17. Bilag 17.1 Transskribering af interview med Røde Kors INTERVIEWER: Ja, vi har sendt en masse spørgsmål.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "17. Bilag 17.1 Transskribering af interview med Røde Kors INTERVIEWER: Ja, vi har sendt en masse spørgsmål."

Transkript

1 Bilag 17.1 Transskribering af interview med Røde Kors INTERVIEWER: Ja, vi har sendt en masse spørgsmål. INTERVIEWPERSON: Ja. Øhm, vil I have at vi skal gå dem slavisk igennem, eller hvordan I tænker at vi gør det her? INTERVIEWER: Ja, altså jeg tænker bare lidt at vi starter (INTERVIEWPERSON: Jaja) fra en ende af. INTERVIEWPERSON: Præcis. Nå, men, så kan vi jo tage dem helt slavisk. Øhh, hvad hedder det, øhh, jeg er brandmanager i Røde Kors og, øhh, er dermed ansvarlig for vores, øhh, corporate brand, øhh, som det hedder (pause). Og det, altså, det er jo en meget god udfordring; altså hvad er det mit arbejde går ud på, ik? Øhh, hvad tænker, hvad, på, det er vel at sikre at danskerne har den opfattelse af Røde Kors som vi ønsker. Altså og, øhm, lave det altså, hvad hedder det, bridge det gap mellem opfattelsen af Røde Kors og det vi strategisk gerne vil være kendt for, for det er klart at man kan fortælle historien om Røde Kors på rigtig, rigtig mange måder vi laver rigtig, rigtig mange aktiviteter. Men det er klart, vi mener der er nogle særlige styrker, som er særlige for os, som, øhh, er væsentlige at fremhæve, for at stå så stærkt som muligt, øhh, på markedet. For det er jo ikke nogen hemmelig at, øhm, det er et marked ligesom det er at sælge Coca-Cola og alt muligt andet, øhh, så er vi på et marked for Ethical Consumption [latter] og, øhh, er i konkurrence med andre organisationer økologi, alle mulige andre velgørende, øhh, sager. Og det er lidt den samme pengepung man er nede i. Og det er også den samme tidspengepung, vi arbejder, øhh, meget med to bundlinjer, ik? Penge og tid. Øhh, fordi behovet for Røde Kors vokser og der er flere katastrofer og der flere krige og der er større ensomhed. Og, øhh, det betyder at vi skal have nogle frivillige til at lave arbejdet. Vi arb--- vi er en frivillig organisation, og vi, øhh, hvad hedder det, skal have nogle penge til at udføre arbejdet. Og det er jo sådan set det der er hovedformålet for os, det er, for mit job, og, øhh, sikre at folk synes at det er et fedt sted at være frivillig og det er et sted hvor man stoler på at hvis man giver penge her, så har det effekt. Og det skal vi understøtte, og det gør vi jo så ved at fortælle historien om Røde Kors sådan som vi mener at den bliver fortalt bedst, men man kunne gøre det på mange andre måder. Så det tror jeg er mit, øhh, arbejde, ik? Altså at arbejde med brandingen, der påvirker folks opfattelse af Røde Kors. INTERVIEWER: Ja (pause) INTERVIEWPERSON: Og så spørger I hvad, øhh, der gør Røde Kors til en, øhh, en interessant organisation, og, øhm (pause), der synes jeg der er (pause) nogle ting, der i hvert fald er helt specielle. Øhh, som jeg også er meget stolt af, og som også er motivation. Jeg synes den der neutrale hjælp, øhm, som er en af de helt basale værdier, eller principper faktisk, som differentierer sig som værdier, men som vi selvfølgelig har som nogle principper, øhh hvor vi er, stiftet på, øhh, og som går igen på tværs af alle selskaberne i verden. Og det er jo neutralitet, og det jo fordi vi Side 1 af 44

2 skal kunne være, vi udspringer af krig og konflikt. Vi sta--- havde vores første aktion på Dybbøl Banke, Dybbøl Mølle, øhh, i Sønderjylland, øhm, så hele den globale bevægelse startede faktisk lige præcis der. Øhm. Og var jo netop fordi vi fandt ud af at hvis vi sku ku agere i, øhh, krigszone, så ville det være fuldstændigt afgørende at vi er neutrale som organisation ik? Og det gennemsyrer jo alt vores arbejde. At vi kan godt have holdninger til verden, men vi må aldrig nogensinde blive betvivlet på vores neutralitet. Og vi hjælper lige så gerne Taliban som vi hjælper den danske hær, eller altså (INTERVIEWER: Mmh) vi, vi ser hvor der er nød og så hjælper vi fuldstændig blindt overfor det. Et godt eksempel var (pause) fordi oftest så jo bare på krigszonen og man kan se neutraliteten træde i karakter. Øhh, et godt eksempel det var at, øhh, der var en masse illegale, øhm, indvandrere i Danmark som, øhh, kom hertil, men som opholdt sig illegalt, og, øhh, der har en masse sundhedsproblemer. De skal jo stadigvæk føde, de får også lungebetændelse, alle mulige issues og de er ligesom i et hul i systemet, for de kan ikke kontakte sundheds--- det danske sundhedssystem, fordi de er her illegalt. Men det er jo et godt eksempel på at vi så siger vi laver så en sundhedsklinik for illegale, øhm, fordi der er et behov og der er en nød. Og vi er sådan set ligeglade med om de er her lovligt eller ulovligt eller lignende, for det tager vi slet ikke stilling til, altså det er ikke vores sag, hvis vi, hvis jeg nu er ansat i politiet eller hvis jeg er politikker, så ville jeg have et helt andet syn på det ik? Men som Røde Kors, der har vi den fordel vi [behøver ikke at?] sige, vi er fuldstændig blinde overfor hvad de har gjort og hvem de er og så videre. Hvis der er brug for hjælp, så skal vi være der for dem ik? Og det synes jeg er en ekstrem, øhh, styrke ved Røde Kors og som gør os, øhh, særlig interessante så er der også det her med altid til stede, at vi er overalt i verden og vi har været der i 150 år, og vi er verdens største der er tretten millioner mennesker i Røde Kors, øhh, globalt, øhh, det synes jeg selvfølgelig også er en, øhh, en styrke, der er værd at fremhæve. At rigtig mange andre organisationer laver fantastisk arbejde mange forskellige steder, men vi er overalt. Øhh, og, øhm, og det giver jo altså, man skal lige meget hvor man er i verden, så skal man vide at Røde Kors er der hvis katastrofen indtræder, eller hvis, ja, hvis der er brug for humanitær hjælp. Så det tror jeg er det jeg synes er særligt interessant ved os. Øhm, og I må jo bare, øhh, spørge ind hvis der er (INTERVIEWER: Ja, selvfølgelig) noget I synes der lyder fuldstændig vanvittigt. Altså hvad forbinder du med Røde Kors?, øhm, (INTERVIEWER: Det er vel også---) Det jo noget, det er noget af det vi har tænkt meget på ik? Netop fordi, øhh, vi laver rigtig mange ting, altså det folk kender os for, det er meget vores katastrofearbejde og vores indsats i krig, men vi har altså også femogtyvetusinde frivillige i Danmark, der hver uge løfter sociale opgaver i Danmark; bekæmper ensomhed, hjælper med integration, holder døende i hånden, øhh, vi har noget der hedder Vågetjenesten, hvor, øhh, vi har et løfte om at ingen må dø alene, hvor at de tager ud og sikrer at hvis der er en der er ensom og har sin sidste tid, så sidder vi der firetyve timer i døgnet og holder den døende i hånden. Vi har, rigtig, jeg tror vi har femten eller tyve forskellige aktiviteter i Danmark og det er vi slet ikke kendt for, eller, det er meget begrænset i hvert fald, det er jo også noget af det vi arbejder på. Så jeg vil sige og, og nu er det bare igen min pointe om at man kan fortælle historien om Røde Kors på rigtig, rigtig mange måder ik? Og derfor har vi så prøvet at få brandteamet, netop sige okay, vi bliver nødt til at skære denne her kage rimelig skarpt, fordi ellers bliver for diffuse og det, øhh, noget af det materiale jeg har sendt jer vi jo også netop at den uklare profil er en udfordring for os (INTERVIEWER: Mmh), og derfor har vi sagt det vi gør det er at vi bekæmper ensomheden i Danmark, vi, øhh, hjælper krigens ofre og vi, Side 2 af 44

3 øhh, hjælper før, under, efter katestrofen. Og det er ligesom de tre positioner (pause) at hvis I tænker på krig [latter], så skal Røde Kors være den første der siger yes, det er Røde Kors der løser det problem. Hvis I tænker på ensomhed i Danmark, så skal I, på sigt i hvert fald tænke yes, det er Røde Kors, der bryder ensomheden. Øhh, tsunamien rammer, så skal I tænke yes, det er Røde Kors der er den første organisation der er der, ik? Og det er det vi arbejder på. Vi kunne også have sagt integration, og vi kunne også have sagt, øhh, vandprojekter i Afrika, vi kunne have fortalt rigtig, rigtig mange ting, ik? Men, øhm, vi har så valgt at sige at det er de her tre ting som vi gerne vil være kendt for og som vi skal være knivskarpe på ik? Og hvor vi fortæller mange af vores aktiviteter ind i det. Så det er også hvad jeg forbinder det med ik? Og så netop værdier, øhm, (pause) det er jo så altså, ja, øhh, hvor mange virksomheder har værdier, så har vi så nogle principper og de adskiller sig jo lidt fra virksomheders værdier fordi at de nærmest sådan lovmæssigt givet, altså Røde Kors er jo skabt af verdenssamfundet, øhh, og er nedskrevet i Genèvekonventionen, hvor man har sagt der er brug for et Røde Kors-selskab i hvert land, for netop hvis der er krig eller konflikt at der er en neutral størrelse. Det betyder at vi jo, sådan, vi er skabt af verdenssamfundet som en neutral størrelse. Så det er ligesom vores værdier er mere end bare en værdi, som man kan sige at, øhh, Novo kunne have, øhh, omkring at være innovative [latter] eller, og det her er simpelthen nærmest en lov at vi skal opfylde de her ting, ik? Og netop, i forhold til uafhængighed og hvad der ellers er af de andre værdier, øhm, eller de andre principper. Og, øhh, hvad er for Røde Kors for en organisation? Det er jo en frivillig organisation, altså det er jo gennem frivillighed vi arbejder, men supporteret af professionel ekspertise ik? Så, øhh, så vores folk i Danmark, altså den måde vi laver socialt arbejde på i Danmark det er jo gennem vores frivillige femogtyvetusinde mennesker, der uge efter uge møder op og den her indsats. Men der er selvfølgelig så et backup-system af fagkonsulenter, der netop ved hvordan arbejder man med psyko-social støtte et cetera, et cetera, et cetera. Øhm, så det vi som professionelle kan gøre, det er vi kan give faglig kompetence, og vi kan give ekstra ressourcer hvis der er brug for det, ik? Fordi at der er brug for selvfølgelig også et professionelt bagland man kan ikke kun være en frivillig organisation, fordi der er udskiftninger, øhm (pause) det vil være alt for svagt et system, der er brug for balancen mellem et professionelt landskontor og så frivillig arbejdskraft, men vi er en, øhh, forening og, øhh, baseret på, øhh, frivillige (pause). Du-du-du-du-dut, øhh, og hvordan adskiller vi os?, øhm, det synes jeg vi, eller jeg, allerede har, øhm, talt lidt om. Men altså det der netop er styrken, det er, at vi altid til stede, og det er et løfte vi gerne vil give. Øhm, Læger Uden Grænser gør også et fantastisk arbejde på mange af de samme områder vi gør, og jeg kunne nævne dem alle sammen, de er jo også enormt, øhm, stærke. Det der er bare er, de gør det kun på nogle afgrænsede områder og øhh, og det er jo det der brandmæssigt også er deres enorme styrke, det er, der er ingen der er i tvivl om hvad Læger Uden Grænser gør det er noget med nogle læger i hvide kitler der tager ud og syer folk sammen, ik? Altså, øhh, og der er Røde Kors, kan vi bare se i undersøgelserne, meget, meget, meget mere diffuse, ik? Hvad fanden er det I laver og gennemsigtigheden er meget, meget sværere, men det er selvfølgelig også, men tænker der må også ligge et potentiale i at vi laver så meget, altså [latter] (INTERVIEWER: Mmh) men, øhh, kommunikationsmæssigt er det ikke nødvendigvis en fordel, altså fordi at, øhh, vi godt kan blive sådan lidt en, øhh, stor grå masse og det er det vi prøver på netop ved at udvælge nogle få områder hvor vi siger her skal vi være knivskarpe og det satser vi på at være kendt for Side 3 af 44

4 INTERVIEWER: Men gør I en indsats for, altså, altså rent brandmæssigt at adskille jer (INTERVIEWPERSON: Alt) fra, altså fra de andre, hvis altså man kan sige, mange måder så, ja, så laver I, så gør I det samme stykke arbejde INTERVIEWPERSON: Ja, men øhh, men det gør vi jo hver eneste, øhh, hver eneste dag. Hvor vi, hvad hedder det øhh, går ud og arbejder med vores aktiviteter, men også, øhh, kommunikerer, at der fokuserer vi jo hele tiden på, netop, at fortælle historien igen og igen og igen omkring katastrofe eksempelvis vores store Røde Kors indsamling her [?] Danmark mod katastrofer, at det vil vi ligesom tage patent på, ik? At vi er katastrofeorganisationen, og næste år kører vi med krig, og så kører det igen og igen og igen. Men når det er sagt, så er det jo også meget, det er jo strategien og så videre, men der er også femogtyvetusinde mennesker i Danmark, i Røde Kors, de fortæller femogtyvetusinde forskellige historier om hvilken organisation vi er, så det betyder også at det, altså, at det jo er svært at implementere det her. Og, øhh, i og med når man er en frivillig organisation [?] er det jo også enormt vigtigt at der er plads til det frie initiativ og vi ikke fuldstændigt corporate lægger nogle retningslinjer ned, øhh, og siger okay, du skal sige altså der er det jo supervigtigt at der er frirum til netop selv at tage ejerskab over Røde Kors og selv (pause) fortolke det man nu engang vind, vil, ind i denne her bevægelse. Det der bare er vigtigt det er, at man selvfølgelig holder sig indenfor de rammer som Røde Kors--- og det forpligter også at være en del af Røde Kors, og det er måske et af de steder hvor vi rykker os lige nu, hvor man måske før, i frivillige organisationer har sagt, at det bare er godt at være frivillig, der vil jeg også sige at der kræ--- man kan også godt stille nogle krav (INTERVIEWER: Mmh) altså, øhh, hvis du vil være en del af det her foretagende, så nytter det ikke noget at du bare fortolker Røde Kors fuldstændig på din egen måde. Der er altså nogle rammer. Øhh, et godt eksempel det er, øhh, hvad hedder det, altså, bare for at blive meget, meget konkret, den visuelle identitet hvordan vi ser ud, ik? Hvis du, hvis I bliver ansat i Mærsk i morgen, så tror jeg I godt ved at det er den syvtakkede stjerne, tror jeg den er ik øhh? Og, øhh, der ville I aldrig nogensinde gå ind og sige ej, den laver vi sgu lyserød [latter] eller vi tilføjer otte-ni ekstra takker, for det ser pænere ud og så plastrer vi den op på et brevpapir der ville man have respekt for at sige okay, det er sådan Mærsk ser ud, fint. Men det er sjovt at når man kommer ind i Røde Kors [latter], øhh, så tænker man ej, deeet, øhh, det synes jeg sgu ikke om, altså der, der kan jeg godt lave en fuldstændig anden visuel profil i min lille afdeling, eller ved min aktivitet, eller så videre, ik? Og problemet med det--- det er jo fantastisk at initiativet er der, problemet er at det bare undergraver vores entydighed og vores troværdighed, og jeg bruger altid, øhh, politiet som eksempel. Altså forestil jer at politiet i hver forskellig by havde forskellige uniformer nogle gange havde de hatte på og nogle gange havde de ikke hatte, og nogle gange var de gule, og nogle gange var de blå. Øhh, nogle steder hed de Politiet, og andre steder hed de Falck, og, at det ville undergrave fuldstændig, øhh, troværdigheden og autoriteten i Politiet. Og det kan alle jo blive enige om, men, øhh, det så sjovt at--- og det vil vi jo også gerne, vi vil også gerne fremstå som en autoritet og som nogle du kan stole på. Og som, øhh, er fuldstændig - som du er bekendt med. Og hvis vi fortæller femogtyvetusinde forskellige omkring Røde Kors og ser ud på femogtyvetusinde forskellige måder, så opnår vi aldrig nogensinde, øhh, entydighed og dermed den, øhh, troværdighed og autoritet som vi gerne vil (INTERVIEWER: Okay). Øhh, bum, bum, bum, bum, bum, øhh, Hvordan adskiller, øhm, Røde Kors i Danmark sig fra andre internationale, eller, Side 4 af 44

5 international Røde Kors selskaber?. Øhh. vi har jo i øvrigt sagt farvel til Dansk Røde Kors og hedder nu bare Røde Kors, øhh, fordi at vi gerne vil signalere at vi er én bevægelse, øhm, at vi mente at det var for nationalt orienteret, og netop vi vil gerne skabe denne her fællesskabsfølelse, når du er frivillig i Danmark, så er det altså Røde Kors, tretten millioner mennesker, det kan godt være at vi er femogtyvetusinde i Danmark, men det er én bevægelse samme principper og så videre. Så øhm (INTERVIEWER: Men er det---) så derfor sagde vi nej til Dansk Røde Kors for nogle år siden. INTERVIEWER: Men har det ændret noget sådan organisatorisk eller er det (INTERVIEWPERSON hoster) rent, altså, kun navn?--- INTERVIEWPERSON: [taler ind over slutningen af spørgsmålet] Det har jo været, øhm, altså implementeringshorisonten er nok, men det er jo en del af en hel strategi, der hedder Røde Kors i forandring, hvor vi jo prøver, øhh, at skabe en større tilknytning, øhh, internt i organisationen til Røde Kors. I øvrigt når man er frivillig i Røde Kors, så er man det først fordi man synes at den aktivitet man laver - samarit, besøgstjeneste, førstehjælp - er rigtig, rigtig spændende. Og dernæst så fordi man har en lokal tilknytning. Og så først som tredje faktor, øhm, er det fordi det er Røde Kors man synes er interessant, så det betyder at vi har nogle frivillige, der ikke er specielt engagerede i organisationen de vil det fordi de gerne vil være besøgsven eller samarit, eller fordi at de synes at det er hyggeligt, fordi de kender dem i Slagelseafdelingen, ik? Altså det er først som tredje faktor at Røde Kors er inde. Og det vi gerne vil ændre en lille smule, at man også tager lidt af Røde Korsidentiteten på sig, øhm (pause) fordi så får vi et meget, meget stærkere netværk og vi får, øhm, meget meget stærke ambassadører det ved I også alt om med netværkskommunikation og så videre. At øhm, hvis vi bare kunne give dem en lille smule ambassadør-egenskab, øhh, så vil vi lige pludselig have femogtyvetusinde ambassadører for vores sag og for vores organisation ude i, øhh, Danmark, der netop vil kunne repræsentere os. Og det er ikke altid tilfældet i dag der er masser der er totalt, øhh, Røde Kors, men der er rigtig mange, der også bare netop er besøgsven, og så de så fløjtende ligeglade med, at det er Røde Kors. Og det vil vi selvfølgelig rigtig gerne ændre på. Der har vi hele denne her Røde Kors i forandring, hvor vi netop arbejder med, øhh, fællesskab og sammenhæng og så videre, men det er ligesom alle andre virksomheder i verden (INTERVIEWER: Mmh), der jo netop arbejder på corporate culture eller corporate spirit eller [latter] hvad man kalder det, ik? Øhm, og der har det været en del af hele det at netop sige okay, farvel til dansk vi er én fælles organisation, ik? Og også fordi vi mener der ligger en styrke i den, i vores organisation, at, når du er samarit i Danmark, så er din kollega samarit i Syrien altså der er et enorm--- og det er de samme metoder, det er de samme ting, de laver. I Syrien er der bare krig og her er det Roskilde Festivalen det står på, ik? Men stadigvæk, det giver noget mening for den samarit at få indskrevet det i sit arbejde i forhold til bare med respekt for at være samarit her, ik? at være en del af noget større. Øhm (pause) ja, øhh, jeg tror det var dét, men i hvert fald en væsentlig ting, øhm, i forhold til frivillige og netop en vigtig pointe at--- jo altså netop at organisationer er forskellige, øhm, hvis du spørger--- lavede den her undersøgelse i Green Peace, går jeg ud fra at deres frivillige ville være en helt anderledes profil, ik? Der ville de sige yes, det er Green Peace, altså det er dét, der er nummer et og så om jeg skal stå og hænge et banner op eller Side 5 af 44

6 om jeg skal lave et eller andet, men det er sagen og så videre, ik? Der er det lidt omvendt for os, altså, øhm, nogle af de mindre organisationer er meget mere fokuserede igen i profilen og dermed rekrutterer, altså, øh, identisi--- identificerer folk sig meget, meget stærkere med organisationen end tilfældet er med os. INTERVIEWER: Altså I har jo de her syv principper (INTERVIEWPERSON: Ja) og, øhh, som også hænger, måske hænger sammen med jeres værdier (INTERVIEWPERSON: Ja). Øhm, er det noget I, I sørger for at jeres frivillige (pause) ved noget om? Jeg tænker også i forhold til altså, det er jo dem der går ud som du siger, går ud (INTERVIEWPERSON: Ja) og fortæller historien om Røde (INTERVIEWPERSON: Jaja) Kors. INTERVIEWPERSON: Ja, men der er, når man bliver frivillig i Røde Kors, så bliver man inviteret på, øhh, sådan nogle, øhh, øhh, velkomstintro Røde Kors arrangementer, ik? Hvor man (pause) men igen vi er en frivillig organisation, så det er dét som det skal være, øhh, men der er med garanti lokale afdelinger rundt omkring i landet hvor det ikke er tilfældet fordi, igen, det er frivilligt, øhh, vi kan jo ikke tvinge folk til at møde op, øhh, men vi har selvfølgelig sådan en grunduddannelse i hvad vil det sige at være i Røde Kors, for det er rigtig vigtigt for os, ik? Øh, vores neutralitet eksempelvis må aldrig nogensinde blive betvivlet heller ikke i Danmark. Fordi hvis vi i Danmark, øhh, fucker op i det, så får det konsekvenser for vores kollegaer i Syrien. Altså hvis vi går ud i Røde Kors her og siger noget om Assad, øhh, så er vi igen ét stort Røde Kors-system og så (pause) har vores kollegaer, der står lige nu og bliver bombet i Syrien det ikke særlig sjovt. Så altså neutralitet er (pause) sindssyg vigtigt for os også i Danmark og det skal man bare tænke på netop hvor man også altså--- men det er jo også, altså, det gør det også vanskeligere eksempelvis for at tage Green Peace eller Amnesty, eller sådan - de kan gå meget, meget mere hardcore politisk til værks i kampagner og så videre end vi kan fordi at, øhh, vi er en anden størrelse, ik? At, øhh, vi bliver simpelthen nødt til at være neutrale og vi kan ikke tåle at blive uvenner med, øhh, med nogen, fordi det er i sidste ende liv eller død og det er ikke, altså, det er fuldstændigt sandfærdigt og det er jo hele tiden afvejning vi, øhh, vi må tage; hvad kan vi kommunikere. Det var også, altså, når vi har folk i Syrien - vi kunne jo fortælle mange ting, altså, som ville, også ville styrke os, som ville give meget større opbakning til os, fordi vi laver nogle helt vilde ting, øhh, men vi kan ikke fortælle om det, øhh, fordi vi kan ikke fortælle, øhh, vi kan ikke fremhæve den ene side frem for den anden. Vi kan fortælle om nogle humanitære problematikker helt generelt, men vi kan ikke gå ind og kritisere eller så videre, for så blokerer vi for vores egen indsats. Så principperne er vanvittige vigtige, øhh (pause) og derfor, øhh, når I taler om værdier, så er jeg godt klar over at vi har et, øhh, sådan et hjerte med et værdiniveau, men det er (pause) øhh (pause) det er må jeg sige, det er, øhh, ikke noget der fylder noget som helst - det er mere en (pause) det er mere et arbejdsredskab i kommunikationsafdelingen, som drejer sig om hvordan vi gerne vil fremstå, når vi skal rådgive vores kollegaer og så videre hvordan er det vi skal, øhm, øhm, fremstå i medierne, hvordan er det vi skal kommunikere og så videre. Men jeg vil sige, det er slet ikke, øhm, det er ikke, øhh, vi har ikke, vi laver ikke værdiarbejde på den måde omkring at implementere de her værdier i hjertet som måden man skal leve på, men principperne og der er stor forskel, ik? Principper, altså neutralitet og upartiskhed og uafhængighed og sådan noget, det er noget helt andet. Og det er netop der, det er Side 6 af 44

