Evaluering af de nye læreres møde med praksis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af de nye læreres møde med praksis"

Transkript

1 Evaluering af de nye læreres møde med praksis Tabelrapport ledere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT 1

2 Dette bilag til EVA s evaluering af de nye læreres møde med praksis, tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere foretaget i I evalueringen indgår også en spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt de nye lærere. Inden udsendelsen af skemaer var der blevet gennemført pilottest på skemaet. Bilaget indeholder frekvenstabeller for svarfordelingerne på samtlige lukkede spørgsmål i spørgeskemaet. Med lukkede spørgsmål menes de spørgsmål hvor respondenterne udelukkende har kunnet besvare spørgsmålet ved at sætte en eller flere markeringer. Det er vigtigt at være opmærksom på at tabellerne som hovedregel kun indeholder de svarmuligheder som minimum én respondent har anvendt. Svarmuligheder i spørgeskemaet som ingen har anvendt, figurerer således ikke, med mindre det er meningsforstyrrende at udelade dem. En nærmere redegørelse for den anvendte metode findes som appendiks bagerst i evalueringsrapporten. 2

3 Indhold Baggrundsspørgsmål s. 4 Udfordringer for de nyuddannede lærere s. 5 Forventninger og krav i mødet med skolen s. 9 Tiltag på skolen for at støtte de nyuddannede lærere s. 11 Andre aktørers indsats for at støtte de nyuddannede læreres møde med praksis s. 17 Hjælp og støtte til de nyuddannede lærere s. 21 De nyuddannede lærere som en ressource på skolen s. 23 Ledelsens rolle i arbejdet med at integrere de nyuddannede lærere i skolen s. 24 3

4 Baggrundsspørgsmål 1. Hvor mange år har du været leder i skolen? (både på din nuværende og på evt. tidligere skoler) 0 6 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 Ubesvaret 7 2. Har I ansat nyuddannede lærere de seneste 4 år? Nej 58 16,1 Ja ,9 100,0 4

5 3. Hvor mange nyuddannede lærere har I ansat de seneste 4 år? 0 2 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 Ubesvaret I hvilken grad arbejder I aktivt med at integrere de nyuddannede lærere på din skole? I høj grad ,8 I nogen grad 75 24,8 Slet ikke 1 0, ,0 Ubesvaret 58 Udfordringer for de nyuddannede lærere 5. I hvilken grad vurderer du at de nyuddannede lærere oplever at arbejdet med de faglige mål er vanskeligt? I høj grad 19 6,3 I nogen grad ,7 I mindre grad ,1 Slet ikke 12 4, ,0 Ubesvaret 58 5

6 6. Hvor let eller svært vurderer du at de nyuddannede lærer oplever arbejdet med at håndtere de pædagogiske og didaktiske udfordringer de møder? (fx elevinddragelse, undervisningsdifferentiering og valg af undervisningsmetoder) Svært 16 5,3 Overvejende svært ,2 Overvejende let ,9 Let 2 0, ,0 Ubesvaret Hvor let eller svært vurderer du at de nyuddannede lærer oplever arbejdet med at tilrettelægge og gennemføre en differentieret undervisning? Svært 35 11,7 Overvejende svært ,2 Overvejende let 95 31,8 Let 4 1, ,0 Ubesvaret Hvor let eller svært vurderer du at de nyuddannede lærer oplever arbejdet med at lede en klasse (klasserumsledelse)? Svært 44 14,8 Overvejende svært ,0 Overvejende let 85 28,5 Let 5 1, ,0 Ubesvaret Hvor let eller svært vurderer du at de nyuddannede lærer oplever arbejdet med at håndtere konflikter i klassen? Svært 39 13,1 Overvejende svært ,1 Overvejende let 76 25,5 Let 4 1, ,0 Ubesvaret 62 6

7 10. Hvor let eller svært vurderer du at de nyuddannede lærer oplever arbejdet med at vælge undervisningsmetoder, arbejdsformer og undervisningsmidler? Svært 6 2,0 Overvejende svært 67 22,4 Overvejende let ,9 Let 11 3, ,0 Ubesvaret Hvor let eller svært vurderer du at de nyuddannede lærer oplever arbejdet med at arbejde med forskellige undervisningsmetoder, arbejdsformer og undervisningsmidler? Svært 9 3,0 Overvejende svært 66 22,0 Overvejende let ,7 Let 16 5, ,0 Ubesvaret Hvor let eller svært vurderer du at de nyuddannede lærer oplever arbejdet med skolehjemsamarbejdet? Svært 31 10,4 Overvejende svært ,2 Overvejende let ,1 Let 4 1, ,0 Ubesvaret I hvilken grad vurderer du at mødet med kollegaerne generelt er svært? I nogen grad 20 6,6 I mindre grad ,8 Slet ikke , ,0 Ubesvaret I hvilken grad vurderer du at teamsamarbejde er svært? I høj grad 1 0,3 I nogen grad 34 11,3 I mindre grad ,0 Slet ikke 88 29, ,0 Ubesvaret 60 7

8 15. I hvilken grad vurderer du at mødet med ledelsen er svært? I høj grad 1 0,3 I nogen grad 5 1,7 I mindre grad ,5 Slet ikke , ,0 Ubesvaret I hvilken grad vurderer du at de deltager i for mange forskellige samarbejdsrelationer? I høj grad 12 4,0 I nogen grad 93 31,0 I mindre grad ,0 Slet ikke 42 14, ,0 Ubesvaret 60 8

9 Forventninger og krav i mødet med skolen 17. I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende udsagn: De nyuddannede læreres forventninger til lærerprofessionen er forskellige fra den virkelighed de møder Enig 43 14,4 Overvejende enig ,9 Overvejende uenig 81 27,1 Uenig 2 0, ,0 Ubesvaret I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende udsagn: Læreruddannelsen forbereder ikke de nyuddannede lærere i tilstrækkelig grad til deres møde med praksis Enig 79 26,7 Overvejende enig ,1 Overvejende uenig 50 16,9 Uenig 1 0, ,0 Ubesvaret Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Læreruddannelsen forbereder de nyuddannede lærere til mødet med skolen i det omfang det er muligt at uddanne til praksis Enig 8 2,7 Overvejende enig ,1 Overvejende uenig ,1 Uenig 24 8, ,0 Ubesvaret 66 9

