FEATURE 10:10 SVENDE OG MESTRE ER PÅ SAMME SIDE KLEMT AF KOMMUNALE UDBUD PENGENE LIGGER I PLANL ÆGNINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FEATURE 10:10 SVENDE OG MESTRE ER PÅ SAMME SIDE KLEMT AF KOMMUNALE UDBUD PENGENE LIGGER I PLANL ÆGNINGEN"

Transkript

1 FEATURE 10:10 SVENDE OG MESTRE ER PÅ SAMME SIDE KLEMT AF KOMMUNALE UDBUD PENGENE LIGGER I PLANL ÆGNINGEN

2 Hl løsningr gør god rsultatr bdr Vi producrr båd spartlmassr, værktøj og slibpapir i t brdt sortimnt. Spartlmassr og værktøjr supplrr hinandn optimalt, så arbjdt blivr lttr at udfør og rsultatrn god og lønsomm ignnm hl procssn. Et godt håndlag r vigtigt. Mn n god spartlmass, dr gør din svnds rsultatr ndnu bdr, r nogt dr kan mærks i forrtningn. Spartlmass Srvic Din forrtning Spartlr Maskinr Slib Mr srvic, mindr spildtid Hos Flüggr udviklr og producrr vi slv vors spartl. Dt btydr, at vi har fuld kontrol ovr vors produktr og hurtigt kan lvr kstra spartl, hvis du skull løb tør. Oft samm dag! På dn måd kan du bliv færdig til tidn og undgå alt for mgt spildtid /10 w w w. f l u g g r. d k

3 Indhold KORT NYT 06 SVENDE OG MESTRE ER PÅ SAMME SIDE Frygtn for håndværkts ovrlvls får Malrforbundt i Danmark og Dansk Malrmstr til at stå sid om sid i kravt om almngyldig ovrnskomstr - trods markant modvilj fra dt øvrig arbjdsmarkd. 10 HÅNDVÆRKETS ANKENÆVN FÅR NY HJEMMESIDE - MED GABESTOK 12 KLEMT AF KOMMUNALE UDBUD 16 PENGENE LIGGER I PLANLÆGNINGEN I dt vstjysk r malrfirmat Svndlund og Arp A/S ovrgåt til akkordarbjd. Og all r bgjstrt. Dr liggr flr png i akkordn - mn dt krævr planlægning. 19 TILLIDEN TIL DET GODE HÅNDVÆRK Hlsingør og Omgns Malrlaug har uddlt sin malrpris. Prisn gik til Slots- og Ejndomsstyrlsn og malrmstr Johanns Kattrup - for 34 ny kanonhjul; smukt malt md linolin tilsat rød okkr. 20 SKILTEFAGMESSE 2010: FAGLIG MEDVIND I EN KRISETID 23 TEKNISK ARTIKEL: BEJDSNING MED PROBLEMER 31 LEDER OG KALENDER 32 KLUMME UDGIVER DANSKE MALERMESTRE ISLANDS BRYGGE KØBENHAVN S T: F: RE- DAKTION HENRIK TERNEY, DJ (ANSVARSH. & LAYOUT) ANNE KATHRINE SPANGSBERG, DJ ANNONCER PETER GRAAH RÅDHUSTORVET FARUM T: F: TRYK COOL- GRAY A/S ABONNEMENT 1/1 ÅR KR. 325,- + MOMS (INKL. DE FARVER ) MEDLEM AF DANSK FAGPRESSE TILSLUTTET FAGPRESSENS MEDIEKONTROL KONTROLLERET OPLAG 3148 MATERIALE INDSENDT UOPFORDRET RETURNERES IKKE EFTERTRYK AF BLADETS ARTIKLER TILLADT I UDDRAG MED ANGIVELSE AF KILDE DANSKE MALERMESTRE ÅRHUS ASYLVEJ RISSKOV T: F: ISBN FORSIDEFOTO LENE ESTHAVE

4 Kort nyt... TEKST ANNE KATHRINE SPANGSBERG IT-PROBLEMER ER ÅRSAG TIL ENDNU EN FORSINKELSE AF DET ELEKTRONISKE REGI- STER OVER UDENLANDSKE ARBEJDSTAGERE I DANMARK. MULIGHEDEN FOR ELEKTRONISK REGISTRERING I RUT ER EN DEL AF DEN LOV- STRAMNING FRA JUNI, SOM SKAL SKÆRPE TILSYNET OG PLIGTEN TIL AT REGISTRERE ANSATTE. OG MED FORSINKELSEN BLIVER OGSÅ PLIGTEN TIL AT REGISTRERE ENKELT- MANDSVIRKSOMHEDER SAMT HVERVGIVER- PLIGTEN FORSINKET. HVERVGIVERPLIGTEN GIVER ALLE OGSÅ PRIVATE PLIGT TIL AT SIKRE SIG, AT DE ANSATTE ER REGISTRERET I RUT. BESKÆFTIGELSESMINISTEREN FOR- VENTER NU, AT DEN ELEKTRONISKE REGI- STRERING ER KLAR TIL JANUAR REBECCA VANDT I OSLO Lørdag 4. sptmbr fik 21-årig Rbcca Aarnstrup Nygaard ovrrakt n sølvpokal og t diplom, da hun vandt dt nordisk mstrskab, som afholds af fællsorganisationn NMO. Rbcca Aarnstrup Nygaard blv udvalgt til at rpræsntrr Dansk Malrmstr vd mstrskabt, fordi hun var blandt d nyudlært svnd fra 2009/2010 md dn højst karaktr. Rbcca Aarnstrup Nygaard fik sølvmdalj vd svndprøvn. Og hun lvd op til forvntningrn vd konkurrncn i Oslo, hvor hun - i hård konkurrnc - fik titln som Nordns dygtigst malr. 22 mia. kr. I Syddanmark r tolrancn ovrfor sort arbjd indskrænkt væsntligt. SKAT Syddanmark har nmlig modtagt for 22 millionr kronr anmldlsr om sort arbjd og skatt-fusk. Dr r ksmplr på handlr udn fakturar og snyd md rjsgodtgørls, og i alt har SKAT Syddanmark modtagt 885 anmldlsr i årts først ott måndr. SKAT Syddanmark rgnr md, at anmldlsr også frmovr vil giv flr skattkronr, da dt dls har n prævntiv ffkt, og dls at d opdagd snydr frmovr følgr all skatt- og momsrglr. FØDSELAR I ASE Dirktør i a-kassn ASE, Jspr Bøg, fyldt 60 år dn 28. sptmbr. Jspr Bøg r cand.polit. fra Købnhavns Univrsitt i 1977 og har sidn bl.a. vært dirktør for Dansk Malrmstr og i Byggrits Arbjdsgivr. I 1992 blv han dirktør i a-kassn ASE, hvor han har markrt sig båd organisatorisk og politisk. Fødslarn afholdt rcption på dagn for vnnr og forrtningsforbindlsr

5 Har du n opgav, dr ikk r lig til at gå til? Er dr n facad, dr voldr lidt hovdbrud? Kontakt Tknisk Rådgivning på og få svar på din spørgsmål. Vi hjælpr også grn md bskrivlsr af din opgavr. Kurt Laursn, Tknisk Rådgivning Dr r mang god grund til at vælg os I Tknisk Rådgivning blivr du mødt af frisk vludannd mdarbjdr. Vi r altid parat til at lvr komptnt rådgivning og fagligt know-how. Kontakt os på hvis du har bhov for hjælp. Du kan også kigg ind i t af vor 27 cntr, og få mr at vid om all fordln vd at vær kund hos Nordsjö Farvr, llr læs mr på dt sikr valg

6 SIKRING AF DEN DANSKE MODEL SOCIAL DUMPING: Svnd og mstr r MODVILJEN FRA DET ØVRIGE ARBEJDSMARKED HAR VÆRET MARKANT. MEN FRYGTEN FOR HÅNDVÆRKSFAGENES OVER- LEVELSE FÅR DANSKE MALERMESTRE OG MALERFORBUNDET I DANMARK TIL AT STÅ SAMMEN I KAMPEN MOD DEN SOCIALE DUMPING FRA ØST. BÅDE SVENDE OG MESTRE VIL HAVE ALMENGYLDIGE OVERENSKOMSTER. nskomst almngjort. Mn hvorfor skal d forhindr os i at almngør vors? spørgr Jørn Erik Nilsn, formand for malrforbundt. Mod sta n- drn af forslagt hævdr, at dn dansk modl hvilr på aftalr, dr suvrænt blivr indgåt mllm partrn på arbjdsmarkdt. Mn dt argumnt købr hvrkn Jørn Erik Nilsn llr Glnn Larsn og kommr md flr tidligr ksmplr på politisk indblanding. Tag nu bar d snst ovrnskomstr. Hr var dr t politisk krav om ydrligr ftruddannls undr n llr andn form. For vors vdkommnd blv dt MalKom, sigr Jørn Erik Nilsn. Ellr tag barslsorlovn og arbjdsgivrbtalt pnsionsordningr. Politisk bstmt og ftrfølgnd indarbjdt i ovrnskomstrn, sigr Glnn Larsn og fortsættr: Dt, dr virklig gnrr mig, r, at dr siddr nogn og sigr, at dn dansk modl fungrr, og dt skal vi ikk pill vd. At d nd ikk vil diskutr dt. Jg syns, at almngyldig ovrnskomstr r t godt værktøj, som kan gør dn dansk modl ndnu bdr. Jg forstår simplthn ikk dn modvilj. Næ, næ, næ, næ, næ, dt må vi ikk. Fy, fy, skamm, skamm, fy, fy, ah, ah, slmm, slmm, fy, fy, næ, næ, nix, nix, slut, forbudt. Sådan sang skuspillrn Tom McEwan og Jss Ingrslv tilbag i 1982 i n børnudsndls på DR1, og nognlund sådan oplvr formand for Malrforbundt i Danmark, Jørn Erik Nilsn og Dansk Malrmstrs formand, Glnn Larsn, raktionn fra d øvrig arbjdsmarkdsorganisationr ovn på drs forslag om almngyldig ovrnskomstr ftr norsk modl. Og dn afvisning og mangl på lyst til at diskutr dn dansk modl og forbdringr af samm gnrr dm bgg. D sr spøglsr, d som sigr, at almngyldig ovrnskomstr btydr, at politikrn skal stå for arbjdsmarkdt. Dt vil stadigvæk vær os, dr forhandlr ovrnskomstrn. Og d afsnit, vi søgr om at få almngjort, faldr jo bort vd d næst ovrnskomstforhandlingr. Så kan dr søgs på ny, hvis dr vl og mærk fortsat r problmr, forklarr Glnn Larsn. Du skal kunn dokumntr problmr. Din ovrnskomst blivr jo ikk bar almngjort fordi du syns, dt r n god id. Og dm, dr r imod, kan jo bar lad vær md at søg drs ovr- Dt, dr virklig gnrr mig, r, at dr siddr nogn og sigr, at dn dansk modl fungrr, og dt skal vi ikk pill vd. GLENN LARSEN FORMAND DANSKE MALERMESTRE FRYGTER IKKE MEDLEMSFLUGT I fagbvæglsn r Malrforbundt indtil vidr n om at tal for n norsk modl md almngyldig ovrnskomstr. Og fagbvæglsns uvilj r blvt udlagt som frygt for mdlmsflugt, hvis ovrnskomstn pludslig kommr til at gæld for all. Dn frygt har Jørn Erik Nilsn dog ikk: Dt sr jg ikk som t problm. Jg tror ikk almngøring vil gør dn stor forskl, når dt handlr om mdlmsflugt. Og nu r dt jo også kun nkltlmntr, dr kommr til at gæld for all, arbjdstid og mindstløn for ksmpl. Båd mstr- og svndsid i malrfagt r ovrbvidst om, at almngyldig ovrnskomstr vil vær t vigtigt supplmnt til dn dansk modl ikk mindst hvis