7 noget andet end værdier for det er næsten sådan lovmæssige krav, ik? Hvis du er i Røde Kors nytter det altså ikke noget at [latter] du går ud og laver ikke-neutralt arbejde og så videre. Og det er noget andet end, lidt, vores værdier som jeg ikke engang, øhh, kan huske fordi vi [INTERVIEWPERSONs mobil bipper] arbejder ikke rigtig med dem. Altså, øhh, så (pause) [INTERVIEWPERSON tjekker SMS på mobil, papir skramler] at man kan sige at, det er jo en læringp- læringsproces og det vil jeg være helt åben omkring, hvad hedder det, øhh, brandarbejde i Røde Kors det er, hvad er det, altså, det kan man så sige, har vi altid arbejdet med branding, selvfølgelig har vi det, fordi alt hvad vi gør, det er også sådan vi arbejder, hvad hedder det - dét er brandarbejde, ik? Når jeg tager telefonen og svarer, det er brandarbejde, altså, øhh, om Anders rej-- - vores generalsekretær rejser business-class eller economy, dét et brand altså alt (INTERVIEWER: Mmh) hvad vi laver, øhh, og h--- alle de måder vi agerer på det jo, påvirker vores brand, øhm (pause) men det er en ny størrelse for os at arbejde decideret med branding og det har jo også været et fy-ord i branchen indtil for få år siden, øhm (pause), så det har også været en proces. Og også eksempelvis det her hjerte som I har set, hvor vi har værdier og så videre, det var et af de første spæde skridt, s-øhh, men som har vist sig at være alt alt for diffust. Og alt, alt for ukonkret at arbejde med at implementere. Så, øhh, det var et forsøg på at skabe netop nogle værdier, nogle måder - men når man skal implementere det og fortælle det til en økonomichef her som sidder inde ved siden af, øhh, ja, nu kan jeg ikke engang huske hvad der står i det der hjerte, men altså, når du, øhh, kommunikerer eller skriver årsregnskab så skal du huske at være imødekommende eller sådan noget fis, ik? Øhh, det er jo det der er problemet med mange værdier, altså de er (pause) det er svært at være uenig med dem og det er, mega ukonkret, ik? Så det har vi faktisk, lagt ret meget på hylden og så har vi sagt vi har brug for nogle mere konkrete arbejdsregnskaber så vi kan vise, når vi arbejder med branding hvordan kan vi så tage (pause) de helt abstrakte tanker og gøre dem super konkrete. Når du skriver en pressemeddelelse, hvordan skal den så være? Hvordan, når du skriver deres årsregnskaber, hvad, hvilken argumentation skal der være? Og det er også et af de spørgsmål I stiller, senere godt nok, men, i forhold til, øhm, emotionel kommunikation eller hvad er det I skriver, øhh, jeg kan ikke huske hvor det er? Men, øhh, i hvert fald, så, arbejder vi med hoved, hænder og hjerte i kommunikationen, hvor vi siger at der skal være hoved, altså der skal være data, effekt, resultater. Der skal være hjerte; det er den gode case, den der får folk med, der viser at vi har hjulpet Grethe. Men altså [?] så vi kan sige hoved, det kan være at der er firetusinde ensomme i Danmark, vi har besøgt x antal, det har løftet deres livskvalitet med det vi gør en forskel, ik? Her er Grethe, hende har vi hjulpet (pause) bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Og hænderne, som er den sidste del i vores kommunikation og som altid skal være med, det er og du kan gøre en forskel vær med, øhh, besøg din farmor, bliv frivillig, et eller andet altså hvor du gør noget, ik? INTERVIEWER: Der er nogle af, altså, de tre ting som I fokuserer mere på når I--- INTERVIEWPERSON: [afbryder] Man kan sige i historisk set, så, igen Røde Kors og vores branche har været utrolig stærk til hjertekommunikationen og til, øhh, hænder-kommunikationen. Altså, øhh, den emotionelle del af det, og det vi rigtig gerne vil pushe, det er meget hovedkommunikationen, ik? Hvor vi viser effekter og resultater og så videre. Øhh, så det ligger vi Side 7 af 44

8 meget vægt på i vores kommunikation og får vores kollegaer til det. Fordi vi er ret--- altså vi er jo et overload af rørende historier og menneskelige skildringer og hjertehistorier. Og vi laver også mange ting og det er meget let at blive del af fællesskabet, så det har vi heller ikke problemer med, hænderne. Men der hvor udfordringen er, det er i forhold til hoveddelen altså det rationelle, effekten, øhh, hvad hedder det, dataen og sådan. Og det, øhm, også fordi nogle af dem er diffuse størrelser, ik? Hvordan måler man værdien af at, øhh, lave et familienetværk for familier, der har vanskelligheder og mødes en gang en dag om ugen og spiser en middag og skaber noget socialt nærvær det kan være rigtig rigtig svært. Øhm, men det er rigtig vigtigt for os fordi, igen, folk vil vide hvad pengene går til, folk vil vide at det nytter at hjælpe og så videre, så det er enormt vigtigt at vi ikke bare fortæller den, øhh (pause) om den sultne, det sultne barn eller det forsømte barn i Danmark eller sådan noget, men at vi også viser, øhh, noget effekt. Så det har vi meget fokus på (INTERVIEWER: Okay). Øhh, dum bum bum, øhm (pause). INTERVIEWER: I, hvad hedder det, I snakker om, øhh, nu ved jeg godt du ikke er så glad for det her hjerte (INTERVIEWPERSON: Ja), men [latter] I snakker, i hjertet står der noget om tillid. (INTERVIEWPERSON: Ja) Hvem, altså, hvem er det, der, altså [INTERVIEWPERSON og INTERVIEWER taler i munden på hinanden] INTERVIEWPERSON: Altså tillid og troværdighed det er jo vores kapital, eller hvad man nu skal sige, det er jo, øhm, det jo det vi handler med. Altså, uden tillid og troværdighed, så er det ikke nogle der vil, øhh, støtte os, eller hvad man skal sige. Øhh, så det er alfa omega for alle organisationer i vores, øhh, branche det viser alle undersøgelser. At i virkeligheden, selvom jeg nævner alt det her med effekt og så videre, det der tæller, det er troværdighed. Og det sjove er at man kan godt være (pause) hvad er det man siger, jo eksempelvis, uha, men det, men det er interessant det her (pause) gennemsigtighed. Altså det er jo, det er jo afarter af det samme, ik? Men det undersøgelser viser faktisk du kan godt--- vi er ikke specielt gennemsigtige, øhh, synes folk, men det er fordi vi er den der store, mystiske organisation, der laver alt muligt mærkeligt. Men vores troværdighed er enormt stor. Og troværdigheden er den afgørende faktor for om folk vil give penge, om folk vil være frivillige, om folk synes vi er fede. Øhm. Og det jo det der er sjovt. Så troværdighed er det helt (pause), det helt centrale begreb i branding og i kommunikation og i alt den måde vi fremstår på, at vi skal være troværdige. Og så er, øhh (pause) det store spørgsmål så jamen hvordan bliver man troværdig? Øhh, og det er jo, det er der ikke noget svar på, men det er jo så der man så kan gå ned og analysere det nærmere, så okay, gennemsigtighed er måske--- selvom der ikke er total sammenhæng mellem gennemsigtighed og troværdighed, så er det måske alligevel et af de issues vi godt kunne blive stærkere på, hvis (pause) en del af danskerne ikke synes at vi er enormt gennemsigtige, ik? Åbenhed, klarhed, øhh, effekt tror vi stadigvæk på er en vigtig ting for at være troværdige at man kan følge pengene, hvor de går hen, og at man kan se, at det gør en forskel (pause). Så, øhh, så jo (pause). Men igen, det igen, og det jeg bare mener med hjertet, det er ikke fordi det er forkert det der står, det er bare rigtig, rigtig svært at være uenig i og det er rigtig, rigtig svært at gøre konkret. Det er rigtig fint for os, måske, der sidder med brandarbejdet hele tiden, men for vores kollega, der skal ud og bruge det og leve det og ændre sine arbejdsmønstre efter det, så er det mega abstrakt. Og det er det vi bliver nødt til at lave nogle værktøjer, for at gøre det mere Side 8 af 44

9 konkret, ik? Og så sige okay, husk når du skriver en tekst; hoved, hænder, hjerte, ik? Det er lidt mere forståligt, ik? At man skal bygge det op på den måde og så videre, og så videre, og så videre. Øhm. INTERVIEWER: Hvad hedder det, i de her syv principper (INTERVIEWPERSON: Ja), der snakker i om at, hvad hedder det, vi skal, I altid skal hjælpe dem, der er mest i nød (INTERVIEWPERSON: Ja). Hvad, hvordan ud--- altså hvordan udvælger I, eller hvordan måler man på hvilke parametre (INTERVIEWPERSON: Ja) altså måler hvem, der er mest i nød? INTERVIEWPERSON: Ja, men det er et, øhh, det er det sværeste spørgsmål overhovedet. Øhh, men sådan generelt set, hvis vi ser på hele jordkloden, ik? Så øhh, kan man sige, at det er det lokale Røde Kors selskab i hvert land, der vurderer hvor (pause) giver Røde Kors mest effekt og hvor kan vi gøre den største forskel, med det vi nu engang kan?. Så (pause) i Danmark er ensomhed en stor ting. Det er nok ikke det vi beskæftiger os allermest med i, øhh, Congo. Øhh, ensomhed. Der er det måske noget andet ik? Øhh, og i Japan, så vidt jeg ved, der driver vi rigtig mange hospitaler. Øhh, i USA, det vi laver der, det er at vi laver bloddonationer, altså, øhh, hvor vi indsamler blod til, øhh, ja, til hospitaler og så videre, fordi der åbenbart er et hul i det amerikanske system, som der har været brug for at få fyldt ud, ik? Og det er det der er lidt det smukke, eller, øhh, det helt geniale, synes jeg, ved Røde Kors, det er--- men det er også, som gør det utrolig svært brandingmæssigt, jeg sidder også i, hvad hedder det, en arbejdsgruppe i London, hvor vi på globalt plan prøver at sige hvordan arbejder vi globalt med vores brand, fordi hvis vi synes det er svært i Danmark med femogtyvetusinde fortolkninger af Røde Kors, så forestil dig tretten millioner mennesker, tretten millioner og hundredeogotteogfirs forskellige kulturer, og til og med er det ikke samme produkt, det er ikke en Coca-Cola vi sælger i hvert eneste land. Det er det samme røde kors og det er de samme værdier, men i USA er det, øhh, blodindsamling [latter] i, i Japan er det hospitaler, i Danmark er det ensomhedsarbejde, i Syrien er det krig og så videre. Det er (pause) afsindigt svært altså, øhh, der er ikke nogle--- jeg kan i hvert fald ikke tænke på virksomheder, der ville, øhh, der er så mystisk organiseret, altså at det et forskelligt produkt, øhh, man sælger i hvert eneste marked, øhh, det har jeg egentlig aldrig tænkt over før, men det gør jo bare netop (pause) branding-arbejdet (pause) i EU, men tæt på, globalt, og det er faktisk også en af konklusionerne, øhh, på globalt plan kan det være svært, at ensrette, at helt tydeliggøre det, og der er det måske bare, hvad man siger, den neutrale hjælp til mennesker i nød, ik? At det er det eneste, der kan samle os, øhh, på tværs af verden, for det er så vidt forskelligt. Men det, tilbage til det, til jeres spørgsmål, omkring, øhh, hjælpe dem i nød og hvordan vi vil ha de her ting ud, okay, men så, vi, øhh, har tiltro til det, øhh, nationale selskab, øhm, på at de analyserer, øhm, det land de nu engang er i, og så ser, okay, hvor er der, øhh, brug for hjælp? Hvor er der velfærdssystem, der eksempelvis tager en stor del af kagen, hvor er der nogle huller, vi kan, øhh, fylde ind i? Øhh INTERVIEWER: Men tænker I over, når I skal vælge ud, at der er nogle ting, der er nemmere at samle penge ind til at der er nogle ting, der er nemmere at, øhh, brande? Som, som produkt. Side 9 af 44

10 INTERVIEWPERSON: Øhm, jeg ville (pause), ønske, at vi var (pause) ja, jeg ved ikke om jeg ville ønske det, men det vil sige, nej [?] Altså, vi starter ikke et branding-perspektiv, og så siger, okay, hvis vi lancerer denne her aktivitet, der hjalp de her mennesker, så ville vi ku fundraise flere penge, eller vi kunne stå stærkere på markedet, det kunne man sagtens forestille sig. (INTERVIEWER: Mmh). Øhh, lad os gå helt til ekstremerne og sige, det danskerne er allermest vilde med det er kræftforskning, ik? Fordi det er nærværende og relevant og man vil sindssygt gerne nu kommer der også den der kampagne, der hedder Knæk Cancer, ik? det er det folk allerhelst vil støtte, viser en undersøgelse, ik? Så ku man jo godt sige, okay, hvis vi skulle være rigtigt snedige, så lavede vi også et kræftforsknings-team, ik? Fordi det ville der være massere af penge i, og det ville være enormt godt for vores, øhh, brand og så videre, ik? Og der kan man sige, kræftforskning, arh, det er der nok nogle andre, der er bedre til end os Kræftens Bekæmpelse eksempelvis. Øhh, så det skal vi holde os fra, ik? Så det springer ud af, altså, af vores erfaringer og kompetencer som organisation, øhh, det er ikke den anden vej rundt, hvor vi siger her er, altså og der adskiller vi os jo nok også fra en privat virksomhed, fordi hvis (pause) Coca Cola nu fandt ud af, at det er super godt at sælge appelsinjuice, så ville de nok gøre det, ik? Øhh, også. Men der (pause) er virkeligheden den anden type, der jo også netop er, hvad har vi af kompetencer, øhh, til rådighed, og øhh, der vil kræftforskning, selvom det ville være dejligt fra et brand-perspektiv, sikkert være, jamen det er fuldstændig umuligt selvfølgelig, ik? Det er også et tænkt eksempel, men øhh, men det er operationen, det er vores fagfolk i felten, der netop dikterer hvad det er vi skal, og så er det jo selvfølgelig, vi har jo selvfølgelig nogle overordnede strategier [?] altså, ensomhed og isolation i bredeste forstand, altså, som også kan være integration i et samfund, altså, hele, alt det der cirkulerer omkring det vores fokusområde (pause). Men jeg har også taget den her med, den slide, der er deroppe, som, øhh, fortæller en hel del, øhh, det er måske det mest spændende slide i hele verden [latter], som øhh, ser enormt kedelig ud, men fortæller alt omkring det her system, der arbejder globalt. Så lad os sige her (pause) er (pause) Syrien, øhh, som er nok den mest aktuelle katastrofe lige nu (pause). Vi er i alle verdens lande, så vi har et, øhh, et Røde Kors-selskab i Syrien der hedder Syrisk Rød Halvmåne, øhh, i den muslimske del af verden hedder det Rød Halvmåne og andre steder er det Røde Kors. Der udbrød så krig, øhh, i det her land, så siger Syrisk Rød Halvmåne hjem til vores hovedkvarter i Genève, der er problemer, der er krig, og så de siger kan vi klare det selv? i Syrisk Halvmåne, eller har vi brug for hele det globale samfund træder i kraft, ik? Det sender de hjem, og så, i samme sekund de får en melding, sender vi vores, øhh, super-folk af sted ned på sådan en mission til det land, som er über-dygtige eksperter i at vurdere katastrofers omfang og sige, okay, der er brug for dét her er det en million flygtninge, eller er det tsunami med dræbte eller hvad er det? Og altså, så dem sender vi altså af sted, og så sammen med landet, så sender de så [?] hjem, og så afhængigt af hvad behovet er teltlejre, bla bla bla og hvad det nu engang kan være, sender man en appel ud til de nationale selskaber, eksempelvis (pause), ja, et af de 188 Røde Kors i Danmark, og man søger eksempelvis også, hvad hedder det, øhm, støtte fra regeringer og så videre, for at få løst nogle penge, ik? Og så sender man så hele det flow ind, og det der så er det smukke i systemet, det er, at hvert af de 188 lande er eksperter i forskellige ting Norge er superstærke på felthospitaler, vi er rigtigt stærke på basecamps og IT-telesystemer, så når en katastrofe rammer, så sætter vi så interimistiske, hvad hedder det, IT-systemer op, som rent faktisk kan kontakte hinanden på kryds og tværs i katastrofeområdet, fordi den form for Side 10 af 44

11 kommunikation af informationer er sindssygt vigtig for netop at kulminere hjælpeindsatsen, og så videre, så videre, så videre, ik? Og så er det jo netop i, øhh, i løbet af nul komma fem, så kan hele verdenssamfundet igennem det her system, øhh, sende præcist den hjælp af sted, som der er brug for, og hvert land kan sende præcist det de er eksperter, øhh, til, af sted, så det er sådan, vi, vi bidrager med det vi kan og det er også det, øhm, vi gør i Syrien lige nu, øhm (pause) og det fungerer enormt godt. Men der er bare en stor fordel, og altså i øvrigt også en stor forskel på andre organisationer også, og det er, at vi er i alle verdens lande det er også derfor vi siger altid til stede, og andre organisationer de vil så sidde rundt omkring i Danmark eksempelvis, og så sige okay, nu er der krig, nu skal vi pakke vores containere og sende af sted og så videre. Men vi er der allerede, altså vi er syrere eller somaliere eller hvad pokker, fordi, at vi er i hvert eneste land i verden, og arbejder igennem de frivillige, der er i de enkelte, øhh, i det enkelte land. Så det er også derfor, at det kommunikationsmæssigt er langt federe at være UNICEF, fordi de står herude og pakker kasser, og så er medierne helt vilde, ik, når de ringer til os: kan vi ikke lige (pause) komme ud og se jer, altså, pakke et eller andet eller gøre lidt action-agtigt, ik? Det kan vi ikke, fordi vi har allerede vores ting derude i forvejen, ik? Altså det er ikke sådan at vi sidder her, altså vi er så organiserede at vi har globale, hvad hedder det, regionale læger rundt omkring i verden, så vi altid har vores udstyr tæt på katastrofeområderne, ik? Men vi ville da elske organisationsmæssigt - netop at være lidt mere action-agtige, men det er bare enormt ineffektivt, og det skal man bare vide, altså (INTERVIEWER: Mmh). Øhm At fragte ting altså også, tøjindsamlinger til Syrien og så videre, altså at fragte det koster en formue, ik? Så er det langt mere effektivt at donere nogle penge og så købe ting tøjet - i Syrien, og så støtter du også lokaløkonomien der eller i nabolandene, slipper for fragt, og det går meget hurtigere frem og så videre. Men der er mange her, der meget hellere vil donere deres sko, og så (pause) have præcis de sko, der kommer ned til den, der fryser og så videre (pause). Sindssygt ineffektivt, ik? (pause). Men det fortæller bare noget omkring, øhh, hele systemet og hvordan det fungerer når, øhh, der er krig, men altså vores hovedkvarter ligger så i Genève og det er så dem, der, øhh, koordinerer det, øhm INTERVIEWER: Men helt sådan, lavpraktisk, eller hvad man siger nu nævner du selv Syrienkampagnen (INTERVIEWPERSON: Ja) når I laver de her kampagner, fx for Syrien, (INTERVIEWPERSON: Ja), med støt med 100 kr. kan man så være sikker på, at de 100 kr. de går til Syrien? INTERVIEWPERSON: Det kommer fuldstændigt an på kampagnen, ik? Altså, hvis det er en, øhh, Syrien-indsamling, så er det en Syrien-indsamling, ik? (INTERVIEWER: Okay), øhh, men hvis det eksempelvis er, øhh, hvad hedder det, som Røde Kors-indsamlingen en hjælpen mod katastrofer eller hvad der var, ik - så er det til vores katastrofe-område eller [?] og det er både i Syrien, og det var kommende katastrofer og det var også noget [?] der var i Danmark, ik? (pause) Øhm Men samtidigt har vi også en Syrien-indsamling kørende. Øhm Så der er dét, der hedder øremærkede indsamlinger og det er hedder generelle indsamlinger, ik? Øhh, og folk vil generelt helst støtte de øremærkede indsamlinger problemet er, og det er rigtig fint (pause) men der hvor pengene virkelig gør en, en endnu større forskel, det er netop i de, øhh, ikke-øremærkede indsamlinger, fordi at der samler vi ind til det, der hedder en katastrofe-fond, og det kan i næsten Side 11 af 44

12 regne ud, at når så udbryder en katastrofe, så er det helt fantastisk at have pengene, og kunne få dem til at arbejde ikke i, hvis du nu først skal sætte en indsamling i gang, og samle penge ind --- Så er det langt federe at have fem million og så sige, nu kommer jordskælvene yes to minutter efter vi kalder så pengene ud og arbejder, i stedet for at vi skal stable en indsamling på benene og så videre, og det er rigtig svært kommunikationsmæssigt. Så ofte så samler vi faktisk ind til næste katastrofe frem for den katastrofe, der er i gang men, øhh, der er også øremærkede, altså eksempelvis har vi Syrien-indsamlingen lige nu, hvor det er målrettet til Syrien, fordi der bliver ved med at være et behov til det og så videre, ik? Men vi har også bare kommunikationsmæssige udfordringer i, at vi har brug for de generelle midler til det der hedder katastrofe-fonden, hvor at den så ligger der klar til når der så sker et eller andet så skal man rykke ud, ik? Og det er enormt vigtigt, fordi det er responsen i de første dage, der er den aller-allervigtigste, ik? (pause). Men et godt råd generelt at kigge på, er, indsamlinger netop, altså, øhh, der er ikke nogen i branchen, der lyver, men øhh, ofte igen for at gøre det konkret øhh, så bliver man nødt til at fremhæve en enkelt katastrofe eller sådan noget, fordi hvis det bare var et eller andet vil du støtte generelt til katastrofehjælp det er der ingen, der gider, vel? Så derfor bliver vi selvfølgeligt nødt til at give eksempler, men øhh, der skal vi altid så som forbrugere også selvfølgelig lige holde tungen lige i munden, ik? Om det er en generel indsamling eller om det er en øremærke-indsamling, ik? At hvis der står din donation går til Syrien, punktum, så går den til Syrien. Men--- INTERVIEWER: Men så når I for eksempel I, øhh, laver kampagner med at, lad os sige 5 kr. om dagen, så kan et barn eller to børn komme i skole, (INTERVIEWPERSON: Ja), går, altså kan man så være sikker på at pengene så går til, at man, at det går til skolearbejdet eller uddannelsesarbejdet? Jeg tænker --- INTERVIEWPERSON: Det kommer fuldstændigt an på casen, ik? Altså, vi har noget, der hedder Børnelandet, som et sys--- eller, er et lukket kredsløb, eller sådan, som går til, øhh, jeg ved faktisk ikke om det er skole, eller, men det er i hvert fald en afgrænset børnegruppe i, øhh, et land som faktisk lige er skiftet, det kan jeg ikke lige huske, men altså, igen, bare for at sige, at det er totalt kampagne-afhængigt, ik? Så man kan ikke svare på det man kunne svare på det for gang til gang hvis vi havde nogle konkrete cases, ik? Øhm (pause). Men fordi, det kan også godt sagtens være en kampagne, hvor der står Når du giver 100 kr. til velgørende sammenhænge, så kan vi eksempelvis købe (INTERVIEWER: Mmh). Skolebøger, øhm, jamen så synes jeg vi er meget [fair til at vise?], ik? Skolegang, vand, eller (pause), besøg til ensomme i Danmark, eller hvad pokker det nu engang kan være, ik? Altså netop for at vise men folk har altid brug for eksempler, ik? Øhh Men øhh, hvad hedder det, men hvis vi skriver det her, det er til skolegang, og det er det her du giver, så er det en øremærke-indsamling, og så er det der, det går til, øhh. Men hvis vi viser flere eksempler, så vil det være, altså, for netop at vise, at det er nogle af alle de aktiviteter, som vi sætter i Syrien, ik? (pause). Men hvis I har et konkret eksempel, og så, øhh, hvor I sådan, kan se I er lidt i tvivl, eller (pause) INTERVIEWER: Nej, men vi har bare snakket om at, hvad hedder det, øhh, at I må også i kommunikationsdelen må tænke over hvad det er I beder om hjælp til kontra det --- vi har haft et Side 12 af 44

13 eksempel med, at I måske hellere vil brande jer som et firma, der giver hjælp til, øhh, til skolegang i stedet for, øhh, [latter] vi har snakket om diarré til børn, (INTERVIEWPERSON: Jaja), at det var måske ikke så, (INTERVIEWPERSON: Jaja), sexet brand-mæssigt INTERVIEWPERSON: Ja, men det har I selvfølgelig ret i, at det er klart, de eksempler vi giver, øhh, altså, selvfølgelig det mest sexede det nu engang kan blive, ik? Altså eksempelvis tager vi jo ikke ja, og du støtter så transporten af maden til katastrofeområdet, men det gør man jo. Altså fordi det er jo ikke gratis at sende en container af sted, øhh, selvfølgelig er det ikke det, og chaufførenes løn, men det er klart, vi går jo ikke ud og siger, at når du giver 100 kr., så betaler du chauffør-lønningen i Syrien til at køre det ud, så fortæller vi, at du, øhh, er med at give til, til mad, ik? Hvilket også er rigtigt, fordi maden skal fragtes ud, men øhh, det er klart, jo jo selvfølgelig gør vi det, selvfølgelig... (pause) Øhm (pause). Fordi det er altafgørende for om folk vil støtte det eller ej, ik? (pause). Men der er en problemstilling generelt med og det, den er svær at overkomme - at øhh, folk, øhm, har en tendens til at kun at betale for kiksen, altså hvis vi skal blive meget konkrete, nødhjælps-kiksen, men de er ikke, øhh, villige til at betale for den mand, der deler nødhjælps-kiksen ud eller transporten eller benzinen, eller, skatterne eller afgifterne eller lignende. Og det er jo bare sådan lidt, altså, der er jo (pause) der er virkelig en udford--- en kommunikationsudfordring, ik? Fordi det er jo helt naivt og blåøjet at tro, at den her kiks bare transformerer sig gratis ned til et eller andet land, og der ikke er revision, fordi samtidigt skal vi også have styr på administrationsprocent og regnskabet og så videre revisorer arbejder jo ikke gratis, altså, det koster jo penge at have en revisor til at have styr på det her og sikre at de kommer det rette sted hen og så videre. Og det koster penge. Og, øhh, og det er sjovt, altså der forestiller man sig --- der har man som forbrugeren en forestilling om, at det kun er den her kiks jeg vil betale for, så må der være nogle andre, der betaler for alt det andet, ik? Men øhm, og det er svært (pause). Og ja, men det er en lang historie Jeg kan anbefale jer, bortset fra det, nu når I arbejder med det emne, øhh, TEDtalks, øhh, TED.com, den hjemmeside, er jo i, øhh, det hele taget helt fantastisk, så, der er en brug af, øhh, jeg ved ikke om I kender det her site, men øhh, ellers skal I i hvert fald gå ind bare generelt og bruge det. Det er et koncept hvor, øhh, verdens mest interessante mennesker holder tolv minutters snak, hvor de diskuterer et emne, og der er altså tusindvis efterhånden, ik? Det har lige været i Danmark, men det startede i Californien, men øhh, helt fantastisk om alle mulige temaer, og der er en fyr, der hedder Dan Palotta, P-A-L-O-T-T-A, øhh, der har sådan en talk på tolv minutter omkring hele den humanitære branche omkring øhh, de udfordringer vi står overfor. Den tager tolv minutter, øhh, og den er meget meget meget interessant, øhh, som baggrund for, i forhold til, øhm (pause), ja han er gammel Harvard-fyr og øhh, har nogle vilde vilde cases omkring hvor vanskeligt det er, at, øhh, kommunikere det her med administrationsprocenter og hvad det koster og så videre. Det er, den er interessant (INTERVIEWER: at kigge på) Ja. Og dejligt kort og konkret tolv minutter. Nå, øhh, bum bum bum bum bum. (pause) INTERVIEWER: Så snakkede vi også om hvad, øhh, det her branding, hvad jeres, øhh, hvad jeres målgruppe er? Når I skal lave det her Side 13 af 44

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Bilag 7: Thomas Kantsø transskriberet interview

Bilag 7: Thomas Kantsø transskriberet interview Bilag 7: Thomas Kantsø transskriberet interview 00.01: Denne opgave er start med at jeg gerne vil skifte job. Vi Læser jo HR så jeg vil jo gerne den vej. Det var sådan lidt svært at skifte spor. Og vi

Læs mere

Interview 1 (I1) Erik Interviewede varede: 1 Time

Interview 1 (I1) Erik Interviewede varede: 1 Time 1 Interview 1 (I1) Erik Interviewede varede: 1 Time Vil du starte med at introducere hvad du hedder og hvilket studium du går på? Jeg hedder Erik og jeg læser Jura, er lige blevet færdig med 3. Semester

Læs mere

Bilag 1: Interview med Kristina Dienhart

Bilag 1: Interview med Kristina Dienhart Bilag 1: Interview med Kristina Dienhart Interviewer (I): Milica Interviewperson (IP): Kristina Suppleant (S): Jannie I: Ja, altså. Du har altså hørt om hvad vores projekt handler lidt om. Vi er lidt inspireret

Læs mere

R: Jeg er øh idrætslærer, underviser i idræt, og i dansk så er jeg støttelærer og så har jeg dansk som andet sprog.

R: Jeg er øh idrætslærer, underviser i idræt, og i dansk så er jeg støttelærer og så har jeg dansk som andet sprog. Bilag 3 Interview Ditte I: Må jeg starte med at høre hvor gammel du er? R: Jeg er 33. I: 33, så er vi jo lige gamle. Og hvilke fag underviser du i R: Jeg er øh idrætslærer, underviser i idræt, og i dansk

Læs mere

I2: Sådan så vi starter med du fortæller sådan lidt om startfasen og vi spørger indtil det, altså inden du valgte at blive insemineret.

I2: Sådan så vi starter med du fortæller sådan lidt om startfasen og vi spørger indtil det, altså inden du valgte at blive insemineret. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 I: Ja okay. I2: Hvad kan du så huske altså første gang, da du finder ud af, at du er gravid, hvad du tænkte der? I: Bare så vi ikke kommer hjem og tænker, nåh nu glemte vi

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

Bilag 1 Interview d. 10/3-2011 fra kl. 09:00 til 10:00

Bilag 1 Interview d. 10/3-2011 fra kl. 09:00 til 10:00 Bilag 1 Interview d. 10/3-2011 fra kl. 09:00 til 10:00 Respondent: Mark Allen, Project manager for Megacard, Ikano Finance. Interviewer: Thomas F. Lundgreen Ikke andre tilstedeværende. Kommer ind midt

Læs mere

Bilag 5, Fokusgruppesamtale nr. 1

Bilag 5, Fokusgruppesamtale nr. 1 Deltagere: Sanne (S): Tidligere kunde i DB, har valgt at skifte Cathrine (C): Aldrig været kunde i DB Sophie (Soph): Følger sine forældres bankengagement ikke kunde i DB Jeppe (J): Tidligere kunde i DB

Læs mere

Bilag 8. Side 1 af 12

Bilag 8. Side 1 af 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Transskribering af interview m. Ea, 14.april

Læs mere

Derefter fik jeg tid til at introducere mig selv. Kent stemte i, at det ikke er noget ledelsen har sat mig til

Derefter fik jeg tid til at introducere mig selv. Kent stemte i, at det ikke er noget ledelsen har sat mig til Bilag 1 Observationsnoter fra den 9. juni 11 på Gudenåcentret Fælles personalemøde for alle 4 afdelinger på plejehjemmet Jeg lagde ud med at blive introduceret Da alle medarbejdere var dukket op sagde

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Bilag 4: Indledende interview med Kristian Vøttrup. Interview afholdt Onsdag d. 16/10-2013

Bilag 4: Indledende interview med Kristian Vøttrup. Interview afholdt Onsdag d. 16/10-2013 Bilag 4: Indledende interview med Kristian Vøttrup Interview afholdt Onsdag d. 16/10-2013 Til stede Niels Skov: Niels Kenneth Hansen: Kenneth Mads Therkildsen: Mads Kristian Vøttrup: Kristian Niels 00:04:

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

BILAG 1: INTERVIEWGUIDE EE12 BILAG 2: INTERVIEW MED EE12 BILAG 3: INTERVIEWGUIDE KUNDE BILAG 4: INTERVIEW MED HELLE BILAG 5: INTERVIEW MED SOLVEJG

BILAG 1: INTERVIEWGUIDE EE12 BILAG 2: INTERVIEW MED EE12 BILAG 3: INTERVIEWGUIDE KUNDE BILAG 4: INTERVIEW MED HELLE BILAG 5: INTERVIEW MED SOLVEJG ee12: Bilag Indholdsfortegnelse BILAG 1: INTERVIEWGUIDE EE12 BILAG 2: INTERVIEW MED EE12 BILAG 3: INTERVIEWGUIDE KUNDE BILAG 4: INTERVIEW MED HELLE BILAG 5: INTERVIEW MED SOLVEJG BILAG 6: INTERVIEWGUIDE

Læs mere

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Interviewperson 1: Receptionsanalysen - opdelt efter Schrøders model Forståelse Interview 1 Interview 2 Interview

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Interview med Otto Skak, direktør, Karina Brauner, HR-chef, Edvard Køhrsen, souschef.

Interview med Otto Skak, direktør, Karina Brauner, HR-chef, Edvard Køhrsen, souschef. Interview med Otto Skak, direktør, Karina Brauner, HR-chef, Edvard Køhrsen, souschef. Transcription Eva: Så tror jeg bare vi starter nu.. Så tror jeg gerne vi vil høre hvordan du fik ideen til Slotssøbadet?

Læs mere

Bilagsmappe. Efterår. Projektnavn: Jobcenter København. Gruppemedlemmer: Sarah K. Thomsen (47990), Sophie Hjælhof (48023),

Bilagsmappe. Efterår. Projektnavn: Jobcenter København. Gruppemedlemmer: Sarah K. Thomsen (47990), Sophie Hjælhof (48023), Efterår 2013 Bilagsmappe Projektnavn: Jobcenter København Gruppemedlemmer: Sarah K. Thomsen (47990), Sophie Hjælhof (48023), Mette Nielsen (47986) og Heidi á Lakjuni (47973) Vejleder: Christian la Coir

Læs mere

Billag til Rapporten. Gruppe 7. En samling af de billag der bliver refereret til i rapporten.

Billag til Rapporten. Gruppe 7. En samling af de billag der bliver refereret til i rapporten. Billag til Rapporten Gruppe 7 En samling af de billag der bliver refereret til i rapporten. Indholdsfortegnelse INTERVIEWSPØRGSMÅL:... 3 TRANSSKRIBERING AF POSTEN:... 5 MAIL-INTERVIEW MED RUST... 17 TRANSSKRIBERING

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Bilagssamling Aarhus Lufthavn. Bilag 1. Personlige oplysninger. 1. Navn 2. Alder 3. Uddannelse 4. Ansættelsessted 5. Antal år ansat 6.

Bilagssamling Aarhus Lufthavn. Bilag 1. Personlige oplysninger. 1. Navn 2. Alder 3. Uddannelse 4. Ansættelsessted 5. Antal år ansat 6. Bilag 1 Personlige oplysninger 1. Navn 2. Alder 3. Uddannelse 4. Ansættelsessted 5. Antal år ansat 6. Stilling T4 projektet 7. Hvad er bevæggrundene for at starte samarbejdet om T4 projektet med Cimber

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 Bilag 2 Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 R (respondent) = Jens Kofoed I (interviewer) = Mikkel Andersen I2 (interviewer 2) = Simon Schonenberg.

Læs mere

Bilag 4, Interview med Kristina Falkvist fra Akademiker Kampagnen

Bilag 4, Interview med Kristina Falkvist fra Akademiker Kampagnen Bilag 4, Interview med Kristina Falkvist fra Akademiker Kampagnen IW = Interviewer IP = Interviewperson, Kristina Falkvist IP: Men hvis jeg skal starte med at introducere, nu har jeg jo ikke hørt så meget

Læs mere

Steffen: Nå ja, jeg tror, at vi skal sige, at vi selvfølgelig optager, og at du kan, du kan trække det tilbage til en enhver tid, hvis du føler, at

Steffen: Nå ja, jeg tror, at vi skal sige, at vi selvfølgelig optager, og at du kan, du kan trække det tilbage til en enhver tid, hvis du føler, at 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Steffen: Nå ja, jeg tror, at vi skal sige, at vi selvfølgelig optager, og at du kan, du kan trække

Læs mere

BILAG 1 Fokusgruppe 1. 8 personer

BILAG 1 Fokusgruppe 1. 8 personer BILAG 1 Fokusgruppe 1. 8 personer I: Vi har nogle spørgsmål, som vi synes I skal diskutere i fællesskab. Hvilke argumenter bed I mærke i hvis vi taler 1 først DI: Sygdom DI: Den der med lungekræft DI:

Læs mere

Tilstede er: Moderator, Person 1 (P1), Person 2(P2), Person 3(P3) og Person 4(P4)

Tilstede er: Moderator, Person 1 (P1), Person 2(P2), Person 3(P3) og Person 4(P4) Bilag 1 Transskribering - Fokusgruppe interview Overordnet transkriberings-regler der er brugt: [ ] = overlap i tale ( ) = uforståelig tale = når taler selv understreger noget NEJ = høje udbrud [latter]

Læs mere

Interviewers spørgsmål og tale står med sort skrift og KEJ svar og tale står med blåt skrift.

Interviewers spørgsmål og tale står med sort skrift og KEJ svar og tale står med blåt skrift. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Bilag 1 Interview med KEJ i eget hjem i en mindre by i Vejle Kommune. KEJ er 93 år gammel og bor i egen

Læs mere