Særlige danske konkurrenceparametre Bæredygtig ressourceudnyttelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Særlige danske konkurrenceparametre Bæredygtig ressourceudnyttelse"

Transkript

1 Særlige danske knkurrenceparametre Bæredygtig ressurceudnyttelse Bidrag til ny GUDP strategi - wrkshps afhldt 12. september 2014 GUDP afhldt t wrkshps fr virksmheder, rganisatiner g andre interessenter i fødevaresektren fredag den 12. september Frmålet var at samle inputs g ideer til revisin af GUDP s strategi fr 2015 g frem. Ca. 90 deltagere var samlet g bidrg med inputs sm er samlet i et nærværende idekatalg g psamling på baggrund af mtiverende plæg g cases fra virksmheder g eksperter. Katalgets inputs er struktureret i t wrkshps, herunder en række nøglespørgsmål. Idekatalget i sin fulde længde indehlder mere end 100 inputs g kmmentarer fra ideudviklingswrkshppen g kan findes andetsteds på Nærværende dkument er en psummering g sammenskrivning af alle inputs i et antal færre, samlede temaer g inputs. Side 1 af 5 psummeret katalg

2 Wrkshp 1: Særlige danske knkurrenceparametre 1. Dyrevelfærd sm knkurrenceparameter Hvr er de største udækkede behv fr innvatin til frbedring af dyrevelfærd, sm samtidig sikrer vækst i primærprduktinen g agrindustrien? Styrket dyrevelfærd i svineprduktin. Der er knkrete behv fr nye løsninger til at nedbringe smågrise-dødeligheden, løse udfrdringer mkring halebid- g kupering g sikre smertefri kastratin. Dyreavl. Der er frtsat ptentialer fr at styrke dyrevelfærd gennem målrettet avlsarbejde. Prduktinssystemer g prduktivitet. Hvrdan får vi bedre dyrevelfærd til at gå hånd-ihånd med øget prduktivitet? Der er ptentialer g innvatinsbehv i nye staldsystemer, IT, vervågning, autmatisering, dyresundhed/medicinering. Det er vigtigt at have hele prduktinskæden med. Dkumentatin. Dkumentatin af dyrevelfærd er afgørende fr trværdighed g ptentiel merværdi. Det kan fx ske ved at udvikle metder til måling af frskellige typer af dyrevelfærd behv fr udvikling af nye løsninger. Samtænke dyrevelfærd med andre parametre. Eksempelvis kvalitet indehldt i et samlet kvalitetsmærke, sm giver sikkerhed fr eksakte dyrevelfærdsparametre kmbineret med fx kvalitet, miljø, smag g gastrnmi. Understøttes af Prfessr Peter Sandøe, sm på dagen fremhævede at trenden i NL g UK er merværdien ligger i kmbinatiner af dyrevelfærd g kvalitet samt andre parametre, sm frbrugerne vil betale mere fr. Markedsdrevet innvatin. Dyrevelfærd drives langt henad vejen af krav g ønsker fra frbrugere g detailkæder, ref. pkt. venfr. Der er behv fr at gøre dyrevelfærd g etik til en integreret del af udviklingen af nye prdukter målrettet krav g ønsker i markedet, herunder på eksprtmarkederne. 2. Human sundhed sm knkurrenceparameter: Hvr er de største udækkede behv fr innvatin i prduktinen af sunde fødevarer, g hvrdan kan disse anvendes til at fremme human sundhed sm knkurrenceparameter? Tværgående løsninger. På tværs af det enkelte prdukt, råvare, ingrediens er der ptentialer i at udvikle løsninger, herunder måltidsløsninger, på flks sundhedsudfrdringer. Det kan fx være sam-reduktin af salt, fedt, sukker eller unikke sundhedsvirkninger ved kmbinatiner af flere prteiner/ingredienser. Side 2 af 5 psummeret katalg

3 Design af sunde fødevareprdukter fra brd-til-jrd. Der er innvatinsptentialer langs hele værdikæden i design af fødevareprdukter, sm er sundhedsfremmende g sundhedsfrebyggende: I prdukter sm er målrettet bestemte målgrupper fx mænd, kvinder, gravide, børn, diabetikere m.fl. I frædlede prdukter, herunder funktinelle prdukter, ved nye teknlgier g prcesser der løser de ibende knflikter mellem sundhed vs. frædling, smag, hldbarhed g kvalitet sunde prdukter skal være lækre g smage gdt! I primærprduktinen ved avlsarbejde g fder fr at ændre sammensætningen af indhldsstffer i mælk g kød i en endnu mere sund retning g ved udvikling af sundere plantebeskyttelsesmidler g metder. Gør biprdukter til hvedprdukter. Frtsat stre ptentialer i udnyttelse g parbejdelse af prteiner, enzymer g andre indhldsstffer fra biprdukter fra kød g fisk, herunder fiskeaffald g ilandbragte fisk sm følge af det kmmende discardfrbud. Kan i sig selv blive sunde hvedprdukter g kan gøre andre prdukter sundere ved at tilføre dem funktinelle egenskaber ( valle-prtein, der gør mdermælkserstatning sundere ). Dkumentatin. Af sundsværdier, herunder udvikling/implementering af anerkendte metder til screening g gdkendelse af sunde fødevarer 3. Fødevaresikkerhed sm knkurrenceparameter Hvr er de største udækkede behv indenfr innvatin af sikre fødevarer herunder metder g teknlgier, g hvrdan kan disse anvendes til at fremme knkurrenceevnen? Nye knserveringsmetder g emballager. Ptentialer frbundet med knservering g teknikker til øget hldbarhed (sm gså kan føre til mindre madspild) inden fr: Biknservering/naturlige knserveringsmidler Dekntamineringsmetder Tørknservering g mikrbilgiske metder Udbredelse af hurdle-teknikken Udvikling af nye/bedre emballeringsteknlgier Intelligente løsninger. Innvatinsptentialer fr nye teknlgiske løsninger g metder langs værdikæden inden fr: Hurtigere metder til bestemmelse af patgene bakterier g fremmedlegemer i fødevaren Mere effektive g intelligente egenkntrlsystemer Sensrteknlgier i hele værdikæden Værktøjer til at frudsige sikkerhed g hldbarhed Ny teknlgier g viden m hygiejnisk design g rengøring af udstyr, genbrug af vand, intelligent brug af bicider mm. Systemer i frbindelse med sikring af kølekæder under transprt g lgistik Side 3 af 5 psummeret katalg

4 I de tidligere led fr at undgå behv fr kemisk behandling senere i værdikæden g fr at mindske brug af medicin Generelt mere integrerede systemer til fødevaresikkerhed langs værdikæden. Dkumentatin g sprbarhed. Ptentialer fr nye løsninger til dkumentatin g sprbarhed langs hele værdikæden, herunder ptentialer fr teknlgieksprt. Små prducenter. Løsninger sm passer specielt til små fødevareprducenter med begrænsede ressurcer. Wrkshp 2: Bæredygtig ressurceudnyttelse Identificér fem centrale styrker i fødevaresektren i frhld til at prducere mere med mindre altså styrke den bæredygtige ressurceudnyttelse, gerne pririteret. Struktur Stærke vertikale værdikæder Stærk ingrediens- g maskinindustri Tænker glbalt, stærke på eksprt g gdt købmandskab Organisering Samspil mellem virksmheder, rådgivningssystem g vidensinstitutiner Stærk rganisering i få rganisatiner Tværfagligt samarbejde, netværk g videndeling, mange fælles prjekter Implementeringsevne Krt vej fra ide til handling Krt reaktinshastighed g mstillingsparathed Stærke på at implementere nye teknlgiske løsninger g øge prduktiviteten i primærprduktinen Kmpetencer g erfaring Lang fødevareprduktinserfaring Højt vidensniveau generelt Samfund g regulering Hmgent g ikke-krrupt samfund Regulering mtiverer fr øget utput fr færre ressurcer, herunder med invlvering g accept fra fødevaresektren Grønt image internatinalt Side 4 af 5 psummeret katalg

5 Identificér fem centrale svagheder/barrierer i fødevaresektren i frhld til at prducere mere med mindre altså styrke den bæredygtige ressurceudnyttelse, gerne pririteret. Siltænkning Fr megen siltænkning i sektrerne/brancherne Frskellige værdikæder spiller ikke sammen - skala g værdimæssigt Afstand mellem frretning g frskning. Frskellige kulturer Omkstninger Danske mkstningsniveau er en hindring Barrierer fr SMV ere at investere i R&D g innvatin Regulering Regulatriske barrierer, fx på gødning, afgifter mm. Fr bøvlet fr SMV ere at deltage i prjekter Innvatin Manglende risikvillig kapital i fødevaresektren Vi er ikke gde nk til at vurdere risik i frbindelse med nyudviklinger Fr langsmme til at udnytte nye muligheder, fx nye prteinkilder Vidensverførsel fr dårlig Helhedstanken Manglende helhedsrienteret tilgang Behv fr at sammentænke ressurce effektivitet fr hele prduktinen Side 5 af 5 psummeret katalg

STRATEGISK PERSPEKTIVPLAN 2013 2017 FOR DTU FØDEVAREINSTITUTTET FORSKNINGSBASEREDE MYNDIGHEDSBETJENING AF FØDEVARESTYRELSEN

STRATEGISK PERSPEKTIVPLAN 2013 2017 FOR DTU FØDEVAREINSTITUTTET FORSKNINGSBASEREDE MYNDIGHEDSBETJENING AF FØDEVARESTYRELSEN STRATEGISK PERSPEKTIVPLAN 2013 2017 FOR DTU FØDEVAREINSTITUTTET FORSKNINGSBASEREDE MYNDIGHEDSBETJENING AF FØDEVARESTYRELSEN 2. juli 2012 Den her beskrevne perspektivplan er resultatet af en løbende interaktin

Læs mere

Regionalt vækstpartnerskab for 2015 mellem regeringen og Syddansk Vækstforum

Regionalt vækstpartnerskab for 2015 mellem regeringen og Syddansk Vækstforum Reginalt vækstpartnerskab fr 2015 mellem regeringen g Syddansk Vækstfrum 19. december 2014 Regeringen g Syddansk Vækstfrum er enige m at styrke samarbejdet m indsatsen fr vækst g erhvervsudvikling, blandt

Læs mere

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling 1 ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling... 2 Sammenfatning... 4 Dispsitin... 6 Kapitel 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund g frmål... 7 1.2 Metde g datagrundlag...

Læs mere

Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen

Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen OPSUMMERING Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen INDLÆG: Baggrund g frmål v/ Jan Overgaard, centerleder, IBIZ-Center Aktuelle udfrdringer i detailhandlen v/ Janus Sandsgaard & Luise Riisgaard,

Læs mere

Rapport fra deltagelse i International Farm Management Associations 17. Kongres, Illinois, USA, Juli 2009

Rapport fra deltagelse i International Farm Management Associations 17. Kongres, Illinois, USA, Juli 2009 Internatinal Farm Management Assciatin (IFMA) afhlder hvert andet år en verdenskngres. I 2009 afhldtes kngressen i Illinis USA fra 19.-24. juli. IFMA er kendetegnet ved en bredt sammensat medlems- g deltagerkreds,

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse Sundhed g Sundhedsfremme Børn g Unge Beskæftigelse Det Bligsciale Sekretariat Netværksskabende Kmmunikatin beberinddragelse Helhedsplan fr den bligsciale indsats i Hrsens Kmmune 2010 2015 Endelig redigeret

Læs mere

Ansøgningsskema til små projekter

Ansøgningsskema til små projekter Ansøgningsskema til små prjekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning m støtte til prjekter med et budget på højest 500.000 kr. men på mindst 100.000 kr. (Bagatelgrænse). Der kan søges støtte til:

Læs mere

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice Center Pleje g Omsrg Jurnalnr: 00.01.10-P20-11-13 Dat: 02-07-2013 Prjektaftale Prjekt: Fremtidens senir- g handicapservice Stamplysninger Sagsnummer (SBSYS) Versin af prjektaftalen 00.01.10-P20-11-13 Versin

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Notat om metode-udvikling

Notat om metode-udvikling Merete Watt Blsen/Strandhlmgaard/13. februar 2012 Ntat m metde-udvikling Uddannelsessektren er den mest centrale, nødvendige g mkstningsfulde sektr i det mderne, glbale samfund. Alle har ret g pligt til

Læs mere

Vækstforum for Region Midtjylland

Vækstforum for Region Midtjylland Vækstfrum fr Regin Midtjylland Ansøgningsskema til: Kapitalfrmidling 1. Oplysninger m ansøger Navn, Adresse, Kntaktpersn Væksthus Midtjylland Direktør Erik Krarup Åbgade 15 8200 Århus N Tlf. 7022 0076

Læs mere

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser Prjektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recvery-indsats fr mennesker med psykiske lidelser Generelle plysninger I hvilken kmmune eller regin har prjektet pstadresse? Regin Hvedstadens

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med krnisk sygdm Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt g rekruttering Anders Brgaard Marthedal Katrine Schepelern Jhansen Ann Nielsen Anne Rytter Hansen Mette Basthlm Jensen RAPPORT 2011.01

Læs mere

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG Randers & Skive STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 TILHØRSFORHOLD... 3 UDDANNELSENS MÅL, VARIGHED, STRUKTUR OG TILRETTELÆGGELSE 4 KERNEOMRÅDER... 6 UNDERVISNINGENS

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

Overvejelser om rapportering af samfundsansvar --

Overvejelser om rapportering af samfundsansvar -- Overvejelser m rapprtering af samfundsansvar -- 16. december 2008 vedtg Flketinget, at alle større virksmheder i Danmark skal supplere deres ledelsesberetning med en redegørelse fr virksmhedens samfundsansvar.

Læs mere

Fremme af sunde kostvaner og fysisk aktivitet i dagtilbud, skoler og fritidsordninger

Fremme af sunde kostvaner og fysisk aktivitet i dagtilbud, skoler og fritidsordninger Fremme af sunde kstvaner g fysisk aktivitet i dagtilbud, skler g fritidsrdninger Juni 2006 Udarbejdet af en tværministeriel arbejdsgruppe g Kmmunernes Landsfrening Fremme af sunde kstvaner g fysisk aktivitet

Læs mere

Analyse af potentialer for ressourceudnyttelse i vand- og spildevandsforsyningen

Analyse af potentialer for ressourceudnyttelse i vand- og spildevandsforsyningen Analyse af ptentialer fr ressurceudnyttelse i vand- g spildevandsfrsyningen 2015 Titel: Analyse af ptentialer fr ressurceudnyttelse i vand- g spildevandsfrsyningen Frfattere: Marianne Thmsen DCE Danish

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31 Fakta m prjektet Prjektets navn (80 anslag): Intelligent træning på legepladsen Hvedfrmål: Hvedfrmål 3: Sundhedsfremme Starttidspunkt: 2012-01-02 Sluttidspunkt: 2014-12-31 Resume Beskriv krt, hvad frmålet

Læs mere

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune Ntat Til: Til: Kpi til: PU Den 8. januar 2009 Århus Kmmune Brgmesterens Afdeling Bilag A Oversigt ver nuværende lederudviklingstiltag Brgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C Børn g Unge: Grundlæggende

Læs mere

Danmark som attraktivt luftfartsland

Danmark som attraktivt luftfartsland Erhvervs-, Vækst- g Eksprtudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 237 Offentligt Danmark sm attraktivt Branchefreningen Dansk Luftfart 4. maj 2015 Dansk Luftfart Danmark sm attraktivt Udgivet af Branchefreningen

Læs mere

Dialog om miljø og marketing i virksomheder

Dialog om miljø og marketing i virksomheder Dialg m miljø g marketing i virksmheder Christian Brylle Brandy Drte Kardel ECO Huse Mette Pedersen Miljøpartner Peter Rix Rix Management Miljøprjekt Nr. 1007 2005 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives,

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar Jf. årsregnskabslovens 99a

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar Jf. årsregnskabslovens 99a Lvpligtig redegørelse m samfundsansvar Jf. årsregnskabslvens 99a Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i JP/Plitikens Hus Årsrapprt 2010 gældende fr regnskabsperiden 1. januar 2010

Læs mere

De 5 mål i Den aktive borger

De 5 mål i Den aktive borger R e v i d e r e t d e n 1 2. m a j 2 0 1 5 De 5 mål i Den aktive brger Knkretiseringen af Den aktive brger i fagmrådet Sundhed g Omsrg, er på nuværende tidspunkt centreret mkring 5 mål. Disse mål er langt

Læs mere

Ansøgningsskema til små projekter

Ansøgningsskema til små projekter Ansøgningsskema til små prjekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning m støtte til prjekter med et budget på højest 500.000 kr. men på mindst 100.000 kr. (Bagatelgrænse). Der kan søges støtte til:

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Europæiske retningslinjer for god praksis inden for industriel fremstilling af sikre fodermidler

Europæiske retningslinjer for god praksis inden for industriel fremstilling af sikre fodermidler Eurpæiske retningslinjer fr gd praksis inden fr industriel fremstilling af sikre fdermidler Sektrer: frmaling af liefrø, raffinering af lie g frarbejdning af stivelse Versin 2.2 Gældende fra: 1. juli 2010

Læs mere