, Rønnd, Tapprnøj, Haslv (Dalby, Bråby, Vstr Egd, Sdr. Dalby, Uls, Gisslfld) + Haslv By, Stor Hdding og Rødvig sidst tirsdag/onsdag i mdr. Kontortid: Mandag-frdag kl Indlvringsfristr: Tkstsid-annoncr torsdag kl Rubrikannoncr (hrundr tillykk-annoncr og fællsmarkdt) torsdag kl Rdaktionlt stof: torsdag kl Annoncr: Bladchf Administrrnd Ansvarshavnd Christian Koprann -mail: Annonckonsulnt Birgitta Kristina Carlbrg Prou -mail: Annoncr/ Kontor Anni Muxoll -mail: Produktion: Layout/DTP Poul Erik Hubrt Jnsn -mail: Mdigrafikrlv Sbastian Rasmussn -mail: Rdaktion: Rdaktør - foto Torkild Svan Kraft -mail: Bladt påtagr sig intt rstatningsansvar som følg af vntull fjl i annoncr og tkst. Udnyttls af tkst, annoncr, foto m.v. r ikk tilladt udn forudgånd aftal. OPLAG ksmplarr Sidst tirsdag i hvr månd ks. TRYK ProvinsTrykkrit ApS Avisn blivr omdlt af Udblivr avisn, kontakt: Fax Bugtn Prnill Svnsson har takkt Dronningn for Fortjnstmdaljn Schrødrs Bdmandsforrtning NÅR TILLID OG OMSORG ER EN HJERTESAG Bisættls/bgravls fra kr ,- inkl. almindlig hvid flxkist, økologisk urn, honorar, kistilægning. Kørsl uanst km ,- Døgnåbnt:Tlf.: Fax Ladplads: Hovdgadn 27, 4654 Fax Ladplads Karis: Brdgad 52, 4653 Karis Faxs ældst bdmandsfirma - grundlagt 1853 FAXE BEGRAVELSESFORRETNING v/xam. bdmænd Elsbth og Kim Mithiof Kirktorvt 1A 4640 Fax Elsbth Mithiof Exam. Bdmand Vors kær Ptr Rasmussn *30. juli 1960 r alt for tidligt tagt fra os dn 3. august 2015 Kim Mithiof Exam. Bdmand På familins vgn Lis Rasmussn Bisættlsn har fundt std fra Karis Kirk Tak for al vnlig dltagls Hjrtlig tak for vnlig dltagls vd Erling Jnsns bgravls Tak for all d smukk blomstr En stor tak til prsonalt på Hyllholtcntrt for kærlig plj På familins vgn Bodil Jnsn Bisættls/bgravls: fra kr Inkl. dansk producrt hvid kvalittskist, øko-urn, honorar, ilægning og iklædning. Prisn r kskl. kørsl. Ingn tillæg for aftn, søn- og hlligdag. Ring trygt til os - vi træffs altid! Sørn Ambjørn Exam. Bdmand Topplacring i priststn af Forbrugrbladt Tænk (tank.dk) Tlf Prnill i audins hos Dronningn FOR ET PAR MÅNEDER SIDEN FIK PERNILLE SVENSSON OVER- RAKT DRONNINGENS FOR- TJENSTMEDALJE - NU HAR HUN PERSONLIGT TAKKET MAJES- TÆTEN. Dn fornmm hædrsbvisning modtog hun på Hyllholtcntrt i Fax Ladplads, som r hnds nuværnd arbjdsplads, for 40 års offntlig tjnst. Når man modtagr Fortjnstmdaljn skal man i audins hos Dronningn og takk. Dt skts så hr forldn dag. Prnills kollga Camilla Hansn mnt man skull Min lskd mand og bdst vn Vors kær far, svigrfar, morfar, farfar og oldfar Pr Rosnbrg Gotthard * 8. april 1929 r still sovt ind dn 7. august 2015 ftr t langt og indholdsrigt liv. På familins vgn Jtt Bisættlsn har fundt std hav privatchauffør på sådan n dag, så hun stilld sig slv og sin bil til rådighd - og biln var naturligvis udsmykkt md Dannbrogsflag. Prnill blv sat af på Christiansborg Slotsplads og kunn bgiv sig til audinsn. Hr mått Camilla naurligvis ikk vær md, så hun mått pænt vnt i bibliotkshavn. Eftr audins og n frokost i Nyhavn bgav d to kollgar sig tilbag til vant omgivlsr. Prnill n stor oplvls rigr, for hun r royalist md stort R. Fax Tnnisklub LØRDAG VAR FAXE TENNIS- KLUBS SLTU MIX HOLD I ALBERTSLUND. Brian Bay og Hnrik Nilsn kom godt fra start og vandt hurtigt drs doublkamp. Sonja Bay og Mnna O. Poulsn kom aldrig rigtig i gang og tabt drs kamp. Så skt dt, som ingn kan husk før r skt, Nikolaj Krag og Brian Hansn tabt drs doubl. Bagud 2-1 gik man i gang md singlrn og mix doubl. Hnrik vindr hurtigt sin kamp - og hrftr ovrrasklsn: Mnna hivr n sjr hjm i supr tibrak på 10-8 ftr at hav vært bagud 5-8. Hrftr r dr også sjr til Sonja/Brian Bay i mix og til Brian H. og Nikolaj i singl Holdt kommr hjm md n 6-2 sjr og liggr fortsat nr. 1 i sri 1. Næst lørdag r dr topkamp mod Tus Næs. En nklt DGI holdkamp r afviklt. Sri 4 holdt md Mirja Nilsn, Anny & Nils Svan samt Nillr Hansn tabt hjmm mod Præstø. Kirktorvts Bgravlssforrtning OMSORG NÆRVÆR RESPEKT Vi træffs hl døgnt på Ring grn for gratis uforpligtnd prisovrslag... - llr s prisr/ prisksmplr på hjmmsidn... v/ Susann og Michal Bngtsn Christnsn Vstrgad 11, 4640 Fax 20 år md god mad DET ER I ÅR 20 ÅR SIDEN BENT HAAGEN,FAXE BEGYNDTE SOM FOF-UNDERVISER. Gnnm all årn har han undrvist på FOF s populær madlavningskursr. Hr har hundrdvis af danskr lært kunstn at tilbrd lækkr mad. Og d har lært at anrtt rttrn, så d sr ndnu mr indbydnd ud til glæd for kursistrn - og ikk mindst for drs famili og vnnr, dr har kunnt nyd godt af drs ny kundskabr i køkknt. Bnts undrvisning kommr langt omkring. Han har lært folk d grundlæggnd færdighdr. Og han har bragt sin kursistr ud på dt gastronomisk ovrdrv. Han har lært folk at tilbrd dansk klassikr. Og han har lært dm ksotisk rttr fra fjrn land, og n ting har vært fælls for all kursr: Bgjstringn for god mad og glædn vd at giv sin vidn vidr. Læs mr om FOF s tilbud på Familispjdr FAMILIESPEJDER LAVER FOR- SKELLIGE UDENDØRS SPEJDE- RAKTIVITETER TILPASSE DE 3-6 ÅRIGE MED FORÆLDRE. D møds først søndag hvr månd kl vd spjdrhyttn på Stationsvj 9 i Fax. Til hvrt mød spisr man frokost sammn. Hvr 3. månd holds mødt væk fra grundn. Eksmplvis i skovn, llr hvad forældrn nu har af god forslag. Dt r Simona og Prnill fra Rollogrupp dr vil stå for familispjdrn, mn dt r mningn at forældr skal vær md til at planlægg og gnnmførr nogl spændnd og sjov ting for børnn. Dt først mød r dn 23. august hvor man møds på Rolloborgn. Man kan tilmld sig på Eftr dn 6 sptmbr vil dr også start juniorspjdrarbjd op for 4. og 5. klass. Dt vil forgå på Rolloborgn hvr onsdag fra kl til Gudstjnstr Lørdag dn 22. august: Advntistkirkn kl Søndag dn 23. august: Fax kl Roholt kl Karis kl Hyllholt kl Kongstd kl Dalby kl Hårlv kl Uls kl

3 FAXE BUGTEN 2015 UGE 34 3 Blæsnd - mn ndnu n god Crazy Night Dr blv godt nok gåt til dn da Ky2Fitnss vist combat IGEN I ÅR TRAK CRAZY NIGHT MANGE FOLK TIL FAXE. MÅSKE LIDT FÆRRE END DE FOREGÅ- ENDE PAR ÅR. Dt var nok blæstn dr gjord udslagt, mn alligvl blv dt n rigtig god ftrmiddag og aftn md massr af mnnskr i byn. Dr var også mang ting at s på og dltag i. Sidst på ftrmiddagn var dr f.ks. lindanc vd Happy Ft Lindanc og Haslv Lindanc - og da d havd optrådt, opfordrd Anni Muxoll fra Happy Ft publikum til at dans md. Og dn opfordring tog rigtig mang imod, og d var faktisk god til dt. Dr blv nydt mang god måltidr mad på Vinkældrtorvt, drukkt nogl god glas fadøl, sludrt n mass og kiggt på forrtningrns god tilbud. Og da klokkn blv 21 bgyndt folk at stiml sammn omkring scnn. Moonjam var klar, og indldt md drs karaktristisk saxofon. Gansk nklt n frmragnd saxofonist. tor Happy Ft Lindanc og Haslv Lindanc nøjds ikk md at optræd - d fik massr af folk ud at dans Faks-Faks Ladplads Antnnforning har følgnd budskab: Brug din gn antnnforning, - dn r dt bdst tilbud på markdt... Flott kørtøjr i forskllig størrls blv vist frm på Torvgad og Kalkbrudsvj Hr får du alt i TV programmr for nhvr smag og nhvr pngpung. Hr får du t ffktivt brdbånd, dr kan tilfrdsstill all brugr, uanst bhov. Hr får du IP tlfoni, hvilkt vil sig, at du kan sig farvl til din fastnttlfon via tlfonslskabt og få dn samm ydls, til n langt lavr pris. Hr får du mobiltlfoni til n attraktiv pris. Hr kan du slv sammnsætt din TV-pakk md bland slv, som du gratis kan ændr på hvr månd. Hvis du bor i forsyningsområdt, kan du nu bliv tilsluttt for kun 995,00 kr. Vors kontor på Odinsvj 6, Fax, har åbnt mandag til onsdag i tidsrummt Vors kassrr Jørn Manon Jnsn har drudovr tlfontid, mandag til torsdag i tidsrummt på tlfon Blæstn holdt ikk publikum væk da Moonjam gik på scnn Vnlig hilsn, bstyrlsn