10 20. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: De nyuddannede lærere forventer en højere grad af involvering fra ledelsens side end de mere erfarne lærere Enig 65 22,0 Overvejende enig ,7 Overvejende uenig 71 24,0 Uenig 4 1, ,0 Ubesvaret Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: De nyuddannede lærere stiller generelt flere krav til skolen i dag sammenlignet med tidligere (de seneste 5-10 år) Enig 43 14,5 Overvejende enig ,3 Overvejende uenig ,8 Uenig 13 4, ,0 Ubesvaret Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Vi er mere tydelige omkring vores krav og forventninger til de nyuddannede lærere end til de mere erfarne lærere. Enig 14 4,7 Overvejende enig ,2 Overvejende uenig ,4 Uenig 20 6, ,0 Ubesvaret Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Vi stiller samme krav til de nyuddannede lærere som til de øvrige lærere Enig 33 11,1 Overvejende enig ,0 Overvejende uenig ,9 Uenig 9 3, ,0 Ubesvaret 62 10

11 24. Hvor længe vurderer du i gennemsnit at de nyuddannede lærere har behov for at der tages særligt hensyn til dem? de første 3 måneder 7 2,3 det første halve år 12 4,0 det første år ,7 de første to år ,0 mere end to år 5 1,7 slet ikke 1 0, ,0 Ubesvaret 60 Tiltag på skolen for at støtte de nyuddannede lærere 25. Hvilke tiltag eller initiativer har I på jeres skole som støtter de nyuddannede læreres møde med praksis? (n=302) Vi har ingen særlige tiltag eller initiativer rettet imod de nyuddannede lærere. besvarelser Andel respondenter 11 3,6% Vi har en ordning hvor en bestemt lærer har til opgave at hjælpe og støtte alle de nyuddannede lærere, fx en mentor/tutorordning ,4% Vi har en ordning hvor hver nyuddannet lærer bliver tilknyttet en erfaren lærer der skal hjælpe og støtte den nyuddannede lærer, fx mentor/tutorordning ,6% Vi afholder informationsmøde eller -forløb om skolen fx information om skoleårets gang, lærerintra og bookingsystem. Vi introducerer de nyuddannede lærere til tjenestetidsaftalen/lokalaftalen ,0% ,9% Vi har etableret netværksgrupper hvor de nyuddannede lærere udveksler erfaringer om det at være ny lærer hinanden imellem, eller mellem erfarne lærere og nyuddannede lærere. I ledelsen afholder vi samtaler med de nyuddannede lærere om deres oplevelse af mødet med praksis. På mødet med teamet (TUS) sætter vi de nyuddannede læreres møde med praksis på dagsordenen. Vi har principper for fagfordeling der tilgodeser de nyuddannede lærere, (fx princip om at undervise i færre klasser eller principper ifbm teamsammensætning) ,2% ,1% 43 14,2% ,7% Den nyuddannede tildeles ekstra individuel tid/forberedelsestid ,5% Et medlem af ledelsen observerer den nyuddannedes undervisning med henblik på at give sparring ,1% En kollega observerer den nyuddannede lærers undervisning med henblik på at give sparring ,6% Andet (skriv hvad) 29 9,6% Respondenterne kan sætte flere kryds. Herved summeres procenterne til mere end 100 % ,6% 11

12 26. I hvilken grad vurderer du at dette tiltag er anvendeligt for de nyuddannede læreres integration i skolen? Vi har en ordning hvor en bestemt lærer har til opgave at hjælpe og støtte alle de nyuddannede lærere, fx en mentor/tutorordning. I høj grad 70 69,3 I nogen grad 30 29,7 I mindre grad 1 1, ,0 Ubesvaret I hvilken grad vurderer du at dette tiltag er anvendeligt for de nyuddannede læreres integration i skolen? Vi har en ordning hvor hver nyuddannet lærer bliver tilknyttet en erfaren lærer der skal hjælpe og støtte den nyuddannede lærer, fx mentor/tutorordning. I høj grad ,1 I nogen grad 44 24, ,0 Ubesvaret I hvilken grad vurderer du at dette tiltag er anvendeligt for de nyuddannede læreres integration i skolen? Vi afholder informationsmøde eller -forløb om skolen fx information om skoleårets gang, lærerintra og bookingsystem. I høj grad ,8 I nogen grad 57 34,3 I mindre grad 8 4, ,0 Ubesvaret I hvilken grad vurderer du at dette tiltag er anvendeligt for de nyuddannede læreres integration i skolen? Vi introducerer de nyuddannede lærere til tjenestetidsaftalen/lokalaftalen. I høj grad 58 32,8 I nogen grad 75 42,4 I mindre grad 43 24,3 Slet ikke 1 0, ,0 Ubesvaret

13 30. I hvilken grad vurderer du at dette tiltag er anvendeligt for de nyuddannede læreres integration i skolen? Vi har etableret netværksgrupper hvor de nyuddannede lærere udveksler erfaringer om det at være ny lærer hinanden imellem, eller mellem erfarne lærere og nyuddannede lærere. I høj grad 31 48,4 I nogen grad 28 43,8 I mindre grad 4 6,3 Slet ikke 1 1, ,0 Ubesvaret I hvilken grad vurderer du at dette tiltag er anvendeligt for de nyuddannede læreres integration i skolen? I ledelsen afholder vi samtaler med de nyuddannede lærere om deres oplevelse af mødet med praksis. I høj grad ,0 I nogen grad 93 33,9 I mindre grad 3 1, ,0 Ubesvaret I hvilken grad vurderer du at dette tiltag er anvendeligt for de nyuddannede læreres integration i skolen? På mødet med teamet (TUS) sætter vi de nyuddannede læreres møde med praksis på dagsordenen. I høj grad 29 67,4 I nogen grad 14 32, ,0 Ubesvaret

14 33. I hvilken grad vurderer du at dette tiltag er anvendeligt for de nyuddannede læreres integration i skolen? Vi har principper for fagfordeling der tilgodeser de nyuddannede lærere, (fx princip om at undervise i færre klasser eller principper ifbm teamsammensætning). I høj grad 71 62,3 I nogen grad 40 35,1 I mindre grad 3 2, ,0 Ubesvaret I hvilken grad vurderer du at dette tiltag er anvendeligt for de nyuddannede læreres integration i skolen? Den nyuddannede tildeles ekstra individuel tid/forberedelsestid. I høj grad 96 39,0 I nogen grad ,3 I mindre grad 43 17,5 Slet ikke 3 1, ,0 Ubesvaret I hvilken grad vurderer du at dette tiltag er anvendeligt for de nyuddannede læreres integration i skolen? Et medlem af ledelsen observerer den nyuddannedes undervisning med henblik på at give sparring. I høj grad 57 52,3 I nogen grad 49 45,0 I mindre grad 3 2, ,0 Ubesvaret