7 TEKST ANNE KATHRINE SPANGSBERG & HENRIK TERNEY FOTO SØREN HYTTING på samm sid Politikrn bør giv rammrn for almngyldig ovrnskomstr, og drftr r dt slut md drs indblandning. Ovrnskomstr vil fortsat suvrænt bliv forhandlt af arbjdsmarkdts partr. Og dt står jo all frit for at søg drs ovrnskomst almngjort lydr dt fra Glnn Larsn og Jørn Erik Nilsn. malrfagt, som pt. r udsat for t massivt prs fra østuropæisk håndværkr, skal bstå i frmtidn. Mn hvrkn Glnn Larsn llr Jørn Erik Nilsn r så naiv at tro, at forslagt vil sætt n stoppr for all ulovlighdrn. Så læng, dr r nogn, dr kan tjn på at snyd, vil dr vær nogn, dr gør dt. Jg bildr mig ikk ind, at almngyldig ovrnskomstr løsr all problmrn, mn får vi bar løst d værst, r vi nåt langt, mnr Glnn Larsn. Og rfaringrn fra Norg visr da også, at dr fortsat blivr arbjdt til langt undr mindstlønnn. Mn i forhold til, hvad man så, før lovn om almngøring for alvor trådt i kraft, har dt hjulpt gvaldigt. Nivaut r i dag accptablt, påpgr Jørn Erik Nilsn. TILTAG VIRKER IKKE Vd d sidst ovrnskomstforhandlingr blv dr indn for byggrit indgåt aftal om udrykningshold og hurtig mødr md ntrprnørn og byggpladsns ldls, hvis dr var mistank om undrbtaling af udnlandsk håndværkr. Mn Jørn Erik Nilsn har ikk st bvis for, at diss tiltag virkr. Og dt politisk bstmt og vdtagt RUT-rgistr givr hvrkn Glnn Larsn llr Jørn Nilsn mgt for. Dt virkr ikk som om vors politikr anrkndr, at dr r t alvorligt problm. Godt nok har d lig hævt bødrn for ovrtrædls af kravn om rgistrring i RUT, mn dr r jo ikk afsat kstra rssourcr til kontrol. Dt svarr jo til at hæv bødrn for at kør for stærkt og samtidig fjrn færdslsbtjntn, lydr dt fra Glnn Larsn. Drfor mnr Jørn Erik Nil

8 SIKRING AF DEN DANSKE MODEL Malrfagt r hårdt prsst af billig østuropæisk håndværkr. Dt får malrforbundts formand, Jørn Erik Nilsn, og Dansk Malrmstrs formand, Glnn Larsn, til at ftrlys n opdatring af dn dansk modl. Og almngylding ovrnskomstr kan vær ntop dt værktøj, dr manglr. Dt, vi sr i dag, handlr slt ikk om konkurrnc, dt r social dumping. JØRN ERIK NIELSEN FORMAND, MALERFORBUNDET I DANMARK sn også, at almngøring vil vær n klar gvinst for statn, da dt blivr langt sværr at smyg sig udn om btaling til fællsskabt. Som dt r i dag, arbjdr d jo lystigt vidr trods all hnvndlsr og rykkrskrivlsr fra myndighdrn. Og når rgnskabts tim ndlig kommr, r d ovr all bjrg. Håndværkrn r væk, og statn r blvt snydt. Dt hr går ud ovr os all på nær lig dm, dr står bag og høstr gvinstn. Diskussionn handlr drfor også om vlfærdssamfundts frmtid, undrstrgr Glnn Larsn, dr ikk mnr, at vi i længdn har råd til at lad statskassn snyd for så mang png. STOP FOR SNYD OG BEDRAG Og så r dr dm, dr vil hævd, at malrfagt md almngyldig ovrnskomstr af al magt forsøgr at bskytt sig mod konkurrnc ud fra. En påstand, dr straks blivr afvist: Dt handlr om at sætt n stoppr for snyd og bdrag. Dt, vi sr i dag, handlr ikk om konkurrnc, dt r social dumping. Hvis t firma forlangr n timpris på 200,- kr. Et andt 185,- kr. og t trdj blot 165, kr. fordi dt kan køb stort ind og har nogl fordlagtig rabattr, så r dt konkurrnc. Mn dt r ikk konkurrnc, hvis du tilbydr at arbjd for halvdln llr n trdjdl af dt, all vd, arbjdt kostr, sigr Jørn Erik Nilsn. Bgg dlr dt synspunkt, at dt hlt grundlæggnd handlr om, at dr r n mindstpris, dr skal i hus; aln r t spørgsmål om, hvor mgt du kan sænk prisrn på arbjdt og samtidig giv n anstændig løn, som n håndværkr kan lv af i Danmark. Vi r nødt til at bygg, hvor hust skal stå. Vi kan ikk flytt byggrit ud af landt som md så mgt andn produktion. Drfor skal udgangspunktt vær t lønnivau svarnd til, at du kan bo og lv i Danmark, sigr Jørn Erik Nilsn. Og når vi samtidig vd, at dr i vid udstrækning blivr snydt md moms og skattr, r dt hr slt ikk t spørgsmål om konkurrnc. Vi r simplthn nødt til at hav t værktøj som almngyldig ovrnskomstr for at supplr dn dansk modl i dag, hvis vi vil ovrlv, fastslår Glnn Larsn

9 Tr-i-N Vægbklædning, klæbr og grundr SYSTEXX glasvæv- og filt r båd forlimt og forgrundt. Matrialt skal blot fugts md vand og sætts op. Hrftr r r væggn klar til færdigmaling. SYSTEXX r crtificrt iht. Øko-Tx, standard 100, og fås også som magntvæv og logovæv. NMT OG BKVMT DT r JO DiN HVrDAG Bck & Jørgnsn A/S Farv- og lakfabrik Rosnkært Søborg Tlf

10 Hjmmsid md gabstok MED ÆNDRINGER I FORBRUGER-KLAGELOVEN KAN EN FORBRUGER NU TRÆKKE EN VIRKSOMHED I FOGEDRETTEN, HVIS AFGØRELSER FRA HÅND- VÆRKETS ANKENÆVN IKKE BLIVER FULGT. FREMOVER VIL ANKENÆVNET SAMTIDIGT OFFENTLIGGØRE NAVNENE PÅ DE VIRKSOMHEDER, SOM IKKE FØLGER NÆVNETS AFGØRELSER, PÅ NÆVNETS HJEMMESIDE. Håndværkts Anknævn har strammt op på vdtægtrn i rlation til d sagr, dr blivr bhandlt, og dt r båd godt og skidt for virksomhdrn. Fra i år har man nmlig 30 dag fra n afgørls r trufft i anknævnt til at oplys, hvis man som virksomhd ikk agtr at følg afgørlsn. Dt givr forbrugrn to mulighdr; ntn at få dækkt sin omkostningr vd d garantiordningr, som d organisrd virksomhdr r dækkt af, llr at bring sagn for domstoln i n civil rtssag. Hvis virksomhdn forholdr sig passivt, kan forbrugrn gå dirkt i fogdrttn. På nævnts ny hjmmsid vil dt frmovr bliv offntliggjort, hvis n virksomhd ikk følgr nævnts afgørls i klagsag. Md mindr forbrugrn har fåt hjælp fra n garantiordning. Ifølg brtningn fra 2009 kndr Håndværkts Anknævn til tr sagr, hvor n afgørls ikk r blvt fulgt, mn skrtariatschf Tuttr Blum mnr, dr sagtns kan vær flr. nævnts hjmmsid kommr indn læng i n ny og opdatrt vrsion. MALERFAGETS SAGER For hvrt fag undr anknævnt gældr, at dr r n rækk fællstræk vd d Virksomhdn ønskr ikk at vær bundt af afgørlsn Mddlr dtt skriftligt til nævnt indn 30-dagsfristn sagr, anknævnt bhandlr. For malrfagt drjr kundrns anksagr sig oft om, at dr r givt n for upræcis/ billig pris i t ovrslag llr at kvalittn ikk lvr op til d forvntningr, kundn havd til arbjdt. Andr typisk sagr r, at dr ikk r tagt korrkt forbhold for undrlagt - at dr r arbjdt på for dårligt t undrlag, typisk for højt indhold af fugt i murværkt. Ellr at kvalittn ikk harmonrr md prisn; at malrfirmat ikk har oplyst ordntligt om arbjdsprocssn/prisns nivau i forhold til arbjdt. Rglr om tvangsfuldbydls Virksomhdn ftrlvr kndlsn indn fristn. llr llr Virksomhdn indbringr sagn for domstoln indn fristn. llr Sagn slut. Forbrugr kan gå til garantiordning hvis man ønskr udbdring/dækning. Forbrugr kan brug sin rtshjælpsdækning og anlægg rtssag. Forbrugr kan gå til Forbrugrstyrlsn, som indbringr sagn på forbrugrns vgn + søg om omkostningsdækning. Ingn tvangsfuldbyrdls. NYE REGLER FRA I ÅR D ny vdtægtr btydr også, at n kndls skal forkynds for virksomhdn, hvis dn går imod dn dvs. at kndlsn skal ovrbrings prsonligt og dr skal kvittrs for modtaglsn. Dr r drftr 30 dag til at oplys, hvis man ikk vil følg afgørlsn. Drnæst kan anknævnt offntliggør navnn på d virksomhdr på hjmmsidn Ank- Virksomhdn anmodr om gnoptagls af sagn indn fristn. llr Virksomhdn ftrlvr ikk kndlsn indn fristn. Anmodningn har opsættnd virkning, indtil formandn har trufft afgørls hrom, og indtil 30 dag ftr forkyndls af formandns afgørls. Forbrugr kan gå til garantiordning. Forbrugr kan tvangsfuldbyrd via fogdrttn

11 Vi styrkr Plussrin md 9 ny og 4 optimrd produktr Plus Vægmaling 5 Extra Hlmat, vaskbar rn acryl vægmaling Plus Væv & Filtgrundr Grundr til ubhandlt væv og fi lt Acrylmaling 40 Acryl malj til indndørs brug Plus Vægmaling 5 Ny optimrt kvalitt Plus Vægmaling 7 Ny optimrt kvalitt Plus Uni-Acryl Rn Acrylmaling til udndørs brug Plus Microdisprs Grundr til sugnd og porøs undrlag Plus Loftmaling 02 Hlmat loftmaling Plus Vægmaling 25 Halvmat, vaskbar rn acryl vægmaling Plus Microdisprs Extra Grundr til sugnd og porøs undrlag tixt Plus Filtgrundr Extra Grundr til ubhandlt væv og fi lt Plus Vægmaling 10 Ny optimrt kvalitt Plus Murmaling Kalkmat Oliforstærkt mulsionsmaling til udndørs brug idworks.dk malrgrossistn.dk Århus Aalborg Viborg Vjl Randrs Hrlv Esbjrg

12 KRITIK AF KOMMUNAL UBDUDSPOLITIK TEKST & FOTO HENRIK TERNEY Dt går ud ovr dt lokal rhvrvsliv, når kommunrn samlr opgavrn i hovd- og totalntrprisr, lydr kritikkn fra malrmstr Jns Vstrgaard. LANDETS KOMMUNER HAR I MANGE ÅR VÆRET GODE KUNDER HOS DE LOKALE HÅNDVÆRKERE. MEN UD- VIKLINGEN GÅR DEN FORK- ERTE VEJ. OPGAVERNE BLIVER SAMLET I HOVEDENTREPRISE MED MANGEÅRIGE DRIFTS- AFTALER. OG DET ER EN UDBUDSFORM SOM GØR DET SVÆRT FOR DE SMÅ VIRKSOM- HEDER AT VÆRE MED. Klmt af kommunal udbud Dt hr r dr ikk mang lokal, dr kommr til at tjn på. Sådan kontant kommntrr malrmstr Jns Vstrgaard Gribskov Kommuns planr om at opfør n ny kombinrt skol og svømmhal i Hlsing t byggprojkt i størrlssordnn 200 millionr kronr. Et byggri kommunn har valgt at udbyd i totalntrpris sammn md n 25 års drifts- og vdligholdlssaftal. Og n udbudspolitik, dr dsværr vindr frm i kommunrn. Dansk Malrmstrs snst konjunkturanalys visr, at mr nd 70 procnt af landts malrmstr oplvr, at drs kommun oftr og oftr bydr opgavr ud i hovd- llr totalntrpris. Oplvlsn r samtidig, at dt mr r rgln nd undtaglsn at d kommunal opgavr landr i ordrbøgrn hos stor, udnbys firmar og ntrprnørvirksomhdr. Og dt r n uhldig udvikling. For i mang år har landts kommunr kørt t fornuftigt parløb md d små, lokal håndværksvirksomhdr. Opgavrn r budt ud, virksomhdrn har budt ind, og kommunn har valgt dt mst fordlagtig tilbud. Og som sidgvinst har kommunn sikrt t økonomisk grundlag for n lang rækk virksomhdr; virksomhdr, som har sikrt lærpladsr til ung mnnskr fra lokalområdt, som har ståt parat md mningsfyldt arbjd til andr, dr r kommt skævt ind på tilværlsn og som ikk mindst har sikrt opgavr til kommunal aktivringsprojktr. Nogt, dr mr højtravnd hddr, at d lokal håndværksvirksomhdr løftr dt social ansvar. GLEMMER DE LOKALE Mn dn opgav blivr vanskligr at løft i frmtidn, for udbud i hovd- llr total ntrpris r n udbudsform, som d lokal håndværkr sjældnt magtr. Md to llr tr ansatt har dn lokal malrmstr gansk nklt hvrkn svndn llr økonomin til at byd ind, når kommunn vælgr at byd byggrit af n ny skol llr vdligholdls af samtlig kommunal daginstitutionr ud undr t. Og Jns Vstrgaard r da hllr ikk imponrt af Gribskov kommuns udbud af dn ny skol. Slvfølglig havd dt vært muligt at splitt byggrit op i fagntrprisr, så også lokal håndværkr kunn byd ind. Dt har d bar ikk villt. Dn nordsjællandsk malrmstr undrstrgr, at hans kritik ikk handlr om brødnid, da dt i forvjn r bgrænst, hvor mgt arbjd han har for kommunn. Mn han afvisr ikk, at han havd budt ind på skoln, hvis opgavn var budt ud som fagntrpris. Mn min kritik r mr gnrl. Dt hl blivr ftrhåndn så stort, så dr slt ikk blivr nogt tilbag til dt lokal rhvrvsliv. Hvad md all d håndværkr, dr basrr n dl af drs omsætning på kommunal opgavr? Dm har du fuldstændig glmt. I sidst nd r dt jo d kommunal arbjdspladsr og skattkronrn, du sættr på spil, mnr Jns Vstrgaard, og pgr på, at kommunn ikk har svært vd at find d lokal virksomhdr i andr sammnhæng: Når jobcntrt skal find pladsr til aktivringr, vd d jo godt, hvor vi r! DRIFTSAFTALER I BLINDE Kommunns valg af udbudsform r dog kun t af kritikpunktrn, for Jns Vstrgaard r også skptisk ovr for dn drifts- og vdligholdlssaftal, dr følgr md. En aftal, han stærkt tvivlr på, blivr så økonomisk fordlagtig, som kommunn forstillr sig. Dt r prøvt før, og dt blv bstmt ikk billigr, sigr han og mindr om, at dt tidligr Frdriksborg Amt for år tilbag sndt vdligholdlsn af amtts institutionr for n længr priod i t samlt udbud. En opgav, dr gik til t købnhavnsk firma. Mn da arbjdt gik i gang, var

13 dt md andr prisr. Dit tilbud basrr sig på n tilstandsvurdring, mn når først arbjdt skal gå i gang, sr tingn oft mgt andrlds ud. Jg r sikkr på, at du vill få nogl billigr og mr rll prisr, hvis du udbød opgavrn ftrhåndn som dt blv aktult. Jns Vstrgaard rkndr, at kommunrn skal søg at få opgavrn udført så billigt som muligt, mn tvivlr på, at dt r tilfældt. En drifts- og vdligholdlssplan ovr 25 år kan ikk tag højd for all frmtidig forhold, hvorfor dr blivr stimrt n pris på vdligholdlsn. I min øjn r dt i hvrt tmmlig uignnmskuligt. Du kan ikk dokumntr, at dt blivr billigr, mnr han. Gribskov afvisr kritik Borgmstr i Gribskov Kommun, Jns Frdinansn, K, afvisr kritikkn fra malrmstr Jns Vstrgaard. Dn r skudt hlt ovr målt, mnr han. Vi gør faktisk mgt for at få d lokal håndværkr involvrt. Mn i dt aktull projkt har rammrn for projktt simplthn btydt, at vi har mått udbyd dt, som vi har gjort. Dt r t projkt til 200 millionr kronr, og dt r naturligt, at n lill lokal malrmstr ikk kan byd ind. Mn så må d gå sammn og byd ind samlt, llr forsøg at bliv undrntrprnør. Borgmstr Jns Frdinandsn indrømmr, at han r kd af, at skolprojktt r udbudt md n drifts- og vdligholdlssaftal - han havd grn vært dn forudn. Han mnr dog, at kommunal vdligholdlssprojktr oft ndr md at vær dr, hvor politikrn fortagr stor bsparlsr år for år. Og han r hllr ikk nig i, at vdligholdsn tit og oft blivr væsntligt dyrr nd forudsagt: I dag kan du allrd vd dit valg af matrialr forudsig bhovt for vdligholdls. Jg mnr, du mgt præcist kan styr dt ovr 25 år, sigr han. Endlig pgr borgmstrn på, at kommunn sidn nytår har udbudt all kommunal opgavr md n indbyggt social kontrakt for ntop at sikr, at kommunal opgavr blivr kædt sammn md uddannlsspladsr til ny lærling. HVT Er du klædt rigtigt på...? Dt blivr du hos Knauf Danogips. Vi r ikk blot lvrandør af din gipspladr, spartl- og fugmassr. Vi r din komptnc-partnr på spartling og ovrfladbhandling. Dt r hos os, du får Plus Srvic. Dt omfattr rigtig rådgivning og korrkt vjldning så du kan lvr dt færdig rsultat nmt, rigtigt og hurtigt! Sammn md Knauf Danogips skabr du dt rsultat, din kundr krævr. DEVISION Dt handlr om dn rigtig løsning til dt rigtig job! _JAKKESÆT.indd :51:46

14 BYGGEANALYSE Ny butikscntr på vj En computranimrt tgning af Vollsmos-cntrt i Odns ftr rnovring og ombygning. Dt r butikscntrts sydvndt facad, dr hr r vist. Dr r tal om t projkt til 50 millionr kronr. Dr skal byggs 67 butikscntr i Danmark md byggstart i dt kommnd år, hvis all d projktr dr r projktrt llr r undr projktring ralisrs. Dt visr n spritny analys udført af CRM- Byggfakta for Dansk Malrmstr. Dt stor spørgsmål r ifølg Jns S. Johansn, dirktør hos CRM-Byggfakta, hvor mang af projktrn dr blivr ralisrt i dt kommnd år. Butikscntr r privat byggri, og dt r først og frmmst d privat projktr, dr r ramt af finanskrisn, fastslår Jns S. Johansn. Han sr md n vis optimism på mulighdrn for at ralisr n stor dl af butiksprojktrn og pgr på, at slvom ldighdn i butiksmarkdt har vært stignd, så r dr flr tgn på at bundn r nåt. Et af tgnn r, at dr r mang af projktrn, dr sr ud til at bliv gnnmført ftr planrn. Dt btydr, at dr vil bliv igangsat bygning af kvadratmtr ny butikkr. Dn væsntligst årsag til d mang usikr butiksprojktr r manglnd finansiring. Hr skal man, ifølg Jns Johansn, vær opmærksom på at d flst butiksprojktr blivr sat i gang af projktudviklr og dvlopr, som skal hnt finansiring i bankrn. Drftr udviklr d butikscntrn, ljr dm ud, hvorftr d hlt llr dlvis udljt cntr, sælgs vidr til jndomsslskabr og pnsionskassr. Og ntop dn først finansiring r vansklig i n tid hvor dn finansill sktor r mgt forsigtig når dt handlr om jndomsprojktr. St i dt lys r dt positivt at 44 procnt af projktrn kørr som planlagt. For malrn r dt malrarbjd til ca. 100 mio. kr. STORE PROJEKTER Jns S. Johansn hæftr sig vd at butiksprojktrn r stor projktr. Blandt d stor som ndnu skridr planmæssigt frm r Butikscntr Kirkbjrg i Brøndby. Dt r t projkt dr r budgttrt til 333 mio. kr. Dt omfattr dagligvarbutikkr, n rækk udvalgsbutikkr, t byggmarkd, rstaurant, caf, fitnsscntr og lignnd. Endvidr skal dr vær plads til produktion og kontorr. Et andt projkt r Byns Havn i Søndrborg. Et projkt til 320 mio. kr. Endnu t stort butiksprojkt r Slagtrigrundn i Horsns, også t projkt til 320 mio. kr. Et mindr projkt r ombygning af Rginabygningn i Århus til butik. Et projkt til 3 mio. kr

15 TEKST & FOTO FINN ASNÆS Planlagt cntrbyggri i Danmark fra 1. oktobr 2010 til 30. sptmbr 2011 DER ER RIGTIG MANGE BUTIKKER PÅ VEJ I DANMARK. HVIS ALLE PROJEKTER TÆLLES MED HANDLER DET OM KVADRATMETER TIL EN VÆRDI AF 6,867 MIA. KR. DET BETYDER, AT DER ER MULIGHED FOR MALERARBEJDE FOR MERE END 200 MIO. KR. I DE KOMMENDE 12 MÅNEDER. Rgionr Mio. kr. Hraf usikr Hovdstadn % Midtjylland % Nordjylland % Sjælland % Syddanmark % Hl landt % Blandt d usikr projktr kan nævns Butikscntr Tømrrgårdn i Kalundborg til 200 mio. kr. Nyt Butikscntr vd Østr Landvj i Maribo, liglds til 200 mio. kr. Udvidls af Farum Bytorv og udvidls af Hørsholm Midtpunkt to projktr á 200 mio. kr. All projktr dr r usikr på grund af manglnd finansiring. Projktrn r fordlt ovr hl Danmark. Dt følgr dt sædvanlig mønstr. Dr skal byggs for flst png i Rgion Hovdstadsrgionn og i Rgion Syddanmark md projktr for hnholdsvis 2,6 og 1,8 mia. kr. En nærmr analys af d nklt projktr visr at d projktr dr r planlagt i Rgion Sjælland r mst usikr. Hl 96 procnt af projktrn i dnn rgion r usikr. Dn væsntligst årsag til at nogl af projktrn r usikr r som tidligr nævnt manglnd finansiring. Dn næststørst årsag til usikr projktr r manglnd myndighdsgodkndls, forklarr Jns S. Johansn. Blandt d usikr projktr, dr manglr myndighdsgodkndls r Markdsgallrit i Holbæk til 150 mio. kr. og udbygning af City 3 i Slagls for 80 mio. kr. Værdin af malrntrprisr r fastsat på basis af n vurdring af, at malrarbjdt i syghusbyggri, dr dls r nybyggri, dls rnovring udgør 1-5 procnt af dn samld byggsum. I artikln har vi vurdrt malrarbjdt til at udgør tr procnt. SPÆNDENDE PROJEKT Som ksmpl på hvor dtaljrd oplysningr CRM-Byggfakta s analys byggr på, pgr Jns S. Johansn på Vollsmos-cntrt i Odns. Adrss: Vollsmos Allé 10, 5240 Odns NØ Stadi: Byggplads Etablrs Budgt: 50 mio. Aral: Start: Juni 2010 Slut: Fbruar 2011 Totalntrprnør: NJ-Gruppn A/S Arkitkt: Skovhus Architcts A/S BESKRIVELSE: Projktt omfattr ombygning og rnovring såvl udvndigt som indvndigt sålds at cntrt frmstår som t modrn og tidssvarnd lokalcntr md basarområd og t mr klassisk handlsområd. Dr opførs t nyt indgangsparti md alu-facadr mod nord, samt t stort indvndigt rstaurationstorv. Rnovringn bstår i udskiftning af facadbklædning, samt t mindr antal dør og vindur. All indvndig og udvndig ovrfladr mals. OPGAVEMULIGHEDER Sammnfattnd kan man fastslå, at dr md hnsyn til bygning af butikscntr r opgavr at hnt i markdt. Når dt usikr r skårt bort r dr stadig projktr for ca. 3 mia. kr. Og malrmstrn kan hnt opgavr for omkring 90 mio. kr. i dt kommnd år på butiksbyggri, vurdrr Jns S. Johansn. Dt r også værd at bmærk, at dr r opgavr at hnt i all rgionr. Projktr r usikr pga. finanskris, konkurs, bsværlig og langsigtt lokalplanlægning, manglnd finansiring, manglnd udljning llr salg samt projktr indklagt for Naturklagnævnt o.lign., og d r drfor all usikr. Informationn r lvrt af CRM- Byggfakta A/S. CRM-Byggfakta r lvrandør af information om byggprojktr og CRM-systmr til byggrits partr, og har n projktdatabas som indholdr ca aktiv dansk byggprojktr, dr opdatrs løbnd i projktforløbt. S mr på:

16 ØKONOMISK OVERSKUD Pngn liggr i planlægningn SIDEN FEBRUAR I ÅR HAR SVENDENE I MALERFIRMAET SVEND- LUND & ARP A/S ARBEJDET PÅ AKKORD, FOR NU SKAL FIRMAET TJENE PENGE PÅ ARBEJDET. Indtjningn voksd slt ikk undr byggboomt, og da krisn kom, var dt til at få øj på i rgnskabt, at dr var nogt galt md økonomin. For slvom Malrfirmat Svndlund & Arp i Vard ikk vill sætt prisn nd på malrarbjdt, så var ovrskuddt alt for lavt. I fbruar i år havd vi så t mød md vors rvisor, og vi blv nig om at s på lønomkostningrn. Drfor bsluttd vi at gå ovr til akkord på all arbjdsopgavr, fortællr malrmstr Kim Arp, dr drivr firmat sammn md sin far Christian Arp. Idn md akkord har spøgt t stykk tid. I gaml dag var alt jo akkord, mn timlønn har still og roligt afløst dn. Vors problm var lig ud, at svndn sad for mgt nd og holdt paus. TIDEN ER DERES EGEN Pausr og langsommlighd var kodordn, da malrmstrn bsluttd at tag fat vd nældns rod. D fik talt md d ansatt om

17 TEKST ANNE KATHRINE SPANGSBERG FOTO LENE ESTHAVE Vi skal sikr os, at dr r brgnt timr nok i akkordn til at kvalittn stadig r i ordn. Dsudn sørgr vi for at svndn har adgang til alt dt værktøj og udstyr d har bhov for, sigr malrmstr Kim Arp. Tv. Ln Clausn og Christian Arp Dt r også svndns gt ansvar at d har bstilt matrialr nok, så d ikk går i stå kl. 14, fordi d ikk har mr maling. Drs arbjdstid r drs gt ansvar, sigr Christian Arp. Jg arbjdr faktisk hlt som før. omfangt af pausr, og slvom nogl havd svært vd at forstå dt, så kunn d flst godt s pointn. D vd jo godt, at d ikk tjnr drs løn vd at sidd på spandn, mn dt r jo hyggligt at sidd dér, sigr Kim Arp, og han supplrs af Christian Arp: Nogl gang skull d jo møds for at hold pausr, og dt kunn løb op i to timr om dagn i pausr. Så vi sagd; dt må hav n nd. Eftrhåndn var dt blvt n rt, d havd, og dt r svært at tag n paus fra dm. Mn md akkord bstmmr d slv ovr tidn, og vi blandr os LENE CLAUSEN MALERSVEND ikk. L a n g - sommlighdn så d to mstr bl.a. tgn på, når dr gang på gang skull mands op når aflvringsdaton nærmd sig. Tidligr har vi også kunnt s, at d har pltspartlt n væg gang, og slvom dt r prisværdigt md så højt t nivau, så kan dt bliv for hystrisk. Hvis man syns, dr r bhov for mr nd d to gang arbjdsbskrivlsn sigr, så må man komm til os. For slvfølglig skal kvalittn stadig vær i ordn, og vi sikrr os, at dr r tid til d bhandlingr, dr skal til. Mn frmovr skal d nok ikk liiiig pltspartl ign og ign, for nu r dt drs gn tid, lydr dt fra d to malrmstr. LØN SOM FORTJENT Ln Clausn r n af d rfarn ansatt i firmat, hvor hun også r udlært og har vært i ialt ott år, og hun har kun haft positiv rfaringr md skiftt til akkord. Jg arbjdr faktisk hlt som før, fortællr hun. Til gngæld har hun så oplvt at gå fra n fast timløn på 150 kronr til faktisk at hav opnåt hl 255 kronr på én akkord. For Christian Arp r dt sagns krn: Før kunn sådan n som Ln jo oppbær t ovrskud på t stykk arbjd, som andr trak nd på. Nu får d lov til slv at tjn d png og få drs bonus. Dt r løn som fortjnt, sigr malrmstrn

18 ØKONOMISK OVERSKUD To gang mstr og n svnd: All r d tilfrds md akkord-arbjdt. Mn også lærlingn mærkr d ny tidr. Og Kim Arp r sikkr på, at dt kommr til god, når d kommr tilbag på skoln. Dr liggr mang png gmt i god planlægning. KIM ARP MALERMESTER For at giv malrsvndn n chanc for at vænn sig til akkordn har all opgavr vært garantrt n timløn på 150 kronr. Mn dt sikkrhdsnt r væk nu, og frmovr r dt op til dm slv at hold styr på frmdriftn i arbjdt. Jg forstår godt d svnd, dr kan vær nrvøs vd at gå ovr til akkord. Mn uanst hvad, så r dt hr ikk t filantropisk fortagnd, og hvis ikk firmat tjnr png, så holdr dt jo i sidst nd. Så dr skal ikk vær så mgt hygg, sigr Christian Arp. Mn båd Ln og d to malrmstr r sikr på, at ingn af svndn kommr til at lid nød. I t sjak r dr forskl på folk, så dt r vors opgav at sætt folk sammn, så dt blivr t godt tam. Nogl r bdr til at tag bslutningrn og stå for planlægningn. D andr manglr måsk lig dt, man kan jo vær nogl rigtig dygtig malr, mn dt voksr dm ovr hovdt at ovrsku hl arbjdsdagn på én gang, sigr Christian Arp. Man lærr jo også af hinandn ud på pladsn, og vi kan godt sig nogt til hinandn, hvis dr r én dr snakkr for mgt i tlfon md sin mor i arbjdstidn for ksmpl, fortællr Ln Clausn. GULDET LIGGER I PLANLÆGNING Ntop planlægning r t nøglord i dn vstjysk malrvirksomhd. Dr liggr mang png gmt i god planlægning, sigr Kim Arp, og nævnr som ksmpl n af d ældr svnd, dr r sidst i 50 rn. Han r 100-mtrmstr i planlægning, og rfaring r altså også t godt værktøj. Dt handlr f.ks. om at han ikk går nogn stdr udn at hav nogt i hændrn, fordi han vd, at bagftr dt hr, så skal jg vidr til dt hr rum, fortællr Kim og Christian Arp. Erfaringn handlr også om, at man for ksmpl vd, hvor mgt spartlmass dr skal til fra bgyndlsn, for at rsultatt blivr som dt skal, udn at man skal pltspartl i n undlighd. Og så pausrn. Ign. For på akkordn kan planlægningn mærks af svndn slv. Hvis man r på timløn, så kan man jo sætt sig nd og drikk kaff, mns væggn tørrr. Mn på akkordn r dt drs gn tid, og så kan dt nok bdr btal sig at bstill nogt, sigr Christian, dr gang på gang slår fast, at: Når svndn tjnr png, så tjnr firmat også png. ALLE OPGAVER I MALERFIRMAET SVENDLUND & ARP A/S BLIVER OPMÅLT, BÅDE AF FIRMAET SELV OG AF FAG- FORENINGENS OPMÅLERE. DERMED KAN MALERMESTRENE GIVE KUNDERNE EN FAST PRIS OG GIVE SVENDE- NE ET ANSLÅET TIMETAL FOR OPGAVEN. SVENDENE FÅR PT. 150 KR. I TIMEN A CONTO, MEN NÅR ORDNINGEN HAR KØRT LIDT LÆNGERE TID, VIL DE FÅ ET A CONTO-BELØB BASERET PÅ ET GENNEMSNIT AF DE SENESTE AKKORDER

19 TEKST ANNE KATHRINE SPANGSBERG FOTO ADAM PADE OG JAN H. LARSEN Flott sr d ud - kanonlavttn på Kronborg - n værdig modtagr af Hlsingør Malrlaugs malrpris. Til vnstr: oldrmand Jacob Rung Olsn, arkitkt Uff KJrulf fra Slots- og jndomsstyrlsn og malrmstr Johanns Kattrup Tillidn til dt god håndværk Træhjuln r hlt ny, d r smukt nymald md linoli tilsat rød okkr, og d r bhandlt så d kan tål dn kraftig påvirkning fra blæst og havluft, som susr omkring Kronborg. For d 34 hjul siddr på d gaml og irrd kanonr, dr står foran Kronborg Slot i Hlsingør, r cntrum for årts uddling af Hlsingør og Omgns Malrlaugs Malrpris. Slots- og Ejndomsstyrlsn og malrmstr Johanns Kattrup fra Hlsingør r modtagr af prisn, dr blv ovrrakt vd n rcption ud vd slv kanonrn. Md Malrprisn hædrr vi dn byghrr, dr har udvist tillid til, at malrmstrn som fagkyndig har kunnt påtag sig hl llr væsntlig dl af ansvart for gnnmførlsn af malrarbjdt. Årts prismodtagr lvr til fuld op til intntionn, hr har hrskt dn dirkt dialog mllm byghrr og håndværksmstr, som dr står i bgrundlsn for lavts farvpris. Hjuln r malt md linoli md rød okkr tilsat lidt grundoli, drnæst md ufortyndt linoli, og trdj omgang maling r linoli tilsat standoli basrt på linoli. Og slvfølglig r dr slbt og kittt småriftr ud mllm hvr bhandling. Mtallt på hjuln; møtrikkr, spændbånd og kørskinn, r også blvt bhandlt af malrmstrn, dr har værkstd på Kronborg til at klar malrarbjdt. Malrmstr i 50 år Hlsingør og Omgns Malrlaug uddlr altid Malrprisn til båd byghrrn og til malrmstrn bag arbjdt. Og i år r dt Johanns Ptr Kattrup, dr har modtagt diplomt for Malrprisn. Kattrup har vært aktiv malr sidn sptmbr 1949, hvor han kom i lær som malr i sin fars firma. Sidn 1960 har han vært malrmstr i samm firma, og kan drfor i dcmbr i år fjr 50 år som malrmstr. I dcmbr kan firmat ndda fjr, at sidst ld i familin blivr udlært som malr, når Monica Kattrup som fjrd gnration tagr sin svndprøv

20 TEKST & FOTO PETER GRAAH Faglig mdvind i n kristid MANGE FAGFOLK SLOG VEJEN FORBI, DA SKILTEFAGGRUPPEN INVITEREDE TIL SKILTEFAGMESSE FØRST I SEPTEMBER. SOM NOGET NYT VAR MESSEN RAMMEN OM DM FOR SKILTEMALER- ELEVER. Dt var 5. gang, at Skiltfaggruppn kunn slå dørn op, og i dagn sptmbr 2010 byd indn for, til Skiltfagmss i Frdricia Msscntr. En lang rækk af skiltfagts lvrandørr havd bookt n stand på mssn, og stod md konsulntr og tknikr klar til n faglig snak md d bsøgnd. I alt 889 fagfolk bsøgt mssn, hvor d kunn s og prøv alt dt sidst ny isnkram og forbrugsvarr til modrn skiltproduktion. Ann Mari Riis, øvrst, vandt mstrskabrn. Ndst d sks dltagr: Mads Ring, Ann Mari Riis, Ann Bjrgskov Hjort, Pia Mortnsn, Sacha Svndsn og Louis Krabb. DM FOR SKILTETEKNIKERE Et nyt tiltag på Skiltfagmssn var afholdlsn af Danmarksmstrskabt for Skilttknikr 2010, som blv arrangrt af TEC og Silkborg Tknisk Skol i samarbjd md Skiltfaggruppn. En rækk sponsorr, 3M, LMT Gruppn, CC&CO sign & digital samt Ringkøbing Skilt gav n hånd md, og assistrd md blandt andt foli, print og fræs. Dltagrn, dr all r undr 25 år og ntn r færdiguddannt llr r i gang md skilttknikr uddannlsn, var: Sascha Svndsn, Wst Sign, Ring, Mads Bjrg, Skjrn Skilt, Pia Mortnsn, Silkborg Tknisk Skol, Louis Krabb Sørnsn, Bidstrup Skilt, Ann Bjrgskov Hjort, Vangsgaard A/S, Ann Mari Riis, TEC. LOGO TIL FORENING Opgavn blv offntliggjort på slv dagn, og indholdt n rækk faglig disciplinr hrundr dsign af t nyt logo til Dyrns bskyttls md undrtkstn For dansk bondgårdsdyr, udfør n dkoration md foli, arbjd md billdr, print, fræs, indpakning, rntgning af logo tc. Dt blv til 3 lang og koncntrrd arbjdsdag for d ung skilttknikr, dr skull løs dn omfangsrig opgav, dr ign var opdlt i 7 dlopgavr, som løbnd blv bdømt af d 4 dommr. Danmarksmstrskabt for Skilttknikr 2010 var t fagligt boost for Skiltfagmssn, som tiltrak mang intrssrd bsøgnd. Næst trin for d ung skilttknikr r dltagls som dmonstrations fag på Skills Dnmark, dr afholds dn januar 2011 i Odns Congrss Cntr

21 TEKST HEIKE HOFFMANN, UDDANNELSESPOLITISK MEDARBEJDER FOTO COLOURBOX HÅNDVÆRKSRÅDET Lærling md kontant fordl PRÆMIE- OG BONUS- ORDNINGEN PÅ KR. PR. NY LÆRLINGEAFTALE UDLØBER TIL NYTÅR. HVIS DU OVERVEJER AT ANSÆTTE EN LÆRLING, KAN DU MED ØKONOMISK FORDEL VÆLGE AT INDGÅ AFTALEN SENEST DEN 31. DECEMBER I ÅR. Præmi- og bonusordningn har vært md til at skab væsntligt flr praktikpladsr i 2010, nd vi så i Talln for 1. halvår af 2010 visr n samlt stigning på 19 pct. i antallt af indgåd uddannlssaftalr. Ordningn blv til ftr prs fra bl.a. Håndværksrådts bstyrls, dr blv bakkt op af Håndværksrådts Uddannlssudvalg vd mød md uddannlssordførr fra bl.a. Vnstr. Dn nuværnd ordning udløbr dn 31. dcmbr 2010, hvor uddannlssaftaln skal vær indgåt og trådt i kraft. Krisn r dog ikk forbi, og mang små og mllmstor håndværksmstr r fortsat så prssd på bundlinjn, at d har brug for dn økonomisk håndsrækning. Drfor arbjdr Håndværksrådt for n forlængls af præmi- og bonusordningn. Og båd Undrvisningsministrn og flr uddannlssordførr har ladt skinn ignnm, at ordningn bør fortsætt i én llr andn variant mn hvrkn bløbts størrls, ratrn llr udbtalingstidspunktr kan angivs md sikkrhd, da dt r til forhandling i øjblikkt. BONUS TIL KORTE AFTALER Præmi og bonus gældr i dn nuværnd ordning også d kort uddannlssaftalr, som typisk dækkr t nklt skolophold og n praktikpriod. Dt btydr, at dn nklt mstr kan få udbtalt dt fuld bløb udn nødvndigvis at indgå n aftal, dr løbr ovr d sædvanlig 3-4 år. Dn kort uddannlssaftal r n fordl for d mang mstr, dr r sikr på at hav økonomi og arbjdsopgavr til n lærling i dt næst års tid, mn hvor tidn drftr r bhæftt md størr usikkrhd. For lærlingn r dt ærgrligt ikk at få n fuld uddannlssaftal, mn hvis altrnativt r skolpraktik llr ingnting, så r t års lærtid langt bdr for cv t. Og antallt af ny kort uddannlssaftalr visr, at dn mulighd faldr i mang håndværksmstrs smag. Tal fra 1. halvår af 2010 visr, at antallt af kort uddannlssaftalr r stgt md hl 97 pct. sammnlignt md 1. halvår i Et faktum Håndværksrådt r opmærksom på i dt vidr arbjd. FOR MANGE SKOLEPRAKTIKANTER Uanst præmi- og bonusordningns positiv ffkt r dr dog stadig alt for mang ung mnnskr i skolpraktik. Antallt af lvr i skolpraktik var i juni pct. størr nd i juni 2009, og dt r vigtigt for rhvrvsuddannlsrns omdømm og frmtid, at færr får dl af drs uddannls i skolpraktik. All håndværksmstr bør drfor vær opmærksomm på, at n ydrligr stigning i skolpraktikkn kun kan forhindrs vd, at dr indgås flr uddannlssaftalr ordinær, kort llr kombinationsaftalr. I dn forbindls r dt værd at hold sig for øj, at dt kan btal sig at indgå uddannlssaftaln i løbt af 2010, fordi hvr lærling indtil da udløsr kr. i præmi og bonus

22 FEATURE EN MUR I ÅRHUS UNDER STOR FESTIVITAS BLEV DET STORE GAVL- MALERI I GELLERUPPARKEN - UDFØRT AF 11 UNGE FRA ÅRHUS PRODUKTIONSSKOLE - AFSLØRET VED EN FERNISERING I MIDTEN AF SEPTEMBER AF ÅRHUS-BORGMESTER NICOLAI VAMMEN (NEDERST TIL HØJRE). MURMALERIET - MED NAVNET POSTKORT FRA VERDEN - ER BLEVET TIL UNDER LEDELSE AF MA- LERMESTER HEIDI ZILMER OG KOLLEGAEN SUSAN ARNILD. PROJEKTET HAR HAFT TO FORMÅL: DELS AT ÅBNE ØJNENE HOS DELTAGERNE FOR EN UDDANNELSE I MALERFAGET, DELS AT FORSKØNNE OMRÅDET, HVOR DER BOR OMKRING 6000 MENNESKER - HER- AF ER NÆSTEN HALVDELEN BØRN UNDER 20 ÅR. FOTO: THOMAS YDE

23 TEKST ALLAN BROHUS FAGLIGT-TEKNISK Bjdsning md problmr SOM BEKENDT ER DET BLEVET MEGET MODERNE AT BEJDSE/ LYSNE ELLER FULDMALE ÆL- DRE RUSTIKKE TRÆLOFTER, MEN DE FLESTE MALERE ER OGSÅ BEKENDT MED, AT DET OFTE KAN VÆRE MEGET PROBLEMATISK AT BEHANDLE DISSE ÆLDRE TRÆLOFTER. Når n kund ønskr at få bjdst llr lysnt sin ældr træloftr, skr dt oft i n forvntning om, at d vil komm til at frmstå præcis lig så pæn og nsartd som ny træpanlr, dr r blvt maskinlt bhandlt. Mn rsultatt blivr sjældnt som diss, og dt skr oft, at træloftrn frmstår unsartd, blakkd og ndda ligfrm skjoldd. Mang ældr træloftr r md tidn blvt misfarvt af sollys, tobaksrøg, os fra madlavning m.m. Hvilkt naturligvis hllr ikk r særligt pænt, og på markdt finds dr da også flr forskllig typr af produktr, dr r blvt frmstillt til at løs dnn opgav. MALERENS ANSVAR Oftst skal træloftrn indn slv bjdsningn/lysningn afrnss md n gnt trærnsr, hvorftr bjdsn skal påførs - 1 til 2 gang - i lang nsartd strøg. Dsværr blivr rsultatt ikk altid som forvntt, og drfor bør man sikr sig, at kundn r bkndt md at ældr rustikk træloftr kun gansk sjældnt kommr til at frmstå lig så pæn og nsartd som d bjdsd træpanlr dr ss i byggmarkdr, nybyggd hus m.m. Ind i mllm har dr dsværr vært ksmplr på, at malrn ikk har fåt dt gjort tilstrækkligt tydligt for kundn, at rsultatt kan bliv andrlds nd dt rsultat, n privat kund umiddlbart forvntr. Og da dt jo r malrn, dr har dt profssionll ansvar, r dt ind i mllm skt, at ældr rustikk træloftr - dr ikk kan opnås t rimligt rsultat på - r blvt udskiftt md ny for malrns rgning. For at undgå at komm i n sådan kdlig situation anbfals dt drfor at tag t skriftligt forbhold for udfaldt, og kan man frmvis n tidligr opgav, llr lav n prøv, som kundn kan s og godknd indn arbjdt påbgynds, r dt slvfølglig hlt optimalt. HELDÆKKENDE MALING Andr gang ss dt, at kundrn i stdt vælgr at få malbhandlt diss ældr træloftr md n fulddækknd maling, og dt kan jo også vær n gansk god løsning, hvis man ikk ønskr diss unsartd ovrfladr. Mn også hr kan dr opstå uhnsigtsmæssig situationr, når slv mgt gaml knastr givr misfarvnd gnnmslag, llr når dn fugmass, man har brugt til at fug samlingrn md, pludslig rvnr llr ligfrm bulr ud. Ingn af førnævnt situationr kan forbyggs, så man md 100% sikkrhd kan tilbyd kundrn, at d ældr rustikk træloftr kommr til at frmstå prfkt. SJÆLDENT HELT PERFEKT Naturligvis kan og bør man påfør knastlak på slv ældr træ, og mht. rvndannlsr og udbuling En lysning af d gaml træloftr faldr sjældnt ud til kundns forvntning - dt bør fortæll kundn, indn du går i gang. Foto: Kirstn Bill af fugmassn, så r dt jo også t kndt problm. Idt fugmassn naturligvis bvægr sig i takt md, at t organisk matrial som træ udsætts for fugt og tmpraturændringr, og bvæglsrn kan forkomm fra flr forskllig stdr såsom træpanlrn, forskalling og ndog fra slv tagkonstruktionn. Endlig skal dt ndnu ngang bmærks, at n malrfug udlukknd udførs af æsttisk hnsyn, og maksimalt må hav n brdd på 2 mm. Endlig skal dt gntags, at man som malr altid bør sikr sig, at kundn r bkndt md og har accptrt at malrbhandling af diss ældr rustikk loftr r bhæftt md n stor risiko for, at rsultatt ikk kan frmstå prfkt

24 s s m Malr Tradtionn tro valfartd byns børn til torvt i Køg, hvor Køg Malrlaug ign i år havd Malrdag i forbindls md fstugn. rmss al.00 til oldrrkm h kkn 14 ia lo d n b Sla 4. novm MALERDAG I KØGE l ik6k.0r0 ti mablrrtkl.kn ls m v o n. 4 g dnidn om 4200 Sla v ad 1 Torsdaygst ls rktøj Ta n n n dah g duktr og væ Få dpå Br pro dn Torsdag lv md hjm - og få kr. yst S d n andst t s 20 ny Ca. d dn nfor d m n in vid aling m r ikkia EmLalArtNknD S Å P d ø r r m o E vj ra n g ltø M ES S vidn str rog væ kt M A LERFå dn ny, ym på rdu lr m sta pro mss o rk st d n r n l d Slagls d sv S Ma 1, 42r o 00ma n Elvr, br til ttt Uddannalsg,Brldsahlsg.adF m v o n r l vs 4., v il r Erhvr a i S - Cntr møds forgår på Slanndia S La rsn lafo ndi n n l l n o s G Ms sk r, hvr vs 21 og r mst a k l. 16 k M a l r s f n r o om a r D a for cr, inf dr v n, n r r s u s om dr kon k åbn m, lig s tilling, k r s d æ u v t å r for lt n bydr p ssn g socia o M. s g l n i n n udda n bspis t. hd for g i lrfag l a u m m i r d r trss all in r md Mulighd mr... Mr nd 500 børn aflagd bsøg i malrtltt og fik ljlighd til at afprøv drs krativ vnr, da Køg Malrlaug dn 31. august traditionn tro afholdt Børnns Malrdag i forbindls md Køg Fstug. Som nogt nyt vil børnns malrir bliv udstillt i Rådhusarkadn fra mandag d.11.oktobr til frdag d. 15. oktobr. Dr r båd tgningr fra børn og fra hl institutionr, hvor all børn fra samm børnhav llr klass har vært sammn. Dr r præmir til båd børn og institutionr for d udstilld tgningr, præmiovrrækklsn r 14. oktobr. Foto: Køg Malrlaug K ATA L OG F Y Malr LD ER fa gligt B ÅR ha nd katalo l i n g sg - b d r kn MBK dt som ka n i å r fjr jubilæ sit 30 u m. O å rs g dt v logisk i l Tk no Institu t natu gr n rligvis fstlig hold. md D t s k t åb r mnt d nt hus-a r ra ngn 26. novm institu br, hv ttt bl or a ndt m v i l v is gt m, hvo r r da n m matri a n ts al tr sk im m r sa mt for tæ ll om lsva m p i rl mala ation t rbjd il. Tilm w w w.t lding k nolo på: gisk.d k/k

25 MESTER MENER Flnsborg Fjord r vand vd sidn af Æ Haw, som r nabo til dtt års oldrmandsmød. Hr Jørgn Larsn, Hrning, og Jtt Thomsn, Skiv. Foto: Ln Esthav. Oldrmænd til mød nordnfjords Pnsionsfordl Hvordan får vi t vlfungrnd lav? Hvad skal dr til? Lavsarbjdt r blot t af programpunktrn, når Dansk Malrmstrs oldrmænd og forningsformænd sættr hinandn stævn i oktobr - mr præcist oktobr i Hanstholm md udsigt til Vstrhavt. Omgivlsrn r mr rå og forblæst nd sidst år, hvor oldrmandsmødt blv afholdt i Søndrborg md udsigt til Flnsborg Fjord. D barsk omgivlsr går dog ikk ign i programmt, hvor dr udovr lavsarbjdt også r programsat Håndværksrådt. Vinkln r, hvordan rådt også i frmtidn forblivr talrør for landts små og mllmstor virksomhdr. Byggrits pt. mst hott mn: Almngyldig ovrnskomstr, som Dansk Malrmstr sammn md malrforbundt r varm fortalr for skal også diskutrs. Fra Norg dltagr Pr Skau, faglig skrtær i Fllsforbundt samt ansættlssrtschf, Flmming Drsn, Dansk Arbjdsgivrforning. Har din mdarbjdr n pnsionsordning fra t tidligr job? Ellr n privat ordning, som d ikk længr indbtalr til? Så kan d måsk md fordl saml ordningrn ét std. Dt kan giv flr png til pnsion samtidig md, at d får bdr ovrblik, spar administrationsomkostningr, og får lugt ud i ovrflødig forsikringstordningr. S mr på: Man undrs... Jg har md forbavsls læst Købnhavns Malrlavs Tknisk Udvalgs indlæg i DM 09:10 og må konstatr, at diss malrmstr ikk kan læs n tkst - llr sammnlign dn md n andn. Dt skull llrs vær så lt, skull man mn. Jg har også md stor glæd læst 9 års rapportn om vindusprojktt. Dn påvisr, ikk bvisr, at dr r n stor holdbarhd vd brug af linolimaling til vindur. Og som dt undrstrgs i rapportn: Dt vindu, dr holdr bdst, r ntop dt, dr r total afrnst og drnæst malt md linolimaling. JM har ndgyldigt rt i at projktt ikk r afsluttt. Og, som JM skrivr, r dr stadigvæk t hlt år tilbag af forsøgt. Nu har jg dog aldrig st n så afgørnd ændring af rsultatr som følg af d sidst 10 %, som JM hr læggr op til kan sk. Jg kan slvfølglig ikk spå, hllr ikk om frmtidn, mn findr dt blot usandsynligt, at d linolimald vindur skull undrgå n markant ændring på bar 12 måndr. Mn, jg vntr md ivr på dn sidst rapport. Skull dt gå, som jg håbr, r dt nok dsværr for snt. For vi, som fag, har bortkastt så ufattligt mgt arbjd i Købnhavn og hl landt. Havd vi tidligr sat dnn undrsøgls i gang, kunn vi hav forhindrt, at n rt stor procnt dl af d gaml vindur var blvt kassrt. Dt havd kastt virkligt mgt arbjd af sig til os, tømrrn, og murrn, samt spart vor kundr n stor dl png. Vindurn havd i mang tilfæld siddt i 100 år og kunn sidd 100 år til md dn rigtig bhandling og vdligholdls. Jg har sammn md n tømrr&sndkrmstr lavt brgningr på, hvad dt kostr at vdlighold gaml vindur: Fra totalafrnsning og opmaling md linolimaling, vntult sndkrarbjd samt udkradsning af fugrn imllm karm og murværk md ftrfølgnd fugning md mørtl og fæhår fra murr. Alt sammn til t bløb, dr r væsntligt mindr nd prisn på udskiftning af blot t mllmgodt nyt vindu (dr oft kun har n holdbarhd på op til 25 år). Min anbfaling til kundr r sålds, at dt bdr kan btal sig for dm at lad drs gaml vindur rnovr. Jg kan altså giv kundr n bsparls bdr vindur md størr holdbarhd og ikk mindst skaff mr arbjd til min ansatt vd at hnvis til Erik Møllrs tgnstus rapport. At brug n rapport som dnn i sin markdsføring ligsom gipsrapportn, står jo nhvr frit for. Jg mnr, at dt liggr lig til højrbnt for os all. PETER THYLANDER MALERMESTER, KØBENHAVNS MALERLAUG All r vlkomn til at skriv til Mstr Mnr. Kontakt rdaktionn:

26 NAVNESTOF Til lykk! 80 år Malrmstr Kurt Hinz Hyttmann, Carstnsgad 59, 6270 Tøndr, onsdag dn 17. novmbr, 75 år Malrmstr Kaj E. Stoltnborg, Castor Allé 29, 2770 Kastrup, søndag dn 28. novmbr. 70 år Malrmstr Hnning R. Pdrsn, Dr. Larsns Vj 38, 8370 Hadstn, onsdag dn 10. novmbr. Malrmstr Willy Jnsn, Uhrvj 6, 7470 Karup J, tirsdag dn 2. novmbr. 65 år Malrmstr Ol Charls Poulsn, Ludvig Holbrgsvj 17, 8500 Grnå, tirsdag dn 30. novmbr. Malrmstr Alf Munch, Ørsundsvj 10B, 9990 Skagn, tirsdag dn 23. novmbr. Malrmstr Jan W. Jokinn, Blommvængt 150, 8300 Oddr, søndag dn 21. novmbr. Malrmstr Lars Mortnsn, Skyggvj 6, 7441 Bording, onsdag dn 17. novmbr. Malrmstr Bjarn Ptr Svrin Bagg, Agrtoftn 17, 4320 Ljr, torsdag dn 4. novmbr. 60 år Malrfirma Johnny Brandt- Jnsn, Hans Rømrs Vj 16, 3720 Åkirkby, frdag dn 19. novmbr. Malrmstr Finn Højmann Hansn, Bødkrvj 6, 4300 Holbæk, frdag dn 19. novmbr. Malrmstr John Callsn, Vstrgad 51, 6500 Vojns, tirsdag dn 16. novmbr. 50 år Malrmstr Kim Abrahamsn, Thujavj 51, 5250 Odns SV, tirsdag dn 30. novmbr. Malrmstr Mark Spong, Løjnkærvj 8, 8300, lørdag dn 6. novmbr. Malrmstr Ln Hansn, Damgårdsparkn 18, 6070 Christiansfld, lørdag dn 13. novmbr. Malrmstr Pia Hansn, Århusvj 19, 8382 Hinnrup, tirsdag dn 2. novmbr. Malrmstr Nils Svarr, Kildgårdsvj 1, 4200 Slagls, søndag dn 7. novmbr. 40 år Malrmstr Simon Gottlib Hansn, Køgvj 33, 4000 Roskild, tirsdag dn 30. novmbr. Malrmstr Mortn Gadgaard, Vstrgad 75, 1, 9400 Nørrsundby, lørdag dn 27. novmbr. Malrmstr Nils Koch, Snbærhavn 27, 2620 Albrtslund, torsdag dn 25. novmbr. Malrmstr Ptr Søndrgaard, Fårtoftvj 113, 7700 Thistd, mandag dn 22. novmbr. Malrmstr Nils Ol Jnsn, Huginsvj 2A, 3400 Hillrød, lørdag dn 13. novmbr. Malrmstr Tim Thirstrup Nilsn, Farrvj 23A, 8464 Galtn, torsdag dn 11. novmbr. Malrmstr Thomas Christnsn, Tornvangsvj 21, 3460 Birkrød, tirsdag dn 9. novmbr. Malrmstr Camilla Wohlfarth, Vstrgad 42, 7500 Holstbro, tirsdag dn 9. novmbr. Malrmstr Thomas Rasmussn, Hlligkorsvj 11, 4000 Roskild, søndag dn 21. novmbr. Malrmstr Karina Blæsild Kristnsn, Arnold Nilsns Boulvard 60, 2650 Hvidovr, mandag dn 1. novmbr. OVERSIGTEN OVER FØDSELSDAGE UDARBEJDES PÅ BAGGRUND AF OPLYSNINGER, SOM VOR MEDLEMSADMINISTRATION TRÆKKER UD AF FORENINGENS MEDLEMSREGISTER. BEMÆRKNINGER TIL RUNDE DAGE I NOVEMBER HERUNDER, OM MAN IKKE ØNSKER SIN FØDSELSDAG BRAGT, ELLER OM MAN MÅTTE ØNSKE AT FÅ NÆVNT EN RECEPTION RETTES TIL REDAKTIONEN SKRIFTLIGT SENEST FREDAG DEN 18. OKTOBER. Af Mogns Gaardsmann

27 Mdlmsnyt Ny mdlmmr: Købnhavns Malrlaug: Rosdahl, Silkborggad 7, st. th., 2100 Købnhavn Ø. Marmon I/S, Hdgrænsn 47, 2605 Brøndby. Halds Malrsrvic, Egvoldn 146 st. th., 2650 Hvidovr. Pr Lundquist ApS., Jordbærvangn 50, 2765 Smørum. Nkrolog Vstjysk Malrlaug: Lintrup Malrforrtning, Kirkpladsn 6, 6660 Lintrup. Ovrført til passiv: Roskild Malrlaug: Bnt Hansn, Frdriksborgvj 510, 4000 Roskild. Vors god vn og kollga, Kurt Aabo, r død ftr n lang og umnnsklig kamp mod kræft. Han død 6. sptmbr 55 år gamml og ftrladr sig hustrun Glnni, sønnrn Johnni og Dnnis, svigrbørn og børnbørn. Kurt startd gn virksomhd i 1974, og opnåd hurtigt ry som n dygtig malr; n pligtopfyldnd samarbjdspartnr. Dr gik drfor ikk lang tid, før dt var n mgt vlrnommrt malrforrtning, han stod i spidsn for. Mn Kurt havd flr talntr; krnn i hans virksomhd blv ftrhåndn drift af jndomm, projktudvikling md mr. Tit og oft kront md hld. Vi skal ikk nævn, hvad Kurt opnåd rsultatrn talr så rigligt for sig slv. Vd sidn af sin virksomhd var Kurt nok Aab s størst fan. Dt faldt drfor hlt naturligt, når klubbn havd problmr, at han stod klar. Sportslig problmr såsom manglnd scoringr llr n pngkass, dr var tom, så var Kurt dr md moralsk opbakning llr økonomisk støtt. Sammn md Glnni nåd Kurt at få n af drs stor drømm opfyldt, da d flyttd ind på Trandrslund. Et imponrnd projkt, n nstånd jndom, som dr var brugt flr års forbrdls på. Kurt blv mdlm af Aalborg og Nørrsundby Malrlaug i 1981 og valgt ind i bstyrlsn i 1992, hvor han sad indtil år Hr valgt han af tidsmæssig årsagr at træd ud mn han sagd bstmt ikk farvl. Kurt fortsatt som lavts kritisk rvisor og som toastmastr vd lavsfstrn hlt frm til i år. Vi r mang, dr vil savn Kurt for hans væsn og altid positiv måd at vær på. Vor tankr går til familin. Vltablrt malrvirksomhd sælgs Bygningsmalrvirksomhd md stor fast kundkrds. Årlig omsætning millionr kronr. Antal svnd Bliggnd i Købnhavn. Kun sriøs skriftlig hnvndlsr til: Bill & Buch-Andrsn A/S Rvision og rgnskab Holsbjrgvj Albrtslund att. Jan Kokholm -mail: Gør du brug af......vors mang lvrandøraftalr? Du kan spar rigtig mang png på d mdlmsfordl, dr følgr md dit mdlmskab af Dansk Malrmstr. Faktisk tør vi godt påstå, at du kan tjn hovdpartn af dit mdlmskontingnt hjm ign, hvis du gør brug af all vors lvrandøraftalr. Jo flr mdlmmr, dr bnyttr sig aftalrn, jo bdr blivr aftalrn - og jo flr png kan du spar. Ært vær Kurt Aabo s mind På lavts vgn Hnrik Pdrsn Oldrmand Find all vors rabataftalr på

28 LEVERANDØR GUIDE MARKEDSFØRING ANNONCER Er din hjmmsid lig så profssionl som dit håndværk? Vi hjælpr dig til n stærk profil på nttt! Annoncr Dansk Malrmstr Gitt Madsn Tkstforfattr T Jonas Schoustrup-Thomsn Wbudviklr T tlf fax mail: LINOLIEMALING VINDUESRENOVERING linolimaling produktr til bygnings rstaurring tlfon linolimaling LØN LAKERING SPARTLING roløn har t samarbjd md PDansk Malrmstr. Skiftr du til ProLøn, får du t skræddrsyt lønsystm og dirkt kontakt til konsulntr md branchkndskab. GRATIS opstart af virksomhd GRATIS hotlin 100% starthjælp Ring allrd nu og tilmld din virksomhd. Vor konsulntr siddr parat til at hjælp dig. Ring på tlf Vi r hr for at hjælp! Tronholmn Randrs SØ

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn 30.4.2004 KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i 19992000 af forordning (EØF)

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme t s i l Pris S I V A n d n r M tr stærk platform Mtroxprss-univrst Dt startd i 2001, hvor n rblsk mtro-avis tillod sig at vær gratis hvor flabt sagd nogn, hvor djligt sagd mang hvor andrlds mnt d flst.

Læs mere

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0 0BRgnrglr for ubstmt intgralr I dtt lill tillæg skal vi s på n sætning, som angivr d rgnrglr, dr gældr for ubstmt intgralr (intgralr udn grænsr), samt giv t bvis for sætningn. Da vi i bvist skal gør brug

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse Udbud Hovdområd/ uddannls Institutions navn Hovdadrss H. By Udbudsby Kommntar EUC Nordvstsjælland Absalonsvj 20 Holbæk Kalundborg Slandia - CEU Brdahlsgad 1 Slagls Slagls EUC Sjælland Jagtvj 2 Næstvd Næstvd

Læs mere

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Pall Flbo-Hansn Vdr. Strandparkn Korsør 1 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Korsør dn, 9.sptmbr 2012 Formålt md dnn hvidborg r- at dnn gnnmgang vil

Læs mere

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 06164.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06164.00 Frdningn vdrørr: Bøgbjrg Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-06-1977 Frdningsnævnt 26-07-1978 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen!

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen! N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E Cilia vd Strtfstival i Grønngad 17. oktobr!strtfstival!dn intrn trafik!sæt kryds i kalndrn!vlkommn Ungdomsrådts bsøg fra Holland

Læs mere

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 05588.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05588.00 Frdningn vdrørr: Madmosgårdn Domm Taksatio ns kom miss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 10-11-1972 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> '; År 1972

Læs mere

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015 Bfolkningsprognos pr. 3. cl.flygtning for prion 6 6 Dato 3.6. Bfolkningsprognosr r bhæftt m n vis usikkrh, it prognosns forusætningr om føslshyppigh, øligh, boligmassn samt in og uvanring kan ænr sig i

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovdtal...3 Priodns rsultat...4 Forvntningr til frmtidn...5 Invstringsstratgi og finansil risikostyring...6 Rsultatopgørls...7 Balanc...8 Notr...10 Pn-Sam Skad forsikringsaktislskab

Læs mere

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af 17. dcmbr 2008 Vurdring af ansøgningr om mdfinansiring af intrnational oplvlssfyrtårn i Rgion Midtjylland 1. Introduktion I januar 2008 bsluttd Vækstforum Midtjylland at giv 11 konsortir n indldnd udviklingsfinansiring

Læs mere

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01407.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01407.00 Frdningn vdrørr: Slagslund Kirk Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1950 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> KENDELSE

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet 07745.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07745.00 Frdningn vdrørr: Vrøgum Kær Domm Taksations komm iss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 18-12-1987 Frdningsnævnt 16-15-1986 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t s a u t o r i s r d R v i s o r r 4 2010 Sid 2 Ny indbrtningr for prsonalgodr Sid 3 Årts julgav til mdarbjdrn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kronrs græn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfradrag

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. I - --- - ~------------ 01562.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01562.00 Frdningn vdrørr: Blovstrød Kirk Domm Taksatio ns komm iss io nn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-04-1951 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015 t Holdningsundrsøgls, Skifrgas - 2015 19308 Grnpac 6. maj 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frkvnsr... 5 4. Kryds

Læs mere

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988.

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988. 07751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07751.00 Frdningn vdrørr: Søndrhav Skrænt Domm Taksationskommissionn 06-10-1988 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 17-02-1988, 04-03-1988 Frdningsnævnt 01-10-1986 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2010 Sid 2 Ny rglr for pnsion i 2010 Sid 3 Øgt mulighd for at finansir vækst og ksport Sid 4 Digital tinglysning n vrdnsnyhd i Danmark Sid 5 Ldlssmodllr i slskabr

Læs mere

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008 Kær tillidsrpræsntant, 10. maj 2008 Ndnfor vil vi rdør for brninn af konfliktundrstøttls o dn ændrin hraf, som vi i hovdbstyrlsn har bsluttt. Dr r samtidi md dnn rdørls frmsndt t brv til jordmødrn, som

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet Sofia d Fris Sidlr Mdigrafikrlv på Stvnsbladt GRAFISK DESIGN Sofia Sidlr Hovdforløb 2 Mdigrafikrlv Stvnsbladt 2015 M b d oo d r oa FÆRDIG SKETCH SKETCH BLYANT Stadtlr pigmnt lin pn FRA SKETCH TIL FIL I

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

CO-Magasinet. V ET JA SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 bunden ER NÅET SIDE 6-7 LYS I MØRKET SIDE 8 SAMMENHOLD I STEDET FOR FYRESEDLER SIDE 9 bund

CO-Magasinet. V ET JA SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 bunden ER NÅET SIDE 6-7 LYS I MØRKET SIDE 8 SAMMENHOLD I STEDET FOR FYRESEDLER SIDE 9 bund CO-Magasint NR/ÅR 05/2010 DET blev ET JA SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 bunden ER NÅET SIDE 6-7 LYS I MØRKET SIDE 8 SAMMENHOLD I STEDET FOR FYRESEDLER SIDE 9 SIG SANDHEDEN SIDE 10-11 JEG VIL GØRE EN FORSKEL

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE ØSTER UTTRUP SKOLE FAKTA Adrss Østr Uttrup Skol Brinkn 6 9220 Aalborg Ø Tlf 99824590 E-mail Wb Skolldr

Læs mere

TEMA RANDERS. 3F Randers præsenterer

TEMA RANDERS. 3F Randers præsenterer RANDERS TEMA Nr. 7 / novmbr 2009 / 5. Årgang 3F Randrs præsntrr min arbjdsplads 3F Randrs har d snst år udgivt t tmanummr md n omtal af forskllig arbjdspladsr. Dtt md stor succs, og nu præsntrr d 6 faglig

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

Odense Fotografiske Amatørklub

Odense Fotografiske Amatørklub Odns Fotografisk Amatørklub ofa-fotoklub.dk juli-sptmbr 2005 1 n a lm o H g r lin E : to o F Formandn har ordt Skr dr n udvikling i OFAs billdr, llr r vi n flok forstnd fotonørdr, som lavr d samm billdr

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 23. årgang Nr. 3 oktobr 2005 Indhold Nyt fra Formandn s 3 Lidt om 60-årt for Danmarks Bfrils s 4 En lill brtning fra sptmbr 1944

Læs mere

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP OPSAMLING + TIMES TIMES Kort om Copnhagn Futur Workshop Et utraditionlt borgrmød Copnhagn Futur Workshop var t utraditionlt borgrmød, dr blv afholdt d. 25. sptmbr 2014 på Aalborg Univrsitt, Købnhavn. Ambitionn

Læs mere

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget Arbjdsskadstatistik for priodn 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovdudvalgt 09-01-2015 Rødby (1019695774) Ejndomsinspktøra rbjd Ovrfladisk skadr hovdt Børn og Kultur 19-01-2015 09:10 Kl. ca. 09.10 onsdag

Læs mere

Nyt skoleår - nye ansigter

Nyt skoleår - nye ansigter nr. 12 august 2015 KURSER & EVENTS S. 4 DRØN PÅ SOMMEREN FOR FU S. 8 Nyt skolår - ny ansigtr Først skoldag for 3000 ny lvr i Aarhus, og først arbjdsdag for mang ny ldr og mdarbjdr i Børn og Ung. Mandag

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 07644.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07644.00 Frdningn vdrørr: Nordr Strandvj, Ebltoft Domm Taksatio nskomm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 14-012-1983 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

- læsetræning på en sjov måde

- læsetræning på en sjov måde - læstræning på n sjov måd Supr ffktivt supr nklt supr sjovt for båd børn og drs voksn Et spil, dr på n nkl og sjov måd vil styrk båd forældr, lærr og pædagogr i at vartag dn fundamntal læstræning. Spillt

Læs mere

DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN

DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN Fra id til færdigt byggri DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN v. Lislott Schou Hansn 1... Dlprojkt 2010 : Miljøn Optimring af procs omkring og godkndls Dltagr i afprøvningn Vstjysk Landboforning Ringkøbing Skjrn

Læs mere

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E SAh.IT L O K A L P L A M N62 7 WILCKEN & WULFF RADG CIVILINGENI@RER, FRI JUNI W79 Matr. nr. 45 Stmplfri, jfr. Skatt- Anmldr

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

01273.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01273.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01273.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01273.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01273.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01273.00 Frdningn vdrørr: Lill Lyngby Kirk Domm la ksationskom m iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 19-12-1949 Kndlsr Dklarationr I FREDNINGSNÆVNET> KENDELSE

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

JOMFRUEN. }omfjl"uen Virgo, 24. august - 23. september

JOMFRUEN. }omfjluen Virgo, 24. august - 23. september ,- ::-;, JOMFRUEN Js Nordby Chain-gam }omfjl"un Virgo, 24. august - 23. sptmbr Jomfrun holdr af Ol-dn, logik og systmatik. Bskdnhd og tilbagholdnhd r andr af Jomfruns pjlmærkr. Dn kan virk gnrt og anspændt,

Læs mere

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n.

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n. 05840.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05840.00 Frdningn vdrørr: Dt Gaml Apotk Domm Taksations kom mission n Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 09-12-1974 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> ---- ---

Læs mere

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN STPHANI JUUL-ANDRSN. FØDT AUGUST 1989. BOR I HLSINGØR. TALR DANSK, NGLSK, TYSK. DKORATØR, LÆSR -DSIGN. STPHANI@JUUL-ANDRSN.NU 0045 2521 0300 LVATOR TAL JG HDDR STPHANI JUUL-ANDRSN R UDDANNT DKORATØR OG

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR OR Sundhds- og Forbygglssudvalgt 2013-14 SUU Alm.dl Bilag 241 Offntligt N r. 1 0 9 U d g i v s a f D a n s k F o l k h j æ l p NYT HOVEDKONTOR Eftr flr års ovrvjlsr omkring bliggnhdn for Dansk Folkhjælps

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Å R S S K R I F T 2 0 1 5

Å R S S K R I F T 2 0 1 5 ÅRSSKRIFT 2015 2 Rdaktion: Erik Højrslv og Erik Ernø-Kjølhd. Layout: ThomasKristnsn.com. Foto: VUC Aarhus. Oplag: 800 ks. INDHOLD Vlkommn til Dalgas Avnu 2 4 Dt ny Studicntr 8 Kursistråd, mærksagr og ny

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård PROJEKTHOLD: Stvns Kommun, Bjørn Søborg Niras v. Grtrud Øllgaard PlanTXT v. Nils Ditlv Planværkstdt v. Dorth Brogård BAGGRUNDEN ARKITEKTURPOLITIK FOR STEVNS KOMMUNE Købstad WAUW Stationsby Havnby Strøby

Læs mere

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6 RDAN Kndingstal: 12030 RDan 1/6 rdan MANIFST AT TGN T NYT LAND Nylig studir af madkultur visr, at dt r n af d mst håndgriblig markørr for social ulighd i Danmark. Lavindkomstgruppr r langt mr udsat for

Læs mere

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV ØRR DURS OMMU TRAFI FLL R U S T R A D, F Æ L L D V O G Æ RV FLLRU STRAD SOMMRHUSOMRÅD rincipskits for trafik mv. ortgrundlag: MS topografisk kort Mål ca. :.7 S STI AV OLM BØSH H LV A TI S nd a str O Z

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien?

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien? Skal vi hjælp dig og din famili md at skab sikkrhd i økonomin? Vi hjælpr dig md at få n tryg hvrdag Hvis du mistr jobbt, blivr uarbjdsdygtig llr dr skr t dødsfald, så kan dt få økonomisk konskvnsr for

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nr. 4 sptmbr/oktobr 2006 Spjdr for fuld skru Blad for spjdr, forældr og førr i Dansk Baptistrs Spjdrkorps Foto: Maria Christnsn Spot på Spjdrnyt Sid 8-11: Hr findr du brtningr fra årts sommrljr

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kirklig handling Sid 3 Lmpls af rvisionspligtn i hnhold til årsrgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionærlån nu r dt alvor Sid 4 Slskabrs skattog

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere Bilag 4: Spørgskmaundrsøgls, politikr Er du mand llr kvind? Krydst md: Pa mokra Vnstr Dt Konsr par Mand 187 13 48 43 10 2 54 163 18 26 71,4% Kvind 77 12 11 20 4 0 24 58 9 11 28,6% 264 25 59 63 14 2 78

Læs mere

Lyver du også om mor-livet?

Lyver du også om mor-livet? intrviw Lyvr du også om mor-livt? I sin ny bog Sandhdr fra n løgnr løftr Julia Lahm slørt for nogl af d størst løgn om at vær mor. Læs uddrag fra bogn, og få sandhdr fra forfattrns gt mor-liv. tkst ULLA

Læs mere

07649.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07649.00. Fredningen vedrører: Frøslev Mose. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

07649.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07649.00. Fredningen vedrører: Frøslev Mose. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 07649.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07649.00 Frdningn vdrørr: Frøslv Mos Domm Taksatio ns kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 20-09-1985 Frdningsnævnt 30-12-1983 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

Nakskov. Kultur: Portrætbog om Villy: 2. halvleg: Versus: Tema: Portræt: Det handler om at turde! Aura Dione: Om at gøre en forskel

Nakskov. Kultur: Portrætbog om Villy: 2. halvleg: Versus: Tema: Portræt: Det handler om at turde! Aura Dione: Om at gøre en forskel Magasin 2 april 08 Portræt: Dt handlr om at turd! Tma: Nakskov Kultur: Aura Dion: Om at gør n forskl Portrætbog om Villy: Dn politisk rohakkr 2. halvlg: Danmarks afhængighd af udlænding Vrsus: Børn på

Læs mere

DECEMBER 2015 52. ÅRGANG. DIAKONbladet

DECEMBER 2015 52. ÅRGANG. DIAKONbladet DECEMBER 2015 52. ÅRGANG DIAKONbladt G L Æ D E L I G J U L O G G O D T N Y T Å R 4 2 Diakonforbundt DIAKONbladt Filadlfia og Diakonhøjskolns Diakonforbund www.diakonforbund.dk DIAKONBLADETS REDAKTIONSGRUPPE

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 24. årgang Nr. 1 fbruar 2006 Indhold Fra Formandn s 3 Barndommn på Spurvhøj af Poul Eriksn s 4 Hvidovr kulturarvskommun? af Poul

Læs mere

Projekt nr. CP12K-071 vedrørende: Cykling gennem leg og læring. et lærings- og innovationsprojekt i folkeskolen

Projekt nr. CP12K-071 vedrørende: Cykling gennem leg og læring. et lærings- og innovationsprojekt i folkeskolen Projkt nr. CP12K-071 vdrørnd: Cykling gnnm lg og læring t lærings- og innovationsprojkt i folkskoln 0 Indholdsfortgnls 1. Intro og formål Cykling gnnm lg og læring t innovations- og læringsprojkt i folkskoln

Læs mere