4 4 FAXE BUGTEN 2015 UGE 34 Tur Natur Kultur skudt i gang TRE FORENINGER HAR SKUDT ET GODT PROJEKT I GANG. DET FORTSÆTTER I 2016 OG 2017 SÅ MAN KOMMER HELE KOM- MUNEN RUNDT. Ntværk Rønnd, Fax Ladplads Borgr- og Erhvrvsforning samt Fax Landsby Forum havd tilrttlagt n natur- og kultur-tur rundt i dn østlig dl af kommunn - d næst år blivr dt andr stdr, så man kommr hl kommunn rundt. Lørdagns tur startd md morgnkaff i byrådssaln i Rønnd. Hr bød borgmstr Knud Erik Hansn vlkommn, og sagd bl.a. at dt var normt vigtigt for kommunn md aktiv forningr og ildsjæl. Dt r dm dr får flr mnnskr til at flytt til kommunn. Og flr r vi faktisk blvt. Dr r 300 flr Fax-borgr nu nd vd årskiftt. Eftr kaff og vlkomst kunn man hrftr bgiv sig ud på n 38 km. lang rundtur md indlagt oplvlsr. Nogl tog biln mns nogl mdlmmr fra Rønnd IF Cyklmotion tog turn på dn tohjuld. Intt mindr nd 16 forskllig oplvlsr blv dr budt på, så dt var nok d færrst dr kigg ind all stdr. Blandt d stdr man kunn bsøg kan vi nævn Rønnd Golfklub, Camp Advntur, Kongstd Kirk, t par åbn havr, Blåbæk Møll, Roklubbn Viking og Fax Ladplads Miniby. tor Indvils af å-forløb vd Blåbæk blv tilløbsstykk AT INTERESSEN FOR NATUR- PROJEKTET VED BLÅBÆK MØLLE VAR STOR VIDSTE MAN NOK GODT, MEN ALLIGEVEL OVER- RASKEDE DET AT DER KOM SÅ MANGE TIL INDVIELSEN. Dr var nærmst trafikkaos på dn lill small vj og dr var fyldt godt op md mnnskr båd foran Blåbæk Vandmøll og snr på Lisbth og Stn Nilsns gårdsplads. Formandn for Tknik- og miljøudvalgt, Ivan Lillng, tog opstilling på trappn ind til Lisbth og Stn Nilsns bolig - n trapp dr naturligvis r lavt af møllstn. Hr sagd han at dtt projkt vist at dt r muligt at alt går op i n højr nhd: hnsynt til miljøt, maturn, kulturn og rhvrvslivt. Alt r simplthn forgåt i t mgt fint samarbjd til gavn og glæd for all. Hri var Stn Nilsn, Blåbæk Møll, hlt nig. Han rost Fax Kommuns mdarbjdr Jacob Hald for at få hl projktt til at fungr prfkt. Eftr talr og musik lvrt af Fax Blæsrn var dr pølsr og fadøl til all - llr næstn all. Pølsr var dr nok af, mn øllt slap op på grund af d normt mang mnnskr dr kom - mn dt ovrlvd all vist... Har du ndnu ikk st hvor stor og flot møllsøn r blvt, og hvor smukt dt ny åforløb snor sig, kan dt kun anbfals at du kiggr forbi. tor Borgmstr Knud Erik Hansn bød vlkommn Fin Markdsdag i Karis DET SÅ IKKE GODT UD RENT VEJRMÆSSIGT, DA KARISES MARKEDSDAG SKULLE STARTE. En kraftigt rgnskyll satt vjn undr vand - og dt ndda lig dr hvor morgnkaffn og dt friskbagt brød skull srvrs. Mn hldigvis rgnd dt kun kortvarigt, og vandt forsvandt fra vjn. Dagn kunn bgynd. På græsst vd Kulturhus Lopold var dr loppmarkd, på Brdgad kunn man mød ambulancrddr og paramdicinr. Rgion Sjælland stilld md to akutbilr og én ambulanc. Spjdrn tilbød forskllig aktivittr og dr var løbt Karis Rundt - og samtidig kunn man hils på kommunns sundhdsmdarbjdr og få n snak md KIK om d mang aktivittr dr tilbyds. Mns Blåbæk Mølls jr, Stn Nilsn, holdt tal svømmd dnn svanfamili rundt i møllsøn. Mr idyllisk kan dt vl ikk bliv... ADVOKATVAGT Advokatvagtn r t gratis tilbud til all borgr, dr har brug for prsolig, juridisk rådgivning. Du kan mød advokatvagtn hvr torsdag i ulig ugr kl på Fax Bibliotk. Advokatvagtn passs af: ADVOKATFIRMAET KIM STEEN Advokat (H) Kim Stn Torvgad 4, 4640 Fax Tl.: Fax: FAXE TRAFIKSKOLE v/mogns Bjrg Olsn KØREKORT TIL BIL OG MOTORCYKEL Holdstart: BIL: 22/ kl Kirktorvt Fax Bil tlf.: Ovnfor til vnstr: Rigtig mang, stor og små, fik kiggt på ambulanc og akutbilr - og pludslig mått ambulancn ud at kør m blå blink og udrykning - sådan for alvor. Ovnfor til højr: Fax Kommuns sundhdsafdling Til højr: Spjdrn havd bl.a. n populær fiskdam HØSTARBEJDE Prbns Udljning tilbydr mjtærskning md 14 fods maskin samt vt. kørsl af korn, prsning af hø og halm i småballr. Ndgravning samt opsætning af jordvarmanlæg tilbyds. Udgravning til pilndsivningsanlæg samt ndrivning af landbrugsbygningr. Tlf

5 FAXE BUGTEN 2015 UGE 34 5 Kirkvandring Søndag d. 23. august kl All, dr har lyst, møds i Uls kirk til udndørs gudstjnst i præstgårdshavn. Eftr gudstjnstn går man til Vstrlundn vd Vstr Egd kirk. Hr spiss dn mdbragt mad og mnighdsrådt bydr på n kop kaff i dt ny madpakkhus. Dr slutts af md n kort andagt i Vstrlundn. Turn r ca. 6 km., så husk godt fodtøj og tøj til vjrt. Fax Kommuns kommunikationskonsulnt Allan Grasbrgr (th) fortællr om Borgrpanlt mns borgmstr Knud Erik Hansn og vicborgmstr Dort Nybjrg lyttr Nu får Fax Kommun t borgrpanl FAXE KOMMUNES POLITIKERE VIL GERNE HØRE BORGERNES MENINGER. INDTIL NU ER DET KUN SKET VIA BORGER- OG DIALOGMØDER - SAMT VIA LÆSERBREVE OG FACEBOOK. Mn oft r dt d samm, og gansk få, mnnskr dr ytrr sig om stort st alt, mn dt r jo langt fra sikkrt at drs mningr r rpræsntativ for hvad all borgr i kommunn mnr. Drfor har man vdtagt at dr skal oprtts t lktronisk borgrpanl, som kan afdækk borgrns mning om cntral mnr for os all. I dn gaml Faks Kommun, og n kort tid i dn ny Fax Kommun, var dr t borgrpanl, mn dt var ikk lktronisk og ld drfor n still død. Md t nyt borgrpanl, hvor man dltagr via pc, tablt llr smartphon, rgnr man md at flr vil vær md, idt dt r mgt nmmr at gå til. For at man kan vær sikkr på at rsultatrn af dt man spørgr om, virklig visr hvad borgrn mnr, skal dr vær mindst 1200 i borgrpanlt. Du kan allrd nu tilmld dig på faxkommun.dk/borgrpanl. Enst krav r at du bor i kommunn, at du r fyldt 15 år og at du har din gn -mailadrss. Når du tilmldr dig borgrpanlt r dr nogl få spørgsmål du skal bsavr, så som navn, adrss, bskæftigls, boligform og hustand. Mn bar rolig dt r ikk for at kommunn ftrfølgnd kan gå ind og s hvad lig præcis du har svarr på divrs undrsøglsr. Dt kan d nmlig ikk. Undrsøglsrn vil man kunn bsvar hlt anonymt, og i øvrigt samarbjdr Fax Kommun md Enalyzr A/S om borgrpanlt. Først omgang spørgsmål borgrpanlt kommr til at bskæftig sig md blivr omkring bosætning, fortællr borgmstr Knud Erik Hansn. - Og dt vil bliv udsndt til borgrpanlts mdlmmr i løbt af ftrårt, supplrr kommunikationskonsulnt Allan Grasbrgr, dr tilføjr at fra dt øjblik n undrsøgls r slut, til rsultatt forliggr går dr kun omkring n ugs tid. Læs mr om borgrpanlt på faxkommun.dk/borgrpanl tor Kursus for iværksættr ANTALLET AF VIRKSOMHEDER I FAXE KOMMUNE ER STEGET MED 28% I FORHOLD TIL SID- STE ÅR - DET HÅBER BUSINESS FAXE VIL SMITTE AF PÅ ANTAL- LET AF DELTAGERE I ET IVÆRK- SÆTTERKURSUS. Dtt kursus startr til sptmbr i samarbjd md Næstvd Erhvrv. Dirktør for Businss Fax, Jspr Ib Paulsn fortællr: - Businss Fax r til for at svar på spørgsmål, hjælp og vjld all d iværksættr som har brug for sparring. Jg håbr at mang af dm vil tag mod vors tilbud, ikk mindst tilbuddt om at dltag på vors iværksættrforløb. Hr kan d for alvor udvikl drs virksomhd og skab t solidt fundamnt og t stærkt ntværk. Jspr Ib Paulsn Iværksættrforløbt startr onsdag dn 9. sptmbr og løbr ovr 6 onsdag i sptmbr og oktobr. Dr r plads til 15 dltagr og dltagrn blivr blandt andt introducrt til salg, kundgruppr, markdsføring, social mdir, jura og økonomi. Og nogt kunn tyd på at dr r rift om pladsrn, i hvrt fald afsluttr Jspr Ib Paulsn md at fortæll, at d forgånd forløb har vært fyldt op og drfor opfordrr han til, at man tilmldr sig hurtigt. Man kan læs mr og tilmld sig på: DER SES POSITIVE ERHVERV- STENDENSER I FAXE KOMMU- NE. DEN SENESTE TENDENS VISER,AT ANTALLET AF IVÆRK- SÆTTERE ER STIGENDE. Iværksættrit blomstrr, hvilkt kan ss vd, at antallt af CVRrgistrrd virksomhdr r stgt md ca. 28% i årts først sks måndr, sammnlignt md Dirktør for Businss Fax Copnhagn, Jspr Ib Paulsn, fortællr om tndnsn: - Dt r glædligt at s, at så mang har mod på at start virksomhd op i Fax Kommun. Dt btydr at mang følr sig trygg vd at start virksomhd op hr. Og dt r da t skuldrklap til Businss Fax Copnhagn for vors øgd aktivittsnivau og god samarbjd md Fax Kommun, hvor vi har stort fokus på rhvrvssrvic og iværksættri. Mulighdrn for at søg hjælp og vidn for iværksættr r mang. Fax Kommun har t stort fokus på iværksættr og virksomhdsudvikling. Hos kommunn kan man hnvnd sig til Erhvrvskontaktn Lin Rosndahl, som sammn md n grupp rlvant mdarbjdr, sørgr for at skræddrsy dn rigtig løsning til dn nklt virksomhd. Hos Businss Fax Copnhagn kan iværksættr og virksomhdr hnvnd sig og få svar på spørgsmål, få konkrt sparring omkring drs virksomhd llr idé samt dltag i kursr. Drudovr kan iværksættr dr ønskr n arbjdsplads og vær i t iværksættrmiljø, lj t kontor llr n flyvrplads hos Vækstfabrikkn. I d 196 cvr-rgistrrd virksomhdr r dr st bort fra holdingslskabr, fond og forningr og kun mdtagt virksomhdr dr har hovdsæd i Fax Kommun, Kunst hos Arn Skovbæk Sturn var fuld, da landmand og fhv. byrådsmdlm Arn Skovbæk åbnd sit hjm for Kunstklubbn Fax lørdag dn 8. august, hvor ovr t halvt hundrd mnnskr i løbt af ftrmiddagn gik på opdagls i Arns kunstsamling. Mang af værkrn r udført af kunstnr, dr bor i Sydsjælland, og Arn Skovbæk knyttd ankdotr til flr af værkrn på rundturn på gårdn. Stor frmgang i antallt af iværksættr i Fax Kommun for at giv t mr præcist billd af virksomhdsudviklingn. D virksomhdstypr dr r mdtagt r: nkltmandsvirksomhdr, prsonligt jt mindr virksomhdr (PMV), iværksættrslskabr (IVS), Intrssntskabr (I/S), anpartsslskabr (ApS) og aktislskabr (A/S). VI FEJRER 1 års fødslsdag MED MASSER AF god tilbud LØRDAG DEN 22. AUGUST KL % PÅ ALT TØJ I BUTIKKEN (DOG IKKE PÅ I FORVEJEN NEDSATTE VARER) 20% PÅ ALLE SKO Knaldtilbud! TIL DE MORGENFRISKE: 1 HALSKÆDE 1 UR 3 PAR SKO 3 BLUSER 2 BUKSEDRAGTER PR. STK. KUN1 kr. KUN 1 VARE PR. KUNDE Abrahamsn SKO OG TØJ Postvj Fax Ladplads