15 36. I hvilken grad vurderer du at dette tiltag er anvendeligt for de nyuddannede læreres integration i skolen? En kollega observerer den nyuddannede lærers undervisning med henblik på at give sparring. I høj grad 28 63,6 I nogen grad 16 36, ,0 Ubesvaret I hvilken grad vurderer du at dette tiltag er anvendeligt for de nyuddannede læreres integration i skolen? Andet (skriv hvad) I høj grad 21 72,4 I nogen grad 5 17,2 I mindre grad 1 3,4 Slet ikke 2 6, ,0 Ubesvaret

16 38. Hvilke af følgende udsagn karakteriserer din skoles mentor/tutordning? (n=241) Andel besvarelser respondenter Ordningen er sat i stand efter faglige kriterier 36 14,9% Mentoren/tutoren er i samme team som den nye lærer ,2% Mentoren/tutoren er opsøgende og "udfarende" overfor den nye lærer ,6% Mentoren/tutoren er et tilbud om støtte og hjælp på den nye lærers opfordring ,6% Skolen har klart definerede rammer for samarbejdet/mentorordningen 53 22,0% Samarbejdet indbefatter faglige og pædagogiske drøftelser ,6% Mentoren/tutoren observerer den nye læreres undervisning for at komme tæt på den nye lærers praksis 13 5,4% Ordningen går i gang umiddelbart efter starten på lærerens ansættelse ,8% Andet (skriv hvad) 5 2,1% Respondenterne kan sætte flere kryds. Herved summeres procenterne til mere end 100 % 39. Hvad synes du er særlig vigtigt i en mentor/tutorordning? (n=241) ,2% Andel besvarelser respondenter At ordningen er sat i stand efter faglige kriterier 8 3,3% At mentoren/tutoren er i samme team som den nyuddannede lærer 90 37,3% At der er en god kemi mellem mentoren/tutoren og den nyuddannede lærer 86 35,7% At mentoren/tutoren er opsøgende og "udfarende" overfor den nyuddannede lærer At mentoren/tutoren er et tilbud om støtte og hjælp på den nyuddannede lærers opfordring At skolen har klart definerede rammer for samarbejdet/mentorordningen ,8% 62 25,7% 39 16,2% At samarbejdet indbefatter faglige og pædagogiske drøftelser ,0% At mentoren/tutoren observerer den nyuddannede læreres undervisning for at komme tæt på den nye læreres praksis 11 4,6% At ordningen går i gang umiddelbart efter starten på lærerens ansættelse ,8% Andet (skriv hvad) 3 1,2% Respondenterne kan sætte flere kryds. Herved summeres procenterne til mere end 100 % ,7% 16

17 Andre aktørers indsats for at støtte de nyuddannede læreres møde med praksis 40. Hvilke initiativer tilbyder kommunen for at støtte de nyuddannede læreres møde med praksis? (n=297) Andel besvarelser respondenter Kommunen har ingen initiativer på dette område ,5% Kommunen introducerer til kommunen og dens skolevæsen, evt. også til Pædagogisk Udviklingscenter og PPR ,9% Kommunen står for kursusforløb med faglige temaer, fx kurser der behandler temaer som konflikthåndtering, integration og skolehjemsamarbejde ,8% Kommunen har etableret netværksgrupper hvor de nyuddannede lærere kan udveksle erfaringer hinanden imellem og/eller mellem erfarne og nyuddannede lærere ,9% Det er kommunalt vedtaget at de nyuddannede lærere gives ekstra individuel tid ,4% Andet (skriv hvad) 12 4,0% Respondenterne kan sætte flere kryds. Herved summeres procenterne til mere end 100 % ,5% 41. I hvilken grad vurderer du at dette tiltag er relevant for de nyuddannede læreres integration i skolen? Kommunen introducerer til kommunen og dens skolevæsen, evt. også til Pædagogisk Udviklingscenter og PPR. I høj grad 41 24,3 I nogen grad 88 52,1 I mindre grad 36 21,3 Slet ikke 4 2, ,0 Ubesvaret I hvilken grad vurderer du at dette tiltag er relevant for de nyuddannede læreres integration i skolen? Kommunen står for kursusforløb med faglige temaer, fx kurser der behandler temaer som konflikthåndtering, integration og skolehjemsamarbejde. I høj grad 24 48,0 I nogen grad 20 40,0 I mindre grad 5 10,0 Slet ikke 1 2, ,0 Ubesvaret

18 43. I hvilken grad vurderer du at dette tiltag er relevant for de nyuddannede læreres integration i skolen? Kommunen har etableret netværksgrupper hvor de nyuddannede lærere kan udveksle erfaringer hinanden imellem og/eller mellem erfarne og nyuddannede lærere. I høj grad 15 26,8 I nogen grad 26 46,4 I mindre grad 12 21,4 Slet ikke 3 5, ,0 Ubesvaret I hvilken grad vurderer du at dette tiltag er relevant for de nyuddannede læreres integration i skolen? Det er kommunalt vedtaget at de nyuddannede lærere gives ekstra individuel tid. I høj grad 85 39,5 I nogen grad 81 37,7 I mindre grad 46 21,4 Slet ikke 3 1, ,0 Ubesvaret I hvilken grad vurderer du at dette tiltag er relevant for de nyuddannede læreres integration i skolen? Andet (skriv hvad) I høj grad 3 25,0 I nogen grad 4 33,3 I mindre grad 3 25,0 Slet ikke 2 16, ,0 Ubesvaret

19 46. I hvilken grad vurderer du at der er sammenhæng mellem kommunens initiativ(er) og skolens arbejde med at skabe gode rammer for de nyuddannede læreres møde med praksis? I høj grad 58 21,3 I nogen grad ,6 I mindre grad 80 29,4 Slet ikke 18 6, ,0 Ubesvaret I hvilken grad vurderer du at din skole og kommunen løbende samarbejder om at integrere de nyuddannede lærere i skolen? I høj grad 32 11,9 I nogen grad 82 30,5 I mindre grad ,9 Slet ikke 45 16, ,0 Ubesvaret I hvilken grad ønsker du et øget samarbejde med kommunen om at integrere de nyuddannede lærere i skolen? I høj grad 44 14,6 I nogen grad ,7 I mindre grad ,4 Slet ikke 22 7, ,0 Ubesvaret 58 19

20 49. I hvilken grad ønsker du et øget samarbejde med læreruddannelsen (UC) om at integrere de nyuddannede lærere i skolen? I høj grad 48 16,1 I nogen grad ,2 I mindre grad 81 27,1 Slet ikke 32 10, ,0 Ubesvaret I hvilken grad samarbejder du med læreruddannelsen (UC) om at integrere de nyuddannede lærere i skolen? I høj grad 8 2,7 I nogen grad 30 10,1 I mindre grad 72 24,2 Slet ikke , ,0 Ubesvaret 62 20

21 Hjælp og støtte til de nyuddannede lærere 51. Hvor vurderer du at de nyuddannede lærere primært søger hjælp når de har brug for faglig støtte og sparring? (n=302) Andel besvarelser respondenter i teamet (fx klasseteam, årgangsteam og/eller fagteam) ,7% hos kollegaer i øvrigt ,1% hos ledelsen ,2% hos ressourcepersoner på skolen fx læsevejleder, bibliotekar eller it-vejleder ,4% hos deres mentor/tutor ,0% i deres netværksgruppe (gruppe der udveksler erfaringer om det at være ny lærer) 5 1,7% på skolens intranet 14 4,6% andre (skriv hvem eller hvor) 1 0,3% Respondenterne kan sætte flere kryds. Herved summeres procenterne til mere end 100 % ,0% 52. Hvor vurderer du at de nyuddannede lærere primært henter hjælp når de har brug for viden om praktiske opgaver? (n=301) Andel besvarelser respondenter i teamet (fx klasseteam, årgangsteam og/eller fagteam) ,1% hos kollegaer i øvrigt ,5% hos ledelsen ,8% hos sekretæren ,2% hos tillidsrepræsentanten 68 22,6% hos ressourcepersoner på skolen fx læsevejleder eller it-vejleder 49 16,3% hos ressourcepersoner på kommunen fx pædagogiske konsulent, skolekonsulent mv. 2 0,7% hos deres mentor/tutor ,2% i deres netværksgruppe (gruppe der udveksler erfaringer om det at være ny lærer) 2 0,7% på skolens intranet 19 6,3% andre (skriv hvem og hvor) 1 0,3% Respondenterne kan sætte flere kryds. Herved summeres procenterne til mere end 100 % ,7% 21

22 53. Hvem har efter din mening en særlig forpligtelse i arbejdet med at integrere de nyuddannede lærere? (n=302) Teamet er i særlig grad forpligtet til at tage hånd om den nyuddannede lærer besvarelser Andel respondenter ,8% Tillidsrepræsentanten er i særlig grad forpligtet til at tage hånd om de nyuddannede lærere ,1% Som leder er jeg i særlig grad forpligtet til at støtte de nyuddannede lærere i mødet med praksis ,0% Alle lærerne på skolen har en særlig forpligtelse til at møde de nyuddannede lærere åbent og hjælpe til ,9% Den nyuddannede lærer er i særlig grad selv forpligtet til at opsøge hjælp og støtte når han/hun står overfor en udfordring hvor der er brug for hjælp 64 21,2% Respondenterne kan sætte flere kryds. Herved summeres procenterne til mere end 100 % ,1% 54. Har I fastsat retningslinjer for hvilken rolle de forskellige parter spiller i arbejdet med at integrere de nyuddannede lærere? Ja 55 18,6 Nej , ,0 Ubesvaret Bør skolen efter din vurdering fastsætte retningslinjer for teamets rolle i arbejdet med at integrere de nyuddannede lærere? Ja ,4 Nej , ,0 Ubesvaret I hvilken grad vurderer du at teamet spiller en rolle i forhold til at integrere de nyuddannede lærere? I høj grad ,8 I nogen grad 52 17, ,0 Ubesvaret I hvilken grad vurderer du at skolens ledelse spiller en rolle i forhold til at integrere de I høj grad ,1 I nogen grad 83 27,6 I mindre grad 1 0, ,0 Ubesvaret 59 22

23 De nyuddannede lærere som en ressource på skolen 58. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Det faglige miljø på skolen påvirkes positivt af de nyuddannede læreres bidrag til de faglige drøftelser. Enig ,7 Overvejende enig ,4 Overvejende uenig 9 3, ,0 Ubesvaret Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: De nyuddannede lærere stiller spørgsmålstegn ved det som vi "plejer" at gøre på skole. Derved kan de bidrage til at udvikle skolens praksis Enig ,0 Overvejende enig ,3 Overvejende uenig 29 9, ,0 Ubesvaret Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: De nyuddannede lærere har ideer til nye materialer og metoder som de gerne deler med deres kollegaer Enig ,5 Overvejende enig ,5 Overvejende uenig 53 17,7 Uenig 1 0, ,0 Ubesvaret 61 23

24 Ledelsens rolle i arbejdet med at integrere de nyuddannede lærere i skolen 61. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg spørger løbende uformelt til de nyuddannede læreres oplevelse af mødet med praksis Enig ,8 Overvejende enig ,5 Overvejende uenig 2 0, ,0 Ubesvaret Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg taler med de nye lærere om deres oplevelse af mødet med praksis på et møde/møder, fx MUS og/eller TUS Enig ,3 Overvejende enig 74 25,0 Overvejende uenig 11 3,7 Uenig 3 1, ,0 Ubesvaret Hvor tilfreds eller utilfreds er du samlet set med din skoles indsats i arbejdet med at støtte de nyuddannede læreres møde med praksis? Meget tilfreds 64 21,3 Overvejende tilfreds ,1 Overvejende utilfreds 2 0, ,0 Ubesvaret 59 24

Evaluering af de nye læreres møde med praksis

Evaluering af de nye læreres møde med praksis Evaluering af de nye læreres møde med praksis Tabelrapport lærere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT 1 Dette bilag til EVA s evaluering af de nye læreres møde med praksis, tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip 2011 Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering

Læs mere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport lærere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport lærere Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet Tabelrapport lærere Dette bilag til EVA s evaluering af teamorganisering i gymnasiet, indeholder i tabelform resultaterne af den spørgeskemaundersøgelse EVA gennemførte

Læs mere

Evaluering af VEU-centre. Tabelrapport

Evaluering af VEU-centre. Tabelrapport Evaluering af VEU-centre Tabelrapport 1 Dette bilag til EVA s evaluering af VEU-centrene tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt konsulenter og vejledere, der rådgiver virksomheder og kortuddannede

Læs mere

Dette bilag til EVA s undersøgelse af det gode skole-hjem-samarbejde tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere.

Dette bilag til EVA s undersøgelse af det gode skole-hjem-samarbejde tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere. 1 Dette bilag til EVA s undersøgelse af det gode skole-hjem-samarbejde tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere. Spørgeskemaundersøgelsen havde et todelt formål. Den skulle først

Læs mere

Ny lærer i folkeskolen. gode råd til nyuddannede lærere, deres kolleger og ledere

Ny lærer i folkeskolen. gode råd til nyuddannede lærere, deres kolleger og ledere Ny lærer i folkeskolen gode råd til nyuddannede lærere, deres kolleger og ledere Ny lærer i folkeskolen Livet som nyuddannet lærer i folkeskolen kan byde på mange glæder i en spændende hverdag. Men det

Læs mere

Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen

Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen 2009 Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner

Læs mere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport skoleledere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport skoleledere Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet Tabelrapport skoleledere Dette bilag til EVA s evaluering af teamorganisering i gymnasiet, indeholder i tabelform resultaterne af den spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige. Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata

Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige. Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata

Læs mere

E-læring og blended learning på VEUområdet. Tabelrapport Uddannelsesrepræsentanter på hhv. erhvervsakademier, professionshøjskoler og VUC

E-læring og blended learning på VEUområdet. Tabelrapport Uddannelsesrepræsentanter på hhv. erhvervsakademier, professionshøjskoler og VUC E-læring og blended learning på VEUområdet Tabelrapport Uddannelsesrepræsentanter på hhv. erhvervsakademier, professionshøjskoler og VUC 1 Dette bilag til EVA s undersøgelse af e-læring og blended learning,

Læs mere

Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Tabelrapport

Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Tabelrapport Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler Tabelrapport 1 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT 2 Indhold Indledning s. 4 Indledende spørgsmål s. 5 Meritansøgningen s. 5 Resultat af

Læs mere

Undersøgelse af inklusion i grundskolen

Undersøgelse af inklusion i grundskolen Undersøgelse af inklusion i grundskolen Tabelrapport skoleledere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Page 1 / 41 Dette bilag til EVA s undersøgelse af inklusion i grundskolen, indeholder i tabelform resultaterne

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning

Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning 2009 Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Undersøgelse af inklusion i grundskolen

Undersøgelse af inklusion i grundskolen Undersøgelse af inklusion i grundskolen Tabelrapport skolelærere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Page 1 / 31 Dette bilag til EVA s undersøgelse af inklusion i grundskolen, indeholder i tabelform resultaterne

Læs mere

Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis. Tabelrapport

Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis. Tabelrapport Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis Tabelrapport Dette bilag til EVA s evaluering af lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt offentlige

Læs mere

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016 Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016

Læs mere

Skoleevaluering af 20 skoler

Skoleevaluering af 20 skoler Skoleevaluering af 20 skoler Epinion A/S 30. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og metode...3 1.1 Formål med skoleevalueringen...3 1.2 Metoden...3 1.3 Svarprocent...4 1.4 Opbygning...4 2 Sammenfatning...5

Læs mere

Virksomheders kendskab til VEU-centrene. Tabelrapport

Virksomheders kendskab til VEU-centrene. Tabelrapport Virksomheders kendskab til VEU-centrene Tabelrapport 1 Dette bilag til EVA s evaluering af virksomheders vurdering af VEU-centrene tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt danske virksomheder.

Læs mere

Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens

Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning 2010 Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning

Læs mere

Kvalitetsrapporten. Tabelrapport - spørgeskemaundersøgelse blandt landets skoleledere

Kvalitetsrapporten. Tabelrapport - spørgeskemaundersøgelse blandt landets skoleledere Kvalitetsrapporten Tabelrapport - spørgeskemaundersøgelse blandt landets skoleledere 2011 Kvalitetsrapporten 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Anvendelse, vurdering og prioritering af undervisningsmidler i folkeskolen. Tabelrapport for spørgeskemadata

Anvendelse, vurdering og prioritering af undervisningsmidler i folkeskolen. Tabelrapport for spørgeskemadata Anvendelse, vurdering og prioritering af undervisnings i folkeskolen Tabelrapport for spørgeskemadata Anvendelse, vurdering og prioritering af undervisnings i folkeskolen Tabelrapport for spørgeskemadata

Læs mere

Undersøgelse af den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen

Undersøgelse af den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen Undersøgelse af den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen Tabelrapport undervisere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT 1 Dette bilag til EVA s undersøgelse af den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen,

Læs mere

Statusrapport om inklusion

Statusrapport om inklusion Statusrapport om inklusion Rebild Kommune Dagtilbudsområdet TILRETTET VERSION 19.09.12 Indhold Forord 3 1 Status på arbejdet med inklusion 5 2 Rådgivning og vejledning 6 3 Kompetencer 11 4 Fælles retning

Læs mere

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen 2011 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls - Schultz Grafisk Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse. Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006

Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse. Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006 Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006 Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse

Læs mere

Tabelrapport. Bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne

Tabelrapport. Bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne Tabelrapport Bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne 2011 Tabelrapport Bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne 2011 Tabelrapport 2011 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Statusrapport om inklusion

Statusrapport om inklusion Statusrapport om inklusion Rebild Kommune Skole- og fritidsområdet TILRETTET VERSION 19.09.12 Indhold Forord 3 1 Status på arbejdet med inklusion 5 2 Rådgivning og vejledning 6 3 Kompetencer 12 4 Fælles

Læs mere

Tabelrapport. Læseudvikling på mellemtrinnet. Faktorer forbundet med læsefremgang fra 4.- 6. klasse

Tabelrapport. Læseudvikling på mellemtrinnet. Faktorer forbundet med læsefremgang fra 4.- 6. klasse Tabelrapport Læseudvikling på mellemtrinnet. Faktorer forbundet med læsefremgang fra 4.- 6. klasse Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Schultz Grafisk

Læs mere

Grønlands folkeskole. Tabelrapport

Grønlands folkeskole. Tabelrapport Grønlands folkeskole Tabelrapport Grønlands folkeskole Tabelrapport 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

Forskning: Sådan møder praksis de nye lærere.

Forskning: Sådan møder praksis de nye lærere. Forskning: Sådan møder praksis de nye lærere. Af Lisbeth Lunde Frederiksen. Ph.d. Forsknings-og udviklingsleder VIA Profession og uddannelse Det er ikke uden betydning, hvordan praksis møder de nye lærere,

Læs mere

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Indledning Hvert år skal skolen lave en evaluering af sin samlede undervisning. Der foreligger

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af fysik B på stx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af fysik b på stx indeholder i tabelform

Læs mere

Survey: Inklusion på de frie grundskoler Saved at May 18, :49 PM

Survey: Inklusion på de frie grundskoler Saved at May 18, :49 PM Survey: Inklusion på de frie grundskoler Saved at May 18, 2015 12:49 PM PAGE 1 Undersøgelse af inklusion på de frie grundskoler Formålet med denne spørgeskemaundersøgelse er at afdække omfanget af og tilgange

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelsen er en meget afgørende del af det samlede projekt og vi sætter derfor meget stor pris på din besvarelse.

Spørgeskemaundersøgelsen er en meget afgørende del af det samlede projekt og vi sætter derfor meget stor pris på din besvarelse. Projekt 'Udsatte børn i dagtilbud' Din kommune er én ud af 10 kommuner, der indgår i et samarbejdsprojekt med KL om tidlig opsporing og inklusion af udsatte børn i dagtilbud. Denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse

Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse 2012 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er

Læs mere

Tabelrapport for SIP 1. Evaluering af kursusforløbet Skoleudvikling i Praksis for erhvervsuddannelserne

Tabelrapport for SIP 1. Evaluering af kursusforløbet Skoleudvikling i Praksis for erhvervsuddannelserne Tabelrapport for SIP 1 Evaluering af kursusforløbet Skoleudvikling i Praksis for erhvervsuddannelserne Indledning Denne tabelrapport er udarbejdet i forbindelse med Danmarks Evalueringsinstituts evaluering

Læs mere

- i forbindelse med din skoles deltagelse i demonstrationsskoleprojektet

- i forbindelse med din skoles deltagelse i demonstrationsskoleprojektet Spørgeskemaundersøgelse - II del - i forbindelse med din skoles deltagelse i demonstrationsskoleprojektet Anden del sætter fokus på: Din arbejdsuge Din kompetenceudvikling Din skole Hensigten med denne

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, september 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på og forventninger til ledelse

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, september 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på og forventninger til ledelse FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på og forventninger til ledelse i folkeskolen efter de nye arbejdstidsregler/lovindgrebet 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, september

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af matematik A på hhx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af matematik a på hhx indeholder i

Læs mere

Teamsamarbejde påp Hummeltofteskolen

Teamsamarbejde påp Hummeltofteskolen Teamsamarbejde påp Hummeltofteskolen Rammebetingelser for teamsamarbejde Skolen udarbejder egne rammer for teamsamarbejde, som skal være v klart defineret og anerkendt. Rammerne skal indeholde: Etiske

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af fysik A på htx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af fysik a på htx indeholder i tabelform

Læs mere

Vejledning til selvevaluering. Skoleevalueringer 2006/07

Vejledning til selvevaluering. Skoleevalueringer 2006/07 Vejledning til selvevaluering Skoleevalueringer 2006/07 Vejledning til selvevaluering Skoleevalueringer 2006/07 Vejledning til selvevaluering Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Altid

Læs mere

Sammenhæng mellem skole og praktik. Tabelrapport

Sammenhæng mellem skole og praktik. Tabelrapport Sammenhæng mellem skole og praktik Tabelrapport Sammenhæng mellem skole og praktik Tabelrapport 1.0 08.05.2013 Sammenhæng mellem skole og praktik Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Schultz

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Psykisk

Læs mere

Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole

Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole 2015 Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med

Læs mere

Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse-elever

Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse-elever Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse-elever Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse-elever 2011 Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse- elever 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Citat

Læs mere

FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE

FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE Anita Monnerup Pedersen 15.04 2013 FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE PROJEKTBESKRIVELSE FOR SKOLEÅRET AUGUST 2013- JUNI 2014 Denne projektbeskrivelse indeholder en beskrivelse af: 1. Kursusforløb

Læs mere

MÅLSTYRET UNDERVISNING I ET SKOLELEDERPERSPEKTIV

MÅLSTYRET UNDERVISNING I ET SKOLELEDERPERSPEKTIV MÅLSTYRET UNDERVISNING I ET SKOLELEDERPERSPEKTIV - MED ET SÆRLIGT BLIK PÅ DATAINFORMERET LÆRINGSLEDELSE Souschef Martin Trangbæk Jensen Højmeskolen HØJMESKOLEN Indsatser 2015: Digitalt understøttede læringsmål

Læs mere

Appendiks. Bilag til EVA's notat i forbindelse med evalueringen af Fokus på folkeskolen

Appendiks. Bilag til EVA's notat i forbindelse med evalueringen af Fokus på folkeskolen Appendiks Bilag til EVA's notat i forbindelse med evalueringen af Fokus på folkeskolen Appendiks Bilag til EVA's notat i forbindelse med evalueringen af Fokus på folkeskolen 1.0 25.03.2014 Appendiks Danmarks

Læs mere

Principper for arbejdsplanen

Principper for arbejdsplanen Gammelgaardsskolen er en 50 år gammel skole, som ligger i Åbyhøj. Skoledistriktets elever er overordnet børn fra familier, der bor i villaer, men omfatter også børn fra lejligheder i Bispehaven og Gjellerup.

Læs mere

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole GUIDE Denne guide er til jer, der ønsker at dele jeres erfaringer med at gennemføre en undervisning, der tager højde for jeres

Læs mere

Guide til ledelse af arbejdet med læringsmålstyret undervisning

Guide til ledelse af arbejdet med læringsmålstyret undervisning Guide til ledelse af arbejdet med læringsmålstyret undervisning Når en skoles medarbejdere skal udvikle læringsmålstyret undervisning, har ledelsen stor betydning. Det gælder især den del af ledelsen,

Læs mere

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus UVM s ekspertarbejdsgruppe i matematik: Der mangler viden om, hvordan faglærerne har organiseret sig i fagteam i matematik

Læs mere

1 Tabeller bag pjecen Forældresamarbejde om børns læring

1 Tabeller bag pjecen Forældresamarbejde om børns læring 1 Tabeller bag pjecen Forældresamarbejde om børns læring Følgende appendiks er en oversigt over de tabeller, som pamfletten Forældresamarbejde om børns læring bygger på. Tabellerne er krydstabeller mellem

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering. BILAG 2 Spørgeskemaundersøgelsens resultater

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering. BILAG 2 Spørgeskemaundersøgelsens resultater Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering BILAG 2 Spørgeskemaundersøgelsens resultater Lena Basse Hans Månsson Dorthe Bleses Rune N. Jørgensen Nationalt Videncenter for Læsning

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Psykisk

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af matematik på stx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af matematik på stx indeholder i tabelform

Læs mere

Folkeskolereform Forældrespørgeskema 2016.

Folkeskolereform Forældrespørgeskema 2016. Skemaet gennemføres blandt forældre i 0. klasse, 2. klasse og 4. klasse Forældrene vælges ud fra ét barn og svarer i forhold til dette barn Undersøgelsen gennemføres telefonisk af DST Survey Interviewinstruks:

Læs mere

Læreres brug af test i folkeskolen

Læreres brug af test i folkeskolen Læreres brug af test i folkeskolen - En undersøgelse foretaget af Megafon for Danmarks Lærerforening Om undersøgelsen Danmarks Lærerforening har i samarbejde med Megafon i april 2009 gennemført en undersøgelse

Læs mere

INKLUSIONSPANELET - MASTERSKEMA LÆRER 3. NEDSLAG

INKLUSIONSPANELET - MASTERSKEMA LÆRER 3. NEDSLAG TEKST 1: De første spørgsmål handler om din ansættelse som lærer samt din klasse i Inklusionspanelet. Generelt skal du ved besvarelsen tænke på din undervisning i den klasse, som du er klasselærer for

Læs mere

Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk. Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015

Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk. Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015 Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk ledelse' Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015 Projektbeskrivelse Dette er Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) projektbeskrivelse for evaluering af et kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af matematik B på hhx og stx

Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af matematik B på hhx og stx Tabelrapport Bilag til fagevaluering af matematik B på hhx og stx Tabelrapport Bilag til fagevaluering af matematik B på hhx og stx Tabelrapport Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er

Læs mere

Sprogvurdering af alle skolestartere

Sprogvurdering af alle skolestartere Sprogvurdering af alle skolestartere Tabelrapport Tabelrapport Sprogvurdering af alle skolestartere Tabelrapport Sprogvurdering af alle skolestartere Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Schultz

Læs mere

1 Faggruppe? Pædagog 70 Pædagogisk ass./ Pædagogmedhjælp 32 Lærer 191 Sekretær 10 Andre 13

1 Faggruppe? Pædagog 70 Pædagogisk ass./ Pædagogmedhjælp 32 Lærer 191 Sekretær 10 Andre 13 Bilag 1 Evaluering af skolestruktur Ringsted Kommune Kære medarbejdere Dette skoleår har været præget af beslutningen om etablering af ny skolestruktur. Den nye skolestruktur medfører store forandringer

Læs mere

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Nedenstående er Glostrup skoles bud på operationalisering og indikatorer på, at de kommunalt besluttede mål for implementering af

Læs mere

Lærernes anvendelse af resultaterne fra de nationale test

Lærernes anvendelse af resultaterne fra de nationale test Lærernes anvendelse af resultaterne fra de nationale test Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har i forbindelse med testrunden 2011 gennemført en spørgeskemaundersøgelse med det formål at få indblik i lærernes

Læs mere

I forhold til belastningen på andre kurser har din arbejdsbelastning i dette kursus været:

I forhold til belastningen på andre kurser har din arbejdsbelastning i dette kursus været: Navn DM509, efterår 2010 Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på det kursus, spørgeskemaet drejer sig om? Under 10 timer 3 25,0% 11-15 timer 6 50,0% 16-20 timer 2 16,7% 21-25 timer 1 8,3%

Læs mere

Fælles Personalepolitik for Distrikt Østerhøj.

Fælles Personalepolitik for Distrikt Østerhøj. Fælles Personalepolitik for Distrikt Østerhøj. Værdier for fælles personalepolitik i Distrikt Østerhøj: Respekt anerkendelse Udvikling faglighed Initiativ engagement Loyalitet ærlighed Humor arbejdsglæde

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE August 2014 For at give inspiration og support til teamene på skolerne har Kreds 29 samlet en række oplysninger og gode ideer til det fortsatte teamsamarbejde.

Læs mere

Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning

Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning Uddannelse for læringsvejledere i Herlev Kommune 20. Marts 2015, kl. 09:00-15:00 Underviser: Leon Dalgas Jensen, Program for Læring og Didaktik,

Læs mere

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport 2016 Evaluering af studieområdet på htx 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter

Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter Samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter er i sommeren 2016 blevet evalueret gennem et digitalt spørgeskema udsendt til læsevejlederne

Læs mere

Nej har ikke behov for støtte. Socio-emotionelle vanskeligheder AKT (Adfærd, Kontakt og Trivsel) Hørehandicap og døvhed Synshandicap Bevægehandicap

Nej har ikke behov for støtte. Socio-emotionelle vanskeligheder AKT (Adfærd, Kontakt og Trivsel) Hørehandicap og døvhed Synshandicap Bevægehandicap INTROTEKST 1:Spørgsmålene vedrører den støtte, som elever med særlige behov modtager som ekstra støtte i forbindelse med undervisningen. Det kan både være elever, der er tilbageførte fra et specialundervisningstilbud,

Læs mere

Rapport aftagerundersøgelse, Læreruddannelsen på Fyn Vedrørende dimittender fra juni 2012

Rapport aftagerundersøgelse, Læreruddannelsen på Fyn Vedrørende dimittender fra juni 2012 1 UCL, Læreruddannelsen på Fyn. Kvalitetsarbejde. Rapport for aftagerundersøgelser. Februar 2013 Rapport aftagerundersøgelse, Læreruddannelsen på Fyn Vedrørende dimittender fra juni 2012 Formålet med aftagerundersøgelsen

Læs mere

Statusanalysen. Syvstjerneskolen 2011. DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler

Statusanalysen. Syvstjerneskolen 2011. DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler Statusanalysen Syvstjerneskolen 2011 DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler 1. Svaroversigt Skole 1 Lærer 43 Forældre 48 Elev 185 1 2. Elevernes svar 9a: Jeg er glad for at gå i skole

Læs mere

Netværksbaseret kompetenceudvikling af naturfagslærere. Håndbog. Lærerens. Qualifying in-service Education of Science Teachers AARHUS AU UNIVERSITET

Netværksbaseret kompetenceudvikling af naturfagslærere. Håndbog. Lærerens. Qualifying in-service Education of Science Teachers AARHUS AU UNIVERSITET Netværksbaseret kompetenceudvikling af naturfagslærere Lærerens Håndbog Qualifying in-service Education of Science Teachers AARHUS AU UNIVERSITET 1 Velkommen til QUEST Dette er en håndbog, der introducerer

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategien skal sammen med læreres

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Trekronerskolen

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Trekronerskolen Uddannelsesplan for lærerstuderende på Trekronerskolen Trekronerskolen er fast praktikskole for lærerstuderende fra UCSJ. Der er ofte mange studerende på skolen og her er mange praktiklærere som gerne

Læs mere

Tosprogede elever, der alene modtager støtte af den årsag, eller som er i modtageklasse, er ikke den målgruppe, vi ønsker oplysninger om.

Tosprogede elever, der alene modtager støtte af den årsag, eller som er i modtageklasse, er ikke den målgruppe, vi ønsker oplysninger om. INTROTEKST 2: Spørgsmålene vedrører elever med særlige behov, som modtager ekstra støtte i forbindelse med undervisningen. Det kan både være elever, der er tilbageførte fra et specialundervisningstilbud,

Læs mere

Virum Skoles uddannelsesplan, 2014/2015

Virum Skoles uddannelsesplan, 2014/2015 Virum Skoles uddannelsesplan, 2014/2015 1 Læreruddannelserne på Metropol og UCC. Virum Skoles praktikuddannelsesplan Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig): Pia Garde: pg@virumskole.dk Troels

Læs mere

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 2005 Indhold Appendiks 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

- Mere end 80 pct. synes, at undervisningsmiljøet er godt. Og netto 15 procent mener, at det er blevet bedre, siden Knæk Kurven blev iværksat.

- Mere end 80 pct. synes, at undervisningsmiljøet er godt. Og netto 15 procent mener, at det er blevet bedre, siden Knæk Kurven blev iværksat. AN AL YS E NO T AT 15. maj 2012 Evaluering af inklusionsprojektet Knæk Kurven i Herning Danmarks Lærerforening har i samarbejde med Herningegnens Lærerforening gennemført en evaluering af inklusionsprojektet

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende Mørke Skole, 4.årgang ( )

Uddannelsesplan for lærerstuderende Mørke Skole, 4.årgang ( ) Uddannelsesplan for lærerstuderende Mørke Skole, 4.årgang (2016-17) Kultur og særkende som uddannelsessted Mørke Skole er en fuldt udbygget distriktsskole, beliggende i Mørke by, Syddjurs Kommune. Skolen

Læs mere

Støtteindsatser i Randers Kommune. Tabelrapport

Støtteindsatser i Randers Kommune. Tabelrapport Støtteindsatser i Randers Kommune Tabelrapport 2014 Støtteindsatser i Randers Kommune Tabelrapport 2014 Støtteindsatser i Randers Kommune 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Evaluering Forårs SFO 2017

Evaluering Forårs SFO 2017 Evaluering Forårs SFO 2017 August 2017 I Faaborg-Midtfyn Kommune blev det i efteråret 2016 besluttet, at der skulle være en Forårs SFO fra 1. april 2017. Forårs SFOen blev derefter planlagt i samarbejde

Læs mere

HVOR GOD ER VORES SKOLE?

HVOR GOD ER VORES SKOLE? Hvor god er vores skole evalueringsmodel for Fredensborg Kommune april 2009 s. 1/8 HVOR GOD ER VORES SKOLE? 1 Vores skole opfylder kriteriet til fulde 2 Vores skole opfylder kriteriet i høj grad 3 Vores

Læs mere

Den særlige efteruddannelsesindsats for lærere på erhvervsfaglige

Den særlige efteruddannelsesindsats for lærere på erhvervsfaglige Bilag Den særlige efteruddannelsesindsats for lærere på erhvervsfaglige uddannelser Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere på erhvervsfagligeuddannelser vedr. efteruddannelse Bilag Den særlige efteruddannelsesindsats

Læs mere

Grundoplysninger: Kultur og særkende. Muldbjergskolen et læringssted for alle

Grundoplysninger: Kultur og særkende. Muldbjergskolen et læringssted for alle UCN: Udkast til Uddannelsesplaner på de enkelte praktikskoler og kvalitetskrav til de konkrete praktiknivauer Læreruddannelsen er ifølge bekendtgørelsens 13.1 forpligtet på at formulere kvalitetskrav til

Læs mere

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013.

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013. FOA Kampagne og Analyse 16. august 2013 Det siger FOAs medlemmer om konflikter på arbejdspladsen FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Ledelse i det almene gymnasium. Tabelrapport

Ledelse i det almene gymnasium. Tabelrapport Ledelse i det almene gymnasium Tabelrapport 1 Hvor længe har du været ansat i din nuværende stilling som rektor? 0-5 år 24 23 6-10 år 26 25 11-15 år 14 14 Mere end 15 år 23 22 Ikke oplyst 17 16 Total 104

Læs mere

Nærum Skoles 1-årige indsatsområder 2011-2012

Nærum Skoles 1-årige indsatsområder 2011-2012 Nærum Skoles 1-årige indsatsområder 2011-2012 1 Nærum Skoles indsatsområder 2011-2012 er den mere præcise udmøntning af skolens 4-årige udviklingsplan. Indhold og opbygning af skolens 1-årige indsatsområder:

Læs mere

Uddannelsesplan Skovbakkeskolen - 1. niveau

Uddannelsesplan Skovbakkeskolen - 1. niveau Uddannelsesplan Skovbakkeskolen - 1. niveau Kultur og særkende Odder Kommune I Odder Kommune er der 3 kommunale byskoler, 1 privat byskole samt 4 landskoler tilkoblet praktikken. Det er en lille kommune,

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Partnerskab om Folkeskolen DETALJERET RAPPORT 2009 sammenlignet med 2007 1. Svaroversigt Kommune - uden forældre 4 Kommune - med forældre

Læs mere