6 6 FAXE BUGTEN 2015 UGE 34 Børntatr i Haslv Frdag d. 28. august kl 15:00 opførr Apollo Tatrts børntatr Dn lill pig md svovlstikkrn på bibliotkt i Haslv. Forstillingn r for børn mllm 5 og 11 år, og tagr udgangspunkt i H.C.Andrsns vntyr om dn lill fattig pig, dr til sidst dør af kuld. Gnnm fortælling og dans får d to skuspillr i stykkt også fortalt nogt om fattigdom i dag. Diabtsfordrag Søndag d. 30. august kl. 13, holdr Ntværkt for Typ 1 diabtikr fordrag om 100 og 56. Kom og få svar på din spørgsmål. Socialrådgivr Ing Louv holdr fordragt. Dt forgår i Frivilligcntr Næstvd, Farimagsvj 22, 4700 Næstvd og kostr kr. 50 som btals på stdt.tilmlding snarst på Tang og traktorkørsl Claus Nilsn, Rma 1000 i Rønnd Rma 1000 gør nogt vd madspild REMA 1000 SÆTTER NU IND MED ENDNU ET INITIATIV I KAMPEN MOD MADSPILD. FLE- RE AF BUTIKKERNES BRØDPAK- KER ER KRYMPET. Dt btydr, at d handlnd i Rønnd nu kun bhøvr at handl dn mængd brød, d kan nå at spis, indn dt blivr for gammlt. Drmd håbr REMA 1000 at kunn bidrag til at mindsk madspild. Vi kndr dt nok allsammn. Man kiggr i dn halvtomm pos md brød og opdagr, at d sidst 4-5 skivr r fyldt md grønn plttr. Nok n gang rygr dr brød i skraldspandn. Tal fra Miljøstyrlsn visr, at brød og kagr md datomærkning tgnr sig for 11 procnt af dt samld madspild, forbrugrn har drhjmm. I alt smidr danskrn tons brød ud om årt ud af t samlt madspild i d dansk husholdningr på tons. Drmd liggr brød trdjøvrst i fltt af madvarr, som oftst ndr som spild af mad. Dt problm tagr REMA 1000 nu fat i. I samarbjd md Lantmännn Schulstad har REMA 1000 mldt ott af d stor brødposr ud af sortimntt. I stdt kan d handlnd i Rønnd find drs vant brød i mindr posr - og ovn i købt til samm kilopris. Til ksmpl udgår REMA 1000 Kryddrbollr 12 styk til 11,50 kr. og blivr rstattt af dn halv pakk md sks styk til 5,75 kr. - Almindlig købmandslogik sigr, at du skal sælg så mgt som muligt, så dt hr initiativ stridr isolrt st mod godt købmandsskab. Mn stor mængdr førr oft til spild af mad, så drfor tror jg, at kundrn vil tag godt imod dt ny tiltag, sigr købmand Claus Nilsn fra REMA 1000 på Vordingborgvj. D mindr pakkr kommr også små husstand og singlr til god. Sidn ftrårt 2008 har d mindst husstand haft glæd af REMA 1000s opgør md mængdrabattr, så kundrn ikk skal køb mr, nd d har brug for bar for at handl billigt. Nu får d altså ndnu n håndsrækning fra REMA 1000, dr gør forbrugt i d små husstand billigr md mindr spild af mad til følg. - Jg vd, dr r mang af min kundr, som kun har brug for små mængdr mad, og som sættr pris på, at vi f.ks. har t styks porr i stdt for t bundt md tr llr fir. Dt r n dl af årsagn til, at mang handlr hos os. Jg r stolt ovr nu at kunn tilbyd t udvalg af brød, som båd r md til at rducr spild af mad, og som samtidig gør dt billigr for singlr og andr md t mindr bhov at køb brød hos os, sigr Claus Nilsn. Stiftr af Danmarks størst organisation mod madspild, Stop Spild Af Mad, Slina Juul, r bgjstrt for REMA 1000s snst tiltag i kampn mod madspild: - Vi har i Stop Spild Af Mad i ovr syv år haft fokus på, at singlr og nlig, som r hvr trdj voksn danskr, skal tilgodss i suprmarkdrn. Singlr smidr op til 98 kilo mad ud om årt, fordi pakkrn på madvarrn r for stor, og d ikk kan nå at spis dt hl. Mindr pakkr til Danmarks singlr og små husstand r vjn frm til t mr passnd forbrug og drmd mindr madspild, sigr Slina Juul. Læsrbrv Af Ivan Lillng, formand for Tknik- og miæjøudvalgt i Fax Kommun. Svar til Tivalva Andromda Baur som sidst tirsdag skrv t læsrbrv om Strandpromnadn Fax Ladplads. Du kritisrr, at vi som kommun fjrnr tang md n traktor og spørgr om vi så næst år vil fjrn vandmænd. Du fortællr også, at dt virkr som man synkr nd i sandt når man går dr og at folk oft ladr affald ligg som du så ryddr op. Vi har n aftal md n landmand md n traktor som samlr tang sammn når dr r bhov og Læsrbrv Af Bnt Brtram Fax Ladplads Borgr & Erhvrvsforning Jg undrr mig ovr all d ngativ og usand historir dr rumstrr om Fax Ladplads Borgr & Erhvrvsforning. Nu r dr ign n som fortællr, af Borgr & Erhvrvsforningn og HUSET r skyld i, at dr lukks virksomhdr i byn, og at forningn ikk handlr lokalt samt førr illoyal konkurrnc. Jg skull llrs mn, at dt var nmt at undrsøg og få svar på. Man kan f.ks. bar spørg d lokalnd handlnd. Jg kan oplys, at vi i 2014 købt for ovr kr. i Euro Spar og Suprbrugsn. vjrt tilladr dt. Dt blivr samlt sammn og vd passnd anldningr, når vindn r rigtig, skubbs dt til havs ign. Og nj, vi har ingn planr om, at fjrn vandmænd. Mn dt var måsk også mst t såkaldt rtorisk spørgsmål. Dn blød bund har vors mand også obsrvrt, og han har i øvrigt svært vd at kør dr. Dt skal man så naturligvis hllr ikk og drfor kan dr måsk forvnts lidt mr tang i dt områd slvom dt ikk r nogt du nævnr. Dt r t områd som skønsmæssigt dækkr _ af strandn. Vors mand har t indgånd kndskab til vand og strand og dt har ikk nogt md traktorn at gør, mn hav og strand r i vig bvægls. Gæstr glmmr af og til og måsk ikk så sjældnt, at tag Undrr mig ovr usand historir... Md hnsyn til at lukk rhvrvslivt nd, så skr dr dt stik modsatt. Dr r startt n ny tøjbutik md brødudsalg og caf i stationsbygningn, som i øvrigt startd i kældrn i HUSET. Dr r n ny blomstrbutik også på stationn, og Bnt har gnåbnt sit blomstrværkstd på Hovdgadn. At bowlinghalln r lukkt, kan vl ikk bbrjds Borgr & Erhvrvsforningn. At vi ljr værlsr ud i HUSET skylds dls, at folk som holdr fst ikk vil kør hjm bagftr, og så manglr dr værlsr til turistrn. I dn forbindls kan jg fortæll n lill solstrål histori: Dt var 3 tysk cyklturistr som våd var nåt til byn, mn all værlsr var optagt. Dr var så n lokal borgr, dr lod dm ovrnatt i sin sjlbåd. S dt r n rigtig ambassadør for byn. Jg orintr om, at Borgr & Erhvrvsforningn har tagt initiativ til t mød for samtlig dr ljr værlsr ud i hl kommunn, md hnblik på t samarbjd om fælls markdsføring, og så hnvisr vi turistr til hinandn. Borgr & Erhvrvsforningn gør alt hvad dn kan og har rssourcr drs affald md sig ign. Dt r trist for dt ndr md, at vi skal brug skattpng på at rydd op. dsudn r dt t dårligt ksmpl ovrfor andr for ksmpl børn, mn godt du tagr dt md du sr. til for at skab liv i byn, så vi ikk ndr som n sovby. Vi tiltrækkr folk og turistr udfra md vors ugntlig kræmmrmarkd og musikarrangmntr i Lundn og i HUSET. Mn når man gør nogt, lavr man ind i mllm fjl, mn vi modtagr grn konstruktiv kritik. Ifølg Dansk Turism brugr hvr turist ca, 1200 kr. om dagn i lokalområdt, til gavn for d lokal handlnd. Md hnsyn til HUSET skull i hllr vær glad og stolt ovr, at dt ftr 13 års kamp r lykkds at få t kulturhus, som fungrr og blivr brugt, (Og vi får ikk kommunal støtt.) Tænk på altrnativt, at hvis kommunn ikk havd solgt HUSET til os, havd skattydrn i dag siddt md n udgift på kr. til varm m.m. samt udgiftr til vdligholdls, og vi havd ikk haft nogt kulturhus. Jg forstår ikk, hvorfor man kommr md diss sur opstød. I skull hllr mød op og dltag aktivt og positivt i udviklingn af byns liv sammn md all d aktiv frivillig, som brugr n mass af drs fritid på at skab t aktivt og spændnd Fax Ladplads. Flytning af Rosnhøj Læsrbrv Af Jørgn Nilsn Gift md n brugr Guldagrvj 173 Fax Når jg læsr Dagbladts god stykk fra lørdag dn 8. august, angånd ROSENHØJ s flytning fra Præstøvj 11 til Fax Sundhdscntr, så harmr dt mig nogt at hvrkn Mogns Stilhoff llr chf for cntr for famili, social og bskæftigls Kaspr Sonn udmldr at dt forhåbntligt ikk blivr t problm at dr ikk r n hav (læs oas) hvor brugrn dirkt kan gå ud i? Jg dltog slv i t mød på ROSENHØJ hvor Mogns Stilhoff udtalt at dt var ærgrligt at brugrn ikk var tagt md på råd om flytningn, han gik slv rundt sammn md nogl brugr og kunn s vigtighdn af at brugrn kunn gå dirkt ud i oasn. Når jg så læsr dagbladt r dt andr synspunktr han liggr pris på. Mogns Stilhoff lovd at brugrn frmovr vil bliv tagt md på råd, mn bgg d to hrr vd vist ikk, hvad dt r for følsomm prsonr d arbjdr md, llrs havd d vært tagt md på råd fra start af, mon d siddr i d forkrt udvalg? Man kan ikk skab t tilbud for brugrn, hvis diss skal gå flr hundrd mtr for at komm ud i oasn (havn). Dr går nu rygtr om at ROSEN- HØJ skal brugs til flygtning, r dtt rigtigt så r dt på tid at d to hrr skiftr job. Onlin-udgav: faxbugtn.dk

7 SuprBrugsn Karis Dalby Vild sommrdag! Chasy skyr 1000 g Bgrænst parti Dit Valg pålæg Flr variantr g 19,- FRIT VALG 100 g 9,- FRIT VALG Carlsbrg Pilsnr llr Grøn Tuborg 24 x 33 cl dås llr Vd køb af mr nd 2 kassr/ rammr pr. kund pr. dag r prisn maks. 129,95 pr. kass/ ramm + pant 30 x 33 cl flask + pant 24 ds/30 fl FRIT VALG Abla Vally 15%. Chardonnay llr Shiraz/Cabrnt. Sydafrika 3 litr SPAR 60,- Fax Kondi, Ppsi, Nikolin llr Egkild Flr variantr. 150 cl. + pant Vd køb af mr nd 6 flaskr pr. kund pr. dag r prisn maks. 18,50 pr. flask + pant Pr. flask 10,- FRIT VALG KARISE Syrnvængt 20, Tlf ÅBNINGSTIDER! Åbnt all ugns 7 dag: 8-20 Karis Bagri Syrnvængt 20, Karis. Tlf Åbnt all dag fra kl ÅBNINGSTIDER! Åbnt all ugns 7 dag: Hvrdag kl Wknd kl DALBY Lindhartsvj 1 Tlf Nu i SuprBrugsn Dalby

8 SuprBrugsn Karis Dalby Onsdags- og torsdags tilbud Ribbnstg Hakkt Svinkød 8-12% Pr. 1/2 kg VILDT BILLIGT Ca. 1,5 kg 50,- STORKØB Sparribs / Skaftkotlttr / Hrrgårdskotlttr Landskinkr FRIT VALG 2 stk. Pr. pakk à 2 kg 100,- 50,- LAVPRIS KARISE Syrnvængt 20, Tlf ÅBNINGSTIDER! Åbnt all ugns 7 dag: 8-20 Karis Bagri Syrnvængt 20, Karis. Tlf Åbnt all dag fra kl ÅBNINGSTIDER! Åbnt all ugns 7 dag: Hvrdag kl Wknd kl DALBY Lindhartsvj 1 Tlf Nu i SuprBrugsn Dalby

9 SuprBrugsn Karis Dalby Frdags- og lørdags tilbud Grillkam Udn svær. Marinrt/Krydrt Oksculott Ca. 1,5 kg 50,- PERFEKT TIL GRILLEN Pr. 1/2 kg PERFEKT TIL GRILLEN Tykstgsbøffr Md llr udn pbr Frsk Svinmørbrad Md bimørbrad 1 kg 99,- UANSET FØRPRIS 2 kg VILDT BILLIGT KARISE Syrnvængt 20, Tlf ÅBNINGSTIDER! Åbnt all ugns 7 dag: 8-20 Karis Bagri Syrnvængt 20, Karis. Tlf Åbnt all dag fra kl ÅBNINGSTIDER! Åbnt all ugns 7 dag: Hvrdag kl Wknd kl DALBY Lindhartsvj 1 Tlf Nu i SuprBrugsn Dalby

10 KENNETH ØXENHOLT Din lokal slagtr i Fax... KIM KUGELBERG Din lokal slagtr i Rønnd... Vors slagtrtam står klar til at hjælp dig md at fi nd dt hlt rigtig - om dt r til hvrdag llr fst... CULOTTESTEG Pr. 1/2 kg KUN dit lokal madmarkd... FERSKE DANSKE SVINEMØRBRAD pakk md 3 stk. PERFEKT til grill PERFEKT til grill PULLED PORK AF NAKKEFILET Pr. stk. KUN 100,- 100,- 1,6-1,8 kilo Btjnt fiskdisk hvr onsdag PERFEKT til grill F.EKS. BUNDGARNSFANGET MAKRELFILET Pr. 1/2 kg. NU KUN Bundgarnsfangt makrl fra Strandby Fisk, r fangt langs dn jysk kyst. Fiskn r få timr gamml indn dn blivr skårt... FØRPRIS PR. 1/2 KG MØD OS PÅ Torvgad MENY FAXE 6, 4640 Fax. Tlf Åbningstidr: Torvgad mandag Fax - frdag Tlf Lørdag-søndag ALLE DAGE 6-20 MENY FAXE OG MENY RØNNEDE Vordingborgvj 517, 4683 Rønnd. Tlf. MENY RØNNEDE ÅBNINGSTIDER: Hvrdag Vordingborgvj kl Wknd 4683 Rønnd kl Tlf. Bagrn åbnr 24 hvr dag kl. 6

11 ... d k r a m d a m l a - dit lok SIMON SPRING Din lokal købmand i Fax... ALLAN COLDING Din lokal købmand i Rønnd... Din rigtig købmand i Fax og Rønnd bydr dig vlkommn i vors forrtningr... ASIAN EGG NOODLES bagrn tilbydr i dnn ug: BLØDDEJSSTANG Pr. stk. KUN Kæmp pakk 750 g 30,- 10,- 750 GRAM NAPOLEONSHATTE 2 stk. KUN 28,- 2 STK. NORMALPRIS FOR 250 G: 15,95 1 KG DANSKE GULERØDDER KUN 5 glas i n Politik D TI LBU t raba S E 14 WINns 20 Y A i RYDBush V E V E illo ran p Tm r t i 3l 25% / , spar Vd køb af 1 box cl. 300anin Sp r pris 3,32 Lit stk. 3 v/1 x 129 ris pr. bo Normalp 95 på alt økologisk frugt og grønt... David p Toftru DANSK ER VINMAG BLAND-SELV-SLIK Toftrup For David ær v t a dt r dt r ikk bar tra Bla år gaml 0 3 g r r i Eks a v m rn o d vin 5 stj t r n drur fra r prio t job. Dan r slv mpranillo. Modnt n kort T å p t H l. k sti Lav vinstok ansk gfad. tn bydr på livsontrol og har Bush Vin gamll fr r f k u i q u ulsn t o B r k ær, dis lidt fingrn på pjdt i b på 2-33 år n d o m nilj og n lig fra arb g, lidt var. rn til vin rk a m in. v ri k d s d a fl ry k pps påprt i at r mllm Smagn l kraftig md ta an r k H dt ti kraftig nd frugtnu- find og udnytttial n d t y t o b n fi ind norm ps i d r krydrs ancr, d agn. dr find, af i ftrsm nd madvin, mang gamlst u o rm -r s og til næ En all kan drikk gård i d dr også las i utid. lmt, vvinindistriktr. g som t g spansk Tilbud 50 g KUN 2 95 s byn st r ø t s alg udv 73 SG 8135 r i BT 5 stjrn kun frdag MAX. R. 2 KG PDE KUN MØD OS PÅ MENY FAXE 6, 4640 Fax. Tlf Torvgad MENY FAXE OG MENY RØNNEDE RØNNEDE Vordingborgvj 517, 4683 Rønnd. Tlf.MENY ÅBENT ALLE DAGEÅBNINGSTIDER: 6-20 Hvrdag Vordingborgvj 4683 Rønnd hvr kl Wknd kl Tlf. Bagrn åbnr dag kl. 6 Torvgad Fax- frdag Tlf Lørdag-søndag Åbningstidr: mandag

12 12 FAXE BUGTEN 2015 UGE 34 Dalbymarkd for 10. gang For 10. år i træk gnnmførr Dort og Maln Dalbymarkd LØRDAG DEN 22. AUGUST ER DER,FOR 10.ÅR I TRÆK,DALBY- MARKED. DET FOREGÅR VED SUPERBRUGSEN. Dalbymarkd startd altså i 2006, mn blv dn gang kaldt Dalby Lopp- og Kræmmrmarkd, mn i 2008 blv dt til Dalbymarkd. I 2006 fik Maln Bach og Dort Eiby dn id, at d skull hav t loppmarkd i Dalby. Dt blv afholdt på græsplann for ndn af Snholmgårdsvj. Dr var 53 bodr tilmldt og man havd n fantastisk dag md massr af sol og mang gæstr. Rigtig mang børn og voksn havd t godt salg og n hygglig dag. Maln og Dort fik blod på tandn, så i årn frm til 2015 har Dalbymarkd udviklt sig til n af årts bgivnhdr i Dalby. Rigtig mang støttr op om arrangmntt og flr år i træk har dr vært mr nd 100 bodr. Årn har vært fyldt md undrholdning fra lokal idrætsforningr, musikskoln, profssionll tryllkunstnr/børnundrholdning og musik for båd børn og voksn. Hvis du skull hav lyst til at hav n stand på Dalbymarkd kan du kontakt Maln llr Dort (s dalbymarkd.dk). Man kan få n bod til billig png, da Malns og Dorts holdning r at all skal hav mulighd for at dltag. Dalbymarkd har i årns løb støttt ungdommn i Dalby, hvilkt har givt lidt kstra fornøjls til d ung mnnskr i Dalby. Flr syrr på cyklstirn VED EN LILLE SAMMENKOMST FOR NYLIG FIK 28 SYRISKE FLYGTNINGE FOR NYLIG EN CYKEL. Cyklrn r all donrt af Faxborgr til dn lill uofficill forning Flr syrr på cyklstirn - n forning dr bl.a. tællr Aksl Woltr. Han fortællr at ovrrækklsn af d mang cyklr forgik vd flygtningboligrn vd Fax Sundhdscntr. Hr mødts man i havn til fælls kaffbord md kagr og frugt, Hædr og ny bstyrls i Fax Rotary FAXE ROTARY HAR, SOM ALLE ANDRE ROTARYKLUBBER OVER HELE VERDEN, STARTET ET NYT KLUBÅR MED NY BESTYRELSE. I Rotary, hraf navnt, r dr nmlig t rotationsprincip. Man kan ikk sidd i bstyrlsn gnnm flr år. Dn ny bstyrls sr sådan ud: Præsidnt købmand Simon Spring. Præsidnt lct (kommnd) assurandør Poul Erik Krag.Vicpræsidnt jndomsmæglr Tonny Quaad. Pastpræsidnt (tidligr) og hrftr blv dr trukkt lod om cyklrn. Dr var nmlig flr dr ønskd sig n cykl, nd dr var cyklr, mn 25 voksn og tr børn fik hvr n cykl. - Vi modtog mgn tak, som hrmd snds vidr til jr, som har donrt n cykl. Vi håbr nu, at mød flr syrr på cyklstirn, og tur rundt i områdt md guid vil start i løbt af ftrårt, sigr Aksl Woltr. skolldr Rné Turkær. Kassrr, rvisor Knud Olsgaard. Skrtær afdlingsldr Ptr Laugsn. Klubmstr forpagtr Antt Wstrlin Christnsn. Counsllor rvi- Rné Tukær (tv) lykønskr Simon Spring md ovrtaglsn af præsidnthvrvt i Fax Rotary Rné Tukær uddlt Paul Harris Ordnn til Torbn Jønck (tv) og Jns Skjoldgaard (th) sor Tin Nygaard. Cico (it mv.) tdl. forstandr Kurt Sangild. Som n af sin sidst opgavr som afgånd præsidnt, uddlt Rné Tukær n af Lotarys fornmst ordnr, Paul Harris Ordnn til tdl. luftkaptain Torbn Jønck og inspktør Jns Skjoldgaard, for drs stor og ugnnyttig arbjd for Fax Rotary. Trængr dit træværk til n ordntlig omgang? DER ER FLERE TYDELIGE TEGN PÅ, NÅR TRÆ PÅ F.EKS. GAVL OG SKUR TRÆNGER TIL AT BLI- VE MALET, REPARERET ELLER UDSKIFTET. Har algr, mos llr sort plamagr af skimml llr andr svamp. Virkr tørt. Er lysnt. Skallr. Har rvnr llr sprækkr, hvor vand kan træng ind. IKKE r fast - du må ikk kunn stikk mr nd 1-3 mm ind i træt md n skrutrækkr llr syl. Er flækkt, knækkt, ridst llr slidt. Har tgn på insktangrb - f.ks. flyvhullr fra husbukk (r flossd i kantn), llr små, rund hullr fra borbillr. HVOR OFTE BØR DU TJEKKE? Tjk grn træværkt mindst én gang om årt, og bhandl dt i god tid, indn ovrfladn bgyndr at bliv ndbrudt. Dt r vigtigt, at træværkt ikk har vært udsat for mgt rgn i priodn op til gnnmsynt. Drfor kan du oft gør dt sidst på forårt llr bgyndlsn af sommrn, hvor dr oft r tørt vjr, så træværkt også r tørt. I princippt kan du også tjkk træværkt om vintrn ftr n tør priod. Hvis træværkt først r blvt hlt blødt, fugtigt og r vd at rådn, r dt for snt at vdlighold md maling. Så må du i stdt udskift llr d dl af træværkt, som r ødlagt. HVOR TIT SKAL TRÆVÆRK VEDLIGEHOLDES? Dr r ingn præcis rglr for, hvor tit træværk skal bhandls. Dt afhængr af, hvor udsat træt r for vjr- og fugt, hvad træt r bhandlt md, og hvor godt træt tidligr r blvt bhandlt. Mn dr r nogl tommlfingrrglr for, hvor lang tid træbskyttls og maling holdr: Hlt farvløs llr transparnt produktr: Et halvt til t år. Halvdækknd produktr: 2-4 år. Hldækknd træbskyttls og maling: Op til 8 år, hvis bhandlingn r grundigt og korrkt udført. God vdligholdls af udvndigt træværk krævr dn rigtig typ maling og ikk mindst t grundigt stykk arbjd. En udbrdt misforståls r, at trykimprægnrt træ ikk krævr ydrligr bskyttls. Mn også trykimprægnrt træ krævr jævnlig bhandling md træbskyttls for at hold i længdn. HVORDAN SKAL DU AFRENSE OG KLARGØRE TRÆVÆRKET? Dt r vigtigt, at træværkt r rnt og fri for forvitring. Er ovrfladn ikk dt, vil dn ny maling ikk få tilstrækklig vdhæftning. Sørg for at følg d instruktionr, dr r på dt rnsprodukt, du anvndr. Hvis ovrfladn r snavst llr fdtt, skal dn vasks md grundrns først. Drftr skal dr vasks md rnt vand. Brug vt. n hård børst, hvis skidtt siddr godt fast. Undgå at brug højttryksrnsr. En højttryksrnsr kan bskadig ovrfladn og gør dn mr sårbar ovr for vind og vjr. Træt skal vær tørt, indn du går vidr md bhandlingn. Hvis dr r nogl områdr, hvor dn gaml maling r ndbrudt llr afskallt, skrabr og slibr du dt løs væk. D stdr, hvor træværkt r bart, skal du grund md n grundingsoli, indn du ovrfladbhandlr md træbskyttls. Typisk skal grundsingsolin tørr n dags tid. Er dr nogt du r i tvivl om så rådfør dig md dit byggmarkd llr farvhandlr indn du går i gang. tor/kild: bolius.dk

13 PROFFCENTER GREENWOOD TRÆPILLER 8 mm. 56 posr à 16 kg = 896 kg PR. PALLE Frit lv. v/ 2 pallr GREENWOOD TRÆPILLER 6 mm. 56 posr à 16 kg = 896 kg PR. PALLE Frit lv. v/ 2 pallr PINE KEY TRÆ-BRIKETTER 10 kg 96 posr pr. pall kun 11 pallr 1.849, ,- 999,- PR. PALLE kun afhntning GREENWOOD TRÆBRIKETTER 96 posr à 10 kg = 960 kg Frit lv. v/ 2 pallr PR. PALLE ASK Op til 1,8 m 3. Lufttørrt, løst stablt i palltårn 1.699, ,- Frit lv. v/ 2 tårn PR. TÅRN 35% PÅ ALLE NORDSJÖ LAGERVARER F.EKS.: MURTEX ACRYLIC Facadmaling. 10 ltr. Olimulsion. Vandfortyndbar. Åndbar. Hlmat. Vjl. pris 1.235,- NU FAXE TRÆLAST & PROFFCENTER A/S Industriparkn Fax Tlf Fax Mandag - frdag TINOVA PREMIUM EXTERIOR Træbskyttls. 10 ltr. Hldækknd. Vandfortyndbar. Holdbarhd op til 14 år. Vjl. pris 1.436,- NU Tilbudn gældr ug 34 og 35. Kontant afhntning. Forbhold for tkst- og billdfjl.

14 SOMMERTILBUD I XL-BYG CF KARISE TØMMERHANDEL GIV TRÆVÆRKET EN OPFRISKNING... ALLE SLAGS TRÆBESKYTTELSE F.EKS.: 20% HUSK SØN- OG HELLIGDAGE SOLAGERVEJ KARISE Tlfon Tilbudt gældr hl ug 34, så læng lagr havs. Kontant afhntt. Gældr kun lagrvarr. Forbhold for tkst- og billdfjl. ÅBNINGSTIDER: Mandag-frdag Lørdag Søndag

15 SOMMERTILBUD I XL-BYG CF KARISE TØMMERHANDEL...MED DET HELT RIGTIGE VÆRKTØJ ALLE PENSLER F.EKS.: 20% SOLAGERVEJ KARISE Tlfon Tilbudt gældr hl ug 34, så læng lagr havs. Kontant afhntt. Gældr kun lagrvarr. Forbhold for tkst- og billdfjl. HUSK SØN- OG HELLIGDAGE ÅBNINGSTIDER: Mandag-frdag Lørdag Søndag

16 16 FAXE BUGTEN 2015 UGE 34 Sport Nu gi r vi d sommrbrugt musklr t træningsbust HTT indbydr til gratis Fitnss-vnt lørdag d. 29. august kl i Haslv Halln Tag træningstøjt på og kom glad til n hrlig fi tnssformiddag md fuld fart på, når trænrn i DROP IN læggr op til t træningsmix af forskllig fi tnsshold. Drop in til d aktivittr, du har lyst til - du bhøvr ikk vær dr hl dagn. Program hal B: Vlkomst Puls- og styrktræning/hula Hoops Bootcamp Yoga Kampsportslokalt: Fmininfi tnss Rygtræning Danc it Læs mr om d forskllig hold på undr DROP IN. FAXE BOLDKLUB TRÆNINGSTIDER EFTERÅR UNGDOM Tam Fax Håndbold tagr hul på ny sæson TEAM FAXE HÅNDBOLD BYDER VELKOMMEN TIL EN NY SÆSON, OG GLÆDER SIG TIL SPÆNDENDE UDFORDRINGER PÅ HÅNDBOLDBANERNE OG NYE TILTAG. Vl mødt til all ny og gaml ungdomsspillr Kontakt: Jns Skjoldgaard på llr Liztt Thimgaard på U 6 (årgang 2009) Tlf. trænr (sandkasshold) MANDAG mands ban Søgr trænr 3-mands ONSDAG mands ban Søgr trænr 3-mands U 8, U 9 & U 10 & 11 HTT s hovdsponsor (årgang 2006, 2007 & 2008) Tlf. trænr / / / MANDAG Ban 5 Run, Claus, Jan, Stfan ONSDAG Ban 5 Run, Claus, Jan, Stfan 5-mands 5-mands U 12 (årgang 2004 & Tlf. trænr ) MANDAG Ban 7 Knnth 8-mands TORSDAG Ban 7 Knnth 8-mands U 13 (årgang 2003) Tlf. trænr l MANDAG Ban 2/3 Thomas & André 8-mands ONSDAG Ban 2/3 Thomas 6 André 8-mands U 15 (årgang 2001 & 2002) Tlf. trænr l MANDAG Træningsbanr Thomas & Jakob 11- mands TORSDAG Ban 2/3 Thomas & Jakob 11- mands U 17 (årgang 2000 & 1999) Tlf. trænr l MANDAG Træningsbanr Andras (Erik) 11- mands ONSDAG Træningsbanr Andras (Erik) 11- mands Sri 6 Tlf. trænr TIRSDAG Ban 2/3 Philip Møllr 11- mands TORSDAG Ban 2/3 Philip Møllr 11- mands VI SØGER TRÆNERE TIL SANDKASSEHOLDET & PIGETRÆNER TIL U-10/11. KONTAKT JENS SKJOLDGAARD PÅ Vl mødt til all ny og gaml spillr. Karis Gym & Fitnss klar til ny sæson KARISE GYM & FITNESS STAR- TER SÆSONEN DEN 31. AUGUST MED MASSER AF TIL- BUD TIL HELE FAMILIEN - OG ALLE ALDRE. Blandt årts nyhdr findr man bl.a. Granvoksn mænd XL+ (nogl stdr bnævnt Manpowr XL). I samarbjd md Fax kommun sætts fokus på mænd i farzonn. Inspirationn kommr fra TVudsndlsn Rigtig Mænd, hvor nogl mildst talt utrænd mænd blv trænt op til at kunn gnnmfør t udfordrnd løb. Bodyscan, måling af kolstroltal, fordrag om sund kost (hvor konn også r invitrt) samt individul kostvjldning r n dl af koncptt. En andn nyhd r GymMotion Light for 50+ og XL+. Hr træns musklmass, balanc og smidighd for at hold skavankr og smrtr væk, udn indvikld danstrin og løbn rundt. Holdt TRX Rmm r dt nyst indn for fitnss. Hr træns md n lang rm md 2 håndtag Hol in on to gang I LØBET AF SOMMEREN HAR TO MEDLEMMER I RØNNEDE GOLF- KLUB OPNÅET DET EFTERTRAG- TEDE OG RESULTATRIGE SLAG HOLE IN ONE,OPLYSES DET FRA GOLFKLUBBEN. I bgg tilfæld handld dt om spillr, dr sammn md rspktiv vnnr gnnmført n Evald Andrsn, md flaskn han fik som blønning for sin Hol in On. Præmin blv ovrrakt af Knt Kristnsn, til højr, formand for Sniorklubbn i Rønnd Golfklub Foto: Poul Bög Holdn i Tam Fax Håndbold startr hlt nd fra d dr lig har lært at gå md Trill Trold-håndbold, d.v.s. fra 1 til 4 år. Hrftr kommr U6 og U8 i Haslv, Fax og Rønnd som r mixhold på tværs af pigr og drng. Som nogt hlt nyt tablrs dr også i år t hold i Karis Halln som går på tværs af U6-U8 og U-10 og hr r dt også mix af drng og pigr. Når man kommr til U10 årgangn bgyndr holdn at træn i hallrn i Haslv, Rønnd og Fax og dtt fortsættr op til U18 - idt man faktisk i år har t U18 pighold. Klubbns sniorhold trænr i hallrn i Fax og Haslv. I Tam Fax Håndbold vægtr man kammratskabt mgt højt, og man har da også t unikt sammnhold i klubbn på tværs af årgang. Når dr lavs arrangmntr i klubbn r dt næstn altid på tværs af d forskllig årgang, og hvr sommr tagr klubbn til sommrstævn i ug 28, hvor all ungdomsspillr har mulighd for at dltag. Dnn tur lvr klubbn højt på hl sæsonn, da dn virklig rystr spillrn sammn og givr god kammratskabr. Mn slvom man vægtr dt social højt, ønskr man samtidig at klubbn spillr i så høj rækkr som man vnr. Når man har god spillr, og når man ønskr at hold på sin god spillr, r dt vigtigt at man spillr i d rækkr hvor dr r udfordringr for spillr og trænr, og flr af klubbns hold har prøvt kræftr md Østdivisionn d sidst par år. I sniorafdlingn har man i flr år haft båd tr hrrhold og tr damhold, hvilkt r flot for n klub i Tam Fax Håndbolds størrls. på, mn trods nklthdn givr TRX-systmt n uhyr ffktiv styrktræning, dt tagr fat i all musklr. Endlig r dt dt ny Showdanc Youngstrs for pigr i klass, som ønskr fmininitt og lganc fra dans, ballt og gymnastik. D god, gaml klassikr r også md: Zumba tilbyds som båd Basic, +Toning og Gold. Dt vlkndt Spinning, KttlCross, CrossGym, Stp og Yoga hørr også til d fast hold ligsom Piloxing, hvor boksning og stånd pilats udførs md ynd, svd på pandn og syr i armn, samt KIK ASS, hvor kvindr i all aldr trænr hård puls, styrktræning og ikk mindst lattrmusklrn. Lindanc til glad countrymusik har tilbud for båd bgyndr og lt øvd. - Træning lørdag r n fantastisk kickstart på wkndn. Hr kan du gå til Stp fra morgnstundn, hvorftr hl familin kan følgs ad til Famili CrossGym. Til sidst spænds saln op til lir og træning privat rund på klubbns 18 hullrs ban. Først sndt Evald Andrsn sin bold dirkt fra tstd i hul på 7. grn. Dr r tal om t par 3 hul, hvis afstand fra t til hul i dtt tilfæld r omkring 119 mtr alt ftr hvor hullt r placrt for dagn. Drftr opnåd Stn Sørnsn dn samm scor, mn nu på 14. hul, hvor afstandn r godt og vl 150 mtr. Også hr tals dr om t par 3 hiul. Boldn skal i dtt tilfæld snds ovr n vid slugt for at komm i hul. Når man lavr så flott slag vankr dr til hvr især n særlig præmi donrt af Tøndn i Haslv: En fin flask whisky. Dr r ingn tvivl om at dt stærk sammnhold og d god oplvlsr på og udn for bann r md til at hold spillrn i klubbn, mn sportslig udfordringr r dr også massr af. Hos hrrsnior liggr 1. holdt i kvalifikationsrækkn. Klubbn rådr ovr mang god ung spillr, så man sr mgt lyst på frmtidn for hrrsnior og tror at n oprykning til 3. division r ralistisk indn for t par år. Hrrrns 2. hold spillr i sri 1 og 3. holdt spillr i sri holdt står i øvrigt foran n stor oplvls, da holdt skal dltag i t intrnationalt vtran-stævn i Tunsin i sptmbr. Dam sniorrn har også 3 hold og hr r spillr 1. holdt i 3. Division mns 2. og 3. holdt bgg spillr i sri 2. Træningstidr for d nklt årgang kan ss på hjmmsidn: hvor indmldls i klubbn også skal sk. Man kan slvfølglig også mød op til n træning og få n snak md trænr og ldr. Man kan hrftr prøvtræn t par gang indn indmldls. md TRX Rmm, fortællr formandn Aag Sandfld. Løbklubbn har samlt løbholdn mandag, så all løbr startr ud fra samm std, og dls op ftr nivau. For børn og ung r dr ud ovr førnævnt Showdanc Youngstrs, også Danspigrn spcilt for d dansglad pigr i klass. Dsudn skal også nævns Smørblomstrn, TornadoLopprn, Familiholdt, Tmpomix samt SpringMix og ikk mindst Parkour, dr slvfølglig fortsættr i år. Dt r n slags sørøvrlg og jordn r giftig, d hoppr og springr ovr forhindringr, lavr rullfald, tricking, m.m. Trampolinafdlingn har også hold for all uanst aldr og forudsætningr. Trampolin Talnt r for dig, dr stilr mod konkurrncr. Bsøg hvor du findr all holdbskrivlsr, praktisk info og slvfølglig kan lav tilmlding til all holdn.

17 Sport Ask Storm fra Viking blv Danmarksmstr ROKLUBBEN VIKING HAR DEL- TAGET I DANSKE MESTERSKA- BER I HOLSTEBRO MED 5 JUNIOR-ROERE I ALDER ÅR - OG DE KOM HJEM MED EN DANMARKSMESTER. Først startd Ask Storm,Alxandr Kruhøffr og Olivr Asc i indldnd hat. Hr gik Ask og Olivr vidr til finaln.alxandr blv nr. 4 og kom dsværr ikk i finaln. Dr var ialt 12 tilmldt. I dobb.scullr jun.b startd Olivr Asc og Jakob Clausn, hr var 15 dltagr og dsværr blv drngn nr. 3 og kom ikk i finaln.. Jakob startd også i singlscullr, hr var 15 dltagr - ign n 3. plads til Jakob og sålds ud af løbt. SØNDAG D. 8 AUGUST DELTOG NOGLE AF KONGSTED SKYTTE- FORENINGS BØRNESKYTTER I ORNEBJERG SKYTTEFORE- NINGS 40 ÅRS JUBILÆUM STÆVNE (KALDET GULDGÅSE- SKYDNING). På billdt ss Rasmus Casprsn md pokal og mdaljr for at bliv nr. 3. i finalskydningn, Rasmus Casprsn havd nmlig skudt så godt at dt gav n plads blandt d 8 bdst som skull skyd final i børnklassn, dt gav som ovnfor skrvt n flot placring som nr. 3 i finaln, Kamilla Jakobsn blv også udtagt til finaln som nr. 8. på grund af afbud. Hun skød sig op på n flot placring som nr. 7. Ask Storm rod jun.d, hr var 11 dltagr.ask blv nr. 2 i indldnd og var sålds i finaln som han vandt md n halv bådlængd og bragt t danmarksmstrskab og guldmdalj hjm til Viking. Dt var n stolt ror dr kom hjm til Fax Ldp. Flix rod jun.a, hr var 12 dltagr. I indldnd hat lå Flix til n finalplads indtil han mangld 150 m fra mål. Hr ramt Flix n bøj, fik ubalanc i bådn hvorvd han tabt distancn og kom dsværr ikk ind til finalpladsn. Stort uhld mn Flix har n chanc mr da hans mstrskabsløb kommr først i oktobr på Bagsværd sø. I dagns sidst løb rod Ask sammn md Noah fra Stvns Bronz til ung Kongstdskytt Rsultatrn individult blv, hovdskydning og mstrskab sammnlagt: I børnklass 1. blv Rasmus Casprsn nr. 3. og vandt bronz md 398/18 point, Kamilla Jakobsn blv nr. 9. md 394/18 point. I børnklass 2. blv Cindy Dahl nr. 6. md 388/11 point, Jannik Groulff blv nr. 7. md 387/13 point. I Junior 2. blv Ptr H. Nilsn nr. 13. md 377/08 point. I åbn klass 1. blv Mathild Pdrsn nr. 13. md 392/18. Kongstd Skyttfornings børnhold som bstod af Cindy Dahl, Kamilla Jakobsn, Ptr H. Nilsn og Rasmus Casprsn, blv nr. 4. md 781/33 point roklub i dobb.scullr jun.d udnfor mstrskabsløbn. Drngn klard sig flot og vandt finaln rt ovrbvisnd. Samm dag var Vikings sniorror i kamp om dansk mstrskabr på Nakskov fjord i 2-årrs inriggr. Distancn går ovr 10 km og 2 timr snr ovr 25 km. Hr rod Rn Hansn, Jørgn Zangnbrg og Rhinhard Sværk. Ialt blivr dr rot 6 rgattar som hvr givr points. Vd rgattan i Nakskov vandt Viking bgg distancr og på nuværnd tidspukt r d sikr i danmarksmstrskab på 25 km. Vd dn sidst rgatta i Købnhavn blivr dt afgjort om vikingrn blivr dansk mstr i bgg løb. Danmarksmstrn Ask Storm Vikings svømmafdling Fax Ladplads Idrætsforning Dannbrogsvj Fax Ladplads FAXE BUGTEN 2015 UGE Svømminstruktion, svømmtræning, famili- og motionssvømning for børn og voksn i all aldr, øvd såvl som uøvd. Vi startr ign tirsdag dn 1. sptmbr 2015 for gaml og ny svømmr. Pladsr på følgnd hold: kl Aqua mix (dans og vandgymnastik) kl børn/forældr kl børn/bgyndr 7-12 år kl børn øvd kl børn bgyndr 5-8 år mllmst bassin Tilmlding og bskrivls af hold m.m. på (klik på Svømning) Hnv.: - tlf Vi svømmr hvr tirsdag i Fax Halln. Først gang dn 1. sptmbr 2015 Ingn svømning i skolrns frir! Så startr FLI Gymnastik og Fitnss sæsonn for Start for all hold r ug 36, 2015 (onsdag og torsdag) Dørn til indgangn vd klubhust (indgang på bagsidn af halln) åbns kl All vor instruktørr r frisk og klar på dn ny sæson, så kom og vær md til nogl god timr i halln md gymnastik, spring, fitnss og yoga og mgt mr. Vors hold for dnn sæson r: Onsdag Pusling 3-5 år VI SØGER INSTRUKTØR, vi har hjælpr Onsdag kl.: Tmpobørn Danny, Andrs, Jtt md flr Onsdag kl.: Turbo-tns, Danny, Andrs, Jtt md flr fd pig-movs og sj drng-jumps, sammn og opdlt på drng- og pighold Onsdag Kondi/Fitnss Skiftnd instruktørr Susann, Kamma, Lidy m.fl. Onsdag Yoga Susann Nicolaisn Torsdag Pig fitnss fra 7. kl. og op Jtt, mr info kan fås på tlf god træning og md sri blandt andt. Ta md på Tour d Hårlv LØRDAG DEN 22. AUGUST ER DER TOUR DE HÅRLEV - ET CYKELLØB NATURLIGVIS... Løbt startr vd Bygma og man kan vælg mllm tr forskllig rutr. En børnrut på 31 km dr startr kl t motionsløb på 65 km. dr startr kl og t suprløb på 85 km. md start kl Tilmlding snst torsdag dn 20. august til: llr tlfon Btaling via ntbank Dt kostr hhv. 40, 60 og 90 kr. at vær md, og hri r inkludrt forpljning, diplom og præmir. I år r dr hlt ny rutr og ny skiltning på rutrn dr liggr i båd Stvns og Fax Kommunr og md dpot i Fax Ladplads. Prisr for voksn: mdlmskort kr. 200,- + klippkort kr. 250,- for 10 gang llr kr. 30,- pr. gang Prisr for børn: mdlmskort kr. 150,- + kontingnt for hl sæsonn kr. 500,- S mr på vors facbook-sid: FLI Gymnastik og Fitnss (Fax Ladplads) Vi glædr os til at s jr! - md vnlig hilsnr FLI GYMNASTIK og FITNESS Evt. spørgsmål rtts til Susann Nicolaisn, tlf Vidst du at FLI har opsat hjrtstartr

18 VÆLG EN EJENDOMSMÆGLER DER KUN ARBEJDER FOR DIG... :: Sagsnr.: :: Bolig: 130 kvm :: Grund: kvm :: Byggår: 1750 :: Kontant: :: Udb.: :: Ejrudgift pr. md.: :: Enrgimærk: E :: Sagsnr.: :: Bolig: 196 kvm :: Grund: kvm :: Byggår: :: Kontant: :: Udb: :: Ejrudgift pr. md.: :: Enrgimærk: D :: Sagsnr.: :: Bolig: 102 :: Grund: 670 kvm :: Byggår: 1930 NYHED - - :: Kontant: :: Udb: :: Ejrudgift pr. md.: :: Enrgimærk: E :: Sagsnr.: :: Bolig: 292 :: Grund: kvm :: Byggår: 1850 NY PRIS - - :: Kontant: :: Udb: :: Ejrudgift pr. md.: :: Enrgimærk: G Knud-Erik Jørgnsn Ejndomsmæglr, MDE Nanna Søndrgaard Ejndomsmæglr, MDE Indhavr

19 ...OG SE RESULTATER! :: Sagsnr.: :: Bolig: 61 kvm :: Grund: kvm :: Byggår: 1974 NY PRIS 61 kvm., dr indh.: Entr, hygglig opholdsstu md brændovn og udg. til dlvis, ovrdækkt trrass. :: Kontant: :: Udb: :: Ejrudgift pr. md.: :: Enrgimærk: -- :: Sagsnr.: :: Bolig: 68 kvm :: Grund: kvm :: Byggår: 1989 NYHED :: Kontant: :: Udb: :: Ejrudgift pr. md.: :: Enrgimærk: -- :: Sagsnr.: :: Bolig: 77 kvm :: Grund: 821 kvm :: Byggår: 1964 NYHED md skab og sovværls md skabsvæg, stu, ældr køkkn, lill badværls og baggang md udgang til stor ovrdækkt trrass md dn skønnst udsigt. Parktgulv i d flst rum. Skøn hav, hvor hust :: Kontant: :: Udb: :: Ejrudgift pr. md :: Enrgimærk: E :: Sagsnr.: :: Bolig: 77 kvm :: Grund: kvm :: Byggår: 1877 Hyggligt hus md sprossd vindur, rødt tgltag og pudsd hvidkalkd vægg. Virklig skøn opvokst grund og gårdhav. 5 min. kørsl til indkøb og skol i hnholdsvis Dalby, Rønnd og Haslv. 5 min. Bolign indh.: Entr, stu, ældr køkkn md trapp til 1. saln, sovværls og t pænt størrls badværls :: Kontant: :: Udb: :: Ejrudgift pr. md :: Enrgimærk: G Knud-Erik Jørgnsn Ejndomsmæglr, MDE Nanna Søndrgaard Ejndomsmæglr, MDE Indhavr

20 20 FAXE BUGTEN 2015 UGE 34 HÅNDVÆRK & SERVICE Lv-Vl r nu hovdjr af AAAVikar i Haslv LEV-VEL ER BLEVET PARTNER OG HOVEDEJER I AAAVIKAR I HASLEV. - Vi lvr i n tid, hvor flr og flr kommunr har udlicitrt hjmmpljn. Og dt har ikk altid vært omkostningsfrit for brugrn. Srvicn r blvt ringr samtidig md, at flr hjmmpljfirmar r gåt konkurs på grund af dn bnhård konkurrnc, sigr Jacob Holtoug, dirktør for AAAvikar i Haslv. Han slår på, at kundrn md fusionn mllm Lv- Vl og AAAvikar r frmtidssikrt. - Vi kan nu få mr tid til at gør dt, vi r bdst til, nmlig at srvicr vors borgr på bdst mulig vis, sigr Jacob Holtoug. - Fusionn btydr ikk bar flr varm hændr.vi r nu to partnr, dr kan og vil arbjd ud fra d mnnsklig værdir, vi har tilfælls, sigr Jacob Holtoug. Hri r Ln Bång Jnsn, dirktør for Lv-Vl, nig: - Samarbjd md AAAvikar r oplagt, fordi vi bgg byggr på t grundlag af høj srvic, nærvær og tryghd, sigr Ln Bång Jnsn, og hun lovr, at borgr ikk kommr til at mærk forskl fra før til nu. Ifølg Ln Bång Jnsn btydr fusionn også, at man på dn lang ban agtr at lukk hullt mllm Guldborgsund og Fax Kommun for så vidt angår privat godkndt hjmmhjælp. AAAVIKAR ApS arbjdr indn for ældrplj, døgnplj, rngøring, hjmmsrvic og som vikarburau for offntlig institutionr samt handicappd. Etablrt i Antal mdarbjdr: 15. Udførr privat godkndt hjmmhjælp i Fax Kommun. LEV-VEL ApS blv tablrt som privat, godkndt hjmmhjælp og r i dag én af Danmarks størst udbydr af privat hjmmhjælp undr fritvalgsordningn. I 2015 blv Lv-Vl udvidt md to ny afdlingr: Pro- fssionl Erhvrvsrngøring og Fmrn Facility Srvics. Etablrt i 2007.Antal mdarbjdr: 100. Udførr privat godkndt hjmmhjælp i Lolland og Guldborgssund Kommunr. Profssionlt Tømrr- og Sndkrarbjd Ln Bång Jnsn Tlf. og Jacob Holtoug Jakob Tilbygningr Tag, dør og vindur Sndkriopgavr Køkkn Hovby Maskinsndkri Dcra v/ Tømrrmstr Jakob Poulsn ApS Kalvhavvj Fax Tim Nilsn Orupgad Fax Fax Tlfon Tlfon Fax Lås Udstur/Carport Skadsrvic Forsikringsskadr Sporing af fugtskadr Alt murrarbjd samt tømrrarbjd udførs Aut. kloakmstr MEDLEM AF NØGLER - LÅSE - ALARMER - GRAVERING Åbnt i srvicbutik hvrdag 7-17 ftr aftal Mogns Dilling-Hansn Strandvjn 8, 4654 Fax Ladplads Tlf ENERGIRUDER DØRE OG VINDUER GLARMESTER TØMRER SNEDKER UDSKIFTNING AF DUGRUDER TIL ENERGIRUDER SERVICEBILER KOMMER OVERALT RING EFTER ET GODT TILBUD! Afd. FAXE GLAS GLARMESTRENE MOGENS JENSEN & SØN aps TLF DANNI TLF MOGENS GARANTI Alt indnfor tagpap udførs Fax: Rådhusvj Fax Tlf Køg: Ørnvj Køg Tlf Stor Hdding: Egstrædt Stor Hdding Tlf Liglds givr vi 10/15 års garanti md forsikringsdækning Favrbyvj Fax Ladplads Tlf mobil fax Ring for uforpligtnd tilbud llr tagtjk Alm. tækning Singltækning Listtækning Tagisolring v/ Hnrik Nilsn Brandskov Fax Ladplads Tlf / Spcial: Blikknslagr og skifrarbjd / Rnovring/ombygning af badværlsr Dansk VVS Lokal VVS-Installatør i mr nd 40 år Aut. VVS-Installatør / Gas-srvic Aut. Naturgasinstallatør / Godkndt kvalittsstyrsystm Aut. Solvarminstallatør / Udljning af 10 og 17 m. trailrlift EL-installationr Tl/data Fibr Tyvrialarmr TV-ovrvågning Brandalarmr Kølanlæg Varmpumpr Tlfon-cntralr Vntilation Slamsugning-spuling Gravarbjd: Minigravr - rndgravr - bæltmaskin. Kædgravr Hgnsklipning + klipning af rabattr/grøftr. Kjld Hansn Orup, Fax, tlf Alt EL-arbjd udførs... HEFA-EL Tækkfirmat v/ Rasmus Giovanni 4660 Stor Hdding Hovbygad Fax Tlf Mail: Lars Madsn, Prbn Jnsn, Jspr Madsn, Græsslåning Gravarbjd md minigravr Blægning Havsrvic Malrarbjd Opsætning af rafthgn Træfældning (forsikrt) Fax Ejndomssrvic Handymand Kim Pdrsn - Fax Ladplads Tlf.: dk tlf Stubfræsning! Flishugning

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nr. 4 sptmbr/oktobr 2006 Spjdr for fuld skru Blad for spjdr, forældr og førr i Dansk Baptistrs Spjdrkorps Foto: Maria Christnsn Spot på Spjdrnyt Sid 8-11: Hr findr du brtningr fra årts sommrljr

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

Sig farvel til nissefar

Sig farvel til nissefar Sig farvl til nissfar Få n julfrokost md mr sjov i utraditionll omgivlsr. Novmbr: frdag d. 20. / lørdag d. 21. / frdag d. 27. / lørdag d. 28. Dcmbr: frdag d. 4. / lørdag d. 5. / frdag d. 11. / lørdag d.

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

JULEKALENDERTILBUD. 24. dece 20% 1. december. 24. december. Brøndum. Snaps 75 cl. 22.-23. december 8OE OOH )M OOHEURYHMHQ

JULEKALENDERTILBUD. 24. dece 20% 1. december. 24. december. Brøndum. Snaps 75 cl. 22.-23. december 8OE OOH )M OOHEURYHMHQ 104. ÅRGANG NR. 52 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Kær læsr: Glædlig jul! Så r dt lig nu, at juln sættr n stoppr for hvrdagns

Læs mere

Nyt skoleår - nye ansigter

Nyt skoleår - nye ansigter nr. 12 august 2015 KURSER & EVENTS S. 4 DRØN PÅ SOMMEREN FOR FU S. 8 Nyt skolår - ny ansigtr Først skoldag for 3000 ny lvr i Aarhus, og først arbjdsdag for mang ny ldr og mdarbjdr i Børn og Ung. Mandag

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter EgbjrgBLADET Nr. 1, januar 2015, 47. årgang Læs, hvad dr holdr tyvn fra at bryd ind i dit hus Fællshusts hygglig familiarrangmntr fortsættr Vær md til at vidrfør Egbjrgklubbn... 1 Ønskr du at lj lokal

Læs mere

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen th fmal dition ALPI sponsorrr håndboldlandsholdt Læs mr på sid 3 Mød dygtig ALPI-pigr Læs mr på sid 10, 11 og 14 Vind lækr julgavr Læs mr på sid 12 Læs også om Ny INCOTERMS ALPI s italinsk mor Løbstærk

Læs mere

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror.

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror. faxbugtn NR. 15 - TIRSDAG DEN 7. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk 32.000 Mr nd 32.000 følgr md i Mill Jørgnsns liv md hnds hst. Dt skr via

Læs mere

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København s B tic t spørgsmål om ldls? c ra tp God dmnsomsorg 22.-23. oktobr 2012 i Købnhavn bri.dk/ mns w.v ord f r t cn idns ld Tilm w på w n c n onfr k g i d -gap -th dging Vlkomst God dmnsomsorg - t spørgsmål

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR OR Sundhds- og Forbygglssudvalgt 2013-14 SUU Alm.dl Bilag 241 Offntligt N r. 1 0 9 U d g i v s a f D a n s k F o l k h j æ l p NYT HOVEDKONTOR Eftr flr års ovrvjlsr omkring bliggnhdn for Dansk Folkhjælps

Læs mere

Andelskassen er hovedsponsor Flemming Lunde fra Andelskassen har også sin væsentlige andel i at det økonomisk

Andelskassen er hovedsponsor Flemming Lunde fra Andelskassen har også sin væsentlige andel i at det økonomisk TirsDAG dn 17. DECmbr 2013 103. årgang nr. 51 Andlskassn Cup 2013 r fyns næststørst indfodboldstævn: Dr blv scort 1039 mål har dr vært mgt at s til. Vi læggr vægt på at dt skal vær hyggligt at dltag i

Læs mere

m ninger September 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Den lille appetit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT

m ninger September 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Den lille appetit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT & m ningr Sptmbr 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Dn lill apptit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT MÆLK &m ningr nr 3 sptmbr 2006 Mælk og mningr udgivs til n fast krds af

Læs mere

v/jette Nordsmark. Thorupgårdsvej 13B, Voel. Tlf. 86 87 20 01 Uge 49 Onsdag den 2. december 2009 60. årgang Bjørn Tidemand spiller i Toustrup

v/jette Nordsmark. Thorupgårdsvej 13B, Voel. Tlf. 86 87 20 01 Uge 49 Onsdag den 2. december 2009 60. årgang Bjørn Tidemand spiller i Toustrup v/jtt Nordsmark. Thorupgårdsvj 13B, Vol. Tlf. 86 87 20 01 g 49 Onsdag dn 2. dcmbr 2009 60. årgang 20% på all hårfarvr i dcmbr månd. Kvalitt mak up sælgs til 1/2 pris. Bjørn Tidmand spillr i Toustrup Spillr

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2.

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2. LIF-Avisn LINDHOLM IDRÆTSFORENING - Annonctillæg til Nørrsundby Avis 18. august 2010 LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009 Historisk triumf Lindholm IF har for først gang i klubbns 75 år lang histori

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere Bilag 4: Spørgskmaundrsøgls, politikr Er du mand llr kvind? Krydst md: Pa mokra Vnstr Dt Konsr par Mand 187 13 48 43 10 2 54 163 18 26 71,4% Kvind 77 12 11 20 4 0 24 58 9 11 28,6% 264 25 59 63 14 2 78

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt.

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt. tirsdag dn 23. sptmbr 2014 104. årgang nr. 39 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Spotlyst faldr på Ollrup Gymnastikhøjskol:

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Hidi blv læg trods stort hørtab Fællsskab på frdriksbrg Læs om lydfølsomhd Hørlsn svigtr 1 ud af 2 ovr 50 år! Hvornår og hvor oft kan varir, og dt r ikk altid

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag!

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag! ALLE har fortjnt t godt liv md massr af nrgi, kropslig slvtillid og ovrskud til famili, job, mad og motion. Og dr r så mgt, vi slv kan gør - dt r IKKE sværr nd vi slv gør dt til! Soulfood FAVORITTER Din

Læs mere

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost novmbr 2010 Fik hjælp, da btrot mdarbjdr svindld Gratis hjælp hvis din virksomhd r i kris Dt cyklr bar for Bik Toyz Projktmagrn En Kattgatbro har to hovdr Julgavidér & Julfrokost Tal md os om... nansiring

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles

DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles DjHPUNKT Dn jydsk Haandværkrskol AUGUST 2013 Rdaktion: Hnrik Ølund (ansvarlig) Ann Hansn Aamand Layout: Ann Hansn Aamand Input: aha@djhhadstn.dk Indhold Sidn sidst 2 En ministril sommrhistori 2 Glimt -

Læs mere

Elevrevy i fugleog frøperspektiv

Elevrevy i fugleog frøperspektiv TirsDAG dn 26. Novmbr 2013 103. årgang nr. 48 9. årgang på Vstrmarkskoln r blvt rystt godt og grundigt sammn: Elvrvy i fuglog frøprspktiv Læring i folkskoln kan forgå på mang mådr. Også på d skrå bræddr!

Læs mere

250,- Ny og fleksibel hverdag med webbaseret funktionalitet. Ring gratis på telefon 80 39 00 07 www.mamut.dk/onetilbud. Mamut One.

250,- Ny og fleksibel hverdag med webbaseret funktionalitet. Ring gratis på telefon 80 39 00 07 www.mamut.dk/onetilbud. Mamut One. Ny og flksibl hvrdag md wbbasrt funktionalitt Altid adgang til korrkt information Mamut On 3 Mamut Onlin Dsktop 3 Onlin rgnskabskontrol 3 E-handl 3 Profssionl -mail 3 Wbkonfrncr 3 Mamut Onlin Backup 44

Læs mere

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv.

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv. 14. sptmbr 1995 3. årgang nr. 15 BRYGGEBLADET VRED SKOLEBESTYRELSE: -Kommunn sjoflr bryggskoln Islands Brygg»glmt«i skolborgmstrns ny udbygningsplan Njal A udmldt afllo Læs forningns bgrundls og LWs svar

Læs mere

debat kurser foredrag

debat kurser foredrag dbat kursr fordrag akrylmaling bvægls og afspænding vandgymnastik callntics db for bgyndr db for lt øvd fusionstræning guitar harmonikaspil hvordan blandr man farvr intrnt ipad it-ambassadørr it-caf klavrundrvisning

Læs mere

m 2 Virtuelt kontor/adresseservice Virksomhed 1.545 595 Ugebasis Månedsbasis Pr. år, forbrugsafregning lejeomkostninger Kælderlokale, nye kontrakter.

m 2 Virtuelt kontor/adresseservice Virksomhed 1.545 595 Ugebasis Månedsbasis Pr. år, forbrugsafregning lejeomkostninger Kælderlokale, nye kontrakter. Udl j ni ng S r v i c y d l s r Konf r nc c nt r Pr i s bog201 5 Symbions prislistr r gældnd indtil ny prislist offntliggørs. Prisrn r kskl. moms md mindr andt r angivt. All bløb angivs i dkk. ØkonomiCntr,

Læs mere

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER tirsdag dn 18. novmbr 2014 104. årgang nr. 47 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Villa Flora hjalp julstmningn på vj! Julns

Læs mere

Aupair-pigen der fik sine drømme opfyldt

Aupair-pigen der fik sine drømme opfyldt tirsdag dn 30. sptmbr 2014 104. årgang nr. 40 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Tr glad arrangørr af Tip Top mssn: Hav Rné,

Læs mere

PROJEKTER: TILSKUDSPULJE TIL ETABLERING AF GRØNNE TAGE PROJEKTER: TRAFIKALE TILTAG I FUGLEKVARTERET VEST

PROJEKTER: TILSKUDSPULJE TIL ETABLERING AF GRØNNE TAGE PROJEKTER: TRAFIKALE TILTAG I FUGLEKVARTERET VEST Fælls indsatsområdr i Fuglkvartrt Øst og Vst D TR FÆLLS indsatsområdr rønn tag, TrafikAALYS og Fuglfrø n bylivspulj går ign i båd Fuglkvartrt Øst og Vst O vil vær md til at skab sammnhæng mllm d to Områdfornylsr.

Læs mere

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage 24. novmbr 1994 2. årgang nr. 20 BRYGGEBLADET Havnparkn undr forvandling I sidst ug bgyndt t nyt ka pitl i Haunparkns histori. Graumaskinrn undt tilba g ftr 10 års paus. Dngang for at lægg muldjord ounpå

Læs mere

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien?

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien? Skal vi hjælp dig og din famili md at skab sikkrhd i økonomin? Vi hjælpr dig md at få n tryg hvrdag Hvis du mistr jobbt, blivr uarbjdsdygtig llr dr skr t dødsfald, så kan dt få økonomisk konskvnsr for

Læs mere

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper ASTROLOGIMAGASINET NR. 1 2015 PRIS: KR. 64,50 Jussi Adlr-Olsn og dt altrnativ Danni Druhyld Sygdom r min skæbn TEMA OM ORIGINALER Årshoroskopr Vintrhoroskopr Dag til dag-horoskopr rdaktionlt H O R O S

Læs mere

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse Kvantkosmologi md aftagnd gravitation Forning af ikrokosmos og akrokosmos Hubbl-paramtrn fornt md Univrsts total mass Af Louis Nilsn, cand.scint. i fysik og astronomi Lktor vd Hrlufsholm, Næstvd Indldning

Læs mere

Danmarks Idræts-Forbund Frivillighed i fokus DIF s indsats for at styrke frivilligheden Løgstrup 25. oktober 2012

Danmarks Idræts-Forbund Frivillighed i fokus DIF s indsats for at styrke frivilligheden Løgstrup 25. oktober 2012 Frivillighd i fokus DIF s indsats for at styr frivillighdn Løgstrup 25. oktobr 2012 Frivillighd i fokus politis Evalu Hvorfor bskæftig sig md frivillighd dt frivillig r: Forankrt i dt lystbtont fællsskab,

Læs mere

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver Nr. 22 fbruar 2010 - Kønspolitisk konfrnc på ruc - Khalid: Jordans først homo Vjldning - Studrnd får for lidt fdback på opgavr Indhold RUC indfra Dbattn rasr på tksam...04 dn moralsk træklippr?...05 Til

Læs mere

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02775.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02775.00 Frdningn vdrørr: Nybrogård Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 09-02-1963 Frdningsnævnt 27-03-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS.

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS. Danmarks Optikrforning Marts 2012 Nr. 2 S bdr. Oplv mr også på arbjdspladsn md dn ny skærmglas kollktion fra ZEISS. D ny skærmglas finds i tr forskllig pris- og dsignnivaur og i all indks. Lig fra dn nkl-

Læs mere

Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21

Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21 Mnighsråsmø Syhavn Sogn Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21 INDKALDELSE Bla nr.: 1 Formanns initialr: LR Inkalt lmmr: Tilst un Inkalt lmmr Tilst Eva Larsn Solvj Karin Holm Lina Kllam Lon Rasmussn Thomas Nilsn

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 PROGRAM Forsættls fra sidst mr: Koncpt Prototypr Frokost Mock-ups Tst Pitch Hvordan md hjmmprojkt? HVOR ER VI OG HVOR ER VI PÅ VEJ HEN! DAG 1 DAG 2 DAG 3 Divrgnt procs Konvrgnt

Læs mere

efleks Nye roller og opgaver i forældrekontakten... læs side 4-5 Sygepleje & Radiografskolen INDHOLD SIDE 2-3 Radiografstuderende i Grønland

efleks Nye roller og opgaver i forældrekontakten... læs side 4-5 Sygepleje & Radiografskolen INDHOLD SIDE 2-3 Radiografstuderende i Grønland flks Sygplj & Radiografskoln INDHOLD SIDE 2-3 Radiografsudrnd i Grønland SIDE 4-5 Ny rollr og opgavr i forældrkonakn SIDE 6 Masrforlæsningr SIDE 7 Kor Ny SIDE 8 Efruddannls 2004 Prsonalia købnhavns am

Læs mere

BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING. Bedømmelsesudvalgets rapport - april 2015

BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING. Bedømmelsesudvalgets rapport - april 2015 BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING Bdømmlssudvalgts rapport - april 2015 1 INDHOLD 03 INDLEDNING s 04 KONKURRENCEFAKTA s 07 FORSLAG 1 s 11 FORSLAG 2 s 19 FORSLAG 3 s 27 POINTGIVNING s 34 Kort og luftfotos: Hrning

Læs mere

Ny KvægForskning. Herd Navigator på vej ud i verden. Side 5. Ti år med slagtekalveforsøg på KFC. Del 1: Kraftfoder, hø og halm.

Ny KvægForskning. Herd Navigator på vej ud i verden. Side 5. Ti år med slagtekalveforsøg på KFC. Del 1: Kraftfoder, hø og halm. Ny KvægForskning Nr. 6, 8. årgang, Dcmbr 200 Hrd Navigator på vj ud i vrdn. Sid 5 Ti år md slagtkalvforsøg på KFC. Dl : Kraftfodr, hø og halm. TER Sid 2 EN GEM AN ARR - og rugs gb kvæ rg nbj for s r s

Læs mere

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick SVENDBORG EGEBJERG GUDME ONSDAG DEN 19. JANUAR 2011.NR. 3. Læs i dnn ug Rasmus inygrill Sid 17 Passat til Pytlick Sid 21 50 år md Kvickly fjrs isvndborg Sid 26 Nilsn s r klar til årts konfirmandr Sid 28

Læs mere

Tryghed - Værdighed - Besparelser

Tryghed - Værdighed - Besparelser Tryghd - Værdighd - Bsparlsr Trådløs Snsor Systm Privat hjm Pljcntr Rhabilitringscntr Sniorboligr Hospitalr dmnspatintr 10/2015 Hvorfor svarr ingn når jg ringr? MariCar r dn ldnd lvrandør af gulvsnsorløsningr.

Læs mere

Refleks2012. uddannelsesweekend

Refleks2012. uddannelsesweekend Rflks01 uddalsswkd Et fagligt tilbud til dig, dr øskr at udvikl di orgaisatio. Rflks01 lørdag d 8. sptmbr til sødag d 9. sptmbr 01 i haslv 1 0 s Rflk 1 0 s k Rfl vlkomm I wkd d 8.-9. sptmbr ivitrr DUF

Læs mere

Paraplyen ODENSE 1989-2009. Café Paraplyen. En alkoholfri social café. Café Paraplyen. Nørregade 77 5000 Odense C 6612 85 85

Paraplyen ODENSE 1989-2009. Café Paraplyen. En alkoholfri social café. Café Paraplyen. Nørregade 77 5000 Odense C 6612 85 85 Dt r lidt skræmmnd for vors samfund, at Paraplyns æstr o frivilli kan vær d nst, dr mødr op til n bravls. Mrt Aarup Jo mr tillid du visr folk, dsto mr ansvar tar d. Kirstn Saauaard En café r n åbn favn

Læs mere

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen 28. sptmbr 1 9 '~ 1) 3. årgang nr. 16 BRYGGEBLADET -Dt r Bryggskolns gn skyld S å dan forkla r r skolborgmstr og skoludvalgsformand pla d sp r obl m rn på s k oln Vi har aldrig lovt nogt. Dt sigr formandn

Læs mere

gratis levering du har store fordele, når du handler i Vendsyssels største lokalt ejede tømmerhandel

gratis levering du har store fordele, når du handler i Vendsyssels største lokalt ejede tømmerhandel vi r lidt mr larg i lling du har stor fordl, når du handlr i Vndsyssls størst lokalt jd tømmrhandl! ll a m S X d i alt priskkr varr til g ræ Vi har n lan v prisr. fast la S sid 6 få hjælp og god råd I

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

:~.-.-..-... "~ ~~ roon t:.\ci'ouy ~ :: :: -..._. 1.:_.:_,_:_... : AI.. IAN JIO'S. Catering. ' l i.. 1'/'t l!lttl!..:ttl :.. :...

:~.-.-..-... ~ ~~ roon t:.\ci'ouy ~ :: :: -..._. 1.:_.:_,_:_... : AI.. IAN JIO'S. Catering. ' l i.. 1'/'t l!lttl!..:ttl :.. :... 1997B RYG G E B LA D ET 27. 5. årgang novmbr nr.20 Sådan stmt Bryggn Rsultatt af kommunalvalgt i Købnhavn i sidst ug r blvt btgnt som grumst. Mn man kunn også vælg at s dt som farvrigt: I skrivnd stund

Læs mere

SALGSOPSTILLING. WESTRING ESTATE HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE.

SALGSOPSTILLING. WESTRING ESTATE HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE. HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Hlsing Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE.DK SALGSOPSTILLING Kyndby Plntg Jungdlsvj 29+30, Kyndby, 3630 Jægrspris Skovbrug Kontntpris: 4.500.000

Læs mere

Danske studerendes bedømmelse af studiejobs og virksomheders employer branding

Danske studerendes bedømmelse af studiejobs og virksomheders employer branding Dansk stus bdømmls af studijobs og virksomhrs mployr branding Forstå stus pfcr og positionér dig tidligt som n attraktiv frmtidig arbjdsgivr 2013 www.youngacamics.com 3 Forord Optimér mployr brandingn

Læs mere

ndnu en god grund til at besøge køge!

ndnu en god grund til at besøge køge! Køg Grv 2014 www.køgliv.dk ndnu n god grund til at bsøg køg! Bryghust Braunstin r Køgs lokal mikrobryggri I vors flott lokalr på Køgs hygglig havn håndbryggr vi md rspkt for traditionrn og d god råvarr

Læs mere

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling S i l kar ppådi kr op pr og AfDi Mar i as nmor Mål gr upp: 5. 9. k l a Undrviningforløb 5.-9.årgang Sil karp på di kropprog Opmærkomhd på kropprog og mmføring md ærlig hnblik på formidling Tidforbrug:

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

149,- Vi er altid klar med det bedste kød til meget lave priser... 8-20. 1,8 kg Hakket Oksekød. Hakket Svinekød. 3 stk. ferske Svinemørbrad

149,- Vi er altid klar med det bedste kød til meget lave priser... 8-20. 1,8 kg Hakket Oksekød. Hakket Svinekød. 3 stk. ferske Svinemørbrad Vi r altid klar d dt bdst kød til gt lav prisr... Hakkt Svinkød Vi hakkr slv! 1,8 kg Hakkt Okskød 8-12% Svin billigt! Strkøb til uhørt pris! Gældr fra nsdag dn 2. sptbr til g d lørdag dn 5. sptbr! Pr.

Læs mere

for de fremtidige beboere kan det give store problemer.

for de fremtidige beboere kan det give store problemer. 23. fbruar 1995 3. årgang nr. 4 Tr gang tillykk Tr ny andlsbligfrningr r nu n ralitt Dt lykkds fr bbrn i d af Nrdn slgt jndmm at få tilslutning til prttls af andlsbligfrningr. Ejndmmn Lif g Brgthra havd

Læs mere

PT 7251 PT 7331 PT 7401 PT 7501. Brugsanvisning Tørretumbler

PT 7251 PT 7331 PT 7401 PT 7501. Brugsanvisning Tørretumbler Brugsanvisning Tørrtumblr PT 7251 PT 7331 PT 7401 PT 7501 Læs vnligst brugsanvisningn indn opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skadr på prsonr og produkt. j M.-Nr. 06 397 280 2 M.-Nr.

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Rfrat Sundhds- og Forbygglssudvalgt's mød Torsdag dn 09-02-2012 Kl. 16:00 Svingt 14, Kantinn Dltagr: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsn, Bo Hansn, Grt Rasmussn, Ulla Larsn Indholdsfortgnls Sag Tkst Sidnr.

Læs mere

FEST I BY 1978. Peter Glock Peer Christiansen Bjarne Knudsen Vagn Thorsen

FEST I BY 1978. Peter Glock Peer Christiansen Bjarne Knudsen Vagn Thorsen FST BY 1978 Ptr Glck Pr Christiansn Bjarn Knudsn Vagn Thrsn .L... vi sstil: hv i1wudah!::.1 i 't8 /#h/hl - r på fstpladsn ARTS KL. 18.15 KL.. KL. 21.00 NB pusling A - gn KL. KL. 20. Ol) 18.15 FDF ORKSTRT

Læs mere

Bibliotekarer på roadshow

Bibliotekarer på roadshow Dn Lokal Avis Thm VVS ApS Thm VVS tilbydr srvic og rparation bl.a. indnfor: Ug 47 Onsdag dn 21. novmbr 2012 103. årgang Vand - varm - sanitt Naturgas - solvarm Trækdlr - stokranlæg Caftria i Rodlund gnåbnt

Læs mere

Indhold. Gem filen som dit eget projekt, og åbn det i Serif Web 3. Master sider 5. Indsæt nyt billede 12. Skift side 5. Indsæt overskrift og tekst 12

Indhold. Gem filen som dit eget projekt, og åbn det i Serif Web 3. Master sider 5. Indsæt nyt billede 12. Skift side 5. Indsæt overskrift og tekst 12 Manual Srif Wb Indhld 2 Start 3 Fstivalprgram 4-19 Kursuskatalg 20-22 Dramasklhld 23-28 Visitkrt knsulntr 29-30 Visitkrt scnr 31-35 Amatørkulturns tal 36-42 Indhld 2 Gm filn sm dit gt prjkt, g åbn dt i

Læs mere

ÅBNINGS. Teater på Friskolen RECEPTION. Velkommen til. Fredag d. 10. april. kl. 16-18 VI ER BEGYNDT VI ER BEGYNDT

ÅBNINGS. Teater på Friskolen RECEPTION. Velkommen til. Fredag d. 10. april. kl. 16-18 VI ER BEGYNDT VI ER BEGYNDT 105. ÅRGANG NR. 15 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrnin 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Rin, 5600 Faabor o 5700 Svndbor Tatr på Friskoln Vstr Skrnin Friskol fjrr dn 8. o 9. maj 150 års jubilæum.

Læs mere

i d Fra kan tilpasses alle eksisterende hegnssystemer! s i d

i d Fra kan tilpasses alle eksisterende hegnssystemer! s i d L-H fodr 1 www.lhfodr.dk - Maj 2012 Maj 2012 Sæt Græningbur til kaninr Xi ka F md ordra lnd r go dy Chr itin r læg m bid n o a on dag Suntu g forfat m t d. 16 Tilm. ma Sørn r ldi j kl. ng p 18.3 n åw ww.

Læs mere

TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET. MidtVest. vinter ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF! program 2015-2016

TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET. MidtVest. vinter ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF! program 2015-2016 MidtVst TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET MidtVst vintr progrm 2015-2016 ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF! Indhold DIESEL I ÅRENE 16 NORGE 4 BONDEDYSTEN 42 LU MidtVst... 3 Dilsl i årn...

Læs mere

Statikstik II 2. Lektion. Lidt sandsynlighedsregning Lidt mere om signifikanstest Logistisk regression

Statikstik II 2. Lektion. Lidt sandsynlighedsregning Lidt mere om signifikanstest Logistisk regression Statikstik II 2. Lktion Lidt sandsynlighdsrgning Lidt mr om signifikanstst Logistisk rgrssion Lidt sandsynlighdsrgning Lad A vær n hændls (t llr flr mulig udfald af t ksprimnt ) Fx A Dt rgnr i morgn P(A)

Læs mere

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 03.22.07. Dette nulstilles. service i HNG og Rådhuset. Vedr. budgetpost 1208

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 03.22.07. Dette nulstilles. service i HNG og Rådhuset. Vedr. budgetpost 1208 Bilag 3 Tknisk omplacringr indnfor udvalg, flrårig/varig Udvalg Sag (mn) Bvilling IMkonto Kontotyp Budgttilpasnin g Budgttilpasnin g Tilpasning af Intrn srvic budgt Tilpasning af Intrn srvic budgt Administrativt

Læs mere

Kom i form i din lokale idrætsforening. Håndbold Gymnastik Senioridræt

Kom i form i din lokale idrætsforening. Håndbold Gymnastik Senioridræt Kom i form i din lokale idrætsforening Håndbold Gymnastik Senioridræt Program for sæsonen 2015/2016 Gymnastik Motion for hele familien: Velkommen til gymnastiksæson 2015 2016. Vi hjælper dig med at komme

Læs mere

47 timer på højt niveau Se det fulde program og sammensæt din egen konference. Vær med i debatten Ti debattører lægger for her i magasinet

47 timer på højt niveau Se det fulde program og sammensæt din egen konference. Vær med i debatten Ti debattører lægger for her i magasinet I frmtin finr n digital kommunikation ny vj ud i t digital offntlig rum Karn Balling Rmr, kommunikationschf i Ranrs Kommun 47 timr på højt nivau S t ful program og sammnsæt din gn konfrnc Vær md i battn

Læs